Med ett samband menar vi hur något beror av någonting annat. Det skulle t.ex. kunna vara (sant eller inte):

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med ett samband menar vi hur något beror av någonting annat. Det skulle t.ex. kunna vara (sant eller inte):"

Transkript

1 Linjära samband Räta linjens ekvation Förmågan att se, analsera och förstå olika samband är egenskaper som är viktiga att ha i vardagslivet men oundvikliga för kommande studier och arbetsliv. Med ett samband menar vi hur något beror av någonting annat. Det skulle t.e. kunna vara (sant eller inte): - Skivförsäljningen beror av mängden fildelning. Ju mer (antal) vi fildelar desto färre (antal) skivor säljs. - Ett företags vinst beror av antalet anställda, försäljning, lagerkostnader mm. Ju mer produkter (antal) som säljs desto större blir vinsten (kr). Ju lägre lagerkostnader (kr) desto större vinst (kr). - Huspriser beror av räntan på bolån. Ju lägre bolåneränta (%) desto högre huspriser (kr). En del samband är mindre uppenbara, andra är uppenbara men svåranalserade. Många samband är däremot uppenbara och kan relativt enkelt beskrivas och analseras med hjälp av matematikens uttrcksformer. I B-kursen kommer vi att fördjupa oss i några av de allra mest grundläggande tperna av samband som vi med hjälp av matematik kan beskriva och analsera: Linjära samband (linjära funktioner) Kvadratiska samband (andrgradsfunktioner) Eponentiella samband (eponentialfunktioner) Ska vi ha en chans att förstå en ofta komple verklighet måste vi ha goda kunskaper om grunderna! I detta häfte skall du få jobba med de viktigaste egenskaperna ett linjärt samband har. 1

2 Linjära samband En av de mest grundläggande tperna av samband, och som vi ganska enkelt kan beskriva med hjälp av matematik, är så kallade linjära samband. För att du skall komma med övningarna längre bak i häftet börjar vi med ett eempel som du uppmanas att noggrant läsa igenom. Eempel: Priset (kr) vi betalar när vi åker tai beror självklart av hur långt (km) vi åker. Ju längre vi åker desto drare blir resan. Så långt är allt uppenbart. På vilket sätt beror då priset av den sträcka vi åker? Hur kan vi tdligare beskriva sambandet? Vad måste vi veta? Den sträcka vi åker med tain förändras hela tiden. Antalet km kan vi därför smbolisera med något som vi kan låta variera, t.e.. Eftersom priset är beroende av den sträcka vi åker och därmed också förändras hela tiden smboliserar vi priset på ett liknande sätt med. Låt oss nu lite påhittat anta att du som resenär får betala 40 kr i startavgift. Detta får du betala trots att tain inte börjat rulla än. (Trist, men låt gå...) Låt oss vidare anta att resans pris ökar med 20 kr varje för kilometer vi åker. Detta kan vi också uttrcka som att priset ökar med (förändringshastigheten) 20 kr/km. 1. Åker vi 0 km ( 0) blir priset som sagt 20 }{{} kr 2. Åker vi 10 km ( 10) med detta fiktiva taibolag skulle vi således få betala priset 20 }{{} kr 3. Om vi nöjer oss med att säga att vi åker km kan vi inget annat säga än att priset beror av enligt sambandet vilket är den matematiska beskrivningen i form av en funktion. Funktionen kan vi använda för att på olika sätt analsera kostnader och reslängd för olika tairesor med detta bolag. Som vi tidigare har pratat om så kan man även beskriva ett samband av detta slag med hjälp av en graf. Sambandet blir på så sätt viualiserat på ett sätt som kan göra det lättare att förstå karaktären av sambandet. I detta fall kommer vi också se varför just detta samband kallas för linjärt. 2

3 Eftersom en punkt i ett koordinatsstem anges med två koordinater (,) kan vi markera de två resorna som punkter i ett koordinatsstem: Skulle vi med den skapade funktionen beräkna priset på alla tänkbara tairesor (vilket är oändligt många) och på samma sätt markera dessa som punkter i koordinatsstemet skulle de alla hamna på en rät linje. Om vi ändrar på km-priset, d.v.s. hur snabbt priset förändras, till eempelvis 30 kr/km får grafen utseendet Funktionen ges i detta fall av (kolla så att den stämmer)

4 Grafens lutning, k-värde Som du ser blir grafens lutning brantare när vi ökar km-priset. På samma sätt skulle lutningen bli mindre brant om vi minskade priset per km. Om grafen var vår enda informationskälla borde vi således kunna bestämma vad tain kostar för varje km vi åker. Låt oss allmänt beteckna det värde som tdligen str lutningen på grafen med k. Då kan vi skriva funktionen som k + 40 Lutningen k, i detta fall priset per km, kan vi då beräkna som förädrningen i -led,, dividerat med förändrningen i -led,. k vilket stämmer överrens med antagandet om pris på 20 kr/km. I det andra fallet (röd linje) skulle motsvarande beräkning vara k om vi anväder de två markerade punkterna. Även detta stämmer med det tidigare antagandet. k-värde (lutning) k Grafens skärning med -aeln, m-värde Som du kanske redan insett så har startpriset (som hittils varit 40 kr i de båda fallen) en koppling till den punkt där grafen skär -aeln. Eftersom 0 i denna punkt så får vi ju oavsett km-pris (k-värde) k Om startpriset skulle vara högre, säg 0 kr, så skulle grafen skära -aeln där 0 vilket innebär att grafen flttas uppåt. Sänker vi startpriset flttas grafen istället ned. Allmänt kan vi kalla det -värde där den räta linjen skär -aeln för m. 4

5 Räta linjens ekvation Ett linjärt samband vilket som helst kan med införda smboler uppenbarligen skrivas k + m där k-värdet bestämmer grafens lutning. k m-värdet bestämmer var grafen skär -aeln. Båda dessa värden kan vi bestämma från en graf.

6 I följande figurer är två punkter på en rät linje markerade. Punkternas koordinater är också givna. Ange i varje figur förändringen i -led - - samt förändringen i -led - - mellan de två punkterna. Kan du använda punkternas koordinater för att beräkna detta? Beräkna också den räta linjens lutning k, samt ange dess m-värde. (1,3) - (-1,-1) k m - - (3,-1) - (,-3) k m (-2,8) (0,0) - k m -

7 (2,4) - - (-2,-8) k m För att bestämma en specifik rät linje så räcker det med att man vet två punkter som linjen går igenom. Rita ut den linje som går igenom de markerade punkterna i figurerna nedan. Gör sedan likadant som i uppgiften innan. (2,4) - - (8,7) k m (1,) - (3,-1) - k m

8 - (2,0) - (8,3) k m I följande figurer är endast koordinaterna för två punkter angivna. Dra en rät linje igenom punkterna och gör sedan som i tidigare uppgifter. (2,1) (4,) k m (-1,3) (3,2) k m

Kapitel 4. Funktioner. 4.1 Definitioner

Kapitel 4. Funktioner. 4.1 Definitioner Kapitel 4 Funktioner I det här kapitlet kommer vi att undersöka funktionsbegreppet. I de första sektionerna genomgås definitionen av begreppet funktion och vissa egenskaper som funktioner har. I slutet

Läs mer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Tre städer A, B och C, belägna som figuren till höger visar, ska förbindas med fiberoptiska kablar. En så kort ledningsdragning som möjligt vill uppnås för

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

Hur länge ska fisken vara i dammen?

Hur länge ska fisken vara i dammen? Hur länge ska fisken vara i dammen? Frågeställning Uppgift 10 fiskodling Uppgiften går ut på att ta reda på hur länge ett stim fisk ska växa upp i en fiskodling för att få den maximala vikten tillsammans.

Läs mer

Del 15 Avkastningsberäkning

Del 15 Avkastningsberäkning Del 15 Avkastningsberäkning 1 Innehåll 1. Framtida förväntat pris 2. Price return 3. Total Return 5. Excess Return 6. Övriga alternativ 7. Avslutande ord 2 I del 15 går vi igenom olika möjliga alternativ

Läs mer

Eulers polyederformel och de platonska kropparna

Eulers polyederformel och de platonska kropparna Eulers polyederformel och de platonska kropparna En polyeder är en kropp i rummet som begränsas av sidoytor som alla är polygoner. Exempel är tetraedern och kuben, men klotet och konen är inte polyedrar.

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0011N Nationalekonomi A, Makroteori Datum LP3 12-13 Material Seminarium 2 Kursexaminator Olle Hage Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR STUDIEAVSNITT 3 SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR I detta avsnitt ska vi titta på några av de skogliga tillämpningar på geometri som finns. SKOGSKARTAN EN MODELL AV VERKLIGHETEN Arbetar man i skogen klarar man sig

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 Anvisningar Provtid Hjälpmedel Provmaterialet Provet Poäng och betygsgränser NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 240 minuter för Del I och Del II tillsammans. Vi rekommenderar att du använder

Läs mer

Mer om reella tal och kontinuitet

Mer om reella tal och kontinuitet Kapitel R Mer om reella tal och kontinuitet I detta kapitel formulerar vi ett av de reella talens grundläggande axiom, axiomet om övre gräns, och studerar några konsekvenser av detta. Med dess hjälp kommer

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser 7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser Sedan 1800 talet har man forskat i hur energi kan överföras och omvandlas så effektivt som möjligt. Denna forskning har resulterat i ett antal begrepp som bör

Läs mer

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan I en perfekt studievärld skulle alla som söker till högskolan komma in. Vi är inte där än, vilket betyder att det idag

Läs mer

Vad gör en entreprenör? 1/7

Vad gör en entreprenör? 1/7 i Lektionshandledning #171 Tema: Vad gör en entreprenör? Ämne: SO, Ekonomiska ämnen Rekommenderad årskurs: 8-9 & Gymnasiet Vad gör en entreprenör? 1/7 Lektionslängd: 120 minuter, välj enstaka delar ur

Läs mer

En stammande elev i klassen - inget att haka upp sig på?

En stammande elev i klassen - inget att haka upp sig på? Kontakt Vill Du veta mer om stamning eller ha kontakt med ytterligare människor som stammar? Ta kontakt med Sveriges stamningsförbund Hemsida: http://www.stamning.se/ Telefon: 08-720 61 12 08-720 66 09

Läs mer

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan I en perfekt studievärld skulle alla som söker till högskolan komma in. Vi är inte där än, vilket betyder att det idag

Läs mer

Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism. Inledning. Fysikalisk bakgrund

Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism. Inledning. Fysikalisk bakgrund Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism En civilingenjör ska kunna idealisera ett givet verkligt problem, göra en adekvat fysikalisk modell och behandla modellen med matematiska

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

3, 6, 9, 12, 15, 18. 1, 2, 4, 8, 16, 32 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd

3, 6, 9, 12, 15, 18. 1, 2, 4, 8, 16, 32 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd I föreläsning 18 bekantade vi oss med talföljder, till exempel eller 3, 6, 9, 1, 15, 18 1,, 4, 8, 16, 3 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd och 3 + 6 + 9 + 1 + 15 + 18 1 + + 4

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1a

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1a Bedömningsexempel Matematik kurs 1a Innehåll Inledning... 3 Bedömning... 3 Exempeluppgifter som är representativa för Del I... 5 Exempeluppgifter som är representativa för Del II och Del III... 10 Exempel

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Vad händer i kroppen när man tränar?

Vad händer i kroppen när man tränar? Vad händer i kroppen när man tränar? För att du ska kunna spela fotboll, hoppa hopprep, leka jaga, klättra i träd och springa i skogen, så måste din kropp fungera. Det är inte bara armar och ben som måste

Läs mer

5 STEG MOT 1 MILJON. Apple. ibolaget tar över världen

5 STEG MOT 1 MILJON. Apple. ibolaget tar över världen En specialrapport från Bullstreet - Maj 2012 5 STEG MOT 1 MILJON ibolaget tar över världen Bästa köp just nu Företagsuppdateringar Bullstreets 10 budord Snabbgranskning av företagen Vi blickar framåt Apple

Läs mer

Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst betalande

Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst betalande Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst betalande Artikel i Svensk Gris med knorr nr 8-2009. Se nästa sida. 5 Per K och Paw M jämför grispriser och lönsamhet Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst

Läs mer

Organisatorisk skyddsrond

Organisatorisk skyddsrond Organisatorisk skyddsrond Arbetsmaterial för arbetsplatsträffen Lisbeth Rydén www. EllErr? Om arbetsmaterialet Det finns olika sätt att analysera och bedöma den pyskosociala arbetsmiljön. Ett av de sätt

Läs mer

Kapitel 1 Komma igång... 3

Kapitel 1 Komma igång... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 Komma igång... 3 Välkommen... 3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljön Windows... 5 Begrepp... 5 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett nytt

Läs mer

Idealgasens begränsningar märks bäst vid högt tryck då molekyler växelverkar mera eller går över i vätskeform.

Idealgasens begränsningar märks bäst vid högt tryck då molekyler växelverkar mera eller går över i vätskeform. Van der Waals gas Introduktion Idealgaslagen är praktisk i teorin men i praktiken är inga gaser idealgaser Den lättaste och vanligaste modellen för en reell gas är Van der Waals gas Van der Waals modell

Läs mer