Att använda Saco Lönesök

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att använda Saco Lönesök"

Transkript

1 Manual Saco Lönesök 2010

2 Att använda Saco Lönesök - presentation av funktionerna. Vad är Saco Lönesök? Saco Lönesök är en webbapplikation kopplad till Sveriges största databas för akademikerlöner. Den bygger på löneuppgifter från över akademiker. Löneuppgifterna kommer från förbundens löneenkäter och från den partsgemensamma statistiken, som bygger på uppgifter som samlats in via arbetsgivare. Du kan själv enkelt ta fram skräddarsydd information om akademikers löner inom din yrkesgrupp. Det går att bryta ner statistiken på bl a olika åldersgrupper, examensår, kön, befattningar, regioner och arbetsmarknadssektorer. Du kan också jämföra din lön med akademiker i andra branscher. Saco Lönesöks ingångssida (Sidan kan se lite olika ut beroende på vilket förbund du tillhör). Bild 1 2

3 Funktioner i Saco Lönesök 1. Välj källa Bild 2 När du kommer till Saco Lönesöks ingångssida är en statistikkälla förvald och därmed blåmarkerad, i vårt exempel ovan Löner från enkät. Du kan själv enkelt ändra källa genom att klicka på Löner från arbetsgivare. Välj Löner från enkät om du vill titta på lönestatistik för privata arbetsgivare. Vill du titta på lönestatistik för kommun, landsting, stat eller Svenska kyrkan kan du välja mellan Löner från enkät och Löner från arbetsgivare. Källorna kompletterar varandra. Väljer du Löner från enkät får du lönestatistik kopplat till t ex utbildning och examensår vilket inte är möjligt i Löner från arbetsgivare. Väljer du Löner från arbetsgivare får du lönestatistik för samtliga medlemmar i ditt förbund inom en viss sektor, t ex staten. Löner från enkät innehåller endast de medlemmar som besvarat löneenkäten. Löner från enkät bygger på uppgifter från Saco-förbundens löneenkäter. Det är inte alla förbund som samlar in löneenkäter från sina medlemmar. I dagsläget omfattas totalt uppgifter från ca medlemmar i 16 Sacoförbund. Löner från arbetsgivare innehåller den partsgemensamma lönestatiken som samlas in via arbetsgivarna inom kommun, landsting, stat och Svenska kyrkan. Tillsammans innehåller databasen uppgifter för medlemmar i 23 Sacoförbund. 2. Välj om du vill se underlag för medlemmarna i ditt eget förbund eller i samtliga Sacoförbund. Bild 3 Saco Lönesök kan vara ett karriärstöd för dig som vill prova nya områden. Tack vare samarbetet mellan de olika Sacoförbunden kan du göra lönejämförelser med akademiker i andra yrkesområden och branscher och få en unik överblick över löneläge och lönespridning på olika delar av akademikernas arbetsmarknad. När du kommer in till Saco Lönesöks ingångssida visas initialt uppgifter för ditt eget förbund. Genom att klicka på på fliken Samtliga Sacoförbund får du tillgång till lönestatistik baserad på samtliga tillgängliga löneuppgifter för medlemmarna i alla Sacoförbund. 3

4 3. Gör ditt urval Bild 4 Bocka för önskade val i rutorna Exempel på urvalsbox Så här gör du ditt urval: När du kommer in på ingångssidan i Saco Lönesök ser du lönestatistik för samtliga tillgängliga medlemmar i ditt förbund. I vårt exempel innebär det samtliga medlemmar i exempelförbundet som besvarat löneenkäten. För att endast se t ex en speciell sektor, ett speciellt arbetsområde eller en speciell befattning måste du göra ett urval. Du väljer genom att bocka för önskade rutor i urvalsboxarna till vänster. I exemplet nedan har privat sektor valts. Bild 5 4

5 Information om ditt urval I den prickade ramen till höger om urvalsboxarna ser du rubriken Aktuellt urval. Här finns en beskrivning av det urval du gjort och som visas i tabell och diagram. I exemplet nedan omfattar det aktuella urvalet privat sektor. Bild 7 Bocka för flera val samtidigt i samma urvalsbox Du kan bocka för flera val samtidigt i en och samma urvalsbox. I exemplet nedan har både Projektledare och Mellanchef/Gruppchef valts. Bild 6 För litet urval Ju fler val du gör, desto mindre blir ditt urval. Om urvalet är för litet visas inga statistikuppgifter alls. Gränsen går vid 30 observationer. Vissa förbund har en något lägre gräns. Om urvalet blir för litet, ta bort ditt senaste val eller börja helt enkelt om från början. Som stöd för att bedöma om urvalet riskerar att bli för litet finns antalsuppgifter till höger i urvalsboxarna. Bild 8 5

6 Rensa val Om du gjort många olika val och vill ta bort alla val för att börja om från början klickar du på knappen Rensa alla val, längst upp till höger ovanför urvalsboxarna. Bild 9 Suddsymbol Varje enskild urvalsbox innehåller också en suddsymbol. Vill du rensa alla val du gjort i en urvalsbox klickar du bara på suddsymbolen högst upp i rubrikfältet så tas alla val i just den boxen bort. Vill du ta bort ett enskilt val du bockat för i en ruta, klicka bara på rutan igen. Mer om urvalsboxarna När den vita pilen (se bilden nedan) till vänster i rubrikfältet i urvalsboxen pekar nedåt ser du innehållet i urvalsboxen. Om den vita pilen däremot pekar uppåt ser du bara urvalsboxens rubrikfält. Klickar på den vita pilen så öppnas urvalsboxen och du ser de olika valmöjligheterna. Är listan med de olika valen i urvalsboxen lång ser du inte alla urvalsmöjligheter i urvalsboxen utan måste då bläddra nedåt med markören till höger. Bild 10 Bläddra nedåt med markören Om det finns många urvalsmöjligheter ser du inte samtliga urvalsboxar direkt när du kommer in till Saco Lönesöks ingångssida. Genom att klicka på Visa fler urvalsmöjligheter högst upp till vänster visas alla tillgängliga urvalsrutor. Bild 11 Vill du återgå till det ursprungliga antalet synliga urvalsmöjligheter klickar du högst upp till vänster där det då står Visa färre urvalsmöjligheter. 6

7 Information om urvalen: I vissa fall behövs en beskrivning av innehållet i en urvalsbox och då finns blå informationsknappar inlagda. Genom att klicka på dem får du ytterligare information om urvalet. Bild 12 Informationsknapp I vissa fall finns information om varje enskilt val och det markeras då med en understrykning. Om du klickar på det understrukna valet kommer en informationsruta upp. Tänk på att Du kan behöva prova dig fram och titta på olika indelningar av statistiken. Tänk på att flera indelningar kan vara intressanta, inte bara en enda. 7

8 4. Statistiska mått, tabeller, och diagram Lönestatistiken visas i en tabell och ett diagram givet att urvalet du gjort är tillräckligt stort. Om tabellen Tabellen i Saco Lönesök visar antalsuppgifter och statistiska mått. Bild 13 Förklaring av de statistiska måtten 10:e percentil Undre kvartil Medel Median Övre kvartil 90:e percentil 10 % av lönerna i en grupp är lägre än (eller lika med) den 10:e percentillönen och 90 % är högre. 25 % av av lönerna i en grupp är lägre än (eller lika med) den undre kvartillönen och 75 % är högre. Medellön är summan av lönerna dividerad med antalet löner. Medianlönen är den mittersta lönen i ett rangordnat material. Hälften av lönerna i en grupp är lägre (eller lika med) medianlönen och den andra hälften är högre. 75 % av lönerna i en grupp är lägre än (eller lika med) den övre kvartillönen och 25 % är högre. 90 % av lönerna i en grupp är lägre än (eller lika med) den 90:e percentillönen och 10 % är högre. 8

9 Det finns också statistiska krav för att de olika måtten ska visas. För att en uppgift om medellön ska visas i en tabellrad krävs ett underlag på minst fem löner. Motsvarande siffra för medianlön är sex löner, för kvartillöner tio löner och för percentillöner tjugo löner. Läs mer om de statistiska måtten i Fakta om statistiken som du hittar under Mer att läsa högst upp till höger i Saco Lönesök. Om diagrammet Val av diagram Standarddiagrammet som visas när du först kommer in till Saco Lönesök är ett boxplotdiagram men du kan också välja stapeldiagram eller linjediagram genom att klicka på rubrikerna till vänster ovanför diagrammet. Bild 14 Byt diagramtyp genom att klicka på önskat val Om boxplotdiagrammet De statistiska måtten 10:e percentil, undre kvartil, median, övre kvartil och 90:e percentil kan presenteras grafiskt i form av löneboxar i ett diagram (boxplotdiagram). Medellön visas också och markeras i det här fallet med en ring. För att en lönebox ska visas måste underlaget bestå av minst tjugo löner. 10:e percentil Undre kvartil Median Medel Övre kvartil 90:e percentil 9

10 Om stapeldiagrammet Staplarna i diagrammet visar medellön. För att en stapel ska visas måste det finnas minst fem löner. Bild 15 10

11 Om linjediagrammet Linjediagrammet visar undre kvartillön, medianlön och övre kvartillön. Observera att linjediagrammet endast kan väljas för presentationssätten födelse- och examensår. För att undre och övre kvartillön ska visas i diagrammet måste det finnas minst tio löner. För att medianlönen ska visas i diagrammet måste det finnas minst sex löner. Bild Olika sätt att presentera urvalet I ursprungsdiagram och tabell visas urvalet fördelat på ålder i femårsklasser. Urvalet kan presenteras på andra sätt (för urval baserade på löneenkäter kan t ex examensår väljas). Genom att klicka på flikarna ovanför tabellen kan du växla mellan olika presentationssätt. Du kan välja ännu fler presentationssätt genom att klicka på knappen Visa fler presentationssätt ovanför flikarna. Bild 17 11

12 6. Skriv in och visa egen lön i diagram För att få en direkt uppfattning och åskådliggöra hur du ligger till lönemässigt kan du lägga in en markering för din egen lön i diagrammet. Bild 18 Genom att klicka på knappen Skriv in och visa egen lön i diagram, som finns under diagrammet, får du upp en ruta där du kan fylla i din egen lön. Klicka sedan på knappen Lägg till så syns din lön i form av en streckad linje i diagrammet. Vill du ta bort markeringen för egen lön i diagrammet klickar du på knappen Rensa från diagram. Tänk på att din egen lön bara visas i diagrammet om den ryms inom diagrammets skala. Om du t ex har en lön på ligger den utanför skalan i exemplet ovan och kommer därför inte att synas i diagrammet. Vi rekommenderar att du använder boxplotdiagrammet eftersom det visar ett större lönespann (percentillöner) jämfört med övriga diagram. 12

13 7. E-posta, spara och skriv ut Längst ner på Saco Lönesök-sidan, under diagrammet, hittar du funktioner för att e-posta, spara och skriva ut resultatet i form av tabeller och diagram. På utskriften, eller i det dokument som sparas, anges källa och beskrivning av vilket urval som tabellerna och diagrammen baseras på. Information finns också om vilket förbund uppgifterna avser. E-posta Klickar du på knappen E-posta kommer nedanstående ruta upp. Skriv in e-postadressen till mottagaren högst upp. Flera mottagare separeras med semikolon. Tänk på att avsändare måste anges för att du ska kunna skicka meddelandet. Du kan också skriva ett meddelande till mottagaren. Klicka på knappen Skicka för att skicka iväg meddelandet. Du stänger rutan genom att klicka på det svarta krysset längst upp till höger. Om du stänger rutan och gör ett nytt urval och därefter vill använda e-postfunktionen igen kommer både mottagarens och avsändarens e-postadresser att ligga kvar när du öppnar e-postfunktionen. Vill du skicka filen med det nya urvalet till en ny mottagare tar du bort den gamla e-postadressen och skriver in den nya. Bild 19 Funktionen Spara innehåller möjlighet att spara tabeller och diagram som Pdf-fil eller Excel-fil. Pdf-filen är förvald så vill du spara ner tabellen i Excel klickar du för Excel istället Bild 20 13

14 8. Information och hjälptexter Det finns olika typer av information i Saco Lönesök för att underlätta användningen av applikationen. A. Högst upp till höger under Mer att läsa finns allmän information om Saco Lönesök. B. I det blåa fältet ovanför tabellen finns information om den statistikkälla som används. C. Till vänster finns information om vilket år statistiken avser. Det är alltid den senaste tillgängliga statistiken som visas. D. I vissa fall har information länkats till rubriken i en urvalsflik. Du får fram informationsrutan genom att föra markören över rubriken. I det här fallet är informationsrutan kopplad till Löner från arbetsgivare. E. Information om lönebegrepp och diagram får du om du klickar på länkarna till höger om tabellen och diagrammet. F. I de fall det behövs mer information om urvalen i urvalsboxarna finns informationsknappar inlagda. Klickar du på dem får du upp informationsrutor. Bild 21 A D C B E F E 14

15 9. Säkerhet Databaserna i Saco Lönesök består av avidentifierad individdata. Det innebär att det inte finns några uppgifter om personnummer, namn, adress, telefonnummer etc i det dataunderlag som används. Dessutom finns en spärr som gör att inga uppgifter visas om det är för få observationer i underlaget och enskilda löner visas aldrig i tabeller och diagram. Gränsen för att visa lönestatistik är 30 observationer. För de enskilda förbunden kan gränsen i vissa fall vara något lägre. 10. Tekniska rekommendationer Vår webbplats är framtagen för att fungera bra i alla moderna webbläsare men för bästa möjliga upplevelse rekommenderar vi att du använder Internet Explorer 7, Firefox 3 eller senare versioner. Saco Lönesök kräver att javascript är aktiverat. 15

16 Vi erbjuder våra medlemmar Saco Lönesök Akademikerförbundet SSR Civilekonomerna DIK Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Jusek Kyrkans Akademikerförbund Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Lärarnas Riksförbund Naturvetarna Sacoförbundet Trafik och Järnväg SRAT Sveriges Arkitekter Sveriges Farmacevtförbund Sveriges Ingenjörer Sveriges läkarförbund Sveriges Psykologförbund Sveriges Skolledarförbund Sveriges Universitetslärarförbund Sveriges Veterinärförbund Saco, Box 2206, Stockholm, tel vx: ,

Guide till Saco Lönesök. Guide till Saco Lönesök

Guide till Saco Lönesök. Guide till Saco Lönesök Guide till Saco Lönesök Guide till Saco Lönesök Guide för att komma igång med Saco Lönesök Du når Saco Lönesök genom att logga in på ditt förbunds medlemssidor. Vad är Saco Lönesök? Saco Lönesök är en

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2013 års löneenkät

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2013 års löneenkät Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Lönestatistik Från 2013 års löneenkät 2 Löneenkät 2013 Innehåll Tack 3 Inledning 4 Ingångslöner 5 Privat sektor 6 Kommunal sektor 11 Statlig sektor

Läs mer

Lönestatistik för brandingenjörer från Saco Lönesök

Lönestatistik för brandingenjörer från Saco Lönesök Lönestatistik för brandingenjörer från Saco Lönesök Det har kommit önskemål till Brand- och riskhanteringsingenjörernas yrkesförening om lönestatistik för brandingenjörer. Denna statistik har tidigare

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Lönestatistik Från 2014 års löneenkät 2 Löneenkät 2014 Innehåll Inledning 4 Ingångslöner 5 Privat sektor 6 Kommunal sektor 11 Statlig sektor 13 Chefer

Läs mer

Medlemsstatistik års forsknings-h

Medlemsstatistik års forsknings-h Medlemsstatistik 2013-12-31 2012 års forsknings-h Tabell 1 Medlemsutveckling Sacomedlemmar 2003-2013 År Antal medlemmar Förändring Proc. förändring 2003 556 473 18 985 3,5 2004 569 308 12 835 2,3 2005

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen inför lönerevisionen 2012

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen inför lönerevisionen 2012 Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen inför lönerevisionen 2012 Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät

Läs mer

Sacos medlemsstatistik

Sacos medlemsstatistik Sacos medlemsstatistik 2014 12 31 Tabell 1 Medlemsutveckling Sacomedlemmar 2004-2014 År Antal medlemmar Förändring Proc. förändring 2004 569 308 12 835 2,3 2005 580 566 11 258 2,0 2006 585 776 5 210 0,9

Läs mer

Lönestatistik 2013 Advokatbyråer

Lönestatistik 2013 Advokatbyråer Lönestatistik 2013 Advokatbyråer Din lön Statistiken är baserad på löneenkäter som Jusek har samlat in under oktober 2013, från yrkesverksamma medlemmar anställda vid advokatbyrå*. Samtliga löneuppgifter

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget inför lönerevisionen 2012

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget inför lönerevisionen 2012 Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget inför lönerevisionen 2012 Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen 2016-04-20 Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät som skickas ut

Läs mer

Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik

Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik 2 Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik Innehåll De höga krav som följer med chefskapet ska synas på lönen... 3 Chefslönestatistik... 4 Saco Lönesök även för dig

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät som skickas ut årligen till

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget 2016-04-20 Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät som skickas

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät som skickas ut årligen

Läs mer

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014.

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. Löneläget 2014 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. 1 2 Innehåll Inledning 4 Varför samlar vi in lönestatistik? Definitioner Löneutveckling 5 Landsting 6 Tabell och fakta

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2017 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

UNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND JULI Lönestatistik 2018

UNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND JULI Lönestatistik 2018 UNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND JULI 2019 Lönestatistik 2018 Baserad på Lärarnas Riksförbunds Löneenkät december 2018 februari 2019 Lönestatistik 2018 Sida 2/11 Om Lönestatistiken I Lärarnas Riksförbunds

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2015 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Löneläget En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2016.

Löneläget En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2016. Löneläget 2016 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2016. Tack för att du svarat på löneenkäten! Ett stort tack till alla er som svarade på 2016 års lönenkät! Det är er förtjänst

Läs mer

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Facklig organisationsgrad för arbetare, tjänstemän och anställda totalt samt per bransch och sektor 2006- A. Arbetare

Läs mer

Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige. 2013 års lönestatistik

Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige. 2013 års lönestatistik Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige 2013 års lönestatistik Ingenjörer bidrar till snabb utveckling och hög tillväxt hos sina arbetsgivare det ska märkas på lönen. Sverige är beroende av kompetenta

Läs mer

Löneläget En liten folder med lönestatistik för psykologer.

Löneläget En liten folder med lönestatistik för psykologer. Löneläget 2017 En liten folder med lönestatistik för psykologer. lönestatistik_2017.indd 1 2018-02-26 10:54 Tack för din medverkan! Stort tack till dig som bidrar med information till det allsidiga verktyg

Läs mer

Kvartalsrapport KVARTAL Akademikernas a-kassa ger dig färska siffror om arbetslösheten det senaste kvartalet

Kvartalsrapport KVARTAL Akademikernas a-kassa ger dig färska siffror om arbetslösheten det senaste kvartalet Akademikernas a-kassa ger dig färska siffror om arbetslösheten det senaste kvartalet. Kvartalsrapport KVARTAL 1 2017 08-412 33 89 statistik@aea.se aea.se/statistik Vi ger dig det senaste om arbetsmarknaden

Läs mer

Vi samlar Sveriges. akademiker!

Vi samlar Sveriges. akademiker! Vi samlar Sveriges akademiker! 2 Vi samlar Sveriges akademiker 3 Detta är Saco Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är en sammanslutning av 22 självständiga fack- och yrkesförbund. Tillsammans

Läs mer

Kvartalsrapport KVARTAL Akademikernas a-kassa ger dig färska siffror om arbetslösheten det senaste kvartalet

Kvartalsrapport KVARTAL Akademikernas a-kassa ger dig färska siffror om arbetslösheten det senaste kvartalet Akademikernas a-kassa ger dig färska siffror om arbetslösheten det senaste kvartalet. Kvartalsrapport KVARTAL 2 2017 08-412 33 89 statistik@aea.se aea.se/statistik Vi ger dig det senaste om arbetsmarknaden

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2016 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Lönestatistik 2012 Jurister

Lönestatistik 2012 Jurister Lönestatistik 2012 Jurister Din lön I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2012. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga, individuella löne förhandlingarna

Läs mer

Lönestatistik 2012 Samhällsvetare

Lönestatistik 2012 Samhällsvetare Lönestatistik 2012 Samhällsvetare Din lön I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2012. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga, individuella löne förhandlingarna

Läs mer

Löneläget 2015. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2015.

Löneläget 2015. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2015. Löneläget 2015 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2015. Tack för att du svarat på löneenkäten! Ännu en gång, stort tack till Er som svarat på 2015 års löneenkät! 62 % av förbundets

Läs mer

LÖNESTATISTIK. Att använda. Lönestatistik

LÖNESTATISTIK. Att använda. Lönestatistik LÖNESTATISTIK Att använda Lönestatistik INNEHÅLL Lönestatistik... 3 Vad visar lönestatistiken... 4 Heltidslön... 4 Medellön... 5 Medianlön... 5 Percentil... 6 Att jämföra olika grupper... 7 Procent...

Läs mer

Så mycket tjänar ingenjörscheferna. Juni 2013

Så mycket tjänar ingenjörscheferna. Juni 2013 Så mycket tjänar ingenjörscheferna i Sverige Juni 2013 2 Så mycket tjänar ingenjörschefer i Sverige Sverige är beroende av kompetenta chefer. Cheferna tar ett stort ansvar för utveckling och kvalitet hos

Läs mer

Lönestatistik 2012 Systemvetare

Lönestatistik 2012 Systemvetare Lönestatistik 2012 Systemvetare Din lön I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2012. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga, individuella löne förhandlingarna

Läs mer

Vi samlar Sveriges framtida. akademiker!

Vi samlar Sveriges framtida. akademiker! Vi samlar Sveriges framtida akademiker! 2 Vi samlar Sveriges framtida akademiker 3 Detta är Saco Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 22 självständiga fackförbund och yrkesförbund.

Läs mer

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken Din lön Lönestatistik Dags för lönesamtal? Använd statistiken Innehåll Så använder du statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 8 Hela arbetsmarknaden 9 Lön efter examensår och sektor 9

Läs mer

Saco driver akademikernas frågor

Saco driver akademikernas frågor s e g i r e v S r a l! r m e a k s mi i V ade ak 2 Vi samlar Sveriges akademiker Saco driver akademikernas frågor Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, driver akademikernas intressen. Genom opinionsbildning,

Läs mer

Sveriges Veterinärförbund Lönestatistik Staten 2008 090508 (ml statistik/lönestat statl 08)

Sveriges Veterinärförbund Lönestatistik Staten 2008 090508 (ml statistik/lönestat statl 08) Veterinärförbundets lönestatistik 2008 för bl a statligt anställda veterinärer Förbundet tackar alla som har bidragit med uppgifter till statistiken. Av inkomna svar har 521 bearbetats. Den totala svarsprocenten

Läs mer

Arvodesenkät. Resultat 2014. Egenföretagare. www.dik.se/lonestatistik

Arvodesenkät. Resultat 2014. Egenföretagare. www.dik.se/lonestatistik Resultat 2014 Egenföretagare Arvodesenkät www.dik.se/lonestatistik DIK:s arvodesstatistik för egenföretagare baseras på en årlig enkät som vänder sig till förbundets medlemmar som angett att de bedriver

Läs mer

Saco SalusAnsvar Försäkrings AB. Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring

Saco SalusAnsvar Försäkrings AB. Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring Saco SalusAnsvar Försäkrings AB Gemensam inkomstförsäkring Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring Agenda Företaget bakom försäkringen Allmän a-kassa Gemensam Inkomstförsäkring Tilläggsförsäkring Saco

Läs mer

Lönestatistik 2011 Advokatbyråer

Lönestatistik 2011 Advokatbyråer Din lön Lönestatistik 2011 Advokatbyråer I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2011. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga individuella löne förhandlingarna

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Användarguide. PrimärvårdsKvalitet

Västra Götalandsregionen. Användarguide. PrimärvårdsKvalitet Västra Götalandsregionen Användarguide PrimärvårdsKvalitet 2 Innehåll Huvudmeny... 3 Översiktsidan... 4 Lådagram... 4 Undantag Outlier... 5 Från Översiktsidan till indikatorfördjupning och patientlistor...

Läs mer

Bra villkor för. akademiker i staten. Bli medlem i ett Saco-S-förbund

Bra villkor för. akademiker i staten. Bli medlem i ett Saco-S-förbund Bra villkor för akademiker i staten Bli medlem i ett Saco-S-förbund Bli medlem i ett Saco-S-förbund det tjänar du på Arbetet är en stor del av ditt liv. Du tillbringar den största delen av din vakna tid

Läs mer

Lönestatistik september Södra Sverige Anställda exklusive chefer

Lönestatistik september Södra Sverige Anställda exklusive chefer Lönestatistik september 2016 Södra Sverige Anställda exklusive chefer Om statistiken Arbetsgivarverket producerar lönestatistik för anställda inom det statliga avtalsområdet två gånger per år, i september

Läs mer

Lönestatistik september Hela riket Anställda exklusive chefer

Lönestatistik september Hela riket Anställda exklusive chefer Lönestatistik september 2016 Hela riket Anställda exklusive chefer Om statistiken Arbetsgivarverket producerar lönestatistik för anställda inom det statliga avtalsområdet två gånger per år, i september

Läs mer

Lönestatistik september Stockholms län Anställda inklusive chefer

Lönestatistik september Stockholms län Anställda inklusive chefer Lönestatistik september 2018 Stockholms län Anställda inklusive chefer Om statistiken Arbetsgivarverket producerar lönestatistik för anställda inom det statliga avtalsområdet två gånger per år, i september

Läs mer

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016 STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Lågt löneläge för akademiker anställda av Sundsvalls kommun...

Läs mer

Bra villkor på jobbet

Bra villkor på jobbet Bra villkor på jobbet Bli medlem i ett Sacoförbund det tjänar du på Bli medlem i ett Sacoförbund det tjänar du på Arbetet är en stor del av livet. Du tillbringar den största delen av din vakna tid på arbetet

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

Så här gör du din gymnasieansökan på webben

Så här gör du din gymnasieansökan på webben Så här gör du din gymnasieansökan på webben 1 Inloggningssida gymnasiewebben.nykoping.se 1. Uppe till vänster på sidan har du två boxar ( Information & senaste nytt samt Statistik, FAQ & viktiga länkar

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: december 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: september 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Ademikernas lokala löneprocesser

Ademikernas lokala löneprocesser 2014 Lena Granqvist och Håkan Regnér Ademikernas lokala löneprocesser Akademikernas lokala löneprocesser Lena Granqvist och Håkan Regnér Lena Granqvist och Håkan Regnér och Saco 2014 ISBN: 978-91-87146-96-1

Läs mer

Månadsrapport ersättningsdagar betalades ut var deltidsarbetslösa var heltidsarbetslösa

Månadsrapport ersättningsdagar betalades ut var deltidsarbetslösa var heltidsarbetslösa Månadsrapport 29% direktanslutna 71% i förbund 30% programdeltagare 70% ersättningstagare +0,5% VÅRA MEDLEMMAR: 701 591 ARBETSLÖSHET: 1,6 % (11 128 personer) 9 545 var heltidsarbetslösa 2 802 var deltidsarbetslösa

Läs mer

Månadsrapport ersättningsdagar betalades ut var deltidsarbetslösa var heltidsarbetslösa

Månadsrapport ersättningsdagar betalades ut var deltidsarbetslösa var heltidsarbetslösa Månadsrapport 29% direktanslutna 71% i förbund 29% programdeltagare 71% ersättningstagare +0,5% VÅRA MEDLEMMAR: 700 832 ARBETSLÖSHET: 1,7 % (11 655 personer) 9 315 var heltidsarbetslösa 2 757 var deltidsarbetslösa

Läs mer

Månadsrapport ersättningsdagar betalades ut var deltidsarbetslösa var heltidsarbetslösa

Månadsrapport ersättningsdagar betalades ut var deltidsarbetslösa var heltidsarbetslösa Månadsrapport 29% direktanslutna 71% i förbund 29% programdeltagare 71% ersättningstagare +0,5% VÅRA MEDLEMMAR: 703 212 ARBETSLÖSHET: 1,6 % (11 063 personer) 8 487 var heltidsarbetslösa 2 787 var deltidsarbetslösa

Läs mer

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande Innehållsförteckning Starta systemet...1 Startsidan...2 Hantera ärende...3 Skapa ärende...4 Trafikanordningsplan...5 Redigera ärende...6 Hantera karta...7 Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Läs mer

September. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: (+1,2%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar:

September. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: (+1,2%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: Månadens statistik från AEA Medlemmar: 660 812 (+1,2%) Ersättningstagare: 9 684 (1,5%) Deltagare i program: 4 643 (0,7%) Antal arbetslösa: 14 327 (2,2%) AEA kommenterar: Enligt IAF:s statistik fick 109

Läs mer

Medellön anger genomsnittslönen, det vill säga den totala lönesumman dividerad med antalet observationer. Stockholm i januari 2008

Medellön anger genomsnittslönen, det vill säga den totala lönesumman dividerad med antalet observationer. Stockholm i januari 2008 Medlemsinformation. Jusektidningen februari 2008. Tryckt hos Sörmlands Grafiska AB. LÖNESTATISTIK 2007 I detta material presenteras Juseks statistik över löneläget i september 2007. Statistiken kan tjäna

Läs mer

Månadsrapport ersättningsdagar betalades ut var deltidsarbetslösa var heltidsarbetslösa

Månadsrapport ersättningsdagar betalades ut var deltidsarbetslösa var heltidsarbetslösa Månadsrapport 29% direktanslutna 71% i förbund 37% programdeltagare 63% ersättningstagare +0,5% VÅRA MEDLEMMAR: 699 890 ARBETSLÖSHET: 1,7 % (11 645 personer) 7 911 var heltidsarbetslösa 2 807 var deltidsarbetslösa

Läs mer

Medlemsstatistik januari 2011

Medlemsstatistik januari 2011 Medlemsstatistik januari 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-01-31 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 627657 s:a direktaviserade 295313 s:a förbundsaviserade 332344 därav förbundsaviserade

Läs mer

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken Din lön Lönestatistik Dags för lönesamtal? Använd statistiken Innehåll Om statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 7 Använd Saco Lönesök 8 Hela arbetsmarknaden 10 Lön och löneutveckling

Läs mer

Så här gör du din gymnasieansökan på webben

Så här gör du din gymnasieansökan på webben Så här gör du din gymnasieansökan på webben 1 Inloggningssida gymnasiewebben.nykoping.se 1. Uppe till vänster på sidan har du två boxar som kommer att följa med på alla sidor när du gör dina val. I dessa

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

Akademikernas lönesamtal

Akademikernas lönesamtal 2012 Lena Granqvist Håkan Regnér Akademikernas lönesamtal Akademikernas lönesamtal Lena Granqvist och Håkan Regnér Citera gärna ur skriften, men ange källa Lena Granqvist,Håkan Regnér och Saco 2012 www.saco.se

Läs mer

Lönestatistik 2012 Advokatbyråer

Lönestatistik 2012 Advokatbyråer Lönestatistik 2012 Advokatbyråer Din lön I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2012. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga, individuella löne förhandlingarna

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: februari 2012 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

December. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: (+1,90%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar:

December. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: (+1,90%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: Månadens statistik från AEA Medlemmar: 653 327 (+1,90%) Ersättningstagare: 8 265 (1,27%) Deltagare i program: 4 811 (0,74%) Antal arbetslösa: 13 076 (2,00%) AEA kommenterar: Under har 23 599 medlemmar

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: november 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: september 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: juni och juli 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: augusti 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Uppdaterad: 2013-12-03. E-post - Sms - Brev

Uppdaterad: 2013-12-03. E-post - Sms - Brev Uppdaterad: 2013-12-03 E-post - Sms - Brev 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

Allmänna anvisningar för användningen av PX-Web-Statfin-tjänster

Allmänna anvisningar för användningen av PX-Web-Statfin-tjänster Allmänna anvisningar för användningen av PX-Web-Statfin-tjänster Tjänster på sidan Databaser Avgiftsbelagda tjänster; användaridentifikation och inloggning Hur används tjänsten; exempel Ladda ner en hel

Läs mer

Medellönen för Naturvetarnas chefer är 48 114 kr

Medellönen för Naturvetarnas chefer är 48 114 kr Löner för Naturvetarna genomför årligen en löneenkät riktad till samtliga medlemmar på arbetsmarknaden. Här har vi sammanställt en kortfattad redovisning av löner för Naturvetarnas chefer. Vi fokuserar

Läs mer

Månadsrapport ersättningsdagar betalades ut var deltidsarbetslösa var heltidsarbetslösa

Månadsrapport ersättningsdagar betalades ut var deltidsarbetslösa var heltidsarbetslösa Månadsrapport OKTOBER 29% direktanslutna 71% i förbund 36% programdeltagare 64% ersättningstagare +1,0% VÅRA MEDLEMMAR: 699 240 ARBETSLÖSHET: 1,5 % (10 803 personer) 8 020 var heltidsarbetslösa 2 612 var

Läs mer

Månadsrapport ersättningsdagar betalades ut var deltidsarbetslösa var heltidsarbetslösa

Månadsrapport ersättningsdagar betalades ut var deltidsarbetslösa var heltidsarbetslösa Månadsrapport MAJ 29% direktanslutna 71% i förbund 38% programdeltagare 62% ersättningstagare +1,1% VÅRA MEDLEMMAR: 696 062 ARBETSLÖSHET: 1,6 % (10 832 personer) 7 633 var heltidsarbetslösa 2 552 var deltidsarbetslösa

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik Den som varit arbetslös och fått minst en dags arbetslöshetsersättning utbetald räknas som arbetslös i kassans statistik.

Arbetslöshetsstatistik Den som varit arbetslös och fått minst en dags arbetslöshetsersättning utbetald räknas som arbetslös i kassans statistik. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: januari 2012 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund redigera kontaktuppgifter

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund redigera kontaktuppgifter Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund redigera kontaktuppgifter 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF

Läs mer

25. Hämta Adobe Reader

25. Hämta Adobe Reader 25. Hämta Adobe Reader version 2006-03-01 25.1 25. Hämta Adobe Reader Den här dokumentationen beskriver hur man hämtar programmet Adobe Reader från Internet. Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: (+1,1%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar:

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: (+1,1%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: Månadens statistik från AEA Medlemmar: 672 527 (+1,1%) Ersättningstagare: 9 057 (1,3%) Deltagare i program: 4 657 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 714 (2,0%) AEA kommenterar: Arbetslöshetsersättning betalas

Läs mer

Oktober. Månadens statistik från AEA (+1,2%) Medlemmar: KONTAKTA OSS. Kommentar: Har du frågor om statistiken?

Oktober. Månadens statistik från AEA (+1,2%) Medlemmar: KONTAKTA OSS. Kommentar: Har du frågor om statistiken? Månadens statistik från AEA Medlemmar: 685 388 (+1,2%) Ersättningstagare: 8 164 (1,2%) Deltagare i program: 4 701 (0,7%) Antal arbetslösa: 12 865 (1,9%) Kommentar: I oktober hade antalet medlemmar i Akademikernas

Läs mer

Demokratiklausul i SACO-förbundens stadgar. redovisning av läget 2000-12-12

Demokratiklausul i SACO-förbundens stadgar. redovisning av läget 2000-12-12 Demokratiklausul i SACO-förbundens stadgar redovisning av läget 2000-12-12 SACO:s ordförandekonferens, bestående av ledande företrädare för de 26 SACOförbunden, beslöt i mars 2000 att ge SACO-styrelsen

Läs mer

Månadsrapport. Juni 2016

Månadsrapport. Juni 2016 statistik@aea.se 08 4123389 www.aea.se/statistik Månadsrapport MEDLEMMAR 689 326 personer (71% i förbund, 28% direktanslutna) +1,1% (juni 2015) ARBETSLÖSHET 11 618 personer (1,7%) Med ersättning 64% (7

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

April. Månadens statistik från AEA (+0,4%) Medlemmar: KONTAKTA OSS. AEA kommenterar:

April. Månadens statistik från AEA (+0,4%) Medlemmar: KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: Månadens statistik från AEA Medlemmar: 680 485 (+0,4%) Ersättningstagare: 8 405 (1,2%) Deltagare i program: 4 812 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 217 (1,9%) AEA kommenterar: Antalet arbetslösa medlemmar ligger

Läs mer

Utskick till kunder. Vitec Mäklarsystem

Utskick till kunder. Vitec Mäklarsystem Utskick till kunder Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Urval... 2 3. Skapa etiketter med adresser... 4 4. Utskick med e-post... 5 5. Utskick med e-post och bifogade filer... 6

Läs mer

Medlemsstatistik februari 2011

Medlemsstatistik februari 2011 Medlemsstatistik februari 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-02-28 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 629062 627334 1728 0,28 % s:a direktaviserade 296610 294929 1681 0,57 % s:a

Läs mer

Månadsrapport kronor betalades ut i ersättning ,5 ersättningsdagar betalades ut var deltidsarbetslösa

Månadsrapport kronor betalades ut i ersättning ,5 ersättningsdagar betalades ut var deltidsarbetslösa Månadsrapport JANUARI 28% direktanslutna 72% i förbund 37% programdeltagare 63% ersättningstagare +1,0% VÅRA MEDLEMMAR: 694 355 ARBETSLÖSHET: 1,6 % (11 383 personer) 8 389 var heltidsarbetslösa 2 579 var

Läs mer

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär.

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. Formulär - lathund Du kan skapa formulär på sidmallen skolornas webbsida 1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. 3. Klicka

Läs mer

Medlemsstatistik juni 2011

Medlemsstatistik juni 2011 Medlemsstatistik juni 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-06-30 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 633677 627334 6343 1,01 % s:a direktaviserade 299969 294929 5040 1,71 % s:a förbundsaviserade

Läs mer

Medlemsstatistik maj 2011

Medlemsstatistik maj 2011 Medlemsstatistik maj 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-05-31 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 632467 627334 5133 0,82 % s:a direktaviserade 299113 294929 4184 1,42 % s:a förbundsaviserade

Läs mer

FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning

FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning Innehåll FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning... 1 Välkommen!... 2 Kort om olika de olika vyerna... 2 Laborera med färdiga historier... 3 Animering av tidsserier...

Läs mer

Månadsrapport kronor betalades ut i ersättning ersättningsdagar betalades ut var deltidsarbetslösa

Månadsrapport kronor betalades ut i ersättning ersättningsdagar betalades ut var deltidsarbetslösa Månadsrapport DECEMBER 28% direktanslutna 72% i förbund 37% programdeltagare 63% ersättningstagare +1,1% VÅRA MEDLEMMAR: 694 097 ARBETSLÖSHET: 1,6 % (11 158 personer) 8 125 var heltidsarbetslösa 2 539

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Ditt användarnamn är den e-postadress som du angav när du registrerade dig. Ditt lösenord får du från ditt barns klasslärare.

Ditt användarnamn är den e-postadress som du angav när du registrerade dig. Ditt lösenord får du från ditt barns klasslärare. Att logga in Öppna Internet Explorer (eller någon annan webbläsare). I adressfältet skriver du www.hjarntorget.net (eller bara hjarntorget.net). Tryck sedan på Enter-tangenten. Nu öppnas Hjärntorgets inloggningssida.

Läs mer

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt 1. Inställningar / Kontaktuppgifter Uppgifter som matas in i den vyn ovan visas i sidfoten på hemsidan: 2. Skapa nya sidor Om man

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Ny medlem 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Ny layout (fr.o.m 12/3) 4 Medlemmar 5 Ny medlem med fullständigt personnummer 6 Vanliga felmeddelanden 7 Ny medlem med ofullständigt

Läs mer