Koordinatsystem och lägesmått

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Koordinatsystem och lägesmått"

Transkript

1 Koordinatsstem och lägesmått Kapitel Koordinatsstem och lägesmått I kapitlet får eleverna för första gången arbeta med koordinatsstem. De får lära sig innebörden av na begrepp som -ael, -ael, koordinat och origo. Eleverna har tidigare arbetat med diagram av olika slag och därför inleds kapitlet med koordinatsstem där endast första kvadranten finns med för att sedan övergå till koordinatsstem med alla fra kvadranter. Eleverna får avläsa och skriva koordinater samt rita och sätta ut punkter i koordinatsstem. Därefter får de även lära sig om rörelse i ett koordinatsstem och punkter på en linje. Kapitlet fortsätter med proportionella samband. Arbetet inleds med att skapa förståelse för begreppet proportionalitet. Eleverna får läsa av, flla i och rita tabeller samt läsa av diagram. Slutligen får eleverna lära sig att rita ett diagram till ett proportionellt samband. Kapitlet avslutas med att eleverna lär sig att bestämma de tre olika lägesmåtten tpvärde, medianvärde och medelvärde. K Borggården sidan 98 Diagnos sidan 0 Rustkammaren sidan Tornet sidan Sammanfattning sidan 0 Utmaningen sidan Arbetsblad : Koordinatsstem (kopieringsunderlag) : Koordinathuset : Rörelse i koordinatsstem : Skriv koordinater : Proportionella samband : Proportionella samband :7 Lägesmått :8 Spindelspelet :9 Min utvärdering Läboken Läa 0 efter sidan 0 Läa efter sidan 0 Läa efter sidan Koordinats s tem och läges mått

2 Sid Mål Matteord När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna koordinatsstem koordinat punkt -ael -ael origo rät linje proportionella samband tpvärde median medelvärde > beskriva vad ett koordinatsstem är > avläsa och skriva koordinater för punkter > rita koordinatsstem och sätta ut punkter > läsa av och rita diagram med proportionella samband > lägesmåtten tpvärde, median och medelvärde På ingressbilden ser vi Arra hoppa skärmflg samt bilar i rusningstrafik. Detta leder in på övningar med koordinatsstem, proportionella samband kring pris och vikt och hur man räknar ut genomsnittsvärdet av insamlad data i en undersökning. A Titta tillsammans på hur koordinatsstemet är uppbggt. Eleverna har tidigare arbetat med diagram med olika enheter på alarna. Men i ett koordinatsstem heter den vågräta aeln alltid och den lod- räta. Se till att eleverna först letar reda på koordinaten på -aeln för fågeln och därefter koordinaten på -aeln. Prata gärna om att man säger att den punkt som fågeln står på har koordinaterna tre, fra. Visa också hur man skriver koordinaterna, (,). B På samma sätt som i uppgiften innan kommer elev- erna fram till att Arra har koordinaterna sju, nio, (7,9) i koordinatsstemet eftersom man anger värdet på -aeln först. C Gör en tabell på tavlan. En timme kostar 00 kr, två timmar kostar 000 kr och tre timmar kostar 00 kr. Förklara gärna redan här att man har ett proportionellt samband mellan pris och tid när priset ökar lika mcket för varje timme, dvs. priset är detsamma oavsett hur många timmar man flger. Man säger att priset är proportionellt mot tiden. D Reflektera över i vilka situationer i vardagslivet man kan vilja räkna ut ett genomsnitt (ett medelvärde). Eleverna har tidigare arbetat med medelvärde så de ska kunna addera antalet timmar och dividera med antalet värden för att hitta att Malvin i genomsnitt köade h i veckan. E Om eleverna kan räkna ut medelvärdet av en under- sökning bör de förstå att det här frågas efter tre olika värden som tillsammans blir 8 h. K Koordinatsstem och lägesmått Mål När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna > beskriva vad ett koordinatsstem är > avläsa och skriva koordinater för punkter > rita koordinatsstem och sätta ut punkter > läsa av och rita diagram med proportionella samband > lägesmåtten tpvärde, median och medelvärde A B C 0 9 Matteord koordinatsstem koordinat punkt -ael -ael origo 8 rät linje proportionella samband tpvärde median medelvärde 7 Malvin sitter i bilkö varje dag till jobbet. Han har räknat ut hur många timmar han suttit i kö varje vecka under två månader. Han satt i kö: h, h, h, h, h, 7 h, h, h, h. Hur länge köade han i genomsnitt per vecka? E Under följande tre veckor köade han i genomsnitt timmar. Hur länge kan han ha suttit i kö de olika veckorna? På vilken punkt befinner sig Arra? En timmes skärmflgning kostar 00 kr. Vad kostar det för timmar? D På vilken punkt i koordinatsstemet befinner sig fågeln? Ko o r din a ts ste m o ch l ä ge sm å tt 8

3 Sid Uppslaget handlar om koordinatsstem. Eleverna får avläsa och skriva koordinater samt rita och sätta ut punkter i koordinatsstem. Gemensam introduktion Här behövs: Olikfärgade tärningar Titta gemensamt på genomgångsrutan och gå igenom hur man säger/skriver koordinaterna för en punkt. Eleverna arbetar sedan i par. De ritar var sitt koordinatsstem liknande det i rutan med - och -alarna graderade till. (Koordinatsstemet på Arbetsblad : kan användas som kopieringsunderlag). Varje par får två tärningar i olika färg. Först slår man -tärningen och får t.e.. Sedan slår man -tärningen och får t.e.. Då markerar eleverna punkten i sitt koordinatsstem och skriver koordinaterna (,), kompisen kontrollerar. Sen turas man om att slå de två tärningarna, markera punkterna i koordinatsstemet och skriva koordinaterna. På sidan 00 håller vi oss i första kvadranten av koordinatsstemet där alla koordinater har positiva värden. Eleverna får para ihop, skriva koordinater, sätta ut punkter och rita koordinatsstem. I uppgift är koordinaten för punkt F noll (,0). Se till att eleverna förstår att värdet noll finns på linjen som markerar själva aeln. På nästa sida introduceras hela koordinatsstemet med alla fra kvadranter. Orientera er tillsammans till punkter i alla fra kvadranterna. Det kan vara ovant med både positiva och negativa värden på alarna. Det är viktigt att lära eleverna att det alltid är värdet på -aeln, den vågräta aeln, som anges först av koordinaterna för en punkt oavsett om det är ett positivt eller negativt tal. > > Arbetsblad : och : K Sid. 0 0 Uppslaget handlar om rörelse i ett koordinatsstem och punkter på en linje. Gemensam introduktion till sidan 0 Här behövs: Koordinatsstem med fra kvadranter Markera två punkter i koordinatsstemet och visa hur du drar en rät linje genom punkterna. Skriv koordinaterna för tre andra punkter på tavlan, varav två är punkter som finns på linjen och en är en punkt utanför linjen. Eleverna diskuterar i par eller i mindre grupper vilken punkt som inte finns på linjen och redovisar hur de resonerat. Sedan kan eleverna gruppvis rita en rät linje i ett koordinatsstem och skriva tre lappar med koordinater där en av punkterna inte finns på linjen. Grupperna löser varandras uppgifter och hittar punkten som inte finns på linjen. Först får eleverna följa vägbeskrivningar på en karta som är inritad i ett koordinatsstem. Genom att hitta och ange koordinater för punkter på kartan kan de orientera sig till olika mål. På sidan 0 har punkternas koordinater det gemensamt att de finns på samma räta linje i koordinatsstemet. Eleverna ska ange fler punkter på en rät linje eller själva rita en linje till angivna punkter. I uppgift finns det två räta linjer i koordinatsstemet och eleverna ska hitta punkten där linjerna skär varandra. Detta är första gången vi pratar om punkten (0,0) och begreppet origo. Observera Arra pratbubbla. > > Arbetsblad :, : och :8 > > Läa 0 8 Koordinats s tem och läges mått

4 Koordinatsstem Ett koordinatsstem har en -ael och en -ael. Man kan ange var en punkt finns med två koordinater. A (,) Punkten A har koordinaterna två, fra. Det skrivs (,). Här har - och -aeln även negativa tal. Första koordinaten avläser du på -aeln. Den andra avläser du på -aeln. Punkten C har koordinaterna minus tre, minus tre, (, ). (,) A Punkten B har koordinaterna ett, minus tre, (, ). B (,) Punkten B har koordinaterna tre, ett. Det skrivs (,). Punkten A har koordinaterna minus två, två, (, ). Första koordinaten avläser du på -aeln. Den andra avläser du på -aeln. (, ) C B (, ) Skriv vilka punkter och koordinater som hör ihop. Första koordinaten är på -aeln. D A E (,) (,) (,) (,) (,) C (, ) (,0) B (,) (,) (, ) (, ) C B (,) A F Vilka punkter och koordinater hör ihop? D 7 Skriv koordinaterna för punkterna G, H, I och J. Rita ett likadant koordinat- H G I vilken figur finns koordinaterna? a) Sätt ut punkterna K (,) L (,) M (,) N (,) O (,) E J F I Rita av koordinatsstemet Sätt ut punkterna G (,) H (, ) I (, ) J (,0) 7 a) (, ) b) (,) c) (, ) a) rektangeln b) kvadraten Skriv koordinaterna för en annan punkt i b) Dra streck från punkt K till L och vidare till M, N, O och K. Vilken figur blev det? c) cirkeln Koordinat s s tem och läg e s m ått Ko o rdina t s ste m o ch lä ge s måt t Rörelse i koordinatsstem Punkter på en linje Skriv koordinaterna för a) Arra motell b) Amirs hus I koordinatsstemet är en rät linje utritad. Punkterna A (,), B (0,) och C (, ) ligger på den räta linjen. c) bion Arra ska gå till en hemlig plats. På hans vägbeskrivning står det: Starta vid motellet och gå till (,). Bt väg och fortsätt till (8,). A a) Vart ska Arra gå? En annan punkt på linjen är (, ). b) Skriv koordinaterna för de platser han går förbi på vägen. B K C 8 7 Titta på koordinatsstemet i rutan. a) Vilken av punkterna (,) och (,) ligger på den räta linjen? 8 7 b) Skriv koordinaterna för en annan punkt på linjen. 7 8 Rita av koordinatsstemet i rutan. Sätt ut punkterna D (,) E (,0) och F (0, ). a) Dra en rät linje genom punkterna. b) Skriv koordinaterna för en annan punkt på linjen. Skriv koordinaterna för den punkt där linjerna skär varandra. 7 8 Arra ska gå på bio. Han börjar vid motellet. Först ska han hämta Amir. På vägen köper de milkshake och fortsätter sedan till bion. Skriv koordinaterna för varje punkt där de ska bta väg. När bion slutar är det mörkt. De ska hem till Amir men vill inte gå igenom skogen. Beskriv vägen med koordinater för varje punkt där de ska bta väg. Koordinat s s tem och läg e s m ått a) Här skär linjerna varandra. b) Den här punkten heter origo. Ko o rdina t s ste m o ch lä ge s måt t Ko o r din a ts ste m o ch l ä ge sm å tt 8

5 Sid. 0 0 Uppslaget handlar om proportionella samband. Eleverna får läsa av och flla i tabeller samt läsa av diagram. Gemensam introduktion Rita upp tabellen från genomgångsrutan på tavlan och titta tillsammans med eleverna på den. Förklara att en tabell som visar ett proportionellt samband har ett pris som ökar lika mcket för varje kilo man köper eftersom priset per kilo är detsamma oavsett hur många kilo man köper. Rita sen tabellen nedan på tavlan. Fråga eleverna om den visar ett proportionellt samband och be dem förklara och motivera sina svar. Vikt Pris kg 0 kr kg 8 kr kg kr Radera priserna i en av tabellerna och skriv priset kr vid kg. Be eleverna ange priset för kg och kg. Förklara i den tabell som visar ett proportionellt samband har alla vikter samma kilopris. För att förstå vad proportionella samband är för något och i vilka sammanhang de finns inleds arbetet med att skapa förståelse för begreppet proportionell. Med hjälp av tabeller över vikt och pris för potatis/lösgodis får eleverna se mönster där priset ökar lika mcket för varje kilogram/hektogram man köper, alltså att priset per kilo är lika oavsett hur många kilo man köper. Eleverna får läsa av och rita tabeller samt läsa av diagram på uppslaget. Uppgift 8 inbjuder till matematiska samtal. Det är inte helt lätt att förstå vilka tabeller som visar ett proportionellt samband och eleverna kan behöva hjälp att resonera sig fram. Tabell A visar ett tdligt proportionellt samband där dubbla vikten blir dubbelt så dr. Tabell B visar ett samband som ofta är vanligt i affärer, att det blir lite billigare om man köper en större mängd, det blir alltså inget proportionellt samband mellan vikt och pris. I tabell D är det enkelt att se att priset inte ökar lika mcket för varje kilogram. > > Arbetsblad : och : K Sid Eleverna får på sidan 0 själva rita ett diagram som visar ett proportionellt samband. På sidan 07 lär sig eleverna tre olika sätt att bestämma ett lägesmått. Gemensam introduktion till sidan 07 Titta tillsammans med eleverna på genomgångsrutan på sidan 07 och förklara hur man kan bestämma de tre olika lägesmåtten. Skriv fem na åldrar på tavlan,,, 7,,, 9. Bestäm tillsammans med eleverna de tre lägesmåtten för åldrarna. Förklara för eleverna att tanken med att bestämma lägesmåtten är att man ska se vilken ålder de flesta har. Diskutera med eleverna vilket av lägesmåtten som bäst visar detta. I detta fallet är det medianen eftersom medelvärdet blir lägre än talen. I uppgift ska eleverna först skriva färdigt tabellen. Med hjälp av tabellen ritar de sedan ett diagram som visar det proportionella sambandet. Diskutera i klassen varför linjen ska utgå från origo. Eleverna svarar sedan på frågorna med hjälp av diagrammet. Sidan 07 handlar om lägesmått. För att sammanfatta och jämföra undersökningar kan man använda olika lägesmått. Tidigare har eleverna lärt sig räkna ut ett medelvärde för data i en undersökning. Nu introduceras även tpvärde och median. Samtala om i vilka situationer i vardagslivet det kan vara bra att räkna ut ett tpvärde, ett medianvärde eller ett medelvärde. > > Läa 8 Koordinats s tem och läges mått

6 Proportionella samband I en affär kostar potatisen 0 kr per kilogram. Om kg kostar 0 kr så kostar kg 0 kr. Priset ökar lika mcket för varje kilo man köper. Man säger att priset ökar proportionellt med vikten. Vikt Pris kg 0 kr kg 0 kr kg 0 kr Diagrammet visar vad det kostar att hra en ckel under en viss tid. 00 Priset ökar proportionellt med antalet timmar. 00 Pris (kr) Ett samband som är proportionellt blir en rät linje i ett diagram. Linjen går genom origo Rita av och gör färdigt tabellen i rutan upp till 0 kg. Hur mcket kostar potatisen om du köper a) kg b) kg c) 0 kg Vikt med vikten. Priset är kr per hektogram. Rita av och gör färdigt tabellen upp till 0 hg. b) hg Pris hg kr Hur mcket kostar godiset om du köper a) hg a) timme b) timmar Tid (h) c) 8 timmar hg a) 00 kr b) 0 kr c) 0 kr Scott betalar 0 kr. Hur lång tid har han på sig innan han måste lämna tillbaka ckeln? c) 7 hg Maria har 80 kr. Hon vill hra en ckel timmar. Hur mcket pengar fattas? Vikt Pris Vikt Pris Vikt Pris Vikt Pris kg kr kg kr kg 8 kr kg kr kg kr kg kr kg kr kg kr kr kg 7 kr kg kr kg B Läs av diagrammet. Hur mcket kostar det att hra en ckel i Hur länge får du hra ckeln om du betalar b) Vilka av tabellerna visar ett samband som inte är proportionellt? Förklara varför. A hg a) Vilka av tabellerna visar ett proportionellt samband? Förklara varför. 8 kg Det kostar 00 kr att hra en ckel i timmar. 00 C kr D Happ är stamkund. Hon får 0 kr per timme i rabatt. Hur mcket kostar det för henne att hra en ckel i timmar? Under högsäsong höjer Isabella priserna till det dubbla. Hur mcket kostar det då att hra en ckel a) timme b) timmar c) timmar Koordinat s s tem och läg e s m ått Ko o rdina t s ste m o ch lä ge s måt t Lägesmått Arra äter bananer innan han tränar. Bananerna kostar 0 kr per kilogram. a) Rita av och gör klart den påbörjade tabellen. Vikt Pris kg 0 kr kg c) Dra en linje med linjal från origo genom alla punkter. För att sammanfatta och jämföra undersökningar kan man använda olika lägesmått. Det finns tre olika sätt att ange ett lägesmått. kg Tpvärde Pris (kr) kg b) Arra använder värdena från tabellen för att göra ett diagram. Rita av diagrammet och fll i resten av värdena. kg år år år Tpvärde: år år år Det mittersta värdet när alla värden ordnas i storleksordning. år år år Median: år år Medelvärde = = Medelvärde: år Det värde som det finns flest av. Median Summan av alla värden dividerat med antalet värden K år Bestäm tpvärdet för åldrarna 0 a) 7 år, år, år, år, 8 år, år 0 0 b) 0 år, år, år, år, år, år Resultatet av tio tärningskast blev,,,,,,,, och. Bestäm tpvärdet. 0 Vikt (kg) Skriv värdena i storleksordning och bestäm medianen. a),, 9,, b), 8, 0,, c), 7,, 9,,, Hur mcket kostar a) kg bananer b), kg bananer c), kg bananer Hur mcket väger bananerna om man betalat a) 00 kr b) 0 kr Arra köper en påse bananer. Han betalar med 00 kr och får tillbaka en tia. Hur mcket väger bananerna han köpt? Sarah vill köpa, kg bananer. Hon har bara 0 kr. Hur mcket fattas? Koordinat s s tem och läg e s m ått + = 0 Medianen är. c) 0 kr Om antalet tal är jämnt, är medianen medelvärdet av de två mittersta talen = = Skriv värdena i storleksordning och bestäm medianen. a),, 8,,, 0 b), 8, 0,,, c), 7,, 9,, David har gjort fem glostest i engelska. Han fick poäng, poäng, poäng, poäng och 9 poäng. Räkna ut medelvärdet på glostesten. Ko o rdina t s ste m o ch lä ge s måt t Ko o r din a ts ste m o ch l ä ge sm å tt 8

7 Sid På sidan 08 arbetar eleverna vidare med de olika lägesmåtten. Uppgift 9 visar om eleverna har förstått vad som menas med medelvärde. Om fra tal har medelvärdet 0 ska summan av de fra talen bli 80, vilket värde är det då som fattas utöver de redan angivna? På sidan 09 finns en Arbeta tillsammans-uppgift med ett koordinatsstem. Uppgiften är skriven som en talgåta men här handlar det om att hitta rätt punkt i koordinatsstemet till ledtrådarna som ges i deluppgifterna. Sant eller falskt kan eleverna göra enskilt, i par eller under lärarens ledning i helklass. > > Arbetsblad :7 > > Läa K Sid. 0 Facit till diagnos A (,) B (, ) C (, ) D (,) (0, ) Ett koordinatsstem med punkterna E (,) F (, ) G (,) Figuren är en triangel. (, ) a) rektangeln b) triangeln c) rektangeln () a) koordinaterna för en punkt i rektangeln () b) koordinaterna för en punkt i triangeln a) (0,) b) koordinaterna för en annan punkt på linjen (7) a) 0 kr b) 00 kr c) 70 kr (8 ) 7 a) kg b) kg c), kg (8 ) 8 a) år b) år c) 7 år ( ) Om diagnosen gått bra fortsätter eleven arbeta i Tornet (sidan ). Elever som behöver träna mer går till Rustkammaren på nästa sida. Parenteserna i facit visar vilka uppgifter i Rustkammaren som tränar respektive moment. 8 Koordinats s tem och läges mått

8 Arbeta tillsammans På se spelade matcher har Kevin gjort poäng, poäng, poäng, poäng, 8 poäng och poäng. a) Vilket är medelvärdet av hans poäng? b) Vilket är medianvärdet av poängen? B A Arra gjorde tio tärningskast och fick,,,,,,,, och. Ta reda på C D a) tpvärdet b) medianvärdet F E c) medelvärdet I familjen Duncan är mormor år. Hennes barnbarn är år, 7 år, år och år. Ta reda på a) medianåldern b) medelåldern c) Vilket lägesmått passar bäst tcker du? Varför? Ian åker buss till skolan. Restiderna under veckan var min, min, min, 9 min och min. Ta reda på restidernas a) tpvärde b) medianvärde c) medelvärde Sant eller falskt? Fra olika tal har medelvärdet 0. Tre av talen är, 8 och. Första koordinaten avläser man på -aeln. Tpvärde är det värde som det finns flest av. Medianen är alltid det största värdet. Koordinat s s tem och läg e s m ått Ko o rdina t s ste m o ch lä ge s måt t Diagnos I diagrammet kan du avläsa vad en viss vikt av persikor kostar. Skriv koordinaterna för punkterna A, B, C och D. D Pris (kr) A Rita ett likadant koordinatsstem och sätt ut punkterna E (,), F (, ) och G (,). Dra streck från punkt E till F, och vidare till G och E. Vilken figur blev det? B C 0 K 0 0 I vilken figur finns koordinaterna? a) (, ) Vikt (kg) b) (,) c) (, ) Hur mcket kostar persikorna om du köper Skriv koordinaterna för en annan punkt i a) rektangeln b) triangeln a) kg b) kg Hur mcket persikor får du för a) 0 kr a) Vilken av koordinaterna (, ) och (0,) ligger på den räta linjen? b) Skriv koordinaterna för en annan punkt på linjen. b) 0 kr c) 8 kr Här är åldern på några olika hundar. Bestäm 8 år år a) tpvärde c), kg år år b) median år år år år år c) medelvärde Koordinat s s tem och läg e s m ått Ko o rdina t s ste m o ch lä ge s måt t Ko o r din a ts ste m o ch l ä ge sm å tt 87

9 Rustkammaren Sid. Eleven arbetar med samma moment i koordinatsstemet som i grundkursen men genomgångsrutorna på uppslaget leder tdligare in eleverna på en arbetsgång. Eleverna ska med hjälp av koordinaterna hitta olika punkter i ett koordinatsstem och även rita ut punkter med givna koordinater i koordinatsstemet. Försäkra dig om att eleverna kan avläsa koordinaterna korrekt; den första koordinaten på -aeln och den andra på -aeln. Sid. På sidan får eleverna arbeta med att läsa av ett diagram med ett proportionellt samband. Första uppgiften handlar om att man vet vikten på det man köper och tar reda på vad det kostar, en vardaglig problemställning. För att förstärka förståelsen för begreppet proportionalitet kan man göra en tabell över sambandet i diagrammet, hg kostar kr, hg kostar 0 kr, hg kostar kr osv. Upptäck tillsammans att priset ökar lika mcket för varje hekto. Alltså att priset per hekto är detsamma oavsett hur många hekto man köper. Sidan handlar om lägesmått. Först tar vi upp medelvärde, som förmodligen är det mått som eleverna oftast stöter på i sin vardag. Därefter arbetar eleverna med medianvärde. Tpvärde tar vi inte upp i Rustkammaren. Man kan i stället arbeta med tpvärde på Arbetsblad :7 > > Arbetsblad :7 K Tornet Sid. 7 Uppslaget har temat Utflkt i Everglades. Här får eleverna arbeta vidare med proportionella samband och lösa matematiska problem i ett elevnära tema. Diagrammet på sidan har två linjer i samma diagram vilket gör det lite klurigare att hitta rätta svaren på uppgifterna. På sidan 7 utgår linjen i diagrammet inte från origo. Det beror på att det finns en startavgift som påverkar priset för att hra en airboat. Ett samband där linjen inte utgår från origo är inte proportionellt. Sid. 8 9 Här fortsätter temat Everglades Vi kopplar ihop lägesmått med problemlösning på sidan 8. På sidan 9 får eleverna rita egna koordinatsstem och sätta ut punkter som bildar geometriska figurer. Därefter räknar de ut omkrets och area för de olika geometriska figurerna i koordinatsstemet. Uppgift 7 lämpar sig att göra i par och låta eleverna räkna ut omkrets och area på varandras kvadrater. Sid. 0 Sidorna 0 är en Sammanfattning av kapitlet och kan användas tillsammans med Arbetsblad :9 som en utvärdering av arbetet. > > Arbetsblad :9 88 Koordinats s tem och läges mått

10 Utmaningen Sid. Uppgift, svaret blir att de båda har rätt eftersom medelvärdet och medianvärdet är 7. Uppgift. Tipsa eleverna att skriva se streck (ett för varje tal). Eftersom medianvärdet är värdet i mitten när talen står i storleksordning kan de börja med att skriva två tal som tillsammans blir 0 eftersom 0 är. För att få tpvärdet ska det vara det mest förekommande av talen så det måste finnas med minst en femma till. För att få medelvärdet ska summan av de se talen bli 0. Uppgift. Om man tar ledtrådarna vid pilarna i tur och ordning så hittar man fram till rätt punkter i koordinatsstemet. Uppgift löser man enklast med problemlösningsstrategin rita en bild. Uppgift löser man enklast med problemlösningsstrategin prova dig fram. Uppgift 7 är en praktisk förövning till räta linjens ekvation. K Koordinats s tem och läges mått 89

11 Gemensamma aktiviteter K Mitt i prick Här behövs: tärningar med olika färg, spelare. Eleverna ritar första kvadranten av ett koordinatsstem med graderingen 0 på - och -aeln. Därefter ritar de en stor figur av något slag, t.e. ett rmdskepp som eemplet nedan. En spelare slår de båda tärningarna. En av tärningarna (t.e. den röda) visar koordinaten för -aeln och den andra (t.e. den blå) koordinaten för -aeln. Spelaren markerar tärningskastet som en punkt i koordinatsstemet. Den som får flest punkter i rmdskeppet vinner. Fra kvadranter Här behövs: Fra lappar per elev Titta tillsammans på ett koordinatsstem och visa att det består av fra olika delar, kvadranter. Låt klassrummets fra hörn representera var sin kvadrant. Eleverna skriver fra lappar var med koordinater för olika punkter i koordinatsstemets fra kvadranter. Samla ihop allas lappar, blanda och dela ut en lapp var till eleverna. De ställer sig därefter i rätt hörn, rätt kvadrant i koordinatsstemet. Upprepa övningen tills alla lappar är slut. Tpvärde Här behövs: Tärningar Arbeta i grupper om elever. Varje elev gör först enskilt 0 tärningskast och skriver upp varje kast och bestämmer tpvärdet av de 0 kasten. Sammanställ sedan gruppens alla tärningskast och bestäm tp värdet för tärningskasten. Ringen Här behövs: Rockring eller en ritad ring på marken, stenar/pinnar och miniräknare ute Eleverna arbetar i grupp om minst tre elever. Varje elev får 0 stenar/pinnar att pricka ringen med. När man kastat klart räknar man hur många av föremålen som hamnat i ringen. Räkna ut medelvärdet av gruppens lckade kast. Använd miniräknare och avrunda medelvärdet till närmaste heltal. Hemlig bild Här behövs: Rutat papper och penna Eleverna arbetar i par. Eleverna ritar var sitt koordinatsstem. En elev börjar med att rita en figur/bild i sitt koordinatsstem och berättar för den andra eleven vilka koordinater som gäller för bilden. Den andra eleven sätter så ut dessa punkter i sitt sstem sammanbinder dem och berättar sedan vilken bild han fått. Därefter är det den andra elevens tur att rita sin bild och tala om vilka koordinater som gäller. Hitta godis Här behövs: Rutat papper och penna Eleverna arbetar i par. Eleverna placerar ut godisbitarna på hemlig plats i koordinatsstem. De ska sedan försöka hitta varandras godisbitar genom att turas om att gissa på olika punkter t.e. (,7). Tala om att det är rätt eller fel. När hela godis biten är hittad säger man eempelvis kolan hittad. Den som först hittat motståndarens alla godisbitar vinner Kasta pil Klubba Seg råtta Kola Karamell Här behövs: Piltavla, pilar, papper och penna ute Eleverna arbetar i grupper med elever i varje grupp. Bestäm i förväg hur många pilkast varje elev ska göra. Anteckna namn och poäng för varje kast. Varje elev räknar ut median och medelvärde. Vilken grupp vann? (Vilken grupp har högsta medelvärdet och medianvärdet?) 90 Koordinats s tem och läges mått

12 arbetsblad : Namn: Koordinatsstem (kopieringsunderlag) K 7 8 kopiering tillåten sanoma Utbildning ab Matte Direkt Borgen A Koordinats s tem och läges mått 9

13 arbetsblad : Koordinathuset Namn: K > > Hitta fönstret vid punktens koordinater. Rita och måla vad som finns i fönstret. (,) Mira har dragit ner sin blå rullgardin. (,) Hos Amir finns en stjärnkikare. (0,) Här finns en blomma i fönstret. (,0) Det hänger en lampa i Bengtssons fönster. (0, ) I fönstret finns röda gardiner. (, ) Hos Jensen är det svart. De är på semester. (,0) Här sitter en katt i fönstret. (0,0) Måla gröna gardiner i fönstret. > > Skriv koordinaterna för tre andra fönster. Skriv och måla vad som finns där. (, ) (, ) (, ) 9 Koordinats s tem och läges mått kopiering tillåten sanoma Utbildning ab Matte Direkt Borgen A

14 arbetsblad : Namn: Rörelse i koordinatsstem > > Amir har ett ntt dataspel. Alligatorn ska ta kortaste vägen genom labrinten till farmen. Skriv koordinaterna för varje punkt där alligatorn ska bta väg. Start (, ) Mål (,) K kopiering tillåten sanoma Utbildning ab Matte Direkt Borgen A Koordinats s tem och läges mått 9

15 arbetsblad : Skriv koordinater Namn: > > Markera alla hörn i figurerna med bokstäver. Skriv koordinaterna för punkterna. Bokstav: Koordinat: Bokstav: Koordinat: (, ) (, ) (, ) (, ) (, ) (, ) (, ) (, ) (, ) K (, ) (, ) (, ) a) Markera punkterna A (,). b) Rita en rät linje som går genom punkterna. c) Markera punkt C där linjen skär -aeln. d) Markera punkt D där linjen skär -aeln. e) Markera en annan punkt E, som också ligger på linjen. f) Skriv koordinaterna för punkterna A C E B D 9 Koordinats s tem och läges mått kopiering tillåten sanoma Utbildning ab Matte Direkt Borgen A

16 arbetsblad : Namn: Proportionella samband Vikt (g) 00 g Antal (portioner) portioner I Malvins favoritrecept ingår pasta. Han har ritat ett diagram så att han lätt kan se hur mcket pasta som går åt till olika antal portioner. I diagrammet kan du se att mängden pasta ökar proportionellt med antalet portioner. Ta hjälp av diagrammet när du löser uppgifterna. > > Ungefär hur många gram pasta går åt om antalet portioner ska vara a) st b) 8 st c) 0 st d) st > > Hur många portioner bör pastan räcka till om det man använder a) 00 g b) 0 g c) 700 g d) 900 g K > > Pastan som Malvin använder säljs i paket som innehåller 00 g. Ett paket kostar 9,90 kr. Malvin ska laga nio portioner pasta till en middag. a) Ungefär hur mcket pasta går åt till middagen? b) Malvin har ingen pasta hemma. Hur många paket behöver han köpa? c) Hur mcket får han betala för pastan? > > Till en annan middag köper Malvin pasta för 0 kr. a) Hur många paket köper han? b) Malvin använder all pasta. Hur många portioner räcker pastan till? kopiering tillåten sanoma Utbildning ab Matte Direkt Borgen A Koordinats s tem och läges mått 9

17 arbetsblad : Namn: Proportionella samband > > Zendra ska måla väggarna hemma. På färgen står det att liter färg räcker till m². Mängden färg som behövs ökar proportionellt arean. Zendra har påbörjat en tabell. Gör klart tabellen upp till 0 m². > > Använd värdena i tabellen för att göra ett diagram. Dra en linje med linjal från origo genom alla punkter. Färg (liter) Area (m²) Färg (liter) Area (m ) Använd ditt diagram för att lösa uppgifterna. K > > Hur mcket färg behövs för att måla a) 0 m² b) m² c) m² > > Hur stor area kan du måla om det i färgburken finns a) 0 liter b) liter c) 7 liter > > Väggarna i Arra rum är m². Ungefär hur mcket färg behöver han för att måla om sitt rum? Svar: > > Zendra har gjort slut på liter färg. Hur stor area har hon målat? Svar: 9 Koordinats s tem och läges mått kopiering tillåten sanoma Utbildning ab Matte Direkt Borgen A

18 arbetsblad :7 Lägesmått Namn: > > Det är åtta killar i Sams rugblag. ålder år år år år år år år 0 år längd skostorlek > > Bestäm tpvärdet av killarnas ålder. Svar: > > Vilken är medellängden i Sams lag? Svar: > > Vid ett tillfälle är det bara -åringarna som är där. Vilken medellängd har -åringarna i laget? Svar: > > Bestäm medelvärde, median och tpvärde för killarnas skostorlek. K Medelvärde: Median: Tpvärde: kopiering tillåten sanoma Utbildning ab Matte Direkt Borgen A Koordinats s tem och läges mått 97

19 arbetsblad :8 Spindelspelet Namn: > > I spindelnätet ska du fånga så många flugor som möjligt. Du får bara gå cm på linjerna innan din spelomgång är slut. Skriv koordinaterna för flugor du fångar. Spelare Spelare cm K Mät hur långt du går. Efter cm är spelet slut. Start 98 Koordinats s tem och läges mått kopiering tillåten sanoma Utbildning ab Matte Direkt Borgen A

20 arbetsblad :9 Min utvärdering Namn: Kapitel : Koordinatsstem och lägesmått MatteBorgen A Namn: Datum: När jag ska: skriva koordinaterna för en punkt i ett koordinatsstem känner jag mig: Säker Ganska säker Osäker rita ett koordinatsstem och sätta ut punkter avläsa och flla i en tabell som visar ett proportionellt samband avläsa och rita ett diagram till ett proportionellt samband bestämma tpvärde på resultatet i en undersökning bestämma medianen av resultatet i en undersökning räkna ut medelvärdet av resultatet i en undersökning K Vad i kapitlet var roligast och varför? kopiering tillåten sanoma Utbildning ab Matte Direkt Borgen A Koordinats s tem och läges mått 99

Decimaltal Kapitel 1 Decimaltal Borggården Diagnos Rustkammaren Tornet Sammanfattning Utmaningen Arbetsblad Läxboken 1:1 Läxa 1 1:2 1:3 Läxa 2 1:4

Decimaltal Kapitel 1 Decimaltal Borggården Diagnos Rustkammaren Tornet Sammanfattning Utmaningen Arbetsblad Läxboken 1:1 Läxa 1 1:2 1:3 Läxa 2 1:4 Kapitel 1 6A-boken inleds med ett kapitel om decimaltal. Kapitlet börjar med en repetition av tiondelar och hundradelar. Sedan följer en introduktion av tusendelar med utgångspunkt i hur vikt anges på

Läs mer

Geometri. Kapitel 8 Geometri. Borggården sidan 66 Diagnos sidan 79 Rustkammaren sidan 80 Tornet sidan 84 Sammanfattning sidan 89 Utmaningen sidan 90

Geometri. Kapitel 8 Geometri. Borggården sidan 66 Diagnos sidan 79 Rustkammaren sidan 80 Tornet sidan 84 Sammanfattning sidan 89 Utmaningen sidan 90 Geometri Kapitel 8 Geometri I detta kapitel möter eleverna vinkelbegreppet och får öva på att avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig. De får också öva på att namnge olika månghörningar och be

Läs mer

Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym

Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym Vikt och volym Kapitel 4 Vikt och volym I kapitlet får eleverna arbeta med vikt och volym. Avsnittet om volym tar upp enheterna liter, deciliter och centiliter. Avsnittet om vikt tar upp enheterna kilogram,

Läs mer

Procent 1, 50 % är hälften

Procent 1, 50 % är hälften Innehåll Procent -7 Bråkform decimalform procentform 8-9 Sannolikhet 10-1 Kombinatorik 13-1 Medelvärde, median och typvärde 1-16 Negativa tal 17-18 Koordinatsystem 19- Proportionella samband 3- Geometriska

Läs mer

Procent 1, 50 % är hälften

Procent 1, 50 % är hälften Innehåll (Facit) Procent -7 Bråkform decimalform procentform 8-9 Sannolikhet 10-1 Kombinatorik 13-1 Medelvärde, median och typvärde 1-16 Negativa tal 17-18 Koordinatsystem 19- Proportionella samband 3-

Läs mer

Facit Läxor. hur många areaenheter som får plats cm 2 cm och 12 4 cm samt 3 cm 16 cm och 6 cm 8 cm.

Facit Läxor. hur många areaenheter som får plats cm 2 cm och 12 4 cm samt 3 cm 16 cm och 6 cm 8 cm. Läa a) b) c) a) 6,8 b) 8, c) 66 a),99,09,,8,8 b) 0,0 Hon får 9 kr tillbaka. a) 00 b) 00 c) 00 6 a) 0 längder b) 7 m c) kr 7 Decimaltecknet skiljer heltalen från decimaltalen. Placeringen avgör om siffran

Läs mer

Temperatur och diagram

Temperatur och diagram Temperatur och diagram Kapitel 5 Temperatur och diagram Kapitlet inleds med att eleverna får träna på att avläsa termometern och att räkna ut vilken temperaturen blir om den stiger eller sjunker ett visst

Läs mer

Geometri. Kapitel 2 Geometri. Borggården sidan 40 Diagnos sidan 53 Rustkammaren sidan 54 Tornet sidan 59 Sammanfattning sidan 65 Utmaningen sidan 66

Geometri. Kapitel 2 Geometri. Borggården sidan 40 Diagnos sidan 53 Rustkammaren sidan 54 Tornet sidan 59 Sammanfattning sidan 65 Utmaningen sidan 66 Kapitel 2 Kapitlet inleds med begreppet area och stor vikt läggs vid förståelse av begreppet. Eleverna får först beräkna arean genom att räkna hur många kvadratcentimeter som får plats i en figur. Därefter

Läs mer

8 Tal. Elevbok Safaridelen sidan 4 Diagnos sidan 18 Förstoringsglaset sidan 20 Kikaren sidan 25 Enheter - längd sidan 30

8 Tal. Elevbok Safaridelen sidan 4 Diagnos sidan 18 Förstoringsglaset sidan 20 Kikaren sidan 25 Enheter - längd sidan 30 6 Tal Kapitlet tar upp tal upp till och med 000 och inleds med övningar som syftar till att ge eleverna en god uppfattning av talet 000. Eleverna får sedan arbeta vidare med positionssystemet där nu även

Läs mer

4Funktioner och algebra

4Funktioner och algebra Funktioner och algebra Mål När eleverna har studerat det här kapitlet ska de: känna till begreppet funktion kunna tolka och räkna med enkla funktioner kunna multiplicera in i parentesuttrck kunna förenkla

Läs mer

34 Plus och minus. Elevbok Safaridelen sidan 32 Diagnos sidan 44 Förstoringsglaset sidan 46 Kikaren sidan 50 Längd sidan 54

34 Plus och minus. Elevbok Safaridelen sidan 32 Diagnos sidan 44 Förstoringsglaset sidan 46 Kikaren sidan 50 Längd sidan 54 2 Plus och minus Kapitlet behandlar addition och subtraktion inom talområdet 0-100 med uppgifter som 42 + 3 och 45 3. Vid uträkningen blir det inga tiotalsövergångar. Till en början får eleverna hjälp

Läs mer

Sammanfattningar Matematikboken X

Sammanfattningar Matematikboken X Sammanfattningar Matematikboken X KAPITEL 1 TAL OCH RÄKNING Naturliga tal Med naturliga tal menas talen 0, 1,,, Jämna tal 0,,, 6, 8 Udda tal 1,,, 7 Tallinje Koordinater En tallinje kan t ex användas för

Läs mer

Sid Sid Plus och minus. Gemensam introduktion. Gemensam introduktion till sid. 57. Längd

Sid Sid Plus och minus. Gemensam introduktion. Gemensam introduktion till sid. 57. Längd Sid. 54-55 Längd Här får eleverna träna på att uppskatta föremåls längd i centimeter och sedan kontrollmäta. Observera att linjaler kan ha olika utseende. En del börjar med 0 längst ut i änden och har

Läs mer

Lokala mål i matematik

Lokala mål i matematik Lokala mål i matematik År 6 År 7 År 8 År 9 Taluppfattning (aritmetik) förstår positionssystemets uppbyggnad med decimaler ex: kan skriva givna tal adderar decimaltal ex: 15,6 + 3,87 subtraherar decimaltal

Läs mer

Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer. Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning BONNIERS. Andra upplagan, reviderade sidor

Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer. Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning BONNIERS. Andra upplagan, reviderade sidor Matte Direkt Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer Safari 1B Lärarhandledning BONNIERS 8 Minus Kapitlet inleds med en repetition av subtraktion i talområdet 0-10, så att eleverna kan

Läs mer

Decimaltal. Matteord hela tal decimaltal tiondel hundradel. tusendel decimal decimaltecken

Decimaltal. Matteord hela tal decimaltal tiondel hundradel. tusendel decimal decimaltecken Decimaltal Mål När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna > förstå vad som menas med ett decimaltal > storleksordna decimaltal > multiplicera och dividera med 10, 100 och 1 000 > räkna med överslagsräkning

Läs mer

REPETITION 2 A. a) Är sträckan proportionell mot tiden? b) Beräkna medelhastigheten under de fem första sekunderna.

REPETITION 2 A. a) Är sträckan proportionell mot tiden? b) Beräkna medelhastigheten under de fem första sekunderna. REPETITION Hur mcket är a) 9 b) 00 0 c) 00 På en karta i skala : 0 000 är det, cm mellan två små sjöar. Hur långt är det i verkligheten? Grafen visar hur långt en bil hinner de se första sekunderna efter

Läs mer

Godisförsäljning. 1. a) Vad blir den totala kostnaden om klassen köper in 10 kg godis? Gör beräkningen i rutan nedan.

Godisförsäljning. 1. a) Vad blir den totala kostnaden om klassen köper in 10 kg godis? Gör beräkningen i rutan nedan. Godisförsäljning För att samla in pengar till en klassresa har Klass 9b på Gotteskolan bestämt sig för att hyra ett bord och sälja godis på Torsbymarten. Det kostar 100 kr att hyra ett bord. De köper in

Läs mer

18 a) 36 b) 900 c) 25 d) 1 REPETITIONSUPPGIFTER 2. 1 a) 20 m 2 b) 16 m 2 c) 10 m 2 d) 48 m 2 (50, 24 m 2 )

18 a) 36 b) 900 c) 25 d) 1 REPETITIONSUPPGIFTER 2. 1 a) 20 m 2 b) 16 m 2 c) 10 m 2 d) 48 m 2 (50, 24 m 2 ) epetitionsuppgifter Till varje kapitel finns repetitionsuppgifter i form av Arbetsblad. Uppgifterna är relaterade till innehållet i respektive kapitel och täcker hela kapitlet. De uppgifter som kräver

Läs mer

Np MaB vt 2002 NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN 2002

Np MaB vt 2002 NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN 2002 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till utgången av juni 00. Anvisningar Provtid

Läs mer

Rep 1 NÅGOT EXTRA. Sidan 88. Sidan 85. Sidan 89. Sidan 86. Sidan 87. Sidan 90

Rep 1 NÅGOT EXTRA. Sidan 88. Sidan 85. Sidan 89. Sidan 86. Sidan 87. Sidan 90 2 VOLYM OCH SKALA / REP 1 FACIT TILL ELEVBOKEN 125 a dl b ml c cl d l 126 5 st 127 200 cm 3 (2 dl = 0,2 l = 0,2 dm 3 = 200 cm 3 ) Sidan 85 128 A B C D Vas tom 235 g 528 g 0,85 kg 1,250 kg Vas med vatten

Läs mer

Addition och subtraktion. Vilka uträkningar visas på tallinjerna nedan? Beräkna med huvudräkning 1 3 5 = 2 2 2 + 5 = 3 3 7 + 3 = 4 4 1 4 = 5 7 2 + 7 5

Addition och subtraktion. Vilka uträkningar visas på tallinjerna nedan? Beräkna med huvudräkning 1 3 5 = 2 2 2 + 5 = 3 3 7 + 3 = 4 4 1 4 = 5 7 2 + 7 5 OH 1 Addition och subtraktion Vilka uträkningar visas på tallinjerna nedan? 1 = 7 6 1 0 1 + = 7 6 1 0 1 7 + = 7 6 1 0 1 1 = 7 6 1 0 1 Beräkna med huvudräkning 8 6 6 8 7 + 7 8 9 7 9 1 8 10 1 + 0 Kopiering

Läs mer

Matematik. Namn: Datum:

Matematik. Namn: Datum: Matematik Namn: Datum: Multiplikation, tabell 2 och 4. Hur många ben har djuren tillsammans? + = = + + = = + + + + = = + = = + + + = = Skriv färdigt multiplikationen! 3 4 = 4 2 = 2 5 = 4 6 = 4 0 = 4 5

Läs mer

Arbetsblad 1. Addition och subtraktion i flera steg 1 524 + 162 = 2 374 + 424 = 3 762 + 218 = 4 257 + 431 = 5 287 + 372 = 6 415 + 194 = 7 665 58 =

Arbetsblad 1. Addition och subtraktion i flera steg 1 524 + 162 = 2 374 + 424 = 3 762 + 218 = 4 257 + 431 = 5 287 + 372 = 6 415 + 194 = 7 665 58 = Arbetsblad NAMN: Addition och subtraktion i flera steg + 3 + 3 + + 3 + 3 + 9 3 3 9 9 9 39 3 3 + 39 3 + 99 0 3 Kopiering tillåten Matematikboken Författarna och Liber AB Arbetsblad Addition och subtraktion

Läs mer

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs Tolkning Deltagaren skall kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och vald studieinriktning

Läs mer

Del I: Digitala verktyg är inte tillåtna. Endast svar krävs. Skriv dina svar direkt i provhäftet.

Del I: Digitala verktyg är inte tillåtna. Endast svar krävs. Skriv dina svar direkt i provhäftet. Del I: Digitala verktyg är inte tillåtna. Endast svar krävs. Skriv dina svar direkt i provhäftet. 1) a) Bestäm ekvationen för den räta linjen i figuren. (1/0/0) b) Rita i koordinatsystemet en rät linje

Läs mer

Känguru 2012 Benjamin sid 1 / 8 (åk 6 och 7)

Känguru 2012 Benjamin sid 1 / 8 (åk 6 och 7) Känguru 2012 Benjamin sid 1 / 8 NAMN KLASS Poängsumma: Känguruskutt: Lösgör svarsblanketten. Skriv ditt svarsalternativ under uppgiftsnumret. Lämna rutan tom om du inte vill besvara den frågan. Felaktigt

Läs mer

Räta linjens ekvation & Ekvationssystem

Räta linjens ekvation & Ekvationssystem Räta linjens ekvation & Ekvationssstem Uppgift nr 1 Lös ekvationssstemet eakt = 3 + = 28 Uppgift nr 2 Lös ekvationssstemet eakt = 5-15 + = 3 Uppgift nr 8 Lös ekvationssstemet eakt 9-6 = -69 5 + 11 = -35

Läs mer

ÄMNESPROV I MATEMATIK Skolår 9 Delprov B

ÄMNESPROV I MATEMATIK Skolår 9 Delprov B ÄMNESPROV I MATEMATIK Skolår 9 Delprov B Till uppgifterna krävs fullständiga lösningar. Din redovisning ska vara så klar att en annan person ska kunna läsa och förstå vad du menar. Det är viktigt att du

Läs mer

Varje deluppgift ger 1 poäng. Det är även utskrivet vilken förmåga du kan visa på varje uppgift. Till exempel betyder EB, begreppsförmåga på E-nivå.

Varje deluppgift ger 1 poäng. Det är även utskrivet vilken förmåga du kan visa på varje uppgift. Till exempel betyder EB, begreppsförmåga på E-nivå. Övningsuppgifter statistik Varje deluppgift ger 1 poäng. Det är även utskrivet vilken förmåga du kan visa på varje uppgift. Till exempel betyder EB, begreppsförmåga på E-nivå. Hjälpmedel: papper och penna.

Läs mer

Arbetsblad 4:1. Koordinatsystemet. Grundboken sid 111, , Bonnier Utbildning och författarna

Arbetsblad 4:1. Koordinatsystemet. Grundboken sid 111, , Bonnier Utbildning och författarna Arbetsblad : sid, Koordinatsstemet Arbetsblad : sid, Koordinatsstem Vilka koordinater har punkterna? A B C D E F G H C D B A E F H G Markera de fem punkterna i diagrammet. Dra en linje mellan punkterna.

Läs mer

Mål Blå kursen Röd kurs

Mål Blå kursen Röd kurs Tal Mål När eleverna har arbetat med det här kapitlet ska de förstå varför vi använder decimaler kunna storleksordna decimaltal förstå betydelsen av orden deci, centi och milli kunna räkna med decimaltal

Läs mer

Repetitionsuppgifter 1

Repetitionsuppgifter 1 Repetitionsuppgifter 1 Beräkna 1 a) 0,5 + 0,7 b) 0,45 + 1,6 c) 2,76 0,8 2 a) 4,5 10 b) 30,5 10 c) 0,45 1 000 3 Vilka av produkterna är a) större än 6 1,09 6 0,87 6 1 6 4,3 6 0,08 6 b) mindre än 6 4 Skriv

Läs mer

rektangel cirkel triangel 4 sidor 3 sidor 4 sidor

rektangel cirkel triangel 4 sidor 3 sidor 4 sidor geometriska former och figurer Vad heter figurerna? figur namn rektangel cirkel triangel Hur många sidor har varje figur? 4 sidor 3 sidor 4 sidor Para ihop varje föremål med en eller flera geometriska

Läs mer

Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer. Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning. Andra upplagan, reviderade sidor

Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer. Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning. Andra upplagan, reviderade sidor Matte Direkt Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer Safari 1A Lärarhandledning MS Enhetsdel Sist i varje kapitel finns ett avsnitt som i första hand tar upp enheter. Här i årskurs 1 handlar

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Eleverna kan två och två eller i större grupper på ett lekfullt sätt träna följande: Talinnehåll Addition Subtraktion Multiplikation

LÄRARHANDLEDNING. Eleverna kan två och två eller i större grupper på ett lekfullt sätt träna följande: Talinnehåll Addition Subtraktion Multiplikation LÄRARHANDLEDNING LH Tärningsövningar innehåller blandade matematikövningar inriktade på skolår F - 5 och kan med stor fördel användas som extra resursmaterial och idébank. Med korten som bas går det lätt

Läs mer

2 646 km 1 068 km. schäfer. 767 km. ungefär 2 900. 424 km längre. tränar

2 646 km 1 068 km. schäfer. 767 km. ungefär 2 900. 424 km längre. tränar Tabellen visar avstånden mellan några huvudstäder i Europa. vstånden är i kilometer. msterdam erlin Köpenhamn Paris Rom Stockholm Trampolinen 9 0 9 9 9 09 0 9 9 09 9 9 Läs av i tabellen och svara på frågorna.

Läs mer

Innehåll. 1 Allmän information 5. 4 Formativ bedömning 74. 5 Diagnoser och tester 90. 6 Prov och repetition 107. 2 Kommentarer till kapitlen 18

Innehåll. 1 Allmän information 5. 4 Formativ bedömning 74. 5 Diagnoser och tester 90. 6 Prov och repetition 107. 2 Kommentarer till kapitlen 18 Innehåll 1 Allmän information Seriens uppbyggnad Lärobokens struktur 6 Kapitelinledning 7 Avsnitten 7 Pratbubbleuppgifter Aktivitet Taluppfattning och huvudräkning 9 Resonera och utveckla 9 Räkna och häpna

Läs mer

Med ett samband menar vi hur något beror av någonting annat. Det skulle t.ex. kunna vara (sant eller inte):

Med ett samband menar vi hur något beror av någonting annat. Det skulle t.ex. kunna vara (sant eller inte): Linjära samband Räta linjens ekvation Förmågan att se, analsera och förstå olika samband är egenskaper som är viktiga att ha i vardagslivet men oundvikliga för kommande studier och arbetsliv. Med ett samband

Läs mer

Södervångskolans mål i matematik

Södervångskolans mål i matematik Södervångskolans mål i matematik Mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det första skolåret beträffande tal och taluppfattning kunna läsa av en tallinje mellan 0-20 kunna läsa och ramsräka tal

Läs mer

En typisk medianmorot

En typisk medianmorot Karin Landtblom En typisk medianmorot I artikeln Läget? Tja det beror på variablerna! i Nämnaren 1:1 beskrivs en del av problematiken kring lägesmått och variabler med några vanliga missförstånd som lätt

Läs mer

Lathund, samband & stora tal, åk 8

Lathund, samband & stora tal, åk 8 Lathund, samband & stora tal, åk 8 Den vågräta tallinjen kallas x-axeln och den lodräta tallinjen kallas y-axeln. Punkten där tallinjerna skär varandra kallas origo (0,0). När man beskriver en punkt i

Läs mer

Sammanfattningar Matematikboken Z

Sammanfattningar Matematikboken Z Sammanfattningar Matematikboken Z KAPitel procent och statistik Procent Ordet procent betyder hundradel och anger hur stor del av det hela som något är. Procentform och 45 % = 0,45 6,5 % = 0,065 decimalform

Läs mer

1Mål för kapitlet. Tal i decimalform. Förmågor. Ur det centrala innehållet 0? 1 15,9 19,58 158,9 15,89. Problemlösning. Metod

1Mål för kapitlet. Tal i decimalform. Förmågor. Ur det centrala innehållet 0? 1 15,9 19,58 158,9 15,89. Problemlösning. Metod Taluppfattning Kapitlets innehåll I kapitel möter eleverna decimaltal för första gången. Det första avsnittet handlar om vårt talsystem och att de hela tal eleverna tidigare jobbat med går att dela in

Läs mer

Denna del består av kortsvarsuppgifter som ska lösas utan miniräknare. Korrekt svar ger 1 g-poäng (1/0) eller 1 vgpoäng

Denna del består av kortsvarsuppgifter som ska lösas utan miniräknare. Korrekt svar ger 1 g-poäng (1/0) eller 1 vgpoäng Ämnesprov i matematik Skolår 9 Vårterminen 2004 Del B1 Innehållet i detta häfte är sekretessbelagt t o m den 11 juni 2004. Denna del består av kortsvarsuppgifter som ska lösas utan miniräknare. Korrekt

Läs mer

Trollpengar. I trollens rike finns det pengar, men inte sådana som vi är vana vid. De använder sig av stenar, kottar och pinnar.

Trollpengar. I trollens rike finns det pengar, men inte sådana som vi är vana vid. De använder sig av stenar, kottar och pinnar. Trollpengar I trollens rike finns det pengar, men inte sådana som vi är vana vid. De använder sig av stenar, kottar och pinnar. 1 sten = 100 kronor 1 tallkotte = 10 kronor 1 pinne = 1 krona Ni ska nu samla

Läs mer

Innehåll och förslag till användning

Innehåll och förslag till användning Övningar för de första skolåren med interaktiv skrivtavla och programmet RM Easiteach Next generation. Materialet är anpassat till och har referenser till. Innehåll och förslag till användning De interaktiva

Läs mer

Känguru 2013 Junior sida 1 / 8 (gymnasiet åk 1) i samarbete med Jan-Anders Salenius vid Brändö gymnasium

Känguru 2013 Junior sida 1 / 8 (gymnasiet åk 1) i samarbete med Jan-Anders Salenius vid Brändö gymnasium Känguru 2013 Junior sida 1 / 8 NAMN KLASS / GRUPP Poängsumma: Känguruskutt: Lösgör svarsblanketten. Skriv ditt svarsalternativ under uppgiftsnumret. Felaktigt svar ger minus 1/4 poäng av uppgiftens totala

Läs mer

Geometri. Kapitel 3 Geometri. Borggården sidan 68 Diagnos sidan 82 Rustkammaren sidan 84 Tornet sidan 90 Sammanfattning sidan 94 Utmaningen sidan 96

Geometri. Kapitel 3 Geometri. Borggården sidan 68 Diagnos sidan 82 Rustkammaren sidan 84 Tornet sidan 90 Sammanfattning sidan 94 Utmaningen sidan 96 Kapitel 3 Eleverna har tidigare arbetat med omkrets och area. I kapitlet repeteras först begreppet area och hur man beräknar rektangelns area. Enheten kvadratdecimeter, dm 2, för area introdu ceras. Här

Läs mer

Arbetsblad 3:1. Tolka uttryck. 1 Kajsa är a år gammal. Para ihop varje påstående med rätt uttryck.

Arbetsblad 3:1. Tolka uttryck. 1 Kajsa är a år gammal. Para ihop varje påstående med rätt uttryck. Arbetsblad :1 sid 78, 92 Tolka uttryck 1 Kajsa är a år gammal. Para ihop varje påstående med rätt uttryck. a) Karin är tre gånger så gammal: b) Katta är år yngre: a + a c) Kristina är en tredjedel så gammal:

Läs mer

Geometri. Mål. 50 Geometri

Geometri. Mål. 50 Geometri Geometri Mål När eleverna har arbetat med det här kapitlet ska de kunna mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer räkna ut arean av rektanglar, kvadrater och trianglar använda de vanligaste

Läs mer

Repetitionsuppgifter 1

Repetitionsuppgifter 1 Repetitionsuppgifter 1 1 Vilka tal pekar pilarna på? a) b) Skriv talen med siffror 2 a) trehundra sju b) femtontusen fyrtiofem c) tvåhundrafemtusen tre 3 a) fyra tiondelar b) 65 hundradelar c) 15 tiondelar

Läs mer

Förord. Innehåll. 1 Tal 4. 4 Algebra 42. 2 Bråk och procent 18. 5 Statistik och sannolikhet 54. 6 Tid, hastighet och skala 60.

Förord. Innehåll. 1 Tal 4. 4 Algebra 42. 2 Bråk och procent 18. 5 Statistik och sannolikhet 54. 6 Tid, hastighet och skala 60. Förord Det här häftet är tänkt som ett komplement till kapitel 5, Genrepet, i läroboken Matte Direkt år 9. Häftet vänder sig främst till de elever som har svårigheter att klara Genrepets nivå i boken och

Läs mer

ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och decimalform.

ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och decimalform. 1 (6) 2005-08-15 Matematik, år 9 Mål för betyget Godkänd Beroende på arbetssätt och arbetsmaterial kan det vara svårt att dela upp dessa uppnående mål mellan skolår 8 och skolår 9. För att uppnå godkänd

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN Del I, 9 uppgifter utan miniräknare 3. Del II, 8 uppgifter utan miniräknare 5

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN Del I, 9 uppgifter utan miniräknare 3. Del II, 8 uppgifter utan miniräknare 5 freeleaks NpMaB vt00 1(8) Innehåll Förord 1 NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN 00 Del I, 9 uppgifter utan miniräknare 3 Del II, 8 uppgifter utan miniräknare 5 Förord Uppgifter till den äldre

Läs mer

EKORREN gillar maskiner och teknik. Olstorpe Skoogh Johansson Lundberg. Bilder av Tomas Karlsson STEG 1. Grundbok 1B

EKORREN gillar maskiner och teknik. Olstorpe Skoogh Johansson Lundberg. Bilder av Tomas Karlsson STEG 1. Grundbok 1B MATTE MOSAIK EKORREN gillar maskiner och teknik. GRÄVLINGEN funderar noga på allting. Olstorpe Skoogh Johansson Lundberg Bilder av Tomas Karlsson BÄVERN är duktig på att tillverka saker. STEG 1 Grundbok

Läs mer

Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Moment Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Begreppsbildning Tal och räkning

Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Moment Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Begreppsbildning Tal och räkning Moment Begreppsbildning Mätningar och enheter Algebra och ekvationer Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Bedömningsgrunder för uppnåendemålen känna igen naturliga tal kunna positiva heltal:

Läs mer

Matematik klass 1 Problemlösning nummer 1

Matematik klass 1 Problemlösning nummer 1 Matematik klass 1 Problemlösning nummer 1 ditt eget matteproblem Skriv ditt namn här Anneli Weiland, HepPed A och O Matematik åk 1 Problemlösning 1 Kalle hade fem gamla böcker i sin låda. Nu fick han tre

Läs mer

Matematik Steg: Bas. Mål att sträva mot Mål Målkriterier Omdöme Åtgärder/Kommentarer

Matematik Steg: Bas. Mål att sträva mot Mål Målkriterier Omdöme Åtgärder/Kommentarer Matematik Steg: Bas ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i talområdet 0-10 bråk- och decimalform ordningstal upp till 5 ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna

Läs mer

Catherine Bergman Maria Österlund

Catherine Bergman Maria Österlund Lgr 11 Matematik Åk 3 Geometri, mätningar och statistik FA C I T Catherine Bergman Maria Österlund Kan du använda geometriska begrepp? Kan du beskriva figurernas egenskaper, likheter och skillnader? Skriv

Läs mer

Känguru Student (gymnasiet åk 2 och 3) sida 1 / 6

Känguru Student (gymnasiet åk 2 och 3) sida 1 / 6 Känguru Student (gymnasiet åk 2 och 3) sida 1 / 6 NAMN KLASS/GRUPP Poängsumma: Känguruskutt: Lösgör svarsblanketten. Skriv ditt svarsalternativ under uppgiftsnumret. Lämna rutan tom om du inte vill besvara

Läs mer

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24 Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass 1 Mål att sträva mot Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven S11 utvecklar intresse för matematik

Läs mer

antal miljoner 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5

antal miljoner 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Tabeller och diagram Mål När eleverna studerat det här kapitlet ska de kunna: hämta fakta ur tabeller läsa av och tolka olika typer av diagram beräkna medelvärde bestämma median göra en enkel undersökning

Läs mer

Avdelning 1, trepoängsproblem

Avdelning 1, trepoängsproblem Avdelning 1, trepoängsproblem 1. Vilket är ett jämnt tal? A: 2009 B: 2 + 0 + 0 + 9 C: 200 9 D: 200 9 E: 200 + 9 Frankrike 2. Var är kängurun? A: I cirkeln och i triangeln, men inte i kvadraten. B: I cirkeln

Läs mer

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter.

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter. M A T E M A T I K P Ä R M E N - 6 Matematikpärmen -6 Arbetsblad med fri kopieringsrätt! 05 fullmatade arbetsblad i matematik för åk -6. Massor med extrauppgifter. Materialet är indelat i 7 områden per

Läs mer

Känguru 2011 Cadet (Åk 8 och 9)

Känguru 2011 Cadet (Åk 8 och 9) sida 1 / 7 NAMN KLASS/GRUPP Poängsumma: Känguruskutt: Lösgör svarsblanketten. Skriv ditt svarsalternativ under uppgiftsnumret. Lämna rutan tom om du inte vill besvara den frågan. Gissa inte, felaktigt

Läs mer

32 Skriv med siffror. 33 Vilket tal ska stå istället för rutan? 34 Skriv talen i storleksordning. Börja med det minsta.

32 Skriv med siffror. 33 Vilket tal ska stå istället för rutan? 34 Skriv talen i storleksordning. Börja med det minsta. Målgången I det här kapitlet får du möjlighet att repetera och träna mer på det du hittills lärt dig om > taluppfattning > räknesätten > bråk > procent > sannolikhetslära > algebra > geometri > statistik

Läs mer

Matematik. Mål att sträva mot. Mål att uppnå. År 1 Mål Kriterier Eleven ska kunna. Taluppfattning koppla ihop antal och siffra kan lägga rätt antal

Matematik. Mål att sträva mot. Mål att uppnå. År 1 Mål Kriterier Eleven ska kunna. Taluppfattning koppla ihop antal och siffra kan lägga rätt antal Matematik Mål att sträva mot Vi strävar mot att varje elev ska utveckla intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik utveckla sin förmåga att

Läs mer

8-1 Formler och uttryck. Namn:.

8-1 Formler och uttryck. Namn:. 8-1 Formler och uttryck. Namn:. Inledning Ibland vill du lösa lite mer komplexa problem. Till exempel: Kalle är dubbelt så gammal som Stina, och tillsammans är de 33 år. Hur gammal är Kalle och Stina?

Läs mer

1Mer om tal. Mål. Grunddel K 1

1Mer om tal. Mål. Grunddel K 1 Mer om tal Mål När eleverna har studerat det här kapitlet ska de: kunna multiplicera och dividera med positiva tal mi ndre än veta vad ett negativt tal är kunna addera och subtrahera negativa tal kunna

Läs mer

Mål. talföljder ~ använda räta linjens ekvation. formel variabel. funktion. värdetabell graf tabell. räta linjens ekvation aritmetisk talföljd

Mål. talföljder ~ använda räta linjens ekvation. formel variabel. funktion. värdetabell graf tabell. räta linjens ekvation aritmetisk talföljd Mål När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna: ~ beskriva begreppen funktion och linjär funktion ~ tolka linjära funktioner grafer och formler med ord, ~ använda formler som beskriver linjära

Läs mer

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs Tolkning Deltagaren skall kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och vald studieinriktning

Läs mer

Matematik. Kursprov, vårterminen 2012. Elevhäfte. Del I och Del II. Elevens namn och klass/grupp

Matematik. Kursprov, vårterminen 2012. Elevhäfte. Del I och Del II. Elevens namn och klass/grupp Kursprov, vårterminen 2012 Matematik Elevhäfte Del I och Del II 1a Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov

Läs mer

4. Inför Nationella Prov

4. Inför Nationella Prov 4. Inför Nationella Prov I detta kapitel kan eleverna testa sina kunskaper, område för område, i uppgifter liknande dem som finns i nationella prov. Dessa diagnosuppgifter följs upp med uppgifter där eleverna

Läs mer

Kunskapsmål och betygskriterier för matematik

Kunskapsmål och betygskriterier för matematik 1 (1) 2009-0-12 Kunskapsmål och betygskriterier för matematik För betyget G i matematik skall eleven kunna utföra beräkningar, lösa problem samt se enklare samband utifrån de kunskapsmål som anges under

Läs mer

Del A: Digitala verktyg är inte tillåtna. Endast svar krävs. Skriv dina svar direkt på provpappret.

Del A: Digitala verktyg är inte tillåtna. Endast svar krävs. Skriv dina svar direkt på provpappret. NAN: KLASS: Del A: Digitala verktyg är inte tillåtna. Endast svar krävs. Skriv dina svar direkt på provpappret. 1) a) estäm ekvationen för den räta linjen i figuren. b) ita i koordinatsystemet en rät linje

Läs mer

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 76 poäng varav 28 E-, 24 C- och 24 A-poäng.

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 76 poäng varav 28 E-, 24 C- och 24 A-poäng. NpMac vt 01 Del I Del II Provtid Hjälpmedel Uppgift 1-10. Endast svar krävs. Uppgift 11-15. Fullständiga lösningar krävs. 10 minuter för del I och del II tillsammans. Formelblad och linjal. Kravgränser

Läs mer

Maria Österlund. I affären. Mattecirkeln Vikt 1

Maria Österlund. I affären. Mattecirkeln Vikt 1 Maria Österlund I affären Mattecirkeln Vikt 1 NAMN: Ringa in de vågar du känner till. I affären vägs en del varor i kassan. Ringa in de varor som brukar vägas i kassan. t.ex mat brev människor människor

Läs mer

geometri och statistik

geometri och statistik Svikten geometri och statistik Innehåll Mönster Geometriska figurer Del av Matematiska ord Längd runt om Tredimensionella figurer Tabeller och diagram Problemlösning Kan du? Hur gick det? 2-3 4-5 6-7 8-9

Läs mer

Denna del består av kortsvarsuppgifter som ska lösas utan miniräknare. Korrekt svar ger 1 g-poäng (1/0) eller 1 vgpoäng

Denna del består av kortsvarsuppgifter som ska lösas utan miniräknare. Korrekt svar ger 1 g-poäng (1/0) eller 1 vgpoäng Ämnesprov i matematik Skolår 9 Vårterminen 2004 Del B1 Innehållet i detta häfte är sekretessbelagt t o m den 11 juni 2004. Denna del består av kortsvarsuppgifter som ska lösas utan miniräknare. Korrekt

Läs mer

Procent och sannolikhet

Procent och sannolikhet Procent och sannolikhet Kapitel 2 Procent och sannolikhet I kapitlet får eleverna lära sig räkna med procent. Fokus är på beräkningar med 100 %, 50 %, 25 % och 1 %. Eleverna möter procent i kontexten rea

Läs mer

Planering Funktioner och algebra år 9

Planering Funktioner och algebra år 9 Planering Funktioner och algebra år 9 Innehåll Övergripande planering... 2 Begrepp... 3 Metoder... 4 Bedömning... 4 Kommer du ihåg dessa begrepp från årskurs 8?... 5 Facit till Diagnos... 6 Arbetsblad...

Läs mer

Lokala kursplaner i Matematik Fårösunds skolområde reviderad 2005 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning

Lokala kursplaner i Matematik Fårösunds skolområde reviderad 2005 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning Lokala kursplaner i Matematik Fårösunds skolområde reviderad 2005 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning Eleven skall år 1 Begrepp Jämförelse- och storleksord, t.ex. stor, större, störst. Positionssystemet

Läs mer

Repetitionsuppgifter inför Matematik 1. Matematiska institutionen Linköpings universitet 2013

Repetitionsuppgifter inför Matematik 1. Matematiska institutionen Linköpings universitet 2013 Repetitionsuppgifter inför Matematik Matematiska institutionen Linköpings universitet 0 Innehåll De fyra räknesätten Potenser och rötter 7 Algebra 0 4 Facit 4 Repetitionsuppgifter inför Matematik Repetitionsuppgifter

Läs mer

A4-papper där det på varje papper står en siffra, på ett papper står det ett decimaltecken. Det kan också finnas papper med de olika räknesättens

A4-papper där det på varje papper står en siffra, på ett papper står det ett decimaltecken. Det kan också finnas papper med de olika räknesättens Aktivitet 1:1 LÄRARVERSION Göra tal av siffror Eleverna ska träna på positionssystemet. A4-papper där det på varje papper står en siffra, på ett papper står det ett decimaltecken. Det kan också finnas

Läs mer

Målkriterier Beskrivning Exempel Eleven kan tolka elevnära information med matematiskt innehåll.

Målkriterier Beskrivning Exempel Eleven kan tolka elevnära information med matematiskt innehåll. ÖREBRO MATEMATIK, ÅR 3 1(5) Eleven kan tolka elevnära information med matematiskt innehåll Eleven kan uttrycka sig muntligt, skriftligt och i handling på ett begripligt sätt med hjälp av vardagligt språk,

Läs mer

Talområden. Utvidga talområden: - naturliga tal. - hela tal. -100, -5 0, 1, 2 o.s.v. - rationella tal. - reella tal. π, 2 o.s.v.

Talområden. Utvidga talområden: - naturliga tal. - hela tal. -100, -5 0, 1, 2 o.s.v. - rationella tal. - reella tal. π, 2 o.s.v. TALUPPFATTNING Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret: Eleven skall ha förvärvat sådana kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva och hantera situationer samt lösa

Läs mer

Förtest. Hur kan jag arbeta med förtesten? Hur dokumenterar jag elevens kunskapsutveckling? Uppfattar du det som att eleven kan matematikinnehållet

Förtest. Hur kan jag arbeta med förtesten? Hur dokumenterar jag elevens kunskapsutveckling? Uppfattar du det som att eleven kan matematikinnehållet AB Vår LP (8766) Flik 0 Förtest (Lev vc).qxd 00-0-6 :5 Sida Förtest För alla lärare är det viktigt att skaffa sig en god bild av elevens kunskaper för att veta vad eleven behöver för att gå vidare i sin

Läs mer

Volym liter och deciliter

Volym liter och deciliter Volym liter och deciliter Måla så volymen stämmer. Skriv så volymen stämmer. : l och dl l dl l och 8 dl 0 l 9 dl dl l dl Hur många dl ska du hälla i för att få l? 7 9 dl dl dl dl dl Hur mycket? Skriv.

Läs mer

Veckomatte åk 5 med 10 moment

Veckomatte åk 5 med 10 moment Veckomatte åk 5 med 10 moment av Ulf Eskilsson Innehållsförteckning Inledning 2 Utdrag ur kursplanen i matematik 3 Grundläggande struktur i Veckomatte - Åk 5 4 Strategier för Veckomatte - Åk 5 5 Veckomatte

Läs mer

Matematik Betygskriterier i matematik år 9 Ekholmsskolan i Linköping

Matematik Betygskriterier i matematik år 9 Ekholmsskolan i Linköping Enhet 591 Ekholmen Matematik Betygskriterier i matematik år 9 Ekholmsskolan i Linköping Fakta Förståelse Färdighet Förtrogenhet De olika formerna samspelar och utgör varandras förutsättningar. För att

Läs mer

Arbetsblad 5:1. Tal och tallinjer. 1 Skriv rätt tal på tallinjen. 2 Ordna talen i storleksordning med det minsta först. 3 Vilka tal kommer sen?

Arbetsblad 5:1. Tal och tallinjer. 1 Skriv rätt tal på tallinjen. 2 Ordna talen i storleksordning med det minsta först. 3 Vilka tal kommer sen? Arbetsblad 5:1 sid 143 Tal och tallinjer 1 Skriv rätt tal på tallinjen. a) 0 0,5 1 b) 0 0,5 1 c) 0 1 2 2 Ordna talen i storleksordning med det minsta först. 0,4 0,404 0,44 0,04 0,45 3 Vilka tal kommer

Läs mer

Algebra - uttryck och ekvationer

Algebra - uttryck och ekvationer Förenkla: Tänk så här: Du går till affären och köper 3 äpplen och 2 bananer och lösgodis för 7 kr. Din kompis köper 1 äpple och 3 bananer och lösgodis för 10 kr. Hur många äpplen och hur många bananer

Läs mer

Matematik. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

Matematik. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret Balderskolan, Uppsala musikklasser 2009 Matematik Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret läsa och skriva tal inom talområdet 0 10 000 räkna de fyra räknesätten med olika metoder

Läs mer

Detta prov består av del 1 och 2. Här finns också facit och förslag till poängsättning

Detta prov består av del 1 och 2. Här finns också facit och förslag till poängsättning Allmänt om proven Detta prov består av del 1 och. Här finns också facit och förslag till poängsättning och bedömning. Provet finns på lärarwebben, dels som pdf-fil och dels som redigerbar Word-fil. Del

Läs mer

6-2 Medelvärde och median. Namn:

6-2 Medelvärde och median. Namn: 6-2 Medelvärde och median. Namn: Inledning Du har nu lärt dig en hel del om datainsamling och presentation av data i olika sorters diagram. I det här kapitlet skall du studera hur man kan karaktärisera

Läs mer

PRIMA MATEMATIK EXTRABOK 3 FACIT

PRIMA MATEMATIK EXTRABOK 3 FACIT PRIMA MATEMATIK EXTRABOK FACIT t.ex. Dela upp talet. = + + = + + = + + Dela upp talet i lika stora delar. = +, +++ = ++ = +, ++ = ++++ = + = + + Skriv alla uppdelningar du kan av talet, lika stora delar.,

Läs mer

Gruppledtrådar. Gruppledtrådarna ingår i lärarhandledningen till Prima Formula 6 Får kopieras! Bo Sjöström, Jacob Sjöström och Gleerups Utbildning AB

Gruppledtrådar. Gruppledtrådarna ingår i lärarhandledningen till Prima Formula 6 Får kopieras! Bo Sjöström, Jacob Sjöström och Gleerups Utbildning AB Gruppledtrådar Som hjälp för dina elevgrupper att utveckla sin förmåga att tala matematik, samarbeta och lära i grupp finns övningar som vi kallar Gruppledtrådar. Dessa går ut på att elever tillsammans

Läs mer

Ämnesplan i matematik för Häggenås, Bringåsen och Treälven

Ämnesplan i matematik för Häggenås, Bringåsen och Treälven Ämnesplan i matematik för Häggenås, Bringåsen och Treälven (2009-05-14) Namn Utarbetad under läsåret 08/09 Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN 2005

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN 2005 Anvisningar Provtid Hjälpmedel Provmaterialet NpMaB vt 2005 Version 1 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material

Läs mer