Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät"

Transkript

1 Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Lönestatistik Från 2014 års löneenkät

2 2 Löneenkät 2014 Innehåll Inledning 4 Ingångslöner 5 Privat sektor 6 Kommunal sektor 11 Statlig sektor 13 Chefer 14 Tabeller per kön 16 Frekvenstabeller 16 Saco Lönesök 18 Foto omslag: istock

3 Löneenkät Löneläget för arkitekter I den här broschyren presenteras den senaste lönestatistiken för arkitekter i Sverige och siffrorna bygger på resultatet av den löneenkät som vi årligen skickar ut. De tabeller som visas här kan vara ett bra stöd och användas som underlag vid individuella löneförhandlingar. Men glöm inte att statistik bara är ett underlag, din löneutveckling baseras på din prestation och hur du bidrar till verksamheten på din arbetsplats. En nyhet i årets statistik är tabellen på sidan 16 som visar på löneskillnaden mellan könen. En längre kommentar hittar du i Arkitekten nummer 4 och på vår webbplats arkitekt.se/lön På webbplatsen hittar du också ett komplement till denna broschyr, Saco Lönesök, där du hittar både arkitekters och andra akademikers löner, baserade på löneenkäter och även underlag från arbetsgivare. Tack till alla som svarat! Foto: Peter Phillips Med vänliga hälsningar Tobias Olsson Förbundsdirektör

4 4 Löneenkät 2014 Inledning Du har alltid rätt till en motivering till varför du får den lön du får och vad du förväntas göra bättre eller annorlunda för att nå en högre lön. Foto: Istock Underlaget Siffrorna vi redovisar baseras på de svar vi fått på löneenkäten 2014 och visar löneläget i oktober De allra flesta hade vid det laget fått sin nya lön men även löner som inte är justerade finns med i materialet. Tabeller Upplägget i denna broschyr är att vi först presenterar olika tabeller. Det börjar med ingångslönerna för Efter ingångslönerna kommer vi in på lönetabeller per sektor, där vi redovisar löner både i 5-årsklasser och i enskilda examensår där underlaget är stort nog. För vissa kategorier är underlaget mycket litet och det är då inte möjligt att redovisa dessa löner på samma sätt. Redovisningen börjar med privat sektor, sedan kommunal och statlig och slutligen har vi några tabeller som omfattar chefer. Därefter kommer ett antal så kallade frekvenstabeller, som kan ge en ökad förståelse för resten av materialet. Frekvenstabeller visar antalet och andelen av det man mäter. Här kan du till exempel se hur många landskapsarkitekter det finns i jämförelse med antalet inredningsarkitekter och hur könsfördelningen ser ut för respektive utbildning. Längst bak hittar du information om Saco Lönesök, verktyget där du kan jämföra din lön med andra arkitekter, göra jämförelser med andra akademiker i övriga Sacoförbund och till exempel söka på utbildning och län i sorteringen av statistiken. Lönestatistiken i det här materialet är inga rekommendationer, utan redovisar de faktiska löner som framgått av löneenkäten. De enda rekommendationer vi lämnar är de gällande praktikanter och nyutexaminerade, och finns på vår hemsida. Lön Sveriges Arkitekters syn på lön är att den ska vara individuell och differentierad, den ska basera sig på din kunskap, ditt ansvar, arbetets svårighetsgrad och det du bidrar med till verksamheten. Din löneutveckling ska spegla hur väl du uppfyller ställda mål och hur du utvecklas i ditt arbete. Användningsområde Lönestatistiken är till för att du som medlem ska ha ett underlag som stöd när du ska diskutera lönen vid din första anställning, när du byter arbete, tjänst eller befattning eller vid den årliga löneöversynen/-revisionen. Lönesamtalet Ett bra lönesamtal kan givetvis genomföras och fungera på många olika sätt. Här kommer några råd om vad Sveriges Arkitekter tycker att ett kvalitativt lönesamtal bör innehålla och vad du kan tänka på. Lönesamtalet bör ha fokus på just lön och prestation. Det låter kanske självklart men faktum är att vi ofta får bevis för motsatsen. Det beror säkert på att många såväl arbetsgivare som medarbetare tycker att det är svårt att prata om detta. Under samtalet bör ni diskutera vilka arbetsinsatser du gjort under året och hur du har bidragit till verksamheten. I en stor verksamhet eller med ett mycket självständigt arbete kan du inte förvänta dig att chefen är fullt insatt i allt du gör. Ta därför denna möjlighet och berätta det för denne! Målet är att ni båda får ge er bild av din prestation under året som varit och på din nuvarande lön. Lyssna på arbetsgivarens synpunkter och argument. Lägg därefter fram dina egna argument och motivera dem väl utifrån de förberedelser du gjort. Se gärna till att samtalet dokumenteras av dig eller din chef. Mer och utförligare information om lönesamtalet hittar du i broschyren Tips & råd om lönesamtal som finns att ladda ner på Saco lönesök Utöver denna lönebroschyr presenterar vi statistiken från vår löneenkät i Saco Lönesök, som du når från hemsidan, genom att logga in med ditt personnummer. Saco Lönesök är även mobilanpassad vilket gör att du lätt kan göra en lönejämförelse i din mobil. Saco Lönesök är ett utmärkt verktyg för lönejämförelser och för att få ett underlag inför ditt lönesamtal. I verktyget finns löner från vår löneenkät men även från arbetsgivare. Du som är chef hittar en flik i Saco Lönesök som omfattar bara chefslöner, där du till exempel kan söka utifrån vilken befattningsnivå du har och hur många du är chef över. På sidan 18 finner du en introduktion till Saco Lönesök för att du på bästa sätt ska kunna använda detta verktyg.

5 Löneenkät Ingångslöner Vid en jämförelse mellan ingångslönerna kan det konstateras att de privata företagen följer Sveriges Arkitekters rekommenderade ingångslöner medan kommunerna ligger något lägre. Rekomendationen för ingångslönen 2014 låg på kronor för de med masterexamen. På den statliga sektorn har vi inga siffror då underlaget är alltför litet. Lönetabell per kön Examensår: 2014 Kön Antal Medel 10:e Percentil Undre Kvartil Median Övre Kvartil 90:e Percentil Kvinnor Män Samtliga Lönetabell per arbetsmarknadssektor Examensår: 2014 Arbetsmarknadssektor Antal Medel 10:e Percentil Undre Kvartil Median Övre Kvartil 90:e Percentil Kommunal Privat Samtliga Förklaring av lönemått i tabeller och diagram Undre kvartil Medel Median Medellön är summan av lönerna dividerad med antalet löner. Medianlönen är den mittersta lönen i ett rangordnat material. Hälften lönerna i en grupp är lägre (eller lika med) medianlönen och den andra hälften är högre. Övre kvartil

6 6 Löneenkät 2014 Privat sektor Lönetabell per examensår Medverkande arkitekt: Utan handläggaransvar och utan ansvar för arkitektonisk utformning. Handläggande arkitekt: Självständig arkitektonisk utformning, samlat ansvar för mindre projekt eller delansvar för större. Ansvarig arkitet: Handläggare med samlat ansvar. Chefsarkitekt: chefsarkitekt, kontorschef eller motsvarande med företagsledande uppgifter. Sveriges Arkitekter har valt att dela upp arkitekter på privat sektor i fyra kategorier för att kunna samla in och redovisa statistiken på ett användbart sätt. Vi styr inte över de enskilda företagens beskrivningar av titlar/befattningar, utan beskrivningen ovan är ett redskap för att du som medlem ska kunna placera in dig när du fyller i löneenkäten. Vi är medvetna om att vissa inte känner igen sig hemma i dessa beskrivningar och saknar sin kategori. Du som är projektledare eller studio-/mellanchef har till exempel ingen egen kategori, främst för att det är för små grupper för att ge ett statistiskt underlag. I Saco lönesök går det att söka på till exempel projektledare och chefer i olika nivåer bland alla Sacoförbund, vilket kan ge ett bra underlag. Privat, medverkande arkitekt Antal observationer i urvalet: 365 Examensår Antal Medel 10:e Percentil Undre Kvartil Median Övre Kvartil 90:e Percentil Samtliga Eftersom underlaget i Examensåren är för litet för att vara statistiskt säkerställt redovisas inte dessa löner, men dessa siffror ingår ändå i underlaget för det totala antalet observationer.

7 Löneenkät Privat sektor Lönetabell per examensår Titel: Privat, handläggande arkitekt Antal observationer i urvalet: 1156 Examensår Antal Medel 10:e Percentil Undre Kvartil Median Övre Kvartil 90:e Percentil Samtliga Eftersom underlaget i Examensåren är för litet för att vara statistiskt säkerställt redovisas inte dessa löner, men dessa siffror ingår ändå i underlaget för det totala antalet observationer.

8 8 Löneenkät 2014 Privat sektor Lönetabell per examensår Titel: Privat, ansvarig arkitekt Antal observationer i urvalet: 502 Examensår Antal Medel 10:e Percentil Undre Kvartil Median Övre Kvartil 90:e Percentil Samtliga

9 Löneenkät Privat sektor Lönetabell per examensår i fasta 5-årsklasser Titel: Privat, medverkande arkitekt Antal observationer i urvalet: 365 Examensår i fasta 5-årskl Antal Medel 10:e Percentil Undre Kvartil Median Övre Kvartil 90:e Percentil Samtliga Eftersom underlaget i Examensåren är för litet för att vara statistiskt säkerställt redovisas inte dessa löner, men dessa siffror ingår ändå i underlaget för det totala antalet observationer. Titel: Privat, handläggande arkitekt Antal observationer i urvalet: 1156 Examensår i fasta 5-årskl Antal Medel 10:e Percentil Undre Kvartil Median Övre Kvartil 90:e Percentil Samtliga Eftersom underlaget i Examensåren är för litet för att vara statistiskt säkerställt redovisas inte dessa löner, men dessa siffror ingår ändå i underlaget för det totala antalet observationer.

10 10 Löneenkät 2014 Privat sektor Lönetabell per examensår i fasta 5-årsklasser Titel: Privat, ansvarig arkitekt Antal observationer i urvalet: 502 Examensår i fasta 5-årskl Antal Medel 10:e Percentil Undre Kvartil Median Övre Kvartil 90:e Percentil Samtliga Titel: Privat, chefsarkitekt Antal observationer i urvalet: 190 Examensår i fasta 5-årskl Antal Medel 10:e Percentil Undre Kvartil Median Övre Kvartil 90:e Percentil Samtliga

11 Löneenkät Kommunal sektor Lönetabell per examensår Titel: Kommun, arkitekt med handläggaransvar Antal observationer i urvalet: 733 Examensår Antal Medel 10:e Percentil Undre Kvartil Median Övre Kvartil 90:e Percentil Samtliga

12 12 Löneenkät 2014 Kommunal sektor Lönetabell per examensår i fasta 5-årsklasser Titel: Kommun, arkitekt med handläggaransvar Antal observationer i urvalet: 733 Examensår i fasta 5-årskl Antal Medel 10:e Percentil Undre Kvartil Median Övre Kvartil 90:e Percentil Samtliga Eftersom underlaget i Examensåren är för litet för att vara statistiskt säkerställt redovisas inte dessa löner, men dessa siffror ingår ändå i underlaget för det totala antalet observationer. Titel: Kommun, avdelningschef Antal observationer i urvalet: 152 Examensår i fasta 5-årskl Antal Medel 10:e Percentil Undre Kvartil Median Övre Kvartil 90:e Percentil Samtliga Eftersom underlaget i Examensåren är för litet för att vara statistiskt säkerställt redovisas inte dessa löner, men dessa siffror ingår ändå i underlaget för det totala antalet observationer.

13 Löneenkät Statlig sektor Lönetabell per examensår i fasta 5-årsklasser Titel: Stat, arkitekt med handläggaransvar Antal observationer i urvalet: 83 Examensår i fasta 5-årskl Antal Medel 10:e Percentil Undre Kvartil Median Övre Kvartil 90:e Percentil Samtliga Eftersom underlaget i Examensåren är för litet för att vara statistiskt säkerställt redovisas inte dessa löner, men dessa siffror ingår ändå i underlaget för det totala antalet observationer. Lönetabell per titel Arbetsmarknadssektor: Statlig Antal observationer i urvalet: 237 Titel Antal Medel 10:e Percentil Undre Kvartil Median Övre Kvartil 90:e Percentil Stat, Administrativ Stat, Annan högskola Stat, Annan verk Stat, Arkitekt med handläggaransvar Stat, Arkitekt utan handläggaransvar Stat, Doktorand Stat, Forskare Stat, Länsark, avdel chef, dep råd Stat, Lärare Stat, Professor Samtliga

14 14 Löneenkät 2014 Chefer Befattningsnivå: Enhetschef/gruppchef/första linjen Antal observationer i underlaget: 339 Arbetsmarknadssektor Antal Medel 10:e Percentil Undre Kvartil Median Övre Kvartil 90:e Percentil Kommunal Privat Statlig Samtliga Arbetsmarknadssektor: Kommunal Befattningsnivå: Enhetschef/gruppchef/första linjen Antal observationer i underlaget: 104 Examensår i fasta 5-årskl Antal Medel 10:e Percentil Undre Kvartil Median Övre Kvartil 90:e Percentil Samtliga Eftersom underlaget i Examensåren är för litet för att vara statistiskt säkerställt redovisas inte dessa löner, men dessa siffror ingår ändå i underlaget för det totala antalet observationer. Arbetsmarknadssektor: Privat Befattningsnivå: Enhetschef/gruppchef/första linjen Antal observationer i underlaget: 211 Examensår i fasta 5-årskl Antal Medel 10:e Percentil Undre Kvartil Median Övre Kvartil 90:e Percentil Samtliga

15 Löneenkät Chefer Lönetabell per befattningsnivå: Annan typ chef enhetschef/gruppchef/första linjen högre chef, högsta chef (VD, GD tex) mellanchef, projektledare specialist Antal observationer i urvalet: 1124 Befattningsnivå Antal Medel 10:e Percentil Undre Kvartil Median Övre Kvartil 90:e Percentil Annan typ chef Enhetschef/ Gruppchef/första linjen Högre chef Högsta chef (VD, GD tex) Mellanchef Projektledare Specialist Samtliga Lönetabell chef för antal medarbetare Antal observationer i urvalet: 436 Chef antal medarbetare Antal Medel 10:e Percentil Undre Kvartil Median Övre Kvartil 90:e Percentil 1-3 medarbetare medarbetare medarbetare medarbetare fler än 50 medarbetare Samtliga Titel: Privat, chefsarkitekt Antal observationer i urvalet: 190 Examensår i fasta 5-årskl Antal Medel 10:e Percentil Undre Kvartil Median Övre Kvartil 90:e Percentil Samtliga

16 16 Löneenkät 2014 Tabeller per kön Titel: Privat per kön Titel Kvinnor Män Medelvärde Månadslön Median Månadslön Antal Medelvärde Månadslön Median Månadslön Antal Privat, Ansvarig arkitekt Privat, Handläggande arkitekt Privat, Medverkande arkitekt Samtliga Titel: Kommun per kön Titel Kvinnor Män Kommun, Arkitekt med handläggaransvar Kommun, Arkitekt utan handläggaransvar Medelvärde Månadslön Median Månadslön Antal Medelvärde Månadslön Median Månadslön Antal Samtliga Frekvenstabeller Frekvenstabell utbildning per kön Kön Arkitekt Inredningsarkitekt Landskapsarkitekt Planeringsarkitekt Samtliga Antal Andel i % Antal Andel i % Antal Andel i % Antal Andel i % Antal Andel i % Män Kvinnor Samtliga

17 Löneenkät Frekvenstabeller Frekvenstabell per födelseår fasta 5-årsklasser Födelseår fasta 5-årsk Män Kvinnor Samtliga Antal Andel i % Antal Andel i % Antal Andel i % Samtliga Frekvenstabell kön per titel Titel Kvinnor Män Samtliga Antal Antal Antal Kommun, Annan kom Kommun, Arkitekt med handläggaransvar Kommun, Arkitekt utan handläggaransvar Kommun, Avdelningschef Kommun, Förvaltningschef Privat, Annan tjänst Privat, Ansvarig arkitekt Privat, Chefsarkitekt Privat, Handläggande arkitekt Privat, Medverkande arkitekt Stat, Administrativ Stat, Annan högskola Stat, Annan verk Stat, Arkitekt med handläggaransvar Stat, Arkitekt utan handläggaransvar Stat, Doktorand Stat, Forskare Stat, Länsark, avdel chef, dep råd Stat, Lärare Stat, Professor Samtliga

18 18 Löneenkät 2014 Saco Lönesök i fem steg Saco Lönesöks ingångssida (Sidan kan se lite olika ut beroende på vilket förbund du tillhör) F E C B A G 1 VÄLJ KÄLLA När du kommer till Saco Lönesöks ingångssida är en statistikkälla förvald men du kan själv enkelt ändra källa genom att klicka på någon av flikarna högst upp (A). Välj Löner från enkät om du vill titta på lönestatistik för privata arbetsgivare. Vill du titta på lönestatistik för kommun, landsting, stat eller Svenska kyrkan kan du välja mellan Löner från enkät och Löner från arbetsgivare. Källorna kompletterar varandra. Du kan välja att se statistik från det egna förbundet eller från samtliga Sacoförbund Väljer du Löner från enkät får du lönestatistik kopplat till t ex utbildning och examensår vilket inte är möjligt i Löner från arbetsgivare. Väljer du Löner från arbetsgivare får du lönestatistik för samtliga medlemmar i ditt förbund inom en viss sektor, till exempel staten. Löner från enkät innehåller endast löner för de medlemmar som besvarat löneenkäten. D Löner från enkät bygger på uppgifter från Saco-förbundens löneenkäter. Alla förbund samlar inte in löneenkäter från sina medlemmar. Löner från arbetsgivare bygger på den partsgemensamma lönestatistiken som samlas in via arbetsgivarna inom kommun, landsting, stat och Svenska kyrkan. Samtliga Sacoförbund Oavsett vad du väljer, kan du även se löneuppgifter för andra Sacoförbunds medlemmar (B). Du kan då jämföra din lön med andra akademikers inom andra branscher, sektorer och yrken. 2 GÖR DITT URVAL Genom att göra urval bryter du ner statistiken till exempel på befattningar, arbetsområden, regioner och arbetsmarknadssektorer. Du gör ditt urval genom att bocka för det du är intresserad av i urvalsboxarna till vänster. Tänk på att du kan bocka för flera val i en och samma urvalsbox. För att utöka urvalsmöjligheterna, klicka på Visa fler urvalsmöjligheter (C). Om innehållet i en urvalsbox inte syns, klicka på den vita pilen till vänster (D). Vill du ta bort alla val du gjort, klicka på knappen Rensa alla val (E). Vill du ta bort dina val i en enskild urvalsbox, klicka på suddsymbolen (F). 3 SE RESULTATET Du ser direkt resultatet av dina urval i tabell och diagram. 4 SE RESULTATET PÅ FLERA SÄTT Du kan välja hur ditt urval ska presenteras i tabeller och diagram. Du kan t ex välja examensår istället för ålder, genom att klicka på önskad flik ovanför diagrammet. Genom att klicka på knappen Visa fler presentationssätt kan du se ytterligare indelningar för tabeller och diagram (G). 5 BEVARA RESULTATET Du kan sedan skriva ut, spara eller e-posta dina tabeller och diagram.

19 Löneenkät Saco Lönesök Tänk på att Du kan behöva prova dig fram och titta på olika indelningar av statistiken. Tänk på att flera indelningar kan vara intressanta för dig, inte bara en enda. Ju fler val du gör, desto mindre blir ditt urval. Om urvalet är för litet visas inga statistikuppgifter alls. Om det inträffar, ta bort ditt senaste val eller börja helt enkelt om från början. Förklaring av lönemått i tabeller och diagram Undre kvartil Medel Median Medellön är summan av lönerna dividerad med antalet löner. Medianlönen är den mittersta lönen i ett rangordnat material. Hälften lönerna i en grupp är lägre (eller lika med) medianlönen och den andra hälften är högre. Övre kvartil Grafisk presentation av de statistiska måtten Du får snabbt en bra överblick över löneläge och lönespridning genom att titta på en boxplot: Undre kvartil Median Medel Övre kvartil Varför så många olika lönemått? Du som är akademiker omfattas av individuell lönesättning. Du behöver skaffa dig information inte bara om den genomsnittliga lönen utan också om hur lönerna varierar i den grupp du vill jämföra dig med. I Saco Lönesök visas flera olika mått i tabell och diagram för att du ska få en så god överblick som möjligt. Vilka mått som är mest relevanta vid en lönejämförelse varierar. Om du t ex är erfaren, med kvalificerade arbetsuppgifter, mycket goda arbetsresultat och eftertraktade specialkunskaper är jämförelser med högre lönelägen (övre kvartillönen och 90:e percentillönen) mer relevanta. Tänk i detta fall också på att 10 procent av dem i gruppen du jämför dig med tjänar mer än den 90:e percentillönen, det kanske du också ska göra.

20 Sveriges Arkitekter är den samlande organisationen för alla Sveriges arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Förbundet är en del av Saco och ansluter över 90 procent av alla yrkesverksamma arkitekter. Sveriges Arkitekter har en bred agenda från fackligt arbete och branschbevakning till professions- och arkitekturfrågor. Följ oss på: Facebook.com/SverigesArkitekter Twitter.com/SvArkitekter Instagram.com/Sveriges_Arkitekter Linkedin.com/company/Sveriges-Arkitekter Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Storgatan 41 Box 5027, SE Stockholm, Sweden Tel +46(0)

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2013 års löneenkät

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2013 års löneenkät Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Lönestatistik Från 2013 års löneenkät 2 Löneenkät 2013 Innehåll Tack 3 Inledning 4 Ingångslöner 5 Privat sektor 6 Kommunal sektor 11 Statlig sektor

Läs mer

Guide till Saco Lönesök. Guide till Saco Lönesök

Guide till Saco Lönesök. Guide till Saco Lönesök Guide till Saco Lönesök Guide till Saco Lönesök Guide för att komma igång med Saco Lönesök Du når Saco Lönesök genom att logga in på ditt förbunds medlemssidor. Vad är Saco Lönesök? Saco Lönesök är en

Läs mer

Löneläget 2015. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2015.

Löneläget 2015. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2015. Löneläget 2015 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2015. Tack för att du svarat på löneenkäten! Ännu en gång, stort tack till Er som svarat på 2015 års löneenkät! 62 % av förbundets

Läs mer

INNEHÅLL. Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22

INNEHÅLL. Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22 Ingenjörslön 2016 INNEHÅLL Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22 3 Du som är ingenjör spelar en avgörande

Läs mer

Lönestatistik 2009 Chefer

Lönestatistik 2009 Chefer Din lön Lönestatistik 2009 Chefer Här presenteras Juseks statistik över löneläget i september 2009. Statisti ken kan tjäna som underlag inför den årliga individuella lönesätt ningen eller när du söker

Läs mer

Att använda Saco Lönesök

Att använda Saco Lönesök Manual Saco Lönesök 2010 Att använda Saco Lönesök - presentation av funktionerna. Vad är Saco Lönesök? Saco Lönesök är en webbapplikation kopplad till Sveriges största databas för akademikerlöner. Den

Läs mer

Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik

Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik 2 Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik Innehåll De höga krav som följer med chefskapet ska synas på lönen... 3 Chefslönestatistik... 4 Saco Lönesök även för dig

Läs mer

Kompetens eller kön. hur sätts. din lön? 10,7% En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt

Kompetens eller kön. hur sätts. din lön? 10,7% En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt Kompetens eller kön hur sätts En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt 10,7% mindre än en manlig ekonom som arbetar i samma sektor, är i samma ålder och har samma befattning. din lön? Om rapporten Ett urval

Läs mer

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL TIPS &RÅD LÖNESAMTAL 2 Sveriges Arkitekter 2014 OM LÖN Sveriges Arkitekter anser att lönen ska vara individuell och differentierad mellan grupper och individer. Lönen ska spegla din prestation i förhållande

Läs mer

Sveriges Veterinärförbund Lönestatistik Staten 2009 100416 (ml statistik/lönestat statl 09)

Sveriges Veterinärförbund Lönestatistik Staten 2009 100416 (ml statistik/lönestat statl 09) Veterinärförbundets lönestatistik 2009 för bl a statligt anställda veterinärer Förbundet tackar alla som har bidragit med uppgifter till statistiken. Av inkomna svar har 549 bearbetats. Den totala svarsprocenten

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2015 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2017 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Löneläget En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2016.

Löneläget En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2016. Löneläget 2016 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2016. Tack för att du svarat på löneenkäten! Ett stort tack till alla er som svarade på 2016 års lönenkät! Det är er förtjänst

Läs mer

Lönesamtalet. 19 oktober 2005 Lars Karlsson

Lönesamtalet. 19 oktober 2005 Lars Karlsson Lönesamtalet 19 oktober 2005 Lars Karlsson Lönen förr och nu Från lön för det man är (befattning) till lön efter det man gör (bidrag till verksamheten) Vad bestämmer löneutvecklingen? 1. Marknadskrafterna

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2016 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

För jämställda löner mer lönespridning till kvinnorna! Rapport 2016 03 07

För jämställda löner mer lönespridning till kvinnorna! Rapport 2016 03 07 För jämställda löner mer lönespridning till kvinnorna! Rapport 2016 03 07 Innehåll Inledning... 3 Löneskillnader mellan könen... 4 Lönespridning... 4 Erfarenhet lönar sig dåligt för socialsekreterare...

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Struktur Marknad Individuell

Struktur Marknad Individuell ATT TÄNKA PÅ INFÖR LÖNESAMTALET LÖN ÄR NÅGOT DU FÅR FÖR UTFÖRT ARBETE - MEN FUNDERA OCKSÅ PÅ: - Hur vill du att det ska gå till när din lön bestäms? - Vad kännetecknar ett bra lönesamtal? - Vilka faktorer

Läs mer

Lönespecial 2013 Nummer 3-2011

Lönespecial 2013 Nummer 3-2011 Lönespecial 2013 Nummer 3-2011 Lönesamtalen är igång.. Lönerörelsen har inletts Av Per Hammarqvist Sidan två Så har årets lönerörelse sparkat igång, ungefär ett halvår in på avtalstiden. Lönesamtalen har

Läs mer

Lön för mödan!? Från förhandlingsprocess till vad du ska ta upp vid lönesamtalet

Lön för mödan!? Från förhandlingsprocess till vad du ska ta upp vid lönesamtalet Lön för mödan!? Från förhandlingsprocess till vad du ska ta upp vid lönesamtalet Förhandlingsprocessen Övergripande överläggning Lönesamtal Avstämning Utvärdering Övergripande överläggning Ibland skrivelse

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014.

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. Löneläget 2014 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. 1 2 Innehåll Inledning 4 Varför samlar vi in lönestatistik? Definitioner Löneutveckling 5 Landsting 6 Tabell och fakta

Läs mer

Uppgift 1 STEG 3 KONSTEN ATT PÅVERKA

Uppgift 1 STEG 3 KONSTEN ATT PÅVERKA Uppgift 1 Presentationsövning Du ska inför gruppen göra en presentation av ett valfritt ämne i 3-5 minuter. Ämnet kan vara ditt smultronställe, en hobby, en bok du läst, en spännande resa, en film du sett,

Läs mer

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m.

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. Sida: 1 av 12 Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2010-T) Avtalstidens längd 1 Parterna träffar ett tillsvidareavtal

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

april 2013 Fakta om VD-löner avseende 2012

april 2013 Fakta om VD-löner avseende 2012 april 2013 Fakta om VD-löner avseende 2012 Stor spridning av VD-lönerna Svenskt Näringsliv har cirka 60 000 medlemsföretag. Omkring 40 000 företag är mindre, ägarledda företag med färre än 10 anställda.

Läs mer

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27 Trivsel på jobbet en åldersfråga? 2 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern

Läs mer

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE Innehållsförteckning Om arbetsmarknaden för samhällsvetare... 2 Statlig förvaltning... 4 Kommunal förvaltning...

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen inför lönerevisionen 2012

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen inför lönerevisionen 2012 Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen inför lönerevisionen 2012 Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget inför lönerevisionen 2012

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget inför lönerevisionen 2012 Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget inför lönerevisionen 2012 Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät

Läs mer

Nummer April 2015 Nummer 3-2011

Nummer April 2015 Nummer 3-2011 Nummer April 2015 Nummer 3-2011 Nytt HSO på Klaraporten Sidan 2 Av Per Hammarqvist Sidan två Kontakt med Sacoföreningen vid SJ AB Mail: Saco-TJ@sj.se Per Hammarqvist tel. 010-751 5343 Olle Östman tel.

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015 De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn 1 Förord och sammanfattning Resultaten från Jobbhälsobarometern går

Läs mer

Lönekartläggning Helsingborgs Stad

Lönekartläggning Helsingborgs Stad STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN HR-AVDELNINGEN 2015-07-13 SID 1(36) Lönekartläggning Helsingborgs Stad 2015 HR-avdelningen Stadsledningsförvaltningen 251 89 Helsingborg 042-10 40 00 hravdelningen@helsingborg.se

Läs mer

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Ämneskod S0006M Institutionen för matematik Datum 2009-12-17 Skrivtid 0900 1400

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Ämneskod S0006M Institutionen för matematik Datum 2009-12-17 Skrivtid 0900 1400 LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Ämneskod S0006M Institutionen för matematik Datum 2009-12-17 Skrivtid 0900 1400 Tentamen i: Statistik 1, 7.5 hp Antal uppgifter: 5 Krav för G: 11 Lärare: Robert Lundqvist, tel

Läs mer

Så mycket tjänar ingenjörscheferna. Juni 2013

Så mycket tjänar ingenjörscheferna. Juni 2013 Så mycket tjänar ingenjörscheferna i Sverige Juni 2013 2 Så mycket tjänar ingenjörschefer i Sverige Sverige är beroende av kompetenta chefer. Cheferna tar ett stort ansvar för utveckling och kvalitet hos

Läs mer

Lönebildning och lönesamtal

Lönebildning och lönesamtal Lönebildning och lönesamtal Bildspel att använda vid arbetsplats möten vid Uppsala universitet Uppdaterad 2011-11-04. Personalavdelningen. 1 Mål för lönebildning i staten Verksamhetens behov i centrum

Läs mer

Lönestatistik för brandingenjörer från Saco Lönesök

Lönestatistik för brandingenjörer från Saco Lönesök Lönestatistik för brandingenjörer från Saco Lönesök Det har kommit önskemål till Brand- och riskhanteringsingenjörernas yrkesförening om lönestatistik för brandingenjörer. Denna statistik har tidigare

Läs mer

Lönekartläggning 2014. Alingsås kommun

Lönekartläggning 2014. Alingsås kommun Lönekartläggning 2014 Alingsås kommun Inledning Enligt diskrimineringslagen ska samtliga arbetsgivare genomföra en lönekartläggning minst vart tredje år. Syftet med lönekartläggningen är att upptäcka,

Läs mer

Under presentationen kommer alla delarna i organisationsschemat att förklaras.

Under presentationen kommer alla delarna i organisationsschemat att förklaras. Mars 2010 Föreläsningsstöd: Presentation av Juseks organisation Bild #1 Juseks organisation Juseks viktigaste uppgift är att se till att medlemmarna har bra löne- och anställningsvillkor. Vi är ett utbildnings-

Läs mer

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken Din lön Lönestatistik Dags för lönesamtal? Använd statistiken Innehåll Så använder du statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 8 Hela arbetsmarknaden 9 Lön efter examensår och sektor 9

Läs mer

dec 2014 Medicinska sekreterare en översikt

dec 2014 Medicinska sekreterare en översikt dec 2014 Medicinska sekreterare en översikt 1 Medicinska sekreterare en översikt Vision är fackförbundet som organiserar drygt 173 000 medlemmar som leder, planerar, utvecklar och administrerar välfärden.

Läs mer

Löneutveckling på det statliga avtalsområdet

Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Statistikperioden september 2013 - september 2014 Rapportserie 2015:2 Arbetsgivarverket Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Statistikperioden september

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Lönepolitiskt program

Information till legitimerade tandhygienister. Lönepolitiskt program SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Lönepolitiskt program TANDHYG 2 Lönepolitiskt program Inledning Sveriges Tandhygienistförening, STHF vill med detta lönepolitiska program presentera

Läs mer

Lönekartläggning. Borgholm Energi AB och Elnät AB. I samarbete med

Lönekartläggning. Borgholm Energi AB och Elnät AB. I samarbete med ekartläggning Borgholm Energi AB och Elnät AB 2014 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING 1 1. BAKGRUND 2 1.1. DISKRIMINERINGSLAGEN 2 2. METOD 3 2.1 VERKTYG 3 2.2 ARBETSGÅNG 3 3. ORGANISATIONENS

Läs mer

Är sjukvården jämställd och går det åt rätt håll?

Är sjukvården jämställd och går det åt rätt håll? Inledning Som titeln antyder är syftet med den här undersökningen att ta reda på om svensk hälso- och sjukvård är jämställd. Det är en fråga som kan analyseras utifrån olika perspektiv, vilka i huvudsak

Läs mer

Löneutveckling på det statliga avtalsområdet

Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Statistikperioden september 2014 september 2015 Arbetsgivarverket Dnr 2016/0174 Förord Inom det statliga avtalsområdet sker fortlöpande förändringar av antal

Läs mer

Arbetsmarknadens lönestruktur

Arbetsmarknadens lönestruktur Arbetsmarknadens lönestruktur Löneskillnader mellan anställda kan förklaras av en mängd olika faktorer som t.ex. utbildning, yrkesgrupp, ålder och sektor. Lönestatistiken saknar information om vissa faktorer

Läs mer

Löneöversyn. inom kommunal sektor. Som förtroendevald är du motorn

Löneöversyn. inom kommunal sektor. Som förtroendevald är du motorn Löneöversyn inom kommunal sektor Som förtroendevald är du motorn Löneöversyn Arbetet med lön är en process som pågår hela året. Löneöversynen regleras i det centrala löneavtalet som ingår i HÖK T, huvudöverenskommelsen

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn November 2013 Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Om jobbhälsobarometern...

Läs mer

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Likabehandlingsplan 2016-2018 för Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ALLMÄNNA MÅL Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ansluter sig till de mål och riktlinjer

Läs mer

Skolledares löner Så fungerar lönesättningen enligt HÖK 05

Skolledares löner Så fungerar lönesättningen enligt HÖK 05 Skolledares löner Så fungerar lönesättningen enligt HÖK 05 2 Skolledares löner 3 När du tar på dig ett ledaruppdrag i skolans värld får du ett in spirerande och utvecklande men krävande arbete med stort

Läs mer

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING Karriär på lika villkor för advokater Några citat från svaren GÅR DET AT T KOMBINERA KARRIÄR OCH FAMILJ? Karriär på lika villkor? UNDERSÖKNING BLAND ADVOKATSEKTIONENS MEDLEMMAR

Läs mer

Information. Lön och utveckling. Enköpings kommun

Information. Lön och utveckling. Enköpings kommun Information Lön och utveckling Enköpings kommun Den här foldern riktar sig till dig som är medarbetare i Enköpings kommun. Här får du en kortfattad och översiktligt bild över hur Enköpings kommun arbetar

Läs mer

Rapport om läget i Stockholms skolor

Rapport om läget i Stockholms skolor Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk

Läs mer

Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden

Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden Statistik Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden Ta tillvara studenternas kompetens Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Jusek har länge arbetat för en starkare koppling

Läs mer

Lönekartläggning 2009

Lönekartläggning 2009 Lönekartläggning 2009 Kartläggningen genomförd 2008-11-25/26 Beslutad i kommunstyrelsen 2009-02-03 2 (46) Sammanfattning Diskrimineringslagen ålägger arbetsgivare med fler än 25 anställda att göra en lönekartläggning.

Läs mer

Chefslöner på riktigt LEDARNAS LÖNESTATISTIKRAPPORT 2016

Chefslöner på riktigt LEDARNAS LÖNESTATISTIKRAPPORT 2016 Chefslöner på riktigt 1 Innehåll Chefslöner på riktigt 3 Det här tjänar chefen 4 Ledarnas syn på lön Vad bestämmer lönens storlek? 5 Vad tjänar chefen? 6 Vanligare med bonus och förmåner i privat sektor

Läs mer

Lönediskriminering praxis bland män?

Lönediskriminering praxis bland män? Lönediskriminering praxis bland män? Ni har säkert alla hört påståendet om ett märkbart lönegap mellan könen, eller hur? Ibland hävdas det att kvinnor sägs tjäna svindlande låga 80% av vad män tjänar,

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät som skickas ut årligen

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Antagna av kommunstyrelsen 2012-05-14, 159 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Mål 3. Grundläggande principer och definitioner 4. Ansvar 5. Riktlinjer vid lönesättning 6. Lönebildning

Läs mer

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare LIA handledarutbildning 22/10 Att vara handledare What s in it for me? Fundera över hur du kan se den studerande som resurs på din arbetsplats Studerande som resurs Reflektion Inspiration extra hand kan

Läs mer

Splitvision. Juni 2005 Undersökningen är genomförd av Splitvision Business Anthropology på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Splitvision. Juni 2005 Undersökningen är genomförd av Splitvision Business Anthropology på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) GRs effektstudie 2005 Rapport gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn och Öckerö, 2003 Juni 2005 Undersökningen är genomförd av

Läs mer

Löneutvecklingen inom det statliga förhandlingsområdet. statistikperioden september 1999 till september 2000

Löneutvecklingen inom det statliga förhandlingsområdet. statistikperioden september 1999 till september 2000 Löneutvecklingen inom det statliga förhandlingsområdet statistikperioden september 1999 till september 2000 avtalsperioden för RALS 1998 2001 FÖRORD I december 2000 skickade Arbetsgivarverket, på sedvanligt

Läs mer

Förhandling - praktiska tips och råd

Förhandling - praktiska tips och råd Förhandling - praktiska tips och råd Tänk på att informationen i detta material inte har uppdaterats sedan januari 2014. Aktuella lagar (inklusive beloppsgränser) har förändrats sedan dess och praxis på

Läs mer

Lönekartläggning och analys samt Handlingsplan för jämställda löner 2015-2017

Lönekartläggning och analys samt Handlingsplan för jämställda löner 2015-2017 Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 285 1(18) Lönekartläggning och analys samt Handlingsplan för jämställda löner 2015-2017 2(18) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syftet med kartläggningen...

Läs mer

Steg 1: Logga in. Klicka på Logga in-knappen

Steg 1: Logga in. Klicka på Logga in-knappen Steg 1: Logga in Klicka på Logga in-knappen Steg 1: Logga in Skriv in ditt användarnamn och lösenord Tips: Använd "Glömt ditt lösenord" om du inte kommer ihåg ditt lösenord Steg 2: Snygga till din profil

Läs mer

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2013

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2013 Nyckeltalsinstitutets årsrapport 2013 För 18:e året i rad sammanställer Nyckeltalsinstitutet en rad olika personalnyckeltal. För tolfte året presenteras Attraktiv Arbetsgivarindex AVI och för nionde året

Läs mer

Sveriges Veterinärförbund Lönestatistik Staten 2008 090508 (ml statistik/lönestat statl 08)

Sveriges Veterinärförbund Lönestatistik Staten 2008 090508 (ml statistik/lönestat statl 08) Veterinärförbundets lönestatistik 2008 för bl a statligt anställda veterinärer Förbundet tackar alla som har bidragit med uppgifter till statistiken. Av inkomna svar har 521 bearbetats. Den totala svarsprocenten

Läs mer

SAMSAM 1a1 05 Arbete.notebook November 17, 2015. arbete och pengar. Varför arbetar vi?

SAMSAM 1a1 05 Arbete.notebook November 17, 2015. arbete och pengar. Varför arbetar vi? arbete och pengar Varför arbetar vi? Har det alltid sett ut såhär? Historiskt Ganska lite arbete i maklig takt lösa mat för de flesta. Jordbrukssamhället Mer arbetsintensivt Finns "fri" tid. SAMSAM 1a1

Läs mer

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK ST 2015. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet ST. Tilltryck: April 2016. En arbetsplats en fackförening ST är det ledande fackförbundet

Läs mer

Det finns mycket mer än socialförsäkringarna

Det finns mycket mer än socialförsäkringarna Det finns mycket mer än socialförsäkringarna Debatten om ersättning vid inkomstbortfall är nästan helt koncentrerad till socialförsäkringarna. Men det finns många och omfattande kompletterande ersättningssystem.

Läs mer

Lönestatistik 2013 Advokatbyråer

Lönestatistik 2013 Advokatbyråer Lönestatistik 2013 Advokatbyråer Din lön Statistiken är baserad på löneenkäter som Jusek har samlat in under oktober 2013, från yrkesverksamma medlemmar anställda vid advokatbyrå*. Samtliga löneuppgifter

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer. Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 2009

SKTFs personalchefsbarometer. Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 2009 SKTFs personalchefsbarometer Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 29 Januari 29 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden. SKTF och våra medlemmar vill tillsammans med

Läs mer

rw"'x}-c". ':- TRANÅS KOMMUN

rw'x}-c. ':- TRANÅS KOMMUN rw"'x}-c". i ':- TRANÅS KOMMUN " KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdalum 2015-11-02 Sida 15 (36) 245 Dnr 657/15 Redovisning av lönekartläggning 2015 Personalutvecklare Christina Gustafsson

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m (RALS 2013-2016) Parter

Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m (RALS 2013-2016) Parter Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m (RALS 2013-2016) Parter Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Uppsala universitet SEKO universitetsklubben 1 Avtalstidens längd Parterna

Läs mer

En information om avtalets innebörd lämnas till samtliga tjänstemän. Arbetsgivaren och berörd lokal tjänstemannapart anordnar en sådan information.

En information om avtalets innebörd lämnas till samtliga tjänstemän. Arbetsgivaren och berörd lokal tjänstemannapart anordnar en sådan information. Löneavtal Inledning Det traditionella centrala löneavtalet anger hur löneökningarna ska räknas fram, till exempel i kronor, procent och fördelning av potter. Detta avtal är ett alternativ och anger inte

Läs mer

Beskrivande statistik Kapitel 19. (totalt 12 sidor)

Beskrivande statistik Kapitel 19. (totalt 12 sidor) Beskrivande statistik Kapitel 19. (totalt 12 sidor) För att åskådliggöra insamlat material från en undersökning används mått, tabeller och diagram vid sammanställningen. Det är därför viktigt med en grundläggande

Läs mer

Dina surfvanor kartläggs och lämnas ut

Dina surfvanor kartläggs och lämnas ut Dina surfvanor kartläggs och lämnas ut måndag 28 mars 2016 Utländska bolag kartlägger besökare på svenska sjukhus och myndigheters webbplatser. När du läser om till exempel sexuell läggning rapporteras

Läs mer

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 1 3 Det är ett sätt att efterleva vår värdegrund. Det ger dynamik i organisationen Oliktänkande breddar perspektiven och ökar effektiviteten. Det driver hela

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget 2016-04-20 Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät som skickas

Läs mer

Enkätundersökning med personal, före arbete med digitalt stöd i hemmet

Enkätundersökning med personal, före arbete med digitalt stöd i hemmet Bilaga 6 Enkätundersökning med personal, före arbete med digitalt stöd i hemmet Personalen som deltog i projektet och därmed skulle omfattas av de nya arbetsrutinerna för testpersonerna, var det som arbetar

Läs mer

Fakta om tidsbegränsade anställningar

Fakta om tidsbegränsade anställningar Fakta om tidsbegränsade anställningar Flera former av tidsbegränsade anställningar Som tidsbegränsat anställda räknas personer med allmän visstidsanställning (AVA), vikariat och säsongsanställning. Tidsbegränsade

Läs mer

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN S V E R I G E S A R K I T E K T E R FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN INLEDNING Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i profession och som person. Mentorskapet innebär att

Läs mer

Lönekartläggning 2011

Lönekartläggning 2011 ekartläggning 2011 ekartläggning 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 1. BAKGRUND 3 1.1. DISKRIMINERINGSLAGEN 3 2. METOD 4 2.1 VERKTYG 4 2.2 ARBETSGÅNG 4 2. 3 SAMVERKAN 5 3. ORGANISATIONENS

Läs mer

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2014

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2014 Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2014 Rapportserie 2015:3 Arbetsgivarverket Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

En lathund inför utvecklingssamtalet

En lathund inför utvecklingssamtalet En lathund inför utvecklingssamtalet 20091119 /lga 1 Så här arbetar vi med IUP i Ödeshög I Skolverkets allmänna råd för DEN INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN med skriftliga omdömen skriver man följande om

Läs mer

Motivering och kommentarer till enkätfrågor

Motivering och kommentarer till enkätfrågor ga 2 Motivering och kommentarer till enkätfrågor Kön Valet av denna variabel grundar sig på att vi vill se om det finns några skillnader mellan kön och hur de rekryterar. Kommentar: Vi hörde på namnet

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen 2016-04-20 Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät som skickas ut

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALKOHOL OCH DROGPOLICY 1 POLICY 1 2 MÅLSÄTTNINGAR OCH REGLER 2 2.1 Mål och medel 2 2.2 Regler 2 3 CHEFENS/ARBETSLEDARENS ROLL OCH ANSVAR 3 4 TIDIGA TECKEN PÅ MISSBRUK

Läs mer

När du nu förberett medarbetarens utvecklingssamtal i Bisnode People är det dags att planera själva samtalet.

När du nu förberett medarbetarens utvecklingssamtal i Bisnode People är det dags att planera själva samtalet. Inledning När du nu förberett medarbetarens utvecklingssamtal i Bisnode People är det dags att planera själva samtalet. Den här lektionen beskriver hur du har ett coachande förhållningssätt i utvecklingssamtalet

Läs mer

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Löneutveckling och fler jobb Löneutjämning och högre arbetslöshet 2 Lägre trösklar ger fler jobb LO-förbunden har inför 2013 års avtalsförhandlingar

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 2016 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

LÖNEAVTAL 2010-2012. Sveriges Byggindustrier Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer

LÖNEAVTAL 2010-2012. Sveriges Byggindustrier Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer LÖNEAVTAL 2010-2012 Sveriges Byggindustrier Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer LÖNEAVTAL Sveriges Byggindustrier och Unionen... Sid 3-4 Sveriges Byggindustrier och Sveriges Ingenjörer...

Läs mer

Ann-Louice Lindholm, rådgivare

Ann-Louice Lindholm, rådgivare Omställningsfondens uppdrag är att hjälpa anställda, som blir uppsagda på grund av arbetsbrist, till ett nytt jobb. Vi är även ett stöd för arbetsgivare och fackliga representanter då övertalighet uppstår.

Läs mer

2012-04-17. Partsgemensamt arbete om AT-läkares löneprocess

2012-04-17. Partsgemensamt arbete om AT-läkares löneprocess 2012-04-17 Partsgemensamt arbete om AT-läkares löneprocess Sveriges läkarförbund 2012-04-17 Arbetsliv och juridik Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon: 08-790 33 00 E-post: info@slf.se

Läs mer