Skogsskifte i Sörbyn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skogsskifte i Sörbyn"

Transkript

1 Skogkifte i Sörbyn Del från fatigheten Sörbyn 1:1 älje, 35 km från Boden. Skogmarken betår till tor del av tallungkogar i olika åldrar. Objektet kan endat köpa av kogfatighetägare inom Sörbyn kiftelag på grund av fatighetregleringen. Areal och koguppgifter 53 hektar produktiv kogmark 1 9 kogkubikmeter virkeförråd i huvudak yngre gallring- röjningkog Anbuddatum Måndagen den 24 maj 21 Fatighetmäklare Peter Öqvit, telefon ,

2 Anbudunderlag Sörbyn 1:1 Föräljningobjekt Ett kogkifte av fatighen Sörbyn 1:1 utbjud till föräljning genom anbud. Med objektet följer jakträtt i Sörbyn VVO amt en kog/jaktkoja. Fatighetägare Rune och Chritina Laron, Sörbyn. Föräljningätt Skiftet älj till högtbjudande genom anbud. Skogkiftet kan endat köpa för fatighetreglering (ammanlagning) till annan fatighet inom Sörbyn kiftelag. Belägenhet Skogkiftet ligger i byn Sörbyn 3 mil norr om Boden. Exakt belägenhet framgår av bilagda kopior av kog- och överiktkartor. Arealuppgifter Arealen fördelning på ägolag är enligt mätning på kogkarta: produktiv kogmark 53 hektar impediment och övrig mark 1 hektar Bekrivning av mark De uppgifter om kogtilltåndet om preentera i detta underlag har erhållit från kogbrukplan upprättad mar 21 av Skog- och Fatighetbyrån AB. Sammanfattning: Den produktiva kogmarkarealen har totalt uppmätt till 53 hektar. Virkeförrådet har uppkattat till totalt 19 kogkubikmeter. Obervera att normal naturvårdhänyn i amband med avverkningar kan innebära att kantzoner, fågelträd m.m. måte kvarlämna. I kogbekrivningen har inte hänyn tagit till detta.

3 Naturvärden, avverkning m.m. Avdelning nr 1 om 6,7 hektar är inlöt om biotopkydd. Det kan även finna andra områden om inte får avverka av naturvårdkäl. För att definitivt klargöra avverkningmöjligheterna måte alltid tilltånd anöka ho Skogtyrelen. Nyttjanderätter, ervitut o.dyl. Föräljningobjektet bevära av de, inkrivna och upplåtna rättigheter om framgår av bifogade utdrag ur CFD-regitret om å betäm i lantmäteriförrättningen. Fulltändig ervitututredning är ej utförd. Inteckningar och lån Föräljningobjektet överlåt fri från kulder och penninginteckningar. Mantal Föräljningobjektet tillför del av tamfatigheten mantal. Samfälligheter, vägar mm Fatigheten har andel i eventuella amfälligheter och gemenamhetanläggningar (bl a vägar): Andelar i de gemenamhetanläggningar om berör Fatigheten medföljer. Jakt och fike Fatigheten ingår i Sörbyn VVO, 5 ha kräv för jakträtt. Jakträtten överta av köparen från och med tillträdedagen. Fiket ingår i Degerelbygden amfällighetförening. Köpare beiktningkyldighet Det åligger köpare att på egen hand och/eller genom konult noggrant underöka Fatigheten markområden och kogtillgångar. Skoginventering ker genom tickprovvi taxering, en beprövad teknik om ger ett uppkattat värde. Preenterade koguppgifter kall endat e om hjälp vid egen koginventering. Avvikeler i åväl enkilda betånd om i totalförråd kan förekomma. Förvärvtilltånd Fatigheten ligger inom det område om enligt jordförvärvlagen (1979:23) utgör glebygdområde. Förvärvtilltånd kan kräva.

4 Vining Intreent får på egen hand beikta fatigheten. Föräljningätt Fatigheten älj genom kriftligt anbudförfarande. Säljarna förbehåller ig fri prövningrätt. Anbud kall vara angivet i venka kronor med fat pri. Använd gärna den bifogade blanketten. Säljarna förbehåller ig rätten att hålla en efterföljande förhandling mellan de högta budgivarna. Anbuddatum Skriftligt anbud kall ha inkommit enat måndag den 24/5 21, till adre Skog- & Fatighetbyrån AB, Kunggatan 23, Luleå. Anbudet kall vara märkt Sörbyn. Fatighetbildning Föräljningobjektet kan endat tillföra en annan fatighet inom Sörbyn kiftelag genom fatighetreglering. Förrättningkotnaden vid reglering betala av köparen. Betalningvillkor Köparen kall erlägga handpenning med 1 procent av köpekillingen vid köpekontraktet tecknande. Slutlig köpekilling erlägg vid tillträdet åvida parterna ej kommer överen om annat. Tillträde Tillträde ker enat 3 dagar från köpekontraktet upprättande, eller enligt överenkommele. Lagfart Vid fatighetreglering uppkommer ingen lagfartkotnad. Skattekonekvener för köpare Ytterligare information om Fatigheten amt katteinformation för köp av kogfatigheter kan ge av mäklaren. Peter Öqvit Fatighetmäklare tfn , Kunggatan 23, Luleå

5

6

7 Sammantällning över fatigheten Arealer hektar % Produktiv kogmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 52, Väg och kraftledning (linjeavdrag) Övrig areal Summa landareal 53,9 Summa vatten,4 Virkeförråd Totalt m³k 1886 m³k % Tall Gran Löv Gran Tall Medeltal m³k per ha 36 Löv Bonitet och tillväxt Fatigheten medelbonitet är beräknad till m³k per ha 2,6 Tillväxt per år vid planen upprättande uppkattad till cirka m³k 75 Avverkningförlag Totalt under perioden m³k 156 Varav gallring m³k och föryngringavverkning 156 m³k pcskog Utkriven: Län: Norrbotten län Kommun: Boden Föramling: Gunnarbyn Fatighet: Sörbyn 1:1 Id:

8 Skogen fördelning på ålderklaer Areal Virkeförråd Ålderkla Totalt m³k ha % m³k /ha Tall % Gran % Löv % Kalmark - 9 år , , , , Lågprodkog(E) Övertånd/Skikt Summa/Medel 52, Arealfördelning Areal % Kalmark E Skog Ålderklaer pcskog Utkriven: Län: Norrbotten län Kommun: Boden Föramling: Gunnarbyn Fatighet: Sörbyn 1:1 Id:

9 Avdelningbekrivning Skifte: Avd nr 1 Areal Ålder Hkl SI Virkeförråd Mål Trädlag diam Bekrivning Åtgärd n inkl tillväxt tillväxt Med A Uttag Årlig ha (-avdrag) år (Skikt) kla [kikt] ha avd cm Alternativ g % m³k m³k/ha 6,7 155 S3 T NO,b Tall 4 27 Biotopkydd Ingen åtgärd 2,5 Gran 5 24 Ap Löv 1 15 Död ved Not ,9 25 R2 T PG Tall 1 7 Älgkador Röjning Löv 2 1,1 X Gran 5 5 Löv 85 8,9 17 S2 T PG Tall 5 28 Föryng avv ,5 Gran Markberedning (F) 2 Löv 5 15 Plantering (F) 2 1,7 5 B PG Tall 5 2 Ingen åtgärd 1,8 Gran 5 18 Löv 9 2 4,4 4 B PG Löv 1 2 Ingen åtgärd 2,, PG Tall 5 11 Ingen åtgärd 1,8 Gran 15 1 Löv 8 1, PG Gran 9 13 Ingen åtgärd 2,7 Löv 1 13,4 Skapad från SkogView 1, Skapad från SkogView pcskog Utkriven: Län: Norrbotten län Kommun: Boden Föramling: Gunnarbyn Fatighet: Sörbyn 1:1 Id:

10 2 R S Skala 1: N 3 S2

11 N 3 S R S3 Skala 1:

12 S2 N 1 S3 2 R2 99 Skala 1: m

13 Avd 2.jpg Skogkoja avd 3.jpg Avd 1.jpg

14 Anbudblankett Anbud på ett kogkifte av fatigheten Boden Sörbyn 1:1 Undertecknad lämnar härmed ett bud om... kr. Undertecknad är medveten om de villkor för föräljningen om angivit i anbudunderlaget. Ort och datum Namnunderkrift Namnförtydligande Telefon dagtid/kvälltid Adre Potadre OBS! Märk kuvertet Sörbyn

Skogsfastighet i Kukkola

Skogsfastighet i Kukkola Skogfatighet i Kukkola Fin kogfatighet belägen 19 kilometer norr om Haparanda. Fatigheten utbjud till föräljning i två alternativ. Jakträtt i Kukkola och Toa jaktlag medföljer. Areal och koguppgifter 91

Läs mer

Försäljningsunderlag Pajala Kangos 6:37

Försäljningsunderlag Pajala Kangos 6:37 Föräljningunderlag Pajala Kango 6:37 260 hektar varav 148 hektar kogmark. Virkeförråd 6 700 m³k varav ca 5 100 m³k är äldre än 80 år och 1 500 m³k i huggningkla S2. Strand mot Lainioälven, del i Pajala

Läs mer

Skala 1:100000. 0 500 2500 5000 7500 10000 m. = 25 ha

Skala 1:100000. 0 500 2500 5000 7500 10000 m. = 25 ha 9 8 1 4 5 12 6 7 10 11 i 3 2 N Skala 1:100000 0 500 2500 5000 7500 10000 m = 25 ha Sammantällning över fatigheten Arealer hektar % Produktiv kogmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 14,2 3,0 0,0

Läs mer

Skogsskifte i Teurajärvi

Skogsskifte i Teurajärvi Skogsskifte i Teurajärvi Ett skogsskifte från fastigheten Teurajärvi 11:15 utbjudes till försäljning genom anbud. Försäljningsobjektet består av ett skogsskifte med skog i olika åldersklasser. Jakträtt

Läs mer

Arjeplog Gargåsen 1:1

Arjeplog Gargåsen 1:1 Försäljningsunderlag Arjeplog Gargåsen 1:1 Skogsfastighet om totalt 82 hektar fördelat på två områden med ett virkesförråd om ca 3 600 m³sk. strax nordväst om Slagnäs Jakt i Nylidens viltvårsområde om

Läs mer

Arjeplog Långviken 3:16

Arjeplog Långviken 3:16 Försäljningsunderlag Arjeplog Långviken 3:16 Strandlinje mot Storavan Skogsfastighet med upptill tio strandnära tomter föreslagna i detaljplan i närheten av byn Långviken. De föreslagna tomterna är 1 500-2

Läs mer

Kinda, 21 ha. Ängåsen

Kinda, 21 ha. Ängåsen Kinda, 1 ha Ängåsen 1 ÄNGÅSEN I SÖDRA ÖSTERGÖTLAND Gården Ängåsen ligger i södra delen av Östergötland mellan Björkfors och Hycklinge. Fastigheten är skogsdominerad och fördelar sig på 17 ha skog med

Läs mer

Skogsfastighet ca 40 ha

Skogsfastighet ca 40 ha Skogsfastighet ca 40 ha Klippan Östra Ljungby 3:72, del av Skogsfastighet belägen i Östra Ljungby skog ca 10 km norr om Klippan. 41,5 ha varav 39 ha produktiv skog. Virkesförråd om 6951 m3sk med medelbonitet

Läs mer

Vetlanda Björkö 1:11

Vetlanda Björkö 1:11 Vetlanda Björkö 1:11 Smålandsgård 33 ha Skogsgård med fritidsboende, belägen 15 km nordväst om Vetlanda. Fritidshus i 1½ plan. Ekonomibyggnader. Inägomark om 8,6 ha. Skogsmark om 13,6 ha med ett virkesförråd

Läs mer

Virkesrik fastighet på Vikbolandet

Virkesrik fastighet på Vikbolandet Virkesrik fastighet på Vikbolandet Norrköping Risätter 1:2, del av Obebyggd fastighet på Vikbolandet. Arealen uppgår till totalt 55,7 hektar varav 11,9 hektar åker och 38,8 hektar är produktiv skogsmark.

Läs mer

Skog och bostad i Åsen

Skog och bostad i Åsen Skog och bostad i Åsen SKELLEFTEÅ ÅSEN 2:86 Bostadshus för permanent-/eller fritidsboende. Ca 28 ha skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 1.800 m³sk. Skogsbilsväg finns en lång bit in på fastigheten.

Läs mer

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog.

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Nybro Balebo 1:9 Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Bud oss tillhanda senast 2015-06-08 Skog och Lantbruk

Läs mer

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . MÅLAKÖP - SMÅLAND Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S F A S T I G H E T 7 8 H A ALLMÄNT Mycket bra arronderad skogsfastighet

Läs mer

Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD

Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD Talltorpet 1:1 invid Kattedal är en skogsdominerad fastighet belägen ute vid Kattedalsfjärden 15 km sydöst om Valdemarsvik. Fastighetens 303 ha fördelar

Läs mer

SKOGSFASTIGHET. Belägen i Leksand kommun och Ål församling. Skattesats 34,69.

SKOGSFASTIGHET. Belägen i Leksand kommun och Ål församling. Skattesats 34,69. Ål-Kilen 4:17 SKOGSFASTIGHET Fastighet Fastigheten Leksand Ål-Kilen 4:17 Adress Skogsfastighet med timmerstuga. Arealer Belägen i Leksand kommun och Ål församling. Skattesats 34,69. Välarronderad skogsfastighet

Läs mer

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31.

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31. Stor skogsgård SOLLEFTEÅ SUNNERSTA 1:15 Välarronderad skogsgård beläget 2,5 mil öster om Sollefteå. Totala arealen är 394 ha varav ca 360 ha är skogsmark. Virkesförråd om ca 42 500 m³sk. Det finns även

Läs mer

Sandviken, 64 ha. Vreten

Sandviken, 64 ha. Vreten Sandviken, 64 ha Vreten 1 2 FRÅN JÄDRAÅN TILL VETTSJÖN Vid infarten till byn Vreten nära Järbo, ca 3 mil väster om Gävle, ligger denna fina gård. Från det högt belägna gårdstunet har man utsikt över dalgången

Läs mer

Gård med naturskönt läge 48 ha

Gård med naturskönt läge 48 ha Gård med naturskönt läge 48 ha VETLANDA EMHULT 3:2 Emhult 3:2 är en skogs- och jordbruksfastighet med högt och naturskönt läge 5 km utanför Kvillsfors. Fastigheten omfattar totalt 48 ha, fördelat på 34

Läs mer

Jönköping, 6 ha. Lugnt läge

Jönköping, 6 ha. Lugnt läge Jönköping, 6 ha Lugnt läge Tre kilometer öster om Hokasjön ligger den lilla gården Skoga 1:10. En fastighet för dig som vill bo på landet med möjlighet till mindre djurhållning/skogsbruk, eller för dig

Läs mer

Everöds ängar, 14 ha. Utgångspris: 1 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Everöds ängar, 14 ha. Utgångspris: 1 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Everöds ängar, 14 ha KRISTIANSTAD EVERÖD 23:1, DEL AV Jordbruksmark om ca 14 ha beläget intill Helge å, strax norr om Sjögård, mellan Everöd och Yngsjö. Försäljningen omfattar ca 11 ha ängsmark med höga

Läs mer

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn.

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn. SOCIALFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar RIKTLINJER SID 1 (8) 1. Bakgrund Socialnämnden töd till ideella föreningar 1 yftar till att tärka den ideella ektorn förutättningar att

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen KÖPEKONTRAKT Säljare NN Personnummer Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) fax Köpare NN Personnummer del Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) Fax Köpeobjekt Fastigheten XX

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

ROSLAGSGÅRD 14,4 HA. Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna och Söderby-Karl församling.

ROSLAGSGÅRD 14,4 HA. Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna och Söderby-Karl församling. Nora ROSLAGSGÅRD 14,4 HA Fastighet Fastigheten Norrtälje Nora 5:3 Adress Roslagsgård 14,4 ha Arealer Taxeringsvärde Ekonomi Bostadsbyggnad Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna

Läs mer

KORTFAKTA MÄKLARENS BESKRIVNING ANSVARIG MÄKLARE. Objektstyp: Gård Boarea: 530m. Boarea, Bostad 2: 500m

KORTFAKTA MÄKLARENS BESKRIVNING ANSVARIG MÄKLARE. Objektstyp: Gård Boarea: 530m. Boarea, Bostad 2: 500m Eskilstuna KORTFAKTA Objektstyp: Gård Boarea: 530m 2 Boarea, Bostad 2: 500m 2 Areal Totalt: 203.80 ha. Areal Skogsmark: 47 ha. Areal Åkermark: 120 ha. Areal Betesmark: 9.10 ha. Utgångspris: 32 500 000

Läs mer

Processbeskrivning - Ekonomistyrning

Processbeskrivning - Ekonomistyrning ProcIT-P-003 Procebekrivning - Ekonomityrning Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-06-20 för Procebekrivning Ekonomityrning Procebekrivning ProcIT-P-003 3.2 Innehållförteckning 1 Inledning

Läs mer

Simrishamn, 24 ha. Vemmerlöv

Simrishamn, 24 ha. Vemmerlöv Simrishamn, 24 ha Vemmerlöv 1 2 ÖSTERLENGÅRD Invid kyrkan i Östra Vemmerlöv finner ni en Österlensk fyrlängad gård. Bostadshuset har det traditionella utseendet för en Skånegård och den karaktäristiska

Läs mer

Pris: 1 100 000 kr el högstbjudande

Pris: 1 100 000 kr el högstbjudande Gård 1,5 ha sydöst Hörby Lantgård om ca 1,5 ha på högt, fint läge i Henset 15 km sydöst Hörby. Kringbyggt gårdscentra med bostadshus om 5 rum o kök och ekonomibyggnader med kostall, maskinhus om 300 kvm

Läs mer

GENERELLA BESTÄMMELSER

GENERELLA BESTÄMMELSER GENERELLA BESTÄMMELSER Utdelning till jord- och skogsbruket sker endast till fastigheter inom kommunen där styrkt delaktighet i Allmänningen föreligger. Utdelningen får nyttjas endast av sådana fastigheter

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor. KÖPEKONTRAKT Parter Fastighetens/tomträttens beteckning nedan kallad fastigheten Kommun och län (i Stockholm även församling) n försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling

Läs mer