Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. November 2014 VIS förvaltningsgrupp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. November 2014 VIS förvaltningsgrupp"

Transkript

1 Handledning till VIS Verksamhets Informations System November 2014 VIS förvaltningsgrupp

2 Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 4 Starta QlikView... 4 Inloggning... 4 Utloggning... 5 Startsidan AccessPoint... 5 Ta skärmdumpar med hjälp av Skärmklippverktyget... 5 I applikationen... 6 Verktygsfält... 6 Symboler i applikationerna... 6 Göra val... 7 Aktuella val... 7 Textsökning... 8 Bokmärken... 8 Låsa val/ låsa upp val... 9 Fliken Om Fliken Komma igång Personalstatistik Två Applikationer Flera flikar Gemensamt för samtliga flikar Växla mellan applikationer Rapporter Valboxarna Fliken Lönestatistik Lönestatistik Raktabell Medianlön Lönekartläggning Fliken personalstatistik Personalstatistik raktabell Antal anställda Antal anställda disputerat Personalstatistik Fliken Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro per år Sjukfrånvaro raktabell Uppföljning utbildning

3 Fliken Uppföljning HST-HPR Förvalda inställningar Valboxarna Sökresultatet Fliken Uppföljning HST-HPR - detaljerad Listboxen Fliken Uppföljning utbildning Rapporten Studieavbrott Rapporten Studieuppehåll Uppföljning forskarutbildning Flera flikar Valboxarna - gemensamt för alla flikar Fliken Antagning Nyantagna (doktor och licentiat) Behörighetsgivande bakgrund Antagningsstatistik Antagningsstatistik - detaljer Fliken Examen Antal doktorsexamen Antal licentiatexamen Brutto-/nettostudietid Brutto-/nettostudietid - detaljer Fliken Uppföljning doktorander Ytterligare valboxar Försörjningsart och aktivitet Handledare Aktiva doktorander Doktorandens progress

4 Introduktion till VIS VIS står för Verksamhets Informations System. Det långsiktiga målet med VIS är att medarbetare inom KI ska ha tillgång till ett användarvänligt verktyg som stöd för uppföljning, analys och styrning av verksamheten. I systemet ska man kunna ta del av nyckeltal, kvalitetsindikatorer och kvantitativ information om KI:s och respektive institutions verksamhet. Vill du veta mer om VIS kan du besöka vår hemsida: Starta QlikView Inloggning Använd följande adress för att logga in i VIS: vis.ki.se/qlikview (skriv inte www före). Om du sitter utanför KI:s eller SLL:s nät måste du använda VPN för att kunna logga in i VIS. Gå till för att ladda ner VPN-klienten och följ instruktionerna. När du loggar in i VIS, ska du använda samma användarnamn (KI-ID) och lösenord som du använder när du loggar in i KI:s mailsystem. Ange ditt användarnamn och lösenord som du använder när du loggar in i din KI-mail: user.ki.se\kattaa *) ********** * Om det inte fungerar kan det bero på inställningar i browsern. Ta då bort första backslashen och prova igen. (Alternativt: Lägg då till en backslash i början av användarnamnet, user.ki.se\kattaa). 4

5 Har du glömt ditt lösenord kan du gå till https://kipw.ki.se/ och beställa ett nytt. Du kan också kontakta din KIMKAT-administratör. Utloggning Vi rekommenderar att du alltid stänger webbläsaren när du avslutat arbetet i VIS så att ingen obehörig får tillgång till VIS data. Stäng ned webbläsaren genom att klicka på det röda krysset i övre högra hörnet. Startsidan AccessPoint När du loggat in kommer du till QlikView AccessPoint. Beroende på vilken behörighet du har visas de applikationer som du har behörighet till. Nedanstående applikationer finns tillgängliga idag. Personalstatistik hämtar uppgifter från Primula Personalstatistik detaljer hämtar uppgifter från Primula Uppföljning utbildning hämtar uppgifter från Ladok Uppföljning forskarutbildning hämtar uppgifter från Ladok Välj den applikation du vill arbeta med genom att klicka på den. Ta skärmdumpar med hjälp av Skärmklippverktyget Du kan använda Skärmklippverktyget för att ta en skärmdump, eller en printbild, av ett objekt på skärmen (t.ex. en graf) och sedan göra anteckningar till, spara eller dela ut. Du kan också kopiera skärmdumpen och klistra in den i ett dokument. Skärmklippverktyget ingår i Windows 7 och du hittar det om du klickar på startknappen (längst ner i högra hörnet). Du kan också använda sökrutan för att söka fram verktyget och sedan lägga till det (sök bland program och filer, ange skärmklippverktyget). 5

6 I applikationen Verktygsfält Verktygsfältet överst i QlikView innehåller följande symboler: Radera. Raderar alla gjorda val. Bakåt. Backar ett steg i listan över gjorda val. Framåt. Går ett steg framåt i listan över gjorda val under förutsättning att Bakåt-knappen har använts dessförinnan. Lås alla val. Låser alla valda värden. Används om vill låsa din val under t ex en session. Motsvaras av kortkommandot: CTRL+SKIFT+L. Lås upp alla val. Låser upp alla låsta värden. Motsvaras av kortkommandot: CTRL+SKIFT+U. Val. Öppnar ett eget fönster med aktuella val. Dina gjorda val visas också i listboxen Aktuella val. Lägg till bokmärke. Gör det möjligt att spara val du använder ofta. Ta bort bokmärke. Öppnar en lista över alla dina bokmärken. Välj ett bokmärke för att ta bort det. Listrutan innehåller en lista över alla bokmärken i dokumentet. Listrutan innehåller en lista över alla rapporter i dokumentet. Klicka på? för att öppna QlikViews hjälpfunktion. Symboler i applikationerna Skriv ut. Utskriften öppnas i nytt fönster där förhandsgranskning är tillgänglig. Exportera till excel. Innehållet exporteras till excel i nytt fönster. Snabbpil- växla mellan graf och tabell. Sortering- dubbelklicka på kolumnrubriken (fetstil) för att växla mellan stigande och fallande sortering. Grå pil indikerar sorteringsordning. Rundpil- växla mellan olika sorteringsbegrepp. Högerklick på rundpil visar alla tillgängliga begrepp. Klicka på frågetecknet för att få kompletterande information om innehållet i rapporten. 6

7 Göra val I QlikView ställer man frågor genom att välja olika värden som presenteras i valboxar. När ett val har gjorts, visas de värden som är relaterade till det valda värdet i tabeller eller i diagram. Listboxen Innehåller en lista över alla värden i ett visst fält. För att göra en sökning klickar du på det som du vill veta mer om. För att göra mer än ett val i samma listbox, ska du hålla CTRL-knappen nedtryckt medan du väljer ytterligare värden. Om värdena du väljer ligger intill varandra kan du istället hålla vänstra musknappen nedtryckt och dra med muspekaren. När du klickat på ett värde i en listbox blir värdet grönmarkerat, vilket betyder att värdet är valt. Resultatet av ditt val visas direkt. Du ser också vilka värden i de andra listboxarna som är relaterade till det valda värdet och vilka som inte är det. Valbara värden är vita och övriga gråmarkerade. För att upphäva valet behöver du bara klicka på det valda värdet igen. Du kan också klicka på ett annat värde i samma listbox. Det val du nu gör kommer att ersätta ditt tidigare val. Multibox Till skillnad mot listboxen så visar multiboxen alla värden som kan väljas samtidigt (dvs det finns ingen rullist). Aktuella val De val som du gjort visas under listboxen Aktuella val. Du kan radera val genom att klicka på suddgummit som är placerat före det val du vill ta bort i listboxen Aktuella val. Du kan radera alla dina val genom att klicka på knappen Radera i verktygsfältet 7

8 Textsökning Ett annat sätt att söka i data är genom textsökning. Detta är vanligtvis det bästa sättet att söka i långa listor, som t ex listan med kursnamn i applikationen Uppföljning utbildning. 1. Klicka på listen till listboxen Gör övriga val för att göra listboxen aktiv. 2. Klicka på den lista där du vill göra en textsökning. Listan öppnas. 3. Skriv den textsträng du vill söka på. Lägg märke till att listboxen nu bara innehåller värden som innehåller den textsträng som du angav. Söksträngen syns i ett separat fönster. Bokmärken Du kan spara dina val för senare bruk. Gör så här för att skapa ett bokmärke. 1. Välj ett eller flera värden 2. Klicka sedan på ikonen Lägg till bokmärke i menyraden (se bild). 3. Ett popup-fönster öppnas Namnet som föreslås för bokmärket är dagens datum. Dessutom får det första bokmärket som skapas en vis dag nummer 1, det andra bokmärket nummer 2, o.s.v. Du kan ändra det förslagna namnet till ett mer förklarande namn. Välj sedan OK. 4. Ditt bokmärke har nu sparats och förts in i listan Välj bokmärken i verktygsfältet. För att se den sparade valkombinationen igen, välj bokmärket från denna lista. Listan över skapade bokmärken rymmer maximalt tio bokmärken. Ta bort ett bokmärke Du kan ta bort ett bokmärke som du skapat. Klicka på ikonen, från listan väljer du sedan det bokmärke du vill ta bort. Klicka sedan på knappen ta bort. Bokmärket är nu raderat. Gå tillbaka genom att klicka på knappen Avbryt. 8

9 Låsa val/ låsa upp val Lås alla val. Du kan låsa dina val under en session för att förhindra att de raderas av misstag. Gör så här: 1. Välj ett eller flera värden i valboxarna 2. Klicka sedan på ikonen Låsa alla val (se bild). 3. De värden du valt blir blåmarkerade och visas tillsammans med en blå fyrkant i Aktuella val. Trots att du låst dina val kan du borra ner dig i de värden du valt, men du kan inte göra ytterligare val. Har du t.ex. låst ett specifikt kalenderår kan du inte välja att lägga till ytterligare ett kalenderår. Lås upp alla val För att låsa upp dina val klickar du på ikonen Lås upp alla val (se bild). De värden som tidigare var blåmarkerade är nu grönmarkerade och det är möjligt att både lägga till och ta bort värden. 9

10 Fliken Om När du valt applikation kommer du till fliken Om. Den innehåller förutom en kort beskrivning av respektive applikations rapporter även kontaktuppgifter till IT Support. Här kan man också se när applikationerna senast uppdaterades med ny data från källsystemet. (Laddad: etc. xxx). Fliken Komma igång Fliken Komma igång innehåller den mest grundläggande informationen om hur du arbetar i QlikView. Dessa beskrivs också i detta dokument. 10

11 Personalstatistik Syftet är att visa statistik baserat på alla anställda på KI. Personalstatistiken är hämtad från källsystemet Primula (KI:s personal- och lönesystem). Två Applikationer Statistiken presenteras i två applikationer. Personalstatistik och Personalstatistik detaljer. I applikationen Personalstatistik kan du t.ex. söka fram medellönen för befattningen forskare och få fram lönestatisk baserat på alla forskare anställda inom KI. Applikationen Personalstatistik detaljer visar samma statistik men du ser endast statistik avseende din institution, dvs. ett mindre urval personer. I personalstatistik detaljer kan du istället gå ner på individnivå och se enskilda anställdas uppgifter. Flera flikar Applikationen består av tre flikar ( Lönestatistik, Personalstatistik och Sjukfrånvaro ) samt två informationsflikar ( Om och kom igång ) som är en handledning för dig som användare. Gemensamt för samtliga flikar Växla mellan applikationer Om du har behörighet till de båda applikationerna kan du växla mellan dessa utan att behöva göra några nya val då du jobbar med en rapport. Detta gör du via den grå knappen upp i högra hörnet Gå till Personalstatistik detaljer eller Gå till Personalstatistik. Rapporter För att välja en rapport så klickar du på den du vill se. Valet ska bli grönmarkerat. Beroende på vilken rapport du väljer uppmanas du att göra olika val. Det är de valen som presenterats i avsnittet (Valboxarna). Nedan finner ni mer information om varje rapport. Då du vill skriva ut resultatet gäller det för samtliga rapporter att du klickar på skrivarikonen i tabellfönstrets högra hörn. Du kan också exportera resultatet till Excel för vidare bearbetning. Klicka på Excel-ikonen i övre högra hörnet på tabellen (ligger till höger om skrivarikonen). 11

12 Valboxarna Valboxarna använder du för att begränsa din utsökning. Överst finns valboxarna Kalenderår och Månad. Beroende på vilken rapport du har valt att titta på kan du välja ett eller flera år eller en eller flera månader. Där ni ser symbolen av en trekant går det att sortera kolumnen stigande respektive fallande. Vill ni att det ska vara sorterat från en annan kolumn så dubbelklickar ni där istället. Välj rapport I fliken Lönestatistik finns det tre rapporter; Lönestatistik Raktabell, Medianlön och Befattningskategori Lönekartläggning. För mer utförlig I urvalet information Befattningskategori om varje rapport har se alla vidare befattningar i handledningen inom under KI kategoriserats respektive flik. och samlats till olika aggregat. Detta för att få en övergripande bild då det finns många Övriga i Primula. olika val befattningar inom KI. De som Beroende har ett på _ vilken år på Applikation slutet används du för uppföljning befinner dig till i har årsredovisningen. du olika Befattningskategorierna urvalsmöjligheter. Det som är de skiljer som finns sig i Primula. är att den med detaljer även kan söka ut på personnummer och namn. Resterande val kan alla göra oavsett vilken applikation man befinner sig i. Befattning Det finns drygt 200 olika befattningar att välja på. Via rullisten kan du scrolla dig Kön fram för att välja en eller flera befattningar. Du kan begränsa Det är urvalet befattningar genom som att finns välja i K Primula. för att enbart välja Kvinnor eller M för att enbart välja Män. 12 Institution Beroende på vilka rättigheter du har samt vilken applikation du befinner dig i kan du välja att söka ut en eller flera institutioner. Den översta A Hist inst är en fiktiv institution för att samla ihop eventuell gammal data.

13 Befattningskategori I urvalet Befattningskategori har alla befattningar inom KI kategoriserats och samlats till olika aggregat. Detta för att få en övergripande bild då det finns många olika befattningar inom KI. De som har ett _ år på slutet används för uppföljning till årsredovisningen. Befattningskategorierna är de som finns i Primula. Befattning Det finns drygt 200 olika befattningar att välja på. Via rullisten kan du scrolla dig fram för att välja en eller flera befattningar. Det är befattningar som finns i Primula. BESTA Här visas BESTA-koden för varje anställning som består av 9 Positioner; 1-2 Arbetsområde 3 Grupperingsnivå 4 Chef/icke chef 5-6 Lokal komplettering 7 Enighet/oenighet 8 SSYK-nyckel 9 Kompetenskategori 13

14 Institution Beroende på vilka rättigheter du har samt vilken applikation du befinner dig i kan du välja att söka ut en eller flera institutioner. Den översta A Hist inst är en fiktiv institution för att samla ihop eventuell gammal data. Löneart De olika löneartskoderna är de koder varje anställd är inlagd med i Primula. Den identifierar vilken typ av anställning individen har. Åldersintervall Här kan man välja att se Här kan man välja att se statistiken baserat per ålder. Den är indelad inom tre olika grupper , samt åldern år när det gäller Lönestatistik. För personaloch sjukfrånvarostatistiken är intervallet uppdelat på 0-29, och 50- år. 14

15 Fliken Lönestatistik I fliken Lönestatistik kan man ta ut fyra olika rapporter. Man behöver också aktivt göra några val för att få ut rätt data. Under respektive rapport visas vilka val det är. Sedan registreras grundomfattning för alla anställda med en kombinationsanställning. Grundomfattning är den faktiska arbetstiden vid KI enligt avtal med SLL. I statistiken redovisas lön efter en grundomfattning satt till 70 % för att statistiken ska bli jämförbar både internt och med andra lärosäten. Ex en professor som är kombinationsanställd med en grundomfattning på 80 %, grundlön är kr ingår i underlaget med kr. Beräknas enligt (68 000/0,8)x0,7= kr i VIS. För att välja en av de fyra rapporterna så klickar du på den du vill se. Valet ska bli grönmarkerat. Beroende på vilken rapport du väljer uppmanas du att göra olika val. Det är de valen som presenterats i avsnittet ovan (Valboxarna). Nedan finner ni mer information om varje rapport. Då du vill skriva ut resultatet gäller det för samtliga rapporter att du klickar på skrivarikonen i tabellfönstrets högra hörn. Du kan också exportera resultatet till Excel för vidare bearbetning. Klicka på Excel-ikonen i övre högra hörnet på tabellen (ligger till höger om skrivarikonen). Lönestatistik Raktabell Då du väljer rapporten Lönestatistik Raktabell uppmanas du att välja ett kalenderår samt en månad för att tabellen ska visas. (OBS, du kan endast välja ett värde gällande kalenderår/månad). När du gjort ditt val avseende period presenteras ditt urval genom en raktabell. Du kan även göra dina övriga val genom att välja ut t.ex. institution, befattning eller åldersintervall. Där urvalet är <6 visas ingen statistik. Texten Visas ej syns istället. (Detta gäller inte i Lönestatistik detaljer där allt visas oavsett hur många individer det är). 15

16 I tabellens vänstra hörn högst upp finns en knapp som liknar en böjd pil framför Befattning. Genom att klicka på den kan man loopa sig runt genom olika kategorier samtidigt som tabellen ändrar utseende. De som finns att välja på är; Befattning, Befattningskategori, Bestakod, Institution samt Åldersintervall. Vill man gå direkt till en annan nivå kan man högerklicka på pilen och klicka på den från listan som kommer fram. OBS! Antal anställningar ska inte förväxlas med antalet anställda, då man som individ kan ha fler anställningar vid KI. Den 10:e percentilen är det värde vilket 10 procent av observationerna understiger eller motsvarar. Den 90:e percentilen är det värde vilket 90 procent av observationerna understiger eller motsvarar. Medianen, är det värde vilket 50 procent av observationerna understiger eller motsvarar. När man är nöjd med sitt urval kan man om man vill välja att skriva ut rapporten (tryck på skrivarknappen) Eller så väljer man att exportera den till Excel (tryck på Excelknappen). 16

17 Medianlön I rapporten Medianlön är det tillåtet att välja flera perioder samtidigt gällande Kalenderår och Månad. Rapporten kan presenteras i tabellform och grafiskt i ett stapeldiagram. Genom att trycka på knappen snabbval som är dubbelpilarna till höger om Excelknappen kan du växla mellan dessa bilder fram och tillbaka. 17

18 Lönekartläggning Då du väljer rapporten Lönekartläggning uppmanas du att välja ett kalenderår samt en månad för att tabellen ska visas. (OBS, du kan endast välja ett värde gällande kalenderår/månad). Varje prick i diagrammet motsvarar en individs anställning. Röd prick för kvinnor och blå för män. De två lodräta röda strecken visar var 10:e och 90:e percentilen befinner sig. Har man gjort ett urval som innebär att det är <11 individer visas ingen statistik då det är för få individer för att visa. Obs, detta gäller ej i personalstatistik detaljer där du kan se allt. I diagrammet går det att zooma in ett område om man är intresserade av en viss målgrupp. Detta görs genom att dra med höger musknapp och sedan släppa. Diagrammet uppdateras till att enbart visa de som du har valt att zooma in. Vill du återgå till föregående läge kan du klicka på bakåtpilen högst upp i menyraden knappen näst längst till vänster. I diagrammet kan man välja att klicka på en enskild punkt och får då fram information angående just den observationen. Det visas i rutan Urval. De som har tillgång till applikationen detaljer ser här även namn och personnummer. För att återgå till föregående läge kan du klicka på bakåtpilen högst upp i menyraden knappen näst längst till vänster. 18

19 Fliken personalstatistik I fliken personalstatistik kan man ta ut fyra olika rapporter. Man behöver också aktivt göra några val för att få ut rätt data. Nedan går vi igenom steg för steg vad det är för val du kan göra. För att välja en av de tre rapporterna så klickar du på den du vill se. Valet ska bli grönmarkerat. Beroende på vilken rapport du väljer uppmanas du att göra olika val. Nedan finner ni mer information om varje rapport. Då du vill skriva ut resultatet gäller det för samtliga rapporter att du klickar på skrivarikonen i tabellfönstrets högra hörn. Du kan också exportera resultatet till Excel för vidare bearbetning. Klicka på Excel-ikonen i övre högra hörnet på tabellen (ligger till höger om skrivarikonen). Personalstatistik raktabell När du väljer rapporten uppmanas du att välja ett år och en månad. När du gjort ditt val avseende period presenteras ditt urval genom en raktabell. Du kan även göra dina övriga val genom att välja ut t.ex. institution. Tabellen visar antal helårsarbetskrafter (heltidsekvivalenta) samt disputerade helårsarbetskrafter. (observera, de som syns som disputerade är enbart de som har registrerats i PA-webben). I tabellens vänstra hörn högst upp finns en knapp som liknar en böjd pil framför Befattning. Genom att klicka på den kan man loopa sig runt genom olika kategorier (se bilden till vänster) samtidigt som tabellen ändrar utseende. Vill man gå direkt till en annan nivå kan man högerklicka på pilen och klicka på en från listan som kommer fram. 19

20 Antal anställda I rapporten antal anställda går det bra att välja flera tidsperioder samtidigt. Rapporten visar antal anställda samt antal helårsarbetskrafter, där man tar hänsyn till den anställdes omfattning. Rapporten kan presenteras i tabellform och grafiskt i stapeldiagram. Genom att klicka på snabbval som är dubbelpilarna till höger om excelknappen kan du växla mellan dessa bilder fram och tillbaka. Antal anställda disputerat I rapporten antal anställda disputerat går det bra att välja flera tidsperioder samtidigt. Observera Antal disputerade, här redovisas bara de som är registrerade i kompetensträdet i PA-webben. Rapporten kan presenteras i tabellform och grafiskt i stapeldiagram. Genom att klicka på snabbval som är dubbelpilarna till höger om excelknappen kan du växla mellan dessa bilder fram och tillbaka. 20

21 Personalstatistik I rapporten personalstatistik kan du endast välja ett år och en månad i taget som tidsperiod. Rapporten består av 3 delrapporter där man i samtliga tittar på faktorerna män/kvinnor och hur det ser ut i olika åldersgrupper. I den översta rapporten, fritt åldersintervall går det att själv ställa in åldersintervallet. Det finns att välja mellan 5, 10, 15 och 20 år. Här kan du se hur de anställda är representerade; kvinnor/män i de olika åldersgrupperna. I rapporten antal i pensionsålder längst ned till vänster kan du se hur många män/kvinnor som väntas gå i pension. Du väljer själv vilken ålder du utgår från, finns att välja. Om du håller pekaren på stapel visas det siffror hur det fördelar sig mellan kvinnor/män per ålder. Klickar du på snabbpilen får du det presenterat i tabellform. 21

22 I rapporten Antal anställda längst ned till höger presenteras ett cirkeldiagram där du kan välja att se fördelningen av de anställda mellan fyra kategorier; kön, befattning, befattningskategori och institution. Klicka på den framåtböjda pilen för att loopa dig fram till nästa kategori. Det går att visa diagrammet som helbild genom att klicka på knappen längst till höger. För att återställa bilden klicka på samma knapp en gång till. Då visas de tre rapporterna samtidigt igen, vilket var ursprungsläget. 22

23 Fliken Sjukfrånvaro I fliken sjukfrånvaro kan man ta ut två olika rapporter, sjukfrånvaro per år och sjukfrånvaro raktabell. Man behöver också aktivt göra några val för att få ut rätt data. Nedan går vi igenom steg för steg vad det är för val du kan göra. För att välja en rapport så klickar du på den du vill se. Valet ska bli grönmarkerat. Beroende på vilken rapport du väljer uppmanas du att göra olika val. Nedan finner ni mer information om varje rapport. Observera att statistiken är direkt hämtat från Primula, vilket förutsätter att varje individ har sin sjukfrånvaro registrerad. (Med stor sannolikhet förekommer ett visst mörkertal). Då du vill skriva ut resultatet gäller det för samtliga rapporter att du klickar på skrivarikonen i tabellfönstrets högra hörn. Du kan också exportera resultatet till Excel för vidare bearbetning. Klicka på Excel-ikonen i övre högra hörnet på tabellen (ligger till höger om skrivarikonen). Sjukfrånvaro per år I den här rapporten går det bra att välja flera tidsperioder samtidigt. För att välja flera håll in Ctrl- knappen och klicka på tidsperioden. I tabellen visas en kolumn för totalt antal Sjuktimmar och en för Lång sjuktimmar (antalet sjuktimmar då du varit sjuk i mer än 60 dagar i en sammanhängande period). Genom att klicka på den framåtböjda pilen kan man få statistiken uppdelat per månad (År Månad) eller en summering (År) för de månader man har valt. Om man klickar på snabbpilen så presenteras statistiken grafiskt. Även här kan du välja att se resultatet per månad eller summerat för de aktuella månaderna man har valt. 23

24 Sjukfrånvaro raktabell I den här rapporten kan du endast välja ett år i taget. Däremot kan du välja flera månader. I raktabellens kolumn längst till vänster visas institutioner, men du kan även välja att utgå från; åldersintervall, kön, befattningskategori och befattning. Välj något av detta genom att klicka på den framåtböjda pilen i kolumnens överskrift. De andra kolumnerna är följande statistik från Primula; Sjuk tim Antalet sjuktimmar under vald tidsperiod. Långsjuktim Antalet sjuktimmar då du varit sjuk i mer än 60 dagar i en sammanhängande tid. Andel Långtidssjukfrånvaro Antalet Långsjuktimmar/Sjuktimmar. Andel Sjuktim av ordinarie arb tim Antalet sjuktimmar/ordinarie arb.tim. Ordinarie arb.tim Summan av ordinarie arbetstid. Du kan få statistiken sorterad efter en viss kolumn. (Ovan exempel är sorterat per Sjuktim och i fallande ordning. Önskar du få det sorterat efter en annan kolumn så dubbelklickar du högst upp i kolumnen så visas där en liten pil. Visas pilen upp är det stigande och ned för fallande. Vill du skifta på detta så dubbelklickar du på pilen som då ändrar riktning och uppdaterar sorteringen. 24

25 Uppföljning utbildning Den här applikationens syfte är att visa statistik avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå med data från Ladok. Applikationen laddas med nya data varje dag med undantag för HST och HPR som laddas med ny data en gång i veckan. Fliken Uppföljning HST-HPR I denna flik får du en bra översiktsbild över antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) samt prestationsgrad per finansieringsform, institution eller program redovisat över år eller terminer. Resultatet presenteras dels i en vanlig rak tabell, dels i ett trenddiagram där du kan se utvecklingen över tid utifrån de val du gjort. HST Antalet studenter som är förstagångsregistrerade resp fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängsomfattning under en viss period dividerat med 60. HPR Summa avklarade högskolepoäng på kurs/moment under en viss period dividerat med 60. Förvalda inställningar När du loggar in i applikationen är innevarande kalenderår och finansieringsformen Statsanslag förvalda och grönmarkerade. Inga andra val är gjorda. 25

26 Valboxarna Valboxarna använder du för att begränsa din utsökning. Överst i varje flik finns valboxarna Kalenderår och Termin. Du kan välja en eller flera kalenderår eller en eller flera terminer, beroende på vilket resultat du vill söka fram. Finansieringsform HST och HPR utgår från registreringar och resultat på kurs Kompletterande utbildning avräknas mot särskilt anslag Statsanslag - ordinarie anslag (exkl kurser där studieavgift är betald) Studieavgift kurser där studieavgift är betald Uppdragsutbildning poänggivande uppdragsutbildning ersättning enligt avtal med uppdragsgivare Institution Presenteras med den tvåställiga institutionskoden samt två nollor Program/Fristående kurs Programbenämningen som anges i valboxen kan innehålla en eller flera programkoder för ett utbildningsprogram och har grupperats för att användas i olika redovisningssammanhang för att lättare få ut statistik. Vilka programkoder som ingår i respektive programbenämning framgår av resultatet i den raka tabellen. Programkoden utgår från en fastställd utbildningsplan. Gruppen Fristående kurs innehåller alla fristående kurser. Kurskod Kurskoden utgår från den fastställda kursplanen.! Vill du begränsa din sökning ytterligare kan du göra det i fliken Uppföljning HST-HPR detaljer där det finns fler värden att välja bland. 26

27 Sökresultatet Resultatet presenteras dels i en vanlig tabell, dels i ett diagram. I diagrammet kan du se utvecklingen över tid utifrån de val du gjort. Tabell Diagram HST-HPR eller Prestationsgrad (HPR/HST) Tabellen När du klickar på en rad i tabellen visas resultatet för nästa nivå, på så sätt kan du borra ner dig i siffrorna, dock lägst till kursnivå. Diagrammet Du kan välja mellan två olika typer av diagram för att presentera dina siffror. Det gör du genom att klicka på flikarna som finns längst ner i diagramfönstret. Stapeldiagrammet (HST-HPR) visar siffrorna för HST i form av blå staplar och siffrorna för HPR som en röd linje som går genom stapeln. Linjediagrammet visar prestationsgraden (HPR/HST) i form av en linje över tid (se bild ovan). Du kan också välja att presentera dina siffror per termin istället för kalenderår. Det gör du genom att klicka på knappen som liknar en böjd pil och som finns i fönstrets nedre högra hörn. Då presenteras resultatet istället terminsvis. För att komma tillbaka till kalenderår klickar du på knappen igen. När du exporterar till Excel får du resultatet redovisat på de kalenderår du valt. Än så länge är det bara här det fungerar att få resultatet redovisat per kalender/termin när du valt fler kalenderår eller terminer. Så länge du valt en eller flera kalenderår och inte markerat ingående terminer så presenteras resultatet tillsammans med siffrorna för de övriga kalenderåren. Om du i stället väljer en eller flera terminer inom ett kalenderår så visas endast resultatet för de valda terminerna i diagrammet utan de övriga jämförande terminerna. 27

28 Fliken Uppföljning HST-HPR - detaljerad I denna flik kan du följa upp prestationer per institution, program och kurs på detaljnivå redovisat över år eller terminer. Resultatet presenteras i tabellen fördelat på programkod (motsv), institution, finansieringsform, kurskod, kursbenämning, hp, HST, HPR och prestationsgrad. När du klickar på en rad i tabellen visas resultatet för nästa nivå, på så sätt kan du borra ner dig i siffrorna, dock lägst till kursnivå. Listboxen Listboxen innehåller flera vallistor med värden som alla är relaterade till kursen (kursplanen, kurstillfället eller resultatet). Klicka på ett objekt, t ex Institution, för att öppna en lista över möjliga val. Institution Presenteras med den tvåställiga institutionskoden och institutionsförkortningen. Program/fristående kurs Programbenämningen kan innehålla en eller flera programkoder för ett utbildningsprogram. Gruppen Fristående kurs innehåller alla fristående kurser Programkod Programkoden utgår från fastställd utbildningsplan som gäller fr.o.m. en viss termin. 28

29 Inriktning Väljer du ett program (genom programkod ovan) som har en inriktning kan du här begränsa din utsökning att omfatta en eller flera av programmets inriktningar. Kursnamn Här kan du söka ut en specifik kurs genom att söka bland kursbenämningarna. Dessa presenteras i alfabetisk ordning. Du kan också fritextsöka genom att klicka på objektet och skriva in kursbenämningen och sedan bekräfta med Enter. Kurskod Kurskoden utgår från den fastställda kursplanen. Finansieringsform Den vanligaste finansieringsformen är statsanslag. Övriga val du kan göra är Kompletterande utbildning, Studieavgift och Uppdragsutbildning. Utbildningsområde Resultatet redovisas per det utbildningsområde du väljer. Det är utifrån utbildningsområdet som lärosätena får ersättning för HST och HPR. Huvudområde Kursens huvudområde framgår av den fastställda kursplanen. 29

30 Kön Resultatet redovisas per det kön du väljer. Undervisningsform På vilket sätt undervisningen bedrivs vid ett visst kurstillfälle. _ Utresande utbytesstudent DST Distansutbildning ITD Internetbaserad distans NML Normal, den mest förekommande Utbildningsnivå Du kan välja mellan Grundnivå och Avancerad nivå. Kursens utbildningsnivå framgår av den fastställda kursplanen. Kursplaner fastställda att gälla före 1 juli 2007 saknar uppgift om utbildningsnivå.! Även om du gjort val som omfattar flera kalenderår eller terminer visas endast en totalsumma för de val du gjort. Du kan ta med dig dina val till fliken Uppföljning HST-HPR och där presentera resultatet i ett diagram. Du får då också möjlighet att exportera resultatet till Excel där resultatet redovisas på de kalenderår eller terminer du valt. 30

31 Fliken Uppföljning utbildning I denna flik kan du följa upp studieuppehåll och studieavbrott på program. Klicka på Rapport i valboxen Välj rapport. I vallistan kan du nu välja den rapport du vill arbeta med. Rapporten Studieavbrott Avbrotten grupperas utifrån de anvisningar som Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd (UFS) utfärdat och som gäller för dokumentation av studieavbrott i Ladok (se förklaring till kolumnrubrikerna nedan). 1. Välj rapporten Studieavbrott 2. Välj kalenderår och/eller termin 3. Välj program eller programkod (se förklaring i fliken Uppföljning HST-HPR) Även om du valt flera kalenderår eller terminer visas endast totalsumman för de val du gjort. Förklaring till kolumnrubrikerna Studieavbrott Antagen ny UP Studenten har själv meddelat studieavbrott. Student som återupptar sina studier efter ett tidigare uppehåll. På grund av att utbildningen genomgått förändringar och följer en ny utbildningsplan, antas studenten till denna. Avbrottet läggs på den tidigare utbildningsplanen. 31

32 TG termin Adm.avbrott Övrigt Student som antagits till termin 1 men som på grund av tillgodoräknanden (av en eller flera kurser inom programmet) och platsbrist måste invänta högre programtermin. Administrativt avbrott dokumenteras i Ladok på en student i utbildning som vid terminsstarten varken har registrerat sig för fortsatta studier, ansökt om studieuppehåll eller anmält avbrott. Avbrottet är inte dokumenterat i enlighet med anvisningarna och kan därför inte redovisas under någon av ovanstående rubriker. Rapporten Studieuppehåll Besluten om studieuppehåll grupperas utifrån de anvisningar som UFS utfärdat och som gäller för dokumentation av studieuppehåll i Ladok. 1. Välj rapporten Studieuppehåll 2. Välj ett kalenderår och en termin 3. Välj program eller programkod (se förklaring i fliken Uppföljning HST-HPR) Förklaring till kolumnrubrikerna Från och med denna termin Utlöpande Pågående Totalt Antal studieuppehåll som startar den valda terminen. Antal studieuppehåll som avslutas den valda terminen (här ingår även studieuppehåll som börjar och slutar vald termin). Antal studieuppehåll som pågår den valda terminen, dvs som påbörjats tidigare än den valda terminen och som avslutas efter den valda terminen. Totalt antal studieuppehåll den valda terminen. 32

33 Uppföljning forskarutbildning Den här applikationens syfte är att visa statistik och information avseende utbildning på forskarnivå. Doktorand i detta dokument avser, i enlighet med Högskoleförordningen, en student som är antagen till och bedriver utbildning på forskarnivå. Denna benämning gäller såväl vid antagning till licentiatexamen som vid antagning till doktorsexamen. Flera flikar Applikationen består av tre flikar; Antagning, Examen och Uppföljning doktorander samt två informationsflikar ( Om och Kom i gång ). I fliken Uppföljning doktorander kan du gå ner på individnivå och följa upp enskilda doktorander. Applikationen laddas med ny data varje dag. Valboxarna - gemensamt för alla flikar Valboxarna använder du för att begränsa din utsökning. Överst finns valboxarna Kalenderår och Månad. I fliken Uppföljning doktorander finns också tidsperioden termin (H/V). Beroende på vilken rapport du valt kan du välja ett eller flera år eller en eller flera månader. När du loggar in i applikationen är innevarande kalenderår förvalt och grönmarkerat. Inga andra val är gjorda. Institution Du kan välja att söka ut en eller flera institutioner. Om A Hist inst visas i listan beror det på att det då finns uppgifter som är kopplade till en nedlagd institution. A Hist inst är en fiktiv institution som samlar ihop ev. gammal data. 33

34 Nationellt forskningsämne (SCB) Här kan du välja att begränsa på en eller flera av SCB:s forskningsämnen. Alla forskarutbildningsämnen vid KI, t.ex. H7MDV302, är kopplade till en av SCB:s nationella forskningsämnen och används av SCB för nationell statistik. Åldersfördelning Du kan begränsa urvalet genom att välja en eller flera åldersgrupper och resultatet visas per den/de åldersgrupper du valt. Åldersgrupperna är samma som de som används i Årsredovisningen. Könsfördelning Du kan begränsa urvalet genom att välja K för att enbart välja Kvinnor eller M för att enbart välja Män. Resultatet visas per det kön du väljer. 34

35 Fliken Antagning I fliken Antagning finns det fyra rapporter, Nyantagna (doktor och licentiat) Behörighetsgivande bakgrund Antagningsstatistik Antagningsstatistik detaljer Nyantagna (doktor och licentiat) Nyantagen Om doktoranden har flera antagningar, t.ex. vid byte av ämne eller institution, används den tidigaste antagningens datum som datum för antagningen. När du gjort dina val presenteras resultatet dels i en tabell, dels i tre grafer. Tabellen visar antal nyantagna till forskarutbildning, fördelat på doktor respektive licentiat, redovisat per institution. Du får också information om könsfördelning och andelen kvinnor. Rapporten Nyantagna (år ) visar summan av antal nyantagna till Licentiat och Doktor, från valt kalenderår och fyra år bakåt, Uppdateras vid val av år. >> Genom att klicka på snabbpilen i diagrammets högra hörn presenteras siffrorna i form av en tabell. Klicka på snabbpilen igen för att komma tillbaka till diagrammet. 35

36 I rapporten Könsfördelning får du se hur många Kvinnor respektive Män som antagits totalt den valda tidsperioden (doktor och licentiat). I rapporten Åldersfördelning presenteras de nyantagnas ålder i form av ett stapeldiagram där du också ser könsfördelningen redovisat per åldersgrupp. >> Genom att klicka på snabbpilen i diagrammets högra hörn presenteras siffrorna i form av en tabell. Klicka på snabbpilen igen för att komma tillbaka till diagrammet. 36

37 Behörighetsgivande bakgrund I den här rapporten får du information om de nyantagnas behörighetsgivande bakgrund, dvs. grundexamen (motsvarande), vilket lärosäte som utfärdat examen och i förekommande fall även landet för lärosätet. Tabellen visar de nyantagnas behörighetsgivande bakgrund redovisat för antagen doktor respektive licentiat. De tre liggande stapeldiagrammen visar vilka lärosäten som utfärdat de behörighetsgivande examina och i vilket land lärosätet ligger. Svenskt lärosäte och Utländsk lärosäte För att se vilka lärosäten som döljer sig bakom definitionen Övriga kan du klicka på stapeln och ytterligare fem lärosäten visas, klicka igen och ytterligare fem visas, osv. Informationen i de övriga två diagrammen uppdateras samtidigt. >> Genom att klicka på snabbpilen i diagrammens högra hörn presenteras siffrorna istället i form av en tabell. Klicka på snabbpilen igen för att komma tillbaka till diagrammet. 37 Land för lärosäte Diagrammet visar vilka länder som utfärdat de nyantagnas grundexamen samt hur könsfördelningen ser ut. >> Genom att klicka på snabbpilen i diagrammens högra hörn presenteras siffrorna istället i form av en tabell. Klicka på snabbpilen igen för att komma tillbaka till diagrammet.

38 Antagningsstatistik I fliken Antagningsstatistik finns det fyra rapporter Antagningsstatistik (tabell) Antagningsstatistik (år xxxx-xxxx) Könsfördelning Åldersfördelning Tabellen Antagningsstatistik visar hur många som antagits till Doktorsexamen, Licentiatexamen samt antagits till Doktor senare del*. Du får också information om fördelningen på kvinnor respektive män samt andel kvinnor. Samtliga siffror redovisas per institution. *Doktorand med tidigare licentiatexamen antas till Doktor senare del. Antagningsstatistik (år xxxx-xxxx) visar det totala antalet antagna per antagningstyp (Doktor senare del, Licentiat och Doktor) för det valda året och fyra år bakåt i tiden. >> Genom att klicka på snabbpilen i diagrammens högra hörn presenteras siffrorna istället i form av en tabell. Klicka på snabbpilen igen för att komma tillbaka till diagrammet. 38

39 Rapporten Könsfördelning visar hur många Kvinnor respektive Män som antagits den valda tidsperioden. Rapporten Åldersfördelning visar hur spridningen på ålder är för de antagna den valda perioden. >> Genom att klicka på snabbpilen i diagrammens högra hörn presenteras siffrorna istället i form av en tabell. Klicka på snabbpilen igen för att komma tillbaka till diagrammet. Antagningsstatistik - detaljer Rapporten Antagningsstatistik - detaljer visar, till skillnad mot de övriga rapporterna i fliken, information på individnivå. Här kan du se vilket nationellt forskningsämne som doktoranden antagits till, datum för antagningen samt vid vilken institution doktoranden bedriver sin forskarutbildning. Rapporten är en pivot-tabeli som från start visar alla värden, dvs är helt expanderad. Du kan själv bestämma hur mycket du vill se/visa av informationen genom att klicka på -/+ tecknet i kolumnerna. Gjorda val följer med när du skriver ut respektive skickar till excel. Du kan också högerklicka i fältet där -/+ tecknet finns för att få fler val, t.ex. visas Visa alla på nästa nivå och Dölj alla på nästa nivå. 39

40 40 Till vänster i kolumnrubrikerna Institution och Nationellt forskarämne (SCB) finns en rundpil som du kan använda för att ändra fokus på sorteringsordningen.

41 Fliken Examen I fliken Examen finns det fyra rapporter, Antal doktorsexamen Antal licentiatexamen Brutto-/nettostudietid Brutto-/nettostudietid detaljer Datum för examen. Fr.o.m 1 november 2012 gäller ny hantering av examen på forskarnivå. Det innebär bl.a. att från och med detta datum är datum för examen det datum då examensbeviset utfärdas. Tidigare räknades datumet för disputation/licentiatseminarium som datum för examen. Antal doktorsexamen Tabellen visar antal doktorsexamen, redovisat per institution och nationellt forskningsämne (SCB). Du får också information om hur många av doktoranderna som har en tidigare utfärdad licentiatexamen samt andelen kvinnor i procent. Antalet i kolumnen Varav tidigare licexamen ingår inte i summan för antal utfärdade licentiatexamen för den valda tidsperioden. För att se hur många licentiatexamen som utfärdats under perioden, se rapporten Licentiatexamen. Till vänster i kolumnrubrikerna Institution och Nationellt forskningsämne (SCB) finns en rundpil som du kan använda för att ändra fokus på sorteringsordningen. Rapporten är en pivot-tabeli som från start visar alla värden, dvs är helt expanderad. Du kan själv bestämma hur mycket du vill se/visa av informationen genom att klicka på -/+ tecknet i den första kolumnen. Gjorda val följer med när du skriver ut respektive skickar till excel. 41 Du kan också högerklicka i fältet där -/+ tecknet finns för att få fler val, t.ex. visas Visa alla på nästa nivå och Dölj alla på nästa nivå.

42 Den här rapporten har två rapportflikar som du väljer genom att klicka på flikarna i den nedre delen av rapporten. Antal examen (år xxxx-xxxx) visar antal utfärdade doktors- och licentiatexamen från och med det valda året och fyra år bakåt i tiden. Könsfördelning, antal doktorsexamen (år xxxx-xxxx) visar hur många Kvinnor respektive Män som tagit doktorsexamen det valda året och fyra år bakåt i tiden. Antal licentiatexamen Tabellen Licentiatexamen visar antal utfärdade licentiatexamen, redovisat per Institution, och Nationellt forskningsämne (SCB) för det valda året. Du får också information om andelen kvinnor i procent. Till vänster i kolumnrubrikerna Institution och Nationellt forskarämne (SCB) finns en rundpil som du kan använda för att ändra fokus på sorteringsordningen. Rapporten är en pivot-tabeli som från start visar alla värden, dvs är helt expanderad. Du kan själv bestämma hur mycket du vill se/visa av informationen genom att klicka på - /+ tecknet i den första kolumnen. Gjorda val följer med när du skriver ut respektive skickar till excel. Du kan också högerklicka i fältet där -/+ tecknet finns för att få fler val, val, t.ex. visas Visa alla på nästa nivå och Dölj alla på nästa nivå. OBS! Diagrammet Antal examen (år xxx-xxxx) visar det totala antalet utfärdade doktors- och licentiatexamen från och med den valda terminen och fyra år bakåt i tiden. 42

43 Brutto-/nettostudietid Bruttostudietid* Antal år (antal terminer/2) från antagningstermin till termin för disputation/licentiatseminarium. Kalenderhalvår med studieuppehåll är medräknade liksom halvår som saknar registrering. Nettostudietid* Nettostudietid är studietid omräknad i heltid med hjälp av rapporterad aktivitetsprocent. Endast kalenderår med en aktivitet >0% är med i beräkningarna. Summan av aktivitetsprocenten delat med 200 (2 kalenderhalvår x 100) ger nettostudietid i år. Terminer med aktivitet Antal terminer från antagningstermin till termin för disputation/licentiatseminarium. Endast kalenderhalvår med minst 1% aktivitet räknas med. *KI avviker från den nationella definitionen avseende brutto- och nettostudietid genom att utgå från datum för disputations/licentiatseminarium istället för datum för examen. I denna flik finns ett antal rapporter som rör doktorandernas netto- och bruttostudietid utifrån olika perspektiv. För att kunna tolka statistiken rätt bör man förstå hur beräkningen görs, se faktaruta ovan. Du kan också få denna information genom att klicka på frågetecknet i respektive graf. Den övre grafen i fliken består av två rapporter, Genomsnittlig nettostudietid (år xxxx-xxxx) och Genomsnittlig bruttostudietid (år xxxx-xxxx) för doktor respektive licentiat och visar statistik från och med den valda terminen och fyra år bakåt i tiden. 43

44 Den nedre grafen i fliken består också av två rapporter som visar genomsnittlig netto- och bruttostudietid för licentiat respektive doktor för det valda året och fyra år bakåt i tiden samt information om könsfördelning. För att välja doktor eller licentiat använder du rundpilen som finns till vänster i den nedre delen i diagrammet. Brutto-/nettostudietid - detaljer Fliken innehåller dels en övergripande graf, dels en tabell där man får samma information men på individnivå. I valboxen Avhandling för kan du begränsa ditt urval i rapporten Brutto- /nettostudietid. Den påverkar dock inte resultatet i den övre grafen. Grafen visar total genomsnittlig brutto- och nettostudie (i år) fördelat på Doktor och Licentiat samt genomsnittligt antal terminer med aktivitet (se definition i början av detta avsnitt). Rapporten Brutto-/nettostudietid - detaljer visar information på individnivå. Här kan du se när doktorandens disputation- /licentiatseminarium ägde rum, doktorandens brutto- och nettostudietid, antal terminer med aktivitet samt om personen antogs före höstterminen 1998 (markeras med *). Även i denna graf har du möjlighet att klicka på frågetecknet för att få information om hur beräkningen görs avseende brutto-/ nettostudietid. 44

45 Fliken Uppföljning doktorander I fliken Examen finns det fyra rapporter, Försörjningsart och aktivitet Handledare Aktiva doktorander Doktorandens progress I fliken Uppföljning doktorander är tidsperspektivet alltid en termin. Det går inte att ta med sig val avseende tidsperiod som gjorts tidigare till denna flik från de övriga flikarna. I den här fliken ser du information om doktoranden på individnivå. Ytterligare valboxar I denna flik har det tillkommit val som gör att du kan begränsa ditt urval ytterligare. Antagen till Du kan välja att begränsa på om doktoranden är antagen till Doktor eller Licentiat. Gör du ingen begränsning får du med båda. Aktivitetsintervall (definitiv aktivitet) Du kan välja att begränsa på en eller flera aktivitetsintervaller. Aktiviteten utgår från doktorandens definitivt inlagda aktivitet den valda terminen. För bästa resultat bör utsökningen göras i juli månad för en vårtermin och i januari för en hösttermin. 0% = avser studieuppehåll Tips! För att söka fram alla doktorander som har en aktivitetsprocent på minst 10% (används bl.a. i årsredovisningen) markeras intervallerna 10%-49% och 50%-100%. Denna valbox finns endast i rapportfliken Aktivitet och försörjning. I rapportflikarna Handledare, Aktiva doktorander och Doktorandens progress kan du välja att begränsa ditt urval på om doktoranden är registrerad eller inte den valda terminen. N = avser studieuppehåll 45

46 Handledare Handledaren presenteras med namn och handledarkoden inom parantes efter namnet. Handledare som endast presenteras med koden inom parantes är markerade som inaktiva i Ladok. En anledning till det kan vara att de avslutat sitt handledarskap vid KI eller om institutionen de varit verksam vid lagts ner, t.ex. vid en institutionssammanslagning. Handledarens Inst. Här visas institutionstillhörigheten för de handledare som är aktiva hela eller del av den termin du valt. OBS! Ibland kan även nedlagda institutioner visas, det beror då på att handledaren inte "flyttats" över till doktorandens nya institution. Huvudhandledare J/N Här kan du välja att bara ta med information som är kopplade till handledare som är huvudhandledare. Bihandledare J/N Här väljer du om du bara vill ta med information som är kopplade till handledare som är bihandledare. 46

47 Försörjningsart och aktivitet I denna flik finns tre rapporter Försörjningsart Aktivitet och försörjning Antal doktorander per försörjningsart Rapportering och dokumentation av doktorandens definitiva aktivitet och försörjning sker två gånger per år, i slutet av juni och i slutet av december. För bästa resultat bör utsökningen göras i juli månad för en vårtermin och i januari för en hösttermin. Tabellen Försörjningsart visar antal doktorander per försörjningsart den valda terminen. Totalsumman avser antalet unika doktorander. OBS! En doktorand kan ha flera försörjningsarter varför det inte går att summera antalet doktorander per försörjningsart och få samma antal som i raden Total. Använd knapparna i den nedre delen av tabellen för att växla mellan rapporterna Försörjningsart och Aktivitet och försörjning. 47

48 Tabellen Aktivitet och försörjning visar information på individnivå. Utifrån vald termin får du information om doktorandens definitiva aktivitet och försörjning, antagningsdatum samt forskarutbildningsämne. Klicka på frågetecknet (?) och du får förklaring till koderna för försörjningsarterna. Rapporten är en pivot-tabeli som från start visar alla värden, dvs är helt expanderad. Du kan själv bestämma hur mycket du vill se/visa av informationen genom att klicka på -/+ tecknet kolumnen. De val du gör följer med när du skriver ut respektive skickar till excel. Du kan också högerklicka i fältet där -/+ tecknet finns för att få fler val, t.ex. visas Visa alla på nästa nivå och Dölj alla på nästa nivå. Diagrammet Antal doktorander per försörjningsart visar antal doktorander per försörjningsart över tid, från vald termin och 9 terminer bakåt i tiden. Använd pilarna till att bläddra fram fler försörjningsarter. Klicka på rundpilen vid Försörjningsartskod och du får försörjningsarterna i klartext. Klicka på doktorandens namn och du får i den nedre grafen doktorandens försörjningsart/-er över tid, från vald termin och nio terminer tillbaka. OBS! Grafen visar inte doktorandens aktivitetsprocent och försörjningsartens fördelning per termin utan endast de försörjningsarter doktoranden haft de aktuella terminerna. 48

49 Handledare I denna flik finns tre rapporter Handledare och doktorander Handledare per institution - top 15 Doktorander per institution För rapporterna i denna flik gäller följande två kriterier; - doktoranden ska vara registrerad den valda terminen och - doktorandens handledare ska vara aktiv den valda terminen, dvs handledarens startdatum är senast den valda terminen och slutdatum måste ligga inom den valda terminens tidsintervall (halvår) eller senare. Klicka på respektive flik i nedre del av tabellen för att välja rapport. Tabellen Handledare och doktorander visar aktiva handledare och deras doktorander och utgår från att doktoranden är registrerad (J) den valda terminen eller har inlagt studieuppehåll (N). Tabellen visar om handledaren är huvudeller bihandledare för doktoranden genom att siffran 1 anges i kolumnen 'H-handl' eller 'B-handl'. Startdatum och ev. slutdatum visas för handledaren. En doktorand som byter ämne/institution under en termin byter också handledare. Om det skett den termin du valt syns det här. 49

50 >> Genom att klicka på snabbpilen i diagrammets högra hörn kan du bläddra dig fram till tre olika grafer som alla visar antal doktorander per huvudhandledare respektive bihandledare per institution (doktorandens) den valda terminen. 1. Stapeldiagram 2. Linjediagram 3. Tabell För samtliga rapporter är det doktoranden per huvudhandledare som styr sorteringsordningen. Diagrammet Handledare per institution top 15 visar statistik över aktiva handledare och deras doktorander. Du kan ändra perspektiv i diagrammen genom att klicka på rundpilen. Du kan välja att sortera på perspektiven Institution (doktorandens) eller Handledare. De val du gjort i ovanstående rapporter följer med till tabellen. 50

51 Den sista rapporten i fliken heter Doktorander per institution. Tabellen visar antal huvudhandledare, bihandledare och doktorander redovisat per institution (doktorandens). Du får också antalet doktorander per huvud- respektive bihandledare utifrån de val du gjort. Denna rapport är en kombination av de andra rapporterna i denna flik. OBS! Denna rapport ska inte användas om du valt att begränsa ditt urval på en specifik handledare eftersom rapporten utgår från doktorandperspektivet och inte från handledarperspektivet. 51

52 Aktiva doktorander Tabellen Aktiva doktorander visar information på individnivå och utgår från att doktoranden är registrerad den valda terminen (J/N). Av rapporten framgår om doktoranden tagit examen den valda terminen och beroende på när du gör utsökningen får du också information om definitiv aktivitet den valda terminen. I denna rapport får du också information om hur många doktorander som ingår i sökresultatet, se rapportens rubrik (Aktiva doktorander (sökresultat antal doktorander: xxxx). Doktorandens progress Tabellen Doktorandens progress visar information på individnivå och utgår från att doktoranden är registrerad den valda terminen (J/N). I denna rapport får du också information om hur många doktorander som ingår i sökresultatet, se rapportens rubrik (Doktorandens progress (sökresultat antal doktorander: xxxx). Förklaring till tabellens kolumner: Typ L/D - Om doktoranden är antagen till Licentiat eller Doktor Antagen - Doktorandens första antagningsdatum, om flera antagningar finns Reg J/N - Om doktoranden är registrerad den valda terminen (J) eller om doktoranden har studieuppehåll (N) Ack. antal terminer - Antal terminer doktoranden varit registrerad på (J/N) t.o.m. den valda terminen Ack. aktivitet % - Summan av doktorandens definitiva aktivitet t.o.m. den valda terminen Introkurs Datum då doktoranden, med godkänt resultat, deltog i introduktionskursen. Halvtidskontroll Datum för genomförd halvtidskontroll Examen - Datum för examen Forskarutbildningsämne KI:s lokala kod för det forskarutbildningsämne som doktoranden antas till och som är kopplad till den institution som doktoranden ska registreras på. Kodens två första tecken utgår från institutionskoden, och följs av MDV (förkortning på KI:s ämne Medicinsk vetenskap) och avslutas med de tre sista siffrorna från SCB:s kod för aktuellt nationellt forskningsämne. 52

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Mars 2012 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Mars 2012 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System Mars 2012 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 4 Allmänt om verktyget QlikView... 4 Starta QlikView... 4 Inloggning...

Läs mer

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Mars 2012 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Mars 2012 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System Mars 2012 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 3 Allmänt om verktyget QlikView... 3 Starta QlikView... 3 Inloggning...

Läs mer

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 3 Starta QlikView... 3 Inloggning... 3 Utloggning... 3 Startsidan

Läs mer

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 4 Starta QlikView... 4 Inloggning... 4 Utloggning... 4 Startsidan

Läs mer

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 3 Starta QlikView... 3 Inloggning... 3 Utloggning... 3 Startsidan

Läs mer

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Maj 2015 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Maj 2015 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System Maj 2015 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 4 Starta QlikView... 4 Inloggning... 4 Utloggning... 5 Startsidan AccessPoint...

Läs mer

Innehåll. Exempel på rapporter Uppföljning Utbildning

Innehåll. Exempel på rapporter Uppföljning Utbildning Exempel på rapporter Uppföljning Utbildning Innehåll Fliken Uppföljning Hst-Hpr... 2 Rapport 1: Avstämning mot utbildningsuppdraget institution... 2 Rapport 2: Uppföljning av utfall - institution... 2

Läs mer

Handledning till VIS. Ekonomi detaljer. April 2016 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Ekonomi detaljer. April 2016 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Ekonomi detaljer April 2016 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 3 Starta QlikView... 3 Inloggning... 3 Allmänt om hur använda VIS... 4 Val av applikation...

Läs mer

Handledning till VIS. Ekonomiapplikationen. Mars 2016 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Ekonomiapplikationen. Mars 2016 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Ekonomiapplikationen Mars 2016 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 3 Starta QlikView... 3 Inloggning... 3 Allmänt om hur använda VIS... 4 Söka ut information...

Läs mer

RG90 - Registrering, Aktivitet och Försörjning

RG90 - Registrering, Aktivitet och Försörjning Denna funktion används för att registrera doktorander och rapportera deras aktivitet och försörjning. Uppgifterna används i KI:s verksamhetsuppföljningssystem VIS samt skickas till SCB. Inför rapportering

Läs mer

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva på forskarnivå i Ladok Sid: 1 / 11 Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva Innehåll 1. Inledning... 2 2. Etablering och antagning... 2 3. Grundexamen (Behörighetsbakgrund)... 3 4. Handledare...

Läs mer

Inloggning i Ladokportalen för personal

Inloggning i Ladokportalen för personal Inloggning i Ladokportalen för personal Ladokportalen är en webbtjänst som gör det möjligt för all personal att via webben få tillgång till uppgifter i Ladok. Gå till https://ladokportalen.hb.se Ange de

Läs mer

Studentcentrum, Ladok Version 1.0, 2012-07-01 REGISTRERING I LADOK. Avser utbildning på grund- och avancerad nivå

Studentcentrum, Ladok Version 1.0, 2012-07-01 REGISTRERING I LADOK. Avser utbildning på grund- och avancerad nivå Studentcentrum, Ladok Version 1.0, 2012-07-01 REGISTRERING I LADOK Avser utbildning på grund- och avancerad nivå Innehållsförteckning Registrering i Ladok 3 Studiemedel 3 Helårsstudent (HST/HÅS) 3 Kurser

Läs mer

Ladok. Registrering. RG01 Registrering en person 2. RG02 Registrering flera personer 4. RG10 Avbrott på kurs 9

Ladok. Registrering. RG01 Registrering en person 2. RG02 Registrering flera personer 4. RG10 Avbrott på kurs 9 Ladok Registrering OBS! Studenten skall själv registrera sig via webb tjänst och det är endast i undantagsfall som administratören ska registrera studenter. RG01 Registrering en person 2 Beskrivning av

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2014-06-17

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2014-06-17 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE Redigerad 0-06-7 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... ATTESTERARE... INSTÄLLNINGAR... E-post

Läs mer

Innehåll. Exempel på analysrapporter från VIS Personalstatistik December 2014

Innehåll. Exempel på analysrapporter från VIS Personalstatistik December 2014 Exempel på analysrapporter från VIS Personalstatistik December 0 Innehåll Vad är medellönen för befattningen personaladministratör vid KI?... Vad är medellönen för befattningen forskare på Campus?... Hur

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Ladok på forskarnivå vid Umeå universitet

Ladok på forskarnivå vid Umeå universitet Sid 1 (8) vid Umeå universitet Dokumentet är ett komplement till Handläggningsordning för dokumentation av uppgifter i Ladok på forskarnivå vid Umeå universitet. Den är ett stöd och hjälpmedel för i första

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2015-04-22

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2015-04-22 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE Redigerad 05-04- INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... ATTESTERARE... INSTÄLLNINGAR... E-post

Läs mer

REGISTRERING LADOK NOUVEAU

REGISTRERING LADOK NOUVEAU 2002-02-19 MALMÖ HÖGSKOLA REGISTRERING LADOK NOUVEAU 1. Registrering flera personer på kurs sid 2 2. Registrering av en person sid 5 3. Uppflyttning av terminsreg på program sid 7 4. Registrering på program

Läs mer

Minihandbok version 1.0 Analysverktyget i UEDB för att se elevplaceringar i gymnasieskolan

Minihandbok version 1.0 Analysverktyget i UEDB för att se elevplaceringar i gymnasieskolan 20131004 Minihandbok version 1.0 Analysverktyget i UEDB för att se elevplaceringar i gymnasieskolan 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Behörighet... 3 Överblick över analysen... 4 Inbyggd hjälp... 4

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-koordinator Senast uppdaterad: 2012-01-12 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4.

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

valbara programkurser

valbara programkurser Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för arbetet med kurstillfällen för valbara programkurser forskarutbildningsstöd Innehåll 1. Logga in och logga ut... 3 2. Process för att skapa kurstillfällen

Läs mer

Uppgifter på forskarnivå från Handelshögskolan

Uppgifter på forskarnivå från Handelshögskolan Juni 2016 Uppgifter på forskarnivå från Handelshögskolan Instruktion för webbrapportering Innehåll 1. Allmänt... 2 2. Lämna uppgifter... 2 3. Studerande på forskarnivå vid Handelshögskolan i Stockholm...

Läs mer

Selma - Manual Utbildningsplan

Selma - Manual Utbildningsplan Selma - Manual Utbildningsplan Selma 5.4 2013-10-09 Innehållsförteckning UTBILDNINGSPLAN... 3 SKAPA UTBILDNINGSPLAN... 3 ARBETA MED EN PÅBÖRJAD UTBILDNINGSPLAN... 3 Allmänt... 4 Beskrivning... 6 Studieplan

Läs mer

Doktorander vid Handelshögskolan

Doktorander vid Handelshögskolan Maj 2017 Doktorander vid Handelshögskolan våren 2017 Instruktion för webbrapportering Innehåll 1. Allmänt... 2 2. Lämna uppgifter... 2 3. Studerande på forskarnivå vid Handelshögskolan i Stockholm... 3

Läs mer

Önska arbetstider- Manual

Önska arbetstider- Manual Önska arbetstider- Medarbetare Manual Version 2015.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Ange lösen... 3 Lägga in tider... 4 Välj period... 4 Välja arbetspass... 4 Snabbinmatning...

Läs mer

Att använda Saco Lönesök

Att använda Saco Lönesök Manual Saco Lönesök 2010 Att använda Saco Lönesök - presentation av funktionerna. Vad är Saco Lönesök? Saco Lönesök är en webbapplikation kopplad till Sveriges största databas för akademikerlöner. Den

Läs mer

Användarmanual Timvärde El o Fjärrvärme

Användarmanual Timvärde El o Fjärrvärme Användarmanual Timvärde El o Fjärrvärme INNEHÅLL 1 Inloggning...2 2 Översikt...3 2.1 Välj anläggning...4 3 Timvärden...5 3.1 Ändra period...6 3.2 Ändra periodstorlek...7 3.3 Visa som...8 3.4 Enhet...9

Läs mer

En kort guide till VFU-portalen. För dig som arbetar som VFU-samordnare i kommunen.

En kort guide till VFU-portalen. För dig som arbetar som VFU-samordnare i kommunen. En kort guide till VFU-portalen För dig som arbetar som VFU-samordnare i kommunen. Version 1.2 maj 2013 Följande sidor kommer ge en kort och övergripande guide till de vanligaste funktionerna i VFUportalen.

Läs mer

valbara programkurser (inom

valbara programkurser (inom Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för arbetet med kurstillfällen för valbara programkurser (inom sjuksköterskeprogrammen) forskarutbildningsstöd Innehåll 1. Logga in och logga ut... 3 2. Process

Läs mer

Landstinget i Värmland, mars 2012

Landstinget i Värmland, mars 2012 Snabbguide Landstinget i Värmland, mars 2012 Innehållsförteckning Snabbguide till basfunktioner i LISA+... 3 Om LISA+... 3 Att komma igång... 3 Inloggning... 5 Att byta lösenord... 5 Hur görs personsökning?...

Läs mer

valbara programkurser

valbara programkurser Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för arbetet med kurstillfällen för valbara programkurser forskarutbildningsstöd Innehåll 1. Logga in och logga ut... 3 2. Process för att skapa kurstillfällen

Läs mer

En kort guide till VFU-portalen. För dig som har tittbehörighet i portalen

En kort guide till VFU-portalen. För dig som har tittbehörighet i portalen En kort guide till VFU-portalen För dig som har tittbehörighet i portalen Version 1.2, uppdaterad maj 2013 Innehåll Adressen till VFU-portalen... 3 Inloggning... 3 Behörighet... 3 Hur får jag behörighet?...

Läs mer

Anordnarwebben. Manual

Anordnarwebben. Manual Anordnarwebben Manual sida 1/34 Innehållsförteckning 1 Beskrivning...3 2 Överblick...3 3 E-tjänsten...3 3.1 Information...4 3.2 Beläggning...5 3.3 Kö...6 3.4 Placeringar...8 3.5 Ersättningar... 11 3.6

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Användarhandledning Lifecare Planering förskola och fritidshem planering och uppföljning

Användarhandledning Lifecare Planering förskola och fritidshem planering och uppföljning Lifecare Planering förskola och fritidshem planering och uppföljning Healthcare & Welfare Sida 2/28 Innehållsförteckning 1 Beskrivning av funktionen...4 2 Planering och uppföljning.... 5 2.1 Antal barn

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning 2016-09-15 Skapat av: Fältström Ingrid 1 (31) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Begreppsförklaringar... 3 1.1.1 Kolumn... 3 1.1.2 Lista... 3 1.1.3 Posttyp...

Läs mer

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd.

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Mirasys 5.10 Användarguide: Live Sök Export November 2010 TTC_TI_Mirasys_Anvandarguide/EW Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Sida 1 Innehållsförteckning Inloggning...

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter.

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter. Inledning Bakgrunden till införandet av systemet har bl a varit att minska dubbelarbete och automatisera sammanställningen av tidrapporterna samt överföringen av underlaget för kostnadsfördelningen till

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen Selma Manual Utbildningsplan Innehållsförteckning Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Logga in och logga ut - CAS ----------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Testa gratis i 15 dagar

Testa gratis i 15 dagar Testa gratis i 15 dagar Innehåll 1. Kom igång 3 1.1 Logga in 3 1.2 Registrera ny användare 3 1.3 Verifikation 3 1.4 Börja använda IQ Pager 3 1.6 Logga ut 3 1.7 Glömt lösenord 4 2. Skapa 5 2.1 Skapa Pager

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-samordnare Senast uppdaterad: 2013-01-14 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4. Lägg

Läs mer

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner.

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. RengöringsSystemet V4 På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. Översikt över innehåll i bifogad dokumentation: Visa / Visa ej flikar/knappar i

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Tjänstefördelning 2.0. Användarhandledning. (Utkast)

Tjänstefördelning 2.0. Användarhandledning. (Utkast) Tjänstefördelning 2.0 Användarhandledning (Utkast) Introduktion... 3 Inloggning... 3 Menyval... 4 Inställningar... 4 Personöversikt... 6 Lägg till lärare... 7 Scenario 1: Lägg till person inom universitet....

Läs mer

FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning

FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning Innehåll FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning... 1 Välkommen!... 2 Kort om olika de olika vyerna... 2 Laborera med färdiga historier... 3 Animering av tidsserier...

Läs mer

Funktionsbeskrivning för FSOK delarna Kurs och Uppnådda hskpoäng samt indexformuläret för sökning på kursbenämning

Funktionsbeskrivning för FSOK delarna Kurs och Uppnådda hskpoäng samt indexformuläret för sökning på kursbenämning Lou Lagusson 1 (10) Funktionsbeskrivning för FSOK delarna Kurs och Uppnådda hskpoäng samt indexformuläret för sökning på kursbenämning 1 Syfte med FSOK-tilläggen Utsökning ska kunna göras på forskarkurs

Läs mer

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp?

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp? Webbklienten Webben är uppbyggd med hjälp av flikar. När du öppnar lärosätets schemasida finns ett antal flikar som syns på webben för alla. Om du loggar in får du ytterligare flikar och möjligheter till

Läs mer

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sida 2 av 21 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 Del 1: Överblick

Läs mer

En kort guide till VFU-portalen. För dig som arbetar som VFU-administratör på lärosäte

En kort guide till VFU-portalen. För dig som arbetar som VFU-administratör på lärosäte En kort guide till VFU-portalen För dig som arbetar som VFU-administratör på lärosäte Version 1.2, uppdaterad mars 2013 Följande sidor kommer ge en kort och övergripande guide till de vanligaste funktionerna

Läs mer

Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen

Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen Flöde Forskarutbildningen 1(7) Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen Denna hantering gäller fr o m 1 april 2014 Uppgift Vem Kommentar När Behörighetsbedömning Forskarutbildningsstöd

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår hemsida

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

Tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå RS21

Tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå RS21 Tillgodoräknande - RS21 1(11) Tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå RS21 Ska du rapportera tillgodoräknande för student inom utbildning på grund- eller avancerad nivå, välj delfunktion "Grundnivå

Läs mer

Universitetskanslersämbetets Högskoleutforskare. En introduktion till analysvyn exemplet måluppfyllelse

Universitetskanslersämbetets Högskoleutforskare. En introduktion till analysvyn exemplet måluppfyllelse Universitetskanslersämbetets Högskoleutforskare En introduktion till analysvyn exemplet måluppfyllelse, Universitetskanslersämbetets Högskoleutforskare en introduktion till analysvyn Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

KURSINFO. Kurstillfälle inom program. Versionsförteckning. Datum Version Beskrivning Författare Första utkast Anngreth Johansson

KURSINFO. Kurstillfälle inom program. Versionsförteckning. Datum Version Beskrivning Författare Första utkast Anngreth Johansson KURSINFO Kurstillfälle inom program Versionsförteckning Datum Version Beskrivning Författare 2016-03-01 1.0 Första utkast Anngreth Johansson Innehåll Versionsförteckning... 1 Innehåll... 2 Kurstillfälle

Läs mer

Forskare & Handledare. 1. Inloggning

Forskare & Handledare. 1. Inloggning Forskare & Handledare 1. Inloggning Du använder samma inloggning till Forskningsdatabasen som till universitetets övriga system. 2. Startsidan När du loggat in i Forskningsdatabasen (FDB) kommer du till

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET. Manual. Forskarladok. Ladokgruppen 2013

STOCKHOLMS UNIVERSITET. Manual. Forskarladok. Ladokgruppen 2013 STOCKHOLMS UNIVERSITET Manual Forskarladok Ladokgruppen 2013 Innehåll Antagning till forskarutbildning SA90... 3 Antagning... 4 Ändring... 4 Forskarstuderandes handledare SA91... 5 Inläggning... 5 Inläggning

Läs mer

Hitta till schemawebben... 2. Sök fram ett schema... 2. Mer information om lokalen eller kursen... 4. Anpassa schemat... 4

Hitta till schemawebben... 2. Sök fram ett schema... 2. Mer information om lokalen eller kursen... 4. Anpassa schemat... 4 Serviceenheten TimeEdit support timeedit@gu.se INSTRUKTIONER TIMEEDIT WEB 2014-05-27 Schemawebb-användare 1 / 11 Hitta till schemawebben... 2 Sök fram ett schema... 2 Mer information om lokalen eller kursen...

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad 2012-09-05

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad 2012-09-05 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD Redigerad 0-09-0 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... EGENRAPPORTERING... REGISTRERA SEMESTER... Ansöka om semester... Korrigera

Läs mer

Ladokrapportering av uppgifter på forskarnivå våren 2015

Ladokrapportering av uppgifter på forskarnivå våren 2015 Maj 2015 Ladokrapportering av uppgifter på forskarnivå våren 2015 Instruktion Innehåll 1. Nyheter i insamlingen... 2 2. Allmänt... 2 3. Vad ska rapporteras... 3 4. Lärosäten med examenstillstånd på forskarnivå

Läs mer

Lathund för QlikView system/it stöd för Business Intelligence

Lathund för QlikView system/it stöd för Business Intelligence 1 Lathund för QlikView system/it stöd för Business Intelligence Innehållsförteckning: Licenser och tillgång... 2 AccessPoint... 3 QlikView... 6 Begrepp... 6 Hur QlikView fungerar... 6 Göra val... 7 Radera

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Lathund. Forskarnivå Version

Lathund. Forskarnivå Version Lathund Forskarnivå 2017-06-15 Version 84-002 1 Versionshantering Sprint Granskad version Kommentarer från Uppdaterad 81 Skickat ut Lathund-Ladok-Forskarnivå-81-001 Anders Stenebo 2017-05-11 84 Gått igenom

Läs mer

Registrering av studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå vårterminen 2016

Registrering av studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå vårterminen 2016 1 15 januari 2016 Dnr STYR 2016/55 Institutioner utanför LTH med studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå Student och utbildning Ladokavdelningen Avd chef L Schmidt Registrering av studenter

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Användarmanual Mina sidor Timvärden

Användarmanual Mina sidor Timvärden Användarmanual Mina sidor Timvärden 1 1 Inloggning 3 2 Översikt 4 2.1 Välj anläggning 4 3 Timvärden 5 3.1 Ändra period 6 3.2 Zooma i diagrammet 7 3.3 Ändra periodstorlek 8 3.4 Visa som 8 3.5 Enhet 9 3.6

Läs mer

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå Utbildning på forskarnivå vid LTH - från antagning till examen Camilla Hedberg 130920 Detta material beskriver hanteringen av utbildning på forskarnivå vid LTH främst med inriktning på LADOK. Materialet

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN SNABBKURS RESOR. Redigerad 2012-01-20

LATHUND PA-WEBBEN SNABBKURS RESOR. Redigerad 2012-01-20 LATHUND PA-WEBBEN SNABBKURS RESOR Redigerad 0-0-0 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... FLÖDET FÖR RESERÄKNINGAR OCH UTLÄGG... SYMBOLER I PA-WEBBEN... 4 FÖR DIG SOM ÄR RESENÄR...

Läs mer

Webbportal - Lathund LISA

Webbportal - Lathund LISA Webbportal Lathund Uppdaterad av: Datum: Carina Wikstrand 2011-02-22 Webbportal - Lathund LISA Ledningsinformationssystem för analys 1 LISA är ett beslutsstödssystem vid Mittuniversitet som bygger på systemlösningen

Läs mer

Webbklient för användare

Webbklient för användare Webbklient för användare Time Care Planering 4.2.30xx Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 1 (23) Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 2 (23) Innehållsförteckning

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Hämtning av sekundärdata och introduktion till Excel

Hämtning av sekundärdata och introduktion till Excel Metod och analys, 7.5hp 1 Hämtning av sekundärdata och introduktion till Excel Hämta sekundärdata från SCB Excels utformning Summera rader och kolumner Beräkna kohorter Låsning av celler Kopiera rader

Läs mer

Manual Databas VFU-11:an VFU-samordnare / VFU-koordinatorer

Manual Databas VFU-11:an VFU-samordnare / VFU-koordinatorer Manual Databas VFU-11:an VFU-samordnare / VFU-koordinatorer INLOGGNING... 2 START... 3 VAL AV VY... 4 UTSÖKNING AV STUDENTER... 4 SORTERING AV POSTER... 6 SKRIVA IN DATA... 7 SPARA INLAGDA UPPGIFTER...

Läs mer

Kom igång med KronoX

Kom igång med KronoX Kom igång med KronoX Manual för personal Version 1.1 Innehåll 1. Starta KronoX och logga in... 1 2. Klientens funktioner... 2 2.1. Förklaring till alla kolumner... 3 2.2. KronoX-klientens meny... 4 2.3.

Läs mer

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning I denna minikurs går vi igenom praktiskt handhavande i MONITORs listfönster för att kunna jobba effektivare med rapporter. Vi ger även exempel på bra standardrapporter

Läs mer

Definitioner av begrepp i verksamhetsuppdragen 2016

Definitioner av begrepp i verksamhetsuppdragen 2016 151217 KTH/UF/PLU+AUA Definitioner av begrepp i verksamhetsuppdragen 2016 Begrepp Definition/förklaring Kommentar 5-åriga utbildningar Andel lärare med högskolepedagogisk utbildning Civilingenjörs-, civilingenjörs-

Läs mer

Tillgodoräknande på Forskarnivå RS21

Tillgodoräknande på Forskarnivå RS21 Tillgodoräknande - RS21 1 (6) Tillgodoräknande på Forskarnivå RS21 Beslut om tillgodoräknande regleras i dokumentet Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Blankett 13 utgör underlag

Läs mer

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade.

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade. Marathon Tid... 3 Tidrapportering... 3 Massinmatning... 8 Avprickning... 9 Projektbudget... 10 Medarbetarbudget... 11 Byt medarbetare... 11 Summa projekt... 12 Daglista... 13 Veckoöversikt... 14 Funktioner...

Läs mer

Användarhandledning, Studiedokumentation 2014. Mina sidor. Manual: Studiedokumentation 1(34)

Användarhandledning, Studiedokumentation 2014. Mina sidor. Manual: Studiedokumentation 1(34) Mina sidor Manual: Studiedokumentation 1(34) Inledning Begreppet studiedokumentation syftar på de samlade uppgifterna kring enskilda studerande, deras studiedeltagande och prestationer under utbildningstiden.

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

Kom igång med Adela Gymnasium

Kom igång med Adela Gymnasium Kom igång med Adela Gymnasium Publicerad 2011-07-05 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Gymnasium 1 Starta Adela Gymnasium 5 Logga in som

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer