LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL"

Transkript

1 Datum Sid 1(6) LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget. Dag och tid kl Plats Bollstanäs skola, skolans personalrum Närvarande Sami Laukström Föräldrarepresentant Catharina Jogården Föräldrarepresentant Håkan Nygren Föräldrarepresentant Maria Tuvesson Föräldrarepresentant Håkan Lönnqvist Rektor Birgitta Holtinkoski Personalrepresentant Susanne Ingendou Personalrepresentant Gunnevi Andersson Personalrepresentant Christina Wiss Personalrepresentant Eva Vesterman Personalrepresentant Oliver Kendrick Elevrådet Tuva Broström Elevrådet Frånvarande Elisabeth Eriksson Föräldrarepresentant Dagordning 1325 Val av protokollförare 1326 Dagordning 132 Föregående protokoll 1328 Elevrådet 1329 Åtgärdslista 1330 Rapporter 1331 Planering föräldrarådsmöten 20 resp 21 mars 1332 Inför hösten Arbetsordning 1334 Övriga frågor 1325 Val av protokollförare, ordförande och justeringsman Till protokollförare valdes Catharina Jogården. Sami Laukström utsågs det mötesordförande och till att justera protokollet tillsammans med Håkan Lönnqvist Dagordning Godkändes. 132 Föregående protokoll Bryggans gård - Marie Anestedt driver detta. Gunnevi ansvarar för att rapportera till styrelsen. Rapport från skola görs av Kicki och Eva. Godkändes 1328 Elevrådet Protokoll ej tillgängligt pga sportlov. Tuva och Oliver redogjorde för elevrådets senaste möte. Eva kontaktar Gunnevi för nästa elevråd (tid eftermiddag!) för att planera in besök av Fazer Amica, Mats och Peder. Barnen mycket nöjda med maten från nya köket och den större matsalen. Första vegetariska dagen hade två olika soppor som uppskattades mycket av barnen.

2 Datum Sid 2(6) Gardiner saknas i vissa klassrum i nya paviljongerna. Är på gång. Samarbetet med bygget går bra. Viktigt att barnen inte hänger på byggstaketet Åtgärdslistan 88 Skyltar är nya utbytta och uppsatta på Borgens parkering. Punkten stängs. 93. Nyhetsbrev från T&F Christer Johansson om skolbygget är fortfarande alldeles för otydliga för mottagarna. Beslut: Håkan L kontaktar Christer. 94. Eva har lagt in årshjulet på hemsidan. I princip klart, avstämning nästa möte. Förskolans aktiviteter kvarstår. 96- Kvarstår. 9. Nya kontakter tagits, men ingen respons från kommunen. 98. Månadsbrev fungerar, men resten kan blir mycket bättre. Viktigt att personalen ges tid / prioriterar detta Nästa elevrådsmöte. 101 Marie Anestedt har kontaktat T&F flera gånger utan effekt CJO har inte tagit fram förslag på skrivelse än. Genomgång av länets kommuner är klar Rapporter Eva och Kicki sammanställer en rapport från skola och förskoleklass Birgitta sammanställer en rapport från fritids Gunnevi och Sussie sammanställer rapport från förskolan. Politikerkontakter CJO, MTU, HNY, HLÖ träffade Barbro Johansson den 14 feb för att återigen diskutera situationen med VV krav på att ta in fler barn för att klara kostnaderna. Vi förtydligade återigen vår ståndpunkt och kräver att 25 barn per klass ska kvarstå. Den 26 mars har vi i lokala styrelsen fått till ett möte där alla berörda i lokal frågan är med d vs Väsby Välfärd, Teknik och fastighet, Utbildningsnämnden och Per-Erik Kvarnström. Där kommer vi att driva vidare våra frågor vi inte har fått svar på ang. det nya lokalhyressystemet samt även hur politikerna tänker satsa på skolan. Information från verksamheten Skola Vi har haft ABC-utbildning som var bra och vi blev uppdaterade på hjärt och lungräddning, luftvägsstopp och sår behandlingar, bl.a. Vi har fått inbjudan av musikklasserna till deras konsert i gymnasiet den 14 mars. Vi kommer att fortsätt vårt arbete med Pim och redaktörsutbildningar. Entreprenörskap har en del klasser kommit i gång med. Utvecklingssamtal och Na-prov har vi börjat med. Fritids All personal på fritids har fått gå en LABC kurs en hel förmiddag. Den var mycket bra och vi fick friska upp våra kunskaper. Kursledaren arbetar just nu på Danderyds sjukhus som akutsjuksköterska. Hon hade tidigare även arbetat som brandman. Mycket bra upplägg av kursen och lärarna kommer också att få den i mitten på mars. Avdelning Bofinken arbetar just nu med tema Astrid Lindgren. De gör tavlor och dramatiserar också sagor. Avdelning Bumerangen arbetar med att göra 3-dimensionella tavlor. Vi målar, använder cernit, lera,tyg, papper, pinnar, stenar osv. Eleverna ritar först mallar efter eget val. Hos Sjöfåglarna arbetar Hägern med Nobelpristagaren Tomas Tranströmer. Eleverna skriver egna dikter och ritar till dem. De har även skrivit till Tranström själv och ställt frågor om honom och hans författarskap och de fick sedan svar från honom.

3 Datum Sid 3(6) Avdelning Örnen arbetar med känslor, att vara en bra kompis m.m och de kommer även att arbeta med drama. Svanen och Sjöpaviljongen har inget att rapportera än Förskola FU-gruppen har varit på studiebesök på förskolan Klisterburken i Vällingby och tagit del av deras tankar och arbetssätt. Sleipner inspirerade övrig personal efter sitt studiebesök på teknikförskola i Hallsberg. Knytte-verksamheten på Borgen har satt igång och snart kommer även en skylt sitta på fasaden. Öppet hus för nya/nyfikna föräldrar har genomförts på både Bryggan och Borgen. Info har gått ut via hemsidan och brev tillsammans med platserbjudanden. Enhetens krisgrupp har deltagit i en kvällsföreläsning om Barn och unga i sorg. SSE (Familj- och skolservice) anordnar föreläsningar vid fyra tillfällen/em. under våren som all personal har möjlighet att delta i Att samtala med barnens föräldrar och Relation och resurs. Några ur enpersonal har deltagit i första omgången. SSE kommer också att starta upp förskolornas föräldramöte 14/3 med Gränser vems gränser se anslag på respektive avd och hemsida. Förutom detta samarbete med SSE ges arbetslagen tid att sitta ner tillsammans med dessa underbara människor och reflektera tillsammans med dem under ett par tillfällen. Borgen har haft besök av förskolan Ringblomman som har tittat på hur vi använder oss av våra lokaler och tagit del av våra tankegångar kring barn och lärande. Detta samarbete kommer att fortsätta framöver. Ewa Westin från BVC har varit och besökt oss på Bryggan. Nya lokaler skolan Arbetmiljömöte på skolan 6 mars, några av noteringar kommer från detta möte. Pålning är i princip avslutad och har gått smidigt. Grundläggning pågår och v 16 påbörjas stommontage med kranar och mycket tunga lyft. Under denna period (ca 4 v)kommer barnen att gå in till gymnastiksalen via nödingången ut mot Stora vägen för att minimera riskerna. Trafiken till och från bygget kommer att gå längs med Stora vägen till rondellen på Sandavägen, och inte via Borgbyvägen. Rivning påbörjad i Gamla Huset. Beslut: Möte för alla föräldrar 22 maj kl19-21 i nya matsalen Mat och avtal Maria rapporterade från arbetet med matupphandling. I referensgruppen bestående av föräldrar från olika skolor i kommunen har haft ytterligare ett möte. Vid detta ställde vi upp krav som konsulten Rolf Bråvik kommer att ta med sig i sin sammanställning av underlaget. Maria har ännu inte sett sammanställning, tas med till nästa styrelsemöte kan ha med detta dokument för presentation. För övrigt har vi inte haft några träffar bör inom kort ha en uppföljning på matsedelsmötet Diskussion om FA reklam i matsalen. Denna skall tas bort Planering föräldrarådsmöten 20 resp 21 mars Håkan Nygren skickar ut kallelse till alla föräldrarådsrepresentanter under veckan. Tid kl19-21, plats blir Bryggan respektive nya matsalen. På dagordningen Förskolan: inför hösten, utemiljö/skolgårdsgrupp Skola: skolbygget, hösten 2012 med större klasser

4 Datum Sid 4(6) 1332 Inför hösten 2012 Förskolan Kö finns till både Borgen och Bryggan. Mycket arbete med placeringar just nu, erbjudanden har börjat skickas ut. HLÖ beskrev processen. Hur avdelnings- och barnstrukturen ska se ut till hösten 2012 är inte klart. Styrelsen vill att föräldrarådsrepresentanterna involveras som en referensgrupp för förankra och minska ryktesspridning. Beslut: Tillsätta en referensgrupp på förskolan med några föräldrar där planeringsansvariga på förskolorna stämmer av strukturen inför hösten Maria T, Håkan N, Håkan L och Marie Anestedt träffas under v 10 och gör en tidplan för processen. Tas sedan upp på föräldramötet 20 mars. Skolan HLÖ redogjorde för läget i kommunen och specifikt Bollstanäs skola. 91 barn sökte till vår förskoleklass och 84 barn har givits plats. Svar ska lämnas till skolan senaste 20 mars. HLÖ beskrev planeringsprocessen under våren för skolan pedagogiska arbete och även lokalplanering. Enheten har en trend med ökande antal fritidsbarn i åk 4. Diskussioner pågår om bästa arbetssätt för att möta denna efterfrågan Arbetsordningen Reflektion kring hur styrelsen tycker att den nya arbetsordningen fungerar. Systemet med arbetsgrupper har inte kommit igång vilket är kritiskt för att åstadkomma mer resultat. Styrelsens medlemmar kan inte driva allt arbete Övriga frågor Planering av vårens möten April Hösten 2012 Redovisning fackligt arbete kring skolpeng, hyror, resurser (Sussie) Återkoppling föräldramöten Genus förskola Maj Juni Förbereda verksamhetsberättelse Godkänna verksamhetsberättelse Återkoppling stormöte för föräldrar kring bygget Riksmöte Lokala styrelser Organisationen Barnverket har riksmöte i mars och har i samband med detta ett särskilt seminarium om lokala styrelser fredag 23 mars kl Kommunikation Lokala styrelsen behöver en funktionsbrevlåda för att underlätta kommunikationen och för att inte låsas till enskilda styrelsemedlemmar som byts ut. Beslut: Maria T tar kontakt med kommunen för att få en bra adress. Vid protokollet Catharina Jogården Justeras Sami Laukström Håkan Lönnkvist

5 Datum Sid 5(6) ÅTGÄRDSLISTA/BESLUTSLISTA Syftet med åtgärdslistan är att dokumentera alla verkställda och icke verkställda beslut Kolumnerna innehåller i tur och ordning: Löpnummer, datum för när resultatet/åtgärden identifierades, vem som är ansvarig för resultat/åtgärden, klartidpunkt, om åtgärden är avslutad eller inte och till sist ett kommentarfält. I Status-kolumnen används Ö (Öppen) för ej avslutad aktivitet och S (Stängd) för avslutad aktivitet. Ändrad klartidpunkt anges genom att sätta in ny klartidpunkt och behålla den gamla under. Vid behov skrivs in en kommentar till den ändrade klartidpunkten i kommentarfältet. Senast uppdaterad: Nr Datum Resultat/åtgärd Ansvarig Klar Status Kommentar ÖPPNA PUNKTER Önskemål om att starta en förening för sponsring (från privatpersoner) Matupphandling under 2012t Marie 1108 Ö Vänförening för alla som har ett intresse av skolan. Beslutsunderlag till aug med förslag till stadgar etc.. Håkan, 1210 Ö Arbeta med ny upphandling under våren. Maria Kommunikation skolbygget Håkan 1203 Ö Tydligare info i breven från T&F Christer Catharina Johansson om skolbygget Årsaktiviteter Eva V 1204 Ö Alla årsaktiviteter tas fram och publiceras på hemsidan. I princip klart Beskrivning av adm arb.upp Håkan 1202 Ö Håkan lägger in beskrivning av adm personalens ansvarsområden på webben Licens för webenkäter Maria 1201 Ö För att kunna göra enkäter hos föräldrar i varje årskurs, inte bara åk 2 och Uppdaterad info på hemsidor Håkan 1203 Ö Alla avd/arb.lag ska aktivt arbeta med hemsidan och ha egen webredaktör Barnen involveras i maten Eva V 1204 Ö Mats och Peder besöka elevrådet. Elevrådsmötet måste flyttas till em den gången Bryggans gård Gunnevi 1204 Ö Säkerheten lekredskap, T&F ska ersätta med nya redskap. Till våren involvera skolgårdsgruppen i att fixa på gården. Inspiration från Hallsberg, t ex utomhussnickarbod Krav på syskonförtur till skolan Catharina 1205 Ö Lämna förslag till politikerna på att kommunala skolor också ska få tillämpa syskonförtur Stormöte bygget Håkan 1205 Ö Möte för alla föräldrar 21 maj kl i nya matsalen. T&F och H&H deltar Referensgrupp fsk planering ht 2012 Håkan 1204 Ö Förankring av struktur barngrupper och avdelningstruktur. Marie A ansvarig Funktionsbrevlåda styrelsen Maria 1204 Ö Ta fram bra adress Sprida den till föräldrar mfl. STÄNGDA PUNKTER (fr.o.m. 2010, äldre punkter finns arkiverade på hemsidan) Bilfri skola Profil miljö och hälsa för skolan Plan för att minska bilåkandet Maria T 1108 S p-förbudsskyltar sätts upp i vändplanerna på förskolorna.skylten på Borgen ska ändras Endast parkering för skolans personal och besökare Införande av skolportal Håkan 1201 S Skolportalen är försenad, troligtvis införs den hösten Träff med byggentreprenören Catharina 1111 S Diskussion kring arbetsmiljö, säkerhet, tider (29 nov) Möte med PL K Sandberg kring Openspace Catharina 1110 S Ej prioriterat för i år.

6 Datum Sid 6(6) Genus och likabehandling Håkan 1106 S Styr vill ha en rapport från personalen kring status och synpunkter på genusarbetet på. KVK ska ta fram rapport till Skolinsp till 1/9 avs förskolorna. Ekonomi Håkan 1201 S Ta fram modell för kvartalsrapportering till Nya lokaler skolan Ny arbetsordning Pga nya skollagen måste vi ta fram en ny och mer aktuell arbetsordning. Catharin a styrelsen S Bygge startar juni Egen punkt på agendan under projekttiden. Ordf 1106 S Sammansättning beslutad. Arb.ordn fastslås av Håkan på delegation av utb.nämnden Beslut i nämnden måste bli 15 juni Seminarium alkohol Håkan 1101 S Pga resursbrist i kommunen stängs punkten just nu. Handlingsplan mot Håkan / 1012 S Beslutas på mötet i dec diskriminering, trakasserier Erik och kränkande behandling / mobbing Manuell ringklocka på skolgården Städning matsalen Sami kontaktat Kenneth Miljöinspektören har vart på besök Håkan 1010 S Klockan ändrad enl. önskemål, och prövas nu.offert för att få manuell ringmöjlighet kommer inom kort Sami 1006 S Nya städningsrutiner införda. Sista koll under oktober innan punkten stängs.

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Datum 2012-01-12 Sid 1(6) LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information

Läs mer

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Datum 2012-02-12 Sid 1(6) LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information

Läs mer

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Datum 2011-11-15 Sid 1(7) LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information

Läs mer

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i

Läs mer

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i

Läs mer

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL LOKALA STYELSEN - POTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

1644 Val av protokollförare, ordförande och justeringsman Katarina valdes till ordförande, Jens till sekreterare, Håkan valdes till justeringsman.

1644 Val av protokollförare, ordförande och justeringsman Katarina valdes till ordförande, Jens till sekreterare, Håkan valdes till justeringsman. LOKALA STYRELSEN PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

1625 Eva Dahlgren från kundvalskontoret informerar om lokalersättningsmodellen

1625 Eva Dahlgren från kundvalskontoret informerar om lokalersättningsmodellen LOKALA STYRELSEN PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

LOKALA STYRELSEN PROTOKOLL

LOKALA STYRELSEN PROTOKOLL LOKALA STYRELSEN PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll Sid 1 (1) Protokoll från styrelsemöte 2005-01-10 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2011-01-10

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2011-01-10 Datum 2011-01-15 Sid 1(6) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2011-01-10 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi

Läs mer

LOKALA STYRELSEN PROTOKOLL

LOKALA STYRELSEN PROTOKOLL LOKALA STYRELSEN PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Datum 2011-04-10 Sid 1(7) LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information

Läs mer

Närvarande: Håkan Lönnqvist rektor. Frånvarande: Katarina Rosenqvist föräldrarepresentant

Närvarande: Håkan Lönnqvist rektor. Frånvarande: Katarina Rosenqvist föräldrarepresentant Protokoll Lokala Styrelsen 140113 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt

Läs mer

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Datum 2011-05-07 Sid 1(7) LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE Sid 1(8) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är av

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE Datum 2011-03-10 Sid 1(8) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2011-03-07 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Datum 2010-04-12 Sid 1(11) Protokoll från styrelsemöte 2010-04-12 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll Sid 1 (1) Protokoll från styrelsemöte 2003-03-10 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2005-02-07

Protokoll från styrelsemöte 2005-02-07 Protokoll Sid 1 (1) Protokoll från styrelsemöte 2005-02-07 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte LOKALA STYRELSEN FöR Sid 1(8) 20100504 Protokoll från styrelsemöte 20100503 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2011-02-07

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2011-02-07 Datum 2011-02-10 Sid 1(7) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2011-02-07 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2005-05-02

Protokoll från styrelsemöte 2005-05-02 Protokoll Sid 1 (1) Protokoll från styrelsemöte 2005-05-02 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2009-06-01

Protokoll från styrelsemöte 2009-06-01 Sid 1(9) Protokoll från styrelsemöte 2009-06-01 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Norrhammarskolan Från 161001 Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och fritidshem F-5 Ansvariga för planen

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll Sid 1 (1) Protokoll från styrelsemöte 2004-12-06 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll Sid 1 (1) Protokoll från styrelsemöte 2003-06-10 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Sid 1(11) Protokoll från styrelsemöte 2009-09-28 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information

Läs mer

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 DEMOKRATI OCH INTEGRATION: UPPDRAG Att vi ger möjlighet till ett aktivt skolråd Att vi gör informationen från enheten tillgänglig på olika hemspråk. Att

Läs mer

Protokoll från möte Ellagårdsskolans föräldraförening (EFF) 28 mars 2012 kl 19.00 i Ellagårdsskolans personalrum

Protokoll från möte Ellagårdsskolans föräldraförening (EFF) 28 mars 2012 kl 19.00 i Ellagårdsskolans personalrum Protokoll från möte Ellagårdsskolans föräldraförening (EFF) 28 mars 2012 kl 19.00 i Ellagårdsskolans personalrum 1. Mötets öppnande Paul Klinkert öppnade mötet. Närvarande Anna Ersson Ellen Dahlqvist Susanne

Läs mer

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och

Läs mer

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Krubbans föräldrakooperativ Mariann Kjellman 1. Kommentera föregående års prioriterade förbättringsåtgärder A: Utveckla den pedagogiska dokumentationen

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Resans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Resans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Resans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

1(6) Plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling Förskolan Slottet

1(6) Plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling Förskolan Slottet 1(6) Plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling Förskolan Slottet Läsåret 2015/2016 2(6) Uppdrag och planering för att främja likabehandling och förebygga kränkande behandling Huvudmannen

Läs mer

Frånvarande Per Bergenudd Föräldrarepresentant

Frånvarande Per Bergenudd Föräldrarepresentant Protokoll Sid 1(9) Protokoll från styrelsemöte 2007-10-08 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Andreas Müller

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Marianne Henrikson

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2006-12-03

Protokoll från styrelsemöte 2006-12-03 Protokoll Sid 1 (8) Protokoll från styrelsemöte Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget. Dag och tid

Läs mer

Kvalitetsarbete för fritidshemmet Rönnen period 2 (okt dec), 2013-2014

Kvalitetsarbete för fritidshemmet Rönnen period 2 (okt dec), 2013-2014 Kvalitetsarbete för fritidshemmet Rönnen period 2 (okt dec), 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Handlingsplan för omorganisationen av flytt av delar av Kyrkbyns skola till Bergets skola

Handlingsplan för omorganisationen av flytt av delar av Kyrkbyns skola till Bergets skola Handlingsplan för omorganisationen av flytt av delar av Kyrkbyns skola till Bergets skola När Process Ansvariga Beslut (tidpunkt) Övrig info November Upptagningsområden utarbetas och bereds inför beslut

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte BOLLSTANÄS RESULTATENHET Protokoll Sid 1 (1) Protokoll från styrelsemöte 2006-01-23 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut. Vid behov dokumenterar vi också information som är

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleklass- åk 6, fritids a för planen Rektor Elisabeth Sterner/ bit

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 2 februari 2011 kl 19.45 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson (BA) IT-ansvarig

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll Sid 1 (8) Protokoll från styrelsemöte Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget. Dag och tid

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Nordan FSK-5 delen vid Västangårds skola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Nordan FSK-5 delen vid Västangårds skola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nordan FSK-5 delen vid Västangårds skola 1 Innehåll Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 4 Främjande insatser... 4 Klassaktiviteter... 4 Hälsans dag... 4

Läs mer

Protokoll Föräldrarådsmötet Kämpetorp & Solberga 24/ Gemensam inledning Kämpetorpsskolan och Solbergaskolan

Protokoll Föräldrarådsmötet Kämpetorp & Solberga 24/ Gemensam inledning Kämpetorpsskolan och Solbergaskolan Sida 1 (5) 2016-3-10 Protokoll Föräldrarådsmötet Kämpetorp & Solberga 24/2 2016 Dagordning 1) Presentation 2) Protokoll 3) Skolgården/ bostadsbygge Gemensam inledning Kämpetorpsskolan och Hur ska rektor

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2010-11-08

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2010-11-08 Datum 2010-11-08 Sid 1(11) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2010-11-08 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar

Läs mer

Förskolan Reveljens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Reveljens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Reveljens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan Reveljen för planen är HUT gruppen på Reveljen. HUT = Hållbar Utveckling

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Protokoll Sid 1(11) Frånvarande Marlene Näslund Föräldrarepresentant

Protokoll Sid 1(11) Frånvarande Marlene Näslund Föräldrarepresentant Protokoll Sid 1(11) Protokoll från styrelsemöte Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information

Läs mer

Del 2. Plan mot kränkande behandling och trakasserier Norrhammarskolan F-5 Fritidshem

Del 2. Plan mot kränkande behandling och trakasserier Norrhammarskolan F-5 Fritidshem Del 2 Plan mot kränkande behandling och trakasserier Norrhammarskolan F-5 Fritidshem 2014-2015 Innehåll Introduktion av del 2... 1 Kartläggning... 1 Aktuellt läge... 1 Förebyggande aktuella åtgärder...

Läs mer

Hällevadsholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hällevadsholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hällevadsholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Protokoll möte FF GF-6

Protokoll möte FF GF-6 Protokoll möte FF GF-6 Möte Högelidsskolans Föräldraförening GF-6 den 5 maj 2014 Närvarande: Viktoria Thunborg Veronica Thorold Ann-Sofie Andersson Jessica Annerqvist Anneli Werjestam Lillemor Olsson Frisk

Läs mer

Skolans namn: Vanstaskolan. Kommun: Nynäshamn. Kategori: Grundskola- F-6. Kontaktperson: Sonja Ericsson. Tema: Livsstil & hälsa

Skolans namn: Vanstaskolan. Kommun: Nynäshamn. Kategori: Grundskola- F-6. Kontaktperson: Sonja Ericsson. Tema: Livsstil & hälsa Skolans namn: Vanstaskolan Kommun: Nynäshamn Kategori: Grundskola- F-6 Kontaktperson: Sonja Ericsson Tema: Livsstil & hälsa Rapporten godkänd: 2009-11-26 08:53:31 Mål 1: Trygga raster Aktiviteter som har

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling och diskriminering för Ljungfälle grundsärskola och fritidshem Läsåret

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling och diskriminering för Ljungfälle grundsärskola och fritidshem Läsåret Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling och diskriminering för Ljungfälle grundsärskola och fritidshem Läsåret 2012-2013 Annika Sandberg, rektor 0470-43690 Planen omfattar följande verksamhetsformer:

Läs mer

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Saltsjö-Boo 2014-08-11 Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling FRIDÅSENS FÖRSKOLA HT 2014 VT 2015

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling FRIDÅSENS FÖRSKOLA HT 2014 VT 2015 Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling FRIDÅSENS FÖRSKOLA HT 2014 VT 2015 1 Innehåll Bakgrund Definitioner och förtydliganden av begreppen kränkande behandling, trakasserier och diskriminering.

Läs mer

Bolinder Förskolor Förskolan Skattkistans Likabehandlingsplan plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bolinder Förskolor Förskolan Skattkistans Likabehandlingsplan plan mot diskriminering och kränkande behandling Uppdaterad 2016-05-18 1 Bolinder Förskolor Förskolan Skattkistans Likabehandlingsplan plan mot diskriminering och kränkande behandling 2 Inledning Alla förskolor/ skolor i Sverige ska ha en egen likabehandlingsplan.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Närtuna 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet - Likabehandlingsplanen

Läs mer

Protokoll från skolråd 091119

Protokoll från skolråd 091119 Protokoll från skolråd 091119 1. Närvaro, se bilaga 1. 2. Till sekreterare valdes Jenny Lund. 3. Dagordning, punkten Önskemål från BU-chef och Budgetinformation flyttas till nästa möte. 4. Övriga frågor

Läs mer

Brukarstyrelsemöte Roslättsskolan Svedala Kommun 2014-01-28 Plats: Roslättsskolan, Svedala

Brukarstyrelsemöte Roslättsskolan Svedala Kommun 2014-01-28 Plats: Roslättsskolan, Svedala Brukarstyrelsemöte Roslättsskolan Svedala Kommun 2014-01-28 Plats: Roslättsskolan, Svedala Närvarande: Närvarande (F) Anna-Lena Silow Närvarande (F) Katrine Borgelin Närvarande (F) Annika Hansdotter Närvarande

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 (6) Reviderad juni 2010 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkbergs förskola 2012 Plan mot diskriminering och kränkande behandling utgår från skollagen (1985:1100) 14 a kap. samt diskrimineringslagen.

Läs mer

Protokoll från samrådsgruppen Brännaregårdens och Ekeryds skola, förskoleklass, fritids och förskola

Protokoll från samrådsgruppen Brännaregårdens och Ekeryds skola, förskoleklass, fritids och förskola 2016-03-09 Protokoll från samrådsgruppen Brännaregårdens och Ekeryds skola, förskoleklass, fritids och förskola 9 mars 18.00-20.00 i Brännaregårdsskolans matsal Välkomna, presentation av kvällen, förhållningsregler.

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 7-9 Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Förskolan Lockropets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lockropets plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 14/15 Förskolan Lockropets plan mot diskriminering och kränkande behandling På Lockropet känner vi respekt gentemot varandra och har förståelse för människors olikheter Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

STYRELSEMÖTE PROTOKOLL HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 2014-02-18 Nr / 2014 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5

STYRELSEMÖTE PROTOKOLL HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 2014-02-18 Nr / 2014 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5 Plats: Tid 2014-02-18 kl. 18:30-21:00 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Terje Gunnarsson, vice ordförande Leif Swärdh, ersättande ledamot Katarina Kalavainen, sekreterare

Läs mer

Rånäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rånäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rånäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare.

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare. ESKILSTUNA KOMMUN Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1 Plats och tid Hammargärdet kl. 17.00-19.00 Närvarande Helena Hall Blixt förälder Helena Ekman förälder Daniel Bohlin förälder Pernilla Olebring

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-23 1. 31:ans Glass och Kök, Hästholmen Måndagen den 23 juni 2014, klockan 09:00-10:30

Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-23 1. 31:ans Glass och Kök, Hästholmen Måndagen den 23 juni 2014, klockan 09:00-10:30 2014-06-23 1 Plats och tid Beslutande Frånvarande Övriga deltagande 31:ans Glass och Kök, Hästholmen Måndagen den 23 juni 2014, klockan 09:00-10:30 Håkan Johansson (M), ordförande Annicki Oscarsson (KD),

Läs mer

Förskolan Örnens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Örnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Örnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola Ansvariga för planen Förskolechef samt alla som arbetar på förskolan Örnen.

Läs mer

Tjällmo skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Tjällmo skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret Tjällmo skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem a för planen Rektor är ansvarig

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för fritidshemmet Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret

Kvalitetsarbete för fritidshemmet Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret Kvalitetsarbete för fritidshemmet Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Torstuna Förskola i Enköpings kommun

Kvalitetsredovisning Läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Torstuna Förskola i Enköpings kommun Kvalitetsredovisning Läsåret 2008-2009 Kvalitetsredovisning för Torstuna Förskola i Enköpings kommun Detta är kvalitetsredovisning enligt Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet: 2 Arbetet

Läs mer

Issued by Issue date Issue Index Lina Bingefors MINUTES OF MEETING 2014-08-27 1.0. Protokoll Vi i Sundbyskolan möte 2014-08-27

Issued by Issue date Issue Index Lina Bingefors MINUTES OF MEETING 2014-08-27 1.0. Protokoll Vi i Sundbyskolan möte 2014-08-27 0 1 (5) Deltagare Johan Bolin Rosemary Uppgård Mattias Nordh (rektor) Lina Bingefors För Information Övriga styrelsen Föräldrar på Sundbyskolan FORMALIA Sammankallande Lina Bingefors Datum 140827 Tid 07:30

Läs mer

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga.

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga. Förskolan Hjortens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvarig för planen Förskolechefen Vår vision På förskolan

Läs mer

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Gredelby Förskola

Kvalitetsredovisning. Gredelby Förskola Kvalitetsredovisning 2010-2011 Gredelby Förskola a a Postadress: Knivsta kommun, Gredelby förskola 741 75 Knivsta Besöksadress: Häradsvägen 13, 741 75 Knivsta Tel: 018-34 79 40 Grundfakta Gredelby förskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2011/12. Ås Förskolor

Kvalitetsredovisning läsåret 2011/12. Ås Förskolor Kvalitetsredovisning läsåret 2011/12 Ås Förskolor Utges av Krokoms kommun Juli 2012 Förord Ås Förskolor är en del av området Ås Barn och Utbildning, denna kvalitetsredovisning beskriver enbart arbetet

Läs mer

Verksamhetens namn och inriktning: Ormbacka förskola. Förskoleverksamhet barn 1-5 år Namn på rektor/förskolechef: Göran Krok, förskolechef

Verksamhetens namn och inriktning: Ormbacka förskola. Förskoleverksamhet barn 1-5 år Namn på rektor/förskolechef: Göran Krok, förskolechef År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Ormbacka förskola (E) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Ormbacka förskola. Förskoleverksamhet barn 1-5 år Namn på rektor/förskolechef:

Läs mer

Kvalitetsarbete för Vikmanshyttans skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015

Kvalitetsarbete för Vikmanshyttans skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015 Kvalitetsarbete för Vikmanshyttans skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Åvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Åvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Page 1 of 7 Åvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 3-5år a för planen I första hand är det förskolechefen och

Läs mer

Knoppens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Knoppens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Knoppens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ansvariga för plan Ytterst ansvarig: Förskolechef Eva Ljungholm 0910-73 50 00

Läs mer

Förskolan Björkstugans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Björkstugans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Björkstugans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer