PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2010-11-08"

Transkript

1 Datum Sid 1(11) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget. Dag och tid kl Plats Bollstanäs skola, skolans personalrum Närvarande Sami Laukström Ordförande Catharina Jogården Louise Kendrick Maria Tuvesson Åsa Rademacher Erik Huusko Håkan Lönnqvist Rektor Madeleine Bensing Personalrepresentant Eva Vesterman Personalrepresentant Irja Johnson Personalrepresentant Susanne Ingendou Personalrepresentant Frånvarande Fredrik Dahl Elevrådet Meilin Pey Elevrådet Marie Halldin Anna Ankarberg Dagordning 1191 Val av protokollförare 1192 Dagordning 1193 Föregående protokoll 1194 Elevrådet 1195 Lokala styrelser Eva Datta från föreningen Barnverket 1196 Åtgärdslista 1197 Rapporter 1198 Nya lokaler Bollstanäs skola 1199 Mässan 1200 Verksamhetsplan , inkl. kvalredovisningen 1201 Förskolan Borgen 1202 Övriga frågor 1191 Val av protokollförare och justeringsman Beslut: Till protokollförare valdes Catharina Jogården. Sami Laukström och Håkan Lönnqvist utses att justera protokollet Dagordning Godkändes Föregående protokoll Godkändes Kommentar avseende hemsidor, dessa fungerar inte tillfredsställande. Varje avdelning ska ha en redaktör. Resurser finns avsatta enligt HLÖ. Fler i personalen behöver dock utbildning.

2 Datum Sid 2(11) 1194 Elevrådet Elevrådet har haft möte och lämnar följande information och önskemål till styrelsen. Elevrådet har besökt skolans matleverantör Fazer Amicas centralkök på Löwenströmska och sedan lämnat en skriftlig rapport. Elevrådet önskar köpa in fler bollar. Diskussion om att hålla snyggt på toaletterna som är nyrenoverade i gymnastiken och matsalen. Uppmanar alla att inte knöla ihop papper utan att lägga dem platta i pappersinsamlingen. Det sparar mycket plats och därmed också pengar i minskade tömningsavgifter Lokala styrelser Eva Datta från föreningen Barnverket Styrelsen hade besök av Eva Datta som till vardags är lärare, men också djupt engagerad i föreningen Barnverket, I nätverket finns bl a mycket kunskap om föräldrasamverkan och lokala styrelser. Eva berättade om bakgrunden till nätverket som idag är en förening. Diskussion om nya skollagen, huvudmannaskapet för skolan, skolinspektionen, kvalitetsarbetet. Alla överens om att föräldraengagemang är en styrka som ger bättre kvalitet i skolan. Detta är vårt främsta argument för att utveckla Bollstanäs vid dialog med tjänstemän och politiker. I Nynäshamn pågår just nu ett forskningsprojekt om Lok Styr på Tallbackaskolan som startat upp en styrelse sedan ca 1 år tillbaka. De har ännu inte riktigt hittat sin form. Margaretha Kristoffersson, Umeå Universitet är ansvarig för studien. I Tallbacka finns även en adjungerad plats för en representant från Barn- och utbildningsnämnden. En intressant koppling som för politiken och kommunen närmare lokala styrelsen. M Kristoffersson är mycket erfaren kring föräldrasamverkan och också lokala styrelser Beslut: Håkan bjuder in henne till möte under vintern för att få nya idéer till vårt arbete och framförallt till arbetsordningen 1196 Åtgärdslistan 78 Inget 82. Klockan fungerar inte alltid, problem främst vid kylan. 83. Städningen fungerar bra i matsalen. Toaletter äntligen uppfräschade. Punkten stängs. 84. Se separat punkt. 85. Vårt förslag till ny arbetsordning (från 2006) är ej godkänd av kommunstyrelsen, som ville avvakta utgången av försöksperioden med lok styr. I nya skollagen finns lok styr kvar, men med den förändringen att de inte får ha föräldramajoritet. Detta gäller from 1 aug Bollstanäs skolor behöver ta fram ett mer aktuellt förslag som stämmer med skollagen. 86. Skadegörelsen har varit mycket omfattande på Borgen. Möte med förskolan, polisen och säkerhetschefen i kommunen. Flera åtgärder beslutade, bla belysning (pågår), ökad rondering. Förslag seminarium för föräldrar kring alkohol och unga Samverkansmöten behövs igen för att få igång nattvandrare mm. 87. Likabehandlingsplanen Likabehandlingsplanen förslag visades. Diskussion kring termer och tydlighet kring åtgärder. Återremittering till arbetsgruppen. Föräldrarna behöver bättre information om hur skolan arbetar. Personalen anser sig ha mycket goda rutiner för att hantera problem med trakasserier och mobbing. Håkan ser över hur kommunikationen kan förbättras och återkommer med förslag Kartläggning av konfliktpunkter i utemiljön bör göras. Beslut Likabehandlingsplanen färdig för beslut till nästa möte.

3 Datum Sid 3(11) 1197 Rapporter Utskickade sedan tidigare. Se även separata punkter nedan. Politikerkontakterna bör förnyas för att visa vår roll. Maten Skolan Louise och Åsa har haft möte med Birgit Välimäki för att fördjupa sig i rutinerna när maten beställs. Mötet var även för att få en inblick i vad Fazer/Amica erbjuder i matväg en normal skolvecka. Det finns mycket synpunkter på vad som beställs. Ett möte med restaurangchef Mats Hansson, Fazer Amica, Håkan Lönnqvist, Birgit Välimäki, Louise Kendrick samt Åsa Rademacher är fastställt till den 10/11 för att se vad vi som kunder till Fazer Amica kan förändra/förbättra. En genomgång om tillsatsämnen, tillagningssätt samt råvaror kommer också ingå. Syftet är även att få en djupare inblick i den problematik som elever/personal/föräldrar påpekat, d vs att eleverna ej får äta sig mätta, mellanmålsalternativ mm Namninsamlingen till förmån för tillagningskök är slutförd och vi uppnådde drygt 500 namn. Väsby Välfärd har tagit intryck av den och nu finns ett policy beslut och ett konkret beslut för Bollstanäs skola avseende tillagningskök. Maten i förskolan Matgruppen har beslutat att gå ut med information till föräldrar på Borgen om positiva framsteg som görs inom matområdet samt relevant matfakta (denna gång bla att Mirja nu köper in 10 basvaror ekologiskt). Syftet är att synliggöra vad som görs och hålla föräldrar ajour. Matgruppen har som mål att KRAV-certifiera Borgen och Bollen. Nya regler kommer från 2011, vilket innebär att man måste öka antalet produkter till 15 eller motsvarande 25% av inköpta produkter. Detta stämmer väl med kommunens mål om inköp av 25% ekologisk mat till verksamheterna Nya lokaler skolan T&F har inte förstått de befogenheter som Lok St har och inte svarat på de frågor som vi haft. Efter påtryckningar hölls ett möte 28 okt där båda cheferna för Väsby Välfärd, Agneta Jörbeck och Teknik och Fastighet, Thomas Thunblom samt även PL Christer Johansson deltog. Från styrelsen deltog CJO och HLÖ. Mötet var mycket bra och det var tydliga besked. Kommunen har beslutat att tillagningskök ska finnas, (ett mindre som räcker till skolan, inget annat). Detta är ett principbeslut som gäller framöver. Man är mycket mån om att profilera skolan och miljöriktighet. AJÖ tar ansvar för att ta fram en kommunikationsplan för projektet. Behovet av information är mycket stort redan nu även om inte alla beslut är formellt tagna och genom att starta kommunikation redan nu minskas ryktesspridning och när väl byggprojektet och evakueringen startar är alla införstådda och trygga med processen. Evakueringen kommer troligtvis att ske till runda parkeringen samt förlängning av Sjövpaviljongen. T&F ansvarar för att fram plan. Ang bygglov så är detta inlämnat till Stadsbyggnadskontoret och bedöms enligt TTH inte innebära några problem. Det som kan störa processen är ev invändningar från grannar till skolan. CJO tog även upp idrottshallen och beklagar att kommunen inte utnyttjar möjligheten till en sporthall. Befintlig gymnastiksal är inte funktionell och inte värd att lägga några investeringspengar i att förbättra. Om vi vill driva detta så krävs bearbetning av politiker och Fritidsförvaltningen. Detta bör i så fall göras tillsammans med BSK.

4 Datum Sid 4(11) Vi har stora möjligheter att själva utforma utemiljön och sätter vår miljöstämpel på den. Förslag från T&F att vi bildar (i ett senare skede) en grupp som kan arbeta in miljöfrågor i utemiljön Mässan Hanns ej med på mötet 1198 Verksamhetsplan , inkl. kvalredovisningen Hanns ej med på mötet Övriga frågor Vid protokollet Catharina Jogården Justeras Sami Laukström Håkan Lönnqvist

5 Datum Sid 5(11) ÅTGÄRDSLISTA/BESLUTSLISTA Syftet med åtgärdslistan är att dokumentera alla verkställda och icke verkställda beslut Kolumnerna innehåller i tur och ordning: Löpnummer, datum för när resultatet/åtgärden identifierades, vem som är ansvarig för resultat/åtgärden, klartidpunkt, om åtgärden är avslutad eller inte och till sist ett kommentarfält. I Status-kolumnen används Ö (Öppen) för ej avslutad aktivitet och S (Stängd) för avslutad aktivitet. Ändrad klartidpunkt anges genom att sätta in ny klartidpunkt och behålla den gamla under. Vid behov skrivs in en kommentar till den ändrade klartidpunkten i kommentarfältet. Senast uppdaterad: Nr Datum Resultat/åtgärd Ansvarig Klar Status Kommentar ÖPPNA PUNKTER Önskemål om att starta en fond för sponsring (från privatpersoner) Ekonomisk förening Manuell ringklocka på skolgården Marie 1011 Ö Vårt alternativ är Ekon förening. Föräldraledarmöter och suppl. diskuterar vidare. Sami och Marie startar upp. Håkan 1010 Ö Klockan ändrad enl. önskemål, och prövas nu. Offert för att få manuell ringmöjlighet kommer inom kort Nya lokaler skolan Catharina 1006 Ö Projektgrupp bildad, Catharina Jogården deltar. Upp i nämnder och utskott under oktober Ny arbetsordning Ordf 1102 Ö Vår arbetsordning är ej godkänd av kst. Pga nya skollagen där Lok Styr ej får ha föräldramajoritet måste vi ta fram en ny och mer aktuell arbetsordning Säkerhet Borgen Håkan 1012 Ö Arbete med belysning pågår. Ökad rondering. Förslag seminarium för föräldrar kring alkohol och unga Samverkansmöten behövs igen Likabehandlingsplanen Håkan / Erik 1012 Ö Förslag visades. Diskussion och återremittering till arbetsgruppen. Färdigt för beslut till nästa möte. STÄNGDA PUNKTER (fr.o.m. 2009, äldre punkter finns arkiverade på hemsidan) Städning matsalen Sami kontaktat Kenneth Sami 1006 S Nya städningsrutiner införda. Sista koll under oktober innan punkten stängs Miljöinspektören har vart på besök Utemiljön skolan ta fram Carina 0905 S Flyttas till projektet Nya Lokaler skolan förslag till kommunen Trafikvecka Carina 1006 S Temavecka kring trafiksäkerhet BORGEN- Utökning av gården mot gamla festplatsen Arbetet fortskrider. Enheten ska vara med och betala staketet. Malin Marie/ Håkan S Datum trafikdag: 22 april fastställt. Genomför mha föräldrar under ledning av Morgan Axelsson och Tomas Kyletoft

6 Datum Sid 6(11) 1. Rapport -skola 2. Rapport - fritids 3. Rapport föräldrarådet - skola 4. Rapport - förskola 5. Rapport föräldrarådet - förskola 1. RAPPORT SKOLA Förskoleklass Svanen och Hägern Vi hälsar vår nya kollega Carina Pajarinen välkommen till oss! Susanne Loy arbetar förmiddagar i våra förskoleklasser. Vi har blivit fotograferade i respektive grupp. Grupp 1 har haft avslutning på simskolan. Grupp 2 har börjat åka till simskolan. Vi arbetar vidare med språklig medvetenhet, ljud, ordpussel, meningar etc. Ritar och skriver egna sagoböcker. Matematisk medvetenhet, matematik i vår vardag, lång-kort, liten, stor etc. Vi tränar nu på sånger till vår höstfest i slutet på november. Vi leker rollekar, konstruktionslekar och syr kuddar, dukar och egna ritade djur. Sjöfåglarna Carina har kommit som ny personal och vi har under månaden arbetat ihop oss. På rörelsen i gymnastiksalen har vi lekt lekar och övat på samarbete. Vi har varit ute mycket och lekt. Inneaktiviteter: Pusslat,spelat spel,byggt,ritat och klippt. Självfallet har vi värnat om den fria leken och har sett lite nya konstellationer. Åk 1- åk 5 Fredag 22/10 hade hela skolan en gemensam FN-sångsamling i gympasalen, då även skolkören uppträdde. De flesta klasser har varit på musikklassernas musikal på Vilundateater. 1:orna arbetar med temat Frukt- och fröspridning. Eleverna skriver egna händelseböcker. De arbetar kontinuerligt med materialet Tillsammans: om att visa hänsyn och ta ansvar. 2:orna har varit på bondgårdsbesök där det bl.a. fanns många kor. De har varit på ICA och fått veta mycket om frukt. De arbetar med temat Hösten, räknar addition -.och subtraktionstal och skriver många berättelser. 3:orna: arbetar med forntiden och har varit på forntidsutställningen på Naturhistoriska museet, där de också såg film om dinosaurier på Cosmonova. De ska snart till Tekniska museet och uppleva 4d-bio om byggteknik i världen. Där får eleverna också pröva på byggteknik. 4:orna: har varit med om ett spännande Vikingaäventyr i Runbyskogen. De arbetar med både Vikingatiden, kartan och Sverige. De har temalektion med blandade grupper från båda klasserna 1 ggn/veckan. Där har de tillverkat båtar, runstenar och dramatiserat gudasagor. Nu följer temat Teknikspanarna. På musiken spelar dom ukelele. 5:orna: har börjat skriva berättelser till Nobel. De har arbetat med länderna i Norden, och är nu igång/ska börja med Människokroppen. De håller också på med Teknikspanarna. 2. RAPPORT FRITIDS Bofinken Sjöpaviljongen Vi fortsätter med temat sjötavlor. Idrottslyftet har varit här och barnen har fått möjlighet att prova på pingis, basket och streetdance. Detta var mycket uppskattat. Vi är ute mycket och spelar fotboll och king

7 Datum Sid 7(11) out. Vi har haft två fritidsråd, där barnen själva är med och påverkar sin fritid. Barnens idéer sitter uppsatta som sjöstjärnor på väggen. Vi sätter en liten plupp på varje aktivitet som genomförts. Bumerangen Vi började hösten med att hälsa all fyror och femmor välkomna till oss på Bumerangen. Alla barn har fyllt i en intresseenkät. Dessa sammanställdes till intressetavlor som nu hänger inne på fritids. Vår första planerade aktivitet är obligatorisk för treorna (ett gemensamt tema för skola och fritids). De gör svamptavlor. De fyror och femmor som vill göra tavlor får naturligtvis göra det. En förälder rensade hemma och kom till oss med en flyttkartong full med spel. Detta resulterade i att barnen spelar mer. Aktiviteter som fortfarande är populära är att bygga pärlplattor och göra pärldjur. Tisdagar är vår utedag vi har bland annat lekt general och spion, spelat brännboll och varit vid stranden där barnen har byggt sandslott och spelat kubb. Ute på gården är det många som väljer att spela King Out. Vi har fortsatt samarbete med idrottslyftet, barnen har fått prova på pingis, bowling, Street dance och basket. Intresset för pingis väcktes och nu spelas det i ett av klassrummen. I gympasalen har barnen haft dansstop, killerboll, spökboll och olika kullekar. I slutet av september arrangerade Bumerangen den årliga Minimaran. Våra barn höll i uppvärmningen i Bananlekparken och många deltog i loppet. En grupp barn hade ansvar för mysdagen i september. Då valde de att titta på film på smartboarden. På mysdagen i oktober blev det Talang och Maskerad. Till vårt drop in i slutet av oktober bakade barnen äppelpaj. Björnen Vi har sprungit Minimaran och det var mycket lyckat och roligt. Brandängen och " Bippen" har vi varit iväg till och lekt olika lekar som barnen valt. På fritidsgympan väljer barnen tillsammans med oss olika kull och samarbetslekar och även smyg och lyssnarlekar. De flesta barnen har gjort färdigt sina naturtavlor som vi arbetat med efter det att vi varit till skogen och samlat material till dem. Barnen gör olika pärldjur, armband och även pärlplattor i olika motiv. Våra utvecklingssamtal har vi också haft som nu nästan är färdiga. 3. RAPPORT FÖRÄLDRARÅDET SKOLA Följande punkter diskuterades. Bygget av nya skolan Information kring bakgrunden till namninsamlingen för tillagningskök i den nya skolan. Frukosten som serveras på skolan + fruktstunden på fm Lilla Nobel Brister i överföringen mellan Bollstanäs skola och Grimstaskolan Skolans Likabehandlingsplan, Friends och kamratstödjare Flera rastvakter Minnesanteckningarna biläggs protokollet. 4. RAPPORT FÖRSKOLA Bryggan Oktober gick med svindlade fart. Alla avdelningar har kommit in i sina rutiner och arbetet sätter sig mer och mer, men är också i ständig förändring efter barnens behov och intressen. Samarbetet över avdelningarna är också i ständig utveckling och pedagogernas kompetenser tas tillvara på detta sätt och barnen har fått nya kompisar och känner trygghet med andra vuxna. Språket och matematiken (lpfö98) finns överallt, på samlingar, i våra fasta aktiviteter, i den fria leken, när vi äter och dukar, när vi klär på oss och pratar om vad vi gör, räknar fingrar som ska på plats i den lilla vanten, hämta din röda jacka... Har ni tänkt på att t.ex påklädning innehåller också teknik, att dra upp en dragkedja, knäppa en knapp... Fotografen har varit här och tagit gruppkort och individuella kort, men som vanligt tar vi själva mycket kort och dokumenterar både vad vi gör på dagarna och synliggör barnens lärande både för er föräldrar, för barnet själv och pedagogerna använder sig av dokumentationen i vår utvärdering och planering.

8 Datum Sid 8(11) 05:orna fick besök i skogen på en av deras utflykter, både Mulle och Skräp-Lisa dök plötsligt upp. Mulle bad om hjälp med att göra en skylt till igelkotten som gömmer sig i en lövhög på vintern. De bjöd också på älgbajs till den som ville/vågade prova. Så tillbaka på förskolan var det full aktivitet med att göra i ordning skylten för att sen bära ut i skogen vid nästa tillfälle. Utvecklingssamtal håller som bäst på att genomföras på alla avdelningarna, nytt för i år är att det är förskollärarna som håller i dessa efter att hela arbetslaget tillsammans har gått igenom och pratat ihop sig om alla barnen. Många utav pedagogerna varit på matematikföreläsning för att få ytterligare inspiration hur vi kan jobba med detta med era barn. Borgen Oktober gick i rasande fart. Alla avdelningar har kommit in i sina rutiner och arbetet sätter sig mer och mer, men är också i ständig förändring efter barnens behov och intressen. Språket och matematiken (lpfö98) finns överallt, på samlingar, i våra fasta aktiviteter, i den fria leken, när vi äter och dukar, när vi klär på oss och pratar om vad vi gör, räknar fingrar som ska på plats i den lilla vanten, hämta din röda jacka... Har ni tänkt på att t.ex påklädning innehåller också teknik, att dra upp en dragkedja, knäppa en knapp... Fotografen har varit här och tagit gruppkort och individuella kort, men som vanligt tar vi själva mycket kort och dokumenterar både vad vi gör på dagarna och synliggör barnens lärande både för er föräldrar, för barnet själv och pedagogerna använder sig av dokumentationen i vår utvärdering och planering. Sleipner har avslutat sitt tema om barkbåtar som startades upp genom barnens inflytande (lpfö98) då de tog bort barken från våra stubbar på nya gården. Idén föddes då till att det skulle bli båtar. Det utvecklades snabbt och alla barnen gjorde egna båtar med segel. Det både borrades, klipptes och snickrades och när alla var klara sjösattes dom i Norrviken av stolta barn och vuxna. Eftersom barnen kom på att de faktiskt ville ha sina båtar kvar som de lagt ner så mycket arbete på bands snören fast så att det gick enkelt att få tillbaka dem till land igen. Detta kunde man också ta del utav i lokaltidningen i form av bilder. Utvecklingssamtal håller som bäst på att genomföras på alla avdelningarna, nytt för i år är att det är förskollärarna som håller i dessa efter att hela arbetslaget tillsammans har gått igenom och pratat ihop sig om barnen. De äldsta barnen har haft sin årliga spökfest med både spöken, häxor och lejon. Alla pedagoger har genomgått utbildningen Första hjälpen & Barnolycksfall och flera utav pedagogerna har också varit på matematikföreläsning för att få ytterligare inspiration hur vi kan jobba med detta med era barn. 5. RAPPORT FÖRÄLDRARÅDET FÖRSKOLA Diskussion om Sleipner många oroar sig för barnen som inte syns. Lokalerna är inte anpassade till antalet barn. Toaletterna och hygienen är undermålig Föräldrarådet anser att barngrupperna är för stora. Ytterligare en resurs finns nu på avdelningen, men gruppen i sin helhet är för stor. Föräldrarrådsrepresentanterna föreslår för styrelsen ett fortsatt aktivt arbete för att lösa grunden till problemet, stora barngrupper. Representanterna föreslår en paviljong. Dialogmötena är ett bra tillfälle att träffa politikerna. Om man är ett stort antal föräldrar som uppvaktar samtidigt kan det ge effekt. Nya Bollstanäs skola - Marie beskrev den nya skolan Fixardagen är bra för sammanhållningen och det är ett tillfälle att samla in pengar som går till något på dagis. Klart avs Bryggan, osäkert vem som driver på Borgen. Hemsidan måste hållas mer aktuell. Uppsyn nya gården på Borgen Matgruppen söker representant på Bryggan. Även andra som är intresserade får gärna delta i arbetet. Bilar vid förskolorna - Dubbelparkering, stort antal bilar, förbudsskylten på kommunal gata felaktig det skulle minska trycket på Ringblomsvägen om trafiken kunde spridas ut lite.

9 Datum Sid 9(11) Minnesanteckningar Föräldraråd Bollstanäs Skola Närvarande: Louise Kendrick Lokala Styrelsen Marie Halldin Lokala Styrelsen Helena Müller 2:an Pluto Helen Snäckerström 1:an Lejon Tony Hulthén 4A Jessica Westning 1:an Tiger Maria Håkansson 1:an Lejon Nina Helli 3:an Eken Elisabet Pettersson 6-års Brunbjörnen Therese Frank 6-års Brunbjörnen Therese Eriksson 6-års Isbjörnen Lisa Stendahl 2:an Jupiter Mari Ganson 3:an Björken Ulrika Kjell 6-års Hägern Cecilia Knudsen Mörk 6-års Hägern Björn Rothstein 2:an Jupiter Jeanette Saveros 6-års Brunbjörnen Caroline Aronsson 3:an Eken Malin Engström 4B Anne Kendrick 6-års Svanen Mejl-listor Insamling av mejl-listor i klasserna. Föräldrarådsrepresentanterna ansvarar för att få in dessa med hjälp av undertecknad. Läsårets föräldrarådsmöten/kalendarium nästa föräldrarådsmöte 25/11. Svårt att hinna med ytterligare ett möte innan jul. Förslag på att bjuda in rektor och biträdande rektor varannan till var tredje gång mottogs positivt. Datum för vårens möten meddelas nästa gång. Kort genomgång av Kalendarium för läsåret som innefattar Lilla Nobel, Bilfri dag och Klasskannan. Rektor och biträdande rektor kommer att närvara vid nästa föräldrarådsmöte. Bygget av nya skolan Information om nya skolan, beslutsprocessen under hösten och förskjutna tidsplanen med planerad inflyttning januari Kort beskrivning av nya skolbyggnaden och att det i nuläget inte finns färdiga planer för evakuering, projektering och byggentreprenör. Många föräldrar uttryckte en oro för hur barnens vardag kommer att påverkas under byggtiden. Representant från Lokala Styrelsen träffar 28/10 chefen för Teknik och Fastighet och chefen för Väsby Välfärd m.fl för att diskutera skolbygget och ställa frågor. Ritningar på nya skolan kommer att visas på nästa föräldrarådsmöte. Namninsamling-Tillagningskök Information kring bakgrunden till namninsamlingen för tillagningskök i den nya skolan. Diskussion kring att vi sitter fast i ett avtal med Fazer Amica och hur mycket vi som enskild skola kan påverka det. Har skolan en matpeng och har man räknat på vad det kostar att ta maten från storkök jämfört med att laga själv? Detta är något som föräldrarådet gärna ser att styrelsen eller skolan tittar vidare på. Styrelsen arbetar vidare med frågan. Diskussionen gick snabbt över till att handla om frukosten som serveras på skolan. De föräldrar vars barn äter frukosten uttryckte ett starkt missnöje kring vad som serveras. Tisdagar och torsdagar är det mackfrukost som består av limpa och lättmjölk. Lämpligheten att servera denna typ av bröd samt att både mjölk och smör är lättprodukter protesteras det starkt emot. Många av barnen som äter frukost är förskoleklassbarn som äter lunch sist och står sig inte på denna frukost. Tidigare serverades gröt men det kan inte, om rätt uppfattats tillagas längre då antalet barn ökat kraftigt. Man saknar grönsaker som pålägg och laktosfria alternativ då det serveras fil. Någon förälder har haft önskemål att ta med egna smörgåsar till sitt barns frukost men fått till svar att detta inte är möjligt. Man efterfrågar även mer personal under frukosten som upplevs mycket rörig. Kan det vara ett alternativ att anmäla sitt barn dag för dag till frukosten för att underlätta för personalen då antalet barn som äter frukost varierar under veckan? Anna-Lena har kontaktat frukostpersonal samt kökspersonal som gör frukostbeställningen. Åtgärd: Fullkornsbröd, knäckebröd. (Pålägg och någon grönsak serveras varje dag redan nu.) Skolan har sedan

10 Datum Sid 10(11) längre tillbaka bestämt brödsort och ledningen visste inte att det trots detta beställs söta limpor? Anna- Lena ska undersöka så att det även är rätt brödsort till mellanmålet som serveras. Fil som alternativ 3 dagar i veckan kan serveras oftare. En förklaring till att det serveras mjölk tisdagar o torsdagar är att förskoleklassbarnen ska iväg på simskolan och behöver ha mat i magen. Det har serverats fil men då har de inte tagit sig tid att äta. Nu hinner de få i sig åtminstone smörgås och mjölk. Man ska se över grötalternativ på prov. Självklart skall det finnas laktosfria alternativ till de mejeriprodukter som serveras. Personal som arbetar på frukosten upplever inte frukoststunden som rörig. Håkan undersöker möjligheten att bemanna upp med en personal från kl Förslaget att anmäla barnen till frukosten i förväg mottogs positivt. Marie-Louise ska tala med alla frukostföräldrar om både mat och hur man upplever morgonstunden. Louise Kendrick och Åsa Rademacher från Styrelsen skall tillsammans med Håkan träffa restaurang gruppchefen på Fazer-Amica Löwenströmska v.45 för fortsatt dialog om skolmaten. Diskussion även kring fruktstunden på fm där många föräldrar upplever att det inte räcker med enbart frukt för de yngsta barnen som äter lunch sent. Det framkom stora variationer mellan grupperna. Vissa fröknar godkänner enbart frukt medan andra tillät smörgås. En gemensam policy för alla grupper efterfrågas. Beslutas att smörgås till fruktstunden är tillåtet. Ledningen pratar med personalen om detta. Lilla Nobel Lilla Nobel kort information kring dagen. Prisutdelning i gymnastiksalen och lunch vid dukat bord. Ca 10st föräldrar behövs mellan kl för att iordningställa matsalen och servera barnen. Anmälan via mejl till undertecknad. Övriga frågor -Förälder som hade barn i femman förra läsåret och som nu börjat i Grimstaskolan påpekar brister i överföringen mellan Bollstanäs skola och Grimstaskolan. Lärarna på Grimsta har inte fått information om barnen som det var sagt, vilket kommit fram under höstens utvecklingssamtal. Samma sak upplever föräldrar i fyran vars barn lämnat skolår 1-3 och bytt lärare. Vart tog den röda tråden vägen som enheten arbetar med och som skall följa barnen genom skolgången? Brister i överföringen till Grimstaskolan samt från skolår 3 till 4 är sedan tidigare känt och det skulle därför vara förbättrat inför detta läsår. Håkan tar med sig kritiken och följer upp varför det åter brustit i kommunikationen mellan lärarna. Likabehandlingsplan Har skolan någon mobbningsplan? Flera föräldrar vittnar om att barn varit utsattaoch att detta inte har uppmärksammats. Ligger ansvaret hos lärarna i första hand eller rektor? Skolans Likabehandlingsplan är nu reviderad efter kritik från skolinspektionen. En arbetsgrupp bestående av personal på skolan och representant från Styrelsen har arbetat med planen. Rektor ansvarar för att ett mobbningsärende utreds, åtgärdas och följs upp enligt skolans rutiner. Elevstödsteamet avgör om det är ett mobbingfall varpå antimobbingteamet sammankallas av rektor. Om problemet kvarstår trots insatser från antimobbingteamet informeras elevstödsteamet som kallar till elevvårdskonferens där åtgärdsprogram upprättas. Skolan har ansökt om extra bidrag från kommunen för att komma igång med Friends och kamratstödjare. Rastvakter Finns det möjlighet att ha flera rastvakter? En oro finns att det inte är möjligt att övervaka och ha kontroll över alla platser på skolgården i dagsläget. Kan man ta in extraresurser i form av ungdomar eller pensionärer från ex Röda Korset eller andra frivilligorganisationer? Rastvakterna har börjat använda gula västar för att vara mer synliga ute på skolgården. Man har även börjat cirkulera mer och det finns alltid en rastvakt nere på fotbollsplanen. För närvarande finns 6 rastvakter ute på 10-rasten då ca 300 elever vistas ute. Önskvärt att ytterligare personal finns ute då, vilket Håkan skall verkställa. Möjlighet att ta in extra personal på lönebidrag finns för detta ändamål och är på gång. Man har även sett över så att det alltid finns någon vuxen ute när fyrorna skall in från rast och femmorna skall ut på rast.

11 Vid pennan, Louise Kendrick Datum Sid 11(11)

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2011-01-10

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2011-01-10 Datum 2011-01-15 Sid 1(6) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2011-01-10 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE Sid 1(8) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är av

Läs mer

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Datum 2011-11-15 Sid 1(7) LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2011-02-07

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2011-02-07 Datum 2011-02-10 Sid 1(7) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2011-02-07 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi

Läs mer

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Datum 2012-01-12 Sid 1(6) LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll Sid 1 (1) Protokoll från styrelsemöte 2005-01-10 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2009-06-01

Protokoll från styrelsemöte 2009-06-01 Sid 1(9) Protokoll från styrelsemöte 2009-06-01 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information

Läs mer

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Datum 2012-03-08 Sid 1(6) LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Datum 2010-04-12 Sid 1(11) Protokoll från styrelsemöte 2010-04-12 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2005-02-07

Protokoll från styrelsemöte 2005-02-07 Protokoll Sid 1 (1) Protokoll från styrelsemöte 2005-02-07 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte LOKALA STYRELSEN FöR Sid 1(8) 20100504 Protokoll från styrelsemöte 20100503 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE Datum 2011-03-10 Sid 1(8) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2011-03-07 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi

Läs mer

Närvarande: Håkan Lönnqvist rektor. Frånvarande: Katarina Rosenqvist föräldrarepresentant

Närvarande: Håkan Lönnqvist rektor. Frånvarande: Katarina Rosenqvist föräldrarepresentant Protokoll Lokala Styrelsen 140113 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt

Läs mer

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Datum 2011-04-10 Sid 1(7) LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA REVIDERAD SEPTEMBER 2010 PERSONAL: Malin Lundberg Förskollärare 100% Karin Persson Barnskötare 100% Kerstin Wihlborg Barnskötare 100% BARNGRUPPENS SAMMANSÄTTNING: Totalt

Läs mer

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Datum 2012-02-12 Sid 1(6) LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information

Läs mer

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015 BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015 En vanlig vecka på Blomman: Vi går ut varje morgon efter frukost, kl.9.30 äter vi frukt tillsammans ute. Efter detta går vi in i våra grupper och arbetar till 10.45.

Läs mer

1644 Val av protokollförare, ordförande och justeringsman Katarina valdes till ordförande, Jens till sekreterare, Håkan valdes till justeringsman.

1644 Val av protokollförare, ordförande och justeringsman Katarina valdes till ordförande, Jens till sekreterare, Håkan valdes till justeringsman. LOKALA STYRELSEN PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

Trevlig helg Monika och Helene

Trevlig helg Monika och Helene Hej! v.47 Den här veckan har vi börjat tänka lite matte, vi har tex 6 kulor i handen och "gömmer" 3 i andra handen hur många finns då kvar? jo 3, vi har också 6 små fyrkanter till hjälp som ligger framför

Läs mer

Stavsborgsskolans fritidshem Eken. Barnen i fokus - hela dagarna

Stavsborgsskolans fritidshem Eken. Barnen i fokus - hela dagarna Stavsborgsskolans fritidshem Eken Barnen i fokus - hela dagarna Aktivitetstavlan Barnen väljer varje dag efter mellanmålet vilken aktivitet dom vill göra och på tavlan finns alltid 3-5 val. aktiviteterna

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Välkommen till oss på Fjordens förskola!

Välkommen till oss på Fjordens förskola! Välkommen till oss på! Viktoria gatan 9 169 69 Solna Tel: 08-83 49 63 Vi är en av tre kommunala förskolor i Hagalunds förskoleenhet. Förskolans öppettider: 07.00-17.30 Förskolechef: Jennie Andersson-Smiljanic

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll Sid 1 (1) Protokoll från styrelsemöte 2003-03-10 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Datum 2011-05-07 Sid 1(7) LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information

Läs mer

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen!

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! 1 ht 2013 vt 2014 2008 Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! Hajens telefonnummer: 240466 Hajens mobil: 076/7688595 Valens telefonnummer: 240465 Valens mobil: 070/3642466 Venhaga förskola avd.

Läs mer

Frånvarande: Camilla Jinnerstrand och Jesper käck. Vi går igenom föregående protokoll, där semesterperioder, schematider och hösten tas upp på nytt.

Frånvarande: Camilla Jinnerstrand och Jesper käck. Vi går igenom föregående protokoll, där semesterperioder, schematider och hösten tas upp på nytt. Brukarråd 130417 Frånvarande: Camilla Jinnerstrand och Jesper käck Sekreterare: Caroline Kurtti Justerare: Anna Hartman Mötets öppnande: Greta hälsar välkommen och inleder forumet. Föregående protokoll

Läs mer

Välkomna till Eketånga Montessoriförskola

Välkomna till Eketånga Montessoriförskola Välkomna till Eketånga Montessoriförskola Montessoriförskolan Tallen startade 1993 som ett föräldrakooperativ. I januari 2007 bytte förskolan huvudman till Ideella Föreningen Eketånga Montessori och fick

Läs mer

Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner

Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner Avdelningen Rosa avdelning har barn i åldern 1-3 år och ca:18-20 barn. Arbetslaget består av Eivor som är avdelningsansvarig, Melek,

Läs mer

Förskoleklass en trygg skolvärld. Förskoleklassens arbetssätt. Språk

Förskoleklass en trygg skolvärld. Förskoleklassens arbetssätt. Språk Förskoleklass en trygg skolvärld Det år ditt barn fyller sex är det dags att välja plats i förskoleklass. De flesta föräldrar låter sitt barn gå i förskoleklass eftersom det ger en mjuk och trygg övergång

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2005-05-02

Protokoll från styrelsemöte 2005-05-02 Protokoll Sid 1 (1) Protokoll från styrelsemöte 2005-05-02 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

Hej alla föräldrar och barn!

Hej alla föräldrar och barn! Hej alla föräldrar och barn! Nu är det dax att börja i förskoleklass, vi förstår att ni har många frågor och funderingar. Därför har vi pedagoger i förskoleklasserna skrivit en liten förberedande saga

Läs mer

Kvalitetsanalys. Björnens förskola

Kvalitetsanalys. Björnens förskola Kvalitetsanalys Björnens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 7 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål enligt

Läs mer

GROV-PLANERING VÅRTERMINEN 2013 LILL-MYRAN APRIKOS

GROV-PLANERING VÅRTERMINEN 2013 LILL-MYRAN APRIKOS GROV-PLANERING VÅRTERMINEN 2013 LILL-MYRAN APRIKOS GROVPLANERING - APRIKOS AVDELNING VT 2013 Vi är fyra pedagoger som arbetar på avdelning Aprikos på Lill-Myran. Vår barngrupp består av ca: 23 barn. Majoriteten

Läs mer

LOKALA STYRELSEN PROTOKOLL

LOKALA STYRELSEN PROTOKOLL LOKALA STYRELSEN PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

1(6) Plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling Förskolan Slottet

1(6) Plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling Förskolan Slottet 1(6) Plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling Förskolan Slottet Läsåret 2015/2016 2(6) Uppdrag och planering för att främja likabehandling och förebygga kränkande behandling Huvudmannen

Läs mer

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET 2014-2015 Bo förskola Författare: Ulrika Ardestam Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förutsättningar för genomförande... 3 Metoder/verktyg som har använts för uppföljning

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte Majtorpskolans Föräldraförening

Protokoll Styrelsemöte Majtorpskolans Föräldraförening Protokoll Majtorpskolans Föräldraförening Datum: Måndag 26 januari 2015 Tid: kl 19:00 21.00 Plats: Majtorpskolans matsal Närvarande: Marianne Ekstedt, Magnus Johansson, Malin Ljungberg, Rickard Hillebrink,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gnistan

VERKSAMHETSPLAN Gnistan VERKSAMHETSPLAN Gnistan Hösten -09 Våren -10 Sanna Alvén Anna Stengard Ann-Kristin Lilja Marianne Fredriksson En dag på Gnistan 6:30 Förskolan öppnar, öppningsavdelning Gnistan 8:00 Frukost 8:30 lek ute/inne

Läs mer

Protokoll från möte Ellagårdsskolans föräldraförening (EFF) 28 mars 2012 kl 19.00 i Ellagårdsskolans personalrum

Protokoll från möte Ellagårdsskolans föräldraförening (EFF) 28 mars 2012 kl 19.00 i Ellagårdsskolans personalrum Protokoll från möte Ellagårdsskolans föräldraförening (EFF) 28 mars 2012 kl 19.00 i Ellagårdsskolans personalrum 1. Mötets öppnande Paul Klinkert öppnade mötet. Närvarande Anna Ersson Ellen Dahlqvist Susanne

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2006-12-03

Protokoll från styrelsemöte 2006-12-03 Protokoll Sid 1 (8) Protokoll från styrelsemöte Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget. Dag och tid

Läs mer

Samråd 17/9-13. Christian Burgi, skolrestaurangchef Maria Robling, biträdande rektor Kicki Holmgren-Larsson,rektor

Samråd 17/9-13. Christian Burgi, skolrestaurangchef Maria Robling, biträdande rektor Kicki Holmgren-Larsson,rektor Samråd 17/9-13 Närvarande Anna Tengelin Skoog 2d 5b Camilla Selin 2c 4c Madeleine Larsson 1c 3b Sam Silverstein 3b Anna-Karin Sällemark 2c Johanna Frank 2c 3c Jimmy Säll 1c 4c Therese Kjellin 1c Laura

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i

Läs mer

Föräldraråd. Henkelstorps förskola. Tid 2015-02-09. Plats Henkelstorps. förskola. Närvarande: Kristina Malmkvist Susanne Persson Christel Magnusson

Föräldraråd. Henkelstorps förskola. Tid 2015-02-09. Plats Henkelstorps. förskola. Närvarande: Kristina Malmkvist Susanne Persson Christel Magnusson Föräldraråd Tid 2015-02-09 Plats Henkelstorps förskola Närvarande: Kristina Malmkvist Susanne Persson Christel Magnusson Sofia Ringkvist Nallen Viktoria Venbakken Kotten Anna Nilsson Kojan Hanna Karlsson

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll Sid 1 (1) Protokoll från styrelsemöte 2003-06-10 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

Vi repeterar de regler som vi kom fram till skulle gälla under elevrådsmöten.

Vi repeterar de regler som vi kom fram till skulle gälla under elevrådsmöten. Elevråd 2016-12-13 Närvarande: Saga 1a, Agnes 1b, Isak 2a, Emelie 2b,Thea 3a, Therese 3b, Tyra 4a, Lowe 4b, Isabella 5a, Max 5b, Hampus 6, Alva 6, Cecilia Jones, Sofia Sundström. Vi börjar med att gå en

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Välkommen till förskolan Kastanjen

Välkommen till förskolan Kastanjen Välkommen till förskolan Kastanjen Vi som arbetar på Kastanjen: Ettan: Hanna Eriksson, Monica Söder, Marita Adenvall telefon: 183 01 Tvåan: Linda Fäger, Sylvia Karlsson, Kristine Adolfsson telefon: 183

Läs mer

Brukarstyrelsemöte Roslättsskolan Svedala Kommun 2014-01-28 Plats: Roslättsskolan, Svedala

Brukarstyrelsemöte Roslättsskolan Svedala Kommun 2014-01-28 Plats: Roslättsskolan, Svedala Brukarstyrelsemöte Roslättsskolan Svedala Kommun 2014-01-28 Plats: Roslättsskolan, Svedala Närvarande: Närvarande (F) Anna-Lena Silow Närvarande (F) Katrine Borgelin Närvarande (F) Annika Hansdotter Närvarande

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Förskola/avdelning Fyrås förskola Ort Fyrås Hammerdal Ansvarig förskolchef Ewa Ottosson Kontaktinformation Fyrås förskola småfattran Fyrås 565 830

Läs mer

Förskoleklass Bubblan

Förskoleklass Bubblan Sida 1 av 5 Skarpnäcks skola Förskoleklass Bubblan Bulleribock telenr: 0761291067 Bubblan telenr: 0761294382 Öppning och stängningsfritids telenr: 50815626 Veckobrev 30 mars 2012 för vecka 14, 16 och 17

Läs mer

Kvalitetsanalys för Östbacka förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Östbacka förskola läsåret 2013/14 Datum 1 (10) Kvalitetsanalys för Östbacka förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

LOKALA STYRELSEN PROTOKOLL

LOKALA STYRELSEN PROTOKOLL LOKALA STYRELSEN PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

Protokoll föräldrarådet på Lilla Sätraskolan

Protokoll föräldrarådet på Lilla Sätraskolan Protokoll föräldrarådet på Lilla Sätraskolan 2015-09-22 Närvarande: Hans Stockselius (rektor) Hannah Fahlgren (biträdande rektor skola och fritidsklubb) AnnaCarin Söderhielm (2C) Khadidja Benarab (2C)

Läs mer

IGELKOTTENS VERKSAMHETSPLAN

IGELKOTTENS VERKSAMHETSPLAN IGELKOTTENS VERKSAMHETSPLAN Ht 2012- Vt 2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Arbetsplan för Snöflingan 2015_2016

Arbetsplan för Snöflingan 2015_2016 Arbetsplan för Snöflingan 2015_2016 Gruppens sammansättning Vi har 14 barn. 7 pojkar och 7 flickor. 1 barn födda 14 3 barn födda 13 9 barn födda 12 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Carina Johansson

Läs mer

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016 Verksamhetsplan för Vendestigens Förskola och Skola AB's Fritidsverksamhet 2015-2016 Fritidshemmet ska erbjuda en meningsfull fritid. En förutsättning för att barnen ska uppleva fritiden som rolig och

Läs mer

En gång i månaden har förskolan en arbetsplatsträff (APT). Tiden för detta möte är förlagd till kvällen så att all personal ska kunna närvara.

En gång i månaden har förskolan en arbetsplatsträff (APT). Tiden för detta möte är förlagd till kvällen så att all personal ska kunna närvara. UKF: Enhetsplan KYRKSKOLANS FÖRSKOLA 1. Verksamhetsbeskrivning Kort beskrivning av avdelningens/enhetens verksamhet. Avdelning: Läsår 2011/2012 Kyrkskolans förskola består av två avdelningar, 1-3 år med

Läs mer

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola p Reviderad 2015-08-09 Vår lokala likabehandlingsplan 2015 Järnforsens skola På Järnforsen skola arbetar vi tillsammans för att alla ska kunna gå till förskoleklass, skola och fritidshem med glädje och

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Sid 1(11) Protokoll från styrelsemöte 2009-09-28 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2004-02-09

Protokoll från styrelsemöte 2004-02-09 Protokoll Sid 1 (1) Protokoll från styrelsemöte 2004-02-09 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

VÅGA VILJAS MÅNADSBREV

VÅGA VILJAS MÅNADSBREV VÅGA VILJAS MÅNADSBREV OKTOBER 2012 Hösten är här för att stanna och vi njuter av klar luft, sol, regn, vattenpölar och all den roliga lek som oktober erbjuder på gården och i omgivningarna! Vi vill be

Läs mer

TEAMPLAN FÖR HT 2010 VT 2011

TEAMPLAN FÖR HT 2010 VT 2011 TEAMPLAN FÖR HT 2010 VT 2011 Avdelning - Lilla My Teamplanen beskriver den pedagogiska verksamheten utifrån de mål och målområden som anges i den lokala arbetsplanen. Den lokala arbetsplanen gäller för

Läs mer

Skolans namn: Vanstaskolan. Kommun: Nynäshamn. Kategori: Grundskola- F-6. Kontaktperson: Sonja Ericsson. Tema: Livsstil & hälsa

Skolans namn: Vanstaskolan. Kommun: Nynäshamn. Kategori: Grundskola- F-6. Kontaktperson: Sonja Ericsson. Tema: Livsstil & hälsa Skolans namn: Vanstaskolan Kommun: Nynäshamn Kategori: Grundskola- F-6 Kontaktperson: Sonja Ericsson Tema: Livsstil & hälsa Rapporten godkänd: 2009-11-26 08:53:31 Mål 1: Trygga raster Aktiviteter som har

Läs mer

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola och fritidshem Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016

Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Enheter Smultron 1-3 år Hallon 1-3 år Jordgubben 3-5 år Lingon 3-5 år Nyponrosen 1-5 år Kullerbyttan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Veckobrev v 4 KOM IHÅG

Veckobrev v 4 KOM IHÅG Veckobrev v 4 KOM IHÅG APT på måndag. Förskolan stänger då klockan 16.00. Stjärnan I veckan har barnen bakat. Barnen får själva röra ihop degen och arbeta den. Då vi delade upp degen i mindre bitar fokuserade

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Föräldraråd den 29 september 2009

Föräldraråd den 29 september 2009 Närvarande: Föräldraråd den 29 september 2009 Föräldrar: Maria Loeb, Helena Gustafsson, Henrik Marken, Anna-Lena Ringsbacka och Mariana Dovebrant. Elever: Hanna Dahlqvist, Rebecca Holmkvist, Anna Carlsson,

Läs mer

Tallbackens förskola

Tallbackens förskola Tallbackens förskola Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad 2014-12-01 Tallbackens förskola Postadress: Knivsta kommun Tallbackens förskola 741 75 Knivsta Besöksadress:

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2005-10-03

Protokoll från styrelsemöte 2005-10-03 Protokoll Sid 1 (9) Protokoll från styrelsemöte 2005-10-03 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-14-Vt-15

Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-14-Vt-15 Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-14-Vt-15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Protokoll fört vid möte med Hjulsbroskolans Idrotts och Föräldrarådsförening den 6 oktober 2010

Protokoll fört vid möte med Hjulsbroskolans Idrotts och Föräldrarådsförening den 6 oktober 2010 Protokoll fört vid möte med Hjulsbroskolans Idrotts och Föräldrarådsförening den 6 oktober 2010 Närvarande personal: Cecilia Persson Anna Jensen Marie Libom Bo Rogalin Rektor Lärarrepresentant Lärarrepresentant

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg, Familjedaghem

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg, Familjedaghem Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg, Familjedaghem Gruppens sammansättning Vi har 12 barn, 10 flickor och 2 pojkar 3 barn födda 14 1 barn födda 13 4 barn födda 12 1 barn födda 11 3 barn födda 10 Personal

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Lodet 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Lodet 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Lodet 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan skall

Läs mer

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Borgens förskola avdelning Örnen 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Örnen - 2015/2016 Enhet Örnen Förskoleverksamhet för 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare.

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare. ESKILSTUNA KOMMUN Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1 Plats och tid Hammargärdet kl. 17.00-19.00 Närvarande Helena Hall Blixt förälder Helena Ekman förälder Daniel Bohlin förälder Pernilla Olebring

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hällberga förskola 11 maj 2011

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hällberga förskola 11 maj 2011 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Hällberga förskola 11 maj 2011 Kommentar från Håll Sverige Rent 2011-05-11 19:28:37: Ni har relevanta mål och anpassade aktiviteter och era bilder avspeglar

Läs mer

Arbetsplan för Trollungens förskola och fritids 2009

Arbetsplan för Trollungens förskola och fritids 2009 Arbetsplan för Trollungens förskola och fritids 2009 Arbetsplanen gäller under 2009-2010 och utgår ifrån den aktuella skolplanen för Karlskrona kommun, läroplanen för förskolan (Lpfö 98) och läroplanen

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2011-2012 Inledning På Akvarellens förskola arbetar vi målmedvetet för att motverka alla former av trakasserier, diskriminering och annan kränkande

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Arbetsplan 2010 Gullberna Parks förskola

Arbetsplan 2010 Gullberna Parks förskola Arbetsplan 2010 Gullberna Parks förskola Innehåll: Allmänt om förskolan Arbetsplanens innehåll Arbetsplanens mål Lyckeby rektorsområdes lokala mål Allmänt om förskolan Gullberna Parks förskola består av

Läs mer

Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån

Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån Närvarande: Carina Nordberg, Jarle Petersen, Elisabeth Curtsdotter Nilsson, Leila Björk, Elisbeth Sundin, Helena Eklund- Snäll, Shna Abdulhamed,

Läs mer

TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010

TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010 TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010 BARNGRUPPEN BESTÅR AV: KANINGRUPPEN: Anki ansvarar för dessa barn. EKORRGRUPPEN: Elisabeth ansvarar för dessa barn. BJÖRNGRUPPEN: Monika ansvarar för dessa barn.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011. Ickorrbackens förskola

Kvalitetsredovisning 2010/2011. Ickorrbackens förskola Kvalitetsredovisning 2010/2011 Ickorrbackens förskola Agneta Lindbergh Förskolechef Norra förskoleenheten Sid 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning 3-4 2 System för kvalitetsarbete.4 3 Områden som ska

Läs mer

Välkomna till Midgårds förskola!

Välkomna till Midgårds förskola! Välkomna till Midgårds förskola! Midgårds förskola är en förskola för barn i åldern 1-5 år. Vi finns på Östergatan 24 som ligger centralt med närhet till allt. Förskolans verksamhet bedrivs i stora ljusa

Läs mer

Verksamhetsplan Borgens förskola Avdelning Draken 2015-2016

Verksamhetsplan Borgens förskola Avdelning Draken 2015-2016 Verksamhetsplan Borgens förskola Avdelning Draken 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Draken 2015-2016 Enhet Borgens förskola Draken 1-5 år Förutsättningar 23 barn

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Yllestad förskola Läsåret 2012/2013

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Yllestad förskola Läsåret 2012/2013 20120921 Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Yllestad förskola Läsåret 2012/2013 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Lagar och förordningar: Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013

Kvalitetsredovisning 2013 Kvalitetsredovisning 2013 Verksamhetsåret 2012/2013 Renfanans förskola Ansvarig förskolechef: Birgit Wikström 1 1. Förutsättningar Renfanans förskola Verksamhetsåret 2012/2013. Renfanans förskola ligger

Läs mer

Kvalitetsarbete. Teman - vårterminen 2015

Kvalitetsarbete. Teman - vårterminen 2015 Kvalitetsarbete Teman - vårterminen 2015 Förskolan Utsiktens kvalitetsredovisning våren 2015 Blåbär Blåbärens kvalitetsredovisning om tema skräp våren 2015 Under några veckor har blåbärsbarnen fått arbeta

Läs mer

Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM

Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM Arbetslaget skall föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan

Läs mer

Hagaströmsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hagaströmsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Hagaströmsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Kristina Hjertberg, Birgitta Brandt och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Välkommen till Lejonets förskola

Välkommen till Lejonets förskola Välkommen till Lejonets förskola Vi önskar dig och ditt/dina barn välkomna till Lejonets förskola. På Lejonets förskola arbetar vi för att alla barn ska: tycka att det är roligt att komma till förskolan

Läs mer

Välkommen till förskolan Kastanjen

Välkommen till förskolan Kastanjen Välkommen till förskolan Kastanjen Vi som arbetar på Kastanjen: Ettan: Linda Densborn, Helena Malm, Isabelle (Isse) Magnusson telefon: 183 01 Tvåan: Linda Fäger, Nina Antonsson, Vikarie telefon: 183 02

Läs mer