Handlingsplan. För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan. För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, 2014. Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN Skapat av Deans office ITM Handlingsplan För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab 2. Verksamhetsplan, kommunikationsstab 3. Verksamhetsplan, personalstab 4. Verksamhetsplan, utbildningskansli

2

3 HANDLINGSPLAN Skapat av Deans office ITM Handlingsplan framtagen med utgångspunkt ur den Administrativa utvecklingsplanen för Handlingsplan för den Administrativa ledningsgruppen vid Skolan för industriell teknik och management, ITM 1 Organisation Administrativ chef Personalansvarig Ekonomiansvarig Redovisningsansvarig Kommunikations- och inköpsansvarig Administrativt utbildningsansvarig Christina Carlsson Anna Thöresson Berg Linda Månsson Karin Carlsson Henrik Sahlström Andreas Alm Arvidsson Gunilla Hugosson, MMK Anneli Ylitalo-Qvarfordt, EGI Claudia Hakanen, t.f Sarah Golibari, IIP Eva Sundén Werner, MSE Caroline Ahlstedt, INDEK Jessica Matz Hammarlund, TMT 1 (8)

4 2 Verksamhet Den administrativa ledningens vision är Den administrativa organisationen och dess personal ska vara en professionellt fungerande administrativ enhet och upplevas som en självklar kompetens och en värdefull part mot samtliga intressenter inom de olika funktionerna; a Ekonomi Personal Kommunikation Utbildning Dokumentet beskriver kortfattat ovanstående områdens arbete. Mer detaljerad information om fokusområden finns som bilaga. (Bilaga 1 Ekonomi, Bilaga 2 Personal, Bilaga 3 Kommunikation, Bilaga 4 Utbildning). Funktionen administrativt verksamhetsansvariga deltar i de andra funktionernas arbetsområden. 2.1 Ekonomi Under året kommer ekonomistaben b.la. att arbeta med: Effektivisering av ekonomistabens arbete. Ökad samverkan genom kommunikation ut mot samtliga intressenter. Motiverade, kompetenta och engagerade medarbetare. Effektiv samverkan med ITMs ledning. 2.2 Personal Under året kommer ekonomistaben b.la. att arbeta med: Ledarskap Forskarutbildning Systematiskt arbetsmiljöarbete och miljösamordning (med kommunikationsstaben) Rekrytering Tillhörande processer 2.3 Kommunikation Under året kommer kommunikationsstaben bland annat arbeta med: Samordning av arkiveringen på skolan. Arbeta med en förnyelse av skolans webbplats i samarbete med UF och andra skolor. Arbeta med interninformation via ITM intranät. Ta fram årsrapport för Miljöcertifiera skolan. Skapa rutiner för inköp på skolan. 2.4 Utbildning Utbildningskansliets arbete kommer fokusera på b.la. följande: Utveckla Akademisk introduktion för alla nyantagna studenter (från ITMs utvecklingsplan) 2 (8)

5 Kontakta studenter inför 2015-gränsen Likrikta informationen till studenter via KTH Social Öka antalet examina genom analys av stoppkurser och agera Förbättra kursplaner Förtydliga arbetet med Dubbel- och dualdiplomstudenter Inkludera lärarutbyte i utbytesavtalen 2.5 Administrativa ledningsgruppen Den strategiska fokuseringen under verksamhetsåret inriktas mot: Effektivisering av administrationen Hållbar administration Kompetenta och motiverade medarbetare Effektiv samverkan med ITM ledning 3 Mål och aktiviteter för verksamheten Följande fyra områden är prioriterade under : 1. Forskarutbildning 2. Ekonomistyrning 3. Grundutbildning 4. Ledarskap, medarbetarskap 3 (8)

6 3.1 Forskarutbildning Mål för verksamhetsåret - forskarutbildning Mål Hur mäta att vi uppnått målet När uppnått mål Utöka det administrativa stödet kopplat till skolans doktorsprogram, forskarutbildning Egen kontroll. Följa upp aktivitet Aktiviteter - forskarutbildning Aktivitet Beskrivning Tidsperiod Resurs Kompetens och ansvarig Kartlägga gränsdragning mellan intressenter Kartlägga gränsdragning, ansvar och roller mellan FA, Deans office och AVA VT Anna, Andreas, Christina Eva Kompetensutveckling gällande administration kopplat till forskarutbildningen Kurs/Workshop. Ta fram gemensamt utbildningsmaterial VT Anna, Andreas, Christina Eva Starta nätverk kopplat till forskarutbildningen VT Adm LG Anna Ta fram processer och rutiner för uppdatering av utbildningsplaner, aktivitetsgrad samt finansieringsplan Ta fram processer för uppdatering av utbildningsplan, aktivitetgrad och finansieringsplan VT Adm LG, Anneli, Gunilla Eva Fastställa samtliga forskarutbildningsprocesser Ordna informationsmöten en gång per termin Fastställa processerna i ITM:s ledningsgrupp VT Anna Anna VT Christina, Eva FA 4 (8)

7 3.2 Ekonomistyrning Mål för verksamhetsåret - ekonomistyrning Mål Hur mäta att vi uppnått målet När uppnått mål Ta fram processer för ekonomistyrning Fastslagna i ITMs ledningsgrupp Aktiviteter för verksamhetsåret ekonomistyrning Aktivitet Beskrivning Tidsperiod Resurs Kompetens och ansvarig Förutsättningar, bemanningsplaner Ta fram förutsättningar för nästkommande år och fastställa dem september Karin, Christina Christina Gemensam bemanningsplan skall tas fram september Anna, Jessica, Anneli Gunilla Gemensam SHUFpolicy för ITM skall tas fram och fastställas september Ava Jessica Se över gemensamma rutiner och policy för full kostnadstäckning September Ava Sarah 5 (8)

8 3.3 ITM-rapporter/uppföljning Aktiviterer för ITM-rapporter/uppföljning Aktivitet Beskrivning Tidsperiod Resurs Kompetens och ansvarig Ta fram en portfölj med VIS-rapporter och fastställa dem i skolans ledningsgrupp Ta fram gemensam mall för kommentarer och analys kopplat till tertial 1,2,3 Samtliga verksamheter VT Karin, Christina, Jan Jan VT Adm LG Jessica Workshop kopplat till budget på kursnivå Sept Ava Caroline 6 (8)

9 3.4 Utbildning Mål för utbildning Mål Hur mäta att vi uppnått målet När uppnått mål Utöka det administrativa stödet kopplat till grundutbildning samt kommunikation Egen kontroll Aktiviteter för utbildning Aktivitet Beskrivning Tidsperiod Resurs Kompetens och ansvarig Utbildningsprocesser Utöka stödet för skolans administration kopplat till Masterprogram Kommunikation utbildning Ta fram processer för utbildningsfrågor kopplat till gränsdragning, ansvar och roller GA, PA, AVA, Studierektor. Fastställa processerna i ITMs ledningsgrupp. Skapa hållbarhet kring administrationen av Masterprogram genom att samordna arbetet kring expedition Nord. Skapa nätverk för dessa frågor kopplat till uppdrag. Analysera förväntningar från våra teknologer kring kommunikation, tillgänglighet, öppettider. Andreas, Caroline Andreas, Caroline Ava Andreas Jessica, Henrik Andreas 7 (8)

10 3.5 Ledarskap, medarbetarskap Mål för ledarskap, medarbetarskap Mål Hur mäta att vi uppnått målet När uppnått mål Kompetensutveckla de administrativa ledarna Medarbetarundersökning Aktiviteter för ledarskap, medarbetarskap Aktivitet Beskrivning Tidsperiod Resurs Kompetens och ansvarig Ledarskapsutbildning Anordna ledarskapsutbildning Christina, Anneli Anna Utveckla chef, grupp, individ Anordna föresläsning kopplat till ledarskap/konstruktiv kommunikation/arbetsmiljö Diskutera och ta fram värdegrunder Anordna föresläsning/workshop kring arbetsmiljö Anna Anna Adm lg Anna, Christina Anna Anna ITM den 31 januari Administrativa ledningsgruppen 8 (8)

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Polishögskolans verksamhetsplan

Polishögskolans verksamhetsplan Polishögskolans verksamhetsplan 2012 www.polishogskolan.se 2 Verksamhetsplanen har tagits fram av: Jan Carlsson, chef för enheten för planering och verksamhetsutveckling (sammankallande) Lennart Karlsson,

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Verksamhetsplan för avdelningen för externa relationer år 2013-2015

Verksamhetsplan för avdelningen för externa relationer år 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 (11) Avdelningen för externa relationer Annie Andréasson 2013-01-14 Jonas Rimbäck Förvaltningschef Verksamhetsplan för avdelningen för externa relationer år 2013-2015

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Personalenhetens. verksamhetsplan 2013-2015

Personalenhetens. verksamhetsplan 2013-2015 Personalenhetens verksamhetsplan 2013-2015 Kortversion Yvonne Andersson, Personalchef Umeå universitet som arbetsgivare Umeå universitet kommer de närmaste åren att möta en ökad konkurrens om personal

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 050-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Polishögskolans verksamhetsplan. www.polishogskolan.se

Polishögskolans verksamhetsplan. www.polishogskolan.se Polishögskolans verksamhetsplan www.polishogskolan.se 2010 Verksamhetsplanen har tagits fram av: Jan Carlsson, chef för enheten för planering och verksamhetsutveckling (sammankallande) Monica Landergård,

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014

Kvalitetsrapport 2013/2014 Kvalitetsrapport 2013/2014 Ekdungens förskola Susanne Ahlberg 1 Beskrivning av verksamheten Förskolan Ekdungen ligger i natursköna Kågeröd med skogen runt knuten. Förskolan består av åtta avdelningar,

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2014-2016 & VERKSAMHETSPLAN 2014

HANDLINGSPLAN 2014-2016 & VERKSAMHETSPLAN 2014 HANDLINGSPLAN 2014-2016 & VERKSAMHETSPLAN 2014 INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK DATUM: 2013-12- 12 AVSÄNDARE: Mona Arfs, prefekt Marianne Lundgren, pro- prefekt, viceprefekt för utbildning

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsplan 2015-2018. Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19

OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsplan 2015-2018. Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Verksamhetsplan 2015-2018 Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19 1 Inledning Verksamhetsplanen är ett stöd för styrning och ledning av Omsorgsförvaltningens ansvarsområden men också

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan

Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan Personalenheten Augusti 2014 2014-08-26 Innehåll Inledning 3 Strategisk kompetensförsörjningsplan för Umeå universitet 2015-2020

Läs mer

Projektplan Genomförande Gnesta Företagsutveckling

Projektplan Genomförande Gnesta Företagsutveckling 1 Projektplan Genomförande Gnesta Företagsutveckling 1. Bakgrund och sammanfattning 1.1 Projektsammanfattning Gnesta kommun beviljades i december 2011 knappt 9 MSEK från Europeiska socialfondens programområde1.

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer att granska kommunens chefs-

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Göteborgsskolor ITiden

Göteborgsskolor ITiden Göteborgsskolor ITiden IKT-strategi Göteborgs Stad En skola som ger alla barn möjlighet att forma och verka i morgondagens samhälle Målbild för skola och förskola Göteborg, Sektorscheferna februari 2012

Läs mer

Innehållsförteckning. Nulägesbeskrivning... 3 Aktiviteter kopplade till de strategiska målen... 5. Verksamhetsplan för kommunstyrelsen

Innehållsförteckning. Nulägesbeskrivning... 3 Aktiviteter kopplade till de strategiska målen... 5. Verksamhetsplan för kommunstyrelsen VERKSAMHETSPLAN KOMMUNSTYRELSEN ÅR 2013 Innehållsförteckning Nulägesbeskrivning... 3 Aktiviteter kopplade till de strategiska målen... 5 Målområde Leva och växa i Mora... 5 Målområde Hållbara Mora... 5

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer