Protokoll från möte Ellagårdsskolans föräldraförening (EFF) 28 mars 2012 kl i Ellagårdsskolans personalrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från möte Ellagårdsskolans föräldraförening (EFF) 28 mars 2012 kl 19.00 i Ellagårdsskolans personalrum"

Transkript

1 Protokoll från möte Ellagårdsskolans föräldraförening (EFF) 28 mars 2012 kl i Ellagårdsskolans personalrum 1. Mötets öppnande Paul Klinkert öppnade mötet. Närvarande Anna Ersson Ellen Dahlqvist Susanne Neretnieks Kristina Tidner Maria Tegström Caroline Appeltofft Stina Netz Caroline Boivie-Ekstrand EmilijaWilson Gustaf Lagercrantz Ann-Louise Rundin Linda Bennett Patrik Evén Lars Nordin Pernilla Ramslöv Helena Skog Paul Klinkert Maria Breitholtz Söderström 1-3c, kassör 4a 2a Fa, 3a 5c 1-3e, Fc 5c 1-3c, 4b 4b, Fc 2f 2b, 3b 1a 1b 1-3c, vice ordförande 2f 5c, ordförande 1-3d, sekreterare 2. Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns. 3. Föregående protokoll samt val av justerare Föregående protokoll godkänns i sin helhet. Anna Ersson och Susanne Neretnieks justerar detta protokoll. 4. Information till och från skolledningen Skolledning Nu är det klart att en skolledare till kommer gå i tjänst under slutet av sommaren. Peggy Ulvhag heter hon och är fritidspedagog och specialpedagog och har förutom det även arbetat som verksamhetsansvarig för förskoleklasser och fritidshem samt vikarierat som biträdande rektor. Det var ett väldigt enigt beslut och Lena är nöjd och tycker att deras kompetenser kompletterar varandra på ett bra sätt. Ett av Peggys ansvarsområden kommer att vara fritidsverksamheten. Birgitta Almert arbetar kvar med vissa projekt under våren.

2 Skolgård Nu är sopning av skolgården klar och då ställde Lena frågan om det fortfarande är aktuellt att EFF arrangerar en dag då föräldrar hjälper till att bl a måla skolgården. I övrigt när det gäller skolgårdsfrågan så är ett nytt möte inbokat med kommunen. Lena har tagit med material från elevernas tidigare önskemål (se tidigare protokoll). Enligt Lena så för man diskussioner från skolan om att det inte räcker med att kommunen bara gör markarbete för paviljongen utan kravet är att man minst återställer till tidigare skick (t ex ställer tillbaka lekställningar). Dock kan skolan inte räkna med så mycket som varit diskussion om tidigare. Matsalen Matsalen kommer att renoveras men det är ej tidsbestämt. Det handlar främst om köksdelen, men när man gör det önskar skolan att man tittar över hela matsalen. Lars Nordin har varit i kontakt med arkitekten på kommunen som håller på att rita på köket och utbyggnad och hon var inte alls främmande för en större utbyggnad. Kommentar från Lena var att detta är pågående arbete men inte klart utan det går långsamt. Ang. skolmaten Enligt Lena var detta uppe för diskussion på ett rektorsmöte nyligen. Nya krav på ekologiskt osv och fokus på vad man kan göra för att förbättra maten. Lena säger att dom kan se en skillnad, att Fazer nu ser vikten i att dom jobbar med dessa frågor och har bra personer som jobbar med detta. Man eftersöker föräldramedverkan i upphandlingen framöver personer med t ex kunskap, kompetens från branschen eftersom det är bra att föräldrar är engagerade. Eftersom detta varit uppe tidigare så efterlyste Paul besked om vi verkligen kan påverka innan vi går med på föräldraengagemang från EFF. Lena kollar vem/vilka som är kontaktpersoner, hur det går till och vad vi har för möjligheter att påverka. Kommunikation - EFF Framöver kommer vi kunna lämna info både till Lena och Kicki för att lägga upp info kring EFF både på föräldramötet och på skolans hemsida. Mia (sekreterare) ansvarar för att Lena och Kicki får information som EFF vill lägga ut. Kallelsen kommer även att läggas ut via föräldramötet så att flera föräldrar blir uppmärksamma på att vi har möte. I denna kallelse kommer klassrepresentanterna finnas med så att man lätt kan se vilka som representerar vilken/vilka klasser. Parkering/trafiksituationen runt skolan Då det under en lång tid varit ett bekymmer att vissa föräldrar verkar infartsparkera på parkeringsplatsen mellan skola och förskola kommer det att införas fasta parkeringstillstånd för lärare/pedagoger samt tillfälliga tillstånd (hämtas på expeditionen) för föräldrar mfl som behöver vara en längre stund på skolan/förskolan. I övrigt kommer p-skiva att gälla. Förslag att information om detta läggs ut på Föräldramötet för att uppmärksammas när det blir aktuellt.

3 Diskussionen kring var man ska släppa barnen skapar en debatt då de som bor runt skolan har en väldigt svår situation för sig och sina barn. Men de ser även hur farligt det är för barnen när de går till skolan längs t ex Ellagårdsvägen som är väldigt trafikerad framförallt vid lämning och hämtning. Frågan ställdes om det inte skulle vara möjligt att göra någon typ av avlämnings-/upphämtningsplats nere vid infarten till Ellagårdsområdet från Enhagsvägen. Då skulle föräldrar kunna lämna där och barnen går säkert via gångväg (över ängen) hela vägen till skolan. Lena tycker att det är jättebra att vi föräldrar engagerar oss och trycker på så att det kommer från flera håll. Skolan har signalerat att trafiken är ett stort problem och att det inte är anpassat utifrån dagens situation. Ett förslag från deltagarna på dagens EFF-möte är att göra ett samlat dokument som så många föräldrar som möjligt skriver under och lämnar till kommunen. Lena har haft möte med Eva Kullgren på kommunen kring helhetssyn för skolgård, träd, trafiksituation osv men det går inte så snabbt. Finns det inga pengar kan man inte jobba vidare utan då sätts det på håll. Helena Skog vill vara med och driva trafikfrågan och Lars Nordin tar kontakt med NTF för att kolla om det går att låna fartkameror. Vi behöver gå ut med ny uppmaning till föräldrar att köra försiktigt Mia letar upp info som skickades ut tidigare och lämnar till Lena och Kicki för att lägga upp på föräldramötet samt hemsidan. Borttappade kläder Frågan kom upp var man hittar kvarglömda kläder. Enligt Lena hamnar sånt som glömts i matsal, gympasal samt skolgård i kapprummet utanför matsalen. Blir det rensat kan det även hamna i källaren i expeditionshuset. Det som försvunnit på Lärkan respektive Linden ligger kvar (på Linden finns lådor utanför verkstaden där man kan titta). På Lärkan i respektive kapprum. Vi föräldrar uppmanas märka barnens kläder för att underlätta att det hittar tillbaka till rätt barn. Städning Lena nämner att hon inte varit nöjd med städningen på skolan och haft möte med kvalitetsansvarig på städbolaget som har varit med Lena runt och hållit med om att det inte är OK. Städledare utbytt och diskussion fortsätter då Lena vill se en förändring inom kort. Rastvakter På tidigare möte har vi tagit upp att vissa barn klagat på att vuxna inte finns i närheten när det behövs och att dom upplever att det varit olika regler under rasterna, t ex gällande hjälmtvång på isbanan. Enligt Lena ska det vara samma regler för alla oavsett vilken personal det är som är ute på skolgården. Lena berättar att de pratat med elevrådet och Friendsare och att några elever kom till fritidskonferensen för att berätta hur de upplevde situationen. Lena säger att eleverna var jättesakliga och gjorde det jättebra och man lyfter verkligen den här frågan.

4 Även om det finns vuxna ute så kan man inte vara överallt men eleverna ska dock uppleva att man får hjälp. Lena säger att det finns vissa poster för att täcka upp och vissa som cirkulerar t ex vid slöjden, parkeringen osv för att ha så bra koll som möjligt. En annan sak som barnen sagt var att vissa barn inte vet vilka av alla vuxna som är rastvakter utan detta måste vara tydligt. Len upplever att detta nu blivit tydligare med västar, band osv. Enligt Lena har elevrådet gett signaler om att det blivit bättre men hon säger också att skolan inte är nöjd förrän barnen känner att det är bra. Uppdelning inför åk 4 En fråga togs upp kring hur man går ut med information kring att man nu delar klasserna inför åk 4. Föräldrar på lärkan känner sig lurade då de gjort ett val redan inför förskoleklass för att barnen ska gå i samma klass ända upp till åk 5. Nu har skolan fattat beslut om uppdelning av klasser eftersom man måste anpassa sig till för att förutsättningarna förändras. Detta kommer framöver vara en långsiktig linje som man kommer att gå ut och informera om redan inför valet av skola. Det blir ett skifte nu som påverkar de barn och föräldrar som gick in i tron om att klasserna skulle bibehållas åk 1-5. Lena beklagar att vissa elever/föräldrar hamnat i skarven och har verkligen förståelse för att man blir besviken över att klasser splittras. Lena ger exempel på Rösjöskolan som sedan länge delat klasserna och att det har positiva sidor också. Pernilla säger att föräldrar som varit med om detta tidigare år på Ellagårdsskolan kan dela med sig av erfarenheter och sånt som kan göras bättre inför den här omgången. När det gäller hur många klasser det blir totalt för fyrorna kan Lena inte svara förrän hon har all information. 5. Aktivitetslista/Arbetsgrupper Gå Till Skolan Cup/Gyllene Kängan Gå till skolan cup Ansvariga ska gå ut med information innan påsk. Sen förra mötet har Helena Broberger Rydin tackat ja till att köra lite uppvärmning. Linda Bennett lovar att kolla möjlighet att fixa russin eller liknande gratis. Skolfoto/skoltröjor Ylva är inte närvarande men enligt Paul så fortskrider detta arbete och Sofina ska nu vara preliminärbokad. 6. Ekonomi Anna Ersson, kassör, redovisar att det i kassan nu finns kr.

5 Då inget formellt beslut tagits om bidrag till EQ-föreläsningen så fattades beslutet på mötet om att bidra med 6000 kr till detta. Framöver kommer GTC behöva max 3000 kr till för prispengar samt för aktiviteter. Pernilla har frågat vad fritids önskat som vi på EFF kan bidra med pengar till. Önskemål är 2 st bandymål (fastsatta i marken) och dessa kostar 5500 kr styck x 2 = kr. Paul har pratat med elevrådet och de hade inga egna förslag men tyckte att bandymålen var en väldigt bra idé. Alla på mötet fattar ett gemensamt beslut om att det är OK att bidra med till bandymål. 7. Övrigt Det mesta under dagens möte har tagits upp under punkt 4 och 5. Vi behöver en kassör kan någon erbjuda sig? överlämning kommer behöva hitta under våren för att lämna över inför årsskiftet i augusti. Förslag på klädbytardag har kommit in från föräldrar Paul kollar med Lena om möjligheten att fixa detta på skolan. 8. Mötets avslutande Paul Klinkert avslutar mötet. Nästa möte är 24/4 kl. 19 i Ellagårdsskolans personalrum. Sekreterare Justeras Maria Breitholtz Söderström Anna Ersson Susanne Neretnieks

Protokoll: EFFs möte 14 januari 2010

Protokoll: EFFs möte 14 januari 2010 Protokoll: EFFs möte 14 januari 2010 Tid:19.00-21.00 Plats: Personalrummet, Ellagårdsskolan Närvarande: Louise Rosenlund, sekr (4a) Stephan Fickler, 1-3c, 5c Jessica Lundahl, 1-3c Pernilla Ramslöv, Fc,1-3c

Läs mer

b) Mycket personal som kommer gå i pension till sommaren. Behöver rekrytera 4 st lärartjänster. Annonsering kring tjänsterna kommer i dagarna.

b) Mycket personal som kommer gå i pension till sommaren. Behöver rekrytera 4 st lärartjänster. Annonsering kring tjänsterna kommer i dagarna. Skolrådsmöte Nyvångsskolan Tisdagen den 17 april 2012 kl 18:30-20:30 Plats: Personalrummet, Nyvångsskolan Närvarande: Lena Jönsson, Rektor Kristine Helmersson, Fritidspedagog Rockan Pia Smideberg (1B)

Läs mer

De nationella proven är inte examensprov, utan ska vara en del av lärarens samlade information om en elevs kunskaper.

De nationella proven är inte examensprov, utan ska vara en del av lärarens samlade information om en elevs kunskaper. 1 Mötets öppnande Stefan Revestam förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 1.1 Val av mötesordförande, sekreterare samt justeringsperson. Stefan Revestam valdes till mötesordförande och Helena

Läs mer

Minnesanteckningar från Föräldrarådsmöte 111121

Minnesanteckningar från Föräldrarådsmöte 111121 Minnesanteckningar från Föräldrarådsmöte 111121 Barnomsorg: Närvarande: Anna Andersson Blåbäret, Magdalena Håkansson Lingonet, Anna Berg Humledalen, Maria Martinsson Piongården och Katarina Ottebrant De

Läs mer

FAQ inför AB-klassernas flytt från Norskolan till Näsbypark

FAQ inför AB-klassernas flytt från Norskolan till Näsbypark FAQ inför AB-klassernas flytt från Norskolan till Näsbypark Här nedan presenteras frågor och svar som kan vara intressanta för alla elever/föräldrar inför att AB-klasserna på Norskolan flyttas till Näsbyparksskolan

Läs mer

Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar. föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd

Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar. föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd Föräldrar borde förstå att man inte kan diskutera när

Läs mer

Undersökning Trafiken i skolan, 2013

Undersökning Trafiken i skolan, 2013 Undersökning Trafiken i skolan, 2013 Från 8 april till 6 maj fanns länken med en enkätundersökning på Trafikeniskolan.se. Mailadresser plockades fram via kommuners och skolors hemsidor. Målet var att skicka

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2010-11-08

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2010-11-08 Datum 2010-11-08 Sid 1(11) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2010-11-08 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar

Läs mer

Skolråd 2014-10-15. Information från skolledningen. Skolutveckling, kommunal nivå:

Skolråd 2014-10-15. Information från skolledningen. Skolutveckling, kommunal nivå: Skolråd 2014-10-15 Rektor Anna Ronquist öppnade mötet med att hälsa alla välkomna och passade på att säga att skolledningen inte känner igen sig i den skoldebatt som varit under valet. Personalen på Kyrkskolan

Läs mer

Minne s anteckningar från Föräldraråd s möte 120206

Minne s anteckningar från Föräldraråd s möte 120206 Minne s anteckningar från Föräldraråd s möte 120206 B arno m s org: Närvarande: Anna Andersson Blåbäret, Magdalena Håkansson Lingonet, Anna Berg Humledalen, Johan Bergfors Solrosen, Joakim Bentsen Gullvivan,

Läs mer

Särö Föräldraförenings Uppföljnings Logg Ärende:

Särö Föräldraförenings Uppföljnings Logg Ärende: Särö Föräldraförenings s Logg Ärende: 24. Önskan om att, igen få höra presentatioen om droger som hölls enhetsrådet den 25/11, 2014. 23. Önskan om föreläsning om vad barnen gör på internet 22. Önskan om

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för lokala styrelsen i Östra Ljungby/Stidsvig

Protokoll fört vid styrelsemöte för lokala styrelsen i Östra Ljungby/Stidsvig Sidan 1 av 9 Protokoll fört vid styrelsemöte för lokala styrelsen i Östra Ljungby/Stidsvig Plats: Pilagårdsskolan i Östra Ljungby Datum: 2005-10-27 Tid: 19.00-21.00 Närvarande: Magnus Hultén (b) Ordförande

Läs mer

Nu är det dags för årsmöte!

Nu är det dags för årsmöte! Nu är det dags för årsmöte! Vad är ett årsmöte? Årsmötet är lokalgruppens viktigaste möte. Det är på årsmötet som alla medlemmar får vara med och bestämma vad som ska göras, detta är det som utgör grunden

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

a) Skolan har köpt in 5 st ipads i en första liten ansats att höja IT utrustning i skolarbetet.

a) Skolan har köpt in 5 st ipads i en första liten ansats att höja IT utrustning i skolarbetet. Skolrådsmöte Nyvångsskolan Onsdagen den 22 maj 2013 kl 18:30-20:30 Plats: Personalrummet, Nyvångsskolan Närvarande: Camilla Fajerson, Rektor Anneli Roth, Tf. Rektor Kristin Helmersson, Fritidspedagog Rockan

Läs mer

Protokoll från föräldraföreningens möte 2010-09-29

Protokoll från föräldraföreningens möte 2010-09-29 Protokoll från föräldraföreningens möte 2010-09-29 Närvarande: Birgitta Thorell, Kerstin Åberg, Barbro Helgesson, Maria Rapp, Malin Johansson, Malin Arvidsson, Sandra Oskarsson, Maja Bednarcuk, Nina Björk-Jakobsson,

Läs mer

Snättringe Föräldraförening

Snättringe Föräldraförening Snättringe Föräldraförening Minnesanteckningar från möte med klassrepresentanter, samt därpå följande styrelsemöte i Snättringe Föräldraförening Tid och plats: 2011-10-06 kl.18.30-21, Snättringeskolans

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen...

Läs mer

Göteborgsprojektet utdrag

Göteborgsprojektet utdrag Göteborgsprojektet utdrag Det lärarna skulle vilja lära sig mer av är följande: Eftersom vi använder MacBook i vårt projekt, och varken lärare eller elever hade så stor erfarenhet innan, skulle jag vilja

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 060521

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 060521 Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 060521 Närvarande: Erica Hjelm Hans Ericson Sjöstrand Andersson osengren Åkesson Sofie Falkman Lena Hedlund Giesela Edström Louice Sporrsäter Ej närvarande: Suzanne

Läs mer

Minnesanteckningar SUF-Eslöv

Minnesanteckningar SUF-Eslöv Minnesanteckningar SUF-Eslöv Samordnare och sekreterare: Veronica Lilja Datum: 2015-01-22 Lokal: Familjens hus Närvarande: Veronica Lilja, Anna Bengtsson, Eva Ågren, Åsa Löfkvist, Pierina Ligander, Marieth

Läs mer

Vad är ett årsmöte? Årsmöte är roligt! Ni bestämmer tillsammans! Visst är det coolt med demokrati?!

Vad är ett årsmöte? Årsmöte är roligt! Ni bestämmer tillsammans! Visst är det coolt med demokrati?! ! ÅRSMÖTE 2015? Vad är ett årsmöte? Årsmötet är föreningens viktigaste möte. Det är på årsmötet som alla medlemmar får vara med och bestämma vad som ska göras, det utgör grunden i en demokratisk förening.

Läs mer

Föräldraråd år F-6 Byttorpskolan 29:e september 2014. Protokoll

Föräldraråd år F-6 Byttorpskolan 29:e september 2014. Protokoll 1. Mötet öppnas av rektor Jonas Sahlberg 2. Val av justerare Marlena Redhage Föräldraråd år F-6 Byttorpskolan 29:e september 2014 Protokoll 3. Vilka är klassrepresentanterna i årets föräldraråd?presentationsrunda.

Läs mer

1644 Val av protokollförare, ordförande och justeringsman Katarina valdes till ordförande, Jens till sekreterare, Håkan valdes till justeringsman.

1644 Val av protokollförare, ordförande och justeringsman Katarina valdes till ordförande, Jens till sekreterare, Håkan valdes till justeringsman. LOKALA STYRELSEN PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

Kommentarer på föregående minnesanteckningar 2012-11-07

Kommentarer på föregående minnesanteckningar 2012-11-07 Minnesanteckningar - Lillgårdsskolans föräldraförenings styrelse - Mötesplats Lillgårdsskolans dramasal Utfärdare Maria Johansson Mötesdatum 2013-01-09 Telefon 0703-03 22 23 Mötestid Kl. 18:30 Kallade

Läs mer

Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling

Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling Detta underlag kan med fördel användas av medarbetarna i de enskilda arbetslagen när arbetet med indikatorerna diskuteras och

Läs mer

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 Elever ställer frågor till Järfällas politiker och tjänstemän Den årliga barnhearingen är en del i Järfällas arbete med att öka elevernas inflytande i skolan och i samhället

Läs mer

Tisdagen den 18 oktober 2011 i Bergaskolans matsal.

Tisdagen den 18 oktober 2011 i Bergaskolans matsal. Protokoll klassombudsmöte 17 oktober 2011 1 Protokoll fört vid klassombudsmöte för Berga Hem och skola-förening Tisdagen den 18 oktober 2011 i Bergaskolans matsal. Närvarande: Henrik Ericson ordf. och

Läs mer

Protokoll Skolrådsmöte 2012-09-27

Protokoll Skolrådsmöte 2012-09-27 1/6 Protokoll Skolrådsmöte 2012-09-27 Dag: Torsdag 27 september 2012 Tid: Kl.18.30 20.00 Plats: Viggestorpsskolans personalrum Närvarande: Svälthagsskolan Viggestorpsskolan Emma Foglander, Björkdungen

Läs mer