Selma Manual. Kurstillfällen och kurspaket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Selma Manual. Kurstillfällen och kurspaket"

Transkript

1 Selma Manual Kurstillfällen och kurspaket

2

3 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 KURSTILLFÄLLE... 2 Sök kurstillfälle... 2 Sökbara kurstillfällen... 2 Ej sökbara kurstillfällen... 3 SKAPA SÖKBART KURSTILLFÄLLE... 4 Flik 1. NärVarHur... 4 Flik 2. Studieavgifter... 6 Flik 3. Beskrivning... 7 Flik 4. Ämnesord... 7 Flik 5. Fritextord... 8 Flik 6. Kontakt... 8 Flik 7. Kursplanversion... 9 KURSTILLFÄLLE - NÄRVARHURKLART... 9 FLYTTA UPP/REDIGERA KURSTILLFÄLLE... 9 TA BORT KURSTILLFÄLLE SKAPA EJ SÖKBARA KURSTILLFÄLLEN ÄMNESTEXTER/KONTAKT KURSPAKET SKAPA KURSPAKET Koppla tillfällen till kurspaket Flytta upp kurspaket Ta bort kurspaket

4 Kurstillfälle Kurstillfällen anger när, var och hur kursen går. Tillfället får en anmälningskod kopplad till sig. En kurs kan ha flera kurstillfällen under en och samma termin, till exempel ett tillfälle som går på distans och ett som går med normal undervisningsform. I Selma kan man arbeta både med kurstillfällen som inte ska sökas, (som regel programkurser) och kurstillfällen som ska sökas. Detta väljer man genom att antingen arbeta i Sökbara kurstillfällen eller Ej sökbara kurstillfällen. Möjligheten att skapa sökbara kurstillfällen begränsas till vissa tidsperioder under läsåret, se tidplan. Ej sökbara kurstillfällen kan man arbeta med när som helst under året. Sök kurstillfälle Sökbara kurstillfällen Det finns ett antal olika sätt som du kan begränsa din sökning på. Du söker alltid inom ett läsår i taget. 1. Välj läsår 2. Gör eventuella avgränsningar i sökningen genom att välja i vallistorna/ange kurskod eller benämning. 1. Kurstyp/status: Programkurser läsår Programkurser HT Programkurser VT Fristående kurser läsår Fristående kurser HT Fristående kurser VT Lista bokade kurstillfällen Lista påbörjade kurstillfällen Lista kurstillfällen som saknar kursplan - kurstillfällen som är kopplade till en kurs som saknar beslutad kursplan i Selma. Sommarkurser 2. SCB-ämnesgrupp/ämne: SCB-ämnesgruppen/ämnet som kursen är kopplad till i basdata på kursplanen. 3. Kurskod/del av kurskod: när du söker på del av kurskod kan du använda * om du inte vet de inledande tecknen i kurskoden, till exempel ger *126 träff på alla kurskoder som slutar med Benämning/del av benämning: när du söker på del av benämning kan du använda * om du inte vet de inledande/avslutande tecknen i benämningen, till exempel ger *baskurs* träff på alla benämningar som innehåller ordet baskurs. Sökfunktionen är känslig för språk, om tillfället ges på engelska får man bara träff om man söker på kursens engelska benämning. 3. Klicka på Sök 2

5 Index Resultatlistan När du har klickat på Sök får du en resultatlista med klickbara rubriker, om du klickar på rubrikerna sorterar du resultatlistan efter den rubriken. Du kan sortera på 1. Kurskod 2. Benämning 3. Anmälningskod 4. Studieort 5. Kursstart 6. Status 1. Ej klar 2. Godkänd av inst 3. Godkänd av fak 4. Ladok 7. Uppdaterad Kursbenämningen är länkad, för att gå in och redigera kurstillfället kan du antingen klicka på det länkade kursnamnet eller klicka i rutan vid kurstillfället och klicka på länken Öppna ovanför resultatlistan. Du kan endast öppna ett kurstillfälle i taget. För att granska kurstillfället kan du klicka på det länkade datumet under rubriken Uppdaterad, eller klicka i rutan framför tillfället/tillfällena som du vill granska och klicka på länken Granska ovanför resultatlistan. Ej sökbara kurstillfällen Sökfunktionen för ej sökbara kurstillfällen söker efter kurstillfällen både i Selma och i Ladok, detta för att du ska kunna se alla kurstillfällen som finns inlagda för kursen. Om kurstillfället redan finns inlagt med samma parametrar behöver du inte lägga in ett nytt. Det finns ett antal olika sätt som du kan begränsa din sökning på. Du söker alltid inom en termin i taget. 1. Välj termin 2. Gör eventuella avgränsningar i sökningen genom att välja i vallistorna/ange kurskod eller benämning. 1. Kurstyp Lista påbörjade kurstillfällen Lista kurstillfällen som saknar kursplan - kurstillfällen som är kopplade till en kurs som saknar beslutad kursplan i Selma. 2. SCB-ämnesgrupp/ämne 3. Kurskod/del av kurskod: när du söker på del av kurskod kan du använda * om du inte vet de inledande tecknen i kurskoden, till exempel ger *126 träff på alla kurskoder som slutar med Benämning/del av benämning: när du söker på del av benämning kan du använda * om du inte vet de inledande/avslutande tecknen i benämningen, till exempel ger *baskurs* träff på alla benämningar som innehåller ordet baskurs. 3

6 Selma manual Skapa sökbart kurstillfälle För att kunna skapa kurstillfälle till en helt ny kurs måste basdata och behörighet i kursplanen vara låsta. Är kursplanen beslutad är dessa kriterier redan uppfyllda. För att arbeta med kurstillfällen går du in under alternativet Kurstillfälle i menyn. 1. Välj alternativet Skapa nytt kurstillfälle i menyn under fliken Sökbara kurstillfällen 2. Sök fram kursen genom att ange kurskod/del av kurskod och/eller benämning/del av benämning och klicka på Sök. Du kan också klicka på Sök utan att ange några sökpremisser, och då visas alla kurser som det går att skapa kurstillfällen till. 3. Välj läsår och klicka sedan på ikonen i kolumnen Skapa nytt tillfälle. Flik 1. NärVarHur 1. Ange Kurstyp. Markera om det är en fristående kurs (FK), programkurs (KP) och/eller kurs för utbytesstudenter (ECTS-kurs). Flera val är möjliga. 2. Ange Grunduppgifter för kurstillfället 3. Välj: Starttermin Studietakt Studietid: de värden som ligger i dessa vallistor är Ladokvärden. Det du har att välja på är Blandad, Dagtid, Eftermiddag, Kvällstid och Veckoslut. Har du ett distanskurstillfälle, med få eller inga träffar, kan du ange blandad tid som studietid. Studieort Undervisningsform - i vilken form undervisningen sker: Normal - vanliga kurser Distans - distanskurser Internetbaserad undervisning - kurser som till största delen ges på nätet Period (sökandewebben) Även här handlar det om studiestart, när på terminen kurstillfället startar. Du har två perioder per termin att välja på, samt en period för sommaren. 4. Period (internationellt), för tillfällen som riktat sig mot studenter som inte är bekanta med den svenska veckoindelningen. Ej obligatorisk uppgift. Används inte. 4

7 Index 5. Annat ansökningsdatum, för tillfällen som inte ingår i ordinarie antagningsomgångar. Ej obligatorisk uppgift. Används inte. 6. Välj finansieringsform, normalt "Ingen". Om kurstillfället är en uppdragskurs/lärarlyftskurs välj finansieringsform UPPDRAGSUTBILDNING. Om tillfället är en sommarkurs välj SOMMARKURSER. 7. Ange startvecka och slutvecka (starttermin). Vilka veckor som är start- respektive slutvecka kan variera från år till år men slutvecka hösttermin och startvecka vårtermin kan inte sammanfalla. Obs! Om tillfället sträcker sig över flera terminer så anges startterminens slutvecka. 8. Välj studienivå. Detta anger hur kurstillfället visas på antagning.se. Observera att det är viktigt att ni väljer rätt annars visas det inte korrekt på antagning.se. För kurser på Förutbildningsnivå välj Förberedande nivå För kurser på grundnivå som vänder sig till nybörjare, dvs. endast kräver grundläggande behörighet eller en områdesbehörighet (G1N), välj Grundnivå för nybörjare För övriga kurser på grundnivå, välj Grundnivå, ej nybörjare För kurser på avancerad nivå, välj Avancerad nivå 9. Välj språk (undervisningsspråk), svenska eller engelska. Svenska/Engelska får ej användas på MDH. Om annat språk än svenska eller engelska, välj svenska. 10. Välj standardurval i rullgardinsmenyn. Det är inte tillåtet att skriva fritext. För kurser på G1N, G1F och G2F, välj Antal högskolepoäng resp. betyg/högskoleprov För kurser på G2F, G2E, A1N, A1F, A1E, välj Antal högskolepoäng För kurser där samtliga behöriga sökande kan antas, välj Platsgaranti. Observera att platsgarantin gäller för alla sökande, oavsett om de sökt kursen som fristående kurs eller kurs inom program. Om kursen endast ges som kurs inom program, väljs Antal högskolepoäng oavsett kursens fördjupningsnivå. Om kursen ges både som fristående och kurs inom program väljs urval efter fördjupningsnivå. Förutsättningar för kurstillfälle 11. Markera eventuella särskilda förutsättningar för kursen. Ges med valfri start används inte Ges i mån av resurser innebär att kursen endast ges i mån av resurser. Används inte. Ges endast inom kurspaket innebär att tillfället inte annonseras ut på nätet utan bara är skapat för att kunna plockas upp i ett kurspaket. För kurser som endast ges inom kurspaket behöver man inte ange studieavgift under flik 2. Under flik 3. Beskrivning behöver bara ämnesrubrik läggas in/sparas. Ett ämnesord måste läggas in under flik 5. Ges i den internationella antagningsomgången innebär att kursen kommer att annonseras ut tidigare, dvs. med sista anmälningsdag 15 januari. Används i nuläget endast för Skandinavistikkurser. 5

8 Selma manual 12. Spara tillfället 13. Om kurstillfället går över flera terminer delar du upp antal poäng per termin. Börja med att lägga in hur många poäng som går på startterminen. Sedan för resterande termin/er väljer du termin samt anger start- och slutvecka, och antal poäng. Spara 14. Du kan nu välja att skapa fler nya tillfällen, eller att fortsätta arbeta med de beskrivande delarna (övriga flikar) av kurstillfället. Sommarkurstillfälle Sommarkurstillfällen skiljer sig inte från vanliga kurstillfällen men eftersom Ladok inte har någon sommartermin tillhör sommarkurserna vårterminen. Välj sommarkurs i fältet period (sökandewebben) och i fältet finansieringsform. Flik 2. Studieavgifter Här anger du den studieavgiftsklass/årsbelopp för kurstillfället som ska gälla för studenter från länder utanför EU/EES-området. Observera att de valda uppgifterna kommer att gälla för kursens samtliga kurstillfällen det aktuella läsåret. 1. Välj en studieavgiftsklass i valfältet. 2. Ange om full betalning ska göras vid första tillfället. För kurser på 30 hp eller mindre krävs alltid full betalning av studieavgiften vid första betalningstillfället och kryssrutan är dimmad. För kurser på mer än 30 hp anges om full betalning krävs vid första betalningstillfället. 6

9 Index 3. Klicka på Spara. Studieavgiften för första betalningen och den totala studieavgiften räknas ut och uppgifterna visas under Sparade betalningsuppgifter. Kurstillfälle beskrivande delar Här ryms de beskrivande delarna för kursen, webbtext (populärbeskrivning), ämnesord och fritextord som ska till sökandewebben (antagning.se) och kontaktuppgifterna. Dessa uppgifter kan du ändra efter att kurstillfället är markerat som klart om redaktören för utbildningskatalogen inte har låst all inmatning inför slutkorrektur av utbildningskatalogen. Fälten är gemensamma för alla skapade kurstillfällen för kursen. Uppgifterna för distanskurs anges dock per kurstillfälle, låses tillsammans med NärVarHur och kan inte ändras om NärVarHur är låst. Flik 3. Beskrivning Ämnesrubrik hämtas från kursplanen och ska inte ändras. Även om du inte lägger in beskrivande texter enligt nedan så måste du aktivt spara ämnesrubriken. Katalogtexten är tänkt att användas i lärosätets tryckta utbildningskatalog, och har därmed en begränsning på 500 tecken. Vi har ingen tryckt katalog på MDH så använd fältet Webbtext i stället. Webbtexten saknar begränsning så där har du möjlighet att utveckla beskrivningen lite mer. Det är den texten som annonseras på högskolans webb om den fylls i, i annat fall visas katalogtexten. Fältet anmärkning kan användas för övrig information och gäller då för alla kurstillfällen för kursen. Uppgifter för distanskurser - Om tillfället är ett distanskurstillfälle fyller du i ett värde i båda fälten för antalet träffar även om värdet är 0 (en nolla). I fältet Upplägg för distanskurs kan tillfället beskrivas ytterligare. Gäller om tillfället är markerat som distanskurs under NärVarHur fliken (undervisningsform). Flik 4. Ämnesord Ämnesorden förs över till sökandewebben (antagning.se), så att dina kurser (kurstillfällen) går att hitta i deras ämneslistor. Det är obligatoriskt att ange ett ämnesord. 1. Markera ett ämnesord (endast ett) som passar in på din utbildning och spara. Du kan antingen välja att se alla ämnesord i bokstavsordning, eller att bara se ämnesorden inom ditt ämnesområde. 7

10 Selma manual 2. Ditt valda ämnesord visas i rutan till höger. Flik 5. Fritextord Ej obligatoriskt Här kan du ange max 30 nyckelord som studenterna sedan kan få träff på när de använder funktionen för fritextsökning på sökandewebben (antagning.se). Du behöver inte ange ämnesord, kursnamn eller anmälningskod igen, dessa uppgifter får man träff på ändå. Fritextorden är till för att fånga upp sådana begrepp som inte framgår av tillfällets uppgifter i övrigt, exempel kan vara "läkare" eller "lärare". Fritextorden viktas olika beroende på hur många ord som är inlagda så lägg inte in fler ord än nödvändigt. Ett tillfälle som har 15 fritextord inlagda varav "läkare" är ett kommer att hamna längre ner på resultatlistan på sökandewebben (antagning.se) än ett tillfälle som endast har "läkare" inlagt som fritextord. Ange först max 15 svenska och sedan max 15 engelska fritextord. Du kan ange flera ord per fält, men varje ord räknas, t.ex. "teknisk fysik" är två ord. Separera ord med mellanslag. Stora eller små bokstäver spelar ingen roll. Tryck på Spara. Flik 6. Kontakt Ansvarig institution hämtas från kursplanen. Studievägledare hämtas från ämnet/ämnesrubriken kursen är kopplad till om det finns inlagt på ämnet/ämnesrubriken. För att lägga in annan kontakt gör enligt nedan. Alternativ adress Om du vill att studenterna skall vända sig till en annan enhet än den som står som ansvarig på kursplanen kan du lägga in en alternativ adress. Alternativ kontaktperson Ange en eller flera kontaktpersoner för kursen. Om ingen kontaktperson anges kommer kontaktuppgifterna hämtas från ämnet/ämnesrubriken (om uppgifterna finns inlagda). Lägg till alternativ kontakt, redigera, ta bort om det behövs. Webbadresser Här kan du exempelvis lägga in länkar till en studentsida eller utbildningens egen hemsida. Lägg till webbadress, redigera, ta bort om det behövs. 8

11 Index Flik 7. Kursplanversion Här väljer du vilken version av kursplanen som kursens kurstillfällen är kopplade till detta läsår. Detta styr vilken behörighet som kommer att visas för kursens tillfällen på nätet och i tryckt katalog. Sparade uppgifter gäller för alla tillfällen av kursen aktuellt läsår. Det kan som mest finnas tre alternativ: Gällande kursplan, som är den senast beslutade versionen av kursplanen, Pågående revidering, som är den senast påbörjade versionen av kursplanen Äldre kursplan, som är en version som är äldre än den senast beslutade Kurstillfälle - NärVarHurklart När du är klar med tillfället väljer du fliken 1. NärVarHur och klickar på knappen NärVarHurklart. Detta låser tillfällets NärVarHur för kurstillfällesadministratörer men utbildningsinformationsansvariga kan fortfarande arbeta med formuläret. Status: 2. Godk av inst När utbildningsinformationsansvarig arbetat klart med tillfället och vill godkänna det, kan denne söka ut tillfället under Sök kurstillfällen, klicka i rutan för att markera vilket/vilka tillfällen som ska godkännas och klicka på länken Godkänn. Då låses NärVarHur även för utbildningsinformationsansvarig och endast redaktören kan ändra i formuläret. Flytta upp/redigera kurstillfälle Inför starten av en ny inrapporteringsperiod, måste du själv flytta upp de kurstillfällen du vill ha med från föregående år. Du kan flytta upp alla tillfällen som du vill återanvända från förra läsåret. 1. Välj alternativet Kurstillfälle i menyn. 2. Välj alternativet Flytta upp kurstillfällen i menyn. 3. Välj vilket läsår du vill flytta upp ifrån och klicka på knappen Lista för uppflyttning. 4. I resultatrutan visas nu alla kurstillfällen som är aktuella för uppflyttning. 5. Markera de tillfällen du vill flytta upp. Vid behov ändra termin under 'Flytta till'. Om du klickar i översta rutan markeras alla. 6. Klicka på knappen Flytta upp. De valda kurstillfällena flyttas upp. 7. Gå till Sök/Redigera kurstillfälle för att söka ut och redigera kurstillfälle. 8. Klicka på det länkade kursnamnet för det kurstillfälle du vill börja arbeta med, kurstillfällets NärVarHur öppnas. 9

12 Selma manual 9. Nu kan du granska och eventuellt ändra uppgifterna i de fall det behövs. Starterminen har automatiskt ändrats från innevarande hösttermin/vårtermin till kommande hösttermin/vårtermin, men uppgift om start- och slutvecka måste fyllas i på nytt. Glöm inte att granska övriga uppgifter. Om tillfället ges på engelska eller svenska/engelska, mata in urval på både svenska och engelska. 10. Spara. Nu bör du fortsätta med att granska tillfällets beskrivande delar det vill säga Beskrivning, Sökord, Nyckelord och Kontakt. Om tillfället ges på engelska, eller eventuellt på engelska, mata in beskrivning och/eller anmärkning på engelska. Ta bort kurstillfälle Kurstillfälle som fortfarande är under redigering, det vill säga som Antagningen/Info ännu inte har godkänt, kan man ta bort. Som kurstillfällesadministratör kan man bara ta bort tillfällen som har status 1. Ej klar. Antagningen/Info kan även ta bort kurstillfällen med status 2. Godkänd av inst. 1. Sök ut kurstillfället på startsida kurstillfälle. 2. I listan med kurstillfällen finns det en ikon som föreställer en soptunna längst till höger. Klicka på ikonen som ser ut som en soptunna. 3. Välj OK i meddelanderutan som visas för att ta bort tillfället. Skapa Ej sökbara kurstillfällen För att det ska gå att skapa ett ej sökbart kurstillfälle behöver kursen finnas i Ladok (vara fastställd i Selma eller vara överförd till Ladok i samband med överföring av kurstillfällen). Ej sökbara kurstillfällen är som regel programkurser, till vilka studenten inte behöver söka. Det kan också vara andra kurstillfällen som inte ska utannonseras på ordinarie sätt. Observera att det är viktigt att du kontrollerar att du skapar Ej sökbara tillfällen på rätt läsår. Flödet ser något annorlunda ut än för sökbara kurser. Så fort du har markerat att kurstillfället är klart, går informationen över till Ladok. 1. Välj alternativet Kurstillfälle i menyn. 2. Välj alternativet Skapa nytt kurstillfälle i menyn under fliken Ej sökbara kurstillfällen. 10

13 Index 3. Sök fram kursen genom att ange kurskod/del av kurskod och/eller benämning/del av benämning och klicka på Sök. Du kan också klicka på Sök utan att ange några sökpremisser, och då visas alla kurser. 4. Välj termin och klicka sedan på ikonen i kolumnen Skapa nytt tillfälle 5. Fyll i de obligatoriska grunduppgifterna för kurstillfället och spara uppgifterna. Selma genererar då en anmälningskod för tillfället. Grunduppgifterna går i det här läget fortfarande att redigera. 6. När du anser dig vara färdig med tillfället, markerar du att det är klart. Uppgifterna om kurstillfället och den genererade anmälningskoden förs då över till Ladok. Om du behöver ändra något efter detta måste du ta kontakt med Ladokansvariga. Ämnestexter/kontakt Varje ämne/ämnesrubrik har en ämnestext samt kontaktuppgifter kopplade till sig. Uppgifterna kan visas under ämnet/ämnesrubriken i utbildningskatalogen samt när man väljer ämnet/ämnesrubriken på utbildningssidan på nätet. Kontaktuppgifterna kan även visas för varje enskild kurs (kurstillfälle) om du inte har uppgett särskilda kontaktuppgifter för kurstillfället. 1. Öppna Administrera - ämne eller ämnesrubrik. 2. Välj vilket läsår du vill arbeta med, välj den ämnestext du vill arbeta med (ifall du är ansvarig för flera) och tryck Hämta text. Är det ett läsår som är öppet för redigering, så kan du börja redigera texten. Är det ett läsår som är stängt för redigering så kan du hämta text, men då bara för att granska. 3. Gör eventuella ändringar i texten/kontaktuppgifterna, spara. 4. Förhandsgranska och skriv gärna ut texten, gör därefter eventuella korrigeringar och spara. 5. Koppla eventuellt ett eller flera intresseområden till ämnet. Det går endast att koppla intresseområden till ämnen, inte till ämnesrubriker. 11

14 Selma manual Kurspaket Kurspaket är en samling av kurstillfällen, som har knutits ihop till ett gemensamt paket med en gemensam anmälningskod. I Selma kan du skapa ett kurspaket. Kurspaketet fungerar i stort som ett vanligt kurstillfälle, med NärVarHur, Beskrivning, Sökord, Nyckelord och Kontakt, men man måste även ange namn på paketet, antal poäng och behörighet eftersom det inte finns någon kursplan att hämta dessa uppgifter från. Vidare måste man även välja vilka kurstillfällen som skall ingå i paketet. Dessa kurstillfällen måste vara inlagda för angett läsår, för att kunna kopplas till paketet. Skapa kurspaket Välj alternativet Kurspaket i menyn. 2. Välj alternativet Skapa kurspaket i menyn. 3. Välj läsår. 4. Markera om det är en fristående kurs, programkurs och/eller kurs för utbytesstudenter. 5. Ange kurspaketets namn, samt antal poäng. 6. Välj: Starttermin Studietakt Studietid: de värden som ligger i dessa vallistor är Ladokvärden. Har du ett distanskurstillfälle, med få eller inga träffar, kan du ange blandad tid som studietid Studieort Undervisningsform - i vilken form undervisningen sker: Normal - vanliga kurser Distans - distanskurser Internetbaserad undervisning - kurser som till största delen ges på nätet Period (sökandewebben). Även här handlar det om studiestart, när på terminen kurstillfället startar. Du har två perioder per termin att välja på, samt en period för sommaren. 7. Period (internationellt), Används ej 8. Annat ansökningsdatum, Används ej 9. Ange startvecka och slutvecka för starttermin. Vilka veckor som är start- respektive slutvecka kan variera från år till år men slutvecka hösttermin, och startvecka vårtermin kan inte sammanfalla. 10. Välj studienivå. Detta anger hur kurspaketet visas på antagning.se. Observera att det är viktigt att ni väljer rätt annars visas det inte korrekt på antagning.se. För kurser på Förutbildningsnivå välj Förberedande nivå För kurser på grundnivå som vänder sig till nybörjare, dvs. endast kräver grundläggande behörighet eller en områdesbehörighet (G1N), välj Grundnivå för nybörjare För övriga kurser på grundnivå, välj Grundnivå, ej nybörjare För kurser på avancerad nivå, välj Avancerad nivå 11. Välj utbildningsnivå: Förberedande nivå, Grundnivå, Avancerad nivå 12. Välj språk (undervisningsspråk), svenska eller engelska. Svenska/Engelska får ej användas på MDH. Om annat språk än svenska eller engelska, välj svenska. 13. Välj urval i rullgardinsmenyn. Det är inte tillåtet att skriva fritext.

15 Index 14. Eftersom kurspaketet saknar kursplan måste du också ange behörighet för paketet. Det kan du göra genom att välja grundläggande behörighet eller en områdesbehörighet i rullgardinsmenyn, eller genom att beskriva särskild behörighet i fritext. 15. Markera eventuella särskilda förutsättningar för kursen. 'Om resurs' innebär att kursen endast ges i mån av resurser. Används inte. 16. Tryck Spara. Under fliken Studieavgifter anger du studieavgiftsklassen för kurspaketet, se vidare avsnittet 'Kurstillfälle - Studieavgifter'. 17. Beskrivande delar. Välj ämnesrubrik. I övrigt, se avsnittet 'Kurstillfälle beskrivande delar' och för att lägga till vilka tillfällen som skall ingå i paketet, se 'Koppla tillfällen till kurspaket'. Koppla tillfällen till kurspaket Här lägger du till de kurstillfällen som ska ingå i kurspaketet. Observera att dessa tillfällen först måste vara uppflyttade/skapade för det läsår som kurspaketet ska gå. Kurspaketets totala poäng och de kopplade kurstillfällenas totala poäng måste vara samma. 1. I undermenyn till kurspaket ser du 2. Välj kurstillfällen i menyn, klicka där, och sök ut de kurstillfällen du vill koppla till paketet. 2. Du kan söka på kurskod eller benämning. Tänk på att du söker bland alla kurstillfällen, inte bara tillfällen som hör till din egen institution. Antalet sökträffar är begränsat till 20 så du måste precisera din sökning. När du får upp tillfället markerar du det och klickar på 'Lägg till', resultatet syns i rutan längst ned. 3. Om du går tillbaka till NärVarHur och granskar, ser du alla inlagda uppgifter för kurspaketet inklusive vilka tillfällen som ska ingå. Skulle du vilja ändra, kan du gå tillbaka till 2. Välj tillfällen och lägga till nya tillfällen eller ta bort tillfällen genom att klicka på soptunnan vid tillfället som du vill ta bort. Flytta upp kurspaket Inför ett nytt läsår, kan du liksom för vanliga kurstillfällen, flytta upp (kopiera) de kurspaket som skall gå även nästa läsår. 1. Klicka på Kurspaket i menyn, sök ut kurspaket för det läsår du vill flytta upp ifrån. Tryck på knappen Flytta upp för de kurspaket som ska gå nästa läsår. 2. Lägg in nya start- och slutveckor, lägg till kurstillfällen, granska övriga uppgifter och spara uppgifterna. Ta bort kurspaket Ett kurspaket som fortfarande är under redigering, det vill säga som inte utbildningsinformationsansvarig har markerat som klart, kan man ta bort från valt läsår. 1. Gå till Sök/Redigera kurspaket, och gör en utsökning. 2. Kurspaket som är under redigering har en ruta till vänster om kursnamnet i kolumnen Ta bort. Markera i rutan och klicka på länken 'Ta bort' högts upp på sidan. 3. Klicka OK i meddelanderutan som kommer upp för att ta bort kurspaket. 13

Selma Manual Kurstillfälle, kurspaket, programtillfälle. Studentcentrum/Ladokgruppen

Selma Manual Kurstillfälle, kurspaket, programtillfälle. Studentcentrum/Ladokgruppen Selma Manual Kurstillfälle, kurspaket, programtillfälle Innehållsförteckning Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Logga

Läs mer

Selma - Manual Programtillfälle

Selma - Manual Programtillfälle Selma - Manual Programtillfälle Selma 5.4 2013-10-09 Innehållsförteckning PROGRAMTILLFÄLLE... 3 SÖK UT PROGRAMTILLFÄLLE... 3 SKAPA NYTT PROGRAMTILLFÄLLE... 4 FLIK 1 NÄRVARHUR... 5 FLIK 2. STUDIEAVGIFTER...

Läs mer

Utbildningsinformation, fristående kurser läsåret 2014-2015

Utbildningsinformation, fristående kurser läsåret 2014-2015 Utbildningsinformation, fristående kurser läsåret 2014-2015 Dagens upplägg Arbetsgång Vem gör vad och när? Utbildningsinformation Var syns det? Inrapportering i Selma Hur gör jag och vad ska jag tänka

Läs mer

Fältbeskrivning kurstillfälle

Fältbeskrivning kurstillfälle Fältbeskrivning kurstillfälle Fält Kommentar Kurskod Välj i droplisten vilken kurs (kurskod) du ska skapa tillfället för. Version av kursplan Anmälningskod Studieort Det kan finnas fler versioner av kursplan

Läs mer

KURSINFO. Lägga in uppgifter om ett kurstillfälle. Ladok 2010-10-20

KURSINFO. Lägga in uppgifter om ett kurstillfälle. Ladok 2010-10-20 KURSINFO Lägga in uppgifter om ett kurstillfälle Ladok 2010-10-20 Innehåll Skapa kurstillfälle... 3 Förklaring till menyn för kurstillfälle... 4 Nytt kurstillfälle... 5 Inläggning av uppgifter i kurstillfället...

Läs mer

Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för. Programhandläggare. Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för. Programhandläggare. Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för Programhandläggare forskarutbildningsstöd Innehåll Logga in och logga ut... 4 1. Kursplan... 5 Process för att skapa kursplaner inom program vid KI... 5 Beställa

Läs mer

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen Selma Manual Utbildningsplan Innehållsförteckning Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Logga in och logga ut - CAS ----------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

Programtillfälle i KursInfo

Programtillfälle i KursInfo Programtillfälle i KursInfo Att skapa ett programtillfälle är indelat i tre steg: Första steget är att lägga in de grundläggande uppgifterna på Program och sedan uppmärksamma central administration. Centralt

Läs mer

Grupper i Studentportalen

Grupper i Studentportalen Guide Uppdaterad 2014-05-28 Grupper i Studentportalen Studentportalens gruppindelningsfunktion gör det möjligt att dela in studenter på ett kurstillfälle eller ett samläsningstillfälle i olika grupper.

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Innehåll. Exempel på rapporter Uppföljning Utbildning

Innehåll. Exempel på rapporter Uppföljning Utbildning Exempel på rapporter Uppföljning Utbildning Innehåll Fliken Uppföljning Hst-Hpr... 2 Rapport 1: Avstämning mot utbildningsuppdraget institution... 2 Rapport 2: Uppföljning av utfall - institution... 2

Läs mer

Hantering av webbinformation i databasen för presentation på MIUNs engelska webb för Exchange Students (utbytesstudenter) och Free Movers.

Hantering av webbinformation i databasen för presentation på MIUNs engelska webb för Exchange Students (utbytesstudenter) och Free Movers. Engelsk webbinfo Hantering av webbinformation i databasen för presentation på MIUNs engelska webb för Exchange Students (utbytesstudenter) och Free Movers. Underlag tas fram av ämnesansvarig och internationell

Läs mer

UTBILDNINGSGUBAS ANVÄNDARHANDLEDNING

UTBILDNINGSGUBAS ANVÄNDARHANDLEDNING UTBILDNINGSGUBAS ANVÄNDARHANDLEDNING (uppdaterad september 2014) Innehållsförteckning Del I Funktioner i UtbildningsGubas... 4 1. Inledning... 4 1.1 Beskrivning... 4 Inställningar (katalogtabeller)...

Läs mer

UTBILDNINGSGUBAS ANVÄNDARHANDLEDNING

UTBILDNINGSGUBAS ANVÄNDARHANDLEDNING UTBILDNINGSGUBAS ANVÄNDARHANDLEDNING (uppdaterad 15 september 2015) Innehållsförteckning UTBILDNINGSGUBAS... 1 ANVÄNDARHANDLEDNING... 1 (uppdaterad 15 september 2015)... 1 Innehållsförteckning... 1 Del

Läs mer

Studentcentrum, Ladok Version 1.0, 2012-07-01 REGISTRERING I LADOK. Avser utbildning på grund- och avancerad nivå

Studentcentrum, Ladok Version 1.0, 2012-07-01 REGISTRERING I LADOK. Avser utbildning på grund- och avancerad nivå Studentcentrum, Ladok Version 1.0, 2012-07-01 REGISTRERING I LADOK Avser utbildning på grund- och avancerad nivå Innehållsförteckning Registrering i Ladok 3 Studiemedel 3 Helårsstudent (HST/HÅS) 3 Kurser

Läs mer

Användarmanual för nya Röda tråden

Användarmanual för nya Röda tråden Användarmanual för nya Röda tråden - En manual för att ge insikt om att det är enklare att lära sig själv Av: Kristofer Eriksson, Kvalitetsamanuens 11/12 Innehåll 1. Skapa ett konto... 2 2. Ändra kontoinställningar...

Läs mer

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Överblick Varför kursvärdering? Samtliga kurser inom den grundläggande utbildningen vid LiU ska utvärderas med stöd av det elektroniska

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-samordnare Senast uppdaterad: 2013-01-14 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4. Lägg

Läs mer

Ladok. Registrering. RG01 Registrering en person 2. RG02 Registrering flera personer 4. RG10 Avbrott på kurs 9

Ladok. Registrering. RG01 Registrering en person 2. RG02 Registrering flera personer 4. RG10 Avbrott på kurs 9 Ladok Registrering OBS! Studenten skall själv registrera sig via webb tjänst och det är endast i undantagsfall som administratören ska registrera studenter. RG01 Registrering en person 2 Beskrivning av

Läs mer

Anonymiserade tentamina

Anonymiserade tentamina Guide Anonymiserade tentamina Från tentamensanmälan till resultatrapportering hantering i Studentportalen, i skrivningssalar och i Uppdok. Instructions in English are available in the manual. Senast uppdaterad:

Läs mer

LUVIT Resource Centre 1.4. Användarmanual

LUVIT Resource Centre 1.4. Användarmanual LUVIT Resource Centre 1.4 Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 PORTALEN... 2 LOGGA IN... 2 SJÄLVREGISTRERING... 2 ÖPPNA KURSER... 3 NYHETER... 4 DEN PERSONLIGA MENYN... 4 MENYN...

Läs mer

Arbetsrutin för tillgodoräknande

Arbetsrutin för tillgodoräknande Arbetsrutin för tillgodoräknande Beslut om tillgodoräknande av prov eller kurs görs av institutionen som också lägger in uppgifterna i Ladok. Tillgodoräknandeblankett och de Lokala regler för tillgodoräknande

Läs mer

PROGRAM/PROGRAMTILLFÄLLE

PROGRAM/PROGRAMTILLFÄLLE PROGRAM/PROGRAMTILLFÄLLE Version 1.0 2008-05-22 Högskolan i Kalmar 391 82 Kalmar Tel 0480-44 60 00 E-post www.hik.se Ny utbildningsplan... 3 Skapa en ny utbildningsplan... 3 Program... 3 Förväntade studieresultat...

Läs mer

Framsteg med resultatrapportering

Framsteg med resultatrapportering Guide Framsteg med resultatrapportering Senast uppdaterad: 2015-05-19 Via funktionen Framsteg kan läraren lägga upp kursens olika moment, exempelvis inlämningsuppgifter och närvaro. Läraren kan sedan ange

Läs mer

Kursvärderingar guide för lärare

Kursvärderingar guide för lärare Guide Kursvärderingar guide för lärare Denna guide beskriver hur man steg för steg skapar en kursvärdering och skriver en kursrapport i Studentportalen. Exempel på frågor, kursvärderingar och kursrapporter

Läs mer

Mall för att skapa och revidera kursplan 2014-09-25

Mall för att skapa och revidera kursplan 2014-09-25 Mall för att skapa och revidera kursplan 2014-09-25 Kursplanen beslutas utifrån den svenska texten. Engelsk version är endast en översättning. Kurskod Kursnamn (svenska) Kursnamn (engelska) Ämne Antal

Läs mer

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp?

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp? Webbklienten Webben är uppbyggd med hjälp av flikar. När du öppnar lärosätets schemasida finns ett antal flikar som syns på webben för alla. Om du loggar in får du ytterligare flikar och möjligheter till

Läs mer

Inlämning i Studentportalen

Inlämning i Studentportalen Guide Inlämning i Studentportalen Via en inlämning kan studenter ladda upp filer som lärare kan bedöma. Det kan vara en individuell inlämning eller en gruppinlämning. Här kan även lärare och studenter

Läs mer

Forskare & Handledare. 1. Inloggning

Forskare & Handledare. 1. Inloggning Forskare & Handledare 1. Inloggning Du använder samma inloggning till Forskningsdatabasen som till universitetets övriga system. 2. Startsidan När du loggat in i Forskningsdatabasen (FDB) kommer du till

Läs mer

Omregistrerade studenter i Studentportalen

Omregistrerade studenter i Studentportalen Guide Omregistrerade studenter i Studentportalen Senast uppdaterad: 2015-02-16 Innehåll Deltagarlistan på ett kurstillfälle... 2 Omregistrerade studenter... 2 Rekommenderade rutiner vid en omregistrering...

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid akademin för Utbildning, kultur och kommunikation, 2013-02-22.

Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid akademin för Utbildning, kultur och kommunikation, 2013-02-22. Programschema för Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Programkod: Gäller för läsåret 2013/2014 Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid akademin för Utbildning, kultur och

Läs mer

NyA-webben. Användarmanual för Listor och Statistik

NyA-webben. Användarmanual för Listor och Statistik NyA-webben Användarmanual för Listor och Statistik Innehåll Innehåll... 2 Sekretess... 3 In- och utloggning... 3 Inställningar... 6 Listor... 6 Sökandelistor... 6 Adresslistor... 8 Etikettlistor... 9 E-postlistor...

Läs mer

Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra

Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra granskar och godkänner publicering Studenter kan söka

Läs mer

Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter.

Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter. Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter. När du är inloggad: 1. Klicka på plustecknet vid ditt ämne i innehållsträdet till vänster. Då fälls alla

Läs mer

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 1 Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 Hur kan jag använda en enkätmall i KI Survey? I verktyget KI Survey finns färdiga mallar för kursvärderingsenkäter. Mallarna har skapats av KI Survey- administratörer

Läs mer

Programschema för Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 hp

Programschema för Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 hp HH20 KOMM Programschema för Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 hp Programkod: HH20 KOMM Gäller för läsåret 2015/2016 Programschemat är granskat av utbildningsledare

Läs mer

Botkyrka Vuxenutbildning

Botkyrka Vuxenutbildning 2012-05-24 Botkyrka Vuxenutbildning Så här gör du din ansökan Post Botkyrka Vägledningscenter, Utbildningsvägen 2, 147 85 TUMBA Besök Tumba gymnasium Tel 08-530 617 90 www.botkyrka.se/ansokanvux 2 [27]

Läs mer

Använda Convertus Kursplaneöversättaren

Använda Convertus Kursplaneöversättaren Utbildningsavdelningen INSTRUKTION 2015-10-09 Använda Convertus Kursplaneöversättaren Programmet Kursplaneöversättaren är ett hjälpmedel för att översätta kursplaner från svenska till engelska. Du måste

Läs mer

Lathund för rapporter och statistik i Synergi

Lathund för rapporter och statistik i Synergi Lathund för rapporter och statistik i Synergi Sid1 (28) Inledning 3 Fliken sökning 4 Fliken Avancerad sökning 5 Fliken Rapportutformning 9 Tips på Sökningar och presentationer 11 Kort Ärenderapport 11

Läs mer

Programschema för Ämneslärarprogrammet gymnasieskola, 300/330 hp. Gäller för läsåret 2014/2015. Dnr UKK 2.1.2-40/14 Programschema för 2014/2015 GAM02

Programschema för Ämneslärarprogrammet gymnasieskola, 300/330 hp. Gäller för läsåret 2014/2015. Dnr UKK 2.1.2-40/14 Programschema för 2014/2015 GAM02 Programschema för Ämneslärarprogrammet gymnasieskola, 300/330 hp Programkod: Gäller för läsåret 2014/2015 Programschemat är granskat av utbildningsledare och godkänt av akademichef vid akademin för utbildning,

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Botkyrka Vuxenutbildning

Botkyrka Vuxenutbildning 2013-02-19 Botkyrka Vuxenutbildning Så här gör du din ansökan Post Botkyrka Vägledningscenter, Utbildningsvägen 2, 147 85 TUMBA Besök Tumba gymnasium Tel 08-530 617 90 www.botkyrka.se/ansokanvux 2 [24]

Läs mer

SKÖTSELSKOLAN. Instruktioner till administratörsgränssnittet - för dig som skapar verifikationskoder på ett skogsföretag 2013-03-09

SKÖTSELSKOLAN. Instruktioner till administratörsgränssnittet - för dig som skapar verifikationskoder på ett skogsföretag 2013-03-09 SKÖTSELSKOLAN Instruktioner till administratörsgränssnittet - för dig som skapar verifikationskoder på ett skogsföretag 2013-03-09 Innehållsförteckning 1. Ansöka om utökad behörighet...3 2. Information

Läs mer

KONTAKTUPPGIFTER. Allmän support UPPDOK-enheten, 018-471 19 20 selma-support@uadm.uu.se

KONTAKTUPPGIFTER. Allmän support UPPDOK-enheten, 018-471 19 20 selma-support@uadm.uu.se KONTAKTUPPGIFTER Allmän support UPPDOK-enheten, 018-471 19 20 selma-support@uadm.uu.se Kurslitteratur Anna Leclér, 018-471 70 67 Linda Thorn, 018-471 66 39 kurslitteratur@ub.uu.se Kursplaner och utbildningsplaner

Läs mer

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik 2014-02-07.

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik 2014-02-07. Programschema för 04/05 Programschema för Textdesign Informationsdesign, 80 hp Programkod: Gäller för läsåret 04/05 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation,

Läs mer

Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma. för. Kursansvarig lärare. Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma. för. Kursansvarig lärare. Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för Kursansvarig lärare forskarutbildningsstöd Innehållsförteckning 1. Logga in och logga ut... 4 2. Kursplan - generell information... 5 Process för att skapa

Läs mer

Ladok. Resultatrapportering på hel kurs RS10. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2

Ladok. Resultatrapportering på hel kurs RS10. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2 Ladok Resultatrapportering på hel kurs RS10 Personliga inställningar 2 Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2 1 Inläggning av betyg på hel kurs 2 Inläggning av betyg 2 Rapportera in betyg via underlag

Läs mer

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media Manual Astrakan Kursplan ESF Edition Publikt användargränssnitt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehållsförteckning Publikt användargränssnitt... 3 Allmän... 3 Personlig... 4 Presentation av Kurstillfälle...

Läs mer

En kort guide till VFU-portalen. För dig som arbetar som VFU-administratör på lärosäte

En kort guide till VFU-portalen. För dig som arbetar som VFU-administratör på lärosäte En kort guide till VFU-portalen För dig som arbetar som VFU-administratör på lärosäte Version 1.2, uppdaterad mars 2013 Följande sidor kommer ge en kort och övergripande guide till de vanligaste funktionerna

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Övriga utbildningar Användarhandbok

Övriga utbildningar Användarhandbok Övriga utbildningar Användarhandbok för rapportering i tjänsten Studietider och utbildningar Maj 2011 1 VAD ÄR STUDIETIDER OCH UTBILDNINGAR I MINA TJÄNSTER?... 2 2 LOGGA IN OCH BÖRJA RAPPORTERA I TJÄNSTEN

Läs mer

Manual för kursdatabasen (12.01.2005, v. 1.2)

Manual för kursdatabasen (12.01.2005, v. 1.2) Manual för kursdatabasen (12.01.2005, v. 1.2) Innehåll 1. Introduktion 1 1.1 Menyer 1 1.2 Roller 2 1.3 Status 2 2. Skapa nytt kursförslag 3 2.1 Nytt kursförslag 3 2.2 Spara kursförslag och avbryt editering

Läs mer

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14)

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Manual Interbook Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare och underanvändare... 3 2. Hitta

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

Tjänstefördelning 2.0. Användarhandledning. (Utkast)

Tjänstefördelning 2.0. Användarhandledning. (Utkast) Tjänstefördelning 2.0 Användarhandledning (Utkast) Introduktion... 3 Inloggning... 3 Menyval... 4 Inställningar... 4 Personöversikt... 6 Lägg till lärare... 7 Scenario 1: Lägg till person inom universitet....

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Riktlinjer för hantering av kursplaner vid Karolinska Institutet (KI)

Riktlinjer för hantering av kursplaner vid Karolinska Institutet (KI) Riktlinjer för hantering av kursplaner vid Karolinska Institutet (KI) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-03-23, dnr 1873/2007-300 Senast reviderad 2015-08-27, dnr 1-547/2015. Frågor rörande detta

Läs mer

Synergi Användarhandbok för att söka rapporter

Synergi Användarhandbok för att söka rapporter 2008-12-09 Synergi Användarhandbok för att söka rapporter 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Enkel sökning av rapporter i Synergi... 4 Fliken sökparametrar... 5 Fliken Avancerat... 6 Fliken Rapportutformning...

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Skapa en kursvärdering

Skapa en kursvärdering Skapa en kursvärdering Tanken med ett kursvärderingssystem är att ställa frågor till studenterna och automatiskt sammanställa deras svar för presentation. En kursvärdering består av ett eller flera frågeformulär.

Läs mer

Kom igång med KronoX

Kom igång med KronoX Kom igång med KronoX Manual för personal Version 1.1 Innehåll 1. Starta KronoX och logga in... 1 2. Klientens funktioner... 2 2.1. Förklaring till alla kolumner... 3 2.2. KronoX-klientens meny... 4 2.3.

Läs mer

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guiden beskriver hur Räddningstjänsternas kontaktpersoner ska godkänna och prioritera sina anställdas anmälningar till kurser och program som anordnas av

Läs mer

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Inställningar och visningssätt i CMS7.5, på sunne.se Sida 1 av 8 Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Hjälp finns i den globala menyn... 1 Formulärredigering...

Läs mer

Användarhandledning DORUM

Användarhandledning DORUM Demografiska databasen Sid 1 (19) Användarhandledning DORUM Datum: 2012-09-19 Version: 1.0 Projektledare: Carin Hedlund, Mattias Sandström Innehållsförteckning Åtkomst 3 Ej inloggad 3 Inloggning 7 Dorums

Läs mer

2015-11-10. Tänk på innan du beställer kod

2015-11-10. Tänk på innan du beställer kod 1 2015-11-10 Camilla Hedberg Checklista för utbildningsnämnder (kursun, programun) - till hjälp för arbete med kursplaner och utbildningsutbud. Innan du börjar beta av checklistan vill jag att du läser

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du

Läs mer

Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå

Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen 1. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå Översikt hur du gör en ansökan Behörighet Obligatoriska uppgifter i en ansökan

Läs mer

Testsamling i Studentportalen

Testsamling i Studentportalen Guide Testsamling i Studentportalen I en testsamling kan du skapa automat- eller lärarrättade tester med olika slags frågor, t.ex. lucktext, flervalsfråga, enkät och spela in ljud. Du väljer själv om testet

Läs mer

Anvisningar för utbildningsplaner vid Malmö högskola

Anvisningar för utbildningsplaner vid Malmö högskola 2013-06-28 (Dnr Mahr 50-2013/394) 1 (av 6) Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd Avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd Lindha Makne, Kvalitetskoordinator Beslut Anvisningar för utbildningsplaner

Läs mer

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10)

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10) 2013-05-10 Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner Sida 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PROCESS TA FRAM OCH REVIDERA KURSPLANER... 3 1.1 Processens syfte... 3 1.2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Lathund Fritidshem 2014-10-03

Lathund Fritidshem 2014-10-03 Lathund Fritidshem 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du vill se... 4 Kolumner...

Läs mer

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn... 2 Fliken Min Blackboard... 2 Struktur inne

Läs mer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports Att använda LUVIT Reports I LUVIT Administration finns menyn LUVIT Reports där ett antal fördefinierade standardrapporter finns tillgängliga.

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Välkommen till automatiseringens värld Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Version 2.4 Vi har lösningar för 100 % av era resebehov. American Express Business

Läs mer

Guide : Skapa en publik kurshemsida i Mondo

Guide : Skapa en publik kurshemsida i Mondo Guide : Skapa en publik kurshemsida i Mondo Denna guide förklarar hur du skapar en publik kurshemsida i Mondo. En publik kurshemsida i Mondo är i princip inget mer än en vanlig Mondosajt med undantaget

Läs mer

Manual Webb-admin för evenemang

Manual Webb-admin för evenemang Manual Webb-admin för evenemang Version: 001 Innehållsförteckning Logga in... 1 Lägg in nytt/redigera evenemang... 3 Prenumerant... 3 Evenemang eller Aktivitet... 3 Huvudtema och Tema... 3 Huvudkategori

Läs mer

Utdata för grupper av studenter i Ladok Nouveau

Utdata för grupper av studenter i Ladok Nouveau Utdata för grupper av studenter i Ladok Nouveau Utdata för Grupper av studenter...2 Utdata kurs...2 UT30 Antagna/reserver till kurs...2 UT31: Förväntade deltagare i kurs...5 UT32: Registrerade på kurs/inst...6

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Sida 0 av 17 Version: 124 (EL) MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Beskrivning och instruktioner för Skyltsystemet. 2010-10-01 Jerntorget Sverige AB JERNTORGET SVERIGE AB BOX 256, 792 24 MORA TFN: 0250-141 00 FAX:

Läs mer

Önska arbetstider- Manual

Önska arbetstider- Manual Önska arbetstider- Medarbetare Manual Version 2015.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Ange lösen... 3 Lägga in tider... 4 Välj period... 4 Välja arbetspass... 4 Snabbinmatning...

Läs mer

Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik

Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Statistiker 010-470 03 90 torbjorn.lindquist@uhr.se PM Datum 2015-01-27 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Inloggning i Ladokportalen för personal

Inloggning i Ladokportalen för personal Inloggning i Ladokportalen för personal Ladokportalen är en webbtjänst som gör det möjligt för all personal att via webben få tillgång till uppgifter i Ladok. Gå till https://ladokportalen.hb.se Ange de

Läs mer

RACCOON DEVELOPMENT AB

RACCOON DEVELOPMENT AB INNEHÅLL NYHETER 2-4 ARTIKLAR 5-7 BANNERS 8-10 SIDOR 11-15 AVDELNINGAR 16-17 MENY 18-20 TIDNINGEN 21-23 MEDARBETARE 24-26 FÖRSTASIDAN 27-28 Sid 2 NYHETER Hantera nyheter För att lägga till nyheter - klicka

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05

Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05 Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05 Inledning...2 Operativsystem och webbläsare...2 Föreningens utbildningsmodul.3 Inledning...3 Arrangemang...3 Öppna arrangemang...3 Sök arrangemang...5 Kopiera arrangemang...5

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Manual för utbildningsplaner

Manual för utbildningsplaner Manual för utbildningsplaner Beslut: UFN 2011-12-21 Revidering: UFN 2015-02-05 Dnr: DUC 2011/2094/10 Gäller fr o m: 2011-12-21 Ersätter: Manual för utbildningsplaner i dokumentet Anvisningar för utbildningsprogram,

Läs mer

Startdokument! Funktionspaket Omdöme. Startinformation Omdöme

Startdokument! Funktionspaket Omdöme. Startinformation Omdöme Skoladministratören är den person på skolan som skapar en undersökning och bestämmer vilka ämnen/kurser/klasser som ska omfattas av den. Innan en undersökning startas upp är det viktigt att inom personalgruppen

Läs mer

Utdata för personer i Ladok Nouveau

Utdata för personer i Ladok Nouveau Utdata för personer i Ladok Nouveau UT10 - Visa studentuppgifter...2 UT20: Intyg...3 UT21: Kursbevis...5 UT10 - Visa studentuppgifter Funktionen presenterar uppgifter om grundutbildningsstudenter. Man

Läs mer

Handledning för Exder VCM

Handledning för Exder VCM Handledning för Exder VCM Version 2.8.5 Expert Systems 2014 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 14-12-01 Exder VCM Sida 2 av 18 Innehållsförteckning

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 VIKTIGT! Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant innan du fyller i ansökan! Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret.

Läs mer