Ladok. Registrering. RG01 Registrering en person 2. RG02 Registrering flera personer 4. RG10 Avbrott på kurs 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ladok. Registrering. RG01 Registrering en person 2. RG02 Registrering flera personer 4. RG10 Avbrott på kurs 9"

Transkript

1 Ladok Registrering OBS! Studenten skall själv registrera sig via webb tjänst och det är endast i undantagsfall som administratören ska registrera studenter. RG01 Registrering en person 2 Beskrivning av funktionen 2 1. Förslag kursregistrering 2 2. FFG reg på kurs, anmälningskod 3 3. FO reg på kurs 3 4. OM reg på kurs 3 RG02 Registrering flera personer 4 Beskrivning av funktionen 4 1. FFG reg på kurs 5 2. FFG reg utsökning via annan kurs, grupp, program 6 3. FO reg på kurs 7 4. OM reg på kurs 8 RG10 Avbrott på kurs 9 Beskrivning av funktionen 9 Arbetsgång vid inläggning/borttag av avbrott/tidigt avbrott 9 RG11 Ändra eller ta bort kursregistrering 10 Beskrivning av funktionen 10 Arbetsgång, flera personer 10 RG12 Ändra programmärkning av kurs 13 Beskrivning av funktionen Arbetsgång, en person i taget Arbetsgång, flera personer, via personvis inmatning eller utsökning 13 Sida 1 av 11

2 RG01 Registrering en person Beskrivning av funktionen Funktionen används för att lägga in alla typer av registreringar för en person i taget; Förstagångsregistrering (FFG), fortsättningsregistrering (FO) och omregistrering (OM). I funktionen ges förslag till registrering i de fall underlag finns i registret i form av antagningar och tidigare registreringar. Följande delfunktioner finns i RG01; 1. Förslag kursregistrering 2. FFG reg på kurs, anmälningskod 3. FO reg på kurs 4. OM reg på kurs Delfunktion kan väljas bland radioknapparna eller under ʺFunktionʺ i menyraden. Varje delfunktion är fristående, vilket betyder att man kan byta person inne i en delfunktion utan att återvända till startformuläret. Endast de delfunktioner som användaren är behörig till är åtkomliga. Obs! För att kunna registrera en student i delfunktionen Förslag kursregistrering krävs att studenten är antagen till kursen/kurserna. I alternativet ʺPersonliga inställningarʺ (under Funktion i menyraden) kan du välja om du vill att förslag till OM reg även ska visas i delfunktionen Förslag kursregistrering. 1. Förslag kursregistrering 1. Välj RG01 i huvudmenyn och välj sedan delfunktionen förslag kursregistrering. 2. Skriv in aktuell termin samt personnummer och tryck tab. Innevarande termin står som förslag och kan bekräftas eller ändras. 3. I formuläret ges ett eller flera förslag till kursregistrering. Om studenten är antagen till fler än tre kurser visas de tre första och med tab eller drag i scroll listen som visas flyttar du till övriga kurser. Registrering sker genom att du markerar J i kolumnen Reg till vänster och sedan klickar på Uppdatera. Du kan göra flera registreringar samtidigt. Blank ruta eller N medför ingen registrering. Med hjälp av tab förflyttar du dig mellan kurserna. Enter fungerar inte här. Glöm inte att titta på meddelanderaden att uppdateringen gick bra. 4. Om du vill kontrollera registreringen kan du titta i UT10. Med hjälp av F12 kan du snabbt byta funktion. 5. Efter uppdatering ställer sig markören på personnummer. Nu kan du fortsätta med nästa person om du vill. Sida 2 av 11

3 2. FFG-reg på kurs, anmälningskod Denna delfunktion används vid registrering av reserver. Observera att studenten måste/ska vara reservplacerad på aktuell kurs. I UT10 kan du kontrollera att studenten har en reservplacering. 1. Välj RG01 i huvudmenyn och välj sedan delfunktionen FFG reg på kurs, anmälningskod. 2. Ange termin och personnummer. Innevarande termin står som förslag och kan bekräftas eller ändras. Med hjälp av >> (sökpilar) kan du söka personnummer. På skärmen visas nu program och kursregistreringar som studenten har angiven termin. 3. Ange anmälningskod och tab. Anmälningskoden går att söka med >>. I sökformuläret kan du tillsammans med F3 (sökstjärna) skriva in delar av t ex anmälningskod och/eller kurskod och få fram alla anmälningskoder för din inst/avdelning. 4. Förslag till märkning av kursen, program och inriktning eller fristående kurs, läggs ut i nästa fält. Kontrollera att uppgiften är korrekt. Alla giltiga förslag till märkning av kursen söks automatiskt fram och läggs ut i drop down listan på skärmen. Ändra genom att välja alternativ i drop downlistan. 5. I nästa fält kan du lägga in personen i grupp (grupp i kurs). Skriv in gruppkoden eller sök gruppen med hjälp av >>. 6. Uppdatera! Ingen uppdatering sker före uppdatering. Glöm inte att titta på meddelanderaden om uppdatering skett. Kursregistreringen syns nu i UT Efter uppdatering ställer sig markören på personnummer. Nu kan du fortsätta med nästa person om du vill. 3. FO-reg på kurs 1. Välj RG01 i huvudmenyn och välj sedan delfunktionen FO reg på kurs. 2. Därefter samma arbetsgång som under Förslag kursregisrering. 4. OM-reg på kurs 1. Välj RG01 i huvudmenyn och välj sedan delfunktionen OM reg på kurs. 2. Därefter samma arbetsgång som under Förslag kursregistrering. Sida 3 av 11

4 RG02 Registrering flera personer Beskrivning av funktionen Funktionen används för att förstagångsregistrera (FFG), fortsättningsregistrera (FO) eller omregistrera (OM) personer på fristående kurs eller kurs inom program, med eller utan registreringsunderlag. Följande delfunktioner finns i RG02; 1. FFG reg på kurs 2. FFG reg utsökning via annan kurs, grupp, program 3. FO reg på kurs 4. OM reg på kurs Registrering flera personer För att kunna söka ut en grupp av studenter krävs att de är antagna. Försök att vänta in i det sista med att ta ut registreringsunderlaget, så att så många som möjligt kommer med på listan. Tillkommer det studenter (som varit reserver) på registreringsunderlaget går det att lägga till studenter under bearbetningen av listan. Uppmärksamma knappen med >>. Den kan du använda för att söka ut bl a anmälningskod och programkoder i funktionen. Klicka på >>, då kommer du till en sökfunktion. F3 = sökstjärna. 1. Man börjar med att skapa en ny lista och för att söka fram studenter. 2. Före registreringstillfället finns möjlighet att skriva ut ett registreringsunderlag. Denna utskrift görs normalt direkt efter utsökningen. Det finns också möjlighet att skriva ut ytterligare registreringsunderlag när man har listan framme på skärmen (ʺBearbeta listaʺ). Inlagda registreringsmarkeringar skrivs då ut på underlaget. 3. Efter registreringstillfället går man in på listnumret för registreringsunderlaget och de personer som ska registreras markers med J. Blank ruta eller N medför ingen registrering. 4. Efter att ha sparat registreringarna lagras de i temporära tabeller. Kommandot ʺDefinitiv inläggningʺ uppdaterar registreringarna i registret. Efter definitiv inläggning raderas listan. När funktionen startas görs automatiskt en genomsökning av påbörjade listor och dina egna listor visas i listöversikten i startbilden. Endast de listor som hör till vald typ av registrering (delfunktion) visas. I funktionsmenyn kan alternativet ʺVisa alla listorʺ bockas för, då visas alla listor som du är behörig till per delfunktion. Lista som ej avslutas tas bort genom att markera den i listöversikten och sedan ange ʺTa bort listaʺ. Ett dimmat R läggs ut när personerna redan har blivit registrerad. Registreringen har lagts in via annan lista eller i RG01. Ett dimmat N läggs ut när personen inte är aktuell för registrering. Orsak kan t ex vara ett sent inlagt återbud på kurs eller avbrott på program som kursen ska läsas inom. Det generella begränsningspaketet nås när utsökt grupp visas. Sida 4 av 11

5 1. FFG-reg på kurs Del 1 Uttag av registreringsunderlag (valfritt) Ta fram ett registreringsunderlag. OBS! Du kan gå direkt till 1.7 om du inte vill ha registreringsunderlag. 1.1 Välj RG02 huvudmenyn och välj därefter delfunktionen FFG reg på kurs. 1.2 Klicka på knappen SKAPA NY LISTA för att söka fram en grupp av studenter. 1.3 Efter att ha klickat på SKAPA NY LISTA kommer du till utsökningspaketet. Sök ut genom att ange termin och tryck på tab tangenten. Därefter anger du aktuell anmälningskod. 1.4 I formuläret ser du nu uppgifter om den kurs du sökt ut. Vill du söka ut studenter inom ett program anger du programkod (FRIST = Fristående kurs) och trycker på tab tangenten. Nu klickar du på knappen SÖK. 1.5 Samtliga studenter du sökt ut visas. Här har du möjlighet att gå till begränsningspaketet via knappen ʺBegränsaʺ. Är du nöjd med listan klickar du på knappen OK. Nu återgår du till formuläret för utsökningspaketet och du kan skriva ut ett registreringsunderlag genom att klicka på knappen SKRIV UT UNDERLAG. 1.6 Nu går du ur utsökningspaketet och därmed följer gruppen med till formuläret i RG02. Del 2 Inläggning av registreringar 1.7 Vi förutsätter att det gått en tid sedan du tagit ut underlaget och du ska nu lägga in registreringarna. Gå återigen in i RG02, välj delfunktionen FFG reg på kurs. Din lista ligger nu i listöversikten. Ta fram den lista du ska arbeta med. Det finns två möjligheter att göra detta: a: Du markerar listan som ligger i listöversikten och klickar på knappen BEARBETA LISTA alt. dubbelklicka på listan. b: Gå till direktval av lista. Skriv in listnumret som finns på registreringsunderlaget och tryck på tab tangenten, klicka på BEARBETA LISTA. 1.8 Nu hamnar du i formuläret ʺinläggning av registreringarʺ. Du registrerar du genom att skriva ett J i kolumnen ʺRegʺ till vänster och trycka på tab tangenten. Skall ingen registrering göras fyller du i ett N eller låter rutan stå tom (blank = ingen registrering). Vid ʺLägg in förvald markeringʺ kan du välja att lägga in J eller N på samtliga personer på listan. Markeringarna kan du sedan gå in och ändra personvis. 1.9 Klicka på knappen SPARA. (Du kan spara listan och återuppta arbetet vid ett senare tillfälle) Sida 5 av 11

6 1.10 När du är nöjd med listan klickar du på knappen DEFINITIV INLÄGGNING. Efter uppdatering raderas listan och den ligger ej längre i listöversikten. (Kom ihåg att titta på meddelanderaden om inläggningen gick bra) 1.11 Nu kan du gå in i funktionen UT32 och skriva ut en lista på dina registreringar samt ta ut adresslistor, rättningsprotokoll etc. 2. FFG-registrering - utsökning via annan kurs, grupp, program Delfunktionen används för att registrera studenter vid framförallt två tillfällen; När studenter läser flera kurser under en termin och du vill använda dig av en tidigare kurs vid utsökning för att få så korrekt underlagslista som möjligt När du registrerar studenter som läser första termin på program och din kurs inte är den första kursen på terminen 2.1 Välj RG02 i huvudmenyn och välj därefter delfunktionen FFG reg utsökning via annan kurs, grupp, program. 2.2 Klicka på knappen SKAPA NY LISTA för att söka fram en grupp av studenter. 2.3 Klicka på knappen utsökning. Nu hamnar du i det paket som kallas generell utsökning. Nu använder du företrädelsevis registrering på kurs för att söka fram din grupp av studenter, dvs klicka på knappen KURS under Registrering. 2.4 Ange kurskod för den kurs studenterna redan finns registrerade på. 2.5 Ange termin, innevarande termin är alltid förvald. 2.6 Ange typ av registrering, dvs vilken typ av registrering de du vill söka ut har sen tidigare. 2.7 Klicka på knappen SÖK. Nu har en grupp studenter sökts ut. Klicka på knappen OK om du är nöjd. Då återgår du till formuläret för utsökningspaketet och du ser att gruppen du sökt ut ligger i en textrad i formuläret. Klicka på KLAR och därefter på OK knappen och gruppen följer med till formuläret RG Längst ner i vänstra hörnet ser du att du fått ett listnummer. I detta läge har du möjlighet att skriva ut ett registreringsunderlag genom att klicka på knappen SKRIV UT UNDERLAG (valfritt). 2.9 När du ska lägga in registreringarna klickar du på knappen BEARBETA LISTA Nu hamnar du i formuläret inläggning av registreringar. Du registrerar genom att skriva ett J i kolumnen Reg till vänster och trycka på tabb tangenten. Skall ingen registrering göras fyller du i ett N eller låter rutan stå tom (blank = ingen registrering). Vid Lägg in förvald markering kan du välja att lägga in J eller N på samtliga personer på listan. Markeringarna kan du sedan gå in och ändra personvis Klicka på knappen SPARA. (Du kan spara listan och återuppta arbetet vid ett senare tillfälle. Sida 6 av 11

7 2.12 När du är nöjd med listan klickar du på knappen DEFINITIV INLÄGGNING. Efter uppdatering raderas listan och den ligger ej längre i listöversikten. (Kom ihåg att titta på meddelanderaden om inläggningen gick bra) 2.13 Nu kan du gå in i funktionen UT32 och skriva ut en lista på dina registreringar samt ta ut adresslistor, rättningsprotokoll etc. 3. FO-registrering på kurs I denna delfunktion fortsättningsregistrerar du studenter som läser en kurs som går över en eller flera terminer. 3.1 Välj RG02 i huvudmenyn och välj därefter delfunktionen Om registrering på kurs. 3.2 Klicka på knappen SKAPA NY LISTA för att söka fram en grupp av studenter. 3.3 Ange termin (innevarande termin är förvald) och kurskod). I listöversikten ser du nu alla aktuella kurstillfällen som är kopplade till kurskoden och som det går att fortsättningsregistrera på. 3.4 Markera önskad kurs. Innan du klickar på SÖK har du möjlighet att begränsa din sökning till att gälla endast programstudenter. Anger du FRIST får du endast studenter som läser fristående kurs. 3.5 Klicka på knappen SÖK. Nu visas sökresultatet i formuläret Visa antal funna personer. Du har nu möjlighet att begränsa din sökning genom att gå till begränsningspaketet via knappen Begränsa. Är du nöjd med utsökningen klickar du på knappen OK. 3.6 Nu kommer du tillbaka till startformuläret och du kan se att du fått ett listnummer längst ner i vänstra hörnet. I detta läge har du möjlighet att skriva ut ett registreringsunderlag genom att klicka på knappen SKRIV UT UNDERLAG (valfritt). 3.7 När du ska lägga in registreringarna klickar du på knappen BEARBETA LISTA. 3.8 Nu hamnar du i formuläret inläggning av registreringar. Du registrerar genom att skriva ett J i kolumnen Reg till vänster och trycka på tab tangenten. Skall ingen registrering göras fyller du i ett N eller låter rutan stå tom (blank = ingen registrering). Vid Lägg in förvald markering kan du välja att lägga in J eller N på samtliga personer på listan. Markeringarna kan du sedan gå in och ändra personvis. 3.9 Klicka på knappen SPARA. (Du kan spara listan och återuppta arbetet vid ett senare tillfälle) 3.10 När du är nöjd med listan klickar du på knappen DEFINITIV INLÄGGNING. Efter uppdatering raderas listan och den ligger ej längre i listöversikten. (Kom ihåg att titta på meddelanderaden om inläggningen gick bra Sida 7 av 11

8 3.11 Nu kan du gå in i funktionen UT32 och skriva ut en lista på dina registreringar samt ta ut adresslistor, rättningsprotokoll etc. 4. OM-registrering på kurs I denna delfunktion söks de studenter fram som ej har fått slutbetyg på angiven kurs 4.1 Välj RG02 i huvudmenyn och välj därefter delfunktionen OM registrering på kurs. 4.2 Klicka på knappen SKAPA NY LISTA för att söka fram en grupp av studenter. 4.3 Ange termin (innevarande termin är alltid förvald) och kurskod. 4.4 Vid Sök endast personer med FFG reg termin kan du begränsa utsökningen till att endast gälla studenter som är FFG registrerade viss termin (t ex föregående). Gör du ingen begränsning kommer du att få samtliga studenter som ej tidigare fått slutbetyg på kursen oavsett termin för FFG registrering. 4.5 Klicka på knappen SÖK. Nu visas sökresultatet i formuläret Visa antal funna personer. Har du inte begränsat utsökningen till viss termin tidigare har du här möjlighet att gå till begränsningspaketet via knappen Begränsa. Är du nöjd med utsökningen klickar du på knappen OK. 4.6 Nu kommer du tillbaka till startformuläret och du kan se att du fått ett listnummer längst ner i vänstra hörnet. I detta läge har du möjlighet att att skriva ut ett registreringsunderlag genom att klicka på knappen SKRIV UT UNDERLAG (valfritt). 4.7 När du ska lägga in registreringarna klickar du på knappen BEARBETA LISTA. 4.8 Nu hamnar du i formuläret ʺInläggning av registreringarʺ. Du registrerar genom att skriva ett J i kolumnen ʺRegʺ till vänster och trycka på tab tangenten. Skall ingen registrering göras fyller du i ett N eller låter rutan stå tom (blank = ingen registrering). Vid ʺLägg in förvald markeringʺ kan du välja att lägga in J eller N på samtliga personer på listan. Markeringarna kan du sedan gå in och ändra personvis. 4.9 Klicka på knappen SPARA. (Du kan spara listan och återuppta arbetet vid ett senare tillfälle) 4.10 När du är nöjd med listan klickar du på knappen DEFINITIV INLÄGGNING. Efter uppdatering raderas listan och den ligger ej längre i listöversikten. (Kom ihåg att titta på meddelanderaden om inläggningen gick bra 4.11 Nu kan du gå in i funktionen UT32 och skriva ut en lista på dina registreringar samt ta ut adresslistor, rättningsprotokoll etc. Sida 8 av 11

9 RG10 Avbrott på kurs Beskrivning av funktionen Funktionen används för att personvis lägga in och ta bort avbrott på kurs. Inläggning av uppgifterna i registret sker direkt när man anger kommandot Uppdatera. Avbrott på kurs ska läggas in när en studerande har börjat i en kurs men sedan avbrutit studierna. Avbrott på kursen är antingen ʺtidigt avbrottʺ, d v s inom tre veckor efter kursstart, eller vanligt avbrott. Högskolan kan besluta om att inte använda begreppet ʺtidigt avbrottʺ. I stället tar man bort registreringen helt och hållet när avbrottet sker inom tre veckor. Borttagning av registrering görs i en separat funktion (RG11). Avbrott på kurs (sent) Denna delfunktion ska användas när en student avbryter studierna på kursen senare än tre veckor efter kursstart. Borttagning av avbrott innebär att den ursprungliga kursregistreringen återställs. Tidigt avbrott på kurs Denna delfunktion ska användas när en student avbryter studierna på kursen inom tre veckor efter kursstart. Ta bort avbrott Denna delfunktion ska användas för att korrigera ett felaktigt avbrott eller när en studerande, som gjort avbrott, kommer tillbaka och vill fortsätta på kursen. Ta bort tidigt avbrott Denna delfunktion ska användas för att korrigera ett felaktigt tidigt avbrott eller när en studerande, som gjort tidigt avbrott, kommer tillbaka och vill fortsätta på kursen. Arbetsgång vid inläggning eller borttag av avbrott/tidigt avbrott 1. Börja med att välja delfunktion i listan i startformuläret. 2. Ange ett personnummer och den registreringstermin som avbrottet gjordes. Den studerandes alla registreringsuppgifter som finns i registret angiven termin visas på skärmen. 3. Man markerar rutan för borttagning (ʺBortʺ) av avbrott eller rutan för avbrott (ʺAvbrʺ) på kurs samt anger ett avbrottsdatum. Sida 9 av 11

10 RG11 Ändring/borttagning av registrering Beskrivning av funktionen Funktionen används för att ta bort felaktiga kursregistreringar för en person eller flera personer i taget. FFG reg kan endast tas bort om inga resultat finns på kursen. FO reg kan alltid tas bort, men varning utfärdas om resultat finns på innevarande termin. OM reg på innevarande termin kan tax bort utan kontroller. Arbetsgång, flera personer 1. Välj RG11 i huvudmenyn. 2. Välj Flera personer. 3. Ange kurskod. 4. Fyll i personnummer eller klicka på Personvis eller Utsökning a) Om du klickat på Personvis öppnas ny sida för personvis inmatning. Matat manuellt in personnummer och tryck sedan OK. Ladok återvänder till startsidan och i rutan Antal visas antalet inmatade personer. b) Med Utsökning öppnar Ladok det generella utsökningspaketet där du kan söka på t ex kurskod, grupp eller liknande. När du sökt ut klart återvänder du till startsidan med Klar. I rutan Antal visas antalet utsökta personer. 5. När du klickat OK öppnar Ladok en ny sida och visar studentens/ernas alla registreringar (FFG, FO och OM) på angiven kurs. Endast de kursregistreringar som är på angiven termin kan tas bort. Övriga registreringar kan inte tas bort utan visas endast som information. 6. När en registrering skall tas bort anger man J i fältet ʺBortʺ och därefter kommandot Uppdatera. Borttagningen utförs direkt. Glöm inte att titta på meddelanderaden om uppdateringen gick bra. 7. Vid uppdatering kan det i vissa fall skapas två typer av listor: a. Arkivlista när man tagit bort kursregistreringar som tidigare har skrivits ut på verifikationslista. b. Kontrollista lista över programstuderande som p g a borttagning av registreringar har blivit utan kursregistreringar på programmet. Sida 10 av 11

11 RG12 Ändra programmärkning av kursregistrering Beskrivning av funktionen Funktionen används för att flytta en kurs från fristående kurs till program och ev. inriktning och vice versa eller från ett program och ev. inriktning till annat program/inriktning. Detta kan göras för en person i taget eller för flera personer, via personvis inmatning eller utsökning. 1. Arbetsgång för en person i taget 1.1 Välj RG12 i huvudmenyn. 1.2 Välj alternativet En person och tryck på OK 1.3 Ny sida öppnas. 1.4 Skriv in personnummer i fältet för Pnr och tryck tab. 1.5 I fältet ändra programmärkning visas de kurser som studenten är registrerad på. 1.6 För att ändra märkning av kurs: klicka på neråt pilen längst till höger på den kurs man önskar ändra. 1.7 De alternativ man kan ändra till visas. 1.8 Välj det program eller alternativet FRIST KURS som man vill ändra till. 1.9 Klicka på Uppdatera. 2. Arbetsgång för flera personer, via personvis inmatning eller utsökning 2.1 Välj RG12 i huvudmenyn. 2.2 Välj alternativet Flera personer och tryck på OK. 2.3 Ny sida öppnas. 2.4 Skriv in kurskoden för den kurs som ändring skall göras för. 2.5 Välj någon av knapparna Personvis eller Utsökning. 2.6 Om du väljer Personvis öppnas ny sida för personvis inmatning. Här matas personnummer in manuellt. 2.7 Om du väljer Utsökning öppnas det generella utsökningspaketet där du kan söka på t ex kurskod, grupp eller liknande. Sida 11 av 11

Studentcentrum, Ladok Version 1.0, 2012-07-01 REGISTRERING I LADOK. Avser utbildning på grund- och avancerad nivå

Studentcentrum, Ladok Version 1.0, 2012-07-01 REGISTRERING I LADOK. Avser utbildning på grund- och avancerad nivå Studentcentrum, Ladok Version 1.0, 2012-07-01 REGISTRERING I LADOK Avser utbildning på grund- och avancerad nivå Innehållsförteckning Registrering i Ladok 3 Studiemedel 3 Helårsstudent (HST/HÅS) 3 Kurser

Läs mer

REGISTRERING LADOK NOUVEAU

REGISTRERING LADOK NOUVEAU 2002-02-19 MALMÖ HÖGSKOLA REGISTRERING LADOK NOUVEAU 1. Registrering flera personer på kurs sid 2 2. Registrering av en person sid 5 3. Uppflyttning av terminsreg på program sid 7 4. Registrering på program

Läs mer

Ladok. Resultatrapportering på hel kurs RS10. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2

Ladok. Resultatrapportering på hel kurs RS10. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2 Ladok Resultatrapportering på hel kurs RS10 Personliga inställningar 2 Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2 1 Inläggning av betyg på hel kurs 2 Inläggning av betyg 2 Rapportera in betyg via underlag

Läs mer

Ladok. Resultatrapportering på prov RS01. Resultatrapportering på prov RS01 1. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid rapportering i RS01 2

Ladok. Resultatrapportering på prov RS01. Resultatrapportering på prov RS01 1. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid rapportering i RS01 2 Ladok Resultatrapportering på prov RS01 Resultatrapportering på prov RS01 1 Personliga inställningar 2 Arbetsgång vid rapportering i RS01 2 1. Inläggning av betyg på prov RS01 2 2. Examens /projektarbete

Läs mer

Grupper. SA10 Grupphantering

Grupper. SA10 Grupphantering Grupper Ibland kan det finnas en praktisk betydelse att spara en ett visst antal studenter för att senare kunna ta fram dem för att göra t.ex klass - indelningar, laborationsgrupper, uppföljningar på kurser

Läs mer

Ladok. Funktionsbeskrivning. RS81 Resultatrapportering på hel kurs Version: Beteckning:

Ladok. Funktionsbeskrivning. RS81 Resultatrapportering på hel kurs Version: Beteckning: Ladok Funktionsbeskrivning RS81 Resultatrapportering på hel kurs 2003-09-29 Version: Beteckning: 660-181-009 Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 2003-09-29 Bengt Reinholdsson

Läs mer

Utdata för personer i Ladok Nouveau

Utdata för personer i Ladok Nouveau Utdata för personer i Ladok Nouveau UT10 - Visa studentuppgifter...2 UT20: Intyg...3 UT21: Kursbevis...5 UT10 - Visa studentuppgifter Funktionen presenterar uppgifter om grundutbildningsstudenter. Man

Läs mer

Resultat på prov RS01

Resultat på prov RS01 LADOK Nouveau Resultat på prov RS01 och UT34 1 Resultat på prov RS01 Allmänt om funktionen (Denna information mm finns att skriva ut i Funktionshjälpen som finns under Hjälp i menyraden) RS01 hanterar

Läs mer

Återbud och reservantagning - SA03

Återbud och reservantagning - SA03 Återbud och reservantagning SA03 1(7) Återbud och reservantagning - SA03 Allmänt om funktionen (Se även Funktionshjälpen som finns under Hjälp i menyraden) Denna funktion används för att anta reserver

Läs mer

Kravspecifikation 970524 1. SA42 Val av programinriktning

Kravspecifikation 970524 1. SA42 Val av programinriktning Kravspecifikation 970524 1. SA42 Val av programinriktning Ersätter PJ40 2. Konstruktör: Matz-Ola Cajdert 3. Beskrivning av funktionen - Syftet Denna funktion används då studenter inom ett program skall

Läs mer

Utdata för grupper av studenter i Ladok Nouveau

Utdata för grupper av studenter i Ladok Nouveau Utdata för grupper av studenter i Ladok Nouveau Utdata för Grupper av studenter...2 Utdata kurs...2 UT30 Antagna/reserver till kurs...2 UT31: Förväntade deltagare i kurs...5 UT32: Registrerade på kurs/inst...6

Läs mer

SJÄLVSTUDIEMATERIAL RESULTATRAPPORTERING I LADOK

SJÄLVSTUDIEMATERIAL RESULTATRAPPORTERING I LADOK Studentcentrum, Ladok Version 1.0 2012-07-01 SJÄLVSTUDIEMATERIAL RESULTATRAPPORTERING I LADOK Avser utbildning på grund- och avancerad nivå Innehållsförteckning Resultatrapportering i Ladok... 3 Helårsprestation

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET. Manual. Forskarladok. Ladokgruppen 2013

STOCKHOLMS UNIVERSITET. Manual. Forskarladok. Ladokgruppen 2013 STOCKHOLMS UNIVERSITET Manual Forskarladok Ladokgruppen 2013 Innehåll Antagning till forskarutbildning SA90... 3 Antagning... 4 Ändring... 4 Forskarstuderandes handledare SA91... 5 Inläggning... 5 Inläggning

Läs mer

RG90 - Registrering, Aktivitet och Försörjning

RG90 - Registrering, Aktivitet och Försörjning Denna funktion används för att registrera doktorander och rapportera deras aktivitet och försörjning. Uppgifterna används i KI:s verksamhetsuppföljningssystem VIS samt skickas till SCB. Inför rapportering

Läs mer

INTRODUKTION TILL LADOK

INTRODUKTION TILL LADOK Innehåll 1. Huvudmenyn... 2 2. Menyraden... 3 Arkiv... 3 Redigera... 3 Inställningar... 3 Special... 3 Funktion... 4 Hjälp... 4 3. Funktion och förflyttningar... 4 Förflyttning mellan fält... 4 Förflyttning

Läs mer

RS01 Resultat på prov

RS01 Resultat på prov Studentavdelningen/Ladokgruppen 1 (8) RS01 Resultat på prov Detta dokument uppdaterades senast den 29 oktober 2008. Syfte I funktionen kan man rapportera resultat på prov, tillgodoräkna, ändra och ta bort

Läs mer

Funktionsbeskrivning. 2. Uppdelning av funktionen i delfunktioner. 3. Behörighetsanalys till delfunktioner

Funktionsbeskrivning. 2. Uppdelning av funktionen i delfunktioner. 3. Behörighetsanalys till delfunktioner Funktionsbeskrivning RS93 Alla kurser klara på forskarnivå 1. av funktionen - Syftet Med denna funktion kan man lägga in, ändra och ta bort uppgift om att alla obligatoriska forskarutbildningskurser för

Läs mer

RS02 Resultatrapportering på individuella kurser

RS02 Resultatrapportering på individuella kurser KTH RS02 Funktionsbeskrivning RS02 Resultatrapportering på individuella kurser Funktionsbeskrivning Innehåll 1. Beskrivning av funktionen...................... 2 2. Uppdelning till delfunktioner..................

Läs mer

Ladok. Introduktion för användare i Ladok. Att Logga in i Ladok 2. Arbetsfält att känna igen 3. Snabbkommandon 4. Ladok utan mus 5.

Ladok. Introduktion för användare i Ladok. Att Logga in i Ladok 2. Arbetsfält att känna igen 3. Snabbkommandon 4. Ladok utan mus 5. Ladok Introduktion för användare i Ladok Att Logga in i Ladok 2 Arbetsfält att känna igen 3 Snabbkommandon 4 Ladok utan mus 5 Utskrifter mm 5 Ordförklaringar 7 Sida 1 av 8 Introduktion för användare i

Läs mer

Självstudiematerial resultatrapportering i Ladok

Självstudiematerial resultatrapportering i Ladok 1 Certifiering av Ladok-användare Självstudiematerial resultatrapportering i Ladok Avser utbildning på grund- och avancerad nivå Version 1.1 2011-01-12 1 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Ladok på forskarnivå vid Umeå universitet

Ladok på forskarnivå vid Umeå universitet Sid 1 (8) vid Umeå universitet Dokumentet är ett komplement till Handläggningsordning för dokumentation av uppgifter i Ladok på forskarnivå vid Umeå universitet. Den är ett stöd och hjälpmedel för i första

Läs mer

Omregistrerade studenter i Studentportalen

Omregistrerade studenter i Studentportalen Guide Omregistrerade studenter i Studentportalen Senast uppdaterad: 2015-02-16 Innehåll Deltagarlistan på ett kurstillfälle... 2 Omregistrerade studenter... 2 Rekommenderade rutiner vid en omregistrering...

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning SA09 - Studieavgifter 2016-04-12 Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2011-02-22 Lisa Eliasson/Mattias Wickberg Nytt dokument - 2012-06-19 Maria Vännman Lägger till nya skärmdumpar

Läs mer

UT46 Uppföljning på program Kravspecifikation

UT46 Uppföljning på program Kravspecifikation KTH UT46 KRAVSPECIFIKATION UT46 Uppföljning på program Kravspecifikation Innehåll 1. Funktionsbenämning............................ 2 2. Konstruktör.................................... 2 3. Kortfattad

Läs mer

Registrering av studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå vårterminen 2016

Registrering av studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå vårterminen 2016 1 15 januari 2016 Dnr STYR 2016/55 Institutioner utanför LTH med studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå Student och utbildning Ladokavdelningen Avd chef L Schmidt Registrering av studenter

Läs mer

Funktionsbeskrivning för FSOK delarna Kurs och Uppnådda hskpoäng samt indexformuläret för sökning på kursbenämning

Funktionsbeskrivning för FSOK delarna Kurs och Uppnådda hskpoäng samt indexformuläret för sökning på kursbenämning Lou Lagusson 1 (10) Funktionsbeskrivning för FSOK delarna Kurs och Uppnådda hskpoäng samt indexformuläret för sökning på kursbenämning 1 Syfte med FSOK-tilläggen Utsökning ska kunna göras på forskarkurs

Läs mer

En kort guide till VFU-portalen. För dig som arbetar som VFU-administratör på lärosäte

En kort guide till VFU-portalen. För dig som arbetar som VFU-administratör på lärosäte En kort guide till VFU-portalen För dig som arbetar som VFU-administratör på lärosäte Version 1.2, uppdaterad mars 2013 Följande sidor kommer ge en kort och övergripande guide till de vanligaste funktionerna

Läs mer

1 Syfte med formuläret för utsökning av personer med särskilt tillstånd till forskarstudier

1 Syfte med formuläret för utsökning av personer med särskilt tillstånd till forskarstudier Magnus Böhlin 1 (5) Funktionsbeskrivning för UT93 delen särskilt tillstånd 1 Syfte med formuläret för utsökning av personer med särskilt tillstånd till forskarstudier Formulärnamn UT90A03G Följande tillägg

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning RG12 Ändra programanmärkning av kursregistrering 2016-05-25 Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2013-04-12 Anna-Carin Wiklund Första utkast. Gjort om den PDF som ligger

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-samordnare Senast uppdaterad: 2013-01-14 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4. Lägg

Läs mer

Arbetsrutin för tillgodoräknande

Arbetsrutin för tillgodoräknande Arbetsrutin för tillgodoräknande Beslut om tillgodoräknande av prov eller kurs görs av institutionen som också lägger in uppgifterna i Ladok. Tillgodoräknandeblankett och de Lokala regler för tillgodoräknande

Läs mer

Inloggning i Ladokportalen för personal

Inloggning i Ladokportalen för personal Inloggning i Ladokportalen för personal Ladokportalen är en webbtjänst som gör det möjligt för all personal att via webben få tillgång till uppgifter i Ladok. Gå till https://ladokportalen.hb.se Ange de

Läs mer

Funktionsbeskrivning. SB10 Adressuppdatering. Innehållsförteckning

Funktionsbeskrivning. SB10 Adressuppdatering. Innehållsförteckning 12016-12-022016-12-022016-12-021151 Dokument 1 Adressuppdatering Innehållsförteckning 1. Allmänt om funktionen 2. Uppdelning i delfunktioner 3. Behörighetsanalys 4. Preferensstyrning 5. Utskrifter 6. Avvikelser

Läs mer

Ladok. Arbetsbeskrivning för uppdatering av provuppsättning och prov KA16. Prov 2. Provuppsättning 2. Personliga inställningar 2

Ladok. Arbetsbeskrivning för uppdatering av provuppsättning och prov KA16. Prov 2. Provuppsättning 2. Personliga inställningar 2 Ladok Arbetsbeskrivning för uppdatering av provuppsättning och prov KA16 Prov 2 Provuppsättning 2 Personliga inställningar 2 1 Inläggning av nytt prov 3 2 Inläggning av provuppsättning 5 3 Ändring av provuppsättning

Läs mer

Lathund, skapa kurstillfällen för Ladok via UtbildningsGubas

Lathund, skapa kurstillfällen för Ladok via UtbildningsGubas Lathund, skapa kurstillfällen för Ladok via UtbildningsGubas Den här lathunden avser tillfällen som tidigare har beställts direkt från Ladokgruppen. Dessa ska läggas in i UtbildningsGubas för att sedan

Läs mer

KA27 Uppflyttningsvillkor Kravspecifikation

KA27 Uppflyttningsvillkor Kravspecifikation KTH KA27 KRAVSPECIFIKATION 1 KA27 Uppflyttningsvillkor Kravspecifikation Innehåll 1. Funktionsbenämning............................... 2 2. Konstruktör.................................... 2 3. Kortfattad

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-koordinator Senast uppdaterad: 2012-01-12 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4.

Läs mer

Resultatrapportering på hel kurs via Lärarportalen. Karolina Tuvesson Leif Lagebrand reviderad 2012-09-05 (revidering kommer ske kontinuerligt)

Resultatrapportering på hel kurs via Lärarportalen. Karolina Tuvesson Leif Lagebrand reviderad 2012-09-05 (revidering kommer ske kontinuerligt) Resultatrapportering på hel kurs via Lärarportalen Karolina Tuvesson Leif Lagebrand reviderad 2012-09-05 (revidering kommer ske kontinuerligt) Gå till www.bth.se/nyalararportalen Välj Resultatrapportering,

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning RG12 Ändra programanmärkning av kursregistrering 2013-04-12 Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2013-04-12 Anna-Carin Wiklund Första utkast. Gjort om den PDF som ligger

Läs mer

Studentens väg från antagen till registrerad Vad ser studenten i Studentportalen? Lägg till en kursregistrering... 7

Studentens väg från antagen till registrerad Vad ser studenten i Studentportalen? Lägg till en kursregistrering... 7 Guide Uppdaterad 2014-05-28 Kursregistrering Via Studentportalens funktion för Kursregistrering är det möjligt att lägga upp information om kursregistrering, kursstart och kontaktuppgifter per kurstillfälle

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Minimanual för Ladoks gränssnitt

Minimanual för Ladoks gränssnitt Minimanual för Ladoks gränssnitt Stockholms universitet, Studentbyrån, LADOK Innehållsförteckning Huvudmenyn startformuläret... 1 Menyraden... 2 Statusraden... 3 Knappar och kommandon... 3 Inmatning av

Läs mer

OBS: Vänta med att köra EB50 skarpt tills ni har kört EB47 och EB48 för samtliga terminer!

OBS: Vänta med att köra EB50 skarpt tills ni har kört EB47 och EB48 för samtliga terminer! Leverans 2015_02 från den 23 april togs i drift den 27 maj. I driftsättningen ingår även leveranskompletteringen från den 20 maj. Här följer en sammanfattning av nyheterna. Utförligare information finns

Läs mer

Funktionsbeskrivning. 2. Uppdelning av funktionen i delfunktioner. 3. Behörighetsanalys till delfunktioner

Funktionsbeskrivning. 2. Uppdelning av funktionen i delfunktioner. 3. Behörighetsanalys till delfunktioner Funktionsbeskrivning RS92 Uppnådd andel, forskarnivå Ersätter FP80 1. Beskrivning av funktionen - Syftet Med denna funktion kan man lägga in, ändra och ta bort uppgift om handledarens uppskattning av forskarstudentens

Läs mer

Ladok. Funktionsbeskrivning. för KA11 Kurser och prov - utdata. (ny funktion 2005) Beteckning:

Ladok. Funktionsbeskrivning. för KA11 Kurser och prov - utdata. (ny funktion 2005) Beteckning: Ladok Funktionsbeskrivning för KA11 Kurser och prov - utdata (ny funktion 2005) 2016-02-04 Beteckning: Carina Ytterström 2016-02-04 2 (11) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2005-11-10 Carina

Läs mer

Arbetsrutin för resultatrapportering via Ladok på webb

Arbetsrutin för resultatrapportering via Ladok på webb Arbetsrutin för resultatrapportering via Ladok på webb Resultatrapportering via Ladok på webb är en valfri arbetsrutin som följer de lokala regler för examination som finns på https://lpw.lnu.se Processbeskrivning

Läs mer

Användarmanual för IBP:s StudentPlaneringsModul v.3.2

Användarmanual för IBP:s StudentPlaneringsModul v.3.2 Prognosarbete Klicka här för att ange text. Innehållsförteckning Arbeta med prognos... 2 1 Arbeta med prognos Under verksamhetsårets gång vill man vid olika tidpunkter ta fram prognoser för verksamhetsåret.

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. INAMN01 Indexformulär Sök person

KRAVSPECIFIKATION. INAMN01 Indexformulär Sök person KRAVSPECIFIKATION INAMN01 Indexformulär Sök person STU-08-T-8108 webbadress Projektnamn STU-T-8108 Fastställt av Dokumentansvarig Lars Hansson Dokumentidentitet Datum 2009-01-15 Status Levererad Lars Hansson

Läs mer

Kravspecifikation RS92 Uppnådd andel, forskarnivå

Kravspecifikation RS92 Uppnådd andel, forskarnivå Kravspecifikation RS92 Uppnådd andel, forskarnivå 2009-11-12 Status: Ofullständig Birgitta Lewén-Johansson 2009-11-12 2 (8) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2009-11-12 BLN Första utkast,

Läs mer

Funktionsbeskrivning. UT10 Visa studentuppgifter

Funktionsbeskrivning. UT10 Visa studentuppgifter Funktionsbeskrivning UT10 Visa studentuppgifter Matz-Ola Cajdert 2013-08-19 2 (11) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2001-06-21 Matz-Ola Cajdert Dokument skapas - 2009-11-09 Jenny H Svensson

Läs mer

Funktionsbeskrivning. - SA06- Etablering och antagning av utbytesstudenter

Funktionsbeskrivning. - SA06- Etablering och antagning av utbytesstudenter sbeskrivning - SA06- Etablering och antagning av utbytesstudenter Sida 2 av 17 er Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare X.X 1994-04-15 Första versionen? 2009-01-21 2010-06-08 2011-02-17 2012-08-24

Läs mer

Resultatrapportering på provmoment via Lärarportalen. Karolina Tuvesson Leif Lagebrand reviderad (revidering kommer ske kontinuerligt)

Resultatrapportering på provmoment via Lärarportalen. Karolina Tuvesson Leif Lagebrand reviderad (revidering kommer ske kontinuerligt) Resultatrapportering på provmoment via Lärarportalen Karolina Tuvesson Leif Lagebrand reviderad 2012-09-05 (revidering kommer ske kontinuerligt) Gå till www.bth.se/nyalararportalen Välj Resultatrapportering,

Läs mer

Resultatrapportering via Studentportalen

Resultatrapportering via Studentportalen Guide Resultatrapportering via Studentportalen Instructions in English are available in the manual. Senast uppdaterad: 2015-03-27 Innehåll Om resultatrapportering i Studentportalen... 2 Rapportering av

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

UT51 Utdata,utresande utbytesstudenter

UT51 Utdata,utresande utbytesstudenter Produkt: Ladok Dokumentnamn: Nouveau Funktionsbeskrivning UT51 Utdata,utresande utbytesstudenter Funktionsbeskrivning Innehåll 1. Beskrivning av funktionen........................... 2 2. Uppdelning till

Läs mer

Ladok. Tillgodoräknande av kurs RS21. Allmänt om funktionen Arbetsgång Tillgodoräknande av hel kurs Arbetsgång Internationellt utbyte 4

Ladok. Tillgodoräknande av kurs RS21. Allmänt om funktionen Arbetsgång Tillgodoräknande av hel kurs Arbetsgång Internationellt utbyte 4 Ladok Tillgodoräknande av kurs RS21 Allmänt om funktionen 2 1. Arbetsgång Tillgodoräknande av hel kurs 3 2. Arbetsgång Internationellt utbyte 4 3. Arbetsgång Ändra/Ta bort tillgodoräknande 5 Sida 1 av

Läs mer

Kravspecifikation RG02 Kursregistrering - Flera personer

Kravspecifikation RG02 Kursregistrering - Flera personer Kravspecifikation RG02 Kursregistrering - Flera Bengt Reinholdsson 2013-09-26 2 (83) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2008-01-14 Bengt Reinholdsson Brutit ut detta från gamla kravlistan för

Läs mer

SA33 - Val av kurser inom program m terminsreg

SA33 - Val av kurser inom program m terminsreg Margareta Poovi 2016-02-03 SA33 1 (15) SA33 - Val av kurser inom program m terminsreg 1. Allmänt om funktionen Funktionen SA33 används för inläggning och borttagning av kursval på program med terminsregistrering.

Läs mer

Manual för inläggning av tillgodoräknande av prov

Manual för inläggning av tillgodoräknande av prov 2016-11-21 Sid 1 (12) Manual för inläggning av tillgodoräknande av prov Syftet med delfunktionen är att kunna dokumentera studenter som får tillgodoräkna sig ett prov eller del av prov med studier från

Läs mer

Kravlista för RS01 Bologna-anpassning. Innehållsförteckning

Kravlista för RS01 Bologna-anpassning. Innehållsförteckning Lou Lagusson 1 (10) Kravlista för RS01 Bologna-anpassning Innehållsförteckning Ändringshistorik Sid 2 1 Formulärlista Sid 3 2 Formulärkrav Sid 3 3 Bilaga 1-3 arkivlistor Sid 7 Lou Lagusson 2 (10) Ändringshistorik

Läs mer

LADOK Nouveau Intyg UT21 1(5)

LADOK Nouveau Intyg UT21 1(5) Intyg UT21 1(5) Kursbevis UT21 Funktionen används för att skriva ut kursbevis på svenska och/eller engelska för en/flera kurser och en/flera personer på grundnivå och avancerad nivå. Allmänt om funktionen

Läs mer

Tillgodoräknande på Forskarnivå RS21

Tillgodoräknande på Forskarnivå RS21 Tillgodoräknande - RS21 1 (6) Tillgodoräknande på Forskarnivå RS21 Beslut om tillgodoräknande regleras i dokumentet Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Blankett 13 utgör underlag

Läs mer

En kort guide till VFU-portalen. För dig som arbetar som VFU-samordnare i kommunen.

En kort guide till VFU-portalen. För dig som arbetar som VFU-samordnare i kommunen. En kort guide till VFU-portalen För dig som arbetar som VFU-samordnare i kommunen. Version 1.2 maj 2013 Följande sidor kommer ge en kort och övergripande guide till de vanligaste funktionerna i VFUportalen.

Läs mer

Handbok för registervård. - Del 9

Handbok för registervård. - Del 9 Handbok för registervård - Del 9 Sida 2 av 14 Innehåll 1 FELSÖKNINGAR I HANDBOK 9... 3 1.1 RESERVATIONER GÄLLANDE FELSKRIPT... 3 1.2 ÅTERKOPPLING PÅ KÖRNINGARNA... 3 1.3 SAMMANSTÄLLNING OCH SQL-SKRIPT

Läs mer

Selma - Manual Utbildningsplan

Selma - Manual Utbildningsplan Selma - Manual Utbildningsplan Selma 5.4 2013-10-09 Innehållsförteckning UTBILDNINGSPLAN... 3 SKAPA UTBILDNINGSPLAN... 3 ARBETA MED EN PÅBÖRJAD UTBILDNINGSPLAN... 3 Allmänt... 4 Beskrivning... 6 Studieplan

Läs mer

Sekreterare och Plussekreterare Version via Melior

Sekreterare och Plussekreterare Version via Melior Sekreterare och Plussekreterare Version 3.7.3 via Melior Logga in i Melior. Öppna MedSpeech via Externa program i menyraden, välj Utskrift diktatlista, v.g. se nedan. MedSpeech startar och du får upp en

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

6. Systemet visar kursen och kursens undermenyer. En av dessa undermenyer är Lägg till och hantera moment.

6. Systemet visar kursen och kursens undermenyer. En av dessa undermenyer är Lägg till och hantera moment. Användarfall Uppgift: Lägg till moment för en kurs Beskrivning: Läraren lägger till moment i en kurs för att kunna hantera betygen i Ladok på webb. Tillkommande användarfall: Lägg till betyg för student

Läs mer

Kom igång med Adela Gymnasium

Kom igång med Adela Gymnasium Kom igång med Adela Gymnasium Publicerad 2011-07-05 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Gymnasium 1 Starta Adela Gymnasium 5 Logga in som

Läs mer

Bilaga A. Grundläggande funktioner

Bilaga A. Grundläggande funktioner Bilaga A. Grundläggande funktioner version 2006-03-24 A.1 Bilaga A. Grundläggande funktioner Den här bilagan beskriver hur grundläggande funktioner i SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna

Läs mer

Behörighet till delfunktion ger rätt att söka, visa och skriva ut sökresultat. För uppdatering krävs särskild behörighet.

Behörighet till delfunktion ger rätt att söka, visa och skriva ut sökresultat. För uppdatering krävs särskild behörighet. Funktionsbeskrivning KA79 Kurser med flera huvudämnen Ny funktion. 1. Beskrivning av funktionen - Syftet Med denna funktion kan man söka, visa och skriva ut data om kurser som är knutna till flera ämnen,

Läs mer

Manual för resultatrapportering i Ladok Nouveau

Manual för resultatrapportering i Ladok Nouveau 1 MALMÖ HÖGSKOLA Ladokenheten Helen Olsson Manual för resultatrapportering i Ladok Nouveau 1. Arbetsgång vid resultatrapportering 2. RS01 betyg på prov 3. RS10 betyg på hel kurs 4. Ordförklaringar 5. Snabbkommandon

Läs mer

SA91 Forskarstuderandes handledare

SA91 Forskarstuderandes handledare Ladok SA9_funktionsbeskrivning.doc Funktion: SA9 /6 SA9 Forskarstuderandes handledare Innehåll. Allmänt om funktionen............................. 2 2. Uppdelning till delfunktioner........................

Läs mer

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se WebitRental Uthyrningssystem WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se Instruktioner INSTALLATION... 3 FRÅN CD... 3 FRÅN NÄTET... 3 KOMMA IGÅNG... 4 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4 HYRTIDER... 4 SJÄLVRISKREDUCERING...

Läs mer

Grupper i Studentportalen

Grupper i Studentportalen Guide Uppdaterad 2014-05-28 Grupper i Studentportalen Studentportalens gruppindelningsfunktion gör det möjligt att dela in studenter på ett kurstillfälle eller ett samläsningstillfälle i olika grupper.

Läs mer

Tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå RS21

Tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå RS21 Tillgodoräknande - RS21 1(11) Tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå RS21 Ska du rapportera tillgodoräknande för student inom utbildning på grund- eller avancerad nivå, välj delfunktion "Grundnivå

Läs mer

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs.

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. Uppdatera Mobilus Professional till version 1.0.6 Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. OBS! Innan du påbörjar uppdateringen till version 1.0.6 måste du ladda ner och installera

Läs mer

KURSINFO. Kurstillfälle inom program. Versionsförteckning. Datum Version Beskrivning Författare Första utkast Anngreth Johansson

KURSINFO. Kurstillfälle inom program. Versionsförteckning. Datum Version Beskrivning Författare Första utkast Anngreth Johansson KURSINFO Kurstillfälle inom program Versionsförteckning Datum Version Beskrivning Författare 2016-03-01 1.0 Första utkast Anngreth Johansson Innehåll Versionsförteckning... 1 Innehåll... 2 Kurstillfälle

Läs mer

Ladok utbildning 1 (6) Skapa Datafil

Ladok utbildning 1 (6) Skapa Datafil Ladok utbildning 1 (6) SKAPA DATAFIL I flera av Ladoks utdatafunktioner kan man spara uppgifter genom att skapa en datafil. Filen sparas och kan sedan öppnas i t ex Excel. För att kunna spara ner filer

Läs mer

Ladok k o n s o r t i e t

Ladok k o n s o r t i e t Ladok k o n s o r t i e t HANDBOK I UTDATA UR LADOK FÖR PLANERING/UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING Innehållsförteckning 0. Inledning 4 1. Utsöknings- och begränsningsfunktionerna 8 1.1.Utsökningsfunktionen grundutbildning

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång (Pyramid Business Studio från version 3.41A) (2013-11-27) I detta dokument beskrivs arbetsgången i Pyramid rutin 962 Kontoersättning. Dialogen ger möjlighet att utföra

Läs mer

Framsteg med resultatrapportering

Framsteg med resultatrapportering Guide Framsteg med resultatrapportering Senast uppdaterad: 2015-05-19 Via funktionen Framsteg kan läraren lägga upp kursens olika moment, exempelvis inlämningsuppgifter och närvaro. Läraren kan sedan ange

Läs mer

NyA. Användarmanual för institutionspersonal Uppsala universitet. ver

NyA. Användarmanual för institutionspersonal Uppsala universitet. ver NyA Användarmanual för institutionspersonal Uppsala universitet ver. 111003 UPPSALA UNIVERSITET 2 (15) NyA vid Uppsala universitet Har du frågor om hur NyA fungerar eller om ditt användarkonto så kontakta

Läs mer

Anonymiserade tentamina

Anonymiserade tentamina Guide Anonymiserade tentamina Från tentamensanmälan till resultatrapportering hantering i Studentportalen, i skrivningssalar och i Uppdok. Instructions in English are available in the manual. Senast uppdaterad:

Läs mer

Kravspecifikation för RV16 Ändring av registreringsuppgifter - kurs

Kravspecifikation för RV16 Ändring av registreringsuppgifter - kurs Kravspecifikation för RV16 Ändring av registreringsuppgifter - kurs Projekt 109 2016-01-29 : Beteckning: Gammal Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2004-04-16 Carina Ytterström Första utkast

Läs mer

Lathund för bedömning av särskild behörighet och meritvärdering på NyAwebben

Lathund för bedömning av särskild behörighet och meritvärdering på NyAwebben 2013-03-27 Sektion Student och utbildning Antagning Catharina Greiff Lathund för bedömning av särskild behörighet och meritvärdering på NyAwebben Från och med september 2012 finns möjlighet för institutionsanvändare

Läs mer

Nä rväroräpportering i Idrottonline sä go r du

Nä rväroräpportering i Idrottonline sä go r du Nä rväroräpportering i Idrottonline sä go r du Aktiviteter läggs förslagsvis upp i förväg i lagets kalender. Då kan ni också lära era spelare/föräldrar att själva hålla sig uppdaterade om matcher, träningar

Läs mer

NyA-webben. Användarmanual för Listor och Statistik

NyA-webben. Användarmanual för Listor och Statistik NyA-webben Användarmanual för Listor och Statistik Innehåll Innehåll... 2 Sekretess... 3 In- och utloggning... 3 Inställningar... 6 Listor... 6 Sökandelistor... 6 Adresslistor... 8 Etikettlistor... 9 E-postlistor...

Läs mer

Behörighet till delfunktion ger rätt att söka, visa och skriva ut sökresultat. För uppdatering krävs särskild behörighet.

Behörighet till delfunktion ger rätt att söka, visa och skriva ut sökresultat. För uppdatering krävs särskild behörighet. Funktionsbeskrivning KA78 Kurser med samma innehåll Ny funktion. 1. Beskrivning av funktionen - Syftet Med denna funktion kan man söka, visa och skriva ut data om kurser med samma innehåll, sk överlappning.

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IDROTTONLINE KLUBB MEDLEMSREGISTRET... 2 Så loggar du in... 2 Systemets uppbyggnad... 2 Medlemmar... 3 Vad är medlemsfliken?/medlemmar... 3 Lägg till ny medlem/medlemmar...

Läs mer

Registrering RG90 Registrering/Aktivitet/Försörjning 14

Registrering RG90 Registrering/Aktivitet/Försörjning 14 1 Innehållsförteckning Sid Flödesschema 3 Kontaktpersoner 4 Studentuppgifter Allmänna SA90 Antagning till forskarutbildning 5 SA91 Forskarstuderandes handledare 7 SA92 Individuell studieplan 9 SA93 Avbrott

Läs mer

Manual att registrera i 2015-09-23

Manual att registrera i 2015-09-23 Manual att registrera i 2015-09-23 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare i registret Logga in 1.

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

Kravspecifikation UT54 Utskrift praktik

Kravspecifikation UT54 Utskrift praktik Kravspecifikation UT54 Utskrift praktik Nouveau Projekt STU T-1104 2011-12-15 Status: Granskad Jenny H Svensson 2011-12-15 2 (25) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2011-12-15 Jenny H Svensson

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Lathund- Skapa objekt i TimeEdit 3 på Stockholms universitet

Lathund- Skapa objekt i TimeEdit 3 på Stockholms universitet Lathund- Skapa objekt i TimeEdit 3 på Stockholms universitet Revision 4-2012-03-23 Innehållsförteckning Inledning... 3 Skapa delkurser... 5 Skapa moment... 6 Skapa grupper och undergrupper... 7 Skapa grupper...

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l

A n v ä n d a r m a n u a l A n v ä n d a r m a n u a l Palasso RESOR Version 5.21 2010-04-27 Innehåll 1 Om Palasso RESOR... 3 1.1 Starta Palasso... 3 2 Grundfönstret i Reserapportering... 5 2.1 Verktyg... 5 2.2 Menyval... 5 2.3

Läs mer

Kundfakturors sändsätt

Kundfakturors sändsätt Kundfakturors sändsätt 2014-11-05. Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson I version 217 som vi släppte i slutet av oktober 2014 gjorde vi en förändring på hur fakturor kunde skickas till kunderna. Till

Läs mer