Ladok. Funktionsbeskrivning. för KA11 Kurser och prov - utdata. (ny funktion 2005) Beteckning:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ladok. Funktionsbeskrivning. för KA11 Kurser och prov - utdata. (ny funktion 2005) Beteckning:"

Transkript

1 Ladok Funktionsbeskrivning för KA11 Kurser och prov - utdata (ny funktion 2005) Beteckning:

2 Carina Ytterström (11) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare Carina Ytterström Första utkast Carina Ytterström Första version Lou Lagusson Tillägg begränsning på huvudområde och fördjupning Eyad Alshiekhkhalil Ändring i beställning av utskrifter Britt Berglund Ändrat funktionsbenämning enligt NOVFUNK

3 Carina Ytterström (11) Innehållsförteckning 1 BESLUT OM UTVECKLING BESKRIVNING AV KA BEHÖRIGHETSANALYS PREFERENSSTYRNING SYSTEM- OCH ANVÄNDARPREFERENSER PERSONLIGA PREFERENSER (PERSONLIGA INSTÄLLNINGAR) AVVIKELSER FRÅN STANDARD & GUIDELINES UTSKRIFTER... 5 BILAGOR: FORMULÄR OCH HJÄLPTEXTER... 6 KA11A00G STARTFORMULÄR... 6 KA11A01G BESTÄLLNING AV UTSKRIFTER... 9

4 Carina Ytterström (11) 1 Beslut om utveckling Utveckling av KA09 grundar sig på Direktiv till projekt Beskrivning av KA11 Funktionen hanterar utdata för kurser och prov. Utsökning kan göras utifrån kurskod, viss institution, visst program samt viss lokal serie och klass. Begränsningar är möjliga. Funktionen innehåller två formulär, KA11 kurser och prov (KA11A00G) samt KA11 [Beställning av utskrifter] (KA11A01G). Obs! För hantering av utsökning av prov vid sökning och begränsning via institution hänvisas till kravspecifikationen. 3 Behörighetsanalys Användarens behörighet styrs av behörigheten till den behörighetsklass som KA11 är upplagd på. 4 Preferensstyrning 4.1 System- och användarpreferenser Inga system- eller användarpreferenser! 4.2 Personliga preferenser (personliga inställningar) Inga personliga preferenser finns. 5 Avvikelser från Standard & Guidelines Följande avvikelser från S & G är gjorda; Var Vad S&G

5 Carina Ytterström (11) 6 Utskrifter Utskrift kan göras på skäm, papper eller som datafil. Utskriften på datafil följer de val som gjorts i KA11A01G.

6 Carina Ytterström (11) Bilagor: Formulär och hjälptexter KA11A00G Startformulär Bild 1

7 Carina Ytterström (11) Bild 2 (Begränsa-fälten öppna) KA11 Kurser och prov - utdata Senast uppdaterad Allmänt om funktionen Den här funktionen används för att ta fram uppgifter om kurser och prov. Programplaner för program med terminsregistrering visas inte i denna funktion. Använd KA21 istället. Sökresultatet redovisas i form av utskrift av listor på skärm eller skrivare. Utsökningen kan även fås som datafil. Observera! Datafiler med stora utsökningar kan vara svåra att ta in i Excel pga begränsningar i antalet tillåtna kolumner. Detta formulär Utsökning kan ske via Kurskod, Institution, Program/Inriktning eller Lokal serie/lokal klass. Sökmönster kan användas. Observera dock att en sökning med endast sökstjärna (F3) i något av dessa fält innebär att utsökningen kan ta lång tid. Uteslut Du kan välja att utesluta kurser med högskolepoäng, kurser med poäng, prov och nedlagda kurser. Både högskolepoäng och poäng kan inte uteslutas samtidigt.

8 Carina Ytterström (11) Väljer du att utesluta prov så kan du inte begränsa på prov eller provuppsättning. Begränsa Sökmönster kan användas. Begränsning på endast sökstjärna (F3) är inte tillåten i fälten 'Prov', 'Utbomr', 'Program', 'Lokal serie'. I dessa fält måste del av kod anges följt av sökstjärna. - Prov. Du kan antingen välja prov eller provuppsättning. Saknar någon av de utsökta kurserna angivet prov visas bara kursen. - Provuppsättning. Om du anger en termin för provuppsättning, kommer provuppsättning för den terminen med. Om provuppsättning saknas den angivna terminen visas istället den närmast föregående upplagda provuppsättningen, d.v.s. den provuppsättning som antas vara giltig för den angivna terminen. Saknar kursen provuppsättning skrivs endast kursen ut med meddelande 'Saknas'. - Utbildningsnivå. Kurser som ligger på viss utbildningsnivå, t ex 1 = grundnivå, 2 = avancerad nivå. - Utbildningsområde. Kurser som tillhör ett visst utbildningsområde. - Ämnesgrupp. Kurser som tillhör viss ämnesgrupp enligt SCB-klassificering. - Huvudområde. Kurser som tillhör ett visst huvudområde. Om du anger _ (understrykningstecken) istället för en huvudområdeskod betyder det att du vill begränsa till de kurser som saknar huvudområde. - Fördjupning. Kurser med viss fördjupning. Kombineras med ett huvudområde eller ej. Om du anger både huvudområde och fördjupning begränsas på kurser som har fördjupningen inom angivet huvudområde. Om endast fördjupningskod anges görs begränsningen på alla kurser som har den fördjupningen. Om du vill begränsa till kurser som endast har fördjupning utan huvudområde måste du sätta ett understrykningstecken ( _ )i fältet Huvudområde. - Nivå. Kurser som ligger på viss nivå ( exempelvis A, B, C osv. Gäller 1993 års studieordning). - Djup. Kurser som ligger på visst djup (gäller 1993 års studieordning). - Betygsskala. Kurser som har angiven betygsskala tas med (hänsyn tas inte till provets betygsskala). - Institution. De kurser som ges på angiven institution tas med. Om du valt att ta med prov, tas även de kurser med som har ett prov på angiven institution (även om inte kursen tillhör denna institution). Prov som tillhör dessa kurser visas oberoende av vilken institution de tillhör. - Program. Kurs som ges på angivet program.

9 Carina Ytterström (11) - Inriktning. Kurs som ges på angiven inriktning, kan endast anges om exakt programkod anges. Understrykningstecken (_) i fältet visar uppgifter utan inriktningar. - Lokal serie. Kurser som ingår i viss lokal serie. - Lokal klass. Kurser som ingår i viss lokal klass, kan endast anges om exakt seriekod anges. Sök Kommando 'Sök' (knapp eller meny Funktion) startar utsökning. Ange kommando 'Utskrifter' (knapp eller meny Funktion) för att komma till utskriftsformuläret där du kan välja utskrift av listor på skärm, skrivare eller datafil. Sökresultat Visar antal framsökta kurser. KA11A01G Beställning av utskrifter

10 Carina Ytterström (11) KA11 - Beställning av utskrifter Senast uppdaterad: I detta formulär beställer du vilken typ av utskrift som önskas. Sorteringsordning Du kan välja att sortera listan efter kurskod eller kursbenämning. Försättsblad Visar de utsöknings- och begränsningsvillkor som gäller för denna sökning, skrivs endast ut på skrivare. Om du missat att skriva ut försättsbladet och inte vill skriva ut hela listan igen, kan du välja i utskriftshanteraren att bara skriva ut sidan 1. Under Inställningar i menyn markerar du om utskriftshanterare skall visas. Ta med Här kan du välja att visa uppgifter för: - enbart kurs. Kursuppgifter visas. - enbart prov. Förutom provuppgifter visas även grundläggande uppgifter om kursen som provet/proven är kopplade till. - både kurs och prov. Uppgifter för både kurs och prov visas. För skärmutskrift/utskrift till skrivare innebär detta att valen enbart prov samt både kurs och prov kommer att visa samma uppgifter. Ikryssad ruta efter varje alternativ innebär en genväg till att markera samtliga tillval som är kopplade till alternativet. När denna ruta avmarkeras innebär att alla tillvalsuppgifter rutan avser avmarkeras. Listan innehåller alltid kurskod, svensk benämning, poäng (p) alt högskolepoäng (hp), ECTS-poäng, betygskala, nivå, utbildningsnivå samt markering om kursen är nedlagd. Har du valt att ta med prov visas även senaste provuppsättning med provkoder, provbenämning och provets poäng/ects-poäng alt högskolepoäng. Du kan därutöver välja att ta med de uppgifter som finns angivna i bildens vänsterspalt, antingen alla uppgifter eller ett urval. Engelsk benämning på kurs. Visar engelsk benämning på kurs. Detaljuppgifter om kurs. Visar vilken institution kursen tillhör, uppgifter om kursens djup och om examinator krävs. Dessutom kursens SCB-ämne, utbildningsområde och de lokala serier och klasser som kursen hör till. Det visas även om kursen ingår som del i annan kurs eller annan kurs ingår som del i aktuell kurs. Huvudområde och fördjupning. Visar kursens huvudområde och/eller fördjupning när dessa uppgifter finns inlagda. Programuppgifter. Visar vilka program och inriktningar som kursen ingår i. Utsökning av programuppgifter sker i detta formulär när du aktiverar någon av knapparna 'Skapa datafil', 'Skärmutskrift' eller 'Skriv ut'. Utsökningen kan ta tid om det gäller mer än en kurs. För program med kursregistrering visas om kursen är obligatorisk eller ej och för program med terminsregistrering visas

11 Carina Ytterström (11) programplaner. Du kan välja att se senaste programplan, vilket är standardvärde eller att se alla programplaner. Alla provuppsättningar. Visar, om du enbart sökt ut kurser, de provuppsättningar som finns. Har du även valt att ta med prov visas de prov som ingår i provuppsättningarna. Begränsar du dig till visst prov och vill se befintliga provuppsättningar visas enbart detta prov i de olika provuppsättningarna. Har du begränsat dig till en viss provuppsättning kan ej detta val göras. Engelsk benämning på prov. Visar engelsk benämning på prov. Detaljuppgifter om prov. Visar provets engelska benämning, övriga uppgifter är enda prov, obligatoriskt prov, projektarbete, institution, betygsskala och ev. annat utbildningsområde än kursens. Kan endast nås om du valt att ta med prov. Utskrifter Listorna kan fås som skärmutskrift eller på skrivare. Skapa datafil/er Du har möjlighet att skriva ut datafiler som innehåller standarduppgifter för kurs och prov samt de ev. tillval du gjort i detta formulär. De framsökta uppgifterna fördelas på två filer, en för kursuppgifter och en för provuppgifter. Ange kommando 'Skapa datafil' och du får upp ett fönster där du namnger filen/filerna och väljer var den/de skall sparas. De skapade filerna är teckenseparerade och har semikolon som fältavskiljare. I 'Egna användaruppgifter' i menyn Inställningar kan du skriva in den katalog som du vill att filer skall sparas i. Skriv in sökvägen i fältet 'Standardkatalog'. Denna katalog visas då som standard var gång du väljer att skapa datafil.

UT51 Utdata,utresande utbytesstudenter

UT51 Utdata,utresande utbytesstudenter Produkt: Ladok Dokumentnamn: Nouveau Funktionsbeskrivning UT51 Utdata,utresande utbytesstudenter Funktionsbeskrivning Innehåll 1. Beskrivning av funktionen........................... 2 2. Uppdelning till

Läs mer

Kurser och prov - utdata

Kurser och prov - utdata Carina Ytterström 2012-12-03 1 (79) Kurser och prov - utdata 2016-02-04 Carina Ytterström 2012-12-03 2 (79) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2005-05-27 Carina Ytterström Första utkast 2005-06-23

Läs mer

Behörighet till delfunktion ger rätt att söka, visa och skriva ut sökresultat. För uppdatering krävs särskild behörighet.

Behörighet till delfunktion ger rätt att söka, visa och skriva ut sökresultat. För uppdatering krävs särskild behörighet. Funktionsbeskrivning KA78 Kurser med samma innehåll Ny funktion. 1. Beskrivning av funktionen - Syftet Med denna funktion kan man söka, visa och skriva ut data om kurser med samma innehåll, sk överlappning.

Läs mer

Funktionsbeskrivning. UT10 Visa studentuppgifter

Funktionsbeskrivning. UT10 Visa studentuppgifter Funktionsbeskrivning UT10 Visa studentuppgifter Matz-Ola Cajdert 2013-08-19 2 (11) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2001-06-21 Matz-Ola Cajdert Dokument skapas - 2009-11-09 Jenny H Svensson

Läs mer

Ladok. Arbetsbeskrivning för uppdatering av provuppsättning och prov KA16. Prov 2. Provuppsättning 2. Personliga inställningar 2

Ladok. Arbetsbeskrivning för uppdatering av provuppsättning och prov KA16. Prov 2. Provuppsättning 2. Personliga inställningar 2 Ladok Arbetsbeskrivning för uppdatering av provuppsättning och prov KA16 Prov 2 Provuppsättning 2 Personliga inställningar 2 1 Inläggning av nytt prov 3 2 Inläggning av provuppsättning 5 3 Ändring av provuppsättning

Läs mer

Utdata för grupper av studenter i Ladok Nouveau

Utdata för grupper av studenter i Ladok Nouveau Utdata för grupper av studenter i Ladok Nouveau Utdata för Grupper av studenter...2 Utdata kurs...2 UT30 Antagna/reserver till kurs...2 UT31: Förväntade deltagare i kurs...5 UT32: Registrerade på kurs/inst...6

Läs mer

Kravspecifikation. 1. Funktion: KA20 Program - utdata. 2. Konstruktör: Malou Engberg de Carvalho. 3. Beskrivning av funktionen - Syftet

Kravspecifikation. 1. Funktion: KA20 Program - utdata. 2. Konstruktör: Malou Engberg de Carvalho. 3. Beskrivning av funktionen - Syftet 1 LUNDS UNVERSITET Malou Engberg de Carvalho Kravspecifikation 1997-02-17 1. Funktion: KA20 Program - utdata Ersätter classicrutinerna UY15 och UL04 2. Konstruktör: Malou Engberg de Carvalho 3. Beskrivning

Läs mer

Kravspecifikation KA11, tillägg

Kravspecifikation KA11, tillägg Kravspecifikation KA11, tillägg Projekt 125 Anpassningar till ny utbildningsstruktur, Bologna 2016-02-04 Version: Beteckning: 1.01 Status: Publicerad Lars Hansson 2016-02-04 2 (22) Ändringshistorik Revision

Läs mer

Funktionsbeskrivning för FSOK delarna Kurs och Uppnådda hskpoäng samt indexformuläret för sökning på kursbenämning

Funktionsbeskrivning för FSOK delarna Kurs och Uppnådda hskpoäng samt indexformuläret för sökning på kursbenämning Lou Lagusson 1 (10) Funktionsbeskrivning för FSOK delarna Kurs och Uppnådda hskpoäng samt indexformuläret för sökning på kursbenämning 1 Syfte med FSOK-tilläggen Utsökning ska kunna göras på forskarkurs

Läs mer

Kurser och prov - utdata

Kurser och prov - utdata Carina Ytterström 2016-02-04 1 (64) Kurser och prov - utdata 2016-02-04 Carina Ytterström 2016-02-04 2 (64) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2005-05-27 Carina Ytterström Första utkast 2005-06-23

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning KA89 Inläggning, ändring och borttagning av utbildningstyp 2003-01-15 Version: Beteckning: 1.00 660-181-003 Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 1.00 2003-01-15

Läs mer

KA27 Uppflyttningsvillkor Kravspecifikation

KA27 Uppflyttningsvillkor Kravspecifikation KTH KA27 KRAVSPECIFIKATION 1 KA27 Uppflyttningsvillkor Kravspecifikation Innehåll 1. Funktionsbenämning............................... 2 2. Konstruktör.................................... 2 3. Kortfattad

Läs mer

Kravspecifikation för KA17 Resultatkod- utdata

Kravspecifikation för KA17 Resultatkod- utdata Kravspecifikation för KA17 Resultatkod- utdata Projekt 121 2016-02-03 Version: Beteckning: 1.02 Carina Ytterström 2016-02-03 2 (24) Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 0.01

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning SA09 - Studieavgifter 2016-04-12 Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2011-02-22 Lisa Eliasson/Mattias Wickberg Nytt dokument - 2012-06-19 Maria Vännman Lägger till nya skärmdumpar

Läs mer

Kravspecifikation. KA68 Fotnoter för examensbevis Version: 0.05

Kravspecifikation. KA68 Fotnoter för examensbevis Version: 0.05 Kravspecifikation KA68 Fotnoter för 2008-11-20 Version: 0.05 Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 0.01 2005-03-30 TFD Första utkast - - 0.-02 2005-05-11 TFD Ändringar efter

Läs mer

Ladok utbildning 1 (6) Skapa Datafil

Ladok utbildning 1 (6) Skapa Datafil Ladok utbildning 1 (6) SKAPA DATAFIL I flera av Ladoks utdatafunktioner kan man spara uppgifter genom att skapa en datafil. Filen sparas och kan sedan öppnas i t ex Excel. För att kunna spara ner filer

Läs mer

Ladok. Funktionsbeskrivning. RS81 Resultatrapportering på hel kurs Version: Beteckning:

Ladok. Funktionsbeskrivning. RS81 Resultatrapportering på hel kurs Version: Beteckning: Ladok Funktionsbeskrivning RS81 Resultatrapportering på hel kurs 2003-09-29 Version: Beteckning: 660-181-009 Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 2003-09-29 Bengt Reinholdsson

Läs mer

Funktionsbeskrivning SY02 Användare -indata

Funktionsbeskrivning SY02 Användare -indata Funktionsbeskrivning SY02 Användare -indata 2016-02-01 FunktionsbeskrivningSY02 Författare Datum Sida Lotten Hultgren Viklund 2015-11-17 2 (21) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2015-10-12

Läs mer

Funktionsbeskrivning. SB10 Adressuppdatering. Innehållsförteckning

Funktionsbeskrivning. SB10 Adressuppdatering. Innehållsförteckning 12016-12-022016-12-022016-12-021151 Dokument 1 Adressuppdatering Innehållsförteckning 1. Allmänt om funktionen 2. Uppdelning i delfunktioner 3. Behörighetsanalys 4. Preferensstyrning 5. Utskrifter 6. Avvikelser

Läs mer

Kravspecifikation UT54 Utskrift praktik

Kravspecifikation UT54 Utskrift praktik Kravspecifikation UT54 Utskrift praktik Nouveau Projekt STU T-1104 2011-12-15 Status: Granskad Jenny H Svensson 2011-12-15 2 (25) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2011-12-15 Jenny H Svensson

Läs mer

Funktionsbeskrivning. - SA06- Etablering och antagning av utbytesstudenter

Funktionsbeskrivning. - SA06- Etablering och antagning av utbytesstudenter sbeskrivning - SA06- Etablering och antagning av utbytesstudenter Sida 2 av 17 er Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare X.X 1994-04-15 Första versionen? 2009-01-21 2010-06-08 2011-02-17 2012-08-24

Läs mer

Arbetsrutin för tillgodoräknande

Arbetsrutin för tillgodoräknande Arbetsrutin för tillgodoräknande Beslut om tillgodoräknande av prov eller kurs görs av institutionen som också lägger in uppgifterna i Ladok. Tillgodoräknandeblankett och de Lokala regler för tillgodoräknande

Läs mer

Kravspecifikation KA54 Huvudområdesgrupp

Kravspecifikation KA54 Huvudområdesgrupp Kravspecifikation KA54 Huvudområdesgrupp Studok 2010-04-12 Per Lindgren 2016-12-02 Kravspec KA54 Huvudområdesgrupp 2 (21) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2010-04-12 Per Lindgren Leverans

Läs mer

Studentcentrum, Ladok Version 1.0, 2012-07-01 REGISTRERING I LADOK. Avser utbildning på grund- och avancerad nivå

Studentcentrum, Ladok Version 1.0, 2012-07-01 REGISTRERING I LADOK. Avser utbildning på grund- och avancerad nivå Studentcentrum, Ladok Version 1.0, 2012-07-01 REGISTRERING I LADOK Avser utbildning på grund- och avancerad nivå Innehållsförteckning Registrering i Ladok 3 Studiemedel 3 Helårsstudent (HST/HÅS) 3 Kurser

Läs mer

Kravspecifikation UT20 Intyg Visning av tillgodoräknande av prov

Kravspecifikation UT20 Intyg Visning av tillgodoräknande av prov Kravspecifikation UT20 Intyg Visning av av prov Novueau STU T-9110 2009-11-17 Status: Godkänd Eva Lundströmer Simu 2009-11-17 2 (11) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2009-11-17 Eva Lundströmer

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning RB06 Gallring personuppgifter - flera personer 2014-01-10 Version: Beteckning: Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar 0.1 2007-04-02 A-M Strand Nytt dokument 1.0 2007-05-03 Maria

Läs mer

Utdata för personer i Ladok Nouveau

Utdata för personer i Ladok Nouveau Utdata för personer i Ladok Nouveau UT10 - Visa studentuppgifter...2 UT20: Intyg...3 UT21: Kursbevis...5 UT10 - Visa studentuppgifter Funktionen presenterar uppgifter om grundutbildningsstudenter. Man

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning Ta bort otillåtna tecken 2013-05-03 Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2013-04-28 Erik Wallenberg Nytt dokument - Mattias Wickberg 2012-11-05 2 (7) Innehållsförteckning

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning UB40 Antal sökande, antagna och registrerade 2014-02-20 Beteckning: UB40_funkbeskr Ändringshistorik Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 2008-02-21 Maria Valtersson Till webben

Läs mer

Funktionsbeskrivning SB05 Skapa behörighet till avancerad nivå

Funktionsbeskrivning SB05 Skapa behörighet till avancerad nivå Funktionsbeskrivning SB05 Skapa behörighet till avancerad nivå 2014-08-08 Mattias Wickberg 2010-10-11 2 (7) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 2010-06-08 Mattias Wickberg Första version

Läs mer

Grupper. SA10 Grupphantering

Grupper. SA10 Grupphantering Grupper Ibland kan det finnas en praktisk betydelse att spara en ett visst antal studenter för att senare kunna ta fram dem för att göra t.ex klass - indelningar, laborationsgrupper, uppföljningar på kurser

Läs mer

INTRODUKTION TILL LADOK

INTRODUKTION TILL LADOK Innehåll 1. Huvudmenyn... 2 2. Menyraden... 3 Arkiv... 3 Redigera... 3 Inställningar... 3 Special... 3 Funktion... 4 Hjälp... 4 3. Funktion och förflyttningar... 4 Förflyttning mellan fält... 4 Förflyttning

Läs mer

Ladok. Resultatrapportering på prov RS01. Resultatrapportering på prov RS01 1. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid rapportering i RS01 2

Ladok. Resultatrapportering på prov RS01. Resultatrapportering på prov RS01 1. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid rapportering i RS01 2 Ladok Resultatrapportering på prov RS01 Resultatrapportering på prov RS01 1 Personliga inställningar 2 Arbetsgång vid rapportering i RS01 2 1. Inläggning av betyg på prov RS01 2 2. Examens /projektarbete

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. INAMN01 Indexformulär Sök person

KRAVSPECIFIKATION. INAMN01 Indexformulär Sök person KRAVSPECIFIKATION INAMN01 Indexformulär Sök person STU-08-T-8108 webbadress Projektnamn STU-T-8108 Fastställt av Dokumentansvarig Lars Hansson Dokumentidentitet Datum 2009-01-15 Status Levererad Lars Hansson

Läs mer

1 Syfte med formuläret för utsökning av personer med särskilt tillstånd till forskarstudier

1 Syfte med formuläret för utsökning av personer med särskilt tillstånd till forskarstudier Magnus Böhlin 1 (5) Funktionsbeskrivning för UT93 delen särskilt tillstånd 1 Syfte med formuläret för utsökning av personer med särskilt tillstånd till forskarstudier Formulärnamn UT90A03G Följande tillägg

Läs mer

UT46 Uppföljning på program Kravspecifikation

UT46 Uppföljning på program Kravspecifikation KTH UT46 KRAVSPECIFIKATION UT46 Uppföljning på program Kravspecifikation Innehåll 1. Funktionsbenämning............................ 2 2. Konstruktör.................................... 2 3. Kortfattad

Läs mer

Kravspecifikation UT10 - Visa studentuppgifter Utskrift av tillgodoräknande av prov

Kravspecifikation UT10 - Visa studentuppgifter Utskrift av tillgodoräknande av prov Kravspecifikation UT10 - Visa studentuppgifter Utskrift av av prov Novueau STU T-9110 2009-11-10 Status: Godkänd Lars Hansson 2009-11-11 2 (12) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2009-11-11

Läs mer

RS02 Resultatrapportering på individuella kurser

RS02 Resultatrapportering på individuella kurser KTH RS02 Funktionsbeskrivning RS02 Resultatrapportering på individuella kurser Funktionsbeskrivning Innehåll 1. Beskrivning av funktionen...................... 2 2. Uppdelning till delfunktioner..................

Läs mer

Kravspecifikation. UB02 Bevakningsuppdrag slutbetyg Version: 1.00.

Kravspecifikation. UB02 Bevakningsuppdrag slutbetyg Version: 1.00. Kravspecifikation UB02 2006-03-16 Version:. Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 0.01 2006-01-09 TFD Första utkast - - 0.02 2005-02-20 TFD Ändringar i samband med genomgång

Läs mer

Ladok. Registrering. RG01 Registrering en person 2. RG02 Registrering flera personer 4. RG10 Avbrott på kurs 9

Ladok. Registrering. RG01 Registrering en person 2. RG02 Registrering flera personer 4. RG10 Avbrott på kurs 9 Ladok Registrering OBS! Studenten skall själv registrera sig via webb tjänst och det är endast i undantagsfall som administratören ska registrera studenter. RG01 Registrering en person 2 Beskrivning av

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning RG12 Ändra programanmärkning av kursregistrering 2016-05-25 Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2013-04-12 Anna-Carin Wiklund Första utkast. Gjort om den PDF som ligger

Läs mer

Kravspecifikation. KA74 - Kataloguppgifter DS forskarnivå. Diploma Supplement

Kravspecifikation. KA74 - Kataloguppgifter DS forskarnivå. Diploma Supplement Kravspecifikation KA74 - Kataloguppgifter DS forskarnivå Diploma Supplement 2016-01-25 Ändringshistorik Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 2007-09-18 TFD Första utgåvan - - 2010-04-29 BLN DS-ändringar

Läs mer

Kravlista för UT90 Tillägg. Innehållsförteckning. Ändringshistorik Sid 2 1 Allmänt Sid 3 2 Formulärkrav Sid 3 3 Utskriftsexempel Sid 5 0.

Kravlista för UT90 Tillägg. Innehållsförteckning. Ändringshistorik Sid 2 1 Allmänt Sid 3 2 Formulärkrav Sid 3 3 Utskriftsexempel Sid 5 0. Lou Lagusson 1 (9) Kravlista för UT90 Tillägg Innehållsförteckning Ändringshistorik Sid 2 1 Allmänt Sid 3 2 Formulärkrav Sid 3 3 Utskriftsexempel Sid 5 Lou Lagusson 2 (9) Ändringshistorik Revisio n Datum

Läs mer

RS01 Resultat på prov

RS01 Resultat på prov Studentavdelningen/Ladokgruppen 1 (8) RS01 Resultat på prov Detta dokument uppdaterades senast den 29 oktober 2008. Syfte I funktionen kan man rapportera resultat på prov, tillgodoräkna, ändra och ta bort

Läs mer

Selma - Manual Utbildningsplan

Selma - Manual Utbildningsplan Selma - Manual Utbildningsplan Selma 5.4 2013-10-09 Innehållsförteckning UTBILDNINGSPLAN... 3 SKAPA UTBILDNINGSPLAN... 3 ARBETA MED EN PÅBÖRJAD UTBILDNINGSPLAN... 3 Allmänt... 4 Beskrivning... 6 Studieplan

Läs mer

Behörighet till delfunktion ger rätt att söka, visa och skriva ut sökresultat. För uppdatering krävs särskild behörighet.

Behörighet till delfunktion ger rätt att söka, visa och skriva ut sökresultat. För uppdatering krävs särskild behörighet. Funktionsbeskrivning KA79 Kurser med flera huvudämnen Ny funktion. 1. Beskrivning av funktionen - Syftet Med denna funktion kan man söka, visa och skriva ut data om kurser som är knutna till flera ämnen,

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning SA05 Massetablering av studenter 2016-02-02 Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2011-03-29 2011-09-22 Stellan Englén Eva Lundströmer Simu NOUVSD-9187. I SA05 godkänns födelsedatum

Läs mer

Kravspecifikation RS92 Uppnådd andel, forskarnivå

Kravspecifikation RS92 Uppnådd andel, forskarnivå Kravspecifikation RS92 Uppnådd andel, forskarnivå 2009-11-12 Status: Ofullständig Birgitta Lewén-Johansson 2009-11-12 2 (8) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2009-11-12 BLN Första utkast,

Läs mer

Ladok grundkurs. Resultatrapportering. Höstterminen 2013 Susanne Dackheim Erik Wallenberg

Ladok grundkurs. Resultatrapportering. Höstterminen 2013 Susanne Dackheim Erik Wallenberg Ladok grundkurs Resultatrapportering Höstterminen 2013 Susanne Dackheim Erik Wallenberg Systemförvaltning Ladok/SISU Kontakta oss ladok@su.se Tfn 08-16 tfn 3989 (kl 10-12 må-to) www.su.se/ladok www.su.se/sisu

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning RG12 Ändra programanmärkning av kursregistrering 2013-04-12 Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2013-04-12 Anna-Carin Wiklund Första utkast. Gjort om den PDF som ligger

Läs mer

KA48 - Huvudområde Webbadress https://... Projektnamn Projekt STU T-9109 Ämnesgrupp, Huvudområde och Fördjupning i Ladok.

KA48 - Huvudområde Webbadress https://... Projektnamn Projekt STU T-9109 Ämnesgrupp, Huvudområde och Fördjupning i Ladok. KA48 - Huvudområde Webbadress https://... Projektnamn Projekt STU T-9109 Ämnesgrupp, Huvudområde och Fördjupning i Ladok Fastställt av Dokumentansvarig Mikaela Asplund Dokumentidentitet STU T-8104 Kravspec

Läs mer

Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare Matz-Ola Cajdert - v Christoffer Aronsson

Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare Matz-Ola Cajdert - v Christoffer Aronsson Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare - 2000-05-30 Matz-Ola Cajdert - v0.2 2008-05-22 Christoffer Aronsson V0.3 2009-02-09 Eleonore Lantz Ändrat: Kontroller, kravlista, skärmdump,

Läs mer

SJÄLVSTUDIEMATERIAL RESULTATRAPPORTERING I LADOK

SJÄLVSTUDIEMATERIAL RESULTATRAPPORTERING I LADOK Studentcentrum, Ladok Version 1.0 2012-07-01 SJÄLVSTUDIEMATERIAL RESULTATRAPPORTERING I LADOK Avser utbildning på grund- och avancerad nivå Innehållsförteckning Resultatrapportering i Ladok... 3 Helårsprestation

Läs mer

Minimanual för Ladoks gränssnitt

Minimanual för Ladoks gränssnitt Minimanual för Ladoks gränssnitt Stockholms universitet, Studentbyrån, LADOK Innehållsförteckning Huvudmenyn startformuläret... 1 Menyraden... 2 Statusraden... 3 Knappar och kommandon... 3 Inmatning av

Läs mer

REGISTRERING LADOK NOUVEAU

REGISTRERING LADOK NOUVEAU 2002-02-19 MALMÖ HÖGSKOLA REGISTRERING LADOK NOUVEAU 1. Registrering flera personer på kurs sid 2 2. Registrering av en person sid 5 3. Uppflyttning av terminsreg på program sid 7 4. Registrering på program

Läs mer

Kravspecifikation. UT60 Utfärdade examina, grund-/avancerad nivå 2015-01-14

Kravspecifikation. UT60 Utfärdade examina, grund-/avancerad nivå 2015-01-14 UT60 Utfärdade examina, grund-/avancerad nivå 2015-01-14 Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 2001-05-14 Annika Thunström Första versionen - - 2009-11-26 Birgitta Lewén- Tillägg/Ändringar

Läs mer

Examenskontrollören. Processbeskrivning. Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare Suzanne Svensson Första utkast -

Examenskontrollören. Processbeskrivning. Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare Suzanne Svensson Första utkast - Examenskontrollören 2009-12-13 Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2009-12-20 Suzanne Svensson Första utkast - Suzanne Svensson 2009-12-21 2 (9) Innehållsförteckning MATCHA SPECIFICERADE EXAMENSKRAV

Läs mer

Lathund import Ladoklista i Ping Pong

Lathund import Ladoklista i Ping Pong 8 januari 2009 1 / 9 Samtliga KIs studenter har ett konto i Ping Pong. Dessa skapas automatiskt och är knutna till studenternas KI-konto. Det som inte går automatiskt är kopplingen mellan en student och

Läs mer

LADOK Nouveau Intyg UT21 1(5)

LADOK Nouveau Intyg UT21 1(5) Intyg UT21 1(5) Kursbevis UT21 Funktionen används för att skriva ut kursbevis på svenska och/eller engelska för en/flera kurser och en/flera personer på grundnivå och avancerad nivå. Allmänt om funktionen

Läs mer

Kravspecifikation. UB02 Bevakningsuppdrag slutbetyg tillägg Version: 0.01.

Kravspecifikation. UB02 Bevakningsuppdrag slutbetyg tillägg Version: 0.01. Kravspecifikation UB02 tillägg 2007-02-12 Version: 0.01. Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 0.01 2007-02-12 TFD Första utkast - - Torgny Fridlund 2017-04-25 2(14) Innehållsförteckning

Läs mer

Ladok. Resultatrapportering på hel kurs RS10. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2

Ladok. Resultatrapportering på hel kurs RS10. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2 Ladok Resultatrapportering på hel kurs RS10 Personliga inställningar 2 Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2 1 Inläggning av betyg på hel kurs 2 Inläggning av betyg 2 Rapportera in betyg via underlag

Läs mer

Kravspecifikation SA02_J Studenter i utbildningssamarbete

Kravspecifikation SA02_J Studenter i utbildningssamarbete Kravspecifikation SA02_J Studenter i utbildningssamarbete Nouveau STU T-0121 2015-03-12 Maria Vännman 2010-09-06 2 (26) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2010-09-06 Maria Vännman Slutgiltig

Läs mer

Funktionsbeskrivning. 2. Uppdelning av funktionen i delfunktioner. 3. Behörighetsanalys till delfunktioner

Funktionsbeskrivning. 2. Uppdelning av funktionen i delfunktioner. 3. Behörighetsanalys till delfunktioner Funktionsbeskrivning RS92 Uppnådd andel, forskarnivå Ersätter FP80 1. Beskrivning av funktionen - Syftet Med denna funktion kan man lägga in, ändra och ta bort uppgift om handledarens uppskattning av forskarstudentens

Läs mer

Lathund utbildarwebben

Lathund utbildarwebben Handledning 1 (13) Upprättad av Konrad Asterbäck Sjö- och luftfartsavdelningen Bemannings- och behörighetsenheten Sektionen för sjöpersonal Till utbildningssamordnare Handledning 2 (13) shistorik Beskrivning

Läs mer

Ladok. Tillgodoräknande av kurs RS21. Allmänt om funktionen Arbetsgång Tillgodoräknande av hel kurs Arbetsgång Internationellt utbyte 4

Ladok. Tillgodoräknande av kurs RS21. Allmänt om funktionen Arbetsgång Tillgodoräknande av hel kurs Arbetsgång Internationellt utbyte 4 Ladok Tillgodoräknande av kurs RS21 Allmänt om funktionen 2 1. Arbetsgång Tillgodoräknande av hel kurs 3 2. Arbetsgång Internationellt utbyte 4 3. Arbetsgång Ändra/Ta bort tillgodoräknande 5 Sida 1 av

Läs mer

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen Selma Manual Utbildningsplan Innehållsförteckning Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Logga in och logga ut - CAS ----------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Självstudiematerial resultatrapportering i Ladok

Självstudiematerial resultatrapportering i Ladok 1 Certifiering av Ladok-användare Självstudiematerial resultatrapportering i Ladok Avser utbildning på grund- och avancerad nivå Version 1.1 2011-01-12 1 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

RV03 Ändring av betygsskala

RV03 Ändring av betygsskala RV03 Ändring av betygsskala Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar 1.0 2015-07-01 Marita Nilsson Innehållsförteckning Ändringshistorik... 1 Innehållsförteckning... 1 1 Beskrivning av funktionen...

Läs mer

Handbok för registervård. - Del 3

Handbok för registervård. - Del 3 Handbok för registervård - Del 3 Sida 2 av 9 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 REGELFILERNA I HANDBOK 1... 3 1.2 SQL-SCRIPT BIFOGADE TILL UTSKICKADE HANDBOK 2... 3 1.3 KOMPLETTERANDE SCRIPT TILL LEVERANSEN

Läs mer

Kravlista för RS01 Bologna-anpassning. Innehållsförteckning

Kravlista för RS01 Bologna-anpassning. Innehållsförteckning Lou Lagusson 1 (10) Kravlista för RS01 Bologna-anpassning Innehållsförteckning Ändringshistorik Sid 2 1 Formulärlista Sid 3 2 Formulärkrav Sid 3 3 Bilaga 1-3 arkivlistor Sid 7 Lou Lagusson 2 (10) Ändringshistorik

Läs mer

Kravspecifikation. Anpassningar i SA01. Version 0.03

Kravspecifikation. Anpassningar i SA01. Version 0.03 Kravspecifikation Anpassningar i SA01 webbadress www.umu.se/projektetswebbplats/projektplan STU-07-T02/Krav Projektnamn STU-07-T02 Sekretessmarkering Fastställt av Dokumentansvarig Jenny H Svensson Dokumentidentitet

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning 2014-11-24 1 (37) Funktionsbeskrivning RS96 Forskarexamen 2014-11-24 2014-11-24 2 (37) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 2007-03-28 Torgny Fridlund Första versionen - - 2007-06-05

Läs mer

Kravlista. Konvertering av UX04 UPP-T Version: Beteckning:

Kravlista. Konvertering av UX04 UPP-T Version: Beteckning: Kravlista Konvertering av UX04 UPP-T-0301 2010-03-05 Version: Beteckning: 0.03 Karin Eldholm 2010-03-05 UPP-T-0301 2 (6) Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 0.01 2010-02-22

Läs mer

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07 2013-10-07 Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

Kravspecifikation SA95 Särskilt tillstånd f kurser forskarnivå

Kravspecifikation SA95 Särskilt tillstånd f kurser forskarnivå 2009-12-22 1. SA95 Särskilt tillstånd f kurser forskarnivå Datum Av Kommentar Godkännare 2009-10-09 Per Lindgren Ny tabell INTBOKST används för att kolla - om interimstkn är okej. Se kap. instruktioner

Läs mer

Funktionsbeskrivning. 2. Uppdelning av funktionen i delfunktioner. 3. Behörighetsanalys till delfunktioner

Funktionsbeskrivning. 2. Uppdelning av funktionen i delfunktioner. 3. Behörighetsanalys till delfunktioner Funktionsbeskrivning RS93 Alla kurser klara på forskarnivå 1. av funktionen - Syftet Med denna funktion kan man lägga in, ändra och ta bort uppgift om att alla obligatoriska forskarutbildningskurser för

Läs mer

Lathund, skapa kurstillfällen för Ladok via UtbildningsGubas

Lathund, skapa kurstillfällen för Ladok via UtbildningsGubas Lathund, skapa kurstillfällen för Ladok via UtbildningsGubas Den här lathunden avser tillfällen som tidigare har beställts direkt från Ladokgruppen. Dessa ska läggas in i UtbildningsGubas för att sedan

Läs mer

Utdata i Ladok Nouveau

Utdata i Ladok Nouveau Utdata i Ladok Nouveau Utdata i Ladok...1 UT10 - Visa studentuppgifter...3 UT20: Intyg...4 UT21: Kursbevis...6 Utdata för Grupper av studenter...9 Utdata kurs UT30 Antagna/reserver till kurs...9 UT31:

Läs mer

Kravlista för ändring i RS94 Bolognaanpassningar. Innehållsförteckning

Kravlista för ändring i RS94 Bolognaanpassningar. Innehållsförteckning Lou Lagusson 1 (9) Kravlista för ändring i RS94 Bolognaanpassningar. Innehållsförteckning Ändringshistorik Sid 2 1 Formulärlista Sid 3 2 Formulärkrav Sid 3 3 Bilagor 1-3 arkivlistor Sid 6 Lou Lagusson

Läs mer

Kravspecifikation KA55 - Utbildningssamarbete

Kravspecifikation KA55 - Utbildningssamarbete Kravspecifikation KA55 - Nouveau STU T-0121 2014-12-15 Maria Vännman 2014-12-15 2 (33) Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2010-08-19 Maria Vännman Första versionen - 2011-11-25 2011-12-15 Magnus

Läs mer

Handbok för registervård. - Del 7

Handbok för registervård. - Del 7 Handbok för registervård - Del 7 Sida 2 av 16 Innehåll 1 FELSÖKNING INFÖR MIT-LEVERANS 4... 3 1.1 RESERVATIONER... 3 1.2 BÅDE REGELFILER I DB03 OCH SQL-SKRIPT... 3 1.3 ÅTERKOPPLING SOM VANLIGT... 3 1.4

Läs mer

Manual för inläggning av tillgodoräknande av prov

Manual för inläggning av tillgodoräknande av prov 2016-11-21 Sid 1 (12) Manual för inläggning av tillgodoräknande av prov Syftet med delfunktionen är att kunna dokumentera studenter som får tillgodoräkna sig ett prov eller del av prov med studier från

Läs mer

Handbok för registervård. - Del 9

Handbok för registervård. - Del 9 Handbok för registervård - Del 9 Sida 2 av 14 Innehåll 1 FELSÖKNINGAR I HANDBOK 9... 3 1.1 RESERVATIONER GÄLLANDE FELSKRIPT... 3 1.2 ÅTERKOPPLING PÅ KÖRNINGARNA... 3 1.3 SAMMANSTÄLLNING OCH SQL-SKRIPT

Läs mer

Ladok. Introduktion för användare i Ladok. Att Logga in i Ladok 2. Arbetsfält att känna igen 3. Snabbkommandon 4. Ladok utan mus 5.

Ladok. Introduktion för användare i Ladok. Att Logga in i Ladok 2. Arbetsfält att känna igen 3. Snabbkommandon 4. Ladok utan mus 5. Ladok Introduktion för användare i Ladok Att Logga in i Ladok 2 Arbetsfält att känna igen 3 Snabbkommandon 4 Ladok utan mus 5 Utskrifter mm 5 Ordförklaringar 7 Sida 1 av 8 Introduktion för användare i

Läs mer

Tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå RS21

Tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå RS21 Tillgodoräknande - RS21 1(11) Tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå RS21 Ska du rapportera tillgodoräknande för student inom utbildning på grund- eller avancerad nivå, välj delfunktion "Grundnivå

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Kravspecifikation. Anpassningar i UT-funktioner

Kravspecifikation. Anpassningar i UT-funktioner Kravspecifikation Anpassningar i UT-funktioner webbadress www.umu.se/projektetswebbplats/projektplan STU-07-T02/Krav Projektnamn STU-07-T02 Sekretessmarkering Fastställt av Dokumentansvarig Jenny H Svensson

Läs mer

LADOK - Inställningar

LADOK - Inställningar Studentavdelningen/Ladokgruppen sid 1 av 10 LADOK - Inställningar Detta dokument uppdaterades senast den 18 februari 2009. Detta är ett dokument med förslag på inställningar på olika funktioner i Ladok.

Läs mer

valbara programkurser

valbara programkurser Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för arbetet med kurstillfällen för valbara programkurser forskarutbildningsstöd Innehåll 1. Logga in och logga ut... 3 2. Process för att skapa kurstillfällen

Läs mer

Exportera datafiler från Ladok Nouveau för att bearbeta dem i Excel och använda som kopplingsinstruktioner i Word.

Exportera datafiler från Ladok Nouveau för att bearbeta dem i Excel och använda som kopplingsinstruktioner i Word. Exportera datafiler från Ladok Nouveau för att bearbeta dem i Excel och använda som kopplingsinstruktioner i Word. Introduktion... 2 Tillvägagångssätt... 2 1. Spara en utdatafil från Ladok... 2 2. Öppna

Läs mer

2015-11-10. Tänk på innan du beställer kod

2015-11-10. Tänk på innan du beställer kod 1 2015-11-10 Camilla Hedberg Checklista för utbildningsnämnder (kursun, programun) - till hjälp för arbete med kursplaner och utbildningsutbud. Innan du börjar beta av checklistan vill jag att du läser

Läs mer

En kort guide till VFU-portalen. För dig som arbetar som VFU-samordnare i kommunen.

En kort guide till VFU-portalen. För dig som arbetar som VFU-samordnare i kommunen. En kort guide till VFU-portalen För dig som arbetar som VFU-samordnare i kommunen. Version 1.2 maj 2013 Följande sidor kommer ge en kort och övergripande guide till de vanligaste funktionerna i VFUportalen.

Läs mer

Kravspec EB26 Behandling av DKLASS

Kravspec EB26 Behandling av DKLASS Behandling av DKLASS Projekt EXA-9206 Huvudområde 2009-06-15 Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2009-06-10 Jenny H Svensson Första försöket - 2009-06-15 Jenny H Svensson Uppdaterat kontroll

Läs mer

Omregistrerade studenter i Studentportalen

Omregistrerade studenter i Studentportalen Guide Omregistrerade studenter i Studentportalen Senast uppdaterad: 2015-02-16 Innehåll Deltagarlistan på ett kurstillfälle... 2 Omregistrerade studenter... 2 Rekommenderade rutiner vid en omregistrering...

Läs mer

RESULTATHANTERING I NYA LADOK FRÅN BÖRJAN TILL SLUT / Studentavdelningen, Systemförvaltning LADOK/SISU 1

RESULTATHANTERING I NYA LADOK FRÅN BÖRJAN TILL SLUT / Studentavdelningen, Systemförvaltning LADOK/SISU 1 RESULTATHANTERING I NYA LADOK FRÅN BÖRJAN TILL SLUT 2017-01-20 / Studentavdelningen, Systemförvaltning LADOK/SISU 1 Nya processen 2017-01- / Studentavdelningen, Systemförvaltning LADOK/SISU 2 20 Resultatrapportering

Läs mer

KURSINFO. Kurstillfälle inom program. Versionsförteckning. Datum Version Beskrivning Författare Första utkast Anngreth Johansson

KURSINFO. Kurstillfälle inom program. Versionsförteckning. Datum Version Beskrivning Författare Första utkast Anngreth Johansson KURSINFO Kurstillfälle inom program Versionsförteckning Datum Version Beskrivning Författare 2016-03-01 1.0 Första utkast Anngreth Johansson Innehåll Versionsförteckning... 1 Innehåll... 2 Kurstillfälle

Läs mer

Kravspecifikation 970524 1. SA42 Val av programinriktning

Kravspecifikation 970524 1. SA42 Val av programinriktning Kravspecifikation 970524 1. SA42 Val av programinriktning Ersätter PJ40 2. Konstruktör: Matz-Ola Cajdert 3. Beskrivning av funktionen - Syftet Denna funktion används då studenter inom ett program skall

Läs mer

Tillgodoräknande på Forskarnivå RS21

Tillgodoräknande på Forskarnivå RS21 Tillgodoräknande - RS21 1 (6) Tillgodoräknande på Forskarnivå RS21 Beslut om tillgodoräknande regleras i dokumentet Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Blankett 13 utgör underlag

Läs mer

Fältbeskrivning kurstillfälle

Fältbeskrivning kurstillfälle Fältbeskrivning kurstillfälle Fält Kommentar Kurskod Välj i droplisten vilken kurs (kurskod) du ska skapa tillfället för. Version av kursplan Anmälningskod Studieort Det kan finnas fler versioner av kursplan

Läs mer

Hantering i Atlas, behörighet i kurs och utbildningsplaner Kurser på grundnivå som vänder sig till andra än nybörjare i högskolan...

Hantering i Atlas, behörighet i kurs och utbildningsplaner Kurser på grundnivå som vänder sig till andra än nybörjare i högskolan... Instruktion - Atlas Innehållsförteckning Hantering i Atlas, behörighet i kurs och utbildningsplaner... 1 Kurser och program på grundnivå som vänder sig till nybörjare i högskolan... 1 1. Endast grundläggande

Läs mer