Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012"

Transkript

1 Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012 I inventeringsarbetet har tekniska förvaltningen och bildningsförvaltningen bett alla rektorer om hjälp att nå ut till samtliga klasslärare i årskurserna F-6. Sammanlagt har 97 klasser från 15 stycken F-6 skolor i kommunen deltagit av totalt 19 stycken F-6 skolor. Det saknas underlag från 4 stycken F-6 skolor i kommunen samt några enstaka klasser från de inlämnade skolorna. Totalt har 2476 elevers resor till skolan inventeras genom en enkel handuppräckning hur de har kommit till skolan. Inventeringen genomfördes av skolorna under den 2 eller 3 oktober, Det totala antalet elever från årskurs F-6 som blir skjutsade med bil är 32,4 procent (803 st.). Andelen barn i årskurs F-2 som blir skjutsade med bil är 21 procent (521 st.) av det totala antalet F-6 elever och 48,8 procent av alla F-2 elever. Av de äldre barnen från årskurs 3-6 så har 11.4 procent (282 st.) blivit skjutsade med bil av det totala antalet F-6 elever och 19,9 procent av alla årskurs 3-6 elever. Vädret dessa dagar i Motala var duggregn och molnigt. I tabellerna nedan går det att urskilja hur det ser ut för de olika skolorna i Motala kommun. Stora skillnader mellan skolorna Den skola som har flest elever som blir skjutsade i båda åldersgrupperna är Smedsby skola där drygt 71 procent i årskurs F-2 blir skjutsade och drygt 35 procent av årskurs 3-6. Södra och Norra skolan har lite mer än 60 procent av de yngre eleverna F-2 som blir skjutsade till skolan. Det skiljer stort mellan skolorna. De skolor som ligger i landsbygden har inte alls så stora problem med skjutsande föräldrar som skolorna i stadsmiljö. Många av skolorna i landsbygden har dock skolskjuts till sina elever.

2 Tabell 1: Antal elever som har fått skjuts till skolan Rektorernas svar om skolan och dess trafikmiljö I samband med denna skolinventering så ombads rektorerna att svara på ett antal frågor kring trafikmiljön runt deras skola. De fick också frågor kring om de arbetar med trafik och miljö materialet i skolan som de flesta skolor har fått utbildning i. Även var det frågor kring om cykelparkeringarna räcker till på skolan och om de har någon policy för fordon på skolområdet. Nedan följer diagram hur det ser ut runt de olika skolorna som har skickat in underlag för skolinventeringen. Under resp. skola finns information hur rektorn upplever att det ser ut runt skolan. Andelen som cyklar och använder hjälm 21,6 procent (534 st.) av alla skolbarnen årskurs F-6 cyklar till skolan. Om man delar upp barnen i årskurs F-2 är det 10,9 procent (116 st.) som cyklar till skolan till skillnad från de äldre barnen i årskurs 3-6 där det är 29,5 procent (418 st.) som cyklar till skolan. Se vidare tabellerna nedan. Av dessa använder 81.1 procent cykelhjälm och det är i stort jämnt mellan de olika åldrarna.

3 Tabell 2: Andel elever i F-2 som cyklat till skolan och av de som cyklat hur många % har använt hjälm Tabell 3: Andel elever i årskurs 3-6 som cyklat till skolan och av de som cyklat hur många % har använt hjälm

4 Tabellerna nedan visar procentandelen för de olika trafikslagen på de olika skolorna som har deltagit i resvaneundersökningen. Här kan man se hur eleverna har tagit sig till skolan. Procentsatserna visar fördelningen mellan de olika årskurserna F-2 och 3-6 uppdelade var för sig. Tabell 4: Hur elever kommer till skolan på Bergvallaskolan Till Bergvallaskolan blir de flesta förskolebarn upp till årskurs 2 skjutsade i bil till skolan. Det är också en hel del som går till skolan i båda åldrarna. Av de som cyklar till skolan i årskurs 3-6 har bara hälften använt cykelhjälm. Det har inte inkommit några synpunkter från rektorn om trafiken runt Bergvallaskolan. Tabell 5: Hur elever kommer till skolan på Charlottenborgsskolan

5 På Charlottenborgsskolan går de allra flesta elever till skolan i alla årskurser. Här har vi tyvärr inte fått in inventeringen för årskurs 1 men det går att se att de som blir skjutsade är överrepresenterade bland förskoleklass och årskurs 2. Rektorn på Charlottenborgsskolan ser att en del föräldrar stannar på fel sida av gatan så att elever springer över gatan. Tabell 6: Hur elever kommer till skolan på Dansäterskolan Till Dansäterskolan ser vi att en stor andel förskoleklass till årskurs 2 elever blir skjutsade till skolan. Man kan undra varför en större del årskurs 3-6 har skolskjuts eller åker skolskjuts mot i de lägre åldrarna. En stor del av de äldre eleverna cyklar till skolan och här är det 100 % hjälmanvändning. Rektorn på Dansäter upplever att just vid lämning och hämtning är det kaos runt skolan eftersom föräldrar släpper av sina barn precis vid ingången och inte parkerar där de är uppmanade att göra. Skolan har skrivit om problemet i informationsblad samt har föräldrarådet engagerat sig i frågan. Tabell 7: Hur elever kommer till skolan på Fornåsa skola

6 Till Fornåsa skola åker nästan hälften av eleverna skolskjuts till skolan. Det är dock en hög andel elever som också blir skjutsade till skolan. Rektorn på skolan upplever att hastigheten runt skolan är för hög. Tabell 8: Hur elever kommer till skolan på Fågelsta skola Till Fågelsta skola kommer huvudsakligen elever dit med skolskjuts men precis som till andra skolor blir de yngre mer skjutsade till skolan än de äldre. Det rektorn upplever runt skolan är att många bilister kör för fort framför skolan. Tabell 9: Hur elever kommer till skolan på Godegård skola Till Godegård skola har vi en låg andel elever som blir skjutsade till skolan. Här åker de allra flesta med skolskjuts eller går till skolan. Här känner rektorn att allt fungerar bra med trafiken runt skolan med tanke på att det är så få bilar runt skolan.

7 Tabell 10: Hur elever kommer till skolan på Karlsunds skola Här utmärker sig de yngre eleverna igen med att få skjuts till skolan, hela 45 % blir skjutsade till skolan. Alla elever som cyklat till skolan har använt hjälm. Här har inte rektorn kommenterat något ang. trafiken runt skolan. Tabell 11: Hur elever kommer till skolan på Norra skolan Norra skolan har en stor andel yngre elever som blir skjutsade till skolan. Det är också glädjande att en stor andel går till skolan både bland de yngre och lite äldre eleverna. Man kan se att många börjar cykla i årskurs 3 och uppåt. Dock är hjälmanvändningen dålig; 75 % av F-2 och bara 50 % av de i årskurs 3 och uppåt använder cykelhjälm. Rektorn på Norra upplever att trafiksituationen runt skolan vid hämtning och lämning är rörig. Många föräldrar använder lastplatsen som avlämningsplats. Det är en knölig infart till skolan samt parkerar många på rundfarten vid skolan eller på personalens parkeringsplatser.

8 Tabell 12: Hur elever kommer till skolan på Nykyrka skola Till Nykyrka blir många elever skjutsade till skolan. En liten andel åker skolskjuts trots att skolan är en landsbygdsskola. Rektorn upplever inte att det är några problem runt skolan med trafiken. Tabell 13: Hur elever kommer till skolan på Råsnässkolan Till Råsnässkolan är det glädjande nog många elever som går och cyklar till skolan. De som cyklar använder alla yngre cykelhjälm men de lite äldre har endast 65 % cykelhjälm. Här är det också en stor andel av de yngre eleverna som blir skjutsade till skolan. Har ingen rapport från rektorn om synen på trafiken runt skolan.

9 Tabell 14: Hur elever kommer till skolan på Skolgårda skola Skolgårda har glädjande en stor andel av de äldre eleverna som cyklar till skolan. Här använder 83 % av de äldre som cyklar till skolan cykelhjälm medans konstigt nog av de yngre som cyklar bara 55 %. Skolgårda har tyvärr också en hög andel yngre elever som blir skjutsade till skolan. Rektorn och en del av personalen har kommenterat att de har stora problem med föräldrar som lämnar och hämtar sina barn. De kör in på personalens parkering, trots skyltning. Det har hänt en del incidenter. Tabell 15: Hur elever kommer till skolan på Smedsby skola Smedsby skola har den högsta andelen av elever som blir skjutsade till skolan. Få elever cyklar och går till skolan. Har ingen rapport från rektorn om synen på trafiken runt skolan.

10 Tabell 16: Hur elever kommer till skolan på Södra skolan Runt Södra skolan är det en hel del trafik och precis som de övriga skolorna som har problem med trafiken är det de yngre eleverna som står för den största andelen som blir skjutsade. Det blir glädjande nog en förändring när eleven blir äldre då fler går och cyklar till skolan. Till Södra skolan använder i stort sett alla som cyklar till skolan cykelhjälm. Här upplever rektorn att miljön runt skolan är stökig med trafiken och en hel del åtgärder har gjorts runt skolan för att förbättra trafikmiljön. Tabell 17: Hur elever kommer till skolan på Tjällmo skola De svar som har kommit in från Tjällmo är endast från årskurs F-2. Här ser vi en stor andel som blir skjutsade till skolan eller åker skolskjuts. Har ingen rapport från rektorn om synen på trafiken runt skolan.

11 Tabell 18: Hur elever kommer till skolan på Vätternskolan Till Vätternskolan är det många som blir skjutsade i de lägre åldrarna, hela 50 %. Det är också glädjande en hög andel av de äldre eleverna som cyklar till skolan. Av de som cyklar är det som vid Skolgårda skola att de äldre eleverna har en större andel (86 %) som använder cykelhjälm mot de yngre (65 %). Här har rektorn påpekat att det är kaos på morgnarna samt på eftermiddagen vid Många elever kommer från hela kommunen till skolan samt är det en förskola i lokalerna där också många blir skjutsade till. Tyvärr följer inte alla föräldrar de trafikregler som råder runt skolan. Här finns ett förslag från kommunen hur man kan förändra trafik miljön runt skolan. Övriga svar från rektorer: Från två övriga skolor har det inkommit svar från rektorerna men ingen skolinventering. Bråstorpskolans rektor upplever att det är mycket bilar på kort tid vid hämtning och lämning men ser inga större problem. Österstad skola upplever att de har en lugn miljö runt skolan Upprättat av Helena Hellstén, projektledare trafik och miljö i skolan, Motala kommun

Inventering av skolresor 2014. Skolresor för elever i årskurser F-6. Linköpings kommun linkoping.se

Inventering av skolresor 2014. Skolresor för elever i årskurser F-6. Linköpings kommun linkoping.se Inventering av skolresor Skolresor för elever i årskurser F-6 Linköpings kommun linkoping.se Diarienummer: SBN 2015-228 Datum: 2015-03-27 Handläggare: Jonas Nygren Projektledare: Helena Hellsten Organisation:

Läs mer

Skolvägsplan för XXX-skolan

Skolvägsplan för XXX-skolan 2011-03-22 Skolvägsplan för XXX-skolan Innehåll Skolvägsplan... 3 Arbetssätt... 3 Arbetsgång... 3 Skolan... 4 Vi som tagit fram planen... 4 Resvanor... 5 Dagens resvanor... 5 Önskade resvanor... 5 Hur

Läs mer

Elevenkät 2011. Stämmer helt och hållet/

Elevenkät 2011. Stämmer helt och hållet/ Elevenkät 2011 Motala kommuns inriktningsmål för sektor förskola/grundskola är att erbjuda ett stödjande lärande i en inspirerande och trygg miljö som möter individens och samhällets behov. Genom detta

Läs mer

februari en viss typ av text. net för en serie e och skrivträning. Träna läsförståelse aövning Månadens tänka vidare uttryck.

februari en viss typ av text. net för en serie e och skrivträning. Träna läsförståelse aövning Månadens tänka vidare uttryck. Månadens Sanomaövning Månadens Sanomaövning Februari Träna läsförståelse Träna läsförståelse innehåller berättande texter och sakprosatexter. Till varje text finns läsförståelseövningar. Övningarna tränar

Läs mer

Var rädd om våra barn i trafiken!

Var rädd om våra barn i trafiken! Var rädd om våra barn i trafiken! Du är förälder till ett barn som just har börjat skolan Nacka kommun arbetar aktivt med trafiksäkerheten och tryggheten runt skolorna. Idag skjutsar många föräldrar sina

Läs mer

20xx-xx-xx. Skolvägsplan för Malsta skolan

20xx-xx-xx. Skolvägsplan för Malsta skolan 20xx-xx-xx Skolvägsplan för Malsta skolan Innehåll 1. Fakta om skolan 3 2. Vi som tagit fram planen 3 3. Resvanor 3 4, Skolvägen 4 5. Trafikmiljön vid skolan 4 6. Mål 5 7. Övergripande syfte 5 8. Insatser

Läs mer

Enkät om resvanor till skola och fritidsaktivitet i Lomma kommun

Enkät om resvanor till skola och fritidsaktivitet i Lomma kommun 1 PM 2017:43 Jonna Milton Karin Neergaard 2017-06-19 Enkät om resvanor till skola och fritidsaktivitet i Lomma kommun Våren 2017 Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund / Sweden Telefon +46 (0)10-456 56 00 info@trivector.se

Läs mer

Skolvägsplan. Näsviken skola

Skolvägsplan. Näsviken skola Skolvägsplan Näsviken skola 15-03-04 Beskrivning av skolan Om skolan Näsvikens skola ligger 1.5 mil från Hudiksvall vid Södra Dellens södra del. Området erbjuder vacker natur med närhet till både skog

Läs mer

Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan

Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan Trafikenkät vt 2012 Trafikenkäten fylldes i av elever och föräldrar 415 enkäter sammanställdes(av 950 elever totalt) Ganska jämt fördelat i ålder, men flest i åk

Läs mer

Lokala trafikföreskrifter om parkeringsförbud på Bohusgatan och Upplandsgatan i Kävlinge Ärende 4 TN 2017/15

Lokala trafikföreskrifter om parkeringsförbud på Bohusgatan och Upplandsgatan i Kävlinge Ärende 4 TN 2017/15 Lokala trafikföreskrifter om parkeringsförbud på Bohusgatan och Upplandsgatan i Kävlinge Ärende 4 TN 2017/15 Sida 6 av 147 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-05-16 Dnr: TN 2017/15 Tekniska nämnden Lokala trafikföreskrifter

Läs mer

Kommentarer och synpunkter som faller utanför arbetet med ny översiktsplan har sorterats ut och återfinns i bilaga nr 2.

Kommentarer och synpunkter som faller utanför arbetet med ny översiktsplan har sorterats ut och återfinns i bilaga nr 2. Bilaga 2 Sammanställning av fritextsvar Inledning Många som har svarat på frågorna/påståendena i enkäten har även valt att ta tillvara möjligheten att fritt kommentera eller lämna en synpunkt. Här redovisas

Läs mer

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 Våren 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Syfte... 2 3. Metod... 2 4. Resultat... 3 5. Jämförelse mellan resultaten 2009 och 2015...

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Svar på motion Se över trafiksituationen kring Södertäljes skolor, av Veronica Westergård (KD) Dnr

Svar på motion Se över trafiksituationen kring Södertäljes skolor, av Veronica Westergård (KD) Dnr 1 (3) 2013-10-09 Tjänsteskrivelse Kontor Samhällsbyggnadskontoret Handläggare Anders Eklind 08-523 020 40 anders.eklind@sodertalje.se KDN Svar på motion Se över trafiksituationen kring Södertäljes skolor,

Läs mer

Enkätsammanställning Hällby skola 2009 2011

Enkätsammanställning Hällby skola 2009 2011 Stadsbyggnadsnämnden Datum 2011-12-04 Stadsbyggnadsförvaltningen Trafikavdelningen Ann Gustafsson, 016 710 76 82 Enkätsammanställning Hällby skola 2009 2011 1. Sammanfattning Hällby skola har varit med

Läs mer

Trafikdiplomerad skola

Trafikdiplomerad skola 2012-09-21 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafikdiplomerad skola Att arbeta långsiktigt med trafiksäkerhet är avgörande för vilken effekt trafikundervisningen har. Det är det lilla arbetet i vardagen som

Läs mer

Utvärdering av åtgärder vid Viggbyskolan utförda i skolvägsprojektet år 2017

Utvärdering av åtgärder vid Viggbyskolan utförda i skolvägsprojektet år 2017 Utvärdering av åtgärder vid Viggbyskolan utförda i skolvägsprojektet år 2017 Foto Karin Aronsson av Ida Holmgren Entergate AB Innehåll 1. Inledning... 3 Syfte... 3 Enkäten... 3 Urval... 3 Tillvägagångssätt...

Läs mer

Mall för skolreseplan

Mall för skolreseplan Mall för skolreseplan - för skolor i Norrköpings kommun - Läsåret 2011/2012 1 (4) Beskrivning av skolan I denna del beskrivs den aktuella skolan avseende nuläge och brister. Beskrivningen bör innehålla

Läs mer

Att göra en skolreseplan handledning för kommuner

Att göra en skolreseplan handledning för kommuner Att göra en skolreseplan handledning för kommuner Innehåll Inledning... 3 Förberedelser... 4 Val av skola... 4 Organisation och ansvarsfördelning... 4 Dialog och förankring... 4 Beskrivning av skolan...

Läs mer

Manus till bildspel. Cykla säkert på lätt svenska. Bild 2. Demokrati. Cykla säkert på lätt svenska

Manus till bildspel. Cykla säkert på lätt svenska. Bild 2. Demokrati.   Cykla säkert på lätt svenska Bild 2. Demokrati Manus till bildspel Cykla säkert på lätt svenska Cykla säkert på lätt svenska www.ntf.se Sverige är ett av världens mest trafiksäkra länder. Det beror framför allt på ett nationellt arbete

Läs mer

Korsningsutredning Färjestadsskolan Karlstads kommun

Korsningsutredning Färjestadsskolan Karlstads kommun Korsningsutredning Färjestadsskolan Karlstads kommun Korsningsutredning Färjestadsskolan Ramböll Malmö Beställare: Karlstads kommun (Emma Rönnbäck) Uppdragsnummer: 1320038706 Datum: 2018-11-01 Utgåva:

Läs mer

Att göra en skolreseplan handledning för kommuner

Att göra en skolreseplan handledning för kommuner Att göra en skolreseplan handledning för kommuner Innehåll Inledning... 3 Förberedelser... 4 Val av skola... 4 Organisation och ansvarsfördelning... 4 Dialog och förankring... 4 Beskrivning av skolan...

Läs mer

Trafikutredning för ny förskola på Nyängsvägen

Trafikutredning för ny förskola på Nyängsvägen Trafikutredning för ny förskola på Nyängsvägen 0.9 2018-02-08 PM Externgranskning IL 0.7 2018-02-02 PM Interngranskning IL SK Version Datum Beskrivning Upprättat Granskat Godkänt Detta dokument är framtaget

Läs mer

Program för att förbättra trafiksituationen vid kommunens skolor

Program för att förbättra trafiksituationen vid kommunens skolor 1 (9) 2017-08-17 Diarienummer TN2017/145 Program för att förbättra trafiksituationen vid kommunens skolor 1. Inledning Kommunstyrelsen har gett tekniska nämnden och bildningsnämnden i uppdrag att utarbeta

Läs mer

Trafikutredning ny paviljong vid Stigslunds skola, Gävle

Trafikutredning ny paviljong vid Stigslunds skola, Gävle Gavlefastigheter Gävle kommun AB Trafikutredning ny paviljong vid Stigslunds skola, Gävle Falun 2015-04-09 Trafikutredning ny paviljong vid Stigslunds skola, Gävle Datum 2015-04-09 Uppdragsnummer 1320013183

Läs mer

Protokoll PTA IES - Säker skolväg Extrainkallat möte utanför ordinarie styrelsemöte

Protokoll PTA IES - Säker skolväg Extrainkallat möte utanför ordinarie styrelsemöte Protokoll PTA IES - Säker skolväg Extrainkallat möte utanför ordinarie styrelsemöte Datum: 2018-04-18 Tid: 16.00-17.00 Plats: Konferensrum, IES Halmstad Närvarande från styrelsen: Åsa Andraey och Marie

Läs mer

Manual till skolvägsplan

Manual till skolvägsplan Manual till skolvägsplan Uppdaterad 2015-11-27 Introduktion En skolvägsplan tar ett samlat grepp om de problem och hinder som finns gällande elevers väg till och från skolan. På så sätt kan skolan bli

Läs mer

Skolreseplan för Bosgårdsskolan

Skolreseplan för Bosgårdsskolan Skolreseplan för Bosgårdsskolan Innehåll Bakgrund 1 Barns och ungas resor 1 Genomförande av skolreseplanen 1 Om skolan 2 Varför görs en skolresplan på Bosgårdsskolan? 2 Problembild för Bosgårdsskolan 2

Läs mer

VECKOBLAD v Till elever

VECKOBLAD v Till elever veckobrev v.39 2017 Malmö stad Klagshamns rektorsområde Klagshamnsskolan och Strandskolan VECKOBLAD v. 39 2017 Till elever Veckans ordspråk: Den som gör gott för andra gör gott mot sig själv. Den som gör

Läs mer

Rapport Valboskolan. - Resevaneundersökning elever i Årskurs 3-6

Rapport Valboskolan. - Resevaneundersökning elever i Årskurs 3-6 Rapport Valboskolan - Resevaneundersökning elever i Årskurs 3-6 Jenny Christensen & Lillemor Sanderberg Samordnare Kommunsamverkan Trafiksäkerhet & Miljö Dalslandskommunernas kommunalförbund Bakgrund Färgelanda

Läs mer

Parkeringsutredning Bjärreds centrum Lomma kommun

Parkeringsutredning Bjärreds centrum Lomma kommun Parkeringsutredning Bjärreds centrum Lomma kommun 2013-10-23 1 Meningen med den här mindre parkeringsutredningen var att få en bild av hur välutnyttjade parkeringsplatserna kring Bjärreds centrum är och

Läs mer

ÖKAD TRAFIKSÄKERHET I SKOLMILJÖN

ÖKAD TRAFIKSÄKERHET I SKOLMILJÖN SAMRÅDSHANDLING ÖKAD TRAFIKSÄKERHET I SKOLMILJÖN HANDLINGSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Teknik- och fastighetsnämnden Ansvarig samt giltighetstid: Teknik- och fastighetsförvaltningen Diarienummer:

Läs mer

Analys av trafikmiljöer

Analys av trafikmiljöer Analys av trafikmiljöer - En studie av elevers skolvägar med observationer av färdmedelsval och trafikmiljön i anslutning till skolor Våren 2010 Dokumentinformation Titel: Författare: Beställare: Analys

Läs mer

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2014-01-21 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2013 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn med skolskjuts.

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

TITTA! EN TILL SOM JUST LÄRT SIG GÅ! KAMPANJEN FÖR ETT VETTIGARE SÄTT ATT RÖRA SIG I GÖTEBORGSTRAFIKEN

TITTA! EN TILL SOM JUST LÄRT SIG GÅ! KAMPANJEN FÖR ETT VETTIGARE SÄTT ATT RÖRA SIG I GÖTEBORGSTRAFIKEN TITTA! EN TILL SOM JUST LÄRT SIG GÅ! KAMPANJEN FÖR ETT VETTIGARE SÄTT ATT RÖRA SIG I GÖTEBORGSTRAFIKEN Det går knappast att öppna en tidning eller sätta på teven utan att larmrapporterna strömmar ut vi

Läs mer

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg.

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg. Rävåsskolan Karlskoga kommun har genomfört trafikmätningar vid Rävåsskolan som visat en årsvardagsdygnstrafik (Åvadt) på 2500. Trafikvolymerna består till största delen av lätta fordon, andelen tung trafik

Läs mer

Årshjulet. Årshjulet finns med som ett stöd och ersätter: Seniorernas Trafikkalender.

Årshjulet. Årshjulet finns med som ett stöd och ersätter: Seniorernas Trafikkalender. Årshjulet Årshjulet finns med som ett stöd och ersätter: Seniorernas Trafikkalender. Januari - februari Säkrare promenader; hjälpmedel, reflexer och halkskydd Studieväghandledningen kapitel 3 Hjälpmedel

Läs mer

Skrymmande packning får inte tas med i bussen, som till exempel: cyklar, skidor och pulkor, stora hockeytrunkar och liknande.

Skrymmande packning får inte tas med i bussen, som till exempel: cyklar, skidor och pulkor, stora hockeytrunkar och liknande. Att åka Skolbuss Åka skolbuss Att åka skolbuss till och från skolan är en nödvändighet för många elever. Här får du svar på de vanligaste frågorna om skolskjuts samt information om hur vi tillsammans kan

Läs mer

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Rapport upprättad av Nathalie Randeniye, Manpower student, januari 2011 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Trafikundervisning i skolan

Trafikundervisning i skolan 1 Trafikundervisning i skolan Djupstudier av trafikundervisningen i skolan har skett i 15 kommuner i åtta län. et rektorer/skolor som varit representerade är 56. Ett intervjuunderlag med olika frågor till

Läs mer

Kv. Päronet 2. Kompletterande handling - Trafik. Utredare. Therese Nyman Ann Storkitt Olga Hanelis

Kv. Päronet 2. Kompletterande handling - Trafik. Utredare. Therese Nyman Ann Storkitt Olga Hanelis Kv. Päronet 2 Kompletterande handling - Trafik Utredare Therese Nyman Ann Storkitt Olga Hanelis 2016-01-13 Innehåll Kompletterande trafikutredning Kv. Päronet 2... 3 1. Bakgrund och syfte... 3 2. Kompletterande

Läs mer

Skolvägar och hållbar utveckling. -Västra skolan

Skolvägar och hållbar utveckling. -Västra skolan Skolvägar och hållbar utveckling -Västra skolan Läsåret 2013/2014 1. Beskrivning av skolan Vår skola heter Västra skolan och ligger i Hudiksvalls kommun. Skolan är centralt belägen på stadens västra sida,

Läs mer

GATSMART INTRODUKTION OCH ARBETSBLAD

GATSMART INTRODUKTION OCH ARBETSBLAD 1 GATSMART INTRODUKTION OCH ARBETSBLAD GATSMART - EN SERIE OM TRAFIK FÖR LÅGSTADIET 5 tv-program à 15 minuter Målgrupp: årskurs 1-3 I serien Gatsmart ingår följande program: 1. Korsa gatan AV nr: 102478tv1

Läs mer

Säkra och trygga skolvägar i Nacka kommun

Säkra och trygga skolvägar i Nacka kommun IDÉBESKRIVNING Säkra och trygga skolvägar i Nacka kommun 2013-03-26 Eva Scharin POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG. NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718

Läs mer

SKOLRESEPLAN En mall för skolreseplan på din skola

SKOLRESEPLAN En mall för skolreseplan på din skola SKOLRESEPLAN En mall för skolreseplan på din skola Innehåll Inledning 1 Skolreseplan 2 - Varför en skolreseplan? - Genomförande av Skolreseplan? Syfte 4 - Mål Arbetsgrupp 5 Tidplan 6 Nulägesbeskrivning

Läs mer

Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2013-12-16 TN-295/2012 623 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2012 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn

Läs mer

Rev Inledning och bakgrund. Syfte och mål

Rev Inledning och bakgrund. Syfte och mål 2015-08-27 Rev. 2015-12-09 Inledning och bakgrund Inom Norrmalm har antalet barn i skolålder ökat markant de senaste åren och exploateringen av Hagastaden kommer att göra området än mer barntätt. För att

Läs mer

Varför skiljer sig cykelhjälmsanvändningen åt mellan olika städer?

Varför skiljer sig cykelhjälmsanvändningen åt mellan olika städer? Varför skiljer sig cykelhjälmsanvändningen åt mellan olika städer? NTF har undersökt anledningarna till att cyklister använder eller inte använder cykelhjälm i olika städer. NTF RAPPORT 2016:2 Enkätundersökning

Läs mer

Svar på motion (MP) - Förbättra barnens cykelvardag!

Svar på motion (MP) - Förbättra barnens cykelvardag! TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Wolfgang Friedh 2014-09-03 BUN 2014/0472 0480-45 30 23 Barn- och ungdomsnämnden Svar på motion (MP) - Förbättra barnens cykelvardag! Förslag till beslut

Läs mer

Trafiksäkra skolan. Lärarhandledning. Tema. Hastighet. Malmö stad, Gatukontoret

Trafiksäkra skolan. Lärarhandledning. Tema. Hastighet. Malmö stad, Gatukontoret Trafiksäkra skolan Lärarhandledning Tema Hastighet Malmö stad, Gatukontoret Hastighet Lärarhandledning Trafiksäkra Skolan ska ses som både en uppmaning och ett påstående. Övergripande mål Trafiksäkra skolan

Läs mer

Information till skolor

Information till skolor Information till skolor Många föräldrar känner en oro för sina barns skolväg. Det leder ofta till att barnen skjutsas ända fram till dörren. Detta beteende skapar kaotiska trafiksituationer runt skolan,

Läs mer

TRAFIKUTREDNING ÖSTRA KÅLLTORP

TRAFIKUTREDNING ÖSTRA KÅLLTORP TRAFIKKONTORET GÖTEBORGS STAD TRAFIKUTREDNING ÖSTRA KÅLLTORP PM ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se Virginsgatan, vy från väster PROJEKTNR.

Läs mer

Barkarby Sjukhus angöring

Barkarby Sjukhus angöring 3 Barkarby Sjukhus angöring I anslutning till byggplaner för Barkarby Sjukhus utreds vilket angörings- respektive parkeringsbehov som finns för verksamheten, både gällande bil och cykel. Järfällas parkeringsnorm

Läs mer

TRAFIKUTREDNING. Strömsbro skola

TRAFIKUTREDNING. Strömsbro skola TRAFIKUTREDNING Strömsbro skola 2017-07-05 TRAFIKUTREDNING Strömsbro skola KUND Gavlefastigheter Gävle kommun AB KONSULT WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 10 7225000

Läs mer

Cykelvett. Cykla lagligt och säkert Tips och råd

Cykelvett. Cykla lagligt och säkert Tips och råd Cykelvett Cykla lagligt och säkert Tips och råd Rätt utrustning Enligt lag måste en cykel ha: Ringklocka Broms I mörker måste cykeln också ha: Vit reflex och strålkastare med vitt eller gult ljus fram

Läs mer

SMILES Resultat trafikräkning

SMILES Resultat trafikräkning Dnr Dpl 1(9) MILJÖFÖRVALTNINGEN Rapport Karlstad 213-1-1 P-O Haster, 54-54 46 75 per-olof.haster@karlstad.se SMILES Resultat trafikräkning 21-212 SMILES är ett 3-årigt EU-projekt för att få fler barn att

Läs mer

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 1(5) PM Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 2013-09-10 2(5) Dialog om Ursviks västra delar NAI Svefa och Sundbybergs kommun träffade elevråden och pratade om Ursvik idag

Läs mer

Sammanställning av synpunkter på utredning av grundskoleorganisationen

Sammanställning av synpunkter på utredning av grundskoleorganisationen Datum 2015-08-10 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Sammanställning av synpunkter på utredning av grundskoleorganisationen Denna sammanställning baseras på de synpunkter om inkommit till barn-

Läs mer

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 NTF RAPPORT 2016:1

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 NTF RAPPORT 2016:1 Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 NTF RAPPORT 2016:1 Attityder bland 15-åringar till hastigheter, trimning och alkohol i kombination med framför allt mopedkörning. Innehållsförteckning

Läs mer

Min skolväg Djupadalsskolans temavecka

Min skolväg Djupadalsskolans temavecka Min skolväg Djupadalsskolans temavecka Dag 1 Undersökningar och experiment kring energi. Skolår 1-3 gör dessa studier på skolan Skolår 4-5 åker till Klimat-X halva dagen och diskuterar olika sätt för dem

Läs mer

TN 2015/ Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

TN 2015/ Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? TN 2015/0208-1 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november 2014 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn med skolskjuts. Syftet

Läs mer

Medborgarförslag om att enkelrikta trafiken på S:t Lars Kyrkogata. (AU 14) KS 2013-306

Medborgarförslag om att enkelrikta trafiken på S:t Lars Kyrkogata. (AU 14) KS 2013-306 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 38 Medborgarförslag om att enkelrikta trafiken på S:t Lars Kyrkogata. (AU 14) KS 2013-306 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 Attityder bland 15-åringar till hastigheter, trimning och alkohol i kombination med mopedkörning. NTF RAPPORT 2016:1 Attityder bland 15-åringar

Läs mer

Att åka. Skolbuss. norrkoping.se

Att åka. Skolbuss. norrkoping.se Att åka Skolbuss norrkoping.se Åka skolbuss Att åka skolbuss till och från skolan är en nödvändighet för många elever. Här får du svar på de vanligaste frågorna om skolskjuts samt information om hur vi

Läs mer

SKOLRESEPLAN En mall för skolreseplan på din skola

SKOLRESEPLAN En mall för skolreseplan på din skola SKOLRESEPLAN En mall för skolreseplan på din skola Innehåll Inledning 1 Skolreseplan 2 - Varför en skolreseplan? - Genomförande av Skolreseplan? Syfte 4 - Mål Arbetsgrupp 5 Tidplan 6 Nulägesbeskrivning

Läs mer

skolportal # Mattesatsningen idrottslokaler

skolportal # Mattesatsningen idrottslokaler Samverkansmöte Alceahuset Österåkers kommun Samverkansgruppen för skolor och kommunen 7/5-15 Närvarande: Kent Henningson produktionschef Kenneth Netterström ordförande skolnämnden Helene Ahlström Prolympia/Österskärsskolan

Läs mer

INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR

INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR Bildningsförvaltningen INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR OM SKOLSKJUTS Säker skolväg skapar vi tillsammans Skolskjutsinformation Enligt skollagen har kommunen skyldighet att anordna skolskjuts för elever i grundskolan

Läs mer

Emmaboda kommun Bildningsförvaltningen SKOLSKJUTS REGLER FÖR SKOLSKJUTS I EMMABODA KOMMUN. Fastställd av bildningsnämnden 2014-11-13

Emmaboda kommun Bildningsförvaltningen SKOLSKJUTS REGLER FÖR SKOLSKJUTS I EMMABODA KOMMUN. Fastställd av bildningsnämnden 2014-11-13 Emmaboda kommun Bildningsförvaltningen SKOLSKJUTS REGLER FÖR SKOLSKJUTS I EMMABODA KOMMUN Fastställd av bildningsnämnden 2014-11-13 1. Skolskjutsinformation Enligt skollagen har kommunen skyldighet att

Läs mer

Skolskjutsreglemente

Skolskjutsreglemente Skolskjutsreglemente Barn och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsförvaltningen 2015-02-03 Fastställd av barn och utbildningsnämnden 2015-02-23 Sammanfattning Barn och utbildningsförvaltningen

Läs mer

SÄKRA SKOLVÄGAR ERIKSSKOLAN. Inventering av skolvägar i anslutning till Eriksskolan, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING

SÄKRA SKOLVÄGAR ERIKSSKOLAN. Inventering av skolvägar i anslutning till Eriksskolan, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING SÄKRA SKOLVÄGAR ERIKSSKOLAN Inventering av skolvägar i anslutning till Eriksskolan, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Flygfoto över Eriksskolan. INNEHÅLL Uppdraget...3 Syfte och mål...3 Genomförande...3

Läs mer

TRAFIK-PM ODENSLUNDA SKOLA

TRAFIK-PM ODENSLUNDA SKOLA TRAFIK-PM ODENSLUNDA SKOLA KONCEPT 2013-05-27 Uppdrag: 249704 Titel på rapport: Trafik- PM Odenslunda skola Status: Koncept Datum: 2013-05-27 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Upplands Väsby kommun

Läs mer

Barns skolväg 2009. Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun

Barns skolväg 2009. Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun Barns skolväg 2009 Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun Jenny Christensen & Lillemor Sanderberg Samordnare Kommunsamverkan Trafiksäkerhet &

Läs mer

Trafiken i praktiken årskurs 6 9.

Trafiken i praktiken årskurs 6 9. Trafiken i praktiken årskurs 6 9. Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att trafiksäkerhets arbetet ska ge någon

Läs mer

Skolreseplan för Hjortmosseskolan

Skolreseplan för Hjortmosseskolan Skolreseplan för Hjortmosseskolan Innehåll Bakgrund... 3 Varför en skolreseplan... 3 Genomförande av skolreseplanen... 3 Om skolan... 4 Val av skola... 4 Inventering och nulägesbeskrivning... 4 Analys...

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Avlämningsplatser vid Mesta skola

Avlämningsplatser vid Mesta skola ESKILSTUNA KOMMUN Avlämningsplatser vid Mesta skola Enkätundersökning 2012 Linda Johansson Observera att i de fall antalet respondenter inte överensstämmer med antalet svar i en förekommande fråga beror

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Resvanor hos studenter på Pedagogen

Läs mer

SKOLBARNS RESEKEDJOR

SKOLBARNS RESEKEDJOR SKOLBARNS RESEKEDJOR Vägverket Hösten 2003 ARS P0479 SAMMANFATTNING Teknisk sammanfattning av undersökningen Skolbarns resekedjor syftar till att ge Vägverket ett underlag för ett fortsatt arbete inom

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Fritidshem Knopen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors.

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Sida: 1 (4) Detta beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Allmänt Ådalsbanan är den 18 mil långa järnvägen mellan Sundsvall och Långsele via Timrå, Härnösand och Kramfors. Ådalsbanan

Läs mer

Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande

Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00-15.00 Beslutande Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande Åke Svensson,

Läs mer

Föräldraråd 5 oktober 2016,

Föräldraråd 5 oktober 2016, UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÖKARÄNGSSKOLAN/SKÖN STAHOLMSSKOLAN Föräldraråd 5 oktober 2016, 18.30-20.00 Närvarande: Rektor Heidi Hård af Segerstad, biträdande rektorer Charlotta Lindqvist, Suha Mariosh, Marina

Läs mer

SKOLSKJUTSINFORMATION

SKOLSKJUTSINFORMATION Vasa Övningsskola SKOLSKJUTSINFORMATION 1 1. Inledning Denna broschyr är utarbetad av Vasa Övningsskola för att ge elever, vårdnadshavare och chaufförer information om skolskjutsarna och de spelregler

Läs mer

VOLVIA BARNSÄKERHET 2019 RAPPORT 2019

VOLVIA BARNSÄKERHET 2019 RAPPORT 2019 VOLVIA RAPPORT 1 METOD Målgruppen för studien har varit individer 20 65 år som har tillgång till bil i hushållet som de också regelbundet kör. Deltagarna i studien skall också ha barn i åldern 0 10 år.

Läs mer

Cykelhjälmsanvändning i Stockholms län

Cykelhjälmsanvändning i Stockholms län Cykelhjälmsanvändning i Stockholms län En observationsstudie utförd vid cykelstråk och grundskolor i fem kommuner Jennie Averby Nils-Anders Welander RAP. 1 Maj 2009 2 3 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING

Läs mer

Svar på motion (MP) - Förbättra barnens cykelvardag!

Svar på motion (MP) - Förbättra barnens cykelvardag! UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2014-09-17 67 Svar på motion (MP) - Förbättra barnens cykelvardag! Dnr BUN 2014/0472 Handlingar Miljöpartiets motion Förbättra barnens cykelvardag!. Förvaltningskontorets

Läs mer

Skolskjutsreglemente Avseende elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola

Skolskjutsreglemente Avseende elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola Skolskjutsreglemente Avseende elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola Reglementet gäller från och med 2017-07-01 Fastställt i Barn- och skolnämnden 2016-05-24 Innehållsförteckning 2 (6) Sida

Läs mer

TRAFIKMILJÖN VID OCH OMKRING GRUNDSKOLORNA I KOMMUNEN

TRAFIKMILJÖN VID OCH OMKRING GRUNDSKOLORNA I KOMMUNEN TRAFIKMILJÖN VID OCH OMKRING GRUNDSKOLORNA I KOMMUNEN Utifrån iakttagelser vid inventering, pågående planerings - och exploateringsarbeten, trafikplan, synpunkter från skolorna, trygghetsvandring med mera.

Läs mer

Bildhuggaren. Trafikutredning

Bildhuggaren. Trafikutredning Bildhuggaren Trafikutredning Kommunstyrelsens förvaltning 26 februari 2016 Handläggare Ioulia Christidi Gatu- och trafiksektionen Kommunstyrelsens förvaltning Innehåll 1 Syfte... 5 2 Beskrivning av nuläge...

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN KRISTDALABYGDEN

UTVECKLINGSPLAN KRISTDALABYGDEN UTVECKLINGSPLAN KRISTDALABYGDEN 2014-2020 ARBETSGRUPP INFRASTRUKTUR AKTIVITETER I UTVECKLINGSPLANEN VÄGAR VÄGSTANDARD CYKELSTIG TILL RÅSVIK 2015-05-30 1 Vägar & trafikmiljö Denna rapport innehåller ett

Läs mer

Bilaga 2 tabeller och öppna svar föräldrar

Bilaga 2 tabeller och öppna svar föräldrar Barn- och ungdomsnämnden/kollektivtrafiknämnden Bilaga 2 tabeller och öppna svar föräldrar Skolans tider och skolskjuts i Linghemsområdet Februari 2007 AO Statistik & Utredningar Lars-Åke Gustafson, Christin

Läs mer

Förslag på åtgärder för Vittraskolans parkeringsplats och Skältorpsvägens vändplan.

Förslag på åtgärder för Vittraskolans parkeringsplats och Skältorpsvägens vändplan. Sollentuna 2013-09-02 rev e Till kommunens politiker och berörda tjänstemän. Vittraskolan i Törnskogen Kommunen planerar vissa förändringar med större vändplan på Skältorpsvägen, gångväg mellan vändplan

Läs mer

RAPPORT. Sjöängs förskola samt skola. Trafikutredning Sjöängsskolan GÄVLEFASTIGHETER GÄVLE KOMMUN AB GÄVLE UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Sjöängs förskola samt skola. Trafikutredning Sjöängsskolan GÄVLEFASTIGHETER GÄVLE KOMMUN AB GÄVLE UPPDRAGSNUMMER GÄVLEFASTIGHETER GÄVLE KOMMUN AB Sjöängs förskola samt skola UPPDRAGSNUMMER 3416014000 Trafikutredning Sjöängsskolan GÄVLE [COMPANY] JONAS DAHLSTEN JENNIE MARKLUND [NAME] Sammanfattning Antalet föreslagna

Läs mer

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun Skolskjutsreglemente - för grundskola, särskola samt gymnasium - i Timrå kommun Efter beslut i barn- och utbildningsnämnden 2011-06-22 105 Innehållsförteckning Skolskjutsreglemente för Timrå kommun...1

Läs mer

Oskyddade Trafikanter

Oskyddade Trafikanter Oskyddade Trafikanter Inledning I vårt arbete om gruppen oskyddade trafikanter det vill säga alla de som befinner sid vid eller på en väg som inte färdas eller tar sig fram i ett fordon som är stängt och

Läs mer

Cykelskola för alla elever i förskoleklass Motion (2017:29) av Cecilia Brinck (M)

Cykelskola för alla elever i förskoleklass Motion (2017:29) av Cecilia Brinck (M) Utlåtande 2017:245 RIV (Dnr 106-755/2017) Cykelskola för alla elever i förskoleklass Motion (2017:29) av Cecilia Brinck (M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motionen besvaras

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

Skolskjutsregler. Antagna av kommunfullmäktige 090615

Skolskjutsregler. Antagna av kommunfullmäktige 090615 Skolskjutsregler Antagna av kommunfullmäktige 090615 Innehåll Skolskjutsregler... 3 1. Berättigade till skolskjuts... 3 2. Växelvis boende... 4 3. Avstånd... 4 4. Föräldraansvar... 5 5. Trafiksäkerhet...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete. Helhetsanalys. Väskolans fritidshem Rektors namn: Charlotte Knutsson. Telefonnummer:

Systematiskt kvalitetsarbete. Helhetsanalys. Väskolans fritidshem Rektors namn: Charlotte Knutsson. Telefonnummer: 2014-09-30 Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys Väskolans fritidshem Rektors namn: Charlotte Knutsson Telefonnummer: 044-13 40 60 E-postadress: charlotte.knutsson@kristianstad.se Innehållsförteckning

Läs mer