Statistik. om Stockholm. Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistik. om Stockholm. Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd"

Transkript

1 Statistik om Stockholm Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd Juli 212 och preliminära uppgifter för augusti 212

2

3 FÖRORD För att belysa utvecklingen av ekonomiskt bistånd i Stockholms stad sammanställer Sweco Eurofutures varje månad statistik över biståndstagandet. En del av statistiken publiceras i denna rapport. Rapporten är främst tänkt att användas i arbetet på stadens olika förvaltningar, inte minst på stadsdelsförvaltningarna, men den vänder sig även till allmänheten. Materialet som ligger till grund för statistiken är hämtad ur stadens datasystem Paraplyet. I detta system sker registreringen vid handläggningsförfarandet av ekonomiskt bistånd på stadsdelsförvaltningarna. Mer information om biståndstagandet i Stockholms stad finns på Förutom den statistik som publiceras på kontoret kan även särskilda bearbetningar genomföras vid beställning. Kontaktpersoner på Sweco Eurofutures är Lena Liljeholm, tel eller Karin Melldahl, tel

4 INNEHÅLL FÖRORD... 1 INNEHÅLL... 2 SAMMANFATTNING... 3 DIAGRAM Hela staden... 4 Stadsdelsförvaltningarna... 5 Enheten för hemlösa... 1 Introduktionsersättning... 1 TABELLBILAGA VAD REDOVISAS KODFÖRTECKNING STADSDELSOMRÅDENAS OMFATTNING OCH FOLKMÄNGD

5 SAMMANFATTNING Kraftigt minskat biståndstagande i juli hushåll med ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning per månad 1 3 hushåll fick 78,6 mnkr i ekonomiskt bistånd för juli månad. Det var 25 en minskning av antalet biståndshushåll 2 med 4,2 % jämfört med i juni och en minskning av kostnad med nära 6 % 15 eller 4,9 mnkr. Det var en ovanligt stor minskning både av antalet hushåll och 1 av kostnaden. De senaste åren har en minskning skett mellan månaderna juni 5 och juli, men inte av den omfattningen. I ett 12-månadersperspektiv är antalet biståndshushåll 4,3 % lägre än i juli 211 och kostnaden 3,8 % lägre. Medelbidraget per hushåll minskade med 143 kr till kr i juli % av de vuxna biståndstagarna var arbetslösa i juli. Det motsvarade 5 44 personer vilket var nära 33 färre än i juni. I ett 12-månaders perspektiv var antalet arbetslösa biståndstagare nära 16 färre än i juli 211 (-2,8 %). Under samma period minskade arbetslösheten i staden med 1,6 % personer hade bistånd på grund av att de var sjukskrivna med läkarintyg i juli, vilket var en minskning med 45 personer jämfört med i juni. Nära 59 personer hade sjuk- eller aktivitetsersättning, vilket var ett relativt oförändrat antal. et personer med bistånd av sociala-/medicinska skäl minskade med 63 till 2 1 personer i juli. I juli avslutades 565 biståndshushåll, vilket var 35 färre än som avslutades i juni. För 32 % av de avslutade hushållen fanns det information om att de börjat arbeta och för 2 % var avslutsorsaken att man börjat studera. Tillsammans uppgavs 14 % ha beviljats olika typer av ersättningar som t.ex. A-kassa, sjukersättning och äldreförsörjningsstöd. För 22 % var avslutsorsaken okänd. De preliminära uppgifterna för ekonomiskt bistånd för augusti indikerar en minskning av antal hushåll till 9 99 och en ökning av kostnaden till 8,7 mnkr jämfört med i juli. De förevarande uppgifterna om preliminärt bistånd i juli indikerar ett medelbidrag på ca 8 82 kronor. Ekonomiskt bistånd Juli Juni Juli hushåll Totalt tkr Kr per hushåll Anm. Några hushåll har både ekonomiskt bistånd och ersättning enl LMA. Dessutom kan det förekomma att ett hushåll har både introduktionsersättning och ekonomiskt bistånd samma månad. 1 Inkl ersättning enligt LMA. 3

6 HELA STADEN Ekonomiskt bistånd per månad Mnkr S:a utbetalt miljoner kronor

7 STADSDELSFÖRVALTNINGARNA Ekonomiskt bistånd per månad Sdf 1 Rinkeby-Kista Sdf 3 Spånga-Tensta Sdf 4 Hässelby-Vällingby

8 STADSDELSFÖRVALTNINGARNA Ekonomiskt bistånd per månad Sdf 6 Bromma Sdf 8 Kungsholmen Sdf 9 Norrmalm

9 STADSDELSFÖRVALTNINGARNA Ekonomiskt bistånd per månad Sdf 1 Östermalm Sdf 12 Södermalm Sdf 14 Enskede-Årsta-Vantör

10 STADSDELSFÖRVALTNINGARNA Ekonomiskt bistånd per månad Sdf 15 Skarpnäck Sdf 18 Farsta Sdf 21 Älvsjö

11 STADSDELSFÖRVALTNINGARNA Ekonomiskt bistånd per månad Sdf 22 Hägersten-Liljeholmen Sdf 24 Skärholmen

12 SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt bistånd per månad Enheten för hemlösa Introduktionsersättning

13 TABELLBILAGA Hela staden Tabell 1 hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Tabell 2 Ekonomiskt bistånd fördelat efter EGT och övrigt ekonomiskt bistånd Tabell 3 sstorlek Stadsdelsförvaltningarna Ekonomiskt bistånd Juli 21 juli 212 och preliminär aug 212 Tabell 4 A hushåll Tabell 4 B Summa i tkr Tabell 4 C per hushåll Tabell 5 Vuxna biståndstagare, antal i juli Tabell 6 avslutade hushåll Tabell 7 avslutade hushåll efter avslutsorsak i juli Introduktionsersättning Tabell 8 A hushåll Tabell 8 B Summa i tkr Tabell 8 C per hushåll Tabell 8 D Ersättningstagare per hushåll

14 Tabell 1 hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 samt introduktionsersättning År Ekonomiskt bistånd 1 Därav Introduktionsersättning Månad Kostnad / Ersättning enligt LMA Kostnad / hushåll i tkr hushåll Kostnad / hushåll i tkr hushåll hushåll i tkr hushåll 21 juli aug sept okt nov dec jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan febr mars april maj juni juli aug, prel Förändring mellan juni 212 och 212 juni juli juli Inkl ersättning enligt LMA. 12

15 Tabell 2 Ekonomiskt bistånd 1 fördelat efter EGT och övrigt ekonomiskt bistånd År hushåll Ekonomiskt bistånd, tkr per hushåll Månad Summa EGT Övrigt ekonomiskt bistånd Summa EGT Övrigt ekonomiskt bistånd Summa EGT Övrigt ekonomiskt bistånd "netto" Summa Summa Därav Summa Summa Därav "netto" Summa Summa Därav I komb Enbart I komb Enbart I komb Enbart med norm med norm med norm 21 juli aug sept okt nov dec jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan febr mars april maj juni juli aug, prel Förändring mellan juni 212 och 212 juni juli juli Anm. EGT = kod Exkl ersättning enligt LMA.

16 Tabell 3 sstorlek för samtliga hushåll med ekonomiskt bistånd 1 År Biståndstagare Biståndstagare Månad Vuxna Barn Summa per hushåll 21 juli ,85 aug ,83 sept ,83 okt ,83 nov ,83 dec , jan ,84 febr ,84 mars ,83 april ,84 maj ,83 juni ,84 juli ,81 aug ,8 sept ,8 okt ,8 nov ,8 dec ,8 212 jan ,79 febr ,78 mars ,77 april ,78 maj ,77 juni ,76 juli ,76 aug, prel ,76 Förändring mellan juli 212 och 212 juni , 211 juli ,5 21 juli ,9 1 Inkl ersättning enligt LMA. 14

17 Tabell 4 A hushåll med ekonomiskt bistånd 1 fördelade efter stadsdelsförvaltning År Stadsdelsförvaltning Summa Månad Rinkeby- Spånga- Hässelby- Bromma Kungs- Norr- Öster- Söder- Ensk-Årsta- Skarp- Farsta Älvsjö Hägersten- Skär- Enheten f Kista Tensta Vällingby holmen malm malm malm Vantör näck Liljeholmen holmen hemlösa 21 juli aug sept okt nov dec jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan febr mars april maj juni juli aug, prel Förändring mellan juli 212 och 212 juni juli juli Inkl ersättning enligt LMA 1 1

18 1 Tabell 4 B Summa ekonomiskt bistånd 1, tkr, fördelade efter stadsdelsförvaltning År Stadsdelsförvaltning Summa Månad Rinkeby- Spånga- Hässelby- Bromma Kungs- Norr- Öster- Söder- Ensk-Årsta- Skarp- Farsta Älvsjö Hägersten- Skär- Enheten f Kista Tensta Vällingby holmen malm malm malm Vantör näck Liljeholmen holmen hemlösa 21 juli aug sept okt nov dec jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan febr mars april maj juni juli aug, prel Förändring mellan juli 212 och 212 juni juli juli Inkl ersättning enligt LMA 1 1

19 1 Tabell 4 C Ekonomiskt bistånd 1 per hushåll, kr, fördelade efter stadsdelsförvaltning År Stadsdelsförvaltning Summa Månad Rinkeby- Spånga- Hässelby- Bromma Kungs- Norr- Öster- Söder- Ensk-Årsta- Skarp- Farsta Älvsjö Hägersten- Skär- Enheten f Kista Tensta Vällingby holmen malm malm malm Vantör näck Liljeholmen holmen hemlösa 21 juli aug sept okt nov dec jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan febr mars april maj juni juli aug, prel Förändring mellan juli 212 och 212 juni juli juli Inkl ersättning enligt LMA 2

20 18 Tabell 5 Vuxna biståndstagare med ekonomiskt bistånd 1 fördelade efter försörjningshinder och stadsdelsförvaltning, antal avser juli 212 Kod/Försörjningshinder Stadsdelsförvaltning Summa Rinkeby- Spånga- Hässelby- Bromma Kungs- Norr- Öster- Söder- Ensk-Årsta- Skarp- Farsta Älvsjö Hägersten- Skär- Enheten f Kista Tensta Vällingby holmen malm malm malm Vantör näck Liljeholmen holmen hemlösa Arbetslös Arbetslös, otillräcklig ersättn A-kassa/Alfa Arbetslös, otillräcklig ersättning AF Arbetslös, väntar ers A-kassa/Alfa/AF Arbetslös utan ersättning Arbetslös utan ersättning - i aktivitet Flykting i introduktion Flykting i introduktion - i aktivitet Nyanländ i etablering Nyanländ % etablering Sjukskriven med läkarintyg Sjukskriven, otillräcklig sjukpenning Sjukskriven, väntar på sjukpenning Sjukskriven, ingen sjukpenning Sjuk- eller aktivitetsersättning Sjuk- eller aktivitetsersättning, otillräcklig Sjuk- eller aktivitetsersättning, väntar Arbetshinder, sociala skäl Sociala/medicinska skäl Vård av barn Föräldrapenning, otillräcklig Föräldrapenning, väntar Sökt och väntar barnomsorgsplats Arbetar deltid, ofrivilligt Deltidsarbete, ofrivilligt Deltidsarb, ofrivilligt, väntar inkomst av lön Arbetar heltid Heltidsarbete, otillräcklig inkomst Heltidsarbete, väntar inkomst av lön Utan försörjningshinder - tillfälligt behov Utan försörjningshind - har ink över norm Övriga Flykting med varaktigt nedsatt arbetsförmåga eller över 6 år vid UT Över 65 år ingen eller låg ålderspension Fotboja 24 Indragen ers/utförsäkr fr FK-första ansök Nyanländ -24 % etablering 2 2 LMA - (ej ekonomiskt bistånd) Utlänning med ersättning enligt LMA Felkod Summa

21 Tabell 6 avslutade 1 hushåll (som haft ekonomiskt bistånd 2 senaste utredningen) fördelade efter stadsdelsförvaltning År Stadsdelsförvaltning Summa Månad Rinkeby- Spånga- Hässelby- Bromma Kungs- Norr- Öster- Söder- Ensk-Årsta- Skarp- Farsta Älvsjö Hägersten- Skär- Enheten f Kista Tensta Vällingby holmen malm malm malm Vantör näck Liljeholmen holmen hemlösa 21 juli aug sept okt nov dec jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan febr mars april maj juni juli Förändring mellan juli 212 och 212 juni juli juli Exkl kod 12 registrering av ny samhörighet/sdn. Med avslutade hushåll räknas endast de hushåll som haft bistånd någon gång under den utredning som avslutats. som endast haft en öppen utredning utan beslut eller endast beslut om avslag räknas inte här. Observera att hushållet kan ha haft sitt senaste bistånd avslutsmånaden, månaden innan eller någon tidigare månad. 2 Inkl ersättning enligt LMA.

22 Tabell 7 avslutade 1 hushåll (som haft ekonomiskt bistånd 2 senaste utredningen) fördelade efter avslutsorsak och stadsdelsförvaltning avser juli 212 Avslutsorsak Stadsdelsförvaltning Summa Rinkeby- Spånga- Hässelby- Bromma Kungs- Norr- Öster- Söder- Ensk-Årsta- Skarp- Farsta Älvsjö Hägersten- Skär- Enheten f Kista Tensta Vällingby holmen malm malm malm Vantör näck Liljeholmen holmen hemlösa Börjat arbeta Börjat studera Beviljats tidsbegr sjuk-/aktivitetsers Beviljats sjukers/pension/äldref stöd Beviljats A-kassa/Alfa/aktivitetsstöd Beviljats annan ersättning Engångsansökan - är självförsörj Flyttat från stadsdelen Kriminalvård Avliden Okänt Summa Med avslutade hushåll räknas endast de hushåll som haft bistånd någon gång under den utredning som avslutats. som endast haft en öppen utredning utan beslut endast beslut om avslag räknas inte här. Observera att hushållet kan ha haft sitt senaste bistånd avslutsmånaden, månaden innan eller någon tidigare månad. 2 Inkl ersättning enligt LMA. 3 Exkl kod 12 registrering av ny samhörighet/sdn.

23 Tabell 8 A hushåll med introduktionsersättning fördelade efter stadsdelsförvaltning År Stadsdelsförvaltning Summa Månad Rinkeby- Spånga- Hässelby- Bromma Kungs- Norr- Öster- Söder- Ensk-Årsta- Skarp- Farsta Älvsjö Hägersten- Skär- Enheten f Okänt Kista Tensta Vällingby holmen malm malm malm Vantör näck Liljeholmen holmen hemlösa 21 juni juli aug sept okt nov dec jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan febr mars april maj Introduktionsersättning har upphört att utbetalas i staden från och med juni 212

24 Tabell 8 B Summa introduktionsersättning, tkr, fördelade efter stadsdelsförvaltning År Stadsdelsförvaltning Summa Månad Rinkeby- Spånga- Hässelby- Bromma Kungs- Norr- Öster- Söder- Ensk-Årsta- Skarp- Farsta Älvsjö Hägersten- Skär- Enheten f Okänt Kista Tensta Vällingby holmen malm malm malm Vantör näck Liljeholmen holmen hemlösa 21 juni juli aug sept okt nov dec jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan febr mars april maj Introduktionsersättning har upphört att utbetalas i staden från och med juni 212

25 Tabell 8 C Introduktionsersättning per hushåll, kr, fördelade efter stadsdelsförvaltning År Stadsdelsförvaltning Summa Månad Rinkeby- Spånga- Hässelby- Bromma Kungs- Norr- Öster- Söder- Ensk-Årsta- Skarp- Farsta Älvsjö Hägersten- Skär- Enheten f Okänt Kista Tensta Vällingby holmen malm malm malm Vantör näck Liljeholmen holmen hemlösa 21 juni juli aug sept okt nov dec jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan febr mars april maj Introduktionsersättning har upphört att utbetalas i staden från och med juni 212

26 Tabell 8 D ersättningstagare per hushåll fördelade efter stadsdelsförvaltning År Stadsdelsförvaltning Summa Månad Rinkeby- Spånga- Hässelby- Bromma Kungs- Norr- Öster- Söder- Ensk-Årsta- Skarp- Farsta Älvsjö Hägersten- Skär- Enheten f Okänt Kista Tensta Vällingby holmen malm malm malm Vantör näck Liljeholmen holmen hemlösa 21 juni 1,42 1,53 1,58 1,63 1,2 1, 1,63 1,13 1,6 1,22 1,2 2,39 1,56 juli 1,45 1,43 1,58 1,71 1, 1, 1,52 1,33 1,69 1,18 1,22 2,32 1,54 aug 1,48 1,39 1,64 1,56 1, 1, 1,48 1,36 1,61 1,8 1,29 2,28 1,53 sept 1,49 1,35 1,6 1,56 1, 1, 1,65 1,5 1,81 1,8 1,33 2,19 1,52 okt 1,49 1,46 1,59 1,42 1, 1, 1,49 1,5 1,35 1,23 1,5 2,1 1,52 nov 1,45 1,41 1,35 1,36 1, 1, 1,7 1,36 1,64 1,18 1, 2,2 1,48 dec 1,51 1,42 1,39 1,36 1, 1, 1,68 1,29 1,33 1,21 1, 1,94 1,5 211 jan 1,44 1,35 1,48 1,8 1, 1, 1,79 1, 1,43 1,46 1, 2,5 1,49 febr 1,36 1,32 1,36 1,8 1, 1, 1, 1,89 1, 1,43 1,67 1, 2,26 1,46 mars 1,36 1,32 1,33 1,8 1, 1, 1, 1,67 1, 1,21 1,67 1, 2,32 1,44 april 1,3 1,38 1,28 1,9 1, 1, 1, 1,64 1, 1,18 1,56 1, 2,11 1,41 maj 1,3 1,28 1,19 1, 1, 1, 1,33 1,63 1, 1,42 1,63 1, 2,7 1,37 24 juni 1,36 1,17 1,23 1, 1, 1,5 1,42 1, 1,25 1,63 1, 2,27 1,36 juli 1,26 1,13 1,33 1, 1, 1,5 1,29 1, 1,3 1,83 1, 2,15 1,31 aug 1,23 1,14 1,26 1, 1, 1,33 1,48 1, 1,13 2, 1, 2,42 1,34 sept 1,27 1,13 1,26 1, 1, 1,33 1,45 1, 1,14 2, 2,56 1,38 okt 1,31 1,14 1,4 1, 1, 1,25 1,23 1, 1,14 2, 2,47 1,39 nov 1,35 1,16 1,43 1,1 1, 1,25 1,17 1, 1, 2, 2,9 1,4 dec 1,48 1,16 1,43 1, 1, 1,25 1,8 1, 1,17 2, 2,33 1,4 212 jan 1,43 1,19 1,43 1, 1, 1,25 1,1 1, 1,2 2, 2,5 1,43 febr 1,69 1,21 1,54 1, 1, 1,33 1,29 1, 1, 2,56 1,52 mars 1,75 1,22 1,55 1, 1, 1,33 1,2 1, 1,33 2,67 1,58 april 1,71 1,5 1,67 1, 1,33 1,33 1, 1, 1,67 1,53 maj 2,25 1,75 1, 1,33 1, 1, 2, 1,7 Introduktionsersättning har upphört att utbetalas i staden från och med juni 212

27 VAD REDOVISAS Det ekonomiska bistånd (inkl ersättning enligt LMA) som redovisas i denna rapportserie månadsvis är utbetalningar som registreras i modulen för Ekonomiskt bistånd i Paraplyet. Introduktionsersättning, som endast utbetalas till flyktinghushåll, handläggs på stadsdelsförvaltningarna och utbetalas från och med december 27 också genom Paraplyet. I rapporten redovisas även dessa utbetalningar månadsvis. De hushåll som i tabellerna presenteras som hushåll med introduktionsersättning kan dock förekomma som hushåll med ekonomiskt bistånd då båda typerna av ersättning kan förekomma samma månad. Avseendemånad Utbetalningarna redovisas för den månad de avser. Bistånd till räkningar avseende terapi, hotellkostnader mm kan påföras retroaktivt upp till en månad. Även en försenad utbetalning av uppehälle för månaden innan påförs retroaktivt den månaden det avsåg. Av denna anledning görs det ordinarie statistikuttaget först en månad efter den redovisade månadens slut. I månadsrapporten redovisas också preliminära utbetalningar avseende den senaste aktuella månaden. Det preliminära statistikuttaget tas direkt den aktuella månaden avslutats. Dessa preliminära uppgifter läggs in kursiverade i alla tidsserier. De preliminära uppgifterna uppdateras vid det ordinarie statistikuttaget. Bidragsformer Det ekonomiska biståndet ges i form av försörjningsstöd och bistånd för livsföring i övrigt, SoL 4 kap 1. Biståndet ska garantera skälig levnadsnivå. Riksnormen är en för riket gemensam schablon och innehåller de viktigaste budgetposterna för dagligvaror (livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, TV-licens och telefon). Ekonomiskt bistånd redovisas brutto, dvs före eventuella makuleringar och återbetalningar. Ersättning enligt lagen om mottagande av asylsökande m fl (LMA) utgår till ett fåtal hushåll per månad i staden. Ersättningen är lägre än riksnormen. Fr o m 1 juli 1994 har Migrationsverket ansvaret för utbetalning av ersättning enligt LMA till asylsökande, förutom de med särskilda beslut från Migrationsverket om rätt att vistas i landet trots att de ej är asylsökande/- skyddssökande. Handläggningen av de senare sker på stadsdelsnämnder runt om i staden. 25

28 Sedan 1991 genomgår flyktingar (asylsökande som erhållit uppehålls- och arbetstillstånd) cirka 18 månaders mottagning/introduktion. Uppehälle till dessa ska utgå i form av introduktionsersättning en ersättning som utgår när flyktingen följer den uppsatta introduktionsplanen. Så har skett i staden sedan Introduktionsersättningen består av schablon enligt riksnorm, boendekostnad och SL-kort samt bistånd i annan form vid behov. Schablonen enligt riksnorm beräknas på samma sätt som det ekonomiska biståndet och ligger även på samma ersättningsnivå. är den sammanfattande benämningen på ensamstående, familjer och andra hushållssammansättningar med ekonomisk gemenskap som får ekonomiskt bistånd. en som redovisas i rapporten ingår i materialet endast en gång oavsett om en ansökan gjorts en eller flera gånger för månaden. Förhållandet vid det första ansökningstillfället för månaden styr vilken stadsdelsförvaltning, hushållstyp, försörjningshinder mm som registreras. I statistiken väljs alltid kvinnan i ett par till registerledare (person 1). I samhörigheter med två kvinnor eller två män registreras alltid den äldsta som registerledare (person 1). Biståndstagare Varje enskild person i ett hushåll med ekonomiskt bistånd/ersättning enligt LMA benämns biståndstagare. Alla medlemmar i hushållet barn och vuxna räknas som biståndstagare om de omfattas av utbetalningen. Försörjningshinder Försörjningshinder anger den direkta anledningen till att de vuxna personerna i ett hushåll är aktuella för ekonomiskt bistånd. Handläggaren väljer det försörjningshinder som bäst beskriver den sökandes situation bland de av staden fördefinierade alternativen. Se kodförteckning sidan 28. Avslutade Avslutade är de hushåll som haft en utredning om ekonomiskt bistånd som avslutats i Paraplyet. som endast haft en öppen utredning utan beslut om ekonomiskt bistånd, de kanske endast fått avslagsbeslut, räknas inte här. Observera att de hushåll som avslutats en månad kan ha haft sitt senaste bistånd avslutsmånaden, månaden innan eller någon tidigare månad. en redovisas som avslutade den månaden avslutet sker. När hushållet avslutas registreras en avslutskod. Se kodförteckning sidan

29 Mer information En mer utförlig redovisning av ekonomiskt bistånd, ersättning enligt LMA samt introduktionsersättning månadsvis finns på USKs hemsida Symboler och förkortningar som används i tabellerna tkr Tusen kronor Mindre än hälften av den använda enheten eller inget finns att redovisa.. Uppgift ej tillgänglig eller alltför osäker för att anges 27

30 KODFÖRTECKNING Försörjningshinder 1 1 Arbetslös, otillräcklig ersättning A-kassa/Alfa 2 Arbetslös utan ersättning 3 Arbetslös utan ersättning i aktivitet 4 Deltidsarbete, ofrivilligt 5 Arbetslös, otillräcklig ersättning AF 6 Sjukskriven, ingen sjukpenning 7 Sjukskriven, otillräcklig sjukpenning 8 Föräldrapenning, otillräcklig 9 Sjuk- eller aktivitetsersättning, otillräcklig 1 Flykting i introduktion 11 Flykting i introduktion i aktivitet 13 Arbetslös, väntar ersättning A-kassa/Alfa/AF 15 Flykting med varaktigt nedsatt arbetsförmåga eller över 6 år vid UT 16 Över 65 år med ingen eller låg ålderspension 17 Sökt och väntar barnomsorgsplats 18 Heltidsarbete, otillräcklig inkomst 19 Fotboja 22 Utan försörjningshinder har inkomst över norm 23 Sociala/medicinska skäl 24 Indragen ersättning/utförsäkrad från FK första ansökan 25 Sjukskriven, väntar sjukpenning 26 Sjuk- eller aktivitetsersättning, väntar 27 Föräldrapenning, väntar 28 Deltidsarbete, ofrivilligt, väntar inkomst av lön 29 Heltidsarbete, väntar inkomst av lön 3 Utan försörjningshinder saknar EGT 4 Utlänning med ersättning enligt LMA 41 Nyanländ i etablering 42 Nyanländ -24 % etablering 43 Nyanländ % etablering 1 Indelningen gäller från Avslutskoder 1 Börjat arbeta 2 Börjat studera 3 Beviljats tidsbegränsad sjukersättning/aktivitetsersättning 4 Beviljats sjukersättning/pension/äldreförsörjningsstöd 5 Beviljats A-kassa/Alfa/aktivitetsstöd 6 Beviljats annan ersättning 7 Engångsansökan/självförsörjande 8 Flyttat från stadsdelen 9 Kriminalvård 1 Avliden 11 Okänt 12 Registrering av ny samhörighet/sdn 28

31 Stadsledningskontoret Stadshuset, Stockholm Telefon Fax

Statistik. om Stockholm. Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning

Statistik. om Stockholm. Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Statistik om Stockholm Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning December 211 och preliminära uppgifter för Januari 212 FÖRORD För att belysa utvecklingen av ekonomiskt bistånd

Läs mer

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Januari 2008 och preliminära uppgifter för februari 2008. Ekonomiskt bistånd 1

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Januari 2008 och preliminära uppgifter för februari 2008. Ekonomiskt bistånd 1 STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-67X SOCIALA FÖRHÅLLANDEN Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Januari 28 och preliminära uppgifter för februari 28 Svagt minskat behov av ekonomiskt bistånd

Läs mer

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning April 2008 och preliminära uppgifter för maj 2008

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning April 2008 och preliminära uppgifter för maj 2008 STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-67X SOCIALA FÖRHÅLLANDEN Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning April 28 och preliminära uppgifter för maj 28 Något ökat behov av ekonomiskt bistånd 1 3

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Juni 2008 och preliminära uppgifter för juli 2008 SOCIALA FÖRHÅLLANDEN

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Juni 2008 och preliminära uppgifter för juli 2008 SOCIALA FÖRHÅLLANDEN STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-67X SOCIALA FÖRHÅLLANDEN Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Juni 28 och preliminära uppgifter för juli 28 Något minskat behov av ekonomiskt bistånd

Läs mer

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND SAMT INTRODUKTIONSERSÄTTNING

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND SAMT INTRODUKTIONSERSÄTTNING STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND SAMT INTRODUKTIONSERSÄTTNING Mars och preliminära uppgifter för april 211 Soc 211:4 211-5-4 Eva Ahlgren 8-58 35 55 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS-

Läs mer

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND SAMT INTRODUKTIONSERSÄTTNING

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND SAMT INTRODUKTIONSERSÄTTNING STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND SAMT INTRODUKTIONSERSÄTTNING Januari och preliminära uppgifter för februari 21 Soc 21:2 21-3-4 Eva Ahlgren 8-58 35 55 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS-

Läs mer

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd 1 fördelade efter stadsdelsförvaltning

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd 1 fördelade efter stadsdelsförvaltning Antal hushåll med ekonomiskt bistånd 1 fördelade efter stadsdelsförvaltning År Stadsdelsförvaltning Summa Månad 2013 feb 1 519 1 111 1 153 385 219 213 192 710 1 268 564 816 183 485 782 358 22 9 980 mar

Läs mer

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND SAMT INTRODUKTIONSERSÄTTNING

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND SAMT INTRODUKTIONSERSÄTTNING STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND SAMT INTRODUKTIONSERSÄTTNING Augusti och preliminära uppgifter för september 29 Soc 29:9 29-1-5 Eva Ahlgren 8-58 35 55 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS-

Läs mer

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND SAMT INTRODUKTIONSERSÄTTNING

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND SAMT INTRODUKTIONSERSÄTTNING STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND SAMT INTRODUKTIONSERSÄTTNING Maj och preliminära uppgifter för juni 29 Soc 29:6 29-7-8 Eva Ahlgren 8-58 35 55 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH

Läs mer

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND SAMT INTRODUKTIONSERSÄTTNING

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND SAMT INTRODUKTIONSERSÄTTNING STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND SAMT INTRODUKTIONSERSÄTTNING April och preliminära uppgifter för maj 29 Soc 29:5 29-6-3 Eva Ahlgren 8-58 35 55 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Maj 2008 och preliminära uppgifter för juni 2008 SOCIALA FÖRHÅLLANDEN

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Maj 2008 och preliminära uppgifter för juni 2008 SOCIALA FÖRHÅLLANDEN STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-67X SOCIALA FÖRHÅLLANDEN Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Maj 28 och preliminära uppgifter för juni 28 Något minskat behov av ekonomiskt bistånd 1

Läs mer

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Augusti 2008 och preliminära uppgifter för september 2008

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Augusti 2008 och preliminära uppgifter för september 2008 STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-67X SOCIALA FÖRHÅLLANDEN Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Augusti 28 och preliminära uppgifter för september 28 hushåll färre än 1 9 983 hushåll fick

Läs mer

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 År Ekonomiskt bistånd 1 Därav Månad Antal Kostnad Kronor/ Ersättning enligt LMA hushåll i tkr hushåll Antal Kostnad Kronor/ hushåll i tkr hushåll 2013

Läs mer

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 och introduktionsersättning

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 och introduktionsersättning Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 och introduktionsersättning År Ekonomiskt bistånd 1 Därav Introduktionsersättning Månad Antal Kostnad Kronor/ Ersättning enligt LMA Antal Kostnad Kronor/

Läs mer

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 och introduktionsersättning

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 och introduktionsersättning Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 och introduktionsersättning År Ekonomiskt bistånd 1 Därav Introduktionsersättning Månad Antal Kostnad Kronor/ Ersättning enligt LMA Antal Kostnad Kronor/

Läs mer

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 År Ekonomiskt bistånd 1 Därav Månad Antal Kostnad Kronor/ Ersättning enligt LMA hushåll i tkr hushåll Antal Kostnad Kronor/ hushåll i tkr hushåll 2012

Läs mer

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND OCH INTRODUKTIONSERSÄTTNING 2009 S 2010:03 2010-05-20 Lena Liljeholm 08-508 35 071 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB Ekonomiskt

Läs mer

Postbeskrivning för inrapportering av uppgifter om ekonomiskt bistånd

Postbeskrivning för inrapportering av uppgifter om ekonomiskt bistånd Postbeskrivning för inrapportering av uppgifter om ekonomiskt bistånd Data lämnas i form av en textfil med tabbavgränsningar och där varje rad avslutas med CRLF (carriage return line feed). Nedan finns

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden November 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: STADSDELSOMRåDEN Oktober 2011. SA 2011: 2011-1 - Patrik Waaranperä 08-613 08 81

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: STADSDELSOMRåDEN Oktober 2011. SA 2011: 2011-1 - Patrik Waaranperä 08-613 08 81 STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ArbetssöKANDE i STADSDELSOMRåDEN Oktober 211 SA 211: 211-1 - Patrik Waaranperä 8-613 8 81 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning 2011

Statistik. om Stockholm. Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning 2011 Statistik om Stockholm Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning 2011 Ekonomiskt bistånd 2011 FÖRORD På uppdrag av Stockholms stad presenterar Sweco Eurofutures denna årsrapport

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden September 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 215 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Oktober 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND OCH INTRODUKTIONSERSÄTTNING 2010 S 2011:05 2011-05-25 Lena Liljeholm 08-508 35 071 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB Ekonomiskt

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Januari 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: September SA 2011: Patrik Waaranperä

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: September SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden September 211 SA 211:9 211-1-17 Patrik Waaranperä 8-613 8 81 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 2011. SA 2011:05 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027

Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 2011. SA 2011:05 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STATISTIK OM STHLM Arbetsmarknad: Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 211 SA 211:5 211-6-17 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Januari 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Statistik. om Stockholm Ekonomiskt bistånd Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Ekonomiskt bistånd Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Ekonomiskt bistånd Årsrapport 2013 The Capital of Scandinavia stockholm.se Ekonomiskt bistånd 2013 FÖRORD På uppdrag av Stockholms stad presenterar Sweco Strategy denna årsrapport

Läs mer

Statistik. om Stockholm Ekonomiskt bistånd Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Ekonomiskt bistånd Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Ekonomiskt bistånd Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se Ekonomiskt bistånd 2014 FÖRORD På uppdrag av Stockholms stad presenterar Sweco Strategy denna årsrapport

Läs mer

Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker

Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker Ny nationell statistik om ekonomiskt bistånd från 2017 Anette Agenmark Utgångspunkter för föredraget Vanliga frågor och missuppfattningar

Läs mer

Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti SA 2011: Patrik Waaranperä

Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM Arbetsmarknad: Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti 211 SA 211:8 211-9-15 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 21 SA 21:6 21-7-26 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs på

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 21 SA 21:3 21-4-19 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs på

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2011 ARBETSMARKNAD: SA 2011: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2011 ARBETSMARKNAD: SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 211 SA 211:3 211-4-13 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs

Läs mer

Statistik. om Stockholm Ekonomiskt bistånd. Årsrapport The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Ekonomiskt bistånd. Årsrapport The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Ekonomiskt bistånd Årsrapport 2015 The Capital of Scandinavia stockholm.se Ekonomiskt bistånd 2015 FÖRORD På uppdrag av Stockholms stad presenterar Sweco Society denna årsrapport

Läs mer

Bilaga 1 Hela staden. Antal vuxna bidragstagare med ekonomiskt bistånd och ersättning enligt LMA för respektive försörjningshinder 1 2006

Bilaga 1 Hela staden. Antal vuxna bidragstagare med ekonomiskt bistånd och ersättning enligt LMA för respektive försörjningshinder 1 2006 1 Bilaga 1 Hela staden. Antal vuxna bidragstagare med ekonomiskt bistånd och ersättning enligt LMA för respektive försörjningshinder 1 2006 Arbetslöshet 11% SFI 15% 12% 15% 11% 36% Otillräcklig ers. fr

Läs mer

Statistik. om Stockholm Ekonomiskt bistånd. Årsrapport The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Ekonomiskt bistånd. Årsrapport The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Ekonomiskt bistånd Årsrapport 2016 The Capital of Scandinavia stockholm.se Ekonomiskt bistånd 2016 FÖRORD På uppdrag av Stockholms stad presenterar Sweco Society denna årsrapport

Läs mer

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per januari 2014

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per januari 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-02-11 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av ekonomiskt bistånd per 2014

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Minskat behov av ekonomiskt bistånd 2007 SOCIALA FÖRHÅLLANDEN. Ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning 2007

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Minskat behov av ekonomiskt bistånd 2007 SOCIALA FÖRHÅLLANDEN. Ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning 2007 STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X SOCIALA FÖRHÅLLANDEN Ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning 2007 S 2008:9 Lena Liljeholm Elin Levin 2008-06-19 Tel: 508 35 071 Tel: 508 35 037 Minskat

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-3- Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Februari 21 E-post

Läs mer

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 och introduktionsersättning

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 och introduktionsersättning Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 och introduktionsersättning År Ekonomiskt bistånd 1 Därav Introduktionsersättning Månad Antal Kostnad Kronor/ Ersättning enligt LMA Antal Kostnad Kronor/

Läs mer

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Syftet med utökningen av statistiken är att fortlöpande och systematiskt kunna följa hur problem och behov

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-4-16 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Mars 21 E-post

Läs mer

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per augusti 2013

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per augusti 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2013-09-02 UAN-2013-0092 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av ekonomiskt bistånd per augusti 2013

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2016

Ekonomisk rapport efter september 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-10-13 SN 2015/0525.03.01 Tel: 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Verksamhetsrapport 2013:02

Verksamhetsrapport 2013:02 Analys av försörjningsstödets utveckling Jämförelse första helår 211 och 212 samt perioden 28-212 Verksamhetsrapport 213:2 Sammanfattning För perioden 211 och 212 har kostnaden för försörjningsstödet minskat

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2015-06-04 Diarienummer AMN-2015-0114 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2012

Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2012 Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2012 Information: Statistikfrågor: Stina Björk tel. 075-247 36 16 Statistikfrågor: Andreas Petersson tel. 075-247 36 19 Ämnesfrågor:

Läs mer

715 Skarpnäck

715 Skarpnäck Nyckeltal till årsredovisningen 2012 Stadsdelsnämnd 710 Östermalm Data avser år 2012 Data för 2011 är med för att kunna se skillnad Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola Nyckeltal 2. Andel årsarbetare

Läs mer

Utredning av långtidsberoende 2013

Utredning av långtidsberoende 2013 RAPPORT 1(11) 2013-12-06 AVN 2013/0246-1 009 Handläggare, titel, telefon Anna Nilsson, utredare/statistik 011-15 23 71 Utredning av långtidsberoende 2013 Inledning Norrköpings kommun har en hög andel långtidsberoende

Läs mer

Förändrad norm för försörjningsstöd

Förändrad norm för försörjningsstöd PM 2005 RVII (Dnr 329-4481/2005) Förändrad norm för försörjningsstöd Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Förändrad norm för försörjningsstöd godkänns i enlighet med socialtjänstnämndens

Läs mer

Verksamhetsrapport 2014:02

Verksamhetsrapport 2014:02 Analys av försörjningsstödets utveckling Jämförelse första helår 212 och 213 samt perioden 28-213 Verksamhetsrapport 214:2 Sammanfattning Försörjningsstödskostnaden ökade i jämförelse mellan 212 och 213

Läs mer

Andel 02 23% 031. Sjuk- el aktivitetsersättn, otillräckl ersättning 188 105 032. Sjuk- el aktivitetsersättn, väntar på ersättn 35 871

Andel 02 23% 031. Sjuk- el aktivitetsersättn, otillräckl ersättning 188 105 032. Sjuk- el aktivitetsersättn, väntar på ersättn 35 871 ALE KOMMUN FÖRSÖRJNINGSSTÖD 2010 011. Arbetslös, otillräcklig ersättning 840 329 012. Arbetslös, väntar på ersättning 92 805 013. Arbetslös, ingen ersättning 1 113 313 014. Arbetslös, flyktingar i introduktion

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE i stadsdelsområden 2009 S 2010:1 2010-03-23 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport ingår

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 Stockholm Sveriges huvudstad 847 073 invånare Staden har c:a 42 000 anställda 14 stadsdelsnämder 16 facknämnder 16 bolagstyrelser

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Februari 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010:02 2010-03-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Februari 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010:02 2010-03-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Februari 21 SA 21:2 21-3-17 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs

Läs mer

Verksamhetsrapport 2012:01

Verksamhetsrapport 2012:01 Analys av försörjningsstödets utveckling Jämförelse första helår 21 och 211 samt perioden 28-211 Verksamhetsrapport 212:1 Sammanfattning För perioden helår 21 och 211 finner vi att kostnaden för försörjningsstödet

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-10-08 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad

Läs mer

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING:

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Befolkningsöversikt 2008 S 2009:07 2009-07-01 Frida Saarinen 08-508 35 004 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt

Läs mer

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) och Tara Twana (S) om en utvidgning av sommarjobben

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) och Tara Twana (S) om en utvidgning av sommarjobben Arbetsmarknadsförvaltningen Utrednings- och utvecklingsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-09-12 Handläggare Eva Woll Tegbäck Telefon: 08-508 35 528 Till Arbetsmarknadsnämnden den 25 september 2013

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2016-01-13 Diarienummer AMN-2015-0391 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Skuldsanering av hyreskostnader och kostnader för boenden

Skuldsanering av hyreskostnader och kostnader för boenden ENSKEDE ÅRSTA VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING ARBETE OCH BISTÅND Handläggare: Eva Britt Lönnback Telefon: 8-58 14 152 DNR: 5-273/28 SID 1 (8) 28-5-22 Till Enskede-Årsta- s stadsdelsnämnd Skuldsanering av hyreskostnader

Läs mer

Angående remissen om Komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn

Angående remissen om Komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn Kommunstyrelsen Dnr: 156-624/2015 Socialroteln Sida 1 (2) Datum: 2015-04-21 Till berörd remissinstans Angående remissen om Komplettering avseende ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn Detta gäller

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

Statistik avseende ekonomiskt bistånd år 2016

Statistik avseende ekonomiskt bistånd år 2016 AoF.2017.0011 2017-01-20 Marinel Vezok 0413-628 08 Marinel.Vezok@eslov.se Nämnden för arbete och försörjning Statistik avseende ekonomiskt bistånd år 2016 Ärendebeskrivning Som bilaga/förklaring till bokslutet

Läs mer

Förteckning över deltagande bolag och förvaltningar

Förteckning över deltagande bolag och förvaltningar SID 1 (8) Bilaga 9 Förteckning över deltagande bolag och förvaltningar Förfrågningsunderlag Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29

Läs mer

Ekologisk kompensation Gröna investeringar. 18 okt 2011 Elisabet Elfström Stockholm Stad Exploateringskontoret

Ekologisk kompensation Gröna investeringar. 18 okt 2011 Elisabet Elfström Stockholm Stad Exploateringskontoret Ekologisk kompensation Gröna investeringar 18 okt 2011 Elisabet Elfström Stockholm Stad Exploateringskontoret År 2025 1000 000 stockholmare =50 nya/dag Budget 2012 och inriktning 2013 och 2014 2011-10-12

Läs mer

Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1

Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1 2014-12-11 Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1 STATISTIKGRUPPENS DELRAPPORT BASERAD PÅ HYRESGÄST- FÖRENINGENS HYRESDATABAS INLEDNING... 3 INNERSTAD, INRE YTTERSTAD, YTTRE YTTERSTAD... 4 STADSDELAR...

Läs mer

Sociala Förhållanden: 2011:10 2011-11-18 Eva Andersson 08-613 08 52

Sociala Förhållanden: 2011:10 2011-11-18 Eva Andersson 08-613 08 52 STATISTIK OM STHLM Sociala Förhållanden: OHÄLSOTAL I STOCKHOLM 2010 2011:10 2011-11-18 Eva Andersson 08-613 08 52 Ohälsotal 2010 FÖRORD Rapporten behandlar ohälsans utveckling i Stockholms stad i form

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. SOCIALA FÖRHÅLLANDEN Ohälsotal i Stockholm 2011

STATISTIK OM STOCKHOLM. SOCIALA FÖRHÅLLANDEN Ohälsotal i Stockholm 2011 STATISTIK OM STOCKHOLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN Ohälsotal i Stockholm 2011 FÖRORD Rapporten behandlar ohälsans utveckling i Stockholms stad i form av ohälsotalet. Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

Uppföljning av resursfördelningsmodell för ekonomiskt bistånd

Uppföljning av resursfördelningsmodell för ekonomiskt bistånd Utlåtande 2009: RI (Dnr 325-2777/2006) Uppföljning av resursfördelningsmodell för ekonomiskt bistånd Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Uppföljning av resursfördelningssystemet

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET. Förskolepeng för kommunala förskolor och familj e- daghem

STADSLEDNINGSKONTORET. Förskolepeng för kommunala förskolor och familj e- daghem STADSLEDNINGSKONTORET BILAGA 1 FINANSAVDELNINGEN SID 1 (5) 2008-02-22 Handläggare: Anders Nilfjord Telefon: 508 29 288 Till Kommunfullmäktige Förskolepeng för kommunala förskolor och familj e- daghem Stadsledningskontorets

Läs mer

Nyckeltal till årsredovisningen 2013 Stadsdelsnämnd 718 Farsta Data avser år Rinkeby-Kista Data för Spånga-Tensta

Nyckeltal till årsredovisningen 2013 Stadsdelsnämnd 718 Farsta Data avser år Rinkeby-Kista Data för Spånga-Tensta Nyckeltal till årsredovisningen 2013 Stadsdelsnämnd 718 Farsta Data avser år 2013 701 Rinkeby-Kista Data för 2012 703 Spånga-Tensta med är med för att kunna se skillnad 704 Hässelby-Vällingby 706 Bromma

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2015-05-08 Diarienummer AMN-2015-0114 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-torsdag 10-16, fredag 10-15. Lunchstängt 12-13 Telefon 0430-150 00 Telefontid:

Läs mer

Rapport om barnfamiljer i Stockholm som saknar fast bostad.

Rapport om barnfamiljer i Stockholm som saknar fast bostad. AB Socialtjänstförvaltningen Staben SID 1 (10) C D E Rapport om barnfamiljer i Stockholm som saknar fast bostad. SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN, S WEDENBORGSGATAN 20, 106 64 S TOCK- HOLM T FN: 508 25 000, F

Läs mer

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Del II, en uppföljning 2010 Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! Del

Läs mer

Jobbtorg för unga. Thomas Lundberg. utvecklingschef

Jobbtorg för unga. Thomas Lundberg. utvecklingschef Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2015-05-07 Handläggare Linda Truvered Telefon: 08-508 35 804 Till Arbetsmarknadsnämnden den 19 maj 2015 Ärende

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per februari 2014

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per februari 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-03-14 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av ekonomiskt bistånd per februari

Läs mer

Ekonomisk rapport efter maj 2015

Ekonomisk rapport efter maj 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-06-08 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsperiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Kontaktpersoner Mohammad Dadgaranfar 08-785 42 30 Eva Hersler 08-785 41 67

Läs mer

Enkätundersökning 2012 Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm. Huvudrapport Hela staden

Enkätundersökning 2012 Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm. Huvudrapport Hela staden Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm Huvudrapport Hela staden OM UNDERSÖKNINGEN Bakgrund och syfte Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens familjedaghem/pedagogiska

Läs mer

Enkätundersökning. Ekonomiskt bistånd Stockholms stad. januari Genomförd av Enkätfabriken

Enkätundersökning. Ekonomiskt bistånd Stockholms stad. januari Genomförd av Enkätfabriken Enkätundersökning Ekonomiskt bistånd Stockholms stad januari 2017 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 1.1. Syfte 3 2. Metod 4 2.1. Målgrupp 4 2.2. Urval 4 2.3. Datainsamling 4

Läs mer

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten Information om försörjningsstöd socialtjänsten Arbetsgången vid ansökan om försörjningstöd Korrekt ifylld ansökan lämnas in Utredning & Arbetsplan Beräkning: Normbelopp minus inkomster = Försörjningsstöd

Läs mer

Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2011

Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2011 Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2016-10-13 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 19 oktober 2016 kl 8.30 i Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

Bilaga 1:1. Uppföljning av budget 2017 Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti

Bilaga 1:1. Uppföljning av budget 2017 Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti Av nämnderna begärda och av stadsledningskontoret avstyrkta/tillstyrkta budgetjusteringar samt av nämnderna redovisade omslutningsförändringar Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv

Läs mer