Saco SalusAnsvar Försäkrings AB. Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Saco SalusAnsvar Försäkrings AB. Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring"

Transkript

1 Saco SalusAnsvar Försäkrings AB Gemensam inkomstförsäkring Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring

2 Agenda Företaget bakom försäkringen Allmän a-kassa Gemensam Inkomstförsäkring Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring

3 Saco SalusAnsvar Försäkrings AB Ägarförhållanden SalusAnsvar: 49 % Saco-förbunden totalt: 51 %

4 Saco SalusAnsvar Försäkrings AB Ej vinstutdelande Saco SalusAnsvar Försäkrings AB är ett vinstdrivande bolag. För att klara framtida åtaganden och år med hög arbetslöshet t måste det finnas en buffert uppbyggd i bolaget. Bolaget är inte vinstutdelande. Det innebär att alla vinster stannar kvar i bolaget och kommer försäkringstagarna till nytta.

5 AEA Rätt till ersättning Medlemsvillkor: Medlemmen ska ha varit medlem i a-kassa i minst 12 sammanhängande kalendermånader. d Arbetsvillkor: Medlemmen ska ha förvärvsarbetat minst 6 av de 12 senaste kalendermånaderna.

6 AEA Utbetalningstid och ersättningsnivåer Ersättning utbetalas i max 300 dagar (450 dagar om barn under 18 år). Inkomstrelaterad ersättning utbetalas med 80 % av den förlorade inkomsten, dock max 80 % av kr/månad de första 200 arbetslösa dagarna och max 70 % av kr/månad från dag 201. Högsta ersättningen: kronor/månad. Utbetalad ersättning är skattepliktig.

7 Förbund med gemensam inkomstförsäkring Sveriges Ingenjörer SACO-förbundet Trafik och Järnväg, TJ Civilekonomernail Naturvetarna Sveriges Farmacevtförbund Akademikerförbundet SSR Jusek DIK SRAT Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, FSA Sveriges Arkitekter Legitimerad Sjukgymnasters Riksförbund, LSR Sveriges Psykologförbund Sveriges läkarförbund

8 Gemensam Inkomstförsäkring Utbetalningstid och ersättningsnivåer Ersättning utbetalas i max 120 (140) dagar Karenstid 7 dagar Ersättningen från Inkomstförsäkringen motsvarar 80% av den förlorade inkomsten, upp till inkomster på kr/månad. Ersättning utbetalas t så att den totala t kompensationen från AEA, trygghetsavtal och Inkomstförsäkringen blir 80 % av den förlorade inkomsten. Förlorad inkomst = den av AEA fastställda normalinkomsten. Avdrag för motsvarande skatt men nettobeloppet som utbetalas är en skattefri försäkringsersättning.

9 Gemensam Inkomstförsäkring Rätt till ersättning 1. För rätt till ersättning krävs: a) att arbetslöshetsersättning utbetalas från AEA, b) att inträde i förbundet skett senast 12/18 månader före arbetslöshetens inträde, c) att den försäkrade inte sagt upp sig utan godtagbart t skäl, d) att den försäkrade förvärvsarbetat minst 12 av de senaste 18 kalendermånaderna. Med arbetslöshetens inträde avses den dag man får ut sin första karensdag hos AEA. Som arbete godkänns sådan tid som godkänns av AEA, t ex uppsägningslön, arbetsbefriad tid och avgångsvederlag. 2. Rätt till ersättning upphör vid utgången av det kalenderår medlemmen fyller 62/64/65 år. 3. Studerandemedlemskap räknas i kvalificeringstiden, men berättigar inte till ersättning från försäkringen.

10 Gemensam Inkomstförsäkring Hantering vid arbetslöshet När en medlem anmäler sig på arbetsförmedlingen skickas uppgift om detta till AEA. Denna information går automatiskt ti vidare till SalusAnsvar. Anmälningsblankett skickas automatiskt till medlemmen. Efter att AEA fastställt medlemmens rätt till ersättning prövas rätten till ersättning från Inkomstförsäkringen. De handlingar medlemmen skickat till AEA räcker i normalfallet för att göra denna prövning. SalusAnsvar kontrollerar veckovis vilken ersättning som utbetalats från AEA och baserat på denna utbetalas ersättning från Inkomstförsäkringen. Ersättningen är i normalfallet medlemmen till handa veckan efter motsvarande utbetalning från AEA.

11 Tilläggsförsäkring Hantering Tilläggsförsäkringen tecknas individuellt av medlemmar i förbund med gemensam inkomstförsäkring i som också är med i AEA. Försäkringen betalas månadsvis i förskott av medlemmen. Vid arbetslöshet kontrolleras rätt till ersättning från tilläggsförsäkringen i samband med fastställande av rätt till ersättning från den gemensamma inkomstförsäkringen.

12 Tilläggsförsäkring Utbetalningstid och ersättningsnivåer Försäkringen ersätter dag (320) och ger tillsammans med Inkomstförsäkringen en sammanlagd ersättningsperiod i på 300 (320) dagar. Försäkringen har ingen karens, utan ersättning betalas ut direkt efter att medlemmen erhållit 120 (140) dagar ersättning från Inkomstförsäkringen. Försäkringen ersätter tillsammans med AEA och trygghetsavtal 80 % av inkomster upp till kronor per månad (70 % från dag 201). Rätten till ersättning upphör det kalenderår medlemmen fyller 62 år.

13 Tilläggsförsäkring Rätt till ersättning 1. För rätt till ersättning krävs: a) att arbetslöshetsersättning utbetalas från AEA, b) att tilläggsförsäkringen tecknats senast 18 månader före arbetslöshetens inträde. Man måste således haft försäkringen i 18 månader före den första arbetslösa dagen för att ersättning ska kunna utbetalas, c) att den försäkrade inte sagt upp sig utan godtagbart skäl, d) att den försäkrade förvärvsarbetat minst 12 av de senaste 18 kalendermånaderna.

14 Premier Tillägg Premien beräknas individuellt baserat på aktuell inkomst. Premien sätts i 1000-kronors intervall. Några exempel: Lön Premie Tilläggsförsäkring kr/mån: 35 kr/mån kr/mån: 39 kr/mån kr/mån: 56 kr/mån kr/mån: 73 kr/mån kr/mån: 89 kr/mån kr/mån 105 kr/mån kr/mån: 122 kr/mån kr/mån: 154 kr/mån kr/mån: 186 kr/mån kr/mån: 218 kr/mån

15 Saco Inkomstförsäkring Sveriges Veterinärförbund Sveriges Tandläkarförbund Sveriges Universitetslärarförbund, it t SULF Officersförbundet Reservofficerarna Sveriges Skolledarförbund Kyrkans Akademikerförbund Lärarnas Riksförbund, LR

16 Saco Inkomstförsäkring Hantering Saco Inkomstförsäkring tecknas individuellt av medlem i Saco-förbund som inte har gemensam inkomstförsäkring. i Försäkringen betalas månadsvis i förskott av medlemmen.

17 Saco Inkomstförsäkring Utbetalningstid och ersättningsnivåer Ersättning utbetalas i max 240 dagar Karenstid 20 dagar Ersättningen från Saco Inkomstförsäkring motsvarar 80 % av den förlorade inkomsten, upp till inkomster på kronor. Fr o m dag 201 är nivån 70 %. Ersättning utbetalas så att den totala kompensationen från AEA, trygghetsavtal och Saco Inkomstförsäkring blir 80 % respektive 70 % av den förlorade inkomsten. Rätt till ersättning upphör vid utgången av det kalenderår medlemmen fyller 62 år.

18 Saco Inkomstförsäkring Rätt till ersättning 1. För rätt till ersättning krävs: a) att arbetslöshetsersättning utbetalas från AEA, b) att inträde i förbundet skett senast 18 månader före arbetslöshetens inträde, c) att Saco Inkomstförsäkring tecknats t senast 18 månader före arbetslöshetens inträde. Man måste således haft försäkringen i18 månader före den första arbetslösa dagen för att ersättning ska kunna utbetalas, d) att den försäkrade inte sagt upp sig utan godtagbart skäl, e) att den försäkrade förvärvsarbetat minst 12 av de senaste 18 kalendermånaderna.

19 Premier Saco Inkomstförsäkring Premien beräknas individuellt baserat på aktuell inkomst. Premien sätts i 1000-kronors intervall. Några exempel: Lön Premie Saco Inkomstförsäkring kr/mån: 42 kr/mån kr/mån: 89 kr/mån kr/mån: 139 kr/mån kr/mån: 189 kr/mån kr/mån: 232 kr/mån kr/mån 277 kr/mån kr/mån: 321 kr/mån

20 Kontaktuppgifter Kundtjänst tel E-post:

Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet

Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet 2010-05-06 Dnr 2010/528 2010:7 Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet En kartläggning 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn

Läs mer

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2015-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2015-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Villkor Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2015-01-01 För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Innehållsförteckning 1 Gemensam försäkring... 4 1A

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

2004-10-14. Kompletterande försäkringar för inkomstbortfall vid arbetslöshet

2004-10-14. Kompletterande försäkringar för inkomstbortfall vid arbetslöshet 2004-10-14 Kompletterande försäkringar för inkomstbortfall vid arbetslöshet Denna rapport innehåller en översiktlig redovisning av de olika avtalen om inkomst-/tilläggsförsäkringar som kompletterar arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna

Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna ETT SAMARBETE MELLAN LEDARNA OCH BLIWA Innehåll Inledning 3 1. Gemensamma bestämmelser 4 1.1 OM GRUPPAVTALET SAMT

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Hälsoskydd & Inkomstförsäkring Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Trygghetspaket September 2015 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskydd består av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi November 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Ersättning från den allmänna arbetslöshets-försäkringen...

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Bra villkor för. akademiker i staten. Bli medlem i ett Saco-S-förbund

Bra villkor för. akademiker i staten. Bli medlem i ett Saco-S-förbund Bra villkor för akademiker i staten Bli medlem i ett Saco-S-förbund Bli medlem i ett Saco-S-förbund det tjänar du på Arbetet är en stor del av ditt liv. Du tillbringar den största delen av din vakna tid

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 Inledning... 5 Ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen...

Läs mer

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2012 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 26 medlemsförbund med cirka 700 000 medlemmar

Läs mer

Att synas och bli flera. En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar

Att synas och bli flera. En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar Att synas och bli flera En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar 1 Att synas och bli flera Det går bra nu. Sacoförbunden växer och får kontinuerligt fler medlemmar.

Läs mer

Strukturförändringar. inom staten

Strukturförändringar. inom staten Strukturförändringar inom staten Detta gäller vid strukturförändringar inom staten Strukturförändringar inom staten kan röra sig om allt från mindre omorganisationer till nedläggning av hela verksamheter.

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst Goda råd behöver inte vara dyra så använder du PTK Rådgivningstjänst 1 Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 8

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se

Goda råd behöver inte vara dyra. Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se Goda råd behöver inte vara dyra Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se Innehåll Anna Allerstrand inleder 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom

Läs mer

Försäkringsvillkor för Unionens inkomstförsäkring

Försäkringsvillkor för Unionens inkomstförsäkring Försäkringsvillkor för Unionens inkomstförsäkring 2012 1 Inledning...3 2 Definitioner...3 3 Vem ansluts till/får teckna försäkringen...6 4 Försäkringstid...6 5 Premie...7 6 Försäkringsersättning...8 7

Läs mer

Demokratiklausul i SACO-förbundens stadgar. redovisning av läget 2000-12-12

Demokratiklausul i SACO-förbundens stadgar. redovisning av läget 2000-12-12 Demokratiklausul i SACO-förbundens stadgar redovisning av läget 2000-12-12 SACO:s ordförandekonferens, bestående av ledande företrädare för de 26 SACOförbunden, beslöt i mars 2000 att ge SACO-styrelsen

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet

Välfärdstendens 2014. Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet Välfärdstendens 2014 Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet 1 Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

Byggnads inkomstförsäkring

Byggnads inkomstförsäkring Byggnads inkomstförsäkring www.byggnads.se ditt skyddsnät när det gäller Från den 1 juli 2008 har alla medlemmar, som även är med i a-kassan och har en ersättningsgrundande inkomst* mellan 18 700 kr och

Läs mer

Kollektivavtalet försäkrar! 2012

Kollektivavtalet försäkrar! 2012 Kollektivavtalet försäkrar! 2012 INNEHÅLL Kollektivavtalet gör skillnad 3 Om du blir sjuk 4 Om du skadar dig i jobbet 6 Planera pension 8 För dig som har familj 10 Om jobbet försvinner 12 När du blir förälder

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

2011 Eva Löfbom. Akademiker som företagare. Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar

2011 Eva Löfbom. Akademiker som företagare. Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar 2011 Eva Löfbom Akademiker som företagare Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar Akademiker som företagare Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar Eva

Läs mer

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst 1 Din guide till PTK Rådgivningstjänst Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 6 Fakta om ersättningar vid sjukdom

Läs mer

Kollektivavtalet försäkrar!

Kollektivavtalet försäkrar! Kollektivavtalet försäkrar! 2014 1 Kollektivavtalet försäkrar Den här broschyren vänder sig till dig som är privatanställd tjänsteman inom PTKs områden och anställd på ett företag som har kollektivavtal

Läs mer

Verksam samverkan Sacoförbunden om samverkan med arbetsförmedlingen

Verksam samverkan Sacoförbunden om samverkan med arbetsförmedlingen 2009 Ossian Wennström Verksam samverkan Sacoförbunden om samverkan med arbetsförmedlingen Verksam samverkan. Sacoförbunden om samverkan med Arbetsförmedlingen Ossian Wennström Citera gärna ur skriften,

Läs mer

Kommunal avtalspension KAP-KL

Kommunal avtalspension KAP-KL Kommunal avtalspension KAP-KL tjänstepensionen för dig som arbetar i kommun, landsting, region, kommunalt företag eller inom svenska kyrkan i samarbete med I den här broschyren kan du läsa om din tjänstepension.

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer