Vi bryter segregationen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi bryter segregationen!"

Transkript

1 Kungsholmen Rinkeby- Kista Spånga- Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Norrmalm Östermalm Södermalm Hägersten- Liljeholmen Skärholmen Älvsjö Enskede-Årsta- Vantör Farsta Skarpnäck Vi bryter segregationen! En rapport av Calle Dahlström, beställd av Stockholmsvänstern, april 2013

2

3 Innehållsförteckning Vi bryter segregationen!... 4 Några av Vänsterpartiets förslag för att bryta segregationen... 5 Inledning... 6 Tillvägagångssätt...7 Bromma stadsdelsområde Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsområde Farsta stadsdelsområde Hägersten-Liljeholmen stadsdelsområde...14 Hässelby-Vällingby stadsdelsområde Kungsholmen stadsdelsområde...16 Norrmalm stadsdelsområde Rinkeby-Kista stadsdelsområde...18 Skarpnäck stadsdelsområde...19 Skärholmen stadsdelsområde Spånga-Tensta stadsdelsområde Södermalm stadsdelsområde Älvsjö stadsdelsområde Östermalm stadsdelsområde...24 Appendix I Appendix II...36 Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 3

4 Vi bryter segregationen! Barn som växer upp i familjer med knapp ekonomi och små sociala och kulturella resurser har dåliga möjligheter att kunna leva ett bra liv som vuxna. Det vet vi. Många barn och unga behöver därför riktade insatser här och nu för att få goda levnadsvillkor. Det krävs en massiv satsning i förskolan, skolan, skolbarnomsorgen, kulturskolan och inom socialtjänsten. Stockholm gick med 4 miljarder i överskott Det finns förutsättningar att minska klyftorna. Den rapport Calle Dahlström har tagit fram visar en kraftig segregation mellan Stockholms stadsdelar. Det finns en tydlig koppling mellan skolresultat och var eleverna bor. Med bara några minuters bilväg passerar vi områden där elevernas skolresultat skiljer sig avsevärt från varandra. I stadsdelsområdet Spånga-Tensta finns stadsdelen Sundby där varenda elev har så bra skolresultat att de kan söka vidare till gymnasiet. I en annan stadsdel, Tensta, är nästan var tredje elev inte behörig att söka sig vidare. Bostadspolitiken, utbildningspolitiken, arbetsmarknadspolitiken och den nuvarande regeringens fördelningspolitik har bidragit till att Stockholm nu är en av Europas mest segregerade städer 1. Den förda politiken göder segregationen. Konsekvenserna drabbar alla Stockholmare men främst unga som inte fått tillräcklig hjälp för att klara skolan och bli behöriga att söka till gymnasiet. Detta är en rättighetsfråga. Alla barns och ungdomars rätt till kunskap. För att bryta segregationen krävs en mer kraftfull omfördelningspolitik som ger alla samma möjligheter att lyckas. Med en integrerande skola kan samhället växa ihop istället för isär. Det behövs inga fler projekt det behövs långsiktighet och ambitioner att minska klyftorna. Våra konkreta förslag för Stockholms stad fokuserar på utbildningens betydelse och har inspirerats av den politiskt oberoende kommissionen för ett socialt hållbart Malmö. 2 Med Calle Dahlströms rapport som underlag ser vi skillnaderna och därmed var resurserna bör satsas. Mer om våra förslag för att bryta segregationen finns att läsa i Appendix II. Karin Rågsjö vice ordf. arbetsmarknadsnämnden 1 Stockholm är en av Europas ojämlikaste städer, enligt en DN-artikel som citerar urbanforskaren Roger Andersson i Uppsala Dagens Nyheter, Segregationen klyver Europa. 2 Malmökommissionens rapport går att ladda ned här: 4 Vi bryter segregationen!

5 Några av Vänsterpartiets förslag för att bryta segregationen: 1. Besluta om konkreta åtgärder för att bryta kunskapssegregationen. Förskolan har en grundläggande betydelse för att rusta barn för skolan. Därför behövs uppsökande verksamhet i områden där inskrivningsgraden i förskolan är låg. Dessutom bör den socioekonomiska omfördelningen till förskolor i ytterstaden ökas. Kunskapsresultaten i skolor i ytterstaden måste öka. Det uppnås genom attraktiva profiler i ytterstadsskolor för att attrahera elever från hela staden. Placeringen av nya skolor och grundskolornas organisering måste också vara genomtänkt ur integrationsperspektiv. Unga har rätt till gymnasieutbildning för att kunna få jobb. Unga som hoppar av gymnasiet eller inte kommer till terminsstarten ska sökas upp inom 14 dagar. Långtidsarbetslösa upp till 25 år ska kunna få gymnasieutbildning med försörjningsstöd. 2. Staden ska skaffa sig en social investeringspolitik som med tidiga och förebyggande insatser hindrar att barn och unga hamnar snett. Stockholm måste våga göra satsningar som lönar sig på sikt Staden måste ha styr- och uppföljningssystem, organisation och ersättnings- och resursfördelningssystem som stödjer långsiktighet och helhetssyn. Idag ersätts de flesta välfärdsverksamheter med pengsystem, som inte ger stabila förutsättningar för exempelvis skolor i ytterområden. Staden måste styras så att kunskapssegregationen motverkas. Verksamheter behöver organiseras så att samverkan över gränser uppmuntras. 4 3 Om det har Vänsterpartiet motionerat till fullmäktige i september I vår budgetreservation 2013 föreslår vi att 250 miljoner kronor tas ur stadens överskott till en social investeringsfond. 4 Dessa frågor behöver utredas och även det föreslår Vänsterpartiet i motionen om sociala investeringsfonder. Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 5

6 Inledning Stockholm är idag en stad där möjligheterna för unga att gå ut med behörighet till gymnasiet tydligt kan kopplas till var de bor. Rapporten bidrar till att framställa en ny bild av Stockholm. I stadsdelsområdet Spånga-Tensta finns stadsdelen Sundby där alla elever är behöriga att söka vidare till gymnasiet efter högstadiet. Men här finns också stadsdelen Tensta som har Stockholms lägsta behörighetsnivå. Nästan var tredje niondeklassare har inte möjlighet att börja gymnasiet. Stadsdelsområdet Hässelby-Vällingby visar ett liknande mönster. Här finner vi stadsdelen Grimsta med Stockholms näst lägsta behörighetsnivå. I Grimsta saknar mer än var fjärde niondeklassare möjligheten till en fortsatt utbildning. Samtidigt har vi stadsdelen Kälvesta där varenda niondeklassare har gymnasiebehörighet. Detta är två av de tydligaste exemplen på ett Stockholm med stora skillnader och möjligheter. Statistiken visar också att i många stadsdelar där gymnasiebehörigheten bland niondeklassarna är låg, är samtidigt arbetslösheten och biståndstagandet större. Calle Dahlström Utredare 6 Vi bryter segregationen!

7 Tillvägagångssätt Den här rapporten är framtagen för att belysa skolresultaten för elever i årskurs nio i Stockholm stads 116 stadsdelar. Rapporten har undersökt differentiering i stadsdelarnas skolresultat, arbetslöshet och andel med ekonomiskt bistånd. Stockholms stad är indelad i 14 stadsdelsområden. I statistiken för stadsdelsområdena lyfter de högpresterande stadsdelarna de lägre och det är svårt att se vilka delar av ett stadsdelsområde som har låga siffror och vilka som har höga. Det första diagrammet visar Stockholms stadsdelsområden Statistiken för 2007 åskådliggör en stad där hälften av stadsdelsområdena ligger över stockholmsnittet gällande behörighet till gymnasiet. Stadsdelsområden Stockholm 2007 Rinkeby-Kista Skärholmen Spång-Tensta Farsta Enskede-Årsta-Vantör Skarpnäck Hässelby-Vällingby Hägersten-Liljeholmen Älvsjö Norrmalm Kungsholmen Södermalm Bromma Östermalm -22,00-18,00-14,00-10,00-6,00-2,00 2,00 6,00 10,00 14,00 Ekonomiskt bistånd Arbetslöshet Behörighet Översikt över stadsdelsområdenas avvikelser från det statistiska medeltalet i Stockholm, där siffran noll utgör snittet. Sammanställning av SWECO:s uppgifter från 31 oktober år De stadsdelsområden som har staplar till höger om nollpunkten har bättre resultat än genomsnittet för Stockholm. Detta gäller gymnasiebehörighet, ekonomiskt bistånd och arbetslöshet. Längst ned har vi de stadsdelsområden där niondeklassarna har högst gymnasiebehörighet. Där finner vi Östermalm, Bromma, Södermalm, Kungsholmen, Norrmalm, och Älvsjö. Dessa stadsdelsområden har en gymnasiebehörighet som ligger 3,6 procentenheter eller mer över stockholmsnittet. Tre stadsdelar ligger i ett mittenskikt, med siffror nära stockholmsnittet. Dessa är Hägersten-Liljeholmen, Hässelby-Vällingby och Skarpnäck. 5 Högst upp har vi fem stadsdelsområden som ligger under stockholmssnittet med mer än två procentenheter. Den första av dessa är Enskede-Årsta-Vantör som ligger 2,1 procentenheter under snittet och sist på listan hittar vi Rinkeby-Kista som befinner sig 10,5 procentenheter under snittet. När det gäller arbetslöshet ser vi en liknande trend även om skillnaderna inte är lika stora som vid jämförelsen av behörighet till gymnasiet. Fem av de sju stadsdelsområ- 5 Hägersten-Liljeholmen ligger 1,2 procentenheter över snittet. Hässelby-Vällingby befinner sig 0,2 procentenheter över stockholmssnittet. Skarpnäck är 1,1 procentenheter under snittet. Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 7

8 den som hade den högsta behörigheten till gymnasiet har också en arbetslöshet som är lägre än snittet för Stockholm. Endast Älvsjö ligger under snittet, dock med endast 0,10 procentenheter. Arbetslösheten i Hägersten-Liljeholmen är densamma som i Stockholm som helhet. Ser vi till de stadsdelsområden som har lägre behörighet till gymnasiet kan vi också se att de har en högre del arbetslöshet. De två stadsdelsområden som har högst arbetslöshet är Skärholmen och Spånga-Tensta. Här är också behörigheten till gymnasiet bland den lägsta i Stockholm. Andelen av de vuxna som tvingas ta emot ekonomiskt bistånd, är den faktor som tydligast följer kurvan för elevernas gymnasiebehörighet. De områden som har lägst behörighet till gymnasiet har också har den högsta andelen med ekonomiskt bistånd. De områden som har hög behörighet har alla en mycket låg nivå av ekonomiskt bistånd. Om vi jämför uppgifterna från 2007 med siffrorna för 2011, kan vi se att det har varit små förflyttningar där vissa stadsdelsområden har bytt plats ett steg. Det slående är dock att de som ligger i toppen 2007 har höjt sina siffror för behörighet samtidigt som de som låg i botten 2007 har sänkt sina. Stadsdelsområden Stockholm 2011 Rinkeby-Kista Skärholmen Spånga-Tensta Farsta Enskede-Årsta-Vantör Skarpnäck Hässelby-Vällingby Hägersten-Liljeholmen Älvsjö Norrmalm Kungsholmen Södermalm Bromma Östermalm -22,00-18,00-14,00-10,00-6,00-2,00 2,00 6,00 10,00 14,00 Ekonomiskt bistånd Arbetslöshet Behörighet Översikt över stadsdelsområdenas avvikelser från det statistiska medeltalet i Stockholm, där siffran noll utgör snittet. Sammanställning av SWECO:s uppgifter från 31 oktober år Arbetslösheten har ökat i de flesta stadsdelsområdena. Andelen Stockholmare som får ekonomiskt bistånd har minskat men de stadsdelsområden som tidigare hade störst andel med ekonomiskt bistånd har inte fått det bättre. Här är andelen med ekonomiskt bistånd fortfarande hög. Statistiken ovan är som tidigare påpekats endast en genomsnittlig siffra för hela stadsdelsområdet. Därför kommer lågpresterande stadsdelar att lyftas av stadsdelar med högre snitt och vice versa. Problemet är att långt ifrån alla stadsdelar är homogena och har siffror som samstämmer helt och hållet med stadsdelsområdets prestationer. Det finns visserligen stadsdelsområden som Norrmalm och Älvsjö där inte någon stadsdel ligger under snittet i Stockholm för behörighet till gymnasiet men detta gäller endast för två stadsdelsområden av 14. Som ett exempel på skillnader inom stadsdelsområden som geografiskt ligger nära varandra men uppvisar stora skillnader, kan vi jämföra stadsdelarna Grimsta respektive Kälvesta som ligger i Hässelby-Vällingby. 8 Vi bryter segregationen!

9 I stadsdelen Grimsta har endast 69,6 procent av eleverna i årskurs nio behörighet till gymnasieskolan. I Grimsta ligger arbetslösheten på 6,3 procent och 6,9 procent får ekonomiskt bistånd. Tar man istället bilen nio minuter söderut till stadsdelen Kälvesta har samtliga elever i årskurs nio behörighet till gymnasiet. Arbetslösheten ligger på 1,9 procent och 0,3 procent av populationen får ekonomiskt bistånd. Jag hoppas att min rapport kommer att bidra till att visa på och blottlägga segregationen i Stockholm, så att åtgärder kan vidtas för förändring. Rapportens utformning I rapporten presenteras stadsdelarna i bokstavsordning. För varje stadsdel har jag tagit fram ett diagram för att lättare kunna se skillnaderna mellan stadsdelarna. Diagrammet visar avvikelser från det statistiska medeltalet i Stockholm, där siffran noll utgör snittet. I diagrammet nedan betyder det att Kälvestas elever har en gymnasiebehörighet som ligger 10,6 procentenheter över stockholmssnittet. Kälvestas arbetslöshet är 1,4 procentenheter lägre än stockholmssnittet och eftersom det är en positiv siffra kommer stapeln att peka åt höger. Samma sak gäller ekonomiskt bistånd där Kälvestas andel biståndstagare är 3,3 procentenheter lägre än stockholmssnittet. Också detta är en positiv siffra varför stapeln pekar åt höger. Hässelby-Vällingby Grimsta Vällingby Hässelby Gård Hässelby Strand Råcksta Nälsta Hässelby Villastad Vinsta Kälvesta -22,00-18,00-14,00-10,00-6,00-2,00 2,00 6,00 10,00 14,00 Ekonomiskt bistånd Arbetslöshet Behörighet Exempel ur rapporten. Stadsdelsområdet Hässelby-Vällingbys stadsdelar. Diagrammet visar avvikelser från det statistiska medeltalet i Stockholm, där siffran noll utgör snittet. Sammanställning av SWECO:s uppgifter från 31 oktober år För att tydliggöra detta fortsätter vi med stadsdelen Grimsta. Grimstas behörighet för elever i årskurs nio är 68,6 procentenheter. För hela Stockholm är medeltalet 89,4 procents behörighet till gymnasiet. Det betyder att Grimsta ligger 19,8 procentenheter under snittet för Stockholm. Följaktligen har Grimsta en negativ blå stapel som pekar åt vänster. Samma sak gäller den öppna arbetslösheten och ekonomist bistånd. I diagrammen presenteras detta med röda respektive gröna staplar. I Stockholm som helhet ligger den öppna arbetslösheten på 3,3 procent och det ekonomiska biståndet på 3,6 procent. Om stadsdelarna uppvisar högre arbetslöshet eller högre del av populationen som får ekonomiskt bistånd, kommer staplarna att vara negativa och peka åt vänster. Har Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 9

10 stadsdelen en lägre arbetslöshet eller mindre del av populationen som får ekonomiskt bistånd kommer staplarna att vara positiva och peka åt höger. Genomförandet av studien Med utgångspunkt i statistik framtagen av Stockholms stad i samarbete med SWECO (Swedish Consultants) och USK (Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB) har jag tittat på de olika stadsdelarna och hur stor del av ungdomarna i årskurs nio som har behörighet att söka vidare till gymnasieskolan. Detta har jämförts med hur stor del av populationen i stadsdelen som är öppet arbetslösa, samt hur många som får ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag). När det gäller avstånden mellan stadsdelar har jag använt google maps för att få en vägbeskrivning mellan två stadsdelar. I google maps har jag enbart skrivit in stadsdelens namn och sedan fått ett avstånd mellan de två punkter som google maps anser vara mittpunkten av stadsdelarna. 6 Siffrorna i rapporten grundas på statistik inrapporterad till den 31 oktober Detta beror på att det vid studiens datainsamling saknades senare uppgifter. De stadsdelar som saknar inrapporterade elever i årskurs nio är inte med i rapporten. Vilka stadsdelar detta berör presenteras under respektive stadsdelsområde. Den senaste statistiken finns på Äldre siffror är tillgängliga i Riksarkivet i Stockholm. Jag vill rikta ett speciellt tack till Lars Asklund och Mika Rantala som har hjälpt mig med att få fram äldre statistik samt till Per Jonsson som har hjälpt mig med diagrammen. 6 Google maps finns på webbsidan maps.google.com. 10 Vi bryter segregationen!

11 Bromma Mariehäll Blackeberg Ulvsunda Industriområde Traneberg Beckomberga Norra Ängby Bromma Kyrka Abrahamsberg Åkeslund Nockebyhov Ålsten Stora Mossen Åkeshov Bällsta Riksby Alvik Ulvsunda Eneby Smedslätten Äppelviken Höglandet Nockeby Södra Ängby Olovslund -22,00-18,00-14,00-10,00-6,00-2,00 2,00 6,00 10,00 14,00 Ekonomiskt bistånd Arbetslöshet Behörighet Stadsdelsområdet Brommas stadsdelar. Diagrammet visar avvikelser från det statistiska medeltalet i Stockholm, där siffran noll utgör snittet. Sammanställning av SWECO:s uppgifter från 31 oktober år Bromma är ett stadsdelsområde med cirka invånare uppdelat på 24 stadsdelar. I hälften av dessa finns inte ett enda barn som saknar behörighet till gymnasiet. Det gör att snittet för hela Bromma hamnar på 94,4 procent medan snittet för Stockholm är 89,4 procent. Brommas elever hamnar i den absoluta toppen när behörighetsresultaten jämförs. Diagrammet för Bromma visar att stadsdelsområdet är skiktat i tre olika grupper. Den första gruppen utgör hälften av Brommas stadsdelar och i den gruppen har alla elever behörighet till gymnasiet. Grupp två består av åtta stadsdelar som ligger över stockholmsnittet men där samtliga elever inte har gymnasiebehörighet. Grupp tre består av de fyra stadsdelsområdena Traneberg, Ulvsunda, Blackeberg och Mariehäll som har lägre behörighet än snittet i Stockholm. Bromma är överlag ett välmående stadsdelsområde sett till gymnasiebehörighet, arbetslöshet och ekonomiskt bistånd. Men det finns stora skillnader inom Bromma stadsdelsområde både vad gäller skolresultat och ekonomiskt bistånd. Detta visar sig dock först på stadsdelsnivå. Endast Blackeberg ligger under snittet i samtliga tre kategorier. I Blackeberg är nästan var femte elev i årskurs nio inte behörig till gymnasiet. Arbetslösheten ligger på 4,3 procent och 5,5 procent av invånarna får ekonomiskt bistånd 7. En bilfärd på sex kilometer i sydlig riktning tar oss till Nockeby där statistiken ser helt annorlunda ut. Här har alla elever behörighet till gymnasiet och bara en dryg procent av de vuxna saknar arbete 8. Endast 0,5 procent av invånarna tar emot ekonomiskt bistånd. 7 Arbetslösheten i hela Stockholm är 3,3 procent och 3,6 procent av Stockholmarna uppbär ekonomiskt bistånd. 8 Arbetslösheten i Nockeby är 1,2 procent. Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 11

12 Rågsved Hagsätra Johanneshov Högdalen Östberga Bandhagen Enskedefältet Gamla Enskede Årsta Örby Enskede Gård Stureby Enskede-Årsta-Vantör -22,00-18,00-14,00-10,00-6,00-2,00 2,00 6,00 10,00 14,00 Ekonomiskt bistånd Arbetslöshet Behörighet Stadsdelsområdet Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelar. Diagrammet visar avvikelser från det statistiska medeltalet i Stockholm, där siffran noll utgör snittet. Sammanställning av SWECO:s uppgifter från 31 oktober år Stadsdelsområdet Enskede-Årsta-Vantör är Stockholms näst största stadsdelsområde med cirka invånare. Området är uppdelat i tolv stadsdelar. I Enskede-Årsta-Vantör är skillnaderna mellan stadsdelarna stora. Hälften av stadsdelarna ligger över stockholmsnittet i behörighet till gymnasiet medan hälften ligger under snittet. Det finns ingen stadsdel i Enskede-Årsta-Vantör där alla elever har behörighet till gymnasiet. I två stadsdelar, Stureby och Enskede Gård, har över 97 procent av eleverna behörighet till gymnasiet. Men i samma stadsdelsområde finns även två stadsdelar där bara 75 procent av eleverna är behöriga till gymnasiet. Det är Rågsved och Hagsätra. I stadsdelsområdet har fem stadsdelar 9 sämre resultat än stockholmsnittet vad gäller både arbetslöshet, ekonomiskt bistånd och gymnasiebehörighet. Samtidigt finns fem stadsdelar 10 som ligger över stockholmssnittet vad gäller de tre undersökta kategorierna. För att visa på skillnaderna inom stadsdelsområdet jämför vi Stureby som ligger tio minuters bilväg från Rågsved och Hagsätra. I Stureby har 97,6 procent av eleverna behörighet till gymnasiet, arbetslösheten ligger på 3 procent och 1,4 procent av invånarna får ekonomiskt bistånd. Betydligt sämre ser det ut i Rågsved och Hagsätra. Av eleverna i Rågsved är mer än var fjärde elev utan behörighet. Endast 71,2 procent av eleverna i Rågsved har gymnasiebehörighet. Samtidigt är hela 7,6 procent av Rågsvedsborna arbetslösa och 12,6 procent av invånarna får ekonomiskt bistånd. Liknande siffror kan man se i Hagsätra där 73,8 procent av niondeklassarna går ut skolan med behörighet till gymnasiet. I Hagsätra är arbetslösheten 5,5 procent samtidigt som 6,6 procent av invånarna får ekonomiskt bistånd. För Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsområde särredovisas inte Dalen då SWECO räknar in Dalen i stadsdelen Gamla Enskede. 9 Rågsved, Hagsätra, Högdalen, Östberga och Bandhagen. 10 Stureby, Enskede gård, Gamla Enskede, Örby och Årsta. 12 Vi bryter segregationen!

13 Farsta Fagersjö Hökarängen Farsta Strand Farsta Larsboda Tallkrogen Sköndal Svedmyra Gubbängen -22,00-18,00-14,00-10,00-6,00-2,00 2,00 6,00 10,00 14,00 Ekonomiskt bistånd Arbetslöshet Behörighet Stadsdelsområdet Farstas stadsdelar. Diagrammet visar avvikelser från det statistiska medeltalet i Stockholm, där siffran noll utgör snittet. Sammanställning av SWECO:s uppgifter från 31 oktober år Stadsdelsområdet Farsta i södra Stockholm är uppdelat i tio stadsdelar och har cirka invånare. Stadsdelarna varierar kraftigt när det gäller behörighet till gymnasieskolan. I majoriteten av Farstas stadsdelar har eleverna lägre gymnasiebehörighet än stockholmssnittet. Farsta, Farsta Strand, Hökarängen och Fagersjö ligger tydligt under snittet vad gäller både arbetslöshet, ekonomiskt bistånd och gymnasiebehörighet. I tre av Farstas stadsdelar har eleverna en högre behörighet till gymnasiet än snittet för Stockholm. De stadsdelarna är Gubbängen, Svedmyra och Sköndal. I Farsta är sambandet inte lika tydligt som i andra stadsdelområden, att de stadsdelar som har en hög behörighet till gymnasiet också har en låg nivå ekonomiskt bistånd och en låg arbetslöshet. Istället ligger samtliga stadsdelar nära snittet för Stockholm när det gäller ekonomiskt bistånd och arbetslöshet. Eleverna i Fagersjö har lägst behörighet till gymnasiet. Det området som klarar sig bäst i stadsdelsområdet är Gubbängen. I Fagersjö har endast 74,3 procent av eleverna behörighet till gymnasiet, medan 95,6 procent av eleverna i Gubbängen har behörighet till gymnasiet. Det betyder att Gubbängens elever ligger 6,2 procentenheter över snittet i Stockholm medan deras västliga geografiska granne ligger 15,1 procentenheter under snittet. Vad gäller ekonomiskt bistånd och arbetslöshet är skillnaderna mellan områdena inte lika stora. En större andel av invånarna får ekonomiskt bistånd i Fagersjö än i Gubbängen. I Fagersjö uppbär 8,1 procent av invånarna ekonomiskt bistånd. Motsvarande siffra för Gubbängen är 2,5 procent. Arbetslösheten är mer jämt fördelad mellan stadsdelarna. I Fagersjö är 5,5 procent arbetslösa medan de arbetslösa i Gubbängen är 3,4 procent. I statistiken presenteras inte stadsdelen Farstanäset då det inte finns något statistiskt underlag för stadsdelen, gällande behörighet till gymnasiet Detta kan bero på att siffrorna inte har rapporterats in eller att det inte finns några elever i stadsdelen som går i årskurs nio. Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 13

14 Hägersten-Liljeholmen Västberga Midsommarkransen Hägerstensåsen Liljeholmen Fruängen Gröndal Hägersten Mälarhöjden Västertorp Aspudden -22,00-18,00-14,00-10,00-6,00-2,00 2,00 6,00 10,00 14,00 Ekonomiskt bistånd Arbetslöshet Behörighet Stadsdelsområdet Hägersten-Liljeholmens stadsdelar. Diagrammet visar avvikelser från det statistiska medeltalet i Stockholm, där siffran noll utgör snittet. Sammanställning av SWECO:s uppgifter från 31 oktober år Hägersten-Liljeholmen i västra Stockholm är uppdelat i tio stadsdelsområden och här bor cirka personer. I Hägersten-Liljeholmen har sju av tio stadsdelar ett behörighetssnitt som ligger över snittet för Stockholm. I åtta av tio stadsdelar är arbetslösheten lägre än stockholmssnittet. Bara stadsdelarna Västertorp och Västberga har marginellt högre arbetslöshet 12. Ingen av de tio stadsdelarna ligger under stockholmsnittet när det gäller ekonomiskt bistånd. I Aspudden och Västertorp har samtliga elever behörighet till gymnasiet. Svagast resultaten gällande gymnasiebehörighet har Midsommarkransen och Västberga där var femte elev inte är behörig att börja gymnasiet när de slutar årskurs nio. I Midsommarkransen har 81,8 av eleverna gymnasiebehörighet, att jämföra med 79,3 procent av eleverna i Västberga. Aspudden och Midsommarkransen gränsar till varandra. Trots detta skiljer 18,2 procentenheter mellan stadsdelarna sett till gymnasiebehörighet. Om vi istället jämför ekonomiskt bistånd och arbetslöshet skiljer det mycket lite mellan stadsdelarna Aspudden och Midsommarkransen Arbetslösheten i Västertorp är 1,2 procentenheter över stockholmssnittet och i Västberga är den 0,3 procentenheter över snittet. 13 I Midsommarkransen är arbetslösheten 2,5 procent och andelen av populationen som får ekonomiskt bistånd är 1,5 procent. I Aspudden är 2,4 procent arbetslösa medan 1,9 procent får ekonomiskt bistånd. 14 Vi bryter segregationen!

15 Hässelby-Vällingby Grimsta Vällingby Hässelby Gård Hässelby Strand Råcksta Nälsta Hässelby Villastad Vinsta Kälvesta -22,00-18,00-14,00-10,00-6,00-2,00 2,00 6,00 10,00 14,00 Ekonomiskt bistånd Arbetslöshet Behörighet Stadsdelsområdet Hässelby-Vällingbys stadsdelar. Diagrammet visar avvikelser från det statistiska medeltalet i Stockholm, där siffran noll utgör snittet. Sammanställning av SWECO:s uppgifter från 31 oktober år Stadsdelsområdet Hässelby-Vällingby ligger i nordvästra Stockholm. Området är uppdelat på nio stadsdelar med omkring invånare. Stadsdelsområdet visar upp stora variationer när det gäller behörighet till gymnasiet. Fyra av de nio stadsdelarna ligger klart över stockholmsnittet. Tre av dessa ligger samtidigt över snittet för Stockholm när det gäller arbetslöshet och ekonomiskt bistånd. De fyra stadsdelarna som har lägst behörighet till gymnasiet har samtidigt högre arbetslöshet och fler som får ekonomiskt bistånd än stockholmssnittet. Hässelby-Vällingby har två stadsdelar med väldigt hög behörighet till gymnasiet. I Kälvesta har samtliga elever behörighet och i Vinsta har 98 procent av eleverna behörighet. Samtidigt finns det inom stadsdelsområdet två stadsdelar som har väldigt låg behörighet till gymnasiet. I Vällingby har bara 75 procent av eleverna behörighet. I Grimsta saknar mer än var fjärde niondeklassare möjligheten till fortsatt utbildning. Endast 69,6 procent av eleverna är behöriga. Kälvesta och Grimsta är nästintill lika stora sett till population och det skiljer endast tio minuters bilväg mellan stadsdelarna. Trots detta är skillnaden 30,4 procentenheter sett till hur stor del av eleverna som har gymnasiebehörighet. Grimsta har en arbetslöshet på 6,3 procent medan Kälvesta har 1,9 procent arbetslösa. I Grimsta får 6,9 procent ekonomiskt bistånd medan det endast är 0,3 procent i Kälvesta. Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 15

16 Kungsholmen Stadshagen Marieberg Östra S:t Göran Fredhäll Kungsholm Lilla Essingen Kristineberg Stora Essingen -22,00-18,00-14,00-10,00-6,00-2,00 2,00 6,00 10,00 14,00 Ekonomiskt bistånd Arbetslöshet Behörighet Stadsdelsområdet Kungsholmens stadsdelar. Diagrammet visar avvikelser från det statistiska medeltalet i Stockholm, där siffran noll utgör snittet. Sammanställning av SWECO:s uppgifter från 31 oktober år Kungsholmens stadsdelsområde är uppdelat i åtta stadsdelar med sammanlagt cirka invånare. Kungsholmen är ett relativt homogent stadsdelsområde. Andelen arbetslösa och personer som får ekonomiskt bistånd är lägre i alla Kungsholmens stadsdelar, än snittet för Stockholm. Två stadsdelar ligger under snittet var gäller gymnasiebehörighet. Det är Marieberg och Stadshagen. 14 Resterande sex stadsdelar ligger ovanför stockholmsnittet. Tre av dessa har en hundraprocentig behörighet. Det är Kristineberg, Lilla Essingen och Stora Essingen. De två stadsdelarna som har lägst behörighet till gymnasiet är Marieberg, där 88,9 procent av eleverna har behörighet till gymnasiet, samt Stadshagen där 84,2 procent av eleverna har behörighet. Det skiljer 15,8 procentenheter mellan Stadshagen och Stora Essingen vad gäller elevernas gymnasiebehörighet. När det gäller skillnaderna i andelen arbetslösa och personer som får ekonomiskt bistånd, är skillnaderna inte lika stora. Arbetslösheten är lite lägre på Stora Essingen 1,5 procent arbetslöshet mot Stadshagens 1,8 procent. Ser vi till ekonomiskt bistånd så kan man se att Stadshagen också har en större del av populationen som får ekonomiskt bistånd 1,1 procent jämför med Stora Essingens 0,5 procent. 14 Marieberg ligger 0,5 procentenheter under stockholmssnittet och Stadshagen befinner sig 5,2 procentenheter under. 16 Vi bryter segregationen!

17 Norrmalm Klara Södra Adolf Fredrik Gustav Vasa Roslagstull Norra Johannes Östra Matteus Västra Matteus Norra Adolf Fredrik Södra Johannes -22,00-18,00-14,00-10,00-6,00-2,00 2,00 6,00 10,00 14,00 Ekonomiskt bistånd Arbetslöshet Behörighet Stadsdelsområdet Norrmalms stadsdelar. Diagrammet visar avvikelser från det statistiska medeltalet i Stockholm, där siffran noll utgör snittet. Sammanställning av SWECO:s uppgifter från 31 oktober år Norrmalms stadsdelsområde har nästan invånare uppdelat på tio stadsdelar. Stadsdelsområdet Norrmalm har en av topplaceringarna i Stockholms stad, vad gäller behörighet till gymnasiet. Snittet för Norrmalms alla stadsdelar är 97 procent när det gäller behörighet till gymnasiet. Det är den näst högsta siffran efter stadsdelsområdet Östermalm. Norrmalm har ingen stadsdel som ligger under snittet för Stockholm i någon av det tre parametrarna jag har undersökt. Den stadsdel som har lägst gymnasiebehörighet är stadsdelen Klara där nio av tio elever har behörighet 15. Det är lägst i stadsdelsområdet. Trots att Klara har den lägsta behörigheten är det högre än snittet för staden. Jämför vi med de andra stadsdelarna i Norrmalms stadsdelsområde ligger Klara 10,1 procentenheter efter Södra Johannes och Norra Adolf Fredrik, där samtliga elever har behörighet till gymnasiet. Andelen arbetslösa är densamma i Klara som i Adolf Fredrik. I båda stadsdelarna är 1,8 procent arbetslösa. Nivån av ekonomiskt bistånd är låg i båda stadsdelarna. 16 Värt att notera för Norrmalm är att eleverna i Södra respektive Norra Adolf Fredrik, trots sin geografiska närhet, skiljer hela 7,1 procentenheter i behörighet. Södra Adolf Fredrik har en behörighet på 92,9 procent medan Norra Adolf Fredrik har en fullständig behörighet. I stadsdelsområdet Norrmalm finns inte stadsdelen Jakob presenterad i diagrammet då det inte finns någon statistik över behörighet till gymnasiet för stadsdelen Gymnasiebehörigheten i Klara är 90,9 procent. 16 1,6 procent av invånarna i Klara får ekonomiskt bistånd medan endast 0,5 procent av invånarna i Norra Adolf Fredrik får ekonomiskt bistånd. 17 Detta kan bero på att siffrorna inte har rapporterats in eller att det inte finns några elever i stadsdelen som går i årskurs nio. Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 17

18 Rinkeby-Kista Rinkeby Akalla Husby Kista -22,00-18,00-14,00-10,00-6,00-2,00 2,00 6,00 10,00 14,00 Ekonomiskt bistånd Arbetslöshet Behörighet Stadsdelsområdet Rinkeby-Kista stadsdelar. Diagrammet visar avvikelser från det statistiska medeltalet i Stockholm, där siffran noll utgör snittet. Sammanställning av SWECO:s uppgifter från 31 oktober år Rinkeby-Kista är ett stadsdelsområde med omkring invånare, indelat i fyra stadsdelar. Alla stadsdelarna ligger under snittet för behörighet till gymnasieskolan. Snittet för Rinkeby-Kistas stadsdelsområde är 77,2 procent jämfört med stockholmssnittet på 89,4 procent. Stadsdelarna Rinkeby, Akalla och Husby ligger alla under stockholmsnittet i de tre parametrar jag har valt att undersöka. Gällande ekonomiskt bistånd är det bara Kista som har färre biståndstagare än stockholmssnittet. Stadsdelen ligger 1,6 procentenheter under snittet. När det gäller arbetslöshet så ligger Kista nästan precis på stockholmsnittet. Trots att alla stadsdelarna redan ligger under stockholmsnittet skiljer det 15 procentenheter mellan stadsdelen Kista, som har den högsta behörigheten och Rinkeby, som har den lägsta. I stadsdelen Rinkeby är nästan var tredje elev utan behörighet till gymnasiet. Endast 70,6 procent av eleverna är behöriga. Det är 15,1 procentenheter lägre än i stadsdelen Kista som har 85,7 procent. I Rinkeby är 10,5 procent av invånarna arbetslösa samtidigt som 17,3 procent av invånarna får ekonomiskt bistånd. Om man istället tar sig till Kista, åtta minuters bilväg ifrån Rinkeby, ser det annorlunda ut. Arbetslösheten i stadsdelen Kista ligger på 3,4 procent och det ekonomiska biståndet på två procent. Detta är ett av de mest tydliga exemplen på de stora skillnaderna mellan stadsdelarna inom stadsdelsområdena i Stockholm stad. 18 Vi bryter segregationen!

19 Skarpnäck Skarpnäcks gård Björkhagen Kärrtorp Bagarmossen Östra Hammarbyhöjden Hammarbyhöjden Enskededalen -22,00-18,00-14,00-10,00-6,00-2,00 2,00 6,00 10,00 14,00 Ekonomiskt bistånd Arbetslöshet Behörighet Stadsdelsområdet Skarpnäcks stadsdelar. Diagrammet visar avvikelser från det statistiska medeltalet i Stockholm, där siffran noll utgör snittet. Sammanställning av SWECO:s uppgifter från 31 oktober år I Skarpnäck i södra Stockholm bor ungefär personer. Stadsdelsområdet är uppdelat i nio stadsdelar. Här finns fyra stadsdelar med högre behörighet till gymnasiet än stockholmssnittet. Det är Enskededalen, Hammarbyhöjden, Östra Hammarbyhöjden och Bagarmossen. De tre förstnämnda stadsdelarna uppvisar också en låg arbetslöshet och en låg andel invånare med ekonomiskt bistånd. Bagarmossen särskiljer sig här, genom att ligga något över snittet för gymnasiebehörighet 18 men samtidigt ha en högre arbetslöshet och högre andel invånare med ekonomiskt bistånd än stockholmssnittet. Lägst behörighet till gymnasiet har Skarpnäcks gård med 86,9 procent. Högst behörighet har Enskededalen där alla elever i årskurs nio har gymnasiebehörighet. Skarpnäcks gård och Enskededalen ligger bara åtta minuters bilfärd isär men skillnaden i gymnasiebehörighet är 13,1 procentenheter. Arbetslösheten är nästan lika hög båda områdena. I Skarpnäcks gård är arbetslösheten 3,5 procent medan den i Enskededalen är 2,8 procent. När det gäller ekonomiskt bistånd är skillnaderna större. I Skarpnäcks gård får 4,4 procent av invånarna ekonomiskt bistånd medan endast 1,1 procent får det i Enskededalen. I statistiken presenteras inte stadsdelarna Flaten-Orhem-Skrubba och Blåsut då det inte finns något statistiskt underlag för stadsdelarna, gällande behörighet till gymnasiet ,9 procent av eleverna har gymnasiebehörighet i Bagarmossen. 19 Detta kan bero på att siffrorna inte har rapporterats in eller att det inte finns några elever i stadsdelen som går i årskurs nio. Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 19

20 Skärholmen Skärholmen Vårberg Bredäng Sätra -22,00-18,00-14,00-10,00-6,00-2,00 2,00 6,00 10,00 14,00 Ekonomiskt bistånd Arbetslöshet Behörighet Stadsdelsområdet Skärholmens stadsdelar. Diagrammet visar avvikelser från det statistiska medeltalet i Stockholm, där siffran noll utgör snittet. Sammanställning av SWECO:s uppgifter från 31 oktober år Stadsdelsområdet Skärholmen i västra Stockholm är relativt litet med knappt invånare. Stadsdelsområdet är uppdelat i fyra stadsdelar: Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Alla stadsdelar i Skärholmen ligger något under stockholmssnittet. Färre elever har behörighet till gymnasiet, fler är arbetslösa och en större andel har ekonomiskt bistånd. Trots att alla stadsdelarna ligger under stockholmsnittet är skillnaderna mellan stadsdelarna stora. Stadsdelarna Sätra och Bredäng har högst behörighet till gymnasiet. I Sätra har 86,2 procent av eleverna behörighet till gymnasiet och i Bredäng är 81,7 procent behöriga. I stadsdelarna Skärholmen och Vårberg har endast 70,5 procent respektive 75,7 procent av eleverna behörighet till gymnasiet. Det skiljer alltså 15,7 procentenheter mellan elevernas gymnasiebehörighet i Sätra respektive Skärholmen. Stadsdelen Skärholmen har 7,4 procent arbetslösa medan 5,9 procent av de boende i Sätra saknar arbete. I Skärholmen får 10,9 procent av invånarna ekonomiskt bistånd jämfört med 6,5 procent i Sätra. Med bil tar det tre minuter att resa mellan Skärholmen och Sätra. Men skillnaden i behörighet mellan dessa närliggande områden är nästan 16 procentenheter. Skillnaderna i arbetslöshet och ekonomiskt bistånd är även de stora. 20 Vi bryter segregationen!

21 Spånga-Tensta Tensta Bromsten Flysta Solhem-Lunda Sundby -22,00-18,00-14,00-10,00-6,00-2,00 2,00 6,00 10,00 14,00 Ekonomiskt bistånd Arbetslöshet Behörighet Stadsdelsområdet Spånga-Tenstas stadsdelar. Diagrammet visar avvikelser från det statistiska medeltalet i Stockholm, där siffran noll utgör snittet. Sammanställning av SWECO:s uppgifter från 31 oktober år Spånga-Tensta stadsdelsområde är uppdelat i sex stadsdelar med en population på cirka invånare. Enbart en av de redovisade stadsdelarna ligger under stockholmsnittet gällande behörighet till gymnasiet. Men här är problemen desto större. Stadsdelen Tensta har inte bara det lägsta resultatet i stadsdelen, de har det lägsta snittet i hela Stockholm. Nästan var tredje elev i Tensta saknar behörighet till gymnasiet. Stadsdelsområdet i sin helhet har en behörighet som ligger under snittet för Stockholms stad. Endast 80,9 procent av eleverna i årskurs nio har behörighet till gymnasiet i Spånga-Tensta, jämfört med stockholmssnittet som ligger på 89,4 procent. För att visa hur stora skillnaderna är inom stadsdelsområdet har jag valt att lyfta fram stadsdelarna Sundby och Tensta. Områdena ligger ungefär 10 minuters bilfärd från varandra. I stadsdelsområdet Sundby är alla elever som gått ut årskurs nio behöriga till gymnasiet. Sundby har en låg arbetslöshet på 2,9 procent. Dessutom får bara 1,6 procent ekonomiskt bistånd. Tensta är Sundbys raka motsats. I Tensta är endast 68,3 procent av eleverna behöriga till gymnasiet och arbetslösheten är 9,5 procent bland invånarna. Samtidigt får 17,6 procent av Tenstaborna ekonomiskt bistånd. Det skiljer alltså 31,7 procentenheter i gymnasiebehörighet mellan Sundby och Tensta. Stadsdelen Lunda finns inte representerad då det inte finns någon statistik över elever i årskurs nio för stadsdelen Detta kan bero på att siffrorna inte har rapporterats in eller att det inte finns några elever i stadsdelen som går i årskurs nio. Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 21

22 Södermalm Västra Katarina Norra Högalid Norra Sofia Södra Station Östra Katarina Södra Sofia Mariatorget Södra Högalid Södra Hammarbyhamnen Mellersta Högalid Storkyrkan Reimersholme-Långholmen -22,00-18,00-14,00-10,00-6,00-2,00 2,00 6,00 10,00 14,00 Ekonomiskt bistånd Arbetslöshet Behörighet Stadsdelsområdet Södermalms stadsdelar. Diagrammet visar avvikelser från det statistiska medeltalet i Stockholm, där siffran noll utgör snittet. Sammanställning av SWECO:s uppgifter från 31 oktober år Stockholms folkrikaste stadsdelsområde är Södermalm. Här bor omkring invånare. Området är uppdelat i tolv stadsdelar och innefattar även delar av Gamla Stan. Södermalm är ett homogent stadsdelsområde och endast en av stadsdelarna ligger under stockholmssnittet vad gäller gymnasiebehörighet. Det är stadsdelen Västra Katarina där 85,4 procent har behörighet. I tre av stadsdelarna har samtliga elever behörighet till gymnasiet när de slutar årskurs nio. Det är i stadsdelarna Reimersholme-Långholmen, Mellersta Högalid och Storkyrkan. Västra Katarina, som har den lägsta behörigheten i stadsdelsområdet, ligger 14,6 procentenheter efter dessa tre. Södermalm är ett stadsdelsområde med få arbetslösa och där en liten del av befolkningen behöver ta emot ekonomiskt bistånd. Västra Katarina är den stadsdel på Södermalm som har högst arbetslöshet och störst andel personer som uppbär ekonomiskt bistånd. Av de boende är 2,8 procent arbetslösa och 2,2 procent får ekonomiskt bistånd. 22 Vi bryter segregationen!

23 Älvsjö Örby Slott Solberga Liseberg Herrängen Långbro Långsjö Älvsjö -22,00-18,00-14,00-10,00-6,00-2,00 2,00 6,00 10,00 14,00 Ekonomiskt bistånd Arbetslöshet Behörighet Stadsdelsområdet Älvsjös stadsdelar. Diagrammet visar avvikelser från det statistiska medeltalet i Stockholm, där siffran noll utgör snittet. Sammanställning av SWECO:s uppgifter från 31 oktober år Stadsdelsområdet Älvsjö med sina invånare är Stockholms minsta stadsdelsområde sett till antalet invånare. Detta ett homogent stadsdelsområde där samtliga sju stadsdelar har en behörighetsnivå som ligger över snittet i Stockholm. Det intressanta för stadsdelsområdet är att den stadsdel som har den högsta andelen elever med behörighet till gymnasiet, också har den högsta andelen personer som får ekonomiskt bistånd. Endast stadsdelarna Älvsjö och Solberga ligger över snittet för Stockholm när det gäller ekonomiskt bistånd. Solberga är den enda av Älvsjös stadsdelar som har högre arbetslöshet än stockholmssnittet. Stadsdelen Älvsjö har störst andel behöriga elever. Här har samtliga elever behörighet till gymnasiet. Lägst behörighet har Älvsjös närmaste granne stadsdelen Örby Slott har 90 procent behöriga elever. Andelen arbetslösa är likartad i stadsdelarna Älvsjö och Örby Slott. Älvsjö har 2,6 procent arbetslösa och Örby Slott har 2,7 procent arbetslösa. Vad gäller ekonomiskt bistånd är förhållandet det motsatta. I Älvsjö får 5,7 procent av invånarna ekonomiskt bistånd och i Örby Slott har endast har 0,5 procent av invånarna ekonomiskt bistånd. Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 23

24 Östermalm Universitetet Hjorthagen-Värtahamnen Gärdet Oscars k:a Stureplan-Lärkstaden Hedvig Eleonora Djurgården Tekniska Högskolan -22,00-18,00-14,00-10,00-6,00-2,00 2,00 6,00 10,00 14,00 Ekonomiskt bistånd Arbetslöshet Behörighet Stadsdelsområdet Östermalms stadsdelar. Diagrammet visar avvikelser från det statistiska medeltalet i Stockholm, där siffran noll utgör snittet. Sammanställning av SWECO:s uppgifter från 31 oktober år Östermalm har cirka invånare och stadsdelsområdet är uppdelat i nio stadsdelar. De två stadsdelar som har lägst behörighet i stadsdelsområdet Östermalm är Hjorthagen-Värtahamnen och stadsdelen Universitetet. Östermalm är det stadsdelsområde i Stockholm som har högst behörighet. Här har 97,7 procent av eleverna i årskurs nio behörighet till gymnasiet. Stadsdelsområdet Östermalm har också en lägre arbetslöshet och ett lägre antal personer med ekonomiskt bistånd än snittet för Stockholm. De två stadsdelar som har lägst behörighet är Hjorthagen-Värtahamnen där behörigheten är 93,3 procent och Universitetet där behörigheten är 88,9 procent. De två stadsdelarna med högst behörighet är Djurgården och Tekniska Högskolan där samtliga elever har behörighet till gymnasiet. Om vi jämför Universitetet med Tekniska Högskolan kan vi se att behörigheten är 88,9 procent respektive 100 procent. Det betyder att det här skiljer över 11 procent i behörighet mellan stadsdelar som geografiskt ligger bredvid varandra. Vad gäller arbetslöshet och ekonomiskt bistånd kan vi se att skillnaderna mellan stadsdelarna är mycket små. Stadsdelen Jakob presenteras inte i statistiken då det inte finns något statistiskt underlag gällande behörighet till gymnasiet Stadsdelen universitetet har en arbetslöshet på 1,3 procent och 0,8 procent av invånarna uppbär ekonomiskt bistånd. Motsvarande siffror för Tekniska Högskolan är 1,5 procent och 0,8. 24 Vi bryter segregationen!

25 Appendix I Stadsdelsområdes statistik 31 oktober 2007 Stadsdelsområden 2007, sorterade fallande efter behörighet Behörighet Arbetslöshet Ekonomiskt Bistånd Östermalm Bromma Södermalm Kungsholmen Norrmalm Älvsjö Hägersten-Liljeholmen Hässelby-Vällingby Skarpnäck Enskede-Årsta-Vantör Farsta Spånga-Tensta Skärholmen Rinkeby-Kista Hela staden Stadsdelsområden 2007, statistik över avvikelser från stockholmsnittet Behörighet Arbetslöshet Ekonomiskt Bistånd Östermalm Bromma Södermalm Kungsholmen Norrmalm Älvsjö Hägersten-Liljeholmen Hässelby-Vällingby Skarpnäck Enskede-Årsta-Vantör Farsta Spånga-Tensta Skärholmen Rinkeby-Kista Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 25

26 Stadsdelsområdes statistik 31 oktober 2011 Stadsdelsområden 2011, sorterade fallande efter behörighet Behörighet Arbetslöshet Ekonomiskt Bistånd Östermalm Norrmalm Kungsholmen Älvsjö Bromma Södermalm Hägersten-Liljeholmen Skarpnäck Hässelby-Vällingby Farsta Enskede-Årsta-Vantör Spånga-Tensta Skärholmen Rinkeby-Kista Hela staden Stadsdelsområden 2011, statistik över avvikelser från stockholmsnittet Behörighet Arbetslöshet Ekonomiskt bistånd Östermalm Norrmalm Kungsholmen Älvsjö Bromma Södermalm Hägersten-Liljeholmen Skarpnäck Hässelby-Vällingby Farsta Enskede-Årsta-Vantör Spånga-Tensta Skärholmen Rinkeby-Kista Vi bryter segregationen!

27 Stadsdelarnas statistik 31 oktober Uppdelat efter stadsdelsområde. Stadsdelar Bromma sorterade fallande efter behörighet Behörighet Arbetslöshet Ekonomiskt Bistånd Olovslund Södra Ängby Nockeby Höglandet Äppelviken Smedslätten Eneby Ulvsunda Alvik Riksby Bällsta Åkeshov Stora Mossen Ålsten Nockebyhov Åkeslund Abrahamsberg Bromma Kyrka Norra Ängby Beckomberga Traneberg Ulvsunda Industriområde Blackeberg Mariehäll Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 27

28 Stadsdelar i Bromma, statistik över avvikelser från stockholmsnittet. Behörighet Arbetslöshet Ekonomiskt Bistånd Olovslund Södra Ängby Nockeby Höglandet Äppelviken Smedslätten Eneby Ulvsunda Alvik Riksby Bällsta Åkeshov Stora Mossen Ålsten Nockebyhov Åkeslund Abrahamsberg Bromma Kyrka Norra Ängby Beckomberga Traneberg Ulvsunda Industriområde Blackeberg Mariehäll Stadsdelar Enskede-Årsta-Vantör sorterade fallande efter behörighet. Behörighet Arbetslöshet Ekonomiskt Bistånd Stureby Enskede Gård Örby Årsta Gamla Enskede Enskedefältet Bandhagen Östberga Högdalen Johanneshov Hagsätra Rågsved Vi bryter segregationen!

29 Stadsdelar Enskede-Årsta-Vantör, över statistik avvikelser från stockholmsnittet. Behörighet Arbetslöshet Ekonomiskt bistånd Stureby Enskede Gård Örby Årsta Gamla Enskede Enskedefältet Bandhagen Östberga Högdalen Johanneshov Hagsätra Rågsved *(För Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsområde särredovisas inte Dalen då SWECO räknar in Dalen i stadsdelen Gamla Enskede.) Stadsdelar Farsta sorterade fallande efter behörighet. Behörighet Arbetslöshet Ekonomiskt Bistånd Gubbängen Svedmyra Sköndal Tallkrogen Larsboda Farsta Farsta Strand Hökarängen Fagersjö Stadsdelar Farsta, statistik avvikelser från stockholmsnittet. Behörighet Arbetslöshet Ekonomiskt bistånd Gubbängen Svedmyra Sköndal Tallkrogen Larsboda Farsta Farsta Strand Hökarängen Fagersjö *(För Farsta presenteras inte stadsdelen Farstanäset då det inte finns något statistiskt underlag för stadsdelen, gällande behörighet till gymnasiet.) Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 29

30 Stadsdelar Hägersten-Liljeholmen sorterade fallande efter behörighet. Behörighet Arbetslöshet Ekonomiskt Bistånd Aspudden Västertorp Mälarhöjden Hägersten Gröndal Fruängen Liljeholmen Hägerstensåsen Midsommarkransen Västberga Stadsdelar Hägersten-Liljeholmen, statistik över avvikelser från stockholmsnittet. Behörighet Arbetslöshet Ekonomiskt bistånd Aspudden Västertorp Mälarhöjden Hägersten Gröndal Fruängen Liljeholmen Hägerstensåsen Midsommarkransen Västberga Stadsdelar Hässelby-Vällingby sorterade fallande efter behörighet. Behörighet Arbetslöshet Ekonomiskt Bistånd Kälvesta Vinsta Hässelby Villastad Nälsta Råcksta Hässelby Strand Hässelby Gård Vällingby Grimsta Vi bryter segregationen!

Områdesansvariga ENHETSINDELNING

Områdesansvariga ENHETSINDELNING Områdesansvariga ENHETSINDELNING Exploateringskontoret Avdelningen för projektutveckling 29 juni 2015 bygg.stockholm.se Yttre västerort Gustaf Schneidler Västra innerstaden och inre västerort Niklas Karlsson

Läs mer

Områdesansvariga ENHETSINDELNING

Områdesansvariga ENHETSINDELNING Områdesansvariga ENHETSINDELNING Exploateringskontoret Avdelningen för projektutveckling 19 oktober 2015 bygg.stockholm.se Yttre västerort Gustaf Schneidler Västra innerstaden och inre västerort Niklas

Läs mer

Områdesansvariga ENHETSINDELNING

Områdesansvariga ENHETSINDELNING Områdesansvariga ENHETSINDELNING Exploateringskontoret Avdelningen för projektutveckling 17 september 2015 bygg.stockholm.se Yttre västerort Gustaf Schneidler Västra innerstaden och inre västerort Niklas

Läs mer

Norra innerstaden, Södermalm och Västra Söderort Enhetschef: Sara Lundén,

Norra innerstaden, Södermalm och Västra Söderort Enhetschef: Sara Lundén, Norra innerstaden, Södermalm och Västra Söderort Enhetschef: Sara Lundén, 08-508 270 54 Skärholmen Bredäng Maria Jansson 08-508 265 16 Louise B Sätra Skärholmen Vårberg Hägersten- Gröndal Karl Gylje 08-508

Läs mer

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING:

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Befolkningsprognos 2010 S 2010:07 2010-06-23 Karin Fägerlind 08-508 35 034 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB Befolkningsprognos 2010 FÖRORD Stockholms

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

Statistik. om Stockholm Befolkningsprognos 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Befolkningsprognos 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Befolkningsprognos 2015 The Capital of Scandinavia stockholm.se Befolkningsprognos 2015 FÖRORD Sweco Strategy redovisar här befolkningsprognosen för Stockholm och dess stadsdelsområden

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER Bostadsbyggandet. S 2011:02 2011-03-22 Lina Sjölin 08-508 35 007 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER Bostadsbyggandet. S 2011:02 2011-03-22 Lina Sjölin 08-508 35 007 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER Bostadsbyggandet 2010 S 2011:02 2011-03-22 Lina Sjölin 08-508 35 007 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar en samlad statistik

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet. Årsrapport The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet. Årsrapport The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2015 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS

S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS Agitationsklubben i Stockholm 22 16 38 1 Akademikersossarna 23

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2012

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2012 Statistik om Stockholm Bostäder Bostadsbyggandet 2012 Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion, ombyggnad, rivningar samt nettotillskott

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Befolkningsprognos 2013

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Befolkningsprognos 2013 STATISTIK OM STOCKHOLM BEFOLKNING Befolkningsprognos 2013 Befolkningsprognos 2013 FÖRORD Sweco Eurofutures redovisar här befolkningsprognosen för Stockholm och dess stadsdelsområden åren 2013-2022. Prognosen

Läs mer

Statistik. om Stockholm Befolkningsprognos 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Befolkningsprognos 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Befolkningsprognos 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se Befolkningsprognos 2014 FÖRORD Sweco Strategy redovisar här befolkningsprognosen för Stockholm och dess stadsdelsområden

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Förvärvsarbetande varierar starkt mellan olika områden ARBETSMARKNAD

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Förvärvsarbetande varierar starkt mellan olika områden ARBETSMARKNAD STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X ARBETSMARKNAD S 2008:3 Bo Karlsson 2008-03-11 Tel: 508 35 030 Förvärvsarbetande befolkning i stadsdelsområden och delområden 2006 Förvärvsarbetande varierar

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se Lagerrensning sista chansen

www.stockholmsvanstern.se Lagerrensning sista chansen www.stockholmsvanstern.se Lagerrensning sista chansen En bostadspolitisk rapport av Edvin S. Frid, beställd av Stockholmsvänstern, september 212 Innehållsförteckning Ingen valfrihet utan tjock plånbok...

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Bostadsbyggandet BOSTÄDER. Andra kvartalet 2008

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Bostadsbyggandet BOSTÄDER. Andra kvartalet 2008 STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X BOSTÄDER Bostadsbyggandet Andra kvartalet 2008 S 2008:12 Eva Andersson 2008-09-05 Tel: 508 35 042 I Stockholm påbörjades, under andra kvartalet 2008, 724 lägenheter

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM lägenheter BOSTÄDER. Bostadsbyggandet S 2008:2 Bo Karlsson Tel:

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM lägenheter BOSTÄDER. Bostadsbyggandet S 2008:2 Bo Karlsson Tel: STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X BOSTÄDER Bostadsbyggandet 2007 5 151 lägenheter S 2008:2 Bo Karlsson 2008-02-27 Tel: 508 35 030 Nybyggnation under 2007 resulterade i 3 569 nya lägenheter,

Läs mer

Bostadsbyggandets villkor Var finns kommersiella förutsättningar för bostäder? 1 september 2016

Bostadsbyggandets villkor Var finns kommersiella förutsättningar för bostäder? 1 september 2016 Bostadsbyggandets villkor Var finns kommersiella förutsättningar för bostäder? 1 september 216 1 Variation i byggande över tiden och i olika miljöer Byggtakt Kommersiella förutsättningar 2 Antal bostäder

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Bostadsbyggandet BOSTÄDER. Tredje kvartalet S 2008:13 Eva Andersson Tel:

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Bostadsbyggandet BOSTÄDER. Tredje kvartalet S 2008:13 Eva Andersson Tel: STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X BOSTÄDER Bostadsbyggandet Tredje kvartalet 2008 S 2008:13 Eva Andersson 2008-11-25 Tel: 508 35 042 I Stockholm påbörjades, under 3:e kvartalet 2008, 459 lägenheter

Läs mer

Medlemsantal 31/ (A= huvudmedlemskap, B=extramedlemskap, C=totalt

Medlemsantal 31/ (A= huvudmedlemskap, B=extramedlemskap, C=totalt Vid årsskiftet 2015/2016 hade Stockholms arbetarekommun 197 anslutna grundorganisationer, vilket är en minskning med 23 organisationer från föregående år. Vid utgången av 2015 redovisar Stockholms arbetarekommun

Läs mer

Stockholms nya tunnelbana. Lättläst

Stockholms nya tunnelbana. Lättläst Stockholms nya tunnelbana Lättläst Stockholms nya tunnelbana Elva nya stationer alla alla Duvbo Duvbo rgs centrum rgs centrum Solna strand Solna strand Axelsberg Axelsberg jden jden Husby Husby Kista centrum

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Bostadsbyggandet BOSTÄDER. Första kvartalet S 2008:8 Eva Andersson Tel:

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Bostadsbyggandet BOSTÄDER. Första kvartalet S 2008:8 Eva Andersson Tel: STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X BOSTÄDER Bostadsbyggandet Första kvartalet 2008 S 2008:8 Eva Andersson 2008-06-05 Tel: 508 35 042 I nybyggen påbörjades 526 bostäder i Stockholm under perioden.

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2011

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2011 Statistik om Stockholm Bostäder Bostadsbyggandet 011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Förord Sammanfattning Nyproduktion 4.1 Färdigställd nyproduktion 4. Påbörjad nyproduktion 8. Pågående nyproduktion 10 4 Om-

Läs mer

Bygg i kapp och bygg i takt tillgången till idrottsytor för barn och ungdomar!

Bygg i kapp och bygg i takt tillgången till idrottsytor för barn och ungdomar! Bygg i kapp och bygg i takt tillgången till idrottsytor för barn och ungdomar! Idrotten är med och bidrar. Idrottsföreningar ger inte bara barn och ungdomar en rolig och utvecklande idrottsverksamhet.

Läs mer

Statistikbilaga Stockholms stadsbiblioteks verksamhetsberättelse 2011

Statistikbilaga Stockholms stadsbiblioteks verksamhetsberättelse 2011 Statistikbilaga Stockholms stadsbiblioteks verksamhetsberättelse 211 Öppethållande Antal öppethållandetimmar 29 21 211 Stadsbiblioteken 63 399 64998 6516 Kulturhusets bibliotek 3 843 4 232 6251 Totalt

Läs mer

Var bor simhallarnas besökare?

Var bor simhallarnas besökare? Var bor simhallarnas besökare? Av -12-10 FoU och Driftavdelningen IDROTTSFÖRVALTNINGEN UNDERSÖKNINGEN Idrottsförvaltningens forskningsenhet har, med hjälp av studenter vid Stockholms universitet och Södertörns

Läs mer

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm I den senaste tidens bostadspolitiska debatt om ombildningen av hyresrätter till bostads rätter har ett

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: STADSDELSOMRåDEN Oktober 2011. SA 2011: 2011-1 - Patrik Waaranperä 08-613 08 81

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: STADSDELSOMRåDEN Oktober 2011. SA 2011: 2011-1 - Patrik Waaranperä 08-613 08 81 STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ArbetssöKANDE i STADSDELSOMRåDEN Oktober 211 SA 211: 211-1 - Patrik Waaranperä 8-613 8 81 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning

Statistik. om Stockholm. Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Statistik om Stockholm Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning December 211 och preliminära uppgifter för Januari 212 FÖRORD För att belysa utvecklingen av ekonomiskt bistånd

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Bromma stadsdelsområde i Stockholms kommun. Beslut. Stockholms kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Bromma stadsdelsområde i Stockholms kommun. Beslut. Stockholms kommun r Beslut Stockholms kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Bromma stadsdelsområde i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 21 SA 21:6 21-7-26 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs på

Läs mer

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden Utlåtande 2009: RI (Dnr 011-1374/2009) Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden 2010-2014 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Valkretsindelning för perioden 2010

Läs mer

Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 2011. SA 2011:05 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027

Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 2011. SA 2011:05 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STATISTIK OM STHLM Arbetsmarknad: Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 211 SA 211:5 211-6-17 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 215 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 21 SA 21:3 21-4-19 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs på

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: September SA 2011: Patrik Waaranperä

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: September SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden September 211 SA 211:9 211-1-17 Patrik Waaranperä 8-613 8 81 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden November 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Oktober 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Grundskolor och grundskoleområden 2016

Grundskolor och grundskoleområden 2016 sid 1 (5) Grundskolor och grundskoleområden 2016 Grundskolor Område 1 Bromma Abrahamsbergsskolan F-9 Alviksskolan/Ulvsundaskolan F-9 Beckombergaskolan F-6 1-6 Blackebergsskolan F-6 Höglandsskolan F-9 Mariehällsskolan

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Stadsdelsförvaltningen Bromma

Stadsdelsförvaltningen Bromma Stadsdelsförvaltningen Bromma Grottparkens Fritidsträgårdar 10 2-4 år en Gubbkärret Iris Johannelunds 21 1-2 Vi brukar stänga listan vid ca 70-100 pers. för att ge intressenter rimlig chans att få en stuga.

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden September 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Januari 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2011 ARBETSMARKNAD: SA 2011: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2011 ARBETSMARKNAD: SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 211 SA 211:3 211-4-13 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs

Läs mer

Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti SA 2011: Patrik Waaranperä

Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM Arbetsmarknad: Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti 211 SA 211:8 211-9-15 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Prognos 08 delområden. Detta betyder att folkmängden 2007-12-31 2017-12-31 i...

Prognos 08 delområden. Detta betyder att folkmängden 2007-12-31 2017-12-31 i... STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X BEFOLKNING Prognos 08 delområden S 2008:10 Stefan Ström 2008-07-01 Tel: 508 35 051 Denna rapport redovisas prognoser för Stockholms befolkning för åren 2007-2017.

Läs mer

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden Utlåtande 2009:153 RI (Dnr 011-1374/2009) Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden 2010-2014 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Valkretsindelning för perioden 2010

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Januari 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

STADSKVALITETER RAD 2. Underlag till rapporten Skillnader i livsvillkor i Stockholm Undertitel

STADSKVALITETER RAD 2. Underlag till rapporten Skillnader i livsvillkor i Stockholm Undertitel TITEL TILLGÅNG FRAMSIDA TILL STADSKVALITETER RAD 2 Underlag till rapporten Skillnader i livsvillkor i Stockholm Undertitel 2015-04-23 Datum BAKGRUND Stockholm stad har påbörjat arbetet med en kommission

Läs mer

Med nya tunnelbanan Mot framtiden

Med nya tunnelbanan Mot framtiden Med nya tunnelbanan mot framtiden STOCKHOLMS TUNNELBANA år 2025 Barkarby station Barkarbystaden Hjulsta Akalla Mörby centrum Ropsten Tensta Rinkeby Husby Kista Arenastaden Danderyds sjukhus Bergshamra

Läs mer

Pirr i magen i Stockholm

Pirr i magen i Stockholm Pirr i magen i Stockholm Hur tror du att Adam kände sig när han ringde till Zohra? Hur tog sig Adam till mötesplatsen? Adam åkte tunnelbana. Vilka personer mötte han där? Adam mötte Zohra, hennes föräldrar

Läs mer

Grundskolor och grundskoleområden 2015

Grundskolor och grundskoleområden 2015 sid 1 (5) Grundskolor och grundskoleområden 2015 Grundskolor Område 1 Bromma Abrahamsbergsskolan F-9 Alviksskolan/Ulvsundaskolan F-9 Beckombergaskolan F-6 1-6 Blackebergsskolan F-6 Höglandsskolan F-9 Mariehällsskolan

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Grundskolor och grundskoleområden 2014

Grundskolor och grundskoleområden 2014 sid 1 (5) Grundskolor och grundskoleområden 2014 Grundskolor Område 1 Bromma Abrahamsbergsskolan F-9 Alviksskolan/Ulvsundaskolan F-9 Beckombergaskolan F-6 1-6 Blackebergsskolan F-6 Höglandsskolan F-9 Mariehällsskolan

Läs mer

Omslagsfoto: Charlotte von Friedrichs. Framsidan Strandvägen, baksidan Vårby Allé

Omslagsfoto: Charlotte von Friedrichs. Framsidan Strandvägen, baksidan Vårby Allé USK, Utrednings- och statistikkontoret, Stockholms stad på uppdrag av SLK, Stadsledningskontoret, Stockholms stad Mars 2006 Rapportförfattare: Pernilla Melin Utrednings- och statistikkontoret Tel: 08 508

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE i stadsdelsområden 2009 S 2010:1 2010-03-23 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport ingår

Läs mer

LANDET, STADEN OCH URBANISERINGEN

LANDET, STADEN OCH URBANISERINGEN LANDET, STADEN OCH URBANISERINGEN Stefan Svanström Avdelningen för regioner och miljö facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Var bor vi Nord-sydligt 80 60 40 20 40 60 20 80 Källa: Bearbetningar SCB

Läs mer

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 Stockholm Sveriges huvudstad 847 073 invånare Staden har c:a 42 000 anställda 14 stadsdelsnämder 16 facknämnder 16 bolagstyrelser

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-04-15 Diarienummer: HSN 1304-0434

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-04-15 Diarienummer: HSN 1304-0434 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-04-15 Diarienummer: HSN 1304-0434 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Sammanställning över markanvisningar

Sammanställning över markanvisningar Sammanställning över markanvisningar 007-009 Totalt för perioden har 10 116 lägenheter anvisats. Datum Byggherre Projektnamn Stadsdel Antal lgh Typ 007-01-5 Lelånghus Årstalänken Årsta 100 HR 007-0-15

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014

Stockholmsenkäten 2014 Stockholmsenkäten 14 Temarapport Psykisk hälsa Gymnasieskolan årskurs 2 The Capital of Scandinavia Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer

Läs mer

DELRAPPORT 2. Jia Zhou Silke Tindrebäck. Elevströmmar i Stockholms grundskolor 1 ( 74 )

DELRAPPORT 2. Jia Zhou Silke Tindrebäck. Elevströmmar i Stockholms grundskolor 1 ( 74 ) DELRAPPORT2 ElevströmmariStockholmsgrundskolor JiaZhou SilkeTindrebäck 1(74) Sida2av74 År26genomfördeSwecoEurofutures 1 enstudie 2 avgrundskoleeleverspendlingsmönsteristockholmsstad. Ikohortstudienföljdeselevergenomsinskolgång.Vidareinnehöllstudienenöversiktöversamtligaeleversom

Läs mer

Grundskolor Område 1 Årskurs grundskola Årskurs grundsärskola. Grundskolor Område 2 Årskurs grundskola Årskurs grundsärskola

Grundskolor Område 1 Årskurs grundskola Årskurs grundsärskola. Grundskolor Område 2 Årskurs grundskola Årskurs grundsärskola sid 1 (5) Grundskolor Område 1 Årskurs grundskola Årskurs grundsärskola Bromma Abrahamsbergsskolan F-9 Alviksskolan F-9 Beckombergaskolan F-5 1-5 Blackebergsskolan F-5 Höglandsskolan F-9 Norra Ängby skolor

Läs mer

Jobbtorg för unga. Thomas Lundberg. utvecklingschef

Jobbtorg för unga. Thomas Lundberg. utvecklingschef Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2015-05-07 Handläggare Linda Truvered Telefon: 08-508 35 804 Till Arbetsmarknadsnämnden den 19 maj 2015 Ärende

Läs mer

Det är dags att omreglera hyresregleringen! Fastighetsägarna Stockholm. Adress Box 12871, 112 98 Stockholm. Tel 08-617 75 00

Det är dags att omreglera hyresregleringen! Fastighetsägarna Stockholm. Adress Box 12871, 112 98 Stockholm. Tel 08-617 75 00 Det är bara tack vare hyresregleringen som vanligt folk har råd att hyra en lägenhet i Stockholms innerstad. Detta påstående är ett återkommande argument från regleringens försvarare. Men stämmer detta?

Läs mer

1 (6) Tandvårdsenheten

1 (6) Tandvårdsenheten 1 (6) Tandvårdsenheten Kommun/statsdel, närområde och vårdbehovsområde Stockholm/Stadsdel Närområdesnamn Vårdbehovsområde Enskede - Årsta - Vantör Enskede 1 Enskede - Årsta - Vantör Årsta 1 Enskede - Årsta

Läs mer

Till elever i år 9 i grundskolan samt elever i år 2 gymnasieskolan

Till elever i år 9 i grundskolan samt elever i år 2 gymnasieskolan SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Till elever i år 9 i grundskolan samt elever i år 2 gymnasieskolan Denna undersökning genomförs vartannat år och riktar sig till samtliga

Läs mer

ELEVPENDLING STOCKHOLMS STAD

ELEVPENDLING STOCKHOLMS STAD ELEVPENDLING STOCKHOLMS STAD 2010 2011 Foto: Liselotte van der Meijs Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB Silke Burestam 08-508 35 044 silke.burestam@uskab.se Johan Regnér 08-508 35 065

Läs mer

Kommunal skola Kommunal skola Kommunal skola Fristående skola Fristående skola Fristående skola. Fristående skola. Fristående skola Fristående skola

Kommunal skola Kommunal skola Kommunal skola Fristående skola Fristående skola Fristående skola. Fristående skola. Fristående skola Fristående skola Andelen behöriga till yrkesprogram i procent 2016 i Stockholm stad Skola Abrahamsbergsskolan Adolf Fredriks musikklasser Akalla grundskola Al-Azharskolan Alla nationers fria skola Almaskolan Alviksskolan

Läs mer

Område Urval Antal svar Andel svar

Område Urval Antal svar Andel svar Under våren genomfördes Stockholms stads trygghetsmätning för tredje gången. Trygghetsmätningen är en stadsövergripande enkätundersökning som Socialförvaltningen har tagit initiativ till och genomfört,

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE i stadsdelsområden 2008 S 2009:2 2009-03-24 Roland Engkvist 08-508 35 011 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB Arbetssökande i stadsdelsområden

Läs mer

Söderortsvisionen, Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1, Stockholm

Söderortsvisionen, Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1, Stockholm Östberga Gröndal Västberga Farsta Strand Stureby Enskededalen Fruängen Hökar Bagarmossen Vårberg Gubbängen Sockenplan Västertorp Högdalen Älvsjö Skönda ben Årsta Sandsborg Mälarhöjden Skarpnäcks Gård Johanneshov

Läs mer

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Del II, en uppföljning 2010 Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! Del

Läs mer

OFFENTLIGA TOALETTER PUBLIC TOILETS STOCKHOLM

OFFENTLIGA TOALETTER PUBLIC TOILETS STOCKHOLM OFFENTLIGA TOALETTER PUBLIC TOILETS STOCKHOLM INNEHÅLL DjurgårdeN Gamla StaN KungSHOLMEN Norrmalm Södermalm Vasastaden Östermalm Söderort / Västerort Trafikkontoret ansvar för toaletter med särskilt markerade

Läs mer

Bromma Stadsdelsnämnd

Bromma Stadsdelsnämnd Bromma Stadsdelsnämnd Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn) Planerat startdatum upphandling Område: Stöd och service personer med (fr.o.m. - t.o.m.) upphandlingsvärde, /år. Helalivet omsorg AB Frösunda

Läs mer

The new EMCCD all-sky imaging spectroradiometer at SGO

The new EMCCD all-sky imaging spectroradiometer at SGO The new EMCCD all-sky imaging spectroradiometer at SGO Carl-Fredrik Enell 1, Tero Raita 1, Sanna Mäkinen 2, Noora Partamies 2, Mikko Syrjäsuo 2, Kirsti Kauristie 2 2 Finnish Meteorological Institute, Helsinki

Läs mer

Hur mår Stockholms skolor?

Hur mår Stockholms skolor? Rapport nr 3 2008 Hur mår Stockholms skolor? En granskning av det ekonomiska läget i Stockholms skolor 1 1. Förutsättningar i budget för 2007 Skolan är nog den största vinnaren, säger finansborgarrådet

Läs mer

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND SAMT INTRODUKTIONSERSÄTTNING

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND SAMT INTRODUKTIONSERSÄTTNING STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND SAMT INTRODUKTIONSERSÄTTNING Mars och preliminära uppgifter för april 211 Soc 211:4 211-5-4 Eva Ahlgren 8-58 35 55 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS-

Läs mer

Odenplan, delar av Sveavägen, Odengatan, N Drottninggatan Bostad. Valhallavägen, Östermalmsgatan Bostad. Vasaparken, Sabbatsberg, Tegnerlunden Bostad

Odenplan, delar av Sveavägen, Odengatan, N Drottninggatan Bostad. Valhallavägen, Östermalmsgatan Bostad. Vasaparken, Sabbatsberg, Tegnerlunden Bostad Sida: 1 ( 19 ) 0101 0180136 Norra Djurgården 0180138 Hjorthagen, Albano 0180140 Gärdet 0180141 Askrikegatan 0180142 Frihamnen 0180144 Södra Djurgården 0180146 Djurgårdsstaden 0180148 Norrtull 0180150 Norra

Läs mer

Stockholmsenkäten 2016

Stockholmsenkäten 2016 Stockholmsenkäten 16 Temarapport Droger och spel Gymnasieskolan år 2 The Capital of Scandinavia Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Områdesindelning för LSS-hälsan i Stockholms stad

Områdesindelning för LSS-hälsan i Stockholms stad Områdesindelning för LSS-hälsan i Stockholms stad 1. Kista Borgarfjordsgatan Dovregatan 4 Dovregatan 10-12 Helsingörsgatan 48 Kista Allé väg 37 Köpenhamnsgatan 16 Limfjordsgränd 6-7 Senior 1 Senior 2 Tönsbergsgatan

Läs mer

av grundvattnet E4 Förbifart Stockholm

av grundvattnet E4 Förbifart Stockholm d d y k s h c o n a k r e v å P av grundvattnet E4 Förbifart Stockholm Förbifart Stockholm och grundvattnet Förbifart Stockholm är en ny sträcka för E4 väster om Stockholm. Den ska binda samman de norra

Läs mer

Grön BoStad Stockholm

Grön BoStad Stockholm Grön BoStad Stockholm samverkan för hållbar stadsutveckling 1 17/05/2017 Grön BoStad Stockholm Flerbostadshus till fast pris! Ett färdigt alternativ för kompletteringsbebyggelse i 2 4 våningar SABOs Kombohus

Läs mer

Enkätundersökning 2012 Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm. Huvudrapport Hela staden

Enkätundersökning 2012 Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm. Huvudrapport Hela staden Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm Huvudrapport Hela staden OM UNDERSÖKNINGEN Bakgrund och syfte Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens familjedaghem/pedagogiska

Läs mer

Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1

Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1 2014-12-11 Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1 STATISTIKGRUPPENS DELRAPPORT BASERAD PÅ HYRESGÄST- FÖRENINGENS HYRESDATABAS INLEDNING... 3 INNERSTAD, INRE YTTERSTAD, YTTRE YTTERSTAD... 4 STADSDELAR...

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014

Stockholmsenkäten 2014 Stockholmsenkäten 14 Temarapport Droger och spel Grundskolan årskurs 9 The Capital of Scandinavia Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer

Läs mer

Uppföljning av resursfördelningsmodell för ekonomiskt bistånd

Uppföljning av resursfördelningsmodell för ekonomiskt bistånd Utlåtande 2009: RI (Dnr 325-2777/2006) Uppföljning av resursfördelningsmodell för ekonomiskt bistånd Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Uppföljning av resursfördelningssystemet

Läs mer

Stockholmsenkäten 2016

Stockholmsenkäten 2016 Stockholmsenkäten 21 Temarapport Droger och spel Grundskolan årskurs 9 The Capital of Scandinavia Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer

Läs mer

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING:

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Befolkningsöversikt 2008 S 2009:07 2009-07-01 Frida Saarinen 08-508 35 004 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt

Läs mer

Ekologisk kompensation Gröna investeringar. 18 okt 2011 Elisabet Elfström Stockholm Stad Exploateringskontoret

Ekologisk kompensation Gröna investeringar. 18 okt 2011 Elisabet Elfström Stockholm Stad Exploateringskontoret Ekologisk kompensation Gröna investeringar 18 okt 2011 Elisabet Elfström Stockholm Stad Exploateringskontoret År 2025 1000 000 stockholmare =50 nya/dag Budget 2012 och inriktning 2013 och 2014 2011-10-12

Läs mer

Tunnelbana Kungsträdgården Nacka C Gullmarsplan och söderort

Tunnelbana Kungsträdgården Nacka C Gullmarsplan och söderort Tunnelbana Kungsträdgården Nacka C Gullmarsplan och söderort beskrivning av planläggning och prövning Här hittar du information om hur projektet kommer att planläggas och prövas, när du kan påverka samt

Läs mer

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2011, men även en del jämförelser

Läs mer

Stockholmsmodellen. Projektgruppens förslag 15 maj 2009

Stockholmsmodellen. Projektgruppens förslag 15 maj 2009 Stockholmsmodellen Projektgruppens förslag 15 maj 2009 1. Därför behövs en ny modell Hyreskommittén i Stockholm konstaterade redan i en rapport från 2003 att hyresstrukturen i Stockholm inte präglas av

Läs mer

STATISTIK OM. Allmänna val: Val Resultat och analys av Stockholmsvalen 2010

STATISTIK OM. Allmänna val: Val Resultat och analys av Stockholmsvalen 2010 STATISTIK OM STHLM Allmänna val: Val 2010 Resultat och analys av Stockholmsvalen 2010 S 2010:11 2010-11-30 Petter Frizén 08-508 35 063 och Charles Sandström 08-508 35 049 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH

Läs mer