FÖRENINGSPOLICY. Reviderad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28"

Transkript

1 FÖRENINGSPOLICY Reviderad

2 1. ALLMÄNT Föreningen skall verka för ett gott samarbete med andra föreningar och organisationer, när detta faller inom ramen för föreningens verksamhet, ändamål och inriktning. Partipolitiska frågor skall inte genom medlemmar påverka föreningen. Endast styrelsemedlemmar eller av styrelsen utsedda talespersoner äger rätt att yttra sig i frågor där svaren kan uppfattas som representativa åsikter för föreningens samtliga medlemmar. Föreningen bör aktivt verka för att bevara och sprida studentkulturen. Tillvägagångssätt kan vara genom kontakter och samröre med andra studentföreningar, särskilt vänföreningarna. Varje styrelseledamot, utskotts- eller mästeriordförande samt projektledare har ett ansvar för att alltid informera medlemmarna om gällande stadga och policy. Det åläggs styrelsen att anslå policys på lämpliga anslagstavlor och se till att policys läggs upp på föreningshemsidan. 2. FÖRENINGSREPRESENATION Två representanter för föreningen, i första hand ordförande och vice ordförande, alternativt en eller två av styrelsen tillsatta personer, har rätt att erhålla reseersättning för det färdmedel styrelsen finner mest gynnsamt för föreningen, samt representationsmedel för festbiljett vid officiell representation. Anser styrelsen att fler representanter är befogat har även dessa rätt till reseersättning, om detta är ekonomiskt möjligt, för det färdmedel styrelsen finner mest gynnsamt för föreningen. Ersättning för mat vid officiell representation kan även förekomma om styrelsen så anser befogat. Med officiell representation avses större fest med tal och presentöverlämnande vid andra skolors evenemang där styrelsen erhållit en officiell inbjudan och anser föreningsrepresentation vara befogad. Styrelsemedlemmar eller representanter utsedda av styrelsen kan beviljas reseersättning för det färdmedel styrelsen finner mest gynnsamt för föreningen, när det gäller resor till våra vänföreningar och andra ekonomföreningar i norden. Detta ska beviljas av styrelsen under ett styrelsemöte. Konferenser Föreningens ordförande och vice ordförande, alternativt styrelseledamot om föregående inte har möjlighet, skall åka på konferenser som anses vara givande för föreningen och har då rätt att erhålla representationsmedel för hela konferensavgiften samt reseersättning för det färdmedel styrelsen finner mest 1

3 gynnsamt för föreningen. Styrelsen kan genom styrelsemöte besluta om det är befogat att fler representanter deltar och om så är fallet skall även dessa erhålla representationsmedel för hela konferensavgiften samt reseersättning för det färdmedel styrelsen finner mest gynnsamt för föreningen. Intern representation Styrelsen och i viss mån utskottsordföranden skall i möjligaste mån närvara vid arrangemang anordnade för medlemmar i Föreningen Ekonomerna och i representationssyfte erhålla ersättning för biljetten om detta är ekonomiskt möjligt. Detta skall beviljas av styrelsen under ett styrelsemöte. Innevarande termins projektledare samt projektgrupp betalar ej för sittningarna under pågående projekt, om detta är ekonomiskt möjligt. Detta skall finnas med i projektets budget och godkännas av styrelsen. De som arbetar aktivt på en fest betalar ej inträde för festen. 3. GÅVOR OCH PRESENTER Representationspresent som delas ut i Föreningen Ekonomernas namn bekostas av föreningen, enligt gällande lagstiftning, dock högst till en kostnad av 300 kr inklusive moms per företag. Medlem i föreningen har rätt att i egenskap av representant för föreningen mottaga symboliska gåvor och presenter för personligt bruk, som betingar ett ringa värde enligt gällande lagstiftning. Medlem i föreningen äger INTE rätt att i egenskap av representant för föreningen mottaga gåva avsedd för utomstående företag, organisation, privatperson eller dylikt då tidigare nämnda inte har möjlighet att mottaga denna. Jäv Person som innehar en förtroende- eller ansvarspost i föreningen och som erbjuds anställning, vilken kan innebära att en förhandlingssituation kan föreligga mellan företaget i fråga och föreningen, skall avböja antingen förtroende- eller ansvarsposten alternativt anställningen då jävsituation kan föreligga. Vid tveksamhet gällande gåvor och jävsituationer skall styrelsen tillfrågas. Uppstår konflikt rådfrågas övermarskalk, inspektor och sakrevisor. 2

4 4. STYRELSENS ARBETE Styrelseledamöter har närvaroplikt på styrelsemöten. Skulle någon styrelseledamot ej kunna närvara skall han eller hon lämna sin fullmakt till annan person i styrelsen gällande beslutspunkter. Övriga styrelsen skall meddelas om vem som givit respektive fått fullmakt. Samtliga styrelsemedlemmar ska helst kontrollera sin föreningsmail dagligen. I samband med att en förtroendepost interimistiskt eller projektansvariga skall tillsättas av styrelsen, ska vid önskemål av styrelseledamot förberedande och djupgående intervju anordnas. Intervjun skall utföras av andra vice ordförande tillsammans med en annan valfri styrelseledamot. Intervjun bör senast anordnas 1 dag innan beslutpunkt behandlas på berörda styrelsemöte. Skifteskonferens Sittande styrelse skall för efterträdande styrelse anordna en skifteskonferens som följer riktlinjerna i Manual 65. Konferensen kan subventioneras av föreningen när så anses lämpligt. En skiftesfest för avgående och pågående förtroendevalda samt ledningsgrupp skall hållas sista juni som avslutning på överlämningen. 5. FÖRENINGENS ARRANGEMANG Biljetter till arrangemang riktade till alla föreningens medlemmar skall finnas tillgängliga i Smedjan/Ljusgården eller på annat lämpligt sätt för arrangemanget. Möjlighet skall finnas för att ha biljettförsäljning via medlemshemsidan eller annan kommunikationskanal, om styrelsen anser det lämpligt. Arrangemanget samt tid och plats skall marknadsföras på lämpligt sätt för alla föreningens medlemmar enligt föreningens grafiska profil. Medlemsförmåner Föreningens medlemmar skall på något sätt ges en förmån i samband med föreningens arrangemang och medlemskap. Utskottsmedlemmar Utskottens medlemmar bör hjälpa till vid arrangemang som föreningen ordnar. 3

5 Pub Entréavgift på pubar anordnade av Programutskottet (PrU) är noll (0) kronor, om inte särskilda skäl föreligger och i så fall beviljas dessa av styrelsen på ett styrelsemöte. Vid entrén skall legitimation och medlemskap kontrolleras. Vid behov skall pubgäst lösa medlemskap innan tillträde till lokalen beviljas. Gäst ska anmälas, innan utsatt tid från ansvariga för arrangemanget före arrangemangets början via Reunion/seniorfest Reunion är en tillställning till vilken tidigare aktiva medlemmar inbjuds. Reunionfesten är att betrakta som ett halvdagsarrangemang. På reunionfesten har styrelsen och utskottsordföranden om möjligt arbetsplikt. Styrelsemiddagar Middag för Marskalksämbetet, föregående års styrelse, innevarande styrelse för JF samt SF och DISK anordnas av sittande styrelse. På dessa middagar har styrelsen arbetsplikt. Styrelsen får sitta på middagen utan kostnad. Dam- och Herrmiddag De som anordnade föregående termins Dam- eller Herrmiddag skall ha företräde vid biljettförsäljning till terminens Dam- eller Herrmiddag. 6. ÖVRIGT Underhållning Spexet bör tillfrågas om de har möjlighet att förgylla stämningen vid föreningens arrangemang. Fadderiet, Välkomstdagen och rekryteringsdagar Utskott, mästerier och projektgrupper har närvaroplikt under Fadderiet, Välkomstdagen och rekryteringsdagar ur marknadsförings- samt rekryteringssyfte. 4

6 7. UTSKOTTS- OCH MÄSTERIORDFÖRANDEN Utskotts- och mästeriordföranden skall kontrollera sina föreningsmail dagligen. Mail skickade från styrelsen till utskotts- och mästeriordföranden skall om det begärs med omedelbar verkan vidarebefordras ut till de aktiva. Förslag på förändringar i stadgar och policys samt förslag på aktiviteter och dylikt som styrelsen önskar lufta med utskotten och mästerierna kan, om styrelsen så önskar, skickas ut på remiss. Mail med benämningen "Remiss" i rubriken skall av utskottsordföranden diskuteras med utskottet, och svar skall skickas inom stipulerad tid. Remisstiden får dock ej vara kortare än tio dagar. Remiss skickad till mästerierna måste inte besvaras men svar uppmuntras. Vid de tillfällen där styrelsen utfärdat närvaroplikt för utskotts- och mästeriordförande är utskotts- och mästeriordförande skyldig att skicka suppleant samt meddela styrelsen om detta, då de själva ej kan närvara. 5

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR Onsdag 8/4 2015 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00 ORDFÖRANDE Internt Ordförande skall kalla till samt

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Ekonomisk policy. Maskinteknologsektionen. Skriven: 2014-01-19 Senast uppdaterad: 2014-01-21. 1 av 12

Ekonomisk policy. Maskinteknologsektionen. Skriven: 2014-01-19 Senast uppdaterad: 2014-01-21. 1 av 12 Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Skriven: 2014-01-19 Senast uppdaterad: 2014-01-21 1 av 12 Innehåll Ekonomisk policy... 1 Maskinteknologsektionen... 1 Introduktion... 3 Allmänt... 4 Startkapital

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Stadga för Gavlecon - Ekonom- och Mäklarföreningen vid 1 Namn 1.1 Studentföreningens namn är Gavlecon. 2 Verksamhet 2.1 Föreningen har till ändamål att väcka intresse för och debatt kring ekonomiska frågor

Läs mer

STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS STADGAR KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Fastställd av Sektionsmötet den 25 november 2003 Ändrad av Sektionsmötet den 22 november 2005 ( 5.7.2.7 infördes) Ändrad av Sektionsmötet den 20 april 2006 ( 3.1 ändrades)

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Godkänd av M- Styret: 2014-11- 10 Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Innehållsförteckning Introduktion... 3 Allmänt... 4 Startkapital och nollnivå... 4 Budget... 4 Äskning... 4 Kontanthantering...

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Antagna av US Stockholms årsmöte 2014. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. USS har som sitt upptagningsområde Stockholms län.

Antagna av US Stockholms årsmöte 2014. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. USS har som sitt upptagningsområde Stockholms län. STADGAR FÖR UNGA SYNSKADADE STOCKHOLM ETT DISTRIKT INOM RIKSORGANISATIONEN UNGA SYNSKADADE (US) Antagna av US Stockholms årsmöte 2014. 1. NAMN OCH UPPTAGNINGSOMRÅDE Unga Synskadade Stockholm (USS), är

Läs mer

Alla heltidare ska vara tillgängliga för att svara på frågor från den ekonomiska assistenten i sitt arbete att bokföra.

Alla heltidare ska vara tillgängliga för att svara på frågor från den ekonomiska assistenten i sitt arbete att bokföra. Ekonomisk policy 1. Inledning Denna policy är skapad för att användas som ett stöd i den dagliga verksamheten och hanteringen av Samhällsvetarkåren vid Lunds universitets (Samhällsvetarkåren) ekonomi.

Läs mer

Stadgar för ElektroTekniska Föreningen vid TLTH

Stadgar för ElektroTekniska Föreningen vid TLTH Stadgar antagna för ETF vid terminsmötet den 20 maj 1964. Reviderade den 28 september 1983. Reviderade den 18 maj 2004. Reviderade den 13 maj 2008. Reviderade den 20 november 2012. 1 Inledande bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping

Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10-10:1-10:2-10:3-10:4-10:5-10:6 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel

Läs mer

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet.

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet. Konstitutionella stadgar 1 Förbundets namn är Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, förkortat P-Riks. 2 Förbundets syfte är att 2.1 medvetandegöra att personalvetaren är någon som under sin grundutbildning

Läs mer

Reglemente för. Datateknologsektionen Läsåret 2015-2016 v.1. (Bilaga till Datateknologsektionens stadgar)

Reglemente för. Datateknologsektionen Läsåret 2015-2016 v.1. (Bilaga till Datateknologsektionens stadgar) Sida 1 (24) Reglemente för Datateknologsektionen Läsåret 2015-2016 v.1 (Bilaga till Datateknologsektionens stadgar) Sida 2 (24) 1 Samtliga sektionsaktiva... 6 2 Sektionsstyrelsen... 6 Sektionsstyrelsen

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965.

För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965. STADGAR För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är Att främja intresset för i

Läs mer

Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress

Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer