Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. November 2014 VIS förvaltningsgrupp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. November 2014 VIS förvaltningsgrupp"

Transkript

1 Handledning till VIS Verksamhets Informations System November 2014 VIS förvaltningsgrupp

2 Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 4 Starta QlikView... 4 Inloggning... 4 Utloggning... 5 Startsidan AccessPoint... 5 Ta skärmdumpar med hjälp av Skärmklippverktyget... 5 I applikationen... 6 Verktygsfält... 6 Symboler i applikationerna... 6 Göra val... 7 Aktuella val... 7 Textsökning... 8 Bokmärken... 8 Låsa val/ låsa upp val... 9 Fliken Om Fliken Komma igång Personalstatistik Två Applikationer Flera flikar Gemensamt för samtliga flikar Växla mellan applikationer Rapporter Valboxarna Fliken Lönestatistik Lönestatistik Raktabell Medianlön Lönekartläggning Fliken personalstatistik Personalstatistik raktabell Antal anställda Antal anställda disputerat Personalstatistik Fliken Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro per år Sjukfrånvaro raktabell Uppföljning utbildning

3 Fliken Uppföljning HST-HPR Förvalda inställningar Valboxarna Sökresultatet Fliken Uppföljning HST-HPR - detaljerad Listboxen Fliken Uppföljning utbildning Rapporten Studieavbrott Rapporten Studieuppehåll Uppföljning forskarutbildning Flera flikar Valboxarna - gemensamt för alla flikar Fliken Antagning Nyantagna (doktor och licentiat) Behörighetsgivande bakgrund Antagningsstatistik Antagningsstatistik - detaljer Fliken Examen Antal doktorsexamen Antal licentiatexamen Brutto-/nettostudietid Brutto-/nettostudietid - detaljer Fliken Uppföljning doktorander Ytterligare valboxar Försörjningsart och aktivitet Handledare Aktiva doktorander Doktorandens progress

4 Introduktion till VIS VIS står för Verksamhets Informations System. Det långsiktiga målet med VIS är att medarbetare inom KI ska ha tillgång till ett användarvänligt verktyg som stöd för uppföljning, analys och styrning av verksamheten. I systemet ska man kunna ta del av nyckeltal, kvalitetsindikatorer och kvantitativ information om KI:s och respektive institutions verksamhet. Vill du veta mer om VIS kan du besöka vår hemsida: Starta QlikView Inloggning Använd följande adress för att logga in i VIS: vis.ki.se/qlikview (skriv inte www före). Om du sitter utanför KI:s eller SLL:s nät måste du använda VPN för att kunna logga in i VIS. Gå till för att ladda ner VPN-klienten och följ instruktionerna. När du loggar in i VIS, ska du använda samma användarnamn (KI-ID) och lösenord som du använder när du loggar in i KI:s mailsystem. Ange ditt användarnamn och lösenord som du använder när du loggar in i din KI-mail: user.ki.se\kattaa *) ********** * Om det inte fungerar kan det bero på inställningar i browsern. Ta då bort första backslashen och prova igen. (Alternativt: Lägg då till en backslash i början av användarnamnet, user.ki.se\kattaa). 4

5 Har du glömt ditt lösenord kan du gå till https://kipw.ki.se/ och beställa ett nytt. Du kan också kontakta din KIMKAT-administratör. Utloggning Vi rekommenderar att du alltid stänger webbläsaren när du avslutat arbetet i VIS så att ingen obehörig får tillgång till VIS data. Stäng ned webbläsaren genom att klicka på det röda krysset i övre högra hörnet. Startsidan AccessPoint När du loggat in kommer du till QlikView AccessPoint. Beroende på vilken behörighet du har visas de applikationer som du har behörighet till. Nedanstående applikationer finns tillgängliga idag. Personalstatistik hämtar uppgifter från Primula Personalstatistik detaljer hämtar uppgifter från Primula Uppföljning utbildning hämtar uppgifter från Ladok Uppföljning forskarutbildning hämtar uppgifter från Ladok Välj den applikation du vill arbeta med genom att klicka på den. Ta skärmdumpar med hjälp av Skärmklippverktyget Du kan använda Skärmklippverktyget för att ta en skärmdump, eller en printbild, av ett objekt på skärmen (t.ex. en graf) och sedan göra anteckningar till, spara eller dela ut. Du kan också kopiera skärmdumpen och klistra in den i ett dokument. Skärmklippverktyget ingår i Windows 7 och du hittar det om du klickar på startknappen (längst ner i högra hörnet). Du kan också använda sökrutan för att söka fram verktyget och sedan lägga till det (sök bland program och filer, ange skärmklippverktyget). 5

6 I applikationen Verktygsfält Verktygsfältet överst i QlikView innehåller följande symboler: Radera. Raderar alla gjorda val. Bakåt. Backar ett steg i listan över gjorda val. Framåt. Går ett steg framåt i listan över gjorda val under förutsättning att Bakåt-knappen har använts dessförinnan. Lås alla val. Låser alla valda värden. Används om vill låsa din val under t ex en session. Motsvaras av kortkommandot: CTRL+SKIFT+L. Lås upp alla val. Låser upp alla låsta värden. Motsvaras av kortkommandot: CTRL+SKIFT+U. Val. Öppnar ett eget fönster med aktuella val. Dina gjorda val visas också i listboxen Aktuella val. Lägg till bokmärke. Gör det möjligt att spara val du använder ofta. Ta bort bokmärke. Öppnar en lista över alla dina bokmärken. Välj ett bokmärke för att ta bort det. Listrutan innehåller en lista över alla bokmärken i dokumentet. Listrutan innehåller en lista över alla rapporter i dokumentet. Klicka på? för att öppna QlikViews hjälpfunktion. Symboler i applikationerna Skriv ut. Utskriften öppnas i nytt fönster där förhandsgranskning är tillgänglig. Exportera till excel. Innehållet exporteras till excel i nytt fönster. Snabbpil- växla mellan graf och tabell. Sortering- dubbelklicka på kolumnrubriken (fetstil) för att växla mellan stigande och fallande sortering. Grå pil indikerar sorteringsordning. Rundpil- växla mellan olika sorteringsbegrepp. Högerklick på rundpil visar alla tillgängliga begrepp. Klicka på frågetecknet för att få kompletterande information om innehållet i rapporten. 6

7 Göra val I QlikView ställer man frågor genom att välja olika värden som presenteras i valboxar. När ett val har gjorts, visas de värden som är relaterade till det valda värdet i tabeller eller i diagram. Listboxen Innehåller en lista över alla värden i ett visst fält. För att göra en sökning klickar du på det som du vill veta mer om. För att göra mer än ett val i samma listbox, ska du hålla CTRL-knappen nedtryckt medan du väljer ytterligare värden. Om värdena du väljer ligger intill varandra kan du istället hålla vänstra musknappen nedtryckt och dra med muspekaren. När du klickat på ett värde i en listbox blir värdet grönmarkerat, vilket betyder att värdet är valt. Resultatet av ditt val visas direkt. Du ser också vilka värden i de andra listboxarna som är relaterade till det valda värdet och vilka som inte är det. Valbara värden är vita och övriga gråmarkerade. För att upphäva valet behöver du bara klicka på det valda värdet igen. Du kan också klicka på ett annat värde i samma listbox. Det val du nu gör kommer att ersätta ditt tidigare val. Multibox Till skillnad mot listboxen så visar multiboxen alla värden som kan väljas samtidigt (dvs det finns ingen rullist). Aktuella val De val som du gjort visas under listboxen Aktuella val. Du kan radera val genom att klicka på suddgummit som är placerat före det val du vill ta bort i listboxen Aktuella val. Du kan radera alla dina val genom att klicka på knappen Radera i verktygsfältet 7

8 Textsökning Ett annat sätt att söka i data är genom textsökning. Detta är vanligtvis det bästa sättet att söka i långa listor, som t ex listan med kursnamn i applikationen Uppföljning utbildning. 1. Klicka på listen till listboxen Gör övriga val för att göra listboxen aktiv. 2. Klicka på den lista där du vill göra en textsökning. Listan öppnas. 3. Skriv den textsträng du vill söka på. Lägg märke till att listboxen nu bara innehåller värden som innehåller den textsträng som du angav. Söksträngen syns i ett separat fönster. Bokmärken Du kan spara dina val för senare bruk. Gör så här för att skapa ett bokmärke. 1. Välj ett eller flera värden 2. Klicka sedan på ikonen Lägg till bokmärke i menyraden (se bild). 3. Ett popup-fönster öppnas Namnet som föreslås för bokmärket är dagens datum. Dessutom får det första bokmärket som skapas en vis dag nummer 1, det andra bokmärket nummer 2, o.s.v. Du kan ändra det förslagna namnet till ett mer förklarande namn. Välj sedan OK. 4. Ditt bokmärke har nu sparats och förts in i listan Välj bokmärken i verktygsfältet. För att se den sparade valkombinationen igen, välj bokmärket från denna lista. Listan över skapade bokmärken rymmer maximalt tio bokmärken. Ta bort ett bokmärke Du kan ta bort ett bokmärke som du skapat. Klicka på ikonen, från listan väljer du sedan det bokmärke du vill ta bort. Klicka sedan på knappen ta bort. Bokmärket är nu raderat. Gå tillbaka genom att klicka på knappen Avbryt. 8

9 Låsa val/ låsa upp val Lås alla val. Du kan låsa dina val under en session för att förhindra att de raderas av misstag. Gör så här: 1. Välj ett eller flera värden i valboxarna 2. Klicka sedan på ikonen Låsa alla val (se bild). 3. De värden du valt blir blåmarkerade och visas tillsammans med en blå fyrkant i Aktuella val. Trots att du låst dina val kan du borra ner dig i de värden du valt, men du kan inte göra ytterligare val. Har du t.ex. låst ett specifikt kalenderår kan du inte välja att lägga till ytterligare ett kalenderår. Lås upp alla val För att låsa upp dina val klickar du på ikonen Lås upp alla val (se bild). De värden som tidigare var blåmarkerade är nu grönmarkerade och det är möjligt att både lägga till och ta bort värden. 9

10 Fliken Om När du valt applikation kommer du till fliken Om. Den innehåller förutom en kort beskrivning av respektive applikations rapporter även kontaktuppgifter till IT Support. Här kan man också se när applikationerna senast uppdaterades med ny data från källsystemet. (Laddad: etc. xxx). Fliken Komma igång Fliken Komma igång innehåller den mest grundläggande informationen om hur du arbetar i QlikView. Dessa beskrivs också i detta dokument. 10

11 Personalstatistik Syftet är att visa statistik baserat på alla anställda på KI. Personalstatistiken är hämtad från källsystemet Primula (KI:s personal- och lönesystem). Två Applikationer Statistiken presenteras i två applikationer. Personalstatistik och Personalstatistik detaljer. I applikationen Personalstatistik kan du t.ex. söka fram medellönen för befattningen forskare och få fram lönestatisk baserat på alla forskare anställda inom KI. Applikationen Personalstatistik detaljer visar samma statistik men du ser endast statistik avseende din institution, dvs. ett mindre urval personer. I personalstatistik detaljer kan du istället gå ner på individnivå och se enskilda anställdas uppgifter. Flera flikar Applikationen består av tre flikar ( Lönestatistik, Personalstatistik och Sjukfrånvaro ) samt två informationsflikar ( Om och kom igång ) som är en handledning för dig som användare. Gemensamt för samtliga flikar Växla mellan applikationer Om du har behörighet till de båda applikationerna kan du växla mellan dessa utan att behöva göra några nya val då du jobbar med en rapport. Detta gör du via den grå knappen upp i högra hörnet Gå till Personalstatistik detaljer eller Gå till Personalstatistik. Rapporter För att välja en rapport så klickar du på den du vill se. Valet ska bli grönmarkerat. Beroende på vilken rapport du väljer uppmanas du att göra olika val. Det är de valen som presenterats i avsnittet (Valboxarna). Nedan finner ni mer information om varje rapport. Då du vill skriva ut resultatet gäller det för samtliga rapporter att du klickar på skrivarikonen i tabellfönstrets högra hörn. Du kan också exportera resultatet till Excel för vidare bearbetning. Klicka på Excel-ikonen i övre högra hörnet på tabellen (ligger till höger om skrivarikonen). 11

12 Valboxarna Valboxarna använder du för att begränsa din utsökning. Överst finns valboxarna Kalenderår och Månad. Beroende på vilken rapport du har valt att titta på kan du välja ett eller flera år eller en eller flera månader. Där ni ser symbolen av en trekant går det att sortera kolumnen stigande respektive fallande. Vill ni att det ska vara sorterat från en annan kolumn så dubbelklickar ni där istället. Välj rapport I fliken Lönestatistik finns det tre rapporter; Lönestatistik Raktabell, Medianlön och Befattningskategori Lönekartläggning. För mer utförlig I urvalet information Befattningskategori om varje rapport har se alla vidare befattningar i handledningen inom under KI kategoriserats respektive flik. och samlats till olika aggregat. Detta för att få en övergripande bild då det finns många Övriga i Primula. olika val befattningar inom KI. De som Beroende har ett på _ vilken år på Applikation slutet används du för uppföljning befinner dig till i har årsredovisningen. du olika Befattningskategorierna urvalsmöjligheter. Det som är de skiljer som finns sig i Primula. är att den med detaljer även kan söka ut på personnummer och namn. Resterande val kan alla göra oavsett vilken applikation man befinner sig i. Befattning Det finns drygt 200 olika befattningar att välja på. Via rullisten kan du scrolla dig Kön fram för att välja en eller flera befattningar. Du kan begränsa Det är urvalet befattningar genom som att finns välja i K Primula. för att enbart välja Kvinnor eller M för att enbart välja Män. 12 Institution Beroende på vilka rättigheter du har samt vilken applikation du befinner dig i kan du välja att söka ut en eller flera institutioner. Den översta A Hist inst är en fiktiv institution för att samla ihop eventuell gammal data.

13 Befattningskategori I urvalet Befattningskategori har alla befattningar inom KI kategoriserats och samlats till olika aggregat. Detta för att få en övergripande bild då det finns många olika befattningar inom KI. De som har ett _ år på slutet används för uppföljning till årsredovisningen. Befattningskategorierna är de som finns i Primula. Befattning Det finns drygt 200 olika befattningar att välja på. Via rullisten kan du scrolla dig fram för att välja en eller flera befattningar. Det är befattningar som finns i Primula. BESTA Här visas BESTA-koden för varje anställning som består av 9 Positioner; 1-2 Arbetsområde 3 Grupperingsnivå 4 Chef/icke chef 5-6 Lokal komplettering 7 Enighet/oenighet 8 SSYK-nyckel 9 Kompetenskategori 13

14 Institution Beroende på vilka rättigheter du har samt vilken applikation du befinner dig i kan du välja att söka ut en eller flera institutioner. Den översta A Hist inst är en fiktiv institution för att samla ihop eventuell gammal data. Löneart De olika löneartskoderna är de koder varje anställd är inlagd med i Primula. Den identifierar vilken typ av anställning individen har. Åldersintervall Här kan man välja att se Här kan man välja att se statistiken baserat per ålder. Den är indelad inom tre olika grupper , samt åldern år när det gäller Lönestatistik. För personaloch sjukfrånvarostatistiken är intervallet uppdelat på 0-29, och 50- år. 14

15 Fliken Lönestatistik I fliken Lönestatistik kan man ta ut fyra olika rapporter. Man behöver också aktivt göra några val för att få ut rätt data. Under respektive rapport visas vilka val det är. Sedan registreras grundomfattning för alla anställda med en kombinationsanställning. Grundomfattning är den faktiska arbetstiden vid KI enligt avtal med SLL. I statistiken redovisas lön efter en grundomfattning satt till 70 % för att statistiken ska bli jämförbar både internt och med andra lärosäten. Ex en professor som är kombinationsanställd med en grundomfattning på 80 %, grundlön är kr ingår i underlaget med kr. Beräknas enligt (68 000/0,8)x0,7= kr i VIS. För att välja en av de fyra rapporterna så klickar du på den du vill se. Valet ska bli grönmarkerat. Beroende på vilken rapport du väljer uppmanas du att göra olika val. Det är de valen som presenterats i avsnittet ovan (Valboxarna). Nedan finner ni mer information om varje rapport. Då du vill skriva ut resultatet gäller det för samtliga rapporter att du klickar på skrivarikonen i tabellfönstrets högra hörn. Du kan också exportera resultatet till Excel för vidare bearbetning. Klicka på Excel-ikonen i övre högra hörnet på tabellen (ligger till höger om skrivarikonen). Lönestatistik Raktabell Då du väljer rapporten Lönestatistik Raktabell uppmanas du att välja ett kalenderår samt en månad för att tabellen ska visas. (OBS, du kan endast välja ett värde gällande kalenderår/månad). När du gjort ditt val avseende period presenteras ditt urval genom en raktabell. Du kan även göra dina övriga val genom att välja ut t.ex. institution, befattning eller åldersintervall. Där urvalet är <6 visas ingen statistik. Texten Visas ej syns istället. (Detta gäller inte i Lönestatistik detaljer där allt visas oavsett hur många individer det är). 15

16 I tabellens vänstra hörn högst upp finns en knapp som liknar en böjd pil framför Befattning. Genom att klicka på den kan man loopa sig runt genom olika kategorier samtidigt som tabellen ändrar utseende. De som finns att välja på är; Befattning, Befattningskategori, Bestakod, Institution samt Åldersintervall. Vill man gå direkt till en annan nivå kan man högerklicka på pilen och klicka på den från listan som kommer fram. OBS! Antal anställningar ska inte förväxlas med antalet anställda, då man som individ kan ha fler anställningar vid KI. Den 10:e percentilen är det värde vilket 10 procent av observationerna understiger eller motsvarar. Den 90:e percentilen är det värde vilket 90 procent av observationerna understiger eller motsvarar. Medianen, är det värde vilket 50 procent av observationerna understiger eller motsvarar. När man är nöjd med sitt urval kan man om man vill välja att skriva ut rapporten (tryck på skrivarknappen) Eller så väljer man att exportera den till Excel (tryck på Excelknappen). 16

17 Medianlön I rapporten Medianlön är det tillåtet att välja flera perioder samtidigt gällande Kalenderår och Månad. Rapporten kan presenteras i tabellform och grafiskt i ett stapeldiagram. Genom att trycka på knappen snabbval som är dubbelpilarna till höger om Excelknappen kan du växla mellan dessa bilder fram och tillbaka. 17

18 Lönekartläggning Då du väljer rapporten Lönekartläggning uppmanas du att välja ett kalenderår samt en månad för att tabellen ska visas. (OBS, du kan endast välja ett värde gällande kalenderår/månad). Varje prick i diagrammet motsvarar en individs anställning. Röd prick för kvinnor och blå för män. De två lodräta röda strecken visar var 10:e och 90:e percentilen befinner sig. Har man gjort ett urval som innebär att det är <11 individer visas ingen statistik då det är för få individer för att visa. Obs, detta gäller ej i personalstatistik detaljer där du kan se allt. I diagrammet går det att zooma in ett område om man är intresserade av en viss målgrupp. Detta görs genom att dra med höger musknapp och sedan släppa. Diagrammet uppdateras till att enbart visa de som du har valt att zooma in. Vill du återgå till föregående läge kan du klicka på bakåtpilen högst upp i menyraden knappen näst längst till vänster. I diagrammet kan man välja att klicka på en enskild punkt och får då fram information angående just den observationen. Det visas i rutan Urval. De som har tillgång till applikationen detaljer ser här även namn och personnummer. För att återgå till föregående läge kan du klicka på bakåtpilen högst upp i menyraden knappen näst längst till vänster. 18

19 Fliken personalstatistik I fliken personalstatistik kan man ta ut fyra olika rapporter. Man behöver också aktivt göra några val för att få ut rätt data. Nedan går vi igenom steg för steg vad det är för val du kan göra. För att välja en av de tre rapporterna så klickar du på den du vill se. Valet ska bli grönmarkerat. Beroende på vilken rapport du väljer uppmanas du att göra olika val. Nedan finner ni mer information om varje rapport. Då du vill skriva ut resultatet gäller det för samtliga rapporter att du klickar på skrivarikonen i tabellfönstrets högra hörn. Du kan också exportera resultatet till Excel för vidare bearbetning. Klicka på Excel-ikonen i övre högra hörnet på tabellen (ligger till höger om skrivarikonen). Personalstatistik raktabell När du väljer rapporten uppmanas du att välja ett år och en månad. När du gjort ditt val avseende period presenteras ditt urval genom en raktabell. Du kan även göra dina övriga val genom att välja ut t.ex. institution. Tabellen visar antal helårsarbetskrafter (heltidsekvivalenta) samt disputerade helårsarbetskrafter. (observera, de som syns som disputerade är enbart de som har registrerats i PA-webben). I tabellens vänstra hörn högst upp finns en knapp som liknar en böjd pil framför Befattning. Genom att klicka på den kan man loopa sig runt genom olika kategorier (se bilden till vänster) samtidigt som tabellen ändrar utseende. Vill man gå direkt till en annan nivå kan man högerklicka på pilen och klicka på en från listan som kommer fram. 19

20 Antal anställda I rapporten antal anställda går det bra att välja flera tidsperioder samtidigt. Rapporten visar antal anställda samt antal helårsarbetskrafter, där man tar hänsyn till den anställdes omfattning. Rapporten kan presenteras i tabellform och grafiskt i stapeldiagram. Genom att klicka på snabbval som är dubbelpilarna till höger om excelknappen kan du växla mellan dessa bilder fram och tillbaka. Antal anställda disputerat I rapporten antal anställda disputerat går det bra att välja flera tidsperioder samtidigt. Observera Antal disputerade, här redovisas bara de som är registrerade i kompetensträdet i PA-webben. Rapporten kan presenteras i tabellform och grafiskt i stapeldiagram. Genom att klicka på snabbval som är dubbelpilarna till höger om excelknappen kan du växla mellan dessa bilder fram och tillbaka. 20

21 Personalstatistik I rapporten personalstatistik kan du endast välja ett år och en månad i taget som tidsperiod. Rapporten består av 3 delrapporter där man i samtliga tittar på faktorerna män/kvinnor och hur det ser ut i olika åldersgrupper. I den översta rapporten, fritt åldersintervall går det att själv ställa in åldersintervallet. Det finns att välja mellan 5, 10, 15 och 20 år. Här kan du se hur de anställda är representerade; kvinnor/män i de olika åldersgrupperna. I rapporten antal i pensionsålder längst ned till vänster kan du se hur många män/kvinnor som väntas gå i pension. Du väljer själv vilken ålder du utgår från, finns att välja. Om du håller pekaren på stapel visas det siffror hur det fördelar sig mellan kvinnor/män per ålder. Klickar du på snabbpilen får du det presenterat i tabellform. 21

22 I rapporten Antal anställda längst ned till höger presenteras ett cirkeldiagram där du kan välja att se fördelningen av de anställda mellan fyra kategorier; kön, befattning, befattningskategori och institution. Klicka på den framåtböjda pilen för att loopa dig fram till nästa kategori. Det går att visa diagrammet som helbild genom att klicka på knappen längst till höger. För att återställa bilden klicka på samma knapp en gång till. Då visas de tre rapporterna samtidigt igen, vilket var ursprungsläget. 22

23 Fliken Sjukfrånvaro I fliken sjukfrånvaro kan man ta ut två olika rapporter, sjukfrånvaro per år och sjukfrånvaro raktabell. Man behöver också aktivt göra några val för att få ut rätt data. Nedan går vi igenom steg för steg vad det är för val du kan göra. För att välja en rapport så klickar du på den du vill se. Valet ska bli grönmarkerat. Beroende på vilken rapport du väljer uppmanas du att göra olika val. Nedan finner ni mer information om varje rapport. Observera att statistiken är direkt hämtat från Primula, vilket förutsätter att varje individ har sin sjukfrånvaro registrerad. (Med stor sannolikhet förekommer ett visst mörkertal). Då du vill skriva ut resultatet gäller det för samtliga rapporter att du klickar på skrivarikonen i tabellfönstrets högra hörn. Du kan också exportera resultatet till Excel för vidare bearbetning. Klicka på Excel-ikonen i övre högra hörnet på tabellen (ligger till höger om skrivarikonen). Sjukfrånvaro per år I den här rapporten går det bra att välja flera tidsperioder samtidigt. För att välja flera håll in Ctrl- knappen och klicka på tidsperioden. I tabellen visas en kolumn för totalt antal Sjuktimmar och en för Lång sjuktimmar (antalet sjuktimmar då du varit sjuk i mer än 60 dagar i en sammanhängande period). Genom att klicka på den framåtböjda pilen kan man få statistiken uppdelat per månad (År Månad) eller en summering (År) för de månader man har valt. Om man klickar på snabbpilen så presenteras statistiken grafiskt. Även här kan du välja att se resultatet per månad eller summerat för de aktuella månaderna man har valt. 23

24 Sjukfrånvaro raktabell I den här rapporten kan du endast välja ett år i taget. Däremot kan du välja flera månader. I raktabellens kolumn längst till vänster visas institutioner, men du kan även välja att utgå från; åldersintervall, kön, befattningskategori och befattning. Välj något av detta genom att klicka på den framåtböjda pilen i kolumnens överskrift. De andra kolumnerna är följande statistik från Primula; Sjuk tim Antalet sjuktimmar under vald tidsperiod. Långsjuktim Antalet sjuktimmar då du varit sjuk i mer än 60 dagar i en sammanhängande tid. Andel Långtidssjukfrånvaro Antalet Långsjuktimmar/Sjuktimmar. Andel Sjuktim av ordinarie arb tim Antalet sjuktimmar/ordinarie arb.tim. Ordinarie arb.tim Summan av ordinarie arbetstid. Du kan få statistiken sorterad efter en viss kolumn. (Ovan exempel är sorterat per Sjuktim och i fallande ordning. Önskar du få det sorterat efter en annan kolumn så dubbelklickar du högst upp i kolumnen så visas där en liten pil. Visas pilen upp är det stigande och ned för fallande. Vill du skifta på detta så dubbelklickar du på pilen som då ändrar riktning och uppdaterar sorteringen. 24

25 Uppföljning utbildning Den här applikationens syfte är att visa statistik avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå med data från Ladok. Applikationen laddas med nya data varje dag med undantag för HST och HPR som laddas med ny data en gång i veckan. Fliken Uppföljning HST-HPR I denna flik får du en bra översiktsbild över antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) samt prestationsgrad per finansieringsform, institution eller program redovisat över år eller terminer. Resultatet presenteras dels i en vanlig rak tabell, dels i ett trenddiagram där du kan se utvecklingen över tid utifrån de val du gjort. HST Antalet studenter som är förstagångsregistrerade resp fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängsomfattning under en viss period dividerat med 60. HPR Summa avklarade högskolepoäng på kurs/moment under en viss period dividerat med 60. Förvalda inställningar När du loggar in i applikationen är innevarande kalenderår och finansieringsformen Statsanslag förvalda och grönmarkerade. Inga andra val är gjorda. 25

26 Valboxarna Valboxarna använder du för att begränsa din utsökning. Överst i varje flik finns valboxarna Kalenderår och Termin. Du kan välja en eller flera kalenderår eller en eller flera terminer, beroende på vilket resultat du vill söka fram. Finansieringsform HST och HPR utgår från registreringar och resultat på kurs Kompletterande utbildning avräknas mot särskilt anslag Statsanslag - ordinarie anslag (exkl kurser där studieavgift är betald) Studieavgift kurser där studieavgift är betald Uppdragsutbildning poänggivande uppdragsutbildning ersättning enligt avtal med uppdragsgivare Institution Presenteras med den tvåställiga institutionskoden samt två nollor Program/Fristående kurs Programbenämningen som anges i valboxen kan innehålla en eller flera programkoder för ett utbildningsprogram och har grupperats för att användas i olika redovisningssammanhang för att lättare få ut statistik. Vilka programkoder som ingår i respektive programbenämning framgår av resultatet i den raka tabellen. Programkoden utgår från en fastställd utbildningsplan. Gruppen Fristående kurs innehåller alla fristående kurser. Kurskod Kurskoden utgår från den fastställda kursplanen.! Vill du begränsa din sökning ytterligare kan du göra det i fliken Uppföljning HST-HPR detaljer där det finns fler värden att välja bland. 26

27 Sökresultatet Resultatet presenteras dels i en vanlig tabell, dels i ett diagram. I diagrammet kan du se utvecklingen över tid utifrån de val du gjort. Tabell Diagram HST-HPR eller Prestationsgrad (HPR/HST) Tabellen När du klickar på en rad i tabellen visas resultatet för nästa nivå, på så sätt kan du borra ner dig i siffrorna, dock lägst till kursnivå. Diagrammet Du kan välja mellan två olika typer av diagram för att presentera dina siffror. Det gör du genom att klicka på flikarna som finns längst ner i diagramfönstret. Stapeldiagrammet (HST-HPR) visar siffrorna för HST i form av blå staplar och siffrorna för HPR som en röd linje som går genom stapeln. Linjediagrammet visar prestationsgraden (HPR/HST) i form av en linje över tid (se bild ovan). Du kan också välja att presentera dina siffror per termin istället för kalenderår. Det gör du genom att klicka på knappen som liknar en böjd pil och som finns i fönstrets nedre högra hörn. Då presenteras resultatet istället terminsvis. För att komma tillbaka till kalenderår klickar du på knappen igen. När du exporterar till Excel får du resultatet redovisat på de kalenderår du valt. Än så länge är det bara här det fungerar att få resultatet redovisat per kalender/termin när du valt fler kalenderår eller terminer. Så länge du valt en eller flera kalenderår och inte markerat ingående terminer så presenteras resultatet tillsammans med siffrorna för de övriga kalenderåren. Om du i stället väljer en eller flera terminer inom ett kalenderår så visas endast resultatet för de valda terminerna i diagrammet utan de övriga jämförande terminerna. 27

28 Fliken Uppföljning HST-HPR - detaljerad I denna flik kan du följa upp prestationer per institution, program och kurs på detaljnivå redovisat över år eller terminer. Resultatet presenteras i tabellen fördelat på programkod (motsv), institution, finansieringsform, kurskod, kursbenämning, hp, HST, HPR och prestationsgrad. När du klickar på en rad i tabellen visas resultatet för nästa nivå, på så sätt kan du borra ner dig i siffrorna, dock lägst till kursnivå. Listboxen Listboxen innehåller flera vallistor med värden som alla är relaterade till kursen (kursplanen, kurstillfället eller resultatet). Klicka på ett objekt, t ex Institution, för att öppna en lista över möjliga val. Institution Presenteras med den tvåställiga institutionskoden och institutionsförkortningen. Program/fristående kurs Programbenämningen kan innehålla en eller flera programkoder för ett utbildningsprogram. Gruppen Fristående kurs innehåller alla fristående kurser Programkod Programkoden utgår från fastställd utbildningsplan som gäller fr.o.m. en viss termin. 28

29 Inriktning Väljer du ett program (genom programkod ovan) som har en inriktning kan du här begränsa din utsökning att omfatta en eller flera av programmets inriktningar. Kursnamn Här kan du söka ut en specifik kurs genom att söka bland kursbenämningarna. Dessa presenteras i alfabetisk ordning. Du kan också fritextsöka genom att klicka på objektet och skriva in kursbenämningen och sedan bekräfta med Enter. Kurskod Kurskoden utgår från den fastställda kursplanen. Finansieringsform Den vanligaste finansieringsformen är statsanslag. Övriga val du kan göra är Kompletterande utbildning, Studieavgift och Uppdragsutbildning. Utbildningsområde Resultatet redovisas per det utbildningsområde du väljer. Det är utifrån utbildningsområdet som lärosätena får ersättning för HST och HPR. Huvudområde Kursens huvudområde framgår av den fastställda kursplanen. 29

30 Kön Resultatet redovisas per det kön du väljer. Undervisningsform På vilket sätt undervisningen bedrivs vid ett visst kurstillfälle. _ Utresande utbytesstudent DST Distansutbildning ITD Internetbaserad distans NML Normal, den mest förekommande Utbildningsnivå Du kan välja mellan Grundnivå och Avancerad nivå. Kursens utbildningsnivå framgår av den fastställda kursplanen. Kursplaner fastställda att gälla före 1 juli 2007 saknar uppgift om utbildningsnivå.! Även om du gjort val som omfattar flera kalenderår eller terminer visas endast en totalsumma för de val du gjort. Du kan ta med dig dina val till fliken Uppföljning HST-HPR och där presentera resultatet i ett diagram. Du får då också möjlighet att exportera resultatet till Excel där resultatet redovisas på de kalenderår eller terminer du valt. 30

31 Fliken Uppföljning utbildning I denna flik kan du följa upp studieuppehåll och studieavbrott på program. Klicka på Rapport i valboxen Välj rapport. I vallistan kan du nu välja den rapport du vill arbeta med. Rapporten Studieavbrott Avbrotten grupperas utifrån de anvisningar som Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd (UFS) utfärdat och som gäller för dokumentation av studieavbrott i Ladok (se förklaring till kolumnrubrikerna nedan). 1. Välj rapporten Studieavbrott 2. Välj kalenderår och/eller termin 3. Välj program eller programkod (se förklaring i fliken Uppföljning HST-HPR) Även om du valt flera kalenderår eller terminer visas endast totalsumman för de val du gjort. Förklaring till kolumnrubrikerna Studieavbrott Antagen ny UP Studenten har själv meddelat studieavbrott. Student som återupptar sina studier efter ett tidigare uppehåll. På grund av att utbildningen genomgått förändringar och följer en ny utbildningsplan, antas studenten till denna. Avbrottet läggs på den tidigare utbildningsplanen. 31

32 TG termin Adm.avbrott Övrigt Student som antagits till termin 1 men som på grund av tillgodoräknanden (av en eller flera kurser inom programmet) och platsbrist måste invänta högre programtermin. Administrativt avbrott dokumenteras i Ladok på en student i utbildning som vid terminsstarten varken har registrerat sig för fortsatta studier, ansökt om studieuppehåll eller anmält avbrott. Avbrottet är inte dokumenterat i enlighet med anvisningarna och kan därför inte redovisas under någon av ovanstående rubriker. Rapporten Studieuppehåll Besluten om studieuppehåll grupperas utifrån de anvisningar som UFS utfärdat och som gäller för dokumentation av studieuppehåll i Ladok. 1. Välj rapporten Studieuppehåll 2. Välj ett kalenderår och en termin 3. Välj program eller programkod (se förklaring i fliken Uppföljning HST-HPR) Förklaring till kolumnrubrikerna Från och med denna termin Utlöpande Pågående Totalt Antal studieuppehåll som startar den valda terminen. Antal studieuppehåll som avslutas den valda terminen (här ingår även studieuppehåll som börjar och slutar vald termin). Antal studieuppehåll som pågår den valda terminen, dvs som påbörjats tidigare än den valda terminen och som avslutas efter den valda terminen. Totalt antal studieuppehåll den valda terminen. 32

33 Uppföljning forskarutbildning Den här applikationens syfte är att visa statistik och information avseende utbildning på forskarnivå. Doktorand i detta dokument avser, i enlighet med Högskoleförordningen, en student som är antagen till och bedriver utbildning på forskarnivå. Denna benämning gäller såväl vid antagning till licentiatexamen som vid antagning till doktorsexamen. Flera flikar Applikationen består av tre flikar; Antagning, Examen och Uppföljning doktorander samt två informationsflikar ( Om och Kom i gång ). I fliken Uppföljning doktorander kan du gå ner på individnivå och följa upp enskilda doktorander. Applikationen laddas med ny data varje dag. Valboxarna - gemensamt för alla flikar Valboxarna använder du för att begränsa din utsökning. Överst finns valboxarna Kalenderår och Månad. I fliken Uppföljning doktorander finns också tidsperioden termin (H/V). Beroende på vilken rapport du valt kan du välja ett eller flera år eller en eller flera månader. När du loggar in i applikationen är innevarande kalenderår förvalt och grönmarkerat. Inga andra val är gjorda. Institution Du kan välja att söka ut en eller flera institutioner. Om A Hist inst visas i listan beror det på att det då finns uppgifter som är kopplade till en nedlagd institution. A Hist inst är en fiktiv institution som samlar ihop ev. gammal data. 33

34 Nationellt forskningsämne (SCB) Här kan du välja att begränsa på en eller flera av SCB:s forskningsämnen. Alla forskarutbildningsämnen vid KI, t.ex. H7MDV302, är kopplade till en av SCB:s nationella forskningsämnen och används av SCB för nationell statistik. Åldersfördelning Du kan begränsa urvalet genom att välja en eller flera åldersgrupper och resultatet visas per den/de åldersgrupper du valt. Åldersgrupperna är samma som de som används i Årsredovisningen. Könsfördelning Du kan begränsa urvalet genom att välja K för att enbart välja Kvinnor eller M för att enbart välja Män. Resultatet visas per det kön du väljer. 34

35 Fliken Antagning I fliken Antagning finns det fyra rapporter, Nyantagna (doktor och licentiat) Behörighetsgivande bakgrund Antagningsstatistik Antagningsstatistik detaljer Nyantagna (doktor och licentiat) Nyantagen Om doktoranden har flera antagningar, t.ex. vid byte av ämne eller institution, används den tidigaste antagningens datum som datum för antagningen. När du gjort dina val presenteras resultatet dels i en tabell, dels i tre grafer. Tabellen visar antal nyantagna till forskarutbildning, fördelat på doktor respektive licentiat, redovisat per institution. Du får också information om könsfördelning och andelen kvinnor. Rapporten Nyantagna (år ) visar summan av antal nyantagna till Licentiat och Doktor, från valt kalenderår och fyra år bakåt, Uppdateras vid val av år. >> Genom att klicka på snabbpilen i diagrammets högra hörn presenteras siffrorna i form av en tabell. Klicka på snabbpilen igen för att komma tillbaka till diagrammet. 35

36 I rapporten Könsfördelning får du se hur många Kvinnor respektive Män som antagits totalt den valda tidsperioden (doktor och licentiat). I rapporten Åldersfördelning presenteras de nyantagnas ålder i form av ett stapeldiagram där du också ser könsfördelningen redovisat per åldersgrupp. >> Genom att klicka på snabbpilen i diagrammets högra hörn presenteras siffrorna i form av en tabell. Klicka på snabbpilen igen för att komma tillbaka till diagrammet. 36

37 Behörighetsgivande bakgrund I den här rapporten får du information om de nyantagnas behörighetsgivande bakgrund, dvs. grundexamen (motsvarande), vilket lärosäte som utfärdat examen och i förekommande fall även landet för lärosätet. Tabellen visar de nyantagnas behörighetsgivande bakgrund redovisat för antagen doktor respektive licentiat. De tre liggande stapeldiagrammen visar vilka lärosäten som utfärdat de behörighetsgivande examina och i vilket land lärosätet ligger. Svenskt lärosäte och Utländsk lärosäte För att se vilka lärosäten som döljer sig bakom definitionen Övriga kan du klicka på stapeln och ytterligare fem lärosäten visas, klicka igen och ytterligare fem visas, osv. Informationen i de övriga två diagrammen uppdateras samtidigt. >> Genom att klicka på snabbpilen i diagrammens högra hörn presenteras siffrorna istället i form av en tabell. Klicka på snabbpilen igen för att komma tillbaka till diagrammet. 37 Land för lärosäte Diagrammet visar vilka länder som utfärdat de nyantagnas grundexamen samt hur könsfördelningen ser ut. >> Genom att klicka på snabbpilen i diagrammens högra hörn presenteras siffrorna istället i form av en tabell. Klicka på snabbpilen igen för att komma tillbaka till diagrammet.

38 Antagningsstatistik I fliken Antagningsstatistik finns det fyra rapporter Antagningsstatistik (tabell) Antagningsstatistik (år xxxx-xxxx) Könsfördelning Åldersfördelning Tabellen Antagningsstatistik visar hur många som antagits till Doktorsexamen, Licentiatexamen samt antagits till Doktor senare del*. Du får också information om fördelningen på kvinnor respektive män samt andel kvinnor. Samtliga siffror redovisas per institution. *Doktorand med tidigare licentiatexamen antas till Doktor senare del. Antagningsstatistik (år xxxx-xxxx) visar det totala antalet antagna per antagningstyp (Doktor senare del, Licentiat och Doktor) för det valda året och fyra år bakåt i tiden. >> Genom att klicka på snabbpilen i diagrammens högra hörn presenteras siffrorna istället i form av en tabell. Klicka på snabbpilen igen för att komma tillbaka till diagrammet. 38

39 Rapporten Könsfördelning visar hur många Kvinnor respektive Män som antagits den valda tidsperioden. Rapporten Åldersfördelning visar hur spridningen på ålder är för de antagna den valda perioden. >> Genom att klicka på snabbpilen i diagrammens högra hörn presenteras siffrorna istället i form av en tabell. Klicka på snabbpilen igen för att komma tillbaka till diagrammet. Antagningsstatistik - detaljer Rapporten Antagningsstatistik - detaljer visar, till skillnad mot de övriga rapporterna i fliken, information på individnivå. Här kan du se vilket nationellt forskningsämne som doktoranden antagits till, datum för antagningen samt vid vilken institution doktoranden bedriver sin forskarutbildning. Rapporten är en pivot-tabeli som från start visar alla värden, dvs är helt expanderad. Du kan själv bestämma hur mycket du vill se/visa av informationen genom att klicka på -/+ tecknet i kolumnerna. Gjorda val följer med när du skriver ut respektive skickar till excel. Du kan också högerklicka i fältet där -/+ tecknet finns för att få fler val, t.ex. visas Visa alla på nästa nivå och Dölj alla på nästa nivå. 39

40 40 Till vänster i kolumnrubrikerna Institution och Nationellt forskarämne (SCB) finns en rundpil som du kan använda för att ändra fokus på sorteringsordningen.

41 Fliken Examen I fliken Examen finns det fyra rapporter, Antal doktorsexamen Antal licentiatexamen Brutto-/nettostudietid Brutto-/nettostudietid detaljer Datum för examen. Fr.o.m 1 november 2012 gäller ny hantering av examen på forskarnivå. Det innebär bl.a. att från och med detta datum är datum för examen det datum då examensbeviset utfärdas. Tidigare räknades datumet för disputation/licentiatseminarium som datum för examen. Antal doktorsexamen Tabellen visar antal doktorsexamen, redovisat per institution och nationellt forskningsämne (SCB). Du får också information om hur många av doktoranderna som har en tidigare utfärdad licentiatexamen samt andelen kvinnor i procent. Antalet i kolumnen Varav tidigare licexamen ingår inte i summan för antal utfärdade licentiatexamen för den valda tidsperioden. För att se hur många licentiatexamen som utfärdats under perioden, se rapporten Licentiatexamen. Till vänster i kolumnrubrikerna Institution och Nationellt forskningsämne (SCB) finns en rundpil som du kan använda för att ändra fokus på sorteringsordningen. Rapporten är en pivot-tabeli som från start visar alla värden, dvs är helt expanderad. Du kan själv bestämma hur mycket du vill se/visa av informationen genom att klicka på -/+ tecknet i den första kolumnen. Gjorda val följer med när du skriver ut respektive skickar till excel. 41 Du kan också högerklicka i fältet där -/+ tecknet finns för att få fler val, t.ex. visas Visa alla på nästa nivå och Dölj alla på nästa nivå.

42 Den här rapporten har två rapportflikar som du väljer genom att klicka på flikarna i den nedre delen av rapporten. Antal examen (år xxxx-xxxx) visar antal utfärdade doktors- och licentiatexamen från och med det valda året och fyra år bakåt i tiden. Könsfördelning, antal doktorsexamen (år xxxx-xxxx) visar hur många Kvinnor respektive Män som tagit doktorsexamen det valda året och fyra år bakåt i tiden. Antal licentiatexamen Tabellen Licentiatexamen visar antal utfärdade licentiatexamen, redovisat per Institution, och Nationellt forskningsämne (SCB) för det valda året. Du får också information om andelen kvinnor i procent. Till vänster i kolumnrubrikerna Institution och Nationellt forskarämne (SCB) finns en rundpil som du kan använda för att ändra fokus på sorteringsordningen. Rapporten är en pivot-tabeli som från start visar alla värden, dvs är helt expanderad. Du kan själv bestämma hur mycket du vill se/visa av informationen genom att klicka på - /+ tecknet i den första kolumnen. Gjorda val följer med när du skriver ut respektive skickar till excel. Du kan också högerklicka i fältet där -/+ tecknet finns för att få fler val, val, t.ex. visas Visa alla på nästa nivå och Dölj alla på nästa nivå. OBS! Diagrammet Antal examen (år xxx-xxxx) visar det totala antalet utfärdade doktors- och licentiatexamen från och med den valda terminen och fyra år bakåt i tiden. 42

43 Brutto-/nettostudietid Bruttostudietid* Antal år (antal terminer/2) från antagningstermin till termin för disputation/licentiatseminarium. Kalenderhalvår med studieuppehåll är medräknade liksom halvår som saknar registrering. Nettostudietid* Nettostudietid är studietid omräknad i heltid med hjälp av rapporterad aktivitetsprocent. Endast kalenderår med en aktivitet >0% är med i beräkningarna. Summan av aktivitetsprocenten delat med 200 (2 kalenderhalvår x 100) ger nettostudietid i år. Terminer med aktivitet Antal terminer från antagningstermin till termin för disputation/licentiatseminarium. Endast kalenderhalvår med minst 1% aktivitet räknas med. *KI avviker från den nationella definitionen avseende brutto- och nettostudietid genom att utgå från datum för disputations/licentiatseminarium istället för datum för examen. I denna flik finns ett antal rapporter som rör doktorandernas netto- och bruttostudietid utifrån olika perspektiv. För att kunna tolka statistiken rätt bör man förstå hur beräkningen görs, se faktaruta ovan. Du kan också få denna information genom att klicka på frågetecknet i respektive graf. Den övre grafen i fliken består av två rapporter, Genomsnittlig nettostudietid (år xxxx-xxxx) och Genomsnittlig bruttostudietid (år xxxx-xxxx) för doktor respektive licentiat och visar statistik från och med den valda terminen och fyra år bakåt i tiden. 43

44 Den nedre grafen i fliken består också av två rapporter som visar genomsnittlig netto- och bruttostudietid för licentiat respektive doktor för det valda året och fyra år bakåt i tiden samt information om könsfördelning. För att välja doktor eller licentiat använder du rundpilen som finns till vänster i den nedre delen i diagrammet. Brutto-/nettostudietid - detaljer Fliken innehåller dels en övergripande graf, dels en tabell där man får samma information men på individnivå. I valboxen Avhandling för kan du begränsa ditt urval i rapporten Brutto- /nettostudietid. Den påverkar dock inte resultatet i den övre grafen. Grafen visar total genomsnittlig brutto- och nettostudie (i år) fördelat på Doktor och Licentiat samt genomsnittligt antal terminer med aktivitet (se definition i början av detta avsnitt). Rapporten Brutto-/nettostudietid - detaljer visar information på individnivå. Här kan du se när doktorandens disputation- /licentiatseminarium ägde rum, doktorandens brutto- och nettostudietid, antal terminer med aktivitet samt om personen antogs före höstterminen 1998 (markeras med *). Även i denna graf har du möjlighet att klicka på frågetecknet för att få information om hur beräkningen görs avseende brutto-/ nettostudietid. 44

45 Fliken Uppföljning doktorander I fliken Examen finns det fyra rapporter, Försörjningsart och aktivitet Handledare Aktiva doktorander Doktorandens progress I fliken Uppföljning doktorander är tidsperspektivet alltid en termin. Det går inte att ta med sig val avseende tidsperiod som gjorts tidigare till denna flik från de övriga flikarna. I den här fliken ser du information om doktoranden på individnivå. Ytterligare valboxar I denna flik har det tillkommit val som gör att du kan begränsa ditt urval ytterligare. Antagen till Du kan välja att begränsa på om doktoranden är antagen till Doktor eller Licentiat. Gör du ingen begränsning får du med båda. Aktivitetsintervall (definitiv aktivitet) Du kan välja att begränsa på en eller flera aktivitetsintervaller. Aktiviteten utgår från doktorandens definitivt inlagda aktivitet den valda terminen. För bästa resultat bör utsökningen göras i juli månad för en vårtermin och i januari för en hösttermin. 0% = avser studieuppehåll Tips! För att söka fram alla doktorander som har en aktivitetsprocent på minst 10% (används bl.a. i årsredovisningen) markeras intervallerna 10%-49% och 50%-100%. Denna valbox finns endast i rapportfliken Aktivitet och försörjning. I rapportflikarna Handledare, Aktiva doktorander och Doktorandens progress kan du välja att begränsa ditt urval på om doktoranden är registrerad eller inte den valda terminen. N = avser studieuppehåll 45

46 Handledare Handledaren presenteras med namn och handledarkoden inom parantes efter namnet. Handledare som endast presenteras med koden inom parantes är markerade som inaktiva i Ladok. En anledning till det kan vara att de avslutat sitt handledarskap vid KI eller om institutionen de varit verksam vid lagts ner, t.ex. vid en institutionssammanslagning. Handledarens Inst. Här visas institutionstillhörigheten för de handledare som är aktiva hela eller del av den termin du valt. OBS! Ibland kan även nedlagda institutioner visas, det beror då på att handledaren inte "flyttats" över till doktorandens nya institution. Huvudhandledare J/N Här kan du välja att bara ta med information som är kopplade till handledare som är huvudhandledare. Bihandledare J/N Här väljer du om du bara vill ta med information som är kopplade till handledare som är bihandledare. 46

47 Försörjningsart och aktivitet I denna flik finns tre rapporter Försörjningsart Aktivitet och försörjning Antal doktorander per försörjningsart Rapportering och dokumentation av doktorandens definitiva aktivitet och försörjning sker två gånger per år, i slutet av juni och i slutet av december. För bästa resultat bör utsökningen göras i juli månad för en vårtermin och i januari för en hösttermin. Tabellen Försörjningsart visar antal doktorander per försörjningsart den valda terminen. Totalsumman avser antalet unika doktorander. OBS! En doktorand kan ha flera försörjningsarter varför det inte går att summera antalet doktorander per försörjningsart och få samma antal som i raden Total. Använd knapparna i den nedre delen av tabellen för att växla mellan rapporterna Försörjningsart och Aktivitet och försörjning. 47

48 Tabellen Aktivitet och försörjning visar information på individnivå. Utifrån vald termin får du information om doktorandens definitiva aktivitet och försörjning, antagningsdatum samt forskarutbildningsämne. Klicka på frågetecknet (?) och du får förklaring till koderna för försörjningsarterna. Rapporten är en pivot-tabeli som från start visar alla värden, dvs är helt expanderad. Du kan själv bestämma hur mycket du vill se/visa av informationen genom att klicka på -/+ tecknet kolumnen. De val du gör följer med när du skriver ut respektive skickar till excel. Du kan också högerklicka i fältet där -/+ tecknet finns för att få fler val, t.ex. visas Visa alla på nästa nivå och Dölj alla på nästa nivå. Diagrammet Antal doktorander per försörjningsart visar antal doktorander per försörjningsart över tid, från vald termin och 9 terminer bakåt i tiden. Använd pilarna till att bläddra fram fler försörjningsarter. Klicka på rundpilen vid Försörjningsartskod och du får försörjningsarterna i klartext. Klicka på doktorandens namn och du får i den nedre grafen doktorandens försörjningsart/-er över tid, från vald termin och nio terminer tillbaka. OBS! Grafen visar inte doktorandens aktivitetsprocent och försörjningsartens fördelning per termin utan endast de försörjningsarter doktoranden haft de aktuella terminerna. 48

49 Handledare I denna flik finns tre rapporter Handledare och doktorander Handledare per institution - top 15 Doktorander per institution För rapporterna i denna flik gäller följande två kriterier; - doktoranden ska vara registrerad den valda terminen och - doktorandens handledare ska vara aktiv den valda terminen, dvs handledarens startdatum är senast den valda terminen och slutdatum måste ligga inom den valda terminens tidsintervall (halvår) eller senare. Klicka på respektive flik i nedre del av tabellen för att välja rapport. Tabellen Handledare och doktorander visar aktiva handledare och deras doktorander och utgår från att doktoranden är registrerad (J) den valda terminen eller har inlagt studieuppehåll (N). Tabellen visar om handledaren är huvudeller bihandledare för doktoranden genom att siffran 1 anges i kolumnen 'H-handl' eller 'B-handl'. Startdatum och ev. slutdatum visas för handledaren. En doktorand som byter ämne/institution under en termin byter också handledare. Om det skett den termin du valt syns det här. 49

50 >> Genom att klicka på snabbpilen i diagrammets högra hörn kan du bläddra dig fram till tre olika grafer som alla visar antal doktorander per huvudhandledare respektive bihandledare per institution (doktorandens) den valda terminen. 1. Stapeldiagram 2. Linjediagram 3. Tabell För samtliga rapporter är det doktoranden per huvudhandledare som styr sorteringsordningen. Diagrammet Handledare per institution top 15 visar statistik över aktiva handledare och deras doktorander. Du kan ändra perspektiv i diagrammen genom att klicka på rundpilen. Du kan välja att sortera på perspektiven Institution (doktorandens) eller Handledare. De val du gjort i ovanstående rapporter följer med till tabellen. 50

51 Den sista rapporten i fliken heter Doktorander per institution. Tabellen visar antal huvudhandledare, bihandledare och doktorander redovisat per institution (doktorandens). Du får också antalet doktorander per huvud- respektive bihandledare utifrån de val du gjort. Denna rapport är en kombination av de andra rapporterna i denna flik. OBS! Denna rapport ska inte användas om du valt att begränsa ditt urval på en specifik handledare eftersom rapporten utgår från doktorandperspektivet och inte från handledarperspektivet. 51

52 Aktiva doktorander Tabellen Aktiva doktorander visar information på individnivå och utgår från att doktoranden är registrerad den valda terminen (J/N). Av rapporten framgår om doktoranden tagit examen den valda terminen och beroende på när du gör utsökningen får du också information om definitiv aktivitet den valda terminen. I denna rapport får du också information om hur många doktorander som ingår i sökresultatet, se rapportens rubrik (Aktiva doktorander (sökresultat antal doktorander: xxxx). Doktorandens progress Tabellen Doktorandens progress visar information på individnivå och utgår från att doktoranden är registrerad den valda terminen (J/N). I denna rapport får du också information om hur många doktorander som ingår i sökresultatet, se rapportens rubrik (Doktorandens progress (sökresultat antal doktorander: xxxx). Förklaring till tabellens kolumner: Typ L/D - Om doktoranden är antagen till Licentiat eller Doktor Antagen - Doktorandens första antagningsdatum, om flera antagningar finns Reg J/N - Om doktoranden är registrerad den valda terminen (J) eller om doktoranden har studieuppehåll (N) Ack. antal terminer - Antal terminer doktoranden varit registrerad på (J/N) t.o.m. den valda terminen Ack. aktivitet % - Summan av doktorandens definitiva aktivitet t.o.m. den valda terminen Introkurs Datum då doktoranden, med godkänt resultat, deltog i introduktionskursen. Halvtidskontroll Datum för genomförd halvtidskontroll Examen - Datum för examen Forskarutbildningsämne KI:s lokala kod för det forskarutbildningsämne som doktoranden antas till och som är kopplad till den institution som doktoranden ska registreras på. Kodens två första tecken utgår från institutionskoden, och följs av MDV (förkortning på KI:s ämne Medicinsk vetenskap) och avslutas med de tre sista siffrorna från SCB:s kod för aktuellt nationellt forskningsämne. 52

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen

Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen Rapport 2012:1 R Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen en uppföljning av nybörjarna på forskarnivå läsåren 1999/2000 och 2000/01 www.hsv.se Rapport 2012:1 R Orsaker till

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Förbundets sida Aktiviteter Version 8 2011-10-13 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning Vilken manualversion

Läs mer

Del 1 Allmänt... 1. Del 2 Komma igång...3. Del 3 Systemspel med Jokersystemet... 17

Del 1 Allmänt... 1. Del 2 Komma igång...3. Del 3 Systemspel med Jokersystemet... 17 Användarhandbok Del 1 Allmänt... 1 Inledning... 1 Rättigheter... 1 Support... 1 Jokersystemet... 2 Om handboken... 2 Systemkrav... 2 Del 2 Komma igång...3 Köp Jokersystemet... 3 Installera Jokersystemet...

Läs mer

Avvikelse- rapportering. Manual

Avvikelse- rapportering. Manual Avvikelse- rapportering Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Vad finns på min personliga webbsida?... 6 Kalenderbilden... 6 Ändra dag...

Läs mer

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006 2009 Rapportserie 2011:1 Arbetsgivarverket Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006-2009 2011-01-26 Dnr 1101-0034 Innehåll Om arbetad

Läs mer

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Word och Excel - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Innehållsförteckning 1 Microsoft Word... 1 1.1 Formatering av stilar (eller rättare sagt formatmallar)... 1 1.1.1 Vad är en formatmall?...

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Orsaker till studieavbrott

Orsaker till studieavbrott Rapport 2010:23 R Orsaker till studieavbrott www.hsv.se Rapport 2010:23 R Orsaker till studieavbrott Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter www.hsv.se Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

Trio Present Staff Client for Web Browsers

Trio Present Staff Client for Web Browsers Användarmanual Trio Present Staff Client for Web Browsers PresentOffice 3.3-0 Dokumentation: Bodil Steen Ändringsdatum: 2005-06-02 Trio AB Box 6795 SE-113 85 Stockholm Sweden Telephone: +46 (8) 457 30

Läs mer

Hogia TA Proffs. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia TA Proffs

Hogia TA Proffs. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia TA Proffs Kom igång snabbt med Hogia TA Proffs Välkommen till Hogia TA Proffs I den här introduktionen beskrivs programmet och dess grunder översiktligt. En fullständig beskrivning av programmet och dess rapporter

Läs mer

IKT PÅBYGGNADSKURS IKT 5. Påbyggnadskurs i Microsoft Office. Dan Haldin

IKT PÅBYGGNADSKURS IKT 5. Påbyggnadskurs i Microsoft Office. Dan Haldin IKT 5 Påbyggnadskurs i Microsoft Office Dan Haldin 2013 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G IKT 5 Påbyggnadskurs i Microsoft Office... 7 Effektivisera Microsoft Office Word... 7 Autokorrigering...

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? 2 Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet

Läs mer

Treserva i ett nötskal För IFO-handläggare och gruppchefer. [Ange dokumentets. rubrik]

Treserva i ett nötskal För IFO-handläggare och gruppchefer. [Ange dokumentets. rubrik] 1 Viktiga uppdateringar i denna version 1.0.2. Verkställighet av Öppenvård generellt avtal s. 20-23 Avsluta ärende s. 56 Version 1.0.0 2012-03-25 IFO Treserva i ett nötskal För IFO-handläggare och gruppchefer

Läs mer

Förord. 2009 WordFinder Software Förord 1

Förord. 2009 WordFinder Software Förord 1 Förord Internet har öppnat många av världens gränser. Allt från privatpersoner till multinationella företag utvidgar sina kontaktnät. Språket behöver inte längre vara ett hinder för internationella affärer

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Social Insurance Report Sjukfrånvarons utveckling Delrapport 1, år 2014 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Peje Bengtsson 010-116 90 62 pererik.bengtsson@forsakringskassan.se

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013? Swedish National Mediation Office Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 1 Summering Staben för idrott och folkhälsa vid idrottsförvaltningen i

Läs mer

Rapport 2008:33 R. Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige

Rapport 2008:33 R. Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige Rapport 2008:33 R Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Universitet & högskolor

Universitet & högskolor Rapport 2012:10 R Universitet & högskolor Högskoleverkets årsrapport 2012 www.hsv.se Rapport 2012:10 R Universitet & högskolor Högskoleverkets årsrapport 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare Normalt ligger det mycket arbete bakom det material som man successivt skriver in i Disgen. I vissa fall kan ett ambitiöst och noggrant forskningsarbete betraktas som ett livsverk. När bärbara datorer

Läs mer