PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2010-11-08"

Transkript

1 Datum Sid 1(11) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget. Dag och tid kl Plats Bollstanäs skola, skolans personalrum Närvarande Sami Laukström Ordförande Catharina Jogården Louise Kendrick Maria Tuvesson Åsa Rademacher Erik Huusko Håkan Lönnqvist Rektor Madeleine Bensing Personalrepresentant Eva Vesterman Personalrepresentant Irja Johnson Personalrepresentant Susanne Ingendou Personalrepresentant Frånvarande Fredrik Dahl Elevrådet Meilin Pey Elevrådet Marie Halldin Anna Ankarberg Dagordning 1191 Val av protokollförare 1192 Dagordning 1193 Föregående protokoll 1194 Elevrådet 1195 Lokala styrelser Eva Datta från föreningen Barnverket 1196 Åtgärdslista 1197 Rapporter 1198 Nya lokaler Bollstanäs skola 1199 Mässan 1200 Verksamhetsplan , inkl. kvalredovisningen 1201 Förskolan Borgen 1202 Övriga frågor 1191 Val av protokollförare och justeringsman Beslut: Till protokollförare valdes Catharina Jogården. Sami Laukström och Håkan Lönnqvist utses att justera protokollet Dagordning Godkändes Föregående protokoll Godkändes Kommentar avseende hemsidor, dessa fungerar inte tillfredsställande. Varje avdelning ska ha en redaktör. Resurser finns avsatta enligt HLÖ. Fler i personalen behöver dock utbildning.

2 Datum Sid 2(11) 1194 Elevrådet Elevrådet har haft möte och lämnar följande information och önskemål till styrelsen. Elevrådet har besökt skolans matleverantör Fazer Amicas centralkök på Löwenströmska och sedan lämnat en skriftlig rapport. Elevrådet önskar köpa in fler bollar. Diskussion om att hålla snyggt på toaletterna som är nyrenoverade i gymnastiken och matsalen. Uppmanar alla att inte knöla ihop papper utan att lägga dem platta i pappersinsamlingen. Det sparar mycket plats och därmed också pengar i minskade tömningsavgifter Lokala styrelser Eva Datta från föreningen Barnverket Styrelsen hade besök av Eva Datta som till vardags är lärare, men också djupt engagerad i föreningen Barnverket, I nätverket finns bl a mycket kunskap om föräldrasamverkan och lokala styrelser. Eva berättade om bakgrunden till nätverket som idag är en förening. Diskussion om nya skollagen, huvudmannaskapet för skolan, skolinspektionen, kvalitetsarbetet. Alla överens om att föräldraengagemang är en styrka som ger bättre kvalitet i skolan. Detta är vårt främsta argument för att utveckla Bollstanäs vid dialog med tjänstemän och politiker. I Nynäshamn pågår just nu ett forskningsprojekt om Lok Styr på Tallbackaskolan som startat upp en styrelse sedan ca 1 år tillbaka. De har ännu inte riktigt hittat sin form. Margaretha Kristoffersson, Umeå Universitet är ansvarig för studien. I Tallbacka finns även en adjungerad plats för en representant från Barn- och utbildningsnämnden. En intressant koppling som för politiken och kommunen närmare lokala styrelsen. M Kristoffersson är mycket erfaren kring föräldrasamverkan och också lokala styrelser Beslut: Håkan bjuder in henne till möte under vintern för att få nya idéer till vårt arbete och framförallt till arbetsordningen 1196 Åtgärdslistan 78 Inget 82. Klockan fungerar inte alltid, problem främst vid kylan. 83. Städningen fungerar bra i matsalen. Toaletter äntligen uppfräschade. Punkten stängs. 84. Se separat punkt. 85. Vårt förslag till ny arbetsordning (från 2006) är ej godkänd av kommunstyrelsen, som ville avvakta utgången av försöksperioden med lok styr. I nya skollagen finns lok styr kvar, men med den förändringen att de inte får ha föräldramajoritet. Detta gäller from 1 aug Bollstanäs skolor behöver ta fram ett mer aktuellt förslag som stämmer med skollagen. 86. Skadegörelsen har varit mycket omfattande på Borgen. Möte med förskolan, polisen och säkerhetschefen i kommunen. Flera åtgärder beslutade, bla belysning (pågår), ökad rondering. Förslag seminarium för föräldrar kring alkohol och unga Samverkansmöten behövs igen för att få igång nattvandrare mm. 87. Likabehandlingsplanen Likabehandlingsplanen förslag visades. Diskussion kring termer och tydlighet kring åtgärder. Återremittering till arbetsgruppen. Föräldrarna behöver bättre information om hur skolan arbetar. Personalen anser sig ha mycket goda rutiner för att hantera problem med trakasserier och mobbing. Håkan ser över hur kommunikationen kan förbättras och återkommer med förslag Kartläggning av konfliktpunkter i utemiljön bör göras. Beslut Likabehandlingsplanen färdig för beslut till nästa möte.

3 Datum Sid 3(11) 1197 Rapporter Utskickade sedan tidigare. Se även separata punkter nedan. Politikerkontakterna bör förnyas för att visa vår roll. Maten Skolan Louise och Åsa har haft möte med Birgit Välimäki för att fördjupa sig i rutinerna när maten beställs. Mötet var även för att få en inblick i vad Fazer/Amica erbjuder i matväg en normal skolvecka. Det finns mycket synpunkter på vad som beställs. Ett möte med restaurangchef Mats Hansson, Fazer Amica, Håkan Lönnqvist, Birgit Välimäki, Louise Kendrick samt Åsa Rademacher är fastställt till den 10/11 för att se vad vi som kunder till Fazer Amica kan förändra/förbättra. En genomgång om tillsatsämnen, tillagningssätt samt råvaror kommer också ingå. Syftet är även att få en djupare inblick i den problematik som elever/personal/föräldrar påpekat, d vs att eleverna ej får äta sig mätta, mellanmålsalternativ mm Namninsamlingen till förmån för tillagningskök är slutförd och vi uppnådde drygt 500 namn. Väsby Välfärd har tagit intryck av den och nu finns ett policy beslut och ett konkret beslut för Bollstanäs skola avseende tillagningskök. Maten i förskolan Matgruppen har beslutat att gå ut med information till föräldrar på Borgen om positiva framsteg som görs inom matområdet samt relevant matfakta (denna gång bla att Mirja nu köper in 10 basvaror ekologiskt). Syftet är att synliggöra vad som görs och hålla föräldrar ajour. Matgruppen har som mål att KRAV-certifiera Borgen och Bollen. Nya regler kommer från 2011, vilket innebär att man måste öka antalet produkter till 15 eller motsvarande 25% av inköpta produkter. Detta stämmer väl med kommunens mål om inköp av 25% ekologisk mat till verksamheterna Nya lokaler skolan T&F har inte förstått de befogenheter som Lok St har och inte svarat på de frågor som vi haft. Efter påtryckningar hölls ett möte 28 okt där båda cheferna för Väsby Välfärd, Agneta Jörbeck och Teknik och Fastighet, Thomas Thunblom samt även PL Christer Johansson deltog. Från styrelsen deltog CJO och HLÖ. Mötet var mycket bra och det var tydliga besked. Kommunen har beslutat att tillagningskök ska finnas, (ett mindre som räcker till skolan, inget annat). Detta är ett principbeslut som gäller framöver. Man är mycket mån om att profilera skolan och miljöriktighet. AJÖ tar ansvar för att ta fram en kommunikationsplan för projektet. Behovet av information är mycket stort redan nu även om inte alla beslut är formellt tagna och genom att starta kommunikation redan nu minskas ryktesspridning och när väl byggprojektet och evakueringen startar är alla införstådda och trygga med processen. Evakueringen kommer troligtvis att ske till runda parkeringen samt förlängning av Sjövpaviljongen. T&F ansvarar för att fram plan. Ang bygglov så är detta inlämnat till Stadsbyggnadskontoret och bedöms enligt TTH inte innebära några problem. Det som kan störa processen är ev invändningar från grannar till skolan. CJO tog även upp idrottshallen och beklagar att kommunen inte utnyttjar möjligheten till en sporthall. Befintlig gymnastiksal är inte funktionell och inte värd att lägga några investeringspengar i att förbättra. Om vi vill driva detta så krävs bearbetning av politiker och Fritidsförvaltningen. Detta bör i så fall göras tillsammans med BSK.

4 Datum Sid 4(11) Vi har stora möjligheter att själva utforma utemiljön och sätter vår miljöstämpel på den. Förslag från T&F att vi bildar (i ett senare skede) en grupp som kan arbeta in miljöfrågor i utemiljön Mässan Hanns ej med på mötet 1198 Verksamhetsplan , inkl. kvalredovisningen Hanns ej med på mötet Övriga frågor Vid protokollet Catharina Jogården Justeras Sami Laukström Håkan Lönnqvist

5 Datum Sid 5(11) ÅTGÄRDSLISTA/BESLUTSLISTA Syftet med åtgärdslistan är att dokumentera alla verkställda och icke verkställda beslut Kolumnerna innehåller i tur och ordning: Löpnummer, datum för när resultatet/åtgärden identifierades, vem som är ansvarig för resultat/åtgärden, klartidpunkt, om åtgärden är avslutad eller inte och till sist ett kommentarfält. I Status-kolumnen används Ö (Öppen) för ej avslutad aktivitet och S (Stängd) för avslutad aktivitet. Ändrad klartidpunkt anges genom att sätta in ny klartidpunkt och behålla den gamla under. Vid behov skrivs in en kommentar till den ändrade klartidpunkten i kommentarfältet. Senast uppdaterad: Nr Datum Resultat/åtgärd Ansvarig Klar Status Kommentar ÖPPNA PUNKTER Önskemål om att starta en fond för sponsring (från privatpersoner) Ekonomisk förening Manuell ringklocka på skolgården Marie 1011 Ö Vårt alternativ är Ekon förening. Föräldraledarmöter och suppl. diskuterar vidare. Sami och Marie startar upp. Håkan 1010 Ö Klockan ändrad enl. önskemål, och prövas nu. Offert för att få manuell ringmöjlighet kommer inom kort Nya lokaler skolan Catharina 1006 Ö Projektgrupp bildad, Catharina Jogården deltar. Upp i nämnder och utskott under oktober Ny arbetsordning Ordf 1102 Ö Vår arbetsordning är ej godkänd av kst. Pga nya skollagen där Lok Styr ej får ha föräldramajoritet måste vi ta fram en ny och mer aktuell arbetsordning Säkerhet Borgen Håkan 1012 Ö Arbete med belysning pågår. Ökad rondering. Förslag seminarium för föräldrar kring alkohol och unga Samverkansmöten behövs igen Likabehandlingsplanen Håkan / Erik 1012 Ö Förslag visades. Diskussion och återremittering till arbetsgruppen. Färdigt för beslut till nästa möte. STÄNGDA PUNKTER (fr.o.m. 2009, äldre punkter finns arkiverade på hemsidan) Städning matsalen Sami kontaktat Kenneth Sami 1006 S Nya städningsrutiner införda. Sista koll under oktober innan punkten stängs Miljöinspektören har vart på besök Utemiljön skolan ta fram Carina 0905 S Flyttas till projektet Nya Lokaler skolan förslag till kommunen Trafikvecka Carina 1006 S Temavecka kring trafiksäkerhet BORGEN- Utökning av gården mot gamla festplatsen Arbetet fortskrider. Enheten ska vara med och betala staketet. Malin Marie/ Håkan S Datum trafikdag: 22 april fastställt. Genomför mha föräldrar under ledning av Morgan Axelsson och Tomas Kyletoft

6 Datum Sid 6(11) 1. Rapport -skola 2. Rapport - fritids 3. Rapport föräldrarådet - skola 4. Rapport - förskola 5. Rapport föräldrarådet - förskola 1. RAPPORT SKOLA Förskoleklass Svanen och Hägern Vi hälsar vår nya kollega Carina Pajarinen välkommen till oss! Susanne Loy arbetar förmiddagar i våra förskoleklasser. Vi har blivit fotograferade i respektive grupp. Grupp 1 har haft avslutning på simskolan. Grupp 2 har börjat åka till simskolan. Vi arbetar vidare med språklig medvetenhet, ljud, ordpussel, meningar etc. Ritar och skriver egna sagoböcker. Matematisk medvetenhet, matematik i vår vardag, lång-kort, liten, stor etc. Vi tränar nu på sånger till vår höstfest i slutet på november. Vi leker rollekar, konstruktionslekar och syr kuddar, dukar och egna ritade djur. Sjöfåglarna Carina har kommit som ny personal och vi har under månaden arbetat ihop oss. På rörelsen i gymnastiksalen har vi lekt lekar och övat på samarbete. Vi har varit ute mycket och lekt. Inneaktiviteter: Pusslat,spelat spel,byggt,ritat och klippt. Självfallet har vi värnat om den fria leken och har sett lite nya konstellationer. Åk 1- åk 5 Fredag 22/10 hade hela skolan en gemensam FN-sångsamling i gympasalen, då även skolkören uppträdde. De flesta klasser har varit på musikklassernas musikal på Vilundateater. 1:orna arbetar med temat Frukt- och fröspridning. Eleverna skriver egna händelseböcker. De arbetar kontinuerligt med materialet Tillsammans: om att visa hänsyn och ta ansvar. 2:orna har varit på bondgårdsbesök där det bl.a. fanns många kor. De har varit på ICA och fått veta mycket om frukt. De arbetar med temat Hösten, räknar addition -.och subtraktionstal och skriver många berättelser. 3:orna: arbetar med forntiden och har varit på forntidsutställningen på Naturhistoriska museet, där de också såg film om dinosaurier på Cosmonova. De ska snart till Tekniska museet och uppleva 4d-bio om byggteknik i världen. Där får eleverna också pröva på byggteknik. 4:orna: har varit med om ett spännande Vikingaäventyr i Runbyskogen. De arbetar med både Vikingatiden, kartan och Sverige. De har temalektion med blandade grupper från båda klasserna 1 ggn/veckan. Där har de tillverkat båtar, runstenar och dramatiserat gudasagor. Nu följer temat Teknikspanarna. På musiken spelar dom ukelele. 5:orna: har börjat skriva berättelser till Nobel. De har arbetat med länderna i Norden, och är nu igång/ska börja med Människokroppen. De håller också på med Teknikspanarna. 2. RAPPORT FRITIDS Bofinken Sjöpaviljongen Vi fortsätter med temat sjötavlor. Idrottslyftet har varit här och barnen har fått möjlighet att prova på pingis, basket och streetdance. Detta var mycket uppskattat. Vi är ute mycket och spelar fotboll och king

7 Datum Sid 7(11) out. Vi har haft två fritidsråd, där barnen själva är med och påverkar sin fritid. Barnens idéer sitter uppsatta som sjöstjärnor på väggen. Vi sätter en liten plupp på varje aktivitet som genomförts. Bumerangen Vi började hösten med att hälsa all fyror och femmor välkomna till oss på Bumerangen. Alla barn har fyllt i en intresseenkät. Dessa sammanställdes till intressetavlor som nu hänger inne på fritids. Vår första planerade aktivitet är obligatorisk för treorna (ett gemensamt tema för skola och fritids). De gör svamptavlor. De fyror och femmor som vill göra tavlor får naturligtvis göra det. En förälder rensade hemma och kom till oss med en flyttkartong full med spel. Detta resulterade i att barnen spelar mer. Aktiviteter som fortfarande är populära är att bygga pärlplattor och göra pärldjur. Tisdagar är vår utedag vi har bland annat lekt general och spion, spelat brännboll och varit vid stranden där barnen har byggt sandslott och spelat kubb. Ute på gården är det många som väljer att spela King Out. Vi har fortsatt samarbete med idrottslyftet, barnen har fått prova på pingis, bowling, Street dance och basket. Intresset för pingis väcktes och nu spelas det i ett av klassrummen. I gympasalen har barnen haft dansstop, killerboll, spökboll och olika kullekar. I slutet av september arrangerade Bumerangen den årliga Minimaran. Våra barn höll i uppvärmningen i Bananlekparken och många deltog i loppet. En grupp barn hade ansvar för mysdagen i september. Då valde de att titta på film på smartboarden. På mysdagen i oktober blev det Talang och Maskerad. Till vårt drop in i slutet av oktober bakade barnen äppelpaj. Björnen Vi har sprungit Minimaran och det var mycket lyckat och roligt. Brandängen och " Bippen" har vi varit iväg till och lekt olika lekar som barnen valt. På fritidsgympan väljer barnen tillsammans med oss olika kull och samarbetslekar och även smyg och lyssnarlekar. De flesta barnen har gjort färdigt sina naturtavlor som vi arbetat med efter det att vi varit till skogen och samlat material till dem. Barnen gör olika pärldjur, armband och även pärlplattor i olika motiv. Våra utvecklingssamtal har vi också haft som nu nästan är färdiga. 3. RAPPORT FÖRÄLDRARÅDET SKOLA Följande punkter diskuterades. Bygget av nya skolan Information kring bakgrunden till namninsamlingen för tillagningskök i den nya skolan. Frukosten som serveras på skolan + fruktstunden på fm Lilla Nobel Brister i överföringen mellan Bollstanäs skola och Grimstaskolan Skolans Likabehandlingsplan, Friends och kamratstödjare Flera rastvakter Minnesanteckningarna biläggs protokollet. 4. RAPPORT FÖRSKOLA Bryggan Oktober gick med svindlade fart. Alla avdelningar har kommit in i sina rutiner och arbetet sätter sig mer och mer, men är också i ständig förändring efter barnens behov och intressen. Samarbetet över avdelningarna är också i ständig utveckling och pedagogernas kompetenser tas tillvara på detta sätt och barnen har fått nya kompisar och känner trygghet med andra vuxna. Språket och matematiken (lpfö98) finns överallt, på samlingar, i våra fasta aktiviteter, i den fria leken, när vi äter och dukar, när vi klär på oss och pratar om vad vi gör, räknar fingrar som ska på plats i den lilla vanten, hämta din röda jacka... Har ni tänkt på att t.ex påklädning innehåller också teknik, att dra upp en dragkedja, knäppa en knapp... Fotografen har varit här och tagit gruppkort och individuella kort, men som vanligt tar vi själva mycket kort och dokumenterar både vad vi gör på dagarna och synliggör barnens lärande både för er föräldrar, för barnet själv och pedagogerna använder sig av dokumentationen i vår utvärdering och planering.

8 Datum Sid 8(11) 05:orna fick besök i skogen på en av deras utflykter, både Mulle och Skräp-Lisa dök plötsligt upp. Mulle bad om hjälp med att göra en skylt till igelkotten som gömmer sig i en lövhög på vintern. De bjöd också på älgbajs till den som ville/vågade prova. Så tillbaka på förskolan var det full aktivitet med att göra i ordning skylten för att sen bära ut i skogen vid nästa tillfälle. Utvecklingssamtal håller som bäst på att genomföras på alla avdelningarna, nytt för i år är att det är förskollärarna som håller i dessa efter att hela arbetslaget tillsammans har gått igenom och pratat ihop sig om alla barnen. Många utav pedagogerna varit på matematikföreläsning för att få ytterligare inspiration hur vi kan jobba med detta med era barn. Borgen Oktober gick i rasande fart. Alla avdelningar har kommit in i sina rutiner och arbetet sätter sig mer och mer, men är också i ständig förändring efter barnens behov och intressen. Språket och matematiken (lpfö98) finns överallt, på samlingar, i våra fasta aktiviteter, i den fria leken, när vi äter och dukar, när vi klär på oss och pratar om vad vi gör, räknar fingrar som ska på plats i den lilla vanten, hämta din röda jacka... Har ni tänkt på att t.ex påklädning innehåller också teknik, att dra upp en dragkedja, knäppa en knapp... Fotografen har varit här och tagit gruppkort och individuella kort, men som vanligt tar vi själva mycket kort och dokumenterar både vad vi gör på dagarna och synliggör barnens lärande både för er föräldrar, för barnet själv och pedagogerna använder sig av dokumentationen i vår utvärdering och planering. Sleipner har avslutat sitt tema om barkbåtar som startades upp genom barnens inflytande (lpfö98) då de tog bort barken från våra stubbar på nya gården. Idén föddes då till att det skulle bli båtar. Det utvecklades snabbt och alla barnen gjorde egna båtar med segel. Det både borrades, klipptes och snickrades och när alla var klara sjösattes dom i Norrviken av stolta barn och vuxna. Eftersom barnen kom på att de faktiskt ville ha sina båtar kvar som de lagt ner så mycket arbete på bands snören fast så att det gick enkelt att få tillbaka dem till land igen. Detta kunde man också ta del utav i lokaltidningen i form av bilder. Utvecklingssamtal håller som bäst på att genomföras på alla avdelningarna, nytt för i år är att det är förskollärarna som håller i dessa efter att hela arbetslaget tillsammans har gått igenom och pratat ihop sig om barnen. De äldsta barnen har haft sin årliga spökfest med både spöken, häxor och lejon. Alla pedagoger har genomgått utbildningen Första hjälpen & Barnolycksfall och flera utav pedagogerna har också varit på matematikföreläsning för att få ytterligare inspiration hur vi kan jobba med detta med era barn. 5. RAPPORT FÖRÄLDRARÅDET FÖRSKOLA Diskussion om Sleipner många oroar sig för barnen som inte syns. Lokalerna är inte anpassade till antalet barn. Toaletterna och hygienen är undermålig Föräldrarådet anser att barngrupperna är för stora. Ytterligare en resurs finns nu på avdelningen, men gruppen i sin helhet är för stor. Föräldrarrådsrepresentanterna föreslår för styrelsen ett fortsatt aktivt arbete för att lösa grunden till problemet, stora barngrupper. Representanterna föreslår en paviljong. Dialogmötena är ett bra tillfälle att träffa politikerna. Om man är ett stort antal föräldrar som uppvaktar samtidigt kan det ge effekt. Nya Bollstanäs skola - Marie beskrev den nya skolan Fixardagen är bra för sammanhållningen och det är ett tillfälle att samla in pengar som går till något på dagis. Klart avs Bryggan, osäkert vem som driver på Borgen. Hemsidan måste hållas mer aktuell. Uppsyn nya gården på Borgen Matgruppen söker representant på Bryggan. Även andra som är intresserade får gärna delta i arbetet. Bilar vid förskolorna - Dubbelparkering, stort antal bilar, förbudsskylten på kommunal gata felaktig det skulle minska trycket på Ringblomsvägen om trafiken kunde spridas ut lite.

9 Datum Sid 9(11) Minnesanteckningar Föräldraråd Bollstanäs Skola Närvarande: Louise Kendrick Lokala Styrelsen Marie Halldin Lokala Styrelsen Helena Müller 2:an Pluto Helen Snäckerström 1:an Lejon Tony Hulthén 4A Jessica Westning 1:an Tiger Maria Håkansson 1:an Lejon Nina Helli 3:an Eken Elisabet Pettersson 6-års Brunbjörnen Therese Frank 6-års Brunbjörnen Therese Eriksson 6-års Isbjörnen Lisa Stendahl 2:an Jupiter Mari Ganson 3:an Björken Ulrika Kjell 6-års Hägern Cecilia Knudsen Mörk 6-års Hägern Björn Rothstein 2:an Jupiter Jeanette Saveros 6-års Brunbjörnen Caroline Aronsson 3:an Eken Malin Engström 4B Anne Kendrick 6-års Svanen Mejl-listor Insamling av mejl-listor i klasserna. Föräldrarådsrepresentanterna ansvarar för att få in dessa med hjälp av undertecknad. Läsårets föräldrarådsmöten/kalendarium nästa föräldrarådsmöte 25/11. Svårt att hinna med ytterligare ett möte innan jul. Förslag på att bjuda in rektor och biträdande rektor varannan till var tredje gång mottogs positivt. Datum för vårens möten meddelas nästa gång. Kort genomgång av Kalendarium för läsåret som innefattar Lilla Nobel, Bilfri dag och Klasskannan. Rektor och biträdande rektor kommer att närvara vid nästa föräldrarådsmöte. Bygget av nya skolan Information om nya skolan, beslutsprocessen under hösten och förskjutna tidsplanen med planerad inflyttning januari Kort beskrivning av nya skolbyggnaden och att det i nuläget inte finns färdiga planer för evakuering, projektering och byggentreprenör. Många föräldrar uttryckte en oro för hur barnens vardag kommer att påverkas under byggtiden. Representant från Lokala Styrelsen träffar 28/10 chefen för Teknik och Fastighet och chefen för Väsby Välfärd m.fl för att diskutera skolbygget och ställa frågor. Ritningar på nya skolan kommer att visas på nästa föräldrarådsmöte. Namninsamling-Tillagningskök Information kring bakgrunden till namninsamlingen för tillagningskök i den nya skolan. Diskussion kring att vi sitter fast i ett avtal med Fazer Amica och hur mycket vi som enskild skola kan påverka det. Har skolan en matpeng och har man räknat på vad det kostar att ta maten från storkök jämfört med att laga själv? Detta är något som föräldrarådet gärna ser att styrelsen eller skolan tittar vidare på. Styrelsen arbetar vidare med frågan. Diskussionen gick snabbt över till att handla om frukosten som serveras på skolan. De föräldrar vars barn äter frukosten uttryckte ett starkt missnöje kring vad som serveras. Tisdagar och torsdagar är det mackfrukost som består av limpa och lättmjölk. Lämpligheten att servera denna typ av bröd samt att både mjölk och smör är lättprodukter protesteras det starkt emot. Många av barnen som äter frukost är förskoleklassbarn som äter lunch sist och står sig inte på denna frukost. Tidigare serverades gröt men det kan inte, om rätt uppfattats tillagas längre då antalet barn ökat kraftigt. Man saknar grönsaker som pålägg och laktosfria alternativ då det serveras fil. Någon förälder har haft önskemål att ta med egna smörgåsar till sitt barns frukost men fått till svar att detta inte är möjligt. Man efterfrågar även mer personal under frukosten som upplevs mycket rörig. Kan det vara ett alternativ att anmäla sitt barn dag för dag till frukosten för att underlätta för personalen då antalet barn som äter frukost varierar under veckan? Anna-Lena har kontaktat frukostpersonal samt kökspersonal som gör frukostbeställningen. Åtgärd: Fullkornsbröd, knäckebröd. (Pålägg och någon grönsak serveras varje dag redan nu.) Skolan har sedan

10 Datum Sid 10(11) längre tillbaka bestämt brödsort och ledningen visste inte att det trots detta beställs söta limpor? Anna- Lena ska undersöka så att det även är rätt brödsort till mellanmålet som serveras. Fil som alternativ 3 dagar i veckan kan serveras oftare. En förklaring till att det serveras mjölk tisdagar o torsdagar är att förskoleklassbarnen ska iväg på simskolan och behöver ha mat i magen. Det har serverats fil men då har de inte tagit sig tid att äta. Nu hinner de få i sig åtminstone smörgås och mjölk. Man ska se över grötalternativ på prov. Självklart skall det finnas laktosfria alternativ till de mejeriprodukter som serveras. Personal som arbetar på frukosten upplever inte frukoststunden som rörig. Håkan undersöker möjligheten att bemanna upp med en personal från kl Förslaget att anmäla barnen till frukosten i förväg mottogs positivt. Marie-Louise ska tala med alla frukostföräldrar om både mat och hur man upplever morgonstunden. Louise Kendrick och Åsa Rademacher från Styrelsen skall tillsammans med Håkan träffa restaurang gruppchefen på Fazer-Amica Löwenströmska v.45 för fortsatt dialog om skolmaten. Diskussion även kring fruktstunden på fm där många föräldrar upplever att det inte räcker med enbart frukt för de yngsta barnen som äter lunch sent. Det framkom stora variationer mellan grupperna. Vissa fröknar godkänner enbart frukt medan andra tillät smörgås. En gemensam policy för alla grupper efterfrågas. Beslutas att smörgås till fruktstunden är tillåtet. Ledningen pratar med personalen om detta. Lilla Nobel Lilla Nobel kort information kring dagen. Prisutdelning i gymnastiksalen och lunch vid dukat bord. Ca 10st föräldrar behövs mellan kl för att iordningställa matsalen och servera barnen. Anmälan via mejl till undertecknad. Övriga frågor -Förälder som hade barn i femman förra läsåret och som nu börjat i Grimstaskolan påpekar brister i överföringen mellan Bollstanäs skola och Grimstaskolan. Lärarna på Grimsta har inte fått information om barnen som det var sagt, vilket kommit fram under höstens utvecklingssamtal. Samma sak upplever föräldrar i fyran vars barn lämnat skolår 1-3 och bytt lärare. Vart tog den röda tråden vägen som enheten arbetar med och som skall följa barnen genom skolgången? Brister i överföringen till Grimstaskolan samt från skolår 3 till 4 är sedan tidigare känt och det skulle därför vara förbättrat inför detta läsår. Håkan tar med sig kritiken och följer upp varför det åter brustit i kommunikationen mellan lärarna. Likabehandlingsplan Har skolan någon mobbningsplan? Flera föräldrar vittnar om att barn varit utsattaoch att detta inte har uppmärksammats. Ligger ansvaret hos lärarna i första hand eller rektor? Skolans Likabehandlingsplan är nu reviderad efter kritik från skolinspektionen. En arbetsgrupp bestående av personal på skolan och representant från Styrelsen har arbetat med planen. Rektor ansvarar för att ett mobbningsärende utreds, åtgärdas och följs upp enligt skolans rutiner. Elevstödsteamet avgör om det är ett mobbingfall varpå antimobbingteamet sammankallas av rektor. Om problemet kvarstår trots insatser från antimobbingteamet informeras elevstödsteamet som kallar till elevvårdskonferens där åtgärdsprogram upprättas. Skolan har ansökt om extra bidrag från kommunen för att komma igång med Friends och kamratstödjare. Rastvakter Finns det möjlighet att ha flera rastvakter? En oro finns att det inte är möjligt att övervaka och ha kontroll över alla platser på skolgården i dagsläget. Kan man ta in extraresurser i form av ungdomar eller pensionärer från ex Röda Korset eller andra frivilligorganisationer? Rastvakterna har börjat använda gula västar för att vara mer synliga ute på skolgården. Man har även börjat cirkulera mer och det finns alltid en rastvakt nere på fotbollsplanen. För närvarande finns 6 rastvakter ute på 10-rasten då ca 300 elever vistas ute. Önskvärt att ytterligare personal finns ute då, vilket Håkan skall verkställa. Möjlighet att ta in extra personal på lönebidrag finns för detta ändamål och är på gång. Man har även sett över så att det alltid finns någon vuxen ute när fyrorna skall in från rast och femmorna skall ut på rast.

11 Vid pennan, Louise Kendrick Datum Sid 11(11)

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

1644 Val av protokollförare, ordförande och justeringsman Katarina valdes till ordförande, Jens till sekreterare, Håkan valdes till justeringsman.

1644 Val av protokollförare, ordförande och justeringsman Katarina valdes till ordförande, Jens till sekreterare, Håkan valdes till justeringsman. LOKALA STYRELSEN PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 2. Verksamhet/förskola: Fyrklöverns Montessoriförskola Ättekulla Ansvarig skolchef/rektor: Stellan Hagström 3. Organisation och förutsättningar Förskolan hyr

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN KVALITETSREDOVISNING 07-08 TREKANTEN förskola grundskola F-6 fritidshem Trekanten den 13 oktober 2008 Ann-Charlotte Nilsson Rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2007/2008 Inom barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 Elever ställer frågor till Järfällas politiker och tjänstemän Den årliga barnhearingen är en del i Järfällas arbete med att öka elevernas inflytande i skolan och i samhället

Läs mer

Björnmossans Förskola

Björnmossans Förskola Mariefredsnämnden Mariefredskontoret Björnmossans Förskola Mariefreds Förskoleenhet Kvalitetsredovisning läsåret 2009-10 Verksamhetsplan/utvecklingsplan läsåret 2010-11 Jeanette Elgén, Förskolechef Britt

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdeshandlingar

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdeshandlingar Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdeshandlingar 2010-02-22 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2010-02-01 Emelie Cederqvist 08-590 977 08 Dnr: Fax 08-590 890 77 BUN/2010:4 Emelie.Cederqvist@upplandsvasby.se

Läs mer

Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan

Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan Kvalitetsredovisning läsåret 2009-2010 Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan Innehållsförteckning I. Klippan Öster läsåret 2009-2010 s 3 II. Organisation s 4 Ledningsgrupp Administration

Läs mer

Anna Frändestam, Ekerö Johanna Lindvall-Jeppås, Sollentuna Vecka 11-13 år 2013. Johannes Petri skola Nacka

Anna Frändestam, Ekerö Johanna Lindvall-Jeppås, Sollentuna Vecka 11-13 år 2013. Johannes Petri skola Nacka Anna Frändestam, Ekerö Johanna Lindvall-Jeppås, Sollentuna Vecka 11-13 år 2013 Johannes Petri skola Nacka Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 VÅGA VISA... 3 SAMMANFATTNING... 4 Starka sidor...

Läs mer

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Här nedan redovisas frågor inkomna på mötet och via mejl samt svar. De synpunkter som inkommit redovisas inte här men tas med i arbetet.

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2005-2006

Kvalitetsredovisning läsåret 2005-2006 Kvalitetsredovisning läsåret 2005-2006 Inledning... 2 Mål för läsåret 2005-2006... 4 Resultat och måluppfyllelse... 5 Elevinflytande... 5 Föräldrainflytande... 5 Åtgärder för utveckling... 5 Bilagor...

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Kolhuggarens förskola Åstorp Granskning genomförd i november 2014 av Ann Jonsson och Maria Nord Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Kolhuggarens förskola är en kommunal

Läs mer

Kvalitetsredovisning 20010-11

Kvalitetsredovisning 20010-11 Kvalitetsredovisning 20010-11 Råby förskola Tillsammans med skola och fritidshem är vi där för ditt barn. Innehållsförteckning 1. FÖRUTSÄTTNINGAR - STRUKTUR 1.1 Inledning - Grundfakta om förskolan - Underlag

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010 Marstrandshagens förskola, Nora kommun

Kvalitetsredovisning 2010 Marstrandshagens förskola, Nora kommun Kvalitetsredovisning 2010 Marstrandshagens förskola, Nora kommun Arbetsgång för kvalitetsarbetet Rektor och utvecklingspedagog lämnade ett förslag på prioriterat målområde till arbetslaget, tillsammans

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013/2014

Kvalitetsdokument 2013/2014 Kvalitetsdokument 2013/2014 Innehållsförteckning Kvalitetsdokument 2014 1 Inledande frågor... 3 1.1 Utvecklingsområden på skolan... 3 1.2 Framgångsfaktorer och goda exempel... 5 1.3 Hur ser det systematiska

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN LÄSÅRET 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...4 Organisation och förutsättningar...4

Läs mer

Information från förskolan Båten Augusti 2014

Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information och viktiga datum Kajutan 070-169 85 18 Ankaret 070-169 83 98 Åran 070-169 83 99 Bojen 070-169 85 15 Bryggan 070-169 84 00 Seglet 070-169 85 14

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Britt-Marie Hansson Lähdet, Tyresö kommun Anne Hedlund, Danderyds kommun Heléne Portnoff, Tyresö kommun Vecka 45-46, 2010 Helena Boussard, Nacka kommun Berit

Läs mer

Vilans skola f-6 Nacka. Anna Frändestam, Ekerö Karin Nordblom, Upplands Väsby

Vilans skola f-6 Nacka. Anna Frändestam, Ekerö Karin Nordblom, Upplands Väsby Vilans skola f-6 Nacka Anna Frändestam, Ekerö Karin Nordblom, Upplands Väsby Vecka 45-46 år 2013 Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 FAKTADEL 4 Fakta om enheten 4 Statistik 4 Organisation /Ledning 4 OBSERVATIONENS

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom Läsåret 2012/13 Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem Kerstin Schöblom September 2013 Innehållsförteckning Skollag (2010:800) 4 kap. Kvalitet och inflytande Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser

Läs mer

Ge mig tiden så kan jag. Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor

Ge mig tiden så kan jag. Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor Ge mig tiden så kan jag Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor 2 Självkänsla bygger företagsamma barn Vi på Önsta-Gryta förskolor i Västerås kom i kontakt med projektet Entreprenörskap i skolan och projektledaren

Läs mer