Statistik. om Stockholm. Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistik. om Stockholm. Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning"

Transkript

1 Statistik om Stockholm Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning December 211 och preliminära uppgifter för Januari 212

2

3 FÖRORD För att belysa utvecklingen av ekonomiskt bistånd i Stockholms stad sammanställer Sweco Eurofutures varje månad statistik över biståndstagandet. En del av statistiken publiceras i denna rapport. Rapporten är främst tänkt att användas i arbetet på stadens olika förvaltningar, inte minst på stadsdelsförvaltningarna, men den vänder sig även till allmänheten. Materialet som ligger till grund för statistiken är hämtad ur stadens datasystem Paraplyet. I detta system sker registreringen vid handläggningsförfarandet på stadsdelsförvaltningarna. Mer information om biståndstagandet i Stockholms stad finns på Förutom den statistik som publiceras på kontoret kan även särskilda bearbetningar genomföras vid beställning. Kontaktpersoner på Sweco Eurofutures är Lena Liljeholm, tel eller Karin Melldahl, tel

4 INNEHÅLL FÖRORD... 1 INNEHÅLL... 2 SAMMANFATTNING... 3 DIAGRAM Hela staden... 4 Stadsdelsförvaltningarna... 5 Enheten för hemlösa... 1 Introduktionsersättning... 1 TABELLBILAGA VAD REDOVISAS KODFÖRTECKNING STADSDELSOMRÅDENAS OMFATTNING OCH FOLKMÄNGD

5 SAMMANFATTNING Ökat biståndstagande i december hushåll fick 85,1 mnkr i ekonomiskt bistånd för december månad 211. Det var en ökning av antal biståndshushåll med 1,5 % jämfört med i november och en ökning av kostnad med 2,2 % eller 1,8 mnkr. Medelbidraget per hushåll ökade med 55 kr till 8 13 kr i december. I ett 12- månadersperspektiv är antalet biståndshushåll något högre,,9 %, än i december 21 och kostnaden är 5,2 % högre. Antal hushåll med ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning per månad Oförändrat 48 % av de vuxna biståndstagarna var arbetslösa i december. Det motsvarade 5 83 personer vilket var 4 fler jämfört med i november. I ett 12-månaders perspektiv är antalet arbetslösa biståndstagare en halv procent högre än i december 21, samtidigt har arbetslösheten i staden sjunkit med 1,7 %. Ca 2 27 personer hade bistånd på grund av att de var sjukskrivna med läkarintyg i december, vilket var en ökning med 4 jämfört med i november. 68 personer hade sjuk- eller aktivitetsersättning, vilket var en ökning med 3. Antalet personer med bistånd av sociala- /medicinska skäl ökade något till 2 2 i november. De preliminära uppgifterna för ekonomiskt bistånd för januari indikerar en liten ökning av antal hushåll till ca 1 64 och en minskning av kostnaden till 83, mnkr jämfört med i december. Den årliga normhöjningen inför 212 försenades eftersom beskedet om nivån på riksnormen kom först till jul då det mesta av biståndet för januari redan var handlagt. Kostnaden för januari är därför lägre än väntat. Socialförvaltningen har beslutat kompensera hushållen för detta i februari. För december fick 115 hushåll introduktionsersättning till en kostnad av,9 mnkr. Det var en minskning av både antal hushåll och kostnaden med 17 % respektive 22 % jämfört med i november. Medelbidraget per hushåll och månad minskade med drygt 4 kr till kr i december. De preliminära uppgifterna för introduktionsersättningen i januari visar en fortsatt minskning av antal hushåll med introduktionsersättning. I januari minskar hushållen till ca 95 och kostnaden till ca 725 tkr (uppräknat). Ekonomiskt bistånd 1 Introduktionsersättning Dec Nov Dec Dec Nov Dec Antal hushåll Totalt tkr Kr per hushåll Anm. Några hushåll har både ekonomiskt bistånd och ersättning enl LMA. Dessutom kan det förekomma att ett hushåll har både introduktionsersättning och ekonomiskt bistånd samma månad. 1 Inkl ersättning enligt LMA. 3

6 HELA STADEN Ekonomiskt bistånd per månad 3 Antal Mnkr S:a utbetalt miljoner kronor Kronor Kronor/hushåll

7 STADSDELSFÖRVALTNINGARNA Ekonomiskt bistånd per månad Sdf 1 Rinkeby-Kista Kronor/hushåll 3 Antal 1 Kronor Sdf 3 Spånga-Tensta Kronor/hushåll 3 Antal 1 Kronor Sdf 4 Hässelby-Vällingby Kronor/hushåll Antal Kronor

8 STADSDELSFÖRVALTNINGARNA Ekonomiskt bistånd per månad Sdf 6 Bromma Kronor/hushåll 3 Antal 1 Kronor Sdf 8 Kungsholmen Kronor/hushåll 3 Antal 1 Kronor Sdf 9 Norrmalm Kronor/hushåll 3 Antal 1 Kronor

9 STADSDELSFÖRVALTNINGARNA Ekonomiskt bistånd per månad Sdf 1 Östermalm Kronor/hushåll 3 Antal 1 Kronor Sdf 12 Södermalm Kronor/hushåll 3 Antal 1 Kronor Sdf 14 Enskede-Årsta-Vantör 3 Antal 1 Kronor Kronor/hushåll

10 STADSDELSFÖRVALTNINGARNA Ekonomiskt bistånd per månad Sdf 15 Skarpnäck Kronor/hushåll 3 Antal 1 Kronor Sdf 18 Farsta 3 Antal 1 Kronor Kronor/hushåll Sdf 21 Älvsjö Kronor/hushåll Antal Kronor

11 STADSDELSFÖRVALTNINGARNA Ekonomiskt bistånd per månad Sdf 22 Hägersten-Liljeholmen Kronor/hushåll 3 Antal 1 Kronor Sdf 24 Skärholmen 3 Antal 1 Kronor Kronor/hushåll

12 SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt bistånd per månad Enheten för hemlösa Antal Kronor Kronor/hushåll Introduktionsersättning Antal Kronor Kronor/hushåll 1

13 TABELLBILAGA Hela staden Tabell 1 Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Tabell 2 Ekonomiskt bistånd fördelat efter EGT och övrigt ekonomiskt bistånd Tabell 3 sstorlek Stadsdelsförvaltningarna Ekonomiskt bistånd December 29 december 211 och preliminär januari 211 Tabell 4 A Antal hushåll Tabell 4 B Summa i tkr Tabell 4 C Kronor per hushåll Tabell 5 Vuxna biståndstagare, antal i december Tabell 6 Antal avslutade hushåll Tabell 7 Antal avslutade hushåll efter avslutsorsak i december Introduktionsersättning Tabell 8 A Antal hushåll Tabell 8 B Summa i tkr Tabell 8 C Kronor per hushåll Tabell 8 D Ersättningstagare per hushåll

14 Tabell 1 Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 samt introduktionsersättning År Ekonomiskt bistånd 1 Därav Introduktionsersättning Månad Antal Kostnad Kronor/ Ersättning enligt LMA Antal Kostnad Kronor/ hushåll i tkr hushåll Antal Kostnad Kronor/ hushåll i tkr hushåll hushåll i tkr hushåll 29 dec jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan, prel Förändring mellan dec 211 och 211 nov dec dec Inkl ersättning enligt LMA. 12

15 Tabell 2 Ekonomiskt bistånd 1 fördelat efter EGT och övrigt ekonomiskt bistånd År Antal hushåll Ekonomiskt bistånd, tkr Kronor per hushåll Månad Summa EGT Övrigt ekonomiskt bistånd Summa EGT Övrigt ekonomiskt bistånd Summa EGT Övrigt ekonomiskt bistånd "netto" Summa Summa Därav Summa Summa Därav "netto" Summa Summa Därav I komb Enbart I komb Enbart I komb Enbart med norm med norm med norm 29 dec jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan, prel Förändring mellan dec 211 och 211 nov dec dec Anm. EGT = kod Exkl ersättning enligt LMA.

16 Tabell 3 sstorlek för samtliga hushåll med ekonomiskt bistånd 1 År Biståndstagare Biståndstagare Månad Vuxna Barn Summa per hushåll 29 dec ,89 21 jan ,88 febr ,88 mars ,86 april ,85 maj ,86 juni ,86 juli ,85 aug ,83 sept ,83 okt ,83 nov ,83 dec , jan ,84 febr ,84 mars ,83 april ,84 maj ,83 juni ,84 juli ,81 aug ,8 sept ,8 okt ,8 nov ,8 dec ,8 212 jan, prel ,8 Förändring mellan dec 211 och 211 nov , 21 dec ,3 29 dec ,9 1 Inkl ersättning enligt LMA. 14

17 Tabell 4 A Antal hushåll med ekonomiskt bistånd 1 fördelade efter stadsdelsförvaltning År Stadsdelsförvaltning Summa Månad Rinkeby- Spånga- Hässelby- Bromma Kungs- Norr- Öster- Söder- Ensk-Årsta- Skarp- Farsta Älvsjö Hägersten- Skär- Enheten f Kista Tensta Vällingby holmen malm malm malm Vantör näck Liljeholmen holmen hemlösa 29 dec jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan, prel Förändring mellan dec 211 och 211 nov dec dec Inkl ersättning enligt LMA 1 1

18 1 Tabell 4 B Summa ekonomiskt bistånd 1, tkr, fördelade efter stadsdelsförvaltning År Stadsdelsförvaltning Summa Månad Rinkeby- Spånga- Hässelby- Bromma Kungs- Norr- Öster- Söder- Ensk-Årsta- Skarp- Farsta Älvsjö Hägersten- Skär- Enheten f Kista Tensta Vällingby holmen malm malm malm Vantör näck Liljeholmen holmen hemlösa 29 dec jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan, prel Förändring mellan dec 211 och 211 nov dec dec Inkl ersättning enligt LMA 1 1

19 1 Tabell 4 C Ekonomiskt bistånd 1 per hushåll, kr, fördelade efter stadsdelsförvaltning År Stadsdelsförvaltning Summa Månad Rinkeby- Spånga- Hässelby- Bromma Kungs- Norr- Öster- Söder- Ensk-Årsta- Skarp- Farsta Älvsjö Hägersten- Skär- Enheten f Kista Tensta Vällingby holmen malm malm malm Vantör näck Liljeholmen holmen hemlösa 29 dec jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan, prel Förändring mellan dec 211 och 211 nov dec dec Inkl ersättning enligt LMA 2

20 18 Tabell 5 Vuxna biståndstagare med ekonomiskt bistånd 1 fördelade efter försörjningshinder och stadsdelsförvaltning, antal avser dec 211 Kod/Försörjningshinder Stadsdelsförvaltning Summa Rinkeby- Spånga- Hässelby- Bromma Kungs- Norr- Öster- Söder- Ensk-Årsta- Skarp- Farsta Älvsjö Hägersten- Skär- Enheten f Kista Tensta Vällingby holmen malm malm malm Vantör näck Liljeholmen holmen hemlösa Arbetslös Arbetslös, otillräcklig ersättn A-kassa/Alfa Arbetslös, otillräcklig ersättning AF Arbetslös, väntar ers A-kassa/Alfa/AF Arbetslös utan ersättning Arbetslös utan ersättning - i aktivitet Flykting i introduktion Flykting i introduktion - i aktivitet Nyanländ i etablering Nyanländ % etablering 1 1 Sjukskriven med läkarintyg Sjukskriven, otillräcklig sjukpenning Sjukskriven, väntar på sjukpenning Sjukskriven, ingen sjukpenning Sjuk- eller aktivitetsersättning Sjuk- eller aktivitetsersättning, otillräcklig Sjuk- eller aktivitetsersättning, väntar Arbetshinder, sociala skäl Sociala/medicinska skäl Vård av barn Föräldrapenning, otillräcklig Föräldrapenning, väntar Sökt och väntar barnomsorgsplats Arbetar deltid, ofrivilligt Deltidsarbete, ofrivilligt Deltidsarb, ofrivilligt, väntar inkomst av lön Arbetar heltid Heltidsarbete, otillräcklig inkomst Heltidsarbete, väntar inkomst av lön Utan försörjningshinder - tillfälligt behov Utan försörjningshind - har ink över norm Övriga Flykting med varaktigt nedsatt arbetsförmåga eller över 6 år vid UT Över 65 år ingen eller låg ålderspension Fotboja Indragen ers/utförsäkr fr FK-första ansök Nyanländ -24 % etablering LMA - (ej ekonomiskt bistånd) Utlänning med ersättning enligt LMA Felkod Summa

21 Tabell 6 Antal avslutade 1 hushåll (som haft ekonomiskt bistånd 2 senaste utredningen) fördelade efter stadsdelsförvaltning År Stadsdelsförvaltning Summa Månad Rinkeby- Spånga- Hässelby- Bromma Kungs- Norr- Öster- Söder- Ensk-Årsta- Skarp- Farsta Älvsjö Hägersten- Skär- Enheten f Kista Tensta Vällingby holmen malm malm malm Vantör näck Liljeholmen holmen hemlösa 29 dec jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Förändring mellan dec 211 och 211 nov dec dec Exkl kod 12 registrering av ny samhörighet/sdn. Med avslutade hushåll räknas endast de hushåll som haft bistånd någon gång under den utredning som avslutats. som endast haft en öppen utredning utan beslut eller endast beslut om avslag räknas inte här. Observera att hushållet kan ha haft sitt senaste bistånd avslutsmånaden, månaden innan eller någon tidigare månad. 2 Inkl ersättning enligt LMA.

22 Tabell 7 Antal avslutade 1 hushåll (som haft ekonomiskt bistånd 2 senaste utredningen) fördelade efter avslutsorsak och stadsdelsförvaltning avser dec 211 Avslutsorsak Stadsdelsförvaltning Summa Rinkeby- Spånga- Hässelby- Bromma Kungs- Norr- Öster- Söder- Ensk-Årsta- Skarp- Farsta Älvsjö Hägersten- Skär- Enheten f Kista Tensta Vällingby holmen malm malm malm Vantör näck Liljeholmen holmen hemlösa Börjat arbeta Börjat studera Beviljats tidsbegr sjuk-/aktivitetsers Beviljats sjukers/pension/äldref stöd Beviljats A-kassa/Alfa/aktivitetsstöd Beviljats annan ersättning Engångsansökan - är självförsörj Flyttat från stadsdelen Kriminalvård Avliden Okänt Summa Med avslutade hushåll räknas endast de hushåll som haft bistånd någon gång under den utredning som avslutats. som endast haft en öppen utredning utan beslut endast beslut om avslag räknas inte här. Observera att hushållet kan ha haft sitt senaste bistånd avslutsmånaden, månaden innan eller någon tidigare månad. 2 Inkl ersättning enligt LMA. 3 Exkl kod 12 registrering av ny samhörighet/sdn.

23 Tabell 8 A Antal hushåll med introduktionsersättning fördelade efter stadsdelsförvaltning År Stadsdelsförvaltning Summa Månad Rinkeby- Spånga- Hässelby- Bromma Kungs- Norr- Öster- Söder- Ensk-Årsta- Skarp- Farsta Älvsjö Hägersten- Skär- Enheten f Okänt Kista Tensta Vällingby holmen malm malm malm Vantör näck Liljeholmen holmen hemlösa 29 dec jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan, prel Förändring mellan dec 211 och 211 nov dec dec Pga övergång till registrering i Paraplysystemet i stället för FLYKT-systemet går det ej att redovisa uppgifter per stadsdelsförvaltning för december månad.

24 Tabell 8 B Summa introduktionsersättning, tkr, fördelade efter stadsdelsförvaltning År Stadsdelsförvaltning Summa Månad Rinkeby- Spånga- Hässelby- Bromma Kungs- Norr- Öster- Söder- Ensk-Årsta- Skarp- Farsta Älvsjö Hägersten- Skär- Enheten f Okänt Kista Tensta Vällingby holmen malm malm malm Vantör näck Liljeholmen holmen hemlösa 29 dec jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan, prel Förändring mellan dec 211 och 211 nov dec dec Pga övergång till registrering i Paraplysystemet i stället för FLYKT-systemet går det ej att redovisa uppgifter per stadsdelsförvaltning för december månad.

25 Tabell 8 C Introduktionsersättning per hushåll, kr, fördelade efter stadsdelsförvaltning År Stadsdelsförvaltning Summa Månad Rinkeby- Spånga- Hässelby- Bromma Kungs- Norr- Öster- Söder- Ensk-Årsta- Skarp- Farsta Älvsjö Hägersten- Skär- Enheten f Okänt Kista Tensta Vällingby holmen malm malm malm Vantör näck Liljeholmen holmen hemlösa 29 dec jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan, prel Förändring mellan dec 211 och 211 nov dec dec Pga övergång till registrering i Paraplysystemet i stället för FLYKT-systemet går det ej att redovisa uppgifter per stadsdelsförvaltning för december månad.

26 Tabell 8 D Antal ersättningstagare per hushåll fördelade efter stadsdelsförvaltning År Stadsdelsförvaltning Summa Månad Rinkeby- Spånga- Hässelby- Bromma Kungs- Norr- Öster- Söder- Ensk-Årsta- Skarp- Farsta Älvsjö Hägersten- Skär- Enheten f Okänt Kista Tensta Vällingby holmen malm malm malm Vantör näck Liljeholmen holmen hemlösa 29 dec 1,8 1,71 1,85 1,13 2, 1, 1,62 1,13 1,53 1,33 1,6 2,39 1,77 21 jan 1,58 1,66 1,74 1,63 1, 1, 1,73 1,22 1,63 1,33 1,45 2,38 1,69 febr 1,58 1,63 1,76 1,64 1, 1, 1,7 1,25 1,65 1,2 1,38 2,19 1,67 mars 1,6 1,55 1,67 1,22 1, 1, 1,53 1,2 1,67 1,33 1,2 2,35 1,63 april 1,55 1,49 1,57 1,67 1, 1, 1,58 1,11 1,63 1,22 1,22 2,55 1,62 maj 1,45 1,43 1,59 1,63 1,17 1, 1,66 1,13 1,53 1,2 1,2 2,61 1,57 juni 1,42 1,53 1,58 1,63 1,2 1, 1,63 1,13 1,6 1,22 1,2 2,39 1,56 juli 1,45 1,43 1,58 1,71 1, 1, 1,52 1,33 1,69 1,18 1,22 2,32 1,54 aug 1,48 1,39 1,64 1,56 1, 1, 1,48 1,36 1,61 1,8 1,29 2,28 1,53 sept 1,49 1,35 1,6 1,56 1, 1, 1,65 1,5 1,81 1,8 1,33 2,19 1,52 okt 1,49 1,46 1,59 1,42 1, 1, 1,49 1,5 1,35 1,23 1,5 2,1 1,52 nov 1,45 1,41 1,35 1,36 1, 1, 1,7 1,36 1,64 1,18 1, 2,2 1,48 24 dec 1,51 1,42 1,39 1,36 1, 1, 1,68 1,29 1,33 1,21 1, 1,94 1,5 211 jan 1,44 1,35 1,48 1,8 1, 1, 1,79 1, 1,43 1,46 1, 2,5 1,49 febr 1,36 1,32 1,36 1,8 1, 1, 1, 1,89 1, 1,43 1,67 1, 2,26 1,46 mars 1,36 1,32 1,33 1,8 1, 1, 1, 1,67 1, 1,21 1,67 1, 2,32 1,44 april 1,3 1,38 1,28 1,9 1, 1, 1, 1,64 1, 1,18 1,56 1, 2,11 1,41 maj 1,3 1,28 1,19 1, 1, 1, 1,33 1,63 1, 1,42 1,63 1, 2,7 1,37 juni 1,36 1,17 1,23 1, 1, 1,5 1,42 1, 1,25 1,63 1, 2,27 1,36 juli 1,26 1,13 1,33 1, 1, 1,5 1,29 1, 1,3 1,83 1, 2,15 1,31 aug 1,23 1,14 1,26 1, 1, 1,33 1,48 1, 1,13 2, 1, 2,42 1,34 sept 1,27 1,13 1,26 1, 1, 1,33 1,45 1, 1,14 2, 2,56 1,38 okt 1,31 1,14 1,4 1, 1, 1,25 1,23 1, 1,14 2, 2,47 1,39 nov 1,35 1,16 1,43 1,1 1, 1,25 1,17 1, 1, 2, 2,9 1,4 dec 1,48 1,16 1,43 1, 1, 1,25 1,8 1, 1,17 2, 2,33 1,4 212 jan, prel 1,43 1,19 1,46 1, 1, 1,25 1,1 1, 1,2 2, 2,5 1,44 Förändring mellan dec 211 och 211 nov,13,, -,1,, -,9,,17, -,57, 21 dec -,3 -,26,4 -,36,,25 -,6 -,29 -,16,79-1,,39 -,1 29 dec -,32 -,55 -,42 -,13-1,,25 -,54 -,13 -,36,67-1,6 -,6 -,37 1 Pga övergång till registrering i Paraplysystemet i stället för FLYKT-systemet går det ej att redovisa uppgifter per stadsdelsförvaltning för december månad.

27 VAD REDOVISAS Det ekonomiska bistånd (inkl ersättning enligt LMA) som redovisas i denna rapportserie månadsvis är utbetalningar som registreras i modulen för Ekonomiskt bistånd i Paraplyet. Introduktionsersättning, som endast utbetalas till flyktinghushåll, handläggs på stadsdelsförvaltningarna och utbetalas från och med december 27 också genom Paraplyet. I rapporten redovisas även dessa utbetalningar månadsvis. De hushåll som i tabellerna presenteras som hushåll med introduktionsersättning kan dock förekomma som hushåll med ekonomiskt bistånd då båda typerna av ersättning kan förekomma samma månad. Avseendemånad Utbetalningarna redovisas för den månad de avser. Bistånd till räkningar avseende terapi, hotellkostnader mm kan påföras retroaktivt upp till en månad. Även en försenad utbetalning av uppehälle för månaden innan påförs retroaktivt den månaden det avsåg. Av denna anledning görs det ordinarie statistikuttaget först en månad efter den redovisade månadens slut. I månadsrapporten redovisas också preliminära utbetalningar avseende den senaste aktuella månaden. Det preliminära statistikuttaget tas direkt den aktuella månaden avslutats. Dessa preliminära uppgifter läggs in kursiverade i alla tidsserier. De preliminära uppgifterna uppdateras vid det ordinarie statistikuttaget. Bidragsformer Det ekonomiska biståndet ges i form av försörjningsstöd och bistånd för livsföring i övrigt, SoL 4 kap 1. Biståndet ska garantera skälig levnadsnivå. Riksnormen är en för riket gemensam schablon och innehåller de viktigaste budgetposterna för dagligvaror (livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, TV-licens och telefon). Ekonomiskt bistånd redovisas brutto, dvs före eventuella makuleringar och återbetalningar. Ersättning enligt lagen om mottagande av asylsökande m fl (LMA) utgår till ett fåtal hushåll per månad i staden. Ersättningen är lägre än riksnormen. Fr o m 1 juli 1994 har Migrationsverket ansvaret för utbetalning av ersättning enligt LMA till asylsökande, förutom de med särskilda beslut från Migrationsverket om rätt att vistas i landet trots att de ej är asylsökande/- skyddssökande. Handläggningen av de senare sker på stadsdelsnämnder runt om i staden. 25

28 Sedan 1991 genomgår flyktingar (asylsökande som erhållit uppehålls- och arbetstillstånd) cirka 18 månaders mottagning/introduktion. Uppehälle till dessa ska utgå i form av introduktionsersättning en ersättning som utgår när flyktingen följer den uppsatta introduktionsplanen. Så har skett i staden sedan Introduktionsersättningen består av schablon enligt riksnorm, boendekostnad och SL-kort samt bistånd i annan form vid behov. Schablonen enligt riksnorm beräknas på samma sätt som det ekonomiska biståndet och ligger även på samma ersättningsnivå. är den sammanfattande benämningen på ensamstående, familjer och andra hushållssammansättningar med ekonomisk gemenskap som får ekonomiskt bistånd. en som redovisas i rapporten ingår i materialet endast en gång oavsett om en ansökan gjorts en eller flera gånger för månaden. Förhållandet vid det första ansökningstillfället för månaden styr vilken stadsdelsförvaltning, hushållstyp, försörjningshinder mm som registreras. I statistiken väljs alltid kvinnan i ett par till registerledare (person 1). I samhörigheter med två kvinnor eller två män registreras alltid den äldsta som registerledare (person 1). Biståndstagare Varje enskild person i ett hushåll med ekonomiskt bistånd/ersättning enligt LMA benämns biståndstagare. Alla medlemmar i hushållet barn och vuxna räknas som biståndstagare om de omfattas av utbetalningen. Försörjningshinder Försörjningshinder anger den direkta anledningen till att de vuxna personerna i ett hushåll är aktuella för ekonomiskt bistånd. Handläggaren väljer det försörjningshinder som bäst beskriver den sökandes situation bland de av staden fördefinierade alternativen. Se kodförteckning sidan 28. Avslutade Avslutade är de hushåll som haft en utredning om ekonomiskt bistånd som avslutats i Paraplyet. som endast haft en öppen utredning utan beslut om ekonomiskt bistånd, de kanske endast fått avslagsbeslut, räknas inte här. Observera att de hushåll som avslutats en månad kan ha haft sitt senaste bistånd avslutsmånaden, månaden innan eller någon tidigare månad. en redovisas som avslutade den månaden avslutet sker. När hushållet avslutas registreras en avslutskod. Se kodförteckning sidan

29 Mer information En mer utförlig redovisning av ekonomiskt bistånd, ersättning enligt LMA samt introduktionsersättning månadsvis finns på USKs hemsida Symboler och förkortningar som används i tabellerna tkr Tusen kronor Mindre än hälften av den använda enheten eller inget finns att redovisa.. Uppgift ej tillgänglig eller alltför osäker för att anges 27

