Innehåll. Exempel på rapporter Uppföljning Utbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Exempel på rapporter Uppföljning Utbildning"

Transkript

1 Exempel på rapporter Uppföljning Utbildning Innehåll Fliken Uppföljning Hst-Hpr... 2 Rapport 1: Avstämning mot utbildningsuppdraget institution... 2 Rapport 2: Uppföljning av utfall - institution... 2 Rapport 3: Avstämning mot utbildningsuppdraget program... 3 Rapport 4: Uppföljning av utfall program... 3 Rapport 5: Avstämning mot utbildningsuppdraget kurs (kurskod)... 4 Rapport 6: Uppföljning av utfall kurs (kurskod)... 4 Rapport 7: Uppföljning av utfall Poänggivande uppdragsutbildning... 5 Rapport 8: Uppföljning av utfall Kompletterande utbildning... 5 Fliken Uppföljning Hst-Hpr - detaljer... 6 Rapport 1: Uppföljning utresande utbytesstudenter - program... 6 Rapport 2: Uppföljning utresande utbytesstudenter fler år... 6 Rapport 3: Uppföljning av utfall utsökning på kursbenämning... 7 Rapport 4: Uppföljning av utfall kurs och undervisningsform... 7 Rapport 5: Uppföljning av utfall kurs och utbildningsnivå... 7 Rapport 6: Uppföljning av utfall kurs och huvudområde... 8 Rapport 7: Uppföljning av utfall kurs och kön... 8 Fliken Uppföljning Utbildning... 9 Rapport 1: Uppföljning av studieavbrott program... 9 Rapport 2: Uppföljning av studieavbrott alla program... 9 Rapport 3: Uppföljning av studieavbrott programkod... 9 Rapport 4: Uppföljning av studieuppehåll program...10 Rapport 5: Uppföljning av studieuppehåll alla program...10

2 Fliken Uppföljning Hst-Hpr Rapport 1: Avstämning mot utbildningsuppdraget institution Finansieringsform: Institution: Statsanslag Välj en institution Om du inte aktivt markerar ett kalenderår och en specifik termin utan använder dig av defaultläget (2012 och innevarande termin V12) kan du i diagrammet jämföra det hittills uppnådda resultatet för 2012 med de övriga kalenderåren. Tabellen visar totalsumman av Hst-Hpr samt prestationsgrad redovisat per program/fristående kurser. Klicka på programbenämningen och de kurser som genererat Hst och/eller Hpr visas. Dubbelklicka på kolumnrubrikerna om du vill sortera i tabellen. Välj Termin i Diagrammet och resultatet visas per termin. Exporten till Excel visar summan av Hst-Hpr fördelat per termin. Rapport 2: Uppföljning av utfall - institution Finansieringsform: Institution: Statsanslag Välj en institution Välj flera kalenderår (t ex 2012, 2011 och 2010) Tabellen visar totalsumman för Hst-Hpr samt prestationsgrad för den valda tidsperioden fördelat på program och fristående kurser. Klicka på en programbenämning eller på fristående kurser och de kurser som genererat Hst och/eller Hpr visas. Dubbelklicka på kolumnrubrikerna om du vill sortera i tabellen. Diagrammet visar totalsumman av Hst-Hpr per kalenderår. Om du väljer Termin i Diagrammet visas resultatet fördelat på termin. Väljer du Kalenderår visas resultatet redovisat per kalenderår. Du kan exportera resultatet till Excel för vidare bearbetning och analys. Resultatet presenteras också i grafen Prestationsgrad. Markera: V12, V11 och V10 - för att jämföra innevarande termins resultat med resultaten för de valda kalenderårens vårterminer.

3 Rapport 3: Avstämning mot utbildningsuppdraget program Exempel: Sjukgymnastprogrammet (alla utbildningsplaner) eller en specifik programkod, t ex 1SY11 (en utbildningsplan) Om du inte aktivt markerar ett kalenderår och en specifik termin utan använder dig av defaultläget (2012 och innevarande termin V12) kan du i diagrammet jämföra det hittills uppnådda resultatet för 2012 med de övriga kalenderåren. Tabellen visar totalsumman av Hst-Hpr samt prestationsgrad redovisat per kursgivande institution. Det går att borra ner sig till kursnivå genom att klicka på institutionsbenämningen. Välj Termin i Diagrammet och resultatet visas per termin. Exporten till Excel visar Hst-Hpr fördelat per termin. Rapport 4: Uppföljning av utfall program Exempel: Sjukgymnastprogrammet (alla utbildningsplaner) eller en specifik programkod (en utbildningsplan) Välj flera kalenderår (2012, 2011, 2010 och 2009) Tabellen visar totalsumman för Hst-Hpr samt prestationsgrad för den valda tidsperioden redovisat per kursgivande institution. Det går att borra ner sig till kursnivå. Diagrammet visar resultatet per kalenderår. Om du väljer Termin i Diagrammet visas resultatet fördelat på termin. Väljer du Kalenderår visas resultatet redovisat per kalenderår. Du kan exportera resultatet till excel för vidare bearbetning och analys. Resultatet presenteras också i grafen Prestationsgrad. Markera: V12, V11, V10 och V09 - för att jämföra innevarande termins resultat med resultaten för de valda kalenderårens vårterminer.

4 Rapport 5: Avstämning mot utbildningsuppdraget kurs (kurskod) Institution Kurskod: Exempel: 1AR006 (Aktivitet och kreativitet, programkurs) (I kursplanen anges vilken termin kursplanen gäller från.) Om du inte aktivt markerar ett kalenderår och en specifik termin utan använder dig av defaultläget (2012 och innevarande termin V12) kan du i diagrammet jämföra det hittills uppnådda resultatet för 2012 med de övriga kalenderåren. Tabellen visar totalsumman av Hst-Hpr samt prestationsgrad. Välj Termin i Diagrammet och resultatet visas per termin. Exporten till Excel visar Hst-Hpr fördelat per termin. Rapport 6: Uppföljning av utfall kurs (kurskod) Institution Kurskod: Exempel: 1AR006 (Aktivitet och kreativitet, programkurs) (I kursplanen anges vilken termin kursplanen gäller från.) Välj flera kalenderår (2012, 2011 och 2010) Tabellen visar totalsumman för Hst-Hpr samt prestationsgrad för den valda tidsperioden. Diagrammet visar resultatet per kalenderår. Om du väljer Termin i Diagrammet visas resultatet fördelat på termin. Du kan exportera resultatet till Excel för vidare bearbetning och analys. Markera: V12, V11 och V10 - för att jämföra innevarande termins resultat med resultaten för de valda kalenderårens vårterminer.

5 Rapport 7: Uppföljning av utfall Poänggivande uppdragsutbildning Finansieringsform: Institution: Uppdragsutbildning Exempel: K800 Om du inte aktivt markerar ett kalenderår och en specifik termin utan använder dig av defaultläget (2012 och innevarande termin V12) kan du i diagrammet jämföra det hittills uppnådda resultatet för 2012 med de övriga kalenderåren. Tabellen visar totalsumman av Hst-Hpr samt prestationsgrad. Klicka på Poänggivande uppdragsutbildning och de kurser som genererat hst och/eller hpr visas. Välj Termin i Diagrammet och resultatet visas per termin. Exporten till Excel visar hsthpr fördelat per termin. Rapport 8: Uppföljning av utfall Kompletterande utbildning Finansieringsform: Kompletterande utbildning Institution: Välj en institution (t ex H700) Om du inte aktivt markerar ett kalenderår och en specifik termin utan använder dig av defaultläget (2012 och innevarande termin V12) kan du i diagrammet jämföra det hittills uppnådda resultatet för 2012 med de övriga kalenderåren. Tabellen visar totalsumman av Hst-Hpr samt prestationsgrad redovisat på kurskod. Välj Termin i Diagrammet och resultatet visas per termin. Exporten till Excel visar Hst-Hpr fördelat per termin.

6 Fliken Uppföljning Hst-Hpr - detaljer Rapport 1: Uppföljning utresande utbytesstudenter - program Program/progkod: Exempel: Läkarprogrammet (alla utbildningsplaner) (eller en specifik programkod (en utbildningsplan) och ange kurskoden YYYYYY (skriv in i fritextsfält) Ange 2012 utan att markera någon termin. Om du valt Läkarprogrammet visar Tabellen summan Hst redovisat på alla programkoder som ingår i gruppen Läkarprogrammet den valda tidsperioden. Har du däremot valt en programkod redovisas HST endast för den aktuella programkoden Rapport 2: Uppföljning utresande utbytesstudenter fler år Flera val: Exempel: Läkarprogrammet (alla utbildningsplaner) (eller en specifik programkod (en utbildningsplan) och ange kurskoden YYYYYY (skriv in i fritextsfält) Ange 2012, 2011, 2010 och 2009 utan att markera någon termin. Om du valt Läkarprogrammet visar Tabellen summan Hst redovisat på alla programkoder som ingår i gruppen Läkarprogrammet den valda tidsperioden. Har du däremot valt en programkod redovisas HST endast för den valda programkoden Vill se resultatet i diagramform och jämföra det hittills uppnådda resultatet för 2012 med de övriga kalenderåren kan du ta med dig utsökningen till fliken Uppföljning HST-HPR, dvs klicka på fliken Uppföljning HST-HPR. Där kan du också exportera resultatet till Excel för vidare bearbetning och analys.

7 Rapport 3: Uppföljning av utfall utsökning på kursbenämning Kursnamn: Exempel: Skriv in Populärvetenskaplig kommunikation i fältet Kursnamn i valboxen och du får träff på alla kurser som har en kursbenämning som innehåller Populärvetenskaplig kommunikation. Välj den kurs som du vill följa upp. Exempel: Välj 2011 utan att markera någon termin Tabellen visar totalsumman för Hst-Hpr för det val du gjort ovan. I tabellen framgår också kursernas kurskoder. Kursens högskolepoäng framgår av kursplanen. Du kan använda nedanstående länk till kursplanearkivet för att söka fram kursplanerna. Denna rapport kan vara intressant om du vill jämföra resultatet för en kurs som ges under olika former, t ex som fristående kurs, programöverskridande kurs, programkurs. Rapport 4: Uppföljning av utfall kurs och undervisningsform Flera val: Välj en institution t ex H100 Välj undervisningsform - t.ex. DST (= Distansutbildning) och Välj Fristående kurser i Program/fristående kurs 2012, 2011 och 2010 (utan att markera någon termin) Tabellen visar totalsumman för Hst och hpr samt prestationsgrad för fristående kurser som bedrivits som distansutbildning vid den valda institutionen, den valda tidsperioden. Vill du se resultatet i diagramform och där exportera resultatet till Excel kan du ta med dig resultatet av utsökningen till fliken Uppföljning Hst-Hpr. Rapport 5: Uppföljning av utfall kurs och utbildningsnivå Flera val: Välj en institution t ex H900 Välj utbildningsnivå t ex Avancerad nivå 2012, 2011 och Tabellen visar totalsumman för Hst-Hhpr samt prestationsgrad för kurser på avancerad nivå som ges vid den institution och tidsperiod du valt Vill du se resultatet i diagramform och där exportera resultatet till Excel kan du ta med dig resultatet av utsökningen till fliken Uppföljning Hst-Hpr.

8 Rapport 6: Uppföljning av utfall kurs och huvudområde eller programnämnd Huvudområde: Välj ett huvudområde t ex Medicin Välj 2012, 2011 och 2010 Tabellen visar totalsumman för Hst-Hpr samt prestationsgrad för kurser som ges inom det huvudområde du valt. Vill du se resultatet i diagramform och där exportera resultatet till Excel kan du ta med dig resultatet av utsökningen till fliken Uppföljning Hst-Hpr. Du kan också begränsa din sökning ytterligare genom att välja ett program och utbildningsnivå eller en specifik institution. Rapport 7: Uppföljning av utfall kurs och kön eller programnämnd Fler val: Välj Program t ex Läkarprogrammet Välj ett kön - t ex Man Välj 2012, 2011 och 2010 Tabellen visar totalsumman för Hst-Hpr samt prestationsgrad redovisat per kurs utifrån de val du gjort (program, kön och kalenderår). Vill du se resultatet i diagramform och där exportera resultatet till Excel kan du ta med dig resultatet av utsökningen till fliken Uppföljning Hst-Hpr. Gör om utsökningen men välj denna gång Kvinna. Byt till fliken Uppföljning Hst- Hpr och exportera även detta resultat till Excel. I Excel kan resultaten från de båda utsökningarna slås samman för vidare analys och bearbetning.

9 Fliken Uppföljning Utbildning Rapport 1: Välj rapport: Uppföljning av studieavbrott program Studieavbrott Välj Arbetsterapeutprogrammet (alla utbildningsplaner) eller specifik programkod (en utbildningsplan) Välj 2011 och terminen H11 Tabellen visar antal studieavbrott fördelat på avbrottsorsak den aktuella terminen för det program eller de programkoder du valt. Kombinera resultatet från denna rapport med resultatet från rapporten Studieuppehåll för att få en klarare bild av hur det ser ut för programmet en specifik termin. Resultaten från respektive rapport exporteras till Excel för att där slås samman för vidare analys och bearbetning. Rapport 2: Välj rapport: Uppföljning av studieavbrott alla program Studieavbrott - (ingen begränsning) Välj 2011 och terminen H11 Tabellen visar antal studieavbrott fördelat på avbrottsorsak och programkod för alla program, där det finns studieavbrott inlagt, den valda terminen. Rapport 3: Välj rapport: Uppföljning av studieavbrott programkod Studieavbrott En specifik programkod = en utbildningsplan (2LK10) Välj alla terminer från och med H10 och framåt (V12) Tabellen visar totalt antal studieavbrott för perioden H10 t o m V12 fördelat på avbrottsorsak. Denna rapport kan vara intressant om man vill följa upp antal studieavbrott för en specifik utbildningsplan (=programkod) från och med den första antagningsterminen. Information om vilken termin som är programmets första antagningstermin finns i den fastställda utbildningsplanen (=programkod), vanligtvis är det höstterminen.

10 Rapport 4: Välj rapport: Uppföljning av studieuppehåll program Studieuppehåll Arbetsterapeutprogrammet (alla utbildningsplaner) eller en specifik programkod (en utbildningsplan) Välj 2011 och termin H11 Tabellen visar antal studieuppehåll redovisat på Från och med denna termin, Utlöpande och Pågående den aktuella terminen för det/den program/programkod du valt. Kombinera resultatet från denna rapport med resultatet från rapporten Studieavbrott att få en klarare bild av hur det ser ut för programmet en specifik termin. Resultaten från respektive rapport exporteras till Excel för att där slås samman för vidare analys och bearbetning. Rapport 5: Välj rapport: Uppföljning av studieuppehåll alla program Studieuppehåll - (ingen begränsning) Välj 2011 och termin H11 Tabellen visar antal studieuppehåll redovisat på Från och med denna termin, Utlöpande och Pågående den aktuella terminen för alla program, där det finns studieuppehåll inlagt, den valda terminen.

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Mars 2012 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Mars 2012 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System Mars 2012 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 3 Allmänt om verktyget QlikView... 3 Starta QlikView... 3 Inloggning...

Läs mer

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Mars 2012 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Mars 2012 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System Mars 2012 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 4 Allmänt om verktyget QlikView... 4 Starta QlikView... 4 Inloggning...

Läs mer

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 4 Starta QlikView... 4 Inloggning... 4 Utloggning... 4 Startsidan

Läs mer

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. November 2014 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. November 2014 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System November 2014 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 4 Starta QlikView... 4 Inloggning... 4 Utloggning... 5 Startsidan

Läs mer

Ej sökbara kurstillfällen

Ej sökbara kurstillfällen Användarmanual Selma för arbetet med Ej sökbara kurstillfällen forskarutbildningsstöd Innehåll 1. Logga in och logga ut... 3 2. Process för att skapa Ej sökbara kurstillfällen... 4 Kurser för inresande

Läs mer

Selma - Manual Utbildningsplan

Selma - Manual Utbildningsplan Selma - Manual Utbildningsplan Selma 5.4 2013-10-09 Innehållsförteckning UTBILDNINGSPLAN... 3 SKAPA UTBILDNINGSPLAN... 3 ARBETA MED EN PÅBÖRJAD UTBILDNINGSPLAN... 3 Allmänt... 4 Beskrivning... 6 Studieplan

Läs mer

KURSINFO. Kurstillfälle inom program. Versionsförteckning. Datum Version Beskrivning Författare Första utkast Anngreth Johansson

KURSINFO. Kurstillfälle inom program. Versionsförteckning. Datum Version Beskrivning Författare Första utkast Anngreth Johansson KURSINFO Kurstillfälle inom program Versionsförteckning Datum Version Beskrivning Författare 2016-03-01 1.0 Första utkast Anngreth Johansson Innehåll Versionsförteckning... 1 Innehåll... 2 Kurstillfälle

Läs mer

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Maj 2015 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Maj 2015 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System Maj 2015 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 4 Starta QlikView... 4 Inloggning... 4 Utloggning... 5 Startsidan AccessPoint...

Läs mer

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen Selma Manual Utbildningsplan Innehållsförteckning Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Logga in och logga ut - CAS ----------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Inloggning i Ladokportalen för personal

Inloggning i Ladokportalen för personal Inloggning i Ladokportalen för personal Ladokportalen är en webbtjänst som gör det möjligt för all personal att via webben få tillgång till uppgifter i Ladok. Gå till https://ladokportalen.hb.se Ange de

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning UT09 Visa studieavgifter 2016-04-05 Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2011-03-04 2012-05-04 2012-08-16 Lisa Eliasson Lisa Eliasson Lisa Eliasson Ny funktion Uppdatering

Läs mer

valbara programkurser

valbara programkurser Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för arbetet med kurstillfällen för valbara programkurser forskarutbildningsstöd Innehåll 1. Logga in och logga ut... 3 2. Process för att skapa kurstillfällen

Läs mer

KURSINFO. Lägga in uppgifter om ett kurstillfälle. Ladok 2010-10-20

KURSINFO. Lägga in uppgifter om ett kurstillfälle. Ladok 2010-10-20 KURSINFO Lägga in uppgifter om ett kurstillfälle Ladok 2010-10-20 Innehåll Skapa kurstillfälle... 3 Förklaring till menyn för kurstillfälle... 4 Nytt kurstillfälle... 5 Inläggning av uppgifter i kurstillfället...

Läs mer

Riktlinjer för hantering av kursplaner vid Karolinska Institutet (KI)

Riktlinjer för hantering av kursplaner vid Karolinska Institutet (KI) Riktlinjer för hantering av kursplaner vid Karolinska Institutet (KI) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-03-23, dnr 1873/2007-300 Senast reviderad 2015-08-27, dnr 1-547/2015. Frågor rörande detta

Läs mer

Studentcentrum, Ladok Version 1.0, 2012-07-01 REGISTRERING I LADOK. Avser utbildning på grund- och avancerad nivå

Studentcentrum, Ladok Version 1.0, 2012-07-01 REGISTRERING I LADOK. Avser utbildning på grund- och avancerad nivå Studentcentrum, Ladok Version 1.0, 2012-07-01 REGISTRERING I LADOK Avser utbildning på grund- och avancerad nivå Innehållsförteckning Registrering i Ladok 3 Studiemedel 3 Helårsstudent (HST/HÅS) 3 Kurser

Läs mer

Lathund: Uppföljning i ladok översikt

Lathund: Uppföljning i ladok översikt KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Lathund: Uppföljning i ladok översikt Version 1.0 190308 Karin Hellmalm Lathundens innehåll Lathunden ger en översikt om vilka delar av ladok som kan användas för att

Läs mer

Selma Manual Kurstillfälle, kurspaket, programtillfälle. Studentcentrum/Ladokgruppen

Selma Manual Kurstillfälle, kurspaket, programtillfälle. Studentcentrum/Ladokgruppen Selma Manual Kurstillfälle, kurspaket, programtillfälle Innehållsförteckning Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Logga

Läs mer

valbara programkurser (inom

valbara programkurser (inom Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för arbetet med kurstillfällen för valbara programkurser (inom sjuksköterskeprogrammen) forskarutbildningsstöd Innehåll 1. Logga in och logga ut... 3 2. Process

Läs mer

Selma Manual. Kurstillfällen och kurspaket

Selma Manual. Kurstillfällen och kurspaket Selma Manual Kurstillfällen och kurspaket 2013-10-09 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 KURSTILLFÄLLE... 2 Sök kurstillfälle... 2 Sökbara kurstillfällen... 2 Ej sökbara kurstillfällen... 3

Läs mer

Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma. för. Kursansvarig lärare. Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma. för. Kursansvarig lärare. Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för Kursansvarig lärare forskarutbildningsstöd Innehållsförteckning 1. Logga in och logga ut... 4 2. Kursplan - generell information... 5 Process för att skapa

Läs mer

Det generella begränsningspaketet i Ladok Nouveau

Det generella begränsningspaketet i Ladok Nouveau Det generella begränsningspaketet i Ladok Nouveau Det generella begränsningspaketet 2 Allmänt om begränsningspaketet 3 Begränsning via program 4 Begränsning via kurs 5 Begränsning via uppnådd poäng 6 Begränsning

Läs mer

Nyheter i KursInfo version

Nyheter i KursInfo version Nyheter i KursInfo version 1.4 + 1.5 Skapa revision på fastställd kurs- eller utbildningsplan Numera måste kurs- eller utbildningsplanen vara fastställd (fastställandestatus=fastställd) för att det ska

Läs mer

REGISTRERING LADOK NOUVEAU

REGISTRERING LADOK NOUVEAU 2002-02-19 MALMÖ HÖGSKOLA REGISTRERING LADOK NOUVEAU 1. Registrering flera personer på kurs sid 2 2. Registrering av en person sid 5 3. Uppflyttning av terminsreg på program sid 7 4. Registrering på program

Läs mer

Användarmanual för IBP:s StudentPlaneringsModul v.3.2

Användarmanual för IBP:s StudentPlaneringsModul v.3.2 Prognosarbete Klicka här för att ange text. Innehållsförteckning Arbeta med prognos... 2 1 Arbeta med prognos Under verksamhetsårets gång vill man vid olika tidpunkter ta fram prognoser för verksamhetsåret.

Läs mer

En kort guide till VFU-portalen. För dig som har tittbehörighet i portalen

En kort guide till VFU-portalen. För dig som har tittbehörighet i portalen En kort guide till VFU-portalen För dig som har tittbehörighet i portalen Version 1.2, uppdaterad maj 2013 Innehåll Adressen till VFU-portalen... 3 Inloggning... 3 Behörighet... 3 Hur får jag behörighet?...

Läs mer

Hantering av moduler (delkurser/prov)

Hantering av moduler (delkurser/prov) Moduler Hantering av moduler (delkurser/prov) Moduler är kopplade till version av kurs. Behöver man nya moduler blir det en ny version av kursen. Ni kan lägga in moduler och spara, fast kurs och kurstillfälle

Läs mer

Det generella Utsökningspaketet i Ladok Nouveau

Det generella Utsökningspaketet i Ladok Nouveau Det generella Utsökningspaketet i Ladok Nouveau Det generella utsökningspaketet... 2 Utsökning via kurs... 3 Utsökning via kursresultat... 4 Utsökning via programresultat... 5 Utsökning via grupp... 6

Läs mer

valbara programkurser

valbara programkurser Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för arbetet med kurstillfällen för valbara programkurser forskarutbildningsstöd Innehåll 1. Logga in och logga ut... 3 2. Process för att skapa kurstillfällen

Läs mer

Selma - Manual Administration

Selma - Manual Administration Selma - Manual Administration Selma 5.4 2013-10-09 Innehållsförteckning Innehåll 1. Inför nytt läsår 3 2. Defaultvärde för sökandewebben 4 3. Administration>Läsår 5 4. Administration>Redigera 7 5. Administration>Katalogdata

Läs mer

Ladok. Funktionsbeskrivning. för KA11 Kurser och prov - utdata. (ny funktion 2005) Beteckning:

Ladok. Funktionsbeskrivning. för KA11 Kurser och prov - utdata. (ny funktion 2005) Beteckning: Ladok Funktionsbeskrivning för KA11 Kurser och prov - utdata (ny funktion 2005) 2016-02-04 Beteckning: Carina Ytterström 2016-02-04 2 (11) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2005-11-10 Carina

Läs mer

Arbetsrutin för tillgodoräknande

Arbetsrutin för tillgodoräknande Arbetsrutin för tillgodoräknande Beslut om tillgodoräknande av prov eller kurs görs av institutionen som också lägger in uppgifterna i Ladok. Tillgodoräknandeblankett och de Lokala regler för tillgodoräknande

Läs mer

Handläggningsordning för nedläggning av kurser och utbildningsprogram

Handläggningsordning för nedläggning av kurser och utbildningsprogram Handläggningsordning för nedläggning av kurser och utbildningsprogram Beslut: UFN 2011-12-21 Revidering: UFN 2014-06-18 Dnr: DUC 2011/2093/10 Gäller fr o m: 2011-12-21 Ansvarig för uppdatering: Sekreterare

Läs mer

Administrativ antagning senare del av program efter återupptagande av studier Ny studieplan

Administrativ antagning senare del av program efter återupptagande av studier Ny studieplan Administrativ antagning senare del av program efter återupptagande av studier Ny studieplan På KI talar vi om administrativ antagning till senare del efter återupptagande av studier. I systemet skapar

Läs mer

Ekonomisk planering, löpande arbete och uppföljning av utbildningsuppdraget

Ekonomisk planering, löpande arbete och uppföljning av utbildningsuppdraget Ekonomisk planering, löpande arbete och uppföljning av utbildningsuppdraget Bakgrund Styrelsen för utbildning har det övergripande ansvaret för all utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid KI. Ansvar

Läs mer

Export/import

Export/import Export/import 2014-05-16 Export/Import I SchoolSoft finns en Export/Import-meny där nästan all information som finns inlagd i SchoolSoft går att exportera och klistra in i exempelvis Excel. På samma sätt

Läs mer

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 1 Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 Hur kan jag använda en enkätmall i KI Survey? I verktyget KI Survey finns färdiga mallar för kursvärderingsenkäter. Mallarna har skapats av KI Survey- administratörer

Läs mer

Ladok. Registrering. RG01 Registrering en person 2. RG02 Registrering flera personer 4. RG10 Avbrott på kurs 9

Ladok. Registrering. RG01 Registrering en person 2. RG02 Registrering flera personer 4. RG10 Avbrott på kurs 9 Ladok Registrering OBS! Studenten skall själv registrera sig via webb tjänst och det är endast i undantagsfall som administratören ska registrera studenter. RG01 Registrering en person 2 Beskrivning av

Läs mer

Användarmanual för nya Röda tråden

Användarmanual för nya Röda tråden Användarmanual för nya Röda tråden - En manual för att ge insikt om att det är enklare att lära sig själv Av: Kristofer Eriksson, Kvalitetsamanuens 11/12 Innehåll 1. Skapa ett konto... 2 2. Ändra kontoinställningar...

Läs mer

Riktlinjer för hantering av kursplaner på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet (KI)

Riktlinjer för hantering av kursplaner på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet (KI) Riktlinjer för hantering av kursplaner på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet (KI) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-03-23, dnr 1873/2007-300. Senast reviderad av Kommittén

Läs mer

Selma Manual. Kursplaner. Selma

Selma Manual. Kursplaner. Selma Selma Manual Kursplaner Selma 5.4 2013-10-09 Innehållsförteckning KURSPLAN... 1 SÖKA UT KURSPLAN... 1 SKAPA NY KURS... 2 NY KURS... 2 NY KURS EFTER FÖRLAGA... 5 KURSPLAN - ALLMÄNT... 7 KURSPLAN BESKRIVNING...

Läs mer

Utbytesstudier på forskarnivå samt Doktorander från andra svenska lärosäten

Utbytesstudier på forskarnivå samt Doktorander från andra svenska lärosäten Utbytesstudier på forskarnivå samt Doktorander från andra svenska lärosäten Innehåll Syftet med guiden är att förtydliga hur funktionaliteten för utbytesstudier kan tillämpas för studier på forskarnivå.

Läs mer

Anvisningar för utbildningsplaner vid Malmö högskola

Anvisningar för utbildningsplaner vid Malmö högskola 2013-06-28 (Dnr Mahr 50-2013/394) 1 (av 6) Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd Avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd Lindha Makne, Kvalitetskoordinator Beslut Anvisningar för utbildningsplaner

Läs mer

Selma. Utbildningsutbudet 2017/2018

Selma. Utbildningsutbudet 2017/2018 Selma Utbildningsutbudet 2017/2018 Upplägg Tidplan Arbetsgång Kurstillfällen Kurspaket Programtillfällen Antagningen hälsar! Studentrekryteringswebben Övrigt Tidplan 2017/2018 Länk till tidplanen Kurstillfälle

Läs mer

VERIFIERING AV DATA. Tor Fridell, Jan Johansson

VERIFIERING AV DATA. Tor Fridell, Jan Johansson VERIFIERING AV DATA Tor Fridell, Jan Johansson 170216 2 Agenda Genomgång av normalproduktionssättning Steg Tidplan Verifiering långt före produktionssättning Verifiering under verifieringsperioden Verifiering

Läs mer

Utdata för grupper av studenter i Ladok Nouveau

Utdata för grupper av studenter i Ladok Nouveau Utdata för grupper av studenter i Ladok Nouveau Utdata för Grupper av studenter...2 Utdata kurs...2 UT30 Antagna/reserver till kurs...2 UT31: Förväntade deltagare i kurs...5 UT32: Registrerade på kurs/inst...6

Läs mer

Programschema för Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 hp

Programschema för Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 hp HH20 KOMM Programschema för Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 hp Programkod: HH20 KOMM Gäller för läsåret 2015/2016 Programschemat är granskat av utbildningsledare

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET BESLUT 1(3) Rektor Dnr I G /2006 (reviderad )

LUNDS UNIVERSITET BESLUT 1(3) Rektor Dnr I G /2006 (reviderad ) LUNDS UNIVERSITET BESLUT 1(3) Tillämpningsföreskrifter gällande kursplaner för grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet Nedanstående uppgifter utgör ett minimikrav på struktur och innehåll för

Läs mer

Lathund, skapa kurstillfällen för Ladok via UtbildningsGubas

Lathund, skapa kurstillfällen för Ladok via UtbildningsGubas Lathund, skapa kurstillfällen för Ladok via UtbildningsGubas Den här lathunden avser tillfällen som tidigare har beställts direkt från Ladokgruppen. Dessa ska läggas in i UtbildningsGubas för att sedan

Läs mer

SELMA manual Kursplan - Kurslitteratur

SELMA manual Kursplan - Kurslitteratur UMEÅ UNIVERSITET Studentcentrum Ladokgruppen SELMA manual Kursplan - Kurslitteratur Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Logga in och logga ut CAS... 3 Logga in:... 3 Logga ut:... 3 Söka ut kursplan...

Läs mer

Handledning till VIS. Ekonomi detaljer. April 2016 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Ekonomi detaljer. April 2016 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Ekonomi detaljer April 2016 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 3 Starta QlikView... 3 Inloggning... 3 Allmänt om hur använda VIS... 4 Val av applikation...

Läs mer

Programschemat är granskat av utbildningsledare och fastställt av akademichef vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Programschemat är granskat av utbildningsledare och fastställt av akademichef vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation Programschema för Kompletterande pedagogisk utbildning, 0 hp Programkod: Gäller för läsåret 2017/2018 Programschemat är granskat av utbildningsledare och fastställt av akademichef vid akademin för utbildning,

Läs mer

Manual för studerandeadministratör - Quick Search, kursvärderingssystem

Manual för studerandeadministratör - Quick Search, kursvärderingssystem 2015-11-05 Christina Hansson Manual för studerandeadministratör - Quick Search, kursvärderingssystem Bakgrund Kursvärderingssystemet från Quick Search har använts sedan HT2011. Under VT15 har nya frågor

Läs mer

Handläggningsordning för nedläggning av kurser och utbildningsprogram

Handläggningsordning för nedläggning av kurser och utbildningsprogram Handläggningsordning för nedläggning av kurser och utbildningsprogram Beslut: UFN 2011-12-21 Revidering: UFN 2014-06-18, 2016-06-15 Dnr: DUC 2011/2093/10 Gäller fr o m: 2011-12-21 Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma. för fliken Utbildningsplan. Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma. för fliken Utbildningsplan. Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för fliken Utbildningsplan forskarutbildningsstöd Innehåll 1. Process för att skapa ny utbildningsplan i Selma... 3 2. Logga in och logga ut... 4 3. Att söka fram

Läs mer

Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid akademin för Utbildning, kultur och kommunikation, 2013-02-22.

Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid akademin för Utbildning, kultur och kommunikation, 2013-02-22. Programschema för Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Programkod: Gäller för läsåret 2013/2014 Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid akademin för Utbildning, kultur och

Läs mer

Lathund: kursresultat inom program

Lathund: kursresultat inom program KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Lathund: kursresultat inom program Version 1.0, 190308 Karin Hellmalm Om kursresultat inom program Lathunden visar hur man för ett programtillfälle (kurspaketeringstillfälle)

Läs mer

Urval rader. Urval koumner. D i m e n si o n e r. Visa värden eller % Mätvärden. Korstabell. Grundflik. Flik för Sparade delmängder

Urval rader. Urval koumner. D i m e n si o n e r. Visa värden eller % Mätvärden. Korstabell. Grundflik. Flik för Sparade delmängder Kuber i VIS 3 Kuberna i VIS bygger på OLAP-teknik (Online Analytical Processing) dvs att du kan vända, vrida och borra i data inom ett eller flera områden. De är mycket dynamiska analysverktyg med ett

Läs mer

Programschema för Kandidatprogrammet i språk och humaniora, allmän inriktning, 180 hp

Programschema för Kandidatprogrammet i språk och humaniora, allmän inriktning, 180 hp Programschema för Kandidatprogrammet i språk och humaniora, allmän inriktning, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2012/2013 Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid akademin för

Läs mer

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik 2014-02-07.

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik 2014-02-07. Programschema för 04/05 Programschema för Textdesign Informationsdesign, 80 hp Programkod: Gäller för läsåret 04/05 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation,

Läs mer

Programschemat är granskat och godkänt av Eva Skytt, utbildningsledare vid Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling,

Programschemat är granskat och godkänt av Eva Skytt, utbildningsledare vid Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, GK03 Programschema för Beteendevetenskapliga programmet 180-210 hp Programkod: GK03 Programschemat är granskat och godkänt av va Skytt, utbildningsledare vid Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling,

Läs mer

Definitioner av begrepp i verksamhetsuppdragen 2016

Definitioner av begrepp i verksamhetsuppdragen 2016 151217 KTH/UF/PLU+AUA Definitioner av begrepp i verksamhetsuppdragen 2016 Begrepp Definition/förklaring Kommentar 5-åriga utbildningar Andel lärare med högskolepedagogisk utbildning Civilingenjörs-, civilingenjörs-

Läs mer

Aktivitet Nr 1 Utreda anledningen till ev avveckling

Aktivitet Nr 1 Utreda anledningen till ev avveckling Aktivitet Nr 1 Utreda anledningen till ev avveckling Idé finns om att inte längre ge en kurs Anledningen är utredd Examinator, kursansvarig, studierektor, studenter, GA/ PA Utred anledningen till varför

Läs mer

Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för. Programhandläggare. Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för. Programhandläggare. Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för Programhandläggare forskarutbildningsstöd Innehåll Logga in och logga ut... 4 1. Kursplan... 5 Process för att skapa kursplaner inom program vid KI... 5 Beställa

Läs mer

Programschema för Språk- och kommunikationsprogrammet, 180 hp Gäller för läsåret 2019/2020 Om programschemat

Programschema för Språk- och kommunikationsprogrammet, 180 hp Gäller för läsåret 2019/2020 Om programschemat Programschema för Språk- och sprogrammet, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2019/2020 Om programschemat arje utbildningsprogram har en fastställd utbildningsplan där det bl.a. framgår alla i programmet

Läs mer

Tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå RS21

Tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå RS21 Tillgodoräknande - RS21 1(11) Tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå RS21 Ska du rapportera tillgodoräknande för student inom utbildning på grund- eller avancerad nivå, välj delfunktion "Grundnivå

Läs mer

Fältbeskrivning kurstillfälle

Fältbeskrivning kurstillfälle Fältbeskrivning kurstillfälle Fält Kommentar Kurskod Välj i droplisten vilken kurs (kurskod) du ska skapa tillfället för. Version av kursplan Anmälningskod Studieort Det kan finnas fler versioner av kursplan

Läs mer

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 3 Starta QlikView... 3 Inloggning... 3 Utloggning... 3 Startsidan

Läs mer

Handläggningsordning för upphävande av fastställda kurs- och utbildningsplaner

Handläggningsordning för upphävande av fastställda kurs- och utbildningsplaner 1 (5) BESLUT 2013-11-14 Dnr SU FV-1.1.2-1345-13 Tove Holmqvist Utbildningsledare Planeringsavdelningen Handläggningsordning för upphävande av fastställda kurs- och utbildningsplaner Bakgrund och syfte

Läs mer

Anvisningar för utbildningsplaner vid Malmö högskola

Anvisningar för utbildningsplaner vid Malmö högskola UTB 3.2.2.2016/500 1 (av 9) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Anvisningar 2017-02-20 Rektor Tillsvidare

Läs mer

Dokumentet innehåller frågor och svar som togs upp under workshops inför programanalys i mars Dokumentet uppdateras löpande

Dokumentet innehåller frågor och svar som togs upp under workshops inför programanalys i mars Dokumentet uppdateras löpande Programansalys Frågor och svar att söka fram data om program/forskarutbildningsämne i ladok Dokumentet innehåller frågor och svar som togs upp under workshops inför programanalys i mars 2019. Dokumentet

Läs mer

Lathund för rapporter och statistik i Synergi

Lathund för rapporter och statistik i Synergi Lathund för rapporter och statistik i Synergi Sid1 (28) Inledning 3 Fliken sökning 4 Fliken Avancerad sökning 5 Fliken Rapportutformning 9 Tips på Sökningar och presentationer 11 Kort Ärenderapport 11

Läs mer

En kort guide till VFU-portalen. För dig som arbetar som VFU-ansvarig på skola

En kort guide till VFU-portalen. För dig som arbetar som VFU-ansvarig på skola En kort guide till VFU-portalen För dig som arbetar som VFU-ansvarig på skola Version 1.2, uppdaterad maj 2013 . Innehåll Behörighet och inloggning... 3 Adressen till VFU-portalen... 3 Inloggning... 3

Läs mer

Ladok. Arbetsbeskrivning för uppdatering av provuppsättning och prov KA16. Prov 2. Provuppsättning 2. Personliga inställningar 2

Ladok. Arbetsbeskrivning för uppdatering av provuppsättning och prov KA16. Prov 2. Provuppsättning 2. Personliga inställningar 2 Ladok Arbetsbeskrivning för uppdatering av provuppsättning och prov KA16 Prov 2 Provuppsättning 2 Personliga inställningar 2 1 Inläggning av nytt prov 3 2 Inläggning av provuppsättning 5 3 Ändring av provuppsättning

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl.

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl. Mittuniversitetets årsredovisning 2012 Dnr: MIUN 2013/199 Omslagsbild: Bland Mittuniversitetets studenter finns en hög andel som studerar via nätet. En stor del av dem genomför sina studier på distans,

Läs mer

Instruktion till kursplanemall för kurser på grundnivå och avancerad nivå

Instruktion till kursplanemall för kurser på grundnivå och avancerad nivå Instruktion till kursplan 1 (5) Instruktion till kursplanemall för kurser på grundnivå och avancerad nivå Kursplaner som gäller utbildning under höstterminen ska vara fastställda av FoUN:s kursplaneutskott

Läs mer

Kursvärderingsenkät i KI Survey (läkarprogrammet SVK)

Kursvärderingsenkät i KI Survey (läkarprogrammet SVK) Kursvärderingsenkät i KI Survey (läkarprogrammet SVK) 180528 1 Hur kan jag använda en enkätmall i KI Survey? I verktyget KI Survey finns färdiga mallar för kursvärderingsenkäter. Mallarna har skapats av

Läs mer

Programschema för Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 hp

Programschema för Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 hp HH20 KOMM Programschema för Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 hp Programkod: HH20 KOMM Gäller för läsåret 2018/2019 Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare

Läs mer

Mitt Energi Sverige. Användarmanual

Mitt Energi Sverige. Användarmanual Mitt Energi Sverige Användarmanual Mitt Energi Sverige - Användarmanual Mitt Energi Sverige är Energi Försäljning Sveriges statistiktjänst. Här har du som kund möjlighet att online ta del av viktig information

Läs mer

Tjänstefördelning 2.0. Användarhandledning. (Utkast)

Tjänstefördelning 2.0. Användarhandledning. (Utkast) Tjänstefördelning 2.0 Användarhandledning (Utkast) Introduktion... 3 Inloggning... 3 Menyval... 4 Inställningar... 4 Personöversikt... 6 Lägg till lärare... 7 Scenario 1: Lägg till person inom universitet....

Läs mer

Programschemat är granskat och godkänt av akademichef vid Akademin för hälsa, vård och välfärd

Programschemat är granskat och godkänt av akademichef vid Akademin för hälsa, vård och välfärd GK03 Programschema för Beteendevetenskapliga programmet 180-210 hp Programkod: GK03 Gäller för läsåret 2018/2019 Programschemat är granskat och godkänt av akademichef vid Akademin för hälsa, vård och välfärd

Läs mer

Funktionsbeskrivning för BEGR Det generella begränsningspaketet

Funktionsbeskrivning för BEGR Det generella begränsningspaketet Ladok Funktionsbeskrivning för BEGR Det generella begränsningspaketet 2009-03-11 Maria Valtersson 2009-03-11 2 (20). Ändringshistorik Datum Av Kommentar 2003-12-01 Maria Valtersson Klippt ihop befintliga

Läs mer

MANUAL VU omgångar i KOPPS

MANUAL VU omgångar i KOPPS MANUAL VU omgångar i KOPPS Om RUTINER FÖR ANTAGNING AV FRISTÅENDE STUDERANDE, VEM GÖR VAD SAMT TIDPLANER, se informationen på KTH:s intranät under Antagning/Kurser. Innehåll 1. Logga in i KOPPS... 2 2.

Läs mer

Selma Manual Kurstillfälle, kurspaket, programtillfälle. Studentcentrum/Ladokgruppen

Selma Manual Kurstillfälle, kurspaket, programtillfälle. Studentcentrum/Ladokgruppen Selma Manual Kurstillfälle, kurspaket, programtillfälle Innehållsförteckning Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Logga

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i toxikologi

Utbildningsplan för masterprogrammet i toxikologi Utbildningsplan för masterprogrammet i 4TX08 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2007-11-07 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2008-01-08 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2008-08-19 Sid 2 (6)

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

En kort guide till VFU-portalen. För dig som arbetar som VFU-administratör på lärosäte

En kort guide till VFU-portalen. För dig som arbetar som VFU-administratör på lärosäte En kort guide till VFU-portalen För dig som arbetar som VFU-administratör på lärosäte Version 1.2, uppdaterad mars 2013 Följande sidor kommer ge en kort och övergripande guide till de vanligaste funktionerna

Läs mer

Programschema för Innovation och produktdesign- högskoleingenjörsprogram, 180 hp

Programschema för Innovation och produktdesign- högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programschema för Innovation och produktdesign- högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2017/2018 Om programschemat Varje utbildningsprogram har en fastställd utbildningsplan där

Läs mer

Navigera bättre och filtrera rapporteringslistor

Navigera bättre och filtrera rapporteringslistor Navigera bättre och filtrera rapporteringslistor Innehåll 1. Om resultatrapportering i Ladok 1 2. Om betastartsidan 2-3 3. Sök kurstillfälle 4 4. Summering på kurstillfälle 5 5. Översikt av kursvyn 6-8

Läs mer

Riktlinjer gällande kursplaner inom lärarprogrammen

Riktlinjer gällande kursplaner inom lärarprogrammen Riktlinjer gällande kursplaner inom lärarprogrammen Beslutat av Nämnden för grundnivå och avancerad nivå inom nämnden för utbildningsvetenskap Gäller från 2012-12-12 I. Bakgrund Kursplaner utvecklas av

Läs mer

Utbildningsinformation, fristående kurser läsåret 2014-2015

Utbildningsinformation, fristående kurser läsåret 2014-2015 Utbildningsinformation, fristående kurser läsåret 2014-2015 Dagens upplägg Arbetsgång Vem gör vad och när? Utbildningsinformation Var syns det? Inrapportering i Selma Hur gör jag och vad ska jag tänka

Läs mer

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp?

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp? Webbklienten Webben är uppbyggd med hjälp av flikar. När du öppnar lärosätets schemasida finns ett antal flikar som syns på webben för alla. Om du loggar in får du ytterligare flikar och möjligheter till

Läs mer

Programschema för Informativ illustration Informationsdesign, 180 hp. Gäller för läsåret 2017/2018

Programschema för Informativ illustration Informationsdesign, 180 hp. Gäller för läsåret 2017/2018 Programschema för Informativ illustration Informationsdesign, 80 hp Programkod: Gäller för läsåret 07/08 Om programschemat Varje utbildningsprogram har en fastställd utbildningsplan där det bl.a. framgår

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

Programschemat är granskat och godkänt av Eva Skytt, utbildningsledare vid Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling,

Programschemat är granskat och godkänt av Eva Skytt, utbildningsledare vid Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, GK03 Programschema för Beteendevetenskapliga programmet 180-210 hp Programkod: GK03 Programschemat är granskat och godkänt av Eva Skytt, utbildningsledare vid Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet,

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2018 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39,

Läs mer

Multiröstning och enkäter via Outlook eller Google Dokument

Multiröstning och enkäter via Outlook eller Google Dokument Multiröstning och enkäter via Outlook eller Google Dokument /Fredrik Wiberg Detta dokument beskriver två enkla sätt att via mail göra allt ifrån snabba omröstningar till mer avancerade enkäter. Båda metoderna

Läs mer

Funktionsbeskrivning för FSOK delarna Kurs och Uppnådda hskpoäng samt indexformuläret för sökning på kursbenämning

Funktionsbeskrivning för FSOK delarna Kurs och Uppnådda hskpoäng samt indexformuläret för sökning på kursbenämning Lou Lagusson 1 (10) Funktionsbeskrivning för FSOK delarna Kurs och Uppnådda hskpoäng samt indexformuläret för sökning på kursbenämning 1 Syfte med FSOK-tilläggen Utsökning ska kunna göras på forskarkurs

Läs mer

Programschema för Beteendevetenskapliga programmet hp

Programschema för Beteendevetenskapliga programmet hp GK03 Programschema för Beteendevetenskapliga programmet 180-210 hp Programkod: GK03 Gäller för läsåret 2018/2019 Programschemat är granskat och godkänt av akademichef vid Akademin för hälsa, vård och välfärd

Läs mer