Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad."

Transkript

1 Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: februari 2012 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas från medlemsystemet Melos och handläggningssystemet Äga. Vi bifogar även viss relevant statistik från Arbetsförmedlingen. Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Medlemsstatistik Sacoförbunden, Vårdförbundet och direktanslutna medlemmar utgör distrikt i AEA. Medlemsstatistiken redovisas per distrikt där så är möjligt. Arbetslöshetsstatistik Den som varit arbetslös och fått minst en dags arbetslöshetsersättning utbetald räknas som arbetslös i kassans statistik. Arbetsförmedlingens statistik Arbetsförmedlingens månadsstatistik över a-kassornas medlemmar redovisar situationen den sista varje månad. Frågor? Frågor om statistiken ställs till Karl-Eric Spörndly, , Med vänlig hälsning Akademikernas a-kassa Antal AEA-medlemmar Antal arbetslösa (1,36 %)

2 Medlemsstatistik februari 2012 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring antal procent Summa samtliga ,24 % s:a direktaviserade ,10 % s:a förbundsaviserade ,94 % därav förbundsaviserade Civilekonomerna ,02 % Jusek ,10 % Lärarnas Riksförbund ,06 % Förb. Sv. Arbetsterapeuter ,28 % Sveriges Skolledarförbund ,93 % DIK-förbundet ,32 % Kyrkans Akademikerförbund ,05 % Sveriges Ingenjörer ,05 % Naturvetarna ,00 % Akademikerförbundet SSR ,24 % därav direktaviserade förbund/distrikt som matchat under denna månad Leg. Sjukgymnasters Riksförbund ,47 % Sveriges Arkitekter ,64 % Sveriges Farmacevtförbund ,18 % Sveriges Läkarförbund i.u ,00 % Vårdförbundet ,55 % Naturvetarna Sveriges Psykologförbund ,24 % STF - Tjänstetandläkarna ,62 % Sveriges Universitetslärarförb i.u ,00 % Sveriges Veterinärförbund ,79 % Reservofficerarna i.u. i.u. 0 SACO-förb. Trafik och Järnväg ,45 % Officersförbundet ,85 % SRAT ,09 % Direktanslutna AEA och ej matchade förbund dubbelanslutna direktaviserade ,58 % Skapad :43

3 Medlemsstatistik per kön februari 2012 Distrikt Antal varav varav Antal varav varav Ändring Ändring Ändr kvinnor Ändr kvinnor Ändr män Ändr män Förbundsaviserade kvinnor män kvinnor män antal procent antal procent Antal procent Civilekonomerna ,02 % 17 0,12 % -11-0,10 % Jusek ,10 % 89 0,28 % -31-0,13 % Lärarnas Riksförbund ,06 % 2 0,01 % -33-0,21 % Förb. Sv. Arbetsterapeuter ,28 % -22-0,28 % -1-0,29 % Sveriges Skolledarförbund ,93 % -24-0,86 % -22-1,02 % DIK-förbundet ,32 % -44-0,32 % -12-0,31 % Kyrkans Akademikerförbund ,05 % 11 0,49 % -9-0,56 % Sveriges Ingenjörer ,05 % 106 0,43 % -54-0,07 % Naturvetarna Akademikerförbundet SSR ,24 % 80 0,23 % 22 0,27 % S:a förbundsaviserade ,94 % ,54 % ,22 % Direktaviserade Leg. Sjukgymnasters Riksförbund ,47 % -53-0,74 % 12 0,77 % Sveriges Arkitekter ,64 % 4 0,11 % -43-1,70 % Sveriges Farmacevtförbund ,18 % -52-1,11 % -11-1,72 % Sveriges Läkarförbund i.u. i.u. i.u Vårdförbundet ,55 % ,54 % -41-0,68 % Naturvetarna i.u. i.u. i.u. Sveriges Psykologförbund ,24 % -48-1,20 % -20-1,34 % STF - Tjänstetandläkarna ,62 % 120 8,20 % 67 9,49 % Sveriges Universitetslärarförb i.u. i.u. i.u Sveriges Veterinärförbund ,79 % 12 1,03 % 0 0,00 % Reservofficerarna i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. SACO-förb. Trafik och Järnväg ,45 % -8-0,81 % -8-0,32 % Officersförbundet ,85 % 9 1,90 % 57 0,78 % SRAT ,09 % 12 0,18 % -3-0,09 % Direktanslutna AEA och ej matchade förbund ,77 % ,06 % ,32 % dubbelanslutna direktaviserade S:a direktaviserade ,10 % ,68 % ,81 % Summa samtliga ,24 % ,30 % 436 0,16 % Skapad :43

4 Antal ersättningstagare per förbund februari 2012 Namn Antal Proc Varav Ändring män kvinnor antal proc.enh Summa samtliga ,36 % ,11 % s:a direktaviserade ,47 % ,13 % s:a förbundsaviserade ,24 % ,09 % därav förbundsaviserade Civilekonomerna 400 1,60 % ,12 % Jusek 653 1,17 % ,14 % Lärarnas Riksförbund 605 1,17 % ,04 % Förb. Sv. Arbetsterapeuter 99 1,21 % ,09 % Sveriges Skolledarförbund 26 0,53 % ,09 % DIK-förbundet 534 3,05 % ,11 % Kyrkans Akademikerförbund 32 0,83 % ,07 % Sveriges Ingenjörer 827 0,81 % ,13 % Akademikerförbundet SSR 692 1,60 % ,13 % därav direktaviserade förbund/distrikt som matchat under denna månad Leg. Sjukgymnasters Riksförbund 86 0,99 % ,35 % Sveriges Arkitekter 69 1,14 % ,11 % Sveriges Farmacevtförbund 50 0,95 % ,12 % Sveriges Läkarförbund i.u. Vårdförbundet 303 0,42 % ,12 % Naturvetarna i.u. Sveriges Psykologförbund 55 1,01 % ,06 % STF - Tjänstetandläkarna 6 0,25 % ,07 % Sveriges Universitetslärarförb i.u. Sveriges Veterinärförbund 19 1,24 % 3 16 Reservofficerarna i.u. SACO-förb. Trafik och Järnväg 38 1,08 % ,09 % Officersförbundet 31 0,40 % 30 1 SRAT 129 1,27 % ,09 % Direktanslutna AEA och ej matchade förbund ,96 % dubbelanslutna direktaviserade 0 0,00 % ,76 % Skapad :42

5 Antal ersättningstagare 2012 jämfört med 2011 Månad Skillnad i % Jan ,3 Feb ,7 Mar 9783 Apr 8750 Maj 8580 Jun 8524 Jul 7952 Aug 8556 Sep 9619 Okt 8316 Nov 8297 Dec 8555 Skapad :43

6 Antal ersättningsdagar inklusive grundbelopp samt utbetald ersättning 2012 jämfört med 2011 Månad Dgr 2012 Dgr 2011 Skillnad % Ers 2012 Ers 2011 Skillnad % Januari , ,0-9, , ,00-9,3 Februari , ,0-4, , ,50-4,7 Mars , ,00 April , ,50 Maj , ,50 Juni , ,50 Juli , ,50 Augusti , ,00 September , ,50 Oktober , ,50 November , ,00 December , , , ,0-7, , ,50-7,5 Antal ersättningsdagar med grundbelopp 2012 Månad Dagar Januari 6402,00 Februari 7243,50 Källa: OAS försäkringssystem (statsbidrag, ej justerat ersättningsdagar under året) Utskriven :43 Sida 1 av 1

7 Antal ersättningstagare per län Län Antal Proc Varav Ändring män kvinnor antal proc.enh STOCKHOLM ,28 % ,14 % UPPSALA 404 1,42 % ,01 % SÖDERMANLAND 142 1,09 % ,20 % ÖSTERGÖTLAND 333 1,11 % ,14 % JÖNKÖPING 160 1,00 % ,09 % KRONOBERG 109 1,19 % ,05 % KALMAR 140 1,35 % ,08 % GOTLAND 46 1,63 % ,48 % BLEKINGE 129 1,45 % ,02 % SKÅNE ,81 % ,03 % HALLAND 231 1,29 % ,17 % VÄSTRA GÖTALAND ,32 % ,02 % VÄRMLAND 189 1,35 % ,25 % ÖREBRO 157 1,02 % ,18 % VÄSTMANLAND 157 1,06 % ,04 % DALARNA 176 1,31 % ,06 % GÄVLEBORG 177 1,34 % ,02 % VÄSTERNORRLAND 213 1,54 % ,30 % JÄMTLAND 121 1,71 % ,52 % VÄSTERBOTTEN 250 1,43 % ,36 % NORRBOTTEN 222 1,45 % ,49 % Summa samtliga län ,36 % ,11 % Utlandsadresser 4 0,50 % ,82 % Totalt ,36 % ,11 % Utskriven :42 Sida 1 av 1

8 Antal ersättningstagare Utskriven :43 Sida 1 av 1

9 Antal ersättningstagare Per månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Per år Ers.tagare i.u. Procent 5,63 6,46 6,43 5,75 4,75 3,83 4,30 4,53 3,81 i.u. Årsmedl i.u. Årsmedlemmar är antalet medlemmar under året omräknat till medlem med 12 månadsavgifter betalade, fullbetald årsmedlem. Skapad :42

10 Statistik från Arbetsförmedlingen AEA-medlemmar Arbetslösa Arbetssökande utan arbete som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Har själva angett vilen a-kassa de tillhör Deltidsarbetslösa och tillfälliga timanställningar Deltidsarbetslösa - Personer med en fast eller tidsbegränsad anställning som har en kortare tjänstgöringstid än de skulle vilja ha. (Har själva angett vilken a-kassa de tillhör. Kan vara ersättningstagare i a-kassan.) Om de får ersättning eller ej framgår inte av statistiken. Tillfälliga timanställningar - personer som har ett arbete på minst 8 timmar i veckan i genomsnitt och månad, där arbetet är av tillfällig karaktär (s.k. springvikarier, behovsanställda). (Har själva angett vilken a-kassa de tillhör. Kan vara ersättningstagare i a-kassan.) Om de får ersättning eller ej framgår inte av statistiken. Skapad :23 Sida 1 av 2

11 Statistik från Arbetsförmedlingen AEA-medlemmar I program med aktivitetsstöd Deltar i program och får aktivitetsstöd från Försäkringskassan. (Har själva angett vilken a-kassa de tillhör. ) Skapad :23 Sida 2 av 2

12 Översikt: AEA:s arbetslöshet Ersättningstagare AEA Antalet medlemmar som uppburit ersättning från AEA Anmälda Arbetsförmedlingen Antalet AEA-medlemmar som varit anmälda på Arbetsförmedlingen som arbetslös I program Antalet AEA-medlemmar i program med aktivitetsstöd Obalanstalet Antalet AEA-medlemmar som varit anmälda på Arbetsförmedlingen samt de medlemmar som är i program Utskriven :24 Sida 1 av 1

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

Saco SalusAnsvar Försäkrings AB. Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring

Saco SalusAnsvar Försäkrings AB. Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring Saco SalusAnsvar Försäkrings AB Gemensam inkomstförsäkring Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring Agenda Företaget bakom försäkringen Allmän a-kassa Gemensam Inkomstförsäkring Tilläggsförsäkring Saco

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691. Medlemmarna ökade med 11 668. en ökning med 1,8% Årsredovisning

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691. Medlemmarna ökade med 11 668. en ökning med 1,8% Årsredovisning Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691 Medlemmarna ökade med 11 668 en ökning med 1,8% Årsredovisning 2013 Innehåll AEA årsredovisning 2013 Ordlista Arbetslöshetsavgift Avgift för delfinansiering

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

TCO GRANSKAR: ARBETSLÖSHETSTID OCH INKOMSTFÖRSÄKRINGAR #1/13

TCO GRANSKAR: ARBETSLÖSHETSTID OCH INKOMSTFÖRSÄKRINGAR #1/13 TCO GRANSKAR: ARBETSLÖSHETSTID OCH INKOMSTFÖRSÄKRINGAR #1/13 Driver fackens inkomstförsäkringar upp arbetslösheten? 2013-01-30 Författare Mats Essemyr Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO epost:

Läs mer

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Facklig organisationsgrad för arbetare, tjänstemän och anställda totalt samt per bransch och sektor 2006- A. Arbetare

Läs mer

Demokratiklausul i SACO-förbundens stadgar. redovisning av läget 2000-12-12

Demokratiklausul i SACO-förbundens stadgar. redovisning av läget 2000-12-12 Demokratiklausul i SACO-förbundens stadgar redovisning av läget 2000-12-12 SACO:s ordförandekonferens, bestående av ledande företrädare för de 26 SACOförbunden, beslöt i mars 2000 att ge SACO-styrelsen

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet

Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet 2010-05-06 Dnr 2010/528 2010:7 Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet En kartläggning 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

2011 Eva Löfbom. Akademiker som företagare. Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar

2011 Eva Löfbom. Akademiker som företagare. Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar 2011 Eva Löfbom Akademiker som företagare Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar Akademiker som företagare Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar Eva

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Stöd vid. arbetslöshet

Stöd vid. arbetslöshet Stöd vid arbetslöshet Innehåll Om du blir arbetslös 1 Stöd vid arbetslöshet 2 Ersättning från arbetslöshetskassan 3 Särskilda avtal ger extra skydd 7 Omställningsavtalet, TRR 8 Omställningsavtalet, TRS

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Årsredovisning 2003. Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Årsredovisning 2003. Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Årsredovisning 2003 Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Innehåll 03 Kassaföreståndarens kommentar 04 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Noter till resultat- och balansräkningar

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 Inledning... 5 Ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen...

Läs mer

Bra villkor på jobbet

Bra villkor på jobbet Bra villkor på jobbet Bli medlem i ett Sacoförbund det tjänar du på Bli medlem i ett Sacoförbund det tjänar du på Arbetet är en stor del av livet. Du tillbringar den största delen av din vakna tid på arbetet

Läs mer