Processbeskrivning Driftsättning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Processbeskrivning Driftsättning"

Transkript

1 ProcIT-P-007 Procebekrivning Driftättning Ledning- och kvalitetytem Fattällt av Sven Arvidon

2 Innehållförteckning 1 Inledning Symboler i procebekrivningarna 2 2 Driftättning Samband mellan Driftättning och angränande proceer Förplanera driftättning Aktiviteter i Förplanera driftättning Detaljplanera driftättning Aktiviteter i Detaljplanera driftättning Driftätta i tetmiljön Aktiviteter i Driftätta i tetmiljön Driftätta i produktionmiljön Aktiviteter i Driftätta Följa upp driftättningen Aktiviteter i Följa upp driftättning Akut driftättning 16 3 Uppatta mål för proceen 17 4 Intreenter 17 5 Roller Övergripande driftättningkoordinator vid amordnade driftättningar 18 6 Mallar/Checklitor/Verktyg 18 7 Ordlitor och definitioner Ordlita för procebegrepp Ordlita för Driftättningproceen 20 8 Förvaltning av proceen 20 9 Referener 20 Driftättning_procebekrivning[2.0].doc 1(21)

3 1 Inledning Detta procedokument bekriver hur Driftättning går till inom. För ordlitor och definitioner, e avnitt 7. Syfte med procedokumentet Dokumentet yfte är att ge information om hur driftättning hantera inom. Målgrupper för procedokumentet Dokumentet målgrupper är peronal inom om arbetar med driftättning amt avdelningen kunder om berör av proceen. Omfattning för procedokumentet Dokumentet gäller för, Uppala univeritet. 1.1 Symboler i procebekrivningarna Nedantående ymboler använd i procebekrivningarna. Start Slut Markerar tart rep lut i flöde Logikt avgränad del av proceen, omfattar en eller flera aktiviteter inflöde/ utflöde Inflöde, information, dokument, material om tartar eller använd i aktivitet/proce Utflöde, dv reultatet av aktivitet/proce Aktivitet Bekriver vad om utför Flödet riktning Parallella vägar i flöde Vägval Här tar flödet olika väg beroende på ituationen Funktion/roll Driftättning_procebekrivning[2.0].doc 2(21)

4 2 Driftättning Driftättning varar för planering, konfigurering, tet, ditribution och intallation av all hårdvara och mjukvara om ingår i en driftättning. Proceen ka äkra att endat godkänd mjukvara och hårdvara implementera i produktionmiljön. Innehållet i varje driftättning ka vara hanterat, tetat och produktionatt om en enhet. Syfte Proceen yfte är att driftätta er i produktion och etablera effektiv användning av en om ger värde för kunden. Säkertälla att en innehåller rätt komponenter Säkertälla en paketerad och kvalitetäkrad Säkertälla en tabil och kontrollerad driftättning av en Mål Proceen mål är att planering, tet, ditribution och intallation av en är korrekt och användbar. Omfattning Driftättningen omfattning är från och med övergripande planering av driftättningen till och med uppföljning av driftättningen av en i aktuella miljöer. Proceen omfattar inte deign av en. Starthändele De tarthändeler om ätter igång proceen är: Belut om infratrukturella förändringar Tvingande uppdateringar Planerad leveran Akut/oplanerad leveran Reultat Proceen reulterar i en verifierad och produktionatt. Inflöde Riktlinje för Driftättning Hårdvara Mjukvara Dokumentation Proceer Acceptankriterier om en måte uppfylla för godkännande i produktionmiljön Driftättning_procebekrivning[2.0].doc 3(21)

5 Utflöde Nya uppdaterade konfigurationenheter (CI) Tjänt/deler Information om en Belut om infrat.förän dringar Tvingande uppdateringar Driftättningproceen Verifierad driftatt Planerad leveran Akut/ oplanerad leveran Delproceer i Driftättning Driftättning betår av följande er: Leveran Förplanera driftättning Detaljplanera driftättning Finn tetmiljö? Ja Driftätta i tetmiljön Driftätta i produktion- miljön Följa upp driftättning Tidlinje Nej -8- till - 6 v - 4 till -2 v 0 Tiderna i diagrammet är på intet ätt fata, men kan tjäna om exempel på lämpliga ledtider för en måttligt omfattande driftättning. Om driftättningen aver ett kritikt ytem med liten toleran för törningar eller om förändringen innebär en hög rik, å kan det vara nödvändigt att ha mycket längre tid för förberedelearbete. Miljöerna om omfatta av driftättning kan variera. Ibland akna tetmiljön eller å är tetmiljön den enda exiterande. Andra aktuella miljöer är utveckling-/demo och utbildningmiljöer. Hur det er ut för den enkilda driftättningen får hantera i detaljplaneringen. Nedan bekriv ambandet mellan Driftättning och angränande proceer. I de därpå följande avnitten kommer varje att bekriva mer i detalj. Driftättning_procebekrivning[2.0].doc 4(21)

6 2.1 Samband mellan Driftättning och angränande proceer Helpdek OC Verkamhetanvarig Requet for change Change management Belut godkänna driftättning Godkännande kriterier Sytemutveckling- proceen Sytemförvaltning- Utvecklad / releae Driftättningproceen Verifierad driftatt Sytemdrift- proceen proceen Konfigurationhantering Konfigurationenheter Tetproceen Tetad Driftättning_procebekrivning[2.0].doc 5(20)

7 2.2 Förplanera driftättning - Förplanera driftättning gör innan leveranen har kommit, och bygger på förhandinformation om en kommande leveran. Arbetet med driftättning inled med att övergripande planer ta fram. Reultatet av en är en övergripande driftättningplan. Syfte Medvetandegöra involverade parter om kommande driftättning amt äkertälla övergripande tidplan och reurer. Belut om infrat.förän dringar Tvingande uppdateringar Planerad leveran Förplanera driftättning Övergripande driftättningplan Akut/ oplanerad leveran Aktiviteter i Förplanera driftättning Förplanera driftättning betår av följande aktiviteter: Belut om infrat.förän dringar Tvingande uppdateringar Tar emot information om kommande driftättning Analyerar omfattningen av driftättningen Stämmer av reurbehovet Upprättar en grov tidplan Övergripande driftättningplan Planerad leveran Akut/ oplanerad leveran Driftättning_procebekrivning[2.0].doc 6(21)

8 Tar emot information om kommande driftättning Tar emot information om kommande driftätting och klargör typ av driftättning. Förvaltningledare IT Analyerar omfattningen av driftättningen Gör en övergripande analy av driftättningen omfattning. Driftanvarig Medverkande: Drifttekniker Stämmer av reurbehovet Kontrollerar bemanningen under den aktuella tiden. Här ute driftättningkoordinatorn. Säkertäller tillgången till hård och mjukvara. Driftanvarig Medverkande: Driftättningkoordinator Upprättar en grov tidplan Planerar in erviceföntret, när det är möjligt att produktionätta. För att äkertälla att tidpunkten är lämplig för verkamheten, gör en förta avtämning av tidplanen med verkamhetanvarig/förvaltningledare. Driftanvarig Medverkande: Verkamhetanvarig/förvaltningledare Driftättning_procebekrivning[2.0].doc 7(21)

9 2.3 Detaljplanera driftättning Detaljplanera driftättning tartar när leveranen inkommit, här gör ockå en Requet for change (RFC) till Change Management om omfattar både driftättning i tetmiljön och produktionmiljön. Initialt betår arbetet av att upprätta detaljerade driftättningplaner för driftättning i tetmiljön enare förbered och planera driftättningen produktionmiljön i detalj. Jutering av planerna kan edan behöva göra löpande under hela perioden fram till driftättningen i produktionmiljön. Innehåll och inriktning av planeringen beror på hur komplex miljön är och omfattningen på den nya förändrade en. Reultatet av en är detaljerad driftättningplan, Requet for change, och förberedd peronal. Syfte Delproceen yfte är att äkertälla en detaljplanerad tid och reurplan. Syftet är ockå att förbereda peronal och underlätta berörda intreenter arbete. Detaljerad driftättningplan Leveran Övergripande driftättningplan Detaljplanera driftättning Requet for change Förberedd peronal Driftättning_procebekrivning[2.0].doc 8(21)

10 2.3.1 Aktiviteter i Detaljplanera driftättning Leveran Detaljerad driftättningplan Övergripande driftättningplan Klargör innehåll i och omfattningen av leveranen Klargör hur driftättningen ka genomföra Klargör anvarfördelningen Säkertäller acceptankriterierna för driftättning Planerar för produktionättning Utformar återtällningmetod Utformar requet for change Förbereder för produktionättning Requet for change Förberedd peronal Driftättning_procebekrivning[2.0].doc 9(21)

11 Klargör innehåll i och omfattningen av leveranen Omfattningen och innehållet i leveranen bekriv. Använd checklitan överlämning till driftättning om töd. Driftättningkoordinator Medverkande: Drifttekniker, applikationanvarig Klargör hur driftättningen ka genomföra Här ingår att ta fram relevanta planer för driftättning. Planeringen kan ave tetplanering, logitikplanering, leveranplanering, finaniell planering och planering för produktionättning. Driftättningkoordinator Medverkande: Drifttekniker och applikationanvariga för denna driftättning och för andra er om berör av driftättningen. Klargör anvarfördelningen Anvaret för driftättningen klargör och hur amarbetet ka fungera med intreenterna tydliggör. Här äkertäll att verkamhetanvariga är väl införtådda och överen om den kommande förändringen. Här ingår ockå att tydliggöra anvarfördelningen inom teamet om är anvarig för driftättningen. Driftättningkoordinator Medverkande: Förvaltningledare, förvaltningledare IT, drifttekniker, applikationanvarig Säkertäller acceptankriterierna för driftättning I driftättningarbetet ka det finna kriterier för godkänt/ickegodkänt att gå vidare i proceen. Acceptankriterierna aver de kriterier om måte vara uppfyllda för att en leveran ka implementera i produktionmiljön. Använd checklitan acceptankriterier för driftättninggodkännande. Driftättningkoordinator Planerar för produktionättning Planeringen av produktionättning innehåller rikbegränningar, överföring-, logitik- och uppgraderingfrågor amt kompetenöverföring och information. Den planerade driftättningen lägg in i driftättningkalendern. Driftättningmeddelande, om att leveranen är färdig att använda, formulera för att edan tillgängliggöra. Operation center och helpdek informera om den kommande driftättningen. Driftättningkoordinator Medverkande: Driftanvarig Utformar återtällningmetod Återtällningmetod och plan för att kunna backa tillbaka utforma. Driftättningkoordinator Medverkande: Drifttekniker, applikationanvarig Driftättning_procebekrivning[2.0].doc 10(21)

12 Utformar Requet for change En requet for change utforma om överlämna till Change Management för godkännande. Tjänteanvarig Medverkande: Drifttekniker, applikationanvarig Förbereder för produktionättning Är driftorganiationen redo för produktionättning av leveranen? Har potentiella riker hanterat? Är berörda roller informerade och utbildade? Har det kett några ändringar i ita minuten? Driftättningkoordinator Medverkande: Driftanvarig, drifttekniker 2.4 Driftätta i tetmiljön - Utifrån upprättade detaljplaner och godkännande, intallera och tetat leveranen. Här använd alla de delar om leveranen betår av (hårdvara, mjukvara, intruktioner etc.). Reultatet av en är en ytemtetad och erfarenheter av genomförd driftättning. Syfte Kvalitetäkra gjord detaljplanering för driftättning, teta leveranen amt äkertälla att eventuella avvikeler upptäck och hantera. Leveran Detaljerad driftättningplan Belut godkänna driftättning i tetmiljön Driftätta i tetmiljön Sytemtetad Erfarenhet Driftättning_procebekrivning[2.0].doc 11(21)

13 2.4.1 Aktiviteter i Driftätta i tetmiljön Driftätta i tetmiljön betår av följande aktiviteter: Leveran Detaljerad driftättning plan Belut godkänna driftättning i tetmiljön Kontrollerar förhandgodkännande Godkänner, avropar och tetar alla CI:n Hanterar bainfratrukturen och baerna Skapar återtällningpunkt Intallerar leveranen Tetar Tetproceen Sytemtetad Erfarenhet Kontrollerar förhandgodkännande Innan tetningen tartar gör en avtämning med Change Management för att få ett förhandgodkännande att ätta igång tetningen. Driftättningkoordinator Godkänner, avropar och tetar alla CI:n Konfigurationenheter, komponenter om ka ingå i leveranen avropa och teta. Förvaltningledare IT Medverkande: Konfigurationanvarig, drifttekniker Hanterar bainfratrukturen och baerna Bainfratrukturen och baerna i form av ervrar och operativytem kontrollera och vid behov uppdatera. Efterom dea kommer att ha avgörande betydele vid tetandet av leveranen är det viktigt att äkertälla att t.ex. rutinmäiga äkerhetuppdateringar är genomförda. Drifttekniker Skapar återtällningpunkt Skapar en arkivkopia av ytemet före leveran, arkivkopian är ett referenvärde (bae line) för leveranen dv. ett fryt läge om det går att backa tillbaka till. Drifttekniker Intallerar leveranen I intallera leveranen ingår bl.a. att koppla ihop komponenterna, förbereda intallationen och leverandokumentationen, intallera och kontrollera leveranpaketet. Drifttekniker Driftättning_procebekrivning[2.0].doc 12(21)

14 Tetar Tetmiljön kontrollera. Tjänteleveranteter och edriftteter genomför. Tjänteleveranteter kontrollerar om ekomponenterna är väl integrerade och fungerar tillamman och om leveranen kan överföra och teta i produktionmiljön. Tjäntedriftteter äkertäller att en med tillhörande applikationer och infratruktur kan överföra till produktionmiljön på ett kontrollerat ätt. Arbetet genomför i enlighet med tetproceen. Tetledare Medverkande: Tetare 2.5 Driftätta i produktionmiljön - Innan driftättning i produktionmiljön godkänner eller avlår Change Manager att driftättningen genomför. Belutet föregå av att en kontroll har gjort att allt är på plat. Den tetade leveranen driftätt enligt den upprättade driftättningplanen. Reultatet av en är en driftatt. Syfte Delproceen yfte är att äkertälla en kontrollerad driftättning i produktionmiljön utan törningar i driftmiljön och upportorganiationen. miljön Sytemtetad Detaljerad driftättningplan Driftätta i produktion- Driftatt Belut godkänna driftättning i produktionmiljön Driftättning_procebekrivning[2.0].doc 13(21)

15 2.5.1 Aktiviteter i Driftätta Driftätta betår av följande aktiviteter: Sytemtetad Detaljerad driftättningplan Hanterar bainfratrukturen och baerna Skapar återtällningpunkt Intallerar leveranen Tetar Överför till produktion Stänger gamla er Hanterar gamla verioner Driftatt Belut godkänna driftättning i produktionmiljön Tetproceen Hanterar bainfratrukturen och baerna Hanterar bainfratrukturen och baerna. Efterom dea kommer att ha avgörande betydele vid driftättningen av leveranen är det viktigt att äkertälla att t.ex. rutinmäiga äkerhetuppdateringar är genomförda. Drifttekniker Skapar återtällningpunkt Skapar en arkivkopia om utgör ett referenvärde (bae line) för leveranen dv. ett fryt läge om det går att backa tillbaka till. Drifttekniker Intallerar leveranen Leveranen intallera i produktionmiljön. Drifttekniker Tetar Produktionmiljön kontrollera. Leveranen teta i produktionmiljön. Pretandan på en analyera. Tetledare Medverkande: Tetare Överför till produktion Alla nödvändiga aktiviteter för att ätta en i produktion genomför. Det kan t.ex. handla om att aktivera övervakning och om att läppa in lutanvändare i ytemet. I och med denna aktivitet är en produktionatt. Drifttekniker Driftättning_procebekrivning[2.0].doc 14(21)

16 Stänger gamla er Tjänter, om utgår i och med driftättningen av den nya en, täng. Driftättningkoordinator Medverkande: Drifttekniker Hanterar gamla verioner Tjänter, konfigurationenheter och komponenter om blivit överflödiga i och med den nya en ta bort. Driftanvarig Medverkande: Drifttekniker 2.6 Följa upp driftättningen - En kontroll gör att intreenterna kan använda den driftatta en om det är tänkt. För att underlätta för kunderna kan det bli aktuellt med förtärkt upport på en den förta tiden. En utvärdering gör av att driftättningen har gjort enligt överenkomna rutiner. Reultatet av en är en verifierad driftatt. Syfte Delproceen yfte är att äkertälla en effektiv drift av en och att berörda intreenter kan använda en enligt upptällda krav. Driftatt Följa upp driftättning Verifierad driftatt Driftättning_procebekrivning[2.0].doc 15(21)

17 2.6.1 Aktiviteter i Följa upp driftättning Följa upp driftättning betår av följande aktiviteter: Driftatt Verifierar driftättningen Grankar och tänger driftättningen Verifierad driftatt Ger extra upport Verifierar driftättningen När alla driftättningaktiviteter är genomförda verifiera att den driftatta en kan använda av alla inblandade parter om tänkt. Här gör ockå inamling av de berörda intreenterna ynpunkter på genomförd driftättning. Förvaltningledare Medverkande: Användare Ger extra upport För att kunna hantera drift och upport problem å fort om möjligt ge extra upport av den förändrade/nya en i början. Kundanvarig Medverkande: Förvaltningledare Grankar och tänger driftättningen Granka att driftättningen har gjort i enlighet med överenkomna rutiner. Driftättningen är klar när anvaret är överfört till ytemdriften. Driftättningkoordinator 2.7 Akut driftättning Vid en akut driftättning följ i tort ett driftättningproceen. Delproceen förplanera driftättning är inte aktuell vid akut driftättning. Här kan det ockå bli fråga om att driftätta i tetmiljön parallellt med att driftätta i produktionmiljön. En RFC med markering akut kicka till Change Management amtidigt om Change Management kontakta via telefon. Medverkan: Förvaltningledare Förvaltningledare IT, Change Management Driftättning_procebekrivning[2.0].doc 16(21)

18 3 Uppatta mål för proceen Uppatta mål för proceen: Målet är att inga akuta driftättningar ka behöva genomföra Målet är att den verkliga driftavbrotttiden inte övertiger den planerade Mått på proceen där mål ännu inte tagit fram: Andel av driftättningarna om gör i enlighet med proceen Antalet incidenter om upptår i amband med driftättningen 4 Intreenter För definition av intreent, e ordlita för procebegrepp under avnitt 7, Ordlitor och definitioner. Verkamhetanvariga Användare Angränande proceer o Change Management o Configuration Management o Övervakning o Tet Driftättning_procebekrivning[2.0].doc 17(21)

19 5 Roller För definition av roll, e ordlita för procebegrepp under avnitt 7, Ordlitor och definitioner. För rollbekrivningar, e 1 Driftättningkoordinator Driftanvarig Drifttekniker Applikationanvarig Tetledare Tetare Förvaltningledare eller denne motvarighet Förvaltningledare IT Tjänteanvarig Kundanvarig 5.1 Övergripande driftättningkoordinator vid amordnade driftättningar En övergripande driftättningkoordinator kan behöva om driftättningar gör för flera er amtidigt eller om driftättningarna på annat ätt är beroende av varandra. Denna peron har anvar för att koordinera aktiviteterna i de individuella driftättningarna. Rollen ka alltid finna när: amtidiga driftättningar påverkar varandra amma driftperonal kan behöva delta i flera amtidiga driftättningar 6 Mallar/Checklitor/Verktyg Befintligt töd Driftättningchecklitor för repektive ytem Checklita acceptankriterier för driftgodkännande Checklita överlämning till driftättning 1 Procebekrivning Roller inom IT och inköp Driftättning_procebekrivning[2.0].doc 18(21)

20 7 Ordlitor och definitioner 7.1 Ordlita för procebegrepp Begrepp Aktivitet Delproce Huvudproce Intreent Kärnproce Proce Proceparameter Proceanvarig Roll Rollbekrivning Starthändele Styr- och tödproce Definition Lägta nivån i procehierarkin. En erie logikt ammanhängande handlingar om en peron eller roll utför, utför på ett ätt. 2 En är en logikt avgränad del av en huvudproce, kan finna på flera nivåer. 2 Huvudproceer är den högta nivån av proceer i en verkamhet. Kan vara både internt och externt värdekapande. 2 Någon om tar emot något från proceen eller levererar något till proceen. 2 Externt värdekapande proce. Kärnproceer uppfyller verkamheten övergripande yfte att tillfredtälla kunderna verkliga behov - varför verkamheten exiterar. 2 En proce är ett flöde av ammanhängande aktiviteter om kapar ett förutbetämt reultat. Proceen har alltid kunder - interna eller externa. 2 Proceparameter är det mått om använd för att mäta och tyra proceen. 2 En peron utedd av ledningen för att anvara för att proceen om helhet både är effektiv och ändamålenlig. 2 En roll är knuten till en proce. Varje roll har anvar att leverera ett reultat i proceen. En peron kan inneha flera roller och amma roll kan inneha av flera peroner. 2 En bekrivning av de roller om är knutna till proceen. I rollbekrivningen ingår att bekriva rollen anvar och befogenhet. 2 Med tarthändeler ave händeler om får proceen att reagera på ett förutbetämt ätt. Det finn tre typer av tarthändeler vilka är. Tidtyrd tarthändele, händeletyrd tarthändele och värde tyrd tarthändele. Internt värdekapande proceer. Har till yfte att tyra och tödja kärnproceerna. 2 Värdekapande, värdeadderande Aktiviteten tillför värde till lutkunden. 2 2 PVU (proceorienterad verkamhetutveckling) Driftättning_procebekrivning[2.0].doc 19(21)

21 7.2 Ordlita för Driftättningproceen Begrepp Produktionättning Produktionmiljö Leveran Leveranpaket Leveranenhet Driftättning Leveranidentifiering Requet for Change (RFC) Definition Den aktivitet om flyttar ny eller ändrad hårdvara, mjukvara, dokumentation, proce etc. till produktionmiljön (deployment). Den miljö om innehåller den karpa intanen av en. En amling betående av hårdvara, mjukvara, dokumentation, proceer eller andra komponenter om kräv för att implementera en eller flera godkända förändringar i en IT-. Innehållet i varje leveran ka vara hanterad, tetad och produktionatt om en enhet. Är en enda leveranenhet eller en trukturerad grupp av leveranenheter. Komponenter i en IT- om vanligtvi lanera tillamman. En leveranenhet inkluderar normalt ett tillräckligt antal komponenter för att utgöra en nyttig funktion. En leveranenhet kan t.ex. vara en PC, inkluive, hårdvara, mjukvara, licener och dokumentation. En annan leveranenhet kan vara en komplett löneapplikation, inkluive IT-drift procedurer och användarutbildning. Den proce om anvarar för planering, chemaläggning och kontroll när leveraner flytta till tet- och produktionmiljön. En namnkonvention om använd för unik identifiering av en leveran. Identifikationen inkluderar vanligtvi en referen till konfigurationenheten och ett verionnummer. Förändringförfrågan, en formell förfrågan om förändring och innehåller detaljer om den förelagna förändringen. 8 Förvaltning av proceen För förvaltning och förbättring av proceen och de dokument e vidare 3. 9 Referener ledning- och kvalitetytem, Procebekrivning Roller inom ITavdelningen PVU (proceorienterad verkamhetutveckling) ledning- och kvalitetytem, Procebekrivning Kvalitettyrning 3 Procebekrivning - Kvalitettyrning Driftättning_procebekrivning[2.0].doc 20(21)

Processbeskrivning - Ekonomistyrning

Processbeskrivning - Ekonomistyrning ProcIT-P-003 Procebekrivning - Ekonomityrning Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-06-20 för Procebekrivning Ekonomityrning Procebekrivning ProcIT-P-003 3.2 Innehållförteckning 1 Inledning

Läs mer

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn.

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn. SOCIALFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar RIKTLINJER SID 1 (8) 1. Bakgrund Socialnämnden töd till ideella föreningar 1 yftar till att tärka den ideella ektorn förutättningar att

Läs mer

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN UPPFÖLJNINGSENHETEN SID 1 (19) 2011-11-01XX Borttaget: 2011-10-31 UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAEV 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE; ERIK HAMNER REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, TYRESÖ

Läs mer

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (21) 2011-11-29XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ANITA SIMAK REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, UPPLANDS VÄSBY Rapport från

Läs mer

Processbeskrivning Rekrytering

Processbeskrivning Rekrytering ProcIT-P-005 Processbeskrivning Rekrytering Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidsson 2012-06-20 Dokumentnamn Dokumenttyp Dokument-id Versionsnummer Innehållsförteckning 1 Inledning 3

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

Introduktion till lättrörlig produktutveckling med Lean och Scrum

Introduktion till lättrörlig produktutveckling med Lean och Scrum Introduktion till lättrörlig produktutveckling med Lean och Scrum Mikael Lundgren Introduktion Lean och Agile är populära begrepp idag, då många verksamheter inspireras av Toyotas framgångar och effektiva

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1 " Scrum Scrum en beskrivning a description 1" 1 Scrums principer Värderingar från Agile Manifesto Scrum är mest känt av de agila arbetssätten. Agile Manifesto utgör en gemensam bas för att arbeta agilt

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

HANDBOK. Utvärdering av övningar

HANDBOK. Utvärdering av övningar HANDBOK Utvärdering av övningar Utvärdering av övningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Publikationsnummer: MSB 0175-10 ISBN:

Läs mer

Bevarande av webbsidor

Bevarande av webbsidor Bevarande av webbsidor Ett gemensamt projekt mellan LTU och LDB-centrum 2008-2009 Lena Lindbäck LDB-centrum 2009-09-04 1. INLEDNING...- 3-2. BAKGRUND...- 4-2.1 SYFTE OCH MÅL... - 4-2.2 METOD... - 5-2.3

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Appendix 3 - Riskanalys

Appendix 3 - Riskanalys Appendix3 Riskanalys Inledning Riskanalysen ska identifiera allt som kan gå snett i ett företag och hur stor sannolikheten är att det ska inträffa, vilka konsekvenser och om möjligt en kostnadskalkyl.

Läs mer

Processeffektivitet. Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden

Processeffektivitet. Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden Processeffektivitet Processeffektivisering i tjänsteproducerande verksamhet med Lean och Astrakanmetoden Här presenteras en arbetssätt för att uppnå snabba effektiviseringar av en verksamhet genom att

Läs mer

Att göra eller inte göra när det gäller bokföring inom den ideella sektorn

Att göra eller inte göra när det gäller bokföring inom den ideella sektorn Basnivå Ekonomisk styrning Introduktion till kursen: Modul 1 Budgetering Vad är en budget? Definition Budgeteringens roll i en organisations planering Modul 2 Redovisning och bokföring Vad är redovisning?

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer