PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2010-11-08"

Transkript

1 Datum Sid 1(11) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget. Dag och tid kl Plats Bollstanäs skola, skolans personalrum Närvarande Sami Laukström Ordförande Catharina Jogården Louise Kendrick Maria Tuvesson Åsa Rademacher Erik Huusko Håkan Lönnqvist Rektor Madeleine Bensing Personalrepresentant Eva Vesterman Personalrepresentant Irja Johnson Personalrepresentant Susanne Ingendou Personalrepresentant Frånvarande Fredrik Dahl Elevrådet Meilin Pey Elevrådet Marie Halldin Anna Ankarberg Dagordning 1191 Val av protokollförare 1192 Dagordning 1193 Föregående protokoll 1194 Elevrådet 1195 Lokala styrelser Eva Datta från föreningen Barnverket 1196 Åtgärdslista 1197 Rapporter 1198 Nya lokaler Bollstanäs skola 1199 Mässan 1200 Verksamhetsplan , inkl. kvalredovisningen 1201 Förskolan Borgen 1202 Övriga frågor 1191 Val av protokollförare och justeringsman Beslut: Till protokollförare valdes Catharina Jogården. Sami Laukström och Håkan Lönnqvist utses att justera protokollet Dagordning Godkändes Föregående protokoll Godkändes Kommentar avseende hemsidor, dessa fungerar inte tillfredsställande. Varje avdelning ska ha en redaktör. Resurser finns avsatta enligt HLÖ. Fler i personalen behöver dock utbildning.

2 Datum Sid 2(11) 1194 Elevrådet Elevrådet har haft möte och lämnar följande information och önskemål till styrelsen. Elevrådet har besökt skolans matleverantör Fazer Amicas centralkök på Löwenströmska och sedan lämnat en skriftlig rapport. Elevrådet önskar köpa in fler bollar. Diskussion om att hålla snyggt på toaletterna som är nyrenoverade i gymnastiken och matsalen. Uppmanar alla att inte knöla ihop papper utan att lägga dem platta i pappersinsamlingen. Det sparar mycket plats och därmed också pengar i minskade tömningsavgifter Lokala styrelser Eva Datta från föreningen Barnverket Styrelsen hade besök av Eva Datta som till vardags är lärare, men också djupt engagerad i föreningen Barnverket, I nätverket finns bl a mycket kunskap om föräldrasamverkan och lokala styrelser. Eva berättade om bakgrunden till nätverket som idag är en förening. Diskussion om nya skollagen, huvudmannaskapet för skolan, skolinspektionen, kvalitetsarbetet. Alla överens om att föräldraengagemang är en styrka som ger bättre kvalitet i skolan. Detta är vårt främsta argument för att utveckla Bollstanäs vid dialog med tjänstemän och politiker. I Nynäshamn pågår just nu ett forskningsprojekt om Lok Styr på Tallbackaskolan som startat upp en styrelse sedan ca 1 år tillbaka. De har ännu inte riktigt hittat sin form. Margaretha Kristoffersson, Umeå Universitet är ansvarig för studien. I Tallbacka finns även en adjungerad plats för en representant från Barn- och utbildningsnämnden. En intressant koppling som för politiken och kommunen närmare lokala styrelsen. M Kristoffersson är mycket erfaren kring föräldrasamverkan och också lokala styrelser Beslut: Håkan bjuder in henne till möte under vintern för att få nya idéer till vårt arbete och framförallt till arbetsordningen 1196 Åtgärdslistan 78 Inget 82. Klockan fungerar inte alltid, problem främst vid kylan. 83. Städningen fungerar bra i matsalen. Toaletter äntligen uppfräschade. Punkten stängs. 84. Se separat punkt. 85. Vårt förslag till ny arbetsordning (från 2006) är ej godkänd av kommunstyrelsen, som ville avvakta utgången av försöksperioden med lok styr. I nya skollagen finns lok styr kvar, men med den förändringen att de inte får ha föräldramajoritet. Detta gäller from 1 aug Bollstanäs skolor behöver ta fram ett mer aktuellt förslag som stämmer med skollagen. 86. Skadegörelsen har varit mycket omfattande på Borgen. Möte med förskolan, polisen och säkerhetschefen i kommunen. Flera åtgärder beslutade, bla belysning (pågår), ökad rondering. Förslag seminarium för föräldrar kring alkohol och unga Samverkansmöten behövs igen för att få igång nattvandrare mm. 87. Likabehandlingsplanen Likabehandlingsplanen förslag visades. Diskussion kring termer och tydlighet kring åtgärder. Återremittering till arbetsgruppen. Föräldrarna behöver bättre information om hur skolan arbetar. Personalen anser sig ha mycket goda rutiner för att hantera problem med trakasserier och mobbing. Håkan ser över hur kommunikationen kan förbättras och återkommer med förslag Kartläggning av konfliktpunkter i utemiljön bör göras. Beslut Likabehandlingsplanen färdig för beslut till nästa möte.

3 Datum Sid 3(11) 1197 Rapporter Utskickade sedan tidigare. Se även separata punkter nedan. Politikerkontakterna bör förnyas för att visa vår roll. Maten Skolan Louise och Åsa har haft möte med Birgit Välimäki för att fördjupa sig i rutinerna när maten beställs. Mötet var även för att få en inblick i vad Fazer/Amica erbjuder i matväg en normal skolvecka. Det finns mycket synpunkter på vad som beställs. Ett möte med restaurangchef Mats Hansson, Fazer Amica, Håkan Lönnqvist, Birgit Välimäki, Louise Kendrick samt Åsa Rademacher är fastställt till den 10/11 för att se vad vi som kunder till Fazer Amica kan förändra/förbättra. En genomgång om tillsatsämnen, tillagningssätt samt råvaror kommer också ingå. Syftet är även att få en djupare inblick i den problematik som elever/personal/föräldrar påpekat, d vs att eleverna ej får äta sig mätta, mellanmålsalternativ mm Namninsamlingen till förmån för tillagningskök är slutförd och vi uppnådde drygt 500 namn. Väsby Välfärd har tagit intryck av den och nu finns ett policy beslut och ett konkret beslut för Bollstanäs skola avseende tillagningskök. Maten i förskolan Matgruppen har beslutat att gå ut med information till föräldrar på Borgen om positiva framsteg som görs inom matområdet samt relevant matfakta (denna gång bla att Mirja nu köper in 10 basvaror ekologiskt). Syftet är att synliggöra vad som görs och hålla föräldrar ajour. Matgruppen har som mål att KRAV-certifiera Borgen och Bollen. Nya regler kommer från 2011, vilket innebär att man måste öka antalet produkter till 15 eller motsvarande 25% av inköpta produkter. Detta stämmer väl med kommunens mål om inköp av 25% ekologisk mat till verksamheterna Nya lokaler skolan T&F har inte förstått de befogenheter som Lok St har och inte svarat på de frågor som vi haft. Efter påtryckningar hölls ett möte 28 okt där båda cheferna för Väsby Välfärd, Agneta Jörbeck och Teknik och Fastighet, Thomas Thunblom samt även PL Christer Johansson deltog. Från styrelsen deltog CJO och HLÖ. Mötet var mycket bra och det var tydliga besked. Kommunen har beslutat att tillagningskök ska finnas, (ett mindre som räcker till skolan, inget annat). Detta är ett principbeslut som gäller framöver. Man är mycket mån om att profilera skolan och miljöriktighet. AJÖ tar ansvar för att ta fram en kommunikationsplan för projektet. Behovet av information är mycket stort redan nu även om inte alla beslut är formellt tagna och genom att starta kommunikation redan nu minskas ryktesspridning och när väl byggprojektet och evakueringen startar är alla införstådda och trygga med processen. Evakueringen kommer troligtvis att ske till runda parkeringen samt förlängning av Sjövpaviljongen. T&F ansvarar för att fram plan. Ang bygglov så är detta inlämnat till Stadsbyggnadskontoret och bedöms enligt TTH inte innebära några problem. Det som kan störa processen är ev invändningar från grannar till skolan. CJO tog även upp idrottshallen och beklagar att kommunen inte utnyttjar möjligheten till en sporthall. Befintlig gymnastiksal är inte funktionell och inte värd att lägga några investeringspengar i att förbättra. Om vi vill driva detta så krävs bearbetning av politiker och Fritidsförvaltningen. Detta bör i så fall göras tillsammans med BSK.

4 Datum Sid 4(11) Vi har stora möjligheter att själva utforma utemiljön och sätter vår miljöstämpel på den. Förslag från T&F att vi bildar (i ett senare skede) en grupp som kan arbeta in miljöfrågor i utemiljön Mässan Hanns ej med på mötet 1198 Verksamhetsplan , inkl. kvalredovisningen Hanns ej med på mötet Övriga frågor Vid protokollet Catharina Jogården Justeras Sami Laukström Håkan Lönnqvist

5 Datum Sid 5(11) ÅTGÄRDSLISTA/BESLUTSLISTA Syftet med åtgärdslistan är att dokumentera alla verkställda och icke verkställda beslut Kolumnerna innehåller i tur och ordning: Löpnummer, datum för när resultatet/åtgärden identifierades, vem som är ansvarig för resultat/åtgärden, klartidpunkt, om åtgärden är avslutad eller inte och till sist ett kommentarfält. I Status-kolumnen används Ö (Öppen) för ej avslutad aktivitet och S (Stängd) för avslutad aktivitet. Ändrad klartidpunkt anges genom att sätta in ny klartidpunkt och behålla den gamla under. Vid behov skrivs in en kommentar till den ändrade klartidpunkten i kommentarfältet. Senast uppdaterad: Nr Datum Resultat/åtgärd Ansvarig Klar Status Kommentar ÖPPNA PUNKTER Önskemål om att starta en fond för sponsring (från privatpersoner) Ekonomisk förening Manuell ringklocka på skolgården Marie 1011 Ö Vårt alternativ är Ekon förening. Föräldraledarmöter och suppl. diskuterar vidare. Sami och Marie startar upp. Håkan 1010 Ö Klockan ändrad enl. önskemål, och prövas nu. Offert för att få manuell ringmöjlighet kommer inom kort Nya lokaler skolan Catharina 1006 Ö Projektgrupp bildad, Catharina Jogården deltar. Upp i nämnder och utskott under oktober Ny arbetsordning Ordf 1102 Ö Vår arbetsordning är ej godkänd av kst. Pga nya skollagen där Lok Styr ej får ha föräldramajoritet måste vi ta fram en ny och mer aktuell arbetsordning Säkerhet Borgen Håkan 1012 Ö Arbete med belysning pågår. Ökad rondering. Förslag seminarium för föräldrar kring alkohol och unga Samverkansmöten behövs igen Likabehandlingsplanen Håkan / Erik 1012 Ö Förslag visades. Diskussion och återremittering till arbetsgruppen. Färdigt för beslut till nästa möte. STÄNGDA PUNKTER (fr.o.m. 2009, äldre punkter finns arkiverade på hemsidan) Städning matsalen Sami kontaktat Kenneth Sami 1006 S Nya städningsrutiner införda. Sista koll under oktober innan punkten stängs Miljöinspektören har vart på besök Utemiljön skolan ta fram Carina 0905 S Flyttas till projektet Nya Lokaler skolan förslag till kommunen Trafikvecka Carina 1006 S Temavecka kring trafiksäkerhet BORGEN- Utökning av gården mot gamla festplatsen Arbetet fortskrider. Enheten ska vara med och betala staketet. Malin Marie/ Håkan S Datum trafikdag: 22 april fastställt. Genomför mha föräldrar under ledning av Morgan Axelsson och Tomas Kyletoft

6 Datum Sid 6(11) 1. Rapport -skola 2. Rapport - fritids 3. Rapport föräldrarådet - skola 4. Rapport - förskola 5. Rapport föräldrarådet - förskola 1. RAPPORT SKOLA Förskoleklass Svanen och Hägern Vi hälsar vår nya kollega Carina Pajarinen välkommen till oss! Susanne Loy arbetar förmiddagar i våra förskoleklasser. Vi har blivit fotograferade i respektive grupp. Grupp 1 har haft avslutning på simskolan. Grupp 2 har börjat åka till simskolan. Vi arbetar vidare med språklig medvetenhet, ljud, ordpussel, meningar etc. Ritar och skriver egna sagoböcker. Matematisk medvetenhet, matematik i vår vardag, lång-kort, liten, stor etc. Vi tränar nu på sånger till vår höstfest i slutet på november. Vi leker rollekar, konstruktionslekar och syr kuddar, dukar och egna ritade djur. Sjöfåglarna Carina har kommit som ny personal och vi har under månaden arbetat ihop oss. På rörelsen i gymnastiksalen har vi lekt lekar och övat på samarbete. Vi har varit ute mycket och lekt. Inneaktiviteter: Pusslat,spelat spel,byggt,ritat och klippt. Självfallet har vi värnat om den fria leken och har sett lite nya konstellationer. Åk 1- åk 5 Fredag 22/10 hade hela skolan en gemensam FN-sångsamling i gympasalen, då även skolkören uppträdde. De flesta klasser har varit på musikklassernas musikal på Vilundateater. 1:orna arbetar med temat Frukt- och fröspridning. Eleverna skriver egna händelseböcker. De arbetar kontinuerligt med materialet Tillsammans: om att visa hänsyn och ta ansvar. 2:orna har varit på bondgårdsbesök där det bl.a. fanns många kor. De har varit på ICA och fått veta mycket om frukt. De arbetar med temat Hösten, räknar addition -.och subtraktionstal och skriver många berättelser. 3:orna: arbetar med forntiden och har varit på forntidsutställningen på Naturhistoriska museet, där de också såg film om dinosaurier på Cosmonova. De ska snart till Tekniska museet och uppleva 4d-bio om byggteknik i världen. Där får eleverna också pröva på byggteknik. 4:orna: har varit med om ett spännande Vikingaäventyr i Runbyskogen. De arbetar med både Vikingatiden, kartan och Sverige. De har temalektion med blandade grupper från båda klasserna 1 ggn/veckan. Där har de tillverkat båtar, runstenar och dramatiserat gudasagor. Nu följer temat Teknikspanarna. På musiken spelar dom ukelele. 5:orna: har börjat skriva berättelser till Nobel. De har arbetat med länderna i Norden, och är nu igång/ska börja med Människokroppen. De håller också på med Teknikspanarna. 2. RAPPORT FRITIDS Bofinken Sjöpaviljongen Vi fortsätter med temat sjötavlor. Idrottslyftet har varit här och barnen har fått möjlighet att prova på pingis, basket och streetdance. Detta var mycket uppskattat. Vi är ute mycket och spelar fotboll och king

7 Datum Sid 7(11) out. Vi har haft två fritidsråd, där barnen själva är med och påverkar sin fritid. Barnens idéer sitter uppsatta som sjöstjärnor på väggen. Vi sätter en liten plupp på varje aktivitet som genomförts. Bumerangen Vi började hösten med att hälsa all fyror och femmor välkomna till oss på Bumerangen. Alla barn har fyllt i en intresseenkät. Dessa sammanställdes till intressetavlor som nu hänger inne på fritids. Vår första planerade aktivitet är obligatorisk för treorna (ett gemensamt tema för skola och fritids). De gör svamptavlor. De fyror och femmor som vill göra tavlor får naturligtvis göra det. En förälder rensade hemma och kom till oss med en flyttkartong full med spel. Detta resulterade i att barnen spelar mer. Aktiviteter som fortfarande är populära är att bygga pärlplattor och göra pärldjur. Tisdagar är vår utedag vi har bland annat lekt general och spion, spelat brännboll och varit vid stranden där barnen har byggt sandslott och spelat kubb. Ute på gården är det många som väljer att spela King Out. Vi har fortsatt samarbete med idrottslyftet, barnen har fått prova på pingis, bowling, Street dance och basket. Intresset för pingis väcktes och nu spelas det i ett av klassrummen. I gympasalen har barnen haft dansstop, killerboll, spökboll och olika kullekar. I slutet av september arrangerade Bumerangen den årliga Minimaran. Våra barn höll i uppvärmningen i Bananlekparken och många deltog i loppet. En grupp barn hade ansvar för mysdagen i september. Då valde de att titta på film på smartboarden. På mysdagen i oktober blev det Talang och Maskerad. Till vårt drop in i slutet av oktober bakade barnen äppelpaj. Björnen Vi har sprungit Minimaran och det var mycket lyckat och roligt. Brandängen och " Bippen" har vi varit iväg till och lekt olika lekar som barnen valt. På fritidsgympan väljer barnen tillsammans med oss olika kull och samarbetslekar och även smyg och lyssnarlekar. De flesta barnen har gjort färdigt sina naturtavlor som vi arbetat med efter det att vi varit till skogen och samlat material till dem. Barnen gör olika pärldjur, armband och även pärlplattor i olika motiv. Våra utvecklingssamtal har vi också haft som nu nästan är färdiga. 3. RAPPORT FÖRÄLDRARÅDET SKOLA Följande punkter diskuterades. Bygget av nya skolan Information kring bakgrunden till namninsamlingen för tillagningskök i den nya skolan. Frukosten som serveras på skolan + fruktstunden på fm Lilla Nobel Brister i överföringen mellan Bollstanäs skola och Grimstaskolan Skolans Likabehandlingsplan, Friends och kamratstödjare Flera rastvakter Minnesanteckningarna biläggs protokollet. 4. RAPPORT FÖRSKOLA Bryggan Oktober gick med svindlade fart. Alla avdelningar har kommit in i sina rutiner och arbetet sätter sig mer och mer, men är också i ständig förändring efter barnens behov och intressen. Samarbetet över avdelningarna är också i ständig utveckling och pedagogernas kompetenser tas tillvara på detta sätt och barnen har fått nya kompisar och känner trygghet med andra vuxna. Språket och matematiken (lpfö98) finns överallt, på samlingar, i våra fasta aktiviteter, i den fria leken, när vi äter och dukar, när vi klär på oss och pratar om vad vi gör, räknar fingrar som ska på plats i den lilla vanten, hämta din röda jacka... Har ni tänkt på att t.ex påklädning innehåller också teknik, att dra upp en dragkedja, knäppa en knapp... Fotografen har varit här och tagit gruppkort och individuella kort, men som vanligt tar vi själva mycket kort och dokumenterar både vad vi gör på dagarna och synliggör barnens lärande både för er föräldrar, för barnet själv och pedagogerna använder sig av dokumentationen i vår utvärdering och planering.

8 Datum Sid 8(11) 05:orna fick besök i skogen på en av deras utflykter, både Mulle och Skräp-Lisa dök plötsligt upp. Mulle bad om hjälp med att göra en skylt till igelkotten som gömmer sig i en lövhög på vintern. De bjöd också på älgbajs till den som ville/vågade prova. Så tillbaka på förskolan var det full aktivitet med att göra i ordning skylten för att sen bära ut i skogen vid nästa tillfälle. Utvecklingssamtal håller som bäst på att genomföras på alla avdelningarna, nytt för i år är att det är förskollärarna som håller i dessa efter att hela arbetslaget tillsammans har gått igenom och pratat ihop sig om alla barnen. Många utav pedagogerna varit på matematikföreläsning för att få ytterligare inspiration hur vi kan jobba med detta med era barn. Borgen Oktober gick i rasande fart. Alla avdelningar har kommit in i sina rutiner och arbetet sätter sig mer och mer, men är också i ständig förändring efter barnens behov och intressen. Språket och matematiken (lpfö98) finns överallt, på samlingar, i våra fasta aktiviteter, i den fria leken, när vi äter och dukar, när vi klär på oss och pratar om vad vi gör, räknar fingrar som ska på plats i den lilla vanten, hämta din röda jacka... Har ni tänkt på att t.ex påklädning innehåller också teknik, att dra upp en dragkedja, knäppa en knapp... Fotografen har varit här och tagit gruppkort och individuella kort, men som vanligt tar vi själva mycket kort och dokumenterar både vad vi gör på dagarna och synliggör barnens lärande både för er föräldrar, för barnet själv och pedagogerna använder sig av dokumentationen i vår utvärdering och planering. Sleipner har avslutat sitt tema om barkbåtar som startades upp genom barnens inflytande (lpfö98) då de tog bort barken från våra stubbar på nya gården. Idén föddes då till att det skulle bli båtar. Det utvecklades snabbt och alla barnen gjorde egna båtar med segel. Det både borrades, klipptes och snickrades och när alla var klara sjösattes dom i Norrviken av stolta barn och vuxna. Eftersom barnen kom på att de faktiskt ville ha sina båtar kvar som de lagt ner så mycket arbete på bands snören fast så att det gick enkelt att få tillbaka dem till land igen. Detta kunde man också ta del utav i lokaltidningen i form av bilder. Utvecklingssamtal håller som bäst på att genomföras på alla avdelningarna, nytt för i år är att det är förskollärarna som håller i dessa efter att hela arbetslaget tillsammans har gått igenom och pratat ihop sig om barnen. De äldsta barnen har haft sin årliga spökfest med både spöken, häxor och lejon. Alla pedagoger har genomgått utbildningen Första hjälpen & Barnolycksfall och flera utav pedagogerna har också varit på matematikföreläsning för att få ytterligare inspiration hur vi kan jobba med detta med era barn. 5. RAPPORT FÖRÄLDRARÅDET FÖRSKOLA Diskussion om Sleipner många oroar sig för barnen som inte syns. Lokalerna är inte anpassade till antalet barn. Toaletterna och hygienen är undermålig Föräldrarådet anser att barngrupperna är för stora. Ytterligare en resurs finns nu på avdelningen, men gruppen i sin helhet är för stor. Föräldrarrådsrepresentanterna föreslår för styrelsen ett fortsatt aktivt arbete för att lösa grunden till problemet, stora barngrupper. Representanterna föreslår en paviljong. Dialogmötena är ett bra tillfälle att träffa politikerna. Om man är ett stort antal föräldrar som uppvaktar samtidigt kan det ge effekt. Nya Bollstanäs skola - Marie beskrev den nya skolan Fixardagen är bra för sammanhållningen och det är ett tillfälle att samla in pengar som går till något på dagis. Klart avs Bryggan, osäkert vem som driver på Borgen. Hemsidan måste hållas mer aktuell. Uppsyn nya gården på Borgen Matgruppen söker representant på Bryggan. Även andra som är intresserade får gärna delta i arbetet. Bilar vid förskolorna - Dubbelparkering, stort antal bilar, förbudsskylten på kommunal gata felaktig det skulle minska trycket på Ringblomsvägen om trafiken kunde spridas ut lite.

9 Datum Sid 9(11) Minnesanteckningar Föräldraråd Bollstanäs Skola Närvarande: Louise Kendrick Lokala Styrelsen Marie Halldin Lokala Styrelsen Helena Müller 2:an Pluto Helen Snäckerström 1:an Lejon Tony Hulthén 4A Jessica Westning 1:an Tiger Maria Håkansson 1:an Lejon Nina Helli 3:an Eken Elisabet Pettersson 6-års Brunbjörnen Therese Frank 6-års Brunbjörnen Therese Eriksson 6-års Isbjörnen Lisa Stendahl 2:an Jupiter Mari Ganson 3:an Björken Ulrika Kjell 6-års Hägern Cecilia Knudsen Mörk 6-års Hägern Björn Rothstein 2:an Jupiter Jeanette Saveros 6-års Brunbjörnen Caroline Aronsson 3:an Eken Malin Engström 4B Anne Kendrick 6-års Svanen Mejl-listor Insamling av mejl-listor i klasserna. Föräldrarådsrepresentanterna ansvarar för att få in dessa med hjälp av undertecknad. Läsårets föräldrarådsmöten/kalendarium nästa föräldrarådsmöte 25/11. Svårt att hinna med ytterligare ett möte innan jul. Förslag på att bjuda in rektor och biträdande rektor varannan till var tredje gång mottogs positivt. Datum för vårens möten meddelas nästa gång. Kort genomgång av Kalendarium för läsåret som innefattar Lilla Nobel, Bilfri dag och Klasskannan. Rektor och biträdande rektor kommer att närvara vid nästa föräldrarådsmöte. Bygget av nya skolan Information om nya skolan, beslutsprocessen under hösten och förskjutna tidsplanen med planerad inflyttning januari Kort beskrivning av nya skolbyggnaden och att det i nuläget inte finns färdiga planer för evakuering, projektering och byggentreprenör. Många föräldrar uttryckte en oro för hur barnens vardag kommer att påverkas under byggtiden. Representant från Lokala Styrelsen träffar 28/10 chefen för Teknik och Fastighet och chefen för Väsby Välfärd m.fl för att diskutera skolbygget och ställa frågor. Ritningar på nya skolan kommer att visas på nästa föräldrarådsmöte. Namninsamling-Tillagningskök Information kring bakgrunden till namninsamlingen för tillagningskök i den nya skolan. Diskussion kring att vi sitter fast i ett avtal med Fazer Amica och hur mycket vi som enskild skola kan påverka det. Har skolan en matpeng och har man räknat på vad det kostar att ta maten från storkök jämfört med att laga själv? Detta är något som föräldrarådet gärna ser att styrelsen eller skolan tittar vidare på. Styrelsen arbetar vidare med frågan. Diskussionen gick snabbt över till att handla om frukosten som serveras på skolan. De föräldrar vars barn äter frukosten uttryckte ett starkt missnöje kring vad som serveras. Tisdagar och torsdagar är det mackfrukost som består av limpa och lättmjölk. Lämpligheten att servera denna typ av bröd samt att både mjölk och smör är lättprodukter protesteras det starkt emot. Många av barnen som äter frukost är förskoleklassbarn som äter lunch sist och står sig inte på denna frukost. Tidigare serverades gröt men det kan inte, om rätt uppfattats tillagas längre då antalet barn ökat kraftigt. Man saknar grönsaker som pålägg och laktosfria alternativ då det serveras fil. Någon förälder har haft önskemål att ta med egna smörgåsar till sitt barns frukost men fått till svar att detta inte är möjligt. Man efterfrågar även mer personal under frukosten som upplevs mycket rörig. Kan det vara ett alternativ att anmäla sitt barn dag för dag till frukosten för att underlätta för personalen då antalet barn som äter frukost varierar under veckan? Anna-Lena har kontaktat frukostpersonal samt kökspersonal som gör frukostbeställningen. Åtgärd: Fullkornsbröd, knäckebröd. (Pålägg och någon grönsak serveras varje dag redan nu.) Skolan har sedan

10 Datum Sid 10(11) längre tillbaka bestämt brödsort och ledningen visste inte att det trots detta beställs söta limpor? Anna- Lena ska undersöka så att det även är rätt brödsort till mellanmålet som serveras. Fil som alternativ 3 dagar i veckan kan serveras oftare. En förklaring till att det serveras mjölk tisdagar o torsdagar är att förskoleklassbarnen ska iväg på simskolan och behöver ha mat i magen. Det har serverats fil men då har de inte tagit sig tid att äta. Nu hinner de få i sig åtminstone smörgås och mjölk. Man ska se över grötalternativ på prov. Självklart skall det finnas laktosfria alternativ till de mejeriprodukter som serveras. Personal som arbetar på frukosten upplever inte frukoststunden som rörig. Håkan undersöker möjligheten att bemanna upp med en personal från kl Förslaget att anmäla barnen till frukosten i förväg mottogs positivt. Marie-Louise ska tala med alla frukostföräldrar om både mat och hur man upplever morgonstunden. Louise Kendrick och Åsa Rademacher från Styrelsen skall tillsammans med Håkan träffa restaurang gruppchefen på Fazer-Amica Löwenströmska v.45 för fortsatt dialog om skolmaten. Diskussion även kring fruktstunden på fm där många föräldrar upplever att det inte räcker med enbart frukt för de yngsta barnen som äter lunch sent. Det framkom stora variationer mellan grupperna. Vissa fröknar godkänner enbart frukt medan andra tillät smörgås. En gemensam policy för alla grupper efterfrågas. Beslutas att smörgås till fruktstunden är tillåtet. Ledningen pratar med personalen om detta. Lilla Nobel Lilla Nobel kort information kring dagen. Prisutdelning i gymnastiksalen och lunch vid dukat bord. Ca 10st föräldrar behövs mellan kl för att iordningställa matsalen och servera barnen. Anmälan via mejl till undertecknad. Övriga frågor -Förälder som hade barn i femman förra läsåret och som nu börjat i Grimstaskolan påpekar brister i överföringen mellan Bollstanäs skola och Grimstaskolan. Lärarna på Grimsta har inte fått information om barnen som det var sagt, vilket kommit fram under höstens utvecklingssamtal. Samma sak upplever föräldrar i fyran vars barn lämnat skolår 1-3 och bytt lärare. Vart tog den röda tråden vägen som enheten arbetar med och som skall följa barnen genom skolgången? Brister i överföringen till Grimstaskolan samt från skolår 3 till 4 är sedan tidigare känt och det skulle därför vara förbättrat inför detta läsår. Håkan tar med sig kritiken och följer upp varför det åter brustit i kommunikationen mellan lärarna. Likabehandlingsplan Har skolan någon mobbningsplan? Flera föräldrar vittnar om att barn varit utsattaoch att detta inte har uppmärksammats. Ligger ansvaret hos lärarna i första hand eller rektor? Skolans Likabehandlingsplan är nu reviderad efter kritik från skolinspektionen. En arbetsgrupp bestående av personal på skolan och representant från Styrelsen har arbetat med planen. Rektor ansvarar för att ett mobbningsärende utreds, åtgärdas och följs upp enligt skolans rutiner. Elevstödsteamet avgör om det är ett mobbingfall varpå antimobbingteamet sammankallas av rektor. Om problemet kvarstår trots insatser från antimobbingteamet informeras elevstödsteamet som kallar till elevvårdskonferens där åtgärdsprogram upprättas. Skolan har ansökt om extra bidrag från kommunen för att komma igång med Friends och kamratstödjare. Rastvakter Finns det möjlighet att ha flera rastvakter? En oro finns att det inte är möjligt att övervaka och ha kontroll över alla platser på skolgården i dagsläget. Kan man ta in extraresurser i form av ungdomar eller pensionärer från ex Röda Korset eller andra frivilligorganisationer? Rastvakterna har börjat använda gula västar för att vara mer synliga ute på skolgården. Man har även börjat cirkulera mer och det finns alltid en rastvakt nere på fotbollsplanen. För närvarande finns 6 rastvakter ute på 10-rasten då ca 300 elever vistas ute. Önskvärt att ytterligare personal finns ute då, vilket Håkan skall verkställa. Möjlighet att ta in extra personal på lönebidrag finns för detta ändamål och är på gång. Man har även sett över så att det alltid finns någon vuxen ute när fyrorna skall in från rast och femmorna skall ut på rast.

11 Vid pennan, Louise Kendrick Datum Sid 11(11)

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i

Läs mer

1644 Val av protokollförare, ordförande och justeringsman Katarina valdes till ordförande, Jens till sekreterare, Håkan valdes till justeringsman.

1644 Val av protokollförare, ordförande och justeringsman Katarina valdes till ordförande, Jens till sekreterare, Håkan valdes till justeringsman. LOKALA STYRELSEN PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Protokoll från möte Ellagårdsskolans föräldraförening (EFF) 28 mars 2012 kl 19.00 i Ellagårdsskolans personalrum

Protokoll från möte Ellagårdsskolans föräldraförening (EFF) 28 mars 2012 kl 19.00 i Ellagårdsskolans personalrum Protokoll från möte Ellagårdsskolans föräldraförening (EFF) 28 mars 2012 kl 19.00 i Ellagårdsskolans personalrum 1. Mötets öppnande Paul Klinkert öppnade mötet. Närvarande Anna Ersson Ellen Dahlqvist Susanne

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA REVIDERAD SEPTEMBER 2010 PERSONAL: Malin Lundberg Förskollärare 100% Karin Persson Barnskötare 100% Kerstin Wihlborg Barnskötare 100% BARNGRUPPENS SAMMANSÄTTNING: Totalt

Läs mer

LOKALA STYRELSEN PROTOKOLL

LOKALA STYRELSEN PROTOKOLL LOKALA STYRELSEN PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

Protokoll fört vid möte med Hjulsbroskolans Idrotts och Föräldrarådsförening den 6 oktober 2010

Protokoll fört vid möte med Hjulsbroskolans Idrotts och Föräldrarådsförening den 6 oktober 2010 Protokoll fört vid möte med Hjulsbroskolans Idrotts och Föräldrarådsförening den 6 oktober 2010 Närvarande personal: Cecilia Persson Anna Jensen Marie Libom Bo Rogalin Rektor Lärarrepresentant Lärarrepresentant

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte Majtorpskolans Föräldraförening

Protokoll Styrelsemöte Majtorpskolans Föräldraförening Protokoll Majtorpskolans Föräldraförening Datum: Måndag 26 januari 2015 Tid: kl 19:00 21.00 Plats: Majtorpskolans matsal Närvarande: Marianne Ekstedt, Magnus Johansson, Malin Ljungberg, Rickard Hillebrink,

Läs mer

Frånvarande Per Bergenudd Föräldrarepresentant

Frånvarande Per Bergenudd Föräldrarepresentant Protokoll Sid 1(9) Protokoll från styrelsemöte 2007-10-08 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också

Läs mer

Protokoll från föräldraföreningens möte 2010-09-29

Protokoll från föräldraföreningens möte 2010-09-29 Protokoll från föräldraföreningens möte 2010-09-29 Närvarande: Birgitta Thorell, Kerstin Åberg, Barbro Helgesson, Maria Rapp, Malin Johansson, Malin Arvidsson, Sandra Oskarsson, Maja Bednarcuk, Nina Björk-Jakobsson,

Läs mer

Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån

Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån Närvarande: Carina Nordberg, Jarle Petersen, Elisabeth Curtsdotter Nilsson, Leila Björk, Elisbeth Sundin, Helena Eklund- Snäll, Shna Abdulhamed,

Läs mer

Samråd 17/9-13. Christian Burgi, skolrestaurangchef Maria Robling, biträdande rektor Kicki Holmgren-Larsson,rektor

Samråd 17/9-13. Christian Burgi, skolrestaurangchef Maria Robling, biträdande rektor Kicki Holmgren-Larsson,rektor Samråd 17/9-13 Närvarande Anna Tengelin Skoog 2d 5b Camilla Selin 2c 4c Madeleine Larsson 1c 3b Sam Silverstein 3b Anna-Karin Sällemark 2c Johanna Frank 2c 3c Jimmy Säll 1c 4c Therese Kjellin 1c Laura

Läs mer

Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner

Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner Avdelningen Rosa avdelning har barn i åldern 1-3 år och ca:18-20 barn. Arbetslaget består av Eivor som är avdelningsansvarig, Melek,

Läs mer

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen!

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! 1 ht 2013 vt 2014 2008 Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! Hajens telefonnummer: 240466 Hajens mobil: 076/7688595 Valens telefonnummer: 240465 Valens mobil: 070/3642466 Venhaga förskola avd.

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Borgens förskola avdelning Örnen 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Örnen - 2015/2016 Enhet Örnen Förskoleverksamhet för 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Föräldraråd. Henkelstorps förskola. Tid 2015-02-09. Plats Henkelstorps. förskola. Närvarande: Kristina Malmkvist Susanne Persson Christel Magnusson

Föräldraråd. Henkelstorps förskola. Tid 2015-02-09. Plats Henkelstorps. förskola. Närvarande: Kristina Malmkvist Susanne Persson Christel Magnusson Föräldraråd Tid 2015-02-09 Plats Henkelstorps förskola Närvarande: Kristina Malmkvist Susanne Persson Christel Magnusson Sofia Ringkvist Nallen Viktoria Venbakken Kotten Anna Nilsson Kojan Hanna Karlsson

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA för 2012-13 13 KÄLLGATANS FÖRSKOL OLA Värdegrund och genus Vi har kommit olika långt i vårt arbete med kompissolen. Vi diskuterar genusperspektivet kontinuerligt och inser svårigheten då vi alla är präglade

Läs mer

Hej alla föräldrar och barn!

Hej alla föräldrar och barn! Hej alla föräldrar och barn! Nu är det dax att börja i förskoleklass, vi förstår att ni har många frågor och funderingar. Därför har vi pedagoger i förskoleklasserna skrivit en liten förberedande saga

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Tisdagen den 18 oktober 2011 i Bergaskolans matsal.

Tisdagen den 18 oktober 2011 i Bergaskolans matsal. Protokoll klassombudsmöte 17 oktober 2011 1 Protokoll fört vid klassombudsmöte för Berga Hem och skola-förening Tisdagen den 18 oktober 2011 i Bergaskolans matsal. Närvarande: Henrik Ericson ordf. och

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

Föräldraråd den 23 mars 2010

Föräldraråd den 23 mars 2010 Föräldraråd den 23 mars 2010 Närvarande: Föräldrar: Helene Gustafsson, Cecilia Engström, Helen Bonnevier, Mia Petersson, Anna- Lena Ringsbacka, Linda Sund, Viktoria Gustafsson, Maria LOEB, Carina Gerhardsson

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden?

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Q-arbete på Mössebergs förskola Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 2012-2013 Författare: Carina Stadig Catharina Pettersson Therese Heidensköld

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare.

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare. ESKILSTUNA KOMMUN Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1 Plats och tid Hammargärdet kl. 17.00-19.00 Närvarande Helena Hall Blixt förälder Helena Ekman förälder Daniel Bohlin förälder Pernilla Olebring

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Förskolans mat Verksamhetsplan för köket

Förskolans mat Verksamhetsplan för köket Förskolans mat Verksamhetsplan för köket 2014-2015 Innehåll Förskolans visioner och arbete runt måltiderna... 3 Bra principer för maten... 4 Ekologiska råvaror... 4 Sockerpolicy... 4 Saltpolicy... 5 Kontinuerliga

Läs mer

Verksamhetsplan för Fritidshemmet

Verksamhetsplan för Fritidshemmet Verksamhetsplan för Fritidshemmet För Karlskrona Språkskola 2015/2016 2015-06-15 Innehåll Organisation... 3 Personal... 3 Rutiner... 3 Värdegrund... 4 Mål för 2015/2016... 5 Bilaga 1- Vikarieinfo... 8

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola. Rönnängs förskola

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola. Rönnängs förskola Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola Rönnängs förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Pia Johnsson 2015-06-10 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn

Läs mer

Föreningen Upplands Väsby Musikklasser

Föreningen Upplands Väsby Musikklasser Föreningen Upplands Väsby Musikklasser Protokoll fört vid styrelsemöte 2010-09-03 Alla föräldrar till barn i musikklasserna är med i föreningen Upplands Väsby Musikklasser. Föreningen arbetar ideellt.

Läs mer

VINBÄRSNYTT vecka 23 KALENDARIUM

VINBÄRSNYTT vecka 23 KALENDARIUM KALENDARIUM Datum för läsårets föräldraråd Dagar då skolan stänger 15:45 4/6 Tack för att ni respekterar tiden Vårterminens sista dag 12/6 Lov, studiedagar och planeringsdagar Planeringsdag 7/6 (hela skolan

Läs mer

Östbergsskolan och Klockhusets Fritidshem

Östbergsskolan och Klockhusets Fritidshem Östbergsskolan och Klockhusets Fritidshem Välkommen till Östbergsskolan och Klockhusets fritidshem Östbergsskolan är uppdelad på två fritidshem, Västerhus samt Österhus. Det finns två avdelningar på respektive

Läs mer

Jl\e&ORGS FRITIDS#f, ~ och FRITIDSKLU&a ~ FREGATTENs FRITIDSHEM 25lflf33. BRIGGENs FRITIDSHEM 25lflf23. FRITIDS KLUBBEN 25lflf30

Jl\e&ORGS FRITIDS#f, ~ och FRITIDSKLU&a ~ FREGATTENs FRITIDSHEM 25lflf33. BRIGGENs FRITIDSHEM 25lflf23. FRITIDS KLUBBEN 25lflf30 Jl\e&ORGS FRITIDS#f, ~ och FRITIDSKLU&a ~ FREGATTENs FRITIDSHEM 25lflf33 BRIGGENs FRITIDSHEM 25lflf23 FRITIDS KLUBBEN 25lflf30 Hej och välkomna till Marieborgsskolans fritidshem och fritidsklubb! På skolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Snättringe Föräldraförening

Snättringe Föräldraförening Snättringe Föräldraförening Protokoll från styrelsemöte i Snättringe Föräldraförening Tid och plats: 2012-11-07, Snättringeskolans lärarrum Närvarande / Frånvarande Carin Staudte Ledamot Närvarande Cecilia

Läs mer

Dokumentation Tematräff Våxtorpsskolan 11 maj 2010

Dokumentation Tematräff Våxtorpsskolan 11 maj 2010 Dokumentation Tematräff Våxtorpsskolan 11 maj 2010 Vårens tematräff inom Hälsofrämjande skolutveckling hade temat utemiljö och fysisk aktivitet. Syftet med tematräffarna, som arrangeras inom ramen för

Läs mer

ESKILSTUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2011-10-05 1

ESKILSTUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2011-10-05 1 Lokala styrelsen Hammargärdet 2011-10-05 1 Plats och tid Hammargärdet, kl 17.00 19.00 Närvarande Lena Ek Ann-Sofie Gustafsson Helena Hall Blixt Daniel Tidefjärd Malin Persson Inger Winqvist Gadd Pernilla

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

2. Val av ordförande, sekreterare samt två justeringsmän för mötet

2. Val av ordförande, sekreterare samt två justeringsmän för mötet Protokoll för Hobyskolans föräldraråd Datum : 20140508 Plats : Hobyskolan Närvarande: För Skolan Målsman Thomas Masseck (Rektor), Ida Österling (Skolan), Carola Olsson (Sälens fritids) Malin Flyckt, Karin

Läs mer

Solhjulets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solhjulets plan mot diskriminering och kränkande behandling Solhjulets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011. Ickorrbackens förskola

Kvalitetsredovisning 2010/2011. Ickorrbackens förskola Kvalitetsredovisning 2010/2011 Ickorrbackens förskola Agneta Lindbergh Förskolechef Norra förskoleenheten Sid 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning 3-4 2 System för kvalitetsarbete.4 3 Områden som ska

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Tigern 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN Tigern 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Tigern 2014-2015 Inledning Likabehandlingsplanen har upprättats utifrån diskrimineringslagen och skollagen. Denna plan är upprättad under hösten 2014 och gäller under läsåret 2014-2015

Läs mer

Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014

Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Grunduppgifter Ansvariga för planen: Elin Elfqvist Förskolechef, Lisa Andersson Brunna förskola Helena Lindblom Stamvägens förskola,

Läs mer

Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana Kapuli.

Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana Kapuli. STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GBG SEKTIONEN 2014-11-22 Nr 4. Plats: Ljungslätt Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas målsättning år 2010/11 Vi arbetar

Läs mer

Kommentarer på föregående minnesanteckningar 2012-11-07

Kommentarer på föregående minnesanteckningar 2012-11-07 Minnesanteckningar - Lillgårdsskolans föräldraförenings styrelse - Mötesplats Lillgårdsskolans dramasal Utfärdare Maria Johansson Mötesdatum 2013-01-09 Telefon 0703-03 22 23 Mötestid Kl. 18:30 Kallade

Läs mer

1 Äggets utvärdering Ht 2013 Vt 2014

1 Äggets utvärdering Ht 2013 Vt 2014 Äggets 1 utvärdering Ht 2013 Vt 2014 2 Fokus under året! SKA! Under höstterminen har vi fokuserat mycket på ska-arbetet och försökt hitta fungerande system för det fortlöpande arbetet. Vi använder oss

Läs mer

Flaskposten juni. -15

Flaskposten juni. -15 Flaskposten juni. -15 Sommar, sol och fågelkvitter...då var det åter dags för en förhoppningsvis härlig sommar framför oss. Med lite framförhållning vill vi passa på att tala om att den 7 september har

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016 Verksamhetsplan för Vendestigens Förskola och Skola AB's Fritidsverksamhet 2015-2016 Fritidshemmet ska erbjuda en meningsfull fritid. En förutsättning för att barnen ska uppleva fritiden som rolig och

Läs mer

ESKILSTUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2011-08-31 1

ESKILSTUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2011-08-31 1 Lokala styrelsen Hammargärdet 2011-08-31 1 Plats och tid Hammargärdet, kl 17.00 19.00 Närvarande Lena Ek Ann-Sofie Gustafsson Anu Enehöjd Helena Hall Blixt Maria Abrahamsson Daniel Tidefjärd Malin Persson

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor. Grindstugans Förskola

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor. Grindstugans Förskola Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor Grindstugans Förskola 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande I den dagliga verksamheten används kameror och

Läs mer

STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014

STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 Bakgrund Storfritids är en unik fritidsverksamhet för barn i årskurs 4-6, som drivs privat av Stiftelsen Birkagården. Personalstyrkan består av fem personer och i

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen...

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Solglimtens verksamhetsplan

Solglimtens verksamhetsplan Solglimtens verksamhetsplan Väderlekens förskola Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Huvudmannen, förskolechefen och förskollärarna. Vår vision Klöverstugans

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Kvalitetsanalys för Björknäs förskolor läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Björknäs förskolor läsåret 2014/15 2015-09-01 1 (12) Kvalitetsanalys för Björknäs förskolor läsåret 2014/15 Förskolechef Om förskolan Elisabet Wahlström Björknäs förskolor är en enhet inom Välfärd Skola och består av tre förskolor, Björknäs

Läs mer

Välkomnandet av den nya förskoleklassen

Välkomnandet av den nya förskoleklassen Välkomnandet av den nya förskoleklassen Ett samarbete för en mjukare övergång mellan förskola och förskoleklass Malmsjö skola- Förskolan Trollgården- Förskolan Trollet- Förskolan Älvan. Vt- 12 Emelie Vesterholm,

Läs mer

Handlingsplan 2012/Förskola

Handlingsplan 2012/Förskola Handlingsplan 2012/Förskola Hyllie stadsdelsförvaltning Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Marie Ljunghäger 20120229 1 Marie Ljunghäger Hyllie stadsdelsförvaltning Sofieholm Alla Malmöbor

Läs mer

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET OCH VÅRT UPPDRAG Vår verksamhet drivs av en ideell förening. Föreningens ändamål är att med personliga insatser av (om än inte uteslutande)

Läs mer

Solglimtens Förskola. Studiedagar Förskolan har 4 kompetensutvecklingsdagar per år.

Solglimtens Förskola. Studiedagar Förskolan har 4 kompetensutvecklingsdagar per år. Solglimtens Förskola Adress Vetevägen 4 243 95 Höör Hemsida Solglimten.se Telefon Solglimten 0413-33382 Lillglimten 0413-33429 E-post marie@solglimten.se Studiedagar Förskolan har 4 kompetensutvecklingsdagar

Läs mer

Västerskolans matråd

Västerskolans matråd Västerskolans matråd Protokoll 17 oktober 2014 Närvarande: Tova F-1 A Maja F-1 A Tru-Edon FA Simon FB Neo FC Cornelia 1C Dag 1C Tigra Fritidsrepresentant Lukas 2A Maya K 2B Jacob 2C Elda 3A Amanda 3B Marie

Läs mer

Protokoll Skolrådsmöte

Protokoll Skolrådsmöte Informationskopia Föräldraföreningens styrelse Närvarande Lena Granholm Nadja Melander Karin Edwinson Cajsa Jakobsson Madeleine Andersson Carin Staudte Anders Björnberg Protokoll Skolrådsmöte Sammanträdesdata

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola 2012-2013 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 3.

Läs mer

Minnesanteckningar från Annerorådsmöte 15 oktober -13

Minnesanteckningar från Annerorådsmöte 15 oktober -13 ANNEROSKOLAN Minnesanteckningar från Annerorådsmöte 15 oktober -13 Närvarande: Röda björnbäret: Anna Takkula Blå björnbäret: Ulf Anden Blå smultronet: Elin Backmann Blå smultronet: Cecilia Blomgren Gula

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Montessoriförskolan Paletten / Dotorp Läsår 2010/2011 Sig-Britt Karlsson Rektor Normer och värden Mål: Att varje barn utvecklar: Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Förmåga

Läs mer

Bitte Magnusson, lärarrep åk F-2

Bitte Magnusson, lärarrep åk F-2 Protokoll fört vid föräldrarådsmöte 2010-02-17 Plats: Fjälkinge skola, Elevcaféet Närvarande: Roland Persson, 9B Maria Antreski, 8B Petra Kempner 6A Camilla Bengtsson, 6A Mariana Wendel, 5A Jessika Kärrdahl,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 REGNBÅGEN Fritidshemmet för särskoleelever på Noltorpsskolan ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar

Läs mer

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 DEMOKRATI OCH INTEGRATION: UPPDRAG Att vi ger möjlighet till ett aktivt skolråd Att vi gör informationen från enheten tillgänglig på olika hemspråk. Att

Läs mer

Trygghetsrådet består av pedagoger från varje spår samt rektor. Anja Persson, Petra Hall, Emma Eriksson och Katarina Thur.

Trygghetsrådet består av pedagoger från varje spår samt rektor. Anja Persson, Petra Hall, Emma Eriksson och Katarina Thur. Keith Haring 1 Handlingsplan för arbete med att förebygga och åtgärda mobbing, samt alla former av diskriminering och annan kränkande handling mot barn och vuxna i skolans alla verksamheter som är skola,

Läs mer

Protokoll fört vid Grevhagsskolans brukarrådsmöte 21/10-09

Protokoll fört vid Grevhagsskolans brukarrådsmöte 21/10-09 Protokoll fört vid Grevhagsskolans brukarrådsmöte 21/10-09 Närvarande: Peter Wassborg 5B, Mikael Bergkvist FKA, Madelene von Stöckel 1A, Christina Egede Uppström 6A, Maria Khilbaum 3A, Eva Andersson 4B,

Läs mer

3 Val av justerare Till att justera protokollet jämte ordförande valdes Malin Ekblad.

3 Val av justerare Till att justera protokollet jämte ordförande valdes Malin Ekblad. Protokoll fört vid Nosty s styrelsemöte 15 februari 2010 Plats: 4:ans klassrum Nottebäckskolan Tid: måndag 15 februari 18.00-20.00 Närvarande: Tony Johansson, föräldrarepresentant och ordförande Åsa Hultgren,

Läs mer

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER Trollkojans föräldrakooperativa förskola och fritidshem bedriver barnomsorgsverksamhet för barn i åldrarna 1 12 år. Förskolan följer statens läroplan för förskolan

Läs mer

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

Minnesanteckningar från föräldrarådet i Torhamn 111020

Minnesanteckningar från föräldrarådet i Torhamn 111020 Minnesanteckningar från föräldrarådet i Torhamn 111020 Närvarande: Linda Åberg Lindell, Hasse Gustafsson, Karin Undhagen, Majvor Olausson, Pär Olsson, Linnea Joelsson, Malin Hasselberg, Jessica Einarsdotter

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Jämjö Östra rektorsområde 20120112 Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Inspiration till Bamses må bra tidning

Inspiration till Bamses må bra tidning Inspiration till Bamses må bra tidning Inspirationen är sammanställd av personal vid Förskolorna i Dals-Eds kommun. Förslag till arbetsgång Informera föräldrar om projektet och Bamses må bra tidning och

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem KVALITETSREDOVISNING Källby Gård Fritidshem Läsår 2011-2012 ENHET Källby Gård fritidshem FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2011-2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Källby Gård har under året haft förskoleklass,

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer