Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr"

Transkript

1 Pris 20 kr Höllvike för femtio år seda Käer du ige dig? Jo, trots att det är e bild frå 1960 ka vi väl käa ige oss. Femtio år är e låg tid, särskilt i Höllvike som seda dess har utvecklats frå e sommaridyll, över sovstad, till ett självstädigt samhälle i städig förädrig. Callua arbetar på e bok om Höllvikes utvecklig äda seda 1927 det var då Ljuges Villaägareföreig startade. Höllvike hade just fått e ege statio 1925, seda 1910 hade ma fått öja sig med bara e hållplats. Statioe var visserlige ite öppe på viter, då var det Fotevik som gällde. Det var Fotevik i Stora Hammars kommu som fick kyrka, statio, post, telegraf och affär. Me e viktig sak sakades: billiga tomter! Därför hamade de sommarboede i Höllvike i Regs kommu och dea kommu ha ite plaera för samhällets explosiosartade utvecklig. Det blev lite Vilda Väster över det hela och Villaägareföreige trädde i och tog iitiativ till allt frå bradkår och soptömig till att sätta upp vägskyltar och starta simskola. Detta täkte vi berätta om och till det behöver vi di hjälp. Oberoede av är du flyttade hit har du e berättelse att ge oss om hur här såg ut, vem du väde dig till med kommuala problem som bygghadförtsättig på sida 4 på Ljuge

2 E dask kapare med rötter i Hät seda sist Årsmöte Det blev ett mycket välbesökt årsmöte med ca. 130 medlemmar ärvarade, vilket är rekord. Styrelse valdes om me fick också e y medlem. Christer Holgersso avböje omval p.g.a att ha ite hier med. Ny i styrelse blev Thomas Törqvist som är mae bakom bl.a. Vellige-Kaleder, de tjocka och färgglada katalog över allt som häder och sker som du fått i brevlåda i maj i måga år. Thomas driver reklamfirma LayoutXpress som håller till i Regs gamla kommualhus vid Läkarkyrka i Höllvike. Årsmötet beslöt också att höja medlemsavgifte till 130 per år. De har ju stått på samma ivå uder ågra år och det var dags för e höjig. Kulturpeige Calluas Kulturpeig för 2009 delades mella Biliotekets Väer i Höllvike och Skaör. Väera fick dela på kr. Uder börja av 1800-talet stod Damark på Frakrikes sida i Napoleos krig mot blad aat Eglad, Preusse, Rysslad och Sverige. De daska flotta var besegrad av egelsmäe och de daska regerige utfärdade då kaparbrev, som gav rätt till iehavare att beslagta fietliga hadelsfartyg och sälja dess last. För måga daska skeppare var detta e mycket lukrativ verksamhet. E av dessa ryktbara daska kapare var Ole Hase Wass frå Dragör, me med rötter i Skaör och Falsterbo. Has far, Has Jese (Jösso) Wass Has Jösso Wass föddes i Skaör de 24 september år 1734 och var so till Jös Hasso Wass, borgare i Skaör och född där år Dee gifte sig år 1724 i Falsterbo med Perilla Adersdotter frå Falsterbo och de fick fyra bar. Deras afäder framgår av dea atavla på ästa sida. Sjöstade Dragör Dragör var uder 1700-talet ett expaderade samhälle, som drog till sig folk frå såväl Damark som Skåe. De huvudsakliga sysselsättige i Dragör var sjöfart och omkrig 75% av Dragörs maliga befolkig var egagerad i de. Det var på 1700-talet, som Dragör fick det utseede och stadsbild det har äu i våra dagar. Dragör och Skaör hade seda låg tid omfattade förbidelser. För ivåara i de båda städera gav sjöfarte e väsetlig del av ikomstera. Has Jösso Wass var ite de eda skåig, som emigrerade till Dragör, uta där återfier ma också adra sveska am som Borg, Krabbe, Palm och Strömberg. Omkrig år 1800 hade Dragör cirka ivåare i de totalt 346 huse. Dragörs hadelsflotta bestod av mer ä 80 segelskepp och Dragör var, efter Köpeham, Damarks största sjöfartsstad. Has Jösso Wass emigrerade till Damark och blev skeppare i Dragör. Ha gifte sig de 13 juli 1760 med Kirste Moges Olufse Malli frå Dragör. De bodde i ett hus med uvarade adress Sögade 4-6/Stradstræde 41, alldeles itill Dragörs ham. De fick sammalagt sju bar, me edast två överlevde till vuxe ålder. Det var söera Aders ( ) och Ole ( ), som båda blev sjömä och skeppare. År 1800 ägde Has Jese Wass tillsammas med söera Ole och Aders ett segelfartyg, e jakt, med det passade amet»to Brødre«. E jakt var ett fartyg med oftast e mast och omkrig 15 meter lågt.»to Brødre«hade fem mas besättig och avädes i första had för irikes sjöresor mella de daska öara och Jyllad. på Ljuge [ 2 ]

3 Skaör och Falsterbo Motiverige lyder för båda föreigara:»uder måga år har föreige arbetat för att skapa förutsättigar för e bra biblioteksmiljö och ge besökara möjlighet att lära käa ya författare och få kuskap om boke och dess möjligheter att vidga de persoliga vyera i e stressfylld värld.«för Väera i Skaör fis dessutom ett tillägg:»föreige också spelat e aktiv roll i olika kristider där bibliotekes vara eller ite vara diskuterats iom kommue.«sjöfartssäsoge började i maj måad och avslutades i december. Ole Hase Wass var skeppare på jakte»to Brödre«och uder året 1800 gjorde de åtta resor, blad aat till Oslo, Vejle, Horses och Århus. Det var Köpeham som var utgågspukt och slutmål för alla resora och det var i huvudsak bräe, me också jordbruksprodukter, som ma fraktade. År 1795 blev Ole Hase Wass byforstader i Dragör. Det motsvarar ugefär dages borgmästare. Has kusi Petroella Wass var vid samma tid gift med borgmästare i Skaör, Olof Olsso. Vilke kotakt det kude fias mella kusiera, som seare skulle fia sig på var si sida i krig mella Sverige och Damark, har ite framkommit. Napoleokrige Artohudratalets börja präglades av kejsar Napoleos och Frakrikes strävade att få ett herravälde över Europa. I juli 1807 igick Frakrike och Rysslad förbud mot Eglad. I Damark såg ma det som ödvädigt att gå med på Frakrikes sida mot Eglad. År 1806 stod Dragör på toppe av si utvecklig som sjöfartsstad. Året därpå drogs Damark i i Napoleos krig mot, till att börja med, Eglad och seare äve mot Sverige, Preusse och Rysslad. Fred slöts ite förrä sju år efter krigsutbrottet och Dragör skulle aldrig därefter uppå si fora positio som Damarks sjöfartsstad ummer två. Kaparbrev Geom krige miskade sjöfarte både iteratioellt och i de daska farvatte. De daska hadelsflotta hade tidigare fuits över hela världe me hidrades u geom kriget att komma utaför de daska farvatte. Tusetals sjöfolk blev arbetslösa och take uppstod att återuppta kaperiet. I september 1807 utgav de daska regerige e lag om kaperi. Det utfärdades kaparbrev, som gav skeppare tillåtelse att utrusta sitt skepp med kaoer»i de Hesigt, dermed at opbrige, og, aar forødet giøres, ødelægge Skibe og Farøtier tillhørede de Storbrittaiske Kroe eller des Udersaatter, samt ligeledes at idbrige til ærmere Udersøgelse de Skibe, som ere mistækte for at tilhøre dee fiedtlige Magt, eller med samme at staa i Forbidelse«. I Dragör var det sex skeppare med ega båtar som fick kaparbrev. Först ut var Ole Hase Wass, som i december 1807 fick kaparbrev för sig och si båt Laxe. Kaparbåtara var stora roddbåtar med mas besättig och var bestyckad med e lite kao. Maskapet Tommy Juth Efter årsmötet blev det e matbit och seda uderhållig av Tommy Juth som uder rubrike»på mitt sätt sett«uderhöll med»musik, såg, takar och fuderigar om allt och igetig«. Betala årsavgifte Du som får ett ibetaligskort med detta ummer har äu ite betalt årsavgifte till Callua. De är ju bara 100 kroor för [ 3 ] på Ljuge

4 E dask kapare Höllvike frå sida 1. var vidare utrustat med yxor, huggare och pistoler. Dessa kaparbåtar blev ett stort hot mot i första had de egelska hadelsfartyge. De var speciellt effektiva vid stiltje, då hadelsfartyge låg stilla meda kaparbåtara kude ärma sig och borda dem. Hadelsfartyge fördes därefter i till dask ham, varefter allt gods såldes på auktio och förtjäste fördelades mella skeppare och has besättig. Dragör blommade upp uder kaparperiode och e kaparflottilj förlades dit. Kaperiverksamhete var väl orgaiserad och afalle samordade. Vid ett tillfälle, de 9 jui 1808, aföll 28 kaparbåtar e egelsk kovoj på 73 fartyg. Mella Saltholm och de sveska kuste uppbrigades ett egelskt örlogsfartyg och 11 hadelsfartyge. Sju av hadelsfartyge och 85 fågar blev förda till Dragör meda de resterade fyra gick på grud och blev uppbräda. Frede 1814 Damark igick år 1814 fred och fick blad aat avstå Norge, som gick i uio med Sverige. För Dragör som sjöfartsstad var storhetsperiode för alltid förbi. Före kriget hade Dragör haft som mest 88 segelfartyg, me efter 1814 sjök atalet till midre ä hälfte. Has Jese Wass avled de 13 oktober år 1804 i e ålder av 70 år. Has hustru Kirste överlevde hoom med sju år. Soe Ole Hase Wass blev skeppare och kapare. Ha blev 60 år ia ha avled de 30 mars Ha var gift tre gåger och fick io bar. Alla bare levde kvar i Dragör och till exempel dotter Ehm (Emma) gifte sig med e skeppsredare och blev efter dees död själv e framtåede redare i Dragör. Dotter Marche bodde kvar i föräldraras hus på Søgade och blev barmorska i Dragör. Soe Aders Hase Wass blev skeppare och gifte sig med Aa Albert Ribersdatter. Aders avled i e ålder av ästa 74 år de 23 jui år Has äka Aa levde kvar i deras hus på Stradstræde 19. E som besökte huset fa är ho gick i i huset ett överflöd och mågfaldig av tallriksrader, möbler, sägplatser och byråer.»porcelaiet i Rækkere omkrig i Stuere var fit, vistok ægte chiesisk eller japaesisk, og de mage Messizirater var gaske vist heller ikke ideladisk Frembrigelse. Uder det ee Loft hag et stort och kostbart Kompas. som havde ledsaget de afdøde Mad paa has Rejser. Uder det adet Loft e fuldstädig Tremaster, fuldrigget och malet, som var e Model af et kjært Skib. Krus, Bægere, Kopper og Stager fyldte Dragkistes Overdel, og paa Væggee hag midre veetiaske Spejle i forgyldte Metalrammer«. Äve om sjöfartes glasdagar var förbi för Dragör, så hade de gett Skaörsoe Has Jese Wass efterkommade ett visst välståd. Fotot 1 Om du vill läsa mer om det som beskrivs i artikel, så läs Kay Larse: Damarks Kapervæse och Marti Has Borg: Dragørs Søfart Fotot 2 Ä idag lever miet av kaparkaptee kvar i Dragör i form av e sjöscoutkår, som bär amet Ole Wass. Gert Olof Hjortswag På Dragør museum ka du lära mer om stades dramatiska historia. Foto: Herik Sedelbach. ligar, och dasstömig, läkarhjälp och medicier mm. För att återgå till bilde, ser vi kemikaliehadel till höger och Solidar, umera Coop, till väster. Det är uta tveka torgdag, kaske är det lördag. Saluhalle låg vid Polisväge som går er till väster bakom Solidar. Bilde togs av fotograf Cederholm frå Trelleborg för att illustrera rubrike»farliga vägkors«för Skåska Dagbladet Vid sida av kemikalieaffäre ligger e lite träbod som iehöll e hemslöjds- och kosthatverkarbutik uder 50- och 60-tale. Vi ser e mägd bilar av vilka det går att läsa umret på ågra: M 77181, MA är e Saab, MA är e VW och M är e Hasa frå 1952, ägd av Faktor Lars- Olle Blomdell på Köpehamsväge 49C i Malmö me sommarboede på Badväge 15 i Höllvike eligt»bilkaleder 1955«. Käer du ige dig eller ågo grae så berätta för oss! Hjälp! chk Vi behöver alltså material som på olika sätt speglar de fatastiska utvecklig som skett. Har Du bilder, urklipp mm som tillsammas med aat isamlat material ka ges oss e stomme till dea bok. Tveka ite, iget material är oviktigt eller för litet, låt oss avgöra om ditt bidrag ka vara e viktig bit i det stora pussel som vi täker lägga. Bilder, vykort etc. återsädes efter skaig av materialet. Age am och adress, telefo eller e-postadress, så att vi ka kotakta dig för evetuellt ytterligare upplysigar. Material ka skickas till Callua Västra Mölledalsväge 18, Höllvike, tel eller till på Ljuge [ 4 ]

5 Visste Du att vid e allmä rådstuga i Skaör i ovember 1909 beslöt ma att iföra gatubelysig de båda städera. Belysige omfattade åtta autoluxlampor i Skaör och sex i Falsterbo. Vid samma rådstuga förelåg också ett förslag om att låta iföra e besökareavgift för lustresade föreigar till städera. Dea»kuravgift«trolige ifluerad av de som ä idag fis i bl.a Tysklad röte mothugg och mötets beslut blev att ite iföra ågo avgift. i Falsterbo hade ma på sommare 1913 tre stycke stora havsköldspaddor som höll till i sade ere på strade. De väldiga pasardjure trivdes alldeles utmärkt och de tilldrog sig stort itresse frå såväl badgäster som Falsterboiter. Sköldpaddora förvarades i e grat utsmyckad ätbur pytad med blommor och gröt vilket gav miljö ske av ett tropiskt ladskap. Bure var placerad vid badbryggas ladfäste, där äve e cister med pumpaggregat fas. Sköldpaddora var direktimporterade frå Idie och egetlige avsedda för köket på Falsterbohus. De hamade också efterhad i kockaras grytor. Det ståtliga pasaret förvarades därefter som e kuriositet på»huset«. Huvudea doerades till zoologiska istitutioe i Lud. det är ästa omöjligt att få fram säkra folkmägdsuppgifter om våra städer i gamla tider. De kyrkoböcker som fis bevarade är frå år 1688 och framåt. Så för tide ia dess får ma i regel bygga på atagade. Dessa ka baseras på atige atalet fastigheter i de berörda stade eller på adra omstädigheter. De så kallade krigskotributioera (utskrivigara) och adra förpliktelser som kroa ålade städera, ger e god mätare i varje fall på proportioera mella de olika städera. Frå t.ex år 1570 har ma fuit ett dekret vari alla daska städera av mydighetera ålades att till armé avleverera skodo. För Malmös vidkommade gällde detta 300 par, för Lud 200 par, för Trelleborg 100 par samt för Skaör med Falsterbo, Wä, Ystad och Simrisham 50 par vardera. Atalet ivåare stod med all säkerhet i paritet till detta och hatverkare som skiare och skomakare måste det ha fuits e hel del av på alla ortera. är ma omkrig åre 1913 och 1914 plaerade att bygga e ham i Kämpige för ågefärjetrafik på Waremude, så ville också Skaörbora ha ett ord med i laget, vilket ma ite kude missua dem. På allmäa rådstuga i stade väckte överlotse Olof Ekste e motio om att stade måtte till kouge igå med e ahålla om e utredig huruvida ite Skaörs ham vore de lämpligaste utgågspukte för e såda ågfärjelije. Motioäre framhöll, att sjöväge kom att bli mycket förkortad om färjehame förlades till Skaör, och aläggigara där skulle dessutom bli mycket billigare ä om de byggdes i Malmö, Trelleborg eller Kämpige. Ett aat skäl som Hr Ekste drog fram, var att hame i Skaör alltid kude hållas isfri och ha drog särskilt fram de svårigheter som fas att passera Fliträa till Malmö, då Sudet var isbelagt. Järväge Vellige-Falsterbo ställde sig bakom förslaget och kude blad aat utlova e utbyggad av si lije, om förslaget skulle bli verklighet. ihj Grö havssköldpadda, så kallad Soppsköldpadda (Cheloia mydas) [ 5 ] på Ljuge

6 Livet på kollo Det hela började med att jag ville sommarjobba lågt hemifrå. Jag läste Sommarjobb i Platsjourale i Kristiastad. I de fa jag e barkoloi i Torekov och Frälsigsarmés barkoloi i Höllvike som hette Slumsystraras kollo. Jag hamade till slut hos Slumsystrara i Höllvike. Som 16-årig var detta späade! Mor och far körde mig er till Höllvike frå Degeberga, där jag bodde. Jag var mycket bestämd och kavat för att få ge mig iväg, me är vi väl kom fram blev jag ågot osäker. Aa-Lisa, förestådare och Igrid, köksa tog emot mig. Två härliga gamla Frälsigssoldater! Mor och far körde hem och jag blev avisad ett rum på adra våige som jag skulle bo i. Mat och logi var gratis och löe var 200 kroor per period och jag hade ledigt e helg. E period var fyra veckor låg och jag tillbrigade två perioder här. Jag var esam med dessa damer i två dagar ia det kom tre ledare till. När vi alla var samlade skulle vi gå och möta bare som kom med buss frå Malmö. Busse staade vid Kämpigekioske och ut kommer c:a femto lite förskräckta bar. De har varsi väska i si had. De går två och två och håller varadra i hade. När vi kom fram till koloi fick alla bare gå upp på adra våige till ett lekrum med fem garderober. Där fick bare ta av sia ega kläder och lägga dem i väska meda Aa- Lisa tog fram kläder, frå Frälsigsarmés garderober, som ho delade ut till bare. När det seda var dags för hemresa tog bare på sia ega kläder ige. Bare duschades varje dag efter lek och bus. Me vi som arbetade där fick ite aväda dusche uta fick gå er till havet och tvätta oss. Jag hade aldrig varit med om detta tidigare så jag aväde valig tvål som ite löddrade. Me jag lärde mig sabbt att ma skulle aväda e speciell tvål. Dage började kl med kokekaffe, Mariekex och bordsbö. Seda skulle bare väckas. De fick e bra frukost kl. 8.00, som de alltid åt ute. Kl fick vi i persoale e mycket god frukost. Det var härliga dagar! Vi gick er till strade och badade med bare och lekte på gårde. Iblad satt jag på kökstrappa och borstade potatis som vi skulle aväda till middage. Diskade gjorde vi bakom de små huse på baksida. Nattjoure fick ite jag ha, för ma måste vara arto år för det. E del södagar gick vi med bare till Furubo och sjög för de gamla mäiskora som tillbrigade sommare där. Efter e tid på koloi, är jag fick vara ledig på kvällara, udrade jag vad det fas för utbud av öje i Höllvike. Jag hade spaat i brevbärare, e ljus, solbräd och muskulös kille som sommarjobbade med att dela ut post. Fräck som jag var, så ställde jag just de fråga, vad gör ma i Höllvike på kvällara? Ha hade og spaat på mig också för svaret kom sabbt. Vi ka åka till Pube och seda till Falsterbohus på disco. Och på de väge är det, för u är jag gift med brevbärare och Höllviksbo seda 1981! Aica Holmberg Läs mer om livet på kollo i Calluas bok Skollovskoloiera. Se tidiges baksida. på Ljuge [ 6 ]

7 Bladat Sigature Esow Bakom sigature Esow på dea käda affisch för Falsterbohus 1949, döljer sig illustratöre och författare Euge Semitjov ( ). Ha var kaske mest käd som rymdexpert och jouralist. Has föräldrar Vladimir och Faia Semitjov kom frå Sovjetuioe till Sverige Euge Semitjov fick tekisk utbildig, me has chef asåg att has teckarbegåvig borde tas tillvara och skickade hoom till Berghs Reklamskola. Frå 1942 till 1957 teckade ha serie Alla Kämpe för Rekordmagasiet. Serie ka ärmast likas vid e svesk Blixt Gordo. Euge Semitjov skrev också flera poulärveteskapliga böcker och artiklar för tidigar om rymdfart och aa forskig. Efter år 1947 utförde ha flera teckade rymdreportage och blev e föregågare på området yhetsgrafik. Euge Semitjov fick Stora Jouralistpriset Sigatur på affische. chk Efterlysig Dea otroligt fula stol kallades spidelstole. De var e slags hammockstol uppbyggd av plattjär med ett lågt tygstycke som ma satt i och som formade sig efter es kropp. Stole kude ställas i i alla läge frå sittade till vågrätt liggade. Om stole var ful var de desto sköare och bekvämare att sitta i. De hade vadderade armstöd och soltak. Stole iköptes i börja av 30-talet av mi far och avädes av hoom fram till mitte av 60-talet. De lär ha tillverkats av e smed i Kugstorp eller Tygelsjö. Fis det ågo som vet ågot om dea mosterstol och fis det ågo som har e såda fortfarade? Nils Balcke Fd. Ljugsätersvägbo E efterlysig till Bilde till höger kommer frå ett album som jag köpt på e loppmarkad. Det föreställer Höllvikes statio så som de såg ut frå 1925 och ett atal år framåt, ia statioshuset målades i ljusgult. Käer du ige persoera, så skulle jag gära vilja att du kotaktade mig på telefo chk [ 7 ] på Ljuge

8 Skollovskoloiera på Ljuge av Igemar H Johasso 130 kr. Falsterbohus med tåra i sade och klackara i taket 180 kr Kämpige av Igemar Johasso och Christia Kidblad 170 kr. På Ljuge ges ut av Kulturföreige Callua Styrelse Igemar H. Johasso Christia Kidblad Eila Mårtesso Bertil Björck Rue Begtsso Thomas Törqvist På Ljuge ummer 1-25 samlade i bokform 180 kr. Fru Kuge Drottig Margareta I av Marie Sjögre 70 kr. Skaör och Falsterbos historia frå A till Ö av Christer Meli 95 kr. Redaktör Christia Kidblad, chk Asvarig utgivare Igemar H. Johasso, ihj Grafisk form Christia Kidblad Tryck Holmbergs, Malmö Tåget har gått! av Christia Kidblad 50 kr. Poste i Skaör och Falsterbo av Lars Dufberg 80 kr. Frå Sillabör till Sabbköp av Igemar Johasso och Christia Kidblad 160 kr. Nu 100 kr. Adress Kulturföreige Callua Västra Mölledalsväge Höllvike Calluas hemsida Medlemsskap Sätt i 100 kr på vårt koto plusgiro Tidige utkommer med 3-4 ummer per år. Återge gära våra artiklar me age alltid källa. Stora Hammars kyrka 100 år av Igemar Johasso 50 kr. Historier frå Skaör av Aders Carlste 130 kr. Stise i Falsterbo av Stig Mårtesso 125 kr. Ljug, Callua vulgaris Resade över Ljuge av Christia Kidblad 90 kr. Ett stycke kaalhistoria av Sve Ludström m.fl. 50 kr. Höllvike bilder och mie frå förr 125 kr. på Ljuge [ 8 ]

Skanörbor bortförda. 38sept 2009. Pris 20 kr

Skanörbor bortförda. 38sept 2009. Pris 20 kr 38sept 2009 Pris 20 kr Skaörs gamla prästgård där kyrkoherde Jös Röbeck bodde. Gårde bra er i de stora eldsvåda 1885. Skaörbor bortförda Två Skaörbor blev bortförda av daske kuges mä år 1719. I Skaörs

Läs mer

48mars 2012. Amanda Söderlindh. Pris 25 kr

48mars 2012. Amanda Söderlindh. Pris 25 kr 48mars 2012 Pris 25 kr Amada Söderlidh Jag har tidigare i»på Ljuge«berättat om de Söderlidhska gårde i Skaör. Gårde var i de Söderlidhska släktes ägo frå 1823 fram till brade 1921. De sista av de Söderlidhska

Läs mer

58april 2015. Ny bok från Calluna. Pris 25 kr

58april 2015. Ny bok från Calluna. Pris 25 kr 58april 2015 Pris 25 kr Ny bok frå Callua Boke är täkt att ge äve de ya Höllvikebo e beskrivig av hur livet kude vara för de första ybyggara på tidigt 1930-tal. Varke vägar, telefoer, bradskydd eller vatte

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. OBSERVERA att översikte grudar sig på e iveterig, som ite är klar! Atalet ärede och urval av ärede ka komma att

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. OBSERVERA att översikte grudar sig på e iveterig, som ite är klar! Atalet ärede och urval av ärede ka komma att

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Förena Förbättra Förändra

Förena Förbättra Förändra Lässamordig ANDT Förea Förbättra Förädra Lässamordara för ANDT-frågor arbetar med olika förebyggade åtgärder iom alkolhol- och drogområdet. I vår lässamordarroll igår att förverkliga de politiska mål som

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

HC. A ndersens magiska Sagovärld. Evenemangsguide. 27sept 3nov lightsinalingsas.se. för dig som endast låter fantasin sätta gränserna.

HC. A ndersens magiska Sagovärld. Evenemangsguide. 27sept 3nov lightsinalingsas.se. för dig som endast låter fantasin sätta gränserna. HC. A derses magiska Sagovärld Eveemagsguide för dig som edast låter fatasi sätta gräsera. 27sept 3ov lightsialigsas.se The 14th Aual Lights Exhibitio Lights i Aligsås e lysade idé. När Lights i Aligsås

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe Databasdesig Förstudie, behovsaalys ER-modellerig Kravspecifikatio För att formulera e kravspecifikatio: Idetifiera avädare Studera existerade system Vad

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Frasstrukturgrammatik

Frasstrukturgrammatik UALA UNIVERITET Metoder och tillämpigar i språktekologie Istitutioe för ligvistik och filologi Föreläsigsateckigar Mats Dahllöf http://stp.lig.uu.se/~matsd/uv/uv07/motist/ Oktober 2007 Frasstrukturgrammatik

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Fråga: Erbjuder ni någon utbildning för förskrivare och apotekspersonal för att kunna använda webbapplikationerna på ett effektivt sätt?

Fråga: Erbjuder ni någon utbildning för förskrivare och apotekspersonal för att kunna använda webbapplikationerna på ett effektivt sätt? FAQ för det ya licessystemet KLAS Fråga: Hur skickar jag som förskrivare i mi licesmotiverig i KLAS? Svar: Läk fis på lv.se/lices uder Skapa licesmotiverig. Fråga: Varför ska jag som förskrivare skicka

Läs mer

Kollektivt bindande styre på global nivå

Kollektivt bindande styre på global nivå Iteratioell ivå Global, regioal eller mellastatlig? Allt fler viktiga politiska frågor går ite lägre att lösa på atioell ivå. Folk över hela världe berörs exempelvis av växthuseffekte. Vad fis det för

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum Parkerigs- och hadelsutredig Kristiastad cetrum Del 1: Parkerigsstrategi, kompletterade iveterig 2011-11-21 Beställare Kristiastad kommu Aders Magusso Joha Gomér Lars Nyström Atkis Simo Radahl, Atkis Eli

Läs mer

Introduktion till statistik för statsvetare

Introduktion till statistik för statsvetare "Det fis iget så praktiskt som e bra teori" November 2011 Bakgrud Stadardiserig E saolikhetsekvatio Kosekves av stora tales lag Stora tales lag ger att är slumpvariablera X i är oberoede, med e och samma

Läs mer

FRÖN. i parken, skogen, eller vid huset där du bor. Här har jag gjort en blomma och öron till min hare av askfrön. askfrö. askblad

FRÖN. i parken, skogen, eller vid huset där du bor. Här har jag gjort en blomma och öron till min hare av askfrön. askfrö. askblad KRISTINA DIGMAN FRÖN Frö ka se ut på tuse sätt. Somliga är så små och lätta att de kappt sys, adra är stora och tuga. Kastajer, ötter, kärora i äpplet eller apelsie du äter, de är frö allihop! Det fis

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005 Förslags- och beslutsprotokoll, Mådag 31 oktober 2005 9.2 Full sysselsättig 9.2.1 Politiska riktlijer, iledige Tjästgörade ordförade: Ulla Lidqvist, Kogressekreterare: Begt Harju och Berit Stockhaus Sid

Läs mer

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör 2010-06-28 Pla för hasselmus vid radis, Sparsör Bakgrud och syfte E pla för hasselmus har tagits fram i sambad med detaljplaeläggig av fastighet radis 1:4 i Sparsör, Borås Stad. Detaljpla syftar till att

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för Statistik Tetame i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäg) 6 mars 004, klocka 14.00-19.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formelsamlig (med

Läs mer

Nu utmanare i nordisk paradgren

Nu utmanare i nordisk paradgren Nu utmaare i ordisk paradgre Rejäla hyttbåtar för åretrutbruk har alltid varit populära i Norde. Nu tar polska Atlatic Marie upp kampe mot etablerade tugviktare som Nordstar, Targa och Mior med e sveskdesigad

Läs mer

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner Istitutioe för data- och elektrotekik Digital sigalbehadlig Fösterfuktioer 2-2-7 Fösterfuktioer aväds för att apassa mätserie vid frekvesaalys via DFT och FFT samt vid dimesioerig av FIR-filter via ivers

Läs mer

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad.

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad. Masshaterig Ca 415.000m 3 = 600.000 to Dessa mägder ska Stockholms Stad trasportera varje måad. The Capital of Scadiavia Sida 2 Till varje km väg som ska byggas behövs ytor på ca 4000m 2 för: Etablerig

Läs mer

Induktion och Binomialsatsen. Vi fortsätter att visa hur matematiska påståenden bevisas med induktion.

Induktion och Binomialsatsen. Vi fortsätter att visa hur matematiska påståenden bevisas med induktion. Idutio och Biomialsatse Vi fortsätter att visa hur matematisa påståede bevisas med idutio. Defiitio. ( )! = ( över ).!( )! Betydelse av talet studeras seare. Med idutio a vi u visa SATS (Biomialsatse).

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

Ångestrapporten 2013. Om kvinnors erfarenheter som patienter och anhöriga

Ångestrapporten 2013. Om kvinnors erfarenheter som patienter och anhöriga Ågestappote 2013 Om kvios efaehete som patiete och ahöiga 1 Måga eve sitt iv med ågest Måga fe kvio ä mä dabbas ågo gåg i ivet av e ågestsjukdom. Nämae 1 800 kvio ha i de hä udesökige svaat på vad de ha

Läs mer

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet?

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet? Statistisk aalys Vilka slutsatser ka dras om populatioe med resultatet i stickprovet som grud? Hur säkra uttalade ka göras om resultatet? Mats Guarsso Tillämpad matematik III/Statistik - Sida 83 Exempel

Läs mer

Bibelordet. januari februari. Årstema 2011. Program tyrels onse Kontakt-sida mm. Högs Personligt

Bibelordet. januari februari. Årstema 2011. Program tyrels onse Kontakt-sida mm. Högs Personligt g li m T a s T r Y ö SN f s G M a A d S a lt FÖR Ve a i N l I l A L Årstema 2011 jauari februari 2012 fo a i e pe Program tyrels s r A o S ose Kotakt-sida mm. Past r Högs Persoligt Nr: 23 Bibelordet Vad

Läs mer

SÄRTRYCK UR SPRÅKSKRINET ALIEN ÅRSKURS 4

SÄRTRYCK UR SPRÅKSKRINET ALIEN ÅRSKURS 4 Joy Lidé SÄRTRYCK UR SPRÅKSKRINET ALIEN ÅRSKURS 4 2 SPRÅKSKRINET Iehåll 1 Ny i klasse Läsig: Text och läsförståelse 4-5 Språklära: Meigsbyggad/skiljetecke 6-7 Ordkuskap: Om käslor 8 Skrivig: Viktig hädelse

Läs mer

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad 1/5 Sektor samhällsbyggad Datum Beteckig 2015-02-10 PLAN.2014.19 Plaehete Hadläggare Jey Olausso Detaljpla Ekedal södra Behovsbedömig Förslag Geomföradet av plaförslaget bedöms ite medföra ågo betydade

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

Hembygdsförening. Gammal){jls. r-----. )91' Verksa:mhetsberä 1994-1995 " : '; M~sJ"""'/~",...~~~

Hembygdsförening. Gammal){jls. r-----. )91' Verksa:mhetsberä 1994-1995  : '; M~sJ'/~,...~~~ MsJ"""'/",... :/ Gammal){jls Hembygdsföreig r-----. f" )91' Verksa:mhetsberä ttelse 1994-1995 " : '; od,b;;"j /b,- a/',btvy:,j cle#l I$,.",tl-, I" ..' GAMMALKILS HEMBYGDSFdRENING Verksamhetsberättelse

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för statistik Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 5 jui 004, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Asvarig lärare: Övrigt: Bifogad formel-

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta.

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta. KOD: Kurskod: PC106/PC145 Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 4/5 014 Hel- och halvfart VT14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare: Niklas Frasso

Läs mer

Plats Problem Ev. åtgärd Ansvar Gången från parkeringe n till Årby M lokalen och biblioteket Staket vid vändzoon vid. Hål i asfaltens.

Plats Problem Ev. åtgärd Ansvar Gången från parkeringe n till Årby M lokalen och biblioteket Staket vid vändzoon vid. Hål i asfaltens. Kommustyrelse Datum 1 (5) Kommuledigskotoret 2016-09-13 Välfärd Eva Carlsso, 016-710 20 87 Ateckigar frå uppföljig av trygghetsvadrig i Årby de 6 sep 2016. Närvarade: Sara Duvelid och Joha Ör plaavd, Lida

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

Universitetet: ER-diagram e-namn

Universitetet: ER-diagram e-namn Databaser Desig och programmerig Fortsättig på relatiosmodelle: Normaliserig fuktioella beroede ormalformer iformatiosbevarade relatiosschemauppdelig Varför ormalisera? Metod att skydda oss frå dum desig

Läs mer

Design mönster. n n n n n n. Command Active object Template method Strategy Facade Mediator

Design mönster. n n n n n n. Command Active object Template method Strategy Facade Mediator Desig möster Desig möster Commad Active object Template method Strategy Facade Mediator Commad Ett av de eklaste desig möstre Me också mycket avädbart Ett grässitt med e metod Comm ad do()

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Förord........................................ 4 5 1 + 1 = 3........... Esam är stark tillsammas med fler 6 7 AFFLA..... Arbetsplatslärade kuskap i y förpackig 8

Läs mer

Räkning med potensserier

Räkning med potensserier Räkig med potesserier Serier (termiologi fis i [P,4-4]!) av type P + + + + 4 +... k ( om < ) k + + + + P 4 4 +... k k! ( e för alla ) k och de i [P, sid.9, formler 7-] som ärmast skulle kua beskrivas som

Läs mer

2. Konfidensintervall för skillnaden mellan två proportioner.

2. Konfidensintervall för skillnaden mellan två proportioner. Föreläsig 12 LV1, Torsdag 12/10 Upplägg 1. Kofidesitervall för proportioer. 2. Kofidesitervall för skillade mella två proportioer. 3. Grafteori Kofidesitervall för proportioer Atag att vi vill skatta adele

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra persolyft 1 Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser)

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser) KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömige avser) Orgaisatio Faktorer att bedöma Påverkar förädrige? Kosekves av förädrige Kosekvesbeskrivig Åtgärdsförslag Asv. sig Klart datum

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16 PTKs stadgar Fastställda vid stämma 2009 06 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPGIFTER Syfte och uppgifter 3 Medlemskap 4 Orgaisatio 7 Stämma 8 Överstyrelse 12 Styrelse 15 Förhadligsorgaisatio 17 PTK-L

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

förebygg.nu Förebygg i Göteborg Så fungerar handeln med droger på nätet Vad är det e-rökarna drar i sig? onsdag 11 november

förebygg.nu Förebygg i Göteborg Så fungerar handeln med droger på nätet Vad är det e-rökarna drar i sig? onsdag 11 november osdag 11 ovember förebygg.u Så fugerar hadel med droger på ätet S sidora 4-5 Vad är det e-rökara drar i sig? S sida 3 Foto Sofia Sabel Förebygg i Göteborg Frå regioal koferes till atioell area Sida 2 PROGRAM

Läs mer

nyheterna Tack alla som hjälper oss tillbaka till livsglädjen Rebecka och Markus

nyheterna Tack alla som hjälper oss tillbaka till livsglädjen Rebecka och Markus yhetera NUMMER 4 2014 Rebecka och Markus Tack alla som hjälper oss tillbaka till livsglädje Deboraträffar i Helsigborg Robba kapitulerade vid korset Joha behövde distase för att börja om Vad sparar vi

Läs mer

Universitetet: ER-diagram e-namn

Universitetet: ER-diagram e-namn Databaser Desig och programmerig Fortsättig på relatiosmodelle: Normaliserig fuktioella beroede ormalformer iformatiosbevarade relatiosschemauppdelig Varför ormalisera? Metod att skydda oss frå dum desig

Läs mer

Möjligheternas. Sölvesborg. Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och spännande. Heléne Björklund och Peter Jeppsson

Möjligheternas. Sölvesborg. Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och spännande. Heléne Björklund och Peter Jeppsson Möjligheteras Sölvesborg Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och späade Helée Björklud och Peter Jeppsso Socialdemokrateras program för Sölvesborgs kommu 2010-2014 2 VI ACCEPTERAR INTE

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

CONSTANT FINESS SUNFLEX

CONSTANT FINESS SUNFLEX Luex terrassarkiser. Moterigs- och bruksavisig CONSTNT FINESS SUNFLEX 5 6 Markises huvudkopoeter och ått Placerig av kobikosol rklockor och justerig Parallelljusterig vädig och skötsel Huvudkopoeter och

Läs mer

Sammanfattning av Socialstyrelsens kundundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? -vårdboende i Helsingborg år 2017

Sammanfattning av Socialstyrelsens kundundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? -vårdboende i Helsingborg år 2017 Sammafattig av Socialstyrelses kududersökig Vad tycker de äldre om äldreomse? -vårdboede i år 17 17-11-15 Vård- och omssförvaltige s stad Christia Hammarlud Admiistrativ hadläggare Sammafattig Socialstyrelse

Läs mer

3M Personlig skyddsutrustning. 3M Korttidsoveraller. Tillverkade för bästa skydd. Designade för bästa. komfort. Under tryggare förhållanden

3M Personlig skyddsutrustning. 3M Korttidsoveraller. Tillverkade för bästa skydd. Designade för bästa. komfort. Under tryggare förhållanden 3M Persolig skyddsutrustig 3M Korttidsoveraller Tillverkade för bästa skydd Desigade för bästa komfort Uder tryggare förhållade Material som adas CE-kategori III Korttidsoveraller 3M Korttidsoverall 4515

Läs mer

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28 Ågfärja eller Oceapire? Stadsbyggadsförvalti Iledade lokaliserigsstudie av kogress/hotel ceter i cetrala Helsigborg 2008-04-28 Bakgrud Utredigar som ligr till uderlag för Stadsbyggadsförvaltis iledade

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik I G. Gripeberg Mägder och logik Relatioer och fuktioer Aalto-uiversitetet oktober 04 Kombiatorik etc. G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet MS-A0409 Grudkurs i diskret

Läs mer

välkommen till Bröderna Lejonhjärta nyhet!

välkommen till Bröderna Lejonhjärta nyhet! yhet! Brödera Lejohjärta Illustratio Igrid Vag Nyma / Saltkråka AB välkomme till Vi har öppet alla dagar frå 20 maj till 28 augusti samt helgöppet hela september. Uder höste har vi öppet vissa veckodagar

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

nyheterna Väl ute i ensamheten det är då man prövas! Jarmo Borg

nyheterna Väl ute i ensamheten det är då man prövas! Jarmo Borg yhetera NUMMER 3 2015 Jarmo Borg Väl ute i esamhete det är då ma prövas! Aa käer att ho kommit rätt Glimtar frå sommares läger E låg tröskel till LP-kotakte i Eskilstua Mötesplats Kvia i Nässjö Ny LP-skiva

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik Sammafattig, del I G. Gripeberg Aalto-uiversitetet 2 oktober 2013 G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet) MS-A0409 Grudkurs i diskret matematiksammafattig, del 2Ioktober

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00 0.01.007 Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 0 jauari 007, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt miiräkare. Asvarig lärare: Haah Hall Övrigt:

Läs mer

DELTA-samverkan januari - april 2003

DELTA-samverkan januari - april 2003 Beställarförbudet DELTA på Hisige Tjästeutlåtade Dr 2003/17 På Hisige Sekretariatet, JJ 2003-05-27 DELTA-samverka jauari - april 2003 Jag stod och pratade med grae över staketet. Då berättade grae att

Läs mer

Tentamen Metod C vid Uppsala universitet, , kl

Tentamen Metod C vid Uppsala universitet, , kl Tetame Metod C vid Uppsala uiversitet, 160331, kl. 08.00 12.00 Avisigar Av rättigspraktiska skäl skall var och e av de tre huvudfrågora besvaras på separata pappersark. Börja alltså på ett ytt pappersark

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer