Välkomna! SCI-admin konferens FORESTA 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkomna! SCI-admin konferens FORESTA 2015"

Transkript

1 Välkomna! SCI-admin konferens FORESTA 2015

2 Mål/syfte med konferensen Kännedom om KTH och SCI-skolans organisation få en helhetsbild! Etablera nya och odla gamla kontakter inom skolan få ett ansikte Medverka, påverka och bidra till en positiv utveckling av SCI-skolans administration Uppdatering om vad som är aktuellt och pågår inom hela SCI admin Känna samhörighet och stolthet att jobba på SCI

3 Konferensprogram SCI-admin Dag 1 Tisdag 24 mars 13:00 SCI-skolans Värdegrund - Anders Forsgren Vice skolchef Diskussion i smågrupper 14:30 SCI skolans organisation - Helene Rune och ett Retrospektiv och NU-läge på SCI-admin utveckling 16:00 Framtiden utvecklingsplan och mål Diskussion i funktionsgrupper - Funktionsansvariga 19:00 Fördrink och middag

4 Konferensprogram SCI-admin Dag 2 Onsdag 25 mars 8:15 Summering av Dag 1 -Helene 9:00 Improvisationsteater Gruppövningar med anknytning till skolans värdegrund och framtid 12:00 LUNCH SLUT

5 Hur kom du hit? A. Åkte bil 48% B. Kommunalt C. Cyklade D. Promenerade 30% E. Flög F. Teleportering 13% 3% 5% 3% Åkte bil Kommunalt Cyklade Promenerade Flög Teleportering

6 SCI-skolans värdegrund Anders Forsgren, vice skolchef SCI

7 SCI-skolans värdegrund Gruppdiskussioner

8 Visste du innan denna konferens att SCI-skolan har en Värdegrund? A. Njääää, tror inte det. 64% B. JA, och jag har läst den! C. NEJ, jag har inte hört talas om denna värdegrund 31% D. Joodå, jag har hört talas om den, men inte läst den 5% 0% Njääää, tror inte det. JA, och jag har läst den! NEJ, jag har inte hört talas om den.. Joodå, jag har hört talas om den,...

9 KTH/SCI skolans organisation

10 KTH/SCI skolans organisation KTH:s verksamhet är organiserad i en central förvaltning, (Universitetsförvaltningen UF) samt 10 skolor. Inom skolorna sorterar institutioner, avdelningar, enheter, centrumbildningar och DR- och GRU-program. - Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) - Skolan för bioteknologi (BIO) - Skolan för kemivetenskap (CHE) - Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) - Skolan för elektro- och systemteknik (EES) - Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT) - Skolan för industriell teknik och management (ITM) - Skolan för teknikvetenskap (SCI) - Skolan för teknik och hälsa (STH) - Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

11 KTH/SCI skolans organisation Rektor Ledningsgrupp Fakultetsrådet Fakultetsrådets förtroenderåd Universitetsstyrelsen Prorektor Vicerektorer Dekanus & prodekanus Universitetsförvaltningen Förvaltningschef - Personalavd - Ekonomiavd - IT-avd - Avd för komm/info/internat KIR - Avd för utbadmin AUA - Avd för studentservice AFS Schema/CSVL/info-center - Utredningsavdelning PLU - Miljö och lokalplaneringsenheten ABE BIO CHE CSC ECE EES ICT ITM SCI STH

12 KTH/SCI skolans organisation 2014 Heltidsekvivalenter SCI ABE ITM EES CHE BIO CSC ICT STH ECE UF KTH Professorer Gästprof Adj prof Lektorer Bitr lektorer Adjunkt Doktorander Forskare foing Postdok Adm Tekn Totalt

13 Vad heter KTHs nuvarande rektor? A. Janne Carlsson 98% B. Anders Flodström C. Leif Kari D. Peter Gudmundson 0% 0% 2% Janne Carlsson Anders Flodström Leif Kari Peter Gudmundson

14 KTH/SCI skolans organisation Skolchef Strategiskt råd Ledningsgrupp FA Forskarutbildningsansv DR-PA programansv FoU-grupp GA Grundutbildningsgrupp PA programansv GRU-grupp Skolkansli Controller Redovisning EFH Personal HR Infrastruktur INFO IT FoU handl Utbildningskansli SVL Progr handl Int koord Exp Fysik Prefekt Tillämpad fysik Prefekt Teoretisk fysik Prefekt Mekanik Prefekt Hållfasthet Prefekt Farkost & flyg Prefekt Matematik Prefekt Fysik-admin Ekonomi, Personal GRU, FoU Institutionsservice TR8-admin Ekonomi, Personal GRU, FoU Institutionsservice Matteadmin

15 Vad heter vår skolchef? A. Karin Leifsson B. Leif Kari C. Leif GW Persson D. Karin Kavli 78% 15% 2% 5% Karin Leifsson Leif Kari Leif GW Persson Karin Kavli

16 KTH/SCI skolans organisation Skolchef Admin Chef Prefekt Prefekt Prefekt Prefekt Prefekt Prefekt Prefekt Skolkansli Farkost Mekanik Hållfasthet Matematik Fysik Tillämpad Teoretisk Flyg Fysik Fysik Gruppchef Gruppchef Gruppchef Utbildningskansli TR8 admin Matte admin Gruppchef Fysik admin

17 KTH/SCI skolans administrativa organisation Skolkansli Adm chef FoU EKO/budget EKO/redo EFH HR UA INFO Arkiv/dia Fysik-admin Gruppchef FoU EKO/budget SCI administration EKO/redo EKO/redo EKO/redo HR UA INFO Arkiv/dia TR8-admin Gruppchef Gruppchefer SCI träffas 1 gång/mån FoU FoU-admin träffas 2-3 gånger/termin EKO/budget Budget/redov två nätverk, träffas 1 gång/mån HR HR-admin träffas 1 gång/mån UA GRU-adm träffas 2-3 gånger/termin INFO Under uppbyggnad - har träffats några gånger Arkiv/dia Under uppbyggnad har träffats 1 gång Matte-admin Gruppchef FoU EKO/budget HR UA INFO Arkiv/dia UTB kansli Gruppchef SVL P-handl I-koordinator EXP

18 KTH/SCI skolans organisation Skolkansli SCI Helene Rune Seija Liedes Ingeborg Löfgren Erik Edstam Kerstin Gustafsson Jenny Palm Anna-Karin Burström Chef EKO/redovisning INFO IT FoU REG/ARKIV HR * AnnaMaria Johansson HR+ * Karin Dyne Wernberg EKO/controller * Karin Blom INFRA * Ingunn Wester ARKIV * Anette Rudholm EFH * Lotta Fransson EFH * Sitter inte på skolkansliet TR8 Röd text= relativt nyanställd

19 KTH/SCI skolans organisation Utbildningskansli SCI Caroline Boivie Ekstrand Talia Klundt (vikarie för Hanna Eriksson) Karin Gorgén Susanne Lilliehöök Ewa Härnsten Carin Borinder Mona Thelin Anne Rosander Elin Wiljergård (vikarie för Helena Legnell) Julia Edlund (vikarie för Linda Andersson) Chef EXP SVL SVL SVL P-handl P-handl P-handl I-koordinator I-koordinator

20 KTH/SCI skolans organisation Matematik-admin AnnaMaria Johansson Anne Riddarström Irene Hanke Vivi Wallin Kerstin Engstrand Joakim Strid Peter Nilsson Diana Maxwell Ann-Britt Isaksson Öhman Lisa Johnsson (vikarie för Marie Lundin) Jenny Palm Chef GRU-adm GRU-adm GRU-adm GRU-adm GRU-adm/tentateknik Vaktis/tentateknik EKO Inst sekr P-adm FoU

