LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL"

Transkript

1 Datum Sid 1(6) LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget. Dag och tid kl Plats Bollstanäs skola, skolans personalrum Närvarande Sami Laukström Föräldrarepresentant Catharina Jogården Föräldrarepresentant Håkan Nygren Föräldrarepresentant Maria Tuvesson Föräldrarepresentant Elisabeth Eriksson Föräldrarepresentant Håkan Lönnqvist Rektor Birgitta Holtinkoski Personalrepresentant Susanne Ingendou Personalrepresentant Gunnevi Andersson Personalrepresentant Christina Wiss Personalrepresentant Eva Vesterman Personalrepresentant Frånvarande Tuva Broström Elevrådet Oliver Kendrick Elevrådet Dagordning 1306 Val av protokollförare 1307 Dagordning 1308 Föregående protokoll 1309 Elevrådet 1310 Åtgärdslista 1311 Rapporter 1312 Resultat från kundenkät 1313 Ekonomi 1314 Övriga frågor 1306 Val av protokollförare och justeringsman Till protokollförare valdes Catharina Jogården. Sami Laukström och Håkan Lönnqvist utses att justera protokollet Dagordning Godkändes Föregående protokoll Godkändes 1309 Elevrådet Birgitta läste upp protokollet från elevrådet. Gungan är ej trasig. Hanteringen av bollar på fotbollsplanen fungerar bra nu. Mer belysning behövs på skolgården, BIPs belysning kan tändas, men idag har inte skolpersonalen tillgång.

2 Datum Sid 2(6) Åtgärdslistan 78 Sami kollar med Marie. 88 Föräldrar parkerar fortfarande i stor utsträckning på vändplanen. Maria påtalar behovet av p-förbudsskylt hos Teknik och Fastighet. Fortfarande en del entreprenörer (framförallt Kungsfiskaren som arbetar med köket/matsalen) som parkerar på Bryggans parkering. De ska parkera ovanför BIP 1. Efter januari kommer problemet att minska då matsalen är klar.s 89. Se Klar. 90. Se punkt Matgrupp skolan 93. Månatliga nyhetsbrev från T&F Christer Johansson om skolbygget fungerar hjälpligt. Innehållet bör bli tydligare. 94. Personalen skriver ihop skolans resp förskolans årsaktiviteter och traditioner. Ska sedan föras in som beskrivning på hemsidan tillsammans med de aktiviteter som drivs genom föräldrarna i styrelsen. 96- En egen sektion på hemsidan skriv avseende enhetens ledning. (som fanns förut) 97. Licens för webenkäter är dyrt. Maria hänvisats vidare i kommunen. 98. Avstämning, viktigt att personalen ges tid till detta. 99. Skolportalens införande har visat sig mer komplicerat än planerat. Kommunen har skjutit upp lanseringen, troligen kommer den hösten Rapporter Eva sammanställer en rapport från skola och förskoleklass Birgitta sammanställer en rapport från fritids Gunnevi och Sussie sammanställer rapport från förskolan. Politikerkontakter Föräldrarepresentanter träffar både kommunstyrelsens ordförande Per-Erik Kanström och utbildningsnämnden Christine Hanefalk den 25 februari. Fokus på mötet kommer att vara kommunens satsningar och ambitioner för grundskolan tillsammans med nya hyresystemet. Skolinformation Fritids och skola Alla avdelningar har haft en heldag med olika julpyssel. Vi började på skoltid och fortsatte på fritidstid. Alla avdelningar har också haft trollsmyg istället för tomtesmyg eftersom snön uteblev och det var spännande med ett hemskt troll efter skattjakten. Bofinkarna, Bumerangarna och Sjöpaviljongen har haft adventsdrop-infika för alla nära och kära. Bofinkarna har också haft juldisco som var mycket populärt. Förskoleklasserna hade sin terminsavslutning utomhus i år med julsånger och julfika. Alla andra klasser hade avslutningen i gympasalen som vi fick använda den dagen. Torsdagen den 8/12 så var vi personal på julfest i nya gymnasiet. Före minglet och julbuffén så fick vi höra på en föreläsning om positivt tänkande och den var bra så nu är vi väldigt positiva. Vi tackar alla föräldrar för att vi kunde gå tidigare den dagen så att så många som möjligt fick höra föreläsningen. Nya lokaler skolan Kungsfiskaren som har entreprenaden för gymnastiken och köket/matsalen är försenade. Besiktning av entreprenaden kommer att ske 30 jan. Barnen kommer att kunna börja äta i matsalen from 6 februari. Gymnastiksalen kommer att börja kunna användas v 3. Promenadväg till gymnastiksal och matsal blir via gamla skolgården ner mot sjön. Mer belysning är nu uppsatt runt Terrashuset. Stommen kommer att börja monteras i mitten av april. Tidplanen är mycket tight för hela projektet.

3 Datum Sid 3(6) Mat och avtal FA har en kock för vår skola som startar så snart köket är godkänt i byggbesiktningen. Maria har varit i kontakt med Mats på FA om inriktning på matsedeln. Beslut: Håkan och Maria bokar snarast ett möte med FA (Mats och kocken). Håkan berättade att i kommunen har en organisation(styrgrupp och projektgrupp) kring årets arbete med upphandlings av mattjänster har etablerats. En konsult som är specialist på matupphandling är projektledare. Håkan har en plats i projektgruppen. En mötesserie är inbokad för att ta fram strategi och slutligen förfrågningsunderlaget för leverantörerna.. En referensgrupp med föräldrar ska bildas avseende skolornas del av upphandlingen. Håkan ser till att Maria T kommer med i denna grupp Ekonomi Håkan redovisade enhetens budget för 2012 som är ytterst tight och marginalerna är minimala. Budgeten baseras på 84 barn i förskoleklass ht Antalet barn på Borgen och Bryggan är detsamma som föregående år Hyreskostnader i framtiden Håkan L, Catharina, Maria, Sami och Håkan N har träffat Barbro Johansson, chef Väsby Välfärd för att få en redovisning av hur kommunen tänker avseende skolornas möjligheter att hålla budget. Styrelsen har inget att invända mot en hyressystem som stimulerar effektiv lokalanvändning, men efterlyser i så fall också ett ekonomiskt system som stimulerar prestation hos elever och nöjdhet hos personalen. Diskussionen tas vidare till mötet med politikerna den 25 januari. Fackliga Lärarförbundet agerar kraftigt i kommunen mot politikerna för att få dem att satsa mer på skolan/förskolan Övriga frågor Jullovet Sista jullovsveckan var 79 barn anmälda, men endast 40 barn kom. Onödiga kostnaderför extra vikarier och extra mat blir cirka 25000, vilket är mycket pengar. Beslut: Catharina skriver brev från Lok Styr till fritidsbarnens föräldrar och uppmanar till bättring. Skolmässa och informationsmöte skolan Kommunens skolmässa är den 21 januari i Väsby C. Bollstanässkolans informationsmöte för blivande 6-åringar är den 26 januari- Nätmobbing Torsdagen den 19 januari kommer it-pedagogen Niklas Ottosson till skolan och berättar om hur man beter sig på nätet. På dagen pratar han med barnen i åk 5 och på kvällen hålls en föräldraföreläsning. Föräldrarepresentantmöten våren 2012 Vårterminens föräldrarepresentantmöten blir 20 mars (förskolan) och 21 mars (skolan). Christer Johansson, T&F deltar även denna gång för att informera om bygget. Vid protokollet Catharina Jogården

4 Justeras Maria Tuvesson Håkan Lönnkvist Datum Sid 4(6)

5 Datum Sid 5(6) Minnesanteckningar Föräldrarådsmöte Borgen och Bryggan ÅTGÄRDSLISTA/BESLUTSLISTA Syftet med åtgärdslistan är att dokumentera alla verkställda och icke verkställda beslut Kolumnerna innehåller i tur och ordning: Löpnummer, datum för när resultatet/åtgärden identifierades, vem som är ansvarig för resultat/åtgärden, klartidpunkt, om åtgärden är avslutad eller inte och till sist ett kommentarfält. I Status-kolumnen används Ö (Öppen) för ej avslutad aktivitet och S (Stängd) för avslutad aktivitet. Ändrad klartidpunkt anges genom att sätta in ny klartidpunkt och behålla den gamla under. Vid behov skrivs in en kommentar till den ändrade klartidpunkten i kommentarfältet. Senast uppdaterad: Nr Datum Resultat/åtgärd Ansvarig Klar Status Kommentar ÖPPNA PUNKTER Önskemål om att starta en förening för sponsring (från privatpersoner) Bilfri skola Profil miljö och hälsa för skolan Plan för att minska bilåkandet Tillagningskök och mat Håkan, Marie 1108 Ö Vänförening för alla som har ett intresse av skolan. Beslutsunderlag till aug med förslag till stadgar etc.. Maria T 1108 Ö p-förbudsskyltar sätts upp i vändplanerna på förskolorna.skylten på Borgen ska ändras Endast parkering för skolans personal och besökare 1112 Ö Nya köket ska börja användas Arbeta Maria med ny upphandling under våren Kommunikation skolbygget Håkan Catharina 1111 Ö Månatliga nyhetsbrev från T&F Christer Johansson om skolbygget Årsaktiviteter Catharina 1111 Ö Nya mallar för alla årsaktiviteter tas fram och publiceras på hemsidan Beskrivning av adm arb.upp Håkan 1112 Ö Håkan lägger in beskrivning av adm personalens ansvarsområden på webben Licens för webenkäter Maria 1201 Ö För att kunna göra enkäter hos föräldrar i varje årskurs, inte bara åk 2 och Uppdaterad info på hemsidor Håkan 1203 Ö Alla avd/arb.lag ska aktivt arbeta med hemsidan och ha egen webredaktör Införande av skolportal Håkan 1201 Ö Skolportalen är försenad, troligtvis införs den hösten STÄNGDA PUNKTER (fr.o.m. 2010, äldre punkter finns arkiverade på hemsidan) Träff med byggentreprenören Catharina 1111 Ö Diskussion kring arbetsmiljö, säkerhet, tider (29 nov) Möte med PL K Sandberg kring Catharina 1110 S Ej prioriterat för i år. Openspace Genus och likabehandling Håkan 1106 S Styr vill ha en rapport från personalen kring status och synpunkter på genusarbetet på. KVK ska ta fram rapport till Skolinsp till 1/9 avs förskolorna Ekonomi Håkan 1201 S Ta fram modell för kvartalsrapportering till styrelsen Nya lokaler skolan Catharin a 1103 S Bygge startar juni Egen punkt på agendan under projekttiden Ny arbetsordning Pga nya skollagen måste vi ta fram en ny och mer aktuell arbetsordning. Ordf 1106 S Sammansättning beslutad. Arb.ordn fastslås av Håkan på delegation av utb.nämnden Beslut i nämnden måste bli 15 juni Seminarium alkohol Håkan 1101 S Pga resursbrist i kommunen stängs punkten just nu Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling / mobbing Håkan / Erik 1012 S Beslutas på mötet i dec 2010.

6 Datum Sid 6(6) Minnesanteckningar Föräldrarådsmöte Borgen och Bryggan Manuell ringklocka på skolgården Städning matsalen Sami kontaktat Kenneth Miljöinspektören har vart på besök Håkan 1010 S Klockan ändrad enl. önskemål, och prövas nu.offert för att få manuell ringmöjlighet kommer inom kort Sami 1006 S Nya städningsrutiner införda. Sista koll under oktober innan punkten stängs.

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Datum 2012-02-12 Sid 1(6) LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information

Läs mer

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Datum 2011-11-15 Sid 1(7) LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information

Läs mer

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Datum 2012-03-08 Sid 1(6) LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information

Läs mer

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2011-01-10

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2011-01-10 Datum 2011-01-15 Sid 1(6) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2011-01-10 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi

Läs mer

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i

Läs mer

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL LOKALA STYELSEN - POTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll Sid 1 (1) Protokoll från styrelsemöte 2005-01-10 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Datum 2011-04-10 Sid 1(7) LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information

Läs mer

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Datum 2011-05-07 Sid 1(7) LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information

Läs mer

1625 Eva Dahlgren från kundvalskontoret informerar om lokalersättningsmodellen

1625 Eva Dahlgren från kundvalskontoret informerar om lokalersättningsmodellen LOKALA STYRELSEN PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE Sid 1(8) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är av

Läs mer

1644 Val av protokollförare, ordförande och justeringsman Katarina valdes till ordförande, Jens till sekreterare, Håkan valdes till justeringsman.

1644 Val av protokollförare, ordförande och justeringsman Katarina valdes till ordförande, Jens till sekreterare, Håkan valdes till justeringsman. LOKALA STYRELSEN PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

LOKALA STYRELSEN PROTOKOLL

LOKALA STYRELSEN PROTOKOLL LOKALA STYRELSEN PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

LOKALA STYRELSEN PROTOKOLL

LOKALA STYRELSEN PROTOKOLL LOKALA STYRELSEN PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Datum 2010-04-12 Sid 1(11) Protokoll från styrelsemöte 2010-04-12 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar

Läs mer

Närvarande: Håkan Lönnqvist rektor. Frånvarande: Katarina Rosenqvist föräldrarepresentant

Närvarande: Håkan Lönnqvist rektor. Frånvarande: Katarina Rosenqvist föräldrarepresentant Protokoll Lokala Styrelsen 140113 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2005-02-07

Protokoll från styrelsemöte 2005-02-07 Protokoll Sid 1 (1) Protokoll från styrelsemöte 2005-02-07 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE Datum 2011-03-10 Sid 1(8) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2011-03-07 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll Sid 1 (1) Protokoll från styrelsemöte 2003-03-10 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2011-02-07

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2011-02-07 Datum 2011-02-10 Sid 1(7) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2011-02-07 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte LOKALA STYRELSEN FöR Sid 1(8) 20100504 Protokoll från styrelsemöte 20100503 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2005-05-02

Protokoll från styrelsemöte 2005-05-02 Protokoll Sid 1 (1) Protokoll från styrelsemöte 2005-05-02 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll Sid 1 (1) Protokoll från styrelsemöte 2004-12-06 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2009-06-01

Protokoll från styrelsemöte 2009-06-01 Sid 1(9) Protokoll från styrelsemöte 2009-06-01 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Datum 20100111 Sid 1(12) Protokoll från styrelsemöte 20100111 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll Sid 1 (1) Protokoll från styrelsemöte 2003-06-10 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll Sid 1 (8) Protokoll från styrelsemöte Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget. Dag och tid

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2006-12-03

Protokoll från styrelsemöte 2006-12-03 Protokoll Sid 1 (8) Protokoll från styrelsemöte Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget. Dag och tid

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Sid 1(11) Protokoll från styrelsemöte 2009-09-28 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information

Läs mer

Protokoll Sid 1(11) Frånvarande Marlene Näslund Föräldrarepresentant

Protokoll Sid 1(11) Frånvarande Marlene Näslund Föräldrarepresentant Protokoll Sid 1(11) Protokoll från styrelsemöte Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information

Läs mer

Brukarstyrelsemöte Roslättsskolan Svedala Kommun 2014-01-28 Plats: Roslättsskolan, Svedala

Brukarstyrelsemöte Roslättsskolan Svedala Kommun 2014-01-28 Plats: Roslättsskolan, Svedala Brukarstyrelsemöte Roslättsskolan Svedala Kommun 2014-01-28 Plats: Roslättsskolan, Svedala Närvarande: Närvarande (F) Anna-Lena Silow Närvarande (F) Katrine Borgelin Närvarande (F) Annika Hansdotter Närvarande

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte BOLLSTANÄS RESULTATENHET Protokoll Sid 1 (1) Protokoll från styrelsemöte 2006-01-23 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut. Vid behov dokumenterar vi också information som är

Läs mer

Frånvarande Per Bergenudd Föräldrarepresentant

Frånvarande Per Bergenudd Föräldrarepresentant Protokoll Sid 1(9) Protokoll från styrelsemöte 2007-10-08 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också

Läs mer

Protokoll från möte Ellagårdsskolans föräldraförening (EFF) 28 mars 2012 kl 19.00 i Ellagårdsskolans personalrum

Protokoll från möte Ellagårdsskolans föräldraförening (EFF) 28 mars 2012 kl 19.00 i Ellagårdsskolans personalrum Protokoll från möte Ellagårdsskolans föräldraförening (EFF) 28 mars 2012 kl 19.00 i Ellagårdsskolans personalrum 1. Mötets öppnande Paul Klinkert öppnade mötet. Närvarande Anna Ersson Ellen Dahlqvist Susanne

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare.

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare. ESKILSTUNA KOMMUN Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1 Plats och tid Hammargärdet kl. 17.00-19.00 Närvarande Helena Hall Blixt förälder Helena Ekman förälder Daniel Bohlin förälder Pernilla Olebring

Läs mer

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2005-10-03

Protokoll från styrelsemöte 2005-10-03 Protokoll Sid 1 (9) Protokoll från styrelsemöte 2005-10-03 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2014-04-02 1. Anders Bernhardsson förälder

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2014-04-02 1. Anders Bernhardsson förälder Lokala styrelsen Hammargärdet 2014-04-02 1 Plats och tid Hammargärdet kl. 17.00-19.00 Närvarande Helena Hall Blixt Helena Ekman Daniel Bohlin Pernilla Olebring Anders Bernhardsson Maud Lundström personal

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte 2010-03-08 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Sid 1(11) Protokoll från styrelsemöte Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll Sid 1(11) Protokoll från styrelsemöte Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

Protokoll fört vid Grevhagsskolans brukarrådsmöte 21/10-09

Protokoll fört vid Grevhagsskolans brukarrådsmöte 21/10-09 Protokoll fört vid Grevhagsskolans brukarrådsmöte 21/10-09 Närvarande: Peter Wassborg 5B, Mikael Bergkvist FKA, Madelene von Stöckel 1A, Christina Egede Uppström 6A, Maria Khilbaum 3A, Eva Andersson 4B,

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE Protokoll Sid 1(9) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE Dag och tid kl 19.00 21.00 Plats Bollstanäs skola, fritidshemmet Bofinken Närvarande Håkan Lönnqvist Rektor Cecilia Navrén Ordförande Christina Melander Catharina

Läs mer

Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2013-05-06

Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2013-05-06 Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2013-05-06 Närvarande: Nichlas Strandberg (ordf.), Peter Eklund, Martin Åberg, Marie Johansson, Fredrik Eytzinger, Barbro Lorentzon, (sekr.) Frånvarande: Tomas Eriksson,

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2010-11-08

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2010-11-08 Datum 2010-11-08 Sid 1(11) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2010-11-08 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar

Läs mer

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas 555 1 Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-12 KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas Barn- och utbildningsnämnden sammanträder torsdag den 19 februari 2015, kl 17.00, Stora Tjörnsalen,

Läs mer

ESKILSTUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2011-10-05 1

ESKILSTUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2011-10-05 1 Lokala styrelsen Hammargärdet 2011-10-05 1 Plats och tid Hammargärdet, kl 17.00 19.00 Närvarande Lena Ek Ann-Sofie Gustafsson Helena Hall Blixt Daniel Tidefjärd Malin Persson Inger Winqvist Gadd Pernilla

Läs mer

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se

Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se Det utmärkta matrådet! Så påverkar du maten på din skola Det här är ett matråd Varje skola

Läs mer

Kvalitetsarbete för fritidshemmet Rönnen period 2 (okt dec), 2013-2014

Kvalitetsarbete för fritidshemmet Rönnen period 2 (okt dec), 2013-2014 Kvalitetsarbete för fritidshemmet Rönnen period 2 (okt dec), 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Sid 1(15) Protokoll från styrelsemöte Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte för Buns lokala styrelse i Östra-Ljungby/Stidsvig

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte för Buns lokala styrelse i Östra-Ljungby/Stidsvig L o k a l a S t y r e l s e n En samverkansgrupp mellan föräldrar och skola Sida 1 av 3 Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte för Buns lokala styrelse i Östra-Ljungby/Stidsvig Plats: Pilagårdsskolan

Läs mer

Protokoll Föräldrarådsmötet Kämpetorp & Solberga 24/ Gemensam inledning Kämpetorpsskolan och Solbergaskolan

Protokoll Föräldrarådsmötet Kämpetorp & Solberga 24/ Gemensam inledning Kämpetorpsskolan och Solbergaskolan Sida 1 (5) 2016-3-10 Protokoll Föräldrarådsmötet Kämpetorp & Solberga 24/2 2016 Dagordning 1) Presentation 2) Protokoll 3) Skolgården/ bostadsbygge Gemensam inledning Kämpetorpsskolan och Hur ska rektor

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

ESKILSTUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2011-08-31 1

ESKILSTUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2011-08-31 1 Lokala styrelsen Hammargärdet 2011-08-31 1 Plats och tid Hammargärdet, kl 17.00 19.00 Närvarande Lena Ek Ann-Sofie Gustafsson Anu Enehöjd Helena Hall Blixt Maria Abrahamsson Daniel Tidefjärd Malin Persson

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Minnesanteckningar från Skolråd 3 maj 2012 kl , Personalrummet Lövestad skola

Minnesanteckningar från Skolråd 3 maj 2012 kl , Personalrummet Lövestad skola Sidan 1 av 5 Minnesanteckningar från Skolråd 3 maj 2012 kl. 18.30-19.50, Personalrummet Lövestad skola Närvarande: Kristina Hallqvist Lövgrodans förskola Emma Andersson Lövgrodans förskola Håkan Nilsson

Läs mer

Välkomna till förskolan Ängens föräldraråd

Välkomna till förskolan Ängens föräldraråd Välkomna till förskolan Ängens föräldraråd 2017-02-22 Dagordning Vårdnadshavarenkäten Den nya förskolan/skolan Info förskoleklass Övriga frågor Vårdnadshavares syn på verksamheten - enkät avseende Förskolan

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Fritidshemmets måluppfyllelse

Fritidshemmets måluppfyllelse Fritidshemmets måluppfyllelse fokusområde matematik Läsåret 2012-2013 dec jan feb nov mars okt april sept maj aug juli juni Anette Christoffersson Utvecklingsledare Bakgrund Utifrån kraven i den nya skollagen

Läs mer

Nyhetsbrev 7. Prova på coachning 1. Projektledning. Innehåll. [Volym 1, utgåva 1] Huvudartiklar

Nyhetsbrev 7. Prova på coachning 1. Projektledning. Innehåll. [Volym 1, utgåva 1] Huvudartiklar 2010 08 26 MPLL 070 532 32 10 [Volym 1, utgåva 1] Nyhetsbrev 7 Prova på coachning Uppskattad utbildning med Lysande Utsikter. Lars Sjödin från Coaching leaders leder utbildningen. Timrå: Dag 1 Dag 2 Grupp

Läs mer

ER Aspenässkolan 2013-11-28

ER Aspenässkolan 2013-11-28 Aspenässkolan Plats och tid Aspenässkolan 19.00-21.00 Deltagare Solveig Knutsson, förskolechef Peder Westman, rektor 3-5 Mia Morén, föräldrarepresentant 4b Christina Kronlöf, föräldrarereesentant 1c Mari

Läs mer

SKOLRÅDET Mötesprotokoll (2014-03-25)

SKOLRÅDET Mötesprotokoll (2014-03-25) 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande, sekreterare & justeringsman Sverker & Annette (ordf), Patrik (sekreterare), Ingela (justerare) 3. Föregående protokoll Besök av Michael Asp (IKT-frågor) flera anmälde

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Kallade Namn Representerar Närvarande

Kallade Namn Representerar Närvarande Minnesanteckningar - Lillgårdsskolans föräldraförenings styrelse - Mötesplats Lillgårdsskolans dramasal Utfärdare Isagel Cedefamn Mötesdatum 2012-02-13 Telefon 0768-93 31 20 Mötestid Kl. 18:30 Kallade

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Minnesanteckningar från Nyhemsskolans F-6s områdesråd den 9 april 2013 kl 18:00-19:45

Minnesanteckningar från Nyhemsskolans F-6s områdesråd den 9 april 2013 kl 18:00-19:45 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Nyhems rektorsområde Nyhemsskolan 2013-04-16 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Marie Hult 1 (6) Minnesanteckningar från Nyhemsskolans F-6s områdesråd den 9 april 2013 kl 18:00-19:45

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2015/16

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2015/16 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2015/16 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Protokoll Brf Dalen 10, Grangården Onsdag den 26 februari 2014 19:00 22.00 Enskededalen

Protokoll Brf Dalen 10, Grangården Onsdag den 26 februari 2014 19:00 22.00 Enskededalen Protokoll Brf Dalen 10, Grangården Onsdag den 26 februari 2014 19:00 22.00 Enskededalen Närvarande styrelseledamöter Afsaneh Heidarian Margareta Olofsson Gunnar Scott (tom 10) Sasa Radisavljevic Andreas

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte 2008-05-05 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 24 2012 Till elever Veckans ordspråk: Skratta alltid när du kan. Det är billig medicin. Lord Byron Hej! Välkomna tillbaka! Det ska verkligen bli kul att få se er alla igen. Vi hoppas att sommarlovet

Läs mer

Minnesanteckningar från Annerorådsmöte 15 maj-12

Minnesanteckningar från Annerorådsmöte 15 maj-12 ANNEROSKOLAN Minnesanteckningar från Annerorådsmöte 15 maj-12 Närvarande: Röda björnbäret: Mia Blomstergren Blå björnbäret: Maria Lindell Gröna björnbäret: Jessika Svensson Röda smultronet: Anneli Oddson

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Likabehandlingsplan. för Björna förskola 2012/2013

Likabehandlingsplan. för Björna förskola 2012/2013 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Björna förskola 2012/2013 Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Förskoleverksamhet, Ekorren barn 1-3 år & Räven

Läs mer

Protokoll för den lokala styrelsen på Brunnsängskolan

Protokoll för den lokala styrelsen på Brunnsängskolan Protokoll för den lokala styrelsen på Brunnsängskolan Dag: Plats: 4:e November Brunnsängskolans konferensrum Tid: 18:00-20:30 Närvarande: Gudmund Rosenqvist Rektor Susanna Gentil-Fierro Personalrepresentant

Läs mer

Övriga närvarande: Erik Thaning, Birgitta Fredriksson, samt Jonathan Arnljung.

Övriga närvarande: Erik Thaning, Birgitta Fredriksson, samt Jonathan Arnljung. Protokoll för Bildningsförvaltningen Samverkansgrupp FSG Torsdagen den 17 augusti 2017 För LR Helén Borhammar Lärarförbundet Bitte Svensson För Kommunal -- För DIK Håkan Nilsson För vårdförbundet Anita

Läs mer

Revisorerna Plats och tid: Medborgarhuset, sammanträdesrum Betan Beslutande:

Revisorerna Plats och tid: Medborgarhuset, sammanträdesrum Betan Beslutande: Plats och tid: Medborgarhuset, sammanträdesrum Betan 13.00 15.00 Beslutande: Jan Holm Kurt Nilsson Gunnar Rune Gustavo Garcia Christer Grevlund Övriga deltagare: Sofie Bredberg, EY Lars Eriksson, EY 78

Läs mer

ESKILSTUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2012-04-18 1

ESKILSTUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2012-04-18 1 Lokala styrelsen Hammargärdet 2012-04-18 1 Plats och tid Hammargärdet, kl 17.00 19.00 Närvarande Ej närvarande Ann-Sofie Gustafsson Helena Svanberg Daniel Tidefjärd Pernilla Olebring Lena Ek Helena Hall

Läs mer

Protokoll. Val av justerare för skola och förskola, ett dokument men fyra signaturer. Presentationsrunda, uppdatering av representantlistan

Protokoll. Val av justerare för skola och förskola, ett dokument men fyra signaturer. Presentationsrunda, uppdatering av representantlistan 2015-04-07 1 (5) Herrestorp Protokoll Laila Hedlund Administrativ chef Verksamhetsråd Närvarande: Sofia Persson, Bambi Maria Nilsson, Smultronet Lina Gustavsson, Lady och Lufsen Mattias Servin, åk 1 Robert

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Funktionshinderrådets möte den 12 november 2013

Funktionshinderrådets möte den 12 november 2013 Sida 1 (5) Funktionshinderrådets möte den 12 november 2013 Ledamöter Kerstin Järneberg, ordförande 1 Carita Mandelin Ove Martinsson Lars Jonsson Vakant plats Förhinder Blazena Westerlund, vice ordförande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högadalsskolan Läsåret 2016-2017 Reviderad augusti 2016 Innehållsförteckning 1. Högadalsskolans organisation läsåret 2015-2016 s. 3 2. Mål och vision s.

Läs mer

Kommentarer på föregående minnesanteckningar 2012-11-07

Kommentarer på föregående minnesanteckningar 2012-11-07 Minnesanteckningar - Lillgårdsskolans föräldraförenings styrelse - Mötesplats Lillgårdsskolans dramasal Utfärdare Maria Johansson Mötesdatum 2013-01-09 Telefon 0703-03 22 23 Mötestid Kl. 18:30 Kallade

Läs mer

Likabehandlingsplan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Näslundskolan, vår- och hösttermin 2015 Den nya planen Likabehandlingsplan mot kränkande behandling, vår- och hösttermin 2015 gäller från 150205 och fram till

Läs mer

Kvalitetsarbete för Vikmanshyttans skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015

Kvalitetsarbete för Vikmanshyttans skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015 Kvalitetsarbete för Vikmanshyttans skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana Kapuli.

Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana Kapuli. STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GBG SEKTIONEN 2014-11-22 Nr 4. Plats: Ljungslätt Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana

Läs mer

Protokoll från förvaltningsgrupp

Protokoll från förvaltningsgrupp Protokoll Sida 1 (5) 2016-01-21 Protokoll från förvaltningsgrupp Närvarande: Arbetsgivare Susanne Leinsköld, tf stadsdelsdirektör Britt Karlsson, Förskola och fritid Lena Thorson, Socialtjänsten Charlotte

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2015-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Pernilla Lindau Sekr. Anton Håkansson Hampus Ragnar Andreas Stagnebo Julia Lennartsson Karl Borg Martin Sigvardsson

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högadalsskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högadalsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högadalsskolan Läsåret 2015-2016 Innehållsförteckning 1. Högadalsskolans organisation läsåret 2015-2016 s. 2 2. Mål och vision s. 2 3. Våra styrdokument

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2004-04-13

Protokoll från styrelsemöte 2004-04-13 Protokoll Sid 1 (1) Protokoll från styrelsemöte 2004-04-13 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Andreas Müller

Läs mer

Föräldrarådsmöte Kämpetorpsskolan 13 november Kl: 18:300-20:30

Föräldrarådsmöte Kämpetorpsskolan 13 november Kl: 18:300-20:30 Kallelse Föräldrarådsmöte Kämpetorpsskolan 13 november 2013-11-13 Kl: 18:300-20:30 Plats: Övre korridoren personalrummet Dagordning 1) Utse protokollskrivare 2) Uppföljning från föregående protokoll Fråga

Läs mer

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 7-9 Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer