Vi skapar utrymme för Stockholm att växa!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi skapar utrymme för Stockholm att växa!"

Transkript

1 S t o c k h o l m s S t a d s P a r k e r i g s A B Å r s r e d o v i s i g miljoer kroor i omsättig 68 miljoer kroor i ekoomiskt resultat 3 stora byg i gåg samtidigt 3 ya iriktigsbeslut för fortsatt byggade 100 ya laddplatser för elbilar på besöksparkerigar Vi skapar utrymme för Stockholm att xa! 70 Resultat efter fiasetto (mkr)

2 HANSTA AKALLA HUSBY Gara STOCKHOLM Besöksparkerig LUNDA TENSTA RINKEBY Iehåll Parkerigsalgigar - kartbild VD Christia Rockberr Stockholm Parkerigs uppgifter Trafikborgarrådet Daiel Helldé VD om året Viktiga hädelser Stockholm Parkerigs satsig på elbilar.. 12 Vi skapar utrymme för Stockholm att xa. 15 Attraktiva parkerigar för alla Stockholm Parkerigs samhällsyttiga uppdrag Statistik Resultatet 2014 i sammadrag Stockholm Parkerigs styrelse Stockholm Parkerigs ledigsgrupp Kllsparkerig Förhyrda platser Besöksparkerig och förhyrda platser Besöksparkerig, förhyrda platser och kllsparkerig Övervakig av besöksparkerig Övervakig av förhyrda platser Övervakig av besöksparkerig o förhyrda platser Ytparkerigar Besöksparkerig Förhyrda platser Besöksparkerig och förhyrda platser HÄSSELBY VILLASTAD HÄSSELBY VILLASTAD HÄSSELBY STRAND VINSTA HÄSSELBY GÅRD KÄLVESTA GRIMSTA SPÅNGA BROMSTEN NÄLSTA SOLHEM FLYSTA VÄLLINGBY BÄ SUNDBY RÅCKSTA ENEBY BECKOMBERGA BROMMA NORRA ÄNGBY BLACKEBERG SÖDRA ÄNGBY ÅKES NOCKEBYHOV NOCKEBY H Årsredovisig Ifartsparkerig Förvaltigsberättelse Resultat- och balasräkig i sammadrag. 24 Resultaträkig Balasräkig Kassaflödesaalys Tillgsupplysigar Revisiosberättelse och graskigsrapport. 36 Besöksparkerig och övervakig av förhyrda platser Övervakig av besöksparkerig Övervakig av förhyrda platser Övervakig av besöksparkerig och förhyrda platser VÅRBERG SKÄRHOLMEN SÄTRA BREDÄN Produktio: Stockholm Parkerig 2015 Grafisk form: Ae Litala Foto: Thomas Heriksso, Ora Produktio AB, sidora 4 och Fredrik Hjerlig sida 6. Baltasar Aguirre sidora 8 och 41. Övriga bilder: Stockholm Parkerig. Tryck: EO Grafiska Papper: omslag Profisilk 250 g, ilaga Profisilk 130 g Bilde på omslat är frå bygt av P-hus Råcksta

3 P a r ke r i g s a l ä g g i g a r s o m S t o c k h o l m P a r ke r i g a s v a r a r f ö r KISTA KISTA NORRA DJURGÅRDEN ÄLLSTA MARIEHÄLL STOCKHOLM HJORTHAGEN ULVSUNDA INDUSTRIOMRÅDE RIKSBY VASASTADEN ULVSUNDA SHOV TRANEBERG LADUGÅRDSGÄRDET NORRMALM ÖSTERMALM KUNGSHOLMEN ÅKESLUND ABRAHAMSBERG STORA MOSSEN OLOVSLUND HÖGLANDET ÄNG STADSHAGEN KRISTINEBERG ALVIK FREDHÄLL ÅLSTEN ÄPPELVIKEN MARIEBERG LILLA ESSINGEN STORA ESSINGEN DJURGÅRDEN REIMERSHOLME SÖDERMALM GRÖNDAL STOCKHOLM LILJEHOLMEN ASPUDDEN SÖDRA HAMMARBYHAMNEN MIDSOMMARKRANSEN HÄGERSTEN SKEPPSHOLMEN LÅNGHOLMEN SMEDSLÄTTEN MÄLARHÖJDEN GAMLA STAN RIDDARHOLMEN ÅRSTA HAMMARBYHÖJDEN HÄGERSTENSÅSEN VÄSTERTORP VÄSTBERGA ENSKEDE GÅRD JOHANNESHOV ÖSTBERGA FRUÄNGEN ENSKEDEDALEN ENSKEDEFÄLTET LISEBERG SOLBERGA GAMLA ENSKEDE ÖRBY SLOTT LÅNGBRO BJÖRKHAGEN KÄRRTORP STUREBY BAGARMOSSEN SVEDMYRA HERRÄNGEN ÄLVSJÖ ÖRBY LÅNGSJÖ BANDHAGEN STOCKHOLM TALLKROGEN HÖGDALEN SKARPNÄCKS GÅRD GUBBÄNGEN HAGSÄTRA FLATEN HÖKARÄNGEN RÅGSVED SKÖNDAL ORHEM FAGERSJÖ FARSTA LARSBODA FARSTANÄSET FARSTA STRAND 3 SKRUBBA

4 V D C h r i s t i a R o c k b e r g e r Foto: Thomas Herikso Stockholm Parkerig är till för alla Stockholm Parkerig ska vara ett bolag som alla stockholmare ska ha glädje av. Vi ska vara förstahadsalterativet för de som söker e trygg och tillglig parkerig. Fastighetsare ska med förtroede kua läma över förvalti av sia parkerigar till oss och vara trygga med att vi kommer att se till att fastighete förvaltas på ett lågsiktigt och asvarsfullt sätt samtidigt som parkeri fylls med öjda kuder. Våra kuder ska käa att Stockholm Parkerigs algigar är trygga. Vi skapar förutsättigar för att våra kuder ekelt ska fia e ledig plats. De ska förstå vilka regler som gäller och ekelt kua betala si parkerig. Våra algigar ska vara tillgliga för alla och de tillglighete ska äve prla våra kotakttider och kotaktvar. De seaste åre har vi ökat vår belgig och våra itäkter passerade uder 2014 för första gå vår omsättig e halv miljard kroor. Vi hoppas givetvis på ett fortsatt ökat förtroede frå uppdragsgivare och kuder de kommade åre. Äve de stockholmare som ite åker bil får e bättre stadsmiljö tack vare våra algigar. Uderjordiska gara har ersatt döda parkerigsytor i ierstade med levade torg och lummiga parker. Geom ifartsparkerigar miskar atalet bilar i stade och gatuutrymmet ka istället adas av adra. Geom att Stockholm Parkerig är e del av Stockholms framkomlighetsstrategi skapar vi äve utrymme för framtides stockholmare. Geom att parkerade bilar hävisas till ya parkerigsgara ka de rörliga och kapacitetsstarka trafike prioriteras på gatora. När Stigbergsgarat står klart i sommar så motsvarar dess 300 parkerigsplatser hela Folkugagata med parkerade bilar på b sidor. Det garat som vi u bygr uder Hagastade motsvarar över tio kilometer med katstesparkerade bilar. Vi skapar utrymme för Stockholm att xa! 4

5 S t o c k h o l m P a r k e r i g s u p p g i f t e r Stockholm Parkerigs uppdrag kommer i ett ardirektiv frå are, Stockholms stad: Stockholm Parkerigs mål och uppgifter Bolats främsta uppgift är att avlasta gatuätet frå söktrafik och parkerade fordo om att fiasiera byggadet av ya gara och ha e hög belgig i de algigar bolat förfogar över. Bolat bygr och driver både algigar som verkar på de kommersiella markade och algigar som har som eda syfte att avlasta gatuätet. I syfte att stimulera adi av elbilar ska laddigsmöjligheter algas i bolats algigar. De bilar som seda 2011 är berättigade till states supermiljöbilspremie ka parkera gratis på bolats öppa algigar. Uder 2014 ska bolat omföra e utrderig av försöket. Parkerigsbolat ska äve arbeta med att uderlätta för stades bilpooler iom rame för si verksamhet. I de kommersiella algigara ska lösamhete vara god för att klara av fiasieri av övriga algigar samt byggadet av ya. Som ett led i stades miljöbilsstrategi har bolat ilett arbetet för att möjliggöra laddig av elbilar iom parkerigsbolats beståd. I ya Högalidsgarat fis till exempel laddigsplatser på samtliga 200 parkerigsplatser. Bolat har tagit fram ett förslag på modell för samyttjade parkerigsplatser, parkerigsköp som ska tillämpas uder periode. Bolat ska fortsätta arbetet med samyttjade av parkerigsplatser om parkerigsköp blad aat Hagastade, Årstafältet och Norra Djurgårdsstade tillsammas med exploaterigsämde, stadsbyggadsämde och trafik- och rehålligsämde. Parkerigsbolat ska delta i kommustyrelses uppdrag Idéeras Stockholm. Ägardirektiv för omföra bolats ivesterigspla om plaerade ya parkerigsalgigar och i samarbete med exploaterigsämde påbörja omföradet av det ya programmet för tillkommade parkerigsalgigar i samverka med Exploaterigsämde, AB Storstockholms Lokaltrafik och berörda grakommuer verka för större möjligheter till ifartsoch utfartsparkerig. Parkerigara ska äve förses med bättre skyltig medverka i utveckli av visio Söderstade om blad aat förrv av garat uder Tele2 Area omföra prisjusterigar är markade så medr skapa effektiva och attraktiva ifartsparkerigar fortsätta kvalitetsarbetet iom bolat, vilket blad aat iebär ökad trygghet och trivsel för bilistera fortsätta se över möjlighete att tecka avtal om stades övriga bolags parkerigsverksamhet tillämpa miljöbilsstrategi om att fullfölja sitt iitiativ att omföra e utbyggad av laddstolpar i Stockholm, samt utrdera hur elladdplatsera ads arbeta aktivt för att skapa fler platser för laddig av elbilar utrdera försöket med gratis parkerig i bolats öppa algigar för de bilar som uppfyller kravet för supermiljöbilspremie outsourca driftverksamhete fortsätta arbetet med att miska admiistrativa och idirekta produktioskostader följa upp iföradet av avgiftsfria ifartsparkerigar och se över möjlighete att utöka detta samt göra e översy av ifartsparkerigaras lä och yttjadegrad beakta framkomlighetsperspektivet vid plaerig av ya gara samt att befitlig kapacitet utyttjas optimalt följa upp av kommufullmäkti beslutade idikatorer Källa: Stockholms stads budt

6 6 Fotograf: Fredrik Hjerlig

7 Tr a f i k b o r g a r r å d e t D a i e l H e l l d é Daiel Helldé (MP), trafikborgarråd och tillträdade ordförade för Stockholm Parkerig: I ett modert och miljöligt Stockholm har Stockholm Parkerig e viktig roll Få politiska frågor berör så måga stockholmare som trafikfrågor. Om vi så är på v till första dejte, bröllopet eller förskola så är vi beroede av att ta oss fram dit vi ska i tid. Trafikpolitike påverkar vilket jobb vi tar, vilke skola vi ljer till våra bar och hur klimatsmarta vi hier och orkar vara i varda. De trafik som vi plaerar för idag måste i måga fall svara upp mot det Stockholm vi har om 20 år. Då ska flera hudratuse fler stockholmare samsas om samma utrymme. Det ställer krav på att vi utyttjar våra gator effektivt och fortsätter att ställa om till ett miljömässigt hållbart trasportsystem. Stockholms Parkerig har e viktig roll i omställi för ett mer hållbart trafikät. Ifartsparkerigar skapar alterativ för boede i grakommuer och ytterstad att utöka de del av resa som görs med kollektivtrafik. Fler cykelgara gör det lättare och säkrare för de som hellre tar sig fram på två hjul ä fyra. Stockholm Parkerig ska uder året driva och plaera för ya cykelgara och lämpliga parkerigsgara ska kompletteras med parkerig för cyklar. Stockholm Parkerig ska äve ligga på framkat är det gäller y och miljölig tekik. Utbyggade av laddstolpar för elbilar ska fortsätta. Målet är att de som öskar ersätta si fossildriva bil med e elbil ite ska hidras på grud av bristade laddmöjligheter. Bolats ega algigar ska äve vara föredöme är det gäller låga eergikostader. Geom att ställa om till fler stockholmare per bil skapar vi utrymme för aat ä parkerigar. I e moder stad ska det löa sig att lja klimatsmarta färdmedel. Yteffektiva trafikslag som bussar och cyklar behöver prioriteras över parkerade bilar. I Stockholms ierstad ska parkerig i första had ske i uderjordiska gara sarare ä på gatora. Då skapar vi utrymme för ett xade Stockholm och e bättre stadsmiljö för alla som vistas här. Det fis måga exempel på hur Stockholm Parkerig bidragit till e bättre stadsmiljö. Medborgarplatse som i dag fylls med liv och rörelse var ett dött parkerigstorg ia det uderjordiska garat byggdes. Polishusparke delades av e parkerigsgata ia det uderjordiska garat byggdes där. Det fis fler platser som vi ska tillbaka till stockholmara om att gräva ed de parkerade bilara. Det är med tillförsikt och stor etusiasm som jag ser fram emot att ta mig a de här utmaigara tillsammas med Stockholm Parkerig uder de kommade fyra åre. Fakta om Daiel Helldé Född: 1965 Daiel Helldé är trafikborgarråd i Stockholms stad och gruppledare för Miljöpartiet. Helldé är kommustyrelses 2:e vice ordförade och ordförade i trafikämde med asvar för alla trafik-, gatu- och stadsmiljöfrågor. Ha är tillträdade ordförade för Stockholm Parkerig. Tidigare lektor i statsveteskap vid blad aat Stockholms uiversitet med e doktorsexame i statsveteskap. 7

8 8 Foto: Baltasar Aguirre

9 V D C h r i s t i a R o c k b e r g e r o m å r e t prlades av stora byggprojekt I ett xade Stockholm har Stockholm Parkerig e allt viktigare roll. Större adel av parkeri måste i framtide ske i gara för att frigöra utrymme på stades gator. För att klara detta måste ya parkerigsgara byggas i både ya bostadsområde me äve i de befitliga miljö. Ett av våra allra viktigaste uppdrag är därför att bygga ya gara. Uder 2014 hade vi tre stora byggprojekt på gåg samtidigt vilket är fler ä vi har haft ågosi tidigare. I Stigbert på Södermalm avslutades bergarbetea och till sommare 2015 öppas cirka 300 ya parkerigsplatser. I P-hus Råcksta byggdes tre ya våigspla och de befitliga rustades upp. När parkeri återivigs uder våre 2015 kommer det vara bolats största ega algig med över 700 parkerigsplatser. Ifartsparkerare och boede i ärområdet kommer att mötas av e algig med stora ljusisläpp för att alla ska käa sig trygga. Uder 2014 ileddes äve arbetet med att bygga de första v till parkerigsalgi uder Hagastade. Garat är e förutsättig för att de ya stadsdele ska kua byggas och kommer är det står klart år 2022 att irymma parkerigsplatser. Garat delfiasieras av byggherrara som ersätter Stockholm Parkerig istället för att bygga ega parkerigsplatser. Uder 2014 fattades äve iriktigsbeslut för ya gara vid Västra Valhalla, Årsta och Norra Djurgårdsstade. I dessa projekt har vi fuits med tidigt i plaerigsprocesse vilket både skapar goda förutsättigar för att gara ska kua smälta i i stadsmiljö och för att de ska kua delfiasieras av byggherrara. Trots att stades särskilda satsig, Stimulas för Stockholm, upphörde 2014 har bolat haft ett ambitiöst upprustigsprogram och totalt rustades algigara för åtta miljoer kroor. Vilket givetvis är viktigt för att alla ska käa sig trygga i våra algigar var äve året som elbilara gjorde sitt stora itåg i Stockholm atalet elbilar fördubblades och de flesta bilmärkea erbjöd elbilar eller laddhybrider. För att möta efterfråga istallerade vi 100 ya laddstolpar på besöksalgigara och hjälpte 30 hyreskuder med att orda laddplatser vid deras förhyrda parkerigsplatser. Uder 2014 hade vi de högsta belgi och de högsta omsätti ågosi. För första gå passerade vår omsättig e halv miljard kroor. Belgi ökade med två proceteheter, vilket iebär att våra algigar gör mer ytta för stockholmara. Totalt motsvarar dea belgigsökig städigt 1500 fler parkerade bilar som står i våra parkerigsalgigar. Trots ökade itäkter har vi säkt våra ega kostader, vilket iebär att vi äve kuat leverera ett starkare ekoomiskt resultat ä ågosi tidigare. Så vid sida om ya och rustade parkerigsplatser och bättre stadsmiljö har vi kuat leverera 68 miljoer kroor till stades övriga verksamheter. Ett varmt tack till alla kuder, uppdragsgivare och medarbetare som gjort detta möjligt! Christia Rockberr VD 9

10 V i k t i g a h ä d e l s e r P-hus Kugsbro Årets resultat ett rekord För första gå har bolats omsättig passerat e halv miljard kroor. Bolat har också levererat det bästa resultatet ågosi: Årets resultat blev 68 miljoer kroor. Måga besökte Stigbergsgarat Sprigsarbete vid Stigbergsgarat avslutades och betog- och istallatiosarbete tog vid. Två stora visigar av bergrummet har hållits uder året, med 500 respektive 800 besökare. Stigbergsgarat blir färdigt sommare Bygt av Stigbergsgarat fick besök de 3 jui 2014 P-hus Råcksta får över 700 p-platser Byggadet av P-hus Råcksta går eligt pla. P-hus Råcksta ska irymma både ifartsparkerig och förhyrda p-platser. För att tillgodose det ökade behovet av p-platser i området öppades det edersta plaet för uthyrig i december, samtidigt som projektet fortgick. P-hus Råcksta ivigs våre Bygt av P-hus Råcksta, vy frå T-baa Råcksta. Markplaet i P-huset öppades för uthyrig i december. Startskott för P-hus Hagastade Förberedade arbete för P-hus Hagastade påbörjades sommare 2014, med e sju meter bred, tolv meter hög och 400 meter låg betogkostruktio, Strimla. Att Strimla byggs reda u beror på att ma vill skapa e möjlighet till rudkörig i de kvarter som börjar byggas P-hus Hagastade färdigställs 2022 och får cirka p-platser. Nya iriktigsbeslut för fortsatt byggade Stockholm Parkerigs styrelse har fattat tre ya iriktigsbeslut som baar v för fortsatt stor omfattig på byggadet. Nu har Stockholm Parkerig påbörjat arbetet med att förverkliga ya p-hus i Norra Djurgårdsstade, stra Valhalla och på Årstafältet. Bygt av P-hus Hagastade i december

11 V i k t i g a h ä d e l s e r Havikes ifartsparkerig får fler platser Havikes ifartsparkerig utökades med 70 p-platser och har u 190 platser. Havikes ifartsparkerig fick 70 ya p-platser Fler laddplatser Cirka 100 ya laddplatser för elbilar har istallerats på besöksparkerigara och ett 30-tal på förhyrda platser. I bolats beståd fis u 400 laddplatser på besöksparkerigar och 60 på förhyrda platser. 146 parkerigstillståd för supermiljöbilar delades ut. Försöket utrderades uder höste och i december beslutades att det ite skulle förlas. Istället fokuseras isatsera på att istallera laddplatser, som efterfrågades av de flesta supermiljöbilsare som deltog i udersöki. Areagarat har 23 laddplatser 8 miljoer till uderhåll Uder det gåga året har åtta miljoer kroor ivesterats i lågsiktigt fastighetsuderhåll. Blad aat fick P-hus Norra Lati ett ytt ytskikt. Tryggt att läma bare vid förskolor Stockholm Parkerig övertog asvaret för parkerigara vid Stockholms stads förskolor. Parkerigstide ärmast skolora har begräsats till 30 miuter för att säkerställa e trygg hämtig och lämig av bar. Tack vare ekelplatssystemet ka belgigsgrade följas på skärmar av persoale Ny orgaisatio för Stockholm Parkerig Seda höste 2014 har bolat förberett e stor omorgaisatio för att klargöra resultatasvar, effektivisera och bättre möta behove frå fastighetsare och kuder. De ya orgaisatioe itroduceras de 1 februari Måga bilpoolsbilar i våra p-hus Drygt 100 p-platser hyrs ut till bilpooler, ofta fis p-platsera på attraktiva platser i våra algigar. Poolbilsplatser fis bl.a. i P-hus Köla i Hammarby Sjöstad 11

12 Vi s ta KÄLVESTA Välligby r Be gs la gs d s lu by FLYSTA e yv db Su gav Rå ck sta ä RÅCKSTA BECKOMBERGA ENEBY ta v Råcksta lls BROMMA g sla rg Bä Be NORRA ÄNGBY sv e Hur främjar Stockholm Parkerig ett ökat elbilsiehav? Blackeberg Bec Bla cke be rgs Isladstort BLACKEBERG kom Be rgs lag sv SÖDRA ÄNGBY e ber gav ä Ägbypla rr kä bb Gu Lovö ä sv Atalet elbilar har mer ä fördubblats uder år 2014 och vid årets slut fas det elbilar i Sveri. De MÄLAREN stora bilmärkea erbjuder u i hög grad både elbilar och laddhybbrider. De tekiska utveckli har ieburit att det ite är ågot stort steg att gå över till elbil. SUNDBY V GRIMSTA Hässelby holme Spå Hässelby strad Lambarfjärde ård Skatteg VÄLLINGBY HÄSSELBY STRAND ste s li gb Lambarö om å Sp e Johaelud Hässelby gård Br e Stockholm Parkerig har 400 laddplatser vid 36 besöksparkerigar HÄSSELBYi GÅRD Stockholms stad. Karta visar var alla dessa parkerigar fis. HÄSSELBY VILLASTAD BROMSTE VINSTA Tä e SOLHEM Käl vest NÄLSTA äl Lövstafjärde tav sv vs ag s Lö ds går atte Sk y ä Ber gsl stav e Sörgårdsv bo Löv Spåga Sörgårds g e S t o c k h o l m P a r ke r i g s s a t s i g p å e l b i l a r Bromste sv e a Sörgård s Bergslags Skälby sta ga ta ga kä lby SKÄLBY Duv Växthus A ve HÄSSELBY VILLASTAD TENSTA LUNDA S NOCKEBYHO De ökade elbilsiehavet har kraftigt ökat efterfråga på laddplatser. Atalet laddplatser i publikamörbyfjärde algigar ökade uder året frå 300 till 400 platser. Därutöver ökade atalet laddplatser för hyreskuder frå 30 till 60 platser. Nock ro byb cke No N DROTTNINGHOLM Ekerö v e Kärsö Lovö E braschstadard för eluttag har u äve börjat etableras, Typ2 Mode3 vilket iebär att bolat vid sida om valiga uttag på allt fler platser erbjuder dessa smartare uttag. Vid flera av dessa ya uttag ka vi äve följa elförbruki och styra de efter kapacitetsbehovet. Fålö Färetua Malmvikssjö Kugshatt ä eröv Geombrottet för elbilar har äve ieburit att bolat skiftat fokus är det gäller arbetet att uderlätta itroduceri av elbilar. Försöket med särskilda parketappström EKERÖ CENTRUM rigstillståd för supermiljöpremiebilar NÄRLUNDA har upphört. EKEBYHOV Uder höste utrderades försöket och Måga asåg att det behövs fler laddstatioer. Bolat har valt attekerö fokusera resursera på att bygga ut ä fler laddplatser. VÄSBY Ek EKERÖ SÄTRA Fiskarfjärde rö Skärholme Vårberg VÅRBERG m a ist S SKÄRHOLMEN Stockholm Parkerig arbetar efter att de som hyr e BRUNNA TRÄKVISTA parkerigsplats hos bolat och skaffar e elbil skagräsåker erbjudas laddmöjlighet. Sö de rt lms ho GÄLLSTAÖ Skär Ekerö Eke Areagarat, uder Tele2 Area, har 23 laddplatser för elbilar LUNDHAGEN VÅRBY GÅRD Vårbyfjärde Vårby gård lms ho lje rtä de Sö Skä r ERIKSSTEN KUNGENS KURVA Rödstesfjärde MÄLAREN HUD VÅRBY SLAGSTA STRAND E20 SLAGSTA d 12 Halludav e Norsborg Sö FITTJA Fittja k Halluda Alby E20 rk al ed e GLÖMS MASMO ERIKSBERGSÅSEN E4 Masmo y HALLUNDA de Botk yrkale t Bo NORSBORG HAGA lje tä er E4 Albysjö Glö ms tav ä

13 E18 SOLNA INVERNESS E4 Ulriksdal e E18 shamra Berg Ul BERGSHAMRA Hallober ÖR Traholme SUNDBYBERG SÖDRA STICKLINGE Lilla Värta s ag HALLONBERGEN ISLINGE DUVBO ta Eriksg ata e ljev rtä Es de Sö J ä ev ä Björkha Blåsut BJÖRKHAGEN KÄRRTORP Ga m GAMLA ENSKEDE la Kärrtorp Ty r Skogskyrkogårde es öv e S oc e kev Nyäs BAGA MOSS Bagarmosse m Ga la r Ty ö es Tyresö lede Örby rsj Fa HÖKARÄNGEN ö SKÖNDAL dd i äs Ny ag elu M 13 Sk SKARPNÄCK GÅRD GUBBÄNGEN s Nyä Lig by l ed e v g Li TALLKROGEN MYRÄNGEN FARSTA ä Farsta ov gs v HÖGMORA Br Es s bro lls Sa kt si yv s Nyä ä Hu Hammarbyhöjde Skärmarbrik FAGERSJÖ FULLERSTA GÅRD Läa VISTABERG g ddi Hu e ev STUVSTA STUVSTA GÅRD sta FRIDHEM SICKLA STRAND HAMMARBYHÖJDEN Hökarä STENSÄNGEN e Åg KÄLLBRINK STA N TALLBACKEN e k Lä dra Sö gsv RÅGSVED Nacka Sickla UDDE Sickla Kaj Mårtesdal rrha e Luma o He Ör g Vä br vs sho e J oh a Åby s Ga ata Götg l ue rledst iera Söde Hä e Rest rlede Söde e Gubbä gs elu ag de Stuvstale SÖDRA HAMMARBYHAMNEN FIN ALPHYDDAN ö Tallkro M MILSTEN av Stuvsta STOCKHOLM ä s rm d SVEDMYRA Högdale Rågsved Härad v Hagsätra SEGERSMINNE HENRIKSDAL Svedmyra HÖGDALEN v ddi SKOGSÄNG UTSÄLJE Heriksdal ENSKEDEDALEN cke Badha Hu SNÄTTRINGE GÅRD Narv ro lb al lé ta ga tra Stureby BANDHAGEN gs lu Ma DANVIKEN Sadsborg So FINNBERGET GÄDDVIKEN Sickla Udde FANNY Globe K FINNBODA Eskede gård ÄLVSJÖ HAGSÄTRA SNÄTTRINGE e e ds v e C by Ör ra Hä Hä ra DDINGE e led é All STUREBY Huddi LÅNGSJÖ KOLARTORP g R i JOHANNESHOV Sockepla e SALTSJÖN ENSKEDEFÄLTET LISEBERG ÖRBY KRÅKVIK ENSKEDE GÅRD ÖRBY SLOTT HERRÄNGEN. gag Folku Globe g led e ds v SEGELTORP Medborgarplatse rga JAKOBSLUND sv v. vs ho aes Lide oh Åb Älvsjö Beckholme Strömme Södra Läke di LADUGÅRDSGÄRDE DJURGÅRDEN Gullmarspla d Hu Kastellholme Årstaberg tbe JURINGE e s Vä tör e gv Ri de ele Va k SOLBERGA LÅNGBRO SMISTA ä eav Sv ig st FRUÄNGEN jö Smi Lä ÖSTBERGA vs E4 sgata Ess VÄSTBERGA Äl E20 a a Sta Katari dsgår a dsle de ÅRSTA Sö ä SKEPPSHOLMEN Skastull Årsta holmar Årstadal E4 lje ertä Sö d Södertälje holm Låg E20 Fruä s ra d Stockholm södra Valla torg VÄSTERTORP Skärholms SÖDERMALM Årstafältet Västertorp a Midsommarkrase Härstesåse BREDÄNG s arl er J Birg o ro Telefopla HÄGERSTENSÅSEN Bred l je g e stes Här E ss i llav Karl Strad Slusse Liljeholme MIDSOMMARKRANSEN Valh a Karlapla Gamla sta Zikesdamm Örsberg Stadio GAMLA STAN sgata Hor Mariatort Trekate LILJEHOLMEN e Stadio Söder Mälarstrad Horstull Gärdet Gärdet v Kugsträdgårde sg. T-Cetrale RIDDARHOLMEN Riddarfjärde rbr lsb da E20 dr HÄGERSTEN Stockholm Cetral Horstull Mälarhöjde MÄLARHÖJDEN e Grödal E4 Aspudde llé aa led REIMERSHOLME ASPUDDEN Axelsberg Rådhuset LÅNGHOLMEN MÄLAREN STOCKHOLM Björholme ata lsg Jar r Bir LILLA ESSINGEN ö SMEDSLÄTTEN GRÖNDAL Sätra vs Norr Mälarstrad MARIEBERG Gr Alvik s STORA ESSINGEN Smedslätte Boda E20 ÖSTERMALM erg Kla ho i Lid Östermalmstorg T-Cetrale KUNGSHOLMEN rab bs alla Hötort ta ste Ålstes gård e lam ä dh Fre o br v St. Essi Klöver ea Sv FREDHÄLL ta Rå e Va lh NORRMALM igga Fridhemspla Thorildspla v Stockholm Ö Tekiska högskola e v gö Rådmasgata ga Flem sg ata Vä Nys Ålstesgata BAGGEBY E20 e a la Da lms ÄPPELVIKEN ÅLSTEN Bag Lilla Värta HJORTHAGEN ta eg Od Odepla r To e gho sl e de av E20 VASASTADEN S:t Erikspla ra s lsv. pda Dju Alviks Alléparke Strad Väst erled Olovslud Kristieberg tti Karlberg tra d STADSHAGEN KRISTINEBERG ALVIK t a sg Karlbergs- Stadsha Dro ABRAHAMSBERG STORA MOSSEN OLOVSLUND Högladstort rra all a tio a St No E20 Alvik Stora mosse ÅKESLUND HÖGLANDET E20 Kla e av v. vs Nockeby torg ilede TRANEBERG tä Storg ata ta l Hu vu ds a v r No E4 d ho keby lms STOCKHOLM v HERSERUD Ropste Va lh E20 e k ä al r ULVSUNDA es terled Väs NOCKEBY ä yv r rb E4 Åk t ot Dr gho Abrahamsberg e sv No Västra sko su tti m HUVUDSTA SOLNA So la Ulv Dro g e jo Le E4 Brommapla Torsvik ta e ed Storgat a g ud a Ulvs å Sp ÅKESHOV l Huvudsta ks ac rb Kva Åkeshov OV ghol i So olmsv. ckh Södr a Sto HAGA Ro sla gsv e Karl s bo da SKYTTEHOLM Vrete ULVSUNDA INDUSTRIOMRÅDE RIKSBY Sola cetrum e v LILLA ALBY a ä a at dav sg su ede dal u ös Fr HAGALUND la psa Up rä G Ulv No rr ås Sola cetrum Sudbybergs cetrum TORSVIK NORRA DJURGÅRDEN Uiversitetet Uiversitetet R Sudbyberg e tav Bälls a E4 Sola statio RÅSUNDA e e e v gs Ku CENTRALA MARIEHÄLL SUNDBYBERG u da ta E skedev. ga sv Tu le Ku e STORSKOGEN Duvbo BÄLLSTA g Näckrose v jo Le v e LÅNGÄNGEN STOCKSUND sl Ro da Stocksud NORRA STICKLINGE e lmsv Bergshamra ULRIKSDAL E18 RISSNE Ulvsu ho ock St e JÄRVA öpigsv Ek e E18 Risse STOCKBY g Ek öpi gs da u ala ps vs BROTORP LILLA URSVIK sv olm kh MÖRBY MÖRBYLUND Up STORA URSVIK EN o St ä Rikeby Mörby CHARLOTTENBERG c op et pl RINKEBY Daderyds sjukhus Ky ml ig elä ke ik eb yk e v ästr ar LARSBODA O

14 Aldrig tidigare har Stockholm Parkerig haft igåg så måga byg samtidigt som 2014! Bygt av Stigbergsgarat pågår för fullt. Uder Hagastade byggs P-hus Hagastade, som är e förutsättig för att lösa parkerigsfråga i området. E påbyggad av P-hus Råcksta pågår. Byggadet av P-hus Hagastade och P-hus Råcksta har möjliggjorts om parkerigsköp. Totalt byggs ya p-platser. Foto: Gustav Deuschl 14 Bygt av P-hus Hagastade i december 2014.

15 V i s k a p a r u t r y m m e f ö r S t o c k h o l m a t t v ä x a P-hus Råcksta 450 ya p-platser P-hus Råcksta ligr vid Gröa lijes tuelbaestatio Råcksta. Där fas seda tidigare Råcksta ifartsparkerig, med cirka 240 p-platser. Ovapå parkeris två pla byggdes tre ya pla och P-hus Råcksta kommer att bli bolats största ega p-hus. Stor vikt har lagts på att försöka skapa käsla av e öppe algig där ma hela tide är fullt sylig för att på så sätt öka trygghetskäsla. Fasade är gjord av plåt med små hål, vilket gör att ma ka se om vgara, både iifrå och utifrå. Dessutom är fasade gjord för att harmoisera med fasade på det tidigare Vattefallhuset. Huvudtrapphuset har försetts med stora glaspartier, också för att öka trygghetskäsla. Till det blivade Välligby Parkstad flyttar u måga ya ivåare. Behovet av parkerigsplatser i området tillgodoses med detta ya P-hus. Algi kommer äve fortsättigsvis att irymma ifartsparkerig me e låst del reserveras för uthyrig till boede och verksamheter i området. Byggadet av algi påbörjades i maj Ivigi är rum våre P-hus Hagastade Strimla byggs Förberedade arbete för P-hus Hagastade påbörjades sommare 2014, med e sju meter bred, tolv meter hög och 400 meter låg betogkostruktio, Strimla, som ska ligga uder blivade Hagaesplade. Hagaesplaade är e av gatora vid Norra Statiosparke som blir e omgåede park i området med plats för hadel, markader och eveemag. De förberedade betogsarbetea är edast e lite del av det blivade garat. Därför har kostruktio fått arbetsamet Strimla. Att vi bygr Strimla reda u beror på att ma vill skapa e möjlighet till rudkörig i det kvarter som börjar byggas Stockholm Parkerig ka dock ite bygga klart p-huset förrä Värtabaa flyttar i i de plaerade järvstuel. Strimla är ett tydligt exempel på hur bygt av hela Hagastade måste ske i samklag med alla adra arbete i området. P-hus Hagastade färdigställs 2022 och kommer att irymma p-platser. Stigbergsgarat av 300 p-platser får 60 laddstatioer Stigbergsgarat byggs vid Restieras gata 3 på Södermalm. Garat består av tre våigar i två skepp och får sammalagt 300 p-platser. 60 av dessa får dessutom laddstatioer för elbilar. Bygt påbörjades i september 2013 och har framskridit som plaerat. Sprigsarbete i bert avslutades i jui 2014 och betogarbete tog vid, för ärvarade pågår istallatiosarbete. Garat får till exempel lvt iertak i alumiium som r karaktäristika åt algi. Eftersom det bor måga i ärhete av garabygt har stora kommuikatiosisatser gjorts. Blad aat har två visigar av bergrummet omförts, e i februari och e i jui. Trots det tråkiga dret - båda gåra - besöktes visigara av 500 respektive 800 persoer. Bergrummet var då 12 meter högt och 145 meter lågt så det var impoerade att se. Efterfråga på p-platser i Stigbergsgarat är stort. Kö för att hyra p-plats i Stigbergsgarat är i dag över 500 p-platser. Garat ivigs sommare Havikes ifartsparkerig fick ya p-platser I december 2014 utökades Havikes ifartsparkerig med 70 p-platser och har u totalt 190 p-platser. Ifartsparkeri gjordes större på grud av e stor efterfråga frå boede i Tyresö. Frå beslut till färdiga p-platser tog det två måader. Nya iriktigsbeslut för fortsatt byggade av ya p-hus Stockholm Parkerigs styrelse har fattat tre ya iriktigsbeslut som baar v för fortsatt byggade. Nu har Stockholm Parkerig påbörjat förberedelsearbetet för ya p-hus i Norra Djurgårdsstade, Västra Valhalla och på Årstafältet. E förutsättig för dessa projekt, där besökare, arbetade och boede samyttjar gara, är de parkerigsköp som bolat u aktivt arbetar med att tecka med ibladade byggherrar. Parkerigsköp är e bra lösig både ekoomiskt och yttjademässigt, de parkerigsplatser som skapas yttjas av flera och på så sätt gör de mer ytta. 15

16 Fastighetsare ska med förtroede kua läma över förvalti av sia parkerigar till oss och vara trygga med att vi kommer att se till att parkeri förvaltas på ett lågsiktigt och asvarsfullt sätt samtidigt som parkeri fylls med öjda kuder. Stockholm Parkerig erbjuder attraktiva parkerigar. Vi ska vara förstahadsalterativet för de som söker e trygg och tillglig parkerig. Vårt bemötade och verksamhet prlas av att vi är aktiva, effektiva, tillgliga och vi verkar för trygghet och god miljö i våra algigar. 16 Stockholm Parkerig har 71 årsaställda som tar had om verksamhete. Vi alitar också måga etrepreörer.

17 A t t r a k t i v a p a r k e r i g a r f ö r a l l a Attraktiva parkerigar för alla Det krävs måga isatser för att tillhadahålla attraktiva parkerigar. De dagliga skötsel garaterar att algi upplevs re och trivsam. Skötsel ikluderar allt frå rehållig och skyltig till reoverig. Vi strävar också städigt efter e hög belgigsgrad. Det ska vara ekelt att hitta i till våra parkerigsalgigar och seda till e ledig parkerigsplats. E grud för detta är tydlig skyltig, goda orieterigsmöjligheter i garat och i vissa fall hävisigssystem. Vi arbetar aktivt med vår webbsida som besöks i omsitt av uika besökare per dag. Markadsförigskampajer görs vid behov. All viktig iformatio i gara i iersta är på två språk, sveska och elska. Ma ka å oss dyt rut. Vi är glada att kua berätta att Stockholm Parkerigs algigar har e hög belgigsgrad och har ökat med två proceteheter seda Vi verkar för trygghet och e god miljö När vi bygr ytt lr vi stor vikt vid att bidra till e bättre stadsmiljö. Algigara ska vara attraktiva och trygga samt smälta i i miljö och avlasta gatuätet frå parkerade bilar och frå söktrafik. P-hus Råckstas fasad återspeglar gamla Vattefallshusets fasad. Huvudtrapphuset har dessutom försetts med stora glaspartier för att öka trygghetskäsla. Både i Högalidsgarat, och pågåede bygt av Stigbergsgarat, har vi gröpt ur bert för att gömma uda bilar som aars hade parkerat på gata. Vi tar också e aktiv roll är ya område i Stockholms stad plaeras. Vi är med frå börja och bidrar till goda parkerigslösigar, bättre stadsmiljö och effektivt yttjade av resursera. Vi bejakar y tekik Parkerigsbrasche är ldigt tekikitesiv. Våra medarbetare arbetar städigt med att ha koll på treder för att förbättra våra produkter så att de bättre motsvarar markades behov. Vi erbjuder därför våra kuder e md olika och ekla betalmöjligheter. Vi har tekik i våra algigar som möjliggör allt frå självparkerade fuktio till automatisk avläsig av registrerigsummer. På försök har Stockholm Parkerig satsat på e lösig där kude, via vår webbsida, ka köpa parkerigstid i förv. Att kua göra allt detta och mer därtill förutsätter e god ekoomi. Det har Stockholm Parkerig. Vi är tillgliga Våra kuder är avgörade för oss. Vi omför relbuda markadsudersökigar för att bättre kua tillgodose våra kuders behov. Vi arbetar med systematiskt förbättrigsarbete om att ha strukturerade processer och mesamma arbetssätt för att bättre tillgodose våra kuders behov. Det bidrar till öjdare medarbetare och tillgodoser på ett bättre sätt våra kuders behov. Våra kuder ka idag göra felamäla dyt rut samt kotakta vår kudservice i frågor som rör blad aat uthyrig, ersättigsärede samt kotrollavgifter. Kudservice ås via mail, telefo, brev, fax eller om persolig service på vårt kotor. Vi ka idag erbjuda service på tio olika språk! Vi skapar utrymme för Stockholm att xa! Vi har 38 års erfarehets av parkerigsbrasche. 17

18 Globe ifartsparkerig öppade i maj 2013Stockholm Parkerig s av Stockholms stad

19 S t o c k h o l m P a r k e r i g s s a m h ä l l s y t t i g a u p p d r a g Som ett kommualt bolag har Stockholm Parkerig måga samhällsyttiga uppgifter. Här redovisar vi dem övergripligt. Uppgiftera fastställs i ardirektive frå kommufullmäkti i Stockholms stad. Vi ska bygga ya parkerigsalgigar E av våra viktigaste uppgifter är att bygga ya parkerigsalgigar. Vi ska bidra till ett vackrare Stockholm, avlasta gatuätet frå söktrafik och parkerade bilar. Vi ska skapa utrymme för Stockholm att xa! Sammatat har vi byggt 22 ya algigar. Vi ska så tidigt som möjligt delta i plaeri av ya stadsdelar och område samt verka för gara som samyttjas och medfiasieras om P-köp. P-köp iebär kortfattat att Stockholm Parkerig, om samarbete och mot ersättig, löser byggherraras behov av att själva bygga parkerig. Vi bygr för alla. Därmed effektiviseras själva byggprocesse. Geom att erbjuda parkeri till flera målgrupper som parkerar vid olika tidpukter år ma också e högre yttjadegrad. p-platser i attraktiva lä uderlättar vi deras etablerig. I dag hyr vi ut ca 100 p-platser åt bilpooler. Vi ska tillhadahålla ifartsparkerigar Ju fler bilister som parkerar utaför Stockholm och åker de sista bite kollektivt desto bättre ur miljöoch trselsypukt. Geom Stockholm Parkerig ka Stockholms stad erbjuda cirka 3000 p-platser som är fördelade på 22 ifartsparkerigar. Vi ska erera avkastig till vår are Stockholm Parkerig har fuits i 38 år. Bara uder 2000-talet har vi lämat 630 miljoer kroor i avkastig till vår are, Stockholms stad. Avkasti är omräkat till das peigrde. Dessutom fis ett stort samlat rde i våra algigar. Vi har kvalitetskrav på våra algigar Våra parkerigar ska vara rea, fräscha och käas trygga. De ska skapa ökad trygghet och trivsel för bilistera. Detta kvalitetsarbete pågår städigt och iehåller allt frå de dagliga översye till det lågsiktiga uderhållet. För att uppmutra kvalitetsarbetet har vi äve ifört e särskild Premiumstadard. Vi ska främja adi av elbilar Att istallera laddstatioer är det viktigaste för att främja adi av elbilar. Idag fis cirka 400 laddstatioer på bolats besöksparkerigar och 60 på förhyrda p-platser. De 7 jui 2014 iformerade vi allmähete om bygt av P-hus Hagastade med Exploaterigskotoret, SL m.fl. Vi ska uderlätta för bilpooler i Stockholm Geom att flera samyttjar samma bil ka resursera yttjas effektivare. Geom att erbjuda bilpoolera 19

20 S t a t i s t i k Stockholm Parkerig får ofta frågor om statistik (1) rörade atal algigar, p-platser m.m. Neda följer e sammaställig. Totala atalet algigar och p-platser Atal Algigar p-platser Gara Ytparkerigar (2) Summa varav ega algigar (3) varav ifartsparkerigar Atal p-platser Gara Ytparkerigar Totalt Besöksparkerigar Förhyrda platser Övervakigsuppdrag Summa Atal algigar iom Affärsområde ire och Affärsområde yttre (4) Atal p-platser Affärsområde ire... Affärsområde yttre Totalt Besöksparkerigar Förhyrda platser Övervakigsuppdrag Summa p-platser Atal algigar De tio största besöksparkerigara i gara och på ytparkerigar (5) Atal platser Atal platser Gara för besökare Ytparkerigar för besökare Åregarat 870 Farsta cetrum P-hus Galleria 800 Stockholms Mässa Areagarat 600 Södersjukhuset 580 Solursgarat 600 Löweströmska sjukhuset 580 P-hus Slusse 350 Ropstes ifartsparkerig 570 P-däck Vikig 290 Norr Mälarstrad 510 P-hus Medborgarplatse 280 Nacka sjukhus 390 P-hus Lidha 260 Sabbatsbergs sjukhus 330 Palmfelt Ceter, P-hus 260 Kavalleriste 250 P-hus S:t Erikspla 230 Hellasgårde 250 Summa (1) Statistike för 2014 är ite jämförbar med tidigare år då bolat har bytt redovisigsmetod (2) Ytparkerig är e markparkerig utomhus (3) Råcksta ifartsparkerig är tillfälligt std för ombyggatio. (4) Affärsområde ire omfattar cetrala Stockholm och Globeområdet. Affärsområde yttre omfattar reste av Stockholms stad. (5) Algigara ka ha fler platser då måga också har p-platser för lågtidsuthyrig 20

21 R e s u l t a t e t i s a m m a d r a g Omsättig (mkr) Ekoomi Omsätti uppgick till 511 mkr. Atal förvaltade p-platser uppgick till ca Resultat efter fiasetto uppgick till 68 mkr. Ivesterigara uppgick till 147 mkr. Avkasti på totalt kapital uppgick till 10 % Resultat efter fiasetto (mkr) Ivesterigar (mkr) Ekoomisk översikt För första gå passerade Stockholm Parkerigs omsättig e halv miljard kroor. De ökade itäktera beror i huvudsak på ökat yttjade av parkerigsplatsera och fler uppdrag. Rörelses kostader uppgick till 428 mkr, och var ågot lre ä året ia (435 mkr). Resultat efter fiasetto, uppgick till 68 mkr. För tredje året i rad ka vi kostatera att resultatet är det bästa i bolats historia. Stockholm Parkerig påbörjade 2014 e omorgaisatio för att effektivisera verksamhete och bättre bemöta kuderas och uppdragsgivaras behov. Orgaisatioe itroduceras i februari Vid årsskiftet 2014/2015 hade Stockholm Parkerig 71 årsarbetare Ivesterigara uppgick till 147 mkr (2013: 47 mkr). Stockholm Parkerig har u tre stora byggprojekt i gåg, Stigbergsgarat (300 p-platser), P-hus Råcksta (drygt 700 p-platser) och P-hus Hagastade (1 350 p-platser). Två av dessa, Stigbergsgarat och P-hus Råcksta färdigställs uder Nyckeltal för fem år (mkr) Omsättig Resultat efter fiasetto Balasomslutig Ivesterigar Soliditet 12% 14% 14% 13% 14% Avkastig på totalt kapital 10% 8% 7% 4% 4% Medelatal årsarbetare

22 F ö r v a l t i g s b e r ä t t e l s e Å r s r e d o v i s i g Styrelse och verkställade direktöre för Stockholms Stads Parkerigs AB avr härmed redovisig för räkeskapsåret Ägare och kocerförhållade Stockholms Stads Parkerigs AB ( ) med bifirma Stockholm Parkerig, s till 100 procet av Stockholms Stadshus AB. Styrelse Bolats styrelse utses av kommufullmäkti. Styrelse består av sju ledamöter, tre suppleater och tre fackliga företrädare. Förutom de extera revisorera utser kommufullmäkti äve s.k. lekmaarevisorer. Nya redovisigspriciper Detta är Stockholm Parkerigs första årsredovisig upprättad eligt BFNAR 2012:1 (K3). Se Tillgsupplysigar Allmäa redovisigspriciper för ytterligare iformatio. Markad Parkerigsmarkade i Stockholm domieras av ågra större aktörer. Dessa är Trafikkotoret som asvarar för gatumarksparkeri, Stockholm Parkerig samt två privata iteratioella aktörer som bedriver parkerigsverksamhet på tomtmark. Bolat bedriver idag parkerigsverksamhet på cirka bilplatser. Sammalagt driver bolat 246 gara och p-hus varav 30 utgör ega algigar meda resterade del i huvudsak utgörs av ihyrda gara.därtill ska lgas ästa ytparkerigar. Bolats kuder utgörs av privatpersoer och företag som hyr parkerigsplatser måadsvis/kvartalsvis/årsvis eller som besöksparkerig. De adra kudkategori är fastighetsare som köper tjäster iom parkerigsområdet av markades aktörer. Stockholm Parkerig omför löpade markadsisatser för att öka belgigsgrade vilket lett till e gysam markadsutvecklig uder året. Bolat uppvisade högre besöksitäkter och itäkter för hyrda platser jämfört med De ökade besöksitäktera är e följd av högre belgig samt tillkommade parkerigar vid idrottshallar och vid skolor och förskolor. Därtill kommer ya parkerigar vid Cirkus och garat uder Tele 2 Area. Ifartsparkerigara bidrar till att miska biltrafike i ierstade. Bolat ser fortlöpade över möjlighete att utöka atalet ifartsparkerigar med kostadsfri parkerig i samarbete med SL. E om- och tillbyggad av Råcksta ifartsparkerig pågår i Välligby Parkstad. Det ya P-hus Råcksta öppar våre 2015 med 450 ya p-platser. P-huset ska irymma både hyrda platser och ifartsparkerig. Därutöver har Havikes ifartsparkerig utökats med 70 p- platser och har u 190 platser. Ett aat viktigt uppdrag för bolat är att skapa fler platser för laddig av elbilar. Uder 2014 har 100 ya laddplatser för elbilar istallerats av bolat och har vid 2014 års utgåg cirka 400 laddplatser på besöksparkerigara. Resultat Itäktera för helåret uppgick till 511 mkr. Föregåede år uppgick itäktera till 496 mkr. De ökade itäktera fördelade sig på både ökig av uthyrda platser och ökad belgig på besöksparkerigara och avser främst omsättigsbaserade itäkter till följd av att ya uppdrag tillkommit uder året. Resultatet efter fiasetto uppgick till 68 mkr, vilket är 21 mkr bättre ä föregåede år. Förklarig till det förbättrade resultatet är i huvudsak miskade kostader för lågsiktigt uderhåll till följd av att Stimulas för Stockholm (20 mkr) avslutats. Det gåga årets lågsiktiga fastighetsuderhåll uppgick till 8 mkr varav 5 mkr belastade årets resultat. Fastighetsuderhållet har blad aat riktats mot parkerigsalgi Norra Lati. Ivesterigar Bolats ivesterigar i algigstillgågar uppgick till 147 mkr. Föregåede år uppgick ivesterigara till 43 mkr. Bygt av tre stora garaprojekt pågår samtidigt, vilket är fler ä ågosi tidigare. Bygt av Stigbergsgarat med 300 p-platser pågår och kommer att vara klart uder sommare Vid ya Välligby Parkstad öppar ya P-hus Råcksta våre De första etappe av P-hus Hagastade färdigställdes i slutet av Garat, som blir Sveris största uderjordiska gara med p-platser, blir dock färdigt först år I bolats lågsiktiga pla igår ett förrv av garat uder Tele2 Area. Seda höste 2013 har Stockholm Parkerig som ett första steg övertagit drifte av Areagarat frå SGA Fastigheter. 22

23 Å r s r e d o v i s i g F ö r v a l t i g s b e r ä t t e l s e Likviditet och fiasierig Fiasierig av parkerigsalgigar sker som tidigare om upplåig av kapital via stades iterbak. Upplåi har ökat uder år 2014 och uppgick till 590 mkr vid årsskiftet 2014/2015. Riksda beslutade i slutet av 2012 om ytterligare begräsigar för avdrag för koceritera rätor. Därefter har Skatteverket kommit ut med skriftliga ställigstagade där verket tydliggör sia bedömigar av hur begräsigara ska tolkas. Stockholms stad för mot bakgrud av de ya reglera seda 2013 e dialog med Skatteverket om huruvida rätt till avdrag föreligr för rätekostader på lå frå Stockholms stad. I bokslutet för 2013 och 2014 har rätekostadera till fullo bedömts vara avdragsgilla. Väsetliga risker och osäkerhetsfaktorer Värdet av att a e bil påverkas blad aat av faktorer som trselskatt och besipris. Det största hotet för bolats framtida itäkter är riksdas beslut om höjda trselskatter och iföradet av trselskatt på Essilede frå E aa setlig faktor är tillgå på och villkore för gatumarksparkerig som i stor omfattig påverkar efterfråga på tomtmarksparkerig. Med häsy till produktioskostader för ya parkerigsalgigar och fastställt avkastigskrav ka bolat ite kokurrera med priset på gatumarksparkeri. Bolats markadsmässiga kokurresfördelar är framförallt att kua erbjuda attraktiva, miljöliga, tillgliga och trygga parkerigsalgigar. Framtida utvecklig Bolats visio är att vi skapar utrymme för Stockholm att xa. Bolats affärsidé är att vi arbetar för ett Stockholm i rldsklass om att frigöra gator frå söktrafik och parkerade bilar, om att skapa attraktiva, miljöliga, tillgliga och trygga parkerigsalgigar. Det är viktigt att stade har tillgåg till e l utbyggd och utvecklad ifrastruktur. Det är därför e prioriterad uppgift att bygga ya parkerigsalgigar på tomtmark för boede och besökade likl som ya ifartsparkerigar i attraktiva lä i ära aslutig till kollektivtrafike. Kostadsfri parkerig med SL Accesskort fis idag på sex ifartsparkerigar. Bolat prövar kotiuerligt möjlighete att utöka atalet ifartsparkerigar med kostadsfri parkerig i samarbete med SL. Häriom ka behovet av parkerig i ierstade miska till förmå för framkomlighete för i första had kollektivtrafik och aa yttotrafik. E god tillgåg på attraktiva tomtmarksparkerigar bidrar också till att miska söktrafike på gatumark. Lågsiktighet i parkerigsverksamhete utgör e viktig del i detta arbete. Geom att fias med tidigt i stades plaerig bidrar bolat med si kuskap och kommer i som itresset är det gäller parkerig i detta tidiga skede. Samyttjade av parkerig om P-köp prövas reda idag i plaerigsskedet. Uder 2014 har bolat fattat tre ya iriktigsbeslut; Norra Djurgårdsstade, Årstafältet och Västra Valhalla, där modelle för P-köp prövas. Upplysigar av icke fiasiell karaktär Flertalet bolag i Stockholms Stadshus AB har sia pesiosåtagade försäkrade i S:t Erik Livförsäkrig AB som har till uppgift att samorda och strukturera hateri av pesioer iom bolagskocere. De avtal som är försäkrade är KAP-KL, PA-KFS och PA-KL. Medelatalet aställda uppgick till 71 persoer, vilket är e miskig med två persoer jämfört med föregåede år. Persoalomsätti i bolat har varit låg och sjukfråvaro uppgick till 3,7 %. Förslag till vistdispositio Till årsstämmas förfogade Fria reserver kr Årets resultat kr Totalt kr Styrelse föreslår att i y räkig balaseras kr. Vad beträffar resultat och ställig i övrigt, hävisas till efterföljade resultat- och balasräkigar, kassaflödesaalyser samt tillgsupplysigar. Alla belopp redovisas i kkr om ite aat as. 23

24 R e s u l t a t - o c h b a l a s r ä k i g i s a m m a d r a g Å r s r e d o v i s i g (mkr) * Rörelses itäkter Rörelses kostader Rörelseresultat Fiasetto Resultat före skatt Skatt/dispositio Årets resultat Algigstillgågar Omsättigstillgågar Summa tillgågar Budet et kapital Fritt et kapital Avsättigar mm Lågfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder och et kapital Nyckeltal Avkastig på totalt kapital 10% 8% 7% 4% 4% Soliditet 12% 14% 14% 13% 14% Ivesterigar Medelatal årsarbetare * Justerat eligt K3 Defiitioer: Avkastig på totalt kapital Resultat efter fiasiella poster plus rätekostader i procet av omsittlig balasomslutig Soliditet Et kapital i procet av balasomsluti 24

25 Å r s r e d o v i s i g R e s u l t a t r ä k i g K3 (Kkr) Not Itäkter Aktiverat arbete ega algigar Summa itäkter Extera kostader Persoalkostader Avskrivigar algigstillgågar Övriga rörelsekostader Summa kostader Rörelseresultat Fiasiella itäkter Räteitäkter Fiasiella itäkter totalt Fiasiella kostader Rätekostader Övriga fiasiella kostader Fiasiella kostader totalt Fiasetto Resultat före dispositioer och skatt Dispositioer 9 Förädrig ackumulerad överavskrivig Kocerbidrag Resultat före skatt Skatt på årets resultat Resultat efter skatt

26 B a l a s r ä k i g Å r s r e d o v i s i g (Kkr) K3 K3 TILLGÅNGAR Not ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella algigstillgågar Nytt verksamhetssystem Hyresrätter 0 0 Summa immateriella algigstillgågar Materiella algigstillgågar Byggader Markalgigar Mark Ivetarier och istallatioer Pågåede yalgigar Summa materiella algigstillgågar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordrigar Kudfordrigar Skattefordra Övriga kortfristiga fordrigar Upplupa hyresitäkter Övriga upplupa hyresitäkter Övriga förutbetalda kostader Summa kortfristiga fordrigar Likvida medel 5 9 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR

27 Å r s r e d o v i s i g B a l a s r ä k i g (Kkr) K3 EGET KAPITAL OCH SKULDER Not EGET KAPITAL Budet et kapital Aktiekapital aktier à om 500: Reservfod Fria reserver Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL Obeskattade reserver 14 Ackumulerade överavskrivigar Summa obeskattade reserver Avsättigar Avsättigar till pesioer Uppskjute skatt Summa avsättigar Kortfristiga skulder Leveratörsskulder Övriga kortfristiga skulder Kocerkoto checkräkigskredit Semesterlöeskuld Skuld sociala avgifter Förutbetalda hyror Övriga förutbetalda itäkter Övriga upplupa kostader Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter för ega förpliktelser Iga Iga Asvarsförbidelser Iga iga 27

28 K a s s a f l ö d e s a a l y s Å r s r e d o v i s i g (Kkr) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN * Resultat efter fiasiella poster Avsättigar Förädrig semesterlöeskuld Avskrivig materiella algigstillgågar Reaförlust vid försäljig av algigstillgågar Betald ikomstskatt Kassaflöde frå de löpade verksamhete före förädrig av rörelsekapital Kassaflöde frå förädrigar i rörelsekapital Öig (-)/miskig (+) av kortfristiga fordrigar Miskig (-)/ökig (+) kortfristiga skulder Kassaflöde frå de löpade verksamhete INVESTERINGSVERKSAMHETEN Ivesterig i pågåede immateriella algigstillgågar Ivesterig i maskier och ivetarier Ivesterig i pågåede yalgig Ivesterig i byggader 0 0 Ivesterig i markalgigar Ivesterig i mark 0 0 Erhålle likvid vid försäljig av algigstillgågar 0 0 Kostadsförda ivesterigar 0 0 Kassaflöde frå ivesterigsverksamhete FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Kocerbidrag Kassaflöde frå fiasierigsverksamhete Årets kassaflöde Likvida medel vid årets börja ikl. kocerkotot Likvida medel vid årets slut ikl. kocerkotot * Justerat eligt K3 28

har vi Stockholms Stads Parkerings AB Årsredovisning 2015

har vi Stockholms Stads Parkerings AB Årsredovisning 2015 Stockholms Stads Parkerigs AB Årsredovisig 2015 15 2015 har vi Ökat atal laddplatser frå 460 till 700. Ökat atal cykelplatser frå 10 till 100. 100 fler p-platser vid ifartsparkerigar. Öppat 2 ya gara och

Läs mer

Områdesansvariga ENHETSINDELNING

Områdesansvariga ENHETSINDELNING Områdesansvariga ENHETSINDELNING Exploateringskontoret Avdelningen för projektutveckling 29 juni 2015 bygg.stockholm.se Yttre västerort Gustaf Schneidler Västra innerstaden och inre västerort Niklas Karlsson

Läs mer

Områdesansvariga ENHETSINDELNING

Områdesansvariga ENHETSINDELNING Områdesansvariga ENHETSINDELNING Exploateringskontoret Avdelningen för projektutveckling 19 oktober 2015 bygg.stockholm.se Yttre västerort Gustaf Schneidler Västra innerstaden och inre västerort Niklas

Läs mer

Områdesansvariga ENHETSINDELNING

Områdesansvariga ENHETSINDELNING Områdesansvariga ENHETSINDELNING Exploateringskontoret Avdelningen för projektutveckling 17 september 2015 bygg.stockholm.se Yttre västerort Gustaf Schneidler Västra innerstaden och inre västerort Niklas

Läs mer

Norra innerstaden, Södermalm och Västra Söderort Enhetschef: Sara Lundén,

Norra innerstaden, Södermalm och Västra Söderort Enhetschef: Sara Lundén, Norra innerstaden, Södermalm och Västra Söderort Enhetschef: Sara Lundén, 08-508 270 54 Skärholmen Bredäng Maria Jansson 08-508 265 16 Louise B Sätra Skärholmen Vårberg Hägersten- Gröndal Karl Gylje 08-508

Läs mer

Stockholms nya tunnelbana. Lättläst

Stockholms nya tunnelbana. Lättläst Stockholms nya tunnelbana Lättläst Stockholms nya tunnelbana Elva nya stationer alla alla Duvbo Duvbo rgs centrum rgs centrum Solna strand Solna strand Axelsberg Axelsberg jden jden Husby Husby Kista centrum

Läs mer

Vi bryter segregationen!

Vi bryter segregationen! www.stockholmsvanstern.se Kungsholmen Rinkeby- Kista Spånga- Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Norrmalm Östermalm Södermalm Hägersten- Liljeholmen Skärholmen Älvsjö Enskede-Årsta- Vantör Farsta Skarpnäck

Läs mer

Stockholms Stads Parkerings AB Årsredovisning 2013

Stockholms Stads Parkerings AB Årsredovisning 2013 Stockholms Stads Parkerigs AB Årsredovisig 2013 13 Vår visio: Vi skapar utrymme för Stockholm att växa! Vår affärsidé: Vi arbetar för ett Stockholm i världsklass geom att frigöra gator frå söktrafik och

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

av grundvattnet E4 Förbifart Stockholm

av grundvattnet E4 Förbifart Stockholm d d y k s h c o n a k r e v å P av grundvattnet E4 Förbifart Stockholm Förbifart Stockholm och grundvattnet Förbifart Stockholm är en ny sträcka för E4 väster om Stockholm. Den ska binda samman de norra

Läs mer

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING -- FÖRVAL TNINGSINFRMA TIN FIAB AKTIEBLAG arg r 556641-0048 ÅRS- REDVISNING 2004 Styrelse för Förvaltigsiformatio FIAB Aktiebolag får härmed avge årsredovisig för räkeskapsåret 2004-01-0l -- 2004-12-31.

Läs mer

Bostadsbyggandets villkor Var finns kommersiella förutsättningar för bostäder? 1 september 2016

Bostadsbyggandets villkor Var finns kommersiella förutsättningar för bostäder? 1 september 2016 Bostadsbyggandets villkor Var finns kommersiella förutsättningar för bostäder? 1 september 216 1 Variation i byggande över tiden och i olika miljöer Byggtakt Kommersiella förutsättningar 2 Antal bostäder

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet. Årsrapport The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet. Årsrapport The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2015 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum Parkerigs- och hadelsutredig Kristiastad cetrum Del 1: Parkerigsstrategi, kompletterade iveterig 2011-11-21 Beställare Kristiastad kommu Aders Magusso Joha Gomér Lars Nyström Atkis Simo Radahl, Atkis Eli

Läs mer

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER Bostadsbyggandet. S 2011:02 2011-03-22 Lina Sjölin 08-508 35 007 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER Bostadsbyggandet. S 2011:02 2011-03-22 Lina Sjölin 08-508 35 007 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER Bostadsbyggandet 2010 S 2011:02 2011-03-22 Lina Sjölin 08-508 35 007 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar en samlad statistik

Läs mer

S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS

S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS Agitationsklubben i Stockholm 22 16 38 1 Akademikersossarna 23

Läs mer

Med nya tunnelbanan Mot framtiden

Med nya tunnelbanan Mot framtiden Med nya tunnelbanan mot framtiden STOCKHOLMS TUNNELBANA år 2025 Barkarby station Barkarbystaden Hjulsta Akalla Mörby centrum Ropsten Tensta Rinkeby Husby Kista Arenastaden Danderyds sjukhus Bergshamra

Läs mer

1 (6) Tandvårdsenheten

1 (6) Tandvårdsenheten 1 (6) Tandvårdsenheten Kommun/statsdel, närområde och vårdbehovsområde Stockholm/Stadsdel Närområdesnamn Vårdbehovsområde Enskede - Årsta - Vantör Enskede 1 Enskede - Årsta - Vantör Årsta 1 Enskede - Årsta

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

Odenplan, delar av Sveavägen, Odengatan, N Drottninggatan Bostad. Valhallavägen, Östermalmsgatan Bostad. Vasaparken, Sabbatsberg, Tegnerlunden Bostad

Odenplan, delar av Sveavägen, Odengatan, N Drottninggatan Bostad. Valhallavägen, Östermalmsgatan Bostad. Vasaparken, Sabbatsberg, Tegnerlunden Bostad Sida: 1 ( 19 ) 0101 0180136 Norra Djurgården 0180138 Hjorthagen, Albano 0180140 Gärdet 0180141 Askrikegatan 0180142 Frihamnen 0180144 Södra Djurgården 0180146 Djurgårdsstaden 0180148 Norrtull 0180150 Norra

Läs mer

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28 Ågfärja eller Oceapire? Stadsbyggadsförvalti Iledade lokaliserigsstudie av kogress/hotel ceter i cetrala Helsigborg 2008-04-28 Bakgrud Utredigar som ligr till uderlag för Stadsbyggadsförvaltis iledade

Läs mer

Pirr i magen i Stockholm

Pirr i magen i Stockholm Pirr i magen i Stockholm Hur tror du att Adam kände sig när han ringde till Zohra? Hur tog sig Adam till mötesplatsen? Adam åkte tunnelbana. Vilka personer mötte han där? Adam mötte Zohra, hennes föräldrar

Läs mer

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING:

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Befolkningsprognos 2010 S 2010:07 2010-06-23 Karin Fägerlind 08-508 35 034 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB Befolkningsprognos 2010 FÖRORD Stockholms

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Bostadsbyggandet BOSTÄDER. Andra kvartalet 2008

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Bostadsbyggandet BOSTÄDER. Andra kvartalet 2008 STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X BOSTÄDER Bostadsbyggandet Andra kvartalet 2008 S 2008:12 Eva Andersson 2008-09-05 Tel: 508 35 042 I Stockholm påbörjades, under andra kvartalet 2008, 724 lägenheter

Läs mer

Var bor simhallarnas besökare?

Var bor simhallarnas besökare? Var bor simhallarnas besökare? Av -12-10 FoU och Driftavdelningen IDROTTSFÖRVALTNINGEN UNDERSÖKNINGEN Idrottsförvaltningens forskningsenhet har, med hjälp av studenter vid Stockholms universitet och Södertörns

Läs mer

Godkända äldremottagningar Stockholms läns landsting Datum:

Godkända äldremottagningar Stockholms läns landsting Datum: Godkända äldremottagningar Stockholms läns landsting Datum: 2017-03-13 Mottagningens namn Alby vårdcentral Fittja vårdcentral Hallunda vårdcentral Storvretens vårdcentral Tullinge vårdcentral Tumba vårdcentral

Läs mer

Medlemsantal 31/ (A= huvudmedlemskap, B=extramedlemskap, C=totalt

Medlemsantal 31/ (A= huvudmedlemskap, B=extramedlemskap, C=totalt Vid årsskiftet 2015/2016 hade Stockholms arbetarekommun 197 anslutna grundorganisationer, vilket är en minskning med 23 organisationer från föregående år. Vid utgången av 2015 redovisar Stockholms arbetarekommun

Läs mer

Statistik. om Stockholm Befolkningsprognos 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Befolkningsprognos 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Befolkningsprognos 2015 The Capital of Scandinavia stockholm.se Befolkningsprognos 2015 FÖRORD Sweco Strategy redovisar här befolkningsprognosen för Stockholm och dess stadsdelsområden

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3 Humlegårde Fastigheter Halvårsöversikt 215 Om oss Periode i korthet Humlegårde är ett fastighetsbolag som igår i läsförsäkrigsgruppe. 19 läsförsäkrigsbolag och Läsförsäkrigar Sak äger kocere Humlegårde

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Befolkningsprognos 2013

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Befolkningsprognos 2013 STATISTIK OM STOCKHOLM BEFOLKNING Befolkningsprognos 2013 Befolkningsprognos 2013 FÖRORD Sweco Eurofutures redovisar här befolkningsprognosen för Stockholm och dess stadsdelsområden åren 2013-2022. Prognosen

Läs mer

Tunnelbana Kungsträdgården Nacka C Gullmarsplan och söderort

Tunnelbana Kungsträdgården Nacka C Gullmarsplan och söderort Tunnelbana Kungsträdgården Nacka C Gullmarsplan och söderort beskrivning av planläggning och prövning Här hittar du information om hur projektet kommer att planläggas och prövas, när du kan påverka samt

Läs mer

Norrmalmstorg. Kungsgatan. Butikscity. Hötorget, höghusen. Centralen. Östermalmstorg. Gamla stan, yttre delen. Lärkstaden.

Norrmalmstorg. Kungsgatan. Butikscity. Hötorget, höghusen. Centralen. Östermalmstorg. Gamla stan, yttre delen. Lärkstaden. n för hyreshus Sida: 1 ( 10 ) 0101 0180178 Norrmalmstorg 0102 0180176 Kungsgatan 0180181 Gustaf Adolfs Torg, Blasieholmen 0180182 Butikscity 0180183 Hötorget, höghusen 0103 0180174 Engelbrektsplan, Olof

Läs mer

Norra Djurgården. Hjorthagen, Albano. Gärdet. Askrikegatan. Hagastaden. Södra Djurgården. Djurgårdsstaden. Norrtull. Norra Vasastaden.

Norra Djurgården. Hjorthagen, Albano. Gärdet. Askrikegatan. Hagastaden. Södra Djurgården. Djurgårdsstaden. Norrtull. Norra Vasastaden. n för hyreshus Sida: 1 ( 10 ) 0101 0180136 Norra Djurgården 0180138 Hjorthagen, Albano 0180140 Gärdet 0180141 Askrikegatan 0180142 Norra Djurgårdsstaden (inkl Värtahamnen och Frihamnen) 0180143 Hagastaden

Läs mer

Statistik. om Stockholm Befolkningsprognos 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Befolkningsprognos 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Befolkningsprognos 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se Befolkningsprognos 2014 FÖRORD Sweco Strategy redovisar här befolkningsprognosen för Stockholm och dess stadsdelsområden

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Förvärvsarbetande varierar starkt mellan olika områden ARBETSMARKNAD

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Förvärvsarbetande varierar starkt mellan olika områden ARBETSMARKNAD STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X ARBETSMARKNAD S 2008:3 Bo Karlsson 2008-03-11 Tel: 508 35 030 Förvärvsarbetande befolkning i stadsdelsområden och delområden 2006 Förvärvsarbetande varierar

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2012

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2012 Statistik om Stockholm Bostäder Bostadsbyggandet 2012 Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion, ombyggnad, rivningar samt nettotillskott

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

The new EMCCD all-sky imaging spectroradiometer at SGO

The new EMCCD all-sky imaging spectroradiometer at SGO The new EMCCD all-sky imaging spectroradiometer at SGO Carl-Fredrik Enell 1, Tero Raita 1, Sanna Mäkinen 2, Noora Partamies 2, Mikko Syrjäsuo 2, Kirsti Kauristie 2 2 Finnish Meteorological Institute, Helsinki

Läs mer

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar.

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar. Luleå tekiska uiversitet TENTAMEN Kurskod: R0009N Kursam: Modeller för iter styrig Tetamesdatum: 2015-03-16 Skrivtid: 4 timmar Tillåta hjälpmedel: Räkare. Rätetabeller bifogas lägst bak i dea teta. Jourhavade

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

Statistikbilaga Stockholms stadsbiblioteks verksamhetsberättelse 2011

Statistikbilaga Stockholms stadsbiblioteks verksamhetsberättelse 2011 Statistikbilaga Stockholms stadsbiblioteks verksamhetsberättelse 211 Öppethållande Antal öppethållandetimmar 29 21 211 Stadsbiblioteken 63 399 64998 6516 Kulturhusets bibliotek 3 843 4 232 6251 Totalt

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM lägenheter BOSTÄDER. Bostadsbyggandet S 2008:2 Bo Karlsson Tel:

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM lägenheter BOSTÄDER. Bostadsbyggandet S 2008:2 Bo Karlsson Tel: STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X BOSTÄDER Bostadsbyggandet 2007 5 151 lägenheter S 2008:2 Bo Karlsson 2008-02-27 Tel: 508 35 030 Nybyggnation under 2007 resulterade i 3 569 nya lägenheter,

Läs mer

LANTMÄTERIET FFT16. Kontrollrapport 6 Hyreshus Hyresområden för hyreshus. Stockholms län. Hyresområde. Värdeområde. Typ

LANTMÄTERIET FFT16. Kontrollrapport 6 Hyreshus Hyresområden för hyreshus. Stockholms län. Hyresområde. Värdeområde. Typ n för hyreshus Sida: 1 ( 10 ) 0101 0180178 Norrmalmstorg, Stockholm kommun 0102 0180176 Kungsgatan, Stockholm kommun 0180181 Gustaf Adolfs Torg, Blasieholmen, Stockholm kommun 0180182 Butikscity, Stockholm

Läs mer

LANTMÄTERIET FFT16. Kontrollrapport 6 Hyreshus Hyresområden för hyreshus. Stockholms län. Hyresområde. Värdeområde. Typ

LANTMÄTERIET FFT16. Kontrollrapport 6 Hyreshus Hyresområden för hyreshus. Stockholms län. Hyresområde. Värdeområde. Typ n för hyreshus Sida: 1 ( 10 ) 0101 0180136 Norra Djurgården, Stockholm kommun 0180138 Hjorthagen, Albano, Stockholm kommun 0180140 Gärdet, Stockholm kommun 0180141 Askrikegatan, Stockholm kommun 0180142

Läs mer

Övergripande mål Effektmål # Effektmått Vårdgren Vårduppdrag Mätmetod Mätintervall

Övergripande mål Effektmål # Effektmått Vårdgren Vårduppdrag Mätmetod Mätintervall Övergripande mål Effektmål # Effektmått Vårdgren Vårduppdrag Mätmetod Mätintervall Medarbetarna använder Medarbetarna använder elektroniska system för elektroniska system för att information och öka patienternas

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Bostadsbyggandet BOSTÄDER. Tredje kvartalet S 2008:13 Eva Andersson Tel:

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Bostadsbyggandet BOSTÄDER. Tredje kvartalet S 2008:13 Eva Andersson Tel: STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X BOSTÄDER Bostadsbyggandet Tredje kvartalet 2008 S 2008:13 Eva Andersson 2008-11-25 Tel: 508 35 042 I Stockholm påbörjades, under 3:e kvartalet 2008, 459 lägenheter

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Bilaga 1 Schematisk skiss

Bilaga 1 Schematisk skiss Bilaga 1 Schematisk skiss Kalkylbilaga till PM fördjupig JU140 2010-02-01 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU140 Iehållsförteckig Sida 1

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Vi bygger ut Blå linje till söderort

Vi bygger ut Blå linje till söderort Vi bygger ut Blå linje till söderort Välkommen till samråd om förlängning av tunnelbanans Blå linje från Kungsträdgården till och söderort. Tyck till om uppgångar och sträckningar. Foto: Solveig Edlund

Läs mer

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm I den senaste tidens bostadspolitiska debatt om ombildningen av hyresrätter till bostads rätter har ett

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Bostadsbyggandet BOSTÄDER. Första kvartalet S 2008:8 Eva Andersson Tel:

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Bostadsbyggandet BOSTÄDER. Första kvartalet S 2008:8 Eva Andersson Tel: STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X BOSTÄDER Bostadsbyggandet Första kvartalet 2008 S 2008:8 Eva Andersson 2008-06-05 Tel: 508 35 042 I nybyggen påbörjades 526 bostäder i Stockholm under perioden.

Läs mer

KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18

KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18 KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18 Stora Katrieberg har ett utmärkt cityära läge precis vid vattet itill Liljeholmshame i aslutig till Marieviks kotorsområde och Liljeholmes galleria. Här

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

ACG-värde Husläkarmottagningar i SLL Kombikakod Mottagningens namn Listade patienter ACG Abrahamsbergs VC allmänläkarmottagnin

ACG-värde Husläkarmottagningar i SLL Kombikakod Mottagningens namn Listade patienter ACG Abrahamsbergs VC allmänläkarmottagnin ACG-värde Husläkarmottagningar i SLL 20160822 Kombikakod Mottagningens namn Listade patienter ACG 17210011000 Abrahamsbergs VC allmänläkarmottagnin 6655 0,9930 16120011000 Airport Sky Vårdcentral allmänläkarmottagning

Läs mer

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig 2011-03-04 Yta för bild eller möster Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet

Läs mer

Vårdcentral (ctrl+f för att söka

Vårdcentral (ctrl+f för att söka Ägare/Drivs av (ctrl+f för att söka ) Vårdcentral (ctrl+f för att söka ) Grundstenen 118578 Nacka Närsjukhus Proxima landsting/boo landsting/ektorps landsting/fisksätra landsting/forums Familjeläkarna

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

MTR Nordic. Peter Viinapuu VD MTR Nordic. Stockholm, Januari 2016. 2016-01-28 Sid 1

MTR Nordic. Peter Viinapuu VD MTR Nordic. Stockholm, Januari 2016. 2016-01-28 Sid 1 MTR Nordic Peter Viinapuu VD MTR Nordic Stockholm, Januari 2016 2016-01-28 Sid 1 MTRs vision mer än bara en tågoperatör Vi ska vara ett ledande globalt företag som genom omsorgsfull service länkar samman

Läs mer

Bygg i kapp och bygg i takt tillgången till idrottsytor för barn och ungdomar!

Bygg i kapp och bygg i takt tillgången till idrottsytor för barn och ungdomar! Bygg i kapp och bygg i takt tillgången till idrottsytor för barn och ungdomar! Idrotten är med och bidrar. Idrottsföreningar ger inte bara barn och ungdomar en rolig och utvecklande idrottsverksamhet.

Läs mer

Förena Förbättra Förändra

Förena Förbättra Förändra Lässamordig ANDT Förea Förbättra Förädra Lässamordara för ANDT-frågor arbetar med olika förebyggade åtgärder iom alkolhol- och drogområdet. I vår lässamordarroll igår att förverkliga de politiska mål som

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se Lagerrensning sista chansen

www.stockholmsvanstern.se Lagerrensning sista chansen www.stockholmsvanstern.se Lagerrensning sista chansen En bostadspolitisk rapport av Edvin S. Frid, beställd av Stockholmsvänstern, september 212 Innehållsförteckning Ingen valfrihet utan tjock plånbok...

Läs mer

STOCKHOLM LOKaLfaKTa BrOMMapLan

STOCKHOLM LOKaLfaKTa BrOMMapLan STOCKHOLM Lokalfakta Brommaplan Byggnadsår: 2014 Lediga lokaler: ca 7 700 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Våren 2016 eller enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling Mia Olsson, Uthyrare 08-782

Läs mer

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16 PTKs stadgar Fastställda vid stämma 2009 06 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPGIFTER Syfte och uppgifter 3 Medlemskap 4 Orgaisatio 7 Stämma 8 Överstyrelse 12 Styrelse 15 Förhadligsorgaisatio 17 PTK-L

Läs mer

Cykelparkera vid tunnelbanan

Cykelparkera vid tunnelbanan Cykelparkera vid tunnelbanan En inventering av cykelparkeringsmöjligheter vid tunnelbanestationer Malin Ingemarson SEPTEMBER 2009 Genomförande Samtliga tunnelbanestationer utanför Stockholms innerstad

Läs mer

Områden 2000: Regional kod (1-7 siffror) Basområdeskod år Kod på karta Områdesnamn 1997 1995 --- (ODB-nr) 1990 1985

Områden 2000: Regional kod (1-7 siffror) Basområdeskod år Kod på karta Områdesnamn 1997 1995 --- (ODB-nr) 1990 1985 STOCKHOLM 1 Inre staden (Sthlm) 10 Gamla stan - City-omr 101 Domkyrkoförs (fg) 10101 Storkyrkan 101 011 0 Tre Kronor 101 011 0 101 011 0 101 011 101 011 101 012 0 Skeppsbron 101 012 0 101 012 0 101 012

Läs mer

Trygghetshöjande åtgärder finansierade genom Stockholmsförsöket

Trygghetshöjande åtgärder finansierade genom Stockholmsförsöket Trygghetshöjande åtgärder finansierade genom Stockholmsförsöket Inledning SL samordnar ett flertal olika investeringar inom ett projekt kallat Trygghetsprojektet. Projektet inför system för kameraövervakning

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida fr. v. 1. Måga itresserade hade samlats för ivigige av de ya Tvärlde. 2. Tvärledes sträckig vid bro över Helge

Läs mer

Folkets Parkskullen. Holmtebo. Gusum Vargbrogärdet. Ringarums Prästgård. Borg. Gryt Konvaljekullen. Öppet landskap med cykelavstånd till centrum.

Folkets Parkskullen. Holmtebo. Gusum Vargbrogärdet. Ringarums Prästgård. Borg. Gryt Konvaljekullen. Öppet landskap med cykelavstånd till centrum. Holmtebo Öppet ladskap med cykelavståd till cetrum. Rigarums Prästgård Naturära boede, cetralt i kyrkby. Folkets Parkskulle Bo ära service, atur och det glittrade havet. Kovaljekulle Attraktiva i skärgårdsära

Läs mer

Söderortsvisionen, Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1, Stockholm

Söderortsvisionen, Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1, Stockholm Östberga Gröndal Västberga Farsta Strand Stureby Enskededalen Fruängen Hökar Bagarmossen Vårberg Gubbängen Sockenplan Västertorp Högdalen Älvsjö Skönda ben Årsta Sandsborg Mälarhöjden Skarpnäcks Gård Johanneshov

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Natur, kultur och idrott CHARLOTTENBORG VÄTTEROSEN. Vätterosen BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR.

Natur, kultur och idrott CHARLOTTENBORG VÄTTEROSEN. Vätterosen BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. CHARLOTTENBORG VÄTTEROSEN Vätterose Natur, kultur och idrott BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. Att bo bra är viktigt för oss och för våra hyresgäster. Vi förvaltar bostäder, skapar service och förutsättigar

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2011

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2011 Statistik om Stockholm Bostäder Bostadsbyggandet 011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Förord Sammanfattning Nyproduktion 4.1 Färdigställd nyproduktion 4. Påbörjad nyproduktion 8. Pågående nyproduktion 10 4 Om-

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum Alptaäs Mitt i Sveriges IT-cetrum Fatastiskt skyltläge vid Kymligeläke! Välkomme till ett eget hus med fit skyltläge och ärhet till ature. Här möts i av e glasad etré som ibjuder till möte och utställigar.

Läs mer

Berga köpcentrum - Djurängen - Giraffen - Stortorget - Tegelviken och omvänt

Berga köpcentrum - Djurängen - Giraffen - Stortorget - Tegelviken och omvänt - Djuräge - Giraffe - - och omvät Så här kör lije Dessa hållplatser trafikeras: (i båda riktigara) N Björkeäs Norrlide Bergavik Trafikerig på Kvarholme Fr sk rik ed sg. Ös ata ta jög ga as Sjö str Vä tra

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Parkeringsplatser i Älmhult centrum

Parkeringsplatser i Älmhult centrum Uppdragsr: 14939 1 (3) PM Parkerigs i Älmhult cetrum L:\13\Älmhult\14 939 IKEA mm\-wspuppdrag\3_dokumet\3_pm\pm Parkerig.doc Mall: Allmä - Ståede - 23.dot ver 1. 211-9-13 Uppdragsasvarig: Bo Lidelöf WSP

Läs mer

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad.

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad. Masshaterig Ca 415.000m 3 = 600.000 to Dessa mägder ska Stockholms Stad trasportera varje måad. The Capital of Scadiavia Sida 2 Till varje km väg som ska byggas behövs ytor på ca 4000m 2 för: Etablerig

Läs mer

Stadsdelsförvaltningen Bromma

Stadsdelsförvaltningen Bromma Stadsdelsförvaltningen Bromma Grottparkens Fritidsträgårdar 10 2-4 år en Gubbkärret Iris Johannelunds 21 1-2 Vi brukar stänga listan vid ca 70-100 pers. för att ge intressenter rimlig chans att få en stuga.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida f.v. Det bjöds på rodellkakor är cirkulatiosplatse ivigdes. Kostverket Nosko - besök frå uderjorde i rodelles

Läs mer

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor Daordi Pååede plaeri Iformatio om kommualt VA Hur påverkar VA utbyade fastihetsäare? Iformatio om avifter mm Fråor Pååede plaeri yv ä V ä yv sb ä l v ä me sb y lv Ka a d ö T3 by rs kv ä E ä rsb å e l v

Läs mer

HASTIGHETSGRÄNSER I HELSINGBORG - Utvärdering SEPTEMBER 2014

HASTIGHETSGRÄNSER I HELSINGBORG - Utvärdering SEPTEMBER 2014 HASTIGHETSGRÄNSER I HELSINGBORG - Utvärderig SEPTEMBER 2014 OMFATTNING HASTIGHETSPRINCIPER SOM UTRETTS: 50/30 km/h huvud- resp. lokalgatuätet 40/30 km/h huvud- resp. lokalgatuätet 40 km/h i hela gatuätet

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-04-15 Diarienummer: HSN 1304-0434

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-04-15 Diarienummer: HSN 1304-0434 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-04-15 Diarienummer: HSN 1304-0434 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Sammanställning över markanvisningar

Sammanställning över markanvisningar Sammanställning över markanvisningar 007-009 Totalt för perioden har 10 116 lägenheter anvisats. Datum Byggherre Projektnamn Stadsdel Antal lgh Typ 007-01-5 Lelånghus Årstalänken Årsta 100 HR 007-0-15

Läs mer

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör 2010-06-28 Pla för hasselmus vid radis, Sparsör Bakgrud och syfte E pla för hasselmus har tagits fram i sambad med detaljplaeläggig av fastighet radis 1:4 i Sparsör, Borås Stad. Detaljpla syftar till att

Läs mer

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad 1/5 Sektor samhällsbyggad Datum Beteckig 2015-02-10 PLAN.2014.19 Plaehete Hadläggare Jey Olausso Detaljpla Ekedal södra Behovsbedömig Förslag Geomföradet av plaförslaget bedöms ite medföra ågo betydade

Läs mer

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx Författigssamlig i Boedeutveckligsprogram för 215-218 Beslutad av kommufullmäktige 21x-xx-xx Metadata om dokumetet Boedeutveckligsprogram 215-218 Dokumettyp Kommualt styrdokumet Omfattar Kommue Kommuala

Läs mer

STORSTADSTILLÄGG GÖTEBORG OCH STOCKHOLM DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI, DHL HOMEDELIVERY Gäller från och med 2015-06-01

STORSTADSTILLÄGG GÖTEBORG OCH STOCKHOLM DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI, DHL HOMEDELIVERY Gäller från och med 2015-06-01 DHL Freight STORSTADSTILLÄGG GÖTEBORG OCH STOCKHOLM DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI, DHL HOMEDELIVERY Gäller från och med 2015-06-01 Postnummer Postort 10012 STOCKHOLM 10026 STOCKHOLM 10028

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer