Studentcentrum, Ladok Version 1.0, REGISTRERING I LADOK. Avser utbildning på grund- och avancerad nivå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studentcentrum, Ladok Version 1.0, 2012-07-01 REGISTRERING I LADOK. Avser utbildning på grund- och avancerad nivå"

Transkript

1 Studentcentrum, Ladok Version 1.0, REGISTRERING I LADOK Avser utbildning på grund- och avancerad nivå

2 Innehållsförteckning Registrering i Ladok 3 Studiemedel 3 Helårsstudent (HST/HÅS) 3 Kurser och kurstillfällen 3 Fristående kurser och kurser inom program med eller utan terminsregistrering 3 Registreringstyper 4 Studieuppehåll och avbrott 4 Borttagning av kursregistrering 4 Registrering på fristående kurs och kurser inom program utan terminsregistrering 5 RG01 Registrering en person 5 Förslag på kursregistrering 6 Förslag på kurs och terminsregistrering 6 FFG reg på kurs, anmälningskod 6 FO reg på kurs 7 OM reg på kurs 8 RG02 Kursregistrering av flera personer 8 FFG reg på kurs 9 FFG reg på kurs utsökning via annan kurs, grupp, program 11 FO reg på kurs 13 OM reg på kurs 14 RG10 Avbrott på kurs 15 RG11 Borttagning av kursregistrering 15 Registrering för program med terminsregistrering 16 RG01 Registrering en person 16 Förslag termins och kursregistrering 16 FFG registrering på kurs inom program med terminsregistrering 18 OM registrering på programtermin 19 RG02 Kursregistrering flera personer 20 FFG reg på kurs inom program med terminsregistrering 20 RG03 Terminsregistrering flera personer 23 2

3 Registrering i Ladok Registrering av en student i Ladok betyder att man lägger in uppgift om att studenten är närvarande och har påbörjat sina studier. Studenten blir antagen till ett program eller en kurs. Efter upprop, introduktionsmöte eller annan närvarokontroll registrerar man studenten. Det är också möjligt att låta studenterna själva registrera sig genom Ladok på webb. I en del högskolor är det tillåtet att registrera studenter utan att antagning finns. En förutsättning för registrering är att studenten finns inlagd ( etablerad ) i Ladok och att uppgift om grundläggande behörighet på kursens nivå (grund- eller avancerad) finns. Studiemedel Centrala studiestödsnämnden har tillgång till uppgifter som finns inlagda i Ladok och registrering är en förutsättning för utbetalning av beviljade studiemedel. Det är alltså viktigt att lägga in registreringar så snabbt som möjligt vid kursstart. Helårsstudent (HST/HÅS) Ladok fungerar som studentregister, men är dessutom ett redovisningsinstrument för högskolan. Universitet och högskolor får ersättning från staten utifrån registreringar och resultat. Varje registrering genererar ett antal helårsstudenter (HST eller HÅS ). En helårsstudent motsvarar registrering på 60 högskolepoäng. En student som registreras på en 15-poängkurs genererar 0.25 HST. Högskolan har ett uppdrag att producera ett bestämt antal helårsstudenter och får ersättning vars storlek beror på utbildningsområde. Högst ersättning per HST ges för konstnärliga utbildningar medan humaniora, teologi, juridik och samhällsvetenskaper får de lägsta beloppen. Kurser och kurstillfällen Varje kurs har en kurskod som gäller tills kursplanen ändras. Kurskoder består av sex tecken, vanligtvis en kombination av siffror och bokstäver. Varje gång kursen ges definieras ett kurstillfälle. Om en kurs t ex ges både dagtid och kvällstid en viss termin får kursen två unika anmälningskoder. Om kursen ingår i ett program med terminsregistrering skall kursen definieras i programplanen för aktuell termin. Fristående kurser och kurser inom program med eller utan terminsregistrering Kurser kan vara fristående eller ingå i ett eller flera program. Samma kurs kan både ges som fristående och ingå i program. Fristående kurser får en anmälningskod och registrering kan göras. Anmälningskoder listas i funktionen KA13. Program har antingen kursregistrering eller terminsregistrering. 3

4 För program med kursregistrering gäller följande: De kurser som kan ingå i program får förutom anmälningskod även programmärkning. En kurs som ges både som fristående kurs och programkurs kan ha samma anmälningskod. Man anger även vilken kurs som inleder programmet. När en student som har antagning till programmet blir registrerad på den inledande kursen eller en annan kurs som är kopplad till programmet, aktiveras programregistreringen. Vid terminsregistrering registreras studenten på en programtermin. Förutsättningen är att programterminen finns definierad i Ladok. Man anger vilka programterminer som skall ges en viss termin. Vilka kurser som går att läsa inom ett program anges i en programplan i Ladok, samt vilken/vilka programterminer kursen/kurserna ska läsas i. Inlagda programplaner kan ses i katalogfunktionen KA21 i Ladok. Man kan välja att kursregistrering sker automatiskt vid terminsregistrering eller att separat kursregistrera programstudenter. Ytterligare en förutsättning för registrering på programtermin är att studenten antingen har en antagning på programmet eller att studenten har flyttats upp från en tidigare programtermin. Registreringstyper Det finns tre registreringstyper: FFG förstagångsregistrering på kurs eller programtermin FO fortsättningsregistrering anges från och med termin två när en kurs sträcker sig över flera terminer (första terminen har en FFG) OM omregistrering när en student inte avslutar kursen eller programterminen inom beräknad tid. FFG- och FO-registreringar är anslagsgrundande (HST). Studieuppehåll och avbrott Studerande på program kan beviljas studieuppehåll en eller flera terminer. På fristående kurser finns ingen möjlighet till uppehåll. Avbrott betyder att studenten helt överger sina studier. Avbrott på kurs läggs in i funktionen RG10. Studieuppehåll och avbrott på program läggs in i SA45. Man skiljer mellan tidigt avbrott som sker inom tre veckor från kursstart och avbrott som läggs in efter vecka tre. Såväl avbrott som tidigt avbrott på kurs läggs in RG10. Högskolan får ingen ersättning (HST) vid tidigt avbrott. Borttagning av kursregistrering En kursregistrering kan tas bort om det är uppenbart att registreringen är felaktig. Om en student registrerat sig på en kurs, utan att ha presterat några poäng inom kursen, skall ändå registrering kvarstå, eftersom registreringen genererar ersättning från staten (HST). Särskild behörighet till funktionen krävs, och vilka som får behörigheten varierar mellan olika lärosäten. 4

5 Registrering på fristående kurs och kurser inom program utan terminsregistrering RG01 Registrering en person RG01 består av ett antal delfunktioner och med hjälp av dessa ges möjlighet att lägga in olika typer av registreringar för en person i taget. Endast de delfunktioner du har behörighet till visas i listan. Delfunktionerna är markerade i bilden nedan. I Personliga inställningar (under menyn Funktion ) anger du om du också vill se förslag till OMreg på kurs och/eller om du samtidigt med registrering på kurs också vill kunna lägga in grupp i kurs. Välj delfunktion i radiogruppen eller under Funktion i menyraden. Varje delfunktion är fristående. Det betyder att du kan byta person inne i en delfunktion utan att återvända till startformuläret. 5

6 Förslag på kursregistrering Ange termin och personnummer. De registreringar det finns underlag för söks fram och visas som förslag. Förslag på FFG-registrering grundar sig på antagning. Förslag på FO-registrering visas från och med termin två på kurs som löper över flera terminer. Det kan finnas villkor för registreringen, t.ex. förkunskapskrav, vilket i så fall visas i fältet Villkor. För att godkänna förslag till registrering skriver du ett J i rutan Reg. Skall ingen registrering ske fyller du i ett N eller låter rutan stå tom (blank = ingen registrering). Om det finns så många förslag att de inte ryms i bilden, läggs en rullist ut till höger om förslagen. Om du valt att kunna lägga in uppgift om grupp i kurs öppnas fält för detta. Spara genom att klicka på Uppdatera. När du är klar med funktionen kan du välja en ny delfunktion, antingen via menyraden under funktion, eller genom att stänga fönstret och göra ett nytt val i startformuläret. Förslag på kurs- och terminsregistrering Delfunktionen visar förslag på terminsregistrering (se separat kapitel) men kan även användas för registrering på fristående kurs. FFG-reg på kurs, anmälningskod Delfunktionen används för att lägga in förstagångsregistrering på kurs - utan föregående antagning till kursen. Ange termin och personnummer. Senaste kursregistrering (och programantagning) visas. 6

7 Ange anmälningskod. FFG-registrering kan göras på samtliga kurser under förutsättning att det finns en anmälningskod upplagd. Om studenten har antagning till ett program som kursen är kopplad till är programmet förvalt i fältet Program, annars står FRIST KURS som förval. Du kan även ange grupp i kurs. Klicka på Uppdatera. FO-reg på kurs Delfunktionen används för att lägga in fortsättningsregistreringar på kurs. Ange termin och personnummer. De FO-registreringar som det finns underlag för söks fram och visas som förslag. Fyll i J och klicka på Uppdatera. Om en asterisk visas under rubriken Typ - FO2* - betyder det att studenten inte läser kursen i terminsordning pga. uppehåll en eller flera terminer. 7

8 OM-reg på kurs Registrering i Ladok Delfunktionen används för att lägga in omregistreringar på kurs. Ange termin och personnummer. De OM-registreringar som det finns underlag för söks fram och visas som förslag. Fyll i J för de kurser där omregistrering skall ske och klicka på Uppdatera. RG02 Kursregistrering av flera personer I RG02 kan du förstagångsregistrera (FFG), fortsättningsregistrera (FO) och omregistrera (OM) flera personer på fristående kurs eller kurs inom program, med eller utan registreringsunderlag. I funktionen kan du söka ut förslag till registrering i de fall underlag finns i registret i form av antagningar eller tidigare registreringar. Du kan också registrera personer direkt, utan förslag. Under alternativet Funktion på menyraden finns Personliga inställningar där du bestämmer om du samtidigt med registrering vill lägga in uppgift om grupp i kurs. I delfunktionen skapas det arbetslistor och under Funktion kan du välja att inte bara se de listor du själv skapat utan alla som du är behörig till genom att bocka för Visa alla listor. Du kan också skriva ut listöversikten som visas i funktionen. 8

9 När funktionen startas görs automatiskt en genomsökning av påbörjade listor. Dina egna eller alla listor beroende på inställning, visas i listöversikten i startbilden. Endast de listor som hör till den valda delfunktionen visas i fönstret. Välj en delfunktion. Du ser bara de alternativ du är behörig till. Under listöversikt ser du även uppgifter om de tidigare skapade listor du är behörig att bearbeta. Påbörja en ny lista genom att markera Ny lista i listboxen och därefter klicka på Skapa ny lista. En tidigare påbörjad lista tar du fram genom att markera listan i listöversikten (alternativt ange listnumret vid Direktval av lista ) och klicka på Bearbeta lista. Du kan även välja att ta bort en lista som du vet inte kommer att bearbetas. FFG-reg på kurs 9

10 Innevarande termin står som förslag och kan bekräftas eller ändras. Ange anmälningskod och tryck på Tab. Du kan söka fram anmälningskoden genom att trycka på sökknappen >> och fylla i sökformuläret. Du kan begränsa - söka ut endast studenter som skall läsa kursen inom ett visst program - genom att fylla i en programkod. Du kan också begränsa genom att skriva FRIST. Då får du bara med personer som skall läsa kursen som fristående kurs. Kursuppgifter visas. Tryck på Sök för att söka fram de antagna. Bilden Visa antal funna personer visar nu personerna, ett listnummer samt antal personer. Om du vill kan du nu gå in i begränsningspaketet genom att trycka på knappen Begränsa. När du bekräftar sökningen med OK sparas listan. Kommandot Personvis öppnar ett formulär för inmatning av personnummer. Inlagda personer sparas på en lista på samma sätt som efter sökning. Här kan du också importera personuppgifter från en fil. När du skapat en lista kan du välja: Skriv ut underlag inför uppropet; du får fram ett registreringsunderlag med plats för anteckning framför varje namn. Bearbeta lista - ett nytt fönster öppnas. Kursuppgifter och listan över de personer som sökts fram/angetts visas på skärmen. Det kan finnas villkor för registreringen, t ex förkunskapskrav, vilket i så fall visas i fältet Villkor. I rutan framför namnet fyller du i J för de personer som skall registreras. Personer som inte skall registreras markeras med N alternativt lämnas blanka, och registreras då inte. Du kan även stryka personer som inte ska registreras från listan genom att markera personen (raden blir gul) och trycka på Stryk. Observera att du bara stryker personen från den här listan, antagningen kvarstår. Du kan lägga in en förvald markering J eller N för alla. Om någon som ska registreras inte finns med kan du lägga till personer genom att klicka på Lägg till. 10

11 Under menyn Funktion hittar du en del genvägar och snabbkommandon för att bl. a stryka, lägga till personer och spara. Du kan fylla i gruppkod i fältet Grupp i kurs om du i Personliga inställningar under Funktionsmenyn bockat för att det skall visas. Du sparar dina markeringar genom att trycka på Spara. Om du nu stänger fönstret, hittar du listan i listboxen under rubriken Listöversikt. Markera listan och du kan åter börja bearbeta den. För att registrera studenterna i listan måste du lägga in uppgifterna definitivt. När du tryckt på Definitiv inläggning är personerna registrerade. Listan försvinner. Du kan nu söka fram de registrerade i funktionen UT32. FFG-reg på kurs - utsökning via annan kurs, grupp, program Fyll i termin och anmälningskod för den kurs där registrering skall ske. Innevarande termin står som förslag och kan bekräftas eller ändras. Knappen Utsökning leder till det generella utsökningspaketet där du kan söka fram personer via registrering, resultat eller grupp. När du fått fram de personer du sökte, trycker du på Klar och lämnar sökpaketet. Klicka på OK och du kommer tillbaka till första bilden. När du skapat en lista kan du välja: Skriv ut underlag inför uppropet, du får fram ett registreringsunderlag med plats för anteckning framför varje namn. Bearbeta lista - ett nytt fönster öppnas. 11

12 Kursuppgifter och listan över de personer som sökts fram/angetts visas på skärmen. I rutan Reg fyller du i J för de personer som skall registreras. Personer som inte skall registreras markeras med N alternativt lämnas blanka, och registreras då inte. Du kan även stryka personer som inte ska registreras från listan genom att markera personen (raden blir gul) och trycka på Stryk. Du kan lägga in en förvald markering J eller N för alla. Om någon som ska registreras inte finns med kan du lägga till personer genom att klicka på Lägg till. Här kan du också importera personuppgifter från en fil. Under menyn Funktion hittar du en del genvägar och snabbkommandon för att bl. a stryka, lägga till personer och spara. Du kan fylla i gruppkod i fältet Grupp i kurs om du i Personliga inställningar under Funktionsmenyn bockat för att det skall visas. Du sparar dina markeringar genom att trycka på Spara. Om du nu stänger fönstret, hittar du listan i listboxen under rubriken Listöversikt. Markera listan och du kan åter börja bearbeta den. För att registrera studenterna i listan måste du lägga in uppgifterna definitivt. När du är säker på att du markerat med J alla personer som skall registreras, trycker du på Definitiv inläggning. Nu är personerna registrerade. 12

13 FO-reg på kurs Fyll i termin och kurskod. Innevarande termin står som förslag och kan bekräftas eller ändras. Alla aktuella kurstillfällen för fortsättningsregistrering söks fram och visas i listboxen. Markera aktuell rad. Du kan begränsa - söka ut endast studenter som skall läsa kursen inom ett visst program - genom att fylla i en programkod. Du kan också begränsa genom att skriva FRIST. Då får du bara med personer som skall läsa kursen som fristående kurs. Kommandot Sök söker fram personer som är aktuella för registrering på det kurstillfälle du markerat i listboxen. När utsökningen är klar visas sökresultatet i formuläret Visa antal funna personer. Du har där möjlighet att gå till det generella begränsningspaketet via knappen Begränsa. När du bekräftar utsökningen sparas listan och listnummer sätts automatiskt. När du skapat en lista kan du välja: Skriv ut underlag inför uppropet; du får fram ett registreringsunderlag med plats för anteckning framför varje namn. Bearbeta lista - ett nytt fönster öppnas. 13

14 Kursuppgifter och listan över de personer som sökts fram/angetts visas på skärmen. I rutan framför namnet fyller du i J för de personer som skall registreras. Personer som inte skall registreras markeras med N alternativt lämnas blanka, och registreras då inte. Du kan även stryka personer som inte ska registreras från listan genom att markera personen (raden blir gul) och trycka på Stryk. Du kan lägga in en förvald markering J eller N för alla. Under menyn Funktion hittar du en del genvägar och snabbkommandon för att bl. a. stryka, lägga till personer och spara. Du sparar dina markeringar genom att trycka på Spara. Om du nu stänger fönstret, hittar du listan i listboxen under rubriken Listöversikt. Markera listan och du kan åter börja bearbeta den. För att registrera studenterna i listan måste du lägga in uppgifterna definitivt. När du är säker på att du markerat med J alla personer som skall registreras, trycker du på Definitiv inläggning. Nu är personerna registrerade. Du kan nu söka fram de registrerade i UT32. OM-reg på kurs Fyll i termin och kurskod. Innevarande termin står som förslag och kan bekräftas eller ändras. Kommandot Sök söker fram personer som är aktuella för omregistrering på angiven termin och kurskod, dvs. personer som är FFG-registrerade på kursen tidigare terminer och som saknar slutbetyg på kursen. Du kan begränsa sökningen till att omfatta enbart registrerade under viss terminsintervall. När utsökningen är klar visas sökresultatet i formuläret Visa antal funna personer. Du har där möjlighet att gå till det generella begränsningspaketet via knappen Begränsa. Där kan du t.ex. via knappen Kurs begränsa så att du bara får med de personer som har en FFG-registrering föregående termin. När du bekräftar utsökningen sparas listan och listnummer sätts automatiskt. Kommandot Personvis öppnar ett formulär för inmatning av personnummer. Inlagda personer sparas på en lista på samma sätt som efter sökning. Här kan du också importera uppgifter från en fil. 14

15 När du skapat en lista kan du välja: Skriv ut underlag registreringsunderlag med plats för anteckning framför varje namn. Bearbeta lista - ett nytt fönster öppnas. Kursuppgifter och listan över de personer som sökts fram/angetts visas på skärmen. I rutan framför namnet fyller du i J för de personer som skall omregistreras. Personer som inte skall omregistreras markeras med N alternativt lämnas blanka, och omregistreras då inte. Du kan även stryka personer som inte ska omregistreras från listan genom att markera personen (raden blir gul) och trycka på Stryk. Du kan lägga in en förvald markering J eller N för alla. Om någon inte finns med men ska omregistreras kan du lägga till personer genom att klicka på Lägg till. Under menyn Funktion hittar du en del genvägar och snabbkommandon för att bl. a. stryka, lägga till personer och spara. När du tryckt på Definitiv inläggning är personerna omregistrerade. Listan försvinner. Du kan söka fram de omregistrerade i funktionen UT32. RG10 Avbrott på kurs I RG10 lägger du in personvis - tidigt avbrott (inom 3 veckor från kursstart), avbrott (mer än 3 veckor från kursstart) eller tar bort avbrott. Markera en delfunktion samt ange personnummer och termin för förstagångsregistreringen för aktuell kurs. Därefter trycker du på Sök och får fram kurser där ett avbrott kan läggas in respektive tas bort Genom att bocka för rutan Avbr öppnar du fältet för avbrottsdatum. När detta är ifyllt (ÅÅMMDD), kan du uppdatera. Borttagning av avbrott sker på samma sätt. Här bockar du för rutan Bort och uppdaterar, varefter avbrottet är borttaget. RG11 Borttagning av kursregistrering I funktionen RG11 kan en kursregistrering tas bort. Särskild behörighet krävs till funktionen. 15

16 Registrering för program med terminsregistrering RG01 - Registrering en person RG01 består av ett antal delfunktioner och med hjälp av dessa ges möjlighet att lägga in olika typer av registreringar för en person i taget. Endast de delfunktioner du har behörighet till visas i listan. Kapitlet visar endast funktioner och delfunktioner för program med terminsregistrering. Delfunktionerna är markerade i bilden nedan. Välj delfunktion i radiogruppen eller under Funktion i menyraden. Varje delfunktion är fristående. Det betyder att du kan byta person inne i en delfunktion utan att återvända till startformuläret. Förslag termins- och kursregistrering Delfunktionen används för att lägga in förstagångs- och omregistreringar (FFG och OM) på programtermin och förstagångs-, fortsättnings- och omregistreringar på kurs (FFG, FO och OM). Innevarande termin står som förslag när du öppnar delfunktionen och i nästa fält fyller du i personnummer. De registreringar som det finns underlag för (via antagning, uppflyttning och tidigare registreringar) söks fram och visas som förslag. Vilka som visas är kopplat till din behörighet att registrera (behörighet att registrera på visst program t.ex.). I Personliga inställningar (under menyn Funktion ) anger du om du också vill se förslag till OMreg på kurs och/eller om du samtidigt med registrering på kurs också vill kunna lägga in grupp i kurs. 16

17 Förslag till terminsregistrering grundar sig på programantagning och uppflyttning. Kurser som lagts in vid uppflyttning (SA41) eller genom kursval (SA33) och som har markerats för att generera automatisk registrering visas inte här. Inte heller kurser inom program som ska fortsättningsregistreras. Dessa kurser blir registrerade samtidigt med terminsregistreringen. Under rubriken Förslag till kursregistrering visas samtidigt kurser utanför programplanen som det finns en antagning till eller som ska ha en fortsättningsregistrering. När studenten har fått en terminsregistrering för innevarande termin visas följande förslag till kursregistrering: omregistrering på redan registrerade kurser, kurser inlagda som valda men som inte markerats för att generera automatiskt registrering, samt kurser som lagts in som valda efter att terminsregistreringen är gjord. För att godkänna förslag till registrering skriver du ett J i rutan. Skall ingen registrering ske fyller du i ett N eller låter rutan stå tom (blank = ingen registrering). Om det finns så många förslag att de inte ryms i bilden, läggs en rullist ut till höger om förslagen så att fler förslag kan "rullas" fram. Spara genom att klicka på Uppdatera. När du är klar med funktionen kan du välja en ny delfunktion, antingen via menyraden under Funktion, eller genom att stänga fönstret och göra ett nytt val i startformuläret. 17

18 FFG-registrering på kurs inom program med terminsregistrering Delfunktionen används för att lägga in förstagångsregistrering på kurs inom program direkt utan föregående antagning eller val av kursen. Vid registreringen markeras inom vilket program/inriktning kursen skall läsas. Innevarande termin står som förslag när du öppnar delfunktionen och i nästa fält fyller du i personnummer. Uppgifter om studentens aktuella programantagningar och senaste kursregistreringar relaterat till den termin du angett visas i den övre delen av bilden. Fyll i kurskod för den kurs det ska läggas in registrering på. Alla giltiga förslag till programmärkning av kursen söks automatiskt fram och läggs i en rullgardinslista. Med högre behörighet kan du i denna funktion, efter varning, "tvinga" in kurser i ett program som normalt inte ligger inom programplanen. Spara genom att klicka på Uppdatera. 18

19 OM-registrering på programtermin Registrering i Ladok Den här delfunktionen används för att lägga in omregistreringar på programtermin för program med terminsregistrering. Innevarande termin står som förslag när du öppnar delfunktionen och i nästa fält fyller du i personnummer. Samtliga möjliga omregistreringar på programtermin visas som förslag i bilden. Du registrerar genom att skriva J i kolumnen "Reg". Skall ingen registrering ske fyller du i ett N eller låter rutan stå tom (blank = ingen registrering). Om det finns så många förslag att de inte ryms i bilden, läggs en rullgardinslista ut till höger om förslagen. Spara genom att klicka på Uppdatera. 19

20 RG02 - Kursregistrering flera personer Registrering i Ladok Endast de delfunktioner du har behörighet till visas i listan. I RG02 finns det endast en funktion speciellt för program med terminsregistrering, vilken är markerad i bilden nedan. FFG-reg på kurs inom program med terminsregistrering I denna funktion kan du lägga in registrering på kurser som finns inlagda som valda i SA33 eller SA34. Under alternativet Funktion på menyraden finns Personliga inställningar där du bestämmer om du samtidigt med registrering vill lägga in uppgift om grupp i kurs I delfunktionen skapas det arbetslistor och under Funktion kan du välja att inte bara se de listor du själv skapat utan alla som du är behörig till genom att bocka för Visa alla listor. Du kan också skriva ut listöversikten som visas i funktionen När funktionen startas görs automatiskt en genomsökning av påbörjade listor och dina egna, eller alla listor beroende på inställning, visas i listöversikten i startbilden. Endast de listor som hör till den valda delfunktionen visas i fönstret. 20

21 Börja med att klicka på Skapa ny lista. Du kommer då till en ny bild där du söker ut alla som valt kursen och som utgör underlag för registrering Fyll i termin och kurskod. Innevarande termin står som förslag och kan bekräftas eller ändras. Du har möjlighet att begränsa - söka ut endast dem som skall läsa kursen inom ett visst/vissa program - genom att fylla i en programkod. Du kan söka fram kurs- och programkod genom att trycka på sökknappen >> och fylla i sökformuläret. Kommandot Personvis öppnar ett formulär för inmatning av personnummer. I samma formulär kan du också importera personuppgifter från en fil. Inlagda personer sparas på en lista på samma sätt som efter sökning. Tryck på Sök för att söka fram de personer som är aktuella för registrering. Under Sökresultat visas personerna, ett listnummer samt antal personer. Om du vill kan du nu gå in i begränsningspaketet genom att trycka på knappen Begränsa. När du bekräftar sökningen med OK, sparas listan. 21

22 När du skapat en lista kan du välja: Skriv ut underlag - inför uppropet; du får fram ett registreringsunderlag med plats för anteckning framför varje namn. Bearbeta lista ett nytt fönster öppnas I bearbetningsläget anger du J på de studenter som ska ha en registrering och N eller lämnar blankt för dem som inte ska ha någon registrering. Det går att lägga in en förvald markering. Om grupp i kurs är valt i personliga inställningar kan du samtidigt lägga in grupp i kursmarkering. Det går att ta ut underlagslista även från denna bild, via Funktion. Om du har lagt in markeringar i kolumnen Reg och sparat, kommer dessa med ut på underlagslistan. Registreringarna läggs in först är du klickat på Definitiv inläggning, varvid arbetslistan försvinner. 22

23 RG03 - Terminsregistrering flera personer Registrering i Ladok Funktionen används för att lägga in terminsregistreringar: förstagångsregistreringar (FFG) och omregistreringar (OM) på programtermin. Terminsregistrering görs per program och för en programtermin i taget. Vid registrering på program med inriktningar måste både program och inriktning anges. Registrering kan göras med eller utan utskrift av registreringsunderlag. Ny lista skapas via utsökning av personer som är uppflyttade till nästkommande programtermin. För att kunna OM-registrera på viss programtermin i RG03 förutsätts att du har gjort uppflyttning med villkor och att det finns personer som blev ej godkända vid uppflyttningen. Personer som är uppflyttade men inte längre aktuella för registrering kommer på varningslista som kan skrivas ut. När funktionen startas görs automatiskt en genomsökning av påbörjade listor och dina egna listor i visas i listöversikten i startbilden. Endast de listor som hör till vald typ av registrering visas. I funktionsmenyn kan alternativet Visa alla listor bockas för. Då visas alla listor som du är behörig till per registreringstyp. Börja med att välja typ av registrering under Välj alternativ. Antingen bearbetar du en redan skapad lista eller så gör du en ny. När du påbörjar en ny lista ska Ny lista vara markerad och därefter ger du kommandot skapa ny lista. Du kommer då till nästa bild där du söker ut personer som skall registreras. Listnummer skapas automatiskt för de nya listorna. 23

24 Utskrift av registreringsunderlag görs normalt direkt efter utsökningen med hjälp av knappen "Skriv ut underlag. För att arbeta med listan klickar du på Bearbeta lista. Listan tas fram på skärmen och personer som skall registreras markeras med J. Blank eller N medför ingen registrering. Det går att lägga in förvald markering av J eller N. Under menyn Funktion hittar du möjlighet att skriva ut ytterligare registreringsunderlag när du har listan i bearbetningsläge. Inlagda registreringsmarkeringar skrivs då ut på underlaget. Efter att listan är sparad och klar, gör du definitiv inläggning varvid registreringarna går in och listan raderas. Samtidigt med terminsregistreringen läggs registreringar in på valda kurser inom programmet. Fellista skrivs ut om inläggning av kursregistreringar misslyckas. Lista som inte avslutas tas bort genom att markera den i listöversikten och sedan ange "Ta bort lista". 24

Ladok. Registrering. RG01 Registrering en person 2. RG02 Registrering flera personer 4. RG10 Avbrott på kurs 9

Ladok. Registrering. RG01 Registrering en person 2. RG02 Registrering flera personer 4. RG10 Avbrott på kurs 9 Ladok Registrering OBS! Studenten skall själv registrera sig via webb tjänst och det är endast i undantagsfall som administratören ska registrera studenter. RG01 Registrering en person 2 Beskrivning av

Läs mer

REGISTRERING LADOK NOUVEAU

REGISTRERING LADOK NOUVEAU 2002-02-19 MALMÖ HÖGSKOLA REGISTRERING LADOK NOUVEAU 1. Registrering flera personer på kurs sid 2 2. Registrering av en person sid 5 3. Uppflyttning av terminsreg på program sid 7 4. Registrering på program

Läs mer

Ladok. Resultatrapportering på hel kurs RS10. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2

Ladok. Resultatrapportering på hel kurs RS10. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2 Ladok Resultatrapportering på hel kurs RS10 Personliga inställningar 2 Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2 1 Inläggning av betyg på hel kurs 2 Inläggning av betyg 2 Rapportera in betyg via underlag

Läs mer

Grupper. SA10 Grupphantering

Grupper. SA10 Grupphantering Grupper Ibland kan det finnas en praktisk betydelse att spara en ett visst antal studenter för att senare kunna ta fram dem för att göra t.ex klass - indelningar, laborationsgrupper, uppföljningar på kurser

Läs mer

Ladok. Resultatrapportering på prov RS01. Resultatrapportering på prov RS01 1. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid rapportering i RS01 2

Ladok. Resultatrapportering på prov RS01. Resultatrapportering på prov RS01 1. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid rapportering i RS01 2 Ladok Resultatrapportering på prov RS01 Resultatrapportering på prov RS01 1 Personliga inställningar 2 Arbetsgång vid rapportering i RS01 2 1. Inläggning av betyg på prov RS01 2 2. Examens /projektarbete

Läs mer

Utdata för grupper av studenter i Ladok Nouveau

Utdata för grupper av studenter i Ladok Nouveau Utdata för grupper av studenter i Ladok Nouveau Utdata för Grupper av studenter...2 Utdata kurs...2 UT30 Antagna/reserver till kurs...2 UT31: Förväntade deltagare i kurs...5 UT32: Registrerade på kurs/inst...6

Läs mer

Utdata för personer i Ladok Nouveau

Utdata för personer i Ladok Nouveau Utdata för personer i Ladok Nouveau UT10 - Visa studentuppgifter...2 UT20: Intyg...3 UT21: Kursbevis...5 UT10 - Visa studentuppgifter Funktionen presenterar uppgifter om grundutbildningsstudenter. Man

Läs mer

Ladok. Funktionsbeskrivning. RS81 Resultatrapportering på hel kurs Version: Beteckning:

Ladok. Funktionsbeskrivning. RS81 Resultatrapportering på hel kurs Version: Beteckning: Ladok Funktionsbeskrivning RS81 Resultatrapportering på hel kurs 2003-09-29 Version: Beteckning: 660-181-009 Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 2003-09-29 Bengt Reinholdsson

Läs mer

Kravspecifikation 970524 1. SA42 Val av programinriktning

Kravspecifikation 970524 1. SA42 Val av programinriktning Kravspecifikation 970524 1. SA42 Val av programinriktning Ersätter PJ40 2. Konstruktör: Matz-Ola Cajdert 3. Beskrivning av funktionen - Syftet Denna funktion används då studenter inom ett program skall

Läs mer

Resultat på prov RS01

Resultat på prov RS01 LADOK Nouveau Resultat på prov RS01 och UT34 1 Resultat på prov RS01 Allmänt om funktionen (Denna information mm finns att skriva ut i Funktionshjälpen som finns under Hjälp i menyraden) RS01 hanterar

Läs mer

INTRODUKTION TILL LADOK

INTRODUKTION TILL LADOK Innehåll 1. Huvudmenyn... 2 2. Menyraden... 3 Arkiv... 3 Redigera... 3 Inställningar... 3 Special... 3 Funktion... 4 Hjälp... 4 3. Funktion och förflyttningar... 4 Förflyttning mellan fält... 4 Förflyttning

Läs mer

SJÄLVSTUDIEMATERIAL RESULTATRAPPORTERING I LADOK

SJÄLVSTUDIEMATERIAL RESULTATRAPPORTERING I LADOK Studentcentrum, Ladok Version 1.0 2012-07-01 SJÄLVSTUDIEMATERIAL RESULTATRAPPORTERING I LADOK Avser utbildning på grund- och avancerad nivå Innehållsförteckning Resultatrapportering i Ladok... 3 Helårsprestation

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning SA09 - Studieavgifter 2016-04-12 Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2011-02-22 Lisa Eliasson/Mattias Wickberg Nytt dokument - 2012-06-19 Maria Vännman Lägger till nya skärmdumpar

Läs mer

Registrering av studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå vårterminen 2016

Registrering av studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå vårterminen 2016 1 15 januari 2016 Dnr STYR 2016/55 Institutioner utanför LTH med studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå Student och utbildning Ladokavdelningen Avd chef L Schmidt Registrering av studenter

Läs mer

KA27 Uppflyttningsvillkor Kravspecifikation

KA27 Uppflyttningsvillkor Kravspecifikation KTH KA27 KRAVSPECIFIKATION 1 KA27 Uppflyttningsvillkor Kravspecifikation Innehåll 1. Funktionsbenämning............................... 2 2. Konstruktör.................................... 2 3. Kortfattad

Läs mer

Självstudiematerial registrering i Ladok

Självstudiematerial registrering i Ladok 1 Certifiering av Ladok-användare Självstudiematerial registrering i Ladok Avser utbildning på grund- och avancerad nivå Version 1.2 2011-01-20 1 2 0BRegistrering i Ladok... 2 0BRegistrering i Ladok...

Läs mer

Ladok. Funktionsbeskrivning. för KA11 Kurser och prov - utdata. (ny funktion 2005) Beteckning:

Ladok. Funktionsbeskrivning. för KA11 Kurser och prov - utdata. (ny funktion 2005) Beteckning: Ladok Funktionsbeskrivning för KA11 Kurser och prov - utdata (ny funktion 2005) 2016-02-04 Beteckning: Carina Ytterström 2016-02-04 2 (11) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2005-11-10 Carina

Läs mer

Självstudiematerial resultatrapportering i Ladok

Självstudiematerial resultatrapportering i Ladok 1 Certifiering av Ladok-användare Självstudiematerial resultatrapportering i Ladok Avser utbildning på grund- och avancerad nivå Version 1.1 2011-01-12 1 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Inloggning i Ladokportalen för personal

Inloggning i Ladokportalen för personal Inloggning i Ladokportalen för personal Ladokportalen är en webbtjänst som gör det möjligt för all personal att via webben få tillgång till uppgifter i Ladok. Gå till https://ladokportalen.hb.se Ange de

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET. Manual. Forskarladok. Ladokgruppen 2013

STOCKHOLMS UNIVERSITET. Manual. Forskarladok. Ladokgruppen 2013 STOCKHOLMS UNIVERSITET Manual Forskarladok Ladokgruppen 2013 Innehåll Antagning till forskarutbildning SA90... 3 Antagning... 4 Ändring... 4 Forskarstuderandes handledare SA91... 5 Inläggning... 5 Inläggning

Läs mer

Arbetsrutin för tillgodoräknande

Arbetsrutin för tillgodoräknande Arbetsrutin för tillgodoräknande Beslut om tillgodoräknande av prov eller kurs görs av institutionen som också lägger in uppgifterna i Ladok. Tillgodoräknandeblankett och de Lokala regler för tillgodoräknande

Läs mer

RS01 Resultat på prov

RS01 Resultat på prov Studentavdelningen/Ladokgruppen 1 (8) RS01 Resultat på prov Detta dokument uppdaterades senast den 29 oktober 2008. Syfte I funktionen kan man rapportera resultat på prov, tillgodoräkna, ändra och ta bort

Läs mer

Funktionsbeskrivning. UT10 Visa studentuppgifter

Funktionsbeskrivning. UT10 Visa studentuppgifter Funktionsbeskrivning UT10 Visa studentuppgifter Matz-Ola Cajdert 2013-08-19 2 (11) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2001-06-21 Matz-Ola Cajdert Dokument skapas - 2009-11-09 Jenny H Svensson

Läs mer

UT51 Utdata,utresande utbytesstudenter

UT51 Utdata,utresande utbytesstudenter Produkt: Ladok Dokumentnamn: Nouveau Funktionsbeskrivning UT51 Utdata,utresande utbytesstudenter Funktionsbeskrivning Innehåll 1. Beskrivning av funktionen........................... 2 2. Uppdelning till

Läs mer

RS02 Resultatrapportering på individuella kurser

RS02 Resultatrapportering på individuella kurser KTH RS02 Funktionsbeskrivning RS02 Resultatrapportering på individuella kurser Funktionsbeskrivning Innehåll 1. Beskrivning av funktionen...................... 2 2. Uppdelning till delfunktioner..................

Läs mer

Återbud och reservantagning - SA03

Återbud och reservantagning - SA03 Återbud och reservantagning SA03 1(7) Återbud och reservantagning - SA03 Allmänt om funktionen (Se även Funktionshjälpen som finns under Hjälp i menyraden) Denna funktion används för att anta reserver

Läs mer

Ladok på forskarnivå vid Umeå universitet

Ladok på forskarnivå vid Umeå universitet Sid 1 (8) vid Umeå universitet Dokumentet är ett komplement till Handläggningsordning för dokumentation av uppgifter i Ladok på forskarnivå vid Umeå universitet. Den är ett stöd och hjälpmedel för i första

Läs mer

Funktionsbeskrivning för FSOK delarna Kurs och Uppnådda hskpoäng samt indexformuläret för sökning på kursbenämning

Funktionsbeskrivning för FSOK delarna Kurs och Uppnådda hskpoäng samt indexformuläret för sökning på kursbenämning Lou Lagusson 1 (10) Funktionsbeskrivning för FSOK delarna Kurs och Uppnådda hskpoäng samt indexformuläret för sökning på kursbenämning 1 Syfte med FSOK-tilläggen Utsökning ska kunna göras på forskarkurs

Läs mer

Lathund, skapa kurstillfällen för Ladok via UtbildningsGubas

Lathund, skapa kurstillfällen för Ladok via UtbildningsGubas Lathund, skapa kurstillfällen för Ladok via UtbildningsGubas Den här lathunden avser tillfällen som tidigare har beställts direkt från Ladokgruppen. Dessa ska läggas in i UtbildningsGubas för att sedan

Läs mer

Omregistrerade studenter i Studentportalen

Omregistrerade studenter i Studentportalen Guide Omregistrerade studenter i Studentportalen Senast uppdaterad: 2015-02-16 Innehåll Deltagarlistan på ett kurstillfälle... 2 Omregistrerade studenter... 2 Rekommenderade rutiner vid en omregistrering...

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning RG12 Ändra programanmärkning av kursregistrering 2016-05-25 Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2013-04-12 Anna-Carin Wiklund Första utkast. Gjort om den PDF som ligger

Läs mer

RG90 - Registrering, Aktivitet och Försörjning

RG90 - Registrering, Aktivitet och Försörjning Denna funktion används för att registrera doktorander och rapportera deras aktivitet och försörjning. Uppgifterna används i KI:s verksamhetsuppföljningssystem VIS samt skickas till SCB. Inför rapportering

Läs mer

Manual för inläggning av tillgodoräknande av prov

Manual för inläggning av tillgodoräknande av prov 2016-11-21 Sid 1 (12) Manual för inläggning av tillgodoräknande av prov Syftet med delfunktionen är att kunna dokumentera studenter som får tillgodoräkna sig ett prov eller del av prov med studier från

Läs mer

UT46 Uppföljning på program Kravspecifikation

UT46 Uppföljning på program Kravspecifikation KTH UT46 KRAVSPECIFIKATION UT46 Uppföljning på program Kravspecifikation Innehåll 1. Funktionsbenämning............................ 2 2. Konstruktör.................................... 2 3. Kortfattad

Läs mer

Ladok. Arbetsbeskrivning för uppdatering av provuppsättning och prov KA16. Prov 2. Provuppsättning 2. Personliga inställningar 2

Ladok. Arbetsbeskrivning för uppdatering av provuppsättning och prov KA16. Prov 2. Provuppsättning 2. Personliga inställningar 2 Ladok Arbetsbeskrivning för uppdatering av provuppsättning och prov KA16 Prov 2 Provuppsättning 2 Personliga inställningar 2 1 Inläggning av nytt prov 3 2 Inläggning av provuppsättning 5 3 Ändring av provuppsättning

Läs mer

Funktionsbeskrivning. 2. Uppdelning av funktionen i delfunktioner. 3. Behörighetsanalys till delfunktioner

Funktionsbeskrivning. 2. Uppdelning av funktionen i delfunktioner. 3. Behörighetsanalys till delfunktioner Funktionsbeskrivning RS93 Alla kurser klara på forskarnivå 1. av funktionen - Syftet Med denna funktion kan man lägga in, ändra och ta bort uppgift om att alla obligatoriska forskarutbildningskurser för

Läs mer

Funktionsbeskrivning. SB10 Adressuppdatering. Innehållsförteckning

Funktionsbeskrivning. SB10 Adressuppdatering. Innehållsförteckning 12016-12-022016-12-022016-12-021151 Dokument 1 Adressuppdatering Innehållsförteckning 1. Allmänt om funktionen 2. Uppdelning i delfunktioner 3. Behörighetsanalys 4. Preferensstyrning 5. Utskrifter 6. Avvikelser

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning RG12 Ändra programanmärkning av kursregistrering 2013-04-12 Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2013-04-12 Anna-Carin Wiklund Första utkast. Gjort om den PDF som ligger

Läs mer

Studentens väg från antagen till registrerad Vad ser studenten i Studentportalen? Lägg till en kursregistrering... 7

Studentens väg från antagen till registrerad Vad ser studenten i Studentportalen? Lägg till en kursregistrering... 7 Guide Uppdaterad 2014-05-28 Kursregistrering Via Studentportalens funktion för Kursregistrering är det möjligt att lägga upp information om kursregistrering, kursstart och kontaktuppgifter per kurstillfälle

Läs mer

Behörighet till delfunktion ger rätt att söka, visa och skriva ut sökresultat. För uppdatering krävs särskild behörighet.

Behörighet till delfunktion ger rätt att söka, visa och skriva ut sökresultat. För uppdatering krävs särskild behörighet. Funktionsbeskrivning KA78 Kurser med samma innehåll Ny funktion. 1. Beskrivning av funktionen - Syftet Med denna funktion kan man söka, visa och skriva ut data om kurser med samma innehåll, sk överlappning.

Läs mer

Kravspecifikation RG02 Kursregistrering - Flera personer

Kravspecifikation RG02 Kursregistrering - Flera personer Kravspecifikation RG02 Kursregistrering - Flera Bengt Reinholdsson 2013-09-26 2 (83) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2008-01-14 Bengt Reinholdsson Brutit ut detta från gamla kravlistan för

Läs mer

Ladok utbildning 1 (6) Skapa Datafil

Ladok utbildning 1 (6) Skapa Datafil Ladok utbildning 1 (6) SKAPA DATAFIL I flera av Ladoks utdatafunktioner kan man spara uppgifter genom att skapa en datafil. Filen sparas och kan sedan öppnas i t ex Excel. För att kunna spara ner filer

Läs mer

En kort guide till VFU-portalen. För dig som arbetar som VFU-samordnare i kommunen.

En kort guide till VFU-portalen. För dig som arbetar som VFU-samordnare i kommunen. En kort guide till VFU-portalen För dig som arbetar som VFU-samordnare i kommunen. Version 1.2 maj 2013 Följande sidor kommer ge en kort och övergripande guide till de vanligaste funktionerna i VFUportalen.

Läs mer

Manual för resultatrapportering i Ladok Nouveau

Manual för resultatrapportering i Ladok Nouveau 1 MALMÖ HÖGSKOLA Ladokenheten Helen Olsson Manual för resultatrapportering i Ladok Nouveau 1. Arbetsgång vid resultatrapportering 2. RS01 betyg på prov 3. RS10 betyg på hel kurs 4. Ordförklaringar 5. Snabbkommandon

Läs mer

Kravspecifikation UT20 Intyg Visning av tillgodoräknande av prov

Kravspecifikation UT20 Intyg Visning av tillgodoräknande av prov Kravspecifikation UT20 Intyg Visning av av prov Novueau STU T-9110 2009-11-17 Status: Godkänd Eva Lundströmer Simu 2009-11-17 2 (11) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2009-11-17 Eva Lundströmer

Läs mer

valbara programkurser (inom

valbara programkurser (inom Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för arbetet med kurstillfällen för valbara programkurser (inom sjuksköterskeprogrammen) forskarutbildningsstöd Innehåll 1. Logga in och logga ut... 3 2. Process

Läs mer

En kort guide till VFU-portalen. För dig som har tittbehörighet i portalen

En kort guide till VFU-portalen. För dig som har tittbehörighet i portalen En kort guide till VFU-portalen För dig som har tittbehörighet i portalen Version 1.2, uppdaterad maj 2013 Innehåll Adressen till VFU-portalen... 3 Inloggning... 3 Behörighet... 3 Hur får jag behörighet?...

Läs mer

En kort guide till VFU-portalen. För dig som arbetar som VFU-administratör på lärosäte

En kort guide till VFU-portalen. För dig som arbetar som VFU-administratör på lärosäte En kort guide till VFU-portalen För dig som arbetar som VFU-administratör på lärosäte Version 1.2, uppdaterad mars 2013 Följande sidor kommer ge en kort och övergripande guide till de vanligaste funktionerna

Läs mer

Lathund import Ladoklista i Ping Pong

Lathund import Ladoklista i Ping Pong 8 januari 2009 1 / 9 Samtliga KIs studenter har ett konto i Ping Pong. Dessa skapas automatiskt och är knutna till studenternas KI-konto. Det som inte går automatiskt är kopplingen mellan en student och

Läs mer

Ladok. Introduktion för användare i Ladok. Att Logga in i Ladok 2. Arbetsfält att känna igen 3. Snabbkommandon 4. Ladok utan mus 5.

Ladok. Introduktion för användare i Ladok. Att Logga in i Ladok 2. Arbetsfält att känna igen 3. Snabbkommandon 4. Ladok utan mus 5. Ladok Introduktion för användare i Ladok Att Logga in i Ladok 2 Arbetsfält att känna igen 3 Snabbkommandon 4 Ladok utan mus 5 Utskrifter mm 5 Ordförklaringar 7 Sida 1 av 8 Introduktion för användare i

Läs mer

OBS: Vänta med att köra EB50 skarpt tills ni har kört EB47 och EB48 för samtliga terminer!

OBS: Vänta med att köra EB50 skarpt tills ni har kört EB47 och EB48 för samtliga terminer! Leverans 2015_02 från den 23 april togs i drift den 27 maj. I driftsättningen ingår även leveranskompletteringen från den 20 maj. Här följer en sammanfattning av nyheterna. Utförligare information finns

Läs mer

Funktionsbeskrivning. - SA06- Etablering och antagning av utbytesstudenter

Funktionsbeskrivning. - SA06- Etablering och antagning av utbytesstudenter sbeskrivning - SA06- Etablering och antagning av utbytesstudenter Sida 2 av 17 er Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare X.X 1994-04-15 Första versionen? 2009-01-21 2010-06-08 2011-02-17 2012-08-24

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. INAMN01 Indexformulär Sök person

KRAVSPECIFIKATION. INAMN01 Indexformulär Sök person KRAVSPECIFIKATION INAMN01 Indexformulär Sök person STU-08-T-8108 webbadress Projektnamn STU-T-8108 Fastställt av Dokumentansvarig Lars Hansson Dokumentidentitet Datum 2009-01-15 Status Levererad Lars Hansson

Läs mer

1 Syfte med formuläret för utsökning av personer med särskilt tillstånd till forskarstudier

1 Syfte med formuläret för utsökning av personer med särskilt tillstånd till forskarstudier Magnus Böhlin 1 (5) Funktionsbeskrivning för UT93 delen särskilt tillstånd 1 Syfte med formuläret för utsökning av personer med särskilt tillstånd till forskarstudier Formulärnamn UT90A03G Följande tillägg

Läs mer

Handbok för registervård. - Del 9

Handbok för registervård. - Del 9 Handbok för registervård - Del 9 Sida 2 av 14 Innehåll 1 FELSÖKNINGAR I HANDBOK 9... 3 1.1 RESERVATIONER GÄLLANDE FELSKRIPT... 3 1.2 ÅTERKOPPLING PÅ KÖRNINGARNA... 3 1.3 SAMMANSTÄLLNING OCH SQL-SKRIPT

Läs mer

SA33 - Val av kurser inom program m terminsreg

SA33 - Val av kurser inom program m terminsreg Margareta Poovi 2016-02-03 SA33 1 (15) SA33 - Val av kurser inom program m terminsreg 1. Allmänt om funktionen Funktionen SA33 används för inläggning och borttagning av kursval på program med terminsregistrering.

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l

A n v ä n d a r m a n u a l A n v ä n d a r m a n u a l Palasso RESOR Version 5.21 2010-04-27 Innehåll 1 Om Palasso RESOR... 3 1.1 Starta Palasso... 3 2 Grundfönstret i Reserapportering... 5 2.1 Verktyg... 5 2.2 Menyval... 5 2.3

Läs mer

Ladok grundkurs. Resultatrapportering. Höstterminen 2013 Susanne Dackheim Erik Wallenberg

Ladok grundkurs. Resultatrapportering. Höstterminen 2013 Susanne Dackheim Erik Wallenberg Ladok grundkurs Resultatrapportering Höstterminen 2013 Susanne Dackheim Erik Wallenberg Systemförvaltning Ladok/SISU Kontakta oss ladok@su.se Tfn 08-16 tfn 3989 (kl 10-12 må-to) www.su.se/ladok www.su.se/sisu

Läs mer

valbara programkurser

valbara programkurser Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för arbetet med kurstillfällen för valbara programkurser forskarutbildningsstöd Innehåll 1. Logga in och logga ut... 3 2. Process för att skapa kurstillfällen

Läs mer

Funktionsbeskrivning. 2. Uppdelning av funktionen i delfunktioner. 3. Behörighetsanalys till delfunktioner

Funktionsbeskrivning. 2. Uppdelning av funktionen i delfunktioner. 3. Behörighetsanalys till delfunktioner Funktionsbeskrivning RS92 Uppnådd andel, forskarnivå Ersätter FP80 1. Beskrivning av funktionen - Syftet Med denna funktion kan man lägga in, ändra och ta bort uppgift om handledarens uppskattning av forskarstudentens

Läs mer

LADOK Nouveau Intyg UT21 1(5)

LADOK Nouveau Intyg UT21 1(5) Intyg UT21 1(5) Kursbevis UT21 Funktionen används för att skriva ut kursbevis på svenska och/eller engelska för en/flera kurser och en/flera personer på grundnivå och avancerad nivå. Allmänt om funktionen

Läs mer

Ladok. Tillgodoräknande av kurs RS21. Allmänt om funktionen Arbetsgång Tillgodoräknande av hel kurs Arbetsgång Internationellt utbyte 4

Ladok. Tillgodoräknande av kurs RS21. Allmänt om funktionen Arbetsgång Tillgodoräknande av hel kurs Arbetsgång Internationellt utbyte 4 Ladok Tillgodoräknande av kurs RS21 Allmänt om funktionen 2 1. Arbetsgång Tillgodoräknande av hel kurs 3 2. Arbetsgång Internationellt utbyte 4 3. Arbetsgång Ändra/Ta bort tillgodoräknande 5 Sida 1 av

Läs mer

Minimanual för Ladoks gränssnitt

Minimanual för Ladoks gränssnitt Minimanual för Ladoks gränssnitt Stockholms universitet, Studentbyrån, LADOK Innehållsförteckning Huvudmenyn startformuläret... 1 Menyraden... 2 Statusraden... 3 Knappar och kommandon... 3 Inmatning av

Läs mer

Kravspecifikation UT10 - Visa studentuppgifter Utskrift av tillgodoräknande av prov

Kravspecifikation UT10 - Visa studentuppgifter Utskrift av tillgodoräknande av prov Kravspecifikation UT10 - Visa studentuppgifter Utskrift av av prov Novueau STU T-9110 2009-11-10 Status: Godkänd Lars Hansson 2009-11-11 2 (12) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2009-11-11

Läs mer

Behörighet till delfunktion ger rätt att söka, visa och skriva ut sökresultat. För uppdatering krävs särskild behörighet.

Behörighet till delfunktion ger rätt att söka, visa och skriva ut sökresultat. För uppdatering krävs särskild behörighet. Funktionsbeskrivning KA79 Kurser med flera huvudämnen Ny funktion. 1. Beskrivning av funktionen - Syftet Med denna funktion kan man söka, visa och skriva ut data om kurser som är knutna till flera ämnen,

Läs mer

Kravspecifikation UT54 Utskrift praktik

Kravspecifikation UT54 Utskrift praktik Kravspecifikation UT54 Utskrift praktik Nouveau Projekt STU T-1104 2011-12-15 Status: Granskad Jenny H Svensson 2011-12-15 2 (25) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2011-12-15 Jenny H Svensson

Läs mer

KURSINFO. Kurstillfälle inom program. Versionsförteckning. Datum Version Beskrivning Författare Första utkast Anngreth Johansson

KURSINFO. Kurstillfälle inom program. Versionsförteckning. Datum Version Beskrivning Författare Första utkast Anngreth Johansson KURSINFO Kurstillfälle inom program Versionsförteckning Datum Version Beskrivning Författare 2016-03-01 1.0 Första utkast Anngreth Johansson Innehåll Versionsförteckning... 1 Innehåll... 2 Kurstillfälle

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Selma - Manual Utbildningsplan

Selma - Manual Utbildningsplan Selma - Manual Utbildningsplan Selma 5.4 2013-10-09 Innehållsförteckning UTBILDNINGSPLAN... 3 SKAPA UTBILDNINGSPLAN... 3 ARBETA MED EN PÅBÖRJAD UTBILDNINGSPLAN... 3 Allmänt... 4 Beskrivning... 6 Studieplan

Läs mer

Kravlista för RS01 Bologna-anpassning. Innehållsförteckning

Kravlista för RS01 Bologna-anpassning. Innehållsförteckning Lou Lagusson 1 (10) Kravlista för RS01 Bologna-anpassning Innehållsförteckning Ändringshistorik Sid 2 1 Formulärlista Sid 3 2 Formulärkrav Sid 3 3 Bilaga 1-3 arkivlistor Sid 7 Lou Lagusson 2 (10) Ändringshistorik

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning SA05 Massetablering av studenter 2016-02-02 Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2011-03-29 2011-09-22 Stellan Englén Eva Lundströmer Simu NOUVSD-9187. I SA05 godkänns födelsedatum

Läs mer

SJÄLVSTUDIEMATERIAL INTRODUKTION TILL LADOK

SJÄLVSTUDIEMATERIAL INTRODUKTION TILL LADOK Studentcentrum, Ladok Version 1.0 2013-04-25 SJÄLVSTUDIEMATERIAL INTRODUKTION TILL LADOK Avser utbildning på grund- och avancerad nivå Innehållsförteckning INLEDNING VAD ÄR LADOK?... 3 REGLER OCH FÖRORDNINGAR

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

Rapport, sök journalanteckningar

Rapport, sök journalanteckningar Rapport, sök journalanteckningar 1. Sök dokumentation för en eller flera enheter/områden 2. Sök dokumentation för specifik patient 3. Sök i vårdplan 4. Aktuellt och Observera 5. Läs hela journalen 1. Söka

Läs mer

Studenternas webbregistrering pa termin och kurs la sa ret 2017/2018.

Studenternas webbregistrering pa termin och kurs la sa ret 2017/2018. Studenternas webbregistrering pa termin och kurs la sa ret 2017/2018. OBS! Samtliga webbsidor finns på engelska (se några exempel på sid 7-12) 1. Studenten loggar in på www.kth.se via den personliga menyn

Läs mer

valbara programkurser

valbara programkurser Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för arbetet med kurstillfällen för valbara programkurser forskarutbildningsstöd Innehåll 1. Logga in och logga ut... 3 2. Process för att skapa kurstillfällen

Läs mer

Tillgodoräknande på Forskarnivå RS21

Tillgodoräknande på Forskarnivå RS21 Tillgodoräknande - RS21 1 (6) Tillgodoräknande på Forskarnivå RS21 Beslut om tillgodoräknande regleras i dokumentet Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Blankett 13 utgör underlag

Läs mer

Resultatrapportering via Studentportalen

Resultatrapportering via Studentportalen Guide Resultatrapportering via Studentportalen Instructions in English are available in the manual. Senast uppdaterad: 2015-03-27 Innehåll Om resultatrapportering i Studentportalen... 2 Rapportering av

Läs mer

Tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå RS21

Tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå RS21 Tillgodoräknande - RS21 1(11) Tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå RS21 Ska du rapportera tillgodoräknande för student inom utbildning på grund- eller avancerad nivå, välj delfunktion "Grundnivå

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Kravspecifikation RS92 Uppnådd andel, forskarnivå

Kravspecifikation RS92 Uppnådd andel, forskarnivå Kravspecifikation RS92 Uppnådd andel, forskarnivå 2009-11-12 Status: Ofullständig Birgitta Lewén-Johansson 2009-11-12 2 (8) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2009-11-12 BLN Första utkast,

Läs mer

Studenternas webbregistrering pa termin och kurs info r VT16, la speriod 3 och 4.

Studenternas webbregistrering pa termin och kurs info r VT16, la speriod 3 och 4. Studenternas webbregistrering pa termin och kurs info r VT16, la speriod 3 och 4. OBS! Samtliga webbsidor finns på engelska (se några exempel på sid 7-12) 1. Studenten loggar in på www.kth.se via den personliga

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning RB06 Gallring personuppgifter - flera personer 2014-01-10 Version: Beteckning: Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar 0.1 2007-04-02 A-M Strand Nytt dokument 1.0 2007-05-03 Maria

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Arbetsrutin för resultatrapportering via Ladok på webb

Arbetsrutin för resultatrapportering via Ladok på webb Arbetsrutin för resultatrapportering via Ladok på webb Resultatrapportering via Ladok på webb är en valfri arbetsrutin som följer de lokala regler för examination som finns på https://lpw.lnu.se Processbeskrivning

Läs mer

Kom igång med Adela Gymnasium

Kom igång med Adela Gymnasium Kom igång med Adela Gymnasium Publicerad 2011-07-05 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Gymnasium 1 Starta Adela Gymnasium 5 Logga in som

Läs mer

Utdata i Ladok Nouveau

Utdata i Ladok Nouveau Utdata i Ladok Nouveau Utdata i Ladok...1 UT10 - Visa studentuppgifter...3 UT20: Intyg...4 UT21: Kursbevis...6 Utdata för Grupper av studenter...9 Utdata kurs UT30 Antagna/reserver till kurs...9 UT31:

Läs mer

NyA-webben. Användarmanual för Listor och Statistik

NyA-webben. Användarmanual för Listor och Statistik NyA-webben Användarmanual för Listor och Statistik Innehåll Innehåll... 2 Sekretess... 3 In- och utloggning... 3 Inställningar... 6 Listor... 6 Sökandelistor... 6 Adresslistor... 8 Etikettlistor... 9 E-postlistor...

Läs mer

KURSINFO. Lägga in uppgifter om ett kurstillfälle. Ladok 2010-10-20

KURSINFO. Lägga in uppgifter om ett kurstillfälle. Ladok 2010-10-20 KURSINFO Lägga in uppgifter om ett kurstillfälle Ladok 2010-10-20 Innehåll Skapa kurstillfälle... 3 Förklaring till menyn för kurstillfälle... 4 Nytt kurstillfälle... 5 Inläggning av uppgifter i kurstillfället...

Läs mer

Kravspecifikation. UT49 - Antagna, reserver på program

Kravspecifikation. UT49 - Antagna, reserver på program Kravspecifikation UT49 - Antagna, reserver på Webbadress https://projekt.ladokenheten.umu.se/ /STU T-17 Projektnamn Fastställt av Dokumentansvarig Bengt Reinholdsson Dokumentidentitet STU-07-T-17 Krav_UT49

Läs mer

Kravspecifikation KA54 Huvudområdesgrupp

Kravspecifikation KA54 Huvudområdesgrupp Kravspecifikation KA54 Huvudområdesgrupp Studok 2010-04-12 Per Lindgren 2016-12-02 Kravspec KA54 Huvudområdesgrupp 2 (21) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2010-04-12 Per Lindgren Leverans

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

Handbok för registervård. - Del 7

Handbok för registervård. - Del 7 Handbok för registervård - Del 7 Sida 2 av 16 Innehåll 1 FELSÖKNING INFÖR MIT-LEVERANS 4... 3 1.1 RESERVATIONER... 3 1.2 BÅDE REGELFILER I DB03 OCH SQL-SKRIPT... 3 1.3 ÅTERKOPPLING SOM VANLIGT... 3 1.4

Läs mer

Kravspecifikation. UB02 Bevakningsuppdrag slutbetyg Version: 1.00.

Kravspecifikation. UB02 Bevakningsuppdrag slutbetyg Version: 1.00. Kravspecifikation UB02 2006-03-16 Version:. Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 0.01 2006-01-09 TFD Första utkast - - 0.02 2005-02-20 TFD Ändringar i samband med genomgång

Läs mer

NyA. Användarmanual för institutionspersonal Uppsala universitet. ver

NyA. Användarmanual för institutionspersonal Uppsala universitet. ver NyA Användarmanual för institutionspersonal Uppsala universitet ver. 111003 UPPSALA UNIVERSITET 2 (15) NyA vid Uppsala universitet Har du frågor om hur NyA fungerar eller om ditt användarkonto så kontakta

Läs mer

Certifiering av ladokanvändare

Certifiering av ladokanvändare 1 Certifiering av ladokanvändare SJÄLVSTUDIEMATERIAL INTRODUKTIONSKURS Avser utbildning på grund- och avancerad nivå Version 1.2 2011-01-23 1 2 Inledning vad är Ladok?... 4 Regler och förordningar som

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer