Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening"

Transkript

1 Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: , kl Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande: Siri Hönig, TM13 Johan Sterner, TM13 Eric Jonsson, TM14 Johanna Leonard, TM14 Melissa Denbaum, TM13 Hanna Svenstrup, TM14 Sammanfattning Under detta juliga och trevliga möte diskuterades hur TMS styrelse bör och skall arbeta med budget och bokföring. Slutsatsen blev att samtliga i styrelsen skall föra och kontinuerligt följa upp en budget för sin verksamhet. Under mötet informerade IT-ansvarig om att tmonline.se kommer ligga nere i tre dagar i v.51 för att en ny version av hemsidan skall lanseras innan jul. IT-utskottet skall även ta fram en grafisk profil till TMS i början av Kåravtalet har nu diskuterats av alla parter vilket resulterat i att det endast avser utbildningsmässiga frågor och är redo för underskrifter. Styrelsen ägnade en del av mötet åt att förbereda inför föreningsstämman och bestämde att verksamhetsberättelser skall lämnas till Astrid senast 4/2. Fyra propositioner skall skrivas av Johan och Astrid. TMS styrelse önskar en god jul och tackar för denna termin.

2 1. OFMÖ 2. Val av justerare 3. Godkännande av föredragningslistan 4. Beslutsuppföljning Samarbete med TLTH och LEK CRM-system 5. Budget och bokföring (diskussion) 6. Arbetet med nya hemsidan (information och diskussion) 7. Ny grafisk profil (information och diskussion) 8. Inför stämman: propositioner, verksamhetsberättelser och testamente (information och diskussion) 9. Information från Ordförande (information) 10. Information från TM Advisory (information) 11. Information från TM-dagen (information) 12. Information från Ekonomiansvarig (information) 13. Information från TM Marknadsföring (information) 14. Information från TM IT (information) 15. Information från TM Utbildning (information) 16. Information från TM Social (information) 17. Information från TM Alumni (information) 18. Information från Sekreterare (information) 19. Övriga frågor 20. Utvärdering av dagens möte 21. OFMA

3 1 OFMÖ Ordförande förklarar mötet öppnat. 2 Val av justerare Styrelsen valde Johan Sterner och Hanna Svenstrup som justerare. 3 Godkännande av föredragningslistan Styrelsen godkände föredragningslistan. 4 Beslutsuppföljning Samarbete med TLTH och LEK Den senaste versionen av avtalet skickades ut till styrelsen ett par dagar innan mötet. Det är nu ett avtal som behandlar endast studiebevakning, vilket både TMS och kårerna tycker är lämpligt. Punkten om nomineringsrätt till utbildningsutskottet på LundaEkonomerna och medverkan i SRX hos TLTH diskuterades och slutsatsen var att avtalet är bra i sin nuvarande form och kan skrivas under. Punkten tas bort från beslutsuppföljningen. CRM-system På grund av något bristande kommunikation har inte systemet köpts in än. Systemet skall vara igång till nästa möte. Punkten kvarstår på beslutsuppföljningen. 5 Budget och bokföring (diskussion) Rutiner kring budget och bokföring har saknats inom TMS en längre tid. För att styrelsen skall förbättra sitt budgetarbete har ekonomiansvarig skapat en budgetmall som i fortsättningen skall följas av varje styrelsemedlem. Johan poängterar att det viktiga är att budgeten följs upp under året för att underlätta arbetet med ekonomin. Förbättrade rutiner kring budgetarbete kommer leda till att TMS aktiviteter kan planeras och utvärderas ekonomiskt och att TMS medlemmar kommer få ökad insikt i TMS arbete och ekonomi. Från och med nu skall alla utskott föra en ordentlig budget med uppföljning. Ansvaret för att detta görs vilar på både ekonomiansvarig och varje utskottsordförande.

4 6 Arbetet med nya hemsidan (information och diskussion) För att kunna skapa och lansera den nya versionen av tmonline.se behöver ITutskottet stänga ner den gamla sidan i tre dagar under vecka 51. Detta för att det ligger mycket skräpkod i den gamla hemsidan och att det lättaste är att göra om den från scratch. Detta kommer dock inte påverka intranätet. Sidan kommer bli i Wordpress-format. TM-Online kommer finnas i en studentversion på svenska och en företagsversion på engelska. Styrelsen är positiv till förändringen och IT går vidare med arbetet. 7 Ny grafisk profil (information och diskussion) IT-utskottet planerar att skapa en grafisk profil för TM efter årsskiftet. Styrelsen fick se ett exempel på en grafisk profil och var enig om att det vore bra att skapa ett enhetligt intryck i skriftligt material inom föreningen. Punkten läggs upp på beslutsuppföljning. 8 Inför stämman: propositioner, verksamhetsberättelser och testamente (information och diskussion) Styrelsen beslutar att verksamhetsberättelser ska vara färdiga den 4 februari Ordförande uppmanar styrelsen att läsa förra stämmans handlingar för att få en känsla över hur en verksamhetsberättelse skall se ut. De avgående i styrelsen uppmanas att ha testamenten färdiga för överlämning till stämman 13/2, Fyra propositioner skall skrivas: - Valberedningens uppgift skall beskrivas i stadgarna (Astrid skriver propositionen). - Proposition om möjligheten att kandidera under stämman (skrivs av Astrid) - Proposition för uppföljning av ekonomi och budget (skrivs av Johan). - Proposition för redovisningsprincip till stadgarna (skrivs av Johan). Om någon i styrelsen vill skriva ytterligare propositioner ombeds de kontakta Astrid. Under denna punkt diskuterades även att styrelsen bör se till att valberedningen går ut med information om de valbara posterna till medlemmarna. Astrid tog på sig att sköta denna kontakt. 9 Information från Ordförande (information) Sedan förra mötet har Astrid skickat ut Placement Report till TM12 och har fått in runt 25 svar hittills. E.On-eventet har ägt rum och de verkade vara nöjda. Däremot är svarsfrekvensen på deras utvärdering låg och deltagarna skall påminnas. Dessutom har Astrid tagit över sekreteraruppgifterna och skickat ut ett nyhetsbrev sedan sist. Hon gjorde även ett inhopp och höll tal på En kväll med TM.

5 10 Information från TM Advisory (information) Johanna har gjort en ny prismodell för mentorerna och budgeten ser bra ut. Planen är att hålla speeddejting den 4 februari för TM14 och middagen ska inte hållas på Grand då mentorerna hellre ser studenternas miljö. Advisoryutskottet består nu av sju personer. 11 Information från TM-dagen (information) Anmälningar är utskickade, företagsvärdar är ordnade, en del sponsring är fixad, film är inspelad och trailer kommer i januari. Det går bra nu. 12 Information från Ekonomiansvarig (information) Accenture-eventet var lyckat, men tyvärr lite dålig uppslutning från TM13. Det är något att tänka på till nästa år. Johan har undersökt Innovation Engineeringkontot vidare och varit i kontakt med Fredrik Nilsson. Enligt honom kommer pengarna tillfalla TM Studenterna och den ursprungliga meningen var att det ska gynna studenternas lärande. Summan är kr. En handledare för de senaste årens kurser ska dock få betalt först, vilket gör att denna summa kommer minska. Hur dessa skall användas skall övervägas av styrelsen och diskuteras under nästa styrelsemöte. 13 Information från TM Marknadsföring (information) En kväll med TM var väldigt lyckat. Frågestund med smågruppsrotation fungerade bra, studenterna fick på så sätt tala med flera TM:are. Siri och utskottet har tagit fram en ny informationsbroschyr som ska användas under våren, den är redan utplacerad på strategiska platser på LTH och EHL. Affischer är uppe på EHL inför ekonomernas ansökningar. Dessutom samarbetar Siri med IT-utskottet i utformningen av den nya hemsidan. De nya roll-upsen kommer förhoppningsvis vara levererade till TM-dagen. Ericsson kommer ha ett kvällsevent där den 7 februari vilket Johan och Astrid skall ta hand om. 14 Information från TM IT (information) Eric undrar vem det är som är ansvarig för vilka delar av hemsidan. IT-utskottet efterfrågar rutiner kring events/bilder/uppdateringar och föreslår att vi skall sätta

6 upp ett ramverk kring hur det skall hanteras. Dessutom vill Eric skriva en guide som gör det lätt för styrelsemedlemmar att lägga upp information på hemsidan. 15 Information från TM Utbildning (information) Kinautskottet ligger under TMU för TM14 och Sofie skall börja locka folk till att gå med i det. Sofie och Astrid skall försöka förbättra kontakten med programledningen och skall ordna ett möte i januari. 16 Information från TM Social (information) Julmyset var mysigt. Det har dock varit oklarheter kring hur uthyrningen av Café Bryggan fungerar. Siri upplyser om att det bör räcka att söka festtillstånd i receptionen. Vi skall inte behöva betala något till Café Bryggan. Hanna arbetar även med nya sportaktiviteter och hoppas på en utveckling mot lite mer extrema sporter som går att göra event av. 17 Information från TM Alumni (information) Inte närvarande. 18 Information från Sekreterare (information) Inte närvarande. 19 Övriga frågor Melissa välkomnar TM14 på minimässa som TM13 har i samband med sin projektledningskurs imorgon fredag 14 december i kårhuset. 20 Utvärdering av dagens möte Detta var ett produktivt, trevligt och juligt möte. 21 OFMA Ordförande förklarar mötet avslutat.

7 Sekreterare Ordförande Sofie Tapper Jansson Astrid Sjögren Justerat Johan Sterner Hanna Svenstrup

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-05-30 kl. 15.30 Plats: Ordförande: Sekreterare: Övriga närvarande: IKDC Astrid Sjögren, TM13 Elin Lindqvist, TM13

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2008-10-07, kl. 17.00 Plats: Studentgården, Skanör Ordförande: Anna Karlsson TM07 Sekreterare: Elisabeth Andersson TM07

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jas Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2014-09-18 Adress: (Hemma hos Amanda Sievers) Styrelsemöte nr 2, VÅ 2014/2015 Datum: 2014-09-18 Tid: 18.50 21.14 Närvarande: Amanda Sievers (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2013-09-17 Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Josefine Strömsrud, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin Ulding, Marcus Lundmark, Anton

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015 04 07 kl. 17.00 Plats: M:L1, M huset. Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2012-01-16

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2012-01-16 s styrelsemöte 2012-01-16 Plats: Tid: Mk 1 Måndag den 16:e Jan 12.00 Närvarande: Josefin Bertilsson,,, &. 1 Mötets öppnande Vice Ordförande förklarar mötet öppnat kl 12.08. 2 Inga adjungeringar. Adjungeringar

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Närvarande: Ordförande Eric Lennerth Vice ordförande Jesper Röjdeby Sekreterare Johan Camber Skattmästare

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 22 april 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 22 april 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset 22042015 Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 22 april 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, Mhuset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice

Läs mer

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Gäller för samtliga ämbetsmän: Tjänstgöra vid caféet 2 gånger per termin Vid avslutat ämbete lämna över arbete till sin efterträdare, både muntligen

Läs mer

Kårstyrelsens sammanträde nr 404

Kårstyrelsens sammanträde nr 404 1 Datum Justerat datum Protokoll 2014-02-02 2014-02-28 Kårstyrelsens sammanträde nr 404 Datum: 2014-02-02 Tid: 18:30 Plats: Lokalen Bredängsvägen Närvarande: Åsa Jonsson, Alexander Vanderwert-Gebert, Serhat

Läs mer