Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2013 års löneenkät

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2013 års löneenkät"

Transkript

1 Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Lönestatistik Från 2013 års löneenkät

2 2 Löneenkät 2013 Innehåll Tack 3 Inledning 4 Ingångslöner 5 Privat sektor 6 Kommunal sektor 11 Statlig sektor 13 Chefer 14 Frekvenstabeller 16 Saco Lönesök 18 Foto omslag: istock

3 Löneenkät TACK till alla er som svarat på 2013 års enkät! Statistiken i den här broschyren bygger på resultatet av den löneenkät som vi skickar ut årligen. Svarsfrekvensen på 2013 års enkät var cirka 70 procent eller drygt 3000 medlemmar, och den ger en god bild av löneläget. Då vår medlemsgrupp är relativt liten och fördelar sig på tre sektorer och många olika tjänster är det viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten och bidrar till underlaget i denna broschyr. Broschyren är ett komplement till Saco Lönesök som du når via vår hemsida, där du hittar både arkitekters och andra akademikers löner, baserade på löneenkäter och underlag från arbetsgivare. Fick du inte enkäten? Enkäten skickas ut med e-post. Om du vet med dig att du inte har lämnat en aktuell e-postadress till oss kan du göra det genom att skicka ett mail till Tack på förhand, Foto: Patrick Miler Med vänliga hälsningar Katarina O Cofaigh

4 4 Löneenkät 2013 Inledning Du har alltid rätt till en motivering till varför du får den lön du får och vad du förväntas göra bättre eller annorlunda för att nå en högre lön. Foto: Fotoakuten Underlaget Siffrorna vi redovisar baseras på de svar vi fått på löneenkäten 2013 och visar löneläget i oktober De allra flesta hade vid det laget fått sin nya lön men även löner som inte är justerade finns med i materialet. Tabeller Upplägget i denna broschyr är att vi först presenterar olika tabeller. Det börjar med ingångslönerna för Efter ingångslönerna kommer vi in på lönetabeller per sektor, där vi redovisar löner både i 5-årsklasser och i enskilda examensår där underlaget är stort nog. För vissa kategorier är underlaget mycket litet och det är då inte möjligt att redovisa dessa löner på samma sätt. Redovisningen börjar med privat sektor, sedan kommunal och statlig och slutligen har vi några tabeller som omfattar chefer. Därefter kommer ett antal så kallade frekvenstabeller, som kan ge en ökad förståelse för resten av materialet. Frekvenstabeller visar antalet och andelen av det man mäter. Här kan du till exempel se hur många landskapsarkitekter det finns i jämförelse med antalet inredningsarkitekter och hur könsfördelningen ser ut för respektive utbildning. Längst bak hittar du information om Saco Lönesök, verktyget där du kan jämföra din lön med andra arkitekter, göra jämförelser med andra akademiker i övriga Sacoförbund och till exempel söka på utbildning och län i sorteringen av statistiken. Lönestatistiken i det här materialet är inga rekommendationer, utan redovisar de faktiska löner som framgått av löneenkäten. De enda rekommendationer vi lämnar är de gällande praktikanter och nyutexaminerade, och finns på vår hemsida. Lön Sveriges Arkitekters syn på lön är att den ska vara individuell och differentierad, den ska basera sig på din kunskap, ditt ansvar, arbetets svårighetsgrad och det du bidrar med till verksamheten. Din löneutveckling ska spegla hur väl du uppfyller ställda mål och hur du utvecklas i ditt arbete. Användningsområde Lönestatistiken är till för att du som medlem ska ha ett underlag som stöd när du ska diskutera lönen vid din första anställning, när du byter arbete, tjänst eller befattning eller vid den årliga löneöversynen/-revisionen. Lönesamtalet Ett bra lönesamtal kan givetvis genomföras och fungera på många olika sätt. Här kommer några råd om vad Sveriges Arkitekter tycker att ett kvalitativt lönesamtal bör innehålla och vad du kan tänka på. Lönesamtalet bör ha fokus på just lön och prestation. Det låter kanske självklart men faktum är att vi ofta får bevis för motsatsen. Det beror säkert på att många såväl arbetsgivare som medarbetare tycker att det är svårt att prata om detta. Under samtalet bör ni diskutera vilka arbetsinsatser du gjort under året och hur du har bidragit till verksamheten. I en stor verksamhet eller med ett mycket självständigt arbete kan du inte förvänta dig att chefen är fullt insatt i allt du gör. Ta därför denna möjlighet och berätta det för denne! Målet är att ni båda får ge er bild av din prestation under året som varit och på din nuvarande lön. Lyssna på arbetsgivarens synpunkter och argument. Lägg därefter fram dina egna argument och motivera dem väl utifrån de förberedelser du gjort. Se gärna till att samtalet dokumenteras av dig eller din chef. Mer och utförligare information om lönesamtalet hittar du i broschyren Tips & råd om lönesamtal som finns att ladda ner på Saco lönesök Utöver denna lönebroschyr presenterar vi statistiken från vår löneenkät i Saco Lönesök, som du når från hemsidan, genom att logga in med ditt personnummer. Saco Lönesök är även mobilanpassad vilket gör att du lätt kan göra en lönejämförelse i din mobil. Saco Lönesök är ett utmärkt verktyg för lönejämförelser och för att få ett underlag inför ditt lönesamtal. I verktyget finns löner från vår löneenkät men även från arbetsgivare. Du som är chef hittar en flik i Saco Lönesök som omfattar bara chefslöner, där du till exempel kan söka utifrån vilken befattningsnivå du har och hur många du är chef över. På sidan 18 finner du en introduktion till Saco Lönesök för att du på bästa sätt ska kunna använda detta verktyg.

5 Löneenkät Ingångslöner Vid en jämförelse mellan ingångslönerna kan det konstateras att de privata företagen i stort sett följer Sveriges Arkitekters rekommenderade ingångslöner medan kommunerna ligger en tusenlapp lägre. Rekomendationen för ingångslönen 2013 låg på kronor för de med masterexamen. På den statliga sektorn har vi inga siffror då underlaget är alltför litet. Lönetabell per kön Examensår: 2013 Kön Antal Medel 10:e Percentil Undre Kvartil Median Övre Kvartil 90:e Percentil Kvinnor Män Samtliga Lönetabell per arbetsmarknadssektor Examensår: 2013 Arbetsmarknadssektor Antal Medel 10:e Percentil Undre Kvartil Median Övre Kvartil 90:e Percentil Kommunal Privat Samtliga Förklaring av lönemått i tabeller och diagram Undre kvartil Medel Median Medellön är summan av lönerna dividerad med antalet löner. Medianlönen är den mittersta lönen i ett rangordnat material. Hälften lönerna i en grupp är lägre (eller lika med) medianlönen och den andra hälften är högre. Övre kvartil

6 6 Löneenkät 2013 Privat sektor Lönetabell per examensår Medverkande arkitekt: Utan handläggaransvar och utan ansvar för arkitektonisk utformning. Handläggande arkitekt: Självständig arkitektonisk utformning, samlat ansvar för mindre projekt eller delansvar för större. Ansvarig arkitet: Handläggare med samlat ansvar. Chefsarkitekt: chefsarkitekt, kontorschef eller motsvarande med företagsledande uppgifter. Sveriges Arkitekter har valt att dela upp arkitekter på privat sektor i fyra kategorier för att kunna samla in och redovisa statistiken på ett användbart sätt. Vi styr inte över de enskilda företagens beskrivningar av titlar/befattningar, utan beskrivningen ovan är ett redskap för att du som medlem ska kunna placera in dig när du fyller i löneenkäten. Vi är medvetna om att vissa inte känner igen sig hemma i dessa beskrivningar och saknar sin kategori. Du som är projektledare eller studio-/mellanchef har till exempel ingen egen kategori, främst för att det är för små grupper för att ge ett statistiskt underlag. I Saco lönesök går det att söka på till exempel projektledare och chefer i olika nivåer bland alla Sacoförbund, vilket kan ge ett bra underlag. Privat, medverkande arkitekt Antal observationer i urvalet: 348 Examensår Antal Medel 10:e Percentil Undre Kvartil Median Övre Kvartil 90:e Percentil Samtliga

7 Löneenkät Privat sektor Lönetabell per examensår Titel: Privat, handläggande arkitekt Antal observationer i urvalet: 1074 Examensår Antal Medel 10:e Percentil Undre Kvartil Median Övre Kvartil 90:e Percentil Samtliga

8 8 Löneenkät 2013 Privat sektor Lönetabell per examensår Titel: Privat, ansvarig arkitekt Antal observationer i urvalet: 422 Examensår Antal Medel 10:e Percentil Undre Kvartil Median Övre Kvartil 90:e Percentil Samtliga

9 Löneenkät Privat sektor Lönetabell per examensår i fasta 5-årsklasser Titel: Privat, medverkande arkitekt Antal observationer i urvalet: 348 Examensår i fasta 5-årskl Antal Medel 10:e Percentil Undre Kvartil Median Övre Kvartil 90:e Percentil Samtliga Titel: Privat, handläggande arkitekt Antal observationer i urvalet: 1074 Examensår i fasta 5-årskl Antal Medel 10:e Percentil Undre Kvartil Median Övre Kvartil 90:e Percentil Samtliga

10 10 Löneenkät 2013 Privat sektor Lönetabell per examensår i fasta 5-årsklasser Titel: Privat, ansvarig arkitekt Antal observationer i urvalet: 422 Examensår i fasta 5-årskl Antal Medel 10:e Percentil Undre Kvartil Median Övre Kvartil 90:e Percentil Samtliga Titel: Privat, chefsarkitekt Antal observationer i urvalet: 155 Examensår i fasta 5-årskl Antal Medel 10:e Percentil Undre Kvartil Median Övre Kvartil 90:e Percentil Samtliga

11 Löneenkät Kommunal sektor Lönetabell per examensår Titel: Kommun, arkitekt med handläggaransvar Antal observationer i urvalet: 708 Examensår Antal Medel 10:e Percentil Undre Kvartil Median Övre Kvartil 90:e Percentil Samtliga

12 12 Löneenkät 2013 Kommunal sektor Lönetabell per examensår i fasta 5-årsklasser Titel: Kommun, arkitekt med handläggaransvar Antal observationer i urvalet: 708 Examensår i fasta 5-årskl Antal Medel 10:e Percentil Undre Kvartil Median Övre Kvartil 90:e Percentil Samtliga Titel: Kommun, avdelningschef Antal observationer i urvalet: 163 Examensår i fasta 5-årskl Antal Medel 10:e Percentil Undre Kvartil Median Övre Kvartil 90:e Percentil Samtliga

13 Löneenkät Statlig sektor Lönetabell per examensår i fasta 5-årsklasser Titel: Stat, arkitekt med handläggaransvar Antal observationer i urvalet: 93 Examensår i fasta 5-årskl Antal Medel 10:e Percentil Undre Kvartil Median Övre Kvartil 90:e Percentil Samtliga Lönetabell per titel Arbetsmarknadssektor: Statlig Antal observationer i urvalet: 256 Titel Antal Medel 10:e Percentil Undre Kvartil Median Övre Kvartil 90:e Percentil Stat, Administrativ Stat, Annan högskola Stat, Annan verk Stat, Arkitekt med handläggaransvar Stat, Arkitekt utan handläggaransvar Stat, Doktorand Stat, Forskare Stat, Länsark, avdel chef, dep råd Stat, Lärare Stat, Professor Samtliga

14 14 Löneenkät 2013 Chefer Befattningsnivå: Enhetschef/gruppchef/första linjen Antal observationer i underlaget: 299 Arbetsmarknadssektor Antal Medel 10:e Percentil Undre Kvartil Median Övre Kvartil 90:e Percentil Kommunal Privat Statlig Samtliga Arbetsmarknadssektor: Kommunal Befattningsnivå: Enhetschef/gruppchef/första linjen Antal observationer i underlaget: 113 Examensår i fasta 5-årskl Antal Medel 10:e Percentil Undre Kvartil Median Övre Kvartil 90:e Percentil Samtliga Arbetsmarknadssektor: Privat Befattningsnivå: Enhetschef/gruppchef/första linjen Antal observationer i underlaget: 161 Examensår i fasta 5-årskl Antal Medel 10:e Percentil Undre Kvartil Median Övre Kvartil 90:e Percentil Samtliga

15 Löneenkät Chefer Lönetabell per befattningsnivå: Annan typ chef enhetschef/gruppchef/första linjen högre chef, högsta chef (VD, GD tex) mellanchef, projektledare specialist Antal observationer i urvalet: 981 Befattningsnivå Antal Medel 10:e Percentil Undre Kvartil Median Övre Kvartil 90:e Percentil Annan typ chef Enhetschef/ Gruppchef/första linjen Högre chef Högsta chef (VD, GD tex) Mellanchef Projektledare Specialist Samtliga Lönetabell chef för antal medarbetare Antal observationer i urvalet: 380 Chef antal medarbetare Antal Medel 10:e Percentil Undre Kvartil Median Övre Kvartil 90:e Percentil 1-3 medarbetare medarbetare medarbetare medarbetare fler än 50 medarbetare Samtliga Titel: Privat, chefsarkitekt Antal observationer i urvalet: 155 Examensår i fasta 5-årskl Antal Medel 10:e Percentil Undre Kvartil Median Övre Kvartil 90:e Percentil Samtliga

16 16 Löneenkät 2013 Frekvenstabeller Frekvenstabell kön per titel Titel Män Kvinnor Samtliga Antal Andel i % Antal Andel i % Antal Andel i % Privat, Chefsarkitekt Privat, Ansvarig arkitekt Privat, Handläggande arkitekt Privat, Medverkande arkitekt Privat, Annan tjänst Kommun, Förvaltningschef Kommun, Avdelningschef Kommun, Arkitekt med handläggaransvar Kommun, Arkitekt utan handläggaransvar Kommun, Annan kom Stat, Professor Stat, Lärare Stat, Forskare Stat, Doktorand Stat, Administrativ Stat, Annan högskola Stat, Länsark, avdel chef, dep råd Stat, Arkitekt med handläggaransvar Stat, Arkitekt utan handläggaransvar Stat, Annan verk Samtliga Frekvenstabell kön per födelseår fasta 5-årsklasser Födelseår fasta 5-årsk Män Kvinnor Samtliga Antal Andel i % Antal Andel i % Antal Andel i % Samtliga

17 Löneenkät Frekvenstabeller Frekvenstabell utbildning per födelseår fasta 5-årsklasser Födelseår fasta 5-årsk Arkitekt Inredningsarkitekt Landskapsarkitekt Planeringsarkitekt Samtliga Antal Andel i % Antal Andel i % Antal Andel i % Antal Andel i % Antal Andel i % Samtliga Frekvenstabell kön per utbildning Utbildning, SACOs Män Kvinnor Samtliga Antal Andel i % Antal Andel i % Antal Andel i % Arkitekt Inredningsarkitekt Landskapsarkitekt Planeringsarkitekt Samtliga Frekvenstabell per kön Kön Arkitekt Inredningsarkitekt Landskapsarkitekt Planeringsarkitekt Samtliga Antal Andel i % Antal Andel i % Antal Andel i % Antal Andel i % Antal Andel i % Män Kvinnor Samtliga

18 18 Löneenkät 2013 Saco Lönesök i fem steg Saco Lönesöks ingångssida (Sidan kan se lite olika ut beroende på vilket förbund du tillhör) F E C B A G 1 VÄLJ KÄLLA När du kommer till Saco Lönesöks ingångssida är en statistikkälla förvald men du kan själv enkelt ändra källa genom att klicka på någon av flikarna högst upp (A). Välj Löner från enkät om du vill titta på lönestatistik för privata arbetsgivare. Vill du titta på lönestatistik för kommun, landsting, stat eller Svenska kyrkan kan du välja mellan Löner från enkät och Löner från arbetsgivare. Källorna kompletterar varandra. Du kan välja att se statistik från det egna förbundet eller från samtliga Sacoförbund Väljer du Löner från enkät får du lönestatistik kopplat till t ex utbildning och examensår vilket inte är möjligt i Löner från arbetsgivare. Väljer du Löner från arbetsgivare får du lönestatistik för samtliga medlemmar i ditt förbund inom en viss sektor, till exempel staten. Löner från enkät innehåller endast löner för de medlemmar som besvarat löneenkäten. D Löner från enkät bygger på uppgifter från Saco-förbundens löneenkäter. Alla förbund samlar inte in löneenkäter från sina medlemmar. Löner från arbetsgivare bygger på den partsgemensamma lönestatistiken som samlas in via arbetsgivarna inom kommun, landsting, stat och Svenska kyrkan. Samtliga Sacoförbund Oavsett vad du väljer, kan du även se löneuppgifter för andra Sacoförbunds medlemmar (B). Du kan då jämföra din lön med andra akademikers inom andra branscher, sektorer och yrken. 2 GÖR DITT URVAL Genom att göra urval bryter du ner statistiken till exempel på befattningar, arbetsområden, regioner och arbetsmarknadssektorer. Du gör ditt urval genom att bocka för det du är intresserad av i urvalsboxarna till vänster. Tänk på att du kan bocka för flera val i en och samma urvalsbox. För att utöka urvalsmöjligheterna, klicka på Visa fler urvalsmöjligheter (C). Om innehållet i en urvalsbox inte syns, klicka på den vita pilen till vänster (D). Vill du ta bort alla val du gjort, klicka på knappen Rensa alla val (E). Vill du ta bort dina val i en enskild urvalsbox, klicka på suddsymbolen (F). 3 SE RESULTATET Du ser direkt resultatet av dina urval i tabell och diagram. 4 SE RESULTATET PÅ FLERA SÄTT Du kan välja hur ditt urval ska presenteras i tabeller och diagram. Du kan t ex välja examensår istället för ålder, genom att klicka på önskad flik ovanför diagrammet. Genom att klicka på knappen Visa fler presentationssätt kan du se ytterligare indelningar för tabeller och diagram (G). 5 BEVARA RESULTATET Du kan sedan skriva ut, spara eller e-posta dina tabeller och diagram.

19 Löneenkät Saco Lönesök Tänk på att Du kan behöva prova dig fram och titta på olika indelningar av statistiken. Tänk på att flera indelningar kan vara intressanta för dig, inte bara en enda. Ju fler val du gör, desto mindre blir ditt urval. Om urvalet är för litet visas inga statistikuppgifter alls. Om det inträffar, ta bort ditt senaste val eller börja helt enkelt om från början. Förklaring av lönemått i tabeller och diagram Undre kvartil Medel Median Medellön är summan av lönerna dividerad med antalet löner. Medianlönen är den mittersta lönen i ett rangordnat material. Hälften lönerna i en grupp är lägre (eller lika med) medianlönen och den andra hälften är högre. Övre kvartil Grafisk presentation av de statistiska måtten Du får snabbt en bra överblick över löneläge och lönespridning genom att titta på en boxplot: Undre kvartil Median Medel Övre kvartil Varför så många olika lönemått? Du som är akademiker omfattas av individuell lönesättning. Du behöver skaffa dig information inte bara om den genomsnittliga lönen utan också om hur lönerna varierar i den grupp du vill jämföra dig med. I Saco Lönesök visas flera olika mått i tabell och diagram för att du ska få en så god överblick som möjligt. Vilka mått som är mest relevanta vid en lönejämförelse varierar. Om du t ex är erfaren, med kvalificerade arbetsuppgifter, mycket goda arbetsresultat och eftertraktade specialkunskaper är jämförelser med högre lönelägen (övre kvartillönen och 90:e percentillönen) mer relevanta. Tänk i detta fall också på att 10 procent av dem i gruppen du jämför dig med tjänar mer än den 90:e percentillönen, det kanske du också ska göra.

20 Sveriges Arkitekter är den samlande organisationen för alla Sveriges arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Förbundet är en del av Saco och ansluter cirka 95 procent av alla yrkesverksamma arkitekter. Sveriges Arkitekter har en bred agenda från fackligt arbete och branschbevakning till professions- och arkitekturfrågor. Följ oss på: facebook.com/sverigesarkitekter twitter.com/svarkitekter Instagram.com/Sveriges_Arkitekter Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Storgatan 41 Box 5027, SE Stockholm, Sweden Tel +46(0)

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Lönestatistik Från 2014 års löneenkät 2 Löneenkät 2014 Innehåll Inledning 4 Ingångslöner 5 Privat sektor 6 Kommunal sektor 11 Statlig sektor 13 Chefer

Läs mer

Guide till Saco Lönesök. Guide till Saco Lönesök

Guide till Saco Lönesök. Guide till Saco Lönesök Guide till Saco Lönesök Guide till Saco Lönesök Guide för att komma igång med Saco Lönesök Du når Saco Lönesök genom att logga in på ditt förbunds medlemssidor. Vad är Saco Lönesök? Saco Lönesök är en

Läs mer

Att använda Saco Lönesök

Att använda Saco Lönesök Manual Saco Lönesök 2010 Att använda Saco Lönesök - presentation av funktionerna. Vad är Saco Lönesök? Saco Lönesök är en webbapplikation kopplad till Sveriges största databas för akademikerlöner. Den

Läs mer

Löneläget En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2016.

Löneläget En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2016. Löneläget 2016 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2016. Tack för att du svarat på löneenkäten! Ett stort tack till alla er som svarade på 2016 års lönenkät! Det är er förtjänst

Läs mer

Lönestatistik för brandingenjörer från Saco Lönesök

Lönestatistik för brandingenjörer från Saco Lönesök Lönestatistik för brandingenjörer från Saco Lönesök Det har kommit önskemål till Brand- och riskhanteringsingenjörernas yrkesförening om lönestatistik för brandingenjörer. Denna statistik har tidigare

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2017 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik

Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik 2 Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik Innehåll De höga krav som följer med chefskapet ska synas på lönen... 3 Chefslönestatistik... 4 Saco Lönesök även för dig

Läs mer

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014.

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. Löneläget 2014 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. 1 2 Innehåll Inledning 4 Varför samlar vi in lönestatistik? Definitioner Löneutveckling 5 Landsting 6 Tabell och fakta

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen inför lönerevisionen 2012

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen inför lönerevisionen 2012 Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen inför lönerevisionen 2012 Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät

Läs mer

Lönestatistik 2013 Advokatbyråer

Lönestatistik 2013 Advokatbyråer Lönestatistik 2013 Advokatbyråer Din lön Statistiken är baserad på löneenkäter som Jusek har samlat in under oktober 2013, från yrkesverksamma medlemmar anställda vid advokatbyrå*. Samtliga löneuppgifter

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2015 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Sveriges Veterinärförbund Lönestatistik Staten 2008 090508 (ml statistik/lönestat statl 08)

Sveriges Veterinärförbund Lönestatistik Staten 2008 090508 (ml statistik/lönestat statl 08) Veterinärförbundets lönestatistik 2008 för bl a statligt anställda veterinärer Förbundet tackar alla som har bidragit med uppgifter till statistiken. Av inkomna svar har 521 bearbetats. Den totala svarsprocenten

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget inför lönerevisionen 2012

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget inför lönerevisionen 2012 Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget inför lönerevisionen 2012 Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät

Läs mer

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL TIPS &RÅD LÖNESAMTAL 2 Sveriges Arkitekter 2014 OM LÖN Sveriges Arkitekter anser att lönen ska vara individuell och differentierad mellan grupper och individer. Lönen ska spegla din prestation i förhållande

Läs mer

Så mycket tjänar ingenjörscheferna. Juni 2013

Så mycket tjänar ingenjörscheferna. Juni 2013 Så mycket tjänar ingenjörscheferna i Sverige Juni 2013 2 Så mycket tjänar ingenjörschefer i Sverige Sverige är beroende av kompetenta chefer. Cheferna tar ett stort ansvar för utveckling och kvalitet hos

Läs mer

Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige. 2013 års lönestatistik

Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige. 2013 års lönestatistik Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige 2013 års lönestatistik Ingenjörer bidrar till snabb utveckling och hög tillväxt hos sina arbetsgivare det ska märkas på lönen. Sverige är beroende av kompetenta

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2016 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät som skickas ut årligen

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen 2016-04-20 Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät som skickas ut

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget 2016-04-20 Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät som skickas

Läs mer

Löneläget 2015. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2015.

Löneläget 2015. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2015. Löneläget 2015 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2015. Tack för att du svarat på löneenkäten! Ännu en gång, stort tack till Er som svarat på 2015 års löneenkät! 62 % av förbundets

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät som skickas ut årligen till

Läs mer

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken Din lön Lönestatistik Dags för lönesamtal? Använd statistiken Innehåll Så använder du statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 8 Hela arbetsmarknaden 9 Lön efter examensår och sektor 9

Läs mer

Lönestatistik 2012 Samhällsvetare

Lönestatistik 2012 Samhällsvetare Lönestatistik 2012 Samhällsvetare Din lön I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2012. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga, individuella löne förhandlingarna

Läs mer

Lönestatistik 2012 Jurister

Lönestatistik 2012 Jurister Lönestatistik 2012 Jurister Din lön I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2012. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga, individuella löne förhandlingarna

Läs mer

Löneenkät. Resultat Samtliga arbetsområden.

Löneenkät. Resultat Samtliga arbetsområden. Resultat 2014 Samtliga arbetsområden Löneenkät www.dik.se/lonestatistik DIK:s lönestatistik baseras på en årlig löneenkät som vänder sig till förbundets cirka 17 000 yrkesverksamma medlemmar. Enkäten genomfördes

Läs mer

Medellönen för Naturvetarnas chefer är 48 114 kr

Medellönen för Naturvetarnas chefer är 48 114 kr Löner för Naturvetarna genomför årligen en löneenkät riktad till samtliga medlemmar på arbetsmarknaden. Här har vi sammanställt en kortfattad redovisning av löner för Naturvetarnas chefer. Vi fokuserar

Läs mer

Lönestatistik 2012 Systemvetare

Lönestatistik 2012 Systemvetare Lönestatistik 2012 Systemvetare Din lön I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2012. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga, individuella löne förhandlingarna

Läs mer

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken Din lön Lönestatistik Dags för lönesamtal? Använd statistiken Innehåll Om statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 7 Använd Saco Lönesök 8 Hela arbetsmarknaden 10 Lön och löneutveckling

Läs mer

Lönestatistik. Avser lönenivåerna 2012

Lönestatistik. Avser lönenivåerna 2012 Lönestatistik Avser lönenivåerna 2012 Innehåll Förord 3 Allmänt 4 5 Varför samlar vi in lönestatistik år efter år 4 Definitioner 4 Sektorsfördelning 4 Fakta 4 Löneutveckling 5 Landsting 6 7 Fakta 6 L1.

Läs mer

LÖNESTATISTIK 2015 SVERIGES FARMACEUTER

LÖNESTATISTIK 2015 SVERIGES FARMACEUTER LÖNESTATISTIK 2015 SVERIGES FARMACEUTER LÖNESTATISTIK FÖR FARMACEUTER Här kommer 2015 års lönestatistik för farmaceuter. Fortfarande är vår statistik unik på så sätt att den ger möjlighet till överblick

Läs mer

Lönestatistik JUSEKS LÖNEENKÄT 2016 DIT T VERK T YG FÖR EN BÄT TRE LÖN JUSEKS LÖNESTATISTIK

Lönestatistik JUSEKS LÖNEENKÄT 2016 DIT T VERK T YG FÖR EN BÄT TRE LÖN JUSEKS LÖNESTATISTIK Lönestatistik JUSEKS LÖNEENKÄT 2016 DIT T VERK T YG FÖR EN BÄT TRE LÖN JUSEKS LÖNESTATISTIK 2017 1 Innehåll Om statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 8 Använd Saco Lönesök 10 Hela arbetsmarknaden

Läs mer

Din lön. Lönestatistik

Din lön. Lönestatistik Din lön Lönestatistik Statistik från Juseks löneenkät hösten 2011 Innehåll Samtal om lön 3 Saco Lönesök 6 Lönesamtalet steg för steg 7 Så använder du statistiken 8 Hela arbetsmarknaden 9 Examensårsvisa

Läs mer

Medellön anger genomsnittslönen, det vill säga den totala lönesumman dividerad med antalet observationer. Stockholm i januari 2008

Medellön anger genomsnittslönen, det vill säga den totala lönesumman dividerad med antalet observationer. Stockholm i januari 2008 Medlemsinformation. Jusektidningen februari 2008. Tryckt hos Sörmlands Grafiska AB. LÖNESTATISTIK 2007 I detta material presenteras Juseks statistik över löneläget i september 2007. Statistiken kan tjäna

Läs mer

Arvodesenkät. Resultat 2014. Egenföretagare. www.dik.se/lonestatistik

Arvodesenkät. Resultat 2014. Egenföretagare. www.dik.se/lonestatistik Resultat 2014 Egenföretagare Arvodesenkät www.dik.se/lonestatistik DIK:s arvodesstatistik för egenföretagare baseras på en årlig enkät som vänder sig till förbundets medlemmar som angett att de bedriver

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Lönestatistik 2011 Advokatbyråer

Lönestatistik 2011 Advokatbyråer Din lön Lönestatistik 2011 Advokatbyråer I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2011. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga individuella löne förhandlingarna

Läs mer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång, februari 2011 Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer - en statistisk

Läs mer

INNEHÅLL. Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22

INNEHÅLL. Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22 Ingenjörslön 2016 INNEHÅLL Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22 3 Du som är ingenjör spelar en avgörande

Läs mer

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016 STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Lågt löneläge för akademiker anställda av Sundsvalls kommun...

Läs mer

Lönestatistik 2009 Chefer

Lönestatistik 2009 Chefer Din lön Lönestatistik 2009 Chefer Här presenteras Juseks statistik över löneläget i september 2009. Statisti ken kan tjäna som underlag inför den årliga individuella lönesätt ningen eller när du söker

Läs mer

Du och din lön Lönebilaga 2014

Du och din lön Lönebilaga 2014 Du och din lön Lönebilaga 2014 Utnyttja alla tillfällen att förhandla din lön Det är dags att presentera vår andra lönebilaga. Den här gången baserad på den löneenkät vi genomförde i slutet av förra året.

Läs mer

LÖNESTATISTIK. Att använda. Lönestatistik

LÖNESTATISTIK. Att använda. Lönestatistik LÖNESTATISTIK Att använda Lönestatistik INNEHÅLL Lönestatistik... 3 Vad visar lönestatistiken... 4 Heltidslön... 4 Medellön... 5 Medianlön... 5 Percentil... 6 Att jämföra olika grupper... 7 Procent...

Läs mer

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Rön om lön och kön Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Sammanfattning Löneskillnader mellan kvinnor och män existerar i de flesta delar av arbetsmarknaden. Män har högre genomsnittliga

Läs mer

Ökade löneskillnader i privat sektor

Ökade löneskillnader i privat sektor Statistik Ökade löneskillnader i privat sektor Juseks undersökning av nyexaminerade 2010 Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Ökade löneskillnader

Läs mer

KVINNOR HAR KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN. Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE

KVINNOR HAR KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN. Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE KVINNOR HAR 3 500 KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE 2 Sammanfattning OFÖRKLARADE LÖNESKILLNADER MELLAN KÖNEN INOM JUSEKS MEDLEMSGRUPPER

Läs mer

Sveriges Veterinärförbund Lönestatistik Staten 2009 100416 (ml statistik/lönestat statl 09)

Sveriges Veterinärförbund Lönestatistik Staten 2009 100416 (ml statistik/lönestat statl 09) Veterinärförbundets lönestatistik 2009 för bl a statligt anställda veterinärer Förbundet tackar alla som har bidragit med uppgifter till statistiken. Av inkomna svar har 549 bearbetats. Den totala svarsprocenten

Läs mer

Lönestatistik 2012 Advokatbyråer

Lönestatistik 2012 Advokatbyråer Lönestatistik 2012 Advokatbyråer Din lön I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2012. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga, individuella löne förhandlingarna

Läs mer

Särskild övertidsersättning

Särskild övertidsersättning Mars 2016 1(6) Särskild övertidsersättning Sveriges Ingenjörers lönestatistik baseras på den löneenkät som årligen skickas ut till samtliga yrkesverksamma medlemmar. I enkäten ställs en fråga om rätten

Läs mer

Din löneutveckling ska vara god under hela arbetslivet. Ingenjörernas medellön. Lönespridning visar variationen i lön

Din löneutveckling ska vara god under hela arbetslivet. Ingenjörernas medellön. Lönespridning visar variationen i lön Ingenjörslön 2015 3 INNEHÅLL Årets statistik s 4 Lönestatistik s 8 Lönerådgivning s 9 Löneprocessen s 10 Lönesamtalet s 12 Råd till dig som är föräldraledig s 21 Ordlista s 22 Du som är ingenjör spelar

Läs mer

Lönesamtal. Hur förbereder jag mig?

Lönesamtal. Hur förbereder jag mig? Lönesamtal Hur förbereder jag mig? 20 50 10 30 60 LÖNESAMTAL Lönesystemen i kommuner, landsting, stat och hos enskilda arbetsgivare förutsätter i grunden att lönesamtal förs mellan den enskilde arbetstagaren

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Tips och råd vid lönesamtal

Tips och råd vid lönesamtal Tips och råd vid lönesamtal Lönesamtalets sju steg Hur bedöms egentligen din lön? Förhandlar du själv direkt med din chef eller förhandlas din lön i en annan ordning? Formerna för lönesättning kan variera

Läs mer

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre Du och din lön eller hur du kan göra din lönedialog bättre STs lönepolitik Din lön ska vara saklig Ju högre krav som ställs på ditt jobb och skickligare du är desto mer ska du tjäna Osakliga löneskillnader

Läs mer

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND INFORMERAR Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt Sveriges skolledare har ett stort och komplext ansvar. Det ska synas i den lön som skolledarna får. Lönen är individuell

Läs mer

AVSKAFFA TJEJTAXAN NU

AVSKAFFA TJEJTAXAN NU Juseks undersökning bland nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare år 2007. AVSKAFFA TJEJTAXAN NU Ingångslöneskillnaderna ökar dramatiskt 2 Om Juseks arbetsmarknadsundersökning

Läs mer

Din lön. Lönestatistik Advokatbyråer. Akademiker förbundet för jurister, civilek systemvetare, personalvetare samhällsvetare

Din lön. Lönestatistik Advokatbyråer. Akademiker förbundet för jurister, civilek systemvetare, personalvetare samhällsvetare Din lön Lönestatistik 2009 Advokatbyråer Akademiker förbundet för jurister, civilek ono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Innehåll Förord... 3 Juridiskt arbete/advokater/biträdande jurister...

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Lönesamtalet. - Tips och råd kring lönesamtalet

Lönesamtalet. - Tips och råd kring lönesamtalet Lönesamtalet - Tips och råd kring lönesamtalet Innehåll: Ditt lönesamtal 3 - Skilj lönesamtalet från utvecklingssamtalet 4 - Arbetsgivarens lönekultur 4 Förberedelsen 5 - Kartlägg din arbetsinsats 5 -

Läs mer

SACO:s löneenkät 2017

SACO:s löneenkät 2017 SACO:s löneenkät 017 I början av november 017 fick SACO:s medlemmar möjlighet att svara på en enkät om årets lönesamtal. Enkäten besvarades av 5 medlemmar av de 43 medlemmar som genomfört lönesättande

Läs mer

Svenska kyrkan 2002/2003. Delrapport från SKTF om förhandlingsprocessen, lönekriterier, utvecklingssamtal m.m. inom Svenska kyrkan

Svenska kyrkan 2002/2003. Delrapport från SKTF om förhandlingsprocessen, lönekriterier, utvecklingssamtal m.m. inom Svenska kyrkan Svenska kyrkan 2002/2003 Delrapport från SKTF om förhandlingsprocessen, lönekriterier, utvecklingssamtal m.m. inom Svenska kyrkan Februari 2003 2 Svenska kyrkan 2002/2003 Delrapport om förhandlingsprocessen

Läs mer

SULF:s lönebilaga 2014 /Sveriges universitetslärarförbund

SULF:s lönebilaga 2014 /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se SULF:s lönebilaga 2014 /Sveriges universitetslärarförbund SULF:s lönebilaga

Läs mer

Särskild övertidsersättning

Särskild övertidsersättning Mars 2015 1(6) Särskild övertidsersättning Sveriges Ingenjörers lönestatistik baseras på den löneenkät som årligen skickas ut till samtliga yrkesverksamma medlemmar. I enkäten ställs en fråga om rätten

Läs mer

Vi samlar Sveriges. akademiker!

Vi samlar Sveriges. akademiker! Vi samlar Sveriges akademiker! 2 Vi samlar Sveriges akademiker 3 Detta är Saco Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är en sammanslutning av 22 självständiga fack- och yrkesförbund. Tillsammans

Läs mer

Kompetens eller kön. hur sätts din lön? Rapport om löneskillnader bland Civilekonomernas medlemmar 2015

Kompetens eller kön. hur sätts din lön? Rapport om löneskillnader bland Civilekonomernas medlemmar 2015 Kompetens eller kön Rapport om löneskillnader bland Civilekonomernas medlemmar 2015 hur sätts din lön? Samma yrke, erfarenhet och befattning men 10,7% mindre i lön Förord I Civilekonomernas nya rapport

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet

LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet www.likalon.nu Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Stureplan 4c, 114 35 Stockholm Tel 08-611 17

Läs mer

Särskild övertidsersättning

Särskild övertidsersättning 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 April 2017 1(6) Särskild övertidsersättning Sveriges Ingenjörers lönestatistik baseras på den

Läs mer

FSAs lönestatistik 2013

FSAs lönestatistik 2013 FSAs lönestatistik 2013 LÖNESTATISTIK 2013 1 Innehåll Hur ska du använda statistiken?... 3 Definitioner.. 3 Löneutveckling... 4 FSAs ingångslönerekommendation för 2013... 6 Vart vänder jag mig om jag vill

Läs mer

DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014

DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014 Malmö 2014-05-28 DIK-kretsen Malmö stad DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014 DIK i Malmö stad genomför varje år en enkät bland medlemmarna för att ta reda på hur de upplever processen kring årets lönerevision.

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Lönesamtalet. Att tänka på

Lönesamtalet. Att tänka på Lönesamtalet Att tänka på Bakgrund Sedan slutet av 1980-talet är individuell lönesättning Vårdförbundets lönestrategi. Individuell lönesättning och utvecklingssamtal stämmer bättre med vår syn på kunskap

Läs mer

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun Rutiner Rutiner inför löneöversyn Enköpings kommun Hela kommunen har en gemensam lönepolitik och den lönepolitiken ska vara känd bland såväl chefer som medarbetare i hela organisationen. Det ska vara en

Läs mer

VD-löner April 2011

VD-löner April 2011 VD-löner 2010 April 2011 Stor spridning av VD-lönerna 1 Stor spridning av VD-lönerna har drygt 60 000 medlemsföretag. Omkring 40 000 företag är mindre, ägarledda företag med färre än 10 anställda. Ersättningen

Läs mer

Få rätt ingångslön det tjänar alla på

Få rätt ingångslön det tjänar alla på Du och din lön 2015 Få rätt ingångslön det tjänar alla på 2013 DEN FÖRSTA SKOLLEDARLÖNEN betyder mycket för din fortsatta löneutveckling. Det är svårt att rätta till en för låg ingångslön i senare lönerevisioner.

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

Akademikerförbundens löneprocess

Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbunden består av Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Farmaceuter,

Läs mer

Lönestatistik 2014 för företagsläkare och skolläkare

Lönestatistik 2014 för företagsläkare och skolläkare Stockholm 2015-04-13 Till Läkarförbundets lokal- och yrkesföreningar Nr 8 2015 Lönestatistik 2014 för företagsläkare och skolläkare Bakgrund och syfte Läkarförbundet skickade i januari 2015 ut en enkät

Läs mer

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN S V E R I G E S A R K I T E K T E R FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN INLEDNING Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i profession och som person. Mentorskapet innebär att

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Saco driver akademikernas frågor

Saco driver akademikernas frågor s e g i r e v S r a l! r m e a k s mi i V ade ak 2 Vi samlar Sveriges akademiker Saco driver akademikernas frågor Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, driver akademikernas intressen. Genom opinionsbildning,

Läs mer

VD-löner 2008 en statistisk redovisning. Mars 2009

VD-löner 2008 en statistisk redovisning. Mars 2009 VD-löner 28 en statistisk redovisning Mars 29 Stor spridning av VD-lönerna 1 Stor spridning av VD-lönerna har drygt 55 medlemsföretag. Drygt två av tre företag är mindre, ägarledda företag med färre än

Läs mer

Vi är överens osakliga löneskillnader ska bort

Vi är överens osakliga löneskillnader ska bort Vi är överens osakliga löneskillnader ska bort En partsgemensam satsning Målsättning att de statistiska skillnaderna i lön mellan kvinnor och män som utför lika arbete och som inte kan förklaras väsentligen

Läs mer

ANTECKNINGAR. Goda råd inför lönesättningssamtal

ANTECKNINGAR. Goda råd inför lönesättningssamtal ANTECKNINGAR Goda råd inför lönesättningssamtal F Ö R S VA R S F Ö R B U N DET 1 N Å G R A T I P S Vad innebär ett lönesättningssamtal? Att förhandla om sin egen lön är en spännande utmaning. Första gången

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare 1 Denna broschyr utgör ett stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare inför ditt lönesamtal. Resultatet

Läs mer

Din 2 15. Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära

Din 2 15. Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära Din lön 0 2 15 Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära Innehåll. På omslaget: Jeanne d Arc, medlem. Foto: Andreas Dybeck 3. Intervju

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation för. sjukhusfysiker

Arbetsmarknadsinformation för. sjukhusfysiker Arbetsmarknadsinformation för sjukhusfysiker Sjukhusfysiker Sjukhusfysiker arbetar med behandlingar och undersökningar av patienter där olika former av strålning används. Sjukhusfysikern har också ett

Läs mer

Lönestatistik september Södra Sverige Anställda exklusive chefer

Lönestatistik september Södra Sverige Anställda exklusive chefer Lönestatistik september 2016 Södra Sverige Anställda exklusive chefer Om statistiken Arbetsgivarverket producerar lönestatistik för anställda inom det statliga avtalsområdet två gånger per år, i september

Läs mer

Lönestatistik september Hela riket Anställda exklusive chefer

Lönestatistik september Hela riket Anställda exklusive chefer Lönestatistik september 2016 Hela riket Anställda exklusive chefer Om statistiken Arbetsgivarverket producerar lönestatistik för anställda inom det statliga avtalsområdet två gånger per år, i september

Läs mer

DITT LÖNESAMTAL. guide till löneförhandlingen

DITT LÖNESAMTAL. guide till löneförhandlingen DITT LÖNESAMTAL guide till löneförhandlingen Juseks stöd inför lönesamtalet För medlemmar www.jusek.se Innehåll Ditt lönesamtal guide till löneförhandlingen... 3 Skilj lönesamtalet från utvecklingssamtalet...

Läs mer

Kompetens eller kön. hur sätts. din lön? 10,7% En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt

Kompetens eller kön. hur sätts. din lön? 10,7% En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt Kompetens eller kön hur sätts En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt 10,7% mindre än en manlig ekonom som arbetar i samma sektor, är i samma ålder och har samma befattning. din lön? Om rapporten Ett urval

Läs mer