REGISTRERING LADOK NOUVEAU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGISTRERING LADOK NOUVEAU"

Transkript

1 MALMÖ HÖGSKOLA REGISTRERING LADOK NOUVEAU 1. Registrering flera personer på kurs sid 2 2. Registrering av en person sid 5 3. Uppflyttning av terminsreg på program sid 7 4. Registrering på program sid 8 5. Ordförklaringar sid 9

2 2 1. Registrering av flera personer RG02 Funktionen motsvarar rutinen PC25 i Classic. RG02 används för registrering av flera personer på fristående kurs och kurs inom program med kursregistrering. Möjlighet att förstagångsregistrera på kurs inom program med terminsregistrering, fortsättningsregistera samt omregistrera finns ännu inte. Inte heller är inläggning av grupp i kurs möjligt ännu. Förslag till registrering ges när det finns underlag för detta i registret i form av antagningar, uppflyttningar och tidigare registreringar. Eftersom man inte kan lägga till ytterligare personer efter utsökning eller registrering, krävs det att man först antar t ex reserver i SA03 (eller PF50 i Classic) Under funktion på menyn, kan man välja att se alla listor som man är behörig till, genom att bocka för visa alla listor. Man börjar med att välja skapa ny lista antigen genom att klicka på knappen eller genom att välja detta alternativ under funktion på menyn. I följande formulär fyller man i termin och anmälningskod samt söker fram de antagna. I formuläret visa antal funna (se bild nästa sida) har man möjlighet att gå in i begränsningspaketet och begränsa antalet funna.

3 3 Vill man inte begränsa väljer man OK och skapar härmed en lista med listnummer. Nu kan man skriva ut registreringsunderlag om man så önskar. Vill man registrera direkt, väljer man bearbeta lista. I formuläret inläggning av registreringar får man uppgifter om kursen, namn på de antagna, pnr, eventuellt program och inriktning kursen läses inom ( frist betyder att kursen läses som en fristående kurs) samt eventuell finansieringsform och antagningsvillkor. Villkor betyder att studenten blivit antagen med villkor vid den lokala antagningen och att institutionen måste kontrollera att villkoren är uppfyllda före registrering. Koderna för villkoren skrivs ut på bilagan till registreringsunderlaget men finns även på antagningslistan.

4 4 Under kolumnen reg (se bild föregående sida) fyller man i J för de studenter som skall registreras och lämnar blankt alternativt fyller i ett N för de som inte läser kursen. Om studenten redan är registrerad på kursen skall under kolumnen reg ligga ett dimmat R. Ett dimmat N innebär att studenten inte är aktuell för registrering t ex p g a avbrott på programmet. Om samtliga personer på listan skall registreras, kan man välja förvald markering Ja. När man fyllt i listan, sparar man den. I rutan antal i nedre vänstra kanten, kan man se antal studenter på listan samt hur många som skall registreras. Man bör kontrollera att kurserna ligger korrekt för de studenter som skall läsa kursen inom program och att man endast fyllt i J för de studenter som skall regis treras. Därefter klickar man på definitiv inläggning, varefter studenterna är registrerade på kursen. Efter definitiv inläggning finns inte listan längre. Naturligtvis ligger de studenter som inte registrerats kvar såsom antagna och kan sökas ut på nytt för en ny lista. Vill man städa bland sina listor, markerar man helt enkelt listan som skall bort och klickar på ta bort lista - knappen.

5 5 2. Registrering av en person RG01 RG01 motsvarar rutinerna PC20 och PC30 i Ladok Classic. Funktionen används för registrering av en person i taget. Det finns för närvarande tre delfunktoner i drift: förslag för termins- och kursregistrering, förslag för kursregistrering samt förslag för omregistrering på kurs. Om man inte har behörighet att registrera inom program med terminsregistrering syns inte detta alternativ. Förslag till registrering ges när det finns underlag för detta i registret i form av antagningar, uppflyttningar och tidigare registreringar. För att få reserver såsom förslag i funktionen, krävs det att man antar dem i SA03 (eller PF50 i Classic) Det första man bör göra i funktionen är att gå in i personliga inställningar under funktion på menyn. Här väljer man om man vill att förslag för omregistrering på kurs ko mmer med i delfunktionen förslag för kursregistrering, genom att sätta kryss i rutan samt uppdatera. Inläggning av grupp i kurs RG01 är inte klar för användning ännu. Vill man ha förslag på kursregistrering, väljer man detta alternativ. I nästa formulär fylls termin och personnummer i, varefter man får förslag till registreringar (se bild på nästa sida). Under första kolumnen reg finns fält, där man markerar med J om personen skall registreras på kursen. Skall ingen registrering ske, låter man rutan så tom eller fyller i ett N.

6 Om det finns så många registreringsförslag att de inte ryms i bilden, läggs en rullgardin ut till höger om förslagen med hjälp av vilken man kan rulla fram fler förslag. När man har lagt J för registrering på aktuell/a kurs/er, uppdaterar men bilden. Ingen registrering sker före uppdatering. 6 Under kolumn typ visas om en förstagångsregistrering (FFG), fortsättningsregistrering (FO) eller en omregistrering (OM) är aktuell. Under kolumnen kurs finns kurskod, kursens benämning, starttermin, kurstakt, kurstid, undervisningsform, kod för ursort, kursomgång och finansieringsform. Under poäng finns antal poäng kursen omfattar, samt programkod för eventuell programkod för eventuellt program kursen läses inom. Sista kolumnen villkor LANT betyder att studenten blivit antagen med villkor vid den lokala antagningen (LANT) och att institutionen måste kontrollera att villkoren är uppfyllda före registrering. Koderna för villkoren finns på antagningslistan. Vill man enbart göra en omregistrerig kan man välja detta alternativ i startformuläret. Då får man förslag enbart på omregistreringar. Registrering sker på samma sätt som ovan.

7 7 3. Uppflyttning av terminsregistrerade - SA41 Rutinen motsvarar PJ 10 i classic SA41 används för uppflyttning av personer inom program med linjeregistrering. Här kan du flytta upp utan villkor flera personer eller flytta upp/ta bort en person i taget. Fyll i aktuellt program ev inriktning, Uppflyttning från programtermin till uppflyttning till programtermin. Därefter tryck på sök. I vänstra hörnet Resultat av uppflyttning visas det antal som är aktuella för uppflyttning. I detta läget kan du antingen välja Visa personer eller Uppdatera direkt.

8 4. Registrering på program RS03 8 Motsvarar rutin PC 11 i classic. Under Menyn Registrering hittar du funktion RS03. Tryck på skapa lista. Fyll i aktuella fält och tryck på sök. Resultatet på utsökningen ser du längst ner till vänster under sökresultat. Där ser du även vilket listnummer som denna utsökning har. Här kan du välja om du vill skriva ut ett registreringsunderlag eller vill bearbeta listan direkt. När du väljer bearbeta lista har du möjlighet att lägga in förvald markering på samtliga. Därefter måste du spara. Inte förrän du har gjort en definitiv inläggning är personerna registrerade.

9 5. Ordförklaringar 9 Anmälningskod Definitiv inläggning Delfunktion Formulär Fortsättningsregistrering Funktion Förstagångsregistrering Grupp i kurs Helårsstudent (HST) Kurskod Kursomgång Kurstakt Kurstid Kurstyp Omregistrering Ort Registreringsintyg 5 tecken. 4 siffror och en bokstav. Används vid registrering. På en anmälningskod finns angivet hur kursen läses ex kurstakt, men även om kursen läses som ex uppdragsutbildning Finns som en delfunktion i registrerings- och resultatfunktionerna. Vid registrering av personer på kurs läggs registreringarna in via definitiv inläggning efter det att examinator undertecknat arkivlistan med uppgifter om inlagda betyg. En funktion kan bestå av olika delfunktioner, i vilka man kan utföra olika arbetsmoment När du väljer en funktion öppnas ett formulär ( =fönster, bild) som är speciellt för just den funktionen. Formuläret består av olika slags inmatnings- och listrutor m m. En kurs kan sträcka sig över två terminer. Man läser ex 10 poäng på hösten och 10 poäng under vårterminen. På andra terminen som kursen ges, gör man en fortsättningsregistrering. Ersätter rutin i Ladok Classic Görs på terminen då studenten började läsa kursen för första gången. Man kan dela upp studenterna på en kurs i grupper. Detta är praktiskt exempelvis då samma kurs går flera gånger per termin. Man kan då lätt skilja studenten som började ex i januari från de som startade kursen i mars. Begreppet används i statistik. En helårsstudent = registrerad på 40 poäng under ett år. Antal helårsstudenter =(Antal studenter x Kursens poäng) /40. 6 tecken. Alla kurser i Ladok har en kurskod, som läggs in av ladokavdelningen. På kurskoden läggs uppgifter, såsom benämning, betygsskala, poäng, institutionskod m m. 1 tecken. En och samma kurs kan ges flera gånger under samma termin. Man skiljer kurserna åt med hjälp av kursomgång. Anges i procent. Ex 100% som betyder att kursen läses heltid. Endast siffror anges. 0, då studenten ej deltar i undervisning. 3 tecken. DAG=dagtid, KVÄ=kvällstid, EFT=(sen)eftermiddag, VSL= veckoslut, BLA= olika tider och ING används då studenten endast delar i prov, men inte i undervisning. 1 tecken. Ex S=somma rkurs och U=uppdragsutbildning. Om studenten inte blivit klar med kursen under termin för förstagångsregistrering kan man göra en omregistrering, frö att få med studenten på olika listor. 4 tecken. Kodsättningen sker med läns- och ko mmunskod i enlighet med av SCB fastställda koder för rikets indelningar. Kan tas ut ur Ladok vid behov. Intyget visar vilken/vilka terminer en student är/varit registrerad, terminstiderna samt på vilka kurser.

10 10 Registreringstyp FFG = förstagångsregistrering, FO = fortsättningsregistrering, OM = omregistrering. Registerunderlag Termin Terminsregistrering Undervisningsform Lista på studenter som är antagna på en kurs. Kan användas för att kontrollera vilka studenter som verkligen ska registreras. 3 tecken. Skrivs ex H98. Kan även vara termin inom ett program, skrivs då med ett tecken ex termin 4. Några program har terminsregistrering. Dvs kurserna läses vissa terminer inom programmet. 3 tecken. NML = normal, DST = distansutbildning, ING = ingen undervisning (används i de fall då studenten endast deltar i prov, ej i undervisning).

Studentcentrum, Ladok Version 1.0, 2012-07-01 REGISTRERING I LADOK. Avser utbildning på grund- och avancerad nivå

Studentcentrum, Ladok Version 1.0, 2012-07-01 REGISTRERING I LADOK. Avser utbildning på grund- och avancerad nivå Studentcentrum, Ladok Version 1.0, 2012-07-01 REGISTRERING I LADOK Avser utbildning på grund- och avancerad nivå Innehållsförteckning Registrering i Ladok 3 Studiemedel 3 Helårsstudent (HST/HÅS) 3 Kurser

Läs mer

Ladok. Registrering. RG01 Registrering en person 2. RG02 Registrering flera personer 4. RG10 Avbrott på kurs 9

Ladok. Registrering. RG01 Registrering en person 2. RG02 Registrering flera personer 4. RG10 Avbrott på kurs 9 Ladok Registrering OBS! Studenten skall själv registrera sig via webb tjänst och det är endast i undantagsfall som administratören ska registrera studenter. RG01 Registrering en person 2 Beskrivning av

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning 2013-09-13 1 (16) Funktionsbeskrivning RG01- Registrering en person 2013-09-13 Version: Beteckning: Ändringshistorik Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 2008-07-28?? 2009-01-23 2009-06-04 Mattias Wickberg

Läs mer

Ladok. Funktionsbeskrivning. för RG02 Kursregistrering - flera personer Beteckning: RG02_funkbeskr

Ladok. Funktionsbeskrivning. för RG02 Kursregistrering - flera personer Beteckning: RG02_funkbeskr Ladok Funktionsbeskrivning för RG02 Kursregistrering - flera personer 2013-10-24 Beteckning: RG02_funkbeskr 2013-10-24 RG02_funkbeskr.doc 2 (17) Ändringshistorik Av Kommentar Granskare Godkännare 2008-07-28?

