Släktforskardagarna i Köping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Släktforskardagarna i Köping"

Transkript

1 D I S - M i t t N y t t Anvarig utgivare: Rolf Luth Nr På inidorna Divere månotier 2 annon 10 Ordföranden har ordet 11 Redaktören ruta I dagarna har den förta nattfroten kommit! Och när det deutom är mörkt ute tora delar av dygnet - då kanke det är tid för än mer läktforkning :-) I denna tidning är det meta krivet av redaktören, om inte annat angivit. Hoppa att ni finner något lävärt i detta nummer - amt hoppa att ni läare kommer att få ett fortatt gott läktforkningår framöver! Kom gärna med Era ynpunkter på tidningen! Släktforkardagarna i Köping Detta årliga evenemang höll i år till i Köping, och ägde rum lördagen och öndagen den auguti. Arrangör detta år var Vätra Mälardalen Släktforkare. Vid invigningen talade mäanvarige Kriter Janon, kommuntyrelen ordförande Elizabeth Salomonon, Släktforkarförbundet ordförande Barbro Stålheim, amt Vätmanland landhövding Ingemar Skogö. Släktforkardagarna blev begåvat med ett mycket fint väder, och många beökare kom. Det äg att cirka 6000 beökare kom oräknat alla uttällare och funktionärer. Det fann flera olika caféer och retauranger tillgängliga när man ville ta ig en pau. De olika föredragen höll till i lokaler i en närliggande kola. Det var vit återigen lite trul med det där med förbokade biljetter till de olika föredragen. På kolan fann även en lokal, där Unga Släktforkare förökte via en workhop, fånga intree bland jut yngre läktforkare. Denna lokal var tyvärr å undankymd, å det var nog inte å många om hittade dit? Det var väl dock inte å mycket törre nyheter om viade upp på mäan. En grati CD med FamilyTreeMaker-programmet delade ut grati,. Annar å var det många föreningar om viade upp och ålde ina egna produktioner av olika lag. Stört montrar hade väl annar Arkiv Digital, Ancetry,FamilySearch, Rikarkivet amt Släktforkarförbundet och DIS. Även DIS Norge+Danmark hade en tor monter. DIS-Öt och DIS

2 Berglagen hade ockå egna montrar. Bland de mindre uttällarna, å fann en amerikanka, om viade upp en liten handhållen kanner, om väckte rätt tort intree bland beökarna. För DIS del var det till tor del hur enkelt man kan få till olika utkrifter ifrån DISGEN. Det har tagit fram ett antal nya utkriftmallar. Exempel på utkrifter med hjälp av dea viade upp på tora afficher. Medan några funktionärer hjälpte till att via på dator, och på torbildkärm deutom, hur man använder ig av dea mallar. De nya mallarna finn edan de även att kunna hämta hem från DIS hemida. De finn där under menyvalen Forkningverktyg/DISGEN/Ladda ner/utkriftmallar. Även kartfunktionen demontrerade. Det har tillkommit två nya DVD-kivor med anpaade häradekonomika kartor. Dea gäller för Vätmanland och Ötergötland. Dea kartor är nu anpaade för RT90, och exkluivt för DISGEN. Kartorna finn i DjVu-format. Det var många om var intreerade av att lyna och e på att detta viade upp. I övrigt viade det upp vad man kan göra på en Mac, amt att kanliet fann på plat att älja DISGEN och andra produkter. Vad om gäller Mac-idan, å var det met intree bland beökarna av att kunna köra DISGEN på Mac, kartfunktionen i Reunion10, den tora utkrivna läkttavlan om fann uppatt, amt hur man gör en egen läktbok. Vi funktionärer var annar tillgängliga för alla olika frågor från beökarna. Från DIS-Mitt ida, deltog Rolf Luth, Bo Svartholm amt Jan Lillieköld. Man kan nämna att deltagare från Norr om Dalälven var det inte å mycket av. Sandviken läktforkare deltog med en monter, likom Södra Lappmarken Släktforkare, om hade mycket litteratur att erbjuda. Anna å var det utöver DIS-Mitt inte många norrifrån. På lördagkvällen var det Stämmomiddag, ett kanke lite ologikt namn, efterom tämman höll på fredagen. Även denna middag avåt i Folket Hu. Under denna middag, å delade det ut många utmärkeler. Man kan härvid nämna att Carl Szabad, om hållit i flera projekt ho SSF, inte mint Sverige Dödbok, fick förtjäntfullt ta emot Victor Örnberg hederpri. I övrigt kan nämna att SSF: Hederdiplom bland annat delade ut till Ela och Ander Hörling, vilka lagt ner mycket ideellt arbete för Sollefteå Släktforkare räkning. Ander är annar bekant för o om en av de faddrar om funnit inom DIS-Mitt verkamhetområde, men om numera dragit ig tillbaka ifrån den rollen. Sidan 2 DIS-Mitt Nytt

3 Släktforkarförbundet årtämma i Köping På fredagen, innan jälva läktforkardagarna, å höll årtämman, i en törre aula inne i jälva taden. Stämman inledde med en timme information ifrån förbundet ida. Det handlade met om vad förbundet planerar för kommande utgivningar. Man planerar att komma ut med två nya handböcker under 2014 en om reandeforkning, och en om att använda mantalregiter. Vidare planera att projektet Namn åt de döda ka avluta, och en ita verion av Dödkivan kommer ut under Annar å viade den uppdaterade hemidan Rötter upp för åhörarna. Själva tämman bjöd dock inte på å mycket nytt. Det om tog upp den meta tiden, var den livliga dikuion om vidtog med anledning av den tredje motionen om kommit in. Den handlade om att man ville få årtämman att lägga tillbaka till att vara på lördagen utav Släktforkardagarna, itället för om i år på fredagen. Styrelen hade redan avierat att den kulle utvärdera året placering på fredagen före jälva Släktforkardagarna. Det framkom även åikter om att tämman borde lägga ppå våren i tället, efterom det då kulle komma mycket närmare avlutat verkamhetår, och därmed frikoppla ifrån Släktforkardagarna. Men efter det att votering ägt rum, å blev belutet att gå på tyrelen förlag det vill äga att en utvärdering av placeringen av tämman ka göra. Valberedningen förlag antog i in helhet. Till nya ledamöter invalde Peter Wallenkog och Ingrid Månon Lagergren. Ingrid om fyllnad val efter Daniel Berglund om önkat avgå i förtid. Ingrid finn annar om chef för biblioteket i Timrå. Hon är heller inte helt ny i tyrelen för SSF, då hon varit med om tyreleledamot där en period tidigare. Peter har tidigare varit VD för Genline. Från DIS-Mitt ida, deltog Rolf Luth och Jan Lillieköld om ombud. På kvällen var det buffé-middag för tämmodeltagarna på folket hu. Vad händer med DISGEN? Föreningen DIS arbetar hårt med att få till en ny verion av DISGEN lagom till 2014 år Släktforkardagar i Karltad. Det meta nya är dock ådant om kanke inte yn å mycket, för en tor del av arbetet är att konvertera programmen till att använda en nyare och bättre databa-motor. Med denna å hoppa man att det edan även ka gå mycket lättare att införa nya funktioner. Man räknar bland annat med att man genom bytet av databamotor, är en grundförutättning för att enare kunna utveckla andra program, om exempelvi appar. Men ett byte av databa-hanteraren innebär även att en konverteringfunktion av databaen information, mellan den gamla verionen av DISGEN och till den nya, måte till. Nr Sidan 3

4 DIS har numera en programutvecklare på heltid, om tillamman med ideella krafter jobbar med detta tora projekt. Allt är inte klart ännu, men man jobbar bland annat för att kunna regitrera andra typer av föräldrar och relationer i övrigt, än jut enbart de biologika ådana. Ett annat område är att föröka underlätta för analy av in egen forkning, och kanke få tip om vad man kanke har miat. Med andra ord ätta olika kvalitetfrågor i centrum. I övrigt lär det bli lite mått och gott, och kanke även en moderniering av användargrännittet i DISGEN. Man kan även nämna att all text formatering kommer att bli helt omgjord, amt att flockar förvinner. De enare kommer att hantera via flaggor ( etiketter ) itället. Johan Bure läktbok på DVD Den barar för några få år edan, i ett arkiv i Finland, funna originalet till Johan Bure läktbok kommer nu att utgöra underlaget till en ny DVD. Det äri förta hand Urban Sikeborg om arbetar med att utföra trankriptionerna från detta original. I övrigt deltar även Tiina Miettinen, om var den om fann orginalet i ett gårdarkiv, amt Cal Szabad och Johan Gidlöf. DE två itnämnda har ju arbetat mycket under enare år med olika kiv-projekt. Det är Genealogika Föreningen om fått teckna avtal om utgivning av denna kiva. Johan Bure om levde , läktforkade jälv under fyrtiotalet år. Han hade met intree av in mormor ida, vilken tillhörde den enare å kallade Bureätten. Det om är intreant med Johan Bure läktforkning, är att han intreerat ig lika mycket för pinnidan om värdidan i in forkning, i motat till dåtiden met enidiga intree för den enare idan. Nu blir det på kivan även kompletterat med en omfattande dokumentation. Man räknar med att kunna börja älja kivan under våren DNA i läktforkningen Det tala mycket numera om DNA, det vill äga genteknik, om ett ätt att komplettera det om vi kan kalla vanlig läktforkning. Under läktträffen i ommar gällande Laurentiu Svenoni och han barnbarn Stormor i Dalom ättlingar, å höll Peter Sjölund ett föredrag om DNA i läktforkingen. Peter höll även ett ådant fördrag under Släktforkardagana lite enare i ommar. Magnu Bäckmark, verkam inom Genealogika Föreningen, har krivit en bok om heter Genvägar- praktik handledning till DNA-jämförele i läktforkning. Boken är i A4-format och omfattar 97 idor. Boken är i andra upplagan, och fann till föräljning under läktforkardagarna. Sidan 4 DIS-Mitt Nytt

5 Er redaktör köpte jut en ådan bok. Redaktören hade nämligen, tillika med in hutru, låtit införkaffa var itt prov, efter Peter Sjölund föredrag i Härnöand, att kicka in till DNA-analy. Efter att antal veckor, kom å nyligen reultaten. Det är då man kan ha tor nytta av denna bok, i förök att förtå alla apekter runt detta ämne. Det kan jag dock äga, att direkt lätt är det inte att föröka tolka de å kallade träffar. Men får nämligen en lita med ådana. För min egen del betod litan av ett drygt hundratal träffar mot andra peroner om ockå kickat in prover. För hutrun del, å var det nog över tvåhundra? Det är alltå att märka att man kan ju bara få träffar mot peroner om har kickat in ina prover till amma företag! Men vadå träffar? De om å vill, kan ladda upp itt träd via en GEDCOM-fil vilket även nu jag jälv gjorde med våra repektive träd. När jag gick igenom dea träffar, å var det nätan utelutande med peroner om all inte verkar ha ina anor i amma trakter där jag jälv har mina!? Själv har jag inga anor norr om Medelpad/Jämtland men här var det met anor ifrån Väter-och Norrbotten, amt från Finland!? För hutrun del, å var det väl kanke lite mer relevanta geografika områden men påfallande många med enbart finka rötter och hon har mig veterligt inga ådana!? Nu var det här prover, där reultaten ka avpegla träffar max upp till exmänningar i relevan. Det handlar då om å kallat Autoomalt tet i vilket man kollar av ett urval av DNA-trängar, om tår för DNA både från moder- och faderidan. Därtill kan man även få provreultat för rena moderlinjen, vilket är mitokondrie-dna, om alltå enbart ärv från mor, amt rena faderlinjen, dv DNA från Y-kromoomen, om ärv enbart från far till on. Även fat det är en törre kotnad, å lät jag efteråt betälla en utökad Y-DNA för min del, amt mtdna för hutrun del. Nu har jag även fått var på det utökade Y- DNA-tetet. Därvidlag å har jag nu endat en enda träff! Det gäller en man om har ina faderrötter i Ölme i Värmland. Min faderlinje går till Sunne, ockå det i Värmland å det kan ju tämma då. Jag har tagit kontakt med denne peron i yfte att föröka utreda om det kulle gå att hitta den gemenamma anfadern? Strax därefter kom å även reultatet av den fulltändiga mitikondrieanalyen. På mitt "raka möderne" hamnar man i Råda ocken i Vätergötland, trax utanför Lidköping. Härvid viade det ig att er redaktör verkar ha en Haplo-grupp för mtdna där jag verkar vara helt enam om i Sverige! Så er redaktör verkar vara ovanlig på fädernet och därtill helt unik på mödernet! Fortatt anly kräv - för jag förtår ju inte mycket av det här än ;-) Nr Sidan 5

6 Ny teknik för att läa utlitna gravtenar I ett amarbete mellan Klotret i Ytad, Ytad fornminneförening och Lund univeritet Hitorika muéum, å driv ett projekt för att dokumentera och rädda litna gravtenar. I förta hand gäller då detta de tenar om finn i kloterkyrkan. Det handlar om ett åttiotal gravtenar, de äldta från medeltiden och de yngta från 1700-talet. Samtliga dea tenar har bilder och texter inhuggna, men i många fall hårt litna under århundradena. Arbetet ker genom att med en ny teknik, kallad Reflectance Tranformation Imaging (RTI). Detta är en fotografik metod om innebär att föremålet fotografera ur en mängd olika vinklar. Därefter behandla bilderna i ett datorprogram. Man kan då edan få e föremålen från olika håll med hjälp av 3D_teknik. Man kan alltå med denna teknik få fram texter och bilder på ytor, om nätan helt förvunnit. Tanken är att låta tenhuggare göra kopior av gravtenarna, å att bilder och texter ka kunna framträda igen. Dea ka edan tälla ut i Kloterkyrkan. Detta är alltå en form av en räddningaktion av ett kulturarv äger Håkan Nilon, mueichef vid Klotret i Ytad. Svenka förvaret arkiv I Krigarkivet, en del av Rikarkivet, kan man hitta det meta om någon gång varit en del av Förvaret och Krigmakten. Bland annat meritförteckningar, betyg, traffjournaler, värnpliktiga och penioner. Till exempel kan reultat från möntring, ge mycket uppgifter om en peron. Se vidare på webbidan Radioprogrammet Släktband Under läktforkardagarna berättade Eliabeth Rentröm utifrån olika programinlag i radioprogrammet Släktband. Detta radioprogram kommer att börja igen med nya program den 9 december i år. Alla gamla program finn på webbadreen Samarbete I början av eptember löt ett avtal mellan ancetry.com och FamilySearch. Avtalet går ut på att utöka amarbete runt digitaliering och indexering av FamilySearch: amlingar, amt göra denna information tillgängliga via nätet år folkräkning Rikarkivet SVAR har uppdaterat 1910 år folkräkning. De förta föramlingarna i tre nya län finn nu tillgängliga på hemidan. Det går nu att öka på peroner fördelade på följnde ex län Norrbotten, Väterbotten, Jönköping, Kalmar, Skaraborg amt Värmland. Sidan 6 DIS-Mitt Nytt

7 Man kan paa på att nämna att Rikarkivet nyligen gjort om ina hemidor rätt radikalt. Man får öka på annat ätt än tidigare. Dock finn nu en mycket förbättrad ökfunktion å man kan få träffar på dokument om du tidigare kanke miat att de finn? Nytt i Rötter bokhandeln Under läktforkardagarna läppte förbundet nya bok Latin för läkthitorier. Den är kriven av Urban Sikeborg. I detta lexikon finn förutom en ren ordlita även fraer och begrepp på latin. Boken omfattar närmare 6500 ord. Det finn ockå en ny vallonkiva, nu i verion 4.0. Denna innehåller peronuppgifter för vallonättlingar i Sverige. Den nya kivan är kraftigt utökad jämfört med föregående verion. Det är Sällkapet Vallonättlingar om producerat denna kiva. Det finn även en ny medkiva, nu i verion 8. Denna DVD-kiva innehåller förutom peronuppgifter även en del brukbilder. Det är Föreningen för Smedläktforkning om producerat denna kiva. Gemenam betalajt en framtidfråga En viktig framtidfråga tod på agendan vid Släktforkaförbundet årtämma. Det gällde ett förlag från förbundet framtidgrupp gällande amarbete om digitalierat material. Förbundtyrelen fick nu i uppdrag till näta år tämma att utarbeta ett konkret förlag. Bakgrunden är att i läktforkningen bakällor (kyrkoarkiv m fl) är allmänt tillgängliga via nätet, å kommer intreet att bli törre för regiter och bearbetningar, om underlättar ökande. Kommeriella intreen lär äkert ockå göra ig gällande även inom det här området. Därför finn det käl för läktforkarrörelen olika delar att amverka när det gäller att göra digitalierat material tillgängligt. Framtidgruppen förlag går ut på att det ka kapa en för läktforkarrörelen gemenam betalajt. Om man å vill en vidareutveckling av Rötter. Den förening om har digitalierat material och om vill göra detta tillgängligt även utanför föreningen egna område, ka kunna lägga in materialet i ett bibliotek under betalajten, och edan kunna få betalt för detta i förhållande till antalet beök i biblioteket. Abonnenter på ajten ka kunna vara åväl privatperoner, föreningar och intitutioner. Sajten ka på ikt kunna vara jälvfinanierande. Vad om närmat företår är att underöka i vad mån olika föringar har för intree av en ådan betalajt. Källa: Erland Ringborg i Genealogika Föreningen Nr Sidan 7

8 Släktforkarträff i Trondheim Som vi hade låtit annonera, del på hemidan, del i förra numret av DIS-Mitt Nytt, å arrangerade en nork-venk Gränträff i Trondheim. Förra gången det begav ig, å ägde en ådan träff rum i Karltad för två år edan. Tanken är att när det gäller läktforkning, å är utbyte av kunkap mellan olika länder och orter mycket viktigt. Vi var ett femtontal från Väternorrland och Jämtland om åkte till Trondheim, helgen den eptember. Totalt var det ett extiotal peroner om deltog. Vi om var där fick höra olika föredrag, och fick göra olika tudiebeök. Det var föredrag om Rörå kobberverk, att jämföra med ett annat föredrag om Falu koppargruva. Vidare var det föredrag om utvandringen över Trondheim, amt handeln i den Trönderka Regionen och över gränen. Det var vining av Stadarkivet i Trondheim,. Bygganden om rymmer arkivet, är kallad Dora, vilket var namnet på den U-båtba om tykarna byggde där under kriget. Vi fick även information om Norka Digitalarkivet amt vad föreningen DIS Norge har att erbjuda på ina hemidor. Sit på öndagen, å var det tudiebeök på Kritianten fätning. Där var en tor del av temat var om kriget mot Karl XII, där ju det å kallade Armfeldtka återtåget har väldigt tark anknytning till gränlandet mellan Norge och Sverige. Det var ju å att i torlekordningen 3000 venka oldater frö ihjäl, och därtill många andra fick våra köldkador, i den nötorm om rådde runt nyåret 1719, när de förökte göra reträtt in till Jämtland. Om jag kulle föröka ammanfatta det hela å var det väldigt intreant alltihopa! P D S in h Hur man hittar ina Emigranter i USA och Kanada Lördag den 26 oktober med tart klockan 12 blir det en aktivitetdag i Alfta Hembygdhu. Dagen kommer att genomföra med workhop och föredrag om hur man hittar ina borttappade emigranter via de hemidor om finn eller i databaen DISBYT och hur man dokumenterar in forkning i läktforkningprogrammet DISGEN. Det förta föredraget kommer att hålla av Roland Skoglund från Uppala om berättar och viar vilka möjligheter om idag finn på Internet att hitta de peroner om utvandrade amt idag levande läktingar. Därefter kommer Clae Embäck från Gävle att förevia DISBYT och programmet DISGEN med de möjligheter om finn att redovia in forkning. Tanken är ockå att beökarna efter föredragen kall ge möjlighet att ta upp egna frågor med föreläarna om emigrantforkning eller problem om man har vid användandet av DISGEN. P F M S V S D V B F Å D A Detta är ett amarrangemang mellan DIS-MITT och Migranternahu i Alfta. Fika kommer att ervera av Alfta Hembygdförening till en billig penning. Alfta Hembygdhu hittar du vid kyrkan i Alfta. Sidan 8 DIS-Mitt Nytt

9 Föreningen Datorer i Släktforkningen Mittregionen inbjuder till forkarlördag den 9 november i Sankt Olofgården Åre Program under dagen klockan 11 till cirka 15 11:00 Inledning med att DIS-MITT preenterar föreningen verkamheten. 11:15 Vad är DISBYT? Demontration av Bodil Orremo. 12:00 Hur läktforkar man idag, förevining av vilka möjligheter om finn på Internet och vad arkiven ytterligare kan erbjuda. Specifika problem för Åre ocken kan ockå komma att behandla. 13:00 Domböcker från Underåker Tinglag åren föredrag av Karin Bark. 14:15 En jämförele mellan regitreringprogrammen Digen och MinSläkt med Bodil Orremo repektive Bo Svartholm. Det är grati att delta och fika kommer att ervera under dagen till jälvkotnad. Släktforkarföreningarna och Vuxenkolan inbjuder till forkarlördag 30 november ho Vuxenkolan Fränta! Program under dagen klockan Fika ervera från kl MGF preenterar ig och föreviar Släkt- och Hembygdforkning i ocknarna i Vätra Vuxenkolan preenterar in verkamhet och peciellt Studiecirklar om Släkt- och Hembygdforkning DIS-MITT preenterar föreningen verkamheten Vad är DISBYT och Digen? Demontration av Arne Bixo Bygdeband och andra hembygdajter förevining av Karl-Ingvar Ångtröm Forkning med hjälp av lantmäterikartor m m, föredraghållare Karl-Ingvar Ångtröm Det är grati att delta. Fika och lunch till jälvkotnad. Anmälan till arrangörerna: Nr Sidan 9

10 F u u f u R O Kommande föredrag om karthantering Beträffande Kartföredragen, å är förelagna dagar 1 december i Öterund och 2 december i Sundvall och lokaler är ej heller fattällda. Vi ber er hålla koll på hemidan vad gäller eventuella juteringar av datum och i vilka lokaler vi kommer att hålla till i. Släktforkning i Finland Lördagen den 16 november, på Bridgelokalen på Grönborggatan i Sundvall, granne med MGF-lokalen på amma gata, å är det planerat att ett föredrag om läktforkning i Finland ka hålla. Det är tänkt att en peron ifrån Waa ka tala i detta ämne. Som en del av detta amarrangemang mellan Midälva GF och DIS Mitt, å kommer även DIS Mitt att informera om DISBYT under någon timme. Vi ber er hålla koll på vår hemida, eller MGF: dito, vad det gäller detaljerat program. Beök av Ancetry på Landarkivet i Öterund Tidag den 29 oktober, kl 18.00, å kommer Ann Louie Paulon från Ancetry att berätta för o hur och vad man kan öka efter i dera databaer. Mötet är ett amarrangemang mellan DIS-Mitt, JLS och Landarkivet i Öterund Annon S D G T e ä N m i k f d S f v u m Sidan 10 DIS-Mitt Nytt

11 Ordföranden har ordet Sundvall Det föreningbrev till medlemmar i landkapen Hälingland och Gätrikland om jag krev om i förra ordförande har ordet är utkickat. Tyvärr är det bara ett fåtal medlemmar om varat å det är vårt at få en amlad bild av hur ni önkar att verkamheten kall bedriva. De var om kommit in har dock i de fleta fall varit av tort värde och även hjälpt till att inom ett geografikt område få bättre kontakt. Någon har varit inne på linjen att föreningen borde klyva i två delar men ej kunnat preentera några peroner om varit beredda att kliva in och adminitrera denna nya förening. Styrelen önkar därför att ett törre antal av de medlemmar om fått brevet med det narate kommer in med ina ynpunkter å att vi vid näta tyrelemöte kan fattälla vilka riktlinjer föreningen kall arbeta efter i de frågor om detta berör. Som ni er i detta nummer av tidningen å kommer det att bli ett flertal arrangemang på olika plater inom föreningen geografika verkamhetområde och fler är betämda med planeringen är ej lutförd och därför kan de ej preentera i detta nummer. Den enkät om kall ligga till grund för atningen på utbildning ligger klar för utkick till er medlemmar och kommer efter att den tetat på ett antal medlemmar att kicka ut till er alla. Efter att era var kommit in kan tyrelen planera ett bredare utbud av utbildningar. För att övergå till vad om ker inom DIS verkamhet i tort å ätt de törta reurerna in på att broma den medlemnedgång om varit under de två ita verkamhetåren. Ett ett att motverka detta är att utveckla programmet Digen med fler användbara funktioner men framförallt att få ett användargrännitt om av användarna inte upplev om vårt. I övrigt å är det tora amtal-ämnet inom läktforkningen DNA tekniken och de frammar då det gäller läktforkning och här är det nog bara början vi ett. Rolf Luth Ordförande i DIS-MITT Nr Sidan 11

12 Läartävling! När grundade Di-Mitt? Skicka ett mail med detta datum inkrivet, enat den 15 november till mitt.e, å lottar vi ut kivan "Söder i våra hjärtan", till en av er med rätt var. Lycka till! Pc/Digen faddrar Faddrar inom XYZ län Clae Embäck Tel: E pot: Tony Rödin Tel: E pot: Bodil Orremo Tel: E pot: Staffan Bodén Tel: E pot: Arne Bixo Tel: E pot: Joacim Södertröm Tel: E pot: Örjan Öberg Tel: E pot: Peter Johanon Tel: ; E pot: peter.johanon Lennart Nälund Tel: E pot: Min Släkt faddrar Bo Svartholm Tel: E pot: Reunion/Mac faddrar Gunilla Hermander Tel: E pot: Micael Olon E pot: Kertin Farm Tel: E pot: DISBYT ombud Bernth Lindfor Tel: E pot: mitt.e Sidan 12 DIS-Mitt Nytt

13 DIS-Mitt: tyrele 2013 Rolf Luth Ordförande Tel: mitt.e Jan Lillieköld Kaör, redaktör Tel: Reine Björkman Ledamot Tel: Patrik Ålund Ledamot Tel: Magnu Hellten Suppleant Tel: mitt.e Lar Åtröm Vice Ordförande Tel: di mitt.e Bo Svartholm Sekreterare Tel: i mitt.e Georg Lundqvit Ledamot Tel: Peter Johanon Suppleant Tel: mitt.e Marie Louie Holm Suppleant Tel: mitt.e DIS-MITT NYTT kommer ut 4 gånger om året och är DIS-MITT: (Datorhjälp i Släktforkningen XYZ län), medlemtidning. Anvarig utgivare och tillika ordförande: Rolf Luth mail: Redaktör: Jan Lillieköld mail: Föreningen DIS-MITT c/o Lillieköld Johannedalv SUNDSVALL Plugiro Org.nr Har du material du vill ha med i tidningen? Skicka in material via e- mail; Vi förbehåller o rätten att redigera inända bidrag. Det är inte tillåtet att använda text och bild utan tillåtele eller tydlig källangivele. Näta nummer utkommer före ommaren och manutop är den 30 november Håll koll på vår hemida! [http://www.di-mitt.e]

Föreningen DIS-Mitt har haft årsmöte 2013

Föreningen DIS-Mitt har haft årsmöte 2013 D I S - M i t t N y t t Ansvarig utgivare: Rolf Lusth Nr 1 2013 På insidorna Diverse smånotiser 2 forts. smånotiser 6 Ordföranden har ordet 8 Redaktörens ruta Året raskar på så fort. Man tycker inte man

Läs mer

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN UPPFÖLJNINGSENHETEN SID 1 (19) 2011-11-01XX Borttaget: 2011-10-31 UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAEV 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE; ERIK HAMNER REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, TYRESÖ

Läs mer

Att göra en presentation

Att göra en presentation Verion 2.6, maj -03 Att göra en preentation Sammantälld av Maria Björklund och Ulf Paulon BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT Denna krift har tillkommit för att vara en inpirationkälla och ett töd för tudenter

Läs mer

Bunden till elbolaget? sid 4 Effektiva tips från experterna sid 12. Framtidens heta värmekällorsid 6 11

Bunden till elbolaget? sid 4 Effektiva tips från experterna sid 12. Framtidens heta värmekällorsid 6 11 Följande 16 idor är en annon en konumentguide från Provia Information AB Hela denna ektion är en annon från Provia Information Energi pecial Bunden till elbolaget? id 4 Effektiva tip från experterna id

Läs mer

Gott och nyttigt Succé för MAT 2014!

Gott och nyttigt Succé för MAT 2014! , Nr 5/2014 TEMA Närproducerat Gott och nyttigt Succé för MAT 2014! CHAMPINJONKUNGAR HETT TRAKTORRACE STARTAR EGET MEJERI Ander Nilon och Benny Axeborg levererar ett ton Traktorrace är hett. Att våga gaa

Läs mer

Släktforskardagarna 2012 i Gävle

Släktforskardagarna 2012 i Gävle DIS-Mitt Nytt Nr 3 2012 Ansvarig utgivare: Rolf Lusth På insidorna Gravstenar blir sökbara på nätet 3 Ny version av Begravda i Sverige 3 Ny version av Sveriges döbok Slutet för socknen närmar sig Bevara

Läs mer

Massa, densitet och hastighet

Massa, densitet och hastighet Detta är en något omarbetad verion av Studiehandledningen om använde i tryckta kuren på SSVN. Sidhänviningar hänför ig till Quanta A 000, ISBN 91-7-60500-0 Där det har varit möjligt har motvarande aker

Läs mer

DIS. erbjuder DIS medlemmar rabatt på abonnemang! med SLÄKTFORSKARNYTT I DETTA NUMMER. Nummer 53, februari 2001 ISSN 1101-3826 Föreningen DIS

DIS. erbjuder DIS medlemmar rabatt på abonnemang! med SLÄKTFORSKARNYTT I DETTA NUMMER. Nummer 53, februari 2001 ISSN 1101-3826 Föreningen DIS DIS med SLÄKTFORSKARNYTT Nummer 53, februari 2001 ISSN 1101-3826 Föreningen DIS Rapporter från det gångna årets begivenheter: Släktforskardagarna, 20-årsjubiléet och Årsmötet Leverans av DISGEN 8 beräknas

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

KRIS 10 ÅR 10ÅRS KALAS 30 OKTOBER I DETTA NUMMER KOMMUNARREST FÖR FRIGIVNA LEDARSKAPSUTBILDNING FÖR UNGA KRISARE

KRIS 10 ÅR 10ÅRS KALAS 30 OKTOBER I DETTA NUMMER KOMMUNARREST FÖR FRIGIVNA LEDARSKAPSUTBILDNING FÖR UNGA KRISARE VÄGEN 3/2007 PRIS: 30KR UT - - - - - SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE - - - - - I DETTA NUMMER KOMMUNARREST FÖR FRIGIVNA LEDARSKAPSUTBILDNING FÖR UNGA KRISARE KRIS NY STUDIECIRKEL

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Tack till. - Personec. - Idékraft. - Svensk HR- förening - IFL. - Tria. - Personalaktuellt. - Tidningen Chef. - Orange. Dynamiquen nr 3 2006

Tack till. - Personec. - Idékraft. - Svensk HR- förening - IFL. - Tria. - Personalaktuellt. - Tidningen Chef. - Orange. Dynamiquen nr 3 2006 Dynamiquen nr 3 2006 Adress Dynamicus Pedagogiska institutionen Sturegatan 4 Box 2109 750 02 Uppsala Telefon 018 4710000 E-post dynamiquen @personalvetarna.com Ansvarig utgivare Joakim Åhrén Layout Anja

Läs mer

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008 ANGELÄGET 1/2008 Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008 Kallelse till riksstämma 2008 Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan.

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan. VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige VIS Riksting 2012 Den sista krönikan Länsföreningarna PORTRÄTTET Tolktjänstutredningen HALLÅ DÄR... Vägen till rättigheter... och mycket mer 4/2012 besök oss

Läs mer

Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera!

Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera! RTP-S Nr 4. 2009 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP i STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera! Vi önskar alla annonsörer God Jul & Gott Nytt År PS PRÄNTAB & SÄTTAB Alafors - Tel. 0303-74

Läs mer

Eskilstuna - Strängnäs Släktforskarförening Anbudet Informationsblad för Eskilstuna - Strängnäs släktforskarförening Nr. 3 år 2003 Arkivet hos Lantmäteriet i Gävle En bild från vinkällaren hos Codorniu

Läs mer

swedgen tour DisKULOGEN Bokmässan Gamla fakturor med Släktforskarnytt nr 91 2010-12 25 kr

swedgen tour DisKULOGEN Bokmässan Gamla fakturor med Släktforskarnytt nr 91 2010-12 25 kr nr 91 2010-12 25 kr DisKULOGEN med Släktforskarnytt Bokmässan Gamla fakturor Medlemstidning för Föreningen Dis: Föreningen för datorhjälp i släktforskningen swedgen tour 2010 innehåll Kort & gott 4 Kallelse

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

nr 105 2014-07 25 kr med Släktforskarnytt Intervjua dig själv och andra TA HJÄLP AV DISBYT

nr 105 2014-07 25 kr med Släktforskarnytt Intervjua dig själv och andra TA HJÄLP AV DISBYT nr 105 2014-07 25 kr med Släktforskarnytt Intervjua dig själv och andra TA HJÄLP AV DISBYT 30 Dis informerar Avlidna och beställningar. INNEHÅLL Kusinträff i Berea Church, Deuel County i Nebraska. 3 Ledaren

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer...

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna VIS Utvecklingskonferens 2013 Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... 2/2013 besök oss gärna

Läs mer

Sedan vi införde Portalen sparar jag ca 1 timme per målare varje månad. Totalt blir det ungefär 40 timmar per månad i ren vinst.

Sedan vi införde Portalen sparar jag ca 1 timme per målare varje månad. Totalt blir det ungefär 40 timmar per månad i ren vinst. Nyheter & info FRÅN HANTVERKSDATA NR 01:2014 FEBRUARI Seminarieturné runt om i landet Under vecka 7 har hela säljgänget åkt på turné runt om i landet och hållit tvåtimmars seminarier för nya och gamla

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Nätverk för lärande och utveckling

Nätverk för lärande och utveckling VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nätverk för lärande och utveckling Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk? Nätverk för lärande och utveckling

Läs mer

Dalheimers Hus. Här har Göteborgsföreningen sina möten. NR 1 Mars 2014

Dalheimers Hus. Här har Göteborgsföreningen sina möten. NR 1 Mars 2014 MHCF F.D. SVENSKA LARYNGFÖRBUNDET NR 1 Mars 2014 e n t i d n i n g f ö r M u n - & H a l s c a n c e r f ö r b u n d e t s m e d l e m m a r, a n h ö r i g a o c h s t ö d j a n d e Dalheimers Hus Här

Läs mer

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg 1 Rapport - Dagbok Boliviaprojektet Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014 Åke Söderman. ABF Gävleborg 2 Inledning Så var det dags för den sista uppföljningsresan under Boliviaprojektets 19 genomförda år.

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

BÖRJA ÖVA SVENSK GRAMMATIK

BÖRJA ÖVA SVENSK GRAMMATIK Lena Thunberg BÖRJA ÖVA SVENSK GRAMMATIK Bagrammatik för f SLUTTEST OCH FACIT Sluttet Vilket alternati är rätt? a, b eller c? Sätt en ring runt rätt alternati. Exempel: a) Varför är du? b) När är du? c)

Läs mer