21 KTH/SCI skolans organisation Fysik-admin Karin Dyne Wernberg Sofia Nyström Karin Lisshamre Linda Hedbom (vikarie för Natalia Orellana) Lina Werner Åsa Hansson Carina Ankarloo Hans Johansson Monica Thorén Vanesa Cova Indriago Chef Inst sekr Inst sekr P-adm P-adm GRU-adm/FoU GRU-adm/FoU EKO EKO EKO

22 KTH/SCI skolans organisation TR8-admin Karin Blom Ingela Hallonblad Carolina Söderberg Eva Lundmark Talia Klundt (vikarie för Hanna E) Jenny Palm Belinda Håkansson Shohreh Vafeineshat Samira Sadri Marcus Ottosson Stefan Skult Seija Liedes Johanna Bergman Heide Hornk Ann-Britt Hansen Chef P-adm P-adm P-adm FoU FoU GRU-adm/FoU GRU-adm GRU-adm Vaktis/tentateknik Vaktis EKO EKO EKO EKO

23 A B. 500 C. 50 D. 5 Hur många administratörer är vi på SCI-skolan? 90% 5% 5% 0%

24 Vill ni ha en bensträckare på 5 min? A. JA 76% B. NEJ C. Vad är en bensträckare? 9% 15% JA NEJ Vad är en bensträckare?

25 Retrospektiv på SCI-admin utveckling

26 Retrospektiv på SCI-admin utveckling Internrevisionen KTH 2012 : Granskning av studieadministrativa processer Förutsatt att regelverket följs väljer skolorna själva till stor del hur de organiserar respektive moment inom studieadministrationen. Det innebär att processer och rutiner skiljer sig åt mellan skolorna, och även i vissa fall inom en skola. Studenten möter således olika rutiner under studiernas gång. Delvis allvarlig kritik från internrevisionen samt PUL-mannen Lidingö november 2012 T/A-konferens Tema: Förändringens tid är kommen

27 Retrospektiv på SCI-admin utveckling T/A konferens 2012: Förändringens tid är kommen Lagändringar Ny teknik Diverse KTH-beslut = Ändrad inriktning på verksamhet Riksrevision Internrevision PUL-mannen = Ändrar nuvarande rutiner och hantering Rektor omvald eller ny Ny skolchef = nya visioner och idéer NA-grupp = nya program, fler personer, andra traditioner Teknikringen 8 = flera personer, nya lab Slutsatser; kommunikation/koordination/information så att inte dubbelarbete görs + för bästa möjliga resultat.

28 Retrospektiv på SCI-admin utveckling Ny utvecklingsplan för KTH Nya utvecklingsplaner för skolorna ska tas fram deadline = (SCI-skolan dispens) Skolchef uppdrar åt Prefekter och AdminChef att formulera förslag till mål och utveklingsplaner inom resp verksamhet (institutoner och admin)

29 Retrospektiv på SCI-admin utveckling Internrevisionen KTH 2013 : Granskning av skolor ur ett regelperspektiv forts och 2015 Efter att internrevisionen i flera granskningar noterat brister i kännedom om och därmed också i tillämpningen av KTH:s regelverk, beslutade styrelsen i 2010 års revisionsplan att internrevisionen ska granska respektive skola ur ett regelperspektiv. Kolmården november 2013 T/A-konferens Tema: Utveckling av SCI-admin

30 Retrospektiv på SCI-admin utveckling T/A konferens 2013: Utveckling av SCI-admin WORKSHOPS/SEMINARIER/INFORMATION Tid HR Ekonomi GRU/FoU INFO INFRA UTBPROGR Pass 1 Grupp A/Kamelen Grupp B/Tapiren Grupp C/Elefanten Grupp D/Elefanten Grupp E/Sälen Grupp F/Elefanten Inventering - årscykel Inventering - årscykel Inventering - årscykel Inventering - årscykel Inventering - årscykel Inventering - årscykel arbetsuppgifter/ansvar arbetsuppgifter/ansvar arbetsuppgifter/ansvar arbetsuppgifter/ansvar arbetsuppgifter/ansvar arbetsuppgifter/ansvar inom resp område inom resp område inom resp område inom resp område inom resp område inom resp område AnnaMaria Johansson Hans Silverhag Helene Rune Ingeborg Löfgren Karin Blom Caroline Boivie Ekstrand Pass 2 Grupp A Grupp B Grupp C/F Grupp D Grupp E Grupp C/F Arvoden Anläggnings- Kurs- och terminsreg Internkommunikation Miljö och hållbar utveckling Kurs- och terminsreg Reseräkningar processen Resultatrapportering ISO Resultatrapportering Helene Rune/ Helene Rune/ AnnaMaria Johansson Hans Silverhag Caroline Boivie Ekstrand Ingeborg Löfgren Karin Blom Caroline Boivie Ekstrand Kafferast Kafferast Kafferast Kafferast Kafferast Kafferast Pass 3 Grupp A Grupp B Grupp C Grupp D Grupp E Grupp F Rekrytering Projektredovisning FoU Studentkommunikation Inköp Höger åk Antagning Roller Internationell mottagning Individuella studieplaner DR o Lic examen AnnaMaria Johansson Hans Silverhag Kerstin Gustafsson Ingeborg Löfgren Karin Blom Caroline Boivie Ekstrand Pass 4 Grupp A Grupp B Grupp C Grupp D Grupp E Grupp F Intro och avslut Utfallsuppföljning Internationalisering Externkommunikation Miljöfarligt avfall Uppflytt och uppföljning SUHF - Fullkostnadsmodellen Carolina Eneqvist Hans Silverhag Linda Andersson Ingeborg Löfgren Karin Blom Caroline Boivie Ekstrand Återsamling i Elefanten Slutsatser; mer samordning och samarbete, lära av varandra, gör mer lika, eget intranät, ha roligt!!!

31 Retrospektiv på SCI-admin utveckling Den administrativa verksamheten inrättas i en linjeorganisation med funktionell arbetsledning Finansieringen av administrationen synkroniseras i enlighet med organisationen

32 Retrospektiv på SCI-admin utveckling Funktionsansvarig: - expert/sakkunnig inom sitt område - funktionell arbetsledning inom skolan initierar, driver och leder utveckling skapa gemensamma rutiner implementera nya rutiner leder nätverk/funktion - förmedla info från UF, div beslut etc - representerar SCI i UFs formella nätverk - uppdaterar div nyckeltal - samarbeta med fakultetsföreträdare - rapporterar till adminchef Gruppchef : - formellt personalansvar - leder och fördelar arbetet inom gruppen - psykosocial miljö och fysisk arbetsmiljö - informationsspridning - företräder sin admingrupp - lönesättande - medarbetarsamtal - budgetansvar - samarbeta med fakultet - rapporterar till adminchef

33 Retrospektiv på SCI-admin utveckling Hösten 2014 arbetar skolans administrativa chef tillsammans med funktionsansvariga och gruppchefer med att kartlägga nuvarande administration (cluster och nyckeltal) H14 identifiera omstruktureringsbehov H14 införa gemensamma administrativa rutiner så långt som möjligt se över om vissa specialistfunktioner kan effektiviseras genom att centraliseras på skolnivå

34 Retrospektiv på SCI-admin utveckling SCI-ALG administrativ ledningsgrupp, leds av AdminChef EKO-redov Seija Liedes FoU Kerstin Gustafsson INFO Ingeborg Löfgren HR Anna-Karin Burström HR+ AnnaMaria Johansson (gruppchef) UA -inst Helene Rune (gruppchef) UA -progr Caroline Boivie Ekstrand (gruppchef) EKO-control Karin Dyne Wernberg (gruppchef) INFRA Karin Blom (gruppchef)

35 Retrospektiv på SCI-admin utveckling SCI-ALG Avstämningar, regelbundna träffar 1-2ggr/mån Stämmer av funktionsansvarigs- resp gruppchefers roll/ansvar Arbetar med: Gränsdragning mellan olika administrativa områden Ta fram relevanta nyckeltal Se över arbetsbelastning inom resp admin-nod

36 Retrospektiv på SCI-admin utveckling Vi har kartlagt all administration i ett jättecluster vem gör vad? Syfte: definiera och renodla resp administrativt område för att kunna specialisera sig och därmed öka kompetensen Input från alla medarbetare via nätverk och admingrupp.

37 Retrospektiv på SCI-admin utveckling EKO/budgetcluster SUHF-modellen SUHF-modellen SUHF-modellen SUHF-modellen Budgetarbete Budgetarbete Budgetarbete Budgetarbete Konteringsförändr lön Konteringsförändr lön Konteringsförändr lön Konteringsförändr lön Kostnadsfördelning från Z-konto Kostnadsfördelning från Z-konto Kostnadsfördelning från Z-konto Kostnadsfördelning från Z-konto Fördelning Undervisningslokaler/Månadsvis Fördelning Undervisningslokaler/Månadsvis Fördelning Undervisningslokaler/Månadsvis Fördelning Undervisningslokaler/Månadsvis Fördelning Internhyror Fördelning Internhyror Fördelning Internhyror Fördelning Internhyror Uppföljning med PL (Projektledare) Uppföljning med PL (Projektledare) Uppföljning med PL (Projektledare) Uppföljning med PL (Projektledare) Budgetar vid proj ansökningar Budgetar vid proj ansökningar Budgetar vid proj ansökningar Budgetar vid proj ansökningar Uppf. med avd chefer Uppf. med Prefekter/Avd chefer (Kvartalsvis-4 Avd) Uppf. med avd chefer/ 4 avd Uppf. med avd chefer/ 4 avd Stöd till Avd chefer med diverse sammanställningar Stöd till Avd chefer med diverse sammanställningarstöd till Avd chefer med diverse sammanställningarstöd till avd chefer med diverse sammanställningar Uppföljning oförbrukade bidrag/externa medel Uppföljning oförbrukade bidrag/ externa medel Uppföljning oförbrukade bidrag/ externa medel Uppföljning oförbrukade bidrag/ externa medel Fakultetsmedel/ uppf. Förd/ bevakning förändringar Fakultetsmedel/ uppf. Förd/ bevakning förändringarfakultetsmedel/ uppf. Förd/ bevakning förändringarfakultetsmedel/ uppf. Förd/ bevakning förändringar GRU medel - fördelning GRU medel - fördelning/ 4 avd GRU medel - fördelning/ 4 avd GRU medel - fördelning/ 4 avd Fördelning HPR månadsvis Fördelning HPR månadsvis/ 4 avd Fördelning HPR månadsvis/ 4 avd Fördelning HPR månadsvis/ 4 avd Rektorskontrakt Rektorskontrakt Rektorskontrakt Rektorskontrakt Stöd till prefekt i ekonomifrågor Stöd till prefekt i ekonomifrågor Stöd till prefekt i ekonomifrågor Stöd till prefekt i ekonomifrågor Diverse utredningar Diverse utredningar Diverse utredningar Diverse utredningar Budgetprocess Uppföljningsprocess Uppdraget Planering utförs med samtliga gruppchefer, prefekter, Uppföljningsprocessen syftar till att säkerställa atti uppdraget som controller ingår att löpande informera studierektorer och sker på projekt. budget omfattar och avspeglar hela verksamheten. verksamheten om gruppernas ställning och resultat. Projektbudget görs även i samråd med merparten Man ställer sig frågan; finns alla kostnader och intäkter I detta arbete uppstår ett antal frågeställningar där av projektledarna Ingående balanser för respektive projekt. med i budget? Vad skiljer Utfall från Budget och varför? man behöver analysera kombinationer av utfall och Uppföljning på projektnivå sker löpande under året budget och ur en rad olika aspekter. Till min hjälp Samtliga Anläggningstillgångar o inventarier per efter proj behov, vanligen med standardiserade rapporter. använder jag antingen färdiga rapportpaket ur Agresso Planeringen avser samtliga Intäkter per projekt; Uppföljning på Institionsnivå sker 3-4 ggr per år. Fakultetsmedel, HST och HPR samt Externa- Bidrag och Uppdrag eller kuber och rapporter ur VIS-systemet. Vid dessa tillfällen kan uppstå svårigheter att skärskilja Min huvudsakliga motpart i processen är prefekten, vilka delar av utfaller som misstämmer med budget.som kan ha önskemål om specifika undersökningar. Planeringen avser samtliga kostnader per projekt; För att underlätta uppföljningen och vilka delar av Många av dessa påminner mycket om utredningar där Personal- och lokalkostnader, planeras specifikt utfallet då som inte stämmer med budget använder jag man kan titta på enskilda detaljer, eller söker svar på de är kända och korrigeras under året när verksamheten förändras. Denna process utgör periodisera intäkter och utgifter. mig av en egenutvecklad Excelsnurra där man kan frågor som ansluter till helheten. Detaljfrågorna kan t.ex. handla om hur man vill utforma bokningsunderlag till mina månadsbokningar. Detta uppföljningsverktyg hjälper mig att kommunicera incitamentsprogram för grundutbildningen så att de Andra kostnader som Resor, Konsult, Matr och Övrigt orsaker till avvikelser och visualisera hur går ihop ekonomiskt. Den här typen av beräkningar och kommer inte styras enbart av budget. verksamheten fortlöper. kalkyler återkommer under året. Utfallet under året kommer även att utgöra input till budgetrevideringar för att skapa rätt estimat för projektet. (Hur mycket pengar finns kvar?) Budgetprocessens viktigast element är att producera ett dokument som på ett bra sätt beskriver det ekonomiska rörelseutrymmet för respektive gruppchef och projektledare. Ytterst kommer detta sammanhållande och ackumulerade dokument att utgöra ett styrdokument som lätt kan presenteras och redovisas för ansvarig prefekt. Var finns resurser och var kan det uppstå resursbrist. Budget utgör ett informationsunderlag för organisationen och tanken är att varje del av verksamheten skall bli informerad om hur mycket resurser som finns, samt att det finns en planeringshorisont som gör att man kan vara proaktiv. Resursbrist skall inte uppträda som en överraskning! Ett annat exempel flerårsbudget för vissa forskargrupper där man tittar mer på helheten. Att jobba som controller kan ibland liknas med att vara spindeln i nätet. Ibland behöver man ta fram underlag inför ett möte där man behöver synliggöra förlopp eller estimera potentiellt utfall. Det finns alltid återkommande frågor som, hur stora är marginalerna eller vad är de kritiska momenten? Hur kan vi vara proaktiva? Ad-hoc p u a prefekt EFF. ekonomisk attestant SFA

38 Retrospektiv på SCI-admin utveckling EKO/redovisningscluster Projektredovisning Projektredovisning Projektredovisning Projektredovisning - Se till att kontrakt skrivs på enl Delegationsordning - Se till att kontrakt skrivs på enl Delegationsordning - Se till att kontrakt skrivs på enl Delegationsordning - Kontrakt skrivs på enl Delegationsordning - Skickar ett ex till bidragsgivaren och original lämnas till Diarieföring - Skickar ett ex till bidragsgivaren och diarieför original - Skickar ett ex till bidragsgivaren och original lämnas till Diarieföring - Skickar ett ex till bidragsgivaren och diarieför original - Projektupplägg i Projektregistret/Meddelar projektledare om proj.nr - Projektupplägg i Projektregistret/Meddelar projektledare om projekt-nr - Projektupplägg i Projektregistret/Meddelar projektledare om projekt-nr - Projektupplägg i Projektregistret/Meddelar projektledare om projekt-nr - Bokföra kontraktet - Bokföra kontraktet - Bokföra kontraktet - Bokföra kontraktet - Lägga in budget - Bokföra ev Samfinansiering (2 ggr/år) - Bokföra ev Samfinansiering (2 ggr/år) - Bokföra ev Samfinansiering - Hålla koll på ev avrapporteringstider och påminna projektledaren - Hålla koll på ev avrapporteringstider och påminna projektledaren - Hålla koll på ev avrapporteringstider och påminna projektledaren - Hålla koll på ev avrapporteringstider och påminna projektledaren - Löpande stämma av med projektledaren om projektställning - Löpande stämma av med projektledaren om projektställning - Löpande stämma av med projektledaren om projektställning - Löpande stämma av med projektledaren om projektställning - Skicka rekvisitioner (fakturor) enl kontrakt - Skicka rekvisitioner (fakturor) enl kontrakt - Skicka rekvisitioner (fakturor) enl kontrakt - Skicka rekvisitioner enl kontrakt (30-40/år) - Göra en Ek Slutrapport (om det krävs) - Göra en Ek Slutrapport (om det krävs) - Göra en Ek Slutrapport (om det krävs) - Göra en Ek Slutrapport till finansiärer - Slutrapport till finansiärer enl kontraktet/slutrapport diarieförs Redovisningsansvarig för Mekanik Redovisningsansvarig för Farkost & Flyg Redovisningsansvarig för Hållfasthetslära Redovisningsansvarig för Matematik - Löpande bokföring under månaden (t ex inbetalningar, omföringar) - Löpande bokföring under månaden (t ex inbetalningar, omföringar) - Löpande bokföring under månaden (t ex inbetalningar, omföringar) - Löpande bokföring under månaden (t ex inbetalningar, omföringar) - Månatliga/kvartalsvisa bokningar - Månatliga (kvartalsvisa) bokningar - Månatliga (kvartalsvisa) bokningar - Månatliga (kvartalsvisa) bokningar - Månatliga/kvartalsvisa avstämningar till prefekt/forskargrp - Månatliga (kvartalsvisa) avstämningar - Månatliga (kvartalsvisa) avstämningar - Månatliga (kvartalsvisa) avstämningar Reseräkningar granskare Diarieföring i W3D3 (Ekonomi) Inventeringsansvarig?? Inventeringsansvarig Utläggsredovisning Delegationer (Endast ekonomi) Skickar in ansökan om upplägg av Ekonomisk Attestant för EFH Skickar in ansökan om upplägg av Ekonomisk Attestant för EFH Skickar in ansökan om upplägg av Ekonomisk Attestant för EFH Inköpsansvarig FoF 10% EU-projekt EU-projekt Kundfakturering - Beställer möbler, inredning mm Fakturering (50-60/fakturor per år) Arvoden Inventering Mekanik EU-projektredovisning Konteringsförändr (lön) - Bistår vid inköp över 10 tkr - Möten och jobb i inköpsgruppen SCI Konteringsförändr (lön) EU Projektredovisning EU Projektredovisning Leverantörsfakturor (Hela SCI-skolan) Leverantörsfakturor (Hela SCI-skolan) - Behjälplig vid kontraktsförhandlingar - Behjälplig vid kontraktsförhandlingar - Administrera Lev-fakturor - Administrera Lev-fakturor - Lämna till diarieföring - Lämna till diarieföring - Hantera Påminnelser/Dröjsmålsfakturor/Inkassoärenden samt Återbet - Hantera Påminnelser/Dröjsmålsfakturor/Inkassoärenden samt Återbet - Upplägg av projekt och registrering av kontrakt i Agresso - Upplägg av projekt och registrering av kontrakt i Agresso Kundfakturering (för Fysik/Kansliet/FoF/Hållfen) Kundfakturering (för Fysik/Kansliet/FoF/Hållfen) - Forskaravtal, ev Lönekontering - Forskaravtal, ev Lönekontering Utläggsredovisning (Fysik) Utläggsredovisning (Fysik) - Ansökan om Samfinansiering fr KTH-centralt - Ansökan om Samfinansiering fr KTH-centralt Anläggningsregistret (Hela SCI-skolan) Anläggningsregistret (Hela SCI-skolan) - Bokföra institutionens samfinansiering kontinuerligt - Sammanställa (korrigera) - reseräkningar +Agresso - Upplägg av AT (Hela SCI-skolan) - Upplägg av AT (Hela SCI-skolan) - Sammanställa (korrigera) - reseräkningar +Agresso - Genomgång av underlag med projektledare - Utrangeringar/Inventering av AT (Fysik/FoF/Kansliet) - Utrangeringar/Inventering av AT (Fysik/FoF/Kansliet) - Genomgång av underlag med projektledare - Ekonomisk rapportering Upplägg av Sakattestanter i EFH (Hela SCI-skolan) Upplägg av Sakattestanter i EFH (Hela SCI-skolan) - Ekonomisk rapportering - Ev rekvisitioner Beställning av Toner (Fysik) - Ev rekvisitioner - Avsluta projekt - Stämma av Samfinansiering i Agresso Nätverk Lev-reskontragruppen (SCI-skolan) Nätverk Lev-reskontragruppen (SCI-skolan) - Avsluta projekt - Stämma av Samfinansiering i Agresso Nätverk Kundreskontragruppen Allmän support till inst anställda, skolans och även andra administratörer vad gäller de olika forskningsprogramen Nätverk Anläggningsgruppen Nätverk Anläggningsgruppen Ansvarig för info om EU:s forskningsprogram (1 av 2 i EU-nätverk) Postöppning (Fysik Admin) Postöppning (Fysik Admin) Info till nyanställda om EFH, HR+ och Inköp Back-up HR+/Utlägg + Reseräkningar Anteckningar vid FoF-råd Kontraktsansvarig för SCI-skolan Skötsel av pentry (inkl kaffemaskin) + Inköp av förbruknings-mtrl Kontering av Teledebiteringar (kvartalsvis) på resp projekt/org-enhet Ansvarig för Fruktkorgar (Kontakt med fruklev/tillsyn av leveranser) Felanmälningar till Akademiska Hus

39 HR/personaladmincluster Retrospektiv på SCI-admin utveckling Anställningsavtal Anställningsavtal (ej doktorand) Anställningsavtal Anställningsavtal Anställningsavtal Anställningsavtal - förlängningar - förlängningar - förlängningar - förlängningar - förlängningar - förlängningar - löneuppflyttning - löneuppflyttning - löneuppflyttning - löneuppflyttning - löneuppflyttning - löneuppflyttning Konteringsändringar (lön) - konteringsändring (lön) - konteringsändring (lön) - konteringsändring (lön) - konteringsändring (lön) - konteringsändring (lön) Stipendier/resestip Stipendier/resestip Stipendier/resestip Stipendier/resestip - URA avtal - URA avtal Arvoden Arvoden, ersättningar Arvoden Arvoden - UBB - UBB Förmånsbeskattning Förmånsbeskattning Förmånsbeskattning Förmånsbeskattning Studieplaner (påminna om uppdatering) Arvoden i HR+ Delegationer Delegationer Delegationer Egen rapp granskare Stipendier/resestip Arvoden, gäster/opponenter/zinkare Egen rapp granskare Egen rapp granskare Egen rapp granskare Annonsunderlag Arvoden i HR+ Förmånsbeskattning W3D3 W3D3 personalärenden W3D3 Ta emot ansökningar Förmånsbeskattning Egen rapp granskare Annonsunderlag + ta emot ansökningar Reseräkningar Annonsunderlag + ta emot W3D3 ansökningar Egen rapp granskare KTH för mig (introducera, vara behjälplig vid reg. av kvitton m.m.) Introduktion nyanställd Utlägg Introduktion nyanställdintroduktion nyanställdkth för mig (introducera, vara behjälplig vid reg. av kvitton Reseräkningar/reseförskott m.m.) Arkiv Annonsunderlag + ta emot Reseräkningar ansökningar (ej doktorand) Reseräkningar Introduktion nyanställd Introduktion nyanställd SINK ansökningar Introduktion nyanställd Utlägg Utlägg Reseräkningar/reseförskott Anordning av disputationer Kontakt med Feelgood i diverse Fakturahantering, ärenden AgressoArkiv Antagning till forskarutbildning Reseansvarig SCI Studieplaner (påminna om uppdatering) Kontakt med skatteverket och Försäkringar migrationsverket i diverse Bibliotek ärenden Licensregister Telefonansvarig (fast telefoni) Beställning av kuvert Admin antagn fo.utb, studieplaner Nycklar och passerkort Kortbehörigheter, nyckelansvarig Registrering aktivitet och Försäkringar försörjning i Ladok Viss rekrytering (fysikadm) Försäkringar Kaffemaskinerna, kontakt Kontakt med Nespresso med Akademiska Handläggning hus angående av uppehålls- lokalerna. Back-up och diaresök arbetstillstånd Migrationsverket Försäkringar Nycklar, passerkort, rumsplacering Allmänt stöd i HR-frågor för Rumsplacering chefer och medarbetare mm för personal. Befordringsärenden Årsredovisningsenkät (administration) Back-up diaresök Publicering av annonser + rekr. Inköpare samordnare SCI (ej Assistera lärare) i Egenrapporteringen, Migrationsverket KTH för mig (kontakt och administration kring ärenden) Årsredovisningsenkät (administration) Adm stöd till Q-nätverket + Uppehållstillstånd repr. JML-gruppen Försäkringar Viss rekrytering (fysikadm) Migrationsverket (kontakt och administration kring ärenden) Miljögruppen, uppföljning Skriver av skyddsronder intyg om anställning Uppdatera till doktorander personallistor Bostaddirekt avdelningsvis (kontakt på webben och administration kring ärenden) Bostaddirekt (kontakt och administration kring ärenden) Reseräkningar Kontaktperson med Relocation, Uppdatera Bostad aliaslistor Direkt i UG Sakattestant i Agresso (framförallt beställning av försäkringar Sakattestant och telefoner) i Agresso (framförallt beställning av försäkringar och telefoner) Utlägg Kontaktperson för Lokalvården Beställning av WIKS, HR+ behörighet, passerkort, nycklar Kvartalsbokslut och postfack fysikadm uppföljning (deltar i mötena/svarar på frågor som rör personal) Rehabärenden på institutionen Beställare i WISUM Antagning till Foutb Skolkansliet Planerar arrangemang som sommarfester, julfester, Beställning öppet av hus, korthållare projektmöten mm. Ansökan om byte till studier inom doktorsprogram och ev. byte av ämne på forskarnivå Deltar i Kaizen grupp på hållfasthetslära för att Kvartalsbokslut förbättra de administrativa uppföljning (deltar rutinerna. i mötena/svarar på frågor som rör personal) SINK-ansökningar, arvodesutbetalningar och ev Uppdatering rese och hotellbokningar av organisationsschema för besökare. Foutb adm Vid lic/disp: Lägga in kalenderhändelser i Polopoly Ta emot och sammanställa semesterönskemål (jul och sommar) fysikadm Ta ut TRITA, ISSN, ISRN nummer till rapporter och avhandlingar Skriva adressetiketter till doktoranden för utskick avhandlingar Ordna med blommor till lic/disp. Inköp/Beställning av kontorsmtrl, möbler, böcker, fika, julklappar, 50-årspresenter etc. Kontaktperson för kopieringsmaskinerna; avtalsfrågor, felanmälan, avläsning, faktura. Vissa uppdateringar i HR+ (bland annat så att telefonlistorna stämmer). Anhöriglista Boka konferensrum och seminarierum på hållfen till olika möten. Fakturor; Institutionens Eurocardkort med beställningar, underlag och faktura. Skriver egeninitierad faktura vid behov, sakgodkänner fakturor i EFH. Representationsärenden. Bokning/Utlåning av bärbara datorer, projektorer och konferenstelefon. Omplåstring av skadade doktorander! Tips och råd vid sjukdomstillstånd. Deltar i följande nätverk: HR, W3D3/Arkiv, Inköpsnätverk, Miljönätverk.

Medarbetarundersökning 2016. SCI Admin

Medarbetarundersökning 2016. SCI Admin Medarbetarundersökning 2016 SCI Admin Bakgrund KTH:s medarbetarundersökning genomfördes den 7 mars 24 mars. Svarsfrekvens KTH: 70% Svarsfrekvens SCI: 55% Svarsfrekvens SCI Admin: 94% 6-gradig skala Så

Läs mer

HS 1. Lönestatistik tjänstekategori 10:e o 90:e perc

HS 1. Lönestatistik tjänstekategori 10:e o 90:e perc HS 1. Lönestatistik tjänstekategori 10:e o A Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), B Skolan för bioteknologi (BIO), D Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), E Skolan för elektro-

Läs mer

HS 1. Lönestatistik tjänstekategori 10:e o 90:e perc

HS 1. Lönestatistik tjänstekategori 10:e o 90:e perc HS 1. Lönestatistik tjänstekategori 10:e o A Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), B Skolan för bioteknologi (BIO), D Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), E Skolan för elektro-

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Dokumentdatum Bilaga 3 2014-01-31 Skapat av Personalstaben ITM

VERKSAMHETSPLAN Dokumentdatum Bilaga 3 2014-01-31 Skapat av Personalstaben ITM -01-31 Skapat av Personalstaben ITM Verksamhetsplan För Personalstaben vid skolan för Industriell Teknik och Management, ITM -01-31 Skapat av Personalstaben ITM 1 Organisation HR-ansvarig Personaladministratör

Läs mer

Vem gör vad inom den gemensamma administrationen

Vem gör vad inom den gemensamma administrationen Vem gör vad inom den gemensamma administrationen BASADMINISTRATION Ärende Kontakta i första respektive andra hand A Anläggning/låneregistrering Anhållan/annonsering av anställningar (ej doktorander se

Läs mer

Handlingsplan. För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, 2014. Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab

Handlingsplan. För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, 2014. Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab HANDLINGSPLAN Skapat av Deans office ITM Handlingsplan För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab 2. Verksamhetsplan, kommunikationsstab

Läs mer

Ansvarsområden vid Statistiska institutionen (beslutad , reviderad och )

Ansvarsområden vid Statistiska institutionen (beslutad , reviderad och ) 1(5) Ansvarsområden vid Statistiska institutionen (beslutad 2012-09-12, reviderad 2013-11-13 och ) Institutionsstyrelsen Det högsta beslutande organet vid institutionen enligt delegationsordning samhällsvetenskapliga

Läs mer

HS 1. Lönestatistik tjänstekategori

HS 1. Lönestatistik tjänstekategori A Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), B Skolan för bioteknologi (BIO), D Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), E Skolan för elektro- och systemteknik (EES), H Skolan för teknik

Läs mer

Åsa Gustafson, UF/PLE Helena Hedman, CSC Gunnar Ivmark, ordf, UF/FAK Margareta Karlsson, ICT Inger Larsson, EES. Genomgicks.

Åsa Gustafson, UF/PLE Helena Hedman, CSC Gunnar Ivmark, ordf, UF/FAK Margareta Karlsson, ICT Inger Larsson, EES. Genomgicks. 1 Minnesanteckningar Sammanträdesdatum 2007-11-21 Minnesanteckningar från Nätverk funktionsanasvariga utbildningsadministration. Närvarande Yvonne Bång Wahlbäck, UF/Stud.servis Margareta Bäckström, ABE

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Dokumentdatum Ev. diarienummer 2016-02-11 Skapat av Personalstaben ITM

VERKSAMHETSPLAN Dokumentdatum Ev. diarienummer 2016-02-11 Skapat av Personalstaben ITM 2016-02-11 Skapat av Personalstaben ITM Verksamhetsplan 2016 För Personalstaben vid skolan för Industriell Teknik och Management, ITM 2016-02-11 Skapat av Personalstaben ITM 1 MÅL 2016 Ledarwebb Personalstaben

Läs mer

Forskarutbildningssatsning (FUS) / Doctoral Studies Initiative (DSI) KTH

Forskarutbildningssatsning (FUS) / Doctoral Studies Initiative (DSI) KTH Projektplan Forskarutbildningssatsning (FUS) / Doctoral Studies Initiative (DSI) KTH 2014-2015 Bakgrund I handlingsplanen till KTH:s kvalitetspolicy slås fast att kvalitetsuppföljning ska göras regelbundet.

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med nätverket personalfunktionsansvariga.

Minnesanteckningar från möte med nätverket personalfunktionsansvariga. Minnesanteckningar från möte med nätverket personalfunktionsansvariga. Mötesdatum: 2011 02 11 Närvarande skolorna: Universitetsförvaltningen: Karin Kroon (ITM) Gun Hjertsson (ICT) Leena Druck (SCI) Monica

Läs mer

Medarbetarportal för Uppsala universitet BEHOVSUNDERSÖKNING

Medarbetarportal för Uppsala universitet BEHOVSUNDERSÖKNING Medarbetarportal för Uppsala universitet BEHOVSUNDERSÖKNING Metoden l Omfattande inventering (workshops, intervjuer, befintliga webbsidor, andra intranäts mest efterfrågade resurser, etc.) l Sammanställning

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för bioteknologi (BIO) Period: 11-18 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial tema nybörjare Okt Tema nybörjare April Indikatorrapport Sept Maj

Läs mer

Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan. 2011 Huvudrapport

Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan. 2011 Huvudrapport Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan 11 Huvudrapport Innehåll INLEDNING... 1 SAMMANFATTANDE RESULTAT... 2 FÖRDJUPADE ANALYSER... 3 SVARSGRUPPEN... 4 SAMMANFATTANDE INDEX... 6 MÅL OCH

Läs mer

Ett professionellt och ändamålsenligt administrativt stöd inom IMH

Ett professionellt och ändamålsenligt administrativt stöd inom IMH IMH Avdelningen för verksamhetsstöd Uppdaterad senast: 2014-10-22 1(8) Ett professionellt och ändamålsenligt administrativt stöd inom IMH Med aktiviteterna i denna verksamhetsplan vill vi arbeta för -

Läs mer

KLASSIFICERINGSSTRUKTUR VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KLASSIFICERINGSSTRUKTUR VID STOCKHOLMS UNIVERSITET KLASSIFICERINGSSTRUKTUR VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Bilaga fastställd 2012-11-29 enligt förvaltningschefsbeslut 1 STYRA OCH LEDA VERKSAMHET 1.1 Planera, följa upp och utvärdera

Läs mer

Ändring i delegationsordning / attestordning

Ändring i delegationsordning / attestordning RÄTTELSEBESLUT 1 2010-09-30 (Korrigerat 2010-12-20) Dnr EK 2010/43 Ändring i delegationsordning / attestordning Bakgrund 2009-01-01 infördes en ny organisation för gemensam förvaltning och service, under

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Inledning Högskolan i Halmstads 1 kvalitetsarbete vilar på ett flerdimensionellt kvalitetsbegrepp:

Läs mer

Vem gör vad inom den gemensamma administrationen?

Vem gör vad inom den gemensamma administrationen? Vem gör vad inom den gemensamma administrationen? BASADMINISTRATION (för Utbildningsadministration se sid 5) Ärende Kontakta i första respektive andra hand A Anläggning/låneregistrering Anhållan/annonsering

Läs mer

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen Institutionen för Tema 2006-05-02 Dnr Tema 67/04-20 Beslut IS 2005-04-21 Senast reviderad 2007-01-26 BESLUT Beskrivningar för ledningsfunktioner och organisation vid Tema Temainstitutionen är indelad i

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Dokumentdatum Ev. diarienummer 2014-12-31 Skapat av Personalstaben ITM

VERKSAMHETSPLAN Dokumentdatum Ev. diarienummer 2014-12-31 Skapat av Personalstaben ITM Skapat av Personalstaben ITM Verksamhetsplan För Personalstaben vid skolan för Industriell Teknik och Management, ITM Skapat av Personalstaben ITM 1 Organisation HR-ansvarig Personalhandläggare Personalhandläggare

Läs mer

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti)

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti) HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Ekonomiavdelningen Linda Sörensen, Ekonomichef UPPFÖLJNING 2012-09-12 GEA 69 1 (8) Enhetschef för gemensamma förvaltningen Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen

Läs mer

Administrativa chefer vid NJ-fakulteten

Administrativa chefer vid NJ-fakulteten Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Dekanus STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua 2016.1.1.1-2693 Sakområde: Organisation och beslutsstruktur Dokumenttyp: Delegationsordning/organisationsbeslut

Läs mer

Bilaga till 2015 års versksamhetsuppdrag Budget 2015 tkr BIO-skolan UTBILDNING FORSKNING TOTALT VH 1, 2, 21, 91 VH 3, 4, 93 GRU-anslag 17 100 17 100 FoFu-anslag 128 323 128 323 Bidrag fr externa finansiärer

Läs mer

Prefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att:

Prefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att: Bilaga till Rektorsbeslut nr: 115 Datum: 2017-06-07 Dnr: 2017/3408-1.1 Checklista för klargörande av roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet Chefers övergripande miljöansvar framgår

Läs mer

Handlingsplan. För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab

Handlingsplan. För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab HANDLINGSPLAN Skapat av Deans office ITM 2015-02-05 Handlingsplan För Deans office vid skolan för industriell teknik management, ITM, 2015 Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab 2. Verksamhetsplan, kommunikationsstab

Läs mer

Välkommen som ny gruppledare på MBW!

Välkommen som ny gruppledare på MBW! Till nya medarbetare på MBW Del 4 gruppledare Välkommen som ny gruppledare på MBW! Här kommer information om praktiska saker som är bra att veta. Välkommen till MBW!... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Processbaserad verksamhetsutveckling budgetprocessen vid Chalmers. 2014-05-22 HfR

Processbaserad verksamhetsutveckling budgetprocessen vid Chalmers. 2014-05-22 HfR Processbaserad verksamhetsutveckling budgetprocessen vid Chalmers 2014-05-22 HfR Chalmers processorienteringsresa Uppdrag till adm: Gör bättre stöd! Fokus : stöd till grundutibldningen Processorientera

Läs mer

Fastställande av en uppdaterad handläggningsordning för kontrakt inom EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling, m m

Fastställande av en uppdaterad handläggningsordning för kontrakt inom EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling, m m / I 7)1 å"k> \ LINKÖPPNGS UNIVERSITET BESLUT Universitetsledningen 2009-04-22 Fastställande av en uppdaterad handläggningsordning för kontrakt inom EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012/2013. Verksamhetsåret 2012/13 har omfattat ca 10 månader, från och med 120322 130128.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012/2013. Verksamhetsåret 2012/13 har omfattat ca 10 månader, från och med 120322 130128. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012/2013 Saco-S lokalförening vid KTH Verksamhetsåret 2012/13 har omfattat ca 10 månader, från och med 120322 130128. ÅRSMÖTET 2012 Årsmötet hölls torsdagen den 22 mars kl. 16.00

Läs mer

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2016

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2016 STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua.2015.1.1.1-4479 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för teknikvetenskap (SCI) Period: 2151-2156 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med nätverket funktionsansvariga personaladministration och UF

Minnesanteckningar från möte med nätverket funktionsansvariga personaladministration och UF 0B Minnesanteckningar från möte med nätverket funktionsansvariga personaladministration och UF Sammanträdesdatum: 2009 09 25 Närvarande skolorna: Marie Korostenski (ABE) Gun Hjertsson (ICT) Monica Lindh

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS).

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). MAH / Fakulteten för teknik och samhälle 1(5) Thomas Strandberg Adm PM 20150121, Dnr TS 122015/116 Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). Beslut i olika är delegerade rektor

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Dokumentdatum Bilaga 4 2014 2014-01-08 Skapat av Utbildningskansli ITM

VERKSAMHETSPLAN Dokumentdatum Bilaga 4 2014 2014-01-08 Skapat av Utbildningskansli ITM 2014 2014-01-08 Skapat av Utbildningskansli ITM Verksamhetsplan 2014 För Utbildningskansli ITM vid skolan för Industriell teknik och management, ITM. 2014 2014-01-08 Skapat av Utbildningskansli ITM 1

Läs mer

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Samlad expertis för bästa finansieringsutfall Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Disposition Forskningsfinansiering Lunds universitet Vad gör Forskningsservice? Strategiska forskningsområden

Läs mer

Villkor för prefektskapet vid Umeå universitet beslut om universitetsgemensamma regler

Villkor för prefektskapet vid Umeå universitet beslut om universitetsgemensamma regler Sid 1 (5) Villkor för prefektskapet vid Umeå universitet beslut om universitetsgemensamma regler 1. Bakgrund Universitetsstyrelsen fattade den 11 juni 2009 ett inriktningsbeslut avseende Akademiskt och

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

Projektplan för delprojekt D - Harmonisering av administrativa rutiner

Projektplan för delprojekt D - Harmonisering av administrativa rutiner Universitetsdirektören Projektplan för delprojekt D - Harmonisering av administrativa rutiner Projektledare: Martin Melkersson Uppdragsgivare: Rektor Datum: 2013-01-24 1. Bakgrund och motiv Utredningarna

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning

Läs mer

Handlingsplaner för arbetsmiljö, miljö och lika villkor

Handlingsplaner för arbetsmiljö, miljö och lika villkor Handlingsplan för Arbetsmiljö Institution/motsvarande: IMH Behandlad i LSG den: -02-28 Fastslagen i institutionsstyrelsen/ motsvarande den: -03-07 Beskrivning av vision: Nulägesbeskrivning: Utvecklingsområde

Läs mer

APT 19 april Institutionen för kliniska vetenskaper

APT 19 april Institutionen för kliniska vetenskaper Innehåll APT 19 april Institutionen för kliniska vetenskaper Utvecklingen av kliniskt användbara implantat - Professor emeritus Tomas Albrektsson, avdelningen för biomaterial Nya arbetssätt PA (personaladministration)

Läs mer

1. Dagordning godkändes. Föregående minnesanteckningar godkändes och lades till handlingarna.

1. Dagordning godkändes. Föregående minnesanteckningar godkändes och lades till handlingarna. Minnesanteckningar från möte med ledningsgruppen den 16 november 2010 Närvarande: Christofer Leygraf (ordförande), Marie Larson, Maria Andersz, Ulla Schött, Sara Naumann, Monica Ek, István Furó, Mikael

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Granskning av Institutionen för historiska studier

Granskning av Institutionen för historiska studier Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Björn Utberg 2011-03-23 Dnr B5 284/11 Granskning av Institutionen för historiska studier Bakgrund UNIVERSITY OF GOTHENBURG Internal Audit Bakgrund Besöksadress Vasagatan

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Reviderad 2014-01-27 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14. 1. Ämnesbeskrivning Datavetenskap är ett brett ämne som omfattar de teoretiska

Läs mer

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Plan för introduktion av nya chefer Personalavdelningen/HB-YT Reviderad senast 2016-11-01 Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Nedan föreslås en plan för introduktionsmöten som ska

Läs mer

Verksamhetsplan. För ekonomistaben vid skolan för industriell teknik och management, ITM, 2014

Verksamhetsplan. För ekonomistaben vid skolan för industriell teknik och management, ITM, 2014 Skapat av Ekonomistaben ITM Verksamhetsplan För ekonomistaben vid skolan för industriell teknik management, ITM, 2014 Skapat av Ekonomistaben ITM 1 Organisation Ekonomi: Redovisnings: Jeanette Jakobsson

Läs mer

HISTORISKT. me LINKÖPINGS. Klassificeringsstruktur vid Linköpings universitet version 1.1 UNIVERSITET. Gäller från

HISTORISKT. me LINKÖPINGS. Klassificeringsstruktur vid Linköpings universitet version 1.1 UNIVERSITET. Gäller från me LINKÖPINGS UNIVERSITET LIU-2017-01676 1(7) vid Linköpings universitet version 1.1 Gäller från 2017-05-01 L1U-2017-0167 2(7) 1 Styra och leda verksamheten 1.1 Planera och styra verksamheten I denna process

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD STYRDOKUMENT Dnr V 2014/62 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Sida 1(5) RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Bakgrund Marks kommuns riktlinjer för internationellt arbete och samarbete inom EU är grunden för kommunens internationella

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

Ny organisation för UF

Ny organisation för UF Ny organisation för UF 21 november 2012 Per Bengtsson Administrativ direktör Vid dagens möte presenteras. en organisationsskiss men det ges inte några besked om personers framtida placering eller arbetsuppgifter

Läs mer

Årsredovisningsenkäten 2007

Årsredovisningsenkäten 2007 Årsredovisningsenkäten 2007 Skolnamn: Skolan för bioteknologi Skolchef: Stefan Ståhl Inskickad den: 2007-12-19 Godkännande Uppgifterna i Årsredovisningsenkäten 2007 godkännes:.............................

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-07 DNR: 2007-000183 Antagen av KS den 15 maj 2007 133 Gäller tillsvidare Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Inledning...

Läs mer

Om projektplanen Projektplanen är ett levande dokument som kommer att uppdateras allt eftersom projektet fortlöper.

Om projektplanen Projektplanen är ett levande dokument som kommer att uppdateras allt eftersom projektet fortlöper. Projektplan Kommunikationsstrategi för Göteborgs universitet Maria Eriksson 2013-05-02 Projektplan för projektet Kommunikationsstrategi för Göteborgs universitet 1. Basfakta Projektnamn Kommunikationsstrategi

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Verksamhetsplan för Planerings- och utredningsavdelningen (PLU) 2013-2014.

Verksamhetsplan för Planerings- och utredningsavdelningen (PLU) 2013-2014. 2013-05-13 Verksamhetsplan för Planerings- och utredningsavdelningen (PLU) 2013-2014. Avdelningen stödjer KTH:s ledning med uppföljning, analys, styrning, planering, kvalitetssamordning och utredning inom

Läs mer

Detaljering av vald lösning

Detaljering av vald lösning Detaljering av vald lösning Projektnamn: Säker roll- och behörighetsidentifikation Fastställt av: Lars Eriksson Dokumentansvarig Bo-Gunnar Johansson Dokumentidentitet Detaljering/pilot Version 1.3 Datum

Läs mer

2015/2016. Saco-S lokalförening vid KTH

2015/2016. Saco-S lokalförening vid KTH 2015/2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Saco-S lokalförening vid KTH Verksamhetsåret 2015/16 har omfattat 12 månader, från och med 150209 160222. ÅRSMÖTET 2015 Årsmötet hölls måndagen den 9 februari kl. 17.15

Läs mer

Projektplan - Uppdragsutbildning

Projektplan - Uppdragsutbildning Projektplan - Uppdragsutbildning Upprättad av: Version: 11 Eva Rosén, Samverkansavdelning Reviderad MNS Dokumentansvarig: Datum (2012-09-24) 2012-11-14 Reviderad av MNS 2012-11-13 Projektplan - Uppdragsutbildning

Läs mer

Rapport från intern miljörevision

Rapport från intern miljörevision Skolan för industriell teknik och management (ITM) 2015-11-25 Rapport från intern miljörevision Skolan för industriell teknik och management (ITM) 1 Information om revisionsbesöket 1.1 Datum och tid 2015-11-20

Läs mer

HANDLEDARKOLLEGIET. Processen - antagning av doktorander till disputation

HANDLEDARKOLLEGIET. Processen - antagning av doktorander till disputation HANDLEDARKOLLEGIET Processen - antagning av doktorander till disputation Forskarutbildning på OD 47 doktorander (27 män, 20 kvinnor) 6 licentiander (1 man, 5 kvinnor) 13 med grundutbildning utanför Sverige

Läs mer

Introduktionsprogram för nya chefer

Introduktionsprogram för nya chefer Introduktionsprogram för nya chefer Innehållsförteckning Till dig som introducerar ny chef 3 Planering inför introduktion 4 Introduktionsprogram första dagen 5 Introduktionsprogram första veckorna 6 Introduktionsprogram

Läs mer

Roller och ansvar för miljöledningsarbetet

Roller och ansvar för miljöledningsarbetet Naturvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet MILJÖHANDBOKEN Kapitel 4.4 Organisation Upprättat av Miljösamordnaren Fastställt av dekan 2012 12 04 Senast reviderat av Miljösamordnaren 2015 04 01

Läs mer

Aktuell bemanningsplan

Aktuell bemanningsplan Institutionen för Historiska studier Aktuell bemanningsplan gällande från 2015-01- 01 Bakgrund I samband med att Göteborgs universitet omorganiseras träder en ny arbets- och delegationsordning i kraft

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET GUDOK- Projektet 2011-04-29 Processer Ge stöd till student och doktorand (inkl. presumtiva) Utbildning Forskning Syntax Processnivåer Aktörer Enskild process Samverkan Syntax enskild

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson

Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk utveckling. Hur ska vi arbeta utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet? Samtal med Eva Åkesson Min bakgrund Professor kemisk fysik (femtokemi, dissociationsreaktioner,

Läs mer

Skolan för Teknikvetenskap Fakultetsmedelsfördelning 2015

Skolan för Teknikvetenskap Fakultetsmedelsfördelning 2015 Skolan för Teknikvetenskap Fakultetsmedelsfördelning 2015 Bas Fo.Utb. Externa SRA Verksam. Verksam. Verksam. Kompl Verksam. Platt Centra Delsumma Totalt Delar Kommentar Tilldelning Pott medel skolans nya

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Basfinansiering av KTH:s fakultet

Basfinansiering av KTH:s fakultet Skapat av Gustav Amberg Basfinansiering av KTH:s fakultet Rektor beslutade den 25 oktober 2013 att uppdra åt vicerektor Gustav Amberg att genomföra en utredning angående ekonomiska förutsättningar vid

Läs mer

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Plan för introduktion av nya chefer Personalavdelningen/YT 2013-10-21 reviderad senast 2015-03-12 Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Nedan föreslås en plan för introduktionsmöten

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Guide för att hämta diarienummer, arkivera och överföra handlingar till W3D3

Guide för att hämta diarienummer, arkivera och överföra handlingar till W3D3 Guide för att hämta diarienummer, arkivera och överföra handlingar till W3D3 Upprättat av personalavdelningen, KTH, maj 2015 Innehåll 1. Koppla rekryteringsärenden till W3D3... 2 1.1 Rekryteringssystemet

Läs mer

Reglemente för Förtroenderådet i Ryd

Reglemente för Förtroenderådet i Ryd Styrelsen 2010-11-03 Sida 1 (5) Reglemente för Förtroenderådet i Ryd Detta reglemente är ett komplement till FR Ryds stadgar. Dess syfte är i första hand att vara till hjälp för styrelsen i dess löpande

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET GUDOK- Projektet 2011-04-29 Processer Forskarutbildning Utbildning Forskning Syntax Processnivåer Aktörer Enskild process Syntax enskild process Input 1 Styrande information Resultat

Läs mer

Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2007.

Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2007. Styrelse och rektor 1(6) Verksamhetsrapport för 2007. Revisionsplanen för 2007, dnr LiU 1298/06-25, beskriver internrevisionens (IR:s) planerade aktiviteterna för verksamhetsåret. Nedan redovisas genomförda

Läs mer

Internationell kommitté 2015 02 11 för omvårdnadsutbildning

Internationell kommitté 2015 02 11 för omvårdnadsutbildning LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL Medicinska fakulteten Sammanträdesdag Internationell kommitté 2015 02 11 för omvårdnadsutbildning Närvarande Boel Hovde Karin Björkman Björkelund Anneli Sundberg Anne Lundwall

Läs mer

Chalmers verksamhetsstyrning;

Chalmers verksamhetsstyrning; Chalmers verksamhetsstyrning; att arbeta för gemensamma mål och arbetssätt Helene Bergsten, Katarina Ekman, Anna Winckler Chalmers tekniska högskola, Göteborg 18 augusti 2015 Lite fakta om Chalmers Teknik-naturvetenskap

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 HUMANISTISKA FAKULTETEN DATUM: 2014-01- 15 AVSÄNDARE: Dekanus Margareta Hallberg KONTAKTPERSON: Kanslichef Anna Nordling FORSKNING SOM PÅVERKAR nu bättre samordning

Läs mer

Delegation av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter inom arbetsmiljö, (miljö och säkerhet), personal och ekonomi från prefekt till forskargruppschef

Delegation av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter inom arbetsmiljö, (miljö och säkerhet), personal och ekonomi från prefekt till forskargruppschef Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö Delegation av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter inom arbetsmiljö, (miljö och säkerhet), personal och ekonomi från prefekt till forskargruppschef Delegationen

Läs mer

Processen i ett EU-projekt

Processen i ett EU-projekt Processen i ett EU-projekt Joel Hedlund, European Minds Upphandlat konsultstöd för Region Västerbotten 1 Upplägg Från ax till limpa Förberedelser Projektbudgetering Medfinansiering Vid ett nybeviljat projekt

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2151-2158 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema nybörjare April Indikatorrapport Sept Maj Halvår tema jämställdhet

Läs mer

VS Verksamhetsstöds utvecklingsdagar på Sandvik 8-9 oktober 2007 (Lunch till lunch)

VS Verksamhetsstöds utvecklingsdagar på Sandvik 8-9 oktober 2007 (Lunch till lunch) 2007-10-09 VS Verksamhetsstöds utvecklingsdagar på Sandvik 8-9 oktober 2007 (Lunch till lunch) Deltagare: Gunilla E Magnusson, Nicklas Adamsson, Sören Wiman, Lennart Svensson, Anna Martin-Magnusson, Christel

Läs mer

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1 KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Bilaga 1 (5) 2015-03-23 dnr V 2015/322 Juridik och dokumenthantering Sektionschef Annette Nilsson Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1 1 Styra verksamhet 1.1 Hantera

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 HANDLINGSPLAN 2016 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Gemensamma förvaltningen DATUM: 2015-10-30 BESLUTAD AV: Universitetsdirektören KONTAKTPERSON: Johan Johansson GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN Mål 1 för 2016 2018

Läs mer

I KTHs grafiska profil finner du skrivregler som anger när man bör undvika att använda förkortningar.

I KTHs grafiska profil finner du skrivregler som anger när man bör undvika att använda förkortningar. 1 Förkortningslexikon I KTHs grafiska profil finner du skrivregler som anger när man bör undvika att använda förkortningar. Undvik förkortningar av skolnamnen som KTH, ABE och så vidare i extern kommunikation.

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén. Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016

Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén. Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 Agenda för 20 februari 2013 09.30-10.00 Inledning (dekaner) 10.00-10.20

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer