Släktforskardagarna i Köping

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Släktforskardagarna i Köping"

Transkript

1 D I S - M i t t N y t t Anvarig utgivare: Rolf Luth Nr På inidorna Divere månotier 2 annon 10 Ordföranden har ordet 11 Redaktören ruta I dagarna har den förta nattfroten kommit! Och när det deutom är mörkt ute tora delar av dygnet - då kanke det är tid för än mer läktforkning :-) I denna tidning är det meta krivet av redaktören, om inte annat angivit. Hoppa att ni finner något lävärt i detta nummer - amt hoppa att ni läare kommer att få ett fortatt gott läktforkningår framöver! Kom gärna med Era ynpunkter på tidningen! Släktforkardagarna i Köping Detta årliga evenemang höll i år till i Köping, och ägde rum lördagen och öndagen den auguti. Arrangör detta år var Vätra Mälardalen Släktforkare. Vid invigningen talade mäanvarige Kriter Janon, kommuntyrelen ordförande Elizabeth Salomonon, Släktforkarförbundet ordförande Barbro Stålheim, amt Vätmanland landhövding Ingemar Skogö. Släktforkardagarna blev begåvat med ett mycket fint väder, och många beökare kom. Det äg att cirka 6000 beökare kom oräknat alla uttällare och funktionärer. Det fann flera olika caféer och retauranger tillgängliga när man ville ta ig en pau. De olika föredragen höll till i lokaler i en närliggande kola. Det var vit återigen lite trul med det där med förbokade biljetter till de olika föredragen. På kolan fann även en lokal, där Unga Släktforkare förökte via en workhop, fånga intree bland jut yngre läktforkare. Denna lokal var tyvärr å undankymd, å det var nog inte å många om hittade dit? Det var väl dock inte å mycket törre nyheter om viade upp på mäan. En grati CD med FamilyTreeMaker-programmet delade ut grati,. Annar å var det många föreningar om viade upp och ålde ina egna produktioner av olika lag. Stört montrar hade väl annar Arkiv Digital, Ancetry,FamilySearch, Rikarkivet amt Släktforkarförbundet och DIS. Även DIS Norge+Danmark hade en tor monter. DIS-Öt och DIS

2 Berglagen hade ockå egna montrar. Bland de mindre uttällarna, å fann en amerikanka, om viade upp en liten handhållen kanner, om väckte rätt tort intree bland beökarna. För DIS del var det till tor del hur enkelt man kan få till olika utkrifter ifrån DISGEN. Det har tagit fram ett antal nya utkriftmallar. Exempel på utkrifter med hjälp av dea viade upp på tora afficher. Medan några funktionärer hjälpte till att via på dator, och på torbildkärm deutom, hur man använder ig av dea mallar. De nya mallarna finn edan de även att kunna hämta hem från DIS hemida. De finn där under menyvalen Forkningverktyg/DISGEN/Ladda ner/utkriftmallar. Även kartfunktionen demontrerade. Det har tillkommit två nya DVD-kivor med anpaade häradekonomika kartor. Dea gäller för Vätmanland och Ötergötland. Dea kartor är nu anpaade för RT90, och exkluivt för DISGEN. Kartorna finn i DjVu-format. Det var många om var intreerade av att lyna och e på att detta viade upp. I övrigt viade det upp vad man kan göra på en Mac, amt att kanliet fann på plat att älja DISGEN och andra produkter. Vad om gäller Mac-idan, å var det met intree bland beökarna av att kunna köra DISGEN på Mac, kartfunktionen i Reunion10, den tora utkrivna läkttavlan om fann uppatt, amt hur man gör en egen läktbok. Vi funktionärer var annar tillgängliga för alla olika frågor från beökarna. Från DIS-Mitt ida, deltog Rolf Luth, Bo Svartholm amt Jan Lillieköld. Man kan nämna att deltagare från Norr om Dalälven var det inte å mycket av. Sandviken läktforkare deltog med en monter, likom Södra Lappmarken Släktforkare, om hade mycket litteratur att erbjuda. Anna å var det utöver DIS-Mitt inte många norrifrån. På lördagkvällen var det Stämmomiddag, ett kanke lite ologikt namn, efterom tämman höll på fredagen. Även denna middag avåt i Folket Hu. Under denna middag, å delade det ut många utmärkeler. Man kan härvid nämna att Carl Szabad, om hållit i flera projekt ho SSF, inte mint Sverige Dödbok, fick förtjäntfullt ta emot Victor Örnberg hederpri. I övrigt kan nämna att SSF: Hederdiplom bland annat delade ut till Ela och Ander Hörling, vilka lagt ner mycket ideellt arbete för Sollefteå Släktforkare räkning. Ander är annar bekant för o om en av de faddrar om funnit inom DIS-Mitt verkamhetområde, men om numera dragit ig tillbaka ifrån den rollen. Sidan 2 DIS-Mitt Nytt

3 Släktforkarförbundet årtämma i Köping På fredagen, innan jälva läktforkardagarna, å höll årtämman, i en törre aula inne i jälva taden. Stämman inledde med en timme information ifrån förbundet ida. Det handlade met om vad förbundet planerar för kommande utgivningar. Man planerar att komma ut med två nya handböcker under 2014 en om reandeforkning, och en om att använda mantalregiter. Vidare planera att projektet Namn åt de döda ka avluta, och en ita verion av Dödkivan kommer ut under Annar å viade den uppdaterade hemidan Rötter upp för åhörarna. Själva tämman bjöd dock inte på å mycket nytt. Det om tog upp den meta tiden, var den livliga dikuion om vidtog med anledning av den tredje motionen om kommit in. Den handlade om att man ville få årtämman att lägga tillbaka till att vara på lördagen utav Släktforkardagarna, itället för om i år på fredagen. Styrelen hade redan avierat att den kulle utvärdera året placering på fredagen före jälva Släktforkardagarna. Det framkom även åikter om att tämman borde lägga ppå våren i tället, efterom det då kulle komma mycket närmare avlutat verkamhetår, och därmed frikoppla ifrån Släktforkardagarna. Men efter det att votering ägt rum, å blev belutet att gå på tyrelen förlag det vill äga att en utvärdering av placeringen av tämman ka göra. Valberedningen förlag antog i in helhet. Till nya ledamöter invalde Peter Wallenkog och Ingrid Månon Lagergren. Ingrid om fyllnad val efter Daniel Berglund om önkat avgå i förtid. Ingrid finn annar om chef för biblioteket i Timrå. Hon är heller inte helt ny i tyrelen för SSF, då hon varit med om tyreleledamot där en period tidigare. Peter har tidigare varit VD för Genline. Från DIS-Mitt ida, deltog Rolf Luth och Jan Lillieköld om ombud. På kvällen var det buffé-middag för tämmodeltagarna på folket hu. Vad händer med DISGEN? Föreningen DIS arbetar hårt med att få till en ny verion av DISGEN lagom till 2014 år Släktforkardagar i Karltad. Det meta nya är dock ådant om kanke inte yn å mycket, för en tor del av arbetet är att konvertera programmen till att använda en nyare och bättre databa-motor. Med denna å hoppa man att det edan även ka gå mycket lättare att införa nya funktioner. Man räknar bland annat med att man genom bytet av databamotor, är en grundförutättning för att enare kunna utveckla andra program, om exempelvi appar. Men ett byte av databa-hanteraren innebär även att en konverteringfunktion av databaen information, mellan den gamla verionen av DISGEN och till den nya, måte till. Nr Sidan 3

4 DIS har numera en programutvecklare på heltid, om tillamman med ideella krafter jobbar med detta tora projekt. Allt är inte klart ännu, men man jobbar bland annat för att kunna regitrera andra typer av föräldrar och relationer i övrigt, än jut enbart de biologika ådana. Ett annat område är att föröka underlätta för analy av in egen forkning, och kanke få tip om vad man kanke har miat. Med andra ord ätta olika kvalitetfrågor i centrum. I övrigt lär det bli lite mått och gott, och kanke även en moderniering av användargrännittet i DISGEN. Man kan även nämna att all text formatering kommer att bli helt omgjord, amt att flockar förvinner. De enare kommer att hantera via flaggor ( etiketter ) itället. Johan Bure läktbok på DVD Den barar för några få år edan, i ett arkiv i Finland, funna originalet till Johan Bure läktbok kommer nu att utgöra underlaget till en ny DVD. Det äri förta hand Urban Sikeborg om arbetar med att utföra trankriptionerna från detta original. I övrigt deltar även Tiina Miettinen, om var den om fann orginalet i ett gårdarkiv, amt Cal Szabad och Johan Gidlöf. DE två itnämnda har ju arbetat mycket under enare år med olika kiv-projekt. Det är Genealogika Föreningen om fått teckna avtal om utgivning av denna kiva. Johan Bure om levde , läktforkade jälv under fyrtiotalet år. Han hade met intree av in mormor ida, vilken tillhörde den enare å kallade Bureätten. Det om är intreant med Johan Bure läktforkning, är att han intreerat ig lika mycket för pinnidan om värdidan i in forkning, i motat till dåtiden met enidiga intree för den enare idan. Nu blir det på kivan även kompletterat med en omfattande dokumentation. Man räknar med att kunna börja älja kivan under våren DNA i läktforkningen Det tala mycket numera om DNA, det vill äga genteknik, om ett ätt att komplettera det om vi kan kalla vanlig läktforkning. Under läktträffen i ommar gällande Laurentiu Svenoni och han barnbarn Stormor i Dalom ättlingar, å höll Peter Sjölund ett föredrag om DNA i läktforkingen. Peter höll även ett ådant fördrag under Släktforkardagana lite enare i ommar. Magnu Bäckmark, verkam inom Genealogika Föreningen, har krivit en bok om heter Genvägar- praktik handledning till DNA-jämförele i läktforkning. Boken är i A4-format och omfattar 97 idor. Boken är i andra upplagan, och fann till föräljning under läktforkardagarna. Sidan 4 DIS-Mitt Nytt

5 Er redaktör köpte jut en ådan bok. Redaktören hade nämligen, tillika med in hutru, låtit införkaffa var itt prov, efter Peter Sjölund föredrag i Härnöand, att kicka in till DNA-analy. Efter att antal veckor, kom å nyligen reultaten. Det är då man kan ha tor nytta av denna bok, i förök att förtå alla apekter runt detta ämne. Det kan jag dock äga, att direkt lätt är det inte att föröka tolka de å kallade träffar. Men får nämligen en lita med ådana. För min egen del betod litan av ett drygt hundratal träffar mot andra peroner om ockå kickat in prover. För hutrun del, å var det nog över tvåhundra? Det är alltå att märka att man kan ju bara få träffar mot peroner om har kickat in ina prover till amma företag! Men vadå träffar? De om å vill, kan ladda upp itt träd via en GEDCOM-fil vilket även nu jag jälv gjorde med våra repektive träd. När jag gick igenom dea träffar, å var det nätan utelutande med peroner om all inte verkar ha ina anor i amma trakter där jag jälv har mina!? Själv har jag inga anor norr om Medelpad/Jämtland men här var det met anor ifrån Väter-och Norrbotten, amt från Finland!? För hutrun del, å var det väl kanke lite mer relevanta geografika områden men påfallande många med enbart finka rötter och hon har mig veterligt inga ådana!? Nu var det här prover, där reultaten ka avpegla träffar max upp till exmänningar i relevan. Det handlar då om å kallat Autoomalt tet i vilket man kollar av ett urval av DNA-trängar, om tår för DNA både från moder- och faderidan. Därtill kan man även få provreultat för rena moderlinjen, vilket är mitokondrie-dna, om alltå enbart ärv från mor, amt rena faderlinjen, dv DNA från Y-kromoomen, om ärv enbart från far till on. Även fat det är en törre kotnad, å lät jag efteråt betälla en utökad Y-DNA för min del, amt mtdna för hutrun del. Nu har jag även fått var på det utökade Y- DNA-tetet. Därvidlag å har jag nu endat en enda träff! Det gäller en man om har ina faderrötter i Ölme i Värmland. Min faderlinje går till Sunne, ockå det i Värmland å det kan ju tämma då. Jag har tagit kontakt med denne peron i yfte att föröka utreda om det kulle gå att hitta den gemenamma anfadern? Strax därefter kom å även reultatet av den fulltändiga mitikondrieanalyen. På mitt "raka möderne" hamnar man i Råda ocken i Vätergötland, trax utanför Lidköping. Härvid viade det ig att er redaktör verkar ha en Haplo-grupp för mtdna där jag verkar vara helt enam om i Sverige! Så er redaktör verkar vara ovanlig på fädernet och därtill helt unik på mödernet! Fortatt anly kräv - för jag förtår ju inte mycket av det här än ;-) Nr Sidan 5

6 Ny teknik för att läa utlitna gravtenar I ett amarbete mellan Klotret i Ytad, Ytad fornminneförening och Lund univeritet Hitorika muéum, å driv ett projekt för att dokumentera och rädda litna gravtenar. I förta hand gäller då detta de tenar om finn i kloterkyrkan. Det handlar om ett åttiotal gravtenar, de äldta från medeltiden och de yngta från 1700-talet. Samtliga dea tenar har bilder och texter inhuggna, men i många fall hårt litna under århundradena. Arbetet ker genom att med en ny teknik, kallad Reflectance Tranformation Imaging (RTI). Detta är en fotografik metod om innebär att föremålet fotografera ur en mängd olika vinklar. Därefter behandla bilderna i ett datorprogram. Man kan då edan få e föremålen från olika håll med hjälp av 3D_teknik. Man kan alltå med denna teknik få fram texter och bilder på ytor, om nätan helt förvunnit. Tanken är att låta tenhuggare göra kopior av gravtenarna, å att bilder och texter ka kunna framträda igen. Dea ka edan tälla ut i Kloterkyrkan. Detta är alltå en form av en räddningaktion av ett kulturarv äger Håkan Nilon, mueichef vid Klotret i Ytad. Svenka förvaret arkiv I Krigarkivet, en del av Rikarkivet, kan man hitta det meta om någon gång varit en del av Förvaret och Krigmakten. Bland annat meritförteckningar, betyg, traffjournaler, värnpliktiga och penioner. Till exempel kan reultat från möntring, ge mycket uppgifter om en peron. Se vidare på webbidan Radioprogrammet Släktband Under läktforkardagarna berättade Eliabeth Rentröm utifrån olika programinlag i radioprogrammet Släktband. Detta radioprogram kommer att börja igen med nya program den 9 december i år. Alla gamla program finn på webbadreen Samarbete I början av eptember löt ett avtal mellan ancetry.com och FamilySearch. Avtalet går ut på att utöka amarbete runt digitaliering och indexering av FamilySearch: amlingar, amt göra denna information tillgängliga via nätet år folkräkning Rikarkivet SVAR har uppdaterat 1910 år folkräkning. De förta föramlingarna i tre nya län finn nu tillgängliga på hemidan. Det går nu att öka på peroner fördelade på följnde ex län Norrbotten, Väterbotten, Jönköping, Kalmar, Skaraborg amt Värmland. Sidan 6 DIS-Mitt Nytt

7 Man kan paa på att nämna att Rikarkivet nyligen gjort om ina hemidor rätt radikalt. Man får öka på annat ätt än tidigare. Dock finn nu en mycket förbättrad ökfunktion å man kan få träffar på dokument om du tidigare kanke miat att de finn? Nytt i Rötter bokhandeln Under läktforkardagarna läppte förbundet nya bok Latin för läkthitorier. Den är kriven av Urban Sikeborg. I detta lexikon finn förutom en ren ordlita även fraer och begrepp på latin. Boken omfattar närmare 6500 ord. Det finn ockå en ny vallonkiva, nu i verion 4.0. Denna innehåller peronuppgifter för vallonättlingar i Sverige. Den nya kivan är kraftigt utökad jämfört med föregående verion. Det är Sällkapet Vallonättlingar om producerat denna kiva. Det finn även en ny medkiva, nu i verion 8. Denna DVD-kiva innehåller förutom peronuppgifter även en del brukbilder. Det är Föreningen för Smedläktforkning om producerat denna kiva. Gemenam betalajt en framtidfråga En viktig framtidfråga tod på agendan vid Släktforkaförbundet årtämma. Det gällde ett förlag från förbundet framtidgrupp gällande amarbete om digitalierat material. Förbundtyrelen fick nu i uppdrag till näta år tämma att utarbeta ett konkret förlag. Bakgrunden är att i läktforkningen bakällor (kyrkoarkiv m fl) är allmänt tillgängliga via nätet, å kommer intreet att bli törre för regiter och bearbetningar, om underlättar ökande. Kommeriella intreen lär äkert ockå göra ig gällande även inom det här området. Därför finn det käl för läktforkarrörelen olika delar att amverka när det gäller att göra digitalierat material tillgängligt. Framtidgruppen förlag går ut på att det ka kapa en för läktforkarrörelen gemenam betalajt. Om man å vill en vidareutveckling av Rötter. Den förening om har digitalierat material och om vill göra detta tillgängligt även utanför föreningen egna område, ka kunna lägga in materialet i ett bibliotek under betalajten, och edan kunna få betalt för detta i förhållande till antalet beök i biblioteket. Abonnenter på ajten ka kunna vara åväl privatperoner, föreningar och intitutioner. Sajten ka på ikt kunna vara jälvfinanierande. Vad om närmat företår är att underöka i vad mån olika föringar har för intree av en ådan betalajt. Källa: Erland Ringborg i Genealogika Föreningen Nr Sidan 7

8 Släktforkarträff i Trondheim Som vi hade låtit annonera, del på hemidan, del i förra numret av DIS-Mitt Nytt, å arrangerade en nork-venk Gränträff i Trondheim. Förra gången det begav ig, å ägde en ådan träff rum i Karltad för två år edan. Tanken är att när det gäller läktforkning, å är utbyte av kunkap mellan olika länder och orter mycket viktigt. Vi var ett femtontal från Väternorrland och Jämtland om åkte till Trondheim, helgen den eptember. Totalt var det ett extiotal peroner om deltog. Vi om var där fick höra olika föredrag, och fick göra olika tudiebeök. Det var föredrag om Rörå kobberverk, att jämföra med ett annat föredrag om Falu koppargruva. Vidare var det föredrag om utvandringen över Trondheim, amt handeln i den Trönderka Regionen och över gränen. Det var vining av Stadarkivet i Trondheim,. Bygganden om rymmer arkivet, är kallad Dora, vilket var namnet på den U-båtba om tykarna byggde där under kriget. Vi fick även information om Norka Digitalarkivet amt vad föreningen DIS Norge har att erbjuda på ina hemidor. Sit på öndagen, å var det tudiebeök på Kritianten fätning. Där var en tor del av temat var om kriget mot Karl XII, där ju det å kallade Armfeldtka återtåget har väldigt tark anknytning till gränlandet mellan Norge och Sverige. Det var ju å att i torlekordningen 3000 venka oldater frö ihjäl, och därtill många andra fick våra köldkador, i den nötorm om rådde runt nyåret 1719, när de förökte göra reträtt in till Jämtland. Om jag kulle föröka ammanfatta det hela å var det väldigt intreant alltihopa! P D S in h Hur man hittar ina Emigranter i USA och Kanada Lördag den 26 oktober med tart klockan 12 blir det en aktivitetdag i Alfta Hembygdhu. Dagen kommer att genomföra med workhop och föredrag om hur man hittar ina borttappade emigranter via de hemidor om finn eller i databaen DISBYT och hur man dokumenterar in forkning i läktforkningprogrammet DISGEN. Det förta föredraget kommer att hålla av Roland Skoglund från Uppala om berättar och viar vilka möjligheter om idag finn på Internet att hitta de peroner om utvandrade amt idag levande läktingar. Därefter kommer Clae Embäck från Gävle att förevia DISBYT och programmet DISGEN med de möjligheter om finn att redovia in forkning. Tanken är ockå att beökarna efter föredragen kall ge möjlighet att ta upp egna frågor med föreläarna om emigrantforkning eller problem om man har vid användandet av DISGEN. P F M S V S D V B F Å D A Detta är ett amarrangemang mellan DIS-MITT och Migranternahu i Alfta. Fika kommer att ervera av Alfta Hembygdförening till en billig penning. Alfta Hembygdhu hittar du vid kyrkan i Alfta. Sidan 8 DIS-Mitt Nytt

9 Föreningen Datorer i Släktforkningen Mittregionen inbjuder till forkarlördag den 9 november i Sankt Olofgården Åre Program under dagen klockan 11 till cirka 15 11:00 Inledning med att DIS-MITT preenterar föreningen verkamheten. 11:15 Vad är DISBYT? Demontration av Bodil Orremo. 12:00 Hur läktforkar man idag, förevining av vilka möjligheter om finn på Internet och vad arkiven ytterligare kan erbjuda. Specifika problem för Åre ocken kan ockå komma att behandla. 13:00 Domböcker från Underåker Tinglag åren föredrag av Karin Bark. 14:15 En jämförele mellan regitreringprogrammen Digen och MinSläkt med Bodil Orremo repektive Bo Svartholm. Det är grati att delta och fika kommer att ervera under dagen till jälvkotnad. Släktforkarföreningarna och Vuxenkolan inbjuder till forkarlördag 30 november ho Vuxenkolan Fränta! Program under dagen klockan Fika ervera från kl MGF preenterar ig och föreviar Släkt- och Hembygdforkning i ocknarna i Vätra Vuxenkolan preenterar in verkamhet och peciellt Studiecirklar om Släkt- och Hembygdforkning DIS-MITT preenterar föreningen verkamheten Vad är DISBYT och Digen? Demontration av Arne Bixo Bygdeband och andra hembygdajter förevining av Karl-Ingvar Ångtröm Forkning med hjälp av lantmäterikartor m m, föredraghållare Karl-Ingvar Ångtröm Det är grati att delta. Fika och lunch till jälvkotnad. Anmälan till arrangörerna: Nr Sidan 9

10 F u u f u R O Kommande föredrag om karthantering Beträffande Kartföredragen, å är förelagna dagar 1 december i Öterund och 2 december i Sundvall och lokaler är ej heller fattällda. Vi ber er hålla koll på hemidan vad gäller eventuella juteringar av datum och i vilka lokaler vi kommer att hålla till i. Släktforkning i Finland Lördagen den 16 november, på Bridgelokalen på Grönborggatan i Sundvall, granne med MGF-lokalen på amma gata, å är det planerat att ett föredrag om läktforkning i Finland ka hålla. Det är tänkt att en peron ifrån Waa ka tala i detta ämne. Som en del av detta amarrangemang mellan Midälva GF och DIS Mitt, å kommer även DIS Mitt att informera om DISBYT under någon timme. Vi ber er hålla koll på vår hemida, eller MGF: dito, vad det gäller detaljerat program. Beök av Ancetry på Landarkivet i Öterund Tidag den 29 oktober, kl 18.00, å kommer Ann Louie Paulon från Ancetry att berätta för o hur och vad man kan öka efter i dera databaer. Mötet är ett amarrangemang mellan DIS-Mitt, JLS och Landarkivet i Öterund Annon S D G T e ä N m i k f d S f v u m Sidan 10 DIS-Mitt Nytt

11 Ordföranden har ordet Sundvall Det föreningbrev till medlemmar i landkapen Hälingland och Gätrikland om jag krev om i förra ordförande har ordet är utkickat. Tyvärr är det bara ett fåtal medlemmar om varat å det är vårt at få en amlad bild av hur ni önkar att verkamheten kall bedriva. De var om kommit in har dock i de fleta fall varit av tort värde och även hjälpt till att inom ett geografikt område få bättre kontakt. Någon har varit inne på linjen att föreningen borde klyva i två delar men ej kunnat preentera några peroner om varit beredda att kliva in och adminitrera denna nya förening. Styrelen önkar därför att ett törre antal av de medlemmar om fått brevet med det narate kommer in med ina ynpunkter å att vi vid näta tyrelemöte kan fattälla vilka riktlinjer föreningen kall arbeta efter i de frågor om detta berör. Som ni er i detta nummer av tidningen å kommer det att bli ett flertal arrangemang på olika plater inom föreningen geografika verkamhetområde och fler är betämda med planeringen är ej lutförd och därför kan de ej preentera i detta nummer. Den enkät om kall ligga till grund för atningen på utbildning ligger klar för utkick till er medlemmar och kommer efter att den tetat på ett antal medlemmar att kicka ut till er alla. Efter att era var kommit in kan tyrelen planera ett bredare utbud av utbildningar. För att övergå till vad om ker inom DIS verkamhet i tort å ätt de törta reurerna in på att broma den medlemnedgång om varit under de två ita verkamhetåren. Ett ett att motverka detta är att utveckla programmet Digen med fler användbara funktioner men framförallt att få ett användargrännitt om av användarna inte upplev om vårt. I övrigt å är det tora amtal-ämnet inom läktforkningen DNA tekniken och de frammar då det gäller läktforkning och här är det nog bara början vi ett. Rolf Luth Ordförande i DIS-MITT Nr Sidan 11

12 Läartävling! När grundade Di-Mitt? Skicka ett mail med detta datum inkrivet, enat den 15 november till mitt.e, å lottar vi ut kivan "Söder i våra hjärtan", till en av er med rätt var. Lycka till! Pc/Digen faddrar Faddrar inom XYZ län Clae Embäck Tel: E pot: Tony Rödin Tel: E pot: Bodil Orremo Tel: E pot: Staffan Bodén Tel: E pot: Arne Bixo Tel: E pot: Joacim Södertröm Tel: E pot: Örjan Öberg Tel: E pot: Peter Johanon Tel: ; E pot: peter.johanon Lennart Nälund Tel: E pot: Min Släkt faddrar Bo Svartholm Tel: E pot: Reunion/Mac faddrar Gunilla Hermander Tel: E pot: Micael Olon E pot: Kertin Farm Tel: E pot: DISBYT ombud Bernth Lindfor Tel: E pot: mitt.e Sidan 12 DIS-Mitt Nytt

13 DIS-Mitt: tyrele 2013 Rolf Luth Ordförande Tel: mitt.e Jan Lillieköld Kaör, redaktör Tel: Reine Björkman Ledamot Tel: Patrik Ålund Ledamot Tel: Magnu Hellten Suppleant Tel: mitt.e Lar Åtröm Vice Ordförande Tel: di mitt.e Bo Svartholm Sekreterare Tel: i mitt.e Georg Lundqvit Ledamot Tel: Peter Johanon Suppleant Tel: mitt.e Marie Louie Holm Suppleant Tel: mitt.e DIS-MITT NYTT kommer ut 4 gånger om året och är DIS-MITT: (Datorhjälp i Släktforkningen XYZ län), medlemtidning. Anvarig utgivare och tillika ordförande: Rolf Luth mail: Redaktör: Jan Lillieköld mail: Föreningen DIS-MITT c/o Lillieköld Johannedalv SUNDSVALL Plugiro Org.nr Har du material du vill ha med i tidningen? Skicka in material via e- mail; Vi förbehåller o rätten att redigera inända bidrag. Det är inte tillåtet att använda text och bild utan tillåtele eller tydlig källangivele. Näta nummer utkommer före ommaren och manutop är den 30 november Håll koll på vår hemida! [http://www.di-mitt.e]

DIS-Mitt firar 20-årsjubileum i november

DIS-Mitt firar 20-årsjubileum i november DIS-Mitt Jubileum 2012 Ansvarig utgivare: Rolf Lusth 20-årsjubileum 2012 DIS-Mitt firar 20-årsjubileum i november I november 1992 bildades föreningen DISMitt. I november 2002 firades föreningens tioårsjubileum.

Läs mer

Att göra en presentation

Att göra en presentation Verion 2.6, maj -03 Att göra en preentation Sammantälld av Maria Björklund och Ulf Paulon BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT Denna krift har tillkommit för att vara en inpirationkälla och ett töd för tudenter

Läs mer

Nr4 2015. På insidorna

Nr4 2015. På insidorna DIS-MITT Nytt Ansvarig utgivare: Rolf Lusth På insidorna Smånotiser ff 1 Hemsida för att tyda text 6 Ordföranden har ordet 12 Redaktörens ruta Ursäkta oss att det av olika skäl blivit ett sent nummer denna

Läs mer

Processbeskrivning Kvalitetsstyrning

Processbeskrivning Kvalitetsstyrning ProcIT-P-002 Procebekrivning Kvalitettyrning Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-06-20 Procebekrivning Kvalitettyrning Procebekrivning ProcIT-P-002 2.0 Innehållförteckning 1 Inledning

Läs mer

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn.

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn. SOCIALFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar RIKTLINJER SID 1 (8) 1. Bakgrund Socialnämnden töd till ideella föreningar 1 yftar till att tärka den ideella ektorn förutättningar att

Läs mer

Nr 4 2007. Alla medlemmar och övriga läsare tillönskas en God Jul och ett Gott Nytt År!

Nr 4 2007. Alla medlemmar och övriga läsare tillönskas en God Jul och ett Gott Nytt År! Nr 4 2007 Redaktör: (vakant - se annons inne i tidningen) Alla medlemmar och övriga läsare tillönskas en God Jul och ett Gott Nytt År! På grund av att artikeln Att publicera sitt släktforskningsresultat

Läs mer

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (21) 2011-11-29XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ANITA SIMAK REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, UPPLANDS VÄSBY Rapport från

Läs mer

innehåll sammanfatting sid 4 bakgrund sid 4-6 verksamhetsåret 2011 sid 6-7 målsättning sid 7 erbjudande sid 8-9 SSA presentation 2010 sid 3

innehåll sammanfatting sid 4 bakgrund sid 4-6 verksamhetsåret 2011 sid 6-7 målsättning sid 7 erbjudande sid 8-9 SSA presentation 2010 sid 3 a a a a a a Swedih Surfing Aociation a a a a a a a a a a foto Nicla Sjögren innehåll ammanfatting id 4 a a a a bakgrund id 4-6 verkamhetåret 2011 id 6-7 målättning id 7 erbjudande id 8-9 a a a a Swedih

Läs mer

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN UPPFÖLJNINGSENHETEN SID 1 (19) 2011-11-01XX Borttaget: 2011-10-31 UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAEV 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE; ERIK HAMNER REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, TYRESÖ

Läs mer

handbok i Kungsbackas kommungemensamma

handbok i Kungsbackas kommungemensamma handbok i Kungbacka kommungemenamma Kungbacka 2010 Projektledare: Lia Håkanon Projektgrupp: Anneli Skoglund, Annette Fredrikon, Catarina Nyberg, Eliabeth Ziga, Eva Djervbrant Jacobon, Eva Hanje, Ewa Grunnér,

Läs mer

Anne-Margret Fransson Modliba (S) för Tina Lindqvist (S) Peter Lindström (RP) för Anna Carlbrant (RP)

Anne-Margret Fransson Modliba (S) för Tina Lindqvist (S) Peter Lindström (RP) för Anna Carlbrant (RP) Sammanträdeprotokoll 1(11) Plat och tid: Hobyalen, Stadhuet, Ronneby kl 13.30-16.20 ande Laila Anderon (FP) Håkan Roberton (S) Annika Gylling Otfor (S) Åke Tärntoft (C) Chritoffer Stentröm (M) Suanne Ötergaard

Läs mer

Trådlös information vid fyrar i södra Norge

Trådlös information vid fyrar i södra Norge Trådlö information vid fyrar i ödra Norge ett delprojekt inom Framtidkuter Vid ju fredade fyrar i ödra Norge kommer trådlö guidning till mobiltelefoner att finna från ommaren/höten 2012. Det är ett delprojekt

Läs mer

Gällivare Nattavaara 17:5

Gällivare Nattavaara 17:5 Föräljningunderlag Gällivare Nattavaara 17:5 Skogfatighet i Nattavaara by om totalt 261 hektar. Skogmarken är fördelat på två kiften med huvudakligen tallkog och ett totalt virkeförråd om ca 7 070 m³k

Läs mer

Nationellt sektorsråd för skogliga frågor

Nationellt sektorsråd för skogliga frågor MINNESANTECKNINGAR 1(7) Datum 2010-03-01 Diarienr 2011/896 Nationellt ektorråd för kogliga frågor Tid: 2011-02-18 Plat: Deltagare: Antecknat av: Ärende Finlandhuet, Snickarbacken 4, Stockholm Monika Stridman

Läs mer

Rapport från utvärdering av NTI:s gymnasiala vuxenutbildning. 17 21 oktober 2011. Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt i samarbete med KSL

Rapport från utvärdering av NTI:s gymnasiala vuxenutbildning. 17 21 oktober 2011. Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt i samarbete med KSL TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (17) 2011-12-09XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE LISBE TH JACOBSSON VERKSAMHETSCHE F VUXENUTBILDNINGEN I BOTKYRKA KOMMUN

Läs mer

Attityder till arbete

Attityder till arbete C/D-UPPSATS 2005:11 Attityder till arbete En tudie om tudenter attityder till arbete och Luleå kommun om arbetgivare LEA ADERSSO JOAKIM ILSSO SOCIOLOGI C/D Luleå teknika univeritet Intitutionen för Arbetvetenkap

Läs mer

Nr 2 2008. Årets andra och sista DIS-Mitt Nytt har även detta DISBYT som lite av ett tema.

Nr 2 2008. Årets andra och sista DIS-Mitt Nytt har även detta DISBYT som lite av ett tema. Nr 2 2008 Redaktör: (vakant - se annons inne i tidningen) Årets andra och sista DIS-Mitt Nytt har även detta DISBYT som lite av ett tema. Dis-Mitt önskar alla läsare en God Jul och ett Gott Nytt År! Kommande

Läs mer

Försäljningsunderlag Kiruna Paittasjärvi 1:4

Försäljningsunderlag Kiruna Paittasjärvi 1:4 Föräljningunderlag Kiruna Paittajärvi 1:4 Skogfatighet med fina tallmarker. Totalt virkeförråd ca 7 400 m³k, varav ca 3 300 m3k är äldre än 100 år. Byajakt på 1 200 hektar mark. Året älgtilldelning 1 vuxen

Läs mer

Boden Vibbyn 2:13 mfl

Boden Vibbyn 2:13 mfl Föräljningunderlag Boden Vibbyn 2:13 mfl Avd 25 S2 Smedträket Fyra lättillgängliga och produktiva fatigheter mellan Smedbyn och Vibbyn om totalt 130 hektar. Virkeförråd om ca 16 500 m³k varav 12 000 m³k

Läs mer

Försäljningsunderlag Pajala Kangos 6:37

Försäljningsunderlag Pajala Kangos 6:37 Föräljningunderlag Pajala Kango 6:37 260 hektar varav 148 hektar kogmark. Virkeförråd 6 700 m³k varav ca 5 100 m³k är äldre än 80 år och 1 500 m³k i huggningkla S2. Strand mot Lainioälven, del i Pajala

Läs mer

Massa, densitet och hastighet

Massa, densitet och hastighet Detta är en något omarbetad verion av Studiehandledningen om använde i tryckta kuren på SSVN. Sidhänviningar hänför ig till Quanta A 000, ISBN 91-7-60500-0 Där det har varit möjligt har motvarande aker

Läs mer

Processbeskrivning - Ekonomistyrning

Processbeskrivning - Ekonomistyrning ProcIT-P-003 Procebekrivning - Ekonomityrning Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-06-20 för Procebekrivning Ekonomityrning Procebekrivning ProcIT-P-003 3.2 Innehållförteckning 1 Inledning

Läs mer

DOM. 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsområdesnämnd Söder i Malmö kommun Box 31065. Ombud:!Vfoharnmed Hourani

DOM. 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsområdesnämnd Söder i Malmö kommun Box 31065. Ombud:!Vfoharnmed Hourani KAMMARRÄTTEN I Avdelning 2 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg Sida 1 (5) Mål m 7419-13 KLAGANDE Stadområdenämnd Söder i Malmö kommun Box 31065 200 49 Malmö MOTPART Ombud:!Vfoharnmed Hourani Juritfirman New

Läs mer

vx DOM 2013-1Z-T2 Meddelad i Göteborg KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/ Malmö Box 14069 200 24 Malmö

vx DOM 2013-1Z-T2 Meddelad i Göteborg KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/ Malmö Box 14069 200 24 Malmö Avdelning 3 vx DOM 2013-1Z-T2 Meddelad i Göteborg Mål nr 286-1 3 Sida 1 (8) KLAGANDE Föräkringkaan Procejuridika enheten/ Malmö Box 14069 200 24 Malmö MOTPART God man: Ombud: Jur.kand. Finn Kronporre Aitanjuriterna

Läs mer

NYHETSBREV NUMMER 3 FRÅN MISTRA MARS 2010. Mistra Urban Futures väcker nyfikenhet i Rio

NYHETSBREV NUMMER 3 FRÅN MISTRA MARS 2010. Mistra Urban Futures väcker nyfikenhet i Rio tiftelen för miljötrategik forkning Gamla Brogratan 36 38 111 20 Stockholm Telefon 08-791 10 20 Fax 08-791 10 29 nyhetbrev@mitra.org www.mitra.org NYHETSBREV NUMMER 3 FRÅN MISTRA MARS 2010 men hallå...

Läs mer

Föreningen DIS-Mitt har haft 20 årsjubileum

Föreningen DIS-Mitt har haft 20 årsjubileum D I S - M i t t N y t t Ansvarig utgivare: Rolf Lusth Nr 4 2012 På insidorna Trondheimsbasen 2013 2 Arkivverket i Norge 2 Diverse smånotiser Redaktörens ruta Året börjar raskt närma sig sitt slut - och

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETE

ALKOHOL OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETE procent S NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING NORRMALMS DNR 499-383/27 LÄNSSTYRELSEN DNR 74-6-15916 SID 1 (35) 27-11- SLUTRAPPORT 26/27 ALKOHOL OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETE Andelen ungdomar om får alkohol från

Läs mer

Försäljningsunderlag. Piteå Rosvik 40:1

Försäljningsunderlag. Piteå Rosvik 40:1 Föräljningunderlag Piteå Rovik 40:1 Skogfatighet med två lättåtkomliga kiften, trand mot havfjärd. Bra jakt i Rovik VVO om 5 450 hektar väl arronderad jaktmark. 1 200 m³k, god tillgång på björkved. Sita

Läs mer

ökar arbetslösheten i alla länder, men i USA sker tilbakagången snabbare

ökar arbetslösheten i alla länder, men i USA sker tilbakagången snabbare Europeik arbetlöhet numera generellt högre än i USA. Vid lågkonjunktur ökar arbetlöheten i alla länder, men i USA ker tilbakagången nabbare än i typikt Europeikt land. Från att ha legat på en tabil, internationellt

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-04-15

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-04-15 Plat och tid Seionalen, Gamla kommunalhuet, kl 18.00 18.50 Belutande Kommunfullmäktige amtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Nil Holmberg, Clae Drougge, Kertin Gutavon, Lar-Erik Nilon, Kenneth

Läs mer

Piteå Pitholm 4:14 & 4:19

Piteå Pitholm 4:14 & 4:19 Föräljningunderlag Piteå Pitholm 4:14 & 4:19 Skogfatigheter om totalt 141 hektar i Norrbotten hetate område. Fantatik utikt från Degerberget mot Piteå Skärgård, grillplat amt ett utikttorn. Skogmark på

Läs mer

Försäljningsunderlag. Boden Buddbyn 8:1

Försäljningsunderlag. Boden Buddbyn 8:1 Föräljningunderlag Boden Buddbyn 8:1 Ljuån Skogfatighet med ev. framtida tomtmark nära Boden. Skogen ligger på tre kiften med ett virkeförråd om ca 3 500 m³k. Skog och ev. framtida tomtmark. Pri: 1 100

Läs mer

Processbeskrivning Driftsättning

Processbeskrivning Driftsättning ProcIT-P-007 Procebekrivning Driftättning Ledning- och kvalitetytem Fattällt av Sven Arvidon 2012-06-20 Innehållförteckning 1 Inledning 2 1.1 Symboler i procebekrivningarna 2 2 Driftättning 3 2.1 Samband

Läs mer

Sveriges största prenumererade arbetsmiljötidning

Sveriges största prenumererade arbetsmiljötidning RÄTT MÅLGRUPP 76 procent av våra läare har inflytande över inköp. STORT GENOMSLAG Varje nummer citera av över 40 medier. Det gör o till Sverige ledande nyhettidning om arbetmiljö. CA 50.000 LÄSARE VARJE

Läs mer

DIS - MITT NYTT. Nr 3-2010. Ansvarig utgivare:kurt Wikholm

DIS - MITT NYTT. Nr 3-2010. Ansvarig utgivare:kurt Wikholm DIS - MITT NYTT Nr 3-2010 Ansvarig utgivare:kurt Wikholm Innehåll nummer 3 2010 Ordförande har ordet sid. 2 Redaktören har ordet sid. 3 Nyheter sid. 3 Nya böcker från Rötterbokhandeln sid. 4 Nya böcker

Läs mer

Webbhandel med Matsäljarna.

Webbhandel med Matsäljarna. Webbhandel med Matäljarna. E t t f ö r e ta g i e r v e r a g r u p p e n Logga in Gå in på www.mataljarna.e Klicka på Webbhandel Logga in Skriv in ditt användarnamn (kundnummer) och ditt löenord om du

Läs mer

Släktforskardagarna 2014

Släktforskardagarna 2014 Nr3 2014 Ansvarig utgivare: Rolf Lusth Släktforskardagarna 2014 På insidorna Diplom till Reine Släktforskning i Norge Diverse smånotiser annons Ordföranden har ordet 2 3 4 9 10 Redaktörens ruta Er redaktör

Läs mer

Nr1 2015. DIS årsmöte 2015. På insidorna. Detta år så var årsmötet fördelat på fyra platser, och med Skype-kommunikation emellan lokalerna.

Nr1 2015. DIS årsmöte 2015. På insidorna. Detta år så var årsmötet fördelat på fyra platser, och med Skype-kommunikation emellan lokalerna. Nr1 2015 Ansvarig utgivare: Rolf Lusth DIS årsmöte 2015 På insidorna Diverse smånotiser Referat från föredrag Progr. Family Historian Kulturarvsprojektet Ordföranden har ordet 2 4 7 10 14 Redaktörens ruta

Läs mer

Läs i vågläraboken om interferens (sid 59-71), dopplereffekt (sid 81-84), elektromagnetiska vågor (sid 177-181) och dikroism (sid 413-415).

Läs i vågläraboken om interferens (sid 59-71), dopplereffekt (sid 81-84), elektromagnetiska vågor (sid 177-181) och dikroism (sid 413-415). Dopplerradar Förberedeler Lä i vågläraboken om interferen (id 59-71), dopplereffekt (id 81-84), elektromagnetika vågor (id 177-181) och dikroim (id 413-415). Lä igenom hela laborationintruktionen. Gör

Läs mer

Så här beställer du varor från Serveras webbutik.

Så här beställer du varor från Serveras webbutik. Så här betäller du varor från Servera webbutik. Logga in Gå in på www.ervera.e Klicka på Webbhandel Eller klicka på Våra Tjänter Och välj Betällning. Logga in Skriv in ditt användarnamn (kundnummer) och

Läs mer

Vägen till körkort i Sverige - trender och utvecklingslinjer

Vägen till körkort i Sverige - trender och utvecklingslinjer Vägen till körkort i Sverige - trender och utvecklinglinjer Nationell förarutbildningkonferen i Trondheim, 19-20 november 2015 Han Ma'on +46 70 877 81 19 han.ma0on@vannet.e Exempel ur det venk körkorthitoria

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Sytematikt kvalitetarbete i förkolan Varför - Mål Vad - Foku Hur - Metod Syfte: Att förenkla det ytematika kvalitetarbetet på Stenungund kommun förkolor. Sytematikt kvalitetarbete i förkolan, rev.110706

Läs mer

Läs i vågläraboken om interferens (sid 59-71), dopplereffekt (sid 81-84), elektromagnetiska vågor (sid 177-181) och dikroism (sid 413-415).

Läs i vågläraboken om interferens (sid 59-71), dopplereffekt (sid 81-84), elektromagnetiska vågor (sid 177-181) och dikroism (sid 413-415). Dopplerradar Förberedeler Lä i vågläraboken om interferen (id 59-71), dopplereffekt (id 81-84), elektromagnetika vågor (id 177-181) och dikroim (id 413-415). Lä igenom hela laborationintruktionen. Gör

Läs mer

Skogsfastighet i Glommersträsk

Skogsfastighet i Glommersträsk Skogfatighet i Glommerträk Obebyggd kogfatighet med marken väl amlad och lätt åtkomlig från kogvägar. Fatigheten mark är belägen i byn Moräng trax norr om Glommerträk. Bra kogmarker med många fina äldre

Läs mer

Program Grensetreff Trondheim 21 22 september 2013. Program Gff Härnösand 9 10 augusti 2013

Program Grensetreff Trondheim 21 22 september 2013. Program Gff Härnösand 9 10 augusti 2013 DIS-Mitt Nytt Nr2 2013 Ansvarig utgivare: Rolf Lusth Program Grensetreff Trondheim 21 22 september 2013 På insidorna Diverse smånotiser annonser Ordföranden har ordet 2 6 10 Redaktörens ruta Månaderna

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET KURSPLAN Pykologika intitutionen GÖTEBORG UNIVERSITY, Department of Pychology PSYKOLOGI 20 poäng FÖRDJUPNINGSKURS 1 PY4100 (ÄPY230 kurkod inom ramen för gymnaielärarprogrammet) (Pychology,

Läs mer

ÖRKENED KYRKOBLAD Nr 4 år 2013

ÖRKENED KYRKOBLAD Nr 4 år 2013 Patorexpeditionen Göingegatan 2, Box 73, 280 70 Lönboda är öppen för beök och telefonamtal helgfria månd, tid, och fredagar kl. 10.00-11.30 amt tord. kl 16.30-18.00 (dock ej under juni-auguti) tel. 0479-200

Läs mer

Släktforskardagarna 2015

Släktforskardagarna 2015 Nr2 2015 Ansvarig utgivare: Rolf Lusth DIS MITT på Expo Norr i Östersund På insidorna Diverse smånotiser Referat från föredrag Progr. Family Historian Kulturarvsprojektet Ordföranden har ordet 2 4 7 10

Läs mer

KALLELSE till ÅRSMÖTE 1997

KALLELSE till ÅRSMÖTE 1997 Ur innehållet: Kommande möten 2 Klubbinformation 2 Window 95-palten 3 Åter dag att betala 4 Dagordning vid ärmötet 1997 4 Internetdemontration 4 Klubben tadgar 5 BBS-idan 6 SCII-NSI-tabell 6 Korordet 7

Läs mer

DOM 2014-12- 17. Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 8 november 2013 i mål nr 7848-13, se bilaga A

DOM 2014-12- 17. Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 8 november 2013 i mål nr 7848-13, se bilaga A KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 2014-12- 17. Meddelad i Göteborg Mål nr 7038-13 Sida 1 (6) KLAGANDE Socialnämnden i Halmtad kommun Box 230 301 06 }Ialmtad MOTPART Ombud: Emilia Liedbeck Nordtröm aitan

Läs mer

Skogsfastighet i Kukkola

Skogsfastighet i Kukkola Skogfatighet i Kukkola Fin kogfatighet belägen 19 kilometer norr om Haparanda. Fatigheten utbjud till föräljning i två alternativ. Jakträtt i Kukkola och Toa jaktlag medföljer. Areal och koguppgifter 91

Läs mer

Råd vid smärta www.smarta.nu

Råd vid smärta www.smarta.nu Följande 16 idor är en annon från Reumatikerförbundet och Provia Information AB Smärta & ledbevär En tematidning från Reumatikerförbundet Rehabilitering lönar ig... id 2 Författarna Marcu Birro och Helene

Läs mer

Nyckeltal för jämställd verksamhet i kommuner

Nyckeltal för jämställd verksamhet i kommuner Foku: Län: Örebro län Kommungruppering: Ko i tätbefolkad region Nyckeltal för jämtälld verkamhet i ko Det är en del av kona uppdrag att ge likvärdig ervice till kvinnor och män, flickor och pojkar. Syftet

Läs mer

Bo Bra. Nybyggnation av centrumnära bostäder på Anteliigatan. Nu har utbytesstudenten. Alla röster hörs på Öppna Kanalen SID 4

Bo Bra. Nybyggnation av centrumnära bostäder på Anteliigatan. Nu har utbytesstudenten. Alla röster hörs på Öppna Kanalen SID 4 Hyrebotäder lynade verkligen på mina önkemål SID 3 Alla röter hör på Öppna Kanalen SID 4 Nu har utbytetudenten Anke hittat hem SID 6 Bo Bra En tidning från Hyrebotäder i Växjö AB Våren 2010 HYRESBOSTÄDER

Läs mer

Charterjättarn har långt kvar

Charterjättarn har långt kvar Miljöaktuellt grankning viar att de tre charterjättarna vierligen har påbörjat hållbarhetarbetet, men att det finn mycket mer att göra. Och kraven från kunderna lär inte minka. TEXT: HANNA S BACKMAN hanna.backman@idg.e

Läs mer

Bön 1:8 och Dalby 1:11

Bön 1:8 och Dalby 1:11 Bön och Dalby 1:11 Frivillig arkeologik utredning Bön och Dalby 1:1, Röra ocken, Orut kommun Ocar Ortman Bohulän mueum Rapport 011:9 Redovining av utförd arkeologik underökning Fält med grå bakgrund och

Läs mer

DOM. ?n13-02- 1 9. rtleaoelad i Göteborg. Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Assistans Trygghet Service AB Stortorget 4

DOM. ?n13-02- 1 9. rtleaoelad i Göteborg. Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Assistans Trygghet Service AB Stortorget 4 ?n13-02- 1 9 rtleaoelad i Göteborg Sida 1 (3) Mål nr 2524-12 KLAGANDE Omorgnämnden i Kritiantad kommun 291 80 Kritiantad MOTPART Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Aitan Trygghet Service AB Stortorget

Läs mer

Processbeskrivning Övervakning inom Operation Center

Processbeskrivning Övervakning inom Operation Center ProcIT-P-016 Procebekrivning Övervakning inom Operation Center Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-09-10 Innehållförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i procebekrivningarna 3 2 Övervakning

Läs mer

Föreningen DIS-Mitt har haft årsmöte 2013

Föreningen DIS-Mitt har haft årsmöte 2013 D I S - M i t t N y t t Ansvarig utgivare: Rolf Lusth Nr 1 2013 På insidorna Diverse smånotiser 2 forts. smånotiser 6 Ordföranden har ordet 8 Redaktörens ruta Året raskar på så fort. Man tycker inte man

Läs mer

DIS - MITT NYTT. Nr 2-2011. Ansvarig utgivare:kurt Wikholm

DIS - MITT NYTT. Nr 2-2011. Ansvarig utgivare:kurt Wikholm DIS - MITT NYTT Nr 2-2011 Ansvarig utgivare:kurt Wikholm Innehåll nummer 2 2011 Ordförande har ordet sid. 2 Redaktören har ordet sid. 3 Nyheter sid. 3 Jag en släktforskare sid. 4 Släktforskardagar 2012

Läs mer

Så här beställer du varor från bunkra.se

Så här beställer du varor från bunkra.se Så här betäller du varor från bunkra.e Logga in Gå in på www.bunkra.e Klicka på Till butiken Eller klicka på Välkommen till butiken. Skriv in ditt användarnamn (kundnummer) och ditt löenord om du har fått

Läs mer

Nr 3 2009. God jul och gott nytt år från DIS-mitt. Årsmöte i Sundvall i februari. Sven Schylberg har avlidit. Redaktören har ordet

Nr 3 2009. God jul och gott nytt år från DIS-mitt. Årsmöte i Sundvall i februari. Sven Schylberg har avlidit. Redaktören har ordet Nr 3 2009 Ansvarig utgivare: Anna Söderström Årsmöte i Sundvall i februari Redaktören har ordet Sven Schylberg har avlidit Ordförande har ordet DIS-mitt träff i Gävle Massor av boktips God jul och gott

Läs mer

HÖSTPROGRAM 2015. Foto: Alvreten. - En ideell idrottsförening där alla vinner.

HÖSTPROGRAM 2015. Foto: Alvreten. - En ideell idrottsförening där alla vinner. HÖSTPROGRAM 2015 Foto: Alvreten - En ideell idrottförening där alla vinner. Tillamman med förälder Nu öppnar vi upp för barn mellan 10-12 år att träna tillamman med förälder på Jympa, Core, Dan och Spinning.

Läs mer

KVALITETSUTSKRIFTER FÖR DITT FÖRETAG

KVALITETSUTSKRIFTER FÖR DITT FÖRETAG KVALITETSUTSKRIFTER FÖR DITT FÖRETAG www.brother.e BROTHERS NYA SERIE KOMPAKTA MONOLASER KVALITETSUTSKRIFTER FÖR DITT FÖRETAG Brother vet hur viktig informationen är på ditt företag. Den nya monolaererien

Läs mer

Vi ger våra barn trygghet och är observanta på barnens lek som är en viktig del i det livslånga lärandet.

Vi ger våra barn trygghet och är observanta på barnens lek som är en viktig del i det livslånga lärandet. SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (5) DNR 400-444/07 GILTIG FR.O.M. 2007-09-20 GILTIG T.O.M. 2008-09-19 KVALITETSGARANTI Förkolan Harpåret Vi ger våra barn trygghet och är obervanta på barnen lek

Läs mer

Självskadehantering en teoretisk behandlingsmodell

Självskadehantering en teoretisk behandlingsmodell UMEÅ UNIVERSITET Intitutionen för ocialt arbete Uppat 15 hp Termin 6 Vårterminen 2015 Självkadehantering en teoretik behandlingmodell En tudie om trategier och hanteringmetoder vid jälvkadande beteende

Läs mer

Skogsskifte i Sörbyn

Skogsskifte i Sörbyn Skogkifte i Sörbyn Del från fatigheten Sörbyn 1:1 älje, 35 km från Boden. Skogmarken betår till tor del av tallungkogar i olika åldrar. Objektet kan endat köpa av kogfatighetägare inom Sörbyn kiftelag

Läs mer

Att leva med. Spasticitet

Att leva med. Spasticitet Att leva med Spaticitet Fakta Vad är paticitet? Förmågan till förflyttning, händerna finmotorik och kommunikation med mimik och geter, är grundläggande funktioner i våra vardagliv. Störningar i röreleförmåga

Läs mer

26 special. africa oil. text: birgitta forsberg

26 special. africa oil. text: birgitta forsberg Elefantj 26 pecial Familjen Lundin bolaggrupp hittade nyligen enorma oljereerver i Nordjön. Nu rikta blickarna mot färbolaget Africa Oil. Och inte bara på grund av den elefant om anta dölja ig i den omtridda

Läs mer

kongress Island en ö en saga mellan hotell och skidbacke Sunne ett eldorado Golf i ständigt solsken

kongress Island en ö en saga mellan hotell och skidbacke Sunne ett eldorado Golf i ständigt solsken kongre TIDNINGEN FÖR DIG SOM RESER OCH KONFERERAR 3/09 bulletin.e bulletin.e bulletin.e Iland en ö en aga Marocko: Ta en åna mellan hotell och kidbacke Sunne ett eldorado för konferengäter Golf i tändigt

Läs mer

Tjänsteexporten allt viktigare för Sverige

Tjänsteexporten allt viktigare för Sverige Tjänteexporten allt viktigare för Sverige Kent Eliaon, Pär Hanon och Marku Lindvert Kent Eliaon har diputerat i nationalekonomi och är verkam vid Umeå univeritet och Tillväxtanaly. Han forkning kretar

Läs mer

Delårsrapport 2 2014. Miljö- & hälsoskyddskontoret

Delårsrapport 2 2014. Miljö- & hälsoskyddskontoret Delårrapport 2 Mljö- & hälokyddkontoret 1 Sammanfattnng en för att nämnden kommer att nå de atta verkamhetmålen är god. Kontoret atar under året på att påbörja flera kvaltethöjande projekt för att få effektvare

Läs mer

2. Optimering Linjär programmering

2. Optimering Linjär programmering . Optimering Linjär programmering Ett optimeringprolem etår av: En målfunktion, f(), var maimum, eller minimum ka öka. En eller flera -varialer (elutvarialer om man tr över). Normalt okå ett antal ivillkor

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

gamla sopor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat

gamla sopor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat gamla opor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat retavfall blir ny energi Så omvandla dina opor till miljönytta Itakt med att vi konumerar allt mer ökar ockå mängden avfall

Läs mer

INTEGRERADE UTSKRIFTSLÖSNINGAR FÖR DIN ARBETSGRUPP

INTEGRERADE UTSKRIFTSLÖSNINGAR FÖR DIN ARBETSGRUPP INTEGRERADE UTSKRIFTSLÖSNINGAR FÖR DIN ARBETSGRUPP www.brother.e l l BROTHERS NYA PROFESSIONELLA SERIE AV ALLT-I-ETT-FÄRGLASERMASKINER INTEGRERADE UTSKRIFTSLÖSNINGAR FÖR DITT FÖRETAG Brother vet att informationflödet

Läs mer

Tranås/Ydre Släktforskarförening

Tranås/Ydre Släktforskarförening Tranås/Ydre Släktforskarförening Medlemsblad Våren 2012 2 Ordförande har ordet Så har vi då återigen gått in i ett nytt år. Ett nytt år med nya utmaningar, med nya trender och nya drömmar. I år kanske

Läs mer

Stor skogsfastighet i Stora Lappträsk

Stor skogsfastighet i Stora Lappträsk Stor kogfatighet i Stora Lappträk Stor och virkerik kogfatighet med en vackert belägen gård på en udde i jön Stora Lappträket. Fatigheten älj genom anbud. Anbud kan lämna på fatigheten i in helhet eller

Läs mer

Utbildning som frigör och utmanar

Utbildning som frigör och utmanar Verkamhetplan och budget - Intitutionen ytemteknik Verkamhetuppdrag och handlingplaner Utbildning om frigör och utmanar Strategikt mål: S1 Ökad examination av eftertraktade tudenter/doktorander beredda

Läs mer

MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL. Måndagen den 10:e mars 2008 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus.

MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL. Måndagen den 10:e mars 2008 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus. Medlemsblad Nr 1 Årg. 17 (2008) MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL ÅRSMÖTE Måndagen den 10:e mars 2008 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus. Program: Årsmötesförhandlingar. Därefter

Läs mer

HAPARANDA.STAD 2011-10-31. Kommunstyrelsens arbetsutskott

HAPARANDA.STAD 2011-10-31. Kommunstyrelsens arbetsutskott HAPARANDA.STAD.. SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdedatum 1 Tid och plat Belutande Förvaltninghuet i Haparanda Måndag kl, 08 30-14 00 Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Roendahl (S) Perarne

Läs mer

MedlemsBlad firar 5-årsjubileum

MedlemsBlad firar 5-årsjubileum Årgång 7, Nr 15 Nätupplagan Nr 1 Januari 2004 och det här är dessutom blad nummer 15. ur innehållet: 2004 MedlemsBlad firar 5-årsjubileum Det första medlemsbladet såg dagens ljus i december 1998 och då

Läs mer

Vägen till järnåldern

Vägen till järnåldern Rapport 2006:35 Arkeologik underökning Vägen till järnåldern RAÄ 397 Kallertad 1:1 och 1:4 Linköping tad och kommun Ötergötland län Emma Karlon Erika Räf Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K

Läs mer

Geometri. Kapitel 3 Geometri. Borggården sidan 68 Diagnos sidan 82 Rustkammaren sidan 84 Tornet sidan 90 Sammanfattning sidan 94 Utmaningen sidan 96

Geometri. Kapitel 3 Geometri. Borggården sidan 68 Diagnos sidan 82 Rustkammaren sidan 84 Tornet sidan 90 Sammanfattning sidan 94 Utmaningen sidan 96 Geometri Kapitel 3 Geometri Eleverna har tidigare arbetat med omkret och area. I kapitlet repetera fört begreppet area och hur man beräknar rektangeln area. Enheten kvadratdecimeter, dm 2, för area introdu

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 DIS-Bergslagen Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen Verksamhetsberättelse 2015 Göran Thomasson och Gun Utterström redovisar sitt arbete med nya kursmaterialet vid funktionärskonferens

Läs mer

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Bibliotek Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Kulturhus Bibliotek erbjuder följande resurser för släktforskning På CD-ROM installerade på släktforskningsdatorerna På dator 1 Röd markering På

Läs mer

Ledamöter John Olsen ordföralde. Suppleant. Ordinarie Suppleant. Ånsnppovrswrrc. 7696t4-74L7. Brf Vega Helsingborg. Räkenskapsåret 20r301()1-2()131231

Ledamöter John Olsen ordföralde. Suppleant. Ordinarie Suppleant. Ånsnppovrswrrc. 7696t4-74L7. Brf Vega Helsingborg. Räkenskapsåret 20r301()1-2()131231 Brf Vega Helingborg 7696t4-74L7 Ånnppovrwrrc Räkenkapåret 2r31()1-2()131231 Styrelen för Botadrättföreningen Vega i Helingborg får härmed avge årredovining för räkenkapåret 1 januari - 31 december 213.

Läs mer

engt=qlc^'fnnala Kommunledningskontoret 96-116 2011-10-26 2011-11-18 Koma u n ledng^kontoret HAPARANDA STAD Kommunstyrelsen Tid och plats

engt=qlc^'fnnala Kommunledningskontoret 96-116 2011-10-26 2011-11-18 Koma u n ledng^kontoret HAPARANDA STAD Kommunstyrelsen Tid och plats SAMMANTRÄDESPROTO KO LL Sammanträdedatum 2011-10-24 1 Tid och plat Förvaltninghuet ihaparanda Måndag 2011-10-24 k1.13 00-17 00 Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Marlene Haara (S) Ida Karkiainen

Läs mer

Hur man tar hand om sitt släktforskningsmaterial

Hur man tar hand om sitt släktforskningsmaterial Hur man tar hand om sitt släktforskningsmaterial PAPPER OCH PENNA, SLÄKTFORSKNINGSPROGRAM ELLER SLÄKTTRÄD PÅ NÄTET? Kjell Hassel Kvällens agenda Att dokumentera helt manuellt med papper och penna Vi börjar

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 4/2012. Intern årsredovisning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 4/2012. Intern årsredovisning Miljö- och hälokyddnämnden handling 4/2012 Intern årredovining Miljö- och hälokyddnämnden - 2011 1 Förvaltning Peronalomättningen på förvaltningen har under året varit fortatt hög. Rekryteringar under

Läs mer

DIS-Bergslagen. Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen. Verksamhetsberättelse 2012

DIS-Bergslagen. Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen. Verksamhetsberättelse 2012 DIS-Bergslagen Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen Verksamhetsberättelse 2012 Årsmöte DIS-Bergslagen Söndagen den 24 februari 2013 kl. 15.00 Culturen, Västerås. Förslag

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Internationell grupp har tagit fram utlysningen. Utlysningen Mistra Arctic Futures har tagits fram av en internationell grupp med samhällsvetenskaplig

Internationell grupp har tagit fram utlysningen. Utlysningen Mistra Arctic Futures har tagits fram av en internationell grupp med samhällsvetenskaplig TEMA ARKTIS tiftelen för miljötrategik forkning Gamla Brogratan 36 38 111 20 Stockholm Telefon 08-791 10 20 Fax 08-791 10 29 nyhetbrev@mitra.org www.mitra.org NYHETSBREV NUMMER 4 FRÅN MISTRA 2010 nz men

Läs mer

Skuldrådgivning för hemlösa med ordnat boende

Skuldrådgivning för hemlösa med ordnat boende SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KUNDORIENTERADE VERKSAMHETER Handläggare: Gunhild Watorp Villarreal Telefon: 08-508 25 452 SID 1 (12) 2008-04-09 RAPPORT angående Skuldrådgivning för hemlöa med ordnat boende

Läs mer

Årsmöte i Sundsvall 2010

Årsmöte i Sundsvall 2010 Nr 1 2010 Ansvarig utgivare: Kurt Wikholm Årsmöte i Sundsvall 2010 Föreläsning i Gävle Inbjudan till Härnösands 20-årsjubileum Innehåll Ordförande har ordet sid. 2 Redaktören har ordet sid. 3 Nya böcker

Läs mer

Annons nr 1. Annons nr 2

Annons nr 1. Annons nr 2 Nr 1 2007 Redaktör: (vakant - se annons nedan) Annons nr 1 DIS-MITT saknar för närvarande en ordinarie redaktör. Vi efterlyser härmed en person som är intresserad av att vara föreningens redaktör, med

Läs mer

Bansträckningen går över stock och sten, deltagarna springer genom snårig skog och forcerar hala klippor. Fitness Magazine 2011 12

Bansträckningen går över stock och sten, deltagarna springer genom snårig skog och forcerar hala klippor. Fitness Magazine 2011 12 96 tvåmannalag deltog i äventyrtävlingen Ö till Ö i år; herrlag, damlag och mixade lag. De tävlande tog ig från Sandhamn till Utö i Stockholm kärgård, genom att pringa på öarna och imma mellan dem.»jag

Läs mer

VÄSTERBOTTENSVÄVARNA

VÄSTERBOTTENSVÄVARNA VÄSTERBOTTENSVÄVARNA Ordförande har ordet Nu börjar det mörkna på kvällarna och det känns lockande att "krypa in i" vävstolen. En del av er har kanske en sommarväv uppsatt i sommarstugan, men mina somrar

Läs mer

Julmarknad vid Prinsvillan

Julmarknad vid Prinsvillan u får det vara nog n Beparingarna inom ocialtjänten har paerat en grän. Förvaltningen lår tillbaka mot den förda politiken och låter politikerna jälva ta hand om utredningarna om inte hinn med. Hur man

Läs mer

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t Mediakit 2015 m a g a i n n y h e t a j t n y h e t b e v e t n d i e k t t i d n i n g e n o m ä l k a e l e k t o n i k å e t u n t Sid 2 (7) Elektoniktidningen ha edan taten 1992 föett venk elektonikinduti

Läs mer