Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012"

Transkript

1 Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012 I inventeringsarbetet har tekniska förvaltningen och bildningsförvaltningen bett alla rektorer om hjälp att nå ut till samtliga klasslärare i årskurserna F-6. Sammanlagt har 97 klasser från 15 stycken F-6 skolor i kommunen deltagit av totalt 19 stycken F-6 skolor. Det saknas underlag från 4 stycken F-6 skolor i kommunen samt några enstaka klasser från de inlämnade skolorna. Totalt har 2476 elevers resor till skolan inventeras genom en enkel handuppräckning hur de har kommit till skolan. Inventeringen genomfördes av skolorna under den 2 eller 3 oktober, Det totala antalet elever från årskurs F-6 som blir skjutsade med bil är 32,4 procent (803 st.). Andelen barn i årskurs F-2 som blir skjutsade med bil är 21 procent (521 st.) av det totala antalet F-6 elever och 48,8 procent av alla F-2 elever. Av de äldre barnen från årskurs 3-6 så har 11.4 procent (282 st.) blivit skjutsade med bil av det totala antalet F-6 elever och 19,9 procent av alla årskurs 3-6 elever. Vädret dessa dagar i Motala var duggregn och molnigt. I tabellerna nedan går det att urskilja hur det ser ut för de olika skolorna i Motala kommun. Stora skillnader mellan skolorna Den skola som har flest elever som blir skjutsade i båda åldersgrupperna är Smedsby skola där drygt 71 procent i årskurs F-2 blir skjutsade och drygt 35 procent av årskurs 3-6. Södra och Norra skolan har lite mer än 60 procent av de yngre eleverna F-2 som blir skjutsade till skolan. Det skiljer stort mellan skolorna. De skolor som ligger i landsbygden har inte alls så stora problem med skjutsande föräldrar som skolorna i stadsmiljö. Många av skolorna i landsbygden har dock skolskjuts till sina elever.

2 Tabell 1: Antal elever som har fått skjuts till skolan Rektorernas svar om skolan och dess trafikmiljö I samband med denna skolinventering så ombads rektorerna att svara på ett antal frågor kring trafikmiljön runt deras skola. De fick också frågor kring om de arbetar med trafik och miljö materialet i skolan som de flesta skolor har fått utbildning i. Även var det frågor kring om cykelparkeringarna räcker till på skolan och om de har någon policy för fordon på skolområdet. Nedan följer diagram hur det ser ut runt de olika skolorna som har skickat in underlag för skolinventeringen. Under resp. skola finns information hur rektorn upplever att det ser ut runt skolan. Andelen som cyklar och använder hjälm 21,6 procent (534 st.) av alla skolbarnen årskurs F-6 cyklar till skolan. Om man delar upp barnen i årskurs F-2 är det 10,9 procent (116 st.) som cyklar till skolan till skillnad från de äldre barnen i årskurs 3-6 där det är 29,5 procent (418 st.) som cyklar till skolan. Se vidare tabellerna nedan. Av dessa använder 81.1 procent cykelhjälm och det är i stort jämnt mellan de olika åldrarna.

3 Tabell 2: Andel elever i F-2 som cyklat till skolan och av de som cyklat hur många % har använt hjälm Tabell 3: Andel elever i årskurs 3-6 som cyklat till skolan och av de som cyklat hur många % har använt hjälm

4 Tabellerna nedan visar procentandelen för de olika trafikslagen på de olika skolorna som har deltagit i resvaneundersökningen. Här kan man se hur eleverna har tagit sig till skolan. Procentsatserna visar fördelningen mellan de olika årskurserna F-2 och 3-6 uppdelade var för sig. Tabell 4: Hur elever kommer till skolan på Bergvallaskolan Till Bergvallaskolan blir de flesta förskolebarn upp till årskurs 2 skjutsade i bil till skolan. Det är också en hel del som går till skolan i båda åldrarna. Av de som cyklar till skolan i årskurs 3-6 har bara hälften använt cykelhjälm. Det har inte inkommit några synpunkter från rektorn om trafiken runt Bergvallaskolan. Tabell 5: Hur elever kommer till skolan på Charlottenborgsskolan

5 På Charlottenborgsskolan går de allra flesta elever till skolan i alla årskurser. Här har vi tyvärr inte fått in inventeringen för årskurs 1 men det går att se att de som blir skjutsade är överrepresenterade bland förskoleklass och årskurs 2. Rektorn på Charlottenborgsskolan ser att en del föräldrar stannar på fel sida av gatan så att elever springer över gatan. Tabell 6: Hur elever kommer till skolan på Dansäterskolan Till Dansäterskolan ser vi att en stor andel förskoleklass till årskurs 2 elever blir skjutsade till skolan. Man kan undra varför en större del årskurs 3-6 har skolskjuts eller åker skolskjuts mot i de lägre åldrarna. En stor del av de äldre eleverna cyklar till skolan och här är det 100 % hjälmanvändning. Rektorn på Dansäter upplever att just vid lämning och hämtning är det kaos runt skolan eftersom föräldrar släpper av sina barn precis vid ingången och inte parkerar där de är uppmanade att göra. Skolan har skrivit om problemet i informationsblad samt har föräldrarådet engagerat sig i frågan. Tabell 7: Hur elever kommer till skolan på Fornåsa skola

6 Till Fornåsa skola åker nästan hälften av eleverna skolskjuts till skolan. Det är dock en hög andel elever som också blir skjutsade till skolan. Rektorn på skolan upplever att hastigheten runt skolan är för hög. Tabell 8: Hur elever kommer till skolan på Fågelsta skola Till Fågelsta skola kommer huvudsakligen elever dit med skolskjuts men precis som till andra skolor blir de yngre mer skjutsade till skolan än de äldre. Det rektorn upplever runt skolan är att många bilister kör för fort framför skolan. Tabell 9: Hur elever kommer till skolan på Godegård skola Till Godegård skola har vi en låg andel elever som blir skjutsade till skolan. Här åker de allra flesta med skolskjuts eller går till skolan. Här känner rektorn att allt fungerar bra med trafiken runt skolan med tanke på att det är så få bilar runt skolan.

7 Tabell 10: Hur elever kommer till skolan på Karlsunds skola Här utmärker sig de yngre eleverna igen med att få skjuts till skolan, hela 45 % blir skjutsade till skolan. Alla elever som cyklat till skolan har använt hjälm. Här har inte rektorn kommenterat något ang. trafiken runt skolan. Tabell 11: Hur elever kommer till skolan på Norra skolan Norra skolan har en stor andel yngre elever som blir skjutsade till skolan. Det är också glädjande att en stor andel går till skolan både bland de yngre och lite äldre eleverna. Man kan se att många börjar cykla i årskurs 3 och uppåt. Dock är hjälmanvändningen dålig; 75 % av F-2 och bara 50 % av de i årskurs 3 och uppåt använder cykelhjälm. Rektorn på Norra upplever att trafiksituationen runt skolan vid hämtning och lämning är rörig. Många föräldrar använder lastplatsen som avlämningsplats. Det är en knölig infart till skolan samt parkerar många på rundfarten vid skolan eller på personalens parkeringsplatser.

8 Tabell 12: Hur elever kommer till skolan på Nykyrka skola Till Nykyrka blir många elever skjutsade till skolan. En liten andel åker skolskjuts trots att skolan är en landsbygdsskola. Rektorn upplever inte att det är några problem runt skolan med trafiken. Tabell 13: Hur elever kommer till skolan på Råsnässkolan Till Råsnässkolan är det glädjande nog många elever som går och cyklar till skolan. De som cyklar använder alla yngre cykelhjälm men de lite äldre har endast 65 % cykelhjälm. Här är det också en stor andel av de yngre eleverna som blir skjutsade till skolan. Har ingen rapport från rektorn om synen på trafiken runt skolan.

9 Tabell 14: Hur elever kommer till skolan på Skolgårda skola Skolgårda har glädjande en stor andel av de äldre eleverna som cyklar till skolan. Här använder 83 % av de äldre som cyklar till skolan cykelhjälm medans konstigt nog av de yngre som cyklar bara 55 %. Skolgårda har tyvärr också en hög andel yngre elever som blir skjutsade till skolan. Rektorn och en del av personalen har kommenterat att de har stora problem med föräldrar som lämnar och hämtar sina barn. De kör in på personalens parkering, trots skyltning. Det har hänt en del incidenter. Tabell 15: Hur elever kommer till skolan på Smedsby skola Smedsby skola har den högsta andelen av elever som blir skjutsade till skolan. Få elever cyklar och går till skolan. Har ingen rapport från rektorn om synen på trafiken runt skolan.

10 Tabell 16: Hur elever kommer till skolan på Södra skolan Runt Södra skolan är det en hel del trafik och precis som de övriga skolorna som har problem med trafiken är det de yngre eleverna som står för den största andelen som blir skjutsade. Det blir glädjande nog en förändring när eleven blir äldre då fler går och cyklar till skolan. Till Södra skolan använder i stort sett alla som cyklar till skolan cykelhjälm. Här upplever rektorn att miljön runt skolan är stökig med trafiken och en hel del åtgärder har gjorts runt skolan för att förbättra trafikmiljön. Tabell 17: Hur elever kommer till skolan på Tjällmo skola De svar som har kommit in från Tjällmo är endast från årskurs F-2. Här ser vi en stor andel som blir skjutsade till skolan eller åker skolskjuts. Har ingen rapport från rektorn om synen på trafiken runt skolan.

11 Tabell 18: Hur elever kommer till skolan på Vätternskolan Till Vätternskolan är det många som blir skjutsade i de lägre åldrarna, hela 50 %. Det är också glädjande en hög andel av de äldre eleverna som cyklar till skolan. Av de som cyklar är det som vid Skolgårda skola att de äldre eleverna har en större andel (86 %) som använder cykelhjälm mot de yngre (65 %). Här har rektorn påpekat att det är kaos på morgnarna samt på eftermiddagen vid Många elever kommer från hela kommunen till skolan samt är det en förskola i lokalerna där också många blir skjutsade till. Tyvärr följer inte alla föräldrar de trafikregler som råder runt skolan. Här finns ett förslag från kommunen hur man kan förändra trafik miljön runt skolan. Övriga svar från rektorer: Från två övriga skolor har det inkommit svar från rektorerna men ingen skolinventering. Bråstorpskolans rektor upplever att det är mycket bilar på kort tid vid hämtning och lämning men ser inga större problem. Österstad skola upplever att de har en lugn miljö runt skolan Upprättat av Helena Hellstén, projektledare trafik och miljö i skolan, Motala kommun

Ingen skolväg är den andra lik

Ingen skolväg är den andra lik Det skulle finnas flera vägar till skolan, en för bussar, en för bilar och en för elever och lärare Ingen skolväg är den andra lik En uppföljning av EU-projektet SMILES Cykla och gå till skolan-komplettering

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Här nedan redovisas frågor inkomna på mötet och via mejl samt svar. De synpunkter som inkommit redovisas inte här men tas med i arbetet.

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ NÄTET?

VAD HÄNDER PÅ NÄTET? Folkhälsans förbund r.f. VAD HÄNDER PÅ NÄTET? En kartläggning av finlandssvenska barns och ungdomars erfarenheter av andras och eget beteende på internet 2014 Stina Forsberg och Sarah Storm Innehåll Inledning...

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan?

Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? 1 Förord Många kommuner upplever problem i samband med att barnen skjutsas till skolan med bil av föräldrarna

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Lindesbergs kommun Februari 2009 Marie Lindblad 2009-02-17 Marie Lindblad Namnförtydligande Bert Hedberg Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014

Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014 Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014 Förord Den här rapporten har vi valt att kalla Ett val av vikt. Skälet till det är enkelt. För i

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

tokiga transporter Fakta

tokiga transporter Fakta Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om transporter: hur vi reser, om utsläpp, om våra ekologiska fotavtryck

Läs mer

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel Stöd till skolans arbete med trafik Gemensamt underlag och några exempel Ett gemensamt stöd till skolans arbete med trafik Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting har bildat en samarbetsgrupp

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011 Diarienummer: Datum: 2011-11-12 Handläggare: Lena Gullmert, Karin Fernström Kundvals- och finansieringsavdelningen Kulturenheten Kultur- och fritidsnämnden Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek

Läs mer

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier I denna bilaga redogörs för statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling och trakasserier

Läs mer