Elevenkät Stämmer helt och hållet/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elevenkät 2011. Stämmer helt och hållet/"

Transkript

1 Elevenkät 2011 Motala kommuns inriktningsmål för sektor förskola/grundskola är att erbjuda ett stödjande lärande i en inspirerande och trygg miljö som möter individens och samhällets behov. Genom detta ska individer utvecklas efter sina förutsättningar och stimuleras till fortsatt kunskapssökande. Motala kommun har valt att göra en enkät en gång om året för att ta reda på hur eleverna upplever sin skolsituation och om uppställda mål uppnås. Syftet är också att bidra till utveckling mot ökad kvalitet i verksamheten. Varje höst besvarar alla elever i årskurs 2, 5 och 8 en enkät. De flesta av frågorna i enkäten är framtagna av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och är tänkta att användas av många kommuner i Sverige. På så sätt kan vi även jämföra våra resultat med andra kommuner. Den fyrgradiga svarsskalan är utformad enligt följande: 1. Stämmer helt och hållet 2. Stämmer ganska bra 3. Stämmer ganska dåligt 4. Stämmer inte alls Dessutom är det möjligt att svara vet ej. Om du har några frågor angående enkäten i stort så kontakta utredare Annika Kullberg , Om dina frågor gäller en specifik skola så kontakta skolans rektor. Elevenkät i årskurs 2 Av 497 elever i årskurs 2 har 95% besvarat enkäten. Vid nedanstående redovisning av resultaten har de båda positiva svarsalternativen dvs stämmer helt och stämmer ganska bra räknats ihop. Resultaten redovisas i relativa tal (%). Skolor där färre än 10 elever svarat redovisas ej. Fråga 1. Jag känner mig trygg i skolan Samtliga skolor i Motala kommun 92 Bergvallaskolan 100 Bråstorpsskolan 78 Charlottenborgsskolan 80 Dansätersskolan 97 Fornåsa skola 94 Fågelstad skola 100 Godegård skola 100 Karlslunds skola 90 Norra skolan 86 Nykyrka skola 100 Råssnässkolan 86 Skolgårda skola 90 Vätternskolan 96 Österstad skola 100

2 Fråga 2. Det är arbetsro på lektionerna Samtliga skolor i Motala kommun 76 Bergvallaskolan 82 Bråstorpsskolan 11 Charlottenborgsskolan 68 Dansätersskolan 87 Fornåsa skola 90 Godegård skola 100 Karlslunds skola 89 Norra skolan 72 Nykyrka skola 90 Råssnässkolan 76 Skolgårda skola 72 Södra skolan 95 Vätternskolan 85 Österstad skola 82 Fråga 3. rbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer Samtliga skolor i Motala kommun 87 Bergvallaskolan 100 Bråstorpsskolan 67 Charlottenborgsskolan 87 Dansätersskolan 76 Fornåsa skola 95 Fågelsta skola 81 Godegård skola 90 Karlslunds skola 85 Norra skolan 86 Nykyrka skola 80 Råssnässkolan 88 Skolgårda skola 88 Vätternskolan 83 Österstad skola 94

3 Fråga 4. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det Samtliga skolor i Motala kommun 94 Bergvallaskolan 94 Bråstorpsskolan 92 Charlottenborgsskolan 94 Dansätersskolan 100 Godegård skola 100 Norra skolan 80 Nykyrka skola 100 Råssnässkolan 90 Skolgårda skola 91 Vätternskolan 98 Österstad skola 100 Fråga 5. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet Samtliga skolor i Motala kommun 89 Bergvallaskolan 88 Bråstorpsskolan 82 Charlottenborgsskolan 96 Dansätersskolan 70 Fornåsa skola 94 Fågelsta skola 81 Godegård skola 100 Karlslunds skola 97 Norra skolan 80 Nykyrka skola 100 Råssnässkolan 86 Skolgårda skola 89 Vätternskolan 89 Österstad skola 100

4 Fråga 6. Jag trivs i skolan Samtliga skolor i Motala kommun 93 Bergvallaskolan 100 Bråstorpsskolan 81 Charlottenborgsskolan 87 Dansätersskolan 94 Fågelsta skola 91 Godegård skola 100 Norra skolan 88 Nykyrka skola 100 Råssnässkolan 93 Skolgårda skola 89 Vätternskolan 92 Österstad skola 94 Övriga skolor (där färre än 10 elever svarat på enkäten) 91 Elevenkät i årskurs 5 Av 437 elever i årskurs 5 har 92% besvarat enkäten. Vid nedanstående redovisning av resultaten har de båda positiva svarsalternativen, dvs stämmer helt och stämmer ganska bra räknats ihop. Resultaten redovisas i relativa tal (%). Skolor där färre än 10 elever svarat redovisas ej. Fråga 1. Jag känner mig trygg i skolan Samtliga skolor i Motala kommun 98 Bergvallaskolan 96 Bråstorpsskolan 100 Charlottenborgsskolan 95 Dansätersskolan 100 Fågelstad skola 100 Norra skolan 100 Råssnässkolan 93 Skolgårda skola 100 Södra skolan 97 Vätternskolan 100 Karin Boyeskolan (friskola) 95

5 Fråga 2. Det är arbetsro på lektionerna Samtliga skolor i Motala kommun 82 Bergvallaskolan 81 Bråstorpsskolan 92 Charlottenborgsskolan 96 Dansätersskolan 70 Fornåsa skola 64 Norra skolan 87 Råssnässkolan 67 Skolgårda skola 83 Södra skolan 71 Vätternskolan 83 Karin Boyeskolan (friskola) 95 Fråga 3. rbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer Samtliga skolor i Motala kommun 79 Bergvallaskolan 67 Bråstorpsskolan 93 Charlottenborgsskolan 87 Dansätersskolan 79 Fornåsa skola 86 Fågelsta skola 69 Karlslunds skola 93 Norra skolan 87 Råssnässkolan 60 Skolgårda skola 79 Södra skolan 76 Vätternskolan 88 Karin Boyeskolan (friskola) 96

6 Fråga 4. Jag tar ansvar för mitt skolarbete Samtliga skolor i Motala kommun 96 Bergvallaskolan 100 Bråstorpsskolan 77 Charlottenborgsskolan 100 Dansätersskolan 97 Fågelsta skola 92 Norra skolan 92 Råssnässkolan 95 Skolgårda skola 95 Vätternskolan 100 Karin Boyeskolan (friskola) 95 Fråga 5. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det Samtliga skolor i Motala kommun 99 Bergvallaskolan 97 Bråstorpsskolan 100 Charlottenborgsskolan 100 Dansätersskolan 97 Norra skolan 100 Råssnässkolan 96 Skolgårda skola 100 Södra skolan 98 Vätternskolan 100 Karin Boyeskolan (friskola) 100

7 Fråga 6. Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter Samtliga skolor i Motala kommun 95 Bergvallaskolan 97 Bråstorpsskolan 85 Charlottenborgsskolan 100 Dansätersskolan 94 Fornåsa skola 93 Norra skolan 100 Råssnässkolan 82 Skolgårda skola 100 Södra skolan 94 Vätternskolan 97 Karin Boyeskolan (friskola) 100 Fråga 7. Elevrådet arbetar med frågor som är viktiga för mig Samtliga skolor i Motala kommun 85 Bergvallaskolan 88 Bråstorpsskolan 92 Charlottenborgsskolan 77 Dansätersskolan 81 Fornåsa skola 86 Fågelstad skola 93 Karlslunds skola 80 Norra skolan 96 Råssnässkolan 67 Skolgårda skola 88 Södra skolan 85 Vätternskolan 88 Karin Boyeskolan (friskola) 91

8 Fråga 8. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet Samtliga skolor i Motala kommun 94 Bergvallaskolan 96 Bråstorpsskolan 85 Charlottenborgsskolan 95 Dansätersskolan 85 Fornåsa skola 85 Norra skolan 91 Råssnässkolan 91 Skolgårda skola 97 Södra skolan 96 Vätternskolan 95 Karin Boyeskolan (friskola) 100 Fråga 9. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena Samtliga skolor i Motala kommun 91 Bergvallaskolan 96 Bråstorpsskolan 100 Charlottenborgsskolan 95 Dansätersskolan 97 Fornåsa skola 86 Fågelsta skola 38 Karlslunds skola 93 Norra skolan 96 Råssnässkolan 78 Skolgårda skola 98 Södra skolan 88 Vätternskolan 98 Karin Boyeskolan (friskola) 100

9 Fråga 10. Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen Samtliga skolor i Motala kommun 90 Bergvallaskolan 86 Bråstorpsskolan 84 Charlottenborgsskolan 91 Dansätersskolan 88 Fågelsta skola 93 Norra skolan 91 Råssnässkolan 78 Skolgårda skola 95 Södra skolan 97 Vätternskolan 92 Karin Boyeskolan (friskola) 95 Fråga 11. Jag trivs i skolan Samtliga skolor i Motala kommun 95 Bergvallaskolan 97 Bråstorpsskolan 85 Charlottenborgsskolan 100 Dansätersskolan 88 Norra skolan 100 Råssnässkolan 91 Skolgårda skola 98 Södra skolan 88 Vätternskolan 98 Karin Boyeskolan (friskola) 95

10 Elevenkät i årskurs 8 Av 431 elever i årskurs 8 har 78% besvarat enkäten. Vid nedanstående redovisning av resultaten har de båda positiva svarsalternativen, dvs stämmer helt och stämmer ganska bra räknats ihop. Resultaten redovisas i relativa tal (%). Fråga 1. Jag känner mig trygg i skolan Samtliga skolor i Motala kommun 96 Hällaskolan 94 Mariebergsskolan 97 Skolgårda skola 90 Zederslundsskolan 96 Fria Intermiliaskolan (friskola) 100 Karin Boyeskolan (friskola) 100 Fråga 2. Det är arbetsro på lektionerna Samtliga skolor i Motala kommun 77 Hällaskolan 62 Mariebergsskolan 88 Skolgårda skola 63 Södra skolan 96 Zederslundsskolan 77 Fria Intermiliaskolan (friskola) 93 Karin Boyeskolan (friskola) 96 Fråga 3. rbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer Samtliga skolor i Motala kommun 57 Hällaskolan 35 Mariebergsskolan 70 Skolgårda skola 48 Södra skolan 77 Zederslundsskolan 51 Fria Intermiliaskolan (friskola) 86 Karin Boyeskolan (friskola) 80

11 Fråga 4. Jag tar ansvar för mitt skolarbete Samtliga skolor i Motala kommun 90 Hällaskolan 83 Mariebergsskolan 96 Skolgårda skola 82 Zederslundsskolan 96 Fria Intermiliaskolan (friskola) 93 Karin Boyeskolan (friskola) 93 Fråga 5. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det Samtliga skolor i Motala kommun 91 Hällaskolan 79 Mariebergsskolan 96 Skolgårda skola 80 Zederslundsskolan 98 Fria Intermiliaskolan (friskola) 93 Karin Boyeskolan (friskola) 96 Fråga 6. Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter Samtliga skolor i Motala kommun 80 Hällaskolan 64 Mariebergsskolan 92 Skolgårda skola 67 Södra skolan 89 Zederslundsskolan 94 Fria Intermiliaskolan (friskola) 86 Karin Boyeskolan (friskola) 86

12 Fråga 7. Elevrådet arbetar med frågor som är viktiga för mig Samtliga skolor i Motala kommun 65 Hällaskolan 58 Mariebergsskolan 59 Skolgårda skola 61 Södra skolan 77 Zederslundsskolan 76 Fria Intermiliaskolan (friskola) 79 Karin Boyeskolan (friskola) 63 Fråga 8. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet Samtliga skolor i Motala kommun 91 Hällaskolan 82 Mariebergsskolan 96 Skolgårda skola 87 Zederslundsskolan 92 Fria Intermiliaskolan (friskola) 100 Karin Boyeskolan (friskola) 96 Fråga 9. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena Samtliga skolor i Motala kommun 86 Hällaskolan 86 Mariebergsskolan 94 Skolgårda skola 71 Södra skolan 92 Zederslundsskolan 89 Fria Intermiliaskolan (friskola) 93 Karin Boyeskolan (friskola) 92

13 Fråga 10. Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen Samtliga skolor i Motala kommun 88 Hällaskolan 86 Mariebergsskolan 86 Skolgårda skola 80 Södra skolan 88 Zederslundsskolan 97 Fria Intermiliaskolan (friskola) 100 Karin Boyeskolan (friskola) 85 Fråga 11. Jag trivs i skolan Samtliga skolor i Motala kommun 89 Hällaskolan 82 Mariebergsskolan 98 Skolgårda skola 79 Södra skolan 92 Zederslundsskolan 92 Fria Intermiliaskolan (friskola) 92 Karin Boyeskolan (friskola) 96

Delaktighet och inflytande 70 75 79 66. Skolmiljö 79 82 90 68. Kunskap och lärande 86 88 89 76. Bemötande 92 94 96 83

Delaktighet och inflytande 70 75 79 66. Skolmiljö 79 82 90 68. Kunskap och lärande 86 88 89 76. Bemötande 92 94 96 83 Regiongemensam elevenkät 15 Skolrapport gymnasieprogram Index per frågeområde 11 1 13 14 15 LM Engström GY totalt 15 Göteborg GY totalt 15 Trivsel och trygghet 96 98 96 9 Delaktighet och inflytande 7 75

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014

Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Antal pedagogisk personal: 24 Antal svarande: 19 Svarsfrekvens: 79% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson 2014-10-14 Dnr: 14-216-600 Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 2 Allmän information om enkätundersökningen I syfte att

Läs mer

Förskolerapport 2014. Pysslingen Förskolor - Förskola föräldrar Kadetten

Förskolerapport 2014. Pysslingen Förskolor - Förskola föräldrar Kadetten Förskolerapport 214 Pysslingen Förskolor - Förskola föräldrar Kadetten Svarsfrekvens Kadetten % ( svarande/ mottagare) Svarsfrekvens Pysslingen Förskolor % (4 svarande/ mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia

Läs mer

Solbacken Föräldrar Förskoleklass - Våren 2012 14 svar, 100%

Solbacken Föräldrar Förskoleklass - Våren 2012 14 svar, 100% Föräldrar Förskoleklass - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan. Solbacken föregående år 9,. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn. 9,. Lärarna är bra

Läs mer

Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan?

Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan? Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan? Utvecklingssamtalet En gång varje termin ska du och ditt barn träffa läraren eller klassföre ståndaren för att ha ett utvecklingssamtal. Samtalet

Läs mer

Skolrapport 2014. Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka

Skolrapport 2014. Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka Skolrapport 4 Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka Svarsfrekvens Sjölins Nacka 98% ( svarande/8 mottagare) Svarsfrekvens Sjölins Gymnasium % (4 svarande/46 mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia gymnasium

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter Danderyds kommun Ösbyskolan - Föräldrar åk 2 22 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET RÖDA BERGA LÄSÅRET 13/14

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET RÖDA BERGA LÄSÅRET 13/14 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET RÖDA BERGA LÄSÅRET 13/14 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER All personal på fritidshemmet är väl förtrogna med fritidshemmets uppdrag. Vi diskuterar

Läs mer

Kundundersökning 2012

Kundundersökning 2012 d 2012-06-07 Dnr UBN 2011/151-630 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (12) Utbildningsnämnden Kundundersökning 2012 Förslag till beslut Utbildningsnämnden Noterar informationen till protokollet. Ger Kultur- och utbildningsenheten

Läs mer

Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014

Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014 Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014 Murgårdsskolans vision Murgårdsskolan F-9 ska vara en plats där varje elev får förutsättningar att utvecklas till en individ som har goda kunskaper och

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Påminna vårdnadshavare så att de lämnar in enkätsvar till skolan. Detta

Läs mer

Personalenkäten, En elev en dator, gymnasieskolan i Botkyrka kommun, besvaras senast fredagen den 1 februari 2013.

Personalenkäten, En elev en dator, gymnasieskolan i Botkyrka kommun, besvaras senast fredagen den 1 februari 2013. Personalenkäten, En elev en dator, gymnasieskolan i Botkyrka kommun, besvaras senast fredagen den 1 februari 2013. Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en till en projektet

Läs mer

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Gröna huset - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 45 respondenter

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Gröna huset - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 45 respondenter Nacka kommun Gröna huset - Föräldrar Förskola 45 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter Värmdö kommun Brunns skola - Föräldrar åk 5 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun Må Bra Förskolor AB Gläntan - Föräldrar Förskola 70 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Det går inte att visa bilden för tillfället. Våga Visa

Läs mer

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Gillbostubben, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Gillbostubben, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Sollentuna kommun Gillbostubben, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola 61 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio

Läs mer

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Nacka kommun Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola 21 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i

Läs mer

Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012

Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012 Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012 I inventeringsarbetet har tekniska förvaltningen och bildningsförvaltningen bett alla rektorer om hjälp att nå ut till samtliga klasslärare i årskurserna

Läs mer

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Montessoriförskolan Villa Caprifol - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Montessoriförskolan Villa Caprifol - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Nacka kommun Montessoriförskolan Villa Caprifol - Föräldrar Förskola 19 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Våga Visa kultur- och musikskolor

Våga Visa kultur- och musikskolor Våga Visa kultur- och musikskolor Kundundersökning 2014 Huddinge kommun Genomförd av CMA Research AB April 2014 Kön Är du 37 61 2 40 58 1 Kille Tjej Ej svar Våga Visa kultur- och musikskolor, Kundundersökning

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Ängsblomman - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Ängsblomman - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter Värmdö kommun Ängsblomman - Föräldrar Förskola 22 respondenter Kundundersökning 21 Pilen Marknadsundersökningar Mars 21 Våga Visa 21, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Förskolan Lär - Carina Lagerbäck - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Förskolan Lär - Carina Lagerbäck - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Värmdö kommun Förskolan Lär - Carina Lagerbäck - Föräldrar Förskola 18 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola

Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola 29 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 214 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Örebro Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Förskolan Bergendal Föräldrar Förskola - Våren 2013 19 svar, 90%

Förskolan Bergendal Föräldrar Förskola - Våren 2013 19 svar, 90% Föräldrar Förskola - Våren svar, 0% Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 76 7 80 bra 8% 0% 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 6 7 0 3 6 3 % 0%. Personalen är engagerad

Läs mer

Ekerö kommun. Kundundersökning 2015. Föräldrakooperativet Eken - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Ekerö kommun. Kundundersökning 2015. Föräldrakooperativet Eken - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Ekerö kommun Föräldrakooperativet Eken - Föräldrar Förskola 2 respondenter Kundundersökning 21 Pilen Marknadsundersökningar Mars 21 Våga Visa 21, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2012

Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2012 Datum 2012-04-24 Norum/Westerman-Annerborn KUN2012/101 Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2012 2010 88 svarande av 120 elever. 46 flickor och 42 pojkar (enligt Procapita 4/4) dvs 73 % 2011 73 svarande

Läs mer