Stockholms Stads Parkerings AB Årsredovisning 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms Stads Parkerings AB Årsredovisning 2013"

Transkript

1 Stockholms Stads Parkerigs AB Årsredovisig Vår visio: Vi skapar utrymme för Stockholm att växa! Vår affärsidé: Vi arbetar för ett Stockholm i världsklass geom att frigöra gator frå söktrafik och parkerade bilar, geom att skapa attraktiva-, miljöväliga-, tillgägliga- och trygga parkerigsaläggigar. 1

2 HANSTA AKALLA HUSBY Garage STOCKHOLM Besöksparkerig LUNDA TENSTA Iehåll Parkerigsaläggigar - kartbild VD om det ekoomiska utfallet Stockholm Parkerigs uppgifter Samtal om året Viktiga hädelser Stockholm Parkerigs satsig på elbilar.. 11 Vi skapar utrymme för Stockholm att växa. 13 Attraktiva parkerigar för alla Samarbete Stockholm Parkerigs ifartsparkerigar.. 19 Statistik Resultatet 2013 i sammadrag Förhyrda platser Besöksparkerig och förhyrda platser Besöksparkerig, förhyrda platser och kvällsparkerig Övervakig av besöksparkerig Övervakig av förhyrda platser Övervakig av besöksparkerig o förhyrda platser Ytparkerigar Besöksparkerig HÄSSELBY VILLASTAD HÄSSELBY VILLASTAD HÄSSELBY STRAND VINSTA HÄSSELBY GÅRD KÄLVESTA GRIMSTA RINKEBY SPÅNGA BROMSTEN NÄLSTA SOLHEM FLYSTA VÄLLINGBY BÄ SUNDBY RÅCKSTA ENEBY BECKOMBERGA BROMMA NORRA ÄNGBY BLACKEBERG SÖDRA ÄNGBY ÅKES NOCKEBYHOV NOCKEBY Årsredovisig Förhyrda platser Förvaltigsberättelse Bolaget i sammadrag Resultaträkig Balasräkig Kassaflödesaalys Tilläggsupplysigar Revisiosberättelse och graskigsrapport. 34 Stockholm Parkerigs styrelse Stockholm Parkerigs ledigsgrupp Besöksparkerig och förhyrda platser Ifartsparkerig Besöksparkerig och övervakig av förhyrda platser Övervakig av besöksparkerig Övervakig av förhyrda platser Övervakig av besöksparkerig och förhyrda platser VÅRBERG SKÄRHOLMEN SÄTRA BREDÄ Produktio: Stockholm Parkerig 2014 Grafisk form: Ae Litala Foto: Thomas Heriksso, Orage Produktio AB, omslag och sidora 4, 6-7, 8 (Bilde av Ulla Hamilto), 12, och 39. Le Studio sida 5. Övriga bilder Stockholm Parkerig. Tryck: EO Grafiska Papper omslag Profisilk 250 g Ilaga Profisilk 130 g Bilde på omslaget är frå bygget av Stigbergsgaraget. 2

3 P a r ke r i g s a l ä g g i g a r s o m S t o c k h o l m P a r ke r i g a s v a r a r f ö r KISTA KISTA NORRA DJURGÅRDEN ÄLLSTA MARIEHÄLL STOCKHOLM HJORTHAGEN ULVSUNDA INDUSTRIOMRÅDE RIKSBY VASASTADEN ULVSUNDA SHOV TRANEBERG LADUGÅRDSGÄRDET NORRMALM ÖSTERMALM KUNGSHOLMEN ÅKESLUND ABRAHAMSBERG STORA MOSSEN OLOVSLUND HÖGLANDET ÄNG STADSHAGEN KRISTINEBERG ALVIK FREDHÄLL ÅLSTEN ÄPPELVIKEN MARIEBERG LILLA ESSINGEN STORA ESSINGEN SKEPPSHOLMEN DJURGÅRDEN LÅNGHOLMEN REIMERSHOLME SMEDSLÄTTEN SÖDERMALM GRÖNDAL STOCKHOLM LILJEHOLMEN ASPUDDEN SÖDRA HAMMARBYHAMNEN MIDSOMMARKRANSEN MÄLARHÖJDEN GAMLA STAN RIDDARHOLMEN ÅRSTA HÄGERSTEN HAMMARBYHÖJDEN HÄGERSTENSÅSEN VÄSTERTORP VÄSTBERGA ENSKEDE GÅRD JOHANNESHOV ÖSTBERGA FRUÄNGEN ENSKEDEDALEN LISEBERG SOLBERGA GAMLA ENSKEDE ÖRBY SLOTT LÅNGBRO BJÖRKHAGEN KÄRRTORP ENSKEDEFÄLTET STUREBY BAGARMOSSEN SVEDMYRA HERRÄNGEN ÄLVSJÖ ÖRBY LÅNGSJÖ BANDHAGEN STOCKHOLM TALLKROGEN HÖGDALEN SKARPNÄCKS GÅRD GUBBÄNGEN HAGSÄTRA FLATEN HÖKARÄNGEN RÅGSVED SKÖNDAL ORHEM FAGERSJÖ FARSTA LARSBODA FARSTANÄSET SKRUBBA FARSTA STRAND 3

4 VD Christia Rockberger om det ekoomiska utfallet Rekordstarkt resultat - ige! År 2013 blev återige ett år då bolaget levererade ett ekoomiskt rekordstarkt resultat 67 miljoer kroor exklusive stimulasåtgärder om 20 miljoer kroor. Vid sida om upprustige iom Stimulas för Stockholm satsade bolaget över 4 miljoer kroor på att upprusta de befitliga garage. Totalt upprustades våra garage för över 24 miljoer kroor vilket är de största årliga upprustige ågosi. Attraktiva garage som yttjas väl är ett av våra viktiga bidrag till ett växade Stockholm. För i framtides Stockholm, är fler hävisas till att parkera i garage, vill vi att alla upplever att garage är mist lika välkomade som att parkera på gata. På lite lägre sikt är vårt viktigaste bidrag de ya garage som vi bygger. Nu pågår bygget av vårt största bergrumsgarage i Stigberget som kommer att ha 300 p-platser. Dessa platser motsvarar katstesparkerade bilar lägs hela Folkugagata, fram och tillbaka. I Råcksta bygger vi till ifartsparkerige med 450 p-platser, och Råcksta P-hus kommer är det står klart år 2015, med sia drygt 700 p-platser, vara vårt största p-hus ova jord. I alla våra ya garage istallerar vi laddstatioer för elbilar reda frå börja på mist tio procet av p-platsera. Därutöver bygger vi ut laddmöjlighetera i våra befitliga garage. Ett viktigt bidrag frå oss för att uderlätta för tystare bilar som ite släpper ut avgaser. Geom e fortsatt hög beläggig och ya uppdrag ådde äve itäktera upp till de högsta ågosi 496 miljoer kroor. Stort tack till alla befitliga och ya uppdragsgivare och kuder för det utökade förtroedet. 4

5 Stockholm Parkerigs uppgifter Stockholm Parkerigs uppdrag kommer i ett ägardirektiv frå ägare, Stockholms stad: Stockholm Parkerigs mål och uppgifter Bolagets främsta uppgift är att avlasta gatuätet frå söktrafik och parkerade fordo geom att fiasiera byggadet av ya garage och ha e hög beläggig i de aläggigar bolaget förfogar över. Bolaget bygger och driver både aläggigar som verkar på de kommersiella markade och aläggigar som har som eda syfte att avlasta gatuätet. I syfte att stimulera avädige av elbilar ska laddigsmöjligheter aläggas i bolagets aläggigar. De bilar som är berättigade till states så kallade supermiljöbilspremie ska dessutom kua parkera förmåligt och i vissa fall gratis i bolagets öppa aläggigar uder periode Därefter görs e utvärderig. I de kommersiella aläggigara ska lösamhete vara god för att klara av fiasierige av övriga aläggigar samt byggadet av ya. Som ett led i stades miljöbilsstrategi har Stockholms Stads Parkerigs AB ilett arbetet för att möjliggöra laddig av elbilar iom parkerigsbolagets beståd. I ya Högalidsgaraget fis t.ex. laddigsplatser på samtliga 200 parkerigsplatser. Stockholms Stads Parkerigs AB har tagit fram ett förslag på modell för samyttjade parkerigsplatser, parkerigsköp. Förslaget ska implemeteras och itesifieras i berörda ämder uder Parkerigsbolaget ska delta i kommustyrelses uppdrag Idéeras Stockholm. Ägardirektiv för Geomföra bolagets ivesterigspla om plaerade ya parkerigsaläggigar och i samarbete med exploaterigsämde påbörja geomföradet av det ya programmet för tillkommade parkerigsaläggigar I samverka med exploaterigsämde, AB Storstockholms Lokaltrafik och berörda grakommuer verka för större möjligheter till ifarts- och utfartsparkerig. Parkerigara ska äve förses med bättre skyltig Medverka i utvecklige av visio Söderstade geom blad aat förvärv av garaget uder de ya Stockholmsarea Geomföra prisjusterigar är markade så medger Skapa effektiva och attraktiva ifartsparkerigar med ett gott serviceutbud Fortsätta kvalitetsarbetet iom bolaget, vilket blad aat iebär ökad trygghet och trivsel för bilistera Fortsätta se över möjlighete att tecka avtal om stades övriga bolags parkerigsverksamhet Delta i elbilsstrategi geom att fullfölja sitt iitiativ att geomföra e utbyggad av laddstolpar i Stockholm, samt utvärdera hur elladdplatsera aväds Kommade så kallade supermiljöbilspremiebilar ska kua parkera förmåligt och i vissa fall gratis i bolagets öppa aläggigar uder periode Fortsätta pröva möjlighete att outsourca delar av driftverksamhete Fortsätta arbetet med att miska admiistrativa och idirekta produktioskostader Följa upp iföradet av avgiftsfria ifartsparkerigar och se över möjlighete att utöka detta samt göra e översy av ifartsparkerigaras läge och yttjadegrad Följa upp av kommufullmäktige beslutade idikatorer Källa: Stockholms stads budget

6 Samtal om året 2013 Ordförade för Stockholm Parkerig Christer Mellstrad VD för Stockholm Parkerig Christia Rockberger VD Christia Rockberger och ordförade Christer Mellstrad om året 2013 Mellstrad: Uder året har vi börjat arbetet med att kokretisera bolagets visio Vi skapar utrymme för Stockholm att växa. För att skapa utrymme för det växade Stockholm måste e allt större adel av parkerige ske i uderjordiska garage. Då frigörs delar av gatuutrymmet som idag upptas av parkerade bilar för bussar, cyklar, bilar i rörelse och gatuliv. Rockberger: I praktike iebär det att vi på låg sikt behöver bygga fler uderjordiska parkerigsgarage. På kort sikt iebär det att de garage som vi i dag har ska yttjas mer effektivt. Geom att frågå fasta platser ka vi låta boede, arbetade och besökade dela på samma parkerigsplatser. 75 parkerigsplatser ka då 6göra lika mycket ytta som 100 parkerigsplatser. Mellstrad: E av bolagets viktigaste uppgifter är att bygga ya garage. Bolaget visar att ma ka förea ett gott ekoomiskt resultat med att bygga ya garage. Det krävs dock e lågsiktighet. Ofta har de ya garage e egativ resultatpåverka de första tio åre. Därför bygger ige av de privata parkerigsbolage ya garage. Rockberger: Vi fis umera med tidigt i stades utveckligsprojekt. Hagastade, Årstafältet och Norra Djurgårdstade är exempel där vi fis med reda i plaerigsskedet. Resultate av dessa samarbete blir ofta att vi ka aväda oss av parkerigsköp. Geom parkerigsköpe, där byggbolage ersätter parkerigsbolaget istället för att bygga ega parkerigsplatser ka både garage komma tillståd som aars ite vore möjliga och de ya garage yttjas bättre ä om varje hus har ett fåtal platser i källare.

7 Samtal om året 2013 Bilde är frå Areagaraget, uder Tele2 Area Mellstrad: Beslutet uder året om att bygga ett uderjordiskt garage uder Hagastade med parkerigsplatser kommer påverka bolaget kraftigt de kommade åre. Ite mist med take på att de första kostadera uppstår reda 2014 meda de första itäktera förvätas först Äve om bygget iitialt kommer vara mycket tufft för bolaget så är det e förutsättig för att Hagastade ska kua byggas. Bolaget fyller därmed e avgörade roll för de ya stadsdele vilket givetvis är mycket värdefullt för stade. Rockberger: 2013 års rekordresultat är e god grud för att vi ska ha råd att äve leverera adra värde till stade i form av exempelvis ya garage. Ett aat viktigt uppdrag vi har är att bygga ut laddifrastrukture för elbilar. I samtliga garage som vi u bygger plaerar vi för elbilar på mist tio procet av platsera. Därutöver bygger vi ut laddmöjligehetera i de befitliga garage. År 2013 istallerades 26 ya laddplatser på besöksparkerigar och 30 på förhyrda p-platser. Mellstrad: Måga kommer både vilja och behöva resa ividuellt äve i framtide. Därför är bile här för att staa. Me bilara ska givetvis drivas på så miljöväligt sett som möjligt. Bolagets satsig på ifrastruktur för elbilar är därför e satsig på framtide. Rockberger: Uder 2013 geomfördes äve de största upprustige ågosi av bolagets aläggigar. Totalt rustades garage för över 24 mkr, varav 20 mkr möjliggjordes geom Stimulas för Stockholm. Vi höjde äve ambitioe ytterligare är de gäller våra främsta garage och iförde e y premiumklassig. Nu hadlar det ite bara om att garage ska vara ljusa, välstädade och saka skrymsle och pråg uta äve om att det blad aat ska fias 7 mobiltäckig.

8 Viktiga hädelser 2013 Årets resultat ett rekord Resultat efter fiasetto uppgick till 67 mkr, exklusive 20 mkr för upprustigsarbete iom Stimulas för Stockholm. Därmed överträffades 2012 års rekordresultat med io mkr. Ökige förklaras i huvudsak av hög beläggig i aläggigara och tillkommade uppdrag. Bygget av Stigbergsgaraget kom igåg Bygget av Stigbergsgaraget kom igåg de 9 september. Då geomförde trafikborgarrådet Ulla Hamilto de första ceremoiella sprägige. Stigberget ska irymma cirka 300 p-platser varav mist 30 blir elbilsplatser. Vid årets slut hade ma sprägt cirka 80 meter i i berget. Stigbergsgaraget öppar P-hus Råcksta får 450 ya p-platser Råcksta ifartsparkerig (265 p-platser) stägdes för om- och tillbyggad i maj Där byggs ytterligare 450 ya bilplatser, i tre pla. Nybyggatioe syftar till att skapa p-platser för de ya bostädera som byggs i Välligby Parkstad. Ifartsparkerige blir kvar. P-hus Råcksta öppar i februari Stockholm växer ya p-platser för e miljard De 28 augusti 2013 beslutade Stockholm Parkerigs styrelse om ya parkerigsplatser för kappt e miljard kroor. Beslutet omfattade Stigbergsgaraget där atalet p-platser utökades med 100 p-platser, ett P-hus i Hagastade som får 1340 p-platser och möjligt förvärv av kommade Torsplasgaraget, 214 p-platser. Fler laddplatser för ökat elbilsägade Atalet laddstatioer på besöksparkerigar ökade frå 282 (2012) till 308. Bolaget har också istallerat 30 laddstatioer för hyreskuder. 55 gratis parkerigstillståd utfärdades för privatägda eller privatleasade supermiljöbilar (år 2012: 33 tillståd). 8

9 Viktiga hädelser 2013 Två ya ifartsparkerigar Åregaragets edersta pla (200 p-platser) i Välligby City gjordes om till e ifartsparkerig de 1 februari. I maj öppades Globes ifartsparkerig (60 p-platser), vid T-baa Globe. Därmed har atalet p-platser på ifartsparkerigar ite miskat ämvärt trots att Råcksta ifartsparkerig är tillfälligt stägt för om- och tillbyggad. Över 3000 ya p-platser för allmähete på stades skolparkerigar Sommare 2013 övertog Stockholm Parkerig drifte frå Skolfastigheter i Stockholm AB för samtliga Stockholms stads skolparkerigar vid grud- och gymasieskolor. Avtalet gäller parkerigsövervakig, telefoparkerig och biljettautomatera. Samtidigt öppades parkerigara för allmähete. Detta resulterade i drygt 400 ya p-platser för besökare i iersta och i yttersta. Cirka 160 skolparkerigar berördes. Stockholm Parkerig har också tagit över drifte på cirka parkerigar vid stades idrottsplatser och idrottshallar. Bolaget har u också had om drift och uthyrig för samtliga parkerigsgarage hos bostadsbolage i Stockholms stad. 24 miljoer till upprustig Bolaget har rustat befitliga garage för över 24 mkr, varav 20 mkr iom rame för Stimulas för Stockholm. Aldrig tidigare har det uder ett år satsats så mycket pegar på upprustig! Det eskilt största projektet var P-hus David Bagare i City. Där geomfördes e totalreoverig av två pla. Det översta plaet reoverades året ia. Areagaraget ett bidrag till eveemagsstade De 16 ov 2013 öppades Areagaraget (650 p-platser) uder Tele2 Area i Globeområdet. Första öppigsdage blev det fullt! Garaget har 21 elbilsplatser och ett tydligt och modert hävisigssystem så att det ska vara lätt att hitta alla lediga p-platser. Stockholm Parkerig ska förvärva Areagaraget som u ägs av systerbolaget SGA-Fastigheter. För första gåge - tre garage har fått Premiummärkig P-hus Galleria, P-hus Köla och Rådhusgaraget fick utmärkelse Premiumgarage. Utmärkelse, som relativt ylige tagits fram iom bolaget, är e kvalitetsmärkig där ma ytterligare höjt kvaliteteskrave i garage till e premium ivå. Kuderas öskemål och behov, blad aat på grud av de tekiska utvecklige, förädras städigt. Därför har utmärkelse till exempel ett krav på att garaget ska ha telefotäckig. 9

10 ge Ropste svä So e äg rum a l ag vä g e Ro sl STOCKHOLM Lilla Värta HJORTHAGEN E4 vä ge Sa kt KarlbergsKla Es s E20 Karlberg eav äge o bro rbr GAMLA STAN Gamla sta o Söder Mälarstrad ta älje v äg e J äge yv ge ENSKEDE GÅRD ev ä Globe JOHANNESHOV é All Åbyväge Globe Lide Björkhage Blåsut ENSKEDEDALEN So cke v ÖRBY SLOTT äg e SVEDMYRA la Ty r es Skogskyrkogårde väge skedev. Svedmyra Kärrtorp m GAMLA ENSKEDE BJÖR KÄRRT Ga Nyäs by Ör Stureby Hammarbyhöjde Skärmarbrik Sadsborg Sockepla SICKLA ST HAMMARBYHÖJDEN Eskede gård ENSKEDEFÄLTET STUREBY dr Sö TALL e k ä al e sväg v. vs sho e a h UDDE Sickla Kaj Mårtesdal Nyä rga tbe o LBERGA led e Vä Sö de rt s Ga s Vä - Farsta ifartsparkerig (T-baa Farsta) g ÖSTBERGA i dd - Rågsveds ifartsparkerig (T-baa Rågsved) Hu - Spåga Teishall (Spåga pedeltågstatio) - P-hus Brommapla LISEBERG (T-baa Brommapla) Huddigeväge Luma Södra Läke De flesta laddstatioera fis i iersta. Stockholm Parkerig har också laddstatioer vid VÄSTBERGA fyra ifartsparkerigar som ligger utaför dea Åb karta: öväge Sickla Udde FANNY Gullmarspla Valla torg 10 rm d SÖDRA HAMMARBYHAMNEN o e Det totala atalet laddplatser för elbilar på besöksparkerigara är 308. Årstafältet Älvsjö tiera ÅRSTA k E4 e äg gv br vs sho e Joha Årstadal Stockholm Parkerig har laddstatioer vid Sö dr a 25 besöksparkerigar i Stockholms stad Lä Årstaberg E20 Heriksdal Skastull Årsta holmar e led Midsommarkrase F DANVIKEN HENRIKSD R i ge OMMARANSEN g e stesvä Häger E ss i SALTSJÖN Res de ele Liljeholme. gag Folku ata Götg l tue rleds ig Aspudde Stockholm södra LILJEHOLMEN Medborgarplatse Söde e äg gv Ri Ess Trekate SÖDERMALM Horstull E20 a Horstull Mariatorget Zikesdamm Grödal E4 sgata Hor Beckholme Strömme Sta Katari dsgår avä dsle ge de rlede sgata REIMERSHOLME DJ Kastellholme Slusse Söde holm MÄLAREN Låg LÅNGHOLMEN SKEPPSHOLMEN r lb ste RIDDARHOLMEN Riddarfjärde LA ge Stradväge tra Vä ESSINGEN lavä T-Cetrale Norr Mälarstrad MARIEBERG Kar e Stockholm Cetral Kugsträdgårde C lls. äge väge Rådhuset e ä dh Fre LILLA a Narv lam led ÖSTERMALM gsg ber ra Kla vs llav T-Cetrale Rå ho Val ha Östermalmstorg KUNGSHOLMEN Thorildspla ge ta ga Sv ta Stadio Karlapla NORRMALM igga Fridhemspla bs o Gärdet väg Stadio Hötorget Flem Kristieberg DHÄLL sg ata a ta STINEBERG lag STADSHAGEN sl e de r To Stadshage Gärdet alla Rådmasgata Da S:t Erikspla ra s tra d Odepla E20 i e väge v gö Lid s arl er J Birg E4 svä VASASTADEN Ode Va lh e äg Stockholm Ö Tekiska högskola No a gat rra St E20 ata io at E20 e rlsg E4 gho lm ta a sg E20 äg r Ja rr igelede av ge Bir al No all k ä äge eav Sv Västra skoge Va lh E20 e Eriksg ata SOLNA So la öv äg e S oc e keväg

11 Stockholm Parkerigs satsig på elbilar I fl era år har Stockholm Parkerig storsatsat på att rusta sia aläggigar med laddstatioer för elbilar. Nu fis 308 laddstatioer på Stockholm Parkerigs besöksparkerigar och 30 vid förhyrda p-platser. Satsige på laddstatioer för elbilar Det är ite första gåge som Stockholm Parkerig satsar på att främja elbilaras itåg. Reda på 90-talet istallerades eluttag för laddig av elbilar, främst i ierstadsgarage. Bolaget hade äve då ega elbilar. Utvecklige av elbilar och dess batterikapacitet kligade dock av och projektet lades er. Me för ågra år seda togs projektet upp ige, och dea gåg verkar också bilidustri ivestera i utveckladet av elbilar. Batterikapacitete ökar hela tide och ya bilmodeller kommer städigt ut på markade. Satsige är viktig för Stockholms stad då fler och fler väljer elbilar. Bilara släpper ite ut avgaser och bidrar därigeom till e reare stadsmiljö. Dessutom bullrar de ite som adra bilar. Därför har stade valt att på olika sätt främja elbilsiehav. Till exempel tog stade år 2010 iitiativ till e gemesam elbilsupphadlig. Geom Stockholm Parkerig främjar stade elbilsiehav på två sätt: geom att istallera laddplatser och geom att utfärda gratis parkerigstillståd för supermiljöbilar. Iledigsvis har Stockholm Parkerig istallerat laddstatioer på besöksparkerigar och på e del ifartsparkerigar. Vid ybyggatio av garage plaeras alltid för elbilar. År 2012 fas 282 laddplatser för elbilar, år 2013 var det 308. Av dessa fas 87 procet i garage och reste på ytparkerigar. Atal besöksparkerigar där vi har laddstolpar är 25. Elbilsavädadet ökar sakta me säkert. Idag fis stockholmare som köper e elbil, eller plaerar att köpa e, fast det ite är givet var de ska ladda bile. När e av våra kuder öskar få e laddstatio till si p-plats, försöker vi alltid tillmötesgå öskemålet. E utredig görs, och om iga hider fis, istalleras e laddplats. Evetuella hider ka vara att det ite fis tillräckligt med el i garaget eller att fastighetsägare ite vill att det ska istalleras laddstatioer. Fis det hider, erbjuds kude, om möjligt, e p-plats i ett aat garage i ärhete med laddigsmöjligheter. Stockholm Parkerig har, utöver de 308 laddplatser på besöksparkerigara, istallerat laddplatser för 30 hyreskuder. Gratis parkerigstillståd för supermiljöbilar Seda 2011 har bolaget delat ut gratis parkerigstillståd för supermiljöbilar. E supermiljöbil är e bil med väldigt låga utsläpp. Bile får eligt Trasportstyrelse dessutom ite släppa ut mer ä 50 gram koldioxid per kilometer. I praktike lever edast elbilar och laddhybrider upp till dessa krav i dag. Tillstådet gäller för fem timmar per parkerigstillfälle på bolagets ytparkerigar och ges till persoer som äger elbile privat eller leasar de privat. Syftet är att främja askaffadet av privatägda elbilar. År 2013 utfärdades 55 parkerigstillståd, vilket är fler ä 2012, 33 stycke. Asökigara om parkerigstillstådet verkar också ta fart, bara i jauari 2014 utfärdades 25 tillståd. Projektet ska utvärderas år

12 År 2013 är ett hädelserikt år iom Stockholm Parkerigs byggverkssamhet. Flera kokreta isatser gjordes för att bidra till stades mål att frigöra gator för de rörliga trafi ke. Två stora byggprojekt startades och bolagets styrelse tog fl era viktiga beslut för att garatera ett framtida byggade. Fakta om Stigbergsgaraget Ca 300 p-platser varav mist 30 blir elbilsplatser Byggs i två skepp och i tre pla kubikmeter ste frå Stigberget ska återavädas i adra projekt Det blir både besöksparkerig och förhyrda platser Ifart frå Restieras Gata 3, gågetré frå Tjärhovsgata, Södermalm. Ivigig: År

13 Vi skapar utrymme för Stockholm att växa Bygget av Stigbergsgaraget påbörjas Bygget av Stigbergsgaraget påbörjades de 9 september Då geomförde trafikborgarrådet Ulla Hamilto de första ceremoiella sprägige och talade om vikte av att bygga uderjordiska garage i Stockholm. Vid årets slut hade ma sprägt cirka 80 meter i i berget. I ärhete av Stigbergsgaraget fis måga boede och där fis e flora av privata och offetliga verksamheter. Därför har mycket arbete lagts er på att förmedla iformatio om byggprocesse till alla i området. Till exempel har projektet e ege sida på bolagets webbplats där iformatioe uppdateras veckovis eller vid behov. Direktutskick har gjorts cirka e gåg i måade med iformatio om viktiga hädelser i byggprojektet. Två möte arragerades med de boede och företag i ärområdet. På båda mötea deltog cirka 50 persoer. Dagisgrupper har gjort studiebesök på arbetsplatse. Kö till att hyra p-plats i Stigbergsgaraget är reda u uppe i 400 p-platser. P-hus Råcksta får 450 ya p-platser Råcksta ifartsparkerig, vid T-baa Råcksta i Västerort, stägdes de 1 maj för om- och tillbyggad. I området byggs e y stadsdel, Välligby Parkstad där drygt 3000 mäiskor ska leva och bo. Förutom att aläggige äve i fortsättige ska tjäa som e ifartsparkerig, ska boede och besökare till området kua parkera i aläggige. Tidigare hade ifartsparkerige 265 p-platser. Där skapas u ytterligare 450 ya p-platser, i tre ya pla, som byggs ovapå de två befitliga. Råcksta ifartsparkerig beräkas stå klar i februari 2015 och då byter de am till P-hus Råcksta. Viktiga styrelsebeslut I slutet av augusti 2013 fattade Stockholm Parkerigs styrelse beslut om ca ya p-platser för kappt e miljard kroor. Beslutet gällde följade: 94 fler p-platser i Stigbergsgaraget. (Tidigare beslut omfattade 200 platser.) Beslut om möjligt förvärv av kommade Torsplasgaraget med 214 p-platser. Detta är ett garage som Stockholms stads exploaterigskotor låtit påbörja bygga och det igår i satsige på Hagastade. Beslut om byggatioe av Norra Statiosgaraget i Hagastade. Norra Statiosgaraget är plaerat för 1340 p-platser och kommer att bli Sveriges största uderjordiska garage. Ivesterige blir möjlig geom ett samarbete med kommade byggherrar i Hagastade, geom så kallat P-köp. Stockholm Parkerig ska, mot ersättig, lösa byggherraras behov att själva bygga parkerig. Förutom att det blir förmåligare för byggherrara ka Stockholm Parkerig tillgodose ett effektivt yttjade av p-platsera då vi låter boede, arbetare och besökade samyttja platsera. Uderjordiska garage är viktiga för framkomlighete i Stockholm, eligt Framkomlighetsstrategi. Både i gamla och ya delar av Stockholm ska gatuutrymmet i möjligaste må prioriteras för de rörliga trafike och för fotgägare, ite för parkerade bilar. Framtida plaer Stockholm Parkerig arbetar hårt för att tillgodose behovet av ya p-platser i ett växade Stockholm. Neda ett axplock: Bolaget har beviljats markavisig för ett ytt parkerigshus vid Årstafältet som ska tillgodose parkerigsbehovet för de plaerade bostädera. Fiasierige ska ske delvis geom P-köp. Plaläggige för ett ytt garage vid Armémuseum har återupptagits. Bolaget deltar också i diskussioer om ya parkerigsplatser på flera platser, blad aat på Blasieholme, Brommapla, Östermalm och Vallhallaväge. 13

14 Attraktiva parkerigar för alla Stockholm Parkerig har uder de seaste åre lagt er stora summor, drygt 100 mkr, på upprustig av befi tliga parkerigsaläggigar. Ivesterigara fiasieras med ega medel och geom Stimulas för Stockholm, ett projekt iitierad av kocermoder Stockholms Stadshus AB. 20 miljarder kroor extra satsades uder på skolor, bostäder, äldreboede och parkerig i syfte att skapa jobb och samtidigt rusta stades byggader.. Ivesterigara har resulterat i att e stor del av bolagets garage har målats om, fått y eergieffektiv belysig, ya portar och mycket mera. Satsige har möjliggjort att Stockholm Parkerig ka erbjuda kudera fräscha, ljusa och modera parkerigsaläggigar ett måste för att så måga stockholmare som möjligt ska välja att parkera i våra parkerigsaläggigar istället för på gatumark. Vi ser också att måga väljer att parkera hos oss: beläggigsgrade i de förhyrda aläggigara är 88 procet. Att höja beläggige ytterligare är svårt med ekla isatser då e del av aläggigara fis i stadsdelar som äu ite är färdigbyggda. 24 mkr till upprustig Uder 2013 satsade bolaget 24 mkr på upprustigsarbete, varav 20 mkr var iom rame för Stimulas för Stockholm, vilket är de största satsige bolaget gjort ett eskilt år. Åtgärdera omfattar trygghetsskapade åtgärder, eergieffektiviserig och upprustigs- samt stadardhöjade åtgärder. P-hus David Bagares översta våig totalreoverades År 2013 färdigställdes de resterade två våigara. P-hus David Bagare, som var det eskilt största upprustigsobjektet, ligger mitt i City, i ett attraktivt område där det är svårt att hitta parkerig på gata. P- huset har både besöksparkerig och hyreskuder. Exempel på adra upprustigsåtgärder: Sju garage målades. Fyra garage fick helt eller delvis y belysig. Sju garage fick betogreoverigar. I tre garage istallerades telefotäckig. Eergieffektiviserigar För sjude året i rad miskade bolagets eergiförbrukig. Miskige uder 2013, vid jämförelse mella periodera jauari-september år 2012 och 2013 var 4,2 procet. Detta trots att värmeförbrukige i aläggigara hade ökat på grud av de kalla våre. Ny utmärkelse - Premiumgarage Stockholm Parkerig har ifört e y kvalitetsmärkig av garage, så kallad Premiummärkig. De gamla kvalitetsutmärkelse, Q-garage, har vi frågått frå. Kriteriera för de var att garage ska vara ljusa, ha tydlig skyltig med mera, uppfylls umera av de flesta garage, mycket tack var det stora upprustigsarbetet som geomförts på seare år. Samtidigt förädras bilisteras krav det som för 10 år seda upplevdes som positivt upplevs ofta i dag som ågot självklart. Därför är kvalitetskrave för ett Premiumgarage högre ä de var för ett Q-garage. I dag ska till exempel ett garage ha telefotäckig och vara apassat för rörelseförhidrade för att få utmärkelse. Aläggige ska också ha laddstatioer för elbilar. De ska aturligtvis också käas trygg och säker. Därför är ett premiumkrav glasade etréer och portar som ger bra isy i i garaget. År 2013 blev tre garage premiummärkta: P- hus Galleria, P-hus Köla och Rådhusgaraget. 14

15 Stockholm Parkerig har kostärligt målade fodväggar i måga garage. Förutom att fodväggara är e utsmyckig i garage berättar de i bilder om just det områdets särprägel. Här e lite del av fodvägge i P-hus David Bagare, pla 2, i City. Temat här är Mötesplatser. 15

16 Samarbete För att Stockholm ska kua växa så måste stades parkerigar utyttjas maximalt och skötas effektivt. Stockholms stads förvaltigar och bolag samarbetar i hög grad, där Stockholm Parkerig asvarar över hela eller delar av adra systerbolages och förvaltigaras parkerigar. Det vier alla på Stockholm Parkerig har 37 års erfarehet i parkerigsbrasche. Över 3000 ya besöksplatser till allmähete på stades skolparkerigar Uder året fick Stockholm Parkerig asvaret för att sköta övervakige och parkerige vid stades förskole- och skolparkerigar. Det iebar blad aat asvar för biljettautomater, telefoparkerig och parkerigsövervakig. Uder våre och sommare 2013 istallerades biljettautomater vid måga skolor och skyltar på samtliga parkerigar vid Stockholms stads grud- och gymasieskolor. Arbetet var klart till hösttermistarte. Samtidigt öppades skolparkerigara för besöksparkerig. I iersta resulterade övereskommelse i drygt 400 ya p-platser för allmähete. Det motsvarar två ya stora garage som hade tagit mist fem år att bygga. För att ytterligare tillgodose behovet av korttidsparkerigar i Stockholms ierstad, beslutades också att boedeparkerigstillståd ite ska gälla på skolparkerigar. I yttersta berördes 2800 p-platser. Totalt sett omfattas cirka 160 skolparkerigar. Vid årsskiftet 2013/2014 påbörjades arbetet med parkerigara vid Stockholms stads förskolor. Vasa Real 16 Östra Real

17 Samarbete 650 ya p-platser till eveemagsstade Stockholm Areagaraget i Globeområdet öppades de 16 ovember. De ligger uder Tele2 Area. I ett första steg har Stockholm Parkerig övertagit drifte av Areagaraget. I framtida plaer igår ett förvärv av garaget frå SGA Fastigheter AB. Areagaraget fyller e viktig fuktio för alla som ska besöka Globeområdet. Med garaget har Globeområdet också tagit ytterligare ett steg för att vara ett av för eveemagsstade Stockholm. Garaget har ett modert och tydligt hävisigssystem för att det ska vara lätt att hitta lediga p-platser där alla 650 p-platser ligger i ett pla. Här fis också 21 elbilsplatser. Ivigig de 16 ovember blev e succé. Det blev fullt i garaget. På plats hade Stockholm Parkerig persoal som guidade kudera i garaget och delade ut reflexvästar och små godispåsar med Ahlgres bilar. Areagaraget, 650 p-platser, ia öppadet de 16 ov. Exempel på adra samarbete Stockholm Parkerig samarbetar med bolag och förvaltigar iom Stockholms stad. Här bara ågra exempel frå år 2013: På uppdrag av Fastighetskotoret har ett tal parkerigar vid idrottsaläggigar tagits över av Stockholm Parkerig och avgiftsbelagts. Avgiftera garaterar e omsättig av bilar på p-platsera och bidrar också till e säkrare och tryggare parkerigsmiljö. Stockholm Parkerig har uder 2012/2013 äve teckat ya lågsiktiga hyresavtal med Stockholms stads bostadsbolag, Micasa, Exploaterigskotoret, Fastighetskotoret och Trafikkotoret. Bolaget har umera had om uthyrige och övervakige av bostadsbolages samtliga garagealäggigar. Bilistera fi ck refl exvästar och godis Första öppigsdage blev det fullbelagt i Areagaraget. 17

18 Globe ifartsparkerig öppade i maj 2013

19 Stockholm Parkerigs ifartsparkerigar E viktig uppgift för Stockholm Parkerig är att tillhadahålla ifartsparkerigar. År 2013 hade vi 22 ifartsparkerigar med 2844 p-platser. Åregaraget och Globes ifartsparkerig öppades Geom ett samarbete med SL ka vi erbjuda kostadsfri ifartsparkerig på sex parkerigar. På sex parkerigar erbjuder vi laddstatioer för elbilar. Pedeltågslije Bålsta - Stockholm Spåga Statio, Spåga Statiosväg platser Spåga Teishall Spåga Statiosväg 65, 50 platser Tuelbaa, Grö lije, Välligby-Stockholm* Åregaraget, edersta pla Åreväge 12, Välligby City 200 platser Johaelud Bergslagsväge 93 platser Isladstorget, Bergslagsväge/Blackebergsväge 69 platser Åkeshov, Bergslagsväge platser P-hus Brommapla, Klädesväge platser Tuelbaa, Röd lije Ropste-Stockholm Ropste, Gasverksväge, mitt emot T-baa Ropste, 570 platser Tuelbaa, Röd lije Norsborg-Stockholm Sätra Torg, Sätra cetrum 80 platser Tuelbaa, Röd lije Fruäge-Stockholm Fruäge, Elsa Brädströms gata 100 platser Västertorp, Bjällerväge platser Telefopla, Telefoväge efter r platser Pedeltåg frå södra sida av Stockholm, Älvsjö statio Älvsjö, Herr Stes väg platser Älvsjö idrottsplats, Mässväge 150 platser Tuelbaa, Grö lije Hagsätra - Stockholm Rågsved, Rågsvedsliga 65 platser Badhage, Trollesudsväge 28 platser Globe, Bolidesväg, mitt emot r platser Tuelbaa, Grö lije, Farsta Strad - Stockholm Farsta Strad, Ågesta Broväg 106 platser OBS! Äve pedeltåg Västerhaige-Stockholm, staar här (Farsta statio). Farsta, Mukforspla 205 platser Hökaräge, Ligväge platser Skogskyrkogårde, Sockeväge/Nyäsväge 35 platser Bussar frå Tyresö, Haige mot Gullmarspla Havike, Skrubba Malmväg/Gudöbrolede 120 platser *Råcksta ifartsparkerig är tillfälligt stägd för om- och tillbyggad. Med SL-Accesskort ka ma lösa e kostadsfri parkerigsbiljett på plats Ifartsparkerige har laddstatioer Ifartsparkerige har både laddstatioer och ma ka lösa e parkerigsbiljett med SL-Accesskort 19

20 Statistik 2013 Stockholm Parkerig får ofta frågor om statistik rörade atal aläggigar, p-platser m.m. Neda följer e sammaställig. Totala atalet aläggigar och p-platser Atal Aläggigar p-platser Garage Ytparkerigar (1) Summa varav ega aläggigar (2) varav ifartsparkerigar Atal p-platser Garage Ytparkerigar Totalt Besöksparkerigar Förhyrda platser Övervakigsuppdrag Summa Atal aläggigar och p-platser i Stockholms ierstad Atal p-platser i Stockholms ierstad (3) Garage... Ytparkerigar Totalt Besöksparkerigar Förhyrda platser Övervakigsuppdrag Summa p-platser Atal aläggigar De tio största besöksparkerigara i garage och på ytparkerigar (4) Garage Atal platser Atal platser för besökare Ytparkerigar för besökare Åregaraget 870 Farsta cetrum P-hus Galleria 800 Stockholms Mässa Areagaraget 640 Södersjukhuset 580 Solursgaraget 600 Löweströmska sjukhuset 580 P-hus Slusse 350 Ropstes ifartsparkerig 570 P-däck Vikig 290 Norr Mälarstrad 530 P-hus Medborgarplatse 280 Nacka sjukhus 390 P-hus Lidhage 260 Sabbatsbergs sjukhus 360 Palmfelt Ceter, P-hus 260 Kavalleriste 250 P-hus S:t Erikspla 230 Hellasgårde 250 Summa (1) Ytparkerig är e markparkerig utomhus (2) Råcksta ifartsparkerig är tillfälligt stägd för ombyggatio. (3) Stockholm iaför tullara iklusive Lilla Essige och Hammarby Sjöstad (4) Aläggigara ka ha fl er platser då måga också har p-platser för lågtidsuthyrig 20

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4 EN DEL AV DIREKTPRESS NYHETER Kameror vid Spåga statio dröjer SIDAN 4 NYHETER Fyda y cykel på jätteloppis NUMMER 25. 20 JUNI 26 JUNI 2015. SPORT ÅRGÅNG 1.? Det laget håller vi på i Spåga SIDAN 5 SIDAN

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

Kön spelar roll Även i arbetslivet

Kön spelar roll Även i arbetslivet Kö spelar roll Äve i arbetslivet Förord........................................ 4 5 Gederforce............ Fler kvior i fredsoperatioer 6 7 Fler kvior i ärigslivet.......... Glöm kollektivet 8 9 Geder

Läs mer

Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster

Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster FÖRSTUDIE Älmhult, bagårdsombyggad Slutrapport 0--0 Uppdragsummer: B0 Yta för bild eller möster Titel Förstudie Älmhult, bagårdsombyggad Utgivigsdatum 0--0 Utgivare Trafikverket Kotaktperso Maria Wedi

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer

Stockholmsmodellen. Projektgruppens förslag 15 maj 2009

Stockholmsmodellen. Projektgruppens förslag 15 maj 2009 Stockholmsmodellen Projektgruppens förslag 15 maj 2009 1. Därför behövs en ny modell Hyreskommittén i Stockholm konstaterade redan i en rapport från 2003 att hyresstrukturen i Stockholm inte präglas av

Läs mer

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Föräldrar i vår tid Forskig och utvecklig om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Dokumetatio frå regioal koferes 15 ovember 2012, arragerad av forskigsätverket Bars välbefiade och familjers

Läs mer

PHLingan. God Jul # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING

PHLingan. God Jul # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING PHLiga # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING God Jul Allt om Herrmiddage IH Allstar Hockey Champioships 2004 MIKE har Borrelia Direkt frå Rigette-VM Tessa har svare Premiär för T-sida Citate vi ite vill

Läs mer

-nytt stödboende i Skellefteå

-nytt stödboende i Skellefteå yhetera NUMMER 1 2015 Deborahuset -ytt stödboede i Skellefteå Föräldrar - var ite så aiva SPIKykter på skolbesök i Vetlada Sverre Larssos fem år till stöd för LP Kompetese frå Lillvik fis kvar Bräd-udret

Läs mer

Personalpolitik. Kommunens uppdrag. Åtta förvaltningar. Personalpolitik. Hmm. hur gör jag? EN KORT PRESENTATION AV ARBETSGIVAREN SALA KOMMUN

Personalpolitik. Kommunens uppdrag. Åtta förvaltningar. Personalpolitik. Hmm. hur gör jag? EN KORT PRESENTATION AV ARBETSGIVAREN SALA KOMMUN Persoalpolitik När vi är måga som ska jobba tillsammas behöver vi alla täka till om hur vi blir överes. Hmm hur gör jag? Om telefosystemet, e-post och aat smått och gott Kommues uppdrag Bedriver Sala kommu

Läs mer

Årskrönika från Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Årskrönika från Micasa Fastigheter i Stockholm AB Årskrönika från Micasa Fastigheter i Stockholm AB 100 fastigheter renoveras i Äldrelyftet Under en tioårsperiod rustar Micasa Fastigheter upp hundratalet fastigheter. Stockholms stad satsar 1,5 miljarder

Läs mer

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

Vi står bättre rustade än någonsin

Vi står bättre rustade än någonsin 2008 4 INNEHÅLL 10 12 Vi står bättre rustade än någonsin 14 16 27 29 65 Året i korthet 1 HEBA i korthet 2 VD-ord 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Projekt 2008 8 Organisation och medarbetare 10 Hyresgäster

Läs mer

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad PÅ VÄG MOT 14 NYA BOSTÄDER en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad 1 Innehåll Förord 3 NULÄGE Bostadsförsörjningen en nationell, regional och kommunal angelägenhet 4 Fakta befolkning och bostäder

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Befolkningsprognos 2013

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Befolkningsprognos 2013 STATISTIK OM STOCKHOLM BEFOLKNING Befolkningsprognos 2013 Befolkningsprognos 2013 FÖRORD Sweco Eurofutures redovisar här befolkningsprognosen för Stockholm och dess stadsdelsområden åren 2013-2022. Prognosen

Läs mer

Statistik. om Stockholm Befolkningsprognos 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Befolkningsprognos 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Befolkningsprognos 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se Befolkningsprognos 2014 FÖRORD Sweco Strategy redovisar här befolkningsprognosen för Stockholm och dess stadsdelsområden

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2002 AB FAMILJEBOSTÄDER

ÅRSREDOVISNING ÅR 2002 AB FAMILJEBOSTÄDER ÅRSREDOVISNING ÅR 2002 AB FAMILJEBOSTÄDER Kort om Familjebostäder Familjebostäder är ett av Sveriges största bostadsföretag. Bolaget ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB som ägs av Stockholms stad.

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Välj en grönare tjänstebil

Välj en grönare tjänstebil Välj e gröare tjästebil Miljöbilsvåge placerar ya märke på de sveska tjästebilskarta. Du behöver ite lägre bara välja mella Saab, Volvo och Ford. Av Mikael Stjera/Tekikes Värld Våge av miljöbilar har förädrat

Läs mer

AHLQVIST & ALMQVIST. w w w. a h l q v i s t - a l m q v i s t. s e. referenser / infrastruktur CITYBANAN 2009

AHLQVIST & ALMQVIST. w w w. a h l q v i s t - a l m q v i s t. s e. referenser / infrastruktur CITYBANAN 2009 w w w. a h l q v i s t - a l m q v i s t. s e CITYBANAN 2009 / Member of Perspective EEIG Europea etwork of architectural practices 25 år med årstaberg Ahlqvist&Almqvist arkitekter AB som startades 1985

Läs mer

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari 2015/2016 Passio för lärade Öppet hus 5 december 6 februari Vår visio Passio för lärade Vi vill vara e plats där elever och lärare vågar. E plats där glädje, kreativitet och utvecklig är våra ledstjäror.

Läs mer

Svenska Bostäders trygghetsarbete

Svenska Bostäders trygghetsarbete Svenska Bostäders trygghetsarbete Kartläggningar, åtgärder och resultat 2006-2009 Med fokus på Järva SVENSKA BOSTÄDERS TRYGGHETSARBETE 1 Innehåll Förord Inledning Teorier Trygghetsarbetet ett lyft för

Läs mer

Staden är som sitt porlande, strömmande vatten. Den omsveper oss kluckande och bestänker oss med sjudande livslust. ÅRET I KORTHET

Staden är som sitt porlande, strömmande vatten. Den omsveper oss kluckande och bestänker oss med sjudande livslust. ÅRET I KORTHET ÅRET I KORTHET 3 DIREKTÖRERNA HAR ORDET 4 MÅL & MÅLUPPFYLLELSE 8 PERSONAL 12 KONCERNÖVERSIKT 14 DEFINITIONER 18 FLERÅRSÖVERSIKT 19 SVENSKA BOSTÄDER 20 Staden är som sitt porlande, strömmande vatten. ÅRET

Läs mer

INNEHÅLL. Ny lya till rimlig hyra 28 Gestaltningstävlingen skapar prisvärt boende. Vd hälsar välkommen 2

INNEHÅLL. Ny lya till rimlig hyra 28 Gestaltningstävlingen skapar prisvärt boende. Vd hälsar välkommen 2 GUIDEN rundtur i FAMILJEBOSTÄDERS stockholm 2008 2009 INNEHÅLL Vd hälsar välkommen 2 Hyresrätt Hyresrätt ja tack! 4 Om vår affärsidé, våra mål och vår vision Vi bor under samma tak Kollektivboendet i kvarteret

Läs mer