Postbeskrivning för inrapportering av uppgifter om ekonomiskt bistånd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Postbeskrivning för inrapportering av uppgifter om ekonomiskt bistånd"

Transkript

1 Postbeskrivning för inrapportering av uppgifter om ekonomiskt bistånd Data lämnas i form av en textfil med tabbavgränsningar och där varje rad avslutas med CRLF (carriage return line feed). Nedan finns två postbeskrivningar, vilka innehåller uppgifter för månadsinsamlingar. Den första gäller för uppgifter avseende januari-november, där det endast är den aktuella månaden som ingår i inrapporteringen. Den andra innehåller uppgifter för årets alla tolv månader, vilket inrapporteras i samband med inlämning av uppgifter avseende december månad (en stor totalfil ). Se även information på hemsidan, Variabler Lagringsinformation, filer för januari-november Kolumn Beskrivning Datatyp Variabelnamn 1 Statistikår, 4-siffrigt Char(4) Ar 2 Månad som uppgifterna avser (01-11) Char(2) Manad 3 Kommunkod, 4-siffrigt Char(4) Kommun 4 Stadsdel (krävs endast från Stockholm, Göteborg, Malmö) Char(2) Distrikt 5 Antal barn yngre än 16 år (15 år och yngre under aktuellt statistikår) int Barn15 Ekonomiskt bistånd, kr: 6 Ekonomiskt bistånd, kr int Sbel Registerledare, 7 Registerledarens personnr, ååååmmddxxxx (12-siffrigt) Char(12) Personnr1 8 1= registerledarens hushållsstatus Char(1) Hhstatus1 9 1= flykting, 0= ej flykting Char(1) Flykting1 10 1= född utrikes, 0=född i Sverige Char(1) Utlblank1 11 1= man, 2= kvinna Char(1) Kon1 12 Registerledarens ålder int Alder1 Medsökande, 13 Medsökandes personnr, ååååmmddxxxx (12-siffrigt) Char(12) Personnr2 14 2= medsökandes hushållsstatus Char(1) Hhstatus2 15 1= flykting, 0= ej flykting Char(1) Flykting2 16 1= född utrikes, 0=född i Sverige Char(1) Utlblank2 17 1= man, 2= kvinna Char(1) Kon2 18 Medsökandes ålder int Alder2 19 Personnr för övrig person i hushållet. (12-siffrigt) Char(12) Personnr3 20 3= övrig person i hushåll Char(1) Hhstatus3 21 1= flykting, 0= ej flykting Char(1) Flykting3 22 1= född utrikes, 0=född i Sverige Char(1) Utlblank3 23 1= man, 2= kvinna Char(1) Kon3 24 Övrig persons ålder int Alder3 25 Personnr för övrig person i hushållet. (12-siffrigt) Char(12) Personnr4 26 3= övrig person i hushåll Char(1) Hhstatus4 27 1= flykting, 0= ej flykting Char(1) Flykting4 28 1= född utrikes, 0=född i Sverige Char(1) Utlblank4 29 1= man, 2= kvinna Char(1) Kon4 30 Övrig persons ålder int Alder4 31 Personnr för övrig person i hushållet. (12-siffrigt) Char(12) Personnr5 32 3= övrig person i hushåll Char(1) Hhstatus5 33 1= flykting, 0= ej flykting Char(1) Flykting5 34 1= född utrikes, 0=född i Sverige Char(1) Utlblank5 35 1= man, 2= kvinna Char(1) Kon5 36 Övrig persons ålder int Alder5 1

2 Kolumn Beskrivning Datatyp Variabelnamn 37 Personnr för övrig person i hushållet. (12 tecken) Char(12) Personnr6 38 3= övrig person i hushåll Char(1) Hhstatus6 39 1= flykting, 0= ej flykting Char(1) Flykting6 40 1= född utrikes, 0=född i Sverige Char(1) Utlblank6 41 1= man, 2= kvinna Char(1) Kon6 42 Övrig persons ålder int Alder6 43 Personnr för övrig person i hushållet. (12 tecken) Char(12) Personnr7 44 3= övrig person i hushåll Char(1) Hhstatus7 45 1= flykting, 0= ej flykting Char(1) Flykting7 46 1= född utrikes, 0=född i Sverige Char(1) Utlblank7 47 1= man, 2= kvinna Char(1) Kon7 48 Övrig persons ålder int Alder7 Barn (15 år och yngre, under aktuellt statistikår): 49 Födelseår för barn 1 Char(4) FodArBarn1 50 Födelseår för barn 2 Char(4) FodArBarn2 51 Födelseår för barn 3 Char(4) FodArBarn3 52 Födelseår för barn 4 Char(4) FodArBarn4 53 Födelseår för barn 5 Char(4) FodArBarn5 54 Födelseår för barn 6 Char(4) FodArBarn6 55 Födelseår för barn 7 Char(4) FodArBarn7 56 Födelseår för barn 8 Char(4) FodArBarn8 57 Födelseår för barn 9 Char(4) FodArBarn9 58 Födelseår för barn 10 Char(4) FodArBarn10 59 Födelseår för barn 11 Char(4) FodArBarn11 60 Födelseår för barn 12 Char(4) FodArBarn12 61 Födelseår för barn 13 Char(4) FodArBarn13 62 Födelseår för barn 14 Char(4) FodArBarn14 63 Födelseår för barn 15 Char(4) FodArBarn15 Försörjningsstöd, kr: 64 Försörjningsstöd, kr Int Fstod Därav försörjningsstöd för tillfälligt boende, kr: 65 Försörjningsstöd för tillfälligt boende, kr Int FstodBoende Livsföringen i övrigt månadsvis: 66 Hälso- och sjukvård, (1= Hälso- o sjukvård, 0= ej Hälso- o sjukvård ) Int HSInd 67 Tandvård, (1= Tandvård, 0= ej Tandvård ) Int TandvInd 68 Elskulder, (1= Elskulder, 0= ej Elskulder ) Int ElskuldInd 69 Hyresskulder, (1= Hyresskulder, 0= ej Hyresskulder ) Int HyresskuldInd 70 Övriga skulder, (1= Övriga skulder, 0= ej Övriga skulder ) Int OvrigskuldInd 71 Annat, (1= Annat, 0= ej Annat ) Int AnnatInd 72 Hälso- och sjukvård, belopp i kr Int HSBel 73 Tandvård, belopp i kr Int TandvBel 74 Elskulder, belopp i kr Int ElskuldBel 75 Hyresskulder, belopp i kr Int HyresskuldBel 76 Övriga skulder, belopp i kr Int OvrigskuldBel 77 Annat, belopp i kr Int AnnatBel Registerledarens försörjningshinder månadsvis: 78 Registerledarens försörjningshinder, se kodförteckning i slutet av RegledHinder 79 Om Övrigt (kod990) angetts, skrivs vilket försörjningshinder här i RegledOvr Medsökandes försörjningshinder månadsvis: 80 Medsökandes försörjningshinder, se kodförteckning i slutet av MedsokHinder 81 Om Övrigt (kod990) angetts, skrivs vilket försörjningshinder här i MedsokOvr 2

3 Variabler Lagringsinformation, total fil för januari-december Dnr: /2011 Lämnas i samband med inlämning av uppgifter avseende december månad. Kolumnnr Beskrivning Datatyp Variabelnamn 1 Statistikår, 4-siffrigt Char(4) Ar 2 Kommunkod, 4-siffrigt Char(4) Kommun 3 Stadsdel (krävs endast från Stockholm, Göteborg, Malmö) Char(2) Distrikt 4 Antal barn yngre än 16 år (15 år och yngre under aktuellt statistikår) int Barn15 Ekonomiskt bistånd, kr: 5 Ekonomiskt bistånd januari, kr int Sbel01 6 Ekonomiskt bistånd februari, kr int Sbel02 7 Ekonomiskt bistånd mars, kr int Sbel03 8 Ekonomiskt bistånd april, kr int Sbel04 9 Ekonomiskt bistånd maj, kr int Sbel05 10 Ekonomiskt bistånd juni, kr int Sbel06 11 Ekonomiskt bistånd juli, kr int Sbel07 12 Ekonomiskt bistånd augusti, kr int Sbel08 13 Ekonomiskt bistånd september, kr int Sbel09 14 Ekonomiskt bistånd oktober, kr int Sbel10 15 Ekonomiskt bistånd november, kr int Sbel11 16 Ekonomiskt bistånd december, kr int Sbel12 Registerledare, 17 Registerledarens personnr, ååååmmddxxxx (12-siffrigt) Char(12) Personnr1 18 1= registerledarens hushållsstatus Char(1) Hhstatus1 19 1= flykting, 0= ej flykting Char(1) Flykting1 20 1= född utrikes, 0=född i Sverige Char(1) Utlblank1 21 1= man, 2= kvinna Char(1) Kon1 22 Registerledarens ålder int Alder1 Medsökande, 23 Medsökandes personnr, ååååmmddxxxx (12-siffrigt) Char(12) Personnr2 24 2= medsökandes hushållsstatus Char(1) Hhstatus2 25 1= flykting, 0= ej flykting Char(1) Flykting2 26 1= född utrikes, 0=född i Sverige Char(1) Utlblank2 27 1= man, 2= kvinna Char(1) Kon2 28 Medsökandes ålder int Alder2 29 Personnr för övrig person i hushållet. (12-siffrigt) Char(12) Personnr3 30 3= övrig person i hushåll Char(1) Hhstatus3 31 1= flykting, 0= ej flykting Char(1) Flykting3 32 1= född utrikes, 0=född i Sverige Char(1) Utlblank3 33 1= man, 2= kvinna Char(1) Kon3 34 Övrig persons ålder int Alder3 35 Personnr för övrig person i hushållet. (12-siffrigt) Char(12) Personnr4 36 3= övrig person i hushåll Char(1) Hhstatus4 37 1= flykting, 0= ej flykting Char(1) Flykting4 38 1= född utrikes, 0=född i Sverige Char(1) Utlblank4 39 1= man, 2= kvinna Char(1) Kon4 40 Övrig persons ålder int Alder4 41 Personnr för övrig person i hushållet. (12-siffrigt) Char(12) Personnr5 42 3= övrig person i hushåll Char(1) Hhstatus5 43 1= flykting, 0= ej flykting Char(1) Flykting5 44 1= född utrikes, 0=född i Sverige Char(1) Utlblank5 45 1= man, 2= kvinna Char(1) Kon5 46 Övrig persons ålder int Alder5 47 Personnr för övrig person i hushållet. (12 tecken) Char(12) Personnr6 48 3= övrig person i hushåll Char(1) Hhstatus6 49 1= flykting, 0= ej flykting Char(1) Flykting6 50 1= född utrikes, 0=född i Sverige Char(1) Utlblank6 51 1= man, 2= kvinna Char(1) Kon6 3

4 Kolumnnr Beskrivning Datatyp Variabelnamn 52 Övrig persons ålder int Alder6 53 Personnr för övrig person i hushållet. (12 tecken) Char(12) Personnr7 54 3= övrig person i hushåll Char(1) Hhstatus7 55 1= flykting, 0= ej flykting Char(1) Flykting7 56 1= född utrikes, 0=född i Sverige Char(1) Utlblank7 57 1= man, 2= kvinna Char(1) Kon7 58 Övrig persons ålder int Alder7 Barn (15 år och yngre, under aktuellt statistikår): 59 Födelseår för barn 1 Char(4) FodArBarn1 60 Födelseår för barn 2 Char(4) FodArBarn2 61 Födelseår för barn 3 Char(4) FodArBarn3 62 Födelseår för barn 4 Char(4) FodArBarn4 63 Födelseår för barn 5 Char(4) FodArBarn5 64 Födelseår för barn 6 Char(4) FodArBarn6 65 Födelseår för barn 7 Char(4) FodArBarn7 66 Födelseår för barn 8 Char(4) FodArBarn8 67 Födelseår för barn 9 Char(4) FodArBarn9 68 Födelseår för barn 10 Char(4) FodArBarn10 69 Födelseår för barn 11 Char(4) FodArBarn11 70 Födelseår för barn 12 Char(4) FodArBarn12 71 Födelseår för barn 13 Char(4) FodArBarn13 72 Födelseår för barn 14 Char(4) FodArBarn14 73 Födelseår för barn 15 Char(4) FodArBarn15 Försörjningsstöd månadsvis, kr: 74 Försörjningsstöd januari, kr Int Fstod01 75 Försörjningsstöd februari, kr Int Fstod02 76 Försörjningsstöd mars, kr Int Fstod03 77 Försörjningsstöd april, kr Int Fstod04 78 Försörjningsstöd maj, kr Int Fstod05 79 Försörjningsstöd juni, kr Int Fstod06 80 Försörjningsstöd juli, kr Int Fstod07 81 Försörjningsstöd augusti, kr Int Fstod08 82 Försörjningsstöd september, kr Int Fstod09 83 Försörjningsstöd oktober, kr Int Fstod10 84 Försörjningsstöd november, kr Int Fstod11 85 Försörjningsstöd december, kr Int Fstod12 Därav försörjningsstöd för tillfälligt boende månadsvis, kr: 86 Försörjningsstöd för tillfälligt boende januari, kr Int FstodBoende01 87 Försörjningsstöd för tillfälligt boende februari, kr Int FstodBoende02 88 Försörjningsstöd för tillfälligt boende mars, kr Int FstodBoende03 89 Försörjningsstöd för tillfälligt boende april, kr Int FstodBoende04 90 Försörjningsstöd för tillfälligt boende maj, kr Int FstodBoende05 91 Försörjningsstöd för tillfälligt boende juni, kr Int FstodBoende06 92 Försörjningsstöd för tillfälligt boende juli, kr Int FstodBoende07 93 Försörjningsstöd för tillfälligt boende augusti, kr Int FstodBoende08 94 Försörjningsstöd för tillfälligt boende september, kr Int FstodBoende09 95 Försörjningsstöd för tillfälligt boende oktober, kr Int FstodBoende10 96 Försörjningsstöd för tillfälligt boende november, kr Int FstodBoende11 97 Försörjningsstöd för tillfälligt boende december, kr Int FstodBoende12 Livsföringen i övrigt månadsvis: 98 Hälso- och sjukvård, januari (1= Hälso- o sjukvård, 0= ej Hälso- o sjukvård ) Int HSInd01 99 Hälso- och sjukvård, februari (1= Hälso- o sjukvård, 0= ej Hälso- o sjukvård) Int HSInd Hälso- och sjukvård, mars (1= Hälso- o sjukvård, 0= ej Hälso- o sjukvård ) Int HSInd Hälso- och sjukvård, april (1= Hälso- o sjukvård, 0= ej Hälso- o sjukvård ) Int HSInd Hälso- och sjukvård, maj (1= Hälso- o sjukvård, 0= ej Hälso- o sjukvård ) Int HSInd Hälso- och sjukvård, juni (1= Hälso- o sjukvård, 0= ej Hälso- o sjukvård ) Int HSInd Hälso- och sjukvård, juli (1= Hälso- o sjukvård, 0= ej Hälso- o sjukvård ) Int HSInd Hälso- och sjukvård, augusti (1= Hälso- o sjukvård, 0= ej Hälso- o sjukvård ) Int HSInd Hälso- och sjukvård, september (1= för Hälso- o sjukvård, 0= ej för ) Int HSInd Hälso- och sjukvård, oktober (1= Hälso- o sjukvård, 0= ej Hälso- o sjukvård) Int HSInd Hälso- och sjukvård, november (1= Hälso- o sjukvård, 0= ej Hälso- o Int HSInd11 sjukvård) 109 Hälso- och sjukvård, december (1= Hälso- o sjukvård, 0= ej Hälso- o sjukvård ) Int HSInd12 4

5 Kolumnnr Beskrivning Datatyp Variabelnamn 110 Tandvård, januari (1= Tandvård, 0= ej Tandvård ) Int TandvInd Tandvård, februari (1= Tandvård, 0= ej Tandvård) Int TandvInd Tandvård, mars (1= Tandvård, 0= ej Tandvård ) Int TandvInd Tandvård, april (1= Tandvård, 0= ej Tandvård ) Int TandvInd Tandvård, maj (1= Tandvård, 0= ej Tandvård ) Int TandvInd Tandvård, juni (1= Tandvård, 0= ej Tandvård ) Int TandvInd Tandvård, juli (1= Tandvård, 0= ej Tandvård ) Int TandvInd Tandvård, augusti (1= Tandvård, 0= ej Tandvård ) Int TandvInd Tandvård, september (1= för Tandvård, 0= ej för ) Int TandvInd Tandvård, oktober (1= Tandvård, 0= ej Tandvård) Int TandvInd Tandvård, november (1= Tandvård, 0= ej Tandvård) Int TandvInd Tandvård, december (1= Tandvård, 0= ej Tandvård ) Int TandvInd Elskulder, januari (1= Elskulder, 0= ej Elskulder ) Int ElskuldInd Elskulder, februari (1= Elskulder, 0= ej Elskulder) Int ElskuldInd Elskulder, mars (1= Elskulder, 0= ej Elskulder ) Int ElskuldInd Elskulder, april (1= Elskulder, 0= ej Elskulder ) Int ElskuldInd Elskulder, maj (1= Elskulder, 0= ej Elskulder ) Int ElskuldInd Elskulder, juni (1= Elskulder, 0= ej Elskulder ) Int ElskuldInd Elskulder, juli (1= Elskulder, 0= ej Elskulder ) Int ElskuldInd Elskulder, augusti (1= Elskulder, 0= ej Elskulder ) Int ElskuldInd Elskulder, september (1= för Elskulder, 0= ej för ) Int ElskuldInd Elskulder, oktober (1= Elskulder, 0= ej Elskulder) Int ElskuldInd Elskulder, november (1= Elskulder, 0= ej Elskulder) Int ElskuldInd Elskulder, december (1= Elskulder, 0= ej Elskulder ) Int ElskuldInd Hyresskulder, januari (1= Hyresskulder, 0= ej Hyresskulder ) Int HyresskuldInd Hyresskulder, februari (1= Hyresskulder, 0= ej Hyresskulder) Int HyresskuldInd Hyresskulder, mars (1= Hyresskulder, 0= ej Hyresskulder ) Int HyresskuldInd Hyresskulder, april (1= Hyresskulder, 0= ej Hyresskulder ) Int HyresskuldInd Hyresskulder, maj (1= Hyresskulder, 0= ej Hyresskulder ) Int HyresskuldInd Hyresskulder, juni (1= Hyresskulder, 0= ej Hyresskulder ) Int HyresskuldInd Hyresskulder, juli (1= Hyresskulder, 0= ej Hyresskulder ) Int HyresskuldInd Hyresskulder, augusti (1= Hyresskulder, 0= ej Hyresskulder ) Int HyresskuldInd Hyresskulder, september (1= för Hyresskulder, 0= ej för ) Int HyresskuldInd Hyresskulder, oktober (1= Hyresskulder, 0= ej Hyresskulder) Int HyresskuldInd Hyresskulder, november (1= Hyresskulder, 0= ej Hyresskulder) Int HyresskuldInd Hyresskulder, december (1= Hyresskulder, 0= ej Hyresskulder ) Int HyresskuldInd Övriga skulder, januari (1= Övriga skulder, 0= ej Övriga skulder ) Int OvrigskuldInd Övriga skulder, februari (1= Övriga skulder, 0= ej Övriga skulder) Int OvrigskuldInd Övriga skulder, mars (1= Övriga skulder, 0= ej Övriga skulder ) Int OvrigskuldInd Övriga skulder, april (1= Övriga skulder, 0= ej Övriga skulder ) Int OvrigskuldInd Övriga skulder, maj (1= Övriga skulder, 0= ej Övriga skulder ) Int OvrigskuldInd Övriga skulder, juni (1= Övriga skulder, 0= ej Övriga skulder ) Int OvrigskuldInd Övriga skulder, juli (1= Övriga skulder, 0= ej Övriga skulder ) Int OvrigskuldInd Övriga skulder, augusti (1= Övriga skulder, 0= ej Övriga skulder ) Int OvrigskuldInd Övriga skulder, september (1= för Övriga skulder, 0= ej för ) Int OvrigskuldInd Övriga skulder, oktober (1= Övriga skulder, 0= ej Övriga skulder) Int OvrigskuldInd Övriga skulder, november (1= Övriga skulder, 0= ej Övriga skulder) Int OvrigskuldInd Övriga skulder, december (1= Övriga skulder, 0= ej Övriga skulder ) Int OvrigskuldInd Annat, januari (1= Annat, 0= ej Annat ) Int AnnatInd Annat, februari (1= Annat, 0= ej Annat) Int AnnatInd Annat, mars (1= Annat, 0= ej Annat ) Int AnnatInd Annat, april (1= Annat, 0= ej Annat ) Int AnnatInd Annat, maj (1= Annat, 0= ej Annat ) Int AnnatInd Annat, juni (1= Annat, 0= ej Annat ) Int AnnatInd Annat, juli (1= Annat, 0= ej Annat ) Int AnnatInd Annat, augusti (1= Annat, 0= ej Annat ) Int AnnatInd Annat, september (1= för Annat, 0= ej för ) Int AnnatInd Annat, oktober (1= Annat, 0= ej Annat) Int AnnatInd Annat, november (1= Annat, 0= ej Annat) Int AnnatInd Annat, december (1= Annat, 0= ej Annat ) Int AnnatInd Hälso- och sjukvård januari, belopp i kr Int HSBel Hälso- och sjukvård februari, belopp i kr Int HSBel Hälso- och sjukvård mars, belopp i kr Int HSBel Hälso- och sjukvård april, belopp i kr Int HSBel Hälso- och sjukvård maj, belopp i kr Int HSBel Hälso- och sjukvård juni, belopp i kr Int HSBel06 5

6 Kolumnnr Beskrivning Datatyp Variabelnamn 176 Hälso- och sjukvård juli, belopp i kr Int HSBel Hälso- och sjukvård augusti, belopp i kr Int HSBel Hälso- och sjukvård september, belopp i kr Int HSBel Hälso- och sjukvård oktober, belopp i kr Int HSBel Hälso- och sjukvård november, belopp i kr Int HSBel Hälso- och sjukvård december, belopp i kr Int HSBel Tandvård januari, belopp i kr Int TandvBel Tandvård februari, belopp i kr Int TandvBel Tandvård mars, belopp i kr Int TandvBel Tandvård april, belopp i kr Int TandvBel Tandvård maj, belopp i kr Int TandvBel Tandvård juni, belopp i kr Int TandvBel Tandvård juli, belopp i kr Int TandvBel Tandvård augusti, belopp i kr Int TandvBel Tandvård september, belopp i kr Int TandvBel Tandvård oktober, belopp i kr Int TandvBel Tandvård november, belopp i kr Int TandvBel Tandvård december, belopp i kr Int TandvBel Elskulder januari, belopp i kr Int ElskuldBel Elskulder februari, belopp i kr Int ElskuldBel Elskulder mars, belopp i kr Int ElskuldBel Elskulder april, belopp i kr Int ElskuldBel Elskulder maj, belopp i kr Int ElskuldBel Elskulder juni, belopp i kr Int ElskuldBel Elskulder juli, belopp i kr Int ElskuldBel Elskulder augusti, belopp i kr Int ElskuldBel Elskulder september, belopp i kr Int ElskuldBel Elskulder oktober, belopp i kr Int ElskuldBel Elskulder november, belopp i kr Int ElskuldBel Elskulder december, belopp i kr Int ElskuldBel Hyresskulder januari, belopp i kr Int HyresskuldBel Hyresskulder februari, belopp i kr Int HyresskuldBel Hyresskulder mars, belopp i kr Int HyresskuldBel Hyresskulder april, belopp i kr Int HyresskuldBel Hyresskulder maj, belopp i kr Int HyresskuldBel Hyresskulder juni, belopp i kr Int HyresskuldBel Hyresskulder juli, belopp i kr Int HyresskuldBel Hyresskulder augusti, belopp i kr Int HyresskuldBel Hyresskulder september, belopp i kr Int HyresskuldBel Hyresskulder oktober, belopp i kr Int HyresskuldBel Hyresskulder november, belopp i kr Int HyresskuldBel Hyresskulder december, belopp i kr Int HyresskuldBel Övriga skulder januari, belopp i kr Int OvrigskuldBel Övriga skulder februari, belopp i kr Int OvrigskuldBel Övriga skulder mars, belopp i kr Int OvrigskuldBel Övriga skulder april, belopp i kr Int OvrigskuldBel Övriga skulder maj, belopp i kr Int OvrigskuldBel Övriga skulder juni, belopp i kr Int OvrigskuldBel Övriga skulder juli, belopp i kr Int OvrigskuldBel Övriga skulder augusti, belopp i kr Int OvrigskuldBel Övriga skulder september, belopp i kr Int OvrigskuldBel Övriga skulder oktober, belopp i kr Int OvrigskuldBel Övriga skulder november, belopp i kr Int OvrigskuldBel Övriga skulder december, belopp i kr Int OvrigskuldBel Annat januari, belopp i kr Int AnnatBel Annat februari, belopp i kr Int AnnatBel Annat mars, belopp i kr Int AnnatBel Annat april, belopp i kr Int AnnatBel Annat maj, belopp i kr Int AnnatBel Annat juni, belopp i kr Int AnnatBel Annat juli, belopp i kr Int AnnatBel Annat augusti, belopp i kr Int AnnatBel Annat september, belopp i kr Int AnnatBel Annat oktober, belopp i kr Int AnnatBel Annat november, belopp i kr Int AnnatBel Annat december, belopp i kr Int AnnatBel12 6

7 Registerledarens försörjningshinder månadsvis: 242 Registerledarens försörjningshinder, januari. Se kodförteckning i slutet av 243 Registerledarens försörjningshinder, februari. Se kodförteckning i slutet av 244 Registerledarens försörjningshinder, mars. Se kodförteckning i slutet av 245 Registerledarens försörjningshinder, april. Se kodförteckning i slutet av 246 Registerledarens försörjningshinder, maj. Se kodförteckning i slutet av 247 Registerledarens försörjningshinder, juni. Se kodförteckning i slutet av 248 Registerledarens försörjningshinder, juli. Se kodförteckning i slutet av 249 Registerledarens försörjningshinder, augusti. Se kodförteckning i slutet av 250 Registerledarens försörjningshinder, september. Se kodförteckning i slutet av 251 Registerledarens försörjningshinder, oktober. Se kodförteckning i slutet av 252 Registerledarens försörjningshinder, november. Se kodförteckning i slutet av 253 Registerledarens försörjningshinder, december. Se kodförteckning i slutet av 254 Om Övrigt (kod990) angetts i januari, skrivs vilket försörjningshinder här i 255 Om Övrigt (kod990) angetts i februari, skrivs vilket försörjningshinder här i 256 Om Övrigt (kod990) angetts i mars, skrivs vilket försörjningshinder här i 257 Om Övrigt (kod990) angetts i april, skrivs vilket försörjningshinder här i 258 Om Övrigt (kod990) angetts i maj, skrivs vilket försörjningshinder här i 259 Om Övrigt (kod990) angetts i juni, skrivs vilket försörjningshinder här i 260 Om Övrigt (kod990) angetts i juli, skrivs vilket försörjningshinder här i 261 Om Övrigt (kod990) angetts i augusti, skrivs vilket försörjningshinder här i 262 Om Övrigt (kod990) angetts i september, skrivs vilket försörjningshinder här i 263 Om Övrigt (kod990) angetts i oktober, skrivs vilket försörjningshinder här i 264 Om Övrigt (kod990) angetts i november, skrivs vilket försörjningshinder här i 265 Om Övrigt (kod990) angetts i december, skrivs vilket försörjningshinder här i Medsökandes försörjningshinder månadsvis: 266 Medsökandes försörjningshinder, januari. Se kodförteckning i slutet av 267 Medsökandes försörjningshinder, februari. Se kodförteckning i slutet av 268 Medsökandes försörjningshinder, mars. Se kodförteckning i slutet av 269 Medsökandes försörjningshinder, april. Se kodförteckning i slutet av 270 Medsökandes försörjningshinder, maj. Se kodförteckning i slutet av 271 Medsökandes försörjningshinder, juni. Se kodförteckning i slutet av 272 Medsökandes försörjningshinder, juli. Se kodförteckning i slutet av 273 Medsökandes försörjningshinder, augusti. Se kodförteckning i slutet av 274 Medsökandes försörjningshinder, september. Se kodförteckning i slutet av RegledHinder01 RegledHinder02 RegledHinder03 RegledHinder04 RegledHinder05 RegledHinder06 RegledHinder07 RegledHinder08 RegledHinder09 RegledHinder10 RegledHinder11 RegledHinder12 RegledOvr01 RegledOvr02 RegledOvr03 RegledOvr04 RegledOvr05 RegledOvr06 RegledOvr07 RegledOvr08 RegledOvr09 RegledOvr10 RegledOvr11 RegledOvr12 MedsokHinder01 MedsokHinder02 MedsokHinder03 MedsokHinder04 MedsokHinder05 MedsokHinder06 MedsokHinder07 MedsokHinder08 MedsokHinder09 7

8 275 Medsökandes försörjningshinder, oktober. Se kodförteckning i slutet av 276 Medsökandes försörjningshinder, november. Se kodförteckning i slutet av 277 Medsökandes försörjningshinder, december. Se kodförteckning i slutet av 278 Om Övrigt (kod990) angetts i januari, skrivs vilket försörjningshinder här i 279 Om Övrigt (kod990) angetts i februari, skrivs vilket försörjningshinder här i 280 Om Övrigt (kod990) angetts i mars, skrivs vilket försörjningshinder här i 281 Om Övrigt (kod990) angetts i april, skrivs vilket försörjningshinder här i 282 Om Övrigt (kod990) angetts i maj, skrivs vilket försörjningshinder här i 283 Om Övrigt (kod990) angetts i juni, skrivs vilket försörjningshinder här i 284 Om Övrigt (kod990) angetts i juli, skrivs vilket försörjningshinder här i 285 Om Övrigt (kod990) angetts i augusti, skrivs vilket försörjningshinder här i 286 Om Övrigt (kod990) angetts i september, skrivs vilket försörjningshinder här i 287 Om Övrigt (kod990) angetts i oktober, skrivs vilket försörjningshinder här i 288 Om Övrigt (kod990) angetts i november, skrivs vilket försörjningshinder här i 289 Om Övrigt (kod990) angetts i december, skrivs vilket försörjningshinder här i Dnr: /2011 MedsokHinder10 MedsokHinder11 MedsokHinder12 MedsokOvr01 MedsokOvr02 MedsokOvr03 MedsokOvr04 MedsokOvr05 MedsokOvr06 MedsokOvr07 MedsokOvr08 MedsokOvr09 MedsokOvr10 MedsokOvr11 MedsokOvr12 Koder för försörjningshinder anges månadsvis för registerledaren respektive medsökande Kod Innehåll Arbetslös, otillräcklig ersättning Arbetslös, väntar på ersättning Arbetslös, ingen ersättning Arbetslös, flykting alt. anhörig i introduktion Sjukskriven med läkarintyg, otillräcklig ersättning Sjukskriven med läkarintyg, väntar på ersättning Sjukskriven med läkarintyg, ingen ersättning Sjuk- eller aktivitetsersättning, otillräcklig ersättning Sjuk- eller aktivitetsersättning, väntar på ersättning Arbetshinder, sociala skäl Föräldraledig, otillräcklig föräldrapenning Föräldraledig, väntar på föräldrapenning Arbetar deltid ofrivilligt, otillräcklig inkomst Arbetar deltid ofrivilligt, väntar på inkomst Arbetar heltid, otillräcklig inkomst Arbetar heltid, väntar på inkomst Språkhinder (avser de flyktingar som avslutat sin introduktionsperiod) Utan försörjningshinder Annat försörjningshinder 8

9 I de fall Annat försörjningshinder (kod 990) har angetts ska försörjningshindret definieras i klartext i separata kolumner. Koder för stadsdel (kräv endast för Stockholm, Göteborg, Malmö) Kod Benämning Stockholm 01 Rinkeby-Kista 03 Spånga-Tensta 04 Hässelby-Vällingby 06 Bromma 08 Kungsholmen 09 Norrmalm 10 Östermalm 12 Södermalm 14 Enskede-Årsta och Vantör 15 Skarpnäck 18 Farsta 21 Älvsjö 22 Liljeholmen-Hägersten 24 Skärholmen 50 Övrigt (Enheten för hemlösa) Göteborg 31 Angered Sdk 32 Östra Göteborg Sdk 33 Örgryte-Härlanda Sdk 34 Centrums Sdk 35 Majorna-Linné Sdk 36 Askim-Frölunda-Högsbo Sdk 37 Västra Göteborg Sdk 38 Västra Hisingen Sdk 39 Lundby Sdk 40 Norra Hisingen Sdk 22 Övrigt Social resursnämnd Malmö NO Stadsområde Norr ÖS Stadsområde Öster SÖ Stadsområde Söder VÄ Stadsområde Väster IN Stadsområde Innerstaden Information gällande rapportering av barn som Övrig person i hushållet Alla barn som under det aktuella statiskåret fyller 16 år ska, oavsett när på året de fyller, anges med komplett personnummer under bakgrundsinformation. Endast barn som är folkbokförda i det aktuella hushållet räknas. I de fall då barnet är registerledare ska barnet, oavsett ålder, registreras som registerledare. Sammanfattning angående de textfiler som ska rapporteras in under året: För januari-november lämnas en mindre fil med uppgifter som avser den aktuella månaden. För december lämnas en stor totalfil med uppgifter för respektive av årets 12 månader De uppgifter som samlas in om ekonomiskt bistånd gäller för den månad biståndet avser. 9

Postbeskrivning för rapportering av uppgifter om ekonomiskt bistånd

Postbeskrivning för rapportering av uppgifter om ekonomiskt bistånd Postbeskrivning för rapportering av uppgifter om ekonomiskt bistånd Data lämnas i form av en textfil med tabbavgränsningar och där varje rad avslutas med CRLF (carriage return line feed). Nedan finns två

Läs mer

Andel 02 23% 031. Sjuk- el aktivitetsersättn, otillräckl ersättning 188 105 032. Sjuk- el aktivitetsersättn, väntar på ersättn 35 871

Andel 02 23% 031. Sjuk- el aktivitetsersättn, otillräckl ersättning 188 105 032. Sjuk- el aktivitetsersättn, väntar på ersättn 35 871 ALE KOMMUN FÖRSÖRJNINGSSTÖD 2010 011. Arbetslös, otillräcklig ersättning 840 329 012. Arbetslös, väntar på ersättning 92 805 013. Arbetslös, ingen ersättning 1 113 313 014. Arbetslös, flyktingar i introduktion

Läs mer

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Syftet med utökningen av statistiken är att fortlöpande och systematiskt kunna följa hur problem och behov

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd

Statistik. om Stockholm. Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd Statistik om Stockholm Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd Juli 212 och preliminära uppgifter för augusti 212 FÖRORD För att belysa utvecklingen av ekonomiskt bistånd i Stockholms stad sammanställer

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning

Statistik. om Stockholm. Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Statistik om Stockholm Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning December 211 och preliminära uppgifter för Januari 212 FÖRORD För att belysa utvecklingen av ekonomiskt bistånd

Läs mer

VÅRDTAGARE ÄLDREBOENDE, 2012 NKI och kvalitetsfaktorer mot bakgrundsfrågor

VÅRDTAGARE ÄLDREBOENDE, 2012 NKI och kvalitetsfaktorer mot bakgrundsfrågor Göteborg Är du man eller kvinna Hur gammal är du din kontaktperson Man Kvinna 64 år eller yngre 65-84 år 85 år eller äldre Ja Nej 73 73 74-71 74 74 71 80 79 80-79 81 80 77 73 71 74-72 73 74 68 75 73 75-73

Läs mer

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd 1 fördelade efter stadsdelsförvaltning

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd 1 fördelade efter stadsdelsförvaltning Antal hushåll med ekonomiskt bistånd 1 fördelade efter stadsdelsförvaltning År Stadsdelsförvaltning Summa Månad 2013 feb 1 519 1 111 1 153 385 219 213 192 710 1 268 564 816 183 485 782 358 22 9 980 mar

Läs mer

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 År Ekonomiskt bistånd 1 Därav Månad Antal Kostnad Kronor/ Ersättning enligt LMA hushåll i tkr hushåll Antal Kostnad Kronor/ hushåll i tkr hushåll 2013

Läs mer

Utredning av långtidsberoende 2013

Utredning av långtidsberoende 2013 RAPPORT 1(11) 2013-12-06 AVN 2013/0246-1 009 Handläggare, titel, telefon Anna Nilsson, utredare/statistik 011-15 23 71 Utredning av långtidsberoende 2013 Inledning Norrköpings kommun har en hög andel långtidsberoende

Läs mer

Statistik avseende ekonomiskt bistånd år 2016

Statistik avseende ekonomiskt bistånd år 2016 AoF.2017.0011 2017-01-20 Marinel Vezok 0413-628 08 Marinel.Vezok@eslov.se Nämnden för arbete och försörjning Statistik avseende ekonomiskt bistånd år 2016 Ärendebeskrivning Som bilaga/förklaring till bokslutet

Läs mer

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 och introduktionsersättning

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 och introduktionsersättning Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 och introduktionsersättning År Ekonomiskt bistånd 1 Därav Introduktionsersättning Månad Antal Kostnad Kronor/ Ersättning enligt LMA Antal Kostnad Kronor/

Läs mer

Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker

Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker Ny nationell statistik om ekonomiskt bistånd från 2017 Anette Agenmark Utgångspunkter för föredraget Vanliga frågor och missuppfattningar

Läs mer

Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2010

Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2010 Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2010 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND SAMT INTRODUKTIONSERSÄTTNING

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND SAMT INTRODUKTIONSERSÄTTNING STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND SAMT INTRODUKTIONSERSÄTTNING Januari och preliminära uppgifter för februari 21 Soc 21:2 21-3-4 Eva Ahlgren 8-58 35 55 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS-

Läs mer

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND SAMT INTRODUKTIONSERSÄTTNING

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND SAMT INTRODUKTIONSERSÄTTNING STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND SAMT INTRODUKTIONSERSÄTTNING Mars och preliminära uppgifter för april 211 Soc 211:4 211-5-4 Eva Ahlgren 8-58 35 55 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS-

Läs mer

Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2012

Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2012 Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2012 Information: Statistikfrågor: Stina Björk tel. 075-247 36 16 Statistikfrågor: Andreas Petersson tel. 075-247 36 19 Ämnesfrågor:

Läs mer

Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 2011. SA 2011:05 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027

Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 2011. SA 2011:05 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STATISTIK OM STHLM Arbetsmarknad: Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 211 SA 211:5 211-6-17 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: STADSDELSOMRåDEN Oktober 2011. SA 2011: 2011-1 - Patrik Waaranperä 08-613 08 81

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: STADSDELSOMRåDEN Oktober 2011. SA 2011: 2011-1 - Patrik Waaranperä 08-613 08 81 STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ArbetssöKANDE i STADSDELSOMRåDEN Oktober 211 SA 211: 211-1 - Patrik Waaranperä 8-613 8 81 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden September 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Januari 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND OCH INTRODUKTIONSERSÄTTNING 2009 S 2010:03 2010-05-20 Lena Liljeholm 08-508 35 071 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB Ekonomiskt

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 21 SA 21:6 21-7-26 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs på

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden November 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Oktober 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 215 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: September SA 2011: Patrik Waaranperä

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: September SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden September 211 SA 211:9 211-1-17 Patrik Waaranperä 8-613 8 81 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten

Läs mer

Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti SA 2011: Patrik Waaranperä

Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM Arbetsmarknad: Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti 211 SA 211:8 211-9-15 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är

Läs mer

Verksamhetsrapport 2013:02

Verksamhetsrapport 2013:02 Analys av försörjningsstödets utveckling Jämförelse första helår 211 och 212 samt perioden 28-212 Verksamhetsrapport 213:2 Sammanfattning För perioden 211 och 212 har kostnaden för försörjningsstödet minskat

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Januari 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2013

Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2013 Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2013 Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2013 Information: 075-247 30 00 vx Statistikfrågor: Andreas

Läs mer

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND OCH INTRODUKTIONSERSÄTTNING 2010 S 2011:05 2011-05-25 Lena Liljeholm 08-508 35 071 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB Ekonomiskt

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-3- Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Februari 21 E-post

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2016

Ekonomisk rapport efter september 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-10-13 SN 2015/0525.03.01 Tel: 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND SAMT INTRODUKTIONSERSÄTTNING

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND SAMT INTRODUKTIONSERSÄTTNING STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND SAMT INTRODUKTIONSERSÄTTNING Augusti och preliminära uppgifter för september 29 Soc 29:9 29-1-5 Eva Ahlgren 8-58 35 55 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS-

Läs mer

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND SAMT INTRODUKTIONSERSÄTTNING

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND SAMT INTRODUKTIONSERSÄTTNING STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND SAMT INTRODUKTIONSERSÄTTNING Maj och preliminära uppgifter för juni 29 Soc 29:6 29-7-8 Eva Ahlgren 8-58 35 55 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-4-16 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Mars 21 E-post

Läs mer

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND SAMT INTRODUKTIONSERSÄTTNING

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND SAMT INTRODUKTIONSERSÄTTNING STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND SAMT INTRODUKTIONSERSÄTTNING April och preliminära uppgifter för maj 29 Soc 29:5 29-6-3 Eva Ahlgren 8-58 35 55 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH

Läs mer

Statistik. om Stockholm Ekonomiskt bistånd Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Ekonomiskt bistånd Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Ekonomiskt bistånd Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se Ekonomiskt bistånd 2014 FÖRORD På uppdrag av Stockholms stad presenterar Sweco Strategy denna årsrapport

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2016-10-13 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 19 oktober 2016 kl 8.30 i Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen

Läs mer

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 och introduktionsersättning

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 och introduktionsersättning Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 och introduktionsersättning År Ekonomiskt bistånd 1 Därav Introduktionsersättning Månad Antal Kostnad Kronor/ Ersättning enligt LMA Antal Kostnad Kronor/

Läs mer

Statistik. om Stockholm Ekonomiskt bistånd Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Ekonomiskt bistånd Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Ekonomiskt bistånd Årsrapport 2013 The Capital of Scandinavia stockholm.se Ekonomiskt bistånd 2013 FÖRORD På uppdrag av Stockholms stad presenterar Sweco Strategy denna årsrapport

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsperiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Kontaktpersoner Mohammad Dadgaranfar 08-785 42 30 Eva Hersler 08-785 41 67

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning 2011

Statistik. om Stockholm. Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning 2011 Statistik om Stockholm Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning 2011 Ekonomiskt bistånd 2011 FÖRORD På uppdrag av Stockholms stad presenterar Sweco Eurofutures denna årsrapport

Läs mer

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per januari 2014

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per januari 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-02-11 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av ekonomiskt bistånd per 2014

Läs mer

Verksamhetsrapport 2012:01

Verksamhetsrapport 2012:01 Analys av försörjningsstödets utveckling Jämförelse första helår 21 och 211 samt perioden 28-211 Verksamhetsrapport 212:1 Sammanfattning För perioden helår 21 och 211 finner vi att kostnaden för försörjningsstödet

Läs mer

Verksamhetsrapport 2014:02

Verksamhetsrapport 2014:02 Analys av försörjningsstödets utveckling Jämförelse första helår 212 och 213 samt perioden 28-213 Verksamhetsrapport 214:2 Sammanfattning Försörjningsstödskostnaden ökade i jämförelse mellan 212 och 213

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE i stadsdelsområden 2009 S 2010:1 2010-03-23 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport ingår

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 21 SA 21:3 21-4-19 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs på

Läs mer

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen, kvartal 2 år 2015, äldreomsorg

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen, kvartal 2 år 2015, äldreomsorg Utlåtande 2015:141 RVIII (Dnr 152-1557/2015) Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen, kvartal 2 år 2015, äldreomsorg Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2012-08-16 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Tisdag den 21 augusti 2012 kl 16.00 Kommunhuset - Öckerösalen Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

Instruktion för registrering av ekonomiskt bistånd. För handläggare av och ansvariga för ekonomiskt bistånd

Instruktion för registrering av ekonomiskt bistånd. För handläggare av och ansvariga för ekonomiskt bistånd Instruktion för registrering av ekonomiskt bistånd För handläggare av och ansvariga för ekonomiskt bistånd Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder,

Läs mer

715 Skarpnäck

715 Skarpnäck Nyckeltal till årsredovisningen 2012 Stadsdelsnämnd 710 Östermalm Data avser år 2012 Data för 2011 är med för att kunna se skillnad Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola Nyckeltal 2. Andel årsarbetare

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2011 ARBETSMARKNAD: SA 2011: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2011 ARBETSMARKNAD: SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 211 SA 211:3 211-4-13 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Maj 2008 och preliminära uppgifter för juni 2008 SOCIALA FÖRHÅLLANDEN

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Maj 2008 och preliminära uppgifter för juni 2008 SOCIALA FÖRHÅLLANDEN STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-67X SOCIALA FÖRHÅLLANDEN Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Maj 28 och preliminära uppgifter för juni 28 Något minskat behov av ekonomiskt bistånd 1

Läs mer

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Augusti 2008 och preliminära uppgifter för september 2008

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Augusti 2008 och preliminära uppgifter för september 2008 STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-67X SOCIALA FÖRHÅLLANDEN Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Augusti 28 och preliminära uppgifter för september 28 hushåll färre än 1 9 983 hushåll fick

Läs mer

Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2011

Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2011 Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per augusti 2013

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per augusti 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2013-09-02 UAN-2013-0092 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av ekonomiskt bistånd per augusti 2013

Läs mer

Andel UVAS 2014 i åldersgrupper

Andel UVAS 2014 i åldersgrupper Andel UVAS 2014 i åldersgrupper Under 2014 var det nästan 165 000 unga i åldern 16-29 år som varken arbetade eller studerade. Här redovisar vi andelen UVAS i tre åldersgrupper. Andelen UVAS stiger med

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun KS beslut 157 RAPPORT ENLIGT KS BESLUT 157 Sida Datum 2010-01-21 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun KS beslut 157 2

Läs mer

Uppföljning av resursfördelningsmodell för ekonomiskt bistånd

Uppföljning av resursfördelningsmodell för ekonomiskt bistånd Utlåtande 2009: RI (Dnr 325-2777/2006) Uppföljning av resursfördelningsmodell för ekonomiskt bistånd Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Uppföljning av resursfördelningssystemet

Läs mer

Rapport om barnfamiljer i Stockholm som saknar fast bostad.

Rapport om barnfamiljer i Stockholm som saknar fast bostad. AB Socialtjänstförvaltningen Staben SID 1 (10) C D E Rapport om barnfamiljer i Stockholm som saknar fast bostad. SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN, S WEDENBORGSGATAN 20, 106 64 S TOCK- HOLM T FN: 508 25 000, F

Läs mer

Statistik. om Stockholm Ekonomiskt bistånd. Årsrapport The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Ekonomiskt bistånd. Årsrapport The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Ekonomiskt bistånd Årsrapport 2015 The Capital of Scandinavia stockholm.se Ekonomiskt bistånd 2015 FÖRORD På uppdrag av Stockholms stad presenterar Sweco Society denna årsrapport

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2013-08-14 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Tisdagen den 20 augusti kl.16.00 Kommunhuset - Öckerösalen OBS! TID! Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Diagram2: Utbetalt ekonomiskt bistånd exklusive introduktionsersättning, tkr

Diagram2: Utbetalt ekonomiskt bistånd exklusive introduktionsersättning, tkr 2 (7) 3 (7) Inför valet 2006 hade de borgerliga partierna ett högt tonläge. Socialdemokraterna hade misslyckats med jobben. Trots hög tillväxt rådde massarbetslöshet i Sverige. Ännu värre, många fler än

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Kartläggning Dua Södertälje kommun

Kartläggning Dua Södertälje kommun Kartläggning Dua kommun KARTLÄGGNING AV MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING SWECO STRATEGY Innehåll 1. Översikt befolkningen 16-24 år... 3 2. Unga som inte fullföljer gymnasiet... 4 2.1 Elever som saknar

Läs mer

Ansökan om Försörjningsstöd/ Övrigt Ekonomiskt Bistånd. Legitimationskontroll Utförd av

Ansökan om Försörjningsstöd/ Övrigt Ekonomiskt Bistånd. Legitimationskontroll Utförd av Behov av tolk Språk Försörjningsstöd enligt riksnorm och skäliga kostnader Tidsperiod Övrigt ekonomiskt bistånd Ange vad Uppgifter som styrker inkomster och utgifter Tag med: Inkomstspecification, senaste

Läs mer

Nyckeltal till årsredovisningen 2013 Stadsdelsnämnd 718 Farsta Data avser år Rinkeby-Kista Data för Spånga-Tensta

Nyckeltal till årsredovisningen 2013 Stadsdelsnämnd 718 Farsta Data avser år Rinkeby-Kista Data för Spånga-Tensta Nyckeltal till årsredovisningen 2013 Stadsdelsnämnd 718 Farsta Data avser år 2013 701 Rinkeby-Kista Data för 2012 703 Spånga-Tensta med är med för att kunna se skillnad 704 Hässelby-Vällingby 706 Bromma

Läs mer

Elevunderlag för Martinskolan och befolkningsutveckling i söderort

Elevunderlag för Martinskolan och befolkningsutveckling i söderort Elevunderlag för Martinskolan och befolkningsutveckling i söderort Maria Pleiborn 2013-11-01 Martinskolan i Hökarängen Martinskolan är en waldorfskola som ligger i Hökarängen söder om Söder i Stockholm.

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-03-11 Diarienummer: 1503-0369 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Siri Lindqvist Ståhle

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

Enkätundersökning. Ekonomiskt bistånd Stockholms stad. januari Genomförd av Enkätfabriken

Enkätundersökning. Ekonomiskt bistånd Stockholms stad. januari Genomförd av Enkätfabriken Enkätundersökning Ekonomiskt bistånd Stockholms stad januari 2017 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 1.1. Syfte 3 2. Metod 4 2.1. Målgrupp 4 2.2. Urval 4 2.3. Datainsamling 4

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2015-06-11 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 17 juni 2015 kl 8.30 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen kl 7.30

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Statistik. om Stockholm Ekonomiskt bistånd. Årsrapport The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Ekonomiskt bistånd. Årsrapport The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Ekonomiskt bistånd Årsrapport 2016 The Capital of Scandinavia stockholm.se Ekonomiskt bistånd 2016 FÖRORD På uppdrag av Stockholms stad presenterar Sweco Society denna årsrapport

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-04-15 Diarienummer: 1404-0512 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Hedberg 08-123 132

Läs mer

Kommunal förskola Kommunal grundskola Verksamhet för Total fördelning Total förändring barn och ungdom förändring förändring förändring nuvarande ny

Kommunal förskola Kommunal grundskola Verksamhet för Total fördelning Total förändring barn och ungdom förändring förändring förändring nuvarande ny 1 Utfall Tabell 1 Ny resursfördelning jämfört med nuvarande resursfördelning Kommunal förskola Kommunal grundskola Verksamhet för Total fördelning Total förändring barn och ungdom förändring förändring

Läs mer

Hur tätt bor man i Stockholm? Boendetäthet i hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt

Hur tätt bor man i Stockholm? Boendetäthet i hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Hur bor man i Stockholm? En boendeundersökning baserad på SCB:s lägenhetsregister Delrapport 1 Hur tätt bor man i Stockholm? Boendetäthet i hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Bo-Analys och vostra konsulter

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. SOCIALA FÖRHÅLLANDEN Ohälsotal i Stockholm 2011

STATISTIK OM STOCKHOLM. SOCIALA FÖRHÅLLANDEN Ohälsotal i Stockholm 2011 STATISTIK OM STOCKHOLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN Ohälsotal i Stockholm 2011 FÖRORD Rapporten behandlar ohälsans utveckling i Stockholms stad i form av ohälsotalet. Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 11 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Catharina Johansson Marite Sandström Förslag att upphandla basgeriatrisk vård Ärendebeskrivning Ärendet

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM OM BOSTADSFÖRMEDLINGEN Vi är ett kommunalt bolag som ägs av Stockholms stad Vi varken äger eller bygger några bostäder själva. Vår uppgift är att förmedla

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2015-05-08 Diarienummer AMN-2015-0114 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 215:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

Ekonomiskt bistånd, årsstatistik Utbetalda belopp samt antal biståndsmottagare och antal biståndshushåll 2014 SO0203

Ekonomiskt bistånd, årsstatistik Utbetalda belopp samt antal biståndsmottagare och antal biståndshushåll 2014 SO0203 Statistik och jämförelser 2015-06-18 1(15) Ekonomiskt bistånd, årsstatistik Utbetalda belopp samt antal biståndsmottagare och antal biståndshushåll 2014 SO0203 I denna beskrivning redovisas först allmänna

Läs mer

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING:

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Befolkningsöversikt 2008 S 2009:07 2009-07-01 Frida Saarinen 08-508 35 004 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt

Läs mer

Utförande enhet: Brommagårdens dagverksamhet. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Bromma. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Utförande enhet: Brommagårdens dagverksamhet. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Bromma. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Utförande enhet: Brommagårdens dagverksamhet Uppföljande stadsdelsförvaltning: Bromma Avtalspart/Nämnd: Bromma stadsdelnämnd Verksamhetschef/enhetschef: Taina Huhtala Adress: Bromma kyrkväg 449-453, 168

Läs mer

Ekonomisk rapport efter maj 2015

Ekonomisk rapport efter maj 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-06-08 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Sociala Förhållanden: 2011:10 2011-11-18 Eva Andersson 08-613 08 52

Sociala Förhållanden: 2011:10 2011-11-18 Eva Andersson 08-613 08 52 STATISTIK OM STHLM Sociala Förhållanden: OHÄLSOTAL I STOCKHOLM 2010 2011:10 2011-11-18 Eva Andersson 08-613 08 52 Ohälsotal 2010 FÖRORD Rapporten behandlar ohälsans utveckling i Stockholms stad i form

Läs mer

PAJALA KOMMUN Socialtjänsten

PAJALA KOMMUN Socialtjänsten PAJALA KOMMUN Socialtjänsten Myndighet Ansökan om Försörjningsstöd/ Ekonomiskt bistånd Vad söker du hjälp till? Försörjningsstöd Annat ekonomiskt bistånd: Ansökan avser: Månad: Period : (ex. del av månad,

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 1: Kartläggning av målgrupp SWECO STRATEGY Innehåll 1. Översikt befolkningen 16-24 år... 3 2.

Läs mer

Statistikbilaga. 2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg

Statistikbilaga. 2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg Statistikbilaga 2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg Bilaga 8: Mer om skillnader I denna bilaga presenteras diagram som beskriver skillnaderna i livsvillkor och hälsa i Göteborg inom följande

Läs mer

Uppföljningsrapport försörjningsstöd gällande augusti månad

Uppföljningsrapport försörjningsstöd gällande augusti månad Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-10-03 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Uppföljningsrapport försörjningsstöd gällande usti

Läs mer

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 Stockholm Sveriges huvudstad 847 073 invånare Staden har c:a 42 000 anställda 14 stadsdelsnämder 16 facknämnder 16 bolagstyrelser

Läs mer