Släktforskardagarna i Köping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Släktforskardagarna i Köping"

Transkript

1 D I S - M i t t N y t t Anvarig utgivare: Rolf Luth Nr På inidorna Divere månotier 2 annon 10 Ordföranden har ordet 11 Redaktören ruta I dagarna har den förta nattfroten kommit! Och när det deutom är mörkt ute tora delar av dygnet - då kanke det är tid för än mer läktforkning :-) I denna tidning är det meta krivet av redaktören, om inte annat angivit. Hoppa att ni finner något lävärt i detta nummer - amt hoppa att ni läare kommer att få ett fortatt gott läktforkningår framöver! Kom gärna med Era ynpunkter på tidningen! Släktforkardagarna i Köping Detta årliga evenemang höll i år till i Köping, och ägde rum lördagen och öndagen den auguti. Arrangör detta år var Vätra Mälardalen Släktforkare. Vid invigningen talade mäanvarige Kriter Janon, kommuntyrelen ordförande Elizabeth Salomonon, Släktforkarförbundet ordförande Barbro Stålheim, amt Vätmanland landhövding Ingemar Skogö. Släktforkardagarna blev begåvat med ett mycket fint väder, och många beökare kom. Det äg att cirka 6000 beökare kom oräknat alla uttällare och funktionärer. Det fann flera olika caféer och retauranger tillgängliga när man ville ta ig en pau. De olika föredragen höll till i lokaler i en närliggande kola. Det var vit återigen lite trul med det där med förbokade biljetter till de olika föredragen. På kolan fann även en lokal, där Unga Släktforkare förökte via en workhop, fånga intree bland jut yngre läktforkare. Denna lokal var tyvärr å undankymd, å det var nog inte å många om hittade dit? Det var väl dock inte å mycket törre nyheter om viade upp på mäan. En grati CD med FamilyTreeMaker-programmet delade ut grati,. Annar å var det många föreningar om viade upp och ålde ina egna produktioner av olika lag. Stört montrar hade väl annar Arkiv Digital, Ancetry,FamilySearch, Rikarkivet amt Släktforkarförbundet och DIS. Även DIS Norge+Danmark hade en tor monter. DIS-Öt och DIS

2 Berglagen hade ockå egna montrar. Bland de mindre uttällarna, å fann en amerikanka, om viade upp en liten handhållen kanner, om väckte rätt tort intree bland beökarna. För DIS del var det till tor del hur enkelt man kan få till olika utkrifter ifrån DISGEN. Det har tagit fram ett antal nya utkriftmallar. Exempel på utkrifter med hjälp av dea viade upp på tora afficher. Medan några funktionärer hjälpte till att via på dator, och på torbildkärm deutom, hur man använder ig av dea mallar. De nya mallarna finn edan de även att kunna hämta hem från DIS hemida. De finn där under menyvalen Forkningverktyg/DISGEN/Ladda ner/utkriftmallar. Även kartfunktionen demontrerade. Det har tillkommit två nya DVD-kivor med anpaade häradekonomika kartor. Dea gäller för Vätmanland och Ötergötland. Dea kartor är nu anpaade för RT90, och exkluivt för DISGEN. Kartorna finn i DjVu-format. Det var många om var intreerade av att lyna och e på att detta viade upp. I övrigt viade det upp vad man kan göra på en Mac, amt att kanliet fann på plat att älja DISGEN och andra produkter. Vad om gäller Mac-idan, å var det met intree bland beökarna av att kunna köra DISGEN på Mac, kartfunktionen i Reunion10, den tora utkrivna läkttavlan om fann uppatt, amt hur man gör en egen läktbok. Vi funktionärer var annar tillgängliga för alla olika frågor från beökarna. Från DIS-Mitt ida, deltog Rolf Luth, Bo Svartholm amt Jan Lillieköld. Man kan nämna att deltagare från Norr om Dalälven var det inte å mycket av. Sandviken läktforkare deltog med en monter, likom Södra Lappmarken Släktforkare, om hade mycket litteratur att erbjuda. Anna å var det utöver DIS-Mitt inte många norrifrån. På lördagkvällen var det Stämmomiddag, ett kanke lite ologikt namn, efterom tämman höll på fredagen. Även denna middag avåt i Folket Hu. Under denna middag, å delade det ut många utmärkeler. Man kan härvid nämna att Carl Szabad, om hållit i flera projekt ho SSF, inte mint Sverige Dödbok, fick förtjäntfullt ta emot Victor Örnberg hederpri. I övrigt kan nämna att SSF: Hederdiplom bland annat delade ut till Ela och Ander Hörling, vilka lagt ner mycket ideellt arbete för Sollefteå Släktforkare räkning. Ander är annar bekant för o om en av de faddrar om funnit inom DIS-Mitt verkamhetområde, men om numera dragit ig tillbaka ifrån den rollen. Sidan 2 DIS-Mitt Nytt

3 Släktforkarförbundet årtämma i Köping På fredagen, innan jälva läktforkardagarna, å höll årtämman, i en törre aula inne i jälva taden. Stämman inledde med en timme information ifrån förbundet ida. Det handlade met om vad förbundet planerar för kommande utgivningar. Man planerar att komma ut med två nya handböcker under 2014 en om reandeforkning, och en om att använda mantalregiter. Vidare planera att projektet Namn åt de döda ka avluta, och en ita verion av Dödkivan kommer ut under Annar å viade den uppdaterade hemidan Rötter upp för åhörarna. Själva tämman bjöd dock inte på å mycket nytt. Det om tog upp den meta tiden, var den livliga dikuion om vidtog med anledning av den tredje motionen om kommit in. Den handlade om att man ville få årtämman att lägga tillbaka till att vara på lördagen utav Släktforkardagarna, itället för om i år på fredagen. Styrelen hade redan avierat att den kulle utvärdera året placering på fredagen före jälva Släktforkardagarna. Det framkom även åikter om att tämman borde lägga ppå våren i tället, efterom det då kulle komma mycket närmare avlutat verkamhetår, och därmed frikoppla ifrån Släktforkardagarna. Men efter det att votering ägt rum, å blev belutet att gå på tyrelen förlag det vill äga att en utvärdering av placeringen av tämman ka göra. Valberedningen förlag antog i in helhet. Till nya ledamöter invalde Peter Wallenkog och Ingrid Månon Lagergren. Ingrid om fyllnad val efter Daniel Berglund om önkat avgå i förtid. Ingrid finn annar om chef för biblioteket i Timrå. Hon är heller inte helt ny i tyrelen för SSF, då hon varit med om tyreleledamot där en period tidigare. Peter har tidigare varit VD för Genline. Från DIS-Mitt ida, deltog Rolf Luth och Jan Lillieköld om ombud. På kvällen var det buffé-middag för tämmodeltagarna på folket hu. Vad händer med DISGEN? Föreningen DIS arbetar hårt med att få till en ny verion av DISGEN lagom till 2014 år Släktforkardagar i Karltad. Det meta nya är dock ådant om kanke inte yn å mycket, för en tor del av arbetet är att konvertera programmen till att använda en nyare och bättre databa-motor. Med denna å hoppa man att det edan även ka gå mycket lättare att införa nya funktioner. Man räknar bland annat med att man genom bytet av databamotor, är en grundförutättning för att enare kunna utveckla andra program, om exempelvi appar. Men ett byte av databa-hanteraren innebär även att en konverteringfunktion av databaen information, mellan den gamla verionen av DISGEN och till den nya, måte till. Nr Sidan 3

4 DIS har numera en programutvecklare på heltid, om tillamman med ideella krafter jobbar med detta tora projekt. Allt är inte klart ännu, men man jobbar bland annat för att kunna regitrera andra typer av föräldrar och relationer i övrigt, än jut enbart de biologika ådana. Ett annat område är att föröka underlätta för analy av in egen forkning, och kanke få tip om vad man kanke har miat. Med andra ord ätta olika kvalitetfrågor i centrum. I övrigt lär det bli lite mått och gott, och kanke även en moderniering av användargrännittet i DISGEN. Man kan även nämna att all text formatering kommer att bli helt omgjord, amt att flockar förvinner. De enare kommer att hantera via flaggor ( etiketter ) itället. Johan Bure läktbok på DVD Den barar för några få år edan, i ett arkiv i Finland, funna originalet till Johan Bure läktbok kommer nu att utgöra underlaget till en ny DVD. Det äri förta hand Urban Sikeborg om arbetar med att utföra trankriptionerna från detta original. I övrigt deltar även Tiina Miettinen, om var den om fann orginalet i ett gårdarkiv, amt Cal Szabad och Johan Gidlöf. DE två itnämnda har ju arbetat mycket under enare år med olika kiv-projekt. Det är Genealogika Föreningen om fått teckna avtal om utgivning av denna kiva. Johan Bure om levde , läktforkade jälv under fyrtiotalet år. Han hade met intree av in mormor ida, vilken tillhörde den enare å kallade Bureätten. Det om är intreant med Johan Bure läktforkning, är att han intreerat ig lika mycket för pinnidan om värdidan i in forkning, i motat till dåtiden met enidiga intree för den enare idan. Nu blir det på kivan även kompletterat med en omfattande dokumentation. Man räknar med att kunna börja älja kivan under våren DNA i läktforkningen Det tala mycket numera om DNA, det vill äga genteknik, om ett ätt att komplettera det om vi kan kalla vanlig läktforkning. Under läktträffen i ommar gällande Laurentiu Svenoni och han barnbarn Stormor i Dalom ättlingar, å höll Peter Sjölund ett föredrag om DNA i läktforkingen. Peter höll även ett ådant fördrag under Släktforkardagana lite enare i ommar. Magnu Bäckmark, verkam inom Genealogika Föreningen, har krivit en bok om heter Genvägar- praktik handledning till DNA-jämförele i läktforkning. Boken är i A4-format och omfattar 97 idor. Boken är i andra upplagan, och fann till föräljning under läktforkardagarna. Sidan 4 DIS-Mitt Nytt

5 Er redaktör köpte jut en ådan bok. Redaktören hade nämligen, tillika med in hutru, låtit införkaffa var itt prov, efter Peter Sjölund föredrag i Härnöand, att kicka in till DNA-analy. Efter att antal veckor, kom å nyligen reultaten. Det är då man kan ha tor nytta av denna bok, i förök att förtå alla apekter runt detta ämne. Det kan jag dock äga, att direkt lätt är det inte att föröka tolka de å kallade träffar. Men får nämligen en lita med ådana. För min egen del betod litan av ett drygt hundratal träffar mot andra peroner om ockå kickat in prover. För hutrun del, å var det nog över tvåhundra? Det är alltå att märka att man kan ju bara få träffar mot peroner om har kickat in ina prover till amma företag! Men vadå träffar? De om å vill, kan ladda upp itt träd via en GEDCOM-fil vilket även nu jag jälv gjorde med våra repektive träd. När jag gick igenom dea träffar, å var det nätan utelutande med peroner om all inte verkar ha ina anor i amma trakter där jag jälv har mina!? Själv har jag inga anor norr om Medelpad/Jämtland men här var det met anor ifrån Väter-och Norrbotten, amt från Finland!? För hutrun del, å var det väl kanke lite mer relevanta geografika områden men påfallande många med enbart finka rötter och hon har mig veterligt inga ådana!? Nu var det här prover, där reultaten ka avpegla träffar max upp till exmänningar i relevan. Det handlar då om å kallat Autoomalt tet i vilket man kollar av ett urval av DNA-trängar, om tår för DNA både från moder- och faderidan. Därtill kan man även få provreultat för rena moderlinjen, vilket är mitokondrie-dna, om alltå enbart ärv från mor, amt rena faderlinjen, dv DNA från Y-kromoomen, om ärv enbart från far till on. Även fat det är en törre kotnad, å lät jag efteråt betälla en utökad Y-DNA för min del, amt mtdna för hutrun del. Nu har jag även fått var på det utökade Y- DNA-tetet. Därvidlag å har jag nu endat en enda träff! Det gäller en man om har ina faderrötter i Ölme i Värmland. Min faderlinje går till Sunne, ockå det i Värmland å det kan ju tämma då. Jag har tagit kontakt med denne peron i yfte att föröka utreda om det kulle gå att hitta den gemenamma anfadern? Strax därefter kom å även reultatet av den fulltändiga mitikondrieanalyen. På mitt "raka möderne" hamnar man i Råda ocken i Vätergötland, trax utanför Lidköping. Härvid viade det ig att er redaktör verkar ha en Haplo-grupp för mtdna där jag verkar vara helt enam om i Sverige! Så er redaktör verkar vara ovanlig på fädernet och därtill helt unik på mödernet! Fortatt anly kräv - för jag förtår ju inte mycket av det här än ;-) Nr Sidan 5

6 Ny teknik för att läa utlitna gravtenar I ett amarbete mellan Klotret i Ytad, Ytad fornminneförening och Lund univeritet Hitorika muéum, å driv ett projekt för att dokumentera och rädda litna gravtenar. I förta hand gäller då detta de tenar om finn i kloterkyrkan. Det handlar om ett åttiotal gravtenar, de äldta från medeltiden och de yngta från 1700-talet. Samtliga dea tenar har bilder och texter inhuggna, men i många fall hårt litna under århundradena. Arbetet ker genom att med en ny teknik, kallad Reflectance Tranformation Imaging (RTI). Detta är en fotografik metod om innebär att föremålet fotografera ur en mängd olika vinklar. Därefter behandla bilderna i ett datorprogram. Man kan då edan få e föremålen från olika håll med hjälp av 3D_teknik. Man kan alltå med denna teknik få fram texter och bilder på ytor, om nätan helt förvunnit. Tanken är att låta tenhuggare göra kopior av gravtenarna, å att bilder och texter ka kunna framträda igen. Dea ka edan tälla ut i Kloterkyrkan. Detta är alltå en form av en räddningaktion av ett kulturarv äger Håkan Nilon, mueichef vid Klotret i Ytad. Svenka förvaret arkiv I Krigarkivet, en del av Rikarkivet, kan man hitta det meta om någon gång varit en del av Förvaret och Krigmakten. Bland annat meritförteckningar, betyg, traffjournaler, värnpliktiga och penioner. Till exempel kan reultat från möntring, ge mycket uppgifter om en peron. Se vidare på webbidan Radioprogrammet Släktband Under läktforkardagarna berättade Eliabeth Rentröm utifrån olika programinlag i radioprogrammet Släktband. Detta radioprogram kommer att börja igen med nya program den 9 december i år. Alla gamla program finn på webbadreen Samarbete I början av eptember löt ett avtal mellan ancetry.com och FamilySearch. Avtalet går ut på att utöka amarbete runt digitaliering och indexering av FamilySearch: amlingar, amt göra denna information tillgängliga via nätet år folkräkning Rikarkivet SVAR har uppdaterat 1910 år folkräkning. De förta föramlingarna i tre nya län finn nu tillgängliga på hemidan. Det går nu att öka på peroner fördelade på följnde ex län Norrbotten, Väterbotten, Jönköping, Kalmar, Skaraborg amt Värmland. Sidan 6 DIS-Mitt Nytt

7 Man kan paa på att nämna att Rikarkivet nyligen gjort om ina hemidor rätt radikalt. Man får öka på annat ätt än tidigare. Dock finn nu en mycket förbättrad ökfunktion å man kan få träffar på dokument om du tidigare kanke miat att de finn? Nytt i Rötter bokhandeln Under läktforkardagarna läppte förbundet nya bok Latin för läkthitorier. Den är kriven av Urban Sikeborg. I detta lexikon finn förutom en ren ordlita även fraer och begrepp på latin. Boken omfattar närmare 6500 ord. Det finn ockå en ny vallonkiva, nu i verion 4.0. Denna innehåller peronuppgifter för vallonättlingar i Sverige. Den nya kivan är kraftigt utökad jämfört med föregående verion. Det är Sällkapet Vallonättlingar om producerat denna kiva. Det finn även en ny medkiva, nu i verion 8. Denna DVD-kiva innehåller förutom peronuppgifter även en del brukbilder. Det är Föreningen för Smedläktforkning om producerat denna kiva. Gemenam betalajt en framtidfråga En viktig framtidfråga tod på agendan vid Släktforkaförbundet årtämma. Det gällde ett förlag från förbundet framtidgrupp gällande amarbete om digitalierat material. Förbundtyrelen fick nu i uppdrag till näta år tämma att utarbeta ett konkret förlag. Bakgrunden är att i läktforkningen bakällor (kyrkoarkiv m fl) är allmänt tillgängliga via nätet, å kommer intreet att bli törre för regiter och bearbetningar, om underlättar ökande. Kommeriella intreen lär äkert ockå göra ig gällande även inom det här området. Därför finn det käl för läktforkarrörelen olika delar att amverka när det gäller att göra digitalierat material tillgängligt. Framtidgruppen förlag går ut på att det ka kapa en för läktforkarrörelen gemenam betalajt. Om man å vill en vidareutveckling av Rötter. Den förening om har digitalierat material och om vill göra detta tillgängligt även utanför föreningen egna område, ka kunna lägga in materialet i ett bibliotek under betalajten, och edan kunna få betalt för detta i förhållande till antalet beök i biblioteket. Abonnenter på ajten ka kunna vara åväl privatperoner, föreningar och intitutioner. Sajten ka på ikt kunna vara jälvfinanierande. Vad om närmat företår är att underöka i vad mån olika föringar har för intree av en ådan betalajt. Källa: Erland Ringborg i Genealogika Föreningen Nr Sidan 7

8 Släktforkarträff i Trondheim Som vi hade låtit annonera, del på hemidan, del i förra numret av DIS-Mitt Nytt, å arrangerade en nork-venk Gränträff i Trondheim. Förra gången det begav ig, å ägde en ådan träff rum i Karltad för två år edan. Tanken är att när det gäller läktforkning, å är utbyte av kunkap mellan olika länder och orter mycket viktigt. Vi var ett femtontal från Väternorrland och Jämtland om åkte till Trondheim, helgen den eptember. Totalt var det ett extiotal peroner om deltog. Vi om var där fick höra olika föredrag, och fick göra olika tudiebeök. Det var föredrag om Rörå kobberverk, att jämföra med ett annat föredrag om Falu koppargruva. Vidare var det föredrag om utvandringen över Trondheim, amt handeln i den Trönderka Regionen och över gränen. Det var vining av Stadarkivet i Trondheim,. Bygganden om rymmer arkivet, är kallad Dora, vilket var namnet på den U-båtba om tykarna byggde där under kriget. Vi fick även information om Norka Digitalarkivet amt vad föreningen DIS Norge har att erbjuda på ina hemidor. Sit på öndagen, å var det tudiebeök på Kritianten fätning. Där var en tor del av temat var om kriget mot Karl XII, där ju det å kallade Armfeldtka återtåget har väldigt tark anknytning till gränlandet mellan Norge och Sverige. Det var ju å att i torlekordningen 3000 venka oldater frö ihjäl, och därtill många andra fick våra köldkador, i den nötorm om rådde runt nyåret 1719, när de förökte göra reträtt in till Jämtland. Om jag kulle föröka ammanfatta det hela å var det väldigt intreant alltihopa! P D S in h Hur man hittar ina Emigranter i USA och Kanada Lördag den 26 oktober med tart klockan 12 blir det en aktivitetdag i Alfta Hembygdhu. Dagen kommer att genomföra med workhop och föredrag om hur man hittar ina borttappade emigranter via de hemidor om finn eller i databaen DISBYT och hur man dokumenterar in forkning i läktforkningprogrammet DISGEN. Det förta föredraget kommer att hålla av Roland Skoglund från Uppala om berättar och viar vilka möjligheter om idag finn på Internet att hitta de peroner om utvandrade amt idag levande läktingar. Därefter kommer Clae Embäck från Gävle att förevia DISBYT och programmet DISGEN med de möjligheter om finn att redovia in forkning. Tanken är ockå att beökarna efter föredragen kall ge möjlighet att ta upp egna frågor med föreläarna om emigrantforkning eller problem om man har vid användandet av DISGEN. P F M S V S D V B F Å D A Detta är ett amarrangemang mellan DIS-MITT och Migranternahu i Alfta. Fika kommer att ervera av Alfta Hembygdförening till en billig penning. Alfta Hembygdhu hittar du vid kyrkan i Alfta. Sidan 8 DIS-Mitt Nytt

9 Föreningen Datorer i Släktforkningen Mittregionen inbjuder till forkarlördag den 9 november i Sankt Olofgården Åre Program under dagen klockan 11 till cirka 15 11:00 Inledning med att DIS-MITT preenterar föreningen verkamheten. 11:15 Vad är DISBYT? Demontration av Bodil Orremo. 12:00 Hur läktforkar man idag, förevining av vilka möjligheter om finn på Internet och vad arkiven ytterligare kan erbjuda. Specifika problem för Åre ocken kan ockå komma att behandla. 13:00 Domböcker från Underåker Tinglag åren föredrag av Karin Bark. 14:15 En jämförele mellan regitreringprogrammen Digen och MinSläkt med Bodil Orremo repektive Bo Svartholm. Det är grati att delta och fika kommer att ervera under dagen till jälvkotnad. Släktforkarföreningarna och Vuxenkolan inbjuder till forkarlördag 30 november ho Vuxenkolan Fränta! Program under dagen klockan Fika ervera från kl MGF preenterar ig och föreviar Släkt- och Hembygdforkning i ocknarna i Vätra Vuxenkolan preenterar in verkamhet och peciellt Studiecirklar om Släkt- och Hembygdforkning DIS-MITT preenterar föreningen verkamheten Vad är DISBYT och Digen? Demontration av Arne Bixo Bygdeband och andra hembygdajter förevining av Karl-Ingvar Ångtröm Forkning med hjälp av lantmäterikartor m m, föredraghållare Karl-Ingvar Ångtröm Det är grati att delta. Fika och lunch till jälvkotnad. Anmälan till arrangörerna: Nr Sidan 9

10 F u u f u R O Kommande föredrag om karthantering Beträffande Kartföredragen, å är förelagna dagar 1 december i Öterund och 2 december i Sundvall och lokaler är ej heller fattällda. Vi ber er hålla koll på hemidan vad gäller eventuella juteringar av datum och i vilka lokaler vi kommer att hålla till i. Släktforkning i Finland Lördagen den 16 november, på Bridgelokalen på Grönborggatan i Sundvall, granne med MGF-lokalen på amma gata, å är det planerat att ett föredrag om läktforkning i Finland ka hålla. Det är tänkt att en peron ifrån Waa ka tala i detta ämne. Som en del av detta amarrangemang mellan Midälva GF och DIS Mitt, å kommer även DIS Mitt att informera om DISBYT under någon timme. Vi ber er hålla koll på vår hemida, eller MGF: dito, vad det gäller detaljerat program. Beök av Ancetry på Landarkivet i Öterund Tidag den 29 oktober, kl 18.00, å kommer Ann Louie Paulon från Ancetry att berätta för o hur och vad man kan öka efter i dera databaer. Mötet är ett amarrangemang mellan DIS-Mitt, JLS och Landarkivet i Öterund Annon S D G T e ä N m i k f d S f v u m Sidan 10 DIS-Mitt Nytt

11 Ordföranden har ordet Sundvall Det föreningbrev till medlemmar i landkapen Hälingland och Gätrikland om jag krev om i förra ordförande har ordet är utkickat. Tyvärr är det bara ett fåtal medlemmar om varat å det är vårt at få en amlad bild av hur ni önkar att verkamheten kall bedriva. De var om kommit in har dock i de fleta fall varit av tort värde och även hjälpt till att inom ett geografikt område få bättre kontakt. Någon har varit inne på linjen att föreningen borde klyva i två delar men ej kunnat preentera några peroner om varit beredda att kliva in och adminitrera denna nya förening. Styrelen önkar därför att ett törre antal av de medlemmar om fått brevet med det narate kommer in med ina ynpunkter å att vi vid näta tyrelemöte kan fattälla vilka riktlinjer föreningen kall arbeta efter i de frågor om detta berör. Som ni er i detta nummer av tidningen å kommer det att bli ett flertal arrangemang på olika plater inom föreningen geografika verkamhetområde och fler är betämda med planeringen är ej lutförd och därför kan de ej preentera i detta nummer. Den enkät om kall ligga till grund för atningen på utbildning ligger klar för utkick till er medlemmar och kommer efter att den tetat på ett antal medlemmar att kicka ut till er alla. Efter att era var kommit in kan tyrelen planera ett bredare utbud av utbildningar. För att övergå till vad om ker inom DIS verkamhet i tort å ätt de törta reurerna in på att broma den medlemnedgång om varit under de två ita verkamhetåren. Ett ett att motverka detta är att utveckla programmet Digen med fler användbara funktioner men framförallt att få ett användargrännitt om av användarna inte upplev om vårt. I övrigt å är det tora amtal-ämnet inom läktforkningen DNA tekniken och de frammar då det gäller läktforkning och här är det nog bara början vi ett. Rolf Luth Ordförande i DIS-MITT Nr Sidan 11

12 Läartävling! När grundade Di-Mitt? Skicka ett mail med detta datum inkrivet, enat den 15 november till mitt.e, å lottar vi ut kivan "Söder i våra hjärtan", till en av er med rätt var. Lycka till! Pc/Digen faddrar Faddrar inom XYZ län Clae Embäck Tel: E pot: Tony Rödin Tel: E pot: Bodil Orremo Tel: E pot: Staffan Bodén Tel: E pot: Arne Bixo Tel: E pot: Joacim Södertröm Tel: E pot: Örjan Öberg Tel: E pot: Peter Johanon Tel: ; E pot: peter.johanon Lennart Nälund Tel: E pot: Min Släkt faddrar Bo Svartholm Tel: E pot: Reunion/Mac faddrar Gunilla Hermander Tel: E pot: Micael Olon E pot: Kertin Farm Tel: E pot: DISBYT ombud Bernth Lindfor Tel: E pot: mitt.e Sidan 12 DIS-Mitt Nytt

13 DIS-Mitt: tyrele 2013 Rolf Luth Ordförande Tel: mitt.e Jan Lillieköld Kaör, redaktör Tel: Reine Björkman Ledamot Tel: Patrik Ålund Ledamot Tel: Magnu Hellten Suppleant Tel: mitt.e Lar Åtröm Vice Ordförande Tel: di mitt.e Bo Svartholm Sekreterare Tel: i mitt.e Georg Lundqvit Ledamot Tel: Peter Johanon Suppleant Tel: mitt.e Marie Louie Holm Suppleant Tel: mitt.e DIS-MITT NYTT kommer ut 4 gånger om året och är DIS-MITT: (Datorhjälp i Släktforkningen XYZ län), medlemtidning. Anvarig utgivare och tillika ordförande: Rolf Luth mail: Redaktör: Jan Lillieköld mail: Föreningen DIS-MITT c/o Lillieköld Johannedalv SUNDSVALL Plugiro Org.nr Har du material du vill ha med i tidningen? Skicka in material via e- mail; Vi förbehåller o rätten att redigera inända bidrag. Det är inte tillåtet att använda text och bild utan tillåtele eller tydlig källangivele. Näta nummer utkommer före ommaren och manutop är den 30 november Håll koll på vår hemida! [http://www.di-mitt.e]

Att göra en presentation

Att göra en presentation Verion 2.6, maj -03 Att göra en preentation Sammantälld av Maria Björklund och Ulf Paulon BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT Denna krift har tillkommit för att vara en inpirationkälla och ett töd för tudenter

Läs mer

handbok i Kungsbackas kommungemensamma

handbok i Kungsbackas kommungemensamma handbok i Kungbacka kommungemenamma Kungbacka 2010 Projektledare: Lia Håkanon Projektgrupp: Anneli Skoglund, Annette Fredrikon, Catarina Nyberg, Eliabeth Ziga, Eva Djervbrant Jacobon, Eva Hanje, Ewa Grunnér,

Läs mer

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (21) 2011-11-29XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ANITA SIMAK REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, UPPLANDS VÄSBY Rapport från

Läs mer

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn.

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn. SOCIALFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar RIKTLINJER SID 1 (8) 1. Bakgrund Socialnämnden töd till ideella föreningar 1 yftar till att tärka den ideella ektorn förutättningar att

Läs mer

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN UPPFÖLJNINGSENHETEN SID 1 (19) 2011-11-01XX Borttaget: 2011-10-31 UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAEV 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE; ERIK HAMNER REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, TYRESÖ

Läs mer

Nr 4 2007. Alla medlemmar och övriga läsare tillönskas en God Jul och ett Gott Nytt År!

Nr 4 2007. Alla medlemmar och övriga läsare tillönskas en God Jul och ett Gott Nytt År! Nr 4 2007 Redaktör: (vakant - se annons inne i tidningen) Alla medlemmar och övriga läsare tillönskas en God Jul och ett Gott Nytt År! På grund av att artikeln Att publicera sitt släktforskningsresultat

Läs mer

Rapport från utvärdering av NTI:s gymnasiala vuxenutbildning. 17 21 oktober 2011. Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt i samarbete med KSL

Rapport från utvärdering av NTI:s gymnasiala vuxenutbildning. 17 21 oktober 2011. Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt i samarbete med KSL TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (17) 2011-12-09XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE LISBE TH JACOBSSON VERKSAMHETSCHE F VUXENUTBILDNINGEN I BOTKYRKA KOMMUN

Läs mer

Försäljningsunderlag Kiruna Paittasjärvi 1:4

Försäljningsunderlag Kiruna Paittasjärvi 1:4 Föräljningunderlag Kiruna Paittajärvi 1:4 Skogfatighet med fina tallmarker. Totalt virkeförråd ca 7 400 m³k, varav ca 3 300 m3k är äldre än 100 år. Byajakt på 1 200 hektar mark. Året älgtilldelning 1 vuxen

Läs mer

Nr 2 2008. Årets andra och sista DIS-Mitt Nytt har även detta DISBYT som lite av ett tema.

Nr 2 2008. Årets andra och sista DIS-Mitt Nytt har även detta DISBYT som lite av ett tema. Nr 2 2008 Redaktör: (vakant - se annons inne i tidningen) Årets andra och sista DIS-Mitt Nytt har även detta DISBYT som lite av ett tema. Dis-Mitt önskar alla läsare en God Jul och ett Gott Nytt År! Kommande

Läs mer

Processbeskrivning - Ekonomistyrning

Processbeskrivning - Ekonomistyrning ProcIT-P-003 Procebekrivning - Ekonomityrning Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-06-20 för Procebekrivning Ekonomityrning Procebekrivning ProcIT-P-003 3.2 Innehållförteckning 1 Inledning

Läs mer

NYHETSBREV NUMMER 3 FRÅN MISTRA MARS 2010. Mistra Urban Futures väcker nyfikenhet i Rio

NYHETSBREV NUMMER 3 FRÅN MISTRA MARS 2010. Mistra Urban Futures väcker nyfikenhet i Rio tiftelen för miljötrategik forkning Gamla Brogratan 36 38 111 20 Stockholm Telefon 08-791 10 20 Fax 08-791 10 29 nyhetbrev@mitra.org www.mitra.org NYHETSBREV NUMMER 3 FRÅN MISTRA MARS 2010 men hallå...

Läs mer

Försäljningsunderlag Pajala Kangos 6:37

Försäljningsunderlag Pajala Kangos 6:37 Föräljningunderlag Pajala Kango 6:37 260 hektar varav 148 hektar kogmark. Virkeförråd 6 700 m³k varav ca 5 100 m³k är äldre än 80 år och 1 500 m³k i huggningkla S2. Strand mot Lainioälven, del i Pajala

Läs mer

Massa, densitet och hastighet

Massa, densitet och hastighet Detta är en något omarbetad verion av Studiehandledningen om använde i tryckta kuren på SSVN. Sidhänviningar hänför ig till Quanta A 000, ISBN 91-7-60500-0 Där det har varit möjligt har motvarande aker

Läs mer

DOM. 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsområdesnämnd Söder i Malmö kommun Box 31065. Ombud:!Vfoharnmed Hourani

DOM. 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsområdesnämnd Söder i Malmö kommun Box 31065. Ombud:!Vfoharnmed Hourani KAMMARRÄTTEN I Avdelning 2 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg Sida 1 (5) Mål m 7419-13 KLAGANDE Stadområdenämnd Söder i Malmö kommun Box 31065 200 49 Malmö MOTPART Ombud:!Vfoharnmed Hourani Juritfirman New

Läs mer

Piteå Pitholm 4:14 & 4:19

Piteå Pitholm 4:14 & 4:19 Föräljningunderlag Piteå Pitholm 4:14 & 4:19 Skogfatigheter om totalt 141 hektar i Norrbotten hetate område. Fantatik utikt från Degerberget mot Piteå Skärgård, grillplat amt ett utikttorn. Skogmark på

Läs mer

Försäljningsunderlag. Piteå Rosvik 40:1

Försäljningsunderlag. Piteå Rosvik 40:1 Föräljningunderlag Piteå Rovik 40:1 Skogfatighet med två lättåtkomliga kiften, trand mot havfjärd. Bra jakt i Rovik VVO om 5 450 hektar väl arronderad jaktmark. 1 200 m³k, god tillgång på björkved. Sita

Läs mer

Försäljningsunderlag. Boden Buddbyn 8:1

Försäljningsunderlag. Boden Buddbyn 8:1 Föräljningunderlag Boden Buddbyn 8:1 Ljuån Skogfatighet med ev. framtida tomtmark nära Boden. Skogen ligger på tre kiften med ett virkeförråd om ca 3 500 m³k. Skog och ev. framtida tomtmark. Pri: 1 100

Läs mer

Processbeskrivning Driftsättning

Processbeskrivning Driftsättning ProcIT-P-007 Procebekrivning Driftättning Ledning- och kvalitetytem Fattällt av Sven Arvidon 2012-06-20 Innehållförteckning 1 Inledning 2 1.1 Symboler i procebekrivningarna 2 2 Driftättning 3 2.1 Samband

Läs mer

Så här beställer du varor från Serveras webbutik.

Så här beställer du varor från Serveras webbutik. Så här betäller du varor från Servera webbutik. Logga in Gå in på www.ervera.e Klicka på Webbhandel Eller klicka på Våra Tjänter Och välj Betällning. Logga in Skriv in ditt användarnamn (kundnummer) och

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-04-15

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-04-15 Plat och tid Seionalen, Gamla kommunalhuet, kl 18.00 18.50 Belutande Kommunfullmäktige amtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Nil Holmberg, Clae Drougge, Kertin Gutavon, Lar-Erik Nilon, Kenneth

Läs mer

KALLELSE till ÅRSMÖTE 1997

KALLELSE till ÅRSMÖTE 1997 Ur innehållet: Kommande möten 2 Klubbinformation 2 Window 95-palten 3 Åter dag att betala 4 Dagordning vid ärmötet 1997 4 Internetdemontration 4 Klubben tadgar 5 BBS-idan 6 SCII-NSI-tabell 6 Korordet 7

Läs mer

ökar arbetslösheten i alla länder, men i USA sker tilbakagången snabbare

ökar arbetslösheten i alla länder, men i USA sker tilbakagången snabbare Europeik arbetlöhet numera generellt högre än i USA. Vid lågkonjunktur ökar arbetlöheten i alla länder, men i USA ker tilbakagången nabbare än i typikt Europeikt land. Från att ha legat på en tabil, internationellt

Läs mer

ÖRKENED KYRKOBLAD Nr 4 år 2013

ÖRKENED KYRKOBLAD Nr 4 år 2013 Patorexpeditionen Göingegatan 2, Box 73, 280 70 Lönboda är öppen för beök och telefonamtal helgfria månd, tid, och fredagar kl. 10.00-11.30 amt tord. kl 16.30-18.00 (dock ej under juni-auguti) tel. 0479-200

Läs mer

DOM 2014-12- 17. Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 8 november 2013 i mål nr 7848-13, se bilaga A

DOM 2014-12- 17. Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 8 november 2013 i mål nr 7848-13, se bilaga A KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 2014-12- 17. Meddelad i Göteborg Mål nr 7038-13 Sida 1 (6) KLAGANDE Socialnämnden i Halmtad kommun Box 230 301 06 }Ialmtad MOTPART Ombud: Emilia Liedbeck Nordtröm aitan

Läs mer

Bo Bra. Nybyggnation av centrumnära bostäder på Anteliigatan. Nu har utbytesstudenten. Alla röster hörs på Öppna Kanalen SID 4

Bo Bra. Nybyggnation av centrumnära bostäder på Anteliigatan. Nu har utbytesstudenten. Alla röster hörs på Öppna Kanalen SID 4 Hyrebotäder lynade verkligen på mina önkemål SID 3 Alla röter hör på Öppna Kanalen SID 4 Nu har utbytetudenten Anke hittat hem SID 6 Bo Bra En tidning från Hyrebotäder i Växjö AB Våren 2010 HYRESBOSTÄDER

Läs mer

DOM. ?n13-02- 1 9. rtleaoelad i Göteborg. Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Assistans Trygghet Service AB Stortorget 4

DOM. ?n13-02- 1 9. rtleaoelad i Göteborg. Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Assistans Trygghet Service AB Stortorget 4 ?n13-02- 1 9 rtleaoelad i Göteborg Sida 1 (3) Mål nr 2524-12 KLAGANDE Omorgnämnden i Kritiantad kommun 291 80 Kritiantad MOTPART Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Aitan Trygghet Service AB Stortorget

Läs mer

Sveriges största prenumererade arbetsmiljötidning

Sveriges största prenumererade arbetsmiljötidning RÄTT MÅLGRUPP 76 procent av våra läare har inflytande över inköp. STORT GENOMSLAG Varje nummer citera av över 40 medier. Det gör o till Sverige ledande nyhettidning om arbetmiljö. CA 50.000 LÄSARE VARJE

Läs mer

DIS - MITT NYTT. Nr 2-2011. Ansvarig utgivare:kurt Wikholm

DIS - MITT NYTT. Nr 2-2011. Ansvarig utgivare:kurt Wikholm DIS - MITT NYTT Nr 2-2011 Ansvarig utgivare:kurt Wikholm Innehåll nummer 2 2011 Ordförande har ordet sid. 2 Redaktören har ordet sid. 3 Nyheter sid. 3 Jag en släktforskare sid. 4 Släktforskardagar 2012

Läs mer

Processbeskrivning Övervakning inom Operation Center

Processbeskrivning Övervakning inom Operation Center ProcIT-P-016 Procebekrivning Övervakning inom Operation Center Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-09-10 Innehållförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i procebekrivningarna 3 2 Övervakning

Läs mer

Råd vid smärta www.smarta.nu

Råd vid smärta www.smarta.nu Följande 16 idor är en annon från Reumatikerförbundet och Provia Information AB Smärta & ledbevär En tematidning från Reumatikerförbundet Rehabilitering lönar ig... id 2 Författarna Marcu Birro och Helene

Läs mer

Charterjättarn har långt kvar

Charterjättarn har långt kvar Miljöaktuellt grankning viar att de tre charterjättarna vierligen har påbörjat hållbarhetarbetet, men att det finn mycket mer att göra. Och kraven från kunderna lär inte minka. TEXT: HANNA S BACKMAN hanna.backman@idg.e

Läs mer

Självskadehantering en teoretisk behandlingsmodell

Självskadehantering en teoretisk behandlingsmodell UMEÅ UNIVERSITET Intitutionen för ocialt arbete Uppat 15 hp Termin 6 Vårterminen 2015 Självkadehantering en teoretik behandlingmodell En tudie om trategier och hanteringmetoder vid jälvkadande beteende

Läs mer

Så här beställer du varor från bunkra.se

Så här beställer du varor från bunkra.se Så här betäller du varor från bunkra.e Logga in Gå in på www.bunkra.e Klicka på Till butiken Eller klicka på Välkommen till butiken. Skriv in ditt användarnamn (kundnummer) och ditt löenord om du har fått

Läs mer

kongress Island en ö en saga mellan hotell och skidbacke Sunne ett eldorado Golf i ständigt solsken

kongress Island en ö en saga mellan hotell och skidbacke Sunne ett eldorado Golf i ständigt solsken kongre TIDNINGEN FÖR DIG SOM RESER OCH KONFERERAR 3/09 bulletin.e bulletin.e bulletin.e Iland en ö en aga Marocko: Ta en åna mellan hotell och kidbacke Sunne ett eldorado för konferengäter Golf i tändigt

Läs mer

Skogsfastighet i Kukkola

Skogsfastighet i Kukkola Skogfatighet i Kukkola Fin kogfatighet belägen 19 kilometer norr om Haparanda. Fatigheten utbjud till föräljning i två alternativ. Jakträtt i Kukkola och Toa jaktlag medföljer. Areal och koguppgifter 91

Läs mer

Tjänsteexporten allt viktigare för Sverige

Tjänsteexporten allt viktigare för Sverige Tjänteexporten allt viktigare för Sverige Kent Eliaon, Pär Hanon och Marku Lindvert Kent Eliaon har diputerat i nationalekonomi och är verkam vid Umeå univeritet och Tillväxtanaly. Han forkning kretar

Läs mer

gamla sopor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat

gamla sopor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat gamla opor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat retavfall blir ny energi Så omvandla dina opor till miljönytta Itakt med att vi konumerar allt mer ökar ockå mängden avfall

Läs mer

Föreningen DIS-Mitt har haft årsmöte 2013

Föreningen DIS-Mitt har haft årsmöte 2013 D I S - M i t t N y t t Ansvarig utgivare: Rolf Lusth Nr 1 2013 På insidorna Diverse smånotiser 2 forts. smånotiser 6 Ordföranden har ordet 8 Redaktörens ruta Året raskar på så fort. Man tycker inte man

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 4/2012. Intern årsredovisning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 4/2012. Intern årsredovisning Miljö- och hälokyddnämnden handling 4/2012 Intern årredovining Miljö- och hälokyddnämnden - 2011 1 Förvaltning Peronalomättningen på förvaltningen har under året varit fortatt hög. Rekryteringar under

Läs mer

INTEGRERADE UTSKRIFTSLÖSNINGAR FÖR DIN ARBETSGRUPP

INTEGRERADE UTSKRIFTSLÖSNINGAR FÖR DIN ARBETSGRUPP INTEGRERADE UTSKRIFTSLÖSNINGAR FÖR DIN ARBETSGRUPP www.brother.e l l BROTHERS NYA PROFESSIONELLA SERIE AV ALLT-I-ETT-FÄRGLASERMASKINER INTEGRERADE UTSKRIFTSLÖSNINGAR FÖR DITT FÖRETAG Brother vet att informationflödet

Läs mer

engt=qlc^'fnnala Kommunledningskontoret 96-116 2011-10-26 2011-11-18 Koma u n ledng^kontoret HAPARANDA STAD Kommunstyrelsen Tid och plats

engt=qlc^'fnnala Kommunledningskontoret 96-116 2011-10-26 2011-11-18 Koma u n ledng^kontoret HAPARANDA STAD Kommunstyrelsen Tid och plats SAMMANTRÄDESPROTO KO LL Sammanträdedatum 2011-10-24 1 Tid och plat Förvaltninghuet ihaparanda Måndag 2011-10-24 k1.13 00-17 00 Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Marlene Haara (S) Ida Karkiainen

Läs mer

Utbildning som frigör och utmanar

Utbildning som frigör och utmanar Verkamhetplan och budget - Intitutionen ytemteknik Verkamhetuppdrag och handlingplaner Utbildning om frigör och utmanar Strategikt mål: S1 Ökad examination av eftertraktade tudenter/doktorander beredda

Läs mer

KVALITETSUTSKRIFTER FÖR DITT FÖRETAG

KVALITETSUTSKRIFTER FÖR DITT FÖRETAG KVALITETSUTSKRIFTER FÖR DITT FÖRETAG www.brother.e BROTHERS NYA SERIE KOMPAKTA MONOLASER KVALITETSUTSKRIFTER FÖR DITT FÖRETAG Brother vet hur viktig informationen är på ditt företag. Den nya monolaererien

Läs mer

Skogsskifte i Sörbyn

Skogsskifte i Sörbyn Skogkifte i Sörbyn Del från fatigheten Sörbyn 1:1 älje, 35 km från Boden. Skogmarken betår till tor del av tallungkogar i olika åldrar. Objektet kan endat köpa av kogfatighetägare inom Sörbyn kiftelag

Läs mer

Julmarknad vid Prinsvillan

Julmarknad vid Prinsvillan u får det vara nog n Beparingarna inom ocialtjänten har paerat en grän. Förvaltningen lår tillbaka mot den förda politiken och låter politikerna jälva ta hand om utredningarna om inte hinn med. Hur man

Läs mer

Annons nr 1. Annons nr 2

Annons nr 1. Annons nr 2 Nr 1 2007 Redaktör: (vakant - se annons nedan) Annons nr 1 DIS-MITT saknar för närvarande en ordinarie redaktör. Vi efterlyser härmed en person som är intresserad av att vara föreningens redaktör, med

Läs mer

Nummer Id Rubrik Sambesvarad

Nummer Id Rubrik Sambesvarad Nummer Id Rubrik Sambevarad 1 Boende Den om fyllt 80 år kall ha rätten att få en egen 1 505 plat i ett äldreboende inom 3 månader 2 526 Dubbelhyra vid flytt till ärkilt boende 3 532 Upplåteleformer för

Läs mer

Skogsfastighet i Vitån

Skogsfastighet i Vitån Skogfatighet i Vitån Skogfatigheten Vitån 14:3 belägen trax norr om Vitån utbjud till föräljning genom anbud. Skogmarken betår a ett kifte amt ingår ett kifte med åkermark i byn Vitån. Areal och koguppgifter

Läs mer

SATSDELAR: FACIT & NÅGRA FÖRKLARINGAR

SATSDELAR: FACIT & NÅGRA FÖRKLARINGAR SATSDELAR: FACIT & NÅGRA FÖRKLARINGAR A. Subjekt och redikat 1 Hur lyder redikatfrågan? Vad är det om händer? Vad är det någon gör? Ibland hittar man inte redikatet å lätt. Via verb, k hjälverb, kan ockå

Läs mer

DIS - MITT NYTT. Nr 1-2011. Ansvarig utgivare:kurt Wikholm

DIS - MITT NYTT. Nr 1-2011. Ansvarig utgivare:kurt Wikholm DIS - MITT NYTT Nr 1-2011 Ansvarig utgivare:kurt Wikholm Innehåll nummer 1 2011 Ordförande har ordet sid. 2 Redaktören har ordet sid. 3 Nyheter sid. 3 Daniel Gustavsson sid. 4 Register över döda i jämtland

Läs mer

Stockholmsbörsen är en av

Stockholmsbörsen är en av 20 pecial Oron på finanmarknaden är maiv och böråret 2011 lutar knappat på plu. Men kurvinnare kan ändå hitta bland fatighetbolag och företag med tarka finaner. Affärvärlden börpanel benar ut problemen

Läs mer

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t Mediakit 2015 m a g a i n n y h e t a j t n y h e t b e v e t n d i e k t t i d n i n g e n o m ä l k a e l e k t o n i k å e t u n t Sid 2 (7) Elektoniktidningen ha edan taten 1992 föett venk elektonikinduti

Läs mer

CHECKLISTA FÖR DETALJ- OCH PARTIHANDEL

CHECKLISTA FÖR DETALJ- OCH PARTIHANDEL CHECKLISTA FÖR DETALJ- OCH PARTIHANDEL Använd checklitan å här Bevara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kry i högra kolumnen, fortätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingplan

Läs mer

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Bibliotek Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Kulturhus Bibliotek erbjuder följande resurser för släktforskning På CD-ROM installerade på släktforskningsdatorerna På dator 1 Röd markering På

Läs mer

DIODEN SOM SWITCH ORLUNDA LÅNGVÅGSSTATION IOTA-TESTEN FRÅN STYRSÖ SL3BR ÅTER I LUFTEN QTC AMATÖRRADIO NUMMER 9 SEPTMBER 2008 JAMBOREE ON THE AIR

DIODEN SOM SWITCH ORLUNDA LÅNGVÅGSSTATION IOTA-TESTEN FRÅN STYRSÖ SL3BR ÅTER I LUFTEN QTC AMATÖRRADIO NUMMER 9 SEPTMBER 2008 JAMBOREE ON THE AIR QTC Amatörradio Nr 9 DIODEN SOM SWITCH ORLUNDA LÅNGVÅGSSTATION IOTA-TESTEN FRÅN STYRSÖ SL3BR ÅTER I LUFTEN QTC AMATÖRRADIO NUMMER 9 SEPTMBER 2008 JAMBOREE ON THE AIR 3 IC-7200 enkel och tuff med MF (mellanfrekven)

Läs mer

Smarta lokaler bygger man inte ut

Smarta lokaler bygger man inte ut Smarta lokaler bygger man inte ut FÖRETAGS Är du redo för en mart lokal? HIBAB Företagpark Paar alla typer av företag Växa-utrymme inom företagparken Tillåter företaget att utveckla i in egen takt Kotnadeffektiva

Läs mer

Uterum & Vinterträdgårdar. Kanaltak Vikpartier Terrassdörrar. - förlänger din sommar!

Uterum & Vinterträdgårdar. Kanaltak Vikpartier Terrassdörrar. - förlänger din sommar! Uterum & Vinterträdgårdar Kanaltak Vikpartier Terradörrar - förlänger din ommar! Välkommen till Aluland Välkommen till Aluland Sedan företaget grundande 1988 har Aluland varit en av marknaden met välrenommerade

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Bunden till elbolaget? sid 4 Effektiva tips från experterna sid 12. Framtidens heta värmekällorsid 6 11

Bunden till elbolaget? sid 4 Effektiva tips från experterna sid 12. Framtidens heta värmekällorsid 6 11 Följande 16 idor är en annon en konumentguide från Provia Information AB Hela denna ektion är en annon från Provia Information Energi pecial Bunden till elbolaget? id 4 Effektiva tip från experterna id

Läs mer

Lena Thunberg. börja öva svensk grammatik. Basgrammatik för sfi

Lena Thunberg. börja öva svensk grammatik. Basgrammatik för sfi Lena Thunberg börja öa enk grammatik Bagrammatik för fi facit Facit 1 Frågeord 1 Frågeord Fyll i rätt frågeord. 1 Vad 2 Var 3 När 4 Hur länge 5 Varför 6 Vem 7 Vad eller ilken 8 Hur gammal 9 Vem 10 Hur

Läs mer

Förvaltningshuset ihaparanda. Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Rosendahl (S) Perarne Kerttu (C) Peter Juntti (M)

Förvaltningshuset ihaparanda. Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Rosendahl (S) Perarne Kerttu (C) Peter Juntti (M) Kommuntyrelen arbetutkott Sammanträdedatum 2011-12-12 Tid och plat Belutande Förvaltninghuet ihaparanda Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Roendahl (S) Perarne Kerttu (C) Peter Juntti

Läs mer

Allmän information... sid 3. Dimensioneringsanvisning - allmän... sid 4. Enkel eller dubbelarmerad betongplatta... sid 5

Allmän information... sid 3. Dimensioneringsanvisning - allmän... sid 4. Enkel eller dubbelarmerad betongplatta... sid 5 Plattor på mark Innehållförteckning Allmän information... id 3 Tunna plattor för tunga later med minimal prickbildning Tät betong toppar radon Tunna plattor kortar torktiden Dimenioneringanvining - allmän...

Läs mer

Storslagna planer för litet destilleri. Hotellnätter ökar mest i NV-Skåne. I love my office. Do you? Månadens tema: ENERGI & MILJÖ

Storslagna planer för litet destilleri. Hotellnätter ökar mest i NV-Skåne. I love my office. Do you? Månadens tema: ENERGI & MILJÖ Elbil ingen modefluga SIDAN 13 Månaden tema: ENERGI & MILJÖ SIDORNA 10-13 Snabbare än en pitolkula SIDAN 15 Fredag 18 juni 2010 Vecka 25 Årgång 4 www.lokaltidningen.e/naringliv Hotellnätter ökar met i

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

2011-11 -08 HAPARANDA STAD 2011-10-10 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott

2011-11 -08 HAPARANDA STAD 2011-10-10 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 Tid och plat Belutande Förvaltninghuet ihaparanda Måndag kl. 09 00-14 30 Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Roendahl (S) Perarne Kerttu (C) Ander Rönnqvit (M) er för Peter Juntti (M)

Läs mer

H Használati útmutató... 55

H Használati útmutató... 55 8_949_6 EKF4000_Elux.book Seite Freitag,. Dezember 007 6:9 8 Coffee Maker EKF4... PAGE S Brukanvining........... Bruganvining........... 7 N Brukanvining.......... Käyttöohje.............. 5 Intruction

Läs mer

ANDRA PLATS...?! Julius von Wright

ANDRA PLATS...?! Julius von Wright ANDRA PLATS...?! Jag tror alla frågar ig vad om finn kvar av kolåret efter att den fantatika gymnaiaden ägt rum. Denna kunkaptävling för öterbottnika gymnaium känn om året höjdpunkt, om inte livet. Ännu

Läs mer

r e s o r t e s t a f ö r s t a s n ö n Nu lockar fjällen med gnistrande snö! s i d a n 3 3 m o t o r f ö r a r e n 7 / 0 9

r e s o r t e s t a f ö r s t a s n ö n Nu lockar fjällen med gnistrande snö! s i d a n 3 3 m o t o r f ö r a r e n 7 / 0 9 r e o r t e t a f ö r t a n ö n Nu lockar fjällen med gnitrande nö! i d a n 3 3 m o t o r f ö r a r e n 7 / 0 9 r e o r t e t a f ö r t a n ö n mångidigt nöje. I Vemdalfjällen njuter du inte bara av kidåkningen...

Läs mer

sveriges bästa golfpro 2011

sveriges bästa golfpro 2011 drömpel gd litar verige bäta verige bäta golfpro 2011 hur blir vi bättre golfare? det är frågan om alltid berör och om vi faktikt kan få var på. vi venkar har mer än 700 golfpro att välja mellan när vi

Läs mer

DIS-Filbyter.se. En regionförening inom DIS Föreningen för datorhjälp i släktforskningen. Kurs nr Kursnamn Sida Anmälan och kursvillkor mm.

DIS-Filbyter.se. En regionförening inom DIS Föreningen för datorhjälp i släktforskningen. Kurs nr Kursnamn Sida Anmälan och kursvillkor mm. En regionförening inom DIS Föreningen för datorhjälp i släktforskningen Inbjudan till kurser i Linköping våren 2014 Innehåll Kurs nr Kursnamn Sida Anmälan och kursvillkor mm. 2 Kurser I Disgen L 1 Disgen

Läs mer

Släktforskardagarna i Nyköping 2015

Släktforskardagarna i Nyköping 2015 Nr3 2015 Ansvarig utgivare: Rolf Lusth På insidorna Släktforskardagarna ff Släktforskardagarna i Nyköping 2015 1 Hemsida för att tyda text 4 GEDCOM-baserade progr. 8 Ordföranden har ordet 14 Redaktörens

Läs mer

FRITIDSMÄSSA I FUNÄSFJÄLLEN

FRITIDSMÄSSA I FUNÄSFJÄLLEN Succén är tillbaka! FRITIDSMÄSSA I FUNÄSFJÄLLEN Hela denna tidning är en annon för Brukvallarna Game Fair 2011. Brukvallarna Fjällprodukter med mak av paradiet Sidan 7 Görgen Antonon karimatik rikpelman

Läs mer

DIS-Filbyter. En regionförening inom DIS för Östergötland och södra Sörmland. Kurs nr Kursnamn Sida Anmälan och kursvillkor mm. 3

DIS-Filbyter. En regionförening inom DIS för Östergötland och södra Sörmland. Kurs nr Kursnamn Sida Anmälan och kursvillkor mm. 3 Kursplan för Linköping våren 2015 Innehåll Kurs nr Kursnamn Sida Anmälan och kursvillkor mm. 3 Kurser i Disgen, Disbyt och Dispos L 1 Disgen introduktion, kvällstid. 4 L 2 Disgen introduktion, dagtid..

Läs mer

16-åring misstänks ha våldtagit 12-årig flicka

16-åring misstänks ha våldtagit 12-årig flicka Varberg törta tidning tidning Vecka 9 Ondag 3 mar 2010 Varberg Veddige Derome Frilleå Bua Tvååker Tofta Torpa Valinge Väröbacka Åkloter Rolftorp Skällinge Kungäter Trälövläge Tångaberg Nu 28.787 huhåll

Läs mer

Släktforskardagarna 2015

Släktforskardagarna 2015 Släktforskardagarna 2015 Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma och Släktforskardagarna i Nyköping 28 30 augusti ägde rum på Sunlight Hotel & Conferense och Rosvalla, Nyköpings arenor. Nyköping-Oxelösunds

Läs mer

Nr 26 Vecka 27 Årgång 24 Torsdag 2 juli 2015

Nr 26 Vecka 27 Årgång 24 Torsdag 2 juli 2015 Kom i håg Mor Dag 25/5 Störta annonbladet i Klarälvdalen Tel. 0563-616 66 Fax 0563-109 79 www.veckobladet.e info@veckobladet.e Nr 26 Vecka 27 Årgång 24 Tordag 2 juli 2015 VARSÅGOD! Trevlig läning av vårt

Läs mer

Släktforskning på nätet. Björn Johansson bjorn.gustaf@telia.com

Släktforskning på nätet. Björn Johansson bjorn.gustaf@telia.com 1 Släktforskning på nätet Björn Johansson bjorn.gustaf@telia.com Ta redan nu den lilla komihåglappen med några användbara webbadresser till sidor jag kommer att beröra. 2 Föreningen för 3 datorhjälp i

Läs mer

Planerad bostadsbyggnation

Planerad bostadsbyggnation Planerad botadbyggnation Underlagmaterial till beolkningprogno Ale kommun 03-07 Uppdaterat maj 03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Planerad botadbyggnation 4 Sammantällning av planerad botadbyggnation 03 07 Överiktlig

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Att dokumentera och känna till sin egen historia 4 Komma i gång en introduktion 7 Intervjuteknik 8

Att dokumentera och känna till sin egen historia 4 Komma i gång en introduktion 7 Intervjuteknik 8 nytt_original_0914 06-09-14 11.30 Sida 3 Innehåll Att dokumentera och känna till sin egen historia 4 Komma i gång en introduktion 7 Intervjuteknik 8 Mitt liv min barndom 10 min ungdom 22 mitt vuxenliv

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

BÖRJA ÖVA SVENSK GRAMMATIK

BÖRJA ÖVA SVENSK GRAMMATIK Lena Thunberg BÖRJA ÖVA SVENSK GRAMMATIK Bagrammatik för f SLUTTEST OCH FACIT Sluttet Vilket alternati är rätt? a, b eller c? Sätt en ring runt rätt alternati. Exempel: a) Varför är du? b) När är du? c)

Läs mer

SFD 2011. Louis De Geer 26-28 augusti 2011

SFD 2011. Louis De Geer 26-28 augusti 2011 SFD 2011 Louis De Geer 26-28 augusti 2011 1 Sveriges släktforskarförbund samlar årligen sina 170 föreningar * till info- och beslutsmöte samt släktforskarmöte = kongress * Nu den 25:e i ordningen = JUBILEUMs-

Läs mer

Bergslagernas Järnvägssällskap information februari 2014

Bergslagernas Järnvägssällskap information februari 2014 Bergslagernas Järnvägssällskap information februari 2014 Kallelse till granskande stämma 2014, vi granskar föregående års verksamhet i sällskapet. Stämman äger rum torsdag 27e mars 2014 kl 18.00 i Lärje.

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Närvarande: Caroline Ekblad, Maria Johansson, Jens Olsson, Kristin Svensson och Viktoria Wallin.

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

REHAU BRANDSKYDD RAUPIANO PLUS OCH RAUTITAN PEX-RÖR 312718SV. Gäller från augusti 2008 Tekniska ändringar förbehålles www.rehau.se

REHAU BRANDSKYDD RAUPIANO PLUS OCH RAUTITAN PEX-RÖR 312718SV. Gäller från augusti 2008 Tekniska ändringar förbehålles www.rehau.se REHAU BRANDSKYDD RAUPIANO PLUS OCH RAUTITAN PEX-RÖR 8SV Gäller från auguti 008 Teknika ändringar förbehålle www.rehau.e Bygg Automotive Indutri RAUPIANO Plu är något av det klokate du kan intallera för

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Riksmöte Lund 2013 18-20 april

Riksmöte Lund 2013 18-20 april Riksmöte Lund 2013 18-20 april Innehållsförteckning Styrelsen hälsar välkommen... sid 3-4 Pil hälsar välkommen samt information... sid 5-6 Schema för helgen... sid 5 Riksmötets dagordning... sid 6 Bilaga

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Karlstads universitet Tel 202 Elkraftteknik och kraftelektronik Bilaga 3 Avd. för elektroteknik Asynkronmotorn 1(12) Asynkronmotorn

Karlstads universitet Tel 202 Elkraftteknik och kraftelektronik Bilaga 3 Avd. för elektroteknik Asynkronmotorn 1(12) Asynkronmotorn Karltad univeritet Tel 0 Elraftteni och rafteletroni Bilaga Avd. för eletroteni Aynronmotorn 1(1) Aynronmotorn Namn: Godänd laboration: Syfte Du all underöa egenaperna ho en trefa aynronmotor. Underöningen

Läs mer

Vad kan jag göra på biblioteket?

Vad kan jag göra på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag göra på biblioteket? Vad kan jag göra på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker och annat med dig hem. Du kan också sitta på biblioteket och läsa, studera eller arbeta.

Läs mer

Ås kloster i nytt ljus -År 3

Ås kloster i nytt ljus -År 3 a r k eo logik under ö k n i n g Lena Bjuggner och Erik Roengren Å kloter i nytt lju -År 3 HALLAND, ÅS SOCKEN, ÅSKLOSER 1:1, RAÄ 190 arkeologika rapporter från halland länmueer 2015:5 NYARE ID 1500 MEDELID

Läs mer

Vissa fyllnadsval samt bordlagda val (förslag 32) LS. I ärendet yttrade sig Urban Ryadal. Fullmäktige beslutade att medge befrielse för

Vissa fyllnadsval samt bordlagda val (förslag 32) LS. I ärendet yttrade sig Urban Ryadal. Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Via fyllnadal amt bordlagda al (förlag 32) LS I ärendet yttrade ig Urban Ryadal. Fullmäktige belutade att medge befriele för Per Thullberg (-) från uppdraget om erättare i tyrelen för tiftelen Centrum

Läs mer

Barnmässan. 25-27 oktober 2013. Missa inte årets barn & ungdomsmässa Kom och delta på Barnmässan 2013. Inbjudan till utställare

Barnmässan. 25-27 oktober 2013. Missa inte årets barn & ungdomsmässa Kom och delta på Barnmässan 2013. Inbjudan till utställare Barnmässan 25-27 oktober 2013 Missa inte årets barn & ungdomsmässa Kom och delta på Barnmässan 2013 Inbjudan till utställare Mässan arrangeras i ett av Sveriges hetaste handelsområden, Begränsat antal

Läs mer

NYTÄNDNING. med multiträning! e d. r d. å fick v NO-NO! Y B. Nu tränar familjen tillsammans BÄSTA & SÄMSTA VIKTSAJTERNA SOMMARENS RÅVAROR TREND

NYTÄNDNING. med multiträning! e d. r d. å fick v NO-NO! Y B. Nu tränar familjen tillsammans BÄSTA & SÄMSTA VIKTSAJTERNA SOMMARENS RÅVAROR TREND 10 ätt att få in ambo att träna Inpiration för ig om tränar! Banta & träna ärför är et ett DU FÅR: pp Funktionell kro bränner fett! & big NO-NO! NYTÄNDNING me multiträning! TREND SOMMARENS RÅVAROR Nu tränar

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

gör skolavslutningen till ett kul minne!

gör skolavslutningen till ett kul minne! gö kolavlutningen till ett kul minne! lä om vad om gö och vad om föälde kan göa! Lot of Love ä en fetival av ungdoma fö unga i Kaltad. Fetivalen ä helt gati och bjude på två cene fullpackade med atite

Läs mer

Fiskestämma 2014. (Gällande verksamhetsåret 2013) 1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Mattsson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

Fiskestämma 2014. (Gällande verksamhetsåret 2013) 1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Mattsson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad. 1 Vistens FVOF Fiskestämma 2014 (Gällande verksamhetsåret 2013) Medskog, Östra Ämtervik 2014-06-02 kl. 18.30 Närvarade: Enligt bilaga 1 1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Mattsson hälsade välkommen

Läs mer

MÅNADSINFORMATION JUNI 2007

MÅNADSINFORMATION JUNI 2007 www.skogalundsklippan.com MÅNADSINFORMATION JUNI 2007 Skolexamen,, värme,, bad... Information från Nya grannar Styrelsen Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat

Läs mer