Resultat Enkät. Vad föräldrarna i Rudboda skola anser om de föreslagna evakueringsalternativen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultat Enkät. Vad föräldrarna i Rudboda skola anser om de föreslagna evakueringsalternativen"

Transkript

1 Resultat Enkät Vad föräldrarna i Rudboda skola anser om de föreslagna evakueringsalternativen Sammanställt av Ulrika Eidenstam skolrådsrepresentant 3B

2 Enkäten Enkät gick ut till alla föräldrar med följande fråga: Vilket av följande evakueringsalternativ föredrar ni : Alt 1) Samtliga elever har sin undervisning i paviljonger vid Rudboda skola. Alt 2) F-2 har sin undervisning (och skolbarnsomsorg) i paviljonger vid Rudboda skola. Eleverna 3-5 bussas till Bodals skola (som har överkapacitet av lokaler). Fritidsverksamhet för år 3-4 bedrivs som nu i Bivackens lokaler Alt 3) Vet inte

3 Resultatet Kommentar #2: 4 st svar Kommentar #3: 8 st svar Kommentar #1: 223 st svar Kommentar #4: Totalt 304 st tillfrågade

4 Resultat per årskurs Kommentar #5: Svarsfrekvensen är något lägre i de årskurserna som troligen inte berörs av ev flytt till Bodal

5 Skäl som talar emot Alt 2 Bodals skola Pedagogik Den dagliga kontakten mellan förälder lärare försvinner Faddring mellan årskurser omöjlig och de äldre barnen hindras att engageras i att få de yngre att må bra. Försämrat skolresultat pga skolbyte, stress, osäkerhet och risk för lärarflykt Konsekvenser på fritidsverksamheten; den nya skolplanen innebär högre krav på pedagogisk verksamhet även på fritids, vilken effekt får busstiderna på det? Hur avser man att lösa år två på Bodal idag finns det tre ettor, dvs. det blir sju klasser i åk3-5. Vilka alternativ diskuteras; att slå ihop klasserna till väldigt stora klasser? Behålla någon av de tre klasserna i Rudboda? Behålla hela årskursen i Rudboda? Säkerhet 150 elever måste transporteras till och från Bodal på ett säkert sätt! Trafiksituationen i både Rudboda och Bodal bör ses över trångt och dålig uppsikt. Bussar samt en stor mängd föräldrar som skjutsar sina barn själva ska på ett säkert sätt kunna hämta upp och lämna av sina barn både i Rudboda och i Bodal. Vem ansvarar för att alla elever kommer med bussen? Vad gör man om någon missar bussen? Finns det en realistisk och säker lösning på detta?

6 Skäl som talar emot Alt 2 Bodals skola Trygghet Hälsa Syskonskaran splittras och barnen får gå på olika skolor Många familjer i Rudboda skola har valt att flytta till området på grund av den trygga miljön och den lilla skolan nära hemmet. Alternativet att åka buss fram och tillbaka till Bodal varje dag rimmar illa med denna trygghetsgrund som vi vill ge våra barn. Att flytta på halva skolan innebär en separation som efter två år ska läka. Barn som då har varit borta från sin normala skolmiljö ska återigen genomgå processen att komma utifrån, tillbaka till de elever som gått där de senaste två åren. Hur påverkar detta vikänslan? Är det ett bagage och en process som är hälsosam för barnen? Barnen kan inte själva gå eller cykla till skolan vilket rimmar illa med Lidingö Stads intentioner om Hälsans Ö Barnen kommer att tillbringa mycket tid till väntan på skolbussen och för transport i skolbussen. Tid som hellre skulle användas till att göra läxor eller fritidsaktiviteter Ökad stress för barnen att hinna med skolbussarna Enligt arbetsmiljöverkets författningssamling "Arbetsplatsens utformning" 2009:2 (som även gäller för skolbarn) är ett lämpligt antal toaletter normalt en toalett för varje påbörjat 15-tal arbetstagare detta uppfylls inte i Bodals skola

7 Skäl som talar emot Alt 2 Bodals skola Miljö Miljökonsekvenserna bör redovisas och prissättas. Beakta de bussar som kommer åka fram och tillbaka till Bodal varje dag men även alla de föräldrar som med egen bil kommer skjutsa sina barn till och från Bodal varje dag. Ekonomi Hur väger man ekonomiska aspekter mot mjuka data som ännu ej är prissatta? Dvs. hur prissätter man mjuka data som ger samhällskostnader? Kostnad för den personal som måste samla alla 150 barn, ta närvaro, följa med i varje buss samt hämta försenade barn bör räknas med i den totala ekvationen. Kostnad för slöjd-, musik- och idrottslärare som måste pendla mellan de två enheterna (Bodal samt Rudboda) bör beräknas Samhällskostnader för ökade restider för både elever och föräldrar bör tas i beaktan Stor risk för att flertalet föräldrar flyttar sina barn till företrädesvis friskolor om Alt2 genomförs detta borde innebära en negativ effekt på Källängens skolområdes skolpeng

8 Några citat från föräldrar Det finns en pedagogisk poäng att hålla ihop barnen i 0-5. De faddrar varandra och de äldre barnen engageras i att få de yngre att må bra. Jag tror att detta har en väldigt preventiv inverkan på mobbing. Vi tycker det är viktigt med närheten till skolan, grönområden, och möjlighet att hålla samman syskon Möjligheten att dagligen kommunicera, delta och påverka både miljö och utbildning försvåras Då man ej innan mötet riktigt har helhetsbilden och konsekvenser på olika områden klar för sig, så känns det i dagsläget svårt att säga något annat än Alt 3 Vi accepterar inte att våra barn bussas, då vi sätter säkerheten främst. Dessutom vill vi bespara dem en stökig omställning och ha möjlighet att kunna hämta och lämna i Rudboda på udda tider i samband med läkarbesök och annat Barnens självständighet. Bland klasserna 3-5 på Rudboda tar sig en betydande del av barnen själva till och från skolan, utan att föräldrar kör. Detta är positivt inte bara ur trafiksynpunkt utan framförallt att barnen får utvecklas i bra takt i trygg miljö. Särskilt i alla de fall som finns där syskon i mellanstadiet hjälper syskon i lågstadiet Alt2 är inget alternativ. Det känns lika galet som att skicka barn till Täby. Varför finns detta alternativ som skapar så mycket oro för oss föräldrar, barn och skolpersonal?

9 Slutsats För föräldrarna i Rudboda skola finns inget annat alternativ än att samtliga elever har sin undervisning i paviljonger vid Rudboda skola under byggtiden.

10 Tack! Skolrådet Rudboda skola

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Här nedan redovisas frågor inkomna på mötet och via mejl samt svar. De synpunkter som inkommit redovisas inte här men tas med i arbetet.

Läs mer

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls Foto: Filip Lendahls Ett diskussionmaterial för elever, föräldrar och personal utifrån rapporten Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län 2006 Välkommen till Värsta! Barns och ungdomars hälsa är en viktig

Läs mer

Sammanställning av synpunkter på utredning av grundskoleorganisationen

Sammanställning av synpunkter på utredning av grundskoleorganisationen Datum 2015-08-10 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Sammanställning av synpunkter på utredning av grundskoleorganisationen Denna sammanställning baseras på de synpunkter om inkommit till barn-

Läs mer

Barn och unga berättar om stress

Barn och unga berättar om stress Barnombudsmannen rapporterar br2004:03 Barn och unga berättar om stress Resultat från Barnombudsmannens undersökning bland kontaktklasserna, våren 2003 ISSN 1652-0157 Barnombudsmannen Postadress: Box 22106,

Läs mer

Utredning Barn- och utbildning

Utredning Barn- och utbildning DNR: KS 2010-69 Utredning Barn- och utbildning Konsekvensanalyser för utredningsspår inom område Barn & Utbildning Bilaga 2 Innehåll 1 Bakgrund... 4 2 Personalens synpunkter... 4 2.1 Förskola... 5 2.1.1

Läs mer

Trafikdiplomerad skola

Trafikdiplomerad skola 2012-09-21 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafikdiplomerad skola Att arbeta långsiktigt med trafiksäkerhet är avgörande för vilken effekt trafikundervisningen har. Det är det lilla arbetet i vardagen som

Läs mer

Enkäten skickades ut som länk till rektorer, för spridning bland kommunens gymnasieelever och åk 5-9. Svaren i diagramform finns som bilaga.

Enkäten skickades ut som länk till rektorer, för spridning bland kommunens gymnasieelever och åk 5-9. Svaren i diagramform finns som bilaga. Sammanställning enkät om ungdomars fritid 2014 Enkäten är byggd och sammanställd av Elin Dahlin, folkhälsoutvecklare. Kommentarerna i sidkant är egna tankar om resultatet. Enkäten skickades ut som länk

Läs mer

Så här mår vi i klass 6-9 i Östersund!

Så här mår vi i klass 6-9 i Östersund! Så här mår vi i klass 6-9 i Östersund! Rapport från enkäten Skolelevers arbetsmiljö och hälsa VT 1 Katja Gillander Gådin Hej! I slutet av höstterminen 9 och i början av vårterminen 1 svarade ni elever

Läs mer

Hur skapar vi en lugnare frukostmiljö? Frukostbuffé

Hur skapar vi en lugnare frukostmiljö? Frukostbuffé 1 Institutionen för pedagogik och didaktik Hur skapar vi en lugnare frukostmiljö? Frukostbuffé Jenny Rocklöv Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet Att vara ung i LULEÅ Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 14 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande och politik 16 Hälsa och trygghet

Läs mer

Tips om hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Tips om hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan 1(7) Tips om hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Introduktion Flera projekt, i en lång rad länder, har genomförts för att se på hur barns skolvägar kan bli säkrare,

Läs mer

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Röd C23 M93 Y85 K17 R169 G42 B43 Blå C94 M93 Y5 K1 R58 G58 B142 Guld C M33 Y55 K7 R193 G158 B119 ATT VARA UNG I Rättvik LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 år 8 grundskolan åk

Läs mer

Pedagogisk. omsorg i hemmet. Snabbguide och information

Pedagogisk. omsorg i hemmet. Snabbguide och information Pedagogisk omsorg i hemmet Snabbguide och information Vad handlar det om? Vem riktar det sig till? Pedagogisk omsorg i hemmet är ett nytt alternativ till förskola och fritidshem som finns för barn mellan

Läs mer

Ishockeykillar i en eller två klasser?

Ishockeykillar i en eller två klasser? Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 6: 2005 Ishockeykillar i en eller två klasser? -en studie om hur klassklimat kan förbättras med en förändrad gruppindelning Annika Bygdén IDROTTSHÖGSKOLAN

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: 2009-10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska

Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: 2009-10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska Barns skolvägar Titel: Barns skolvägar Utgivningsdatum: -10-30 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Jouko Säisä Undersökningsinstitut: Nordiska Undersökningsgruppen AB Sammanfattning Syfte, metod och svarsfrekvens

Läs mer

Pedagogisk. Snabbguide och information. omsorg i hemmet. 2012, reviderad version

Pedagogisk. Snabbguide och information. omsorg i hemmet. 2012, reviderad version Pedagogisk omsorg i hemmet 2012, reviderad version Snabbguide och information Vad handlar det om? Vem riktar det sig till? Pedagogisk omsorg i hemmet är ett nytt alternativ till förskola och fritidshem

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Konsekvensbeskrivning Centrala skolområdet

Konsekvensbeskrivning Centrala skolområdet Skolförvaltningen Margaretha Karlsson margareta.karlsson@kristinehamn.se KONSEKVENSBESKRIV- Sida NING CENTRALA S:O 1(8) Datum Referens 2007-04-17 MK Bilaga 1 elevantal Bilaga 2 matsalen Till Skolnämnden

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Vi utbildar världsmedborgare! Projektledare och rektor Renée Dahlberg,

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn.

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tillhandahållaravdeningen Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba som barnskötare, förutom att få jobba med barn. Undersökning om nyttan av fortbildning på arbetstid

Läs mer

Angående förslaget att lägga ner Örerydsskolan.

Angående förslaget att lägga ner Örerydsskolan. Till Kommunstyrelsen, För kännedom: Barn- och utbildningsnämnden Fastighetsnämnden Gislavedshus Angående förslaget att lägga ner Örerydsskolan. Med anledning av det förslag till besparingar i kommunen

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer