Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning B O N N I E R S. Andra upplagan, reviderade sidor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Matte. Safari. Direkt. Lärarhandledning B O N N I E R S. Andra upplagan, reviderade sidor"

Transkript

1 Matte Direkt Siw Elofsdotter Meijer Margareta Picetti Pernilla Falck Safari 2B Lärarhandledning B O N N I E R S

2 6 Tal K6 Kapitlet tar upp tal till och med 500 och inleds med att eleverna räknar 100 i taget. Hundratalen kopplas då också till hundralappar. Därefter får eleverna räkna 10 i taget och sedan 1 i taget upp till 500. Eleverna arbetar sedan vidare med positionssystemet, hur tal är uppbyggda. De olika talsorterna kopplas här konkret till hundralappar, tiokronor och enkronor. Nästa moment är talens ordning på talraden där begreppen talet före och talet efter tränas och där eleverna även tränar att lägga till och att minska med 1. Safaridelen avslutas med övningar att lägga till och att minska med 100 och 10. På arbetsblad 6:9 får eleverna bekanta sig med det gamla romerska talsystemet. Enhetsdelen sist i kapitlet tar upp almanackan. Eleverna får här lära sig hur många dagar året och månaderna har, att läsa av i almanackan och att använda ordningstal för att läsa datum, t.ex. 13 maj. Till arbetet med enhetsdelen är det bra att ha olika typer av almanackor till hands. Elevbok Safaridelen sidan 4 Diagnos sidan 18 Förstoringsglaset sidan 20 Kikaren sidan 24 Enheter - almanackan sidan 28 Läxbok 6:1 Pengar Läxa 1 till sidorna 6-9 6:2 Talkort 6:3 Räkna 100 i taget 6:4 Räkna 100 och 10 i taget Läxa 2 till sidorna :5 Talen upp till 500 6:6 Räkna pengar 6:7 Talet före och talet efter Läxa 3 till sidorna :8 Plus och minus med 100 och 10 6:9 Romerska tal 6:10 Almanackan 6:11 Min utvärdering 8 Tal

3 Lägg till 1. Här får du lära dig om talet före och talet efter. Talet före 350 är 349. Talet efter 350 är = = = = = = = = = = = = 419 Minska med 1. Skriv talet efter = = = = = = Dra streck till svaret. Skriv talet före Skriv talet före och talet efter K :7 Här får du lära dig att lägga till och minska med 100 och 10. Minska med 100 i taget Jag lägger till 100 i taget. Se efter vilken siffra som ändras Jag lägger till 10 i taget = = = = = = 167 Minska med 10 i taget Lägg till 100 i taget = = = = = = = = = = = = 257 Måla ägget som har svaret Lägg till 10 i taget = = = = = = :8 Läxboken Läxa 3 Tal 15 MDSafari_2B_LH_kap6.indd

4 Sid K6 De olika uppgifterna i diagnosen tar upp följande moment: Uppgift 1-2: att räkna 100 i taget Uppgift 3: att räkna 10 i taget Uppgift 4: talraden upp till 500 Uppgift 5-6: hur tal är uppbyggda Uppgift 7-9: talet före och talet efter Uppgift 10: att lägga till 100 och 10 Uppgift 11: att minska med 100 och 10 Om diagnosen gått bra går eleven vidare till Kikaren sid. 24). Elever som behöver träna vidare med grundmomenten går till Förstoringsglaset på nästa sida. Om eleven gjort fel på någon enstaka uppgift, kan han/hon träna mer endast på detta moment. Parenteserna i facit visar vilken sida i Förstoringsglaset som övar momentet. På 6:9 får eleverna bekanta sig med några äldre symboler för tal ur det gamla romerska talsystemet. De får prova på att läsa och skriva några tal med symbolerna I, V och X. Här tas bara tal upp där följden av symboler går från störst till minst, t.ex. XVII där de olika talvärdena adderas. Sid Förstoringsglaset Innan eleven arbetar i boken är det bra att arbeta konkret med t.ex. hundralappar och talkort med talen 100, Lägg fram en hundralapp i taget och räkna tillsammans 100 i taget upp till 500. Lägg därefter fram olika antal hundralappar och låt eleven tala om hur mycket det är tillsammans. Gör sedan omvänt, visa något av talkorten och låt eleven lägga motsvarande belopp med hundralapparna. Ta fram fem hundralappar. Dela upp dem på olika sätt mellan er och samtala om hur mycket var och en har. På sidan 20 i elevboken får eleven först lägga till 100 i taget upp till 500. I nästa övning parar eleven ihop bilder med hundralappar med motsvarande skrivet belopp. De två sista övningarna handlar om att para ihop två tal så att summan blir 500. Även sidan 21 är bra att förbereda muntligt. Räkna tillsammans med eleven 10 i taget från 0 till 500. Börja sedan vid olika hela tiotal och säg t.ex.: 150, 160, 170, Vad kommer sedan? Upprepa några gånger tills eleven verkar säker. Ta även med uppgifter där det sista talet blir ett nytt hundratal. Eleven bör sedan på egen hand kunna arbeta med sidan Tal

5 Diagnos 6 1 Räkna 100 i taget Rita pengarna sid. 20) 2 Skriv talet som fattas. 500 = = = Räkna 10 i taget. Skriv talen som fattas Skriv talen som fattas sid. 21) sid. 22) kr = sid. 23) = = sid. 23) 9 Minska med sid. 22) = Lägg till 1. 5 Hur mycket är det? Tim har 262 kr. 7 Skriv talet före och talet efter Tanja har 153 kr. sid. 20) = = = = = = 270 sid. 23) sid. 23) K6 11 Dra streck till svaret kr sid. 22) sid. 23) 19 6:9 Förstoringsglaset Lägg till 10 i taget. Dra streck från 0 till 500. Hur många är det? Hur mycket pengar är det? Dra streck. 100 kr 200 kr 300 kr 400 kr 500 kr Dra streck så det blir 500 ägg tillsammans. Räkna 10 i taget. Vilket tal fattas? Dra streck mellan de tal som är 500 tillsammans Tal 17 MDSafari_2B_LH_kap6.indd

6 6:9 Namn: Romerska tal Så här skrev man tal i det gamla romerska riket. Talet 1 var ett finger. Talet 5 var en hand. Talet 10 var två händer. I V X K6 Man skrev andra tal genom att sätta samman flera siffror. VI betyder ) och XI betyder ). Urtavlor har ibland romerska siffror. Vad visar de här klockorna? Vilka tal är de här? XIII VIII XV XVI XX betyder 20. Vilka tal är de här? XXI XXIII XXV XXII Skriv de här talen med romerska siffror Tal

7 7:6 Namn: Läs och räkna När skurken spelat pjäsen 136 gånger tappade han rösten. Trixi hoppade in och spelade de sista 12 gångerna. Hur många gånger visades pjäsen? gånger Det hänger 45 hela rep och 24 trasiga bakom scenen. Hur många rep är det sammanlagt? rep K7 På scenen låg buketter med 153 rosor. Skådespelaren fick en bukett till med 40 rosor. Hur många rosor fick skådespelaren? rosor På teatern finns 262 kostymer. De syr 37 till. Hur många kostymer har teatern då? kostymer Räkna först ut hur många biljetter som såldes på onsdagen. På tisdagen såldes 232 biljetter. På onsdagen såldes 24 fler än på tisdagen. Hur många biljetter såldes under de två dagarna? biljetter 58 Plus

8 8 Minus Kapitlet tar upp subtraktion inom talområdet Först får eleverna lära sig att minska med hela hundratal från tresiffriga tal och sedan att minska med hela tiotal från två- och tresiffriga tal. Därefter följer subtraktion av typen 45 21, där uträkningarna inte medför någon övergång. Liksom i förra kapitlet får eleverna till en början hjälp av bilder av pengar, så att de konkret kan se hur man först kan minska från tiotalen och sedan från entalen. Momentet utökas sedan så att det i den första termen även finns hundratal, Inte heller här förekommer några övergångar. Talen konkretiseras till en början med bilder av pengar. Eleverna ser att hundratalet bara är oförändrat och uträkningen av tiotal och ental sker på samma sätt som de just lärt sig. Därefter tas två typer av talmönster upp: 13 5 = 8 och = 80 samt 24 6 = 18 och = 118. På arbetsblad 8:11 får eleverna dessutom arbeta med enkel kombinatorik. De får följa en strategi, när de målar tröjor och byxor. På så sätt upptäcker de hur många olika sätt man kan kombinera tröjorna och byxorna på. Övningen passar att samtala om i grupp eller helklass. Enhetsdelen sist i kapitlet behandlar vikt. Enheten kilogram repeteras här. Därefter får eleverna bekanta sig med personvågen. Slutligen tas även enheten hektogram upp. Till enhetsdelen är det bra att ha tillgång till någon form av balansvåg och personvåg samt kilo- och hektovikter. Elevbok Safaridelen sidan 62 Diagnos sidan 76 Förstoringsglaset sidan 78 Kikaren sidan 83 Enheter vikt sidan 88 K8 Läxbok 8:1 Minska med hundratal och tiotal Läxa 7 till sidorna :2 Minska med tiotal och ental 8:3 I terrariet Läxa 8 till sidorna :4 Minska mer med tiotal och ental 8:5 Hitta svaret Läxa 9 till sidorna :6 Räkna minus med hela tiotal 8:7 Mer minus med hela tiotal 8:8 Minska med ental 8:9 Vad heter djuren? 8:10 Läs och räkna 8:11 Hur kan du klä dig? 8:12 Kilogram och hektogram 8:13 Min utvärdering Minus 65

9 Sid De olika uppgifterna i diagnosen tar upp följande moment: Uppgift 1: Uppgift 2: att minska med hundratal att minska med tiotal Uppgift 3-4: att minska med tiotal och ental från tvåsiffriga tal Uppgift 5: att minska med tiotal och ental från tresiffriga tal Uppgift 6-7: att minska hela tiotal, med övergång Om diagnosen gått bra går eleven vidare till Kikaren sid. 83). Elever som behöver träna vidare med grundmomenten går till Förstoringsglaset på nästa sida. Om eleven gjort fel på någon enstaka uppgift, kan han/hon träna mer endast på detta moment. Parenteserna i facit visar vilken sida i Förstoringsglaset som övar momentet. Låt gärna eleverna arbeta parvis med arbetsblad 8:11. Där får de träna på kombinatorik genom att kombinera tröjor och byxor på olika sätt. Diskutera tillsammans efteråt hur eleverna tänkte. Uppgift 8-9: att minska med ental från tresiffriga tal, med övergång Uppgift 10: att räkna ut skillnaden K8 Sid Förstoringsglaset Momentet i de två första övningarna är att minska med hela hundratal. Innan eleven arbetar i boken är det bra att göra några liknande uppgifter konkret med pengar. Skriv uppgifter, samtala om vad som händer i de olika talsorterna och koppla ihop med siffrorna i uppgiften. I den första övningen i elevboken finns bildhjälp och till en början färgkodade hundratal. Nästa övning har ingen bildhjälp, men om det behövs kan eleven ta hjälp av pengar. De två följande övningarna är träning i att minska med tiotal. Även här är det bra om du tillsammans med eleven först arbetar konkret. Börja med att minska med tiotal från ett tvåsiffrigt tal, t.ex och fortsätt sedan att bygga på uppgiften med hundratal, Visa eleven att uppgifterna i boken hör ihop radvis. Även här finns bildhjälp och färgkodade tiotal till en början. På sidan 79 finns övningar att minska med tiotal och ental från tvåsiffriga tal, utan lån. Arbeta till början konkret tillsammans med eleven. Skriv en uppgift, t.ex Låt eleven visa talet 45 med pengar. Visa hur man minskar med tiotalen först och sedan entalen och därför skriver om uppgiften: = =. Låt eleven ta bort 20 och tala om resultatet. Visa hur man skriver ett nytt tankeled: = = 25 3 = och sedan räknar ut svaret. Den första övningen har bilder och färgkodade talsorter som hjälp. Låt till en början eleven förklara sin tankegång vid uträkningen och försäkra dig om att eleven förstår hur tankeleden skrivs. I nästa övning, där det inte finns bildhjälp, får eleven visa att han/ hon förstått principen. Till den tredje övningen finns inga streck för att skriva tankeled, men tankeleden kan skrivas intill respektive bild. Nederst finns en textuppgift. Samtala gärna med eleven om vilket räknesätt som ska användas. 74 Minus

10 Diagnos = = = sid. 78) = = = = = = = = = = = = 80 sid. 81) 7 Kobran är 140 cm lång. Huggormen är 80 cm kortare. Hur lång är huggormen? sid. 78) 3 Ringa in alla där svaret är = cm sid. 81) sid. 79) Boken om spindlar kostar 21 kr mindre. Hur mycket kostar boken om spindlar? = = = = = = = 126 sid. 82) sid. 82) 10 Den grå ödlan är 50 cm lång kr = = = = = = En bok om skorpioner kostar 82 kr = 15 sid. 79) och den gula 44 cm. Hur mycket längre är den grå ödlan? = = = = = = = 412 cm sid. 88) sid. 80) :11 Förstoringsglaset Räkna ut. Ta hjälp av bilden = = = = = = = = 76 Räkna ut. Ta hjälp av bilden = 32 K8 Räkna ut. Ta hjälp av bilden = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 66 Måla alla där svaret är = = = = = = = = Den gröna ormen är 36 cm lång. Den svarta ormen är 12 cm kortare. Hur lång är den svarta ormen? = = cm Minus 75 MDSafari_2B_LH_kap8.indd

11 8:10 Namn: Läs och räkna En krokodil har lagt 59 ägg. 35 av äggen har kläckts. Hur många är kvar? ägg I ett terrarium finns 87 ödlor. Det är 34 geckoödlor och resten sandödlor. Hur många sandödlor är det? sandödlor Den stora tumlaren är 120 cm lång. Den lilla tumlaren är 40 cm kortare. Hur lång är den lilla tumlaren? K8 cm Det finns 60 grodor och 52 paddor i terrariet. Hur många fler är grodorna? fler En delfinbok kostar 55 kr. Boken om valar kostar 13 kr mindre. Hur mycket kostar de båda böckerna tillsammans? Räkna först ut vad boken om valar kostar! Sedan kan du räkna vidare. 92 Minus MDSafari_2B_LH_kap8.indd

12 X:X 8:11 Namn: Hur kan du klä dig? Du har en blå, en röd och en vit tröja. Måla tröjorna. Du har ett par vita byxor, ett par som är blå och ett par som är röda. Måla byxorna. Du kan klä dig på olika sätt med dina tröjor och byxor. Här har du bestämt dig för att ha en blå tröja. Måla tröjorna blå. Vilka byxor kan du ha till? Välj olika byxor och måla. K8 Vilken färg ska tröjan ha nu? Måla alla tröjorna i samma färg först och välj sedan olika färg på byxorna. Vilka fler sätt kan du klä dig på? Minus 93 MDSafari_2B_LH_kap8.indd

Addition och subtraktion

Addition och subtraktion Addition och subtraktion Kapitel 7 Addition och subtraktion Talområdet i kapitlet omfattar tal upp till 10 000. Eleverna lär sig att se på fyrsiffriga tal och bedöma vilket tusental och hundratal som ligger

Läs mer

Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym

Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym Vikt och volym Kapitel 4 Vikt och volym I kapitlet får eleverna arbeta med vikt och volym. Avsnittet om volym tar upp enheterna liter, deciliter och centiliter. Avsnittet om vikt tar upp enheterna kilogram,

Läs mer

Tid. Kapitel 6 Tid. Borggården sidan 6 Diagnos sidan 19 Rustkammaren sidan 20 Tornet sidan 25 Sammanfattning sidan 31 Utmaningen sidan 32

Tid. Kapitel 6 Tid. Borggården sidan 6 Diagnos sidan 19 Rustkammaren sidan 20 Tornet sidan 25 Sammanfattning sidan 31 Utmaningen sidan 32 Tid Kapitel 6 Tid 4B-boken inleds med ett kapitel om tid. Här tar vi upp de olika enheterna som används för att mäta tid, från år till sekund. Eleverna får träna på att omvandla mellan olika enheter för

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

18 Eldorado 4 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 4 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Eleverna behöver få möta aktiviteter där de får möjlighet att konkret uppleva ett nytt begrepp eller en ny metod, reflektera gemensamt och med

Läs mer

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det GUNILLA CARLSSON KENDALL Snubbel tråden ADHD Så funkar det Bruksanvisning Till alla mammor och pappor eller andra vuxna: Läs gärna en liten bit i taget tillsammans med barnet. Hjälp till att hitta svaren

Läs mer

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001 Lättläst om att betala tillbaka lån tagna efter den 30 juni 2001 2015 1 2 Välkommen till CSN Här kan du läsa om hur du betalar tillbaka det lån som kallas annuitetslån. Det är pengar som du lånat när du

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping Vägledning för nyanlända barn och ungdomar INLEDNING Att ge vägledning till nyanlända ungdomar tar längre tid än till svensk-födda. De har inte vuxit upp med all

Läs mer

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 Namn: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämne: SVENSKA År: 1...4 Ämne: SVENSKA År: 2...7 Ämne: SVENSKA År: 3...9 Ämne: SVENSKA År: 4...11 Ämne: SVENSKA År: 5...14 Ämne: SVENSKA År: 6...17

Läs mer

Veckobrev för Opalen 1 v 16-18

Veckobrev för Opalen 1 v 16-18 Veckobrev för Opalen 1 v 16-18!!! Hej alla barn och föräldrar! 23 april 2015 Så underbart att våren är här! Det är härligt att se hur glada barnen är ute på rasterna när det inte regnar eller blåser. Det

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

3Procent. Mål. Grunddel K 3

3Procent. Mål. Grunddel K 3 Procent Mål När eleverna har studerat det här kapitlet ska de kunna: förstå och utföra de tre olika typerna av procentberäkningar räkna ut delen räkna ut hur många procent något är räkna ut det hela använda

Läs mer

Veckobrev för Opalen 1 v 18-20

Veckobrev för Opalen 1 v 18-20 Veckobrev för Opalen 1 v 18-20!!! Hej alla barn och föräldrar! 7 maj 2015 Tänk vad fort tiden går! Det gäller att stanna upp nu och njuta av det långa, ljusa och härliga dagarna. Vi startar inte upp så

Läs mer

MATTE MED FINGERKÄNSLA

MATTE MED FINGERKÄNSLA MATTE MED FINGERKÄNSLA Konkret matematik i nybörjarundervingen Författare och bilder: Janne Junttila och Kerttu Ristola, Oulun Matikkamaa (Mattelandet i Uleåborg) Översättning till svenska: Christel Forsblom

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Samband mellan de fyra räknesätten - en läromedelsanalys

Samband mellan de fyra räknesätten - en läromedelsanalys Samband mellan de fyra räknesätten - en läromedelsanalys Författare: Veronica Blom Ulrika Gelius-Lundberg Handledare: Jannika Neuman Examinator: Kirsti Hemmi Examensarbete inom kursen Utveckling av matematiskt

Läs mer

Svar och lösningar Benjamin

Svar och lösningar Benjamin Kängurutävlingen 2014 Svar och lösningar Benjamin 1: A 0 Summerar vi entalen ger de 9, hundratalen ger 3 så det är inga minnessiffror att beakta. Summan av tiotalen är 0. 2: A 1 9999 + 1= 10 000. Talet

Läs mer

Ett arbetsexempel Faktureringsrutin

Ett arbetsexempel Faktureringsrutin Ett arbetsexempel Faktureringsrutin Detta dokument är skrivet för att i första hand förstå den process som äger rum och vilka steg som man ska genomföra och att förstå vad som utförs i de tre viktiga stegen

Läs mer

Sammanfattning: Matematik 1b

Sammanfattning: Matematik 1b Sammanfattning: Matematik 1b Ma1c kräver kompletterande delar om vektorer samt trigonometri 1. Kapitel 1: Aritmetik Centrala delar i kapitlet: - Räkneordning - Tal i bråkform och decimalform - Tal i potensform

Läs mer

Matematik 3000 kurs A

Matematik 3000 kurs A Studieanvisning till läroboken Matematik 3000 kurs A Innehåll Kursöversikt...4 Vad skall du kunna efter Matematik kurs A?...5 Så här jobbar du med boken...6 Studieenhet Arbeta med tal...7 Studieenhet Procent...12

Läs mer

Klara målen i 3:an - undervisa i matematik!

Klara målen i 3:an - undervisa i matematik! Klara målen i 3:an - undervisa i matematik! Att få chans att lyckas i matematik De flesta elever älskar matte under sitt första skolår. Allas vår önskan är att eleverna ska få en fortsatt intressant och

Läs mer

Tro på dig själv Lärarmaterial

Tro på dig själv Lärarmaterial sidan 1 Författare: Eva Robild och Mette Bohlin Vad handlar boken om? Den här boken handlar om hur du kan få bättre självkänsla. Om du har bra självkänsla så blir du mindre stressad. I boken får du tips

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

Ordlista till matematik svenska förklaring på svenska På modersmål Siffror, tal,

Ordlista till matematik svenska förklaring på svenska På modersmål Siffror, tal, Ordlista till matematik svenska förklaring på svenska På modersmål Siffror, tal, ordningstal osv. en siffra ett tal ett grundtal ett ordningstal Det finns tio siffror som vi kan bilda hur många tal som

Läs mer

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Nationellt centrum för matematikutbildning Göteborgs universitet 20 Detta verk är licensierad

Läs mer

Matematik utan bundenhet till läromedel

Matematik utan bundenhet till läromedel Maria Thunholm och Annika Bergehed Matematik utan bundenhet till läromedel Ett förändrat arbetssätt i matematik på Folkparksskolan Rapport till Gudrun Malmers stiftelse INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND 2

Läs mer

Studiehandledning för cirkelledare

Studiehandledning för cirkelledare Alla kan surfa Studiehandledning för cirkelledare 2015 Studieförbundet Vuxenskolan, SV och Demensförbundet Projektledning: Anki Bard-Sandström, SV Författare: Charlotta Olofsson och Petra Hoff Grafisk

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Från Mattesopa till Godkänd på MatteB kursen

Från Mattesopa till Godkänd på MatteB kursen SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Från Mattesopa till Godkänd på MatteB kursen Attityder och metoder att få elever att vilja lära sig matematik Författare: Eva Friberg Artikel

Läs mer