30 KODFÖRTECKNING Försörjningshinder 1 1 Arbetslös, otillräcklig ersättning A-kassa/Alfa 2 Arbetslös utan ersättning 3 Arbetslös utan ersättning i aktivitet 4 Deltidsarbete, ofrivilligt 5 Arbetslös, otillräcklig ersättning AF 6 Sjukskriven, ingen sjukpenning 7 Sjukskriven, otillräcklig sjukpenning 8 Föräldrapenning, otillräcklig 9 Sjuk- eller aktivitetsersättning, otillräcklig 1 Flykting i introduktion 11 Flykting i introduktion i aktivitet 13 Arbetslös, väntar ersättning A-kassa/Alfa/AF 15 Flykting med varaktigt nedsatt arbetsförmåga eller över 6 år vid UT 16 Över 65 år med ingen eller låg ålderspension 17 Sökt och väntar barnomsorgsplats 18 Heltidsarbete, otillräcklig inkomst 19 Fotboja 22 Utan försörjningshinder har inkomst över norm 23 Sociala/medicinska skäl 24 Indragen ersättning/utförsäkrad från FK första ansökan 25 Sjukskriven, väntar sjukpenning 26 Sjuk- eller aktivitetsersättning, väntar 27 Föräldrapenning, väntar 28 Deltidsarbete, ofrivilligt, väntar inkomst av lön 29 Heltidsarbete, väntar inkomst av lön 3 Utan försörjningshinder saknar EGT 4 Utlänning med ersättning enligt LMA 41 Nyanländ i etablering 42 Nyanländ -24 % etablering 43 Nyanländ % etablering 1 Indelningen gäller från Avslutskoder 1 Börjat arbeta 2 Börjat studera 3 Beviljats tidsbegränsad sjukersättning/aktivitetsersättning 4 Beviljats sjukersättning/pension/äldreförsörjningsstöd 5 Beviljats A-kassa/Alfa/aktivitetsstöd 6 Beviljats annan ersättning 7 Engångsansökan/självförsörjande 8 Flyttat från stadsdelen 9 Kriminalvård 1 Avliden 11 Okänt 12 Registrering av ny samhörighet/sdn 28

31 STADSDELSOMRÅDENAS OMFATTNING OCH FOLKMÄNGD Stadsdels- Omfattar Folkmängd Därav förvaltning Under 18 år Utrikes födda Antal % Antal % 1 Rinkeby- Stadsdelarna Akalla, Husby, Kista Kista och Rinkeby i Spånga- Kista församling Spånga-Tensta Stadsdelarna Bromsten, Flysta, Lunda, Solhem, Sundby, Tensta, och fg rest i Spånga-Kista förs Hässelby- Vällingby Hässelby och Vällingby förs Bromma Bromma och Västerleds förs Kungsholmen Kungsholms, S.t Görans och Essinge församlingar Norrmalm Adolf Fredriks, Gustav Vasa, Matteus och Johannes förs. samt redovisningsomr. Klara och Jakob i Domkyrkoförs. och basomr. Roslagstull i Engelbrekts förs. samt Domkyrko fg rest Östermalm Hedvig Eleonora och Oscars förs. samt Engelbrekts församling utom basområdet Roslagstull Södermalm Maria, Högalids, Katarina och Sofia församlingar samt redovisningsomr. Storkyrkan i Domkyrkoförsamlingen Enskede- Enskede-Årsta och Vantörs försam- Årsta-Vantör lingar samt stadsdelen Östberga i Brännkyrka församling och basomr. Blåsut i Skarpnäcks församling Skarpnäck Skarpnäcks församling utom basomr. Blåsut Farsta Farsta församling Älvsjö Stadsdelarna Herrängen, Liseberg, Långbro, Långsjö, Solberga, Älvsjö och Örby Slott i Brännkyrka förs. samt Brännkyrka fg rest Hägersten- Hägerstens församling samt Liljeholmen stadsdelarna Fruängen och Västertorp i Brännkyrka församling Skärholmen Skärholmens församling Enheten för hemlösa Hela staden

32

33

34 Stadsledningskontoret Stadshuset, Stockholm Telefon Fax

Statistik. om Stockholm. Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd

Statistik. om Stockholm. Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd Statistik om Stockholm Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd Juli 212 och preliminära uppgifter för augusti 212 FÖRORD För att belysa utvecklingen av ekonomiskt bistånd i Stockholms stad sammanställer

Läs mer

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Januari 2008 och preliminära uppgifter för februari 2008. Ekonomiskt bistånd 1

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Januari 2008 och preliminära uppgifter för februari 2008. Ekonomiskt bistånd 1 STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-67X SOCIALA FÖRHÅLLANDEN Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Januari 28 och preliminära uppgifter för februari 28 Svagt minskat behov av ekonomiskt bistånd

Läs mer

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning April 2008 och preliminära uppgifter för maj 2008

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning April 2008 och preliminära uppgifter för maj 2008 STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-67X SOCIALA FÖRHÅLLANDEN Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning April 28 och preliminära uppgifter för maj 28 Något ökat behov av ekonomiskt bistånd 1 3

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Juni 2008 och preliminära uppgifter för juli 2008 SOCIALA FÖRHÅLLANDEN

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Juni 2008 och preliminära uppgifter för juli 2008 SOCIALA FÖRHÅLLANDEN STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-67X SOCIALA FÖRHÅLLANDEN Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Juni 28 och preliminära uppgifter för juli 28 Något minskat behov av ekonomiskt bistånd

Läs mer

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND SAMT INTRODUKTIONSERSÄTTNING

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND SAMT INTRODUKTIONSERSÄTTNING STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND SAMT INTRODUKTIONSERSÄTTNING Mars och preliminära uppgifter för april 211 Soc 211:4 211-5-4 Eva Ahlgren 8-58 35 55 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS-

Läs mer

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND SAMT INTRODUKTIONSERSÄTTNING

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND SAMT INTRODUKTIONSERSÄTTNING STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND SAMT INTRODUKTIONSERSÄTTNING Januari och preliminära uppgifter för februari 21 Soc 21:2 21-3-4 Eva Ahlgren 8-58 35 55 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS-

Läs mer

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND SAMT INTRODUKTIONSERSÄTTNING

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND SAMT INTRODUKTIONSERSÄTTNING STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND SAMT INTRODUKTIONSERSÄTTNING Augusti och preliminära uppgifter för september 29 Soc 29:9 29-1-5 Eva Ahlgren 8-58 35 55 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS-

Läs mer

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND SAMT INTRODUKTIONSERSÄTTNING

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND SAMT INTRODUKTIONSERSÄTTNING STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND SAMT INTRODUKTIONSERSÄTTNING Maj och preliminära uppgifter för juni 29 Soc 29:6 29-7-8 Eva Ahlgren 8-58 35 55 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH

Läs mer

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND SAMT INTRODUKTIONSERSÄTTNING

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND SAMT INTRODUKTIONSERSÄTTNING STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND SAMT INTRODUKTIONSERSÄTTNING April och preliminära uppgifter för maj 29 Soc 29:5 29-6-3 Eva Ahlgren 8-58 35 55 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Maj 2008 och preliminära uppgifter för juni 2008 SOCIALA FÖRHÅLLANDEN

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Maj 2008 och preliminära uppgifter för juni 2008 SOCIALA FÖRHÅLLANDEN STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-67X SOCIALA FÖRHÅLLANDEN Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Maj 28 och preliminära uppgifter för juni 28 Något minskat behov av ekonomiskt bistånd 1

Läs mer

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Augusti 2008 och preliminära uppgifter för september 2008

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Augusti 2008 och preliminära uppgifter för september 2008 STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-67X SOCIALA FÖRHÅLLANDEN Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Augusti 28 och preliminära uppgifter för september 28 hushåll färre än 1 9 983 hushåll fick

Läs mer

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd 1 fördelade efter stadsdelsförvaltning

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd 1 fördelade efter stadsdelsförvaltning Antal hushåll med ekonomiskt bistånd 1 fördelade efter stadsdelsförvaltning År Stadsdelsförvaltning Summa Månad 2013 feb 1 519 1 111 1 153 385 219 213 192 710 1 268 564 816 183 485 782 358 22 9 980 mar

Läs mer

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 År Ekonomiskt bistånd 1 Därav Månad Antal Kostnad Kronor/ Ersättning enligt LMA hushåll i tkr hushåll Antal Kostnad Kronor/ hushåll i tkr hushåll 2013

Läs mer

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 och introduktionsersättning

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 och introduktionsersättning Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 och introduktionsersättning År Ekonomiskt bistånd 1 Därav Introduktionsersättning Månad Antal Kostnad Kronor/ Ersättning enligt LMA Antal Kostnad Kronor/

Läs mer

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 och introduktionsersättning

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 och introduktionsersättning Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 och introduktionsersättning År Ekonomiskt bistånd 1 Därav Introduktionsersättning Månad Antal Kostnad Kronor/ Ersättning enligt LMA Antal Kostnad Kronor/

Läs mer

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 År Ekonomiskt bistånd 1 Därav Månad Antal Kostnad Kronor/ Ersättning enligt LMA hushåll i tkr hushåll Antal Kostnad Kronor/ hushåll i tkr hushåll 2012

Läs mer

Postbeskrivning för inrapportering av uppgifter om ekonomiskt bistånd

Postbeskrivning för inrapportering av uppgifter om ekonomiskt bistånd Postbeskrivning för inrapportering av uppgifter om ekonomiskt bistånd Data lämnas i form av en textfil med tabbavgränsningar och där varje rad avslutas med CRLF (carriage return line feed). Nedan finns

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 215 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND OCH INTRODUKTIONSERSÄTTNING 2010 S 2011:05 2011-05-25 Lena Liljeholm 08-508 35 071 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB Ekonomiskt

Läs mer

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND OCH INTRODUKTIONSERSÄTTNING 2009 S 2010:03 2010-05-20 Lena Liljeholm 08-508 35 071 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB Ekonomiskt

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden September 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning 2011

Statistik. om Stockholm. Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning 2011 Statistik om Stockholm Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning 2011 Ekonomiskt bistånd 2011 FÖRORD På uppdrag av Stockholms stad presenterar Sweco Eurofutures denna årsrapport

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden November 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Januari 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: STADSDELSOMRåDEN Oktober 2011. SA 2011: 2011-1 - Patrik Waaranperä 08-613 08 81

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: STADSDELSOMRåDEN Oktober 2011. SA 2011: 2011-1 - Patrik Waaranperä 08-613 08 81 STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ArbetssöKANDE i STADSDELSOMRåDEN Oktober 211 SA 211: 211-1 - Patrik Waaranperä 8-613 8 81 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Oktober 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Bilaga 1 Hela staden. Antal vuxna bidragstagare med ekonomiskt bistånd och ersättning enligt LMA för respektive försörjningshinder 1 2006

Bilaga 1 Hela staden. Antal vuxna bidragstagare med ekonomiskt bistånd och ersättning enligt LMA för respektive försörjningshinder 1 2006 1 Bilaga 1 Hela staden. Antal vuxna bidragstagare med ekonomiskt bistånd och ersättning enligt LMA för respektive försörjningshinder 1 2006 Arbetslöshet 11% SFI 15% 12% 15% 11% 36% Otillräcklig ers. fr

Läs mer

Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 2011. SA 2011:05 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027

Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 2011. SA 2011:05 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STATISTIK OM STHLM Arbetsmarknad: Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 211 SA 211:5 211-6-17 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: September SA 2011: Patrik Waaranperä

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: September SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden September 211 SA 211:9 211-1-17 Patrik Waaranperä 8-613 8 81 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten

Läs mer

Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti SA 2011: Patrik Waaranperä

Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM Arbetsmarknad: Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti 211 SA 211:8 211-9-15 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Januari 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 21 SA 21:3 21-4-19 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs på

Läs mer

Statistik. om Stockholm Ekonomiskt bistånd Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Ekonomiskt bistånd Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Ekonomiskt bistånd Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se Ekonomiskt bistånd 2014 FÖRORD På uppdrag av Stockholms stad presenterar Sweco Strategy denna årsrapport

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 21 SA 21:6 21-7-26 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs på

Läs mer

Statistik. om Stockholm Ekonomiskt bistånd Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Ekonomiskt bistånd Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Ekonomiskt bistånd Årsrapport 2013 The Capital of Scandinavia stockholm.se Ekonomiskt bistånd 2013 FÖRORD På uppdrag av Stockholms stad presenterar Sweco Strategy denna årsrapport

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2011 ARBETSMARKNAD: SA 2011: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2011 ARBETSMARKNAD: SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 211 SA 211:3 211-4-13 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker

Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker Ny nationell statistik om ekonomiskt bistånd från 2017 Anette Agenmark Utgångspunkter för föredraget Vanliga frågor och missuppfattningar

Läs mer

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden Utlåtande 2009: RI (Dnr 011-1374/2009) Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden 2010-2014 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Valkretsindelning för perioden 2010

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2012

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2012 Statistik om Stockholm Bostäder Bostadsbyggandet 2012 Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion, ombyggnad, rivningar samt nettotillskott

Läs mer

Statistik. om Stockholm Ekonomiskt bistånd. Årsrapport The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Ekonomiskt bistånd. Årsrapport The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Ekonomiskt bistånd Årsrapport 2015 The Capital of Scandinavia stockholm.se Ekonomiskt bistånd 2015 FÖRORD På uppdrag av Stockholms stad presenterar Sweco Society denna årsrapport

Läs mer

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per januari 2014

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per januari 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-02-11 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av ekonomiskt bistånd per 2014

Läs mer

Statistik. om Stockholm Ekonomiskt bistånd. Årsrapport The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Ekonomiskt bistånd. Årsrapport The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Ekonomiskt bistånd Årsrapport 2016 The Capital of Scandinavia stockholm.se Ekonomiskt bistånd 2016 FÖRORD På uppdrag av Stockholms stad presenterar Sweco Society denna årsrapport

Läs mer

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER Bostadsbyggandet. S 2011:02 2011-03-22 Lina Sjölin 08-508 35 007 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER Bostadsbyggandet. S 2011:02 2011-03-22 Lina Sjölin 08-508 35 007 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER Bostadsbyggandet 2010 S 2011:02 2011-03-22 Lina Sjölin 08-508 35 007 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar en samlad statistik

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010

Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010 Lafa enheten för sexualitet och hälsa Lafa är Stockholms läns landstings metod- och kunskapscentrum för sexualitet och hälsa. Målet med verksamheten är att

Läs mer

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2009 Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Förlossningar Det totala förlossningsantalet i Stockholms län ökade år 2009 med 615 förlossningar

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-3- Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Februari 21 E-post

Läs mer

Vi bryter segregationen!

Vi bryter segregationen! www.stockholmsvanstern.se Kungsholmen Rinkeby- Kista Spånga- Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Norrmalm Östermalm Södermalm Hägersten- Liljeholmen Skärholmen Älvsjö Enskede-Årsta- Vantör Farsta Skarpnäck

Läs mer

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Syftet med utökningen av statistiken är att fortlöpande och systematiskt kunna följa hur problem och behov

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Minskat behov av ekonomiskt bistånd 2007 SOCIALA FÖRHÅLLANDEN. Ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning 2007

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Minskat behov av ekonomiskt bistånd 2007 SOCIALA FÖRHÅLLANDEN. Ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning 2007 STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X SOCIALA FÖRHÅLLANDEN Ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning 2007 S 2008:9 Lena Liljeholm Elin Levin 2008-06-19 Tel: 508 35 071 Tel: 508 35 037 Minskat

Läs mer

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 och introduktionsersättning

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 och introduktionsersättning Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 och introduktionsersättning År Ekonomiskt bistånd 1 Därav Introduktionsersättning Månad Antal Kostnad Kronor/ Ersättning enligt LMA Antal Kostnad Kronor/

Läs mer

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden Utlåtande 2009:153 RI (Dnr 011-1374/2009) Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden 2010-2014 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Valkretsindelning för perioden 2010

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE i stadsdelsområden 2009 S 2010:1 2010-03-23 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport ingår

Läs mer

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per augusti 2013

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per augusti 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2013-09-02 UAN-2013-0092 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av ekonomiskt bistånd per augusti 2013

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Bostadsbyggandet BOSTÄDER. Andra kvartalet 2008

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Bostadsbyggandet BOSTÄDER. Andra kvartalet 2008 STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X BOSTÄDER Bostadsbyggandet Andra kvartalet 2008 S 2008:12 Eva Andersson 2008-09-05 Tel: 508 35 042 I Stockholm påbörjades, under andra kvartalet 2008, 724 lägenheter

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2016

Ekonomisk rapport efter september 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-10-13 SN 2015/0525.03.01 Tel: 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Verksamhetsrapport 2013:02

Verksamhetsrapport 2013:02 Analys av försörjningsstödets utveckling Jämförelse första helår 211 och 212 samt perioden 28-212 Verksamhetsrapport 213:2 Sammanfattning För perioden 211 och 212 har kostnaden för försörjningsstödet minskat

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-4-16 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Mars 21 E-post

Läs mer

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2008

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2008 Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2008 Förlossningar Det totala förlossningsantalet i Stockholms län ökade år 2008 med 707 förlossningar (2,7 procent) jämfört med år 2007. Det är

Läs mer

Förändrad norm för försörjningsstöd

Förändrad norm för försörjningsstöd PM 2005 RVII (Dnr 329-4481/2005) Förändrad norm för försörjningsstöd Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Förändrad norm för försörjningsstöd godkänns i enlighet med socialtjänstnämndens

Läs mer

Regionala indelningar

Regionala indelningar 1 1.1 Kommuner och församlingar i Stockholms län 2008-01-01 länsgräns Singö kommungräns Ekerö församlingsgräns kommunnamn Edebo Häverö Häverö församlingsnamn Väddö Ununge Söderby-Karl Edsbro Roslags-Bro

Läs mer

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING:

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Befolkningsprognos 2010 S 2010:07 2010-06-23 Karin Fägerlind 08-508 35 034 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB Befolkningsprognos 2010 FÖRORD Stockholms

Läs mer

715 Skarpnäck

715 Skarpnäck Nyckeltal till årsredovisningen 2012 Stadsdelsnämnd 710 Östermalm Data avser år 2012 Data för 2011 är med för att kunna se skillnad Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola Nyckeltal 2. Andel årsarbetare

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Februari 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010:02 2010-03-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Februari 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010:02 2010-03-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Februari 21 SA 21:2 21-3-17 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM lägenheter BOSTÄDER. Bostadsbyggandet S 2008:2 Bo Karlsson Tel:

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM lägenheter BOSTÄDER. Bostadsbyggandet S 2008:2 Bo Karlsson Tel: STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X BOSTÄDER Bostadsbyggandet 2007 5 151 lägenheter S 2008:2 Bo Karlsson 2008-02-27 Tel: 508 35 030 Nybyggnation under 2007 resulterade i 3 569 nya lägenheter,

Läs mer

Skuldsanering av hyreskostnader och kostnader för boenden

Skuldsanering av hyreskostnader och kostnader för boenden ENSKEDE ÅRSTA VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING ARBETE OCH BISTÅND Handläggare: Eva Britt Lönnback Telefon: 8-58 14 152 DNR: 5-273/28 SID 1 (8) 28-5-22 Till Enskede-Årsta- s stadsdelsnämnd Skuldsanering av hyreskostnader

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet. Årsrapport The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet. Årsrapport The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2015 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2012

Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2012 Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2012 Information: Statistikfrågor: Stina Björk tel. 075-247 36 16 Statistikfrågor: Andreas Petersson tel. 075-247 36 19 Ämnesfrågor:

Läs mer

Verksamhetsrapport 2014:02

Verksamhetsrapport 2014:02 Analys av försörjningsstödets utveckling Jämförelse första helår 212 och 213 samt perioden 28-213 Verksamhetsrapport 214:2 Sammanfattning Försörjningsstödskostnaden ökade i jämförelse mellan 212 och 213

Läs mer

Förteckning över deltagande bolag och förvaltningar

Förteckning över deltagande bolag och förvaltningar SID 1 (8) Bilaga 9 Förteckning över deltagande bolag och förvaltningar Förfrågningsunderlag Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29

Läs mer

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING:

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Befolkningsöversikt 2008 S 2009:07 2009-07-01 Frida Saarinen 08-508 35 004 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2015-06-04 Diarienummer AMN-2015-0114 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Bostadsbyggandet BOSTÄDER. Tredje kvartalet S 2008:13 Eva Andersson Tel:

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Bostadsbyggandet BOSTÄDER. Tredje kvartalet S 2008:13 Eva Andersson Tel: STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X BOSTÄDER Bostadsbyggandet Tredje kvartalet 2008 S 2008:13 Eva Andersson 2008-11-25 Tel: 508 35 042 I Stockholm påbörjades, under 3:e kvartalet 2008, 459 lägenheter

Läs mer

Ekologisk kompensation Gröna investeringar. 18 okt 2011 Elisabet Elfström Stockholm Stad Exploateringskontoret

Ekologisk kompensation Gröna investeringar. 18 okt 2011 Elisabet Elfström Stockholm Stad Exploateringskontoret Ekologisk kompensation Gröna investeringar 18 okt 2011 Elisabet Elfström Stockholm Stad Exploateringskontoret År 2025 1000 000 stockholmare =50 nya/dag Budget 2012 och inriktning 2013 och 2014 2011-10-12

Läs mer

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 Stockholm Sveriges huvudstad 847 073 invånare Staden har c:a 42 000 anställda 14 stadsdelsnämder 16 facknämnder 16 bolagstyrelser

Läs mer

Statistik. om Stockholm Befolkningsprognos 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Befolkningsprognos 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Befolkningsprognos 2015 The Capital of Scandinavia stockholm.se Befolkningsprognos 2015 FÖRORD Sweco Strategy redovisar här befolkningsprognosen för Stockholm och dess stadsdelsområden

Läs mer

Utredning av långtidsberoende 2013

Utredning av långtidsberoende 2013 RAPPORT 1(11) 2013-12-06 AVN 2013/0246-1 009 Handläggare, titel, telefon Anna Nilsson, utredare/statistik 011-15 23 71 Utredning av långtidsberoende 2013 Inledning Norrköpings kommun har en hög andel långtidsberoende

Läs mer

Andel 02 23% 031. Sjuk- el aktivitetsersättn, otillräckl ersättning 188 105 032. Sjuk- el aktivitetsersättn, väntar på ersättn 35 871

Andel 02 23% 031. Sjuk- el aktivitetsersättn, otillräckl ersättning 188 105 032. Sjuk- el aktivitetsersättn, väntar på ersättn 35 871 ALE KOMMUN FÖRSÖRJNINGSSTÖD 2010 011. Arbetslös, otillräcklig ersättning 840 329 012. Arbetslös, väntar på ersättning 92 805 013. Arbetslös, ingen ersättning 1 113 313 014. Arbetslös, flyktingar i introduktion

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET. Förskolepeng för kommunala förskolor och familj e- daghem

STADSLEDNINGSKONTORET. Förskolepeng för kommunala förskolor och familj e- daghem STADSLEDNINGSKONTORET BILAGA 1 FINANSAVDELNINGEN SID 1 (5) 2008-02-22 Handläggare: Anders Nilfjord Telefon: 508 29 288 Till Kommunfullmäktige Förskolepeng för kommunala förskolor och familj e- daghem Stadsledningskontorets

Läs mer

Angående remissen om Komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn

Angående remissen om Komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn Kommunstyrelsen Dnr: 156-624/2015 Socialroteln Sida 1 (2) Datum: 2015-04-21 Till berörd remissinstans Angående remissen om Komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn Detta gäller

Läs mer

Uppföljning av resursfördelningsmodell för ekonomiskt bistånd

Uppföljning av resursfördelningsmodell för ekonomiskt bistånd Utlåtande 2009: RI (Dnr 325-2777/2006) Uppföljning av resursfördelningsmodell för ekonomiskt bistånd Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Uppföljning av resursfördelningssystemet

Läs mer

Befolkning och befolkningsförändringar

Befolkning och befolkningsförändringar 2 Befolkning och befolkningsförändringar Befolkning och befolkningsförändringar Befolkningen i Stockholms län uppgick vid årsskiftet 2009/2010 till 2 019 182 personer vilket var en ökning med 37 919 personer

Läs mer

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) och Tara Twana (S) om en utvidgning av sommarjobben

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) och Tara Twana (S) om en utvidgning av sommarjobben Arbetsmarknadsförvaltningen Utrednings- och utvecklingsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-09-12 Handläggare Eva Woll Tegbäck Telefon: 08-508 35 528 Till Arbetsmarknadsnämnden den 25 september 2013

Läs mer

Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1

Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1 2014-12-11 Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1 STATISTIKGRUPPENS DELRAPPORT BASERAD PÅ HYRESGÄST- FÖRENINGENS HYRESDATABAS INLEDNING... 3 INNERSTAD, INRE YTTERSTAD, YTTRE YTTERSTAD... 4 STADSDELAR...

Läs mer

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden 276 3 Storstadsområden SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 2002 Tabell 3.1 Folkmängd i storstadsområdena 31 december 2001 och 2002 Population in the metropolitan areas on Dec. 31, 2001 and 2002 Storstadsområde

Läs mer

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Del II, en uppföljning 2010 Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! Del

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2011

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2011 Statistik om Stockholm Bostäder Bostadsbyggandet 011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Förord Sammanfattning Nyproduktion 4.1 Färdigställd nyproduktion 4. Påbörjad nyproduktion 8. Pågående nyproduktion 10 4 Om-

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Förvärvsarbetande varierar starkt mellan olika områden ARBETSMARKNAD

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Förvärvsarbetande varierar starkt mellan olika områden ARBETSMARKNAD STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X ARBETSMARKNAD S 2008:3 Bo Karlsson 2008-03-11 Tel: 508 35 030 Förvärvsarbetande befolkning i stadsdelsområden och delområden 2006 Förvärvsarbetande varierar

Läs mer

Enkätundersökning 2012 Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm. Huvudrapport Hela staden

Enkätundersökning 2012 Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm. Huvudrapport Hela staden Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm Huvudrapport Hela staden OM UNDERSÖKNINGEN Bakgrund och syfte Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens familjedaghem/pedagogiska

Läs mer

Verksamhetsrapport 2012:01

Verksamhetsrapport 2012:01 Analys av försörjningsstödets utveckling Jämförelse första helår 21 och 211 samt perioden 28-211 Verksamhetsrapport 212:1 Sammanfattning För perioden helår 21 och 211 finner vi att kostnaden för försörjningsstödet

Läs mer

Enkätundersökning. Ekonomiskt bistånd Stockholms stad. januari Genomförd av Enkätfabriken

Enkätundersökning. Ekonomiskt bistånd Stockholms stad. januari Genomförd av Enkätfabriken Enkätundersökning Ekonomiskt bistånd Stockholms stad januari 2017 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 1.1. Syfte 3 2. Metod 4 2.1. Målgrupp 4 2.2. Urval 4 2.3. Datainsamling 4

Läs mer

Rapport om barnfamiljer i Stockholm som saknar fast bostad.

Rapport om barnfamiljer i Stockholm som saknar fast bostad. AB Socialtjänstförvaltningen Staben SID 1 (10) C D E Rapport om barnfamiljer i Stockholm som saknar fast bostad. SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN, S WEDENBORGSGATAN 20, 106 64 S TOCK- HOLM T FN: 508 25 000, F

Läs mer