Skolråd Information från skolledningen. Skolutveckling, kommunal nivå:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolråd 2014-10-15. Information från skolledningen. Skolutveckling, kommunal nivå:"

Transkript

1 Skolråd Rektor Anna Ronquist öppnade mötet med att hälsa alla välkomna och passade på att säga att skolledningen inte känner igen sig i den skoldebatt som varit under valet. Personalen på Kyrkskolan trivs bra och tycker att barnen är toppen! Presentation av närvarande. Skolpersonal Anna Ronquist Ann Fager Åsa Jansson Klassrepresentanter Agneta Norrbom Maria Nobel Ylva Edström Fanny Falkman Åsa Viklund Cecila Andersson Maria F Garcia Lars Holmström Sam Bengtsson Tom Monder Marika Hermansson Åsa Peterson Jenny Lesne Nordström Michaela Grahm Marie Hansson 2B Björken 3B 3B Björken 3A 3A 4A 5A 5B 1A 5B 4B och 1B Eken 2A Marie Hansson valdes till sekreterare för mötet. Information från skolledningen Skolutveckling, kommunal nivå: Täby kommun har fått en ny utbildningschef, Patrik Forshage. Han förespråkar ett inkluderande arbetssätt, dvs att utbildningen ska vara tillgänglig för alla barn. Som ett led i detta har Anna Ronqvist, tillsammans med nio andra utvalda från

2 Täby kommun, fått gå en utbildning på Harward. Utbildningen handlade om effektivisering och metoder för hur man ska nå alla barn både de som har det svårt och de som har det väldigt lätt. Hur tar man på bästa sätt till vara på lärarnas kompetens och hur utnyttjar man lokalerna på bästa sätt? De som utbildats skall nu implementera detta i övriga täbyskolor. Implementeringstid på Kyrkskolan är 2 år. Skolutveckling, Kyrkskolenivå: Bokcirkel - För att skapa gemensamma diskuskussionsämnen har lärarna en bokcirkel. Exempel på ämnen är En läsande klass samt ipad-användande. Arbetslagen diskuterar sin planering med Anna Ronqvist en gång per månad. Trivselledare Projektet är igång och personalen tycker det har varit positivt hittills. Tanken med projektet är att det alltid ska vara någon aktivitet igång på rasterna. Det är eleverna i de högre klasserna som håller i aktiviteterna. Ett 14-dagarsschema finns uppsatt i klassrummen. Utvärdering av projektet kommer. Löttingelundsskolan har också startat upp projektet och Näsbyparksskolan är på gång. Utbildningar just nu utbildas personalen i grupprocesser. Kuratorn har idag haft utbildning för lärare och fritidspersonal om vad som händer med gruppdynamiken då någon i klassen slutar eller någon ny elev börjar. Vad händer i gruppen om någon är ledig eller sjuk? Skolvalet, HT 2015 Om man går i klass 5 och vill gå kvar i årskurs 6 på Kyrkskolan behöver man inte göra något val. Om- och tillbyggnad av Kyrkskolan Finansieringen av byggnationen är sedan tidigare klar, men byggstarten är uppskjuten p.g.a. överklaganden. Det senaste överklagandet gäller byggnationen av de tillfälliga paviljongerna. Hösten 2015 kommer Kyrkskolan även att inhysa åk 6. Skolrådet diskuterade hur skolan ska få plats med alla elever då byggnationen inte hinner bli klar. Föräldrarna uttrycker oro över elevernas och lärarnas arbetsmiljö i de tillfälliga paviljongerna. Skolledningen har gjort vad man kan för att ställa krav på paviljongerna. Man funderar också på olika lösningar för att göra det bästa av situationen med det ökade antalet elever till hösten. Skolrådet diskuterade vad vi kan påverka för en snar

3 byggstart. Skulle det hjälpa att bjuda in representant för kommunen och de som överklagar för att komma på gemensamma lösningar? Byggprocessen är beräknad att ta 1,5 år och skapa plats för 350 elever. Idag går 247 elever på Kyrkskolan. Ny matmor Tyvärr slutade vår uppskattade matmor för en tid sedan. Efterträdaren levde inte upp till förväntningarna och vi har därför fått en ny. Vi hoppas på förbättring i och med detta. Matmors uppgift är att ställa fram maten och skapa matro i matsalen. Läxor På elevrådet har läxor diskuterats och därför togs det även upp på skolrådet. Syftet med läxorna är att repetera det man har lärt sig på lektionen. Detta har eleverna i elevrådet full koll på. Det är viktigt med en lagom mängd läxor. Diskussion, vad är lagom? Läxor ger studiedisciplin, men för mycket läxor kan ta död på nyfikenheteten att vilja lära sig. Vad händer med de som inte får hjälp med läxorna hemma? Kan skolan ordna läxhjälp? Andra skolor har helt slopat läxor. Hur hinner eleverna i dessa skolor befästa sina kunskaper? Skolrådet är eniga om att det överlag är lagom med läxor på Kyrkskolan, men det är viktigt med en bra kommunikation med Skolhagenskolan så att hoppet inte blir för stort. Läxhjälp har tidigare funnits på Kyrkskolan, men inte utnyttjats av eleverna. Läxhjälp med vår speciallärare Ann-Sofie förekommer. Frågor från klasserna Dörren vid Klubben är öppen igen. Anna ser till så att den återigen blir låst. Bakgrund: Rampen framför dörren består av ett mycket vasst galler. Flera barn har ramlat på gallret och behövt sys. Skolan skickar alla tillbudsrapporter till kommunen med åtgärdsplan, i detta fall att byta ut gallret. I väntan på att kommunen ska åtgärda problemet har skolan beslutat att hålla dörren låst så att eleverna inte kan gå in denna väg. Rampen finns till för matleveranser. Hur hanteras säkerheten för barnen under kommande byggprojekt? Personalen på skolan vittnar om att detta sköttes mycket bra av entreprenör/kommun vid ombyggnationen av skolgården/fjärrvärme och man förväntar sig att det kommer att skötas på motsvarande sätt vid kommande byggprojekt. Information från fritids efterfrågas av föräldrarna. Går det att lägga upp på hemsidan? Alla föräldrar går inte förbi anslagstavlan.

4 Hur tänker skolan kring ekologisk mat? Det är inte skolan utan kommunen som sköter upphandlingen och leverantören måste rätta sig efter avtalet som skrivs med kommunen. I avtalet står det hur stor andel av kosten som ska vara ekologisk och leverantören själv väljer vilken del av kosten som är ekologisk. Omklädningsrum/duschar och toaletter är så ofräscha så att barnen inte vill duscha och man håller sig för att slippa gå på toaletterna. Vad har skolan för städrutiner och vad har vi för möjlighet att påverka städningen? Det är kommunen som handlar upp städningen, men skolan gör allt för att påverka det man kan. T.ex. tas bilder på undermålig städning och skickas till kommun så att städfirman får betala tillbaka pengar. Det är också viktigt att prata med eleverna om hur man lämnar en toalett. Den 19/11 är det världstoalettdagen och då kommer ämnet att tas upp i flera klasser. Föräldrar till barn i F-klass tycker att det är brist på personal vid lämning. Det är också stökigt i hallen vid lämning. Fritidspersonalen har tagit bort cafébordet i hallen för att skapa plats och därmed göra det lugnare. Föräldrarna ska kryssa barnen vid hemgång, inte barnen själva. Flera fall av felkryssningar har förekommit. Listorna kommer att sättas högre upp för att barnen inte skall kunna nå dem. Märkta kläder har försvunnit. Problemet har tagits upp på elevrådet och ska tas upp i veckobrev och klassråd. Har Kyrkskolan personal som arbetstränar och vilken kontroll görs i så fall av dessa? Ja, en just nu. Samma kontroll görs av dessa personer som av anställda. De som arbetstränar har ej något eget ansvar och får ej arbeta själva. Går det att sätta upp en krok i framkant på hyllorna på Linden? Anna tar med frågan till vaktmästare och skyddsombud. Går det att samla pengar till en klassresa? Skolan får inte, men det går bra att föräldrar tar initiativ och samlar. Det finns inte tillräckligt med krokar utanför Klubben. Skolan kollar om det går att ordna. Går det att fixa torkskåp till Klubben? Skolan kollar. Hur bestäms öppettiderna för fritids?

5 Skolan får betalt för att hålla öppet 52 timmar per vecka. Öppettiderna sätts av skolan och anpassas till då behovet är som störst. För närvarande är detta 7:15 17:45 Många föräldrar parkerar där det inte är tillåtet samt kör in på skolgården under förbjudna tider. Viktigt att alla följer anvisningarna. Nästa möte Om något nytt uppkommer kring byggnationen så hålls mötet i slutet av november, annars i januari. Anteckningar av Marie Hansson

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

a) Skolan har köpt in 5 st ipads i en första liten ansats att höja IT utrustning i skolarbetet.

a) Skolan har köpt in 5 st ipads i en första liten ansats att höja IT utrustning i skolarbetet. Skolrådsmöte Nyvångsskolan Onsdagen den 22 maj 2013 kl 18:30-20:30 Plats: Personalrummet, Nyvångsskolan Närvarande: Camilla Fajerson, Rektor Anneli Roth, Tf. Rektor Kristin Helmersson, Fritidspedagog Rockan

Läs mer

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Vi utbildar världsmedborgare! Projektledare och rektor Renée Dahlberg,

Läs mer

Föräldraråd år F-6 Byttorpskolan 29:e september 2014. Protokoll

Föräldraråd år F-6 Byttorpskolan 29:e september 2014. Protokoll 1. Mötet öppnas av rektor Jonas Sahlberg 2. Val av justerare Marlena Redhage Föräldraråd år F-6 Byttorpskolan 29:e september 2014 Protokoll 3. Vilka är klassrepresentanterna i årets föräldraråd?presentationsrunda.

Läs mer

150303 Minnesanteckningar Skolråd Haga/Lyckebyskolan

150303 Minnesanteckningar Skolråd Haga/Lyckebyskolan 150303 Minnesanteckningar Skolråd Haga/Lyckebyskolan Närvarande: Föräldrar: Nina Randone (Fa), Alexandra Gyris (Fb), Maria Tibbling (Fe), Anna Wremborn (1d), Linda Säterbring (1d), Håkan Stenmark (4b),

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Här nedan redovisas frågor inkomna på mötet och via mejl samt svar. De synpunkter som inkommit redovisas inte här men tas med i arbetet.

Läs mer

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Grupp 1 Vi känner att vi implementerat no hands up och använder oss av det på en för oss lagom nivå. Vid varje nytt möte så går vi igenom föregående mötesinnehåll.

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

STENMOSKOLAN 2010-2011

STENMOSKOLAN 2010-2011 STENMOSKOLAN 2010-2011 PRESENTATION AV STENMOSKOLAN Stenmoskolan hör till Fullersta rektorsområde och är en av fyra skolbyggnader i rektorsområdet. På Stenmo finns ca 200 elever, organiserade i två förskoleklasser

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Innehållsförteckning. Kartläggning... 6 Resultat av kartläggningen... 6

Innehållsförteckning. Kartläggning... 6 Resultat av kartläggningen... 6 Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriskolan Växthuset och dess fritidsverksamhet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Vision och syfte... 3 Definitioner...

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan

Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan Kvalitetsredovisning läsåret 2009-2010 Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan Innehållsförteckning I. Klippan Öster läsåret 2009-2010 s 3 II. Organisation s 4 Ledningsgrupp Administration

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

IUP-plan för Sofia skola

IUP-plan för Sofia skola IUP-plan för Sofia skola För pedagogerna! I denna IUP-plan finns beskrivning av hur vi på Sofia skola kommunicerar runt elevers lärande. Här finns också en beskrivning av hur vi organiserar utvecklingssamtalen.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa Täby 20150603 Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Med särskild hänsyn till barnets bästa I skollagens 1 kap. 10 står det att i all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Metodhäfte: Rekrytera barn

Metodhäfte: Rekrytera barn Metodhäfte: Rekrytera barn Innehållsförteckning Rekryteringsworkshop 4 Del 1 4 Inspirationsmingel 4 Varför ska vi växa 4 Drömkåren 5 Framgångsrikt 5 Del 2 Nulägesanalys Framtida rekrytering Rekryteringscykel

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

RASISMEN I SKOLAN. - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan

RASISMEN I SKOLAN. - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan RASISMEN I SKOLAN - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan En enkätundersökning genomförd av Ungdom Mot Rasism 2010 1. Sammanfattning Det är fyra år sedan regeringen antog lagförslaget

Läs mer

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan Upprättad Ht 2014 Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan På vår skola är det inte annorlunda att vara olika 1 Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 Skolbarnsomsorg Planen

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Barn och unga berättar om stress

Barn och unga berättar om stress Barnombudsmannen rapporterar br2004:03 Barn och unga berättar om stress Resultat från Barnombudsmannens undersökning bland kontaktklasserna, våren 2003 ISSN 1652-0157 Barnombudsmannen Postadress: Box 22106,

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer