Sammanställning av synpunkter på utredning av grundskoleorganisationen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av synpunkter på utredning av grundskoleorganisationen"

Transkript

1 Datum Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Sammanställning av synpunkter på utredning av grundskoleorganisationen Denna sammanställning baseras på de synpunkter om inkommit till barn- och utbildningsförvaltningen sedan utredningen av Falkenbergs kommuns grundskoleorganisation offentliggjordes den 3 juni Synpunkter har mottagits framförallt genom ett särskilt formulär på kommunens hemsida men även genom mejl ställda direkt till barn- och utbildningsförvaltningen, mejl till kommunens kontaktcenter och synpunkter inlämnande genom kommunens centrala synpunktshantering. Antalet inkomna synpunkter som inkommit via det särskilda formuläret på hemsidan är 126. I nedanstående tabell visas hur dessa är fördelade på respektive skola. I de fall de förekommit synpunkter som kan anses vara kränkande, eller som är personligt riktade, har vi valt att ta bort detta i denna officiella presentation. Skola Antal Årstadskolan 43 Långåsskolan 32 Okomeskolan 29 Fageredsskolan 19 Älvseredsskolan 5 Apelskolan 4 Ätranskolan 3 Söderskolan 3 Slöingeskolan 3 Tröingebergsskolan 2 Ljungbyskolan 2 Vinbergsskoan 1 Vessigebroskolan 1 Tångaskolan 1 Tullbroskolan 1 Stafsingeskolan 1 Skogstorpsskolan 1 Schubergstorpsskolan 1 Långavekaskolan 1 Hjortbergsskolan 1 Hertingsskolan 1 1

2 Falkenbergs montessoriskola 1 Fajansskolan 1 Vid inlämnande av synpunkt genom webformuläret fick synpunktslämnaren ange i vilken egenskap han eller hon lämnade synpunkten. Denna fördelning ser ut enligt nedan: Antal Förälder 78 Elev 18 Medborgare 40 Utöver detta har förvaltningen även sänt ut utredningen till föräldraföreningarna på kommunens grundskolor och fristående skolhuvudmän som bedriver grundskoleverksamhet i kommunen. Genom detta remissförfarande har inkommit remissvar från Slöingeskolans föräldraförening, Okomeskolans föräldraförening och Morups friskola. Årstadsskolans föräldraförening och Fageredsskolans föräldraförening har även inkommit med egna utredningar som komplement till barn- och utbildningsförvaltningens utredning. Det har även inkommit namninsamlingar för Okomeskolan, Långåsskolan och Fageredsskolan. En sammanställning kan aldrig täcka in hela bilden av synpunkterna, därför bifogas även samtliga inkomna synpunkter och remissvar. I dessa finns även med de synpunkter som inkommit skriftligen på annat sätt än genom remissförfarande eller särskilt formulär på hemsidan. Allmänna synpunkter som inte är knutna till någon speciell skola Oavsett vilken skola det gäller är det på tiden att man drar ner på antalet elever i varje klass. Tycker det är bra att ni ser över så att våra skattemedel används på bästa sätt. Mer pengar till skolpersonal och mindre till lokalkostnader. Varför satsas det alltid på verksamheter och aktiviteter i stan, är barn på landsbygden mindre värda? Undermålig utredning. Utredningen tar inte hänsyn till de kvalitetsaspekter som den själv hänvisar till som t.ex. att småskolor ger sämre lärmiljö. Långåsskolan kommer t.ex. bli en mindre skola enligt förslaget. Använd tekniken (liknande Unikum) för att föra kollegiala och pedagogiska samtal mellan pedagoger. Flytta fram datum för sista yttrande över utredningen och presentera en mer fullständig utredning att yttra sig över. Varför samarbetar inte politiker, lärare och föräldrar tidigare i utredningen för att ta tillvara alla kunskaper? 2

3 Saknas ekonomisk konsekvensanalys i utredningen. Saknas anledningar till varför man vill göra förändringar. Saknas riskanalys och barnkonsekvensanalys. Ändra upptagningsområdena istället för att lägga ner skolor. Tänk på vad små skolor ger barnen och inte bara vad de inte ger. Okomeskolan Gör skolan till F-6 skola. Det är tryggt att gå i en liten skola. Okome är en bra skola. Landsbygdsskolor ger trygga barn. Naturen är en otrolig resurs. Kommer bli dyrt att bygga förskola, enklare att flytta in årskurs sex. En F-3 skola skulle innebära en mycket liten personalgrupp. Satsa inte bara pengar inne i staden utan även på landsbygden. En F-3 skola mister den fostrande delen. På Okomeskolan får man bra självkänsla Skolan har en trygg miljö. Det är roligt i Okomeskolan, man vill gå till skolan! Jag känner mig trygg i skolan överallt. Skolskjuts och transporter Elever i årskurs fyra är inte redo att åka buss till Ullared. Hur göra med fritids om ett barn i Okomeskola och ett annat på Apelskolan och förälder arbetar i Falkenberg? Jag vill INTE åka till Ullared i klass 4! Kraftigt förlängda restider om barnen går på fritids i Ullared. Årstadskolan Oförståeligt att inte vilja lägga pengar på att rusta upp Årstadsskolan men istället lägga pengar på att bygga nya skolor i stan. Lägger ni ner skolan vill jag inte gå i skolan mer. Alla blir sedda och alla är lika mycket värda på Årstadskolan. Vi har valt att bo i Årstad på grund av att det finns en bra skola. En nedläggning vore ett slag mot landsbygden. Renoveringsbehovet i utredningen är påhittat. Gör vad ni vill i stan men låt oss medborgare på landet få ha kvar det vi värnar om. Apelskolan Ätraneleverna bör antingen gå på Apel från årskurs 4 som Okome och Älvsered alternativt borde Okome bli F-6. 3

4 Älvseredsskolan Hur ska Älvseredeleverna få plats i det redan trånga Kärnhuset på Apelskolan? Skolskjuts och transporter Långt att åka för vissa barn. Fageredsskolan Lägg inte ner skolan, bra lärare och bra resultat. Mindre skolor gynnar eleven. Behörig personal i skolan och fritidshem. Bra kontinuitet i perosnalgruppen, tryggt för barnen. Ni dödar landsbygden. Skolskjutsar och transporter Långt för föräldrar i Källsjö att köra barn till Älvsered om de arbetar i Ullared. Långåsskolan Gör skolan till en F-6 skola. Finns otydligheter i utredningen. Tror att barn mår bäst i mindre enheter. Förslaget innebär att barnen skulle trängas ihop i stora klasser och få en lång resväg till skolan. Gör en ordentlig konsekvensanalys, hur påverkar denna ändring våra barn? Långåsskolan är ett föredöme inom all skolverksamhet. Jag vill gå kvar i Långåsskolan så länge som möjlighet där jag känner mig trygg och får vara mig själv. Bättre lärare kan man inte få. Matsalen behöver byggas om för att eleverna ska få tid att äta lunch. Satsa på Långåsskolan. Finns inga fördelar med att göra om skolan till en F-3. Satsa där det redan finns mycket barn snarare än där ni tror att det kommer mycket barn. F-3 skola kommer minska attraktiviteten för Långås. Långås är en nod i översiktsplanen, utveckla istället för att avveckla skolan. Långås växer, satsa på skolan. Långås är en lugn och trygg skola. Finns goda möjligheter att bygga till skolan avseende tillgången på kommunal mark. Vi flyttade till Långås för att det finns en bra skola med gott rykte. Fritids Längre dagar på fritids för elever som har syskon i annan ålder. Långt för föräldrar att köra vid hämtning på fritids på annan skola också. Hur löser man hämtning och lämning på olika fritids? 4

5 Skolskjutsar och transporter Är inte Falkenberg en miljökommun? Dåligt för miljön då föräldrar får köra längre. Jag vill inte åka buss till Skogstorp. Långa bussresor på upp till en och en halv timme om dagen för barn som tvångsförflyttas till Skogstorp. Äventyras inte barnens trygghet med skolskjutsar i så låga åldrar. 5