Lagerrensning sista chansen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.stockholmsvanstern.se Lagerrensning sista chansen"

Transkript

1 Lagerrensning sista chansen En bostadspolitisk rapport av Edvin S. Frid, beställd av Stockholmsvänstern, september 212

2

3 Innehållsförteckning Ingen valfrihet utan tjock plånbok... 4 Introduktion... 5 Bromma stadsdelsområde... 6 Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsområde...24 Farsta stadsdelsområde...34 Hägersten-Liljeholmen stadsdelsområde...42 Hässelby-Vällingby stadsdelsområde Kungsholmen stadsdelsområde...6 Norrmalm stadsdelsområde Rinkeby-Kista stadsdelsområde...78 Skarpnäck stadsdelsområde Skärholmen stadsdelsområde Spånga-Tensta stadsdelsområde... 1 Södermalm stadsdelsområde Älvsjö stadsdelsområde Östermalm stadsdelsområde Stockholm totalt Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 3

4 Ingen valfrihet utan tjock plånbok I 124 av 132 stadsdelar ökar bostadsrätternas andel av lägenheterna. Hyresrätterna minskar drastiskt. Den kraftigaste minskningen märks bland de allmännyttiga lägenheterna. Ombildningar till bostadsrätter, utförsäljning av kommunala bostäder till privata ägare och kontinuerliga hyreshöjningar skapar en svårt segregerad stad. Många Stockholmare tvingas redan idag att flytta ifrån sin stad. De har inte råd att bo kvar. Stockholm är på väg att bli en stad där bara välbärgade människor kan bo. Det visar Edvin S Frids rapport, som har kartlagt utvecklingen i Stockholms alla stadsdelar. Högeralliansen blåljuger när de säger att de vill bygga en blandad stad. Människor med låg inkomst och verksamheter som används av de som inte har pengar, tvingas bort. Vi vill ha en annan stad. Därför har vi en helt annan politik för Stockholm. Vi tror att en stad med många hyreslägenheter med överkomliga hyror gör människor fria och kreativa. Man ska kunna flytta mellan små och stora lägenheter när livsvillkoren ändras, utan att behöva oroa sig för om man har råd med hyran eller om man ska tvingas betala miljonbelopp för att köpa en bostad. Ann-Margarethe Livh (V) oppositionsledare i Stockholms stad 4 Lagerrensning sista chansen

5 Introduktion På uppdrag av Vänsterpartiet i Stockholms stad har undertecknad utrett situationen på Stockholm stads bostadsmarknad, speciellt med avseende på fördelningen mellan olika ägarformer i befintliga och planerade bostäder. Den borgerliga alliansen hävdar ofta i debatten att en blandad stad är att föredra ur sociala och kulturella aspekter. Föreliggande rapport tar således ett samlat grepp om vilken utveckling av bostadssituationen som skett i Stockholms stads alla stadsdelar, mellan 199 och 211. Dessutom redogörs för pågående planarbeten och i vilken mån de kan komma att förändra nivån mellan ägandeformerna eller om de stärker existerande obalanserade förhållanden. Sammanfattningsvis presenterar rapporten en kraftig glidning till förmån för bostadsrätter, vars andel av lägenhetsbeståndet har ökat i 124 av 132 stadsdelar och bara minskat i tre. Vid en kontroll av pågående planarbeten visar det sig att 62,3 procent av de planerade lägenheterna består av bostadsrätter. Utvecklingen har således varit ensidig, och framtiden visar inga tecken på förändring. I rapporten används när det gäller medelinkomstnivåer siffror från Det var vid rapportens tillkomst de färskaste uppgifter som fanns att tillgå. När det gäller bostadsbestånd är det 211 års bestånd som avses. 2 Uppgifterna om pågående planarbeten är insamlade under våren I de fall inga eller mycket få förekommer i stadsdelarna kommenteras detta inte. Ej heller kommenteras inkomstnivåerna om de är mycket nära stadens och/eller stadsdelsområdets. I lägenhetsbeståndet exkluderas studentlägenheter, serviceboenden och dylikt. Detta på grund av att sådana bostäder inte medtas i USK/SWECO:s statistik. Bland pågående planarbeten är däremot studentbostäder med, eftersom uppgifter om detta finns tillgängligt i Stockholms stads statistik. Kommentarer om vilka bostäder som är till för studenter återfinns i medföljande appendix. För Vänsterpartiet i Stockholms stad Edvin S. Frid Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 5

6 Bromma stadsdelsområde Stadsdelen totalt Bromma stadsdelsområde Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er Allmänny6a För tjugo år sedan utgjorde allmännyttan ungefär en tredjedel av bostadsbeståndet i flerbostadshus. År 211 var den siffran nere på 17,5 procent nästan hälften så stor andel. Efter att de nu pågående planarbetena och byggnationerna står klara kommer den andelen bestå. Någon utjämning av ägandeformerna planeras alltså inte inom överskådlig tid. Av den anledningen var den nu förestående försäljningen av 1382 allmännyttiga lägenheter oväntad. Efter försäljningen kommer de allmännyttiga hyresrätterna uppgå till 11,7 procent av de existerande lägenheterna. Inom stadsdelsområdet återfinns dessutom ett bytande antal, nästan 8 stycken. De utgör ungefär en fjärdedel av det samlade bostadsbeståndet och i många stadsdelar utgör de mångt mer än så. Medelinkomsten i Bromma stadsdelsområde ligger ungefär 7 kronor högre än i staden som helhet. I kombination med en relativt ensidig satsning på bostadsrätter riskerar detta att cementera och stärka den segregation som redan nu kan påvisas i området. 6 Lagerrensning sista chansen

7 Bromma Abrahamsberg Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er Allmänny6a I Abrahamsberg har allmännyttan varit svag under hela den undersökta perioden. Ett ganska stort antal bostadsrätter har tillkommit. Detta har skett dels genom ombildningar av privata hyresrätter och dels genom nyproduktion. För tillfället byggs 6 bostadsrätter och inga hyresrätter. Det finns inga i stadsdelen och medelinkomsten ligger en bit under stadens nivå Beckomberga Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er 1 15 Allmänny6a I Beckomberga dominerade tidigare allmännyttan. Under perioden har dock stora tillskott av lägenheter skett. Dessa har nästan uteslutande varit bostadsrätter vilket har förändrat balansen helt. Även de bostäder som nu är under byggnation är bostadsrätter. I området finns också 217. Blackeberg Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er 97 3 Privata hyresrä6er Allmänny6a Blackeberg dominerades tidigare av allmännyttan. Genom kraftig utförsäljning och viss nyproduktion har detta förändrats. Fortfarande utgörs dock nästan hälften av bostadsbeståndet av allmännytta. Rådande fördelning kommer dock att förändras om den förestående försäljningen blir verklighet. Om de juridiska turerna inte sätter stopp för det kommer ytterligare allmännyttiga lägenheter att säljas i stadsdelen, vilket kommer att medföra att allmännyttans andel av lägenhetsbeståndet sjunker ännu mera. Medelinkomsten är under 25 kronor, vilket är drygt 75 kronor under medelnivån i Stockholm. Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 7

8 Bromma Mariehäll Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er Allmänny6a Mariehäll dominerades år 199 av privata hyresrätter. Nu är istället bostadsrätten den vanligaste boendeformen. Denna utveckling kommer ytterligare att förstärkas med de byggnationer som är på väg att färdigställas, detta trots en ovanligt stor satsning på allmännytta i Mariehäll. Noteras måste dock att ett antal av allmännyttans lägenheter sannolikt kommer att säljas till ett privat fastighetsbolag, vilket försvagar allmännyttans ställning Norra Ängby Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er Allmänny6a 1 11 Norra Ängby var år 199 en stadsdel med ganska jämn spridning av förvaltningsformer bland lägenheterna. År 211 var dock all allmännytta såld och trots att 11 nya allmännyttiga lägenheter planeras kommer den privata dominansen av stadsdelen att bestå. I stadsdelen finns dessutom nästan 1 5, vilkas dominans sannolikt är kopplat till stadsdelens höga medelinkomst. Invånarna i Norra Ängby tjänar i snitt runt 1 kronor mer varje år än vad en genomsnittlig stockholmare gör Riksby Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er Allmänny6a Riksby är en stadsdel som år 199 hade ungefär lika många hyresrätter som bostadsrätter. År 211 har detta förhållande kraftigt förändrats, till förmån för bostadsrätter. Detta har skett utan någon större nyproduktion och främst genom utförsäljning av allmännytta. Alla nybyggnationer är bostadsrätter. 8 Lagerrensning sista chansen

9 Bromma Ulvsunda industriområde Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er Allmänny6a Ulvsunda industriområde är ytterligare ett område som gått från en ganska liten övervikt av bostadsrätter till en massiv sådan. I Ulvsunda industriområde finns knappt några och medelinkomsten ligger en bit under stadens genomsnitt. Åkeshov Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er 2 1 Allmänny6a Åkeshov har gått från att vara dominerat av allmännytta till en två tredjedels dominans av bostadsrätter. Även nyproduktionen utgörs främst av bostadsrätter, vilket cementerar den bristande jämvikten. Medelinkomsten är klart under stadens genomsnitt, och en bra bit under stadsdelsområdets. Det finns mycket få i området Åkeslund Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er Allmänny6a Åkeslund är en stadsdel där hyresrätter tidigare utgjort merparten av lägenhetsbeståndet. När den planerade nyproduktionen är färdigställd kommer istället två tredjedelar av lägenheterna i stadsdelen att vara bostadsrätter. Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 9

10 Bromma Alvik Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er Allmänny6a 6 12 Som flera andra stadsdelar i Bromma stadsdelsområde har Alvik tidigare främst präglats av hyresrätter, privata i det här fallet. I området planeras för närvarande omfattande nyproduktion, vilken nästan uteslutande består av bostadsrätter. Långt över halva lägenhetsbeståndet kommer att bestå av bostadsrätter om alla planerade nybyggnationer färdigställs. Det finns endast ett mindre antal i Alvik. Medelinkomsten är i nivå med stadsdelsområdet och följaktligen betydligt högre än för hela staden Nockeby Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er Allmänny6a 6 I Nockeby kommer det att finnas ungefär lika många bostadsrätter som privata hyresrätter när pågående och planerade nybyggnationer står klara. Planerade byggen av allmännyttiga lägenheter saknas. I området finns nära 6 vilket förstärker det privatas dominans. Medelinkomsten på kronor om året är nära dubbelt så hög som Stockholms stads genomsnitt Smedslä(en Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er Allmänny6a 3 I Smedslätten finns inte en ända allmännyttig lägenhet. Fördelningen mellan privata hyresrätter och bostadsrätter är relativt jämn. Smedslätten är i huvudsak dominerat av de 539 som utgör majoriteten av bostadsbeståndet. Medelinkomsten i området är kronor per år, vilket är bland stadens högsta. 1 Lagerrensning sista chansen

11 Bromma Stora mossen Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er 3 26 Privata hyresrä6er Allmänny6a 6 Även i Stora Mossen lyser allmännyttan numera med sin frånvaro. Lägenhetsbeståndet domineras av privata hyresrätter. Nästan två tredjedelar av den sammanlagda bebyggelsen i Stora mossen består av de 347 som finns här. Den årliga medelinkomsten är mycket hög, 69 1 kronor. Traneberg Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er Allmänny6a Traneberg domineras av bostadsrätter. Det sammanlagda beståndet av hyresrätter är mindre än antalet bostadsrätter, en proportion som kvarstår även efter de byggen som nu planeras, vilka ej inkluderar någon allmännytta. Medelinkomsten i stadsdelen är i nivå med stadens, men en bit under Bromma stadsdelsområde. Ulvsunda Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er Allmänny6a Efter att tidigare ha varit dominerat av privata hyresrätter har Ulvsunda kommit att få alltfler bostadsrätter. Inräknat de nu planerade byggena kommer bostadsrätterna att vara ungefär lika många som de privata och allmännyttiga hyresrätterna tillsammans. Om den försäljning av allmännytta som nu planeras i Ulvsunda kommer andelen allmännytta sjunka ytterligare. Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 11

12 Bromma Följande bostadsområden har mycket små lägenhetsbestånd, varför fördelningen av förvaltningsformer i dem inte är lika intressant. Noteras kan dock att samtliga helt saknar allmännyttiga hyresrätter Bromma kyrka Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er 24 Privata hyresrä6er 6 27 Allmänny6a 3 Bromma kyrka har få lägenheter men desto fler, vilka utgör hela 93,6 procent av det samlade bostadsbeståndet i stadsdelen. Detta gör Bromma kyrka till en av Stockholms stads mest segregerade stadsdelar när det kommer till boendeform. Medelinkomsten på kronor om året ligger långt över både stadsdelsområdets och stadens nivå Bällsta Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er Allmänny6a I ovanstående stapeldiagram syns inte de 24 som dominerar den relativt lilla stadsdelen Bällsta. 12 Lagerrensning sista chansen

13 Bromma Eneby Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er Allmänny6a I likaledes lilla stadsdelen Eneby dominerar också en. Hela 94,2 procent av bostadsbeståndet är. Medelinkomsten är i nivå med stadsdelsområdet och alltså betydligt över stadens. Södra Ängby Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er 48 Privata hyresrä6er 21 4 Allmänny6a Även i Södra Ängby döljs det stora antalet i stapeldiagrammet. Området består till 9,3 procent av villor och radhus. Detta motsvaras som oftast av en hög medelinkomst kronor per år är nära det dubbla jämfört med stadens nivå. Höglandet Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er 58 Privata hyresrä6er Allmänny6a 1 I Höglandet upprepas mönstret från övriga stadsdelar med få lägenheter. Småhusen motsvarar 78 procent av bostadsbeståndet och medelinkomsten på kronor motsvarar 217 procent av medelnivån i Stockholms stad. Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 13

14 Bromma Olovslund Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er 3 1 Allmänny6a I Olovslund finns endast en (1) lägenhet. Däremot finns här 189. Medelinkomsten är kronor per år. 225 Ålsten Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er Allmänny6a Även Ålsten saknar helt allmännytta. Området inrymmer däremot 95, vilket utgör 8,4 procent av bostadsbeståndet. Medelinkomsten på kronor är som i de flesta villa- och radhusdominerade långt över den som är normal för staden i sin helhet. Äppelviken Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er Allmänny6a I Äppelviken, slutligen, finns 653. Detta motsvarar 62,3 procent av alla bostäder i området. Även här är medelinkomsten hög, i detta fall kronor. 14 Lagerrensning sista chansen

15 Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 15

16 Bromma stadsdelsområde Nuvarande bestånd Förändring Sammanlagd Allmän- Privata Bostads- Totalt Allmän- Privata Bostads- Totalt Småhus nytta hyresrätter* rätter bostäder nytta hyresrätter* rätter förändring BROMMA SDO Antal Antal ,6 43,8 22,7 1, ,5 31,8 5,7 1, 24,9-16,1-12, 28, 2,6 BROMMA Abrahamsberg Antal Antal ,1 86,6 6,3 1, 211 5,7 59,2 35,2 1,1, -1,4-27,4 28,9 16,7 Beckomberga Antal Antal ,6,4 1, ,6 8,4 75 1, 14,8-83, 8, 75, 399,2 Blackeberg Antal Antal ,9 4,1 1, ,4 25,1 25,5 1, 2,8-46,5 21, 25,5 22,8 Bromma kyrka Antal Antal ,8 95,2 1, ,9 47,1 1, 93,6-4,8-42,3 47,1-19, Bällsta Antal Antal ,3 27,7 1, ,2 44,8 1, 89,2, -17,1 17,1-38,3 Eneby Antal Antal , , 94,2,,, -77,3

17 Befolkningstäthet Landareal, Befolkningsmängd Befolkning/ hektar hektar Medelinkomst 2-64 år 21 Allmän- nytta Privata hyresrätter* Hyresrätt, oklar förvaltare Pågående planarbeten Ospec. Bostadsförvaltn.- rätter form Småhus Diarienr Totalt Kommentar , , , Stockholm bygger Stockholm bygger Stockholm bygger , , , ,

18 Bromma stadsdelsområde, fortsättning Mariehäll Antal Antal , ,2 1, ,1 27,1 55,8 1, 1, 5,3-39,9 34,6 124,5 Norra Ängby Antal Antal ,3 31,6 25,1 1, ,9 52,1 1, 69,6-43,3 16,3 27, 174,9 Riksby Antal Antal ,7 14,7 54,6 1, ,5 12, ,9 1,5-17,2-2,3 19,4 5,2 Södra Ängby Antal Antal ,7 92,3 1 9,3-17,2-2,3 19,4 5,2 Ulvsunda Industriområde Antal Antal ,6 18,3 47,1 1, ,3 22,7 66 1,,1-23,3 4,4 18,9 12,4 Åkeshov Antal Antal ,7,4 28,9 1, ,2,2 66,6 1,,8-37,5 -,2 37,7,8 Åkeslund Antal Antal ,5 59,2 1,3 1, ,2 26,2 54,6 1,,1-11,3-33, 44,3 1,8

19 , Två hyreshus rivs för att ge plats åt de nya. Nettoeffekt okänd , jagvillhabostad.nu , , , , , Stockholm bygger

20 Bromma stadsdelsområde, fortsättning Alvik Antal Antal ,9 69,6 29,5 1, ,4 42,6 1, 6,3 -,9-12,2 13,1 1, Höglandet Antal Antal ,9 84,1 1, ,1 56,9 1, 78, -15,9-41, 56,9 61,9 Nockeby Antal Antal ,8 17,2 1, 211,9 43,8 55,4 1,1 47,,9-39, 38,2 1,9 Nockebyhov Antal Antal ,8 74,5,7 1, ,2 66 9,8 1, 39,7 -,6-8,5 9,1-11,7 Olovslund Antal Antal , , 99,5,,, -66,7 Smedslätten Antal Antal ,8 56,8 42,4 1, ,8 5,2 1, 56,7 -,8-7, 7,8 12, Stora Mossen Antal Antal ,7 93, 2,3 1, 211, 77,8 22,2 1, 74,8 -,8-7, 7,8 12, Traneberg Antal Antal ,3 54,2 29,5 1, 211 8,7 35,8 55,5 1,,7-7,6-18,4 26, 7,1

21 , stu- dentbos- täder , , BR planeras , , , , ,

22 Bromma stadsdelsområde, fortsättning Ulvsunda Antal Antal ,9 65,3 7,8 1, ,9 4,3 4,8 1, 22,2-8, -25, 33, 18,2 Ålsten Antal Antal ,1 62,9 1, ,5 8,5 1, 8,4, -17,6 17,6 7,3 Äppelviken Antal Antal ,4 27,6 1, ,5 62,5 1, 62,3, -34,9 34,9 1,8 TOTAL

23 , , , , 66976,

24 Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsområde Stasdelsområdet totalt Enskede- Årsta- Vantör stadsdelsområde Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er Allmänny6a I stadsdelsområdet Enskede-Årsta-Vantör har en omställning inom bostadsmarknaden under de senaste tjugo åren inneburit att andelen bostadsrätter mer än fördubblats. Bostadsrättslägenheterna utgör nu drygt 5 procent av lägenhetsbeståndet. Samtidigt har både privata men framför allt allmännyttiga hyresrätter minskat både i absoluta tal och i andelsmässiga. Den nybyggnation som är igång eller planeras förstärker den utveckling som skett. Stadsdelsområdet är i sig mycket mångfacetterat, vilket nedanstående stadsdelsstudier kommer att visa. Påfallande är att det är vanligare att hyresrättstäta områden blandas upp med bostadsrätter, än tvärtom. I bostadsrättstäta områden planeras inte några större nybyggnationer av hyresrätter, varken privata eller allmännyttiga. Efter att datainsamlingen avlutats beslutade den borgerliga majoriteten i Stockholms stad att sälja 1172 allmännyttiga lägenheter i Hagsätra. Då affären är polisanmäld räknas dessa ännu inte in i statistiken. Om affären går igenom kommer allmännyttan i området att bli ännu svagare i förhållande till de andra förvaltningsformerna. I stadsdelsområdet når medelinkomsterna inte upp till Stockholms stads nivå, vilken ligger nära 4 kronor högre. Invånarna i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde tjänar alltså i genomsnitt 29 9 kronor om året. Precis som i övriga stadsdelsområden finns det stora skillnader i inkomst mellan olika stadsdelar. I stadsdelsområdet ingår också nära 5, vilka utgör 11 procent av det sammantagna bostadsbeståndet. Dessa finns företrädesvis i Stureby, Örby och Gamla Enskede. 24 Lagerrensning sista chansen

25 Enskede-Årsta-Vantör Östberga Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er 72 Allmänny6a I Östberga har utvecklingen av andelen bostadsrätter varit anmärkningsvärd under perioden. De privata hyresrätterna har tidigare inte varit särskilt många men är nu helt utraderade. De allmännyttiga bostäderna var talrika på 9-talet för att sedan vara nästan helt försvunna år 211. Både allmännyttiga och privata hyresrätter har alltså sålts under perioden, medan nybyggnationerna i huvudsak verkar ha varit bostadsrätter. Medelinkomsten på kronor ligger långt under stadens genomsnitt. Bandhagen Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er Allmänny6a I Bandhagen har ett stort antal allmännyttiga hyresrätter sålts, samtidigt som nyproduktion gjort att nettoantalet förblivit ungefär detsamma. Här finns en ovanligt stor andel hyresrätter. Fördelningen mellan de tre förvaltningsformerna kommer efter planerad nyproduktion vara ganska jämn. Den årliga medelinkomsten (25 1 kronor) ligger drygt 77 kronor under genomsnittet för staden Högdalen Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er Allmänny6a I Högdalen har ungefär en tredjedel av allmännyttan avyttras på något sätt. Samtidigt har både de privata hyresrätterna och bostadsrätterna ökat i antal. Sammantaget har antalet lägenheter inte ökat nämnvärt. Stadsdelen har nu ungefär lika stor andel av de tre förvaltningsformerna. Även i Högdalen ligger medelinkomsten en bra bit under stadens och stadsdelsområdets genomsnitt. Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 25

26 Enskede-Årsta-Vantör Rågsved Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er Allmänny6a I Rågsved dominerar ännu hyresrätterna. Omfattande försäljningar av allmännyttan och en viss nyproduktion av bostadsrätter och hyresrätter har dock skett under perioden. Någon större nyproduktion har ej förekommit. Medelinkomsten i Rågsved är bland de lägsta i Stockholms stad, med en genomsnittlig inkomst som ligger ungefär 125 kronor under staden som helhet. Här finns inga. Stureby Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er Allmänny6a Stureby domineras idag av bostadsrätter, efter att under det tidiga nittiotalet haft en relativt jämn fördelning mellan förvaltningsformerna. I övrigt finns det främst villor i området (drygt 1 stycken), vilket gör att de allmänna tillgångarna sammantaget är svaga. Medelinkomsten i Stureby ligger på kronor vilket är drygt 1 kronor högre än stadens genomsnitt. Summan är dessutom mer än dubbelt så hög som i exempelvis Rågsved. Örby Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er Allmänny6a Örby är en liten stadsdel där lägenhetsbeståndet inte verkar ha inkluderat någon allmännytta under perioden. I övrigt har bostadsrätterna blivit fler under de senaste tjugo åren och utgör nu merparten av beståndet i flerbostadshus. Området inhyser i övrigt främst villor, det finns 1238 här vilka utgör 61,8 procent av bostadsbeståndet. Medelinkomsten är högre än genomsnittet för både staden och stadsdelsområdet. 26 Lagerrensning sista chansen

27 Enskede-Årsta-Vantör Hagsätra Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er Allmänny6a Siffrorna i Hagsätra inkluderar inte den aktuella försäljningen av alla lokala allmännyttiga lägenheter. Beslutet är överklagat och förändringen syns därför inte i diagrammet. Med en försäljning av allmännyttan kommer jämvikten att förändras från en jämn fördelning mellan förvaltningsformerna, till en tung övervikt för privata hyresrätter. Medelinkomsterna på kronor ligger långt under stadens genomsnitt Enskedefältet Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er 13 6 Allmänny6a Enskedefältet är ett av stadsdelsområdets mest segregerade områden med en medelinkomst som är långt över snittet för staden. Invånarna här tjänar drygt 1 kronor mer än stadens genomsnitt. Med i diagrammet finns inte, men i stadsdelen finns över 4 villor och radhus. Vad gäller det måttliga lägenhetsbestånd som finns i stadsdelen så domineras det helt av allmännytta Enskede gård Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er Allmänny6a I Enskede gård har det allmännyttiga bostadsbeståndet i stort sett kvarstått under perioden. Bostadsrätterna har ökat, delvis på privata hyresrätters bekostnad. Ett för stadsdelen sett ganska stort nybyggnadsprojekt beräknas ge 12 nya bostadsrätter. Området präglas av ett stort antal villor. Inkomstsnittet ligger strax över stadens medelvärde. Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 27

28 Enskede-Årsta-Vantör Johanneshov Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er Allmänny6a År 199 bodde den typiska Johanneshovsbon i en privat hyresrätt. De privatägda hyresrättslägenheterna är än idag den vanligaste boendeformen men bostadsrättslägenheterna har mer än fördubblats under undersökningsperioden. Redan för tjugo år sedan var de allmännyttiga lägenheterna få i området men utförsäljningar har ytterligare minskat antalet. Medelinkomsten är något lägre än genomsnittet för staden. Förutom lägenheterna som redovisas i stapeldiagrammet finns det nästan 5 i området. Årsta Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er Allmänny6a För tjugo år sedan hade Årsta ungefärligen jämnstora andelar av de olika förvaltningsformerna. År 211 har situationen kraftigt förändrats. Bostadsrätterna dominerar totalt och en viss satsning på allmännytta följs samtidigt av en ännu större byggnation av bostadsrätter. Den totala balansen kommer alltså inte att förändras genom de föreslagna byggnationerna. Beståndet av både privat och gemensamt ägda hyresrätter har i det närmaste halverats. Ombildningarna genomfördes relativt nyligen och medelinkomsterna är i nivå med övriga Stockholms. När dessa nya bostadsrätter kommer ut på bostadsmarknaden kommer området i lägre grad vara tillgängligt för låginkomsttagare, varför segregationen kan väntas tillta. 28 Lagerrensning sista chansen

29 Enskede-Årsta-Vantör Dalen Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er 947 Privata hyresrä6er Allmänny6a Stadsdelen Dalen dominerades tidigare helt av allmännyttiga hyresrätter. Detta förhållande har dock ändrats och numera är de flesta lägenheterna bostadsrätter. Medelinkomsten på kronor är relativt låg jämfört med stadens genomsnitt på kronor. Gamla Enskede (utom Dalen) Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er Allmänny6a I Gamla Enskede (utom Dalen) var fördelningen mellan de tre förvaltningsformerna år 199 relativt jämn. Det har tjugo år senare förändrats grundligt. Numera dominerar bostadsrätterna kraftigt, varför det ur balanssynpunkt ter sig märkligt att de enda nybyggnationer som planeras också är bostadsrätter. Medelinkomsten ligger en liten bit över stadens genomsnitt och här finns förutom lägenheter också nästan 1. I stadsdelen Blåsut är antalet lägenheter och så få att statistiken skulle kunna medföra risk för identifikation av enskilda hushåll. Därför finns denna inte med i materialet. Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 29

30 Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsområde Nuvarande bestånd Förändring Allmän- nytta Privata hyresvärdar* Bostads- rätter Totalt Småhus Totalt bostäder Allmän- nytta Privata hyresvärdar* Bostads- rätter Sammanla förändrin ENSKEDE-ÅRSTA- VANTÖR SDO ENSKEDE-ÅRSTA- VANTÖR Antal Antal , 31,2 26,7 99, ,7 25,5 5,8 1, 11, -18,3-5,7 24,1 8,7 Östberga Antal Antal ,4 3,5 41,1 1, 211 7,5 92,5 1,,4-47,9-3,5 51,4 16,1 Bandhagen Antal Antal ,6 43,9 18,5 1, ,6 38, ,2 3,5-5, -5,3 9,5 15,6 Högdalen Antal Antal ,1 27,9 1, 211 3,9 35,9 33,2 1, 5,8-2,1 14,8 5,3 4,7 Rågsved Antal Antal ,5 13,8 8,7 1, 211 5,3 28,7 21 1,, -27,2 14,9 12,3 5,4 Stureby Antal Antal ,4 3,8 28,8 1, ,6 13,2 53,2 1, 32,7-6,8-17,6 24,4 1,4 Örby Antal Antal ,6 39,4 1, ,7 56,3 1, 61,8, -16,9 16,9 9,4 Hagsätra Antal Antal ,8 24,3 1, ,6 31,8 36,6 1, 6,6-6,4-6, 12,3 13,5 Enskedefältet Antal Antal ,9 12,1 1, ,2 5,8 1, 79,6 6,3-6,3, -3,7 Enskede Gård Antal Antal ,4 3,2 18,4 1, ,3 19,3 29,3 99,9 35,3 -,1-1,9 1,9 6,3

31 gd g Befolkningstäthet Landareal, Befolkningsmängd Befolkning/ hektar hektar Medelinkomst 2-64 år 21 Allmän- nytta Privata hyresvärdar* Hyresrätt, oklar förvaltare Pågående planarbeten Ospec. Bostadsförvaltn.- Småhus Diarienr Totalt Kommentar rätter form , , , , , , , , , ,

32 Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsområde, fortsättning Johanneshov Antal Antal ,2 7 19,7 99, ,4 51,8 43,8 1,,9-5,8-18,2 24,1 4,9 Årsta Antal Antal ,4 28,9 41,7 1, ,1 13,4 73,5 1,,4-16,3-15,5 31,8 11,3 Blåsut Antal Antal , ,.. Dalen Antal Antal , ,6 65,4 1,, -65,4, 65,4-14,2 Gamla Enskede (utom Dalen) Antal Antal ,6 4,1 35,4 1, ,8 27,7 67,5 1, 33,8-19,8-12,4 32,1,1 TOTAL

33 , , ,7.. (Se nedan.) (Inklusive Dalen) , , 91752,

34 Farsta stadsdelsområde Stadsdelsområdet totalt Farsta Stadsdelsområde Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er Allmänny6a Farsta är det stadsdelsområde i Stockholm som har störst andel allmännytta, med ungefär halva lägenhetsbeståndet. De privata hyresrätternas andel är däremot ganska liten. Sammantaget innebär detta att fördelningen av förvaltningsformer är relativt jämn mellan privat och gemensamt ägda lägenheter. Bostadsrätterna står för omkring 36 procent av lägenhetsbeståndet. Det finns dessutom relativt många i stadsdelsområdet vilka utgör 17,5 procent av det sammanlagda bostadsbeståndet. Medelinkomsten i stadsdelsområdet är kronor att jämföra med Stockholms stads medelvärde på kronor om året. 34 Lagerrensning sista chansen

35 Farsta Fagersjö Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er 18 Privata hyresrä6er 2 Allmänny6a Stadsdelen Fagersjös lägenhetsbestånd består nästan uteslutande av allmännyttiga hyresrätter och har gjort så under hela perioden. Området inrymmer även 173, vilka utgör 17,3 procent av det samlade bostadsbeståndet. Medelinkomsten på 237 kronor om året ligger långt under genomsnittet för både stadsdelsområdet och för Stockholms stad. Farsta Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er Allmänny6a I stadsdelen Farsta har antalet allmännyttiga hyresrätter varit nästan konstant över perioden. Den stora förändringen är bostadsrätternas antal, som nu är något större än allmännyttan. De privata hyresrätternas andel är ganska liten i stadsdelen. Området omfattar även 68 radhus och villor. Medelinkomsten i Farsta är kronor Farsta strand Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er 4 49 Allmänny6a Farsta strand har sett ett visst tillskott av lägenheter under perioden. Andelsmässigt har bostadsrätterna ökat och allmännyttan minskat. Än så länge är dock allmännyttans andel klart störst. Även i Farsta strand finns det, 297 stycken vilka utgör 12,1 procent av alla bostäder i stadsdelen. Medelinkomsten på kronor är drygt 7 kronor under stadens genomsnitt. Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 35

36 Farsta Gubbängen Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er Allmänny6a I Gubbängen finns det ungefär lika många allmännyttiga lägenheter år 211 som det fanns år 199. Skillnaden är att det under perioden tillkommit ganska många bostadsrätter och de utgör nu den största kategorin. Privata hyresrätter har minskat men kompenseras nu av de 92 planerade lägenheter som ska byggas. Sammantaget är ändå förvaltningsformerna relativt lika fördelade Hökarängen Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er Allmänny6a Hökarängen präglas av en mycket hög andel allmännyttiga bostadsrätter. En viss utjämning har skett under perioden men i princip kvarstår samma andelspositioner mellan förvaltningsformerna. Hökarängens invånare har en relativt låg medelinkomst på kronor per år Larsboda Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er 1 Allmänny6a 196 I den något mindre stadsdelen Larsboda dominerar bostadsrätterna helt. Under perioden har en viss inbrytning av allmännytta skett men när den planlagda nyproduktionen står klar, kommer bostadsrätterna stå för 83 procent av lägenhetsbeståndet. Medelinkomst för stadsdelen är kronor, vilket är högt för stadsdelsområdet men fortfarande nästan 3 kronor under stadens genomsnitt. 36 Lagerrensning sista chansen

37 Farsta Sköndal Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er Allmänny6a I Sköndal lyser allmännyttan med sin frånvaro. Lägenhetsbeståndet är istället uppdelat mellan privata ägandeformer. Bostadsrätterna är något fler än de privata hyresrätterna. Till den privata dominansen ska läggas Medelinkomsten är kronor om året, vilket är näst högst i Farsta stadsdelsområde Svedmyra Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er 6 3 Allmänny6a Svedmyra domineras av allmännyttiga lägenheter. Viss nybyggnation av bostadsrätter har skett men även efter ytterligare planerade lägenhetsbyggen, kommer de allmännyttiga bostäderna att stå för drygt 7 procent av lägenhetsbeståndet. Det finns 35 i området. Medelinkomsten är 29 1 kronor Tallkrogen Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er 49 Privata hyresrä6er Allmänny6a Även i Tallkrogen domineras lägenhetsbeståndet kraftigt av de allmännyttiga bostäderna. Efter föreslagen nybyggnation kommer de att stå för 78,5 procent av de befintliga lägenheterna. Förutom lägenheterna finns det 929 i stadsdelen. Tallkrogen har stadsdelsområdets högsta medelinkomster, kronor per år. Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 37

38 Farsta stadsdelsområde Nuvarande bestånd Förändring Allmän- nytta Privata hyresvärdar* Bostads- rätter Totalt Småhus Totalt bostäder Allmän- nytta Privata hyresvärdar* Bostads- rätter Sammanlagd förändring FARSTA SDO Antal Antal FARSTA 199 6,3 18,5 21,2 1, 211 5,1 14,6 35,2 99,9 17,5-1,2-3,9 14, 14,5 Fagersjö Antal Antal ,8,2 1, , 17,3-11,8 -,2 12, 11,9 Farsta Antal Antal ,6 18,8 27,7 1, ,2 12,9 44 1,1 1, -1,4-5,9 16,3 18,5 Farsta Strand Antal Antal ,8,2 25 1, ,9 2,3 41,8 1, 12,1-18,9 2,1 16,8 14,9 Gubbängen Antal Antal ,8 35,4 21,7 99, ,8 23,7 39,5 1, 7,6-6, -11,7 17,8 22,5 Hökarängen Antal Antal ,9 8,5 8,6 1, ,5 13,2 12,3 1, 6,9-8,4 4,7 3,7 6,8 Larsboda Antal Antal ,2 99,8 1, ,,1 2, -,2-19,8 95,4 Sköndal Antal Antal ,6 36,4 1, ,5 54,5 1, 36,1, -18,1 18,1 8,8

39 Befolkningstäthet Landareal, Befolkningsmängd Befolkning/ hektar hektar Medelinkomst 2-64 år 21 Allmän- nytta Privata hyresvärdar* Hyresrätt, oklar förvaltare Pågående planarbeten Ospec. Bostadsförvaltn.- rätter form Småhus Diarienr Totalt Kommentar , , , Stockholm bygger , , Stockholm bygger , Stockholm bygger Stockholm bygger , ,

40 Farsta stadsdelsområde, fortsättning Svedmyra Antal Antal ,4,6 1, ,5,3 22,2 1, 26,9-21,9 -,3 22,2-7,3 Tallkrogen Antal Antal ,3 3,7 1, 211 9,3 3,8 5,9 1, 52,6-6,,1 5,9 2,8 TOTAL

41 , , Student- bostä- der

42 Hägersten-Liljeholmen stadsdelsområde Stadsdelområdet totalt Hägersten- Liljeholmen SDO Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er Allmänny6a I Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde har utvecklingen av lägenhetsbeståndet helt premierat bostadsrätter framför andra förvaltningsformer. Dessa utgör numera en större andel av lägenhetsbeståndet än vad privata och allmännyttiga hyresrätter gör sammantaget. Dessutom domineras nybyggnationen kraftigt av bostadsrätter, något som ytterligare kommer att spä på den ojämna fördelningen. Medelinkomsten i stadsdelsområdet är nästan 3 kronor lägre än stadens genomsnitt. Utöver lägenheter finns det 2 81 i området. Dessa utgör inte mer än drygt sju procent av det totala bostadsbeståndet. 42 Lagerrensning sista chansen

43 Hägersten-Liljeholmen Aspudden Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er Allmänny6a Stadsdelen Aspudden dominerades tidigare av allmännyttiga hyresrätter men bostadsrätterna har nu tagit över. Idag utgör bostadsrättslägenheterna en större andel av lägenhetsbeståndet än vad de privata och allmännyttiga hyresrättslägenheterna gör tillsammans. Ingen större nybyggnation är på gång. I detta område är medelinkomsten kronor om året, vilket är klart under stadens genomsnittliga nivå Gröndal Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er Allmänny6a Någon gång under perioden har förvaltningsformerna antagligen utgjort ungefär lika stora andelar av lägenhetsbeståndet i Gröndal. Efter det har satsningen på bostadsrätter varit överväldigande. Den lilla nybyggnation som sker gör mycket lite för att återställa balansen mellan boendeformerna. Ingen ny allmännytta planeras. Medelinkomsten ligger strax under stadens nivå. Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 43

44 Hägersten-Liljeholmen Hägersten Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er Allmänny6a Stadsdelen Hägersten har länge dominerats av privata aktörer. Allmännyttan var liten redan år 199 och var år 211 ännu mindre. Bostadsrätt är den förvaltningsform som innefattar flest av lägenheterna. I området finns också nästan 1, vilket ytterligare förstärker det privatas dominans. Detta är troligen kopplat till inkomstnivån som ligger på kronor, vilket är högre än nivån för både staden och stadsdelsområdet i övrigt Hägerstensåsen Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er Allmänny6a I Hägerstensåsen dominerar de privata hyresrätterna, även om en ganska stor andel bostadsrätter tillkommit (31,6 procent av lägenhetsbeståndet). De allmännyttiga hyresrätterna är försvinnande få. Det är intressant att notera att en stadsdel som tidigare totalt dominerats av privata hyresrätter endast blandats upp med bostadsrätter. Allmännyttans andel av lägenhetsbeståndet har gått från att ha utgjort 4,5 procent till att år 211 utgöra 1,9 procent. Medelinkomsten i området är endast 2 1 kronor per år, vilket är en av de lägsta nivåerna i hela Stockholm. 1 Lena Magnusson Turner och Roger Andersson (28) Socioekonomiska och demografiska konsekvenser av ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter i Stockholms stad Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet 44 Lagerrensning sista chansen

45 Hägersten-Liljeholmen Liljeholmen Bostadsrä-er Privata hyresrä-er Allmänny-a Liljeholmen har under framför allt de senaste åren präglats av en hög tillväxttakt på lägenheter. I princip alla nytillkomna lägenheter är bostadsrätter och även nyproduktionen domineras kraftigt av bostadsrättslägenheter. Invånarnas medelinkomst på kronor årligen nästan 3 kronor över stadens genomsnittliga nivå. Midsommarkransen Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er Allmänny6a I Midsommarkransen har bostadsrätternas andel successivt ökat och de är nu fler än de privata och allmännyttiga hyresrätterna tillsammans. Den nyproduktion som planeras ändrar inte detta förhållande nämnvärt. Stadsdelsinvånarna tjänar i snitt kronor om året. Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 45

46 Hägersten-Liljeholmen Mälarhöjden Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er 96 7 Allmänny6a 225 I stadsdelen Mälarhöjden är bostadsrätten den vanligaste lägenhetsformen. Om man dessutom betänker att området i övrigt präglas av de 1979 som är uppförda här, kan man konstatera att det privat ägande är det överlägset vanligaste sättet att förvärva en bostad. Allmännyttan är helt försåld och den lilla nybyggnation som sker består uteslutande av bostadsrätter. Medelinkomsten på kronor är nästan 1 kronor över stadens genomsnittliga nivå. Västberga Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er Allmänny6a Västbergas lägenhetsbestånd dominerades tidigare av hyresrätter men har idag kommit att utgöras av en övervägande del bostadsrätter. Även nyproduktionen består till största delen av bostadsrätter. Någon utjämning mellan förvaltningsformerna står alltså inte att finna. Medelinkomsten på kronor är lägre än stadens genomsnitt men någorlunda i paritet med stadsdelsområdets Fruängen Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er Allmänny6a Även Fruängen har gått från att domineras av privata och allmännyttiga hyresrätter till ett lägenhetsbestånd som nästan helt utgörs av bostadsrätter. Även nybyggnationen består uteslutande av bostadsrätter. Medelinkomsten på 272 kronor per år får betraktas som låg. 46 Lagerrensning sista chansen

47 Hägersten-Liljeholmen Västertorp Bestånd 199 Bestånd 211 Under byggna3on Bostadsrä6er Privata hyresrä6er Allmänny6a Västertorp utgörs till ungefär lika stora delar av privata hyresrätter, bostadsrätter och allmännyttiga hyresrätter. En mera ovanlig syn år 211 än år 199. Stadsdelens invånare har en medelinkomst på 262 kronor vilket understiger stadens genomsnitt med drygt 65 kronor per år, eller nästan 3 kronor per månad. Vänsterpartiet i Stockholms stadshus 47

48 Hägersten-Liljeholmen stadsdelsområde Nuvarande bestånd Förändring Allmän- nytta Privata hyresvärdar* Bostads- rätter Totalt Småhus Totalt bostäder Allmän- nytta Privata hyresvärdar* Bostads- rätter Sammanlag förändring HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN SDO HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Antal Antal ,5 45,7 17,8 1, ,8 27,2 56, 1, 7,2-19,7-18,5 38,2 23,5 Aspudden Antal Antal ,9 29,1 21,1 1, , ,1 1, 1,7-19, -11,1 3, 4,4 Gröndal Antal Antal ,2 31,9 21,9 1, ,7 9,3 75 1,,7-3,5-22,6 53,1 16,7 Hägersten Antal Antal ,5 69 2,6 1, ,9 46,6 48,5 1, 27,2-5,6-22,4 27,9 2,4 Hägerstensåsen Antal Antal ,5 91,6 3,9 1, 211 1,9 66,6 31,6 1,1 1, -2,6-25, 27,7 16,6 Liljeholmen Antal Antal ,2 5,8 1, ,7 4,6 71,8 1,1 1,1-7,5-1,2 71,8 234,4 Midsommarkransen Antal Antal ,2 48,1 33,7 1, ,1 51,9 1,,4-5,2-13, 18,2 16,2 Mälarhöjden Antal Antal ,6 28 6,4 1, 211 2,8 79,2 1, 85,4-65,6-7,2 72,8-1,7

49 d Medelinkomst 2-64 år 21 Allmän- nytta Privata Befolkningstäthet Landareal, Befolkningsmängd Befolkning/ hektar hektar hyresvärdar* Hyresrätt, oklar förvaltare Pågående planarbeten Ospec. Bostadsförvaltn.- Småhus Diarienr Totalt Kommentar rätter form , , , Både BR och HR, exakt fördelning ej klar , , , , ,

50 Hägersten-Liljeholmen stadsdelsområde, fortsättning Västberga Antal Antal ,5 25,1 12,4 1, 211 2,9 22,6 56,5 1, 1,2-41,6-2,5 44,1 42,4 Fruängen Antal Antal ,3 18,8 1, ,5 14,7 78,8 1, 3,5-31,5-28,6 6, 8,3 Västertorp Antal Antal ,2 4,5 7,3 1, ,1 3,1 35,8 1, 2,6-18,1-1,4 28,5 19, TOTAL

Vi bryter segregationen!

Vi bryter segregationen! www.stockholmsvanstern.se Kungsholmen Rinkeby- Kista Spånga- Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Norrmalm Östermalm Södermalm Hägersten- Liljeholmen Skärholmen Älvsjö Enskede-Årsta- Vantör Farsta Skarpnäck

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2012

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2012 Statistik om Stockholm Bostäder Bostadsbyggandet 2012 Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion, ombyggnad, rivningar samt nettotillskott

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

Har du råd att bo kvar?

Har du råd att bo kvar? www.stockholmsvanstern.se Efter pensionen: Har du råd att bo kvar? En rapport om inkomster och boende bland äldre i Stockholms stad. Beställd av Stockholmsvänstern, utförd av Edvin S. Frid oktober 2012.

Läs mer

Områdesansvariga ENHETSINDELNING

Områdesansvariga ENHETSINDELNING Områdesansvariga ENHETSINDELNING Exploateringskontoret Avdelningen för projektutveckling 29 juni 2015 bygg.stockholm.se Yttre västerort Gustaf Schneidler Västra innerstaden och inre västerort Niklas Karlsson

Läs mer

Områdesansvariga ENHETSINDELNING

Områdesansvariga ENHETSINDELNING Områdesansvariga ENHETSINDELNING Exploateringskontoret Avdelningen för projektutveckling 19 oktober 2015 bygg.stockholm.se Yttre västerort Gustaf Schneidler Västra innerstaden och inre västerort Niklas

Läs mer

Områdesansvariga ENHETSINDELNING

Områdesansvariga ENHETSINDELNING Områdesansvariga ENHETSINDELNING Exploateringskontoret Avdelningen för projektutveckling 17 september 2015 bygg.stockholm.se Yttre västerort Gustaf Schneidler Västra innerstaden och inre västerort Niklas

Läs mer

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm I den senaste tidens bostadspolitiska debatt om ombildningen av hyresrätter till bostads rätter har ett

Läs mer

Norra innerstaden, Södermalm och Västra Söderort Enhetschef: Sara Lundén,

Norra innerstaden, Södermalm och Västra Söderort Enhetschef: Sara Lundén, Norra innerstaden, Södermalm och Västra Söderort Enhetschef: Sara Lundén, 08-508 270 54 Skärholmen Bredäng Maria Jansson 08-508 265 16 Louise B Sätra Skärholmen Vårberg Hägersten- Gröndal Karl Gylje 08-508

Läs mer

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER Bostadsbyggandet. S 2011:02 2011-03-22 Lina Sjölin 08-508 35 007 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER Bostadsbyggandet. S 2011:02 2011-03-22 Lina Sjölin 08-508 35 007 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER Bostadsbyggandet 2010 S 2011:02 2011-03-22 Lina Sjölin 08-508 35 007 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar en samlad statistik

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet. Årsrapport The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet. Årsrapport The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2015 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Bromma stadsdelsområde i Stockholms kommun. Beslut. Stockholms kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Bromma stadsdelsområde i Stockholms kommun. Beslut. Stockholms kommun r Beslut Stockholms kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Bromma stadsdelsområde i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Statistik. om Stockholm Befolkningsprognos 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Befolkningsprognos 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Befolkningsprognos 2015 The Capital of Scandinavia stockholm.se Befolkningsprognos 2015 FÖRORD Sweco Strategy redovisar här befolkningsprognosen för Stockholm och dess stadsdelsområden

Läs mer

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING:

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Befolkningsprognos 2010 S 2010:07 2010-06-23 Karin Fägerlind 08-508 35 034 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB Befolkningsprognos 2010 FÖRORD Stockholms

Läs mer

Bostadsbyggandets villkor Var finns kommersiella förutsättningar för bostäder? 1 september 2016

Bostadsbyggandets villkor Var finns kommersiella förutsättningar för bostäder? 1 september 2016 Bostadsbyggandets villkor Var finns kommersiella förutsättningar för bostäder? 1 september 216 1 Variation i byggande över tiden och i olika miljöer Byggtakt Kommersiella förutsättningar 2 Antal bostäder

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM lägenheter BOSTÄDER. Bostadsbyggandet S 2008:2 Bo Karlsson Tel:

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM lägenheter BOSTÄDER. Bostadsbyggandet S 2008:2 Bo Karlsson Tel: STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X BOSTÄDER Bostadsbyggandet 2007 5 151 lägenheter S 2008:2 Bo Karlsson 2008-02-27 Tel: 508 35 030 Nybyggnation under 2007 resulterade i 3 569 nya lägenheter,

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Befolkningsprognos 2013

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Befolkningsprognos 2013 STATISTIK OM STOCKHOLM BEFOLKNING Befolkningsprognos 2013 Befolkningsprognos 2013 FÖRORD Sweco Eurofutures redovisar här befolkningsprognosen för Stockholm och dess stadsdelsområden åren 2013-2022. Prognosen

Läs mer

Område Urval Antal svar Andel svar

Område Urval Antal svar Andel svar Under våren genomfördes Stockholms stads trygghetsmätning för tredje gången. Trygghetsmätningen är en stadsövergripande enkätundersökning som Socialförvaltningen har tagit initiativ till och genomfört,

Läs mer

Statistik. om Stockholm Befolkningsprognos 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Befolkningsprognos 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Befolkningsprognos 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se Befolkningsprognos 2014 FÖRORD Sweco Strategy redovisar här befolkningsprognosen för Stockholm och dess stadsdelsområden

Läs mer

Var bor simhallarnas besökare?

Var bor simhallarnas besökare? Var bor simhallarnas besökare? Av -12-10 FoU och Driftavdelningen IDROTTSFÖRVALTNINGEN UNDERSÖKNINGEN Idrottsförvaltningens forskningsenhet har, med hjälp av studenter vid Stockholms universitet och Södertörns

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Bostadsbyggandet BOSTÄDER. Första kvartalet S 2008:8 Eva Andersson Tel:

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Bostadsbyggandet BOSTÄDER. Första kvartalet S 2008:8 Eva Andersson Tel: STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X BOSTÄDER Bostadsbyggandet Första kvartalet 2008 S 2008:8 Eva Andersson 2008-06-05 Tel: 508 35 042 I nybyggen påbörjades 526 bostäder i Stockholm under perioden.

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2011

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2011 Statistik om Stockholm Bostäder Bostadsbyggandet 011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Förord Sammanfattning Nyproduktion 4.1 Färdigställd nyproduktion 4. Påbörjad nyproduktion 8. Pågående nyproduktion 10 4 Om-

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Bostadsbyggandet BOSTÄDER. Andra kvartalet 2008

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Bostadsbyggandet BOSTÄDER. Andra kvartalet 2008 STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X BOSTÄDER Bostadsbyggandet Andra kvartalet 2008 S 2008:12 Eva Andersson 2008-09-05 Tel: 508 35 042 I Stockholm påbörjades, under andra kvartalet 2008, 724 lägenheter

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Förvärvsarbetande varierar starkt mellan olika områden ARBETSMARKNAD

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Förvärvsarbetande varierar starkt mellan olika områden ARBETSMARKNAD STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X ARBETSMARKNAD S 2008:3 Bo Karlsson 2008-03-11 Tel: 508 35 030 Förvärvsarbetande befolkning i stadsdelsområden och delområden 2006 Förvärvsarbetande varierar

Läs mer

S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS

S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS Agitationsklubben i Stockholm 22 16 38 1 Akademikersossarna 23

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Bostadsbyggandet BOSTÄDER. Tredje kvartalet S 2008:13 Eva Andersson Tel:

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Bostadsbyggandet BOSTÄDER. Tredje kvartalet S 2008:13 Eva Andersson Tel: STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X BOSTÄDER Bostadsbyggandet Tredje kvartalet 2008 S 2008:13 Eva Andersson 2008-11-25 Tel: 508 35 042 I Stockholm påbörjades, under 3:e kvartalet 2008, 459 lägenheter

Läs mer

Elevunderlag för Martinskolan och befolkningsutveckling i söderort

Elevunderlag för Martinskolan och befolkningsutveckling i söderort Elevunderlag för Martinskolan och befolkningsutveckling i söderort Maria Pleiborn 2013-11-01 Martinskolan i Hökarängen Martinskolan är en waldorfskola som ligger i Hökarängen söder om Söder i Stockholm.

Läs mer

Medlemsantal 31/ (A= huvudmedlemskap, B=extramedlemskap, C=totalt

Medlemsantal 31/ (A= huvudmedlemskap, B=extramedlemskap, C=totalt Vid årsskiftet 2015/2016 hade Stockholms arbetarekommun 197 anslutna grundorganisationer, vilket är en minskning med 23 organisationer från föregående år. Vid utgången av 2015 redovisar Stockholms arbetarekommun

Läs mer

Bostadsmarknaden: tydliga skillnader mellan andrahand- och köpmarknaden

Bostadsmarknaden: tydliga skillnader mellan andrahand- och köpmarknaden 6 januari 07 Bostadsmarknaden: tydliga skillnader mellan andrahand och köpmarknaden Hyresstatistik framtagen av bostadssajten, tillsammans med data från Svensk Mäklarstatistik, visar var det är som mest

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

Korta kötiderna! Om skenande kötider och vägen till ökat byggande. Vänsterpartiet Storstockholm Januari, 2014 www.hemföralla.nu

Korta kötiderna! Om skenande kötider och vägen till ökat byggande. Vänsterpartiet Storstockholm Januari, 2014 www.hemföralla.nu Korta kötiderna! Om skenande kötider och vägen till ökat byggande Vänsterpartiet Storstockholm Januari, 2014 www.hemföralla.nu Vänsterpartiet Storstockholm, januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattnig...

Läs mer

Bostadspolitik eller bostadsbutik?

Bostadspolitik eller bostadsbutik? www.stockholmsvanstern.se EXTRA! EXTRA! Bostadspolitik eller bostadsbutik? En analys av förändringarna i Stockholms bostadsbestånd. En bostadspolitisk rapport av Edvin S. Frid, beställd av Stockholmsvänstern,

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Hyror 2007 och 2008 BOSTÄDER: S 2009: Marianne Jacobsson

STHLM STATISTIK OM. Hyror 2007 och 2008 BOSTÄDER: S 2009: Marianne Jacobsson STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER: Hyror 2007 och 2008 S 2009:10 2008-12-17 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar hyror i Stockholm

Läs mer

Vad händer på Stockholms bostadsmarknad?

Vad händer på Stockholms bostadsmarknad? Rapport 9 2008 Vad händer på Stockholms bostadsmarknad? - En analys av den borgerliga bostadspolitiken 1. Inledning... 3 2. Ombildningar och ägarbyten... 4 2.1 Omfattning av ombildningar i den kommunala

Läs mer

Bygg i kapp och bygg i takt tillgången till idrottsytor för barn och ungdomar!

Bygg i kapp och bygg i takt tillgången till idrottsytor för barn och ungdomar! Bygg i kapp och bygg i takt tillgången till idrottsytor för barn och ungdomar! Idrotten är med och bidrar. Idrottsföreningar ger inte bara barn och ungdomar en rolig och utvecklande idrottsverksamhet.

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL

BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL VÄGEN TILL EN BOSTAD Hos oss på Bostadsförmedlingen är det du själv som söker och anmäler ditt intresse för bostäder i Stockholmsregionen. Tänk på att ju mer aktiv du

Läs mer

Hur tätt bor man i Stockholm? Boendetäthet i hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt

Hur tätt bor man i Stockholm? Boendetäthet i hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Hur bor man i Stockholm? En boendeundersökning baserad på SCB:s lägenhetsregister Delrapport 1 Hur tätt bor man i Stockholm? Boendetäthet i hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Bo-Analys och vostra konsulter

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Hushåll och bostäder. Umeås bostadsbestånd. Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr

Hushåll och bostäder. Umeås bostadsbestånd. Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr Hushåll och bostäder Umeås bostadsbestånd Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 5 2016 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Umeås bostadsbestånd 3 Bostadsbeståndet i Umeå kommun hustyper

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM OM BOSTADSFÖRMEDLINGEN Vi är ett kommunalt bolag som ägs av Stockholms stad Vi varken äger eller bygger några bostäder själva. Vår uppgift är att förmedla

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter Den omfattande bristen på små hyresrätter och studentbostäder i landets storstadsregioner blir allt mer akut. I dag saknar 216 000 unga

Läs mer

STOCKHOLM LOKaLfaKTa BrOMMapLan

STOCKHOLM LOKaLfaKTa BrOMMapLan STOCKHOLM Lokalfakta Brommaplan Byggnadsår: 2014 Lediga lokaler: ca 7 700 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Våren 2016 eller enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling Mia Olsson, Uthyrare 08-782

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar September 211 Västerorts gemensamma sida Visste ni att det nu är 28 819 personer som arbetar inom Polisen, av dessa arbetar 7 27 personer i Stockholm. Av samtliga anställda

Läs mer

Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 2011. SA 2011:05 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027

Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 2011. SA 2011:05 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STATISTIK OM STHLM Arbetsmarknad: Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 211 SA 211:5 211-6-17 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en

Läs mer

Barnhushållens flyttningar och unga vuxnas flytt från föräldrarna Befolkningsprognos /50

Barnhushållens flyttningar och unga vuxnas flytt från föräldrarna Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 2016:06 Barnhushållens flyttningar och unga vuxnas flytt från föräldrarna Befolkningsprognos 2016-2025/50 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden

Läs mer

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER: Hyror 2009. S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER: Hyror 2009. S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER: Hyror 2009 S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar hyror i Stockholm år 2009.

Läs mer

Stadsdelsförvaltningen Bromma

Stadsdelsförvaltningen Bromma Stadsdelsförvaltningen Bromma Grottparkens Fritidsträgårdar 10 2-4 år en Gubbkärret Iris Johannelunds 21 1-2 Vi brukar stänga listan vid ca 70-100 pers. för att ge intressenter rimlig chans att få en stuga.

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Stockholmsmodellen. Projektgruppens förslag 15 maj 2009

Stockholmsmodellen. Projektgruppens förslag 15 maj 2009 Stockholmsmodellen Projektgruppens förslag 15 maj 2009 1. Därför behövs en ny modell Hyreskommittén i Stockholm konstaterade redan i en rapport från 2003 att hyresstrukturen i Stockholm inte präglas av

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Stockholms nya tunnelbana. Lättläst

Stockholms nya tunnelbana. Lättläst Stockholms nya tunnelbana Lättläst Stockholms nya tunnelbana Elva nya stationer alla alla Duvbo Duvbo rgs centrum rgs centrum Solna strand Solna strand Axelsberg Axelsberg jden jden Husby Husby Kista centrum

Läs mer

September 2010 Bokslut Rinkeby - så har fyra år med en borgerlig politik slagit mot Stockholms fattigaste

September 2010 Bokslut Rinkeby - så har fyra år med en borgerlig politik slagit mot Stockholms fattigaste Stockholms stadshus September 2010 Bokslut Rinkeby - så har fyra år med en borgerlig politik slagit mot Stockholms fattigaste Den borgerliga politiken slår hårt mot Rinkeby - sammanfattning Rinkeby är

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: STADSDELSOMRåDEN Oktober 2011. SA 2011: 2011-1 - Patrik Waaranperä 08-613 08 81

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: STADSDELSOMRåDEN Oktober 2011. SA 2011: 2011-1 - Patrik Waaranperä 08-613 08 81 STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ArbetssöKANDE i STADSDELSOMRåDEN Oktober 211 SA 211: 211-1 - Patrik Waaranperä 8-613 8 81 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är

Läs mer

STADSKVALITETER RAD 2. Underlag till rapporten Skillnader i livsvillkor i Stockholm Undertitel

STADSKVALITETER RAD 2. Underlag till rapporten Skillnader i livsvillkor i Stockholm Undertitel TITEL TILLGÅNG FRAMSIDA TILL STADSKVALITETER RAD 2 Underlag till rapporten Skillnader i livsvillkor i Stockholm Undertitel 2015-04-23 Datum BAKGRUND Stockholm stad har påbörjat arbetet med en kommission

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden November 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Oktober 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsområde i Stockholms kommun. Beslut. Stockholms kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsområde i Stockholms kommun. Beslut. Stockholms kommun Stockholms kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsområde i Stockholms kommun 2 (5) Tillsyn i Stockholms kommun har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016.

Läs mer

Jobbtorg för unga. Thomas Lundberg. utvecklingschef

Jobbtorg för unga. Thomas Lundberg. utvecklingschef Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2015-05-07 Handläggare Linda Truvered Telefon: 08-508 35 804 Till Arbetsmarknadsnämnden den 19 maj 2015 Ärende

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Januari 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 215 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti SA 2011: Patrik Waaranperä

Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM Arbetsmarknad: Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti 211 SA 211:8 211-9-15 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är

Läs mer

Prognos 08 delområden. Detta betyder att folkmängden 2007-12-31 2017-12-31 i...

Prognos 08 delområden. Detta betyder att folkmängden 2007-12-31 2017-12-31 i... STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X BEFOLKNING Prognos 08 delområden S 2008:10 Stefan Ström 2008-07-01 Tel: 508 35 051 Denna rapport redovisas prognoser för Stockholms befolkning för åren 2007-2017.

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 21 SA 21:6 21-7-26 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs på

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Kallelse till sammanträde 15/2014

Kallelse till sammanträde 15/2014 Stadsbyggnadsnämnden 2014-12-01 Kallelse till sammanträde 15/2014 Stadsbyggnadsnämnden Tid Torsdagen den 11 december 2014, kl. 16.00 Plats Bolindersalen 9:035, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Byggnadsdelegerade

Läs mer

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Uppföljning av bostadsplanering och byggande TERTIAL 1 2017 1 SKÖVDE VÄXER! Första tertialen* under 2017 har startat i högt tempo. Månaderna januari-april har inneburit mycket arbete

Läs mer

Bromma Stadsdelsnämnd

Bromma Stadsdelsnämnd Bromma Stadsdelsnämnd Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn) Planerat startdatum upphandling Område: Stöd och service personer med (fr.o.m. - t.o.m.) upphandlingsvärde, /år. Helalivet omsorg AB Frösunda

Läs mer

När är en takkupa bygglovpliktig? När är en takkupa anmälningspliktig?

När är en takkupa bygglovpliktig? När är en takkupa anmälningspliktig? Den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen (PBL) så att det inte längre behövs bygglov för vissa åtgärder på en- och tvåbostadshus. I de allra flesta fall behöver du göra en anmälan till kommunen och

Läs mer

Hushåll och bostäder

Hushåll och bostäder Hushåll och bostäder Så ligger till! Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 8 16 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Översikt 3 Bostadsbeståndet 4 Andel bostäder efter hustyp 4 Andel

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: September SA 2011: Patrik Waaranperä

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: September SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden September 211 SA 211:9 211-1-17 Patrik Waaranperä 8-613 8 81 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-04-15 Diarienummer: HSN 1304-0434

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-04-15 Diarienummer: HSN 1304-0434 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-04-15 Diarienummer: HSN 1304-0434 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 Stockholm Sveriges huvudstad 847 073 invånare Staden har c:a 42 000 anställda 14 stadsdelsnämder 16 facknämnder 16 bolagstyrelser

Läs mer

Hur bor man i Stockholm? En rapport om boendetäthet, utrymmesstandard, barnens boende och boendes inkomst och ålder

Hur bor man i Stockholm? En rapport om boendetäthet, utrymmesstandard, barnens boende och boendes inkomst och ålder Hur bor man i Stockholm? En rapport om boendetäthet, utrymmesstandard, barnens boende och boendes inkomst och ålder Bo-Analys och vostra konsulter 2015 2 Förord Det har länge funnits ett behov av mer detaljerade

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1

Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1 2014-12-11 Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1 STATISTIKGRUPPENS DELRAPPORT BASERAD PÅ HYRESGÄST- FÖRENINGENS HYRESDATABAS INLEDNING... 3 INNERSTAD, INRE YTTERSTAD, YTTRE YTTERSTAD... 4 STADSDELAR...

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE i stadsdelsområden 2009 S 2010:1 2010-03-23 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport ingår

Läs mer

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark.

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Omslagsbild: Typografitti Tryck: DanagårdLitho, november

Läs mer

Sammanställning över markanvisningar

Sammanställning över markanvisningar Sammanställning över markanvisningar 007-009 Totalt för perioden har 10 116 lägenheter anvisats. Datum Byggherre Projektnamn Stadsdel Antal lgh Typ 007-01-5 Lelånghus Årstalänken Årsta 100 HR 007-0-15

Läs mer

AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Banken, Hägerstensåsen Genomförandebeslut

AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Banken, Hägerstensåsen Genomförandebeslut Utlåtande 2017:196 RI+IX (Dnr 112-858/2017) AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Banken, Hägerstensåsen Genomförandebeslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Segregation en fråga för hela staden

Segregation en fråga för hela staden Segregation en fråga för hela staden Segregationen finns inte bara i områden som brukar kallas utsatta. Hela Göteborg är segregerat, och frågan är en angelägenhet för hela staden. Det var ett av budskapen

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden September 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Rapport 6 2008. Miljardrean. - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken

Rapport 6 2008. Miljardrean. - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken Rapport 6 2008 Miljardrean - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken Innehållsförteckning sida Förord... 3 1. Inledning... 4 2. Metod... 5 3. Resultat... 7 4. Sammanfattning och slutsats... 11

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN STADSLEDNINGSKONTORET SID 1 (6) 2008-12-03 pm STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN Bakgrund På bara några månader har världsekonomin gått in i en markant lågkonjunktur. Hittills har

Läs mer

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Del II, en uppföljning 2010 Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! Del

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Januari 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Söderortsvisionen, Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1, Stockholm

Söderortsvisionen, Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1, Stockholm Östberga Gröndal Västberga Farsta Strand Stureby Enskededalen Fruängen Hökar Bagarmossen Vårberg Gubbängen Sockenplan Västertorp Högdalen Älvsjö Skönda ben Årsta Sandsborg Mälarhöjden Skarpnäcks Gård Johanneshov

Läs mer

Till vilket pris som helst!

Till vilket pris som helst! Rapport nr 3 2007 Till vilket pris som helst! Så säljer den moderatledda majoriteten i Stockholm ut allmännyttan 1 Innehållsförteckning Förord 3 1. Sammanfattning.. 4 2. En omfattande ombildning.. 5 2.1

Läs mer

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCKHOLM?

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCKHOLM? VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCKHOLM? Från privata förhandlingsdelegationens statistikgrupp, baserad på Hyresgästföreningens hyresdatabas Analytisk blixtbild av hyrorna i Stockholms stad Hyrorna i Stockholms stad

Läs mer

Kommun/stadsdel: Bromma sdf

Kommun/stadsdel: Bromma sdf Bromma sdf Blackebergsbackens servicebostad Kulla-Gulla gruppbostad Fredsforsens gruppbostad Annedals gruppbostad Boende vuna Boende vuna Boende vuna Boende vuna Enskede-Årsta-Vantör sdf Johanneshov 1

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer