Åsa Gustafson, UF/PLE Helena Hedman, CSC Gunnar Ivmark, ordf, UF/FAK Margareta Karlsson, ICT Inger Larsson, EES. Genomgicks.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åsa Gustafson, UF/PLE Helena Hedman, CSC Gunnar Ivmark, ordf, UF/FAK Margareta Karlsson, ICT Inger Larsson, EES. Genomgicks."

Transkript

1 1 Minnesanteckningar Sammanträdesdatum Minnesanteckningar från Nätverk funktionsanasvariga utbildningsadministration. Närvarande Yvonne Bång Wahlbäck, UF/Stud.servis Margareta Bäckström, ABE Eva Engström, ITM Hasse Ernerfeldt, ABE (första del) Helene Gester, SCI Åsa Gustafson, UF/PLE Helena Hedman, CSC Gunnar Ivmark, ordf, UF/FAK Margareta Karlsson, ICT Inger Larsson, EES Marie Larsson, BIO & CHE Elisiv Lundberg, STH Berit Netterlind, LIB Lars-Bertil Ohlsson, sekr., UF/FAK Övriga närvarande Karin Knutsson, UF/IK Ärende Ärende Minnesanteckningar från mötet Noteras Genomgicks. GA och framtiden Gunnar Ivmark informerar om att GA diskuterat sin framtida roll vid sin resa till Köpenhamn tidigare i höstas. Diskussionen har skett utifrån rektorsbytet vid KTH och ev. organisatoriska konsekvenser av detta samt Resursberedningens betänkande om den framtida resurstilldelningen till universitet och högskolor. Gru-utfall samt KTHs indikatorer Gru-utfall Gunnar Ivmark går kort igenom det utsända dokumentet Mätvärden producentskola. Det visar på en kraftig nergång av antalet HST och HPR under de två senaste åren. Monetärt innebär det runt 40 Mkr mindre anslag till skolorna och runt 15 Mkr mindre till universitetsförvaltningens centrala åtaganden. Gunnar Ivmark har från centralt KTH-håll hört att skolorna hänvisar till brister i registreringen av studenter och prestationer. KTHs ledning tror dock inte att de kraftiga minskningarna skall kunna återtas under resten av höstterminen 2007.

2 2 Helena Hedman undrar om införandet av det nya systemet med två tentamina/år kunnat inverka. Gunnar Ivmark tror inte detta. Det borde i så fall ha lett till en tillfällig dipp för att sedan åter gå upp. KTHs indikatorer Den utsända promemorian Läget på KTH indikatorrapport 2007 visar på en låg genomströmning av programstudenter (indikator 6). Den är bara drygt 30 % för EES- och CHE-skolan och under 50 % för flera andra skolor. Det sjunkande Gru-utfallet och den dåliga genomströmningen tillsammans vållar stort bekymmer för KTHs ledning. Dock har vissa skolor bra halvårsbokslut trots droppet på gru-sidan. Andra visar dock stora underskott. Vid tilldelningen 2008 kommer därför 3 % av de fasta medlen till grund- och forskarutbildningen att innehållas tills i förväg bestämda prestationer uppnåtts. Vad egentligen indikator 6, genomströmning av programstudenter, står för diskuteras. Beslutas uppdra åt Gunnar Ivmark att kolla exakt hur indikator 6 är mätt. Lars-Bertil Ohlsson distribuerar svaret till ledamöterna. Inför årsredovisningsarbetet i Ladok Åsa Gustafson går igenom vad som gäller inför årsredovisningsarbetet. Genomgången sker utifrån de bilder som återfinns med följande länk: THS och kåravgiften Elisiv Lundberg informerar om att inbetalningskorten till kåravgiften kommit sent. Detsamma gäller erhållandet av kårkortet, som ännu inte nått alla studerande. Förhållandet vållar oro bland de studerande och leder till många diskussioner med de anställda. Elisiv Lundberg undrar vem det är som har kontakt med THS för att påpeka missförhållandet. Yvonne Bång Wahlbäck berättar att även THS är irriterade på rådande situation. Elisiv Lundberg pekar även på vårterminsantagningen och de problem den kommer att leda till om nuvarande läge fortsatt råder.

3 3 KTHs roll i samband med kåravgiften diskuteras. Beslutas uppdra åt Åsa Gustafson att kolla vad förordningen säger och åt Lars-Bertil Ohlsson att därefter via mail kontakta Anders Lundgren och Yvonne Bång Wahlbäck i frågan. Fråga om examenskrav för friståendekursstuderande Elisiv Lundberg frågar hur fristående kurser motsvarande 120 högskolepoäng kan kombineras till en examen. Frågan har ställts av en studerande som sökt svar på flera olika håll utan att få detta. Frågan diskuteras. Margareta Karlsson anger att hon och GA brukar gå igenom vad vederbörande gjort. Hasse Ernerfeldt hänvisar till att ett examensarbete måste ingå och en kurs för detta inrättas. Åsa Gustafson framhåller att det inte är självklart att vi skall inrätta examensarbetskurser för annat än våra program. Kanske får man i stället vända sig till en annan högskola. Sammanfattningsvis gäller att man bör vända sig till den GA där utbildningens huvudområde ligger för en bedömning. Beslutas att Lars-Bertil Ohlsson mailar till Björn Marklund för att efterhöra om frågan bör aktualiseras på kommande GA-möte. Information om seminarium kring betygssättning av examensarbete Eva Engström har bett Lars-Bertil Ohlsson om att informera om ett seminarium kring betygssättning av examensarbete fredagen den 30/11 kl i Salongen på KTHB. Anmälan senast tisdagen den 27/11 per e- post till Margareta Bergman. Vid seminariet behandlas även val av betygssystem och plagiatgranskning. Cluck-möten Vid föregående möte med funktionsansvariga utbildningsadministration gav Yvonne Bång Wahlbäck i uppdrag att arrangera Cluck-möten. Hon rapporterar nu att Barbro Malmström fått i uppdrag av henne att kolla vilka frågor man önskar ta upp på dessa möten. Yvonne Bång Wahlbäck går igenom inkomna svar. Hon tar även upp mötesfrekvensen och föreslår två möten under vårterminen och ett under höstterminen. Hon föreslår ett första möte i början av februari 2008.

4 4 Förslagen diskuteras. Barbro Malmström för även fram tanken på ett internat för deltagarna. Detta diskuteras. Konstateras att internat med Cluck-mötesdeltagarna inte är en primär fråga. Masterhantering Inför dagens möte har Gunnar Ivmark sänt ut dokument kring Tammsviksgruppens masterutredning, material kring datasystemet NyA och protokoll från GA:s diskussion av frågan. Gunnar Ivmark går igenom materialet och refererar ett mail från Ramon Wyss inför GA-mötet 12/ Mycket har hänt kring hanteringen av masterstuderande. Karin Knutsson hänvisar till ett utsänt excellark som visar på komplexiteten i frågan. Hon anser det viktigt att tydliggöra vad som är skolornas ansvar. Hon vet inte om den föreslagna handläggningsordningen är förankrad på skolorna eller inte. Viktigt är dock att beslut om masterprogram tas långt innan programmet startar så att information hinner sändas ut till presumtiva studenter. Karin Knutsson tror det blir massor av ansökningar Inger Larsson framhåller att vi måste besluta vem som gör vad för att sedan kunna hitta en organisation. Det är viktigt att ett beslut kring detta kommer mycket snart. Yvonne Bång Wahlbäck påpekar att det i Tammsviksgruppens rapport står exakt vem som skall göra vad. Gunnar Ivmark föreslår att det bildas en arbetsgrupp med personer från FAK, ESS, utbildningskanslierna och funktionsnätverket för att gå igenom materialet och med utgångspunkt i detta ett beslutsförslag. Beslutas inrätta en arbetsgrupp bestående av Gunnar Ivmark (sammankallande), Åsa Gustafson, Margareta Karlsson och Yvonne Bång Wahlbäck för att skyndsamt ta fram ett förslag till beslut. Erasmusstipendier till masterstudenter Beslutas ta upp frågan vid nästa möte med nätverket.

5 5 Tack Inger Larsson tackar för allt gott samarbete nu när hon står i begrepp att gå i pension. Vid pennan Lars-Bertil Ohlsson

Lärosätenas klagomålsrutiner

Lärosätenas klagomålsrutiner , www.uk-ambetet.se Rapport 2014:1 Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Rapport 2014:1 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Författarens namn:

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Tekniska högskolans studentkår Doktorandsektionen

Tekniska högskolans studentkår Doktorandsektionen Tekniska högskolans studentkår Doktorandsektionen Protokoll Styrelsemöte 2003-09-23, 7:30, kårhuset Närvarande: Hanna Bergman, Anders Blomqvist, Maja Fjaestad, Per Haraldson, Åsa Lindström, Sofia Lundberg,

Läs mer

! " # " $! " # " % % & ' (& " ) ' * %% ) ' 3

!  #  $!  #  % % & ' (&  ) ' * %% ) ' 3 2 ! "#" $! "#"%% &' (&")' * %% ) ' 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare.

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare. 2015-02-02 Kongress vartannat år? Bakgrund Vid kongress 2014-05-17 2014-05-18 behandlades två motioner gällande kongress vartannat år, en från Västra distriktet samt en från Skånes distrikt tillsammans

Läs mer

Det noterades att Karin Johnsson och Josefin Mogard hade anmält förhinder.

Det noterades att Karin Johnsson och Josefin Mogard hade anmält förhinder. Datum: Torsdagen den 6 maj 2010 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Anna Höög Matti A. Eladhari Rasmus Jakobsson John Ouda Max Grönholdt Klein

Läs mer

Slutrapport AAE: Utbildningsprocessen 2014-08-18

Slutrapport AAE: Utbildningsprocessen 2014-08-18 Delprojekt 1: Utbildningsprocessen Bedömargrupp: Roger Pettersson (ordf.), SLU, Avdelningschef Student- och utbildningsservice Karin Apelgren, Uppsala universitet, Avdelningschef Studentavdelning Malin

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgruppen för Leaders ordförande och verksamhetsledare den 12 maj 2011

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgruppen för Leaders ordförande och verksamhetsledare den 12 maj 2011 Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgruppen för Leaders ordförande och verksamhetsledare den 12 maj 2011 Närvarande: Annika Andersson, Leader Sjuhärad Jenny Björk, Leader Spira Fyrkanten Maria

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 4/2013 Omfattar perioden 28 januari 7 februari --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp

Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp - Verksamhetsplan och styrgrupp Bärtan vi har många informella träffar, vi försöker samordna logistiken, samordnar träffar med andra projekt mm. Verksamhetsplanen, förändringar under tiden, något att luta

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/2014

STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-01-16 Start: 20:30 Plats: Via telefon Närvarande: Morrgan Claesson Anders Johansson Sten Nordström Jonas Svartlok Anders Svensson (utsågs till mötessekreterare) Micke

Läs mer

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 14 april 2004. Närvarande ledamöter:

Protokoll fört vid. styrelsesammanträde den 14 april 2004. Närvarande ledamöter: Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 14 april 2004 Närvarande ledamöter: Hasse Odenö, ordförande Gun Djerf Anita Kollerbaur Lars-Elve Larsson Lennart Ljung Kerstin Malmqvist Kjell Nilsson Staffan

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE 2004-01-21 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade S TÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE 2014/15:JO1 Stöd och service till vissa funktionshindrade Fråga om skyldighet att kommunicera uppgifter som i ett ärende hade inhämtats från den dagliga verksamheten

Läs mer

Fokusprocessen -instruktioner 1

Fokusprocessen -instruktioner 1 Fokusprocessen -instruktioner 1 Inför Fokusprocessen Med resultatet i hand börjar nu den viktigaste delen i processen, nämligen att förbättra ert arbetsklimat. I ett första steg ska ni diskutera resultatet

Läs mer

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1 Nyhetsbrev nr 1 Mars 2012 Hej alla verksamma kring barn och unga i Enköpings och Håbo Kommun! INNEHÅLL LEDARE...1 intervju: tre projektledare CHARLOTTA BJÄLKEBRING...2 KRISTINA BUCHT...3 MARIE HOLMBERG...4

Läs mer

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007)

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt. Frågor

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

Protokoll Sektionsmöte Z-teknologsektionen Lp1 2010-09-29 HB3 Klockan 10.00 11.45

Protokoll Sektionsmöte Z-teknologsektionen Lp1 2010-09-29 HB3 Klockan 10.00 11.45 Protokoll Sektionsmöte Lp1 2010-09-29 HB3 Klockan 10.00 11.45 Närvarande: 77 Z-teknologer Bengt-Erik Bengtsson, Hedersmedlem Jonas Fredriksson, Inspektor Andreas Robertsson, Vice ordförande i Utbildningsenheten

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer