Protokoll från styrelsemöte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från styrelsemöte 2009-06-01"

Transkript

1 Sid 1(9) Protokoll från styrelsemöte Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget. Dag och tid kl Plats Bollstanäs skola, skolans personalrum Närvarande Sami Laukström Ordförande Catharina Jogården Föräldrarepresentant Tomas Kyletoft Föräldrarepresentant Marlene Näslund Föräldrarepresentant Morgan Axelsson Föräldrarepresentant Malin Enström Föräldrarepresentant Håkan Lönnqvist Rektor Maria Karlsson Personalrepresentant Karin Sundberg Personalrepresentant Susanne Isaksson Personalrepresentant Irja Johnson Personalrepresentant Marie Halldin Föräldrarepresentant Frånvarande Carina Sjöberg Föräldrarepresentant Calle Eklund Larsson Elevrådet Julia Zigotti Olme Elevrådet Dagordning 1068 Val av protokollförare 1069 Dagordning 1070 Föregående protokoll 1071 Elevrådet 1072 Åtgärdslista 1073 Rapporter 1074 Inför hösten organisation Väsby Välfärd m m 1075 Övriga frågor 1068 Val av protokollförare och justeringsman Beslut: Till protokollförare valdes Catharina Jogården. Sami Laukström och Håkan Lönnqvist utses att justera protokollet Dagordning Godkändes Föregående protokoll Läggs till handlingarna Kontaktpolitiker? Utbildningsförvaltningen har idag inga utsedda skolor och inga skolor har därmed kontaktpolitiker. Barn- och utbildningsnämndens ordförande är sedan en månad tillbaka Kent Hjalmarsson, (M).

2 Sid 2(9) 1071 Elevrådet Tyvärr var ingen närvarande från elevrådet. Matrådet har träffat matleverantören Amica. Tyvärr ställde Amica in mötet vid två gånger och kom först vid tredje försöket vilket dämpade barnens engagemang. Barnen vill ha grus under snurrgungan. Birgit felanmäler. Nät till basketkorgarna är anmält sedan längde, men är ännu inte åtgärdat. Klocka till skolgården var beställt, men tyvärr levererades inte en urtavleklocka utan en ringklocka Åtgärdslistan 50. Borgen Tillståndet för kameraövervakning gäller inte för Borgen. Kommunen kommer inte att gå igenom en ny ansökningsprocess till Länsstyrelsen för att få fler kameror till skolor och förskolor. Utökningen av dagisområdet är inte bygglovspliktig. Beslut: Håkan meddelar Teknik och Fastighet att vi kommer att utöka gården enligt tidigare framlagt förslag. Parkeringen på Borgen vänds under juni för att öka säkerheten för barnen. 67. Regeringen har nu beslutat att förlänga försöksperioden med Lokala styrelser till juni Därmed kan nämnden besluta om vår arbetsordning som legat och väntat länge på beslut hos kommunen. 72. Klart 76. Skrapgaller Prototyp kommer denna vecka. 78. Styrelsen anser att det är lämpligast att starta en ekonomisk förening med styrelse identisk med Lokala styrelsen. Viktigt att först implementera sponsringspolicyn. 79. Väntar på en sammanställning från Matrådet på frågeenkäten. Det var ett stort deltagande med bra åsikter och namnförslag. Ska vara klart innan sommaren. 81. Ca 500 namnunderskrifter. Sami och Catharina kommer att överlämna insamlingen tisdagen den 9 juni. Media är kontaktade. 82. Trafikvecka 7-15 september. Några arbetsgrupper i föräldrarådet har kommit igång. Det är viktigt att detta är inte riktas enbart till barnen utan det är primärt föräldrarna som är målgruppen. Carina, Malin fortsätter Rapporter från arbetsgrupper, föräldraråd och enheter Föräldraråden, skola, förskola och fritids (Se bilagor) Förskolans möte blev inställt, men kommer att hållas i juni.

3 Sid 3(9) Trafikveckan i september kräver att föräldrar engagerar sig i arbetsgruppen, Just nu svalt intresse. Personalen har vävt in trafik i undervisningen den här perioden, men även föräldragruppen måste dra sitt strå till stacken. På nästa möte i skolan respektive förskolan deltar Morgan och Tomas om sponsring. IT/hemsida - Skolgårdsgruppen Fokus är nu på Trafikveckan i september. Lokal/fastighetsgruppen - Profileringsgruppen Broschyren trycks enligt tidigare utdelat förslag. Samkraft, Tryggt och Snyggt m fl Skolans egna skolgårdskvällar har kommit igång och har hittills fungerat bra. Tyvärr har inte alla klasser nyttjat västarna, vilka är ett krav för att försäkringen från kommunen ska gälla. Sponsorgruppen - Politikerkontakter Första möte med Kent Hjalmarsson, BUN ordförande, den 9 juni i samband med överlämnandet av namninsamlingen. På detta möte deltar även Eva Dahlgren, chef för Kundval och Petronella Kirscher, Teknik och Fastighet Inför hösten -09 Sammanslagning av enheter Breddenskolan, Bollstanässkolan och Grimstaskolan kommer att bilda en organisatorisk enhet. Organisationen är ännu inte helt klar än. Enheten kommer att ha en områdeschef som är en av de tre enhets- (skol-)cheferna. Varje skola kommer även i fortsättningen ha kvar sin profil. Ny rektor för Grimstaskolan är tillsatt, Kenneth Vejlinder Förskoleklass Antalet barn till hösten är 64 stycken. Frestaskolan har i dagarna fått tillgång till ytterligare lokaler, vilket gör det troligt att några barn istället väljer sitt förstahandsalternativ i Fresta. Barnen kommer att jobba i grupper och ha samma lokaler som årets sexåringar. Personalgruppen blir sex stycken. En utmaning är de trånga kapputrymmena. Årskurs 1 61 stycken barn i tre stycken grupper med tre lärare. Årskurs 2 Arbetar i 3 grupper med tre lärare + fritidspersonal, 64 elever Årskurs 3 Några barn tillkommer/återvänder, totalt 55 elever

4 Sid 4(9) Årskurs 4 59 elever Årskurs 5 Utökas med 0,75 lärartjänst, totalt 53 barn 1075 Övriga frågor Info-kit Marlena och Catharina sätter ihop material, (all viktig och bra information som man behöver när man börja i Bollstanäs skolan, information om t.ex. styrelsen, skolan, samkraft, skolgårdskvällarna mm) Vid protokollet Catharina Jogården Justeras Sami Laukström Håkan Lönnqvist

5 Sid 5(9) ÅTGÄRDSLISTA / BESLUTSLISTA Syftet med åtgärdslistan är att dokumentera alla verkställda och icke verkställda beslut Kolumnerna innehåller i tur och ordning: Löpnummer, datum för när resultatet/åtgärden identifierades, vem som är ansvarig för resultat/åtgärden, klartidpunkt, om åtgärden är avslutad eller inte och till sist ett kommentarfält. I Status-kolumnen används Ö (Öppen) för ej avslutad aktivitet och S (Stängd) för avslutad aktivitet. Ändrad klartidpunkt anges genom att sätta in ny klartidpunkt och behålla den gamla under. Vid behov skrivs in en kommentar till den ändrade klartidpunkten i kommentarfältet. Senast uppdaterad: Nr Datum Resultat/åtgärd Ansvarig Klar Status Kommentar ÖPPNA PUNKTER Nr Datum Åtgärd Ansvari g BORGEN Utökning av gården mot gamla festplatsen Vändning av parkeringen på Borgen Marie/ Håkan Klar Status Kommentar Ö Ekonomin saknas. Bygglov inga problem Belysning och klätterställning förs in i Felanmälan till kommunen. Sensorbelysning på bakgården Önskemål om klätterställning Är den nya Arbetsordningen påskriven av Utbildningsnämnden? Skrapgaller vid låga entréer (Labyrinten, Gymnastiken) Beställt av Birgit Önskemål om att starta en fond för sponsring (från privatpersoner) Ekonomisk förening Matgrupp skolan Väntar på sammanställning Håkan/ Catharina S Ö Carina 0906 Ö Prototyp i juni. Klartecken från regeringen. Arbetsordningen kan nu tas till nämnden. Sami 0904 Ö Vårt alternativ är Ekon förening. Föräldraledamöter och suppl disktuterar vidare. Malin Ö Matenkät sammanställs innan 0905 sommarlovet.. Matrutiner för beställning ses över. Carina 0905 Ö Carina kontaktar Nils Odén Utemiljön skolan ta fram förslag till kommunen Trafiksituationen vid skolan Carina 0905 Ö Temavecka v 37 kring trafiksäkerhet. STÄNGDA PUNKTER (fr o m 2008, äldre punkter finns arkiverade på hemsidan) Vårdat språk Lions Quest Malin E 0801 S Malin hanterar kontakten Namninsamling för bättre Sami S Lämnas 9 juni. lokaler Brev & listor skall överlämnas till Sami & 0905 Jan Holmberg Catharina Sponsring till enheten Håkan/ Morgan 08? S Förslaget till policy är skickat till kommun Marlene layoutar enl profilen Brev till 6 åringar på Bollen Håkan 0712 S Håkan skriver ett brev till föräldrarna till 6 åringar som har Bredden som upptagningsskola. Information och inbjudan till Bollstanäs skola

6 Sid 6(9) Öppet Hus på Bollstanäs skola 23 januari 2008 Cina Morgan Katarina 0801 S Mycket trevligt och lyckat. Vi fick mycket beröm för utförandet. Ca 35 föräldrar kom. Att tänka på till nästa år är att vi skyltar ordentligt så att man hittar rätt! Camilla som hade närvarat vid Vittraskolans info.möte kunde berätta att de hade använt sig utav en barnpanel som svarade på besökarnas frågor samt visade runt. Väldigt trevligt!också det någonting att ta med sig till nästa års.info.möte för blivande elever på Bollstanäs skola.(någonting för elevrådet kanske?). Katharina Hagfält tyckte också att det kunde vara bra om någon ur skolans personal kunde ha någon form av lekhörna för eventuellt medföljande småsyskon så att föräldrarna i lugn och ro kan lyssna på informationen Aktivare fritids miljö Elsebeth 08--? S Att få ned ljudnivå, få ordning och reda på saker och ting. Förbättringsarbetet fortsätter kring fritidsverksamheten. Elsebeth har sammanfattat i en skrivelse hur fritidsverksamheten arbetar och vad man ser behöver förbättras. Översyn genomförd av lokalerna.personalen har tagit till sig de önskemål som framförts och skolans lokaler kan inte krympas på bekostnad av fritids lokaler Föräldramöte ang.fritids i så 4 Håkan 0806 S Håkan pratar med Elsebeth om hur problematiken med att barnen går hem direkt efter skolan fast merparten är inskrivna på fritids skall hanteras informationsmässigt till föräldrar. Enligt förslag tidigare skulle information ha gått ut på föräldramöte nu under våren i årskurs Statistik över antalet elever Håkan 08--? S Föräldrarådet vill gärna få redovisat klasstorlekar i varje årskurs under en längre period bakåt i tiden för att kunna utläsa trender Storleken på skolans lokaler Håkan/ Morgan/ Catharina Bryggans utemiljö Kontinuerliga kontakter med Teknik och Service Soltak på Bryggan Önskemål om soltak på Bollstanässkolans skolgård Camilla/ Cina Jessica Lund/ Camilla 08--? S Punkten stängs april 2008 och flyttas till Rapporter Lokalgruppen S Birgit Välimäki övertar frågorna ? S Anna-Lena W har tagit ansvar för denna fråga. Personalen informerar om att skuggiga platser finns men att det är svårt att styra barnen. Personalen är observant på om någon fått för mycket sol och låter då dessa vara inne. Viktigt att föräldrar smörjer in barnen och har solskydd + skyddande kläder med.

7 Sid 7(9) 1. Rapport skola 2. Rapport - fritids 3. Rapport föräldrarådet - skola 4. Rapport - förskola 5. Rapport föräldrarådet förskola 1. RAPPORT SKOLA Förskoleklassen övar på sånger inför vårfesten som de ska ha den 2 juni. Alla barn har målat en kruka som de ska plantera i. De har haft besök av blivande förskoleklassbarn. Ettorna har avslutat sitt tema om Elsa Beskow med ett besök på Junibacken. De har även målat och tillverkat trummor som de ska använda i musikundervisningen. Alla barn har fått en cykelhjälm från företag i Upplands Väsby kommun. Tvåorna mäter avstånd i cm och meter. Rymdarbetet fortsätter terminen ut. Eleverna tränar på en musikal om rymden, den visas upp för föräldrar och syskon samt eleverna på skolan. En hel del teknik har det blivit i samband med rymdtemat. Eleverna har använt passare för att göra cirklar. Planeterna har tillverkats med hjälp av klister och tidningspapper. Treorna har arbetat med vår kommun. Som avslutning på temat åker eleverna tillsammans med föräldrar på en rundtur i kommunen. Nu är de klara med alla nationella prov. Fyrorna har varit på Eriksdalsbadet, där de deltog i simtävlingen Bästa 4:an. De hade tre lag med. Ett av lagen vann och fick biljetter till World cup. Många föräldrar ställde upp med skjutsning. Eleverna tränade in musikalen, Blommor och skratt, som skolans elever fick njuta av. Fyrorna var jätteduktiga. De har avslutat medeltiden och arbetar nu med Sveriges natur, hav och kustbygd. Femmorna planerar inför avslutningen. 5A har gått vidare i fotbollsklasskampen. Vinner de nästa match går de vidare till final. De arbetar nu för fullt med kemi. /Susanne och Karin 2. RAPPORT FRITIDS Alla fritids: Tisdag den 12/5 firades Fritidshemmens dag. Vi hade Öppet Hus och temat var vatten. Vi hade experiment, tipspromenad, Street Dance och utställning av barns skapande. Förtäring av korv med bröd och juice. Se bilder på hemsidan. Bävern Vi är nästan klara med utvecklingssamtalen. Barnen har målat en egen blomkruka. Sått frön i egen kruka. Vi följer fjärilens utveckling, vi har 5 larver som nu blivit puppor. Mycket utelek på skolgården och i vattentrappan. Bofinken Några har besökt Fadderbyn. Fredagsuppträdande med glass och show. Fredagsmys: Promenad till Sandakärret, kokade korv på stormkök, lek och hemlig överraskning. Bumerangen Avslutat temat Tittat på film på Smart board.

8 Sid 8(9) 3. RAPPORT FÖRÄLDRARÅDET SKOLA Vi har arbetat med mat enkäterna som vi i föräldrarådet gjort. Barnen har varit jätte kreativa och svarat noggrant på frågorna. Vi har arbetat med att ta ut 10 stycken finalister till våran tävling att döpa matsalen. Många svar kom in och vi tog ut 10 förslag som sedan alla lärare på skolan fick välja sina favoriter. Håkan kommer att på avslutningen tala om vem vinnaren är och en pris utdelning kommer att hållas. Till hösten kommer vi i föräldrarådet arbeta med trafik veckan som infaller d.7/9-15/9. Vi kommer att under en vecka ha aktiviteter som handlar om trafiken. Som en utmaning kommer vi att ha en bilfri dag,en zon runt skolan kommer att vara helt bilfri under en dag. 4. RAPPORT FÖRSKOLA Bryggan Den här månaden har varit enormt händelserik. Månaden började med att 05: orna åkte till Fresta kyrka för att höra berättelsen om Noas ark. Samma e.m. kom det besök från riksdagen som träffade enhetens FU-grupp för att höra hur vår vardag ser ut. Pilkoja har personalen kämpat med och grävt ner och nu har den börjat löva och växa. En enormt lyckad fixardag med massor av föräldrahjälp har genomförts. Den krävde en hel del av både personal och föräldrar, men det var i slutändan värt allt när vi ser resultatet. Tack än en gång till alla som gjorde den dagen möjlig vi hoppas att det kommer att bli en återkommande aktivitet.. Dagen efter var det dags för Förskolans dag. Den firades på Bryggans gård tillsammans med Borgen, Bamse och dagbarnvårdarna. Det var gemensam sång, det bjöds på saft, bulle och lek på den uppfräschade gården. Sista gångerna på personalens nätverk har genomförts. De fasta aktiviteterna håller på att avslutas. Mullegruppen fick äntligen träffa Mulle som bjöd den som vågade på älgbajs. Några grupper har tagit bussen till Väsby för att mata änder, några skulle besöka Gunnes gård men planerna fick lov att ändras i sista minuten & istället blir det bad i simhallen. 03: orna ska åka till Junibacken. De blivande förskoleklassbarnen har varit och hälsat på i skolan vid två tillfällen, sista gången blev de bjudna på lunch i matsalen, vilket var enormt spännande. Trevlig sommar/ Marie Anestedt ped. samordnare Borgen Även på Borgen har maj månad varit väldigt händelserik. 05: orna har varit till Fresta kyrka och hört berättelsen om Noas ark, efteråt bjöds det på fika i församlingshemmet. Mimer har varit på en lärorik och rolig dag till Sandakärret. Där togs de emot av en kunnig man från Naturskolan. De håvade och fick upp massor av småkryp, bla grodyngel, skräddare, salamandrar och tom småfiskar. Eld gjordes upp och till lunch serverades korv och bröd. Förskolans dag firades tillsammans med Bryggan, Bamse och dagbarnvårdarna på Bryggan. Först gemensam sång och sedan saft och bulle.

9 Sid 9(9) Alla fasta aktiviteter har avslutats för att lämna plats för mer spontanitet och nedtrappning innan sommarlovet. Våra blivande skolbarn har varit på besök till skolan, sista gången bjöds det på lunch i matsalen. Vi håller som bäst på med överinskolningar mellan avd. så att det ska vara färdigt innan semestrarna. En skojig Kattfest för enhetens 03: or gick av stapeln på Borgen. Naturstig gick kringel krokar i skogen, sen var det tipspromenad med kattfrågor på gården och gemensam lunch åts ute i solen. En morgon hade vi stor utrymningsövning, larmet tutade och både barn och personalen gick/sprang ut för att först samlas i förutbestämda sandlådor. Sen räknades alla in för att kunna gå vidare till uppsamlingsplatsen utanför staketet. För personalen har nätverken avslutats och föräldramöte har vi haft för alla nya föräldrar vars bar börjar till hösten. 5. RAPPORT FÖRÄLDRARÅDET FÖRSKOLA Majmötet blev inställt.

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2011-01-10

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2011-01-10 Datum 2011-01-15 Sid 1(6) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2011-01-10 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Sid 1(11) Protokoll från styrelsemöte 2009-09-28 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information

Läs mer

Protokoll Sid 1(12) Frånvarande Marlene Näslund Föräldrarepresentant

Protokoll Sid 1(12) Frånvarande Marlene Näslund Föräldrarepresentant Protokoll Sid 1(12) Protokoll från styrelsemöte 2008-06-02 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll Sid 1 (1) Protokoll från styrelsemöte 2005-01-10 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

Protokoll Sid 1(11) Frånvarande Marlene Näslund Föräldrarepresentant

Protokoll Sid 1(11) Frånvarande Marlene Näslund Föräldrarepresentant Protokoll Sid 1(11) Protokoll från styrelsemöte Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information

Läs mer

Frånvarande Per Bergenudd Föräldrarepresentant

Frånvarande Per Bergenudd Föräldrarepresentant Protokoll Sid 1(9) Protokoll från styrelsemöte 2007-10-08 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte LOKALA STYRELSEN FöR Sid 1(8) 20100504 Protokoll från styrelsemöte 20100503 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Sid 1(11) Protokoll från styrelsemöte Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är

Läs mer

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Datum 20100111 Sid 1(12) Protokoll från styrelsemöte 20100111 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också

Läs mer

1644 Val av protokollförare, ordförande och justeringsman Katarina valdes till ordförande, Jens till sekreterare, Håkan valdes till justeringsman.

1644 Val av protokollförare, ordförande och justeringsman Katarina valdes till ordförande, Jens till sekreterare, Håkan valdes till justeringsman. LOKALA STYRELSEN PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2005-02-07

Protokoll från styrelsemöte 2005-02-07 Protokoll Sid 1 (1) Protokoll från styrelsemöte 2005-02-07 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

Närvarande: Håkan Lönnqvist rektor. Frånvarande: Katarina Rosenqvist föräldrarepresentant

Närvarande: Håkan Lönnqvist rektor. Frånvarande: Katarina Rosenqvist föräldrarepresentant Protokoll Lokala Styrelsen 140113 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt

Läs mer

LOKALA STYRELSEN PROTOKOLL

LOKALA STYRELSEN PROTOKOLL LOKALA STYRELSEN PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Datum 2011-11-15 Sid 1(7) LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information

Läs mer

LOKALA STYRELSEN PROTOKOLL

LOKALA STYRELSEN PROTOKOLL LOKALA STYRELSEN PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Datum 2010-04-12 Sid 1(11) Protokoll från styrelsemöte 2010-04-12 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte 2008-05-05 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE Sid 1(8) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är av

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2005-05-02

Protokoll från styrelsemöte 2005-05-02 Protokoll Sid 1 (1) Protokoll från styrelsemöte 2005-05-02 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2006-12-03

Protokoll från styrelsemöte 2006-12-03 Protokoll Sid 1 (8) Protokoll från styrelsemöte Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget. Dag och tid

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll Sid 1(11) Protokoll från styrelsemöte Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll Sid 1 (1) Protokoll från styrelsemöte 2003-03-10 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Datum 2012-01-12 Sid 1(6) LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll Sid 1 (1) Protokoll från styrelsemöte 2003-06-10 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2011-02-07

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2011-02-07 Datum 2011-02-10 Sid 1(7) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2011-02-07 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi

Läs mer

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Datum 2011-04-10 Sid 1(7) LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information

Läs mer

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Datum 2012-02-12 Sid 1(6) LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information

Läs mer

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Datum 2011-05-07 Sid 1(7) LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte Majtorpskolans Föräldraförening

Protokoll Styrelsemöte Majtorpskolans Föräldraförening Protokoll Majtorpskolans Föräldraförening Datum: Måndag 26 januari 2015 Tid: kl 19:00 21.00 Plats: Majtorpskolans matsal Närvarande: Marianne Ekstedt, Magnus Johansson, Malin Ljungberg, Rickard Hillebrink,

Läs mer

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Datum 2012-03-08 Sid 1(6) LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information

Läs mer

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL LOKALA STYELSEN - POTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll Sid 1 (1) Protokoll från styrelsemöte 2004-12-06 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

BJÄLBOTULLNYTT Nyhetsbrev juni 2014 Redaktör Nina Engelke

BJÄLBOTULLNYTT Nyhetsbrev juni 2014 Redaktör Nina Engelke BJÄLBOTULLNYTT Nyhetsbrev juni 2014 Redaktör Nina Engelke I huvudet på Linda Hej igen, Det är med stor förundran jag inser att det redan nalkas sommar och terminsavslut. Ett tydligt tecken är att det snart

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE Protokoll Sid 1(9) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE Dag och tid kl 19.00 21.00 Plats Bollstanäs skola, fritidshemmet Bofinken Närvarande Håkan Lönnqvist Rektor Cecilia Navrén Ordförande Christina Melander Catharina

Läs mer

Trevlig helg Monika och Helene

Trevlig helg Monika och Helene Hej! v.47 Den här veckan har vi börjat tänka lite matte, vi har tex 6 kulor i handen och "gömmer" 3 i andra handen hur många finns då kvar? jo 3, vi har också 6 små fyrkanter till hjälp som ligger framför

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL

LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL LOKALA STYRELSEN - PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i

Läs mer

1625 Eva Dahlgren från kundvalskontoret informerar om lokalersättningsmodellen

1625 Eva Dahlgren från kundvalskontoret informerar om lokalersättningsmodellen LOKALA STYRELSEN PROTOKOLL Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2005-10-03

Protokoll från styrelsemöte 2005-10-03 Protokoll Sid 1 (9) Protokoll från styrelsemöte 2005-10-03 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

Stavsborgsskolans fritidshem Eken. Barnen i fokus - hela dagarna

Stavsborgsskolans fritidshem Eken. Barnen i fokus - hela dagarna Stavsborgsskolans fritidshem Eken Barnen i fokus - hela dagarna Aktivitetstavlan Barnen väljer varje dag efter mellanmålet vilken aktivitet dom vill göra och på tavlan finns alltid 3-5 val. aktiviteterna

Läs mer

Normlösaråd 4/2 2014. Närvarande: Jenny Persson, ordförande. Linda Munther, sekreterare, klass 1. Anna Andersson, rektor. Anna UA, förskolechef

Normlösaråd 4/2 2014. Närvarande: Jenny Persson, ordförande. Linda Munther, sekreterare, klass 1. Anna Andersson, rektor. Anna UA, förskolechef Normlösaråd 4/2 2014 Närvarande: Jenny Persson, ordförande Linda Munther, sekreterare, klass 1 Anna Andersson, rektor Anna UA, förskolechef Lena Karlsson, snäckan Camilla Striem, lärare Martin Berry, Pärlan

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE Datum 2011-03-10 Sid 1(8) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2011-03-07 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar vi

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2004-04-13

Protokoll från styrelsemöte 2004-04-13 Protokoll Sid 1 (1) Protokoll från styrelsemöte 2004-04-13 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte BOLLSTANÄS RESULTATENHET Protokoll Sid 1 (1) Protokoll från styrelsemöte 2006-01-23 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut. Vid behov dokumenterar vi också information som är

Läs mer

ESKILSTUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2012-04-18 1

ESKILSTUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2012-04-18 1 Lokala styrelsen Hammargärdet 2012-04-18 1 Plats och tid Hammargärdet, kl 17.00 19.00 Närvarande Ej närvarande Ann-Sofie Gustafsson Helena Svanberg Daniel Tidefjärd Pernilla Olebring Lena Ek Helena Hall

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2007-03-05

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2007-03-05 Protokoll Sid 1(10) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2007-03-05 Dag och tid 2007-03-05 kl 19.00 21.00 Plats Bollstanäs skola, fritidshemmet Bofinken Närvarande Håkan Lönnqvist Rektor Cecilia Navrén Ordförande

Läs mer

Mål Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att visa hänsyn och respekt mot varandra.

Mål Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att visa hänsyn och respekt mot varandra. Läsåret 2012/2013 Arbetsplan Normer och värden Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att visa hänsyn och respekt mot varandra. Vi upplever att det är en del konflikter i barngruppen. Barnen utesluter

Läs mer

Protokoll Skolrådsmöte

Protokoll Skolrådsmöte Informationskopia Föräldraföreningens styrelse Närvarande Lena Granholm Nadja Melander Karin Edwinson Cajsa Jakobsson Madeleine Andersson Carin Staudte Anders Björnberg Protokoll Skolrådsmöte Sammanträdesdata

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll Sid 1 (8) Protokoll från styrelsemöte Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget. Dag och tid

Läs mer

Förskoleklass Bubblan

Förskoleklass Bubblan Sida 1 av 5 Skarpnäcks skola Förskoleklass Bubblan Bulleribock telenr: 0761291067 Bubblan telenr: 0761294382 Öppning och stängningsfritids telenr: 50815626 Veckobrev 30 mars 2012 för vecka 14, 16 och 17

Läs mer

Föreningen Upplands Väsby Musikklasser

Föreningen Upplands Väsby Musikklasser Föreningen Upplands Väsby Musikklasser Protokoll fört vid styrelsemöte 2010-09-03 Alla föräldrar till barn i musikklasserna är med i föreningen Upplands Väsby Musikklasser. Föreningen arbetar ideellt.

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Mumintrollens familjedaghem Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens riktlinjer

Läs mer

DRÖMHUSET. Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR. Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt.

DRÖMHUSET. Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR. Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt. TORGET, RINKEBY DRÖMHUSET Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt. Traktorerna i området är fortfarande det mest intressanta för barnen. För att utöka

Läs mer

2. Val av ordförande, sekreterare samt två justeringsmän för mötet

2. Val av ordförande, sekreterare samt två justeringsmän för mötet Protokoll för Hobyskolans föräldraråd Datum : 20140508 Plats : Hobyskolan Närvarande: För Skolan Målsman Thomas Masseck (Rektor), Ida Österling (Skolan), Carola Olsson (Sälens fritids) Malin Flyckt, Karin

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE Protokoll Sid 1(9) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2007-06-04 Dag och tid 2007-06-04 kl 19.00 22.00 Plats Bollstanäs skola, personalrummet Närvarande Håkan Lönnqvist Rektor Cecilia Navrén Ordförande Elisabeth

Läs mer

Veckobrev för Opalen 1 v 18-20

Veckobrev för Opalen 1 v 18-20 Veckobrev för Opalen 1 v 18-20!!! Hej alla barn och föräldrar! 7 maj 2015 Tänk vad fort tiden går! Det gäller att stanna upp nu och njuta av det långa, ljusa och härliga dagarna. Vi startar inte upp så

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Tranbärets månadsbrev maj 2015

Tranbärets månadsbrev maj 2015 Tranbärets månadsbrev maj 2015 Maj månad försvann med en hiskelig fart och även om vi haft en del dagar med sol och värme, så har den ändå varit ganska kall. Vi får trösta oss med att vårblommorna har

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011/2012 Långhundra förskola

Verksamhetsberättelse 2011/2012 Långhundra förskola Verksamhetsberättelse 2011/2012 Långhundra förskola 2 1 Innehåll 2 Verksamhet...4 3 Förutsättningar...4 4 Ekonomi...4 5 och analys av arbetet med målen...4 5.1 Förutsättningar för lärande och utveckling...4

Läs mer

Brukarstyrelsemöte Roslättsskolan Svedala Kommun 2014-01-28 Plats: Roslättsskolan, Svedala

Brukarstyrelsemöte Roslättsskolan Svedala Kommun 2014-01-28 Plats: Roslättsskolan, Svedala Brukarstyrelsemöte Roslättsskolan Svedala Kommun 2014-01-28 Plats: Roslättsskolan, Svedala Närvarande: Närvarande (F) Anna-Lena Silow Närvarande (F) Katrine Borgelin Närvarande (F) Annika Hansdotter Närvarande

Läs mer

Snättringe Föräldraförening

Snättringe Föräldraförening Snättringe Föräldraförening Protokoll från styrelsemöte i Snättringe Föräldraförening Tid och plats: 2012-11-07, Snättringeskolans lärarrum Närvarande / Frånvarande Carin Staudte Ledamot Närvarande Cecilia

Läs mer

Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån

Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån Närvarande: Carina Nordberg, Jarle Petersen, Elisabeth Curtsdotter Nilsson, Leila Björk, Elisbeth Sundin, Helena Eklund- Snäll, Shna Abdulhamed,

Läs mer

Å rsberä ttelse 2014/2015

Å rsberä ttelse 2014/2015 Å rsberä ttelse 2014/2015 Bomhus förskoleområde Källö förskola På Källö förskola arbetar vi i två storarbetslag, Blå och Grön tillsammans, där de yngre barnen går, och Röd och Gul tillsammans, där de äldre

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2004-02-09

Protokoll från styrelsemöte 2004-02-09 Protokoll Sid 1 (1) Protokoll från styrelsemöte 2004-02-09 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut. Vid behov dokumenterar vi också information som är av vikt i sammanhanget.

Läs mer

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem Gruppens sammansättning Vi har 8 barn. 7 flickor och 1 pojke 3 barn födda 12 1 barn födda 11 3 barn födda 10 1 barn födda 09 Personal Liselott Karlsson

Läs mer

Vår verksamhet under läsåret

Vår verksamhet under läsåret Avdelningsdeklaration 2014/2015 Skåre skolområde Förskola: Skåre Herrgårds förskola Vision: Genom leken vill vi ge barnen aptit på livet Avdelning: Kastanjen Personal: Anita 85%, Carina 30%, Christina

Läs mer

Flaskposten juni. -15

Flaskposten juni. -15 Flaskposten juni. -15 Sommar, sol och fågelkvitter...då var det åter dags för en förhoppningsvis härlig sommar framför oss. Med lite framförhållning vill vi passa på att tala om att den 7 september har

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare.

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare. ESKILSTUNA KOMMUN Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1 Plats och tid Hammargärdet kl. 17.00-19.00 Närvarande Helena Hall Blixt förälder Helena Ekman förälder Daniel Bohlin förälder Pernilla Olebring

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Förskolan Rödhaken Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens riktlinjer

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 Presentation Lilla Solen, pedagogisk omsorg, kommer att erbjuda barn från 1-5 år en flexibel och stimulerande verksamhet. Lilla Solens hemvist är en lokal på Domarvägen i Huddinge

Läs mer

Hur är skolan organiserad?

Hur är skolan organiserad? Hur är skolan organiserad? Viggbyskolan bildar tillsammans med Drakskeppsskolan ett rektorsområde. Rektor är Gary Sundell och biträdande rektorer är Marie Johansson och Ulf Nilsson. Det är en kommunal

Läs mer

Protokoll fört vid öppet styrelsemöte för lokala styrelsen i Östra Ljungby/Stidsvig

Protokoll fört vid öppet styrelsemöte för lokala styrelsen i Östra Ljungby/Stidsvig L o k a l a S t y r e l s e n En samverkansgrupp mellan föräldrar och skola Sida 1 av 3 Protokoll fört vid öppet styrelsemöte för lokala styrelsen i Östra Ljungby/Stidsvig Plats: Pilagårdsskolan i Östra

Läs mer

VÄNGE SKOLAS NYHETSBLAD

VÄNGE SKOLAS NYHETSBLAD VN VÄNGE SKOLAS NYHETSBLAD Nr 5 läsåret 2013/14, 21 mars 2014 Rektor har ordet! Tiden går fort när man har roligt, sägs det och vi är redan i mars månad. Det blev inte så mycket snö och kyla men lite skridskoåkning

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2010-11-08

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2010-11-08 Datum 2010-11-08 Sid 1(11) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2010-11-08 Syftet med protokollet är att dokumentera vid mötet fattade beslut samt eventuella åtgärder som behöver vidtas. Vid behov dokumenterar

Läs mer

ESKILSTUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2011-08-31 1

ESKILSTUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2011-08-31 1 Lokala styrelsen Hammargärdet 2011-08-31 1 Plats och tid Hammargärdet, kl 17.00 19.00 Närvarande Lena Ek Ann-Sofie Gustafsson Anu Enehöjd Helena Hall Blixt Maria Abrahamsson Daniel Tidefjärd Malin Persson

Läs mer

Lilla föräldraboken. Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola

Lilla föräldraboken. Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola Lilla föräldraboken Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola Välkommen som ny förälder till Örebro Waldorfskola! Den här skriften är tänkt att vara en vägledning för dig som ny förälder. Här får

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013

Kvalitetsredovisning 2013 Kvalitetsredovisning 2013 Verksamhetsåret 2012/2013 Renfanans förskola Ansvarig förskolechef: Birgit Wikström 1 1. Förutsättningar Renfanans förskola Verksamhetsåret 2012/2013. Renfanans förskola ligger

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Storken 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Storken 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Storken 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

IGELKOTTENS VERKSAMHETSPLAN

IGELKOTTENS VERKSAMHETSPLAN IGELKOTTENS VERKSAMHETSPLAN Ht 2012- Vt 2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2012/2013

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2012/2013 Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan läsåret 2012/2013 Organisation Personal Rektor: Gunilla Falk. Förskollärare: Sofia Gladewitz 100% och Helena Fridsson 70%. Övrig personal: Ulrika Bergman

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Lodet 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Lodet 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Lodet 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan skall

Läs mer

Vi börjar med att välkomna åter våra nya kompisar på Mumindalen och Trollskogen.

Vi börjar med att välkomna åter våra nya kompisar på Mumindalen och Trollskogen. Vi börjar med att välkomna åter våra nya kompisar på Mumindalen och Trollskogen. Namn på nya kompisar Det har önskats från föräldrarådet att vi ska skriva ut namnen på den nya barnen i månadsbreven detta

Läs mer

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Innehåll: Inledning Beskrivning av verksamheten och utfall av insatser Slutord. Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Förkolans namn

Läs mer

Vi repeterar de regler som vi kom fram till skulle gälla under elevrådsmöten.

Vi repeterar de regler som vi kom fram till skulle gälla under elevrådsmöten. Elevråd 2016-12-13 Närvarande: Saga 1a, Agnes 1b, Isak 2a, Emelie 2b,Thea 3a, Therese 3b, Tyra 4a, Lowe 4b, Isabella 5a, Max 5b, Hampus 6, Alva 6, Cecilia Jones, Sofia Sundström. Vi börjar med att gå en

Läs mer

Styrelsemöte 15 juni 2015

Styrelsemöte 15 juni 2015 SANDSBRO SKOLAS FÖRÄLDRAFÖRENING Styrelsemöte 15 juni 2015 Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamöter: Jessica Karlsson Christina Björnfot Caroline Högfeldt Coucher Linda Bülow Jana Friberg,Camilla

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång. IUS Förskolan Granen

Samhälle, samverkan & övergång. IUS Förskolan Granen Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 IUS Förskolan Granen www.forskolangranen.se Läroplanens riktlinjer Förskolan ska komplettera hemmet

Läs mer

Verksamhetsplan Borgens förskola Avdelning Draken 2015-2016

Verksamhetsplan Borgens förskola Avdelning Draken 2015-2016 Verksamhetsplan Borgens förskola Avdelning Draken 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Draken 2015-2016 Enhet Borgens förskola Draken 1-5 år Förutsättningar 23 barn

Läs mer

ESKILSTUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2011-10-05 1

ESKILSTUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2011-10-05 1 Lokala styrelsen Hammargärdet 2011-10-05 1 Plats och tid Hammargärdet, kl 17.00 19.00 Närvarande Lena Ek Ann-Sofie Gustafsson Helena Hall Blixt Daniel Tidefjärd Malin Persson Inger Winqvist Gadd Pernilla

Läs mer

Frånvarande: Camilla Jinnerstrand och Jesper käck. Vi går igenom föregående protokoll, där semesterperioder, schematider och hösten tas upp på nytt.

Frånvarande: Camilla Jinnerstrand och Jesper käck. Vi går igenom föregående protokoll, där semesterperioder, schematider och hösten tas upp på nytt. Brukarråd 130417 Frånvarande: Camilla Jinnerstrand och Jesper käck Sekreterare: Caroline Kurtti Justerare: Anna Hartman Mötets öppnande: Greta hälsar välkommen och inleder forumet. Föregående protokoll

Läs mer

Rektorsbrev 6 oktober-16.

Rektorsbrev 6 oktober-16. Rosenborgsenheten Rosenborgskolan Majtorpskolan Rektorsbrev 6 oktober-16. Hej Terminen är i full gång och vi har haft en lugn och trevlig skolstart. Vi är i full gång även gällande lärplattformen, där

Läs mer

Minnesanteckningar från Skolråd 3 maj 2012 kl , Personalrummet Lövestad skola

Minnesanteckningar från Skolråd 3 maj 2012 kl , Personalrummet Lövestad skola Sidan 1 av 5 Minnesanteckningar från Skolråd 3 maj 2012 kl. 18.30-19.50, Personalrummet Lövestad skola Närvarande: Kristina Hallqvist Lövgrodans förskola Emma Andersson Lövgrodans förskola Håkan Nilsson

Läs mer

Rose-Marie Goding Blomdahl Bjd/Grs Aksanna Annerfeldt, M:1/ M:2

Rose-Marie Goding Blomdahl Bjd/Grs Aksanna Annerfeldt, M:1/ M:2 1/5 Protokoll Skolrådsmöte 2010-03-16 Dag: Onsdag 16 mars 2011 Tid: Kl.18.30 20.00 Plats: Viggestorpsskolans personalrum Närvarande: Svälthagsskolan Peter Vind (Sekreterare) Tomas Lindgren Ulrika Söderberg

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Rossö Förskola

Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Rossö Förskola Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Rossö Förskola Inlämnad av Eva Hoffström 1 Inledning Som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 24 2012 Till elever Veckans ordspråk: Skratta alltid när du kan. Det är billig medicin. Lord Byron Hej! Välkomna tillbaka! Det ska verkligen bli kul att få se er alla igen. Vi hoppas att sommarlovet

Läs mer

Strömsbergs Friskolas Tidning

Strömsbergs Friskolas Tidning Strömsbergs Friskolas Tidning ÅRGÅNG 1, NUMMER 1 JUNI 2014 STRÖMSBERGS FRISKOLA HAR HAFT VÅRFEST Först hade 6 och 5 sånger: Jag vill ha en egen måne och Jag hade en gång en båt. 2,3 och 4 hade teater.

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer