Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer. Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning BONNIERS. Andra upplagan, reviderade sidor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer. Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning BONNIERS. Andra upplagan, reviderade sidor"

Transkript

1 Matte Direkt Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer Safari 1B Lärarhandledning BONNIERS

2 8 Minus Kapitlet inleds med en repetition av subtraktion i talområdet 0-10, så att eleverna kan aktualisera tankegången i subtraktion. Därefter utökas talområdet till Subtraktionerna visas till en början med bilder, så att eleverna konkret kan se hur minskningen görs från entalen. Sedan får eleverna lära sig att ta hjälp av entalen när de räknar minus. De får utnyttja sambandet att eftersom 8 3 = 5 är 18 3 =. Därefter följer systematisk träning att minska från vart och ett av talen till 19 i tur och ordning. Att minska från 20 ägnas lite extra uppmärksamhet. Vi pekar här på sambandet med att minska från 10. Safaridelen avslutas med några textuppgifter med minus. Enhetsdelen sist i kapitlet tar upp de tredimensionella formerna kon, kub och klot. Målet är att eleverna ska känna igen de olika formerna och kunna benämna dem. Till enhetsdelen är det bra att ha tillgång till några olika föremål med respektive form. Eleverna får även träna på att redovisa en uppgift i en tabell och ett stapeldiagram. K8 Elevbok Safaridelen sidan 62 Diagnos sidan 78 Förstoringsglaset sidan 80 Kikaren sidan 84 Enheter former sidan 88 Läxbok 8:1 Talen 0 till 10 Läxa 7 till sidorna :2 Minska från talen 10 till 20 8:3 Ta hjälp av entalen Läxa 8 till sidorna :4 Minska från talen till 16 8:5 Minska från talen 17 till 19 Läxa 9 till sidorna :6 Minska från talen upp till 19 8:7 Minska från talet 20 8:8 Minska från talen upp till 20 8:9 Träna på minus upp till 20 8:10 Läs och räkna 8:11 Alla svar ska bort 8: Kon, klot och kub 8: Min utvärdering 66 Minus

3 Sid Former I detta avsnitt tar vi upp de tredimensionella formerna kon, kub och klot. Målet är att eleverna ska känna igen och kunna benämna formerna. Gemensam introduktion Här behövs: Några olika föremål vardera med form av kon, kub och klot, gärna med olika storlek (t.ex. bollar och kulor i olika storlekar), en lapp till varje föremål med formens namn Visa en form i taget och be eleverna beskriva formen på föremålet. Fråga om någon vet vad formen heter och benämn föremålet med det matematiska namnet. Lägg en lapp med namnet vid föremålet. Låt eleverna tänka efter om de vet någon annan sak som har samma form. Gör på samma sätt med de andra formerna. Titta gemensamt på genomgångsrutan. Ställ frågor som: Vad heter formen som Trixi visar? Vilken färg har konen? Vilken form är lik en tärning? Eleverna drar sedan streck från de olika formerna till rätt skål. Här är bilderna i olika färg och storlek för att eleverna ska inse att föremål med samma form inte nödvändigtvis behöver se exakt lika ut. På sidan 89 ska eleverna leta upp den största, respektive den minsta, av varje form och måla enligt anvisning. En del elever kan behöva hjälp att läsa instruktionerna. Övningen kan passa bra att göra i par. Det kan vara bra att eleverna reflekterar tillsammans och är överens om lösningen innan de målar. Ställ ut alla de former du samlat lite huller om buller. Låt en elev i taget dra en lapp och placera den vid en passande form. Gå sedan vidare med att be någon ge dig t.ex. den största kuben, det minsta klotet osv. K8 Sid Gemensam introduktion Här behövs: 3 olika föremål t.ex. pennor, saxar, linjaler. Olika antal av varje sort. Lägg fram t.ex. 5 pennor, 3 saxar och 6 linjaler på ett bord/ matta. Rita en tabell på tavlan, liknande den nederst på sidan 91, med era föremål. Fråga eleverna hur många det finns av varje sort. Räkna gemensamt och visa hur man skriver det i tabellen. Ställ sedan några frågor till eleverna: Hur många saxar finns det?, Vad finns det flest av? osv. och låt eleverna svara på frågorna med hjälp av tabellen på tavlan. På sidan 90 finns formerna klot, kub, kon och rätblock i olika färg och antal. Eleverna räknar hur många det finns av varje och redovisar antalen i diagrammet och i tabellerna på sidan 91. Här måste eleverna uppmärksamma både färg och form. Trixi visar hur hon strukit över alla a klot när hon räknat dem. I diagrammet har hon målat lika många rutor som det finns a klot. Eleverna fortsätter på liknande sätt att räkna alla gula klot och måla lika många rutor i diagrammet. För att fylla i tabellerna använder eleverna diagrammet och skriver det antal som finns av respektive sort. Alternativt kan man arbeta med uppgifterna i omvänd ordning; först räkna varje sort på sidan 90 var för sig, fylla i tabellerna och därefter måla rätt antal rutor i diagrammet. Samtala gemensamt om uppslaget när alla är klara. Ställ frågor som: Hur många gröna klot finns det?, Vilken sort finns det flest av?, Vilka finns det lika många av?. Svaren kan man ju finna på olika sätt, antingen genom att räkna föremålen på sidan 90, titta i diagrammet eller i tabellerna. Fråga vilken metod eleverna använde och diskutera hur man enklast hittar svaret. 80 Minus

4 Former Måla den största kuben. Måla alla kuber gula. Här får du lära dig om kon, kub och klot. Måla den minsta konen blå. Måla alla koner a. Måla det största klotet gult. Måla alla klot blå. Måla den minsta kuben lila. Måla den största konen svart.blå Måla det minsta gul klotet brunt. kon kub klot blå Dra streck till rätt skål. kon gul klot gul svart lila brun gul blå blå kub blå gul blå gul : K8 Här får du lära dig om diagram. Måla en ruta för varje. Titta både på form och färg. Hur många av varje? Måla lika många rutor. Jag har börjat. Skriv hur många det är av varje : Minus 81 MDSafari_1B_LH_kap8.indd

5 8: Namn: Min utvärdering MatteSafari 1B Kapitel 8: Minus När jag ska: minska från talet minska från talet 20 räkna ut 17 3 räkna ut 20 6 tycker jag det är: ganska lätt lätt svårt lösa en textuppgift med minus Vad i kapitlet var roligast? K8 När jag ska: säga vad som är en kon säga vad som är ett klot säga vad som är en kub tycker jag det är: ganska lätt lätt svårt fylla i ett diagram och en tabell Minus 95

6 9 Plus och minus Kapitlet tar upp både addition och subtraktion i talområdet Syftet är att eleverna ska lära sig skilja på plus och minus, kunna använda rätt räknesätt när de löser textuppgifter och kunna avgöra om svaret är rimligt. Därför varvas de båda räknesätten dels i sifferuppgifter, dels i textuppgifter. Vi börjar med att tolka bilder och välja rätt räknesätt till händelsen. Därefter räknar eleverna sifferuppgifter med plus och minus blandat. Sedan arbetar eleverna med de båda räknesätten parallellt i situationer som uppstår när man handlar. Eleverna får också använda sina kunskaper till att lösa textuppgifter och även prova på att rita/skriva textuppgifter. Det är bra att ha olika sorters plockmateriel till hands för att kunna arbeta konkret. Enhetsdelen sist i kapitlet handlar om längd. Eleverna får lära sig att mäta med linjal, dra linjer mellan två punkter och rita linjer med given längd. Endast enheten centimeter används här. Till enhetsdelen måste eleverna ha tillgång till linjaler, gärna av den typ som enbart visar centimeter. Elevbok Safaridelen sidan 92 Diagnos sidan 104 Förstoringsglaset sidan 106 Kikaren sidan 110 Enheter längd sidan 1 Läxbok 9:1 Vilken pokal? Läxa 10 till sidorna :2 Träna på plus och minus 9:3 Handla Läxa 11 till sidorna :4 Vem vinner? 9:5 Vad köper de? Läxa till sidorna :6 Plus eller minus? 9:7 Bingo 9:8 Längd 9:9 Min utvärdering 96 Plus och minus

7 Sid Här får eleverna tolka bilder och välja rätt räknesätt. Därefter räknar eleverna sifferuppgifter med addition och subtraktion blandat. Gemensam introduktion Här behövs: Knappar eller annan plockmateriel (20 stycken per par) Lägg knappar på bordet. Här är knappar. Jag tar bort 2. Finns det fler eller färre än kvar?, Ska vi då använda plus eller minus för att räkna ut svaret? Låt eleverna räkna ut och avgör tillsammans om svaret kan vara rätt. Ja, svaret är mindre än. Lägg knappar framför en elev. Här har du knappar. Du får 2 till. Har du nu fler eller färre än? Ska du räkna med plus eller minus? Låt eleverna räkna ut och avgöra om svaret kan vara rätt. Skriv några additioner och subtraktioner på tavlan. Låt eleverna lägga additionerna och subtraktionerna med konkret materiel. Reflektera tillsammans om svaret är rimligt. Låt eleverna berätta vad som händer i de båda bilderna i genomgångsrutan. Samtala om hur händelserna skrivs med tal och om vilket tecken som ska användas. På sidan 94 får eleverna tänka efter vilket räknesätt bilderna visar och ringa in rätt alternativ. Sidan 95 fortsättar med blandade additioner och subtraktioner där eleverna själva räknar ut. I de första uppgifterna som har bildstöd kan eleverna tänka efter om det blir fler eller färre myror på bladet och därav förstå om svaret kan vara rätt. De följande uppgifterna står i par, en addition och en subtraktion med samma termer. Uppmana eleverna att vara uppmärksamma på om det står plus eller minus i uppgifterna och tänka efter om svaret ska bli större eller mindre? Om någon elev vid sifferuppgifterna bara räknar på utan att fundera över om de ska räkna plus eller minus, ta en överstrykningspenna eller liknande och markera t.ex. alla plustecken för att få eleven att fokusera på vilket räknesätt varje uppgift har. Sid Gemensam introduktion Här behövs: Två lappar till varje elev, den ena med ett plustecken, den andra med ett minustecken (låt eleverna göra lapparna själva) Skriv en uppgift på tavlan som saknar plus- eller minustecken, t.ex. 3 = 11, 18 3 =, 3 = 16, 2 = 10, 3 = 17, 5 = 20, 19 2 = 17, 2 = 11, 5 = 19, 16 4 =. Låt eleverna hålla upp lappen med rätt tecken. Fortsätt med nästa uppgift. Eleverna arbetar vidare utan nya moment på detta uppslag men får mer träning och möjlighet att befästa sina kunskaper. Här finns olika uppgifter med plus och minus blandat, där eleverna får måla, hitta rätt väg och dra streck till svaret. Sist på sidan 97 ska eleverna lösa lucktal. Observera om någon elev behöver vägledning att tänka ut vilken term som saknas. Det kan hjälpa att eleven lägger fingret över luckan och lär sig säga: 10 + vad blir 11, vad blir 11 osv. 98 Plus och minus

8 Räknaut. ut. Räkna Här får du träna på att skilja på plus och minus. Titta på bilden. Plus eller minus? == == == == Vad visar bilden? Ringa in == == == == 11 22== 22== == == == == == == == == == == == == Tänk efter! Kan svaret vara rätt? :1 grön Räkna ut och måla. blå grön gul Dra streck till svaret blå blå gul grön Trixi går där svaret är. Måla Trixis väg Skriv talet som fattas = 11 3 = = 16 1 = + 2 = = = = :2 Läxboken Läxa 10 Plus och minus 99 MDSafari_1B_LH_kap9.indd

9 Sid Gemensam introduktion Använd textuppgifterna i rutan på sidan 102 utan att eleverna har böckerna framme. Läs den ena högt och säg: Vad är det vi ska ta reda på? Vilket räknesätt kan det vara? Låt eleverna ge förslag. Läs uppgiften igen från början och diskutera vilket förslag som verkar rätt. Räkna ut och diskutera om svaret kan vara rätt. Ta er gemensamt an den andra uppgiften på samma sätt. Gör två spalter på tavlan. Skriv ett plustecken över den ena och ett minustecken över den andra. Be eleverna komma på olika räknehändelser, och rita/ skriva dem på ett papper. Låt dem sedan läsa upp/ berätta om sina räknehändelser och placera dem i rätt spalt. Textuppgifterna innehåller uppgifter inom samma talområde som tidigare. Fokusera på att eleverna lär sig att metodiskt ta sig an en textuppgift. När man på ett tidigt stadium låter elever hitta på en räknesaga finns det ofta de som berättar fantastiska sagor utan att komma fram till någon egentlig fråga. Lär därför eleverna tänka i steg: Vad är frågan?, Ska jag använda plus eller minus?, Kan svaret vara rätt? Det lär eleverna att reflektera och inte bara använda ett räknesätt som passar talen. Att skriva svar med enhet kan vara lite svårt i början, därför finns de utskrivna här, men reflektera över dem tillsammans. I Arbeta tillsammans på sidan 103 får eleverna själva skriva enheten i svaret. Sid De olika uppgifterna i diagnosen tar upp följande moment: Uppgift 1: Tolka bilden och välja rätt räknesätt Uppgift 2-3: Kunna räkna plus- och minusuppgifter blandat Uppgift 4-5: Att använda plus eller minus när man handlar Uppgift 6-7: Att välja plus eller minus i textuppgifter Om diagnosen gått bra går eleven vidare till Kikaren (sid. 110). Elever som behöver träna vidare med momenten går till Förstoringsglaset på nästa sida. Om eleven gjort fel på någon enstaka uppgift kan han/ hon träna mer på endast detta moment. Parenteserna i facit visar vilken sida i Förstoringsglaset som övar momentet. 102 Plus och minus

10 Här får får du du lära lära dig dig att att välja välja plus plus eller eller minus minus ii textuppgifter. textuppgifter. Här Teo har flaggor. Svea har 4. Hur många har de tillsammans? + 4 = 19 Tim har har pinnar. pinnar. Han Han kastar kastar Tanja Tanja har har pinnar. pinnar. Hon Hon får får 22 till. till. Tim Hur många många har har han han kvar? kvar? Hur många många har har hon hon då? då? Hur Hur 22 == == pinnar pinnar pinnar pinnar Tim plockar 17 bär. Han äter 2. Hur många har han kvar? 17 2 = Tänk efter! Kan svaret vara rätt? Du har har diplom. diplom. Du Du får får 22 till. till. Du Hur många många diplom diplom har har du du då? då? Hur 19 flaggor bär = = diplom diplom Arbeta tillsammans Du har har stenar. stenar. Du Du kastar kastar Du Hur många många har har du du kvar? kvar? Hur Gör en textuppgift till + 3 eller 3. Låt en kompis räkna ut svaret. 3 = 11 3 = 11 stenar 11 stenar Trixi gör gör kast. kast. Du Du gör gör Trixi Hur många många kast kast gör gör ni ni tillsammans? tillsammans? Hur + 2 = + 2 = kast kast :6, 9:7 Läxboken Läxa Diagnos 9 1 Vad visar bilden? Ringa in Hur mycket får du kvar? ( = = = 19 3 = = = + 3 = 17 3 = 19 4 = + 5 = = = = 4 = = 17 ( 3 ( sid. 106) sid. 107) 2 = 16 3 = kr kr ( sid. 109) 5 Vad kostar de tillsammans? = = kr kr ( sid. 108) 6 sniglar tävlar. 2 bryter loppet. Hur många är kvar? sid. 107) 2 = sniglar ( sid. 108, 109) 7 Rado har stenar. Svea har 5. Hur många har de tillsammans? + 5 = 18 stenar ( sid. 108, 109) 105 Plus och minus 103 MDSafari_1B_LH_kap9.indd

11 Sid. 1-1 Längd Här får eleverna lära sig att mäta längd i centimeter med linjal. Gemensam introduktion Här behövs: Linjaler med centimetermarkeringar Se till att alla elever har en linjal. Titta på och undersök era linjaler. En del linjaler börjar med 0 längst ut i änden och har då inte nollan utsatt och en del börjar en bit in på mätstickan och har då nollan synlig. Markeringarna på linjalerna kan också vara olika, en del har millimetermarkeringar och en del är utan. Titta på linjalen hur lång en centimeter är och be eleverna måtta en centimeter mellan tumme och pekfinger. Berätta för eleverna att nu för tiden är enheten centimeter en vanlig enhet att mäta i, men förr använde man ofta enheterna tum och fot i stället. De enheterna finns kvar än idag; vi mäter t.ex. cykelhjul och tv-skärmar i tum och båtar i fot. Linjaler utan millimetermarkeringar är att föredra så här i början. Titta gemensamt på rutan på sidan 1 där Trixi lägger linjalen för att mäta larvens längd. Det är viktigt att eleverna förstår att de ska mäta från nollan på linjalen. Låt eleverna räkna hur många vita och svarta rutor, centimeter, som får plats utmed larvens längd och jämför med talet på linjalen. Förklara att varje ruta på linjalen är en centimeter lång och visa också att centimeter skrivs förkortat. Till en början visar bilderna som eleverna ska mäta bara halva djuret eller föremålet. Det hjälper eleverna att se hur de ska lägga linjalen. Låt eleverna även mäta andra små föremål i verkligheten. De kan arbeta i par och turas om att gissa hur många centimeter långt eller brett ett föremål är och sedan kontrollmäta med linjal. Sid Syftet med övningarna på uppslaget är att eleverna ska lära sig använda linjalen för att rita linjer med en given längd i centimeter. Nya begrepp som tas upp är punkt och linje. Samtala gemensamt om rutan där Trixi visar hur man gör när man ritar linjer med linjal. Hon har ritat en punkt och sedan lagt linjalen med nollan mot punkten. Sedan ritar hon en ny punkt vid 5 och drar en linje mellan punkterna. På så sätt gör hon en linje som är 5 lång. Innan eleverna själva ritar linjer med en given längd får de träna att hantera linjalen i övningen på sidan 116. De lägger linjalen som Trixi visar i rutan, ritar en linje mellan de två punkterna och avläser sedan hur lång linjen är i hela centimeter. Det fordras en viss motorik för att rita med linjal. Elever som behöver träna mer motoriskt kan göra det på ett papper där du ritat ut par av punkter som eleverna drar linjer emellan. På nästa sida ska eleverna själva rita. I den första uppgiften är två punkter redan utritade. Eleverna kontrollerar avståndet med linjalen och drar en linje mellan punkterna. I de följande uppgifterna mäter eleverna och ritar själva ut punkterna. Om någon elev spontant drar en linje mellan markeringarna för 0 på linjalen och den givna längden utan att rita ut punkter är det lika rätt, förutsatt att linjen har rätt längd. Även i dessa uppgifter är elevernas motorik avgörande för hur de lyckas. 108 Plus och minus

12 Längd Mät. Här får du lära dig att mäta med linjal. Trixi mäter en larv. 1 Jag lägger linjalen så här Larven är 4 centimeter. Mät Jag vet att betyder centimeter Här får du lära dig att använda linjal för att rita linjer. Rita en linje som är 3. (linje 3 ) Jag lägger linjalen mot punkterna och drar en linje. Rita en linje som är 4. (linje 4 ) Rita en linje som är 5. (linje 5 ) Dra en linje mellan punkterna i rutan. Mät. Rita en linje som är (linje 6 ) Rita en linje som är 9. (linje 9 ) :8, 9:9 Plus och minus 109 MDSafari_1B_LH_kap9.indd

13 Gemensamma aktiviteter Välj hörn UTE INNE Skriv en uppgift som saknar plus- eller minustecken på tavlan (eller på en lapp), t.ex. 3 = 11, 18 3 =, 3 = 16, 2 = 10, 3 = 17, 5 = 20, 19 2 = 17, 2 = 11, 5 = 19, 16 4 =. Bestäm ett hörn i rummet som är minushörn och ett som är plushörn. Låt eleverna gå och ställa sig i rätt hörn. Be någon i varje hörn förklara hur de tänkte. Fortsätt med nästa uppgift. Byta plats Här behövs: Lappar med olika additioner eller subtraktioner inom talområdet, talkort Sitt på stolar i en ring. Dela ut en lapp till varje elev. Låt en elev dra ett talkort, t.ex.. Alla elever som har en lapp med svaret byter plats. Man kan göra leken omvänt. Dela ut talkort till eleverna och låt en elev dra ett kort med en addition eller subtraktion på, t.ex Då ska alla med talkortet byta plats. Hitta dina kompisar UTE INNE Här behövs: Lappar med additioner/subtraktioner där svaren blir mellan 10 och 20, två till tre lappar med lika svar, beroende på antalet elever i klassen Dela ut en lapp till varje elev. Eleverna ska sedan räkna ut svaret på sin addition/subtraktion och hitta de kompisar som har samma svar. Om man vill kan man tävla om vilka som hittar varandra snabbast eller så kan klassen tävla med sig själv genom att man tar tid på hur lång tid det tar för alla att hitta varandra, sedan byter lappar och försöker slå tiden. Tändsticksasken Här behövs: Papper, en tom tändsticksask till varje par, makaroner/bönor/pärlor eller liknande Arbeta parvis. Paren skriver en uppgift med plus eller minus t.ex. + 5 = 18 på ett papper. De lägger/ klistrar tändsticksasken över ett av talen t.ex. + ASK = 18, drar ut lådan på asken och fyller med det antal som motsvarar det gömda talet (här 5 makaroner/bönor/pärlor). Nu har de gjort ett lucktal. Eleverna byter platser med varandra (eller lappar). De räknar ut hur många som finns i tändsticksasken och kontrollerar svaret genom att dra ut lådan och se om det var rätt. På tallinjen Här behövs: Lappar med additioner/subtraktioner inom talområdet, talkort 11-20, snöre, klädnypor Dela ut en lapp till varje elev. Använd snöret som tallinje och sätt ut talkorten 11, osv. till 20 med klädnypor. Låt eleverna räkna ut sina uppgifter och klämma fast sin lapp vid rätt svar på tallinjen. Blanda lapparna och dela ut på nytt. Affär Här behövs föremål med prislappar, två tior till varje elev Placera föremålen på två olika hyllor. T.ex. kan det som finns på ena hyllan kosta 11 kr, kr, kr, kr eller kr och det som finns på andra hyllan 2 kr, 3 kr, 4 kr eller 5 kr. Alla elever har två tior att handla för. De får handla en sak från varje hylla. Fråga vad det kostar sammanlagt och hur mycket de ska få tillbaka när de betalar. Tum och fot UTE INNE Här behövs: skolgård/klassrum och saker i närmiljön Berätta att förr i tiden använde man bland annat längdmåtten tum och fot för att mäta längd. Visa att man mätte med tummen i bredd och med foten på längden efter varandra. Låt eleverna arbeta i par. Mät ett antal bestämda saker i fot, det kan vara kanten på sandlådan, längden på fotbollsmålet, en bänk etc. Mät också några saker i tum, det kan vara en pinne, ett fönster, ett trappsteg etc. Jämför parens resultat och upptäck tillsammans hur olika resultaten blir beroende på hur stor tumme/fot varje människa har. 110 Plus och minus

14 9:1 Namn: Vilken pokal? Räkna ut. Dra streck till rätt pokal = + 3 = = 1 = 3 = 17 2 = + 2 = = = 2 = 16 4 = 18 1 = Räkna ut och måla. grön blå rosa Plus och minus 111 MDSafari_1B_LH_kap9.indd

15 9:8 Namn: Längd Hitta något som är längre än 8. Skriv vad det är. Hitta något som är kortare än 8. Skriv vad det är. Hitta något som är längre än 6 men kortare än. Skriv vad det är. Mät linjerna. Ringa in den längsta. Rita en punkt. Dra en linje från punkten som är längre än 7. Rita en punkt. Dra en linje från punkten som är kortare än Plus och minus

16 9:9 Namn: Min utvärdering MatteSafari 1B Kapitel 9: Plus och minus När jag ska: räkna plus och minus blandat räkna plus när jag handlar räkna minus när jag handlar tycker jag det är: ganska lätt lätt svårt veta om det är plus eller minus i en textuppgift Vad i kapitlet var roligast? När jag ska: mäta med linjal tycker jag det är: ganska lätt lätt svårt rita en linje mellan två punkter rita en linje som är 5 Plus och minus 119

Sid Sid Plus och minus. Gemensam introduktion. Gemensam introduktion till sid. 57. Längd

Sid Sid Plus och minus. Gemensam introduktion. Gemensam introduktion till sid. 57. Längd Sid. 54-55 Längd Här får eleverna träna på att uppskatta föremåls längd i centimeter och sedan kontrollmäta. Observera att linjaler kan ha olika utseende. En del börjar med 0 längst ut i änden och har

Läs mer

34 Plus och minus. Elevbok Safaridelen sidan 32 Diagnos sidan 44 Förstoringsglaset sidan 46 Kikaren sidan 50 Längd sidan 54

34 Plus och minus. Elevbok Safaridelen sidan 32 Diagnos sidan 44 Förstoringsglaset sidan 46 Kikaren sidan 50 Längd sidan 54 2 Plus och minus Kapitlet behandlar addition och subtraktion inom talområdet 0-100 med uppgifter som 42 + 3 och 45 3. Vid uträkningen blir det inga tiotalsövergångar. Till en början får eleverna hjälp

Läs mer

Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer. Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning. Andra upplagan, reviderade sidor

Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer. Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning. Andra upplagan, reviderade sidor Matte Direkt Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer Safari 1A Lärarhandledning MS Enhetsdel Sist i varje kapitel finns ett avsnitt som i första hand tar upp enheter. Här i årskurs 1 handlar

Läs mer

Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning B O N N I E R S. Andra upplagan, reviderade sidor

Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning B O N N I E R S. Andra upplagan, reviderade sidor Matte Direkt Siw Elofsdotter Meijer Margareta Picetti Pernilla Falck Safari 2B Lärarhandledning B O N N I E R S 6 Tal K6 Kapitlet tar upp tal till och med 500 och inleds med att eleverna räknar 100 i taget.

Läs mer

8 Tal. Elevbok Safaridelen sidan 4 Diagnos sidan 18 Förstoringsglaset sidan 20 Kikaren sidan 25 Enheter - längd sidan 30

8 Tal. Elevbok Safaridelen sidan 4 Diagnos sidan 18 Förstoringsglaset sidan 20 Kikaren sidan 25 Enheter - längd sidan 30 6 Tal Kapitlet tar upp tal upp till och med 000 och inleds med övningar som syftar till att ge eleverna en god uppfattning av talet 000. Eleverna får sedan arbeta vidare med positionssystemet där nu även

Läs mer

Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer. Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning BONNIERS

Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer. Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning BONNIERS Matte Direkt Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer Safari 2A Lärarhandledning BONNIERS Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Internet: www.bonnierutbildning.se

Läs mer

MatteSafari Kikaren 1B Facit

MatteSafari Kikaren 1B Facit MatteSafari 1B Facit Till sidorna 73 i MatteSafari 1B Vilka har samma svar? Måla dem i samma färg. 2 1 2 6 18 4 3 Nina har fiskar. Olle har 6 färre. 4 18 3 4 4 4 1 5 5 3 18 6 Hur många fiskar har Olle?

Läs mer

Pernilla Falck Margareta Picetti. Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning. Andra upplagan, reviderade sidor

Pernilla Falck Margareta Picetti. Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning. Andra upplagan, reviderade sidor Matte Direkt Pernilla Falck Margareta Picetti Safari A Lärarhandledning MS Enhetsdel Sist i varje kapitel finns ett avsnitt som tar upp enheter enligt följande: Kapitel 1: Tid analog klocka Kapitel 2:

Läs mer

MatteSafari Kikaren 2A Facit

MatteSafari Kikaren 2A Facit MatteSafari A Facit 1 Tal Kom ihåg enheterna! Matilda ger 30 bananer till Fredrik och 8 bananer till Elise. Hur många bananer ger Matilda bort? Till sidorna 6 10 i MatteSafari A 30 + 8 = 38 38 bananer

Läs mer

Addition. Elevbok Safaridelen sidan 34 Diagnos 2 sidan 48 Förstoringsglaset sidan 50 Kikaren sidan 55 Enheter volym sidan 60

Addition. Elevbok Safaridelen sidan 34 Diagnos 2 sidan 48 Förstoringsglaset sidan 50 Kikaren sidan 55 Enheter volym sidan 60 2 Kapitlet inleds med repetition av additionstabellen med tiotalsövergång och även den generaliserade tabellen, t.ex. 49 + 3. Sedan presenteras två olika metoder för att addera två tvåsiffriga tal där

Läs mer

Målkriterier Beskrivning Exempel Eleven kan tolka elevnära information med matematiskt innehåll.

Målkriterier Beskrivning Exempel Eleven kan tolka elevnära information med matematiskt innehåll. ÖREBRO MATEMATIK, ÅR 3 1(5) Eleven kan tolka elevnära information med matematiskt innehåll Eleven kan uttrycka sig muntligt, skriftligt och i handling på ett begripligt sätt med hjälp av vardagligt språk,

Läs mer

Geometri. Kapitel 8 Geometri. Borggården sidan 66 Diagnos sidan 79 Rustkammaren sidan 80 Tornet sidan 84 Sammanfattning sidan 89 Utmaningen sidan 90

Geometri. Kapitel 8 Geometri. Borggården sidan 66 Diagnos sidan 79 Rustkammaren sidan 80 Tornet sidan 84 Sammanfattning sidan 89 Utmaningen sidan 90 Geometri Kapitel 8 Geometri I detta kapitel möter eleverna vinkelbegreppet och får öva på att avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig. De får också öva på att namnge olika månghörningar och be

Läs mer

Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym

Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym Vikt och volym Kapitel 4 Vikt och volym I kapitlet får eleverna arbeta med vikt och volym. Avsnittet om volym tar upp enheterna liter, deciliter och centiliter. Avsnittet om vikt tar upp enheterna kilogram,

Läs mer

Ungefär lika stora tal

Ungefär lika stora tal Bilaga 2:1 Arbeta med jämförelser mellan tal Ungefär lika stora tal Jämför de tre talen här nedan: 234567 234566 234568 Alla siffrorna i talen är lika utom den sista, den högra, där siffrorna är 7,6 och

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Eleverna kan två och två eller i större grupper på ett lekfullt sätt träna följande: Talinnehåll Addition Subtraktion Multiplikation

LÄRARHANDLEDNING. Eleverna kan två och två eller i större grupper på ett lekfullt sätt träna följande: Talinnehåll Addition Subtraktion Multiplikation LÄRARHANDLEDNING LH Tärningsövningar innehåller blandade matematikövningar inriktade på skolår F - 5 och kan med stor fördel användas som extra resursmaterial och idébank. Med korten som bas går det lätt

Läs mer

MatteSafari Kikaren 2B Facit

MatteSafari Kikaren 2B Facit Matteafari 2B Facit Till sidorna 68 71 i Matteafari 2 Måla alla med svaret 123. affären finns 120 burkar mat. De säljer 70 burkar. Hur många finns sedan kvar? 158 35 174 51 197 54 120 70 = 50 50 burkar

Läs mer

Begrepps- och taluppfattning Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal.

Begrepps- och taluppfattning Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal. MATEMATIK ÅR1 MÅL Begrepps- och taluppfattning Kunna talbildsuppfattning, 0-10 EXEMPEL Du förstår sambandet mellan tal och antal, t.ex. genom att hämta rätt antal föremål till muntligt givna tal. Kunna

Läs mer

a) 1 b) 4 a) b) c) c) 6 a) = 4 b) = 6 c) = 6 1. Hur många? Ringa in talet. 2. Vilket tal kommer efter? 4. Beräkna. 3. Hur många?

a) 1 b) 4 a) b) c) c) 6 a) = 4 b) = 6 c) = 6 1. Hur många? Ringa in talet. 2. Vilket tal kommer efter? 4. Beräkna. 3. Hur många? 1. Hur många? Ringa in talet. 2. Vilket tal kommer efter? Exempel a) 1 2 b) 4 5 a) b) c) c) 6 7 3. Hur många? 4. Beräkna. Exempel 1 + 2 = 3 a) 3 + 1 = 4 a) 4 b) 5 b) 4 + 2 = 6 c) 3 + 3 = 6 c) 3 d) 2 GILLA

Läs mer

matematik FACIT Läxbok Koll på Sanoma Utbildning Hanna Almström Pernilla Tengvall

matematik FACIT Läxbok Koll på Sanoma Utbildning Hanna Almström Pernilla Tengvall Koll på 1A matematik FACIT Läxbok Hanna Almström Pernilla Tengvall Sanoma Utbildning Hur många och lika många 1Hur många? Skriv. III 3 I IIII II IIII III 1 4 2 5 3 Rita lika många. valfri valfri 2 KAPITEL

Läs mer

Siw Elofsdotter Meijer Margareta Picetti. Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning. Andra upplagan, reviderade sidor

Siw Elofsdotter Meijer Margareta Picetti. Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning. Andra upplagan, reviderade sidor Matte Direkt Siw Elofsdotter Meijer Margareta Picetti Safari 3B Lärarhandledning Tal K Kapitlet tar upp tal upp till och med 000 och inleds med övningar som syftar till att ge eleverna en god uppfattning

Läs mer

Addition. 7 Addition. Elevbok Safaridelen sidan 34 Diagnos sidan 48 Förstoringsglaset sidan 50 Kikaren sidan 55 Enheter vikt sidan 60

Addition. 7 Addition. Elevbok Safaridelen sidan 34 Diagnos sidan 48 Förstoringsglaset sidan 50 Kikaren sidan 55 Enheter vikt sidan 60 7 Addition Kapitlet inleds med en vidareutveckling av kapitel 6 och visar hur hela tusental, hundratal och tiotal adderas till fyrsiffriga tal. Sedan behandlas likheten vid addition av olika talsorter,

Läs mer

Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer. Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning BONNIERS. Andra upplagan, reviderade sidor

Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer. Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning BONNIERS. Andra upplagan, reviderade sidor Matte Direkt Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer Safari 2A Lärarhandledning BONNIERS 2 Plus och minus Kapitlet behandlar addition och subtraktion inom talområdet 0-100 med uppgifter som 42 + 3 och

Läs mer

tjugofyra tvåhundratrettioåtta Skriv talet som kommer efter. Skriv talet som kommer före. Fortsätt att skriva talen som kommer efter.

tjugofyra tvåhundratrettioåtta Skriv talet som kommer efter. Skriv talet som kommer före. Fortsätt att skriva talen som kommer efter. läsa, skriva och storleksordna tal antal Skriv talet som kommer efter. 6 7 79 80 699 700 869 870 Skriv talet som kommer före. 26 27 49 50 899 900 59 540 Fortsätt att skriva talen som kommer efter. 296

Läs mer

MÄSTERKATTEN 2B FACIT Kapitel 1

MÄSTERKATTEN 2B FACIT Kapitel 1 MÄSTERKATTEN B FACIT Kapitel EN lilla RÖA ÖNAN 0 en som är lat får ingen mat. Problemlösning Arbeta två oc två. En av de sex kycklingarna tycker inte om bullar. e andra äter en el bulle alla dagar. Gör

Läs mer

Decimaltal Kapitel 1 Decimaltal Borggården Diagnos Rustkammaren Tornet Sammanfattning Utmaningen Arbetsblad Läxboken 1:1 Läxa 1 1:2 1:3 Läxa 2 1:4

Decimaltal Kapitel 1 Decimaltal Borggården Diagnos Rustkammaren Tornet Sammanfattning Utmaningen Arbetsblad Läxboken 1:1 Läxa 1 1:2 1:3 Läxa 2 1:4 Kapitel 1 6A-boken inleds med ett kapitel om decimaltal. Kapitlet börjar med en repetition av tiondelar och hundradelar. Sedan följer en introduktion av tusendelar med utgångspunkt i hur vikt anges på

Läs mer

Mål Blå kursen Röd kurs

Mål Blå kursen Röd kurs Tal Mål När eleverna har arbetat med det här kapitlet ska de förstå varför vi använder decimaler kunna storleksordna decimaltal förstå betydelsen av orden deci, centi och milli kunna räkna med decimaltal

Läs mer

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt Lokal pedagogisk planering Matematik år 2 Syfte Undervisningen i matematikämnet ska syfta till att eleverna ska utveckla kunskaper om matematik och visa intresse och tilltro till sin förmåga att använda

Läs mer

Innehåll och förslag till användning

Innehåll och förslag till användning Övningar för de första skolåren med interaktiv skrivtavla och programmet RM Easiteach Next generation. Materialet är anpassat till och har referenser till. Innehåll och förslag till användning De interaktiva

Läs mer

matematik FACIT Läxbok Koll på Sanoma Utbildning Hanna Almström Pernilla Tengvall

matematik FACIT Läxbok Koll på Sanoma Utbildning Hanna Almström Pernilla Tengvall Koll på 2B matematik FACIT Läxbok Hanna Almström Pernilla Tengvall Sanoma Utbildning 7 7Addition, subtraktion Dubbelt. Skriv. 2 + 2 = 5 + 5 = + = + = 6 8 9 + 9 = 7 + 7 = 8 + 8 = 6 + 6 = 8 6 2 Tiokamrater.

Läs mer

MatteSafari Kikaren 3B Facit

MatteSafari Kikaren 3B Facit MatteSafari 3B Facit Tal Till sidorna i MatteSafari 3B Varje rad med vagnar är lastad med. Skriv talen som fattas. 3 (Elevens egna förslag.) Hur mycket fattas till? Skriv tal så att svaret stämmer. + +

Läs mer

MÄSTERKATTEN 1A FACIT. Jag

MÄSTERKATTEN 1A FACIT. Jag MÄSTERKATTEN A FACIT VANTEN Problemlösning Arbeta två och två. Musen, i bild, har gömt några ostbitar i den gröna burken.. Hur många tror ni att han har gömt?. Hur många har han då sammanlagt? Vi har jämfört

Läs mer

Matematik. Mål att sträva mot. Mål att uppnå. År 1 Mål Kriterier Eleven ska kunna. Taluppfattning koppla ihop antal och siffra kan lägga rätt antal

Matematik. Mål att sträva mot. Mål att uppnå. År 1 Mål Kriterier Eleven ska kunna. Taluppfattning koppla ihop antal och siffra kan lägga rätt antal Matematik Mål att sträva mot Vi strävar mot att varje elev ska utveckla intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik utveckla sin förmåga att

Läs mer

Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer. Matte. Safari. Direkt. förskoleklassen. Lärarhandledning

Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer. Matte. Safari. Direkt. förskoleklassen. Lärarhandledning Matte Direkt Pernilla Falck Margareta Picetti Siw Elofsdotter Meijer Safari förskoleklassen Lärarhandledning B O N N I E R S Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Lektionsaktivitet: Tals helhet och delar

Lektionsaktivitet: Tals helhet och delar Modul: Didaktiska perspektiv på matematikundervisningen 1 Del 7: Om tal och tid Lektionsaktivitet: Tals helhet och delar Berit Bergius & Lena Trygg, NCM Syfte Syftet med aktiviteten är att ge erfarenheter

Läs mer

Steg-Vis. Innehållsförteckning

Steg-Vis. Innehållsförteckning Innehållsförteckning SIDAN Förord 6 Inledning 7 Målgrupp och arbetssätt 8 Dåligt minne? 9 Nyckelfakta 10 Råd till pedagog 11 Tre matematiska lagar 12 10-komplement 14 Från subtraktion till addition 15

Läs mer

Innehållsförteckning kopieringsunderlag kapitel 1

Innehållsförteckning kopieringsunderlag kapitel 1 Innehållsförteckning kopieringsunderlag kapitel 1 Sifferträning... 1-5 Sifferstöd...6 Antal och siffror... 7-13 Min talbok... 14-19 Kulramsbilder 1-10... 20-21 Tärningsbilderna...22 Talblock...23 Tiostaplar...

Läs mer

Gemensam presentation av matematiskt område: Ekvationer Åldersgrupp: år 5

Gemensam presentation av matematiskt område: Ekvationer Åldersgrupp: år 5 Gemensam presentation av matematiskt område: Ekvationer Åldersgrupp: år 5 Mål för lektionen: Eleven skall laborativt kunna lösa en algebraisk ekvation med en obekant. Koppling till strävansmål: - Att eleven

Läs mer

Lärarhandledning. Har du som användare frågor eller åsikter, kontakta oss gärna på telefon 040-20 98 00 eller via www.gleerups.se

Lärarhandledning. Har du som användare frågor eller åsikter, kontakta oss gärna på telefon 040-20 98 00 eller via www.gleerups.se Lärarhandledning I din hand håller du ett läromedel från Gleerups. Gleerups författare är lärare med erfarenhet från klassrummet. Lärare och elever hjälper till att utveckla våra läromedel genom värdefulla

Läs mer

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Barn kan be! Men de måste ibland få veta att deras böner är lika viktiga som vuxna krusidullböner. När vi ber med barn, brukar vi sätta upp enkla böneregler.

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper.

Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper. Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper. Lokala mål Tala och lyssna: Jag kan lyssna och förstå

Läs mer

TAL OCH RÄKNING HELTAL

TAL OCH RÄKNING HELTAL 1 TAL OCH RÄKNING HELTAL Avsnitt Heltal... 6 Beräkningar med heltal...16 Test Kan du?... 1, 27 Kapiteltest... 28 Begrepp addition avrundning bas differens division exponent faktor kvadratroten ur kvot

Läs mer

jämföra/storleksordna talen jämföra/storleksordna talen Jag kan jämföra/storleksordna talen

jämföra/storleksordna talen jämföra/storleksordna talen Jag kan jämföra/storleksordna talen Utveckling A Taluppfattning 0-100 Jag kan ramsräkna 0-100. Jag kan jämföra/storleksordna talen 0-100. Jag kan markera ut tal 0-100 på en tallinje. Jag förstår tiotal och ental för talen 0-100. B Taluppfattning

Läs mer

Tummen upp! Svenska Kartläggning åk 5

Tummen upp! Svenska Kartläggning åk 5 Tryck.nr 47-11030-8-01 9789147110308c1c.indd 1 2014-05-16 11.26 TUMMEN UPP! Ç C I TUMMEN UPP! SVENSKA KARTLÄGGNING ÅK 5 finns övningar som är direkt kopplade till kunskapskraven i åk 6. Kunskapskraven

Läs mer

Högstadiets matematikorientering

Högstadiets matematikorientering Högstadiets matematikorientering STARTKORT MATEMATIKORIENTERING KONTROLLER FYLL I DINA SVAR FRÅN DE OLIKA KONTROLLERNA. HITTA OCH LÖS SÅ MÅNGA KONTROLLER DU HINNER. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Läs mer

Identifiering av stödbehov

Identifiering av stödbehov Identifiering av stödbehov Bedömning i matematik Förskola - vår Lärarhandledning Allmänna principer för bedömningen Bekanta dig på förhand med instruktionerna och materialet. Kontrollera att du har allt

Läs mer

62 Kapitel 2. Område Elevsidor Övrigt. K 14 Mattelappar 2 B 30 32 Jämför antal = eller. K 16 Hemligt uppdrag, underlag 34 35 Symbolerna + och

62 Kapitel 2. Område Elevsidor Övrigt. K 14 Mattelappar 2 B 30 32 Jämför antal = eller. K 16 Hemligt uppdrag, underlag 34 35 Symbolerna + och Område Elevsidor Övrigt Symbolerna och 28 Introbild K 1 Mattelappar 2 A 29 Undersök och K 1 Mattelappar 2 B 30 32 Jämför antal eller Öva mer Bonus s 9, K 1 Träna och Räknesätten + och + Lägga till, ökning.

Läs mer

Trollpengar. I trollens rike finns det pengar, men inte sådana som vi är vana vid. De använder sig av stenar, kottar och pinnar.

Trollpengar. I trollens rike finns det pengar, men inte sådana som vi är vana vid. De använder sig av stenar, kottar och pinnar. Trollpengar I trollens rike finns det pengar, men inte sådana som vi är vana vid. De använder sig av stenar, kottar och pinnar. 1 sten = 100 kronor 1 tallkotte = 10 kronor 1 pinne = 1 krona Ni ska nu samla

Läs mer

Läxa nummer 1 klass 2

Läxa nummer 1 klass 2 Läxa nummer 1 klass 2 Rita hur det ser ut när du gör matteläxan! Skriv ditt namn också. Det här är din läxbok för klass 2. Du kommer i regel att få en läxa i veckan hela året. Skriv vilket tal som är X

Läs mer

Catherine Bergman Maria Österlund

Catherine Bergman Maria Österlund Lgr 11 Matematik Åk 3 Geometri, mätningar och statistik FA C I T Catherine Bergman Maria Österlund Kan du använda geometriska begrepp? Kan du beskriva figurernas egenskaper, likheter och skillnader? Skriv

Läs mer

Bo skola 1 Matematikmål år F-3 Skriftligt omdöme/kunskapsinformation

Bo skola 1 Matematikmål år F-3 Skriftligt omdöme/kunskapsinformation Bo skola Matematikmål år - Namn: Strävansmål: Vi strävar efter att varje elev ska Utveckla goda baskunskaper i de fyra räknesätten Utvecklar en god förståelse för matematik och matematiska begrepp att

Läs mer

PROVKAPITEL Mitt i prick 1A

PROVKAPITEL Mitt i prick 1A 1A PROVKAPITEL Mitt i prick 1A Innehåll Originalets titel: Kymppi 1A Text: Sari Rinne, Ann-Mari Sintonen, Tuula Uus-Leponiemi och Markku Uus-Leponiemi Illustration: Timo Kästämä, Picman Oy och Sanoma Pro

Läs mer

MatteSafari Kikaren 2B Facit

MatteSafari Kikaren 2B Facit MatteSafari B Facit Tal Hur mycket kostar de tillsammans? Till sidorna i MatteSafari B Skriv talet som fattas. + + + + + + + + + + + + + + kr Böckerna kostar kr tillsammans. Hur mycket kostar den blå boken?

Läs mer

EKORREN gillar maskiner och teknik. Olstorpe Skoogh Johansson Lundberg. Bilder av Tomas Karlsson STEG 1. Grundbok 1B

EKORREN gillar maskiner och teknik. Olstorpe Skoogh Johansson Lundberg. Bilder av Tomas Karlsson STEG 1. Grundbok 1B MATTE MOSAIK EKORREN gillar maskiner och teknik. GRÄVLINGEN funderar noga på allting. Olstorpe Skoogh Johansson Lundberg Bilder av Tomas Karlsson BÄVERN är duktig på att tillverka saker. STEG 1 Grundbok

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

Tid Muntliga uppgifter

Tid Muntliga uppgifter Tid Muntliga uppgifter Till uppgift 1 5 behövs en ställbar klocka. Tid Begrepp 1. Ställ elevnära frågor där du får svar på frågor om idag, igår och i morgon till exempel: Vilken dag är det idag? Vad gjorde

Läs mer

Identifiering av stödbehov

Identifiering av stödbehov Identifiering av stödbehov Bedömning i matematik Årskurs 1 - höst Lärarhandledning Allmänna principer för bedömningen Bekanta dig på förhand med instruktionerna och materialet. Kontrollera att du har allt

Läs mer

1Mål för kapitlet. Tal i decimalform. Förmågor. Ur det centrala innehållet 0? 1 15,9 19,58 158,9 15,89. Problemlösning. Metod

1Mål för kapitlet. Tal i decimalform. Förmågor. Ur det centrala innehållet 0? 1 15,9 19,58 158,9 15,89. Problemlösning. Metod Taluppfattning Kapitlets innehåll I kapitel möter eleverna decimaltal för första gången. Det första avsnittet handlar om vårt talsystem och att de hela tal eleverna tidigare jobbat med går att dela in

Läs mer

I addition adderar vi. Vi kan addera termerna i vilken ordning vi vill: 1 + 7 = 7 + 1

I addition adderar vi. Vi kan addera termerna i vilken ordning vi vill: 1 + 7 = 7 + 1 BEGREPP ÅR 3 Taluppfattning och tals användning ADDITION 3 + 4 = 7 term + term = summa I addition adderar vi. Vi kan addera termerna i vilken ordning vi vill: 1 + 7 = 7 + 1 SUBTRAKTION 7-4 = 3 term term

Läs mer

Lärarhandledning. Bråk från början. en tredjedel ISBN 978-91-86611-44-6

Lärarhandledning. Bråk från början. en tredjedel ISBN 978-91-86611-44-6 Lärarhandledning Bråk från början en tredjedel ISBN ---- Innehåll Arbeta med bråk............................. Sidorna -................... Sidorna -................... Sidorna 0-................. Sidorna

Läs mer

Matematik i förskoleklassen

Matematik i förskoleklassen Innehåll Matematik i förskoleklassen... 2 Ett rymdäventyr... 4 Kapitel 1... 10 Kapitel 2... 16 Kapitel 3... 22 Tema rymden... 29 Kapitel 4 och Tema året... 30 Kapitel 5... 36 Kapitel 6... 42 Kunskapsprofil...

Läs mer

Skapa ett MatteEldorado i ÅK 1 3

Skapa ett MatteEldorado i ÅK 1 3 MatTE Skapa ett MatteEldorado i ÅK 1 3 Hej, Ingrid Margareta Vi vill nu berätta för dig om Eldorado läromedlet för FK-6 som vi hoppas ska bli ett tryggt och inspirerande verktyg för dig som pedagog, och

Läs mer

PRIMA MATEMATIK EXTRABOK 1 FACIT

PRIMA MATEMATIK EXTRABOK 1 FACIT PRIMA MATEMATIK EXTRABOK FACIT Hur många? Ringa in det minsta talet i varje ruta. Ringa in det största talet i varje ruta. Måla rutor så att det stämmer åt båda håll. Exempel: Skriv talraden.,,, Skriv

Läs mer

Förberedelser: Sätt upp konerna i stigande ordningsföljd (första inlärningen) eller i blandad ordningsföljd (för de elever som kommit längre).

Förberedelser: Sätt upp konerna i stigande ordningsföljd (första inlärningen) eller i blandad ordningsföljd (för de elever som kommit längre). Räkna till 10 Mål: Eleverna skall kunna räkna till 10, i stigande och sjunkande ordningsföljd. Antal elever: minst 10 elever. Koner med talen 1 till 10.( använd konöverdrag och skriv 10 på en lapp på 0-käglan)

Läs mer

Kommentarmaterial, Skolverket 1997

Kommentarmaterial, Skolverket 1997 Att utveckla förstf rståelse för f r hela tal Kommentarmaterial, Skolverket 1997 Att lära sig matematik handlar om att se sammanhang och att kunna föra logiska resonemang genom att känna igen, granska

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

2-1: Taltyper och tallinjen Namn:.

2-1: Taltyper och tallinjen Namn:. 2-1: Taltyper och tallinjen Namn:. Inledning I det här kapitlet skall du studera vad tal är för någonting och hur tal kan organiseras och sorteras efter storleksordning. Vad skall detta vara nödvändigt

Läs mer

KURSBESKRIVNING - MATEMATIK

KURSBESKRIVNING - MATEMATIK KURSBESKRIVNING - MATEMATIK ARBETSOMRÅDE TAL OCH DECIMALTAL ÅK 6 (HT 2016) Jeff Linder, Daniel Spångberg, Emil Ohlander Varför finns det tal? Finns det olika sorters tal? Och har det någon betydelse var

Läs mer

Välkommen 2 Navigering 3 Bokstäverna 3 Övningar kopplade till boken 6 Ord 10

Välkommen 2 Navigering 3 Bokstäverna 3 Övningar kopplade till boken 6 Ord 10 Interaktiv skrivtavla (IST) IST-kort Tutti Frutti3.indd 1 08-06-18 15.27.19 Manual digitalt lärarstöd för Tutti Frutti Välkommen 2 Navigering 3 Bokstäverna 3 Övningar kopplade till boken 6 Ord 10 Välkommen!

Läs mer

Exempel på uppgifter från års ämnesprov i matematik för årskurs 3

Exempel på uppgifter från års ämnesprov i matematik för årskurs 3 Exempel på uppgifter från 2010 2013 års ämnesprov i matematik för årskurs 3 2 Innehåll Inledning... 5 Skriftliga räknemetoder... 6 Huvudräkning, multiplikation och division... 8 Huvudräkning, addition

Läs mer

Matematik klass 2. Höstterminen. Anneli Weiland Matematik åk 2 HT 1

Matematik klass 2. Höstterminen. Anneli Weiland Matematik åk 2 HT 1 Matematik klass 2 Höstterminen Anneli Weiland Matematik åk 2 HT 1 Minns du från klass 1? Tiokamraterna 10=5+ 10=1+ 10=2+ 10=5+ 10=4+ 10=0+ 10=9+ 10=4+ 10=7+ 10=3+ 10=6+ 10=10+ 10=2+ 10=1+ 10=3+ 10=7+ 10=6+

Läs mer

MatteSafari Kikaren 3A Facit

MatteSafari Kikaren 3A Facit MatteSafari A Facit Tal Lea växlar 0 hundralappar till femtiolappar. Hur många femtiolappar blir det? Till sidorna 6 9 i MatteSafari A 0 2 = 20 Svar: 20 femtiolappar Måla alla där svaret är 000. 800 +

Läs mer

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började med att ta alla de mått som vi kunde tänkas behöva. För att få en större yta att nyttja bestämmer vi oss snabbt för att plock bort en av

Läs mer

Laborationen ett måste

Laborationen ett måste Laborationen ett måste WIVI GUSTAFSSON Vi laborerar inte för laborationens egen skull. Laborationen skapar en gemensam upplevelsebakgrund till det språk som används på matematiklektionerna. Med några exempel

Läs mer

Läxa nummer 1 klass 3

Läxa nummer 1 klass 3 Läxa nummer 1 klass 3 Skriv ditt namn i triangeln som ett konstverk! Det här är din läxbok för klass 3. Du kommer att få en läxa i veckan. Där det står X skriver du vilket tal X är under eller över X:et.

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

Mäta omkrets och area

Mäta omkrets och area Pedagogiska kartor, Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad Mäta omkrets och area Årskurs 3-4 Material: Eva Hörnblad och Angelina Briggner i samarbete med Kryddgårdsskolan www.malmo.se/pedagogiskakartor Trädets

Läs mer

Inledning. Polydronmaterialet. Tio områden. Lgr11-koppling

Inledning. Polydronmaterialet. Tio områden. Lgr11-koppling Inledning Polydronmaterialet De färgglada bitarna i Polydronmaterialet har länge lockat till byggen av alla möjliga slag. Den geometriska funktionen är tydlig och möjligheterna till många matematiska upptäckter

Läs mer

Hundrarutor, markörer, penna och miniräknare. På följande sidor finns hundrarutor för kopiering.

Hundrarutor, markörer, penna och miniräknare. På följande sidor finns hundrarutor för kopiering. strävorna 4A 100-rutan taluppfattning färdighetsträning mönster Avsikt och matematikinnehåll På ett lekfullt sätt färdighetsträna, utveckla elevers känsla för hur vårt talsystem är uppbyggt samt hitta

Läs mer

MATEMATIK ÅR 1-3 STENMO, SKOGSKÄLLAN

MATEMATIK ÅR 1-3 STENMO, SKOGSKÄLLAN MATEMATIK ÅR 1-3 STENMO, SKOGSKÄLLAN Så här arbetar vi: Matematiken är ett språk. Vår undervisning har som mål att eleverna ska förstå och kunna använda det språket. Vi arbetar med grundläggande begrepp

Läs mer

PRIMA MATEMATIK EXTRABOK 1 FACIT

PRIMA MATEMATIK EXTRABOK 1 FACIT PRIMA MATEMATIK EXTRABOK FACIT Hur många? Ringa in et minsta talet i varje ruta. Ringa in et största talet i varje ruta. Vilken siffra visar halva figuren? Skriv talraen. Prima kapitel, talen,,,, och,

Läs mer

1 Aylas bil har gått 14 999 kilometer. Hur långt har den (2) gått när hon har kört en kilometer till? 15 000

1 Aylas bil har gått 14 999 kilometer. Hur långt har den (2) gått när hon har kört en kilometer till? 15 000 Instruktion Instruktioner och kommentarer är desamma som i testet i den ursprungliga versionen. Här är ingående tal förändrade och i något fall är uppgiften omformulerad. Betona ordet ungefär i uppgift

Läs mer

Kryddgårdsskolan Malmö Matematik Eva Hörnblad

Kryddgårdsskolan Malmö Matematik Eva Hörnblad 36-leken på Holmaskolans skolgård Material: Laminerade uppdragskort med snöre i, se näsföljande sidor Protokoll, se nästa sida. Tärning och en burk att kasta den i 5 lådor med saker i till 10-kompisar

Läs mer

Torskolan i Torsås Mars 2007. Matematik. Kriterier för betyget godkänd. Metoder: Arbetssätt. Muntligt. Problemlösning

Torskolan i Torsås Mars 2007. Matematik. Kriterier för betyget godkänd. Metoder: Arbetssätt. Muntligt. Problemlösning Torskolan i Torsås Mars 2007 Matematik Kriterier för betyget godkänd Metoder: Arbetssätt Ta ansvar för sin egen inlärning. Göra läxor. Utnyttja lektionstiden (lyssna, arbeta). Utnyttja den hjälp/stöd som

Läs mer

ARBETA CUISENAIRESTAVAR

ARBETA CUISENAIRESTAVAR ARBETA med CUISENAIRESTAVAR Ur Englund Karman, Ma 1 Tumstocksvägen 11A 187 66 Täby Tel 08-93 10 10 Tel: 08-93 10 10 info@smartkids.se www.sica.se www.sica.se info@smartkids.se INTRODUKTION Stavarnas namn:,,

Läs mer

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24 Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass 1 Mål att sträva mot Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven S11 utvecklar intresse för matematik

Läs mer

Lilla Plus. Uppgifter i addition där summan är högst 10 kallar vi i skolan för Lilla plus. (term + term = summa)

Lilla Plus. Uppgifter i addition där summan är högst 10 kallar vi i skolan för Lilla plus. (term + term = summa) Allmänt Lilla Plus Uppgifter i addition där summan är högst 10 kallar vi i skolan för Lilla plus. (term + term = summa) Här nedan har vi delat in additionsuppgifterna i olika svårighetsgrader. I början

Läs mer

Matematik Åk 3 Tal och räkning

Matematik Åk 3 Tal och räkning FA C I T Lgr 11 Matematik Åk 3 Tal och räkning Catherine Bergman Maria Österlund Kan du använda och beskriva tal? Hur långt kan du räkna framåt? Jag kan räkna till: Hur långt kan du räkna bakåt? Jag kan

Läs mer

Addition, subtraktion, summa, differens, algebra, omgruppering, ental, tiotal, multiplikation, division, rimlighet, uppskatta

Addition, subtraktion, summa, differens, algebra, omgruppering, ental, tiotal, multiplikation, division, rimlighet, uppskatta LPP Matematik räknesätten År 2 Beskrivning av arbetet Addition och subtraktion 0 200 - med utelämnat tal - algebra - med omgruppering och tiotalsövergång Addition och subtraktion med hela 100-tal Se likheter

Läs mer

Ett tal kan vara en eller flera siffror men en siffra är alltid ensam. - + Talsort ental, tiotal, hundratal osv siffran 7 är tiotal

Ett tal kan vara en eller flera siffror men en siffra är alltid ensam. - + Talsort ental, tiotal, hundratal osv siffran 7 är tiotal TEORI Pixel 4A kapitel 1 Heltal Siffror 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tal skrivs med en eller flera siffror Ett tal kan vara en eller flera siffror men en siffra är alltid ensam. Tallinje mindre färre sjunker -

Läs mer

Maria Österlund. Kojan. Mattecirkeln Längd 1

Maria Österlund. Kojan. Mattecirkeln Längd 1 Maria Österlund Kojan Mattecirkeln Längd 1 NAMN: När Maja och Matilda ska bygga en koja behöver de kunna mäta. De hittar en gammal ritning med följande mått: Maja och Matilda hämtar en meter-linjal. Använd

Läs mer

KURSBESKRIVNING - MATEMATIK

KURSBESKRIVNING - MATEMATIK KURSBESKRIVNING - MATEMATIK ARBETSOMRÅDE TAL OCH DECIMALTAL ÅK 6 (HT 2016) Daniel Spångberg Varför finns det tal? Finns det olika sorters tal? Och har det någon betydelse var de olika siffrorna i ett tal

Läs mer

Teambuilding. 40 enkla & effektiva övningar. www.megalomania.se JENNY ÅKERBLOM

Teambuilding. 40 enkla & effektiva övningar. www.megalomania.se JENNY ÅKERBLOM Teambuilding 40 enkla & effektiva övningar JENNY ÅKERBLOM www.megalomania.se Innehåll Förord 5 Lite allmänt om gruppindelning 7 1. Energigivare 8 Skaka namn 9 Tummen upp 10 Trassla hand 11 Först till 21

Läs mer

Sannolikhetslära till pdf.notebook. May 04, 2012. Sannolikhetslära. Kristina.Wallin@kau.se

Sannolikhetslära till pdf.notebook. May 04, 2012. Sannolikhetslära. Kristina.Wallin@kau.se May 0, 0 Sannolikhetslära Kristina.Wallin@kau.se May 0, 0 Centralt innehåll Sannolikhet Åk Slumpmässiga händelser i experiment och spel. Åk 6 Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, experiment

Läs mer

Elevenkät. Årskurs 4. Skolverket 106 20 Stockholm

Elevenkät. Årskurs 4. Skolverket 106 20 Stockholm j h Elevenkät Årskurs 4 Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2007 k l Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv.

Läs mer

Addition och subtraktion

Addition och subtraktion Addition och subtraktion Kapitel 7 Addition och subtraktion Talområdet i kapitlet omfattar tal upp till 10 000. Eleverna lär sig att se på fyrsiffriga tal och bedöma vilket tusental och hundratal som ligger

Läs mer

Matematik Formula, kap 2 Längd och räknesätt

Matematik Formula, kap 2 Längd och räknesätt Matematik Formula, kap 2 Längd och räknesätt Nedan berättar jag i punktform hur du ska arbeta och lite av det vi gör tillsammans. Listan kommer att fyllas på allteftersom vi arbetar. Då och då hittar du

Läs mer

BEDÖMNINGSSTÖD. till TUMMEN UPP! matte i årskurs 3

BEDÖMNINGSSTÖD. till TUMMEN UPP! matte i årskurs 3 BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! matte i årskurs 3 Det här är ett BEDÖMNINGSSTÖD som hjälper dig att göra en säkrare bedömning av elevernas kunskaper i årskurs 3. Av tradition har man i den svenska skolan

Läs mer

GUBBEN OCh GUMMAN SOM GJORDE ARBETSBYTE

GUBBEN OCh GUMMAN SOM GJORDE ARBETSBYTE MÄSTERKATTEN B FACIT GUBBEN OCh GUMMAN SOM GJORDE ARBETSBYTE Problemlösning Arbeta två och två. Gubben hade bakat plåtar med bullar. Några bullar på varje plåt blev brända.. Hur många bullar tror ni gubben

Läs mer