Innehåll. Exempel på rapporter Uppföljning Utbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Exempel på rapporter Uppföljning Utbildning"

Transkript

1 Exempel på rapporter Uppföljning Utbildning Innehåll Fliken Uppföljning Hst-Hpr... 2 Rapport 1: Avstämning mot utbildningsuppdraget institution... 2 Rapport 2: Uppföljning av utfall - institution... 2 Rapport 3: Avstämning mot utbildningsuppdraget program... 3 Rapport 4: Uppföljning av utfall program... 3 Rapport 5: Avstämning mot utbildningsuppdraget kurs (kurskod)... 4 Rapport 6: Uppföljning av utfall kurs (kurskod)... 4 Rapport 7: Uppföljning av utfall Poänggivande uppdragsutbildning... 5 Rapport 8: Uppföljning av utfall Kompletterande utbildning... 5 Fliken Uppföljning Hst-Hpr - detaljer... 6 Rapport 1: Uppföljning utresande utbytesstudenter - program... 6 Rapport 2: Uppföljning utresande utbytesstudenter fler år... 6 Rapport 3: Uppföljning av utfall utsökning på kursbenämning... 7 Rapport 4: Uppföljning av utfall kurs och undervisningsform... 7 Rapport 5: Uppföljning av utfall kurs och utbildningsnivå... 7 Rapport 6: Uppföljning av utfall kurs och huvudområde... 8 Rapport 7: Uppföljning av utfall kurs och kön... 8 Fliken Uppföljning Utbildning... 9 Rapport 1: Uppföljning av studieavbrott program... 9 Rapport 2: Uppföljning av studieavbrott alla program... 9 Rapport 3: Uppföljning av studieavbrott programkod... 9 Rapport 4: Uppföljning av studieuppehåll program...10 Rapport 5: Uppföljning av studieuppehåll alla program...10

2 Fliken Uppföljning Hst-Hpr Rapport 1: Avstämning mot utbildningsuppdraget institution Finansieringsform: Institution: Statsanslag Välj en institution Om du inte aktivt markerar ett kalenderår och en specifik termin utan använder dig av defaultläget (2012 och innevarande termin V12) kan du i diagrammet jämföra det hittills uppnådda resultatet för 2012 med de övriga kalenderåren. Tabellen visar totalsumman av Hst-Hpr samt prestationsgrad redovisat per program/fristående kurser. Klicka på programbenämningen och de kurser som genererat Hst och/eller Hpr visas. Dubbelklicka på kolumnrubrikerna om du vill sortera i tabellen. Välj Termin i Diagrammet och resultatet visas per termin. Exporten till Excel visar summan av Hst-Hpr fördelat per termin. Rapport 2: Uppföljning av utfall - institution Finansieringsform: Institution: Statsanslag Välj en institution Välj flera kalenderår (t ex 2012, 2011 och 2010) Tabellen visar totalsumman för Hst-Hpr samt prestationsgrad för den valda tidsperioden fördelat på program och fristående kurser. Klicka på en programbenämning eller på fristående kurser och de kurser som genererat Hst och/eller Hpr visas. Dubbelklicka på kolumnrubrikerna om du vill sortera i tabellen. Diagrammet visar totalsumman av Hst-Hpr per kalenderår. Om du väljer Termin i Diagrammet visas resultatet fördelat på termin. Väljer du Kalenderår visas resultatet redovisat per kalenderår. Du kan exportera resultatet till Excel för vidare bearbetning och analys. Resultatet presenteras också i grafen Prestationsgrad. Markera: V12, V11 och V10 - för att jämföra innevarande termins resultat med resultaten för de valda kalenderårens vårterminer.

3 Rapport 3: Avstämning mot utbildningsuppdraget program Exempel: Sjukgymnastprogrammet (alla utbildningsplaner) eller en specifik programkod, t ex 1SY11 (en utbildningsplan) Om du inte aktivt markerar ett kalenderår och en specifik termin utan använder dig av defaultläget (2012 och innevarande termin V12) kan du i diagrammet jämföra det hittills uppnådda resultatet för 2012 med de övriga kalenderåren. Tabellen visar totalsumman av Hst-Hpr samt prestationsgrad redovisat per kursgivande institution. Det går att borra ner sig till kursnivå genom att klicka på institutionsbenämningen. Välj Termin i Diagrammet och resultatet visas per termin. Exporten till Excel visar Hst-Hpr fördelat per termin. Rapport 4: Uppföljning av utfall program Exempel: Sjukgymnastprogrammet (alla utbildningsplaner) eller en specifik programkod (en utbildningsplan) Välj flera kalenderår (2012, 2011, 2010 och 2009) Tabellen visar totalsumman för Hst-Hpr samt prestationsgrad för den valda tidsperioden redovisat per kursgivande institution. Det går att borra ner sig till kursnivå. Diagrammet visar resultatet per kalenderår. Om du väljer Termin i Diagrammet visas resultatet fördelat på termin. Väljer du Kalenderår visas resultatet redovisat per kalenderår. Du kan exportera resultatet till excel för vidare bearbetning och analys. Resultatet presenteras också i grafen Prestationsgrad. Markera: V12, V11, V10 och V09 - för att jämföra innevarande termins resultat med resultaten för de valda kalenderårens vårterminer.

4 Rapport 5: Avstämning mot utbildningsuppdraget kurs (kurskod) Institution Kurskod: Exempel: 1AR006 (Aktivitet och kreativitet, programkurs) (I kursplanen anges vilken termin kursplanen gäller från.) Om du inte aktivt markerar ett kalenderår och en specifik termin utan använder dig av defaultläget (2012 och innevarande termin V12) kan du i diagrammet jämföra det hittills uppnådda resultatet för 2012 med de övriga kalenderåren. Tabellen visar totalsumman av Hst-Hpr samt prestationsgrad. Välj Termin i Diagrammet och resultatet visas per termin. Exporten till Excel visar Hst-Hpr fördelat per termin. Rapport 6: Uppföljning av utfall kurs (kurskod) Institution Kurskod: Exempel: 1AR006 (Aktivitet och kreativitet, programkurs) (I kursplanen anges vilken termin kursplanen gäller från.) Välj flera kalenderår (2012, 2011 och 2010) Tabellen visar totalsumman för Hst-Hpr samt prestationsgrad för den valda tidsperioden. Diagrammet visar resultatet per kalenderår. Om du väljer Termin i Diagrammet visas resultatet fördelat på termin. Du kan exportera resultatet till Excel för vidare bearbetning och analys. Markera: V12, V11 och V10 - för att jämföra innevarande termins resultat med resultaten för de valda kalenderårens vårterminer.

5 Rapport 7: Uppföljning av utfall Poänggivande uppdragsutbildning Finansieringsform: Institution: Uppdragsutbildning Exempel: K800 Om du inte aktivt markerar ett kalenderår och en specifik termin utan använder dig av defaultläget (2012 och innevarande termin V12) kan du i diagrammet jämföra det hittills uppnådda resultatet för 2012 med de övriga kalenderåren. Tabellen visar totalsumman av Hst-Hpr samt prestationsgrad. Klicka på Poänggivande uppdragsutbildning och de kurser som genererat hst och/eller hpr visas. Välj Termin i Diagrammet och resultatet visas per termin. Exporten till Excel visar hsthpr fördelat per termin. Rapport 8: Uppföljning av utfall Kompletterande utbildning Finansieringsform: Kompletterande utbildning Institution: Välj en institution (t ex H700) Om du inte aktivt markerar ett kalenderår och en specifik termin utan använder dig av defaultläget (2012 och innevarande termin V12) kan du i diagrammet jämföra det hittills uppnådda resultatet för 2012 med de övriga kalenderåren. Tabellen visar totalsumman av Hst-Hpr samt prestationsgrad redovisat på kurskod. Välj Termin i Diagrammet och resultatet visas per termin. Exporten till Excel visar Hst-Hpr fördelat per termin.

6 Fliken Uppföljning Hst-Hpr - detaljer Rapport 1: Uppföljning utresande utbytesstudenter - program Program/progkod: Exempel: Läkarprogrammet (alla utbildningsplaner) (eller en specifik programkod (en utbildningsplan) och ange kurskoden YYYYYY (skriv in i fritextsfält) Ange 2012 utan att markera någon termin. Om du valt Läkarprogrammet visar Tabellen summan Hst redovisat på alla programkoder som ingår i gruppen Läkarprogrammet den valda tidsperioden. Har du däremot valt en programkod redovisas HST endast för den aktuella programkoden Rapport 2: Uppföljning utresande utbytesstudenter fler år Flera val: Exempel: Läkarprogrammet (alla utbildningsplaner) (eller en specifik programkod (en utbildningsplan) och ange kurskoden YYYYYY (skriv in i fritextsfält) Ange 2012, 2011, 2010 och 2009 utan att markera någon termin. Om du valt Läkarprogrammet visar Tabellen summan Hst redovisat på alla programkoder som ingår i gruppen Läkarprogrammet den valda tidsperioden. Har du däremot valt en programkod redovisas HST endast för den valda programkoden Vill se resultatet i diagramform och jämföra det hittills uppnådda resultatet för 2012 med de övriga kalenderåren kan du ta med dig utsökningen till fliken Uppföljning HST-HPR, dvs klicka på fliken Uppföljning HST-HPR. Där kan du också exportera resultatet till Excel för vidare bearbetning och analys.

7 Rapport 3: Uppföljning av utfall utsökning på kursbenämning Kursnamn: Exempel: Skriv in Populärvetenskaplig kommunikation i fältet Kursnamn i valboxen och du får träff på alla kurser som har en kursbenämning som innehåller Populärvetenskaplig kommunikation. Välj den kurs som du vill följa upp. Exempel: Välj 2011 utan att markera någon termin Tabellen visar totalsumman för Hst-Hpr för det val du gjort ovan. I tabellen framgår också kursernas kurskoder. Kursens högskolepoäng framgår av kursplanen. Du kan använda nedanstående länk till kursplanearkivet för att söka fram kursplanerna. Denna rapport kan vara intressant om du vill jämföra resultatet för en kurs som ges under olika former, t ex som fristående kurs, programöverskridande kurs, programkurs. Rapport 4: Uppföljning av utfall kurs och undervisningsform Flera val: Välj en institution t ex H100 Välj undervisningsform - t.ex. DST (= Distansutbildning) och Välj Fristående kurser i Program/fristående kurs 2012, 2011 och 2010 (utan att markera någon termin) Tabellen visar totalsumman för Hst och hpr samt prestationsgrad för fristående kurser som bedrivits som distansutbildning vid den valda institutionen, den valda tidsperioden. Vill du se resultatet i diagramform och där exportera resultatet till Excel kan du ta med dig resultatet av utsökningen till fliken Uppföljning Hst-Hpr. Rapport 5: Uppföljning av utfall kurs och utbildningsnivå Flera val: Välj en institution t ex H900 Välj utbildningsnivå t ex Avancerad nivå 2012, 2011 och Tabellen visar totalsumman för Hst-Hhpr samt prestationsgrad för kurser på avancerad nivå som ges vid den institution och tidsperiod du valt Vill du se resultatet i diagramform och där exportera resultatet till Excel kan du ta med dig resultatet av utsökningen till fliken Uppföljning Hst-Hpr.

8 Rapport 6: Uppföljning av utfall kurs och huvudområde eller programnämnd Huvudområde: Välj ett huvudområde t ex Medicin Välj 2012, 2011 och 2010 Tabellen visar totalsumman för Hst-Hpr samt prestationsgrad för kurser som ges inom det huvudområde du valt. Vill du se resultatet i diagramform och där exportera resultatet till Excel kan du ta med dig resultatet av utsökningen till fliken Uppföljning Hst-Hpr. Du kan också begränsa din sökning ytterligare genom att välja ett program och utbildningsnivå eller en specifik institution. Rapport 7: Uppföljning av utfall kurs och kön eller programnämnd Fler val: Välj Program t ex Läkarprogrammet Välj ett kön - t ex Man Välj 2012, 2011 och 2010 Tabellen visar totalsumman för Hst-Hpr samt prestationsgrad redovisat per kurs utifrån de val du gjort (program, kön och kalenderår). Vill du se resultatet i diagramform och där exportera resultatet till Excel kan du ta med dig resultatet av utsökningen till fliken Uppföljning Hst-Hpr. Gör om utsökningen men välj denna gång Kvinna. Byt till fliken Uppföljning Hst- Hpr och exportera även detta resultat till Excel. I Excel kan resultaten från de båda utsökningarna slås samman för vidare analys och bearbetning.

9 Fliken Uppföljning Utbildning Rapport 1: Välj rapport: Uppföljning av studieavbrott program Studieavbrott Välj Arbetsterapeutprogrammet (alla utbildningsplaner) eller specifik programkod (en utbildningsplan) Välj 2011 och terminen H11 Tabellen visar antal studieavbrott fördelat på avbrottsorsak den aktuella terminen för det program eller de programkoder du valt. Kombinera resultatet från denna rapport med resultatet från rapporten Studieuppehåll för att få en klarare bild av hur det ser ut för programmet en specifik termin. Resultaten från respektive rapport exporteras till Excel för att där slås samman för vidare analys och bearbetning. Rapport 2: Välj rapport: Uppföljning av studieavbrott alla program Studieavbrott - (ingen begränsning) Välj 2011 och terminen H11 Tabellen visar antal studieavbrott fördelat på avbrottsorsak och programkod för alla program, där det finns studieavbrott inlagt, den valda terminen. Rapport 3: Välj rapport: Uppföljning av studieavbrott programkod Studieavbrott En specifik programkod = en utbildningsplan (2LK10) Välj alla terminer från och med H10 och framåt (V12) Tabellen visar totalt antal studieavbrott för perioden H10 t o m V12 fördelat på avbrottsorsak. Denna rapport kan vara intressant om man vill följa upp antal studieavbrott för en specifik utbildningsplan (=programkod) från och med den första antagningsterminen. Information om vilken termin som är programmets första antagningstermin finns i den fastställda utbildningsplanen (=programkod), vanligtvis är det höstterminen.

10 Rapport 4: Välj rapport: Uppföljning av studieuppehåll program Studieuppehåll Arbetsterapeutprogrammet (alla utbildningsplaner) eller en specifik programkod (en utbildningsplan) Välj 2011 och termin H11 Tabellen visar antal studieuppehåll redovisat på Från och med denna termin, Utlöpande och Pågående den aktuella terminen för det/den program/programkod du valt. Kombinera resultatet från denna rapport med resultatet från rapporten Studieavbrott att få en klarare bild av hur det ser ut för programmet en specifik termin. Resultaten från respektive rapport exporteras till Excel för att där slås samman för vidare analys och bearbetning. Rapport 5: Välj rapport: Uppföljning av studieuppehåll alla program Studieuppehåll - (ingen begränsning) Välj 2011 och termin H11 Tabellen visar antal studieuppehåll redovisat på Från och med denna termin, Utlöpande och Pågående den aktuella terminen för alla program, där det finns studieuppehåll inlagt, den valda terminen.

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. November 2014 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. November 2014 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System November 2014 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 4 Starta QlikView... 4 Inloggning... 4 Utloggning... 5 Startsidan

Läs mer

Arbetsrutin för tillgodoräknande

Arbetsrutin för tillgodoräknande Arbetsrutin för tillgodoräknande Beslut om tillgodoräknande av prov eller kurs görs av institutionen som också lägger in uppgifterna i Ladok. Tillgodoräknandeblankett och de Lokala regler för tillgodoräknande

Läs mer

Så använder du Socialstyrelsens statistikdatabas

Så använder du Socialstyrelsens statistikdatabas Dnr 5.2.5-269/2013 2015-07-01 1(8) Statistik och jämförelser statistikdatabasen@socialstyrelsen.se Så använder du Socialstyrelsens statistikdatabas Här beskriver vi hur du går till väga för att göra ett

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 2, 2011

Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Här kommer ett nyhetsbrev från SchoolSoft med allt som hänt i produkten under de senaste månaderna. Mindre nyheter Namnen på eventuella inaktiverade barn som en vårdnadshavare

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Rapporter på Valvets hemsida

Rapporter på Valvets hemsida Manual för Ekonomirapporter på Företagsplatsen Gå in på Valvet Förvaltnings www.valvetab.se klicka på Kundportalen. Du kommer då till en sida där du välja att olika internetbaserade tjänster här väljer

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Datautväxling lokalt. Datautväxling lokalt. Datautläsning lokalt

Datautväxling lokalt. Datautväxling lokalt. Datautläsning lokalt Datautväxling lokalt Datautläsning lokalt Uppgifter flyttas mellan datorer via t.ex. USB-minne eller e-post Denna funktion används om du vill utväxla data med en annan PC, där det skall arbetas vidare

Läs mer

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura När du loggar in i websesam finns rubriken efaktura i menyn till höger. Här kan du söka fram fakturor du vill granska på två olika sätt: a) Ange vilken

Läs mer

SchoolSoft för vårdnadshavare

SchoolSoft för vårdnadshavare SchoolSoft för vårdnadshavare 2015-04-28 Logga in... 4 Min profil... 4 Startsidan... 9 Veckovyn... 9 Dagsvyn... 10 Aktuellt... 12 Nyheter... 12 Kalender... 12 Verksamhetslogg... 15 Matsedel... 15 Bokningar...

Läs mer

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad 2012 Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad Adra Match 2012-03-30 CONTENTS Om detta dokumen... 4 Förberedelser... 5 Skapa kontoutdrag från ERP... 5 Exportera / Hämta kontoutdrag från din bank....

Läs mer

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Fakturaspecifikation, export av fil Export av detaljspecifikation för faktura Version 1.5, 2013-04-03 0 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom

Läs mer

Manual Bokningar i BIG Business Online (BBO)

Manual Bokningar i BIG Business Online (BBO) Manual Bokningar i BIG Business Online (BBO) Börja med att logga in genom ditt användarnamn och lösenord. Första gången du loggar in så hamnar du på startsidan, som då ser ut som nedan. Efter att du uppdaterat

Läs mer

www.sj.se Internetbeställare - företag

www.sj.se Internetbeställare - företag www.sj.se Internetbeställare - företag www.sj.se Här klickar du för att logga in. 2 Logga in Reseansvarig - för dig som beställer åt andra. 3 Inloggad Överst i högra hörnet står ditt namn och vilket avtal

Läs mer

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB Ny Chefswebb Manual Version 2014.03 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Navigering... 4 Startbild... 4 Översikt... 8 Planering... 8 Uppgifter... 9 Person... 10 Sök person... 10 Personer... 11 Bemanning...

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

2. Välj avancerad sökning (det enda sökalternativ som fungerar ännu).

2. Välj avancerad sökning (det enda sökalternativ som fungerar ännu). Att söka information i VISS, VattenInformationsSystem Sverige VISS är en databas där man samlar information om alla större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten i Sverige. Här finns förutom allmän

Läs mer

Lathund för Relation Bokningssystem

Lathund för Relation Bokningssystem Lathund för Relation Bokningssystem UpRight Consulting 2013 Bokningssystemet är utformat för att passa onlinebokning där aktiviteterna matchas mot medlem/kundprofil. En medlem kan bara boka upp sig på

Läs mer

För att kunna boka online så behöver du logga in, komplettera din profil och pul-godkänna, se separat lathund.

För att kunna boka online så behöver du logga in, komplettera din profil och pul-godkänna, se separat lathund. PA/KTH-RES/20130410 BOKA RESOR I KTH-RES För att kunna boka online så behöver du logga in, komplettera din profil och pul-godkänna, se separat lathund. Logga in i KTH-RES: https://kth.ebuilder.se SKAPA

Läs mer

Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel

Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel Innehåll Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel... 1 SYFTE... 2 BESKRIVNING... 2 Hitta

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument är en hjälp till att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och arbetsgivardeklarationen före inläsningen av årsuppdateringen

Läs mer

Visma Koncern. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Koncern. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Koncern Ekonomilösningar som du vill ha det Välkommen till Visma Koncern För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt och fungerar. Tips

Läs mer

Kom igång med WinPig Slakt

Kom igång med WinPig Slakt Kom igång med WinPig Slakt Generella funktioner 1 Filter (sökfunktion) 1 Olika typer av filter 1 Genvägsikoner 2 Allmänt att tänka på 3 Förutsättningar 3 Snabbkommandon och funktioner 3 Sök-ikonen 3 Ta

Läs mer

Export av SIE-filer 3L Pro 2014. Export av SIE-filer. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Export av SIE-filer 3L Pro 2014. Export av SIE-filer. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Export av SIE-filer Innehåll Export av SIE-filer... 3 Skapa fil... 10 Rapportkontoplansavvikelse vid utskrift av SIE-Fil... 10 Export av SIE-filer SIE är en standard för att enkelt kunna flytta redovisningsdata

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

I korta drag Stor variation i examensfrekvens på yrkesexamensprogram

I korta drag Stor variation i examensfrekvens på yrkesexamensprogram UF 20 SM 1303 Universitet och högskolor Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2011/12 Higher Education. Throughput and result at first and second cycle studies up to

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer