KURSINFO. Lägga in uppgifter om ett kurstillfälle. Ladok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSINFO. Lägga in uppgifter om ett kurstillfälle. Ladok 2010-10-20"

Transkript

1 KURSINFO Lägga in uppgifter om ett kurstillfälle Ladok

2 Innehåll Skapa kurstillfälle... 3 Förklaring till menyn för kurstillfälle... 4 Nytt kurstillfälle... 5 Inläggning av uppgifter i kurstillfället Typ av kurstillfälle Urvalsbeskrivning fritext Antagningsplatser och Studieavgifter Anmärkning fritext Inställt Adress till kurstillfällets hemsida Tidsrelaterad information Övriga ladokvärden Statusvärden Information om var kurstillfället visas Ansvariga personer Meddelande mellan enheter Inläggning av uppgifter i Kurs Se rubriken under Inläggning av uppgifter i kurstillfället Sidan 2 av 14

3 Skapa kurstillfälle Har du kurser som ska annonseras ut till olika målgrupper måste du skapa flera tillfällen. Om kursen t.ex. ska ges både som vanlig fristående och till utbytesstudenter måste du skapa två tillfällen för kursen. För att kunna skapa ett kurstillfälle måste följande värden i KURS vara ifyllda, kursplanen behöver inte vara fastställd: De grundläggande värdena: kurskod, institution, svensk och engelsk benämning, högskolepoäng, betygsskala, utbildningsnivå, utbildningsområde, ämnesgrupp, huvudområde och fördjupning samt förkunskapskrav. Under rubriken Undervisning - Undervisningsspråk måste undervisningsspråket vara ifyllt. Populärbeskrivning eller Innehåll. Söktermer för studera.nu Kontrollera att kursen har status Godkänd enligt central administration. 1. Skapa kurstillfälle för kursen, mata in tillhörande uppgifter samt sätt Status enligt institution = Klar för katalog. Det finns även information på Kurs som skall bearbetas t.ex. Populärbeskrivning och Söktermer för studera.nu innan tillfället är klart. Kursplanen bör vara fastställd innan tillfället sätts till Klar för katalog. 2. Antagningen bearbetar tillfället och sätter Status enligt central administration = Godkänd för katalog. Detta innebär att tillfället kommer att publiceras där du valt att den ska visas t.ex. katalog, på webben och studera.nu. När tillfället publiceras på högskolans utbildningssidor finns det en länk till den fastställda kursplanen. Sidan 3 av 14

4 Förklaring till menyn för kurstillfälle Redigera kurstillfälle Om du ska redigera ett enstaka tillfälle kan du söka fram det direkt härifrån, ange anmälningskod samt aktuell termin för tillfället. Skapa kurstillfälle Kurstillfällen ska alltid skapas direkt inifrån respektive kurs. DENNA BÖR DU EJ ANVÄNDA! I rutorna över respektive Termin visas statusen för kurstillfällena. Vilka som är klara för katalog samt för antagning. Statistik över antal godkända kurstillfällen Lista kurstillfällen kopplade till ett programtillfälle Här kan du få fram vilka kurser som är kopplade till ett visst programtillfälle. Välj t.ex. alla terminer och ange en programtillfälleskod ASYAR10h (programmet startade HT10). Det är programplanen som visas. Lista kurstillfällen I den här rutan kan du filtrera fram tillfällen från din institution samt på ämne, termin, kurstyp, studieform och status. Här är det lätt att söka fram alla fristående tillfällen, alla programkurstillfällen, alla tillfällen för utbytesstudenter samt alla kurser på distans m.m. Sidan 4 av 14

5 Nytt kurstillfälle När du ska göra ett nytt tillfälle gör du enligt följande: Välj kurs i den vänstra menyn Sök fram kursen och öppna den. Du kan söka via kurskod (ladokkod) eller via benämning. Ett bra sätt att få överblick är att använda sig av Visa alla revisioner & kurstillfällen. Vid rubriken Skapa kurstillfälle finns olika terminsknappar. Klicka på terminen som tillfället ska skapas för. En kurs kan ha dels flera tillfällen på samma termin och dels på olika terminer. OBS! Sommarkurserna tillhör alltid vårterminen. Om det fattas någon termin hör av dig till systemansvarig. Tillfället öppnas i ett nytt fönster. Sidan 5 av 14

6 För att ändra i ett befintligt tillfälle, klicka på länken för tillfället (i detta fall 23092, 20092) vid rubriken Kurstillfälle på denna revision. Här visas om kursen är godkänd Terminsknappar Tillfällen som är skapade anmälningskod, termin Används om du vill skapa en ny revision eller kopia av befintlig kurs. Tänk på att flytta med dig tillfällena om det är aktuellt. Revisionshantering på kurs En kurs kan ha flera tillfällen på en och samma revision. Detta innebär att en stor revision endast görs när det fattats beslut om en förändring av kursplanen. Om en kurs är fastställd och ett nytt kurstillfälle skapas, visas just den kursplanen på webben. Välj Öka stort revisionsnr och behåll värdet för Status enligt STDX om det kommer bli en förändring i kursplanen. Det innebär att kursen fortfarande är Godkänd och ett nytt kurstillfälle går att skapas. Lägg in Fastställd när revideringen av kursplanen är beslutad. Om du efter att ha lagt upp ett tillfälle gör en ny revision, kan du välja att flytta med tillfället till den nya revisionen. Sidan 6 av 14

7 Inläggning av uppgifter i kurstillfället 1. Typ av kurstillfälle Välj typ av kurstillfälle i listan. 2. Urvalsbeskrivning fritext Urvalet styrs av kursens behörighetskrav och regleras i antagningsordningen. Följande urval kan väljas: Betyg, högskoleprov och arbetslivserfarenhet kurser som inte kräver tidigare högskolestudier och kursen ges på lägre fart än helfart. Betyg, högskoleprov och högskolepoäng kursen som inte kräver tidigare högskolestudier och kursen ges på helfart. Högskolepoäng kursens behörighetskrav är tidigare högskolestudier Högskolepoäng och yrkeserfarenhet kurser som ges på VHB inom specialistutbildningarna. OBS! Om en kurs ges på engelska måste även urvalsbeskrivningen anges på engelska! Betyg: grade Högskoleprov: Swedish Scholastic Aptitude Test Arbetslivserfarenhet: professional experience Högskolepoäng: credit 3. Antagningsplatser och Studieavgifter Budgeterat antal antagningsplatser det antal platser som planeras för kursen som rektor har beslutat. Det är det antal som visas i katalog och på webb för studenter. Antalet antagningsplatser behöver inte anges. Studieavgifter om kursen ska erbjudas till internationella studenter, måste studieavgiften anges. Ange priset för kursen i fälten Studieavgift för hela utbildningen och Studieavgift för första terminen(första delbetalningen). Sidan 7 av 14

8 4. Anmärkning fritext Här anges extra information som du vill ska visas i katalog/webb för kurstillfället. Informationen visas sist rutan Anmälningsinformation med rubrik Övrigt. Se exempel nedan. På vissa utbildningar går det inte att söka via studera.nu utan har en egen anmälningsblankett. Utseende på hur det ser ut i fältet: **Anmälan görs på denna <A HREF=" ">anmälningsblankett</a>.** 5. Inställt Om en kurs ska ställas in, måste ett rektorsbeslut tas och handläggningen av det sker på Avdelningen för utbildningsstöd. Antagningen sätter efter beslutet tillfället till Inställd = JA i KursInfo och i NyA. 6. Adress till kurstillfällets hemsida Om kursen har en egen webbsida eller om du vill länka till annan information, läggs det in här. Det finns även möjlighet att lägga till länkar på Kurs. Skillnaden är: - Länkar som läggs på tillfället blir specifikt för just det kurstillfället - Länkar på Kurs visas på samtliga kurstillfällen för kursen Du kan lägga in flera länkar. Så här gör du för att lägga till en länk: Klicka på Lägg till Url Fyll i informationen: Sidan 8 av 14

9 o URL här lägger du in länkadressen. Högskolan har extremt långa länkadresser på webben. Överstiger länkadressen 255 tecken, be Informationsavdelningen om en förkortad variant. Det är viktigt att testa att länken/arna fungerar! o Hoovertext används inte. o Länktext den text som visas på webben för länken. o Länktyp här finns tre typer: Engelsk - länken visas på våra svenska utbildningssidor Svensk - länken visas på de engelska utbildningssidorna Engelsk URL till studera.nu denna URL ska inte användas utom i undantagsfall. Den handlar om vart studenten hamnar när de klickar på länken på studera.nu. Tryck på OK. På webben hamnar länken under rubriken Kontaktinformation. OBS! Länken Kursplan kommer automatiskt på webben då den är fastställd. 7. Tidsrelaterad information Här ska du ange/kontrollera följande information: Startvecka ange vilken vecka kursen startar (t.ex ) Slutvecka ange vilken vecka kursen slutar (t.ex ) Startdatum frivilligt. Ange startdatum när kursen erbjuds utländska sökande, eftersom de inte använder veckobegreppet. Slutdatum frivilligt. Ange slutdatum när kursen erbjuds utländska sökande, eftersom de inte använder veckobegreppet. Startar läsperiod vilken läsperiod kursen startar. Termin - kommer automatisk beroende på vilken termin tillfället skapades för (t.ex =våren/sommaren 2008, 20082=hösten 2008). Kontrollera att det stämmer. Takt ange kursens fart (t.ex. 100%=helfart, 50%=halvfart, 25%=kvartsfart) Kurstid - välj något av alternativen. Kursdag frivilligt. Poäng denna termin kursens högskolepoäng denna termin (Observera poängtipset i hjälptexten bredvid!). Sista ansökningsdag kommer automatiskt beroende på vilket termin som du valde vid skapandet av kurstillfället och kan behöva ändras. Inför: Sidan 9 av 14

10 o Höstterminen = 15 april o Vårterminen = 15 oktober o Sommarkurser = 15 mars Undantag från dessa datum är kurser som ges på engelska som har följande datum: o Höstterminen = 15 januari o Vårterminen = 15 augusti Antal obligatoriska sammankomster används för distanskurser. Det totala antalet obligatoriska träffar måste anges. Antalet visas på studera.nu. Om antalet träffar är 0, ska siffran noll anges. Ett tomt fält tolkas som ett X och kommer inte visas när studenten söker på kurser med obligatoriska sammankomster = 0. Antal icke obligatoriska sammankomster sammankomster utöver de obligatoriska. Antalet visas på studera.nu. 8. Övriga ladokvärden Här ska du ange följande information Ort Borås(1490) är förvalt. Lista över orter finns i rullistan. Finansieringstyp välj mellan dessa alternativ: o uppdragsutbildning (UU) o distanskurs (NU) o sommarkurs (SU) o sommarkurs på distans (SNU). Uppdragsutbildningarna klassas med finansieringsform för att högskolan inte ska få HST för dessa kurser. Sommarkursernas märkning används för att kunna särskilja dem från vårterminens kurser t.ex. vid webbregistrering. Annars används märkningen i diverse statistiska sammanhang. Anmälningskod läggs in centralt av antagningen. Undervisningsform Normal är förvalt. Vid distanskurser ska antingen distans (DST) eller ITstödd distans (ITD) väljas. DST gäller för lärcentrakurser (t.ex. Bättre kurserna) och ITD gäller för de kurser som går helt på distans (över nätet), utan eller med obligatoriska träffar. Det är viktigt att sätta ITD på alla distanskurser för att de ska synas som distanskurser på studera.nu. 9. Statusvärden Uppmärksamma central administration Vid meddelande eller fråga till centrala funktioner. Uppmärksamma institution Meddelande eller fråga från central funktion. Status enligt institution När kurstillfället är komplett med uppgifter för katalog är det dags för antagningen att kontrollera och sätta en anmälningskod. För att antagningen ska veta att du är klar med tillfället sätter du Status enligt institution till Klar för katalog. Sidan 10 av 14

11 Status enligt central administration Antagningen sätter Godkänd för katalog när de har kontrollerat och lagt in anmälningskod. Innebär att den kommer tankas till katalog och visas på webben. Markerad som borttagen Om ett helt felaktigt kurstillfälle är inlagt kan det döljas. 10. Information om var kurstillfället visas Visas i katalog Ange Ja om den ska visas i svensk katalog Visas i engelsk katalog Ange Ja om den ska visas i engelsk katalog. Visa på svensk webb Ange Ja för kurser som ska visas på våra utbildningssidor på webben. Visa på engelsk webb Ange Ja för kurser som ska visas på våra engelska utbildningssidor på webben. Visa på StuderaNu Ange Ja för de kurser som ska vara sökbara på studera.nu. Visa på svenska institutet Ange Ja för de kurser som ges på engelska och som ska vara sökbara på de engelska sidorna på studera.nu. Visa på Nätuniversitetet Ange Ja för distanskurser som ska visas på studera.nu under distanskurser. 11. Ansvariga personer Här finns möjlighet att lägga in en eller flera kontaktpersoner. Dessa visas på högskolans utbildningssidor på webben. Det finns även ett sådant inmatningsfält under Kurs. Använd fältet som finns under tillfället! På så sätt kan man ha olika ansvariga vid olika kurstillfällen. Om du använder fältet på kurs istället, så ändrar du ansvarig för alla tillfällen som är kopplade till kursen. 12. Meddelande mellan enheter Om du vill meddela något till central administration så kan du skriva in det här. Glöm inte att: - sätta status Uppmärksamma central administration till Ja. - ta bort gamla meddelanden när du gör kopior/revisioner av en kurs. Sidan 11 av 14

12 Inläggning av uppgifter i Kurs När du matat in information i Tillfället ska du även gå in på Kurs och lägga in information innan du sätter Tillfället till Klar för katalog. Kursplanen bör vara fastställd innan du sätter status Klar för katalog på tillfället. Om det är en kurs som går på engelska så ska du lägga in informationen även på engelska. Tänk också på att kontrollera Behörighetskraven så att de finns på engelska. 1. Populärbeskrivning Här skrivs texten in som ska visas i katalog samt på webb. Använd INTE Katalogtext, eftersom den inte är kopplad rätt. I framtiden kommer vi att använda den för att särskilja informationen i katalog och på webb. 2. Ansvariga personer Använd det fält som finns i tillfället. 3. Söktermer för studera.nu Här läggs söktermer/sökord in som används för Studera.nu. Genom att märka upp kursen med söktermer kan presumtiva studenter enklare hitta den. Söktermerna som läggs in exporteras automatiskt till Studera.nu. En kurs ska ha 1-3 söktermer. Välj en sökterm i listrutan Valbara söktermer. Precisera visar de söktermer som är underklassificeringar till den valda söktermen. Generalisera för att gå upp en nivå. För att lägga till vald sökterm klicka på Lägg till sökterm. Söktermer tas bort från listan genom Ta bort. Avsluta med Spara kursen. Välj precisera Samhällsvetenskap Visar undernivån till Samhällsvetenskap. Här kan man välja precisera t.ex. Juridik. Visar undernivån till Juridik. Välj Generalisera för att gå upp en nivå. Sidan 12 av 14

13 Söktermer som i listan inte är märkta med ett (T) efter benämningen (söktermer på nivå 4-5), kan enbart sökas ut via fritextsökningen under "Sök" på Studera.nu. Söktermer som i listan är märkta med ett (T) efter benämningen (söktermer på nivå 1-3) finns med i rullistan under "Ämne". Flest träffar får man för en sökterm på nivå 4 eller 5. Exempel: Välj söktermen Industriell och finansiell ekonomi (kod , nivå 4) i Kursinfo. Kursen listas då på Studera.nu: 1. när man skriver in söktermen i fritextsökningen (rutan för "Sök") 2. när man i ämneslistan klickar på någon av termerna Företagsekonomi (kod , nivå 3) EKONOMI/ADMINISTRATION (kod , nivå 2) SAMHÄLLSVETENSKAP (kod 50, nivå 1) eftersom de söktermerna ligger i kategorinivåerna över Industriell och finansiell ekonomi. Alla söktermer går att hitta genom fritextsökning - "Sök" - på Studera.nu. 4. Adress till kursens hemsida Se rubriken under Inläggning av uppgifter i kurstillfället. Sidan 13 av 14

14 Versionshantering Version Datum Signatur Ändring LIO Skapande av manual LIO Tillägg av text i anmärkningsfält om hur man lägger in och länkar till anmälningsblankett CPH Inläggning av bilder och text CPH Inläggning av text och bild (Studieavgifter) Sidan 14 av 14

Programtillfälle i KursInfo

Programtillfälle i KursInfo Programtillfälle i KursInfo Att skapa ett programtillfälle är indelat i tre steg: Första steget är att lägga in de grundläggande uppgifterna på Program och sedan uppmärksamma central administration. Centralt

Läs mer

Högskolan i Borås Avdelningen Utbildningsstöd Ladok/KursInfo Senast reviderad: KURSINFO. Manual för Programtillfälle

Högskolan i Borås Avdelningen Utbildningsstöd Ladok/KursInfo Senast reviderad: KURSINFO. Manual för Programtillfälle KURSINFO Manual för Programtillfälle Versionsförteckning Datum Version Beskrivning Författare 2016-04-12 1.0 Första utkast Hala 2016-12-05 1.1 Endast uppdaterat slutvecka Jean Sidan 1 av 12 Innehåll Programtillfälleseditorn

Läs mer

KURSINFO. Kurstillfälle inom program. Versionsförteckning. Datum Version Beskrivning Författare Första utkast Anngreth Johansson

KURSINFO. Kurstillfälle inom program. Versionsförteckning. Datum Version Beskrivning Författare Första utkast Anngreth Johansson KURSINFO Kurstillfälle inom program Versionsförteckning Datum Version Beskrivning Författare 2016-03-01 1.0 Första utkast Anngreth Johansson Innehåll Versionsförteckning... 1 Innehåll... 2 Kurstillfälle

Läs mer

PROGRAM/PROGRAMTILLFÄLLE

PROGRAM/PROGRAMTILLFÄLLE PROGRAM/PROGRAMTILLFÄLLE Version 1.0 2008-05-22 Högskolan i Kalmar 391 82 Kalmar Tel 0480-44 60 00 E-post www.hik.se Ny utbildningsplan... 3 Skapa en ny utbildningsplan... 3 Program... 3 Förväntade studieresultat...

Läs mer

KURSINFO. Katalogtankning. Datum Version Beskrivning Författare Första utkast JEAN Justering inför första utskick JEAN

KURSINFO. Katalogtankning. Datum Version Beskrivning Författare Första utkast JEAN Justering inför första utskick JEAN KURSINFO Katalogtankning Versionsförteckning Datum Version Beskrivning Författare 2012-04-23 1.0 Första utkast JEAN 2012-05-02 1.1 Justering inför första utskick JEAN 2012-05-09 1.2 Justering urval för

Läs mer

valbara programkurser

valbara programkurser Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för arbetet med kurstillfällen för valbara programkurser forskarutbildningsstöd Innehåll 1. Logga in och logga ut... 3 2. Process för att skapa kurstillfällen

Läs mer

Fältbeskrivning kurstillfälle

Fältbeskrivning kurstillfälle Fältbeskrivning kurstillfälle Fält Kommentar Kurskod Välj i droplisten vilken kurs (kurskod) du ska skapa tillfället för. Version av kursplan Anmälningskod Studieort Det kan finnas fler versioner av kursplan

Läs mer

valbara programkurser

valbara programkurser Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för arbetet med kurstillfällen för valbara programkurser forskarutbildningsstöd Innehåll 1. Logga in och logga ut... 3 2. Process för att skapa kurstillfällen

Läs mer

valbara programkurser (inom

valbara programkurser (inom Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för arbetet med kurstillfällen för valbara programkurser (inom sjuksköterskeprogrammen) forskarutbildningsstöd Innehåll 1. Logga in och logga ut... 3 2. Process

Läs mer

KURSINFO. Manual för program KursInfo > webben (Vill studera) Versionsförteckning. Datum Version Beskrivning Författare

KURSINFO. Manual för program KursInfo > webben (Vill studera) Versionsförteckning. Datum Version Beskrivning Författare KURSINFO Manual för program KursInfo > webben (Vill studera) Versionsförteckning G:\GF\UF\KURSINFO\Manualer\Publicerade manualer\manual KursInfo Program_webb.docx Datum Version Beskrivning Författare 2013

Läs mer

Selma. Utbildningsutbudet 2017/2018

Selma. Utbildningsutbudet 2017/2018 Selma Utbildningsutbudet 2017/2018 Upplägg Tidplan Arbetsgång Kurstillfällen Kurspaket Programtillfällen Antagningen hälsar! Studentrekryteringswebben Övrigt Tidplan 2017/2018 Länk till tidplanen Kurstillfälle

Läs mer

Selma Manual Kurstillfälle, kurspaket, programtillfälle. Studentcentrum/Ladokgruppen

Selma Manual Kurstillfälle, kurspaket, programtillfälle. Studentcentrum/Ladokgruppen Selma Manual Kurstillfälle, kurspaket, programtillfälle Innehållsförteckning Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Logga

Läs mer

MANUAL VU omgångar i KOPPS

MANUAL VU omgångar i KOPPS MANUAL VU omgångar i KOPPS Om RUTINER FÖR ANTAGNING AV FRISTÅENDE STUDERANDE, VEM GÖR VAD SAMT TIDPLANER, se informationen på KTH:s intranät under Antagning/Kurser. Innehåll 1. Logga in i KOPPS... 2 2.

Läs mer

Lathund, skapa kurstillfällen för Ladok via UtbildningsGubas

Lathund, skapa kurstillfällen för Ladok via UtbildningsGubas Lathund, skapa kurstillfällen för Ladok via UtbildningsGubas Den här lathunden avser tillfällen som tidigare har beställts direkt från Ladokgruppen. Dessa ska läggas in i UtbildningsGubas för att sedan

Läs mer

Selma - Manual Administration

Selma - Manual Administration Selma - Manual Administration Selma 5.4 2013-10-09 Innehållsförteckning Innehåll 1. Inför nytt läsår 3 2. Defaultvärde för sökandewebben 4 3. Administration>Läsår 5 4. Administration>Redigera 7 5. Administration>Katalogdata

Läs mer

KURSINFO Manual för Kurs Versionsförteckning Datum Version Beskrivning Författare Första utkast hala

KURSINFO Manual för Kurs Versionsförteckning Datum Version Beskrivning Författare Första utkast hala KURSINFO Manual för Kurs Versionsförteckning Datum Version Beskrivning Författare 2016-04-19 1.0 Första utkast hala 2016-10-10 1.1 Uppdaterad kura Innehåll Versionsförteckning... 1 Innehåll... 2 rocessen

Läs mer

Ej sökbara kurstillfällen

Ej sökbara kurstillfällen Användarmanual Selma för arbetet med Ej sökbara kurstillfällen forskarutbildningsstöd Innehåll 1. Logga in och logga ut... 3 2. Process för att skapa Ej sökbara kurstillfällen... 4 Kurser för inresande

Läs mer

KURSINFO. Manual för Program (utbildningsplan) Versionsförteckning. Datum Version Beskrivning Författare Första utkast hala

KURSINFO. Manual för Program (utbildningsplan) Versionsförteckning. Datum Version Beskrivning Författare Första utkast hala KURSINFO Manual för rogram (utbildningsplan) Versionsförteckning Datum Version Beskrivning Författare 2016-04-14 1.0 Första utkast hala 2016-10-10 1.1 Reviderad kura Innehåll Versionsförteckning... 1 rocessen

Läs mer

Nyheter i samband med driftsättning av KursInfo 1.2

Nyheter i samband med driftsättning av KursInfo 1.2 Nyheter i samband med driftsättning av KursInfo 1.2 KURS/PROGRAM Fastställa kurs- eller utbildningsplan som saknar obligatoriska värden Det går inte längre att spara en kurs eller ett program med fastställandestatus

Läs mer

KURSINFO. Manual för Kurs. Datum Version Beskrivning Författare Första utkast LIO Granskat och kompletterat CPH

KURSINFO. Manual för Kurs. Datum Version Beskrivning Författare Första utkast LIO Granskat och kompletterat CPH KURSINFO Manual för Kurs Versionförteckning G:\gf\UF\KURSINFO\Guider-Manualer-Processer\Manualer\Manual - Kurs.doc Datum Version Beskrivning Författare 2010-10-21 1.0 Första utkast LIO 2011-03-25 1.1 Granskat

Läs mer

Selma Manual. Kurstillfällen och kurspaket

Selma Manual. Kurstillfällen och kurspaket Selma Manual Kurstillfällen och kurspaket 2013-10-09 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 KURSTILLFÄLLE... 2 Sök kurstillfälle... 2 Sökbara kurstillfällen... 2 Ej sökbara kurstillfällen... 3

Läs mer

Selma Manual. Kursplaner. Selma

Selma Manual. Kursplaner. Selma Selma Manual Kursplaner Selma 5.4 2013-10-09 Innehållsförteckning KURSPLAN... 1 SÖKA UT KURSPLAN... 1 SKAPA NY KURS... 2 NY KURS... 2 NY KURS EFTER FÖRLAGA... 5 KURSPLAN - ALLMÄNT... 7 KURSPLAN BESKRIVNING...

Läs mer

Hantering av webbinformation i databasen för presentation på MIUNs engelska webb för Exchange Students (utbytesstudenter) och Free Movers.

Hantering av webbinformation i databasen för presentation på MIUNs engelska webb för Exchange Students (utbytesstudenter) och Free Movers. Engelsk webbinfo Hantering av webbinformation i databasen för presentation på MIUNs engelska webb för Exchange Students (utbytesstudenter) och Free Movers. Underlag tas fram av ämnesansvarig och internationell

Läs mer

Utbildningsinformation, fristående kurser läsåret 2014-2015

Utbildningsinformation, fristående kurser läsåret 2014-2015 Utbildningsinformation, fristående kurser läsåret 2014-2015 Dagens upplägg Arbetsgång Vem gör vad och när? Utbildningsinformation Var syns det? Inrapportering i Selma Hur gör jag och vad ska jag tänka

Läs mer

Nyheter i KursInfo version

Nyheter i KursInfo version Nyheter i KursInfo version 1.4 + 1.5 Skapa revision på fastställd kurs- eller utbildningsplan Numera måste kurs- eller utbildningsplanen vara fastställd (fastställandestatus=fastställd) för att det ska

Läs mer

SELMA manual Kursplan - Kurslitteratur

SELMA manual Kursplan - Kurslitteratur UMEÅ UNIVERSITET Studentcentrum Ladokgruppen SELMA manual Kursplan - Kurslitteratur Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Logga in och logga ut CAS... 3 Logga in:... 3 Logga ut:... 3 Söka ut kursplan...

Läs mer

Fristående kurser läsåret 2019/2020

Fristående kurser läsåret 2019/2020 Fristående kurser läsåret 2019/2020 Dagens upplägg Utbildningsinformation Var syns den? Arbetsgång Vem gör vad och när? Inrapportering i Selma Hur gör jag och vad ska jag tänka på? Nyheter i Selma Kurstillfälle

Läs mer

Hantering av moduler (delkurser/prov)

Hantering av moduler (delkurser/prov) Moduler Hantering av moduler (delkurser/prov) Moduler är kopplade till version av kurs. Behöver man nya moduler blir det en ny version av kursen. Ni kan lägga in moduler och spara, fast kurs och kurstillfälle

Läs mer

Selma Manual Kurstillfälle, kurspaket, programtillfälle. Studentcentrum/Ladokgruppen

Selma Manual Kurstillfälle, kurspaket, programtillfälle. Studentcentrum/Ladokgruppen Selma Manual Kurstillfälle, kurspaket, programtillfälle Innehållsförteckning Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Logga

Läs mer

Användarmanual för nya Röda tråden

Användarmanual för nya Röda tråden Användarmanual för nya Röda tråden - En manual för att ge insikt om att det är enklare att lära sig själv Av: Kristofer Eriksson, Kvalitetsamanuens 11/12 Innehåll 1. Skapa ett konto... 2 2. Ändra kontoinställningar...

Läs mer

Studiedeltagande * övar vi på idag

Studiedeltagande * övar vi på idag Studiedeltagande Studiedeltagande * övar vi på idag Innehåll Begreppen kurs, kurstillfälle och program, programtillfälle Antagningsregler Anta en student på en kurs inom program Återbud/Ta bort förväntat

Läs mer

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10)

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10) 2013-05-10 Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner Sida 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PROCESS TA FRAM OCH REVIDERA KURSPLANER... 3 1.1 Processens syfte... 3 1.2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Manual för läsårsplanering i Kopps

Manual för läsårsplanering i Kopps Senast uppdaterad: 2017-08-18 Manual för läsårsplanering i Kopps I Kopps finns systemstöd för läsårsplanering. Stödet består bland annat av automatiskt skapande av önskade kurstillfällen via kopiering

Läs mer

REGISTRERING LADOK NOUVEAU

REGISTRERING LADOK NOUVEAU 2002-02-19 MALMÖ HÖGSKOLA REGISTRERING LADOK NOUVEAU 1. Registrering flera personer på kurs sid 2 2. Registrering av en person sid 5 3. Uppflyttning av terminsreg på program sid 7 4. Registrering på program

Läs mer

Lägga till inledande kurser på programtillfälle eller inriktningstillfällen

Lägga till inledande kurser på programtillfälle eller inriktningstillfällen Lägga till inledande kurser på programtillfälle eller inriktningstillfällen 2018-12-13 1 Lägga till inledande kurser på programtillfälle eller inriktningstillfällen Innehåll Läs detta först / Förutsättningar

Läs mer

Utbildningsinformation - Studieplaner

Utbildningsinformation - Studieplaner Utbildningsinformation - Studieplaner Innehåll Samspel SISU - Ladok Skapa studieplan på programtillfälle Studieplanen i Ladok Antagningsförfarande i studieplanen Lägg till Ingående delar i studieplanen

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

Utfärdat av Revideringsdatum Dokument ID Håkan Tropp Systembeskrivning_Kursinfo.doc

Utfärdat av Revideringsdatum Dokument ID Håkan Tropp Systembeskrivning_Kursinfo.doc SYSTEMBESKRIVNING 2005-12-22 1.0 1 (7) Kursinfo Översiktlig beskrivning Kursinfo är ett egenutvecklat system, för att hantera utbildningsrelaterad information. I Kursinfo hanteras all administration av

Läs mer

Manual för studerandeadministratör - Quick Search, kursvärderingssystem

Manual för studerandeadministratör - Quick Search, kursvärderingssystem 2015-11-05 Christina Hansson Manual för studerandeadministratör - Quick Search, kursvärderingssystem Bakgrund Kursvärderingssystemet från Quick Search har använts sedan HT2011. Under VT15 har nya frågor

Läs mer

Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma

Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för arbetet med programtillfälle Observera att manualen uppdateras löpande, den senaste versionen finner du alltid på internwebben http://ki.se/medarbetare/utbildningsdatabasen-selma

Läs mer

Fristående kurser läsåret

Fristående kurser läsåret Fristående kurser läsåret 2018-2019 Dagens upplägg Utbildningsinformation Var syns den? Arbetsgång Vem gör vad och när? Inrapportering i Selma Hur gör jag och vad ska jag tänka på? Utbildningsinformationen

Läs mer

Text med gul markering är anvisningar, övrig text är från Regler för kursplan på grund- och avancerad nivå (V 2015/1007)

Text med gul markering är anvisningar, övrig text är från Regler för kursplan på grund- och avancerad nivå (V 2015/1007) 2017-02-28 ANVISNINGAR FÖR KURSPLAN PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Text med gul markering är anvisningar, övrig text är från Regler för kursplan på grund- och avancerad nivå (V 2015/1007) Generella anvisningar

Läs mer

Funktionsbeskrivning KA16 Kurser och prov - indata

Funktionsbeskrivning KA16 Kurser och prov - indata Funktionsbeskrivning KA16 Kurser och prov - indata 2016-02-04 Lotten Hultgren Viklund 2016-02-04 2 (19) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2006-12-13 Lou Lagusson Version 1 2009-06-03 Version

Läs mer

PROGRAM/ PROGRAMTILLFÄLLE (utbildningsplan) Manual

PROGRAM/ PROGRAMTILLFÄLLE (utbildningsplan) Manual ROGRM/ ROGRMTIFÄE (utbildningsplan) Manual Senast reviderad 2014-01-30 MNU för KursInfo program/programtillfälle llmän information för KursInfo... 3 Symboler för vart värdena i KursInfo visas/skickas...

Läs mer

Aktivitetstillfällen. Väl inne på en kurs, klicka på Aktivitetstillfällen.

Aktivitetstillfällen. Väl inne på en kurs, klicka på Aktivitetstillfällen. Aktivitetstillfällen För att kunna skapa ett aktivitetstillfälle behöver du först söka fram ett kurstillfälle. Det görs genom att först klicka på studiedokumentation och sedan klickar på fliken Kurs. Skriv

Läs mer

Innehåll. Exempel på rapporter Uppföljning Utbildning

Innehåll. Exempel på rapporter Uppföljning Utbildning Exempel på rapporter Uppföljning Utbildning Innehåll Fliken Uppföljning Hst-Hpr... 2 Rapport 1: Avstämning mot utbildningsuppdraget institution... 2 Rapport 2: Uppföljning av utfall - institution... 2

Läs mer

KURSINFO. Generellt. Versionsförteckning. Datum Version Beskrivning Författare Första utkast jean

KURSINFO. Generellt. Versionsförteckning. Datum Version Beskrivning Författare Första utkast jean KURSINFO Generellt Versionsförteckning Datum Version Beskrivning Författare 2016-04-15 1.0 Första utkast jean 2016-10-10 1.1 Reviderad kura Innehåll Versionsförteckning... 1 Allmän information för KursInfo...

Läs mer

Arbetsrutin för tillgodoräknande

Arbetsrutin för tillgodoräknande Arbetsrutin för tillgodoräknande Beslut om tillgodoräknande av prov eller kurs görs av institutionen som också lägger in uppgifterna i Ladok. Tillgodoräknandeblankett och de Lokala regler för tillgodoräknande

Läs mer

Manual Utbildningsmodulen

Manual Utbildningsmodulen Manual Utbildningsmodulen för Svenska Bouleförbundets distrikt www.svenskboule.se Logga in (låset högst upp till höger på sidan). Använd dina inloggningsuppgifter (personnummer och lösenord) För att få

Läs mer

Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för. Programhandläggare. Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för. Programhandläggare. Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för Programhandläggare forskarutbildningsstöd Innehåll Logga in och logga ut... 4 1. Kursplan... 5 Process för att skapa kursplaner inom program vid KI... 5 Beställa

Läs mer

Navigera bättre och filtrera rapporteringslistor

Navigera bättre och filtrera rapporteringslistor Navigera bättre och filtrera rapporteringslistor Innehåll 1. Om resultatrapportering i Ladok 1 2. Om betastartsidan 2-3 3. Sök kurstillfälle 4 4. Summering på kurstillfälle 5 5. Översikt av kursvyn 6-8

Läs mer

Ladok. Registrering. RG01 Registrering en person 2. RG02 Registrering flera personer 4. RG10 Avbrott på kurs 9

Ladok. Registrering. RG01 Registrering en person 2. RG02 Registrering flera personer 4. RG10 Avbrott på kurs 9 Ladok Registrering OBS! Studenten skall själv registrera sig via webb tjänst och det är endast i undantagsfall som administratören ska registrera studenter. RG01 Registrering en person 2 Beskrivning av

Läs mer

Tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå RS21

Tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå RS21 Tillgodoräknande - RS21 1(11) Tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå RS21 Ska du rapportera tillgodoräknande för student inom utbildning på grund- eller avancerad nivå, välj delfunktion "Grundnivå

Läs mer

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Överblick Varför kursvärdering? Samtliga kurser inom den grundläggande utbildningen vid LiU ska utvärderas med stöd av det elektroniska

Läs mer

Selma - Manual Utbildningsplan

Selma - Manual Utbildningsplan Selma - Manual Utbildningsplan Selma 5.4 2013-10-09 Innehållsförteckning UTBILDNINGSPLAN... 3 SKAPA UTBILDNINGSPLAN... 3 ARBETA MED EN PÅBÖRJAD UTBILDNINGSPLAN... 3 Allmänt... 4 Beskrivning... 6 Studieplan

Läs mer

Skapa en programstruktur

Skapa en programstruktur Rutindokument Skapa en programstruktur Upprättad av Studerandeavdelningen Gäller från 2017-12-11 Under fliken Utbildningsinformation finns information om kurser, kurstillfällen, program, programtillfällen,

Läs mer

Användarmanual för IBP:s StudentPlaneringsModul v.3.2

Användarmanual för IBP:s StudentPlaneringsModul v.3.2 Prognosarbete Klicka här för att ange text. Innehållsförteckning Arbeta med prognos... 2 1 Arbeta med prognos Under verksamhetsårets gång vill man vid olika tidpunkter ta fram prognoser för verksamhetsåret.

Läs mer

Utbildningsinformation, fristående kurser läsåret

Utbildningsinformation, fristående kurser läsåret Utbildningsinformation, fristående kurser läsåret 2017-2018 Dagens upplägg Utbildningsinformation Var syns den? Arbetsgång Vem gör vad och när? Inrapportering i Selma Hur gör jag och vad ska jag tänka

Läs mer

Produktionsplaneringsprocessen

Produktionsplaneringsprocessen 2018-06-18 (Rev. 2019-03-12) Produktionsplaneringsprocessen Produktionsplaneringsprocessen Sida 1 Produktionsplaneringsprocessen För att underlätta Mittuniversitetets planering har planeringsverktyg för

Läs mer

Lathund: Ändringsbarhet och registervård Innevarande version vid senaste uppdatering:

Lathund: Ändringsbarhet och registervård Innevarande version vid senaste uppdatering: Lathund: Ändringsbarhet och registervård Innevarande version vid senaste uppdatering: 1.25.0 Mer information om Ladok Utbildningsmaterial hittar du på Ladok.se: Aktuellt utbildningsmaterial Systemdokumentationen

Läs mer

Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma

Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för arbetet med programtillfälle Observera att manualen uppdateras löpande, den senaste versionen finner du alltid på internwebben https://internwebben.ki.se/sv/anvandarmanualer

Läs mer

Kravsamordnare Datum Sida. Lou Lagusson (11)

Kravsamordnare Datum Sida. Lou Lagusson (11) Lou Lagusson 2010-07-06 1 (11) Intyg Innehållsförteckning 1 UT20 Intyg... 2 1.1 Syfte med funktionen... 2 1.2 Behörighet till funktionen... 2 1.3 System- och användarpreferenser... 2 1.4 Formulär/Delfunktioner...

Läs mer

Programschema för Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 hp

Programschema för Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 hp HH20 KOMM Programschema för Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 hp Programkod: HH20 KOMM Gäller för läsåret 2015/2016 Programschemat är granskat av utbildningsledare

Läs mer

Studentcentrum, Ladok Version 1.0, 2012-07-01 REGISTRERING I LADOK. Avser utbildning på grund- och avancerad nivå

Studentcentrum, Ladok Version 1.0, 2012-07-01 REGISTRERING I LADOK. Avser utbildning på grund- och avancerad nivå Studentcentrum, Ladok Version 1.0, 2012-07-01 REGISTRERING I LADOK Avser utbildning på grund- och avancerad nivå Innehållsförteckning Registrering i Ladok 3 Studiemedel 3 Helårsstudent (HST/HÅS) 3 Kurser

Läs mer

Funktionsbeskrivning. - SA06- Etablering och antagning av utbytesstudenter

Funktionsbeskrivning. - SA06- Etablering och antagning av utbytesstudenter sbeskrivning - SA06- Etablering och antagning av utbytesstudenter Sida 2 av 17 er Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare X.X 1994-04-15 Första versionen? 2009-01-21 2010-06-08 2011-02-17 2012-08-24

Läs mer

Programschema för Kandidatprogrammet i språk och humaniora, allmän inriktning, 180 hp

Programschema för Kandidatprogrammet i språk och humaniora, allmän inriktning, 180 hp Programschema för Kandidatprogrammet i språk och humaniora, allmän inriktning, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2012/2013 Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid akademin för

Läs mer

Utbildningsinformation, fristående kurser läsåret

Utbildningsinformation, fristående kurser läsåret Utbildningsinformation, fristående kurser läsåret 2016-2017 Dagens upplägg Utbildningsinformation Var syns den? Arbetsgång Vem gör vad och när? Inrapportering i Selma Hur gör jag och vad ska jag tänka

Läs mer

LUVIT Resource Centre 1.4. Användarmanual

LUVIT Resource Centre 1.4. Användarmanual LUVIT Resource Centre 1.4 Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 PORTALEN... 2 LOGGA IN... 2 SJÄLVREGISTRERING... 2 ÖPPNA KURSER... 3 NYHETER... 4 DEN PERSONLIGA MENYN... 4 MENYN...

Läs mer

Ladok grundkurs. Resultatrapportering. Höstterminen 2013 Susanne Dackheim Erik Wallenberg

Ladok grundkurs. Resultatrapportering. Höstterminen 2013 Susanne Dackheim Erik Wallenberg Ladok grundkurs Resultatrapportering Höstterminen 2013 Susanne Dackheim Erik Wallenberg Systemförvaltning Ladok/SISU Kontakta oss ladok@su.se Tfn 08-16 tfn 3989 (kl 10-12 må-to) www.su.se/ladok www.su.se/sisu

Läs mer

Utbildningsinformation, fristående kurser läsåret

Utbildningsinformation, fristående kurser läsåret Utbildningsinformation, fristående kurser läsåret 2015-2016 Dagens upplägg Utbildningsinformation Var syns det? Arbetsgång Vem gör vad och när? Inrapportering i Selma Hur gör jag och vad ska jag tänka

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

Aktivitetstillfällen

Aktivitetstillfällen Aktivitetstillfällen Startsida För att kunna skapa ett aktivitetstillfälle måste du söka fram ett kurstillfälle. Klicka på Studiedokumentation och sedan på Kurs. Skriv sedan in antingen kursens benämning

Läs mer

KOPPS som stöd för Anmälan till Kurs inom Program

KOPPS som stöd för Anmälan till Kurs inom Program KOPPS som stöd för Anmälan till Kurs inom Program Version 1.0 John Wolgast Verksamhetsuppföljning och studiedokumentation Innehåll 1.0 Logga in i KOPPS 2.0 KOPPS portalsida 3.0 Program 3.1 Välj program

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Forskare & Handledare. 1. Inloggning

Forskare & Handledare. 1. Inloggning Forskare & Handledare 1. Inloggning Du använder samma inloggning till Forskningsdatabasen som till universitetets övriga system. 2. Startsidan När du loggat in i Forskningsdatabasen (FDB) kommer du till

Läs mer

Ladok. Arbetsbeskrivning för uppdatering av provuppsättning och prov KA16. Prov 2. Provuppsättning 2. Personliga inställningar 2

Ladok. Arbetsbeskrivning för uppdatering av provuppsättning och prov KA16. Prov 2. Provuppsättning 2. Personliga inställningar 2 Ladok Arbetsbeskrivning för uppdatering av provuppsättning och prov KA16 Prov 2 Provuppsättning 2 Personliga inställningar 2 1 Inläggning av nytt prov 3 2 Inläggning av provuppsättning 5 3 Ändring av provuppsättning

Läs mer

Tidplan för studieadministrativa rutiner

Tidplan för studieadministrativa rutiner Tidplan för studieadministrativa rutiner Tidsplanen är gjord utifrån de datum som gäller för ansökan och antagning till program och kurser på Högskolan samt för inrapportering och uppföljning av resultat.

Läs mer

Paketinformation till utbildningswebb och utbildningskatalog

Paketinformation till utbildningswebb och utbildningskatalog Instruktion - Atlas Innehåll Paketinformation till utbildningswebb och utbildningskatalog... 1 Kopiera förra läsårets eller annat läsårs paketinformation...1 Skapa ny paketinformation...4 Paketinformation

Läs mer

Inloggning i Ladokportalen för personal

Inloggning i Ladokportalen för personal Inloggning i Ladokportalen för personal Ladokportalen är en webbtjänst som gör det möjligt för all personal att via webben få tillgång till uppgifter i Ladok. Gå till https://ladokportalen.hb.se Ange de

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning KA24 Programplaner - indata 2016-08-26 Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2010-08-27 Jenny H Svensson För KA24 har det funnits 4 olika funktionsbeskrivningar. Dessa är

Läs mer

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen Selma Manual Utbildningsplan Innehållsförteckning Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Logga in och logga ut - CAS ----------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Lathund för bedömning av särskild behörighet och meritvärdering på NyAwebben

Lathund för bedömning av särskild behörighet och meritvärdering på NyAwebben 2013-03-27 Sektion Student och utbildning Antagning Catharina Greiff Lathund för bedömning av särskild behörighet och meritvärdering på NyAwebben Från och med september 2012 finns möjlighet för institutionsanvändare

Läs mer

Grupper i Studentportalen

Grupper i Studentportalen Guide Uppdaterad 2014-05-28 Grupper i Studentportalen Studentportalens gruppindelningsfunktion gör det möjligt att dela in studenter på ett kurstillfälle eller ett samläsningstillfälle i olika grupper.

Läs mer

Lathund: Programplanering Innevarande version vid senaste uppdatering:

Lathund: Programplanering Innevarande version vid senaste uppdatering: Lathund: Programplanering Innevarande version vid senaste uppdatering: 0.97.0 Mer information om Ladok Utbildningsmaterial hittar du på Ladok.se: Aktuellt utbildningsmaterial Systemdokumentationen och

Läs mer

Tillgodoräknande alla nivåer

Tillgodoräknande alla nivåer Tillgodoräknande alla nivåer Till dess att KI tar elektroniska ärendehanteringsdelen i drift så fortsätter hanteringen och beslutsfattandet av tillgodoräknande på blanketter. Ett tillgodoräknande i Ladok

Läs mer

Selma - Manual Programtillfälle

Selma - Manual Programtillfälle Selma - Manual Programtillfälle Selma 5.4 2013-10-09 Innehållsförteckning PROGRAMTILLFÄLLE... 3 SÖK UT PROGRAMTILLFÄLLE... 3 SKAPA NYTT PROGRAMTILLFÄLLE... 4 FLIK 1 NÄRVARHUR... 5 FLIK 2. STUDIEAVGIFTER...

Läs mer

LATHUND TILL KIWAS FÖR KURSGIVARE

LATHUND TILL KIWAS FÖR KURSGIVARE 1 LATHUND TILL KIWAS FÖR KURSGIVARE KIWAS är det system som används på Karolinska Institutet för att hantera forskarutbildningskurser. Det är en databas för kursplaner men även ett administrativt verktyg

Läs mer

Administrativ antagning senare del av program efter återupptagande av studier Ny studieplan

Administrativ antagning senare del av program efter återupptagande av studier Ny studieplan Administrativ antagning senare del av program efter återupptagande av studier Ny studieplan På KI talar vi om administrativ antagning till senare del efter återupptagande av studier. I systemet skapar

Läs mer

Ladok. Funktionsbeskrivning. för KA11 Kurser och prov - utdata. (ny funktion 2005) Beteckning:

Ladok. Funktionsbeskrivning. för KA11 Kurser och prov - utdata. (ny funktion 2005) Beteckning: Ladok Funktionsbeskrivning för KA11 Kurser och prov - utdata (ny funktion 2005) 2016-02-04 Beteckning: Carina Ytterström 2016-02-04 2 (11) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2005-11-10 Carina

Läs mer

Registrering av studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå vårterminen 2016

Registrering av studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå vårterminen 2016 1 15 januari 2016 Dnr STYR 2016/55 Institutioner utanför LTH med studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå Student och utbildning Ladokavdelningen Avd chef L Schmidt Registrering av studenter

Läs mer

Riktlinjer för utformning av utbildningsplan

Riktlinjer för utformning av utbildningsplan Riktlinjer för utformning av utbildningsplan Dessa riktlinjer har fastställts av rektor 2017-11-14 och träder i kraft samma dag. Riktlinjerna ska tillämpas vid utformning av utbildningsplaner som gäller

Läs mer

Versionshantering. Version Datum Kommentar Ändrad av: Skapad Smärre justeringar efter avstämningar med processledaren.

Versionshantering. Version Datum Kommentar Ändrad av: Skapad Smärre justeringar efter avstämningar med processledaren. Versionshantering Version Datum Kommentar Ändrad av: 1 2013-05-10 Skapad 1.1 2013-05-23 Smärre justeringar efter avstämningar med processledaren. KJ Symbolförklaring 1 Huvudprocess Delprocess Delprocess

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Riktlinjer för utformning av utbildningsplan

Riktlinjer för utformning av utbildningsplan Riktlinjer för utformning av utbildningsplan Dessa riktlinjer har fastställts av rektor 2016-10-04 och träder i kraft samma dag. Riktlinjerna ska tillämpas vid utformning av utbildningsplaner som gäller

Läs mer

Tidplan för studieadministrativa rutiner

Tidplan för studieadministrativa rutiner Tidplan för studieadministrativa rutiner Tidsplanen är gjord utifrån de datum som gäller för ansökan och antagning till program och kurser på Högskolan samt för inrapportering och uppföljning av resultat.

Läs mer

Ladok. Resultatrapportering på hel kurs RS10. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2

Ladok. Resultatrapportering på hel kurs RS10. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2 Ladok Resultatrapportering på hel kurs RS10 Personliga inställningar 2 Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2 1 Inläggning av betyg på hel kurs 2 Inläggning av betyg 2 Rapportera in betyg via underlag

Läs mer

Resultathantering. - Examinationsdatum. - Kurs och modul/prov - Kurs/kurstillfälle - Provuppsättning. Del 2. Förbereda - Resultatrapportör - Attestant

Resultathantering. - Examinationsdatum. - Kurs och modul/prov - Kurs/kurstillfälle - Provuppsättning. Del 2. Förbereda - Resultatrapportör - Attestant Resultathantering Resultathantering Del 1. Del 2. - Lagar och regler - Examinationsdatum - Kurs och modul/prov - Kurs/kurstillfälle - Provuppsättning Del 2. Förbereda - Resultatrapportör - Attestant Del

Läs mer

Förbereda resultatrapportering. Rapportera resultat. Attestera. resultat

Förbereda resultatrapportering. Rapportera resultat. Attestera. resultat RESULTAT RAPPORTERA 2 PROCESS FÖR RESULTATRAPPORTERING Förbereda resultatrapportering Administratör lägger till resultatrapportörer och attestanter till kurser/kurstillfällen Rapportera resultat Resultatrapportör

Läs mer

Utbildning för Studievägledare, Program- och Utbildningsnämndshandläggare. Nya Ladok

Utbildning för Studievägledare, Program- och Utbildningsnämndshandläggare. Nya Ladok Utbildning för Studievägledare, Program- och Utbildningsnämndshandläggare Nya Ladok Nyheter och Begrepp Kurspaketering Kan vara ett program på grundnivå och avancerad nivå, utbytesstudier, ämne på forskarnivå

Läs mer