Processbeskrivning Driftsättning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Processbeskrivning Driftsättning"

Transkript

1 ProcIT-P-007 Procebekrivning Driftättning Ledning- och kvalitetytem Fattällt av Sven Arvidon

2 Innehållförteckning 1 Inledning Symboler i procebekrivningarna 2 2 Driftättning Samband mellan Driftättning och angränande proceer Förplanera driftättning Aktiviteter i Förplanera driftättning Detaljplanera driftättning Aktiviteter i Detaljplanera driftättning Driftätta i tetmiljön Aktiviteter i Driftätta i tetmiljön Driftätta i produktionmiljön Aktiviteter i Driftätta Följa upp driftättningen Aktiviteter i Följa upp driftättning Akut driftättning 16 3 Uppatta mål för proceen 17 4 Intreenter 17 5 Roller Övergripande driftättningkoordinator vid amordnade driftättningar 18 6 Mallar/Checklitor/Verktyg 18 7 Ordlitor och definitioner Ordlita för procebegrepp Ordlita för Driftättningproceen 20 8 Förvaltning av proceen 20 9 Referener 20 Driftättning_procebekrivning[2.0].doc 1(21)

3 1 Inledning Detta procedokument bekriver hur Driftättning går till inom. För ordlitor och definitioner, e avnitt 7. Syfte med procedokumentet Dokumentet yfte är att ge information om hur driftättning hantera inom. Målgrupper för procedokumentet Dokumentet målgrupper är peronal inom om arbetar med driftättning amt avdelningen kunder om berör av proceen. Omfattning för procedokumentet Dokumentet gäller för, Uppala univeritet. 1.1 Symboler i procebekrivningarna Nedantående ymboler använd i procebekrivningarna. Start Slut Markerar tart rep lut i flöde Logikt avgränad del av proceen, omfattar en eller flera aktiviteter inflöde/ utflöde Inflöde, information, dokument, material om tartar eller använd i aktivitet/proce Utflöde, dv reultatet av aktivitet/proce Aktivitet Bekriver vad om utför Flödet riktning Parallella vägar i flöde Vägval Här tar flödet olika väg beroende på ituationen Funktion/roll Driftättning_procebekrivning[2.0].doc 2(21)

4 2 Driftättning Driftättning varar för planering, konfigurering, tet, ditribution och intallation av all hårdvara och mjukvara om ingår i en driftättning. Proceen ka äkra att endat godkänd mjukvara och hårdvara implementera i produktionmiljön. Innehållet i varje driftättning ka vara hanterat, tetat och produktionatt om en enhet. Syfte Proceen yfte är att driftätta er i produktion och etablera effektiv användning av en om ger värde för kunden. Säkertälla att en innehåller rätt komponenter Säkertälla en paketerad och kvalitetäkrad Säkertälla en tabil och kontrollerad driftättning av en Mål Proceen mål är att planering, tet, ditribution och intallation av en är korrekt och användbar. Omfattning Driftättningen omfattning är från och med övergripande planering av driftättningen till och med uppföljning av driftättningen av en i aktuella miljöer. Proceen omfattar inte deign av en. Starthändele De tarthändeler om ätter igång proceen är: Belut om infratrukturella förändringar Tvingande uppdateringar Planerad leveran Akut/oplanerad leveran Reultat Proceen reulterar i en verifierad och produktionatt. Inflöde Riktlinje för Driftättning Hårdvara Mjukvara Dokumentation Proceer Acceptankriterier om en måte uppfylla för godkännande i produktionmiljön Driftättning_procebekrivning[2.0].doc 3(21)

5 Utflöde Nya uppdaterade konfigurationenheter (CI) Tjänt/deler Information om en Belut om infrat.förän dringar Tvingande uppdateringar Driftättningproceen Verifierad driftatt Planerad leveran Akut/ oplanerad leveran Delproceer i Driftättning Driftättning betår av följande er: Leveran Förplanera driftättning Detaljplanera driftättning Finn tetmiljö? Ja Driftätta i tetmiljön Driftätta i produktion- miljön Följa upp driftättning Tidlinje Nej -8- till - 6 v - 4 till -2 v 0 Tiderna i diagrammet är på intet ätt fata, men kan tjäna om exempel på lämpliga ledtider för en måttligt omfattande driftättning. Om driftättningen aver ett kritikt ytem med liten toleran för törningar eller om förändringen innebär en hög rik, å kan det vara nödvändigt att ha mycket längre tid för förberedelearbete. Miljöerna om omfatta av driftättning kan variera. Ibland akna tetmiljön eller å är tetmiljön den enda exiterande. Andra aktuella miljöer är utveckling-/demo och utbildningmiljöer. Hur det er ut för den enkilda driftättningen får hantera i detaljplaneringen. Nedan bekriv ambandet mellan Driftättning och angränande proceer. I de därpå följande avnitten kommer varje att bekriva mer i detalj. Driftättning_procebekrivning[2.0].doc 4(21)

6 2.1 Samband mellan Driftättning och angränande proceer Helpdek OC Verkamhetanvarig Requet for change Change management Belut godkänna driftättning Godkännande kriterier Sytemutveckling- proceen Sytemförvaltning- Utvecklad / releae Driftättningproceen Verifierad driftatt Sytemdrift- proceen proceen Konfigurationhantering Konfigurationenheter Tetproceen Tetad Driftättning_procebekrivning[2.0].doc 5(20)

7 2.2 Förplanera driftättning - Förplanera driftättning gör innan leveranen har kommit, och bygger på förhandinformation om en kommande leveran. Arbetet med driftättning inled med att övergripande planer ta fram. Reultatet av en är en övergripande driftättningplan. Syfte Medvetandegöra involverade parter om kommande driftättning amt äkertälla övergripande tidplan och reurer. Belut om infrat.förän dringar Tvingande uppdateringar Planerad leveran Förplanera driftättning Övergripande driftättningplan Akut/ oplanerad leveran Aktiviteter i Förplanera driftättning Förplanera driftättning betår av följande aktiviteter: Belut om infrat.förän dringar Tvingande uppdateringar Tar emot information om kommande driftättning Analyerar omfattningen av driftättningen Stämmer av reurbehovet Upprättar en grov tidplan Övergripande driftättningplan Planerad leveran Akut/ oplanerad leveran Driftättning_procebekrivning[2.0].doc 6(21)

8 Tar emot information om kommande driftättning Tar emot information om kommande driftätting och klargör typ av driftättning. Förvaltningledare IT Analyerar omfattningen av driftättningen Gör en övergripande analy av driftättningen omfattning. Driftanvarig Medverkande: Drifttekniker Stämmer av reurbehovet Kontrollerar bemanningen under den aktuella tiden. Här ute driftättningkoordinatorn. Säkertäller tillgången till hård och mjukvara. Driftanvarig Medverkande: Driftättningkoordinator Upprättar en grov tidplan Planerar in erviceföntret, när det är möjligt att produktionätta. För att äkertälla att tidpunkten är lämplig för verkamheten, gör en förta avtämning av tidplanen med verkamhetanvarig/förvaltningledare. Driftanvarig Medverkande: Verkamhetanvarig/förvaltningledare Driftättning_procebekrivning[2.0].doc 7(21)

9 2.3 Detaljplanera driftättning Detaljplanera driftättning tartar när leveranen inkommit, här gör ockå en Requet for change (RFC) till Change Management om omfattar både driftättning i tetmiljön och produktionmiljön. Initialt betår arbetet av att upprätta detaljerade driftättningplaner för driftättning i tetmiljön enare förbered och planera driftättningen produktionmiljön i detalj. Jutering av planerna kan edan behöva göra löpande under hela perioden fram till driftättningen i produktionmiljön. Innehåll och inriktning av planeringen beror på hur komplex miljön är och omfattningen på den nya förändrade en. Reultatet av en är detaljerad driftättningplan, Requet for change, och förberedd peronal. Syfte Delproceen yfte är att äkertälla en detaljplanerad tid och reurplan. Syftet är ockå att förbereda peronal och underlätta berörda intreenter arbete. Detaljerad driftättningplan Leveran Övergripande driftättningplan Detaljplanera driftättning Requet for change Förberedd peronal Driftättning_procebekrivning[2.0].doc 8(21)

10 2.3.1 Aktiviteter i Detaljplanera driftättning Leveran Detaljerad driftättningplan Övergripande driftättningplan Klargör innehåll i och omfattningen av leveranen Klargör hur driftättningen ka genomföra Klargör anvarfördelningen Säkertäller acceptankriterierna för driftättning Planerar för produktionättning Utformar återtällningmetod Utformar requet for change Förbereder för produktionättning Requet for change Förberedd peronal Driftättning_procebekrivning[2.0].doc 9(21)

11 Klargör innehåll i och omfattningen av leveranen Omfattningen och innehållet i leveranen bekriv. Använd checklitan överlämning till driftättning om töd. Driftättningkoordinator Medverkande: Drifttekniker, applikationanvarig Klargör hur driftättningen ka genomföra Här ingår att ta fram relevanta planer för driftättning. Planeringen kan ave tetplanering, logitikplanering, leveranplanering, finaniell planering och planering för produktionättning. Driftättningkoordinator Medverkande: Drifttekniker och applikationanvariga för denna driftättning och för andra er om berör av driftättningen. Klargör anvarfördelningen Anvaret för driftättningen klargör och hur amarbetet ka fungera med intreenterna tydliggör. Här äkertäll att verkamhetanvariga är väl införtådda och överen om den kommande förändringen. Här ingår ockå att tydliggöra anvarfördelningen inom teamet om är anvarig för driftättningen. Driftättningkoordinator Medverkande: Förvaltningledare, förvaltningledare IT, drifttekniker, applikationanvarig Säkertäller acceptankriterierna för driftättning I driftättningarbetet ka det finna kriterier för godkänt/ickegodkänt att gå vidare i proceen. Acceptankriterierna aver de kriterier om måte vara uppfyllda för att en leveran ka implementera i produktionmiljön. Använd checklitan acceptankriterier för driftättninggodkännande. Driftättningkoordinator Planerar för produktionättning Planeringen av produktionättning innehåller rikbegränningar, överföring-, logitik- och uppgraderingfrågor amt kompetenöverföring och information. Den planerade driftättningen lägg in i driftättningkalendern. Driftättningmeddelande, om att leveranen är färdig att använda, formulera för att edan tillgängliggöra. Operation center och helpdek informera om den kommande driftättningen. Driftättningkoordinator Medverkande: Driftanvarig Utformar återtällningmetod Återtällningmetod och plan för att kunna backa tillbaka utforma. Driftättningkoordinator Medverkande: Drifttekniker, applikationanvarig Driftättning_procebekrivning[2.0].doc 10(21)

12 Utformar Requet for change En requet for change utforma om överlämna till Change Management för godkännande. Tjänteanvarig Medverkande: Drifttekniker, applikationanvarig Förbereder för produktionättning Är driftorganiationen redo för produktionättning av leveranen? Har potentiella riker hanterat? Är berörda roller informerade och utbildade? Har det kett några ändringar i ita minuten? Driftättningkoordinator Medverkande: Driftanvarig, drifttekniker 2.4 Driftätta i tetmiljön - Utifrån upprättade detaljplaner och godkännande, intallera och tetat leveranen. Här använd alla de delar om leveranen betår av (hårdvara, mjukvara, intruktioner etc.). Reultatet av en är en ytemtetad och erfarenheter av genomförd driftättning. Syfte Kvalitetäkra gjord detaljplanering för driftättning, teta leveranen amt äkertälla att eventuella avvikeler upptäck och hantera. Leveran Detaljerad driftättningplan Belut godkänna driftättning i tetmiljön Driftätta i tetmiljön Sytemtetad Erfarenhet Driftättning_procebekrivning[2.0].doc 11(21)

13 2.4.1 Aktiviteter i Driftätta i tetmiljön Driftätta i tetmiljön betår av följande aktiviteter: Leveran Detaljerad driftättning plan Belut godkänna driftättning i tetmiljön Kontrollerar förhandgodkännande Godkänner, avropar och tetar alla CI:n Hanterar bainfratrukturen och baerna Skapar återtällningpunkt Intallerar leveranen Tetar Tetproceen Sytemtetad Erfarenhet Kontrollerar förhandgodkännande Innan tetningen tartar gör en avtämning med Change Management för att få ett förhandgodkännande att ätta igång tetningen. Driftättningkoordinator Godkänner, avropar och tetar alla CI:n Konfigurationenheter, komponenter om ka ingå i leveranen avropa och teta. Förvaltningledare IT Medverkande: Konfigurationanvarig, drifttekniker Hanterar bainfratrukturen och baerna Bainfratrukturen och baerna i form av ervrar och operativytem kontrollera och vid behov uppdatera. Efterom dea kommer att ha avgörande betydele vid tetandet av leveranen är det viktigt att äkertälla att t.ex. rutinmäiga äkerhetuppdateringar är genomförda. Drifttekniker Skapar återtällningpunkt Skapar en arkivkopia av ytemet före leveran, arkivkopian är ett referenvärde (bae line) för leveranen dv. ett fryt läge om det går att backa tillbaka till. Drifttekniker Intallerar leveranen I intallera leveranen ingår bl.a. att koppla ihop komponenterna, förbereda intallationen och leverandokumentationen, intallera och kontrollera leveranpaketet. Drifttekniker Driftättning_procebekrivning[2.0].doc 12(21)

14 Tetar Tetmiljön kontrollera. Tjänteleveranteter och edriftteter genomför. Tjänteleveranteter kontrollerar om ekomponenterna är väl integrerade och fungerar tillamman och om leveranen kan överföra och teta i produktionmiljön. Tjäntedriftteter äkertäller att en med tillhörande applikationer och infratruktur kan överföra till produktionmiljön på ett kontrollerat ätt. Arbetet genomför i enlighet med tetproceen. Tetledare Medverkande: Tetare 2.5 Driftätta i produktionmiljön - Innan driftättning i produktionmiljön godkänner eller avlår Change Manager att driftättningen genomför. Belutet föregå av att en kontroll har gjort att allt är på plat. Den tetade leveranen driftätt enligt den upprättade driftättningplanen. Reultatet av en är en driftatt. Syfte Delproceen yfte är att äkertälla en kontrollerad driftättning i produktionmiljön utan törningar i driftmiljön och upportorganiationen. miljön Sytemtetad Detaljerad driftättningplan Driftätta i produktion- Driftatt Belut godkänna driftättning i produktionmiljön Driftättning_procebekrivning[2.0].doc 13(21)

15 2.5.1 Aktiviteter i Driftätta Driftätta betår av följande aktiviteter: Sytemtetad Detaljerad driftättningplan Hanterar bainfratrukturen och baerna Skapar återtällningpunkt Intallerar leveranen Tetar Överför till produktion Stänger gamla er Hanterar gamla verioner Driftatt Belut godkänna driftättning i produktionmiljön Tetproceen Hanterar bainfratrukturen och baerna Hanterar bainfratrukturen och baerna. Efterom dea kommer att ha avgörande betydele vid driftättningen av leveranen är det viktigt att äkertälla att t.ex. rutinmäiga äkerhetuppdateringar är genomförda. Drifttekniker Skapar återtällningpunkt Skapar en arkivkopia om utgör ett referenvärde (bae line) för leveranen dv. ett fryt läge om det går att backa tillbaka till. Drifttekniker Intallerar leveranen Leveranen intallera i produktionmiljön. Drifttekniker Tetar Produktionmiljön kontrollera. Leveranen teta i produktionmiljön. Pretandan på en analyera. Tetledare Medverkande: Tetare Överför till produktion Alla nödvändiga aktiviteter för att ätta en i produktion genomför. Det kan t.ex. handla om att aktivera övervakning och om att läppa in lutanvändare i ytemet. I och med denna aktivitet är en produktionatt. Drifttekniker Driftättning_procebekrivning[2.0].doc 14(21)

16 Stänger gamla er Tjänter, om utgår i och med driftättningen av den nya en, täng. Driftättningkoordinator Medverkande: Drifttekniker Hanterar gamla verioner Tjänter, konfigurationenheter och komponenter om blivit överflödiga i och med den nya en ta bort. Driftanvarig Medverkande: Drifttekniker 2.6 Följa upp driftättningen - En kontroll gör att intreenterna kan använda den driftatta en om det är tänkt. För att underlätta för kunderna kan det bli aktuellt med förtärkt upport på en den förta tiden. En utvärdering gör av att driftättningen har gjort enligt överenkomna rutiner. Reultatet av en är en verifierad driftatt. Syfte Delproceen yfte är att äkertälla en effektiv drift av en och att berörda intreenter kan använda en enligt upptällda krav. Driftatt Följa upp driftättning Verifierad driftatt Driftättning_procebekrivning[2.0].doc 15(21)

17 2.6.1 Aktiviteter i Följa upp driftättning Följa upp driftättning betår av följande aktiviteter: Driftatt Verifierar driftättningen Grankar och tänger driftättningen Verifierad driftatt Ger extra upport Verifierar driftättningen När alla driftättningaktiviteter är genomförda verifiera att den driftatta en kan använda av alla inblandade parter om tänkt. Här gör ockå inamling av de berörda intreenterna ynpunkter på genomförd driftättning. Förvaltningledare Medverkande: Användare Ger extra upport För att kunna hantera drift och upport problem å fort om möjligt ge extra upport av den förändrade/nya en i början. Kundanvarig Medverkande: Förvaltningledare Grankar och tänger driftättningen Granka att driftättningen har gjort i enlighet med överenkomna rutiner. Driftättningen är klar när anvaret är överfört till ytemdriften. Driftättningkoordinator 2.7 Akut driftättning Vid en akut driftättning följ i tort ett driftättningproceen. Delproceen förplanera driftättning är inte aktuell vid akut driftättning. Här kan det ockå bli fråga om att driftätta i tetmiljön parallellt med att driftätta i produktionmiljön. En RFC med markering akut kicka till Change Management amtidigt om Change Management kontakta via telefon. Medverkan: Förvaltningledare Förvaltningledare IT, Change Management Driftättning_procebekrivning[2.0].doc 16(21)

18 3 Uppatta mål för proceen Uppatta mål för proceen: Målet är att inga akuta driftättningar ka behöva genomföra Målet är att den verkliga driftavbrotttiden inte övertiger den planerade Mått på proceen där mål ännu inte tagit fram: Andel av driftättningarna om gör i enlighet med proceen Antalet incidenter om upptår i amband med driftättningen 4 Intreenter För definition av intreent, e ordlita för procebegrepp under avnitt 7, Ordlitor och definitioner. Verkamhetanvariga Användare Angränande proceer o Change Management o Configuration Management o Övervakning o Tet Driftättning_procebekrivning[2.0].doc 17(21)

19 5 Roller För definition av roll, e ordlita för procebegrepp under avnitt 7, Ordlitor och definitioner. För rollbekrivningar, e 1 Driftättningkoordinator Driftanvarig Drifttekniker Applikationanvarig Tetledare Tetare Förvaltningledare eller denne motvarighet Förvaltningledare IT Tjänteanvarig Kundanvarig 5.1 Övergripande driftättningkoordinator vid amordnade driftättningar En övergripande driftättningkoordinator kan behöva om driftättningar gör för flera er amtidigt eller om driftättningarna på annat ätt är beroende av varandra. Denna peron har anvar för att koordinera aktiviteterna i de individuella driftättningarna. Rollen ka alltid finna när: amtidiga driftättningar påverkar varandra amma driftperonal kan behöva delta i flera amtidiga driftättningar 6 Mallar/Checklitor/Verktyg Befintligt töd Driftättningchecklitor för repektive ytem Checklita acceptankriterier för driftgodkännande Checklita överlämning till driftättning 1 Procebekrivning Roller inom IT och inköp Driftättning_procebekrivning[2.0].doc 18(21)

20 7 Ordlitor och definitioner 7.1 Ordlita för procebegrepp Begrepp Aktivitet Delproce Huvudproce Intreent Kärnproce Proce Proceparameter Proceanvarig Roll Rollbekrivning Starthändele Styr- och tödproce Definition Lägta nivån i procehierarkin. En erie logikt ammanhängande handlingar om en peron eller roll utför, utför på ett ätt. 2 En är en logikt avgränad del av en huvudproce, kan finna på flera nivåer. 2 Huvudproceer är den högta nivån av proceer i en verkamhet. Kan vara både internt och externt värdekapande. 2 Någon om tar emot något från proceen eller levererar något till proceen. 2 Externt värdekapande proce. Kärnproceer uppfyller verkamheten övergripande yfte att tillfredtälla kunderna verkliga behov - varför verkamheten exiterar. 2 En proce är ett flöde av ammanhängande aktiviteter om kapar ett förutbetämt reultat. Proceen har alltid kunder - interna eller externa. 2 Proceparameter är det mått om använd för att mäta och tyra proceen. 2 En peron utedd av ledningen för att anvara för att proceen om helhet både är effektiv och ändamålenlig. 2 En roll är knuten till en proce. Varje roll har anvar att leverera ett reultat i proceen. En peron kan inneha flera roller och amma roll kan inneha av flera peroner. 2 En bekrivning av de roller om är knutna till proceen. I rollbekrivningen ingår att bekriva rollen anvar och befogenhet. 2 Med tarthändeler ave händeler om får proceen att reagera på ett förutbetämt ätt. Det finn tre typer av tarthändeler vilka är. Tidtyrd tarthändele, händeletyrd tarthändele och värde tyrd tarthändele. Internt värdekapande proceer. Har till yfte att tyra och tödja kärnproceerna. 2 Värdekapande, värdeadderande Aktiviteten tillför värde till lutkunden. 2 2 PVU (proceorienterad verkamhetutveckling) Driftättning_procebekrivning[2.0].doc 19(21)

21 7.2 Ordlita för Driftättningproceen Begrepp Produktionättning Produktionmiljö Leveran Leveranpaket Leveranenhet Driftättning Leveranidentifiering Requet for Change (RFC) Definition Den aktivitet om flyttar ny eller ändrad hårdvara, mjukvara, dokumentation, proce etc. till produktionmiljön (deployment). Den miljö om innehåller den karpa intanen av en. En amling betående av hårdvara, mjukvara, dokumentation, proceer eller andra komponenter om kräv för att implementera en eller flera godkända förändringar i en IT-. Innehållet i varje leveran ka vara hanterad, tetad och produktionatt om en enhet. Är en enda leveranenhet eller en trukturerad grupp av leveranenheter. Komponenter i en IT- om vanligtvi lanera tillamman. En leveranenhet inkluderar normalt ett tillräckligt antal komponenter för att utgöra en nyttig funktion. En leveranenhet kan t.ex. vara en PC, inkluive, hårdvara, mjukvara, licener och dokumentation. En annan leveranenhet kan vara en komplett löneapplikation, inkluive IT-drift procedurer och användarutbildning. Den proce om anvarar för planering, chemaläggning och kontroll när leveraner flytta till tet- och produktionmiljön. En namnkonvention om använd för unik identifiering av en leveran. Identifikationen inkluderar vanligtvi en referen till konfigurationenheten och ett verionnummer. Förändringförfrågan, en formell förfrågan om förändring och innehåller detaljer om den förelagna förändringen. 8 Förvaltning av proceen För förvaltning och förbättring av proceen och de dokument e vidare 3. 9 Referener ledning- och kvalitetytem, Procebekrivning Roller inom ITavdelningen PVU (proceorienterad verkamhetutveckling) ledning- och kvalitetytem, Procebekrivning Kvalitettyrning 3 Procebekrivning - Kvalitettyrning Driftättning_procebekrivning[2.0].doc 20(21)

Processbeskrivning Övervakning inom Operation Center

Processbeskrivning Övervakning inom Operation Center ProcIT-P-016 Procebekrivning Övervakning inom Operation Center Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-09-10 Innehållförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i procebekrivningarna 3 2 Övervakning

Läs mer

Processbeskrivning - Ekonomistyrning

Processbeskrivning - Ekonomistyrning ProcIT-P-003 Procebekrivning - Ekonomityrning Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-06-20 för Procebekrivning Ekonomityrning Procebekrivning ProcIT-P-003 3.2 Innehållförteckning 1 Inledning

Läs mer

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn.

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn. SOCIALFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar RIKTLINJER SID 1 (8) 1. Bakgrund Socialnämnden töd till ideella föreningar 1 yftar till att tärka den ideella ektorn förutättningar att

Läs mer

Processbeskrivning Avveckling

Processbeskrivning Avveckling ProcIT-P-021 Processbeskrivning Avveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Avvecklingsprocessen

Läs mer

handbok i Kungsbackas kommungemensamma

handbok i Kungsbackas kommungemensamma handbok i Kungbacka kommungemenamma Kungbacka 2010 Projektledare: Lia Håkanon Projektgrupp: Anneli Skoglund, Annette Fredrikon, Catarina Nyberg, Eliabeth Ziga, Eva Djervbrant Jacobon, Eva Hanje, Ewa Grunnér,

Läs mer

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN UPPFÖLJNINGSENHETEN SID 1 (19) 2011-11-01XX Borttaget: 2011-10-31 UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAEV 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE; ERIK HAMNER REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, TYRESÖ

Läs mer

DOM. 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsområdesnämnd Söder i Malmö kommun Box 31065. Ombud:!Vfoharnmed Hourani

DOM. 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsområdesnämnd Söder i Malmö kommun Box 31065. Ombud:!Vfoharnmed Hourani KAMMARRÄTTEN I Avdelning 2 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg Sida 1 (5) Mål m 7419-13 KLAGANDE Stadområdenämnd Söder i Malmö kommun Box 31065 200 49 Malmö MOTPART Ombud:!Vfoharnmed Hourani Juritfirman New

Läs mer

Rapport från utvärdering av NTI:s gymnasiala vuxenutbildning. 17 21 oktober 2011. Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt i samarbete med KSL

Rapport från utvärdering av NTI:s gymnasiala vuxenutbildning. 17 21 oktober 2011. Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt i samarbete med KSL TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (17) 2011-12-09XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE LISBE TH JACOBSSON VERKSAMHETSCHE F VUXENUTBILDNINGEN I BOTKYRKA KOMMUN

Läs mer

Processbeskrivning Test

Processbeskrivning Test ProcIT-P-017 Processbeskrivning Test Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Testprocessen 4 2.1

Läs mer

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (21) 2011-11-29XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ANITA SIMAK REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, UPPLANDS VÄSBY Rapport från

Läs mer

Processbeskrivning Systemutveckling

Processbeskrivning Systemutveckling ProcIT-P-015 Processbeskrivning Systemutveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson 2011-09-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Systemutvecklingsprocessen

Läs mer

ökar arbetslösheten i alla länder, men i USA sker tilbakagången snabbare

ökar arbetslösheten i alla länder, men i USA sker tilbakagången snabbare Europeik arbetlöhet numera generellt högre än i USA. Vid lågkonjunktur ökar arbetlöheten i alla länder, men i USA ker tilbakagången nabbare än i typikt Europeikt land. Från att ha legat på en tabil, internationellt

Läs mer

Processbeskrivning - Incident Management

Processbeskrivning - Incident Management ProcIT-P-009 Processbeskrivning - Incident Management Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Incident Management-processen

Läs mer

Självskadehantering en teoretisk behandlingsmodell

Självskadehantering en teoretisk behandlingsmodell UMEÅ UNIVERSITET Intitutionen för ocialt arbete Uppat 15 hp Termin 6 Vårterminen 2015 Självkadehantering en teoretik behandlingmodell En tudie om trategier och hanteringmetoder vid jälvkadande beteende

Läs mer

REHAU BRANDSKYDD RAUPIANO PLUS OCH RAUTITAN PEX-RÖR 312718SV. Gäller från augusti 2008 Tekniska ändringar förbehålles www.rehau.se

REHAU BRANDSKYDD RAUPIANO PLUS OCH RAUTITAN PEX-RÖR 312718SV. Gäller från augusti 2008 Tekniska ändringar förbehålles www.rehau.se REHAU BRANDSKYDD RAUPIANO PLUS OCH RAUTITAN PEX-RÖR 8SV Gäller från auguti 008 Teknika ändringar förbehålle www.rehau.e Bygg Automotive Indutri RAUPIANO Plu är något av det klokate du kan intallera för

Läs mer

Massa, densitet och hastighet

Massa, densitet och hastighet Detta är en något omarbetad verion av Studiehandledningen om använde i tryckta kuren på SSVN. Sidhänviningar hänför ig till Quanta A 000, ISBN 91-7-60500-0 Där det har varit möjligt har motvarande aker

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 4/2012. Intern årsredovisning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 4/2012. Intern årsredovisning Miljö- och hälokyddnämnden handling 4/2012 Intern årredovining Miljö- och hälokyddnämnden - 2011 1 Förvaltning Peronalomättningen på förvaltningen har under året varit fortatt hög. Rekryteringar under

Läs mer

Processbeskrivning ITIL Change Management

Processbeskrivning ITIL Change Management PrcIT-P-012 Prcessbeskrivning ITIL Change Management Lednings- ch kvalitetssystem Fastställt av IT-chef/biträdande IT-chef 2014-02-06 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symbler i prcessbeskrivningarna

Läs mer

DOM 2014-12- 17. Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 8 november 2013 i mål nr 7848-13, se bilaga A

DOM 2014-12- 17. Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 8 november 2013 i mål nr 7848-13, se bilaga A KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 2014-12- 17. Meddelad i Göteborg Mål nr 7038-13 Sida 1 (6) KLAGANDE Socialnämnden i Halmtad kommun Box 230 301 06 }Ialmtad MOTPART Ombud: Emilia Liedbeck Nordtröm aitan

Läs mer

CHECKLISTA FÖR DETALJ- OCH PARTIHANDEL

CHECKLISTA FÖR DETALJ- OCH PARTIHANDEL CHECKLISTA FÖR DETALJ- OCH PARTIHANDEL Använd checklitan å här Bevara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kry i högra kolumnen, fortätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingplan

Läs mer

DOM. ?n13-02- 1 9. rtleaoelad i Göteborg. Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Assistans Trygghet Service AB Stortorget 4

DOM. ?n13-02- 1 9. rtleaoelad i Göteborg. Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Assistans Trygghet Service AB Stortorget 4 ?n13-02- 1 9 rtleaoelad i Göteborg Sida 1 (3) Mål nr 2524-12 KLAGANDE Omorgnämnden i Kritiantad kommun 291 80 Kritiantad MOTPART Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Aitan Trygghet Service AB Stortorget

Läs mer

Bo Bra. Nybyggnation av centrumnära bostäder på Anteliigatan. Nu har utbytesstudenten. Alla röster hörs på Öppna Kanalen SID 4

Bo Bra. Nybyggnation av centrumnära bostäder på Anteliigatan. Nu har utbytesstudenten. Alla röster hörs på Öppna Kanalen SID 4 Hyrebotäder lynade verkligen på mina önkemål SID 3 Alla röter hör på Öppna Kanalen SID 4 Nu har utbytetudenten Anke hittat hem SID 6 Bo Bra En tidning från Hyrebotäder i Växjö AB Våren 2010 HYRESBOSTÄDER

Läs mer

Tjänsteexporten allt viktigare för Sverige

Tjänsteexporten allt viktigare för Sverige Tjänteexporten allt viktigare för Sverige Kent Eliaon, Pär Hanon och Marku Lindvert Kent Eliaon har diputerat i nationalekonomi och är verkam vid Umeå univeritet och Tillväxtanaly. Han forkning kretar

Läs mer

gamla sopor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat

gamla sopor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat gamla opor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat retavfall blir ny energi Så omvandla dina opor till miljönytta Itakt med att vi konumerar allt mer ökar ockå mängden avfall

Läs mer

H Használati útmutató... 55

H Használati útmutató... 55 8_949_6 EKF4000_Elux.book Seite Freitag,. Dezember 007 6:9 8 Coffee Maker EKF4... PAGE S Brukanvining........... Bruganvining........... 7 N Brukanvining.......... Käyttöohje.............. 5 Intruction

Läs mer

engt=qlc^'fnnala Kommunledningskontoret 96-116 2011-10-26 2011-11-18 Koma u n ledng^kontoret HAPARANDA STAD Kommunstyrelsen Tid och plats

engt=qlc^'fnnala Kommunledningskontoret 96-116 2011-10-26 2011-11-18 Koma u n ledng^kontoret HAPARANDA STAD Kommunstyrelsen Tid och plats SAMMANTRÄDESPROTO KO LL Sammanträdedatum 2011-10-24 1 Tid och plat Förvaltninghuet ihaparanda Måndag 2011-10-24 k1.13 00-17 00 Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Marlene Haara (S) Ida Karkiainen

Läs mer

Charterjättarn har långt kvar

Charterjättarn har långt kvar Miljöaktuellt grankning viar att de tre charterjättarna vierligen har påbörjat hållbarhetarbetet, men att det finn mycket mer att göra. Och kraven från kunderna lär inte minka. TEXT: HANNA S BACKMAN hanna.backman@idg.e

Läs mer

NYHETSBREV NUMMER 3 FRÅN MISTRA MARS 2010. Mistra Urban Futures väcker nyfikenhet i Rio

NYHETSBREV NUMMER 3 FRÅN MISTRA MARS 2010. Mistra Urban Futures väcker nyfikenhet i Rio tiftelen för miljötrategik forkning Gamla Brogratan 36 38 111 20 Stockholm Telefon 08-791 10 20 Fax 08-791 10 29 nyhetbrev@mitra.org www.mitra.org NYHETSBREV NUMMER 3 FRÅN MISTRA MARS 2010 men hallå...

Läs mer

Allmän information... sid 3. Dimensioneringsanvisning - allmän... sid 4. Enkel eller dubbelarmerad betongplatta... sid 5

Allmän information... sid 3. Dimensioneringsanvisning - allmän... sid 4. Enkel eller dubbelarmerad betongplatta... sid 5 Plattor på mark Innehållförteckning Allmän information... id 3 Tunna plattor för tunga later med minimal prickbildning Tät betong toppar radon Tunna plattor kortar torktiden Dimenioneringanvining - allmän...

Läs mer

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd samhällsskydd och beredskap 1 (5) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD Telefonväxel: 0771-240 240 E-post: registrator@msb.se Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd Inledning

Läs mer

Kalibrering. Dagens föreläsning. När behöver man inte kalibrera? Varför kalibrera? Ex på kalibrering. Linjär regression (komp 5)

Kalibrering. Dagens föreläsning. När behöver man inte kalibrera? Varför kalibrera? Ex på kalibrering. Linjär regression (komp 5) Dagen föreläning Kalibrering Kemik mätteknik CSL Analytik kemi Inledning. Linjär regreion Olika typer av tandarder. Vilken typ av kalibrering till vilken analymetod? Något om pårbarhet. Varför kalibrera?

Läs mer

Lyftkedjor och tillbehör

Lyftkedjor och tillbehör Lyftkedjor och tillbehör Lyftkedjor - allmän information Rexnord har tillverkat kedjor i många olika utföranden edan 1892. Erfarenheten om erhållit under många årtionden och konekvent forkning ger kedjorna

Läs mer

Att göra en presentation

Att göra en presentation Verion 2.6, maj -03 Att göra en preentation Sammantälld av Maria Björklund och Ulf Paulon BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT Denna krift har tillkommit för att vara en inpirationkälla och ett töd för tudenter

Läs mer

Försäljningsunderlag Pajala Kangos 6:37

Försäljningsunderlag Pajala Kangos 6:37 Föräljningunderlag Pajala Kango 6:37 260 hektar varav 148 hektar kogmark. Virkeförråd 6 700 m³k varav ca 5 100 m³k är äldre än 80 år och 1 500 m³k i huggningkla S2. Strand mot Lainioälven, del i Pajala

Läs mer

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PROFECTO SERVICE MANAGEMENT AB 2014 Inledning... 3 Grundstenarna i IT Service Management... 3 Samverkan och styrning... 4 Modellens

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Processbeskrivning Rekrytering

Processbeskrivning Rekrytering ProcIT-P-005 Processbeskrivning Rekrytering Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidsson 2012-06-20 Dokumentnamn Dokumenttyp Dokument-id Versionsnummer Innehållsförteckning 1 Inledning 3

Läs mer

SJUNDEÅ DELGENERALPLAN FÖR MARSEUDDEN PLANBESKRIVNING UTKAST 21.02.2011

SJUNDEÅ DELGENERALPLAN FÖR MARSEUDDEN PLANBESKRIVNING UTKAST 21.02.2011 SJUNDEÅ DELGENERALPLAN FÖR MARSEUDDEN PLANBESKRIVNING UTKAST 21.02.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.1. PLANOMRÅDE...3 1.2. PLANENS SYFTE...3 1.3. PLANENS CENTRALA INNEHÅLL...3 1.4. PLANLÄGGNINGENS FÖRLOPP OCH

Läs mer

ÄNDRINGSPROCESS LÄNSTEKNIK

ÄNDRINGSPROCESS LÄNSTEKNIK 2015-03-13 1(10) ÄNDRINGSPROCESS LÄNSTEKNIK 2015-03-13 2(10) Innehållsförteckning 1. Ändringsprocessen inom Länsteknik... 3 1.1. Syfte... 3 1.2. Trigger... 3 1.3. Resultat... 3 1.4. Inflöde till ändringsprocessen...

Läs mer

2011-11 -08 HAPARANDA STAD 2011-10-10 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott

2011-11 -08 HAPARANDA STAD 2011-10-10 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 Tid och plat Belutande Förvaltninghuet ihaparanda Måndag kl. 09 00-14 30 Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Roendahl (S) Perarne Kerttu (C) Ander Rönnqvit (M) er för Peter Juntti (M)

Läs mer

Skogsfastighet i Kukkola

Skogsfastighet i Kukkola Skogfatighet i Kukkola Fin kogfatighet belägen 19 kilometer norr om Haparanda. Fatigheten utbjud till föräljning i två alternativ. Jakträtt i Kukkola och Toa jaktlag medföljer. Areal och koguppgifter 91

Läs mer

Configuration Management Vägen till ordning och reda med rätt stöd! 2010-03-23. Greger.Ohlsson@bita.eu

Configuration Management Vägen till ordning och reda med rätt stöd! 2010-03-23. Greger.Ohlsson@bita.eu Configuration Management Vägen till ordning och reda med rätt stöd! 2010-03-23 Greger.Ohlsson@bita.eu BiTA Service Management Tjänsteområden inom utbildning och konsultation: IT-styrning IT-kvalitet IT-effektivitet

Läs mer

Försäljningsunderlag Kiruna Paittasjärvi 1:4

Försäljningsunderlag Kiruna Paittasjärvi 1:4 Föräljningunderlag Kiruna Paittajärvi 1:4 Skogfatighet med fina tallmarker. Totalt virkeförråd ca 7 400 m³k, varav ca 3 300 m3k är äldre än 100 år. Byajakt på 1 200 hektar mark. Året älgtilldelning 1 vuxen

Läs mer

Piteå Pitholm 4:14 & 4:19

Piteå Pitholm 4:14 & 4:19 Föräljningunderlag Piteå Pitholm 4:14 & 4:19 Skogfatigheter om totalt 141 hektar i Norrbotten hetate område. Fantatik utikt från Degerberget mot Piteå Skärgård, grillplat amt ett utikttorn. Skogmark på

Läs mer

Försäljningsunderlag. Boden Buddbyn 8:1

Försäljningsunderlag. Boden Buddbyn 8:1 Föräljningunderlag Boden Buddbyn 8:1 Ljuån Skogfatighet med ev. framtida tomtmark nära Boden. Skogen ligger på tre kiften med ett virkeförråd om ca 3 500 m³k. Skog och ev. framtida tomtmark. Pri: 1 100

Läs mer

Utbildning som frigör och utmanar

Utbildning som frigör och utmanar Verkamhetplan och budget - Intitutionen ytemteknik Verkamhetuppdrag och handlingplaner Utbildning om frigör och utmanar Strategikt mål: S1 Ökad examination av eftertraktade tudenter/doktorander beredda

Läs mer

ITIL Service Management

ITIL Service Management ITIL Service Management Välkomna till en introduktion Christer Åberg christer.aberg@kerfi.com 073-660 37 87 Situationen enligt Gartner - 80% av IT-kostnaderna är relaterade till den operativa nivån - 50%

Läs mer

Försäljningsunderlag. Piteå Rosvik 40:1

Försäljningsunderlag. Piteå Rosvik 40:1 Föräljningunderlag Piteå Rovik 40:1 Skogfatighet med två lättåtkomliga kiften, trand mot havfjärd. Bra jakt i Rovik VVO om 5 450 hektar väl arronderad jaktmark. 1 200 m³k, god tillgång på björkved. Sita

Läs mer

Bunden till elbolaget? sid 4 Effektiva tips från experterna sid 12. Framtidens heta värmekällorsid 6 11

Bunden till elbolaget? sid 4 Effektiva tips från experterna sid 12. Framtidens heta värmekällorsid 6 11 Följande 16 idor är en annon en konumentguide från Provia Information AB Hela denna ektion är en annon från Provia Information Energi pecial Bunden till elbolaget? id 4 Effektiva tip från experterna id

Läs mer

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT ITIL is a registered trade mark of AXELOS Limited. Bakgrund till modellen... 3 Beskrivning av modellen... 4 Modellens uppbyggnad... 5 Faser...

Läs mer

Råd vid smärta www.smarta.nu

Råd vid smärta www.smarta.nu Följande 16 idor är en annon från Reumatikerförbundet och Provia Information AB Smärta & ledbevär En tematidning från Reumatikerförbundet Rehabilitering lönar ig... id 2 Författarna Marcu Birro och Helene

Läs mer

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN By the use of true lean concepts all necessary attention to customer needs are secured. High quality implementations of incident, change and problem

Läs mer

Karlstads universitet Tel 202 Elkraftteknik och kraftelektronik Bilaga 3 Avd. för elektroteknik Asynkronmotorn 1(12) Asynkronmotorn

Karlstads universitet Tel 202 Elkraftteknik och kraftelektronik Bilaga 3 Avd. för elektroteknik Asynkronmotorn 1(12) Asynkronmotorn Karltad univeritet Tel 0 Elraftteni och rafteletroni Bilaga Avd. för eletroteni Aynronmotorn 1(1) Aynronmotorn Namn: Godänd laboration: Syfte Du all underöa egenaperna ho en trefa aynronmotor. Underöningen

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-04-15

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-04-15 Plat och tid Seionalen, Gamla kommunalhuet, kl 18.00 18.50 Belutande Kommunfullmäktige amtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Nil Holmberg, Clae Drougge, Kertin Gutavon, Lar-Erik Nilon, Kenneth

Läs mer

KVALITETSUTSKRIFTER FÖR DITT FÖRETAG

KVALITETSUTSKRIFTER FÖR DITT FÖRETAG KVALITETSUTSKRIFTER FÖR DITT FÖRETAG www.brother.e BROTHERS NYA SERIE KOMPAKTA MONOLASER KVALITETSUTSKRIFTER FÖR DITT FÖRETAG Brother vet hur viktig informationen är på ditt företag. Den nya monolaererien

Läs mer

Regler och instruktioner för verksamheten

Regler och instruktioner för verksamheten Informationssäkerhet Regler och instruktioner för verksamheten Dokumenttyp Regler och instruktioner Dokumentägare Kommungemensam ITsamordning Dokumentnamn Regler och instruktioner för verksamheten Dokumentansvarig

Läs mer

Så här beställer du varor från Serveras webbutik.

Så här beställer du varor från Serveras webbutik. Så här betäller du varor från Servera webbutik. Logga in Gå in på www.ervera.e Klicka på Webbhandel Eller klicka på Våra Tjänter Och välj Betällning. Logga in Skriv in ditt användarnamn (kundnummer) och

Läs mer

NÄMNDEN FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 2015-04-10. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se

NÄMNDEN FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 2015-04-10. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se Nämnden för Laholmbukten VA handlingar 0 april 05 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE NÄMNDEN FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 05-0-0 Sida Box 6 0 06 Halmtad Tfn: 05 77 5 E-pot: laholmbukten.va.namnd@halmtad.e Plat: Svanen,

Läs mer

Släktforskardagarna i Köping

Släktforskardagarna i Köping D I S - M i t t N y t t Anvarig utgivare: Rolf Luth Nr3 2013 På inidorna Divere månotier 2 annon 10 Ordföranden har ordet 11 Redaktören ruta I dagarna har den förta nattfroten kommit! Och när det deutom

Läs mer

Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0

Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0 Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0 Denna driftdokumentation avser driftmiljön hos Camero AB:s webbhotell, både delade och dedikerade lösningar. Teknisk dokumentation Cameros webbhotell har

Läs mer

INTEGRERADE UTSKRIFTSLÖSNINGAR FÖR DIN ARBETSGRUPP

INTEGRERADE UTSKRIFTSLÖSNINGAR FÖR DIN ARBETSGRUPP INTEGRERADE UTSKRIFTSLÖSNINGAR FÖR DIN ARBETSGRUPP www.brother.e l l BROTHERS NYA PROFESSIONELLA SERIE AV ALLT-I-ETT-FÄRGLASERMASKINER INTEGRERADE UTSKRIFTSLÖSNINGAR FÖR DITT FÖRETAG Brother vet att informationflödet

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Planerad bostadsbyggnation

Planerad bostadsbyggnation Planerad botadbyggnation Underlagmaterial till beolkningprogno Ale kommun 03-07 Uppdaterat maj 03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Planerad botadbyggnation 4 Sammantällning av planerad botadbyggnation 03 07 Överiktlig

Läs mer

Nummer Id Rubrik Sambesvarad

Nummer Id Rubrik Sambesvarad Nummer Id Rubrik Sambevarad 1 Boende Den om fyllt 80 år kall ha rätten att få en egen 1 505 plat i ett äldreboende inom 3 månader 2 526 Dubbelhyra vid flytt till ärkilt boende 3 532 Upplåteleformer för

Läs mer

Visionen om en Tjänstekatalog

Visionen om en Tjänstekatalog Visionen om en Tjänstekatalog Varför ska vi införa tjänster? Copyright BiTA Service Management/Rolf Norrman 1 IT:s värde för verksamheten tydliggörs i verksamhetens egna termer Organisationens kundfokus

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

ATEA. Tjänstekoncept. Arbetsplats och utskrift som funktion. Ateas tjänsteleverans till Kammarkollegiet. Version 2010-08-25

ATEA. Tjänstekoncept. Arbetsplats och utskrift som funktion. Ateas tjänsteleverans till Kammarkollegiet. Version 2010-08-25 ATEA Tjänstekoncept Arbetsplats och utskrift som funktion Ateas tjänsteleverans till Kammarkollegiet Version 2010-08-25 Innehåll Ateas koncept för IT-tjänster... 3 Syfte och mål... 3 Övergripande... 3

Läs mer

Skogsskifte i Sörbyn

Skogsskifte i Sörbyn Skogkifte i Sörbyn Del från fatigheten Sörbyn 1:1 älje, 35 km från Boden. Skogmarken betår till tor del av tallungkogar i olika åldrar. Objektet kan endat köpa av kogfatighetägare inom Sörbyn kiftelag

Läs mer

KALLELSE till ÅRSMÖTE 1997

KALLELSE till ÅRSMÖTE 1997 Ur innehållet: Kommande möten 2 Klubbinformation 2 Window 95-palten 3 Åter dag att betala 4 Dagordning vid ärmötet 1997 4 Internetdemontration 4 Klubben tadgar 5 BBS-idan 6 SCII-NSI-tabell 6 Korordet 7

Läs mer

Karlstads kommuns IT-verksamhet

Karlstads kommuns IT-verksamhet 2014-01-30 Karlstads kommuns IT-verksamhet RESURSSTYRNING Mats Jensen Gruppchef Förvaltning IT +4670-6215470 mats.jensen@karlstad.se ISO/IEC 20000 Certifierad KARLSTADS KOMMUN 87 000 invånare Värmland

Läs mer

MOBIL MÄTNING AV VÄGAR - EN STUDIE AV ROADLINERNS REPETERBARHET-

MOBIL MÄTNING AV VÄGAR - EN STUDIE AV ROADLINERNS REPETERBARHET- Examenarbete 10 poäng C-nivå MOBIL MÄTNING AV VÄGAR - EN STUDIE AV ROADLINERNS REPETERBARHET- Reg.kod: Oru-Te-EXA096-B103/04 Maria Laron oc Maarit Nikula Byggingenjörprogrammet 120 p Örebro vårterminen

Läs mer

Uterum & Vinterträdgårdar. Kanaltak Vikpartier Terrassdörrar. - förlänger din sommar!

Uterum & Vinterträdgårdar. Kanaltak Vikpartier Terrassdörrar. - förlänger din sommar! Uterum & Vinterträdgårdar Kanaltak Vikpartier Terradörrar - förlänger din ommar! Välkommen till Aluland Välkommen till Aluland Sedan företaget grundande 1988 har Aluland varit en av marknaden met välrenommerade

Läs mer

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t Mediakit 2015 m a g a i n n y h e t a j t n y h e t b e v e t n d i e k t t i d n i n g e n o m ä l k a e l e k t o n i k å e t u n t Sid 2 (7) Elektoniktidningen ha edan taten 1992 föett venk elektonikinduti

Läs mer

Projektkaos. Chaos-rapporten. 34% av projekten avslutades i tid och enligt budget... ... 66% misslyckades!

Projektkaos. Chaos-rapporten. 34% av projekten avslutades i tid och enligt budget... ... 66% misslyckades! Projektkaos. Chaos-rapporten 34% av projekten avslutades i tid och enligt budget...... 66% misslyckades! 1 Standish Group, 2003 (www.standishgroup.com) Praxis Hantera krav Använd komponentarkitekturer

Läs mer

Logistik och processorientering?

Logistik och processorientering? Lagerstyrningsakademin.se Logistik och processorientering? Stig-Arne Mattsson För att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet på en alltmer konkurrensutsatt marknad har det blivit allt viktigare att snabbt

Läs mer

Säkring av samtliga kritiska skruvförband i mellanstora asynkronmotorer TOMAS WYKMAN

Säkring av samtliga kritiska skruvförband i mellanstora asynkronmotorer TOMAS WYKMAN Säkring av amtliga kritika kruvförband i mellantora aynkronmotorer TOMAS WYKMAN Examenarbete Stockholm, Sverige 2006 Säkring av amtliga kritika kruvförband i mellantora aynkronmotorer av Toma Wykman Examenarbete

Läs mer

Storslagna planer för litet destilleri. Hotellnätter ökar mest i NV-Skåne. I love my office. Do you? Månadens tema: ENERGI & MILJÖ

Storslagna planer för litet destilleri. Hotellnätter ökar mest i NV-Skåne. I love my office. Do you? Månadens tema: ENERGI & MILJÖ Elbil ingen modefluga SIDAN 13 Månaden tema: ENERGI & MILJÖ SIDORNA 10-13 Snabbare än en pitolkula SIDAN 15 Fredag 18 juni 2010 Vecka 25 Årgång 4 www.lokaltidningen.e/naringliv Hotellnätter ökar met i

Läs mer

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning Solution Profiler Tips till att publicera en framgångsrik lösning Innehållsförteckning Så här börjar du... 2 1. Grundinformation... 3 1.1 Lösningens namn... 3 1.2 Lösningens beskrivning... 3 1.3 Lösningens

Läs mer

Examinering i ITIL Foundation

Examinering i ITIL Foundation Examinering i ITIL Foundation Exempelhäfte A, version 5.1 Flervalsfrågor Instruktioner 1. Alla 40 frågorna ska besvaras. 2. Alla svar ska markeras i svarstabellen som följer med. 3. Du har 60 minuter på

Läs mer

Förvaltningshuset ihaparanda. Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Rosendahl (S) Perarne Kerttu (C) Peter Juntti (M)

Förvaltningshuset ihaparanda. Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Rosendahl (S) Perarne Kerttu (C) Peter Juntti (M) Kommuntyrelen arbetutkott Sammanträdedatum 2011-12-12 Tid och plat Belutande Förvaltninghuet ihaparanda Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Roendahl (S) Perarne Kerttu (C) Peter Juntti

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Processbeskrivning Systemförvaltning baserad på pm 3

Processbeskrivning Systemförvaltning baserad på pm 3 ProcIT-P-010 Processbeskrivning Systemförvaltning baserad på pm 3 Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson 2012-07-04 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna

Läs mer

x Almelie Myrbeck, tfförvaltningschef, 114-116, 124-134. x Katarina Bondesson, sekreterare

x Almelie Myrbeck, tfförvaltningschef, 114-116, 124-134. x Katarina Bondesson, sekreterare KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 8 19 Omorgnämnden 01-09- PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Pat och tid: Rådhuaen, Rådhuet, Karhamn, k1:0-1:00, ajournering för rat mean k. 1:- 1:0. Detagande

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision.

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad LEAN Den avgörande frågan är: Hur vill jag som patient bli bemött när jag träder in i detta sjukhus? Matz Widerström, Sjukhuschef

Läs mer

1 Tidig identifiering av livshotande tillstånd

1 Tidig identifiering av livshotande tillstånd MIG riktlinjer för alla avdelningar Centrallasarettet, Växjö samt Länssjukhuset Ljungby. Ansvarig: Pär Lindgren, Anestesikliniken Kerstin Cesar, MIG-ALERT ansvarig 2010-05-19 1 Tidig identifiering av livshotande

Läs mer

Så här beställer du varor från bunkra.se

Så här beställer du varor från bunkra.se Så här betäller du varor från bunkra.e Logga in Gå in på www.bunkra.e Klicka på Till butiken Eller klicka på Välkommen till butiken. Skriv in ditt användarnamn (kundnummer) och ditt löenord om du har fått

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565.

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565. Riktlinje 2014-11-25 Finansinstruktion för kommunens nämnder KS2014/0966 Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565. Finansinstruktionen fungerar som ett komplement till Riktlinjer för kommunkoncernens

Läs mer

Val av affärsprocess - vägledning

Val av affärsprocess - vägledning Val av affärsprocess - vägledning Syftet med detta dokument är att underlätta vid valet mellan SFTI:s olika affärsprocesser vid införande av e-handel. Detta görs genom att på en övergripande nivå förklara

Läs mer

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Instruktion Stöd för processkartläggning i ett 1 (7) Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Denna instruktion syftar till att utgöra ett stöd

Läs mer

Behovsstyrd ventilation

Behovsstyrd ventilation ÖVERSIKT Behovtyrd ventilation Spetprodukterna för behovtyrd ventilation! www.wegon.com Behovtyrd ventilation Behovtyrd ventilation ger hög komfort och låg driftkotnad När rummet använd tyr ventilation

Läs mer

VINDKRAFT KAP 13. VINDKRAFT. Bakgrund

VINDKRAFT KAP 13. VINDKRAFT. Bakgrund KAP. VINDKRAFT VINDKRAFT Bakgrund Kommunen utarbetade under 00-0 en vindkraftplan för hela kommunen om ett.k. tematikt tillägg till överiktplanen, vilken då var den gällande överiktplanen från. Vindkraftplanen

Läs mer

FMEA-Grunder. FMEA kan användas vid flera olika tillfällen vid framtagning av en produkt/tjänst.

FMEA-Grunder. FMEA kan användas vid flera olika tillfällen vid framtagning av en produkt/tjänst. FMEA-Grunder Historik. 1957 uppfann man arbetssättet/metoden med FMEA (Failure Mode and Effect Analysis, feluppkomst och effektanalys.) Det var komplexiteten och snabbheten inom den tekniska utvecklingen

Läs mer

Västerås stad. IT-verksamhet i förändring. Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case

Västerås stad. IT-verksamhet i förändring. Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case Västerås stad IT-verksamhet i förändring Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case Västerås s stad har ett starkt behov av att producera ett växande utbud av

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Nästa steg LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? 5S HUR FUNGERAR

Läs mer

Julmarknad vid Prinsvillan

Julmarknad vid Prinsvillan u får det vara nog n Beparingarna inom ocialtjänten har paerat en grän. Förvaltningen lår tillbaka mot den förda politiken och låter politikerna jälva ta hand om utredningarna om inte hinn med. Hur man

Läs mer

produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff

produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff Hur påverkas p företaget f och dess produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff Vad innebär r RoHS? RoHS reglerar förekomst av 6 substanser i nya elektriska och elektroniska produkter som släpps ut på

Läs mer

ÖRKENED KYRKOBLAD Nr 4 år 2013

ÖRKENED KYRKOBLAD Nr 4 år 2013 Patorexpeditionen Göingegatan 2, Box 73, 280 70 Lönboda är öppen för beök och telefonamtal helgfria månd, tid, och fredagar kl. 10.00-11.30 amt tord. kl 16.30-18.00 (dock ej under juni-auguti) tel. 0479-200

Läs mer

KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (5) KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Dokument Allmänna kvalitets- och kontrollbestämmelser KBE 100-2 Utgåva 3 (S) Innehåll 1 KRAVNIVÅINDELNING... 2 2 KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM...

Läs mer

PROJEKTLEDNING. Vad är ett PROJEKT? Ett projekt:

PROJEKTLEDNING. Vad är ett PROJEKT? Ett projekt: PROJEKTLEDNING Page: 1 Vad är ett PROJEKT? Ett projekt: är unikt ej återkommande har definierad budget är tidsbegränsat har väldefinierade mål har en temporär organisation Page: 2 Page 1 Projektets omgivning

Läs mer