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning RG03 Terminsregistrering - flera personer 2016-02-02 Version: Beteckning: 1.02 RG03_funkbeskr Malou Engberg de Carvalho 2009-01-23 RG03_funkbeskr 2(10) Ändringshistorik Revision Datum

Läs mer

Grupper. SA10 Grupphantering

Grupper. SA10 Grupphantering Grupper Ibland kan det finnas en praktisk betydelse att spara en ett visst antal studenter för att senare kunna ta fram dem för att göra t.ex klass - indelningar, laborationsgrupper, uppföljningar på kurser

Läs mer

Kravspecifikation. RG01 - Registrering en person Tillåta omregistrering före fortsättningsregistrering

Kravspecifikation. RG01 - Registrering en person Tillåta omregistrering före fortsättningsregistrering Kravspecifikation RG01 - Registrering en person Tillåta omregistrering före fortsättningsregistrering Projektnamn STU-07-T20 Förbättringar, omregistrering och gruppmarkering Fastställt av Dokumentansvarig

Läs mer

Ladok. Funktionsbeskrivning. för RV16 - Ändring av registreringsuppgifter - kurs Version: Beteckning:

Ladok. Funktionsbeskrivning. för RV16 - Ändring av registreringsuppgifter - kurs Version: Beteckning: Ladok Funktionsbeskrivning för RV16 - Ändring av registreringsuppgifter - kurs 2016-01-29 Version: Beteckning: 1.00 Carina Ytterström 2013-04-11 2 (11) Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar Granskare

Läs mer

Kravsamordnare Datum Sida. Lou Lagusson (11)

Kravsamordnare Datum Sida. Lou Lagusson (11) Lou Lagusson 2010-07-06 1 (11) Intyg Innehållsförteckning 1 UT20 Intyg... 2 1.1 Syfte med funktionen... 2 1.2 Behörighet till funktionen... 2 1.3 System- och användarpreferenser... 2 1.4 Formulär/Delfunktioner...

Läs mer

Ladok. Introduktion för användare i Ladok. Att Logga in i Ladok 2. Arbetsfält att känna igen 3. Snabbkommandon 4. Ladok utan mus 5.

Ladok. Introduktion för användare i Ladok. Att Logga in i Ladok 2. Arbetsfält att känna igen 3. Snabbkommandon 4. Ladok utan mus 5. Ladok Introduktion för användare i Ladok Att Logga in i Ladok 2 Arbetsfält att känna igen 3 Snabbkommandon 4 Ladok utan mus 5 Utskrifter mm 5 Ordförklaringar 7 Sida 1 av 8 Introduktion för användare i

Läs mer

Utdata för grupper av studenter i Ladok Nouveau

Utdata för grupper av studenter i Ladok Nouveau Utdata för grupper av studenter i Ladok Nouveau Utdata för Grupper av studenter...2 Utdata kurs...2 UT30 Antagna/reserver till kurs...2 UT31: Förväntade deltagare i kurs...5 UT32: Registrerade på kurs/inst...6

Läs mer

Det generella begränsningspaketet i Ladok Nouveau

Det generella begränsningspaketet i Ladok Nouveau Det generella begränsningspaketet i Ladok Nouveau Det generella begränsningspaketet 2 Allmänt om begränsningspaketet 3 Begränsning via program 4 Begränsning via kurs 5 Begränsning via uppnådd poäng 6 Begränsning

Läs mer

Ladok. Resultatrapportering på hel kurs RS10. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2

Ladok. Resultatrapportering på hel kurs RS10. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2 Ladok Resultatrapportering på hel kurs RS10 Personliga inställningar 2 Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2 1 Inläggning av betyg på hel kurs 2 Inläggning av betyg 2 Rapportera in betyg via underlag

Läs mer

Manual för resultatrapportering i Ladok Nouveau

Manual för resultatrapportering i Ladok Nouveau 1 MALMÖ HÖGSKOLA Ladokenheten Helen Olsson Manual för resultatrapportering i Ladok Nouveau 1. Arbetsgång vid resultatrapportering 2. RS01 betyg på prov 3. RS10 betyg på hel kurs 4. Ordförklaringar 5. Snabbkommandon

Läs mer

KA21-Programplaner - utdata

KA21-Programplaner - utdata Malou Engberg de Carvalho 2010-02-25 Sida 1 KA21-Programplaner - utdata 2010-02-25 Ändringshistorik Av Kommentar Godkännare 1997-10-31 Malou Engberg de Carvalho Denna del av funktionen är färdigprogrammerad

Läs mer

Registrering av studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå vårterminen 2016

Registrering av studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå vårterminen 2016 1 15 januari 2016 Dnr STYR 2016/55 Institutioner utanför LTH med studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå Student och utbildning Ladokavdelningen Avd chef L Schmidt Registrering av studenter

Läs mer

Resultat på prov RS01

Resultat på prov RS01 LADOK Nouveau Resultat på prov RS01 och UT34 1 Resultat på prov RS01 Allmänt om funktionen (Denna information mm finns att skriva ut i Funktionshjälpen som finns under Hjälp i menyraden) RS01 hanterar

Läs mer

Arbetsrutin för tillgodoräknande

Arbetsrutin för tillgodoräknande Arbetsrutin för tillgodoräknande Beslut om tillgodoräknande av prov eller kurs görs av institutionen som också lägger in uppgifterna i Ladok. Tillgodoräknandeblankett och de Lokala regler för tillgodoräknande

Läs mer

Ladok. Resultatrapportering på prov RS01. Resultatrapportering på prov RS01 1. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid rapportering i RS01 2

Ladok. Resultatrapportering på prov RS01. Resultatrapportering på prov RS01 1. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid rapportering i RS01 2 Ladok Resultatrapportering på prov RS01 Resultatrapportering på prov RS01 1 Personliga inställningar 2 Arbetsgång vid rapportering i RS01 2 1. Inläggning av betyg på prov RS01 2 2. Examens /projektarbete

Läs mer

Återbud och reservantagning - SA03

Återbud och reservantagning - SA03 Återbud och reservantagning SA03 1(7) Återbud och reservantagning - SA03 Allmänt om funktionen (Se även Funktionshjälpen som finns under Hjälp i menyraden) Denna funktion används för att anta reserver

Läs mer

Kravspecifikation 970524 1. SA42 Val av programinriktning

Kravspecifikation 970524 1. SA42 Val av programinriktning Kravspecifikation 970524 1. SA42 Val av programinriktning Ersätter PJ40 2. Konstruktör: Matz-Ola Cajdert 3. Beskrivning av funktionen - Syftet Denna funktion används då studenter inom ett program skall

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning KA24 Programplaner - indata 2016-08-26 Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2010-08-27 Jenny H Svensson För KA24 har det funnits 4 olika funktionsbeskrivningar. Dessa är

Läs mer

Kravspecifikation

Kravspecifikation LUNDS UNIVERSITET Kravspecifikation Malou Engberg de Carvalho 1997-09-20 Ändringshistorik: Datum: Av: Kommentar:/ 2010-05-31 Maria Vännman STU T-0121 Lägger till kontroll på utbildningssamarbete 2011-11-18

Läs mer

Det generella Utsökningspaketet i Ladok Nouveau

Det generella Utsökningspaketet i Ladok Nouveau Det generella Utsökningspaketet i Ladok Nouveau Det generella utsökningspaketet... 2 Utsökning via kurs... 3 Utsökning via kursresultat... 4 Utsökning via programresultat... 5 Utsökning via grupp... 6

Läs mer

Utdata för personer i Ladok Nouveau

Utdata för personer i Ladok Nouveau Utdata för personer i Ladok Nouveau UT10 - Visa studentuppgifter...2 UT20: Intyg...3 UT21: Kursbevis...5 UT10 - Visa studentuppgifter Funktionen presenterar uppgifter om grundutbildningsstudenter. Man

Läs mer

Kravspecifikation. UT32 - Registrerade på kurs/inst Sökning på avbrott. Version 1.00

Kravspecifikation. UT32 - Registrerade på kurs/inst Sökning på avbrott. Version 1.00 Kravspecifikation UT32 - Registrerade på kurs/inst Sökning på avbrott Projektnamn STU-07-T08 Felsökning och registervård Fastställt av Dokumentansvarig Jenny H Svensson Dokumentidentitet STU-07-T08 UT32

Läs mer

UT51 Utdata,utresande utbytesstudenter

UT51 Utdata,utresande utbytesstudenter Produkt: Ladok Dokumentnamn: Nouveau Funktionsbeskrivning UT51 Utdata,utresande utbytesstudenter Funktionsbeskrivning Innehåll 1. Beskrivning av funktionen........................... 2 2. Uppdelning till

Läs mer

RG90 - Registrering, Aktivitet och Försörjning

RG90 - Registrering, Aktivitet och Försörjning Denna funktion används för att registrera doktorander och rapportera deras aktivitet och försörjning. Uppgifterna används i KI:s verksamhetsuppföljningssystem VIS samt skickas till SCB. Inför rapportering

Läs mer

Ladok på forskarnivå vid Umeå universitet

Ladok på forskarnivå vid Umeå universitet Sid 1 (8) vid Umeå universitet Dokumentet är ett komplement till Handläggningsordning för dokumentation av uppgifter i Ladok på forskarnivå vid Umeå universitet. Den är ett stöd och hjälpmedel för i första

Läs mer

Ladok. Funktionsbeskrivning. RS81 Resultatrapportering på hel kurs Version: Beteckning:

Ladok. Funktionsbeskrivning. RS81 Resultatrapportering på hel kurs Version: Beteckning: Ladok Funktionsbeskrivning RS81 Resultatrapportering på hel kurs 2003-09-29 Version: Beteckning: 660-181-009 Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 2003-09-29 Bengt Reinholdsson

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning UT09 Visa studieavgifter 2016-04-05 Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2011-03-04 2012-05-04 2012-08-16 Lisa Eliasson Lisa Eliasson Lisa Eliasson Ny funktion Uppdatering

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET. Manual. Forskarladok. Ladokgruppen 2013

STOCKHOLMS UNIVERSITET. Manual. Forskarladok. Ladokgruppen 2013 STOCKHOLMS UNIVERSITET Manual Forskarladok Ladokgruppen 2013 Innehåll Antagning till forskarutbildning SA90... 3 Antagning... 4 Ändring... 4 Forskarstuderandes handledare SA91... 5 Inläggning... 5 Inläggning

Läs mer

Funktionsbeskrivning för BEGR Det generella begränsningspaketet

Funktionsbeskrivning för BEGR Det generella begränsningspaketet Ladok Funktionsbeskrivning för BEGR Det generella begränsningspaketet 2009-03-11 Maria Valtersson 2009-03-11 2 (20). Ändringshistorik Datum Av Kommentar 2003-12-01 Maria Valtersson Klippt ihop befintliga

Läs mer

Kravspecifikation RG03 Terminsregistrering - Flera personer

Kravspecifikation RG03 Terminsregistrering - Flera personer Bengt Reinholdsson 2012-02-17 1 (47) Kravspecifikation RG03 Terminsregistrering - Bengt Reinholdsson 2012-02-17 2 (47) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2008-02-11 Bengt Reinholdsson Brutit

Läs mer

OBS: Vänta med att köra EB50 skarpt tills ni har kört EB47 och EB48 för samtliga terminer!

OBS: Vänta med att köra EB50 skarpt tills ni har kört EB47 och EB48 för samtliga terminer! Leverans 2015_02 från den 23 april togs i drift den 27 maj. I driftsättningen ingår även leveranskompletteringen från den 20 maj. Här följer en sammanfattning av nyheterna. Utförligare information finns

Läs mer

Kravspecifikation Hur man söker fram poängbidrag för en given kursregistrering

Kravspecifikation Hur man söker fram poängbidrag för en given kursregistrering Kravspecifikation Hur man söker fram poängbidrag för en given Område studiedokumentation 2010-06-10 Status: Första utkast Martin Edlund 2010-06-10 2 (8) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2010-06-10

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning RS90- Resultat, kurser på forskarnivå Senast ändrad: 2016-11-18 RS90 Resultat, kurser på forskarnivå 1. Beskrivning av funktionen - Syftet Med denna funktion kan man lägga in, ändra

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning RG04 Registering utresande på utbytesprogram 2013-10-18 Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2013-05-29 Anna-Carin Wiklund Första utkast. Gjort om det dokument som låg på

Läs mer

Tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå RS21

Tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå RS21 Tillgodoräknande - RS21 1(11) Tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå RS21 Ska du rapportera tillgodoräknande för student inom utbildning på grund- eller avancerad nivå, välj delfunktion "Grundnivå

Läs mer

Funktionsbeskrivning. 2. Uppdelning av funktionen i delfunktioner. 3. Behörighetsanalys till delfunktioner

Funktionsbeskrivning. 2. Uppdelning av funktionen i delfunktioner. 3. Behörighetsanalys till delfunktioner Funktionsbeskrivning RS93 Alla kurser klara på forskarnivå 1. av funktionen - Syftet Med denna funktion kan man lägga in, ändra och ta bort uppgift om att alla obligatoriska forskarutbildningskurser för

Läs mer

Handbok för registervård. - Del 7

Handbok för registervård. - Del 7 Handbok för registervård - Del 7 Sida 2 av 16 Innehåll 1 FELSÖKNING INFÖR MIT-LEVERANS 4... 3 1.1 RESERVATIONER... 3 1.2 BÅDE REGELFILER I DB03 OCH SQL-SKRIPT... 3 1.3 ÅTERKOPPLING SOM VANLIGT... 3 1.4

Läs mer

RS01 Resultat på prov

RS01 Resultat på prov Studentavdelningen/Ladokgruppen 1 (8) RS01 Resultat på prov Detta dokument uppdaterades senast den 29 oktober 2008. Syfte I funktionen kan man rapportera resultat på prov, tillgodoräkna, ändra och ta bort

Läs mer

Lathund, skapa kurstillfällen för Ladok via UtbildningsGubas

Lathund, skapa kurstillfällen för Ladok via UtbildningsGubas Lathund, skapa kurstillfällen för Ladok via UtbildningsGubas Den här lathunden avser tillfällen som tidigare har beställts direkt från Ladokgruppen. Dessa ska läggas in i UtbildningsGubas för att sedan

Läs mer

valbara programkurser (inom

valbara programkurser (inom Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för arbetet med kurstillfällen för valbara programkurser (inom sjuksköterskeprogrammen) forskarutbildningsstöd Innehåll 1. Logga in och logga ut... 3 2. Process

Läs mer

KA25 Programtillfällen - indata

KA25 Programtillfällen - indata KA25 Programtillfällen - indata 2016-01-25 p\catalog ue\ka25\doc\ka25_kravspec.doc Göteborgs Universitet KA25 - Kravspecifikation 2 Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare Framgår ej GunBritt Hagberg

Läs mer

Funktionsbeskrivning KA16 Kurser och prov - indata

Funktionsbeskrivning KA16 Kurser och prov - indata Funktionsbeskrivning KA16 Kurser och prov - indata 2016-02-04 Lotten Hultgren Viklund 2016-02-04 2 (19) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2006-12-13 Lou Lagusson Version 1 2009-06-03 Version

Läs mer

RS02 Resultatrapportering på individuella kurser

RS02 Resultatrapportering på individuella kurser KTH RS02 Funktionsbeskrivning RS02 Resultatrapportering på individuella kurser Funktionsbeskrivning Innehåll 1. Beskrivning av funktionen...................... 2 2. Uppdelning till delfunktioner..................

Läs mer

Projekt STU T 4102 Samordning med NyA har genomfört en ändring i SB02 som förbättrar logghanteringen och minskar storleken på fellistorna.

Projekt STU T 4102 Samordning med NyA har genomfört en ändring i SB02 som förbättrar logghanteringen och minskar storleken på fellistorna. Leverans 2014_04 från den 6 november togs i drift den 10 december. I driftsättningen ingår även leveranskompletteringen från den 3 december. Här följer en sammanfattning av nyheterna. Utförligare information

Läs mer

KURSINFO. Kurstillfälle inom program. Versionsförteckning. Datum Version Beskrivning Författare Första utkast Anngreth Johansson

KURSINFO. Kurstillfälle inom program. Versionsförteckning. Datum Version Beskrivning Författare Första utkast Anngreth Johansson KURSINFO Kurstillfälle inom program Versionsförteckning Datum Version Beskrivning Författare 2016-03-01 1.0 Första utkast Anngreth Johansson Innehåll Versionsförteckning... 1 Innehåll... 2 Kurstillfälle

Läs mer

Handbok för registervård. - Del 9

Handbok för registervård. - Del 9 Handbok för registervård - Del 9 Sida 2 av 14 Innehåll 1 FELSÖKNINGAR I HANDBOK 9... 3 1.1 RESERVATIONER GÄLLANDE FELSKRIPT... 3 1.2 ÅTERKOPPLING PÅ KÖRNINGARNA... 3 1.3 SAMMANSTÄLLNING OCH SQL-SKRIPT

Läs mer

Självstudiematerial resultatrapportering i Ladok

Självstudiematerial resultatrapportering i Ladok 1 Certifiering av Ladok-användare Självstudiematerial resultatrapportering i Ladok Avser utbildning på grund- och avancerad nivå Version 1.1 2011-01-12 1 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Kravspecifikation RG10 Avbrott på kurs

Kravspecifikation RG10 Avbrott på kurs Kravspecifikation RG10 Avbrott på kurs Studok 2016-08-25 Status: PerLindgren 2016-08-25 2 (14) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2011-05-17 PerLindgren STU T-1101-studieavgifter. Kravspec

Läs mer

SJÄLVSTUDIEMATERIAL RESULTATRAPPORTERING I LADOK

SJÄLVSTUDIEMATERIAL RESULTATRAPPORTERING I LADOK Studentcentrum, Ladok Version 1.0 2012-07-01 SJÄLVSTUDIEMATERIAL RESULTATRAPPORTERING I LADOK Avser utbildning på grund- och avancerad nivå Innehållsförteckning Resultatrapportering i Ladok... 3 Helårsprestation

Läs mer

1. Allmänt om funktionen Denna funktion används för att ändra eller ta bort terminsuppgifter på program med terminsregistrering.

1. Allmänt om funktionen Denna funktion används för att ändra eller ta bort terminsuppgifter på program med terminsregistrering. Margareta Poovi 2016-05-20 RV15 1 (6) 1. Allmänt om funktionen Denna funktion används för att ändra eller ta bort terminsuppgifter på program med terminsregistrering. 2. Uppdelning till delfunktioner Ändring

Läs mer

Kravspecifikation KA13 Anmälningsalternativ, Kurs

Kravspecifikation KA13 Anmälningsalternativ, Kurs Kravspecifikation KA13 Anmälningsalternativ, Kurs Nouveau Projekt STU T-9110 2016-10-18 Status: Godkänd Eva Lundströmer Simu 2016-10-18 2 (25) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2009-11-20

Läs mer

Ladok grundkurs. Resultatrapportering. Höstterminen 2013 Susanne Dackheim Erik Wallenberg

Ladok grundkurs. Resultatrapportering. Höstterminen 2013 Susanne Dackheim Erik Wallenberg Ladok grundkurs Resultatrapportering Höstterminen 2013 Susanne Dackheim Erik Wallenberg Systemförvaltning Ladok/SISU Kontakta oss ladok@su.se Tfn 08-16 tfn 3989 (kl 10-12 må-to) www.su.se/ladok www.su.se/sisu

Läs mer

Detaljerad beskrivning av kravlista för KA81

Detaljerad beskrivning av kravlista för KA81 Detaljerad beskrivning av kravlista för KA81 inom Annan utbildning 2002-10-16 Version: Beteckning: 660-112-002 Bengt Reinholdsson 2002-10-16 660-112-002 2 (12) Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar

Läs mer

KA27 Uppflyttningsvillkor Kravspecifikation

KA27 Uppflyttningsvillkor Kravspecifikation KTH KA27 KRAVSPECIFIKATION 1 KA27 Uppflyttningsvillkor Kravspecifikation Innehåll 1. Funktionsbenämning............................... 2 2. Konstruktör.................................... 2 3. Kortfattad

Läs mer

Manual för inläggning av tillgodoräknande av prov

Manual för inläggning av tillgodoräknande av prov 2016-11-21 Sid 1 (12) Manual för inläggning av tillgodoräknande av prov Syftet med delfunktionen är att kunna dokumentera studenter som får tillgodoräkna sig ett prov eller del av prov med studier från

Läs mer

valbara programkurser

valbara programkurser Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för arbetet med kurstillfällen för valbara programkurser forskarutbildningsstöd Innehåll 1. Logga in och logga ut... 3 2. Process för att skapa kurstillfällen

Läs mer

Omregistrerade studenter i Studentportalen

Omregistrerade studenter i Studentportalen Guide Omregistrerade studenter i Studentportalen Senast uppdaterad: 2015-02-16 Innehåll Deltagarlistan på ett kurstillfälle... 2 Omregistrerade studenter... 2 Rekommenderade rutiner vid en omregistrering...

Läs mer

valbara programkurser

valbara programkurser Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för arbetet med kurstillfällen för valbara programkurser forskarutbildningsstöd Innehåll 1. Logga in och logga ut... 3 2. Process för att skapa kurstillfällen

Läs mer

Handbok för registervård. - Del 21

Handbok för registervård. - Del 21 Handbok för registervård - Del 21 Sida 2 av 12 Innehåll 1 UNDERLAGSTABELLER... 3 1.1 ÄNDRADE OCH ÅTERKALLADE SKRIPT... 3 1.2 KONVERTERADE TABELLER... 3 1.3 SKICKA IN RESULTAT TILL SD+... 3 1.4 ANVÄND FORUMET

Läs mer

Kravspecifikation SA07 Antagen- utresande på utbytesprogram

Kravspecifikation SA07 Antagen- utresande på utbytesprogram Kravspecifikation SA07 Antagen- utresande på utbytesprogram Bengt Reinholdsson 2013-05-16 2 (12) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2007-02-28 Bengt Reinholdsson Första utkast - 2007-08-30

Läs mer

Ladok. Arbetsbeskrivning för uppdatering av provuppsättning och prov KA16. Prov 2. Provuppsättning 2. Personliga inställningar 2

Ladok. Arbetsbeskrivning för uppdatering av provuppsättning och prov KA16. Prov 2. Provuppsättning 2. Personliga inställningar 2 Ladok Arbetsbeskrivning för uppdatering av provuppsättning och prov KA16 Prov 2 Provuppsättning 2 Personliga inställningar 2 1 Inläggning av nytt prov 3 2 Inläggning av provuppsättning 5 3 Ändring av provuppsättning

Läs mer

SJÄLVSTUDIEMATERIAL INTRODUKTION TILL LADOK

SJÄLVSTUDIEMATERIAL INTRODUKTION TILL LADOK Studentcentrum, Ladok Version 1.0 2013-04-25 SJÄLVSTUDIEMATERIAL INTRODUKTION TILL LADOK Avser utbildning på grund- och avancerad nivå Innehållsförteckning INLEDNING VAD ÄR LADOK?... 3 REGLER OCH FÖRORDNINGAR

Läs mer

Funktionsbeskrivning för FSOK delarna Kurs och Uppnådda hskpoäng samt indexformuläret för sökning på kursbenämning

Funktionsbeskrivning för FSOK delarna Kurs och Uppnådda hskpoäng samt indexformuläret för sökning på kursbenämning Lou Lagusson 1 (10) Funktionsbeskrivning för FSOK delarna Kurs och Uppnådda hskpoäng samt indexformuläret för sökning på kursbenämning 1 Syfte med FSOK-tilläggen Utsökning ska kunna göras på forskarkurs

Läs mer

Kravspecifikation. Funktion UX03, Kohortuppföljning. (Batch)

Kravspecifikation. Funktion UX03, Kohortuppföljning. (Batch) Kravspecifikation (Batch) 2011-09-12 Ändringshistorik Datum Av Kommentar Granskare 2010-02-23 MAVA Byter ut läsning i BESTBAT mot BATCHJOB och BATVILL 2011-08-12 Jenny Svensson Specen uppdateras och anpassas

Läs mer

Resultatrapportering på hel kurs via Lärarportalen. Karolina Tuvesson Leif Lagebrand reviderad 2012-09-05 (revidering kommer ske kontinuerligt)

Resultatrapportering på hel kurs via Lärarportalen. Karolina Tuvesson Leif Lagebrand reviderad 2012-09-05 (revidering kommer ske kontinuerligt) Resultatrapportering på hel kurs via Lärarportalen Karolina Tuvesson Leif Lagebrand reviderad 2012-09-05 (revidering kommer ske kontinuerligt) Gå till www.bth.se/nyalararportalen Välj Resultatrapportering,

Läs mer

Tjänstespecifikation T04

Tjänstespecifikation T04 Tjänstespecifikation T04 Skriv ut Adresslista, emaillista Ladok på webb 2009-03-13 Version: Beteckning: LPW-09-02-007 Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 0.1 2002-05-22 Jnbm

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Administrera anonyma tentamina och tentamensanmälningar

ANVÄNDARMANUAL. Administrera anonyma tentamina och tentamensanmälningar 1 LTH:s kansli Camilla Hedberg ANVÄNDARMANUAL Administrera anonyma tentamina och tentamensanmälningar Ladokportalen för anställda http://ladokportal.lu.se/ samt Ladok Nouveau Postadress Box 118, 221 00

Läs mer

ATT ARBETA MED STUDENTER I LADOK3 GRUND OCH AVANCERAD NIVÅ

ATT ARBETA MED STUDENTER I LADOK3 GRUND OCH AVANCERAD NIVÅ 2018-03-13 ATT ARBETA MED STUDENTER I LADOK3 GRUND OCH AVANCERAD NIVÅ MARIA EINLER, UTBILDNINGSENHETEN 1 Innehåll Samma slags studentdokumentation... 4 Ladok3 nytt sätt att arbeta... 5 Nya begrepp... 6

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. INAMN01 Indexformulär Sök person

KRAVSPECIFIKATION. INAMN01 Indexformulär Sök person KRAVSPECIFIKATION INAMN01 Indexformulär Sök person STU-08-T-8108 webbadress Projektnamn STU-T-8108 Fastställt av Dokumentansvarig Lars Hansson Dokumentidentitet Datum 2009-01-15 Status Levererad Lars Hansson

Läs mer

UT35 - Resultatuppföljning flera kurser Kravspecifikation

UT35 - Resultatuppföljning flera kurser Kravspecifikation KTH UT35 KRAVSPECIFIKATION UT35 - Resultatuppföljning flera kurser Kravspecifikation Innehåll 1. Funktionsbenämning............................ 2 2. Konstruktör.................................... 2 3.

Läs mer

Funktionsbeskrivning SY02 Användare -indata

Funktionsbeskrivning SY02 Användare -indata Funktionsbeskrivning SY02 Användare -indata 2016-02-01 FunktionsbeskrivningSY02 Författare Datum Sida Lotten Hultgren Viklund 2015-11-17 2 (21) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2015-10-12

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning RG12 Ändra programanmärkning av kursregistrering 2016-05-25 Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2013-04-12 Anna-Carin Wiklund Första utkast. Gjort om den PDF som ligger

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning SA09 - Studieavgifter 2016-04-12 Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2011-02-22 Lisa Eliasson/Mattias Wickberg Nytt dokument - 2012-06-19 Maria Vännman Lägger till nya skärmdumpar

Läs mer

Funktionsbeskrivning. UT10 Visa studentuppgifter

Funktionsbeskrivning. UT10 Visa studentuppgifter Funktionsbeskrivning UT10 Visa studentuppgifter Matz-Ola Cajdert 2013-08-19 2 (11) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2001-06-21 Matz-Ola Cajdert Dokument skapas - 2009-11-09 Jenny H Svensson

Läs mer

Ladok. Tillgodoräknande av kurs RS21. Allmänt om funktionen Arbetsgång Tillgodoräknande av hel kurs Arbetsgång Internationellt utbyte 4

Ladok. Tillgodoräknande av kurs RS21. Allmänt om funktionen Arbetsgång Tillgodoräknande av hel kurs Arbetsgång Internationellt utbyte 4 Ladok Tillgodoräknande av kurs RS21 Allmänt om funktionen 2 1. Arbetsgång Tillgodoräknande av hel kurs 3 2. Arbetsgång Internationellt utbyte 4 3. Arbetsgång Ändra/Ta bort tillgodoräknande 5 Sida 1 av

Läs mer

Handbok för registervård. - Del 17

Handbok för registervård. - Del 17 Handbok för registervård - Del 17 Sida 2 av 13 Innehåll 1 OM REGISTERVÅRD PÅ LADOK3-WIKIN... 3 1.1 FELSÖKNINGAR I HANDBOK 17... 3 1.2 RESULTAT PÅ KÖRNINGARNA... 3 1.3 RÄTTNING AV REDAN UTSKICKADE FELSÖKNINGAR...

Läs mer

Studiedeltagande * övar vi på idag

Studiedeltagande * övar vi på idag Studiedeltagande Studiedeltagande * övar vi på idag Innehåll Begreppen kurs, kurstillfälle och program, programtillfälle Antagningsregler Anta en student på en kurs inom program Återbud/Ta bort förväntat

Läs mer

Funktionsbeskrivning. SB10 Adressuppdatering. Innehållsförteckning

Funktionsbeskrivning. SB10 Adressuppdatering. Innehållsförteckning 12016-12-022016-12-022016-12-021151 Dokument 1 Adressuppdatering Innehållsförteckning 1. Allmänt om funktionen 2. Uppdelning i delfunktioner 3. Behörighetsanalys 4. Preferensstyrning 5. Utskrifter 6. Avvikelser

Läs mer

Kravspecifikation UT20 Intyg Visning av tillgodoräknande av prov

Kravspecifikation UT20 Intyg Visning av tillgodoräknande av prov Kravspecifikation UT20 Intyg Visning av av prov Novueau STU T-9110 2009-11-17 Status: Godkänd Eva Lundströmer Simu 2009-11-17 2 (11) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2009-11-17 Eva Lundströmer

Läs mer

Selma - Manual Utbildningsplan

Selma - Manual Utbildningsplan Selma - Manual Utbildningsplan Selma 5.4 2013-10-09 Innehållsförteckning UTBILDNINGSPLAN... 3 SKAPA UTBILDNINGSPLAN... 3 ARBETA MED EN PÅBÖRJAD UTBILDNINGSPLAN... 3 Allmänt... 4 Beskrivning... 6 Studieplan

Läs mer

Certifiering av ladokanvändare

Certifiering av ladokanvändare 1 Certifiering av ladokanvändare SJÄLVSTUDIEMATERIAL INTRODUKTIONSKURS Avser utbildning på grund- och avancerad nivå Version 1.2 2011-01-23 1 2 Inledning vad är Ladok?... 4 Regler och förordningar som

Läs mer

Dokumentet innehåller frågor och svar som togs upp under workshops inför programanalys i mars Dokumentet uppdateras löpande

Dokumentet innehåller frågor och svar som togs upp under workshops inför programanalys i mars Dokumentet uppdateras löpande Programansalys Frågor och svar att söka fram data om program/forskarutbildningsämne i ladok Dokumentet innehåller frågor och svar som togs upp under workshops inför programanalys i mars 2019. Dokumentet

Läs mer

SA33 - Val av kurser inom program m terminsreg

SA33 - Val av kurser inom program m terminsreg Margareta Poovi 2016-02-03 SA33 1 (15) SA33 - Val av kurser inom program m terminsreg 1. Allmänt om funktionen Funktionen SA33 används för inläggning och borttagning av kursval på program med terminsregistrering.

Läs mer

Resultatrapportering på provmoment via Lärarportalen. Karolina Tuvesson Leif Lagebrand reviderad (revidering kommer ske kontinuerligt)

Resultatrapportering på provmoment via Lärarportalen. Karolina Tuvesson Leif Lagebrand reviderad (revidering kommer ske kontinuerligt) Resultatrapportering på provmoment via Lärarportalen Karolina Tuvesson Leif Lagebrand reviderad 2012-09-05 (revidering kommer ske kontinuerligt) Gå till www.bth.se/nyalararportalen Välj Resultatrapportering,

Läs mer

Kravspecifikation RS93 Alla kurser klara på forskarnivå

Kravspecifikation RS93 Alla kurser klara på forskarnivå Kravspecifikation RS93 Alla kurser klara på forskarnivå Ofullständig Birgitta Lewén-Johansson 2016-12-12 2 (26) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2009-11-12 BLN Första utkast, skapat för projekt

Läs mer

Kravlista för Ladok annan utbildning

Kravlista för Ladok annan utbildning Kravlista för Ladok annan utbildning RG80 - Registrering - en person 2009-01-15 Version: 1.00 Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 0.01 2002-08-06 Ann-Mari Strand Första utkast

Läs mer

Ej sökbara kurstillfällen

Ej sökbara kurstillfällen Användarmanual Selma för arbetet med Ej sökbara kurstillfällen forskarutbildningsstöd Innehåll 1. Logga in och logga ut... 3 2. Process för att skapa Ej sökbara kurstillfällen... 4 Kurser för inresande

Läs mer

KURSINFO. Lägga in uppgifter om ett kurstillfälle. Ladok 2010-10-20

KURSINFO. Lägga in uppgifter om ett kurstillfälle. Ladok 2010-10-20 KURSINFO Lägga in uppgifter om ett kurstillfälle Ladok 2010-10-20 Innehåll Skapa kurstillfälle... 3 Förklaring till menyn för kurstillfälle... 4 Nytt kurstillfälle... 5 Inläggning av uppgifter i kurstillfället...

Läs mer

MANUAL VU omgångar i KOPPS

MANUAL VU omgångar i KOPPS MANUAL VU omgångar i KOPPS Om RUTINER FÖR ANTAGNING AV FRISTÅENDE STUDERANDE, VEM GÖR VAD SAMT TIDPLANER, se informationen på KTH:s intranät under Antagning/Kurser. Innehåll 1. Logga in i KOPPS... 2 2.

Läs mer

Selma - Manual Administration

Selma - Manual Administration Selma - Manual Administration Selma 5.4 2013-10-09 Innehållsförteckning Innehåll 1. Inför nytt läsår 3 2. Defaultvärde för sökandewebben 4 3. Administration>Läsår 5 4. Administration>Redigera 7 5. Administration>Katalogdata

Läs mer

UT46 Uppföljning på program Kravspecifikation

UT46 Uppföljning på program Kravspecifikation KTH UT46 KRAVSPECIFIKATION UT46 Uppföljning på program Kravspecifikation Innehåll 1. Funktionsbenämning............................ 2 2. Konstruktör.................................... 2 3. Kortfattad

Läs mer

Ladok. Funktionsbeskrivning. för KA11 Kurser och prov - utdata. (ny funktion 2005) Beteckning:

Ladok. Funktionsbeskrivning. för KA11 Kurser och prov - utdata. (ny funktion 2005) Beteckning: Ladok Funktionsbeskrivning för KA11 Kurser och prov - utdata (ny funktion 2005) 2016-02-04 Beteckning: Carina Ytterström 2016-02-04 2 (11) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2005-11-10 Carina

Läs mer

Exportera och importera rättningsprotokoll som datafiler i RS01.

Exportera och importera rättningsprotokoll som datafiler i RS01. Exportera och importera rättningsprotokoll som datafiler i RS01. Exportera rättningsprotokoll som fil... 2 Öppna i Excel fyll i betygen och spara... 3 Importera filen i Ladok... 6 Exportera och Importera

Läs mer

NyA. Användarmanual för institutionspersonal Uppsala universitet. ver

NyA. Användarmanual för institutionspersonal Uppsala universitet. ver NyA Användarmanual för institutionspersonal Uppsala universitet ver. 111003 UPPSALA UNIVERSITET 2 (15) NyA vid Uppsala universitet Har du frågor om hur NyA fungerar eller om ditt användarkonto så kontakta

Läs mer

2.0. Lou Lagusson 1 (20) M:\jenkins_doc2pdf_nouveau_driftsatt_2017_01_2017_01_6\UNIFACE\function_group\result\rs21\doc\rs21_funkbeskr_forsk.

2.0. Lou Lagusson 1 (20) M:\jenkins_doc2pdf_nouveau_driftsatt_2017_01_2017_01_6\UNIFACE\function_group\result\rs21\doc\rs21_funkbeskr_forsk. Lou Lagusson 1 (20) Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 2008-12-08 Lou Lagusson Första utgåvan - - 2012-09-27 Eva L Simu LADOK-12882 Vid högskoleutbildning är betygsdatum

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning RG12 Ändra programanmärkning av kursregistrering 2013-04-12 Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2013-04-12 Anna-Carin Wiklund Första utkast. Gjort om den PDF som ligger

Läs mer