Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma. för. Kursansvarig lärare. Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma. för. Kursansvarig lärare. Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd"

Transkript

1 Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för Kursansvarig lärare forskarutbildningsstöd

2 Innehållsförteckning 1. Logga in och logga ut Kursplan - generell information... 5 Process för att skapa kursplaner inom program vid KI... 5 Beställa kurskod... 6 Hjälptexter i Selma... 7 Flikarna Skapa kursplan och Skapa enligt förlaga... 7 Fliken Kursplanearkiv Att arbeta med kursplanen... 8 Söka fram och granska kursplan... 8 Redigera kursplanen Fliken Allmänt Fliken Beskrivning Fliken Moment Fliken Kurslitteratur Skapa ny litteraturlista Sök efter litteraturpost Lägg till bok/tidskrift Skapa/Lägg till artikel Skapa/Lägg till kompendium Kursplan utan litteraturlista Kopiera litteraturlista Konverterade litteraturposter Granska och redigera påbörjad litteraturlista Töm eller ta bort påbörjad litteraturlista När kursplanen är färdigredigerad Revidera kursplanen Revidering - Fliken Allmänt Revidering - Fliken Beskrivning

3 Revidering - Fliken Moment Revidering - Fliken Kurslitteratur Ta bort en påbörjad kursplan/påbörjad revidering Kursplaneöversättaren Process för att översätta kursplaner inom program vid KI Beställa översättning Granska översättning Redigera översättning När översättningen är färdigredigerad Frågor och svar

4 1. Logga in och logga ut Logga in: För att logga in i utbildningsdatabasen Selma använder du KIs inloggningstjänst (CAS) som är en s.k. autentiseringstjänst. Du loggar in med ditt KI-ID (användarnamn) och lösenord (samma användarnamn och lösenord som du använder för att logga in på KIs webmail). Logga ut: När du loggar ut ur Selma ska du också logga ut från CAS. Om du inte loggar ut från CAS möjliggör du för andra personer att komma åt de centrala system som du har behörighet att arbeta i, och som är kopplade till inloggningstjänsten. Logga ur CAS genom att klicka på Logga ut ur CAS eller genom att stänga ned din webbläsare helt. 4

5 2. Kursplan - generell information Process för att skapa kursplaner inom program vid KI Gällande kurser inom program som ges av Institutionen för Odontologi har en utbildningshandläggare på institutionen motsvarande roll som Programhandläggaren (PH). Institutionen för Odontologi har även ett eget beslutande organ som motsvarar programnämnden (PN). När PH nämns i denna manual omfattar det även utbildningshandläggaren, när PN nämns omfattar det även det beslutande organet vid Institutionen för Odontologi. 1. PN uppdrar åt institutionen att ta fram en kursplan. 2. Kursansvarig (KA) eller PH beställer en kurskod för kursplanen via ett webbformulär. Formuläret mejlas till Selmasupport. 3. Basdata för kursplanen läggs upp av Selmasupport och en kurskod genereras. 4. Selmasupport mejlar KA/PH och meddelar kursplanens kurskod. 5. KA redigerar kursplanen i Selma och meddelar PH när kursplanen är klar för beslut. 6. PH bereder kursplanen för beslut i PN/ programansvarig institution. PN/ programansvarig institution fattar beslut om att fastställa kursplanen. 7. PN/programansvarig institution ansvarar för att en engelsk översättning av kursplanen görs via Kursplaneöversättaren (Convertus). PH beställer översättningen i Selma och översättningen redigeras sedan i Kursplaneöversättaren av KA. 8. Översättningen godkänns av programdirektor (PD) och PH skickar sedan översättningen till Selma via Kursplaneöversättaren. 9. PH registrerar beslut om att fastställa kursplanen i Selma och kursplanens basuppgifter exporteras till Ladok. 10. Kursplanen publiceras i kursplanearkivet på ki.se (i samband med att beslut om att fastställa kursplanen läggs in i Selma). 11. Kurswebbsadministratör på kursansvarig institution länkar till kursplanen från aktuell kurswebb. När det gäller fristående kurser, programöverskridande kurser och uppdragsutbildning (ej program) är det Styrelsen för utbildning som fastställer kursplanen efter beredning på motsvarande sätt av handläggare på Fakultetskansliet (Avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer). 5

6 Beställa kurskod Innan du beställer en kurskod ska du läsa igenom dokumentet Riktlinjer för hantering av kursplaner vid Karolinska Institutet (KI), som du hittar på interwebben För att beställa en kurskod fyller du i ett särskilt beställningsformulär. Beställningsformuläret finner du också på interwebben: Det ifyllda beställningsformuläret mejlar du till Vill du beställa flera kurser samtidigt måste du skicka in en beställning för varje kurs eftersom uppgifterna för varje kurs är unika. Följande uppgifter ska fyllas i: Kursansvarig institution Kursens svenska benämning * Kursens engelska benämning * Antal högskolepoäng * Kursens huvudområde * Utbildningsnivå * SCB-ämnesgrupp Kursens successiva fördjupning * Betygsgrader * Kursen ges som (t ex programkurs, valbar kurs i program etc.) Kursens koppling till program * Eventuella meddelanden till Selmasupport, t ex om kursen ska baseras på en tidigare fastställd kursplan. Det är möjligt att basera en ny kursplan på en tidigare fastställd kursplan, även om den tidigare fastställda kursplanen tillhör en annan institution. Kursansvarig lärare vid KI/kontaktperson för kursplan (namn, e-postadress, telefon samt mobiltelefon). * för programkurser gäller att dessa uppgifter ska stämma överens med förteckningen i programmets utbildningsplan. 6

7 Hjälptexter i Selma För vissa fält i Selma finns det hjälptexter inlagda. Hjälptexterna ska fungera som ett stöd i arbetet, och är ett komplement till denna manual och till styrdokumentet Riktlinjer för hantering av kursplaner vid Karolinska Institutet (KI). För att öppna en hjälptextruta klickar du på. För att stänga rutan kan du klicka antingen på frågetecknet igen eller på krysset i övre högra hörnet av hjälptextrutan. Flikarna Skapa kursplan och Skapa enligt förlaga Flikarna Skapa kursplan och Skapa enligt förlaga används av Selmasupport för att lägga upp basdata för kursplaner i Selma. Fliken Kursplanearkiv Under fliken Kursplanearkiv kan du söka ut alla kursplaner, inklusive alla eventuella tidigare versioner av kursplanerna, vid din institution/de institutioner som du har behörighet till. Du kan söka på: kurskod eller del av kurskod (oberoende av versaler/gemener) kursbenämning (oberoende av versaler/gemener) beslutsdatum Genom att klicka på knappen Sök får du fram en resultatlista. I resultatlistan visas samtliga beslutade versioner av kursplanen samt om kursen är nedlagd. 7

8 3. Att arbeta med kursplanen När du har fått besked om att basdatat från din kursplanebeställning är upplagt i Selma kan du påbörja ditt arbete med att skriva kursplanen. Söka fram och granska kursplan Det finns olika sätt att söka fram en kursplan, men det enklast sättet är att ange den kurskod som kursplanen har fått i Selma. Har du behörighet att arbeta med flera institutioner i Selma måste du börja med att välja vilken institution du vill arbeta med. Du kan när som helst byta institution. Nedlagda kurser kan inte sökas fram för redigering. Nedlagda kurser hittar du i fliken Kursplanearkiv. Söka fram kursplan - så här gör du: 1. Klicka på fliken Sök/Redigera kursplan. 2. Ange hela kurskoden eller del av kurskoden. Du kan också välja att söka på SCBämnesgrupp/ämne (huvudämne) eller på kursplanens status. Du kan även söka på hela eller delar av kursbenämningen. 3. Selma har som defaultläge att begränsa utsökningen till kursplaner som är skapade enligt högskoleförordningen som gäller från och med 1 juli Du kan begränsa utsökningen till kursplaner enligt tidigare förordningar, alternativt välja att söka ut kurser oavsett förordning. 4. När du gjort dina begränsningar startar du utsökningen genom att klicka på knappen Sök. Resultatet presenteras i en lista. Du kan välja mellan att visa 10, 20 eller att visa alla kursplaner. Väljer du inget så visas alla kursplaner. 5. Understrukna rubriker sorteras genom att man klicka på dem. Förvald sorteringsordning är kursens benämning. 8

9 Symboler: Pennsymbolen innan kursplanens benämning betyder Öppna kursplan för redigering. Förstoringsglaset under Beslutsdatum betyder granska kursplan. Kursplanen saknar litteraturlista. Innan kursplanen är fastställd är ikonen blå, när kursplanen är fastställd är den dimmad. Kursplanen innehåller en litteraturlista. Kursplanen är inte fastställd. Kursplanen innehåller en litteraturlista. Kursplanen är fastställd. Soptunnan betyder Ta bort påbörjad kursplan. Kurskod: Hp: Benämning: Utbildningsnivå: Beslutsdatum: kursplanens kurskod kursens omfattning i högskolepoäng kursens svenska benämning om kursen ges på grundnivå eller avancerad nivå det datum kursplanen fastställdes eller senast reviderades Status: 1. Basdata under arbete - basuppgifterna för kursplanen håller på att läggas upp i Basdata. 2. Basdata låst - basuppgifterna för kursplanen är upplagda och låsta i Basdata. 3. Beskrivande delar påbörjade - kursplanen är under bearbetning. 4. Klar för beslut - kursplanen är låst för redigering i väntan på beslut. 5. Inrättad - kursplanen är fastställd. 6. Under revidering - kursplanen är under revidering. 6. Under revidering (klar för beslut) kursplanen är under revidering och har markerats klar för beslut. Kursplanen är därmed låst för redigering i väntan på att beslut fattas. 7. Reviderad - kursplanen är reviderad. 8. Nedlagd - kursplanen är nedlagd och går inte längre att redigera. Uppdaterad - uppgift om när kursplanen senast uppdaterades i Selma. Resultatet kan skrivas ut som en lista, alternativt exporteras i excel- eller pdf-format. Länkarna till utskrift och export hittar du i övre högra hörnet av sidan. 9

10 Granska gällande (fastställd) kursplan - så här gör du: 1. För att granska en gällande (fastställd) kursplan klickar du på beslutsdatumet. Du kan också bocka i rutan före kurskoden och sedan klicka på Granska gällande. Du kan bocka för flera kursplaner på en gång för att se alla kursplanerna efter varandra. 2. När du klickar på Granska gällande öppnas kursplanen i ett nytt fönster. 3. För att se kurslitteraturen klickar du på kurslitteraturlänken som du hittar om du scrollar längre ner i granskningsfönstret. 4. Klicka på Skriv ut-länkarna längst upp till höger på sidan om du vill skriva ut. Rubriker som saknar text visas inte vid utskrift. 5. Vill du granska flera kursplaner samtidigt bockar du i rutorna för samtliga de aktuella kursplanerna. Dessa visas då efter varandra i ett långt granskningsfönster. Exempel på utskrift av en gällande kursplan: Utskrift av gällande kursplan: Uttagen = utskriftsdatum Inrättad = datum för fastställande av kursplan 10

11 Granska arbetskopia (kursplan som ännu inte är fastställd) - så här gör du: 1. För att granska en kursplan som ännu inte är fastställd/är under revidering, kan du klicka på datumet i kolumnen Uppdaterad. Alternativt bockar du i den lilla rutan framför kursplanen och klickar på Granska arbetskopia. 2. Arbetskopian öppnas i ett nytt fönster. 3. För att se kurslitteraturen klickar du på kurslitteraturlänken som du hittar om du scrollar längre ner i granskningsfönstret. 4. Klicka på Skriv ut-länkarna längst upp till höger på sidan om du vill skriva ut. Rubriker som saknar text visas inte vid utskrift. 5. Vill du granska flera kursplaner samtidigt bockar du i rutorna för samtliga de aktuella kursplanerna. Dessa visas då efter varandra i ett långt granskningsfönster. Exempel: Utskrift av arbetskopia, ej tidigare fastställd kursplan. Uttagen = utskriftsdatum Exempel: Utskrift av arbetskopia vid revidering av fastställd kursplan. Uttagen = utskriftsdatum Inrättad = datum då kursplanen fastställdes första gången 11

12 Spara ner en arbetskopia i ett Worddokument - så här gör du: 1. Öppna upp kursplanen i granskningsläge, klicka på knappen Skriv ut (svenska). 2. Klicka på Avbryt. 3. Placera markören någonstans i granskningskopian och kopiera texten. Öppna sedan ett Word-dokument och klistra in texten. Observera att om genomstruken och gulmarkerad text inte visas i granskningsfönstret eller vid överföringen till Word, kan det bero på inställningarna i din webbläsare. I exempelvis Internet Explorer går du in i Arkiv, Utskriftsformat och bockar i Skriv ut bakgrundsfärger och -bilder. 12

13 Redigera kursplanen Redigera kursplanen - så här gör du: 1. Klicka på fliken Kursplan. Du kommer då till fliken Sök/Redigera kursplan. 2. Sök fram den kursplan du ska jobba med genom att skriva in kurskoden i fältet Kurskod/del av kurskod och klicka sedan på Sök. 3. Klicka på kursbenämningen i kolumnen Benämning för att påbörja arbetet med kursplanen. Du hamnar då i fliken Allmänt. 13

14 Fliken Allmänt I denna flik arbetar du med uppgifter som inte tillhör basdata men som skiljer sig från de rent beskrivande fälten. Här anger du bl.a. uppgift om vilken termin kursplanen ska börja gälla från och eventuellt medverkande institutioner. Här ska även behörigheten för kursen anges. Stavningskontroll I fliken Allmänt finns en knapp för stavningskontroll. När kursplanen är färdigskriven bör stavningen kontrolleras. Stavningskontrollen kan även utföras löpande under arbetet med kursplanen. När du klickar på knappen Stavningskontroll öppnas ett nytt fönster där de ord som saknas i kontrollens lexikon har rödmarkerats. Det är den text som läggs in under flikarna Beskrivning och Moment som stavningskontrolleras. Det finns ingen koppling mellan stavningskontrollens fönster och Selmas gränssnitt, utan korrigeringarna måste göras i Selmas gränssnitt. Du kan ha båda fönstren öppna samtidigt och växla mellan dem. Stavningskontrollens fönster stänger du genom att klicka på krysset i övre högra hörnet. Följande rubriker i fliken Allmänt ska fyllas i: Kursplan giltig från år: Här ska du uppge den termin som kursplanen ska gälla från genom att ange kalenderår och vecka. Veckan anges schablonmässigt. Startar kursen på vårterminen anges alltid vecka 01 oavsett när på vårterminen kursen startar, om kursen startar på höstterminen anges alltid vecka 27. När kursplanen sedan är fastställd och visas på webben översätts den angivna veckan till VT respektive HT. Observera att detta inte är samma sak som kurstillfällesstart (den uppgiften ligger inte i kursplanen). Observera också att vid revidering ska du ändra dessa uppgifter så att det framgår från och med vilken termin som revideringen gäller (se kapitlet Revidera kursplanen). 14

15 Behörighet eller särskild behörighet Här ska du ange de behörighetsvillkor samt övriga förkunskaper som krävs. Arbetar du med en fristående kurs eller uppdragsutbildning på nybörjarnivå ska behörigheten väljas i rullisten efter rubriken Behörighet. För övriga kurser används fältet Särskild behörighet. För programkurser gäller att, om det i utbildningsplanen finns krav för tillträde till högre termin så ska även detta skrivas in i Särskild behörighet. För kurs med VFU ska den standardtext som finns i styrdokumentet Riktlinjer för hantering av kursplaner vid Karolinska Institutet (KI) också skrivas in under Särskild behörighet. När du fyllt i de behörighetskrav som ska gälla för kursen klickar du på Spara. Du får då meddelandet Kursplan uppdaterad. Medverkande institutioner Lägg till eventuella medverkande institutioner genom att välja från listan och bekräfta sedan med knappen Lägg till. Kursens koppling till program Kursens eventuella koppling till program är redan inlagd av Selmasupport och ska inte ändras. Denna uppgift används inte i kursplanen. När du fyllt i alla uppgifter klickar du på Spara och går vidare till fliken Beskrivning. 15

16 Texteditor I flikarna Beskrivning och Moment kan du använda dig av texteditorn i varje textfält. Används andra punktlistor än den som finns i texteditorn kan detta leda till problem med layouten när kursplanen visas på ki.se. Texteditorn erbjuder nedanstående funktionaliteter: Fet stil Funktionen används när du vill lägga in en underrubrik i ett fält. Kursiv stil Funktionen används t.ex. för att framhålla olika typer av begrepp. Nedsänkta tecken. Upphöjda tecken. Punktlista. Genomstruken Funktionen används vid korrekturarbete för att markera text som ska tas bort. Genomstruken text tas automatiskt bort när kursplanen fastställs i Selma. Markera ny text Funktionen används vid korrekturarbete för att markera text som har lagts till. Texten kommer att finnas kvar, men gulmarkeringen tas automatiskt bort när kursplanen fastställs i Selma. Observera att om genomstruken och gulmarkerad text inte visas när du granskar en kursplan så kan det bero på inställningarna i din webbläsare. I exempelvis Internet Explorer går du in i Arkiv, Utskriftsformat och bockar i Skriv ut bakgrundsfärger och -bilder. 16

17 Fliken Beskrivning Här arbetar du med kursplanens beskrivande fält. Texten kan formateras med hjälp av Texteditorn (se avsnittet Texteditor). Klicka på länkarna för respektive rubrik för att gå direkt till den rubriken. För mer detaljerad information för respektive rubrik, se styrdokumentet Riktlinjer för hantering av kursplaner vid Karolinska Institutet (KI). Beslut och riktlinjer Används inte på KI och ska inte fyllas i! Mål Lärandemål för kursen. Om kursen är momentindelad kan även målen vara momentindelade. Innehåll Kursens huvudsakliga innehåll skrivs in här. Om kursen är indelad i moment (poängsatta delar som examineras var för sig) läggs momentens beskrivning istället in under fliken Moment. Arbetsformer Kortfattad beskrivning av kursens pedagogiska upplägg. Examination Beskriv formerna för examination, dvs. hur kursen examineras. Examinationsreglerna ska vara tydliga. Om kursen är uppdelad i moment ska det framgå hur examination sker för de olika momenten, om inte samma form används för alla moment. Övergångsbestämmelser Här anges vad som ska gälla när kursen läggs ner eller genomgår större förändringar. I styrdokumentet Riktlinjer för hantering av kursplaner vid Karolinska Institutet (KI) finns de olika standardtexterna som ska användas. Övriga föreskrifter Här kan t ex tas upp: eventuella andra viktiga medverkande parter än institutioner på KI hur kursutvärdering kommer att genomföras om kursen ersätter tidigare kurs - ange kurskod eventuella överlappningar mellan kurser, t ex om delar av kursen även ingår i en annan kurs (denna information är viktig eftersom kurserna då inte kan användas i samma examen) 17

18 När du har arbetat klart med fliken Allmänt ska du spara de inlagda uppgifterna genom att klicka på någon av de två Sparaknapparna (en i den övre delen av sidan och en längst ner). Ett meddelande om att kursplanen är uppdaterad visas då. Du kan granska de inlagda uppgifterna genom att klicka på länken Granska kursplan. En sida för förhandsgranskning öppnas då i ett nytt fönster. Om det saknas inlagda uppgifter under någon rubrik så visas texten Text saknas. Om du vill skriva ut förhandsgranskningen så klickar du på någon av länkarna för utskrift längst upp till höger. När du är klar med förhandsgranskningen stänger du ner sidan genom att klicka på krysset i övre högra hörnet. Du är nu tillbaka i fliken Beskrivning. Om kursen är indelad i moment är nästa steg att skriva in dessa i kursplanen. Det gör du i fliken Moment. Om kursen inte är indelad i moment är nästa steg i arbetet att skriva in kurslitteratur och övriga läromedel. 18

19 Fliken Moment Om kursen är indelad i moment (poängsatta delar som examineras var för sig) ska det huvudsakliga innehållet för varje moment beskrivas i fliken Moment. Texten kan formateras med hjälp av Texteditorn (se avsnittet Texteditor) Skapa moment - så här gör du: 1. Klicka på fliken Moment och klicka sedan på Skapa nytt moment. 2. För varje moment ska anges: svensk benämning - benämningen får inte inledas med ordet moment eller liknande. engelsk benämning antal högskolepoäng - minsta enhet är 0,5 hp (inte 0,3 eller 0,8) momentets huvudsakliga innehåll på svenska och engelska 3. Texten kan formateras med hjälp av Texteditorn (se avsnittet Texteditor). 4. Klicka på Spara när du är klar. 19

20 5. När du har lagt in kursens samtliga moment kan du granska det du skrivit genom att klicka på länken Granska kursplan. De inlagda momenten visas under rubriken Innehåll. 6. Behöver du redigera momenten klickar du på momentets benämning. 7. Vill du ta bort ett moment klickar du på soptunnan till höger om momentet. Att tänka på: Om man vid en revidering ändrar momentens benämning eller poängfördelning, eller antalet moment, måste Ladoksupport vid forskarutbildningsstöd informeras om ändringen när revideringen är fastställd. Detta eftersom funktionen för automatisk överföring av moment till Ladok ännu inte är utvecklad. 20

21 Fliken Kurslitteratur Enligt Riktlinjerna för hantering av kursplaner vid Karolinska Institutet (KI) ska kursplanen innehålla en fullständig litteraturlista. En nyupplagd kursplan saknar litteraturlista, du måste därför skapa den i fliken Kurslitteratur. När du arbetar med en ny kursplan kan du skapa en ny litteraturlista eller återanvända en befintlig kursplans litteraturlista genom att kopiera den (se avsnittet Kopiera litteraturlista). Skapa ny litteraturlista Innan du lägger till några litteraturposter i litteraturlistan måste du först skapa listans struktur. Liststruktur Litteraturlistafunktionen i Selma är uppdelad i tre nivåer, huvudgrupp, undergrupp och litteraturpost. Litteraturen och övriga läromedel bör grupperas under en eller flera av följande grupper: Obligatorisk litteratur/mandatory literature Rekommenderad litteratur/recommended literature Fördjupningslitteratur/In-depth literature På nästa sida visas tre exempel med bilder gällande hur man kan strukturera litteraturlistan. Om kursplanen innehåller moment kan litteraturen först grupperas per moment, och sedan kan respektive moment delas upp i obligatorisk-, rekommenderad- och fördjupningslitteratur. I vissa fall delas endast vetenskapliga artiklar och liknande material ut vid kursstart, detta bör även framgå av kursplanen, och en litteraturlista bör skapas även för dessa kursplaner. Om du inte delar in din litteraturlista i några grupper räknas all kurslitteratur som obligatoriska för studenten. Om kursplanen inte ska innehålla någon obligatorisk litteratur bör du ange det med en mening i undergruppsinformationen, se exempel två på nästa sida. 21

22 Exempel 1: Litteraturlista där litteraturposterna har grupperats i grupperna Obligatorisk litteratur, Rekommenderad litteratur och Fördjupningslitteratur Två undergrupper har skapats och namngivits till Obligatorisk litteratur/mandatory literature och Rekommenderad litteratur/ Recommended literature Vid behov kan ytterligare en undergrupp skapas och namnges till Fördjupningslitteratur/Indepth literature Undergrupp Litteraturpost Undergrupp Litteraturpost Exempel 2: Litteraturlista där endast vetenskapliga artiklar förekommer som kurslitteratur En undergrupp har skapats men inte namngivits. Under rubriken Information i undergruppen har man skrivit in en mening gällande att vetenskapliga artiklar kommer att delas ut vid kursstart. Undergruppsinformation 22

23 Exempel 3: Litteraturlista där litteraturposterna har grupperats per moment 1. En huvudgrupp har skapats och namngivits till momentets benämning på svenska och engelska. 2. Två undergrupper har skapats under huvudgruppen och namngivits till Obligatorisk litteratur/mandatory literature och Rekommenderad litteratur/recommended literature. 3. Vid behov kan ytterligare en undergrupp skapas och namnges till Fördjupningslitteratur/ Indepth literature. 4. Punkt 1-3 upprepas sedan för varje moment. Huvudgrupp moment 1 Undergrupp moment 1 Litteraturpost Undergrupp moment 1 Litteraturpost Huvudgrupp moment 2 Undergrupp moment 2 23

24 Skapa en huvudgrupp/undergrupp - så här gör du: Om du ska gruppera litteraturlistan per moment använder du dig av huvudgrupp för momentets benämning och undergrupp för Obligatorisk-, Rekommenderad - och Fördjupningslitteratur. Om du inte ska gruppera litteraturlistan per moment använder du dig bara av undergrupp. Undergrupperna namnger du till Obligatorisk-, Rekommenderad- och Fördjupningslitteratur. 1. Klicka på fliken Kurslitteratur. Du hamnar då i fliken Skapa/redigera lista. 2. För att skapa en grupp klickar du på Lägg till undergrupp eller Lägg till huvudgrupp (om du ska gruppera listan per moment). 3. Då öppnas ett nytt fönster där du kan ange gruppens Rubrik, Inledning (hamnar ovanför litteraturposterna i gruppen) och Information (hamnar under litteraturposterna i gruppen). Samtliga uppgifter ska du också fylla i på engelska. 4. För att korrigera gruppernas uppgifter klickar du på Huvudgruppsinformation eller Undergruppsinformation. 5. Du kan när som helst granska din litteraturlista genom att klicka på Granska lista. 24

25 Sök efter litteraturpost För att lägga till en litteraturpost (bok, artikel i tidskrift eller kompendium) i din litteraturlista måste du först söka efter litteraturposten i Selma. Söka efter litteraturpost - så här gör du: 1. Klicka på länken Lägg till litteraturpost inom var och en av huvudgrupperna/undergrupperna. 2. Då öppnas ett nytt fönster där du söker fram aktuell litteraturpost. 3. Du kan söka på författare, titel eller ISBN/ISSN/LIBRISID, och du kan precisera sökningen genom att ange fler sökkriterier samtidigt. Du kan göra en avancerad sökning i Libris (länk finns till höger om sökfältet) för att hitta den post du vill använda. Kopiera sedan postens LIBRISID och använd det för en sökning i Selma. 4. Om litteraturposten saknas i Libris kontakta KIs bibliotek, KIB via 5. När du söker efter en litteraturpost i Selma sker sökningen i Selmas och Libris databaser samtidigt. Resultatet visas under respektive flik (max 200 träffar/flik) med 10 sökträffar/sida. 25

26 Till vänster om respektive post i träfflistan hittar du olika ikoner som symboliserar olika typer av litteraturposter. Posterna behåller även dessa symboler när du lägger till dem i din litteraturlista. Följande typer av litteraturposter finns: Lägg till bok/tidskrift För var och en av posterna i träfflistan kan du se om de ingår i andra kurser på KI, samt om de finns i KIBs katalog, genom att klicka på respektive länk till höger om posten. Lägga till bok/tidskrift - så här gör du: 1. Klicka på Lägg till i listan till höger om posten. 2. I det fönster som öppnas ska du ange om posten ska vara obligatorisk eller inte. Valet ska följa den övergripande strukturen på din lista, och det är alltså endast de litteraturposter som ligger i en grupp rubricerad Obligatorisk litteratur som ska märkas som obligatoriska. I fönstret kan du ange eventuell läsanvisning både på svenska och på engelska. I fältet läsanvisning kan du också informera om vilka upplagor som gäller, t.ex. Upplaga 1 eller senare version. På så sätt behöver du inte revidera en kursplan när att en ny version ges ut. 26

27 3. När du är klar klickar du på Lägg till. Du får nu meddelande om att posten har lagts till i din lista. 4. Du kan ändra läsansvisningarna genom att klicka på länken till höger om posten. Du kan också bocka i eller ur rutan för Obligatorisk litteratur. Skapa/Lägg till artikel Artiklar som redan finns inlagda i Selma och Libris kan sökas fram och läggas till enligt kapitlet ovan. Du kan också skapa och lägga till en artikel som saknas i Selma och Libris. Skapa och lägga till artikel - så här gör du: 1. Sök fram den tidskrift som artikeln ingår i genom att klicka på Lägg till litteraturpost och ange tidskriftens namn i Titel. Klicka sedan på Librisfliken. 2. Klicka på länken Skapa/Lägg till artikel till höger. 3. Ett nytt fönster öppnas och där lägger du in information om artikeln. Observera att vi inte rekommenderar att man här anger länkar, eftersom att dessa kan förändras över tid. 27

28 4. Klicka på Nästa. 5. Därefter ska du ange om posten ska vara obligatorisk eller inte. Valet ska följa den övergripande strukturen på din lista. I det här fönstret kan du även ange eventuell läsanvisning samt hänvisa till vilken hemsida som artikeln kan hämtas hem från om det är aktuellt. 6. När du är klar klickar du på Lägg till. Du kan i efterhand ändra uppgifterna genom att klicka på länken läsansvisning till höger om posten samt bocka i eller ur rutan för Obligatorisk litteratur. Skapa/Lägg till kompendium Du kan även skapa poster i Selma som hänvisar till kompendier och övrigt material. Skapa/lägg till kompendium - så här gör du: 1. Klicka på Lägg till litteraturpost. 2. Börja med att söka efter kompendiet/materialet i sökfönstret. Om du hittar posten lägger du till den på samma sätt som med bok/tidskrift (se avsnittet Lägg till bok/tidskrift). 3. Om posten ännu inte finns lagrad får du ingen träff i Selma. Du ska då klicka på fliken Lägg till kompendium/övrigt material. 28

29 4. Ett nytt fönster öppnas och där lägger du in information om kompendiet. Observera att vi inte rekommenderar att man här anger länkar, eftersom att dessa kan förändras över tid. 5. Klicka på Nästa. 6. Därefter ska du ange om posten ska vara obligatorisk eller inte. Valet ska följa den övergripande strukturen på din lista. I det här fönstret kan du även ange eventuell läsanvisning. Klicka på lägg till. 7. Du kan i efterhand ändra uppgifterna genom att klicka på respektive länk till höger om posten samt bocka i eller ur rutan för Obligatorisk litteratur. Att tänka på: Eftersom att länkar kan ändras eller bytas ut helt rekommenderar vi att man inte använder sig av länkar för att hänvisa till publikationer på en extern hemsida. Under rubriken läsanvisning kan du istället med löpande text beskriva på vilken hemsida artikeln/kompendiet finns på. Förvärvsbrev (kopia av litteraturlistan) till KIB När PH har fastställt en kursplan i Selma genereras ett s.k. förvärvsbrev som skickas med e-post till KIs bibliotek, KIB. Förvärvsbrevet är en kopia av litteraturlistan och fungerar som vägledning när KIB beslutar om inköp av nya böcker. I förvärvsbrevet finns kontaktinformation till den som har registrerat beslutet i Selma. Biblioteket kan på så sätt kontakta ansvarig person vid eventuella frågor. Kursplan utan litteraturlista I de fall en kursplan helt saknar litteraturlista visas följande mening vid visning av kursplanen på ki.se: Kurslitteratur för aktuell kurs saknas. Kontakta kursansvarig institution för mer information. Vill du att det av kursplanen ska framgå att artiklar eller kompendium kommer att delas ut i samband med föreläsningar och seminarier måste du skapa en litteraturlista. Se exempel 2 på sida

30 Kopiera litteraturlista Vill du använda hela eller delar av en annan kursplans litteraturlista kan du göra det genom att kopiera över den kursplanens litteraturlista. Kopiera litteraturlista - så här gör du 1. Klicka på fliken Visa/Kopiera lista i fliken Kurslitteratur. 2. Där visas den aktuella kursplanens påbörjade litteraturlista. Om det finns tidigare versioner av samma kursplan listas samtliga litteraturlistor tillhörande kursplanen. Du kan granska listorna genom att klicka på kursplaneversionens giltighetsdatum. 3. För att söka fram litteraturlistor tillhörande en annan kursplan skriver du in kurskoden under Sök litteraturlistor från andra kursplaner. 4. För att kopiera en lista klickar du på kopieringsikonen under rubriken Kopiera. 5. När du kopierat en lista till din kursplan ska du fortsätta att redigera listan under fliken Skapa/Redigera lista samt kontrollera om litteraturposterna är konverterade (se avsnitten Skapa ny litteraturlista samt Konverterade litteraturposter). 6. Om du kopierar en befintlig lista när du redan har påbörjat en litteraturlista i din kursplan kommer listan du kopierar att ersätta den påbörjade listan. Konverterade litteraturposter När du kopierat äldre litteraturlistor kan de bestå av konverterade litteraturposter. Du känner enkelt igen dem genom att de har märkningen konverterad. Det är då viktigt att man kontrollerar om det kommit nya upplagor för de poster man vill återanvända. 30

31 För dessa poster måste du ange om de ska vara obligatoriska eller inte. Valet ska följa den övergripande strukturen på din lista, och det är alltså endast de litteraturposter som ligger i en grupp rubricerad Obligatorisk litteratur som ska markeras som obligatoriska. Oavsett om litteraturposten ska vara obligatorisk eller inte ska du bocka i rutan för Obligatorisk. På så sätt försvinner uppgiften om att litteraturposten är Konverterad. Observera att om litteraturposten inte ska var obligatorisk måste du sedan bockar ur rutan för obligatorisk. Om det finns flera litteraturposter inom samma grupp som är konverterade kan du bocka i Markera alla som obligatoriska. Granska och redigera påbörjad litteraturlista Det finns olika sätt att granska och strukturera om din påbörjade lista. Nedan beskrivs de huvudsakliga gransknings- och redigeringsfunktionerna. Granska och skriv ut litteraturlista Innan du påbörjat arbetet med listan kan du titta på den i ett granskningsläge genom att klicka på länken Granska lista. Vill du skriva ut listan gör du det genom att klicka på länken Skriv ut i själva granskningsfönstret. Sortera litteraturposter Du kan sortera litteraturlistan i alfabetisk ordning och med hjälp av pilar. Litteraturposterna läggs automatiskt till sist i den aktuella undergruppen. Klicka på länken Sortera A-Ö för att sortera litteraturposterna i alfabetisk ordning i undergruppen. 31

32 Till höger om varje post finns pilar som du kan använda för att flytta litteraturposterna uppåt eller nedåt inom undergruppen. Radera litteraturposter Du kan radera tillagda litteraturposter genom att klicka på länken Radera post från grupp till höger om respektive litteraturpost. Sortera och radera huvud- och undergrupper Du kan strukturera om listan och byta plats på huvudgrupper respektive undergrupper genom att klicka på pilarna i högermarginalen. Du kan ta bort grupper du skapat genom att klicka på Radera huvudgrupp respektive Radera undergrupp till höger i varje fält. Töm eller ta bort påbörjad litteraturlista Om du vill börja om på nytt med din påbörjade litteraturslista så kan du tömma den på dess innehåll. Ska kursplanen inte ha någon litteraturlista alls måste du även ta bort själva listan. I de fall en kursplan helt saknar litteraturlista visas följande mening vid visning av kursplanen på ki.se: Kurslitteratur för aktuell kurs saknas. Kontakta kursansvarig institution för mer information. Observera att du inte kan redigera, tömma eller ta bort en litteraturlista om kursplanen är markerad Klar för beslut. Behörig person (programhandläggare/handläggare på Fakultetskansliet) måste först ta bort markeringen. Att en kursplan är markerad med Klar för beslut framgår av kursplanens status (status 4. Klar för beslut eller 6. Under revidering (klar för beslut). 32

33 Tömma påbörjad litteraturlista Du kan tömma listan helt genom att klicka på länken Töm lista. Då tas samtliga inlagda poster bort, men litteraturlistan har fortfarande status påbörjad. För att ta bort en litteraturlista helt, se nedan. Ta bort påbörjad lista För att ta bort en litteraturlista helt ska du i fliken Visa/Kopiera lista klicka på soptunnan under rubriken Ta bort. 33

34 4. När kursplanen är färdigredigerad När du har redigerat klart kursplanen ska du meddela det till PH för det aktuella programmet. PH bereder därefter kursplanen för beslut i PN. Efter att beslutet har fattats ska kursplanen översättas till engelska. PH registrerar sedan i Selma att kursplanen är fastställd. Kursplanen får då status 5. Inrättad eller 7. Reviderad och litteraturlistan får per automatik status Klar. I och med detta blir kursplanen synlig i kursplanearkivet på ki.se. Dessutom förs information om kursen över till Ladok. För fristående kurser, programöverskridande kurser och uppdragsutbildning ska du kontakta handläggaren på Fakultetskansliet för motsvarande handläggning och beslut av Styrelsen för utbildning. Förvärvsbrev (kopia av litteraturlistan) till KIB När PH har fastställt en kursplan i Selma genereras ett s.k. förvärvsbrev som skickas med e-post till KIs bibliotek, KIB. Förvärvsbrevet är en kopia av litteraturlistan och fungerar som vägledning när KIB beslutar om inköp av nya böcker. I förvärvsbrevet finns kontaktinformation till den som har registrerat beslutet i Selma. Biblioteket kan på så sätt kontakta ansvarig person vid eventuella frågor. 34

35 5. Revidera kursplanen När en kursplan är fastställd i Selma kan du inte ändra uppgifterna i den. Vid förändring av fastställd kursplan måste du antingen beställa en ny kurskod från Selmasupport eller revidera kursplanen i Selma. Se KI:s riktlinjer för information om när en kursplan kan revideras och när en ny kurskod måste beställas. När man reviderar en kursplan skapas en kopia av den befintliga kursplanen och det är i kopian som man gör ändringarna. Nedan kan du läsa om vad du behöver tänka på när du reviderar en kursplan. I kapitel 4 Att arbeta med kursplanen finner du mer utförlig information om hur du arbetar med kursplan i Selma. Revidera kursplan - så här gör du: 1. Sök ut den kursplan du vill revidera i fliken Sök/Redigera kursplan genom att ange den aktuella kurskoden. Klicka på kursbenämningen för att öppna kursplanen. 2. Klicka på knappen Revidera i fliken Allmänt. Observera att om en revidering redan är påbörjad visas inte knappen, istället kommer du direkt till den redan påbörjade revideringen. Revidering - Fliken Allmänt I fliken Allmänt ska du ändra uppgifter gällande från vilken termin revideringen ska gälla. Det kan även vara aktuellt att ändra behörigheten och medverkande institutioner. Observera att ändring av behörighet i vissa fall innebär att du ska beställa en ny kurskod istället för att revidera kursplanen, se KI:s riktlinjer för information om detta. Kursens koppling till program behöver du inte ändra, dessa uppgifter visas inte i kursplanen. Ändra kursplan giltig från så här gör du: 1. Fyll i nytt år och vecka under Kursplan giltig från. Veckan anges alltid enligt schablon, gäller revideringen från vårterminen anges alltid vecka 01, gäller revideringen från höstterminen anges alltid vecka 27. Se KI:s riktlinjer för mer information om schablonveckor. 2. Klicka på Sparaknappen (under fältet där du fyller i behörigheten). Innan revidering, kursplan gäller från HT 2010 Efter revidering, kursplan gäller från HT

36 Revidering - Fliken Beskrivning Under fliken Beskrivning redigerar du de beskrivande texter som ska förändras. När du är klar med dina ändringar klickar du på Spara. Revidering - Fliken Moment Ska du revidera kursens moment gör du det under fliken Moment. När du är klar med dina ändringar klickar du på Spara. Observera att om man vid en revidering ändrar antalet moment, momentens benämning eller poängfördelning måste Ladoksupport vid forskarutbildningsstöd informeras om ändringen när revideringen är fastställd. Detta eftersom att inlagda och ändrade uppgifter gällande moment inte förs över till Ladok. Revidering - Fliken Kurslitteratur När du påbörjar en revidering skapas automatiskt en kopia av litteraturlistan som tillhör den senast beslutade versionen av den kursplan som du arbetar med. Den visas i fliken Skapa/Redigera lista. När du redigerar kurslitteraturen kan du välja att lägga till och/eller ta bort grupper och litteraturposter, eller börja om helt från början med din lista. Du kan även kopiera en annan kursplans litteraturlista. Se avsnittet Fliken Kurslitteratur för hur du arbetar vidare med litteraturlistan. Att tänka på: När man kopierar en litteraturlista från en annan kursplan, eller återanvänder en lista från en tidigare version av den kursplan man arbetar med, är det viktigt att man kontrollerar om det kommit nya upplagor för de poster man vill återanvända. 36

37 6. Ta bort en påbörjad kursplan/påbörjad revidering En påbörjad kursplan eller påbörjad revidering går att ta bort. Däremot kan man aldrig ta bort en fastställd kursplan. Tar man bort en kursplan som är under revidering är det den påbörjade revideringen som tas bort, dvs. kopian av den fastställda kursplanen, och aldrig den fastställda kursplanen. Ta bort påbörjad kursplan - så här gör du: 1. Sök fram kursplanen i fliken Sök/Redigera kursplan och klicka på soptunnan längst till höger. 2. Klicka på Ok när du får frågan om du vill ta bort kursplanen. 3. Kursplanen är nu borttagen ELLER så finns den kvar i Selma, men med status 2. Basdata låst. Om kursplanen finns kvar beror det på att kursplanens beskrivande delar är påbörjade i Selma. 4. Finns kursplanen fortfarande kvar i Selma efter att du har klickat på OK måste du klicka på soptunnan till höger ännu en gång. Nu är kursplanen borttagen ur Selma. Observera att: Du inte kan ta bort en kursplan om kursplanen är markerad som klar för beslut eller om behörigheten/huvudområdet är låst. Behörig person måste först ändra markeringen i kursplanen innan du kan ta bort kursplanen. 37

38 Ta bort påbörjad revidering - så här gör du: 1. Sök fram kursplanen i fliken Sök/Redigera kursplan och klicka på soptunnan längst till höger. 2. Klicka på Ok när du får frågan Vill du ta bort arbetskopian av kursplanen. 3. Du får då meddelandet Arbetskopian av kursplanen X har tagits bort. Det betyder att den påbörjade revideringen är borttagen i Selma. Den senast fastställda kursplanen (och de dessförinnan) är däremot inte borttagen. Skulle du testa att söka fram samma kursplan på nytt kan du se att den kursplan som visas har status 7. Reviderad. 38

39 7. Kursplaneöversättaren Observera att Kursplaneöversättaren endast översätter uppgifterna nedan i kursplanerna: Särskild behörighet i fliken Allmänt Alla uppgifter i fliken Beskrivning Momentbeskrivningen i fliken Moment, men inte momentens benämningar Gällande kurser inom program som ges av Institutionen för Odontologi har en utbildningshandläggare på institutionen motsvarande roll som programhandläggaren (PH). Institutionen för Odontologi har även ett eget beslutande organ som motsvarar programnämnden (PN). När PH nämns i denna manual omfattar det även utbildningshandläggaren, när PN nämns omfattar det även det beslutande organet vid Institutionen för Odontologi. Process för att översätta kursplaner inom program vid KI 1. PN fattar beslut om att fastställa den svenska kursplanen. 2. PN ansvarar för att en engelsk översättning av kursplanen görs via Kursplaneöversättaren (Convertus). PH beställer översättningen i Selma och översättningen redigeras sedan i Kursplaneöversättaren av KA. 3. Översättningen godkänns av PD och PH skickar sedan översättningen till Selma via Kursplaneöversättaren. När det gäller fristående kurser och programöverskridande kurser är det Styrelsen för utbildning som godkänner översättningen av kursplanen, efter beredning på motsvarande sätt av handläggare på Fakultetskansliet (Avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer). Kurser som ges som poänggivande uppdragsutbildning översätts inte. Beställa översättning I normalfallet är det PH/utbildningshandläggare som beställer den engelska översättningen, men även KA kan beställa en översättning i Selma. Innan man beställer översättningen måste eventuell text i de engelska fälten i Selma tas bort i de textfält som ska översättas. Där det redan finns översatt text (t.ex. vid revidering av tidigare fastställd kursplan) kommer ingen ny översättning att ske. Beställa översättning - så här gör du: 1. Sök fram kursplanen i fliken Sök/redigera kursplan. 2. Klicka på fliken Beskrivning och kontrollera om det finns översatt text som du vill översätta på nytt. Ta i så fall bort den texten och spara ändringarna. 3. Klicka på fliken Allmänt, klicka på knappen Beställ översättning. 39

40 4. Ett meddelande visas för att påminna om att endast fält utan text kommer att översättas. 5. När översättningen är färdig skickas ett mejl till PH, eftersom att den är översättningsansvarig i Selma för det program kursen ges inom. 6. PH/utbildningshandläggaren vidarebefordrar översättningsmejlet till KA, via en länk i mejlet loggar man sedan in i Kursplaneöversättaren. Observera att KA som är Selmaanvändare kan granska och redigera översättningen i Kursplaneöversättaren. KA som har CAS-inloggning, men som inte är användare i Selma, kan också logga in Kursplaneöversättaren, men den kan inte redigera översättningen. Granska översättning För att granska översättningen måste du logga in i Kursplaneöversättaren via länken i översättningsmejlet som PH/ utbildningshandläggaren har mejlat till dig. Granska översättning - så här gör du: 1. Klicka på länken i mejlet. 2. När du klickar på länken kommer du till en sida där du loggar in via KIs inloggningstjänst CAS (samma användarnamn och lösenord som du använder för att logga in på KIs webmail). 3. Du är nu inloggad i Kursplaneöversättaren och kan granska kursplanens översättning. 40

41 Redigera översättning Den svenska originaltexten visas till vänster och den översatta engelska texten till höger. De delar av den engelska texten som är gråmarkerade går att redigera. Ej gråmarkerade delar utgörs av rubriker med fastställd översättning och engelska fält som redan hade en översättning i Selma innan du beställde översättningen. Dessa texter går inte att redigera. Detta gäller även vissa meningssegment från Riktlinjerna för hantering av kursplaner vid Karolinska Institutet (KI), eftersom de redan har en fastställd översättning (som är beslutad av Avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer). Kursplaneöversättaren markerar med olika symboler var översättningsförslaget har hämtats ifrån: Redigera översättning - så här gör du: 1. Klicka på knappen Aktivera redigeringsvyn. 2. Du är nu inloggad i redigeringsvyn och ansvarig för översättningen. Detta innebär att ingen annan kan redigera översättningen (andra kan dock fortfarande granska kursplanen). Ska någon annan redigera översättningen måste du klicka på Lås upp. 3. Klicka på det engelska meningssegment som du vill redigera. Segmentet och dess svenska motsvarighet grönmarkeras och ett redigeringsfält öppnas längst ned på sidan. Gör dina ändringar och när du är klar med en mening klickar du på nästa mening som du vill redigera. 41

42 4. Du kan, när du vill, spara dina ändringar genom att klicka på knappen Spara och kontrollera ord. Detta sparar alla ändringar du har gjort i kursplanen sedan du sist sparade texten. Om du vill ångra de ändringar du har gjort för en viss mening, klicka på Ångra redigering till höger i redigeringsfältet. Då återfår den engelska översättningen sin ursprungliga form. Observera att efter att du har klickat på Spara och kontrollera ord kan du inte längre återgå till den ursprungliga översättningen genom att klicka på Ångra redigering. 5. Om du vill avbryta din redigering och återuppta den lite senare klickar du på Spara och kontrollera ord och sedan på Avsluta. 6. När du är klar med din redigering klickar du på Spara och kontrollera ord, Lås upp, samt Avsluta. På så sätt kan en annan person nu överta redigeringen. Skriva ut översättning Du kan när som helst skriva ut översättningen av kursplanen. Du gör det genom att trycka på knappen Skriv ut. När översättningen är färdigredigerad När du har arbetat klart med översättningen ska du meddela detta till PH/utbildningshandläggaren. PH/utbildningshandläggaren bereder översättningen inför beslut av PD/beslutande organ. När PD/beslutande organ har godkänt översättningen skickar PH/utbildningshandläggaren över den till Selma. Frågor och svar Nedan listas svaren på de vanligaste frågorna som kan uppkomma vid arbetet med Kursplaneöversättaren. Vilka delar av kursplanen översätter Kursplaneöversättaren? Behörigheten i fliken Allmänt, all text i fliken Beskrivning samt den beskrivande texten i fliken Moment. Observera att den engelska benämningen på moment inte översätts av Kursplaneöversättaren, utan detta ska anges i Selma. 42

43 Flera översättningsmail för samma kursplan Om man beställer flera översättningar av samma kursplan kan det vara svårt att hålla reda på de olika översättningarna. Det enklaste sättet att särskilja översättningarna är genom det unika löpnumret som varje länk har. Den senaste versionen har det högsta löpnumret. Text som inte översätts Kursplaneöversättaren översätter endast texten under de rubriker där det inte redan finns någon text i de engelska fälten. Detta innebär att om du gör en korrigering i den svenska texten för en redan översatt kursplan, och vill översätta detta till engelska i Kursplaneöversättare, måste du tömma hela det aktuella engelska fältet innan du beställer översättningen. Kursansvarig lärare som inte är Selmaanvändare En kursansvarig lärare utan behörighet i Selma kan, via länken i översättningsmejlet, logga in i Kursplaneöversättaren och granska översättningen, förutsatt att han/hon har en CAS-inloggning hos KI. För att kunna redigera översättningen krävs det dock att man har behörighet i Selma Litteraturlistan översätts inte Kursplanens litteraturlista översätts inte av Kursplaneöversättaren. Det är därför viktigt att du även fyller i de engelska textfälten när du arbetar med litteraturlistan. Felmeddelande vid inloggning - översättningen redan skickad till Selma När en översättning har skickats tillbaka till Selma kan du inte arbeta vidare med den specifika översättningen i Kursplaneöversättaren. Du kan logga in i Kursplaneöversättaren för att granska översättningen, men du kan inte aktivera redigeringsvyn. Längst upp till höger visas: Översättningen är färdigredigerad och har skickats till Selma. Däremot kan du beställa en ny översättning och arbeta vidare med översättningen via den nya översättningslänken, förutsatt att kursplanen inte är fastställd i Selma. Knappen för att aktivera redigeringsvyn syns inte Om du inte ser knappen Aktivera redigeringsvyn när du har loggat in i en översättning beror det på att den är låst av en annan användare. Under rubriken Ansvarig (låst av) framgår det vem som har låst översättningen, och du kan därmed kontakta den personen och be den låsa upp översättningen. 43

44 Beställa översättning av inrättad/reviderad kursplan I Selma är det möjligt att beställa en översättning av en kursplan, trots att kursplanen har status Inrättad eller Reviderad, och det går att redigera översättningen i Kursplaneöversättaren. Observera att översättningen inte går att redigera när den väl har skickats till Selma om kursplanen har status Inrättad eller Reviderad. 44

Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för. Programhandläggare. Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för. Programhandläggare. Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för Programhandläggare forskarutbildningsstöd Innehåll Logga in och logga ut... 4 1. Kursplan... 5 Process för att skapa kursplaner inom program vid KI... 5 Beställa

Läs mer

Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma. för fliken Utbildningsplan. Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma. för fliken Utbildningsplan. Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för fliken Utbildningsplan forskarutbildningsstöd Innehåll 1. Process för att skapa ny utbildningsplan i Selma... 3 2. Logga in och logga ut... 4 3. Att söka fram

Läs mer

Riktlinjer för hantering av kursplaner vid Karolinska Institutet (KI)

Riktlinjer för hantering av kursplaner vid Karolinska Institutet (KI) Riktlinjer för hantering av kursplaner vid Karolinska Institutet (KI) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-03-23, dnr 1873/2007-300 Senast reviderad 2015-08-27, dnr 1-547/2015. Frågor rörande detta

Läs mer

Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma. för arbetet med Kursplan. Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma. för arbetet med Kursplan. Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för arbetet med Kursplan forskarutbildningsstöd Innehållsförteckning 1. Process för att skapa kursplaner vid KI... 4 Process för programkurser... 4 Process för

Läs mer

Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma

Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för arbetet med kursplan Observera att manualen uppdateras löpande, den senaste versionen finner du alltid på internwebben https://internwebben.ki.se/sv/anvandarmanualer

Läs mer

Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma. för arbetet med kursplan. Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma. för arbetet med kursplan. Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för arbetet med kursplan forskarutbildningsstöd Innehållsförteckning 1. Process för att skapa kursplaner vid KI... 4 2. Roller i Selma för kursplanearbetet...

Läs mer

valbara programkurser

valbara programkurser Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för arbetet med kurstillfällen för valbara programkurser forskarutbildningsstöd Innehåll 1. Logga in och logga ut... 3 2. Process för att skapa kurstillfällen

Läs mer

valbara programkurser

valbara programkurser Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för arbetet med kurstillfällen för valbara programkurser forskarutbildningsstöd Innehåll 1. Logga in och logga ut... 3 2. Process för att skapa kurstillfällen

Läs mer

valbara programkurser (inom

valbara programkurser (inom Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för arbetet med kurstillfällen för valbara programkurser (inom sjuksköterskeprogrammen) forskarutbildningsstöd Innehåll 1. Logga in och logga ut... 3 2. Process

Läs mer

Selma - Manual Utbildningsplan

Selma - Manual Utbildningsplan Selma - Manual Utbildningsplan Selma 5.4 2013-10-09 Innehållsförteckning UTBILDNINGSPLAN... 3 SKAPA UTBILDNINGSPLAN... 3 ARBETA MED EN PÅBÖRJAD UTBILDNINGSPLAN... 3 Allmänt... 4 Beskrivning... 6 Studieplan

Läs mer

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen Selma Manual Utbildningsplan Innehållsförteckning Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Logga in och logga ut - CAS ----------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma

Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för arbetet med programtillfälle Observera att manualen uppdateras löpande, den senaste versionen finner du alltid på internwebben https://internwebben.ki.se/sv/anvandarmanualer

Läs mer

Använda Convertus Kursplaneöversättaren

Använda Convertus Kursplaneöversättaren Utbildningsavdelningen INSTRUKTION 2015-10-09 Använda Convertus Kursplaneöversättaren Programmet Kursplaneöversättaren är ett hjälpmedel för att översätta kursplaner från svenska till engelska. Du måste

Läs mer

Översättning med Kursplaneöversättaren sker i tre huvudsakliga steg:

Översättning med Kursplaneöversättaren sker i tre huvudsakliga steg: Användarhandledning Kursplaneöversättaren Bakgrund Convertus Kursplaneöversättare är en maskinell översättningstjänst för översättning av kursplaner från svenska till engelska. Översättningen görs med

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma. för arbetet med programtillfälle. Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma. för arbetet med programtillfälle. Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för arbetet med programtillfälle forskarutbildningsstöd Innehåll 1. Logga in och logga ut... 3 2. Process för att skapa programtillfällen vid KI... 4 3. Flikarna

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-samordnare Senast uppdaterad: 2013-01-14 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4. Lägg

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra

Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra granskar och godkänner publicering Studenter kan söka

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-koordinator Senast uppdaterad: 2012-01-12 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4.

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel.

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. 1 (14) 2017-06-14 Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. Innehållsförteckning Inloggning... 2 Regelverk för lösenord:... 2 Felmeddelanden vid inloggning...

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

Dokumentnamn. Införandet av ny generell kursvärderingsenkät HT2011

Dokumentnamn. Införandet av ny generell kursvärderingsenkät HT2011 Dokumentnamn Införandet av ny generell kursvärderingsenkät HT2011 Datum Sida 6 oktober 2011 1 / 9 Införandet av ny generell kursvärderingsenkät HT2011 Styrelsen för utbildning (US) beslutade den 16 juni

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp?

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp? Webbklienten Webben är uppbyggd med hjälp av flikar. När du öppnar lärosätets schemasida finns ett antal flikar som syns på webben för alla. Om du loggar in får du ytterligare flikar och möjligheter till

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05

Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05 Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05 Inledning...2 Operativsystem och webbläsare...2 Föreningens utbildningsmodul.3 Inledning...3 Arrangemang...3 Öppna arrangemang...3 Sök arrangemang...5 Kopiera arrangemang...5

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Selma Manual Kurstillfälle, kurspaket, programtillfälle. Studentcentrum/Ladokgruppen

Selma Manual Kurstillfälle, kurspaket, programtillfälle. Studentcentrum/Ladokgruppen Selma Manual Kurstillfälle, kurspaket, programtillfälle Innehållsförteckning Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Logga

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

KONTAKTUPPGIFTER. Allmän support UPPDOK-enheten, 018-471 19 20 selma-support@uadm.uu.se

KONTAKTUPPGIFTER. Allmän support UPPDOK-enheten, 018-471 19 20 selma-support@uadm.uu.se KONTAKTUPPGIFTER Allmän support UPPDOK-enheten, 018-471 19 20 selma-support@uadm.uu.se Kurslitteratur Anna Leclér, 018-471 70 67 Linda Thorn, 018-471 66 39 kurslitteratur@ub.uu.se Kursplaner och utbildningsplaner

Läs mer

Manual. valwebb. Förskole- och lärarutbildningarna. Linköpings universitet 2017/2018. VFU-teamet

Manual. valwebb. Förskole- och lärarutbildningarna. Linköpings universitet 2017/2018. VFU-teamet Manual valwebb Förskole- och lärarutbildningarna Linköpings universitet 2017/2018 VFU-teamet INNEHÅLL Inloggning... 3 Inställningar, tecken och symboler... 3 Hitta ditt VFU-område med dina studenter...

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Innehåll. Exempel på rapporter Uppföljning Utbildning

Innehåll. Exempel på rapporter Uppföljning Utbildning Exempel på rapporter Uppföljning Utbildning Innehåll Fliken Uppföljning Hst-Hpr... 2 Rapport 1: Avstämning mot utbildningsuppdraget institution... 2 Rapport 2: Uppföljning av utfall - institution... 2

Läs mer

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10)

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10) 2013-05-10 Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner Sida 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PROCESS TA FRAM OCH REVIDERA KURSPLANER... 3 1.1 Processens syfte... 3 1.2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Kom igång med KronoX

Kom igång med KronoX Kom igång med KronoX Manual för personal Version 1.1 Innehåll 1. Starta KronoX och logga in... 1 2. Klientens funktioner... 2 2.1. Förklaring till alla kolumner... 3 2.2. KronoX-klientens meny... 4 2.3.

Läs mer

Framsteg med resultatrapportering

Framsteg med resultatrapportering Guide Framsteg med resultatrapportering Senast uppdaterad: 2015-05-19 Via funktionen Framsteg kan läraren lägga upp kursens olika moment, exempelvis inlämningsuppgifter och närvaro. Läraren kan sedan ange

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs. Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.se Ärendetyp Datum 2007-01-04 1(6) Elementär Websurveyandvänding

Läs mer

Ladok. Funktionsbeskrivning. för KA11 Kurser och prov - utdata. (ny funktion 2005) Beteckning:

Ladok. Funktionsbeskrivning. för KA11 Kurser och prov - utdata. (ny funktion 2005) Beteckning: Ladok Funktionsbeskrivning för KA11 Kurser och prov - utdata (ny funktion 2005) 2016-02-04 Beteckning: Carina Ytterström 2016-02-04 2 (11) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2005-11-10 Carina

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Användarhandledning Kursplaneöversättaren

Användarhandledning Kursplaneöversättaren Användarhandledning Kursplaneöversättaren Bakgrund På uppdrag av Rektor vid Uppsala universitet har en forskargrupp vid Institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet utvecklat en maskinell

Läs mer

So ka artiklar och annan litteratur

So ka artiklar och annan litteratur 1 So ka artiklar och annan litteratur UB:s startsida är en bra startpunkt när du ska söka litteratur vare sig du letar efter böcker eller artiklar. Sökrutan är nästan det första du lägger märke till. Bakom

Läs mer

Beslutsdatum: MDH /13. Utbildnings- och forskningssektionen

Beslutsdatum: MDH /13. Utbildnings- och forskningssektionen Beslutsdatum: 2014-10-24 MDH 2.1-74/13 Beslutande: Ansvarig: Dokumenttyp: Fakultetsnämnden Utbildnings- och forskningssektionen Regler Datum för ikraftträdande: 2014-10-24 Revideras senast: 2017-10-24

Läs mer

Lathund, skapa kurstillfällen för Ladok via UtbildningsGubas

Lathund, skapa kurstillfällen för Ladok via UtbildningsGubas Lathund, skapa kurstillfällen för Ladok via UtbildningsGubas Den här lathunden avser tillfällen som tidigare har beställts direkt från Ladokgruppen. Dessa ska läggas in i UtbildningsGubas för att sedan

Läs mer

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Sida 0 av 17 Version: 124 (EL) MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Beskrivning och instruktioner för Skyltsystemet. 2010-10-01 Jerntorget Sverige AB JERNTORGET SVERIGE AB BOX 256, 792 24 MORA TFN: 0250-141 00 FAX:

Läs mer

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se 1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Ladok. Registrering. RG01 Registrering en person 2. RG02 Registrering flera personer 4. RG10 Avbrott på kurs 9

Ladok. Registrering. RG01 Registrering en person 2. RG02 Registrering flera personer 4. RG10 Avbrott på kurs 9 Ladok Registrering OBS! Studenten skall själv registrera sig via webb tjänst och det är endast i undantagsfall som administratören ska registrera studenter. RG01 Registrering en person 2 Beskrivning av

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN SNABBKURS RESOR. Redigerad 2012-01-20

LATHUND PA-WEBBEN SNABBKURS RESOR. Redigerad 2012-01-20 LATHUND PA-WEBBEN SNABBKURS RESOR Redigerad 0-0-0 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... FLÖDET FÖR RESERÄKNINGAR OCH UTLÄGG... SYMBOLER I PA-WEBBEN... 4 FÖR DIG SOM ÄR RESENÄR...

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

Frontermanual för Rektorsprogrammet

Frontermanual för Rektorsprogrammet Frontermanual för Rektorsprogrammet Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och hur det kan användas. Skapad: 2010-04-27 Version: 1.0 1 Innehållsförteckning Vad är Fronter?... 3 Vilka behörigheter

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

InfoGlue för lättredaktörer

InfoGlue för lättredaktörer 1 InfoGlue för lättredaktörer Gå till www.publicera.gu.se/enkel-inloggning och klicka på Länk till den enkla inloggningen. Alternativt så finns det en inloggningslänk någonstans på den (institutions-)webbplats

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

Användarmanual för nya Röda tråden

Användarmanual för nya Röda tråden Användarmanual för nya Röda tråden - En manual för att ge insikt om att det är enklare att lära sig själv Av: Kristofer Eriksson, Kvalitetsamanuens 11/12 Innehåll 1. Skapa ett konto... 2 2. Ändra kontoinställningar...

Läs mer

En kort guide till VFU-portalen. För dig som arbetar som VFU-samordnare i kommunen.

En kort guide till VFU-portalen. För dig som arbetar som VFU-samordnare i kommunen. En kort guide till VFU-portalen För dig som arbetar som VFU-samordnare i kommunen. Version 1.2 maj 2013 Följande sidor kommer ge en kort och övergripande guide till de vanligaste funktionerna i VFUportalen.

Läs mer

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20 Doxcentral Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v..9 0-0-0 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och filer.

Läs mer

Mall för kvalitetsgranskning av kursplaner

Mall för kvalitetsgranskning av kursplaner Bologna resursgrupp 2007-06-08 Mall för kvalitetsgranskning av kursplaner Granskning av kursplaner ett led i kvalitetsutvecklingsarbetet Bolognaprocessen och genomförandet av förändringar i Högskoleförordningen

Läs mer

Artiklar via UB:s sö ktja nst

Artiklar via UB:s sö ktja nst 1 Artiklar via UB:s sö ktja nst UBs startsida har fått ett nytt utseende. I centrum finns nu UBs söktjänst. Istället för tre sökrutor möts du nu som användare av en sökruta där det är meningen att du kan

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Text med gul markering är anvisningar, övrig text är från Regler för kursplan på grund- och avancerad nivå (V 2015/1007)

Text med gul markering är anvisningar, övrig text är från Regler för kursplan på grund- och avancerad nivå (V 2015/1007) 2017-02-28 ANVISNINGAR FÖR KURSPLAN PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Text med gul markering är anvisningar, övrig text är från Regler för kursplan på grund- och avancerad nivå (V 2015/1007) Generella anvisningar

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Överblick Varför kursvärdering? Samtliga kurser inom den grundläggande utbildningen vid LiU ska utvärderas med stöd av det elektroniska

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 1 Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 Hur kan jag använda en enkätmall i KI Survey? I verktyget KI Survey finns färdiga mallar för kursvärderingsenkäter. Mallarna har skapats av KI Survey- administratörer

Läs mer

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr 090622 MANUAL FÖR MEMO COMAI WEBBKALENDER VERSION 2.0 ANVÄNDARE Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr Comai AB Follingbo Rosendal 305,

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30 Mikromarc 3 Fjärrlån Version 6.30 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, januari 2015 Innehåll INLEDNING... 3 KOM IGÅNG MED FJÄRRLÅN... 4 KOPPLING MOT LIBRIS FJÄRRLÅN... 4 E-POSTINSTÄLLNINGAR... 4 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR...

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

Användarmanual NeverLOST webbokning

Användarmanual NeverLOST webbokning Användarmanual NeverLOST webbokning INNAN DU KOMMER IGÅNG... 2 SCHEMAN... 2 INLOGGNING... 2 EFTER INLOGGNING... 3 LÄGGA SCHEMA OCH BOKA TENTAMEN... 4 Val av kurs... 4 BOKA NY (LÄGGA SCHEMA OCH BOKA TENTAMEN)...

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual 2014-05-19 Innehållsförteckning In- och utloggning... 1 Support... 2 Start... 2 Navigering... 3 Patient... 4 Sök patient... 4 Avancerat sök av patient... 4 Patientbilden... 5 Redigera patientdata...

Läs mer

Användarhandledning DORUM

Användarhandledning DORUM Demografiska databasen Sid 1 (19) Användarhandledning DORUM Datum: 2012-09-19 Version: 1.0 Projektledare: Carin Hedlund, Mattias Sandström Innehållsförteckning Åtkomst 3 Ej inloggad 3 Inloggning 7 Dorums

Läs mer

Hantering av webbinformation i databasen för presentation på MIUNs engelska webb för Exchange Students (utbytesstudenter) och Free Movers.

Hantering av webbinformation i databasen för presentation på MIUNs engelska webb för Exchange Students (utbytesstudenter) och Free Movers. Engelsk webbinfo Hantering av webbinformation i databasen för presentation på MIUNs engelska webb för Exchange Students (utbytesstudenter) och Free Movers. Underlag tas fram av ämnesansvarig och internationell

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Kursvärderingar guide för lärare

Kursvärderingar guide för lärare Guide Kursvärderingar guide för lärare Denna guide beskriver hur man steg för steg skapar en kursvärdering och skriver en kursrapport i Studentportalen. Exempel på frågor, kursvärderingar och kursrapporter

Läs mer

Version 2010-03-23 ANVÄNDARMANUAL. för. E-tjänsten KOMPIS för aktivitetsledare

Version 2010-03-23 ANVÄNDARMANUAL. för. E-tjänsten KOMPIS för aktivitetsledare Version 2010-03-23 ANVÄNDARMANUAL för E-tjänsten KOMPIS för aktivitetsledare Ändringshantering Användarmanual för KOMPIS Ansvarig för dokumentet: Niklas Mattsson Datum Ändring Ansvarig 2008-04-10 Dokumentet

Läs mer

NyA-webben. Användarmanual för Listor och Statistik

NyA-webben. Användarmanual för Listor och Statistik NyA-webben Användarmanual för Listor och Statistik Innehåll Innehåll... 2 Sekretess... 3 In- och utloggning... 3 Inställningar... 6 Listor... 6 Sökandelistor... 6 Adresslistor... 8 Etikettlistor... 9 E-postlistor...

Läs mer

Användarmanual. Fakturaspecifikation. Trafikverkets system för fakturaspecifikation. Version 1.4, 2010-12-20

Användarmanual. Fakturaspecifikation. Trafikverkets system för fakturaspecifikation. Version 1.4, 2010-12-20 Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Version 1.4, 2010-12-20 0 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare. Procapita VoO. Användarnamn. Support Telefon: E-post:

UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare. Procapita VoO. Användarnamn. Support Telefon: E-post: UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare Procapita VoO Användarnamn. Support Telefon: 248450 E-post: dsoit-support@nykoping.se 1 Mina sidor... 3 Kom ihåg... 4 Nya Meddelanden... 5 Läsa, skriva och skicka meddelanden...

Läs mer

Apotekets e-beställning

Apotekets e-beställning Apotekets e-beställning Så här beställer Du från Apoteket via nätet. 1. LOGGA IN Dubbelklicka på apoteksikonen på bildskärmen eller öppna webbläsaren (Internet Explorer eller Netscape) och skriv adressen:

Läs mer

MULTI COMAI WEBBKALENDER

MULTI COMAI WEBBKALENDER 1 MULTI COMAI WEBBKALENDER 1.1 ANVÄNDARE utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 2 Start...

Läs mer

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011.

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Syfte Detta dokument tar upp grundläggande funktioner i Argonova Systems CMS i syfte att förbereda och stödja användaren, vid sidan av och inför

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer