Välkomna! SCI-admin konferens FORESTA 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkomna! SCI-admin konferens FORESTA 2015"

Transkript

1 Välkomna! SCI-admin konferens FORESTA 2015

2 Mål/syfte med konferensen Kännedom om KTH och SCI-skolans organisation få en helhetsbild! Etablera nya och odla gamla kontakter inom skolan få ett ansikte Medverka, påverka och bidra till en positiv utveckling av SCI-skolans administration Uppdatering om vad som är aktuellt och pågår inom hela SCI admin Känna samhörighet och stolthet att jobba på SCI

3 Konferensprogram SCI-admin Dag 1 Tisdag 24 mars 13:00 SCI-skolans Värdegrund - Anders Forsgren Vice skolchef Diskussion i smågrupper 14:30 SCI skolans organisation - Helene Rune och ett Retrospektiv och NU-läge på SCI-admin utveckling 16:00 Framtiden utvecklingsplan och mål Diskussion i funktionsgrupper - Funktionsansvariga 19:00 Fördrink och middag

4 Konferensprogram SCI-admin Dag 2 Onsdag 25 mars 8:15 Summering av Dag 1 -Helene 9:00 Improvisationsteater Gruppövningar med anknytning till skolans värdegrund och framtid 12:00 LUNCH SLUT

5 Hur kom du hit? A. Åkte bil 48% B. Kommunalt C. Cyklade D. Promenerade 30% E. Flög F. Teleportering 13% 3% 5% 3% Åkte bil Kommunalt Cyklade Promenerade Flög Teleportering

6 SCI-skolans värdegrund Anders Forsgren, vice skolchef SCI

7 SCI-skolans värdegrund Gruppdiskussioner

8 Visste du innan denna konferens att SCI-skolan har en Värdegrund? A. Njääää, tror inte det. 64% B. JA, och jag har läst den! C. NEJ, jag har inte hört talas om denna värdegrund 31% D. Joodå, jag har hört talas om den, men inte läst den 5% 0% Njääää, tror inte det. JA, och jag har läst den! NEJ, jag har inte hört talas om den.. Joodå, jag har hört talas om den,...

9 KTH/SCI skolans organisation

10 KTH/SCI skolans organisation KTH:s verksamhet är organiserad i en central förvaltning, (Universitetsförvaltningen UF) samt 10 skolor. Inom skolorna sorterar institutioner, avdelningar, enheter, centrumbildningar och DR- och GRU-program. - Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) - Skolan för bioteknologi (BIO) - Skolan för kemivetenskap (CHE) - Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) - Skolan för elektro- och systemteknik (EES) - Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT) - Skolan för industriell teknik och management (ITM) - Skolan för teknikvetenskap (SCI) - Skolan för teknik och hälsa (STH) - Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

11 KTH/SCI skolans organisation Rektor Ledningsgrupp Fakultetsrådet Fakultetsrådets förtroenderåd Universitetsstyrelsen Prorektor Vicerektorer Dekanus & prodekanus Universitetsförvaltningen Förvaltningschef - Personalavd - Ekonomiavd - IT-avd - Avd för komm/info/internat KIR - Avd för utbadmin AUA - Avd för studentservice AFS Schema/CSVL/info-center - Utredningsavdelning PLU - Miljö och lokalplaneringsenheten ABE BIO CHE CSC ECE EES ICT ITM SCI STH

12 KTH/SCI skolans organisation 2014 Heltidsekvivalenter SCI ABE ITM EES CHE BIO CSC ICT STH ECE UF KTH Professorer Gästprof Adj prof Lektorer Bitr lektorer Adjunkt Doktorander Forskare foing Postdok Adm Tekn Totalt

13 Vad heter KTHs nuvarande rektor? A. Janne Carlsson 98% B. Anders Flodström C. Leif Kari D. Peter Gudmundson 0% 0% 2% Janne Carlsson Anders Flodström Leif Kari Peter Gudmundson

14 KTH/SCI skolans organisation Skolchef Strategiskt råd Ledningsgrupp FA Forskarutbildningsansv DR-PA programansv FoU-grupp GA Grundutbildningsgrupp PA programansv GRU-grupp Skolkansli Controller Redovisning EFH Personal HR Infrastruktur INFO IT FoU handl Utbildningskansli SVL Progr handl Int koord Exp Fysik Prefekt Tillämpad fysik Prefekt Teoretisk fysik Prefekt Mekanik Prefekt Hållfasthet Prefekt Farkost & flyg Prefekt Matematik Prefekt Fysik-admin Ekonomi, Personal GRU, FoU Institutionsservice TR8-admin Ekonomi, Personal GRU, FoU Institutionsservice Matteadmin

15 Vad heter vår skolchef? A. Karin Leifsson B. Leif Kari C. Leif GW Persson D. Karin Kavli 78% 15% 2% 5% Karin Leifsson Leif Kari Leif GW Persson Karin Kavli

16 KTH/SCI skolans organisation Skolchef Admin Chef Prefekt Prefekt Prefekt Prefekt Prefekt Prefekt Prefekt Skolkansli Farkost Mekanik Hållfasthet Matematik Fysik Tillämpad Teoretisk Flyg Fysik Fysik Gruppchef Gruppchef Gruppchef Utbildningskansli TR8 admin Matte admin Gruppchef Fysik admin

17 KTH/SCI skolans administrativa organisation Skolkansli Adm chef FoU EKO/budget EKO/redo EFH HR UA INFO Arkiv/dia Fysik-admin Gruppchef FoU EKO/budget SCI administration EKO/redo EKO/redo EKO/redo HR UA INFO Arkiv/dia TR8-admin Gruppchef Gruppchefer SCI träffas 1 gång/mån FoU FoU-admin träffas 2-3 gånger/termin EKO/budget Budget/redov två nätverk, träffas 1 gång/mån HR HR-admin träffas 1 gång/mån UA GRU-adm träffas 2-3 gånger/termin INFO Under uppbyggnad - har träffats några gånger Arkiv/dia Under uppbyggnad har träffats 1 gång Matte-admin Gruppchef FoU EKO/budget HR UA INFO Arkiv/dia UTB kansli Gruppchef SVL P-handl I-koordinator EXP

18 KTH/SCI skolans organisation Skolkansli SCI Helene Rune Seija Liedes Ingeborg Löfgren Erik Edstam Kerstin Gustafsson Jenny Palm Anna-Karin Burström Chef EKO/redovisning INFO IT FoU REG/ARKIV HR * AnnaMaria Johansson HR+ * Karin Dyne Wernberg EKO/controller * Karin Blom INFRA * Ingunn Wester ARKIV * Anette Rudholm EFH * Lotta Fransson EFH * Sitter inte på skolkansliet TR8 Röd text= relativt nyanställd

19 KTH/SCI skolans organisation Utbildningskansli SCI Caroline Boivie Ekstrand Talia Klundt (vikarie för Hanna Eriksson) Karin Gorgén Susanne Lilliehöök Ewa Härnsten Carin Borinder Mona Thelin Anne Rosander Elin Wiljergård (vikarie för Helena Legnell) Julia Edlund (vikarie för Linda Andersson) Chef EXP SVL SVL SVL P-handl P-handl P-handl I-koordinator I-koordinator

20 KTH/SCI skolans organisation Matematik-admin AnnaMaria Johansson Anne Riddarström Irene Hanke Vivi Wallin Kerstin Engstrand Joakim Strid Peter Nilsson Diana Maxwell Ann-Britt Isaksson Öhman Lisa Johnsson (vikarie för Marie Lundin) Jenny Palm Chef GRU-adm GRU-adm GRU-adm GRU-adm GRU-adm/tentateknik Vaktis/tentateknik EKO Inst sekr P-adm FoU

21 KTH/SCI skolans organisation Fysik-admin Karin Dyne Wernberg Sofia Nyström Karin Lisshamre Linda Hedbom (vikarie för Natalia Orellana) Lina Werner Åsa Hansson Carina Ankarloo Hans Johansson Monica Thorén Vanesa Cova Indriago Chef Inst sekr Inst sekr P-adm P-adm GRU-adm/FoU GRU-adm/FoU EKO EKO EKO

22 KTH/SCI skolans organisation TR8-admin Karin Blom Ingela Hallonblad Carolina Söderberg Eva Lundmark Talia Klundt (vikarie för Hanna E) Jenny Palm Belinda Håkansson Shohreh Vafeineshat Samira Sadri Marcus Ottosson Stefan Skult Seija Liedes Johanna Bergman Heide Hornk Ann-Britt Hansen Chef P-adm P-adm P-adm FoU FoU GRU-adm/FoU GRU-adm GRU-adm Vaktis/tentateknik Vaktis EKO EKO EKO EKO

23 A B. 500 C. 50 D. 5 Hur många administratörer är vi på SCI-skolan? 90% 5% 5% 0%

24 Vill ni ha en bensträckare på 5 min? A. JA 76% B. NEJ C. Vad är en bensträckare? 9% 15% JA NEJ Vad är en bensträckare?

25 Retrospektiv på SCI-admin utveckling

26 Retrospektiv på SCI-admin utveckling Internrevisionen KTH 2012 : Granskning av studieadministrativa processer Förutsatt att regelverket följs väljer skolorna själva till stor del hur de organiserar respektive moment inom studieadministrationen. Det innebär att processer och rutiner skiljer sig åt mellan skolorna, och även i vissa fall inom en skola. Studenten möter således olika rutiner under studiernas gång. Delvis allvarlig kritik från internrevisionen samt PUL-mannen Lidingö november 2012 T/A-konferens Tema: Förändringens tid är kommen

27 Retrospektiv på SCI-admin utveckling T/A konferens 2012: Förändringens tid är kommen Lagändringar Ny teknik Diverse KTH-beslut = Ändrad inriktning på verksamhet Riksrevision Internrevision PUL-mannen = Ändrar nuvarande rutiner och hantering Rektor omvald eller ny Ny skolchef = nya visioner och idéer NA-grupp = nya program, fler personer, andra traditioner Teknikringen 8 = flera personer, nya lab Slutsatser; kommunikation/koordination/information så att inte dubbelarbete görs + för bästa möjliga resultat.

28 Retrospektiv på SCI-admin utveckling Ny utvecklingsplan för KTH Nya utvecklingsplaner för skolorna ska tas fram deadline = (SCI-skolan dispens) Skolchef uppdrar åt Prefekter och AdminChef att formulera förslag till mål och utveklingsplaner inom resp verksamhet (institutoner och admin)

29 Retrospektiv på SCI-admin utveckling Internrevisionen KTH 2013 : Granskning av skolor ur ett regelperspektiv forts och 2015 Efter att internrevisionen i flera granskningar noterat brister i kännedom om och därmed också i tillämpningen av KTH:s regelverk, beslutade styrelsen i 2010 års revisionsplan att internrevisionen ska granska respektive skola ur ett regelperspektiv. Kolmården november 2013 T/A-konferens Tema: Utveckling av SCI-admin

30 Retrospektiv på SCI-admin utveckling T/A konferens 2013: Utveckling av SCI-admin WORKSHOPS/SEMINARIER/INFORMATION Tid HR Ekonomi GRU/FoU INFO INFRA UTBPROGR Pass 1 Grupp A/Kamelen Grupp B/Tapiren Grupp C/Elefanten Grupp D/Elefanten Grupp E/Sälen Grupp F/Elefanten Inventering - årscykel Inventering - årscykel Inventering - årscykel Inventering - årscykel Inventering - årscykel Inventering - årscykel arbetsuppgifter/ansvar arbetsuppgifter/ansvar arbetsuppgifter/ansvar arbetsuppgifter/ansvar arbetsuppgifter/ansvar arbetsuppgifter/ansvar inom resp område inom resp område inom resp område inom resp område inom resp område inom resp område AnnaMaria Johansson Hans Silverhag Helene Rune Ingeborg Löfgren Karin Blom Caroline Boivie Ekstrand Pass 2 Grupp A Grupp B Grupp C/F Grupp D Grupp E Grupp C/F Arvoden Anläggnings- Kurs- och terminsreg Internkommunikation Miljö och hållbar utveckling Kurs- och terminsreg Reseräkningar processen Resultatrapportering ISO Resultatrapportering Helene Rune/ Helene Rune/ AnnaMaria Johansson Hans Silverhag Caroline Boivie Ekstrand Ingeborg Löfgren Karin Blom Caroline Boivie Ekstrand Kafferast Kafferast Kafferast Kafferast Kafferast Kafferast Pass 3 Grupp A Grupp B Grupp C Grupp D Grupp E Grupp F Rekrytering Projektredovisning FoU Studentkommunikation Inköp Höger åk Antagning Roller Internationell mottagning Individuella studieplaner DR o Lic examen AnnaMaria Johansson Hans Silverhag Kerstin Gustafsson Ingeborg Löfgren Karin Blom Caroline Boivie Ekstrand Pass 4 Grupp A Grupp B Grupp C Grupp D Grupp E Grupp F Intro och avslut Utfallsuppföljning Internationalisering Externkommunikation Miljöfarligt avfall Uppflytt och uppföljning SUHF - Fullkostnadsmodellen Carolina Eneqvist Hans Silverhag Linda Andersson Ingeborg Löfgren Karin Blom Caroline Boivie Ekstrand Återsamling i Elefanten Slutsatser; mer samordning och samarbete, lära av varandra, gör mer lika, eget intranät, ha roligt!!!

31 Retrospektiv på SCI-admin utveckling Den administrativa verksamheten inrättas i en linjeorganisation med funktionell arbetsledning Finansieringen av administrationen synkroniseras i enlighet med organisationen

32 Retrospektiv på SCI-admin utveckling Funktionsansvarig: - expert/sakkunnig inom sitt område - funktionell arbetsledning inom skolan initierar, driver och leder utveckling skapa gemensamma rutiner implementera nya rutiner leder nätverk/funktion - förmedla info från UF, div beslut etc - representerar SCI i UFs formella nätverk - uppdaterar div nyckeltal - samarbeta med fakultetsföreträdare - rapporterar till adminchef Gruppchef : - formellt personalansvar - leder och fördelar arbetet inom gruppen - psykosocial miljö och fysisk arbetsmiljö - informationsspridning - företräder sin admingrupp - lönesättande - medarbetarsamtal - budgetansvar - samarbeta med fakultet - rapporterar till adminchef

33 Retrospektiv på SCI-admin utveckling Hösten 2014 arbetar skolans administrativa chef tillsammans med funktionsansvariga och gruppchefer med att kartlägga nuvarande administration (cluster och nyckeltal) H14 identifiera omstruktureringsbehov H14 införa gemensamma administrativa rutiner så långt som möjligt se över om vissa specialistfunktioner kan effektiviseras genom att centraliseras på skolnivå

34 Retrospektiv på SCI-admin utveckling SCI-ALG administrativ ledningsgrupp, leds av AdminChef EKO-redov Seija Liedes FoU Kerstin Gustafsson INFO Ingeborg Löfgren HR Anna-Karin Burström HR+ AnnaMaria Johansson (gruppchef) UA -inst Helene Rune (gruppchef) UA -progr Caroline Boivie Ekstrand (gruppchef) EKO-control Karin Dyne Wernberg (gruppchef) INFRA Karin Blom (gruppchef)

35 Retrospektiv på SCI-admin utveckling SCI-ALG Avstämningar, regelbundna träffar 1-2ggr/mån Stämmer av funktionsansvarigs- resp gruppchefers roll/ansvar Arbetar med: Gränsdragning mellan olika administrativa områden Ta fram relevanta nyckeltal Se över arbetsbelastning inom resp admin-nod

36 Retrospektiv på SCI-admin utveckling Vi har kartlagt all administration i ett jättecluster vem gör vad? Syfte: definiera och renodla resp administrativt område för att kunna specialisera sig och därmed öka kompetensen Input från alla medarbetare via nätverk och admingrupp.

37 Retrospektiv på SCI-admin utveckling EKO/budgetcluster SUHF-modellen SUHF-modellen SUHF-modellen SUHF-modellen Budgetarbete Budgetarbete Budgetarbete Budgetarbete Konteringsförändr lön Konteringsförändr lön Konteringsförändr lön Konteringsförändr lön Kostnadsfördelning från Z-konto Kostnadsfördelning från Z-konto Kostnadsfördelning från Z-konto Kostnadsfördelning från Z-konto Fördelning Undervisningslokaler/Månadsvis Fördelning Undervisningslokaler/Månadsvis Fördelning Undervisningslokaler/Månadsvis Fördelning Undervisningslokaler/Månadsvis Fördelning Internhyror Fördelning Internhyror Fördelning Internhyror Fördelning Internhyror Uppföljning med PL (Projektledare) Uppföljning med PL (Projektledare) Uppföljning med PL (Projektledare) Uppföljning med PL (Projektledare) Budgetar vid proj ansökningar Budgetar vid proj ansökningar Budgetar vid proj ansökningar Budgetar vid proj ansökningar Uppf. med avd chefer Uppf. med Prefekter/Avd chefer (Kvartalsvis-4 Avd) Uppf. med avd chefer/ 4 avd Uppf. med avd chefer/ 4 avd Stöd till Avd chefer med diverse sammanställningar Stöd till Avd chefer med diverse sammanställningarstöd till Avd chefer med diverse sammanställningarstöd till avd chefer med diverse sammanställningar Uppföljning oförbrukade bidrag/externa medel Uppföljning oförbrukade bidrag/ externa medel Uppföljning oförbrukade bidrag/ externa medel Uppföljning oförbrukade bidrag/ externa medel Fakultetsmedel/ uppf. Förd/ bevakning förändringar Fakultetsmedel/ uppf. Förd/ bevakning förändringarfakultetsmedel/ uppf. Förd/ bevakning förändringarfakultetsmedel/ uppf. Förd/ bevakning förändringar GRU medel - fördelning GRU medel - fördelning/ 4 avd GRU medel - fördelning/ 4 avd GRU medel - fördelning/ 4 avd Fördelning HPR månadsvis Fördelning HPR månadsvis/ 4 avd Fördelning HPR månadsvis/ 4 avd Fördelning HPR månadsvis/ 4 avd Rektorskontrakt Rektorskontrakt Rektorskontrakt Rektorskontrakt Stöd till prefekt i ekonomifrågor Stöd till prefekt i ekonomifrågor Stöd till prefekt i ekonomifrågor Stöd till prefekt i ekonomifrågor Diverse utredningar Diverse utredningar Diverse utredningar Diverse utredningar Budgetprocess Uppföljningsprocess Uppdraget Planering utförs med samtliga gruppchefer, prefekter, Uppföljningsprocessen syftar till att säkerställa atti uppdraget som controller ingår att löpande informera studierektorer och sker på projekt. budget omfattar och avspeglar hela verksamheten. verksamheten om gruppernas ställning och resultat. Projektbudget görs även i samråd med merparten Man ställer sig frågan; finns alla kostnader och intäkter I detta arbete uppstår ett antal frågeställningar där av projektledarna Ingående balanser för respektive projekt. med i budget? Vad skiljer Utfall från Budget och varför? man behöver analysera kombinationer av utfall och Uppföljning på projektnivå sker löpande under året budget och ur en rad olika aspekter. Till min hjälp Samtliga Anläggningstillgångar o inventarier per efter proj behov, vanligen med standardiserade rapporter. använder jag antingen färdiga rapportpaket ur Agresso Planeringen avser samtliga Intäkter per projekt; Uppföljning på Institionsnivå sker 3-4 ggr per år. Fakultetsmedel, HST och HPR samt Externa- Bidrag och Uppdrag eller kuber och rapporter ur VIS-systemet. Vid dessa tillfällen kan uppstå svårigheter att skärskilja Min huvudsakliga motpart i processen är prefekten, vilka delar av utfaller som misstämmer med budget.som kan ha önskemål om specifika undersökningar. Planeringen avser samtliga kostnader per projekt; För att underlätta uppföljningen och vilka delar av Många av dessa påminner mycket om utredningar där Personal- och lokalkostnader, planeras specifikt utfallet då som inte stämmer med budget använder jag man kan titta på enskilda detaljer, eller söker svar på de är kända och korrigeras under året när verksamheten förändras. Denna process utgör periodisera intäkter och utgifter. mig av en egenutvecklad Excelsnurra där man kan frågor som ansluter till helheten. Detaljfrågorna kan t.ex. handla om hur man vill utforma bokningsunderlag till mina månadsbokningar. Detta uppföljningsverktyg hjälper mig att kommunicera incitamentsprogram för grundutbildningen så att de Andra kostnader som Resor, Konsult, Matr och Övrigt orsaker till avvikelser och visualisera hur går ihop ekonomiskt. Den här typen av beräkningar och kommer inte styras enbart av budget. verksamheten fortlöper. kalkyler återkommer under året. Utfallet under året kommer även att utgöra input till budgetrevideringar för att skapa rätt estimat för projektet. (Hur mycket pengar finns kvar?) Budgetprocessens viktigast element är att producera ett dokument som på ett bra sätt beskriver det ekonomiska rörelseutrymmet för respektive gruppchef och projektledare. Ytterst kommer detta sammanhållande och ackumulerade dokument att utgöra ett styrdokument som lätt kan presenteras och redovisas för ansvarig prefekt. Var finns resurser och var kan det uppstå resursbrist. Budget utgör ett informationsunderlag för organisationen och tanken är att varje del av verksamheten skall bli informerad om hur mycket resurser som finns, samt att det finns en planeringshorisont som gör att man kan vara proaktiv. Resursbrist skall inte uppträda som en överraskning! Ett annat exempel flerårsbudget för vissa forskargrupper där man tittar mer på helheten. Att jobba som controller kan ibland liknas med att vara spindeln i nätet. Ibland behöver man ta fram underlag inför ett möte där man behöver synliggöra förlopp eller estimera potentiellt utfall. Det finns alltid återkommande frågor som, hur stora är marginalerna eller vad är de kritiska momenten? Hur kan vi vara proaktiva? Ad-hoc p u a prefekt EFF. ekonomisk attestant SFA

38 Retrospektiv på SCI-admin utveckling EKO/redovisningscluster Projektredovisning Projektredovisning Projektredovisning Projektredovisning - Se till att kontrakt skrivs på enl Delegationsordning - Se till att kontrakt skrivs på enl Delegationsordning - Se till att kontrakt skrivs på enl Delegationsordning - Kontrakt skrivs på enl Delegationsordning - Skickar ett ex till bidragsgivaren och original lämnas till Diarieföring - Skickar ett ex till bidragsgivaren och diarieför original - Skickar ett ex till bidragsgivaren och original lämnas till Diarieföring - Skickar ett ex till bidragsgivaren och diarieför original - Projektupplägg i Projektregistret/Meddelar projektledare om proj.nr - Projektupplägg i Projektregistret/Meddelar projektledare om projekt-nr - Projektupplägg i Projektregistret/Meddelar projektledare om projekt-nr - Projektupplägg i Projektregistret/Meddelar projektledare om projekt-nr - Bokföra kontraktet - Bokföra kontraktet - Bokföra kontraktet - Bokföra kontraktet - Lägga in budget - Bokföra ev Samfinansiering (2 ggr/år) - Bokföra ev Samfinansiering (2 ggr/år) - Bokföra ev Samfinansiering - Hålla koll på ev avrapporteringstider och påminna projektledaren - Hålla koll på ev avrapporteringstider och påminna projektledaren - Hålla koll på ev avrapporteringstider och påminna projektledaren - Hålla koll på ev avrapporteringstider och påminna projektledaren - Löpande stämma av med projektledaren om projektställning - Löpande stämma av med projektledaren om projektställning - Löpande stämma av med projektledaren om projektställning - Löpande stämma av med projektledaren om projektställning - Skicka rekvisitioner (fakturor) enl kontrakt - Skicka rekvisitioner (fakturor) enl kontrakt - Skicka rekvisitioner (fakturor) enl kontrakt - Skicka rekvisitioner enl kontrakt (30-40/år) - Göra en Ek Slutrapport (om det krävs) - Göra en Ek Slutrapport (om det krävs) - Göra en Ek Slutrapport (om det krävs) - Göra en Ek Slutrapport till finansiärer - Slutrapport till finansiärer enl kontraktet/slutrapport diarieförs Redovisningsansvarig för Mekanik Redovisningsansvarig för Farkost & Flyg Redovisningsansvarig för Hållfasthetslära Redovisningsansvarig för Matematik - Löpande bokföring under månaden (t ex inbetalningar, omföringar) - Löpande bokföring under månaden (t ex inbetalningar, omföringar) - Löpande bokföring under månaden (t ex inbetalningar, omföringar) - Löpande bokföring under månaden (t ex inbetalningar, omföringar) - Månatliga/kvartalsvisa bokningar - Månatliga (kvartalsvisa) bokningar - Månatliga (kvartalsvisa) bokningar - Månatliga (kvartalsvisa) bokningar - Månatliga/kvartalsvisa avstämningar till prefekt/forskargrp - Månatliga (kvartalsvisa) avstämningar - Månatliga (kvartalsvisa) avstämningar - Månatliga (kvartalsvisa) avstämningar Reseräkningar granskare Diarieföring i W3D3 (Ekonomi) Inventeringsansvarig?? Inventeringsansvarig Utläggsredovisning Delegationer (Endast ekonomi) Skickar in ansökan om upplägg av Ekonomisk Attestant för EFH Skickar in ansökan om upplägg av Ekonomisk Attestant för EFH Skickar in ansökan om upplägg av Ekonomisk Attestant för EFH Inköpsansvarig FoF 10% EU-projekt EU-projekt Kundfakturering - Beställer möbler, inredning mm Fakturering (50-60/fakturor per år) Arvoden Inventering Mekanik EU-projektredovisning Konteringsförändr (lön) - Bistår vid inköp över 10 tkr - Möten och jobb i inköpsgruppen SCI Konteringsförändr (lön) EU Projektredovisning EU Projektredovisning Leverantörsfakturor (Hela SCI-skolan) Leverantörsfakturor (Hela SCI-skolan) - Behjälplig vid kontraktsförhandlingar - Behjälplig vid kontraktsförhandlingar - Administrera Lev-fakturor - Administrera Lev-fakturor - Lämna till diarieföring - Lämna till diarieföring - Hantera Påminnelser/Dröjsmålsfakturor/Inkassoärenden samt Återbet - Hantera Påminnelser/Dröjsmålsfakturor/Inkassoärenden samt Återbet - Upplägg av projekt och registrering av kontrakt i Agresso - Upplägg av projekt och registrering av kontrakt i Agresso Kundfakturering (för Fysik/Kansliet/FoF/Hållfen) Kundfakturering (för Fysik/Kansliet/FoF/Hållfen) - Forskaravtal, ev Lönekontering - Forskaravtal, ev Lönekontering Utläggsredovisning (Fysik) Utläggsredovisning (Fysik) - Ansökan om Samfinansiering fr KTH-centralt - Ansökan om Samfinansiering fr KTH-centralt Anläggningsregistret (Hela SCI-skolan) Anläggningsregistret (Hela SCI-skolan) - Bokföra institutionens samfinansiering kontinuerligt - Sammanställa (korrigera) - reseräkningar +Agresso - Upplägg av AT (Hela SCI-skolan) - Upplägg av AT (Hela SCI-skolan) - Sammanställa (korrigera) - reseräkningar +Agresso - Genomgång av underlag med projektledare - Utrangeringar/Inventering av AT (Fysik/FoF/Kansliet) - Utrangeringar/Inventering av AT (Fysik/FoF/Kansliet) - Genomgång av underlag med projektledare - Ekonomisk rapportering Upplägg av Sakattestanter i EFH (Hela SCI-skolan) Upplägg av Sakattestanter i EFH (Hela SCI-skolan) - Ekonomisk rapportering - Ev rekvisitioner Beställning av Toner (Fysik) - Ev rekvisitioner - Avsluta projekt - Stämma av Samfinansiering i Agresso Nätverk Lev-reskontragruppen (SCI-skolan) Nätverk Lev-reskontragruppen (SCI-skolan) - Avsluta projekt - Stämma av Samfinansiering i Agresso Nätverk Kundreskontragruppen Allmän support till inst anställda, skolans och även andra administratörer vad gäller de olika forskningsprogramen Nätverk Anläggningsgruppen Nätverk Anläggningsgruppen Ansvarig för info om EU:s forskningsprogram (1 av 2 i EU-nätverk) Postöppning (Fysik Admin) Postöppning (Fysik Admin) Info till nyanställda om EFH, HR+ och Inköp Back-up HR+/Utlägg + Reseräkningar Anteckningar vid FoF-råd Kontraktsansvarig för SCI-skolan Skötsel av pentry (inkl kaffemaskin) + Inköp av förbruknings-mtrl Kontering av Teledebiteringar (kvartalsvis) på resp projekt/org-enhet Ansvarig för Fruktkorgar (Kontakt med fruklev/tillsyn av leveranser) Felanmälningar till Akademiska Hus

39 HR/personaladmincluster Retrospektiv på SCI-admin utveckling Anställningsavtal Anställningsavtal (ej doktorand) Anställningsavtal Anställningsavtal Anställningsavtal Anställningsavtal - förlängningar - förlängningar - förlängningar - förlängningar - förlängningar - förlängningar - löneuppflyttning - löneuppflyttning - löneuppflyttning - löneuppflyttning - löneuppflyttning - löneuppflyttning Konteringsändringar (lön) - konteringsändring (lön) - konteringsändring (lön) - konteringsändring (lön) - konteringsändring (lön) - konteringsändring (lön) Stipendier/resestip Stipendier/resestip Stipendier/resestip Stipendier/resestip - URA avtal - URA avtal Arvoden Arvoden, ersättningar Arvoden Arvoden - UBB - UBB Förmånsbeskattning Förmånsbeskattning Förmånsbeskattning Förmånsbeskattning Studieplaner (påminna om uppdatering) Arvoden i HR+ Delegationer Delegationer Delegationer Egen rapp granskare Stipendier/resestip Arvoden, gäster/opponenter/zinkare Egen rapp granskare Egen rapp granskare Egen rapp granskare Annonsunderlag Arvoden i HR+ Förmånsbeskattning W3D3 W3D3 personalärenden W3D3 Ta emot ansökningar Förmånsbeskattning Egen rapp granskare Annonsunderlag + ta emot ansökningar Reseräkningar Annonsunderlag + ta emot W3D3 ansökningar Egen rapp granskare KTH för mig (introducera, vara behjälplig vid reg. av kvitton m.m.) Introduktion nyanställd Utlägg Introduktion nyanställdintroduktion nyanställdkth för mig (introducera, vara behjälplig vid reg. av kvitton Reseräkningar/reseförskott m.m.) Arkiv Annonsunderlag + ta emot Reseräkningar ansökningar (ej doktorand) Reseräkningar Introduktion nyanställd Introduktion nyanställd SINK ansökningar Introduktion nyanställd Utlägg Utlägg Reseräkningar/reseförskott Anordning av disputationer Kontakt med Feelgood i diverse Fakturahantering, ärenden AgressoArkiv Antagning till forskarutbildning Reseansvarig SCI Studieplaner (påminna om uppdatering) Kontakt med skatteverket och Försäkringar migrationsverket i diverse Bibliotek ärenden Licensregister Telefonansvarig (fast telefoni) Beställning av kuvert Admin antagn fo.utb, studieplaner Nycklar och passerkort Kortbehörigheter, nyckelansvarig Registrering aktivitet och Försäkringar försörjning i Ladok Viss rekrytering (fysikadm) Försäkringar Kaffemaskinerna, kontakt Kontakt med Nespresso med Akademiska Handläggning hus angående av uppehålls- lokalerna. Back-up och diaresök arbetstillstånd Migrationsverket Försäkringar Nycklar, passerkort, rumsplacering Allmänt stöd i HR-frågor för Rumsplacering chefer och medarbetare mm för personal. Befordringsärenden Årsredovisningsenkät (administration) Back-up diaresök Publicering av annonser + rekr. Inköpare samordnare SCI (ej Assistera lärare) i Egenrapporteringen, Migrationsverket KTH för mig (kontakt och administration kring ärenden) Årsredovisningsenkät (administration) Adm stöd till Q-nätverket + Uppehållstillstånd repr. JML-gruppen Försäkringar Viss rekrytering (fysikadm) Migrationsverket (kontakt och administration kring ärenden) Miljögruppen, uppföljning Skriver av skyddsronder intyg om anställning Uppdatera till doktorander personallistor Bostaddirekt avdelningsvis (kontakt på webben och administration kring ärenden) Bostaddirekt (kontakt och administration kring ärenden) Reseräkningar Kontaktperson med Relocation, Uppdatera Bostad aliaslistor Direkt i UG Sakattestant i Agresso (framförallt beställning av försäkringar Sakattestant och telefoner) i Agresso (framförallt beställning av försäkringar och telefoner) Utlägg Kontaktperson för Lokalvården Beställning av WIKS, HR+ behörighet, passerkort, nycklar Kvartalsbokslut och postfack fysikadm uppföljning (deltar i mötena/svarar på frågor som rör personal) Rehabärenden på institutionen Beställare i WISUM Antagning till Foutb Skolkansliet Planerar arrangemang som sommarfester, julfester, Beställning öppet av hus, korthållare projektmöten mm. Ansökan om byte till studier inom doktorsprogram och ev. byte av ämne på forskarnivå Deltar i Kaizen grupp på hållfasthetslära för att Kvartalsbokslut förbättra de administrativa uppföljning (deltar rutinerna. i mötena/svarar på frågor som rör personal) SINK-ansökningar, arvodesutbetalningar och ev Uppdatering rese och hotellbokningar av organisationsschema för besökare. Foutb adm Vid lic/disp: Lägga in kalenderhändelser i Polopoly Ta emot och sammanställa semesterönskemål (jul och sommar) fysikadm Ta ut TRITA, ISSN, ISRN nummer till rapporter och avhandlingar Skriva adressetiketter till doktoranden för utskick avhandlingar Ordna med blommor till lic/disp. Inköp/Beställning av kontorsmtrl, möbler, böcker, fika, julklappar, 50-årspresenter etc. Kontaktperson för kopieringsmaskinerna; avtalsfrågor, felanmälan, avläsning, faktura. Vissa uppdateringar i HR+ (bland annat så att telefonlistorna stämmer). Anhöriglista Boka konferensrum och seminarierum på hållfen till olika möten. Fakturor; Institutionens Eurocardkort med beställningar, underlag och faktura. Skriver egeninitierad faktura vid behov, sakgodkänner fakturor i EFH. Representationsärenden. Bokning/Utlåning av bärbara datorer, projektorer och konferenstelefon. Omplåstring av skadade doktorander! Tips och råd vid sjukdomstillstånd. Deltar i följande nätverk: HR, W3D3/Arkiv, Inköpsnätverk, Miljönätverk.

VERKSAMHETSPLAN Dokumentdatum Bilaga 3 2014-01-31 Skapat av Personalstaben ITM

VERKSAMHETSPLAN Dokumentdatum Bilaga 3 2014-01-31 Skapat av Personalstaben ITM -01-31 Skapat av Personalstaben ITM Verksamhetsplan För Personalstaben vid skolan för Industriell Teknik och Management, ITM -01-31 Skapat av Personalstaben ITM 1 Organisation HR-ansvarig Personaladministratör

Läs mer

Handlingsplan. För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, 2014. Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab

Handlingsplan. För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, 2014. Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab HANDLINGSPLAN Skapat av Deans office ITM Handlingsplan För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab 2. Verksamhetsplan, kommunikationsstab

Läs mer

Åsa Gustafson, UF/PLE Helena Hedman, CSC Gunnar Ivmark, ordf, UF/FAK Margareta Karlsson, ICT Inger Larsson, EES. Genomgicks.

Åsa Gustafson, UF/PLE Helena Hedman, CSC Gunnar Ivmark, ordf, UF/FAK Margareta Karlsson, ICT Inger Larsson, EES. Genomgicks. 1 Minnesanteckningar Sammanträdesdatum 2007-11-21 Minnesanteckningar från Nätverk funktionsanasvariga utbildningsadministration. Närvarande Yvonne Bång Wahlbäck, UF/Stud.servis Margareta Bäckström, ABE

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Dokumentdatum Ev. diarienummer 2014-12-31 Skapat av Personalstaben ITM

VERKSAMHETSPLAN Dokumentdatum Ev. diarienummer 2014-12-31 Skapat av Personalstaben ITM Skapat av Personalstaben ITM Verksamhetsplan För Personalstaben vid skolan för Industriell Teknik och Management, ITM Skapat av Personalstaben ITM 1 Organisation HR-ansvarig Personalhandläggare Personalhandläggare

Läs mer

Ändring i delegationsordning / attestordning

Ändring i delegationsordning / attestordning RÄTTELSEBESLUT 1 2010-09-30 (Korrigerat 2010-12-20) Dnr EK 2010/43 Ändring i delegationsordning / attestordning Bakgrund 2009-01-01 infördes en ny organisation för gemensam förvaltning och service, under

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

I KTHs grafiska profil finner du skrivregler som anger när man bör undvika att använda förkortningar.

I KTHs grafiska profil finner du skrivregler som anger när man bör undvika att använda förkortningar. 1 Förkortningslexikon I KTHs grafiska profil finner du skrivregler som anger när man bör undvika att använda förkortningar. Undvik förkortningar av skolnamnen som KTH, ABE och så vidare i extern kommunikation.

Läs mer

GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER

GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER Ekonomiavdelningarna 2009-09-16 2(13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. I NLEDANDE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. B UDGET... 4 2.1 Budget kärnverksamhet...

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning

Läs mer

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015 STYRANDE DOKUMENT Dnr SLU ua 2014.1.1.1-4389 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Samlad expertis för bästa finansieringsutfall Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Disposition Forskningsfinansiering Lunds universitet Vad gör Forskningsservice? Strategiska forskningsområden

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Handlingsplaner för arbetsmiljö, miljö och lika villkor

Handlingsplaner för arbetsmiljö, miljö och lika villkor Handlingsplan för Arbetsmiljö Institution/motsvarande: IMH Behandlad i LSG den: -02-28 Fastslagen i institutionsstyrelsen/ motsvarande den: -03-07 Beskrivning av vision: Nulägesbeskrivning: Utvecklingsområde

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar för ledningsuppdrag vid Romanska och klassiska institutionen. Bakgrund

Ansvarsbeskrivningar för ledningsuppdrag vid Romanska och klassiska institutionen. Bakgrund Ansvarsbeskrivningar för ledningsuppdrag vid Romanska och klassiska institutionen Bakgrund Beslut om föreliggande ansvarsbeskrivningar har tagits vid Prefektens beslutssammanträde den 5 november 2013 efter

Läs mer

Det interna arbetet med uppdragsutbildning vid Karlstads universitet. UniLink-konferensen 3-4 oktober 2012

Det interna arbetet med uppdragsutbildning vid Karlstads universitet. UniLink-konferensen 3-4 oktober 2012 Det interna arbetet med uppdragsutbildning vid Karlstads universitet UniLink-konferensen 3-4 oktober 2012 Innehåll Förutsättningar och bakgrund Team Uppdrags AB Så arbetar vi internt Resultat Karlstads

Läs mer

ATTESTORDNING. medarbetarportalen.gu.se/styrdokument. Beslutsdatum 2014-02-03. Från och med 2014-03-01 och tillsvidare

ATTESTORDNING. medarbetarportalen.gu.se/styrdokument. Beslutsdatum 2014-02-03. Från och med 2014-03-01 och tillsvidare STYRDOKUMENT Dnr V 2013/658 ATTESTORDNING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Pam Fredman, rektor Ekonomienheten Beslutsdatum 2014-02-03 Giltighetstid Sammanfattning

Läs mer

Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen

Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen BESLUT 1 2013-06-27 Dnr PE 2013/356 Rektor Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen Bakgrund Rektor fattade

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

Lägesrapport folkhögskolekansliet

Lägesrapport folkhögskolekansliet Lägesrapport folkhögskolekansli Presentationen innehåller: 1. En genomgång av nuläget på folkhögskolekansliet 2. Ett underlag inför samtal om framtida organisation av folkhögskolorna ägda av Västra Götalandsregionen

Läs mer

Ny organisation för UF

Ny organisation för UF Ny organisation för UF 21 november 2012 Per Bengtsson Administrativ direktör Vid dagens möte presenteras. en organisationsskiss men det ges inte några besked om personers framtida placering eller arbetsuppgifter

Läs mer

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31 Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31 * Med fakultet avses här även övriga enheter Datum Arbetsmoment Ansvar November/ december Bokslutsanvisningar skickas ut från ekonomiavdelningen.

Läs mer

Guide för att hämta diarienummer, arkivera och överföra handlingar till W3D3

Guide för att hämta diarienummer, arkivera och överföra handlingar till W3D3 Guide för att hämta diarienummer, arkivera och överföra handlingar till W3D3 Upprättat av personalavdelningen, KTH, maj 2015 Innehåll 1. Koppla rekryteringsärenden till W3D3... 2 1.1 Rekryteringssystemet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR ADMINISTRATIONEN VID SKOLAN FÖR INDUSTRIELL TEKNIK OCH MANAGEMENT

VERKSAMHETSPLAN FÖR ADMINISTRATIONEN VID SKOLAN FÖR INDUSTRIELL TEKNIK OCH MANAGEMENT 1 VERKSAMHETSPLAN FÖR ADMINISTRATIONEN VID SKOLAN FÖR INDUSTRIELL TEKNIK OCH MANAGEMENT Bakgrund Historik KTH genomförde en omorganisation 2005-01-01 till nio skolor. Vid övergången inrättades en skolorganisation

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson

Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson Min bakgrund Professor kemisk fysik (femtokemi, dissociationsreaktioner,

Läs mer

Likabehandlingsplan och policy för IT-fakulteten 2010

Likabehandlingsplan och policy för IT-fakulteten 2010 Beslut 2009-12-17 dnr F 1 5443/09 Likabehandlingsplan och policy för IT-fakulteten 2010 Universitetets likabehandlingspolicy 2007-2010 Den strategiska planen för Göteborgs Universitet anger riktlinjerna

Läs mer

Chefspolicy vid Stockholms universitet

Chefspolicy vid Stockholms universitet Chefspolicy vid Stockholms universitet Produktion: Personalavdelningen vid Stockholms universitet och Matador kommunikation. Illustrationer: Stina Wirsén. Tryck: Edita Västra Aros AB, 2013. Inledning Stockholms

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015

HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 Gemensamma förvaltningen DATUM: November 2014 BESLUTAD AV: Jörgen Tholin KONTAKTPERSON: Johan Johansson GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN Gemensamma förvaltningen

Läs mer

Akademiskt chef- och ledarskap några tankar kring uppdrag, roller och utmaningar. Eva Åkesson och Anders Malmberg

Akademiskt chef- och ledarskap några tankar kring uppdrag, roller och utmaningar. Eva Åkesson och Anders Malmberg Akademiskt chef- och ledarskap några tankar kring uppdrag, roller och utmaningar Eva Åkesson och Anders Malmberg Eva Åkesson - bakgrund Professor kemisk fysik (femtokemi, dissociationsreaktioner, energi

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar 1(2) 2013-03-15 LJ2013/426 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar Bakgrund Med början våren 2013 kommer successivt system med elektronisk

Läs mer

Tekniska högskolans studentkår - Doktorandsektionen. Närvarande: Anders Blomqvist, Daniel Westlén, Heide Stollberg, Per Haraldson,

Tekniska högskolans studentkår - Doktorandsektionen. Närvarande: Anders Blomqvist, Daniel Westlén, Heide Stollberg, Per Haraldson, Tekniska högskolans studentkår - Doktorandsektionen Protokoll Styrelsemöte 2003-11-26, 7:30, kårhuset Närvarande: Anders Blomqvist, Daniel Westlén, Heide Stollberg, Per Haraldson, Sofia Lundberg, Åsa Lindström

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Senast reviderad 2015-07-01 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Riktlinjer för arbetsgrupper Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Varför arbetsgrupper? Deltagare i arbetsgrupper ska bidra till nätverkets mål om att stärka aktörers förmåga till landsbygdsutveckling

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Ny ekonomi 2016 2014-11-26 EKONOMIDAGEN

Ny ekonomi 2016 2014-11-26 EKONOMIDAGEN Ny ekonomi 2016 2014-11-26 EKONOMIDAGEN Innehåll Bakgrund / repetition Vad är på gång? Vad ändras? Hur förbereder vi oss? Svar på frågan: Hur påverkas jag? Vad går projektet ut på? Att byta ekonomisystem

Läs mer

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Plan för introduktion av nya chefer Personalavdelningen/YT 2013-10-21 reviderad senast 2015-03-12 Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Nedan föreslås en plan för introduktionsmöten

Läs mer

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva på forskarnivå i Ladok Sid: 1 / 11 Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva Innehåll 1. Inledning... 2 2. Etablering och antagning... 2 3. Grundexamen (Behörighetsbakgrund)... 3 4. Handledare...

Läs mer

Policy för lönesättning

Policy för lönesättning 080211_KMH_Policy_lonesattning.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för lönesättning Policy beslutad av rektor 2008-02-11 Ersätter policy fastställd 1996-03-22, senast ändrad 2002-10-08 Dnr 08/36

Läs mer

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1 KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Bilaga 1 (5) 2015-03-23 dnr V 2015/322 Juridik och dokumenthantering Sektionschef Annette Nilsson Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1 1 Styra verksamhet 1.1 Hantera

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Välkomna till CLINTEC, Karolinska Institutet vid Karolinska Universitetssjukhuset

Välkomna till CLINTEC, Karolinska Institutet vid Karolinska Universitetssjukhuset Välkomna till CLINTEC, Karolinska Institutet vid Karolinska Universitetssjukhuset Nedan följer introduktionsprogram för Samtliga allmän information inistrativ personal Laborativ personal Doktorander Lärare

Läs mer

Stipendieregler vid Karolinska Institutet Ersätter dnr 1434/2009-200

Stipendieregler vid Karolinska Institutet Ersätter dnr 1434/2009-200 Stipendieregler vid Karolinska Institutet Ersätter dnr 1434/2009-200 Dnr 1-125/2014 Gäller från och med 2014-07-01 Stipendieregler vid Karolinska Institutet Dnr 1-125/2014 INNEHÅLL 1 Inledning... 1 2 Grundläggande

Läs mer

Diariehandboken. Innehåll. September 2014

Diariehandboken. Innehåll. September 2014 Diariehandboken September 2014 Innehåll Inloggning och navigering i systemet... 2 Regler och handledningar... 3 Viktiga begrepp... 3 Grundläggande regler för diarieföring vid KTH... 4 Registrering i W3D3...

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Datum 2013-04-02 Dnr 1-116/2013 Utgivare: Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Karolinska Institutets handlingsplan

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support

Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support ÖREBRO LÄNS LANDSTING Universitetssjukhuset Örebro Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support Verksamhetsplan - 2011 Syfte Vision Sjukhusstaben Sjukhusstaben skall på uppdrag av sjukhusdirektör,

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Dnr 2008/579 Intern styrning och kontroll Ekonomiadministration Avsändare Claes Falk 2008-06-03 Innehållsförteckning Ansvar för ekonomiadministration 3 Ekonomiavdelningens uppdrag 3 Prefektens uppdrag

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Möte med institutionsadministratörer den 4 maj 2012

Möte med institutionsadministratörer den 4 maj 2012 LTH 4 maj 2012 Möte med institutionsadministratörer den 4 maj 2012 Inkommande studenter (Christina G/Helene) Praktik Marie Curie Fellowship (Ragna E) Fika Ämneskoder (Jörgen N) Relocation (Sonja M) DFS

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen

Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen Flöde Forskarutbildningen 1(7) Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen Denna hantering gäller fr o m 1 april 2014 Uppgift Vem Kommentar När Behörighetsbedömning Forskarutbildningsstöd

Läs mer

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen Kvalitetssäkring av avtalsprocessen -internationella samarbetsavtal inom grundutbildning steg för steg Avsikten med detta stöddokument är att kvalitetssäkra internationella samarbetsavtal inom grundutbildningen

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 1 (6) 2014-12-17. Dnr 897-14

Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 1 (6) 2014-12-17. Dnr 897-14 1 (6) 2014-12-17 Dnr 897-14 Verksamhetsstöd, HR Liisa Falk, personalhandläggare Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 Handlingsplanen har utarbetats i enlighet

Läs mer

Uppföljning av Organisation 2013 sammanfattande rapport

Uppföljning av Organisation 2013 sammanfattande rapport Rapport 141031 Dnr: 2014/54-1.2 Karin Lundhgren Uppföljning av Organisation 2013 sammanfattande rapport Så gjordes uppföljningen I februari 2014 beslutade rektor att den nya organisationen som trädde i

Läs mer

Introduktionsdag för nyanställda Ekonomi. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Introduktionsdag för nyanställda Ekonomi. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Introduktionsdag för nyanställda Ekonomi Ekonomiavdelningens sidor på personalportalen» Kontaktuppgifter Kontaktuppgifter till Hankens ekonomiavdelning. Hankens VAT-nr, FO-nr, bankkontonummer och faktureringsadress.»

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar - Miljöledningssystemet; uppbyggnad resultat och erfarenheter - Miljörevision: uppbyggnad resultat och erfarenheter

Läs mer

Utbildnings- och utvecklingsfonder

Utbildnings- och utvecklingsfonder LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna 2008-08-18 Anna-Lena Wallin Rev/08054 Utbildnings- och utvecklingsfonder 2007 Rapport 2-08 Utbildnings- och utvecklingsfonder 2007 1. Inledning I revisorernas granskningsarbete

Läs mer

Kostnadsfördelning på projekt

Kostnadsfördelning på projekt Sid 1(5) Rektorskansliet Internrevision Håkan Tegnefur Styrelsen och rektor Kostnadsfördelning på projekt Vi har i enlighet med fastställd revisionsplan för verksamhetsåret 2002 utfört granskning inom

Läs mer

Reglemente för Förtroenderådet i Ryd

Reglemente för Förtroenderådet i Ryd Styrelsen 2010-11-03 Sida 1 (5) Reglemente för Förtroenderådet i Ryd Detta reglemente är ett komplement till FR Ryds stadgar. Dess syfte är i första hand att vara till hjälp för styrelsen i dess löpande

Läs mer

Dokumentation från Loka Brunn: Konferens om kommunens nya administrativa organisation den 10-11 december 2008

Dokumentation från Loka Brunn: Konferens om kommunens nya administrativa organisation den 10-11 december 2008 Dokumentation från Loka Brunn: Konferens om kommunens nya administrativa organisation den 10-11 december 2008 Innehåll Målbild 2020 Organisationsgrundande principer Organisationsskiss den administrativa

Läs mer

Presentation. Moretime Outsourcing Stockholm Öst

Presentation. Moretime Outsourcing Stockholm Öst Presentation 1 1. Presentation av är en auktoriserad redovisningbyrå som följer REKO, vilket är FARs regelverk för Redovisningskonsulter. Vi ingår i en växande kedja av redovisningsbyråer, vars samarbete

Läs mer

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek.

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek. Dagordning Måndag 5:e november 2012 kl 17:00 Eng 4 / K1007 Inofficiell öppning av mötet: Våra studiebevakare (Linda och Alexandra) presenterade sig. De är tillsatta av kåren för att komma närmare studenterna.

Läs mer

Utmaningar inom personal- och ekonomiområdet. Yvonne Andersson Per Ragnarsson

Utmaningar inom personal- och ekonomiområdet. Yvonne Andersson Per Ragnarsson Utmaningar inom personal- och ekonomiområdet Yvonne Andersson Per Ragnarsson Syfte Att beskriva förändringar i omvärlden och inom UmU som har betydelse för personal- och ekonomiområdet Lyfta fram några

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 september 2013 VÅRA TALARE Vinnova Nationell kontaktperson Malmö högskola Carl-Henrik Bonde Ekonomichef Göteborgs universitet Pirjo Gustafsson Redovisningsekonom

Läs mer

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det?

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? 2007-10-29 E-fakturaprojektet ESV Eva Wern Sören Pedersen Verva - Arena Program e-fakturaprojektet i svenska staten Val av standard för e-faktura

Läs mer

Harmonisering av processen för rekryteringen till högre anställningar

Harmonisering av processen för rekryteringen till högre anställningar 1(8) DNR: 2013.1.1.1-2824 2013-06-10/KS Universitetsdirektören PROMEMORIA Harmonisering av processen för en till högre anställningar Syfte: Förslaget från delprojektet Målgrupp: SLUs styrelse Sammanfattning

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-05-13 Nr 2:2013 113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander Beslut Högskolestyrelsen beslutar att uppdra till Rektor att gå igenom internrevisionens

Läs mer

Förändring av LLS 2013-08-26

Förändring av LLS 2013-08-26 Förändring av LLS 2013-08-26 Agenda Bakgrund till förändringen Förslaget Den fortsatta planeringen av genomförandet Bakgrund Beslut i landstingsstyrelsen om att göra en genomlysning av Landstingets ledningsstab

Läs mer

Momsavdrag och konteringsanvisningar för ett antal händelser. Förmånsbeskattning endast när detta särskilt anmärkes. För utförligare information, se Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska

Läs mer

PLAN FÖR UTBILDNING OCH KOMPETENS- UTVECKLING AV PERSONAL 2011-2013

PLAN FÖR UTBILDNING OCH KOMPETENS- UTVECKLING AV PERSONAL 2011-2013 M 709 202009 Sida av PLAN FÖR UTBILDNING OCH KOMPETENS UTVECKLING AV PERSONAL 20203 Beskrivning Planen för utbildning och kompetensutveckling av personal gäller högskolans miljöledningssystem utifrån identifierat

Läs mer

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6)

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6) Sammanställning av detaljerade AM mål för Förv_Bibl rev 2012 06 18 1(6) Detaljerade mål: Vad ska vi ha uppnått under 2012 13 Ansvaret för arbetsmiljön vid högskolan vilar på rektor. Rektor har fördelat

Läs mer

Rektor. Ingrid Petersson Ordförande Inga Astorsdotter Internrevisionschef

Rektor. Ingrid Petersson Ordförande Inga Astorsdotter Internrevisionschef Dnr SLU ua 2013.1.1.2-850 Exp. den 2013-04-25 Styrelsen BESLUT Internrevisionen 2013-04-24 Rektor Personalkostnader Beslut Styrelsen för SLU beslutar att fastställa internrevisionens rapport Personalkostnader

Läs mer

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd)

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd) Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd) Beslut: Rektor 2015-05-04 Revidering: Dnr: DUC 2015/797/10 Gäller fr o m: 2015-05-04 Ersätter: Regler mot kränkande

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1 Diarenr: Akademi 1 Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2014 2016: A1_fd_THS Detta underlag är baserat på Högskolans övergripande måldokumentet för hållbar utveckling Högskolegemensamma mål för hållbar

Läs mer

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02 www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt Agenda Vad gör en revisor God revisionssed - ISA (International Standard on Auditing) Vad gör en auktoriserad/godkänd revisor? Finansiella rapporter

Läs mer

Rekrytering av teknisk-, administrativ- och servicepersonal

Rekrytering av teknisk-, administrativ- och servicepersonal Rekrytering av teknisk-, administrativ- och servicepersonal Rekryteringsannonsering Rekryteringsannoinsering vid Universitetsförvaltningen Personalstab Personalstab vid ITM skolan SSG Samverkansgrupp vid

Läs mer

Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad av institutions-styrelsen 26 januari, 2009)

Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad av institutions-styrelsen 26 januari, 2009) Inst Bygg & Miljöteknologi, 19 januari, 2009, rev. 23 februari, 2009, rev. (redaktionella ändringar) 4 juni, 2009 Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad

Läs mer

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER!

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! Välkomna Skolledare, studie- och yrkesvägledare, syvsamordnare, utvecklingsledare/förvaltning, arbetslagsledare, lärare,

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Driftprojekt inom Miljönämnden. Projektledare: Lotta Onsö. Beslutad av revisorskollegiet 2009-09-01. Malmö stad Revisionskontoret

GRANSKNINGSRAPPORT. Driftprojekt inom Miljönämnden. Projektledare: Lotta Onsö. Beslutad av revisorskollegiet 2009-09-01. Malmö stad Revisionskontoret GRANSKNINGS Driftprojekt inom Miljönämnden Projektledare: Lotta Onsö Beslutad av revisorskollegiet 2009-09-01 RAPP Driftprojekt inom Miljönämnden.doc Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress:

Läs mer

Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén. Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016

Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén. Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 Agenda för 20 februari 2013 09.30-10.00 Inledning (dekaner) 10.00-10.20

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT Kommunstyrelseförvaltning 2011-04-11 Tommy Bengtsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE... 3 2. GRUNDLÄGGANDE DEFINITIONER... 3 3. BESLUTSRÄTT...

Läs mer

Vägen till självförsörjning

Vägen till självförsörjning Monica Gullin projektledare Thomas Franzén chef ARE Ansökan Gällande ansökan om medel från Samordningsförbundet för att tillämpa föreslagen modell för identifierad målgrupp inom Torsås kommun. Vägen till

Läs mer

Administrative Assessment Exercise (AAE) 2014. Controllerfunktion, prognoser, budget, uppföljning

Administrative Assessment Exercise (AAE) 2014. Controllerfunktion, prognoser, budget, uppföljning Skapat av Pia Danielsson, Projektledare samt projektgruppen Administrative Assessment Exercise (AAE) 2014 Controllerfunktion, prognoser, budget, uppföljning Sammanfattning Controllerfunktionen, prognoser,

Läs mer

Konteringsguide representation Rektorsbeslut 2008-06-01 Uppdaterad 2012-03-07

Konteringsguide representation Rektorsbeslut 2008-06-01 Uppdaterad 2012-03-07 Momsavdrag och konteringsanvisningar för ett antal händelser. Förmånsbeskattning endast när detta särskilt anmärkes. För utförligare information, se Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska

Läs mer