Telefonist i 3Växel webb.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Telefonist i 3Växel webb."

Transkript

1 Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret måste du vara inloggad som telefonist. Du måste dessutom ha statusen Tillgänglig och inställningen Svarar på kö. Kontrollera dessa inställningar genom att klicka på statusfliken. Nedan finns en snabbguide över hur du svarar på ett samtal till växelnumret, söker efter en person samt hur du kopplar samtalet vidare till denna person. På följande sidor i guiden finns utförliga beskrivningar över varje moment. Svara, söka och koppla snabbguide Om du är inloggad som telefonist kan du enkelt svara på ett samtal till växelnumret och koppla det vidare med hjälp av tangenterna. Svara på samtalet genom att trycka på Enter på datorn och svara i mobiltelefonen. Sökrutan aktiveras automatiskt. 2 Skriv ett eller flera sökord för att hitta den person som du vill koppla samtalet till. 3 Markera kontakten med hjälp av piltangenterna. 4 Tryck på Enter för att koppla samtalet direkt. Vill du först prata med kontakten använder du funktionstangent för att ringa upp. Koppla sedan med Enter. Se övriga avsnitt i guiden för att få en mer detaljerad beskrivning Oktober 204

2 Logga in För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret måste du vara inloggad som telefonist. I samband med att du loggar in i 3Växel webb väljer du önskad roll. Skriv adressen 3vaxel.tre.se i webbläsaren. Logga in med ditt mobilnummer (använd formatet 46735xxxxxx) och ditt lösenord. Öppna list rutan och välj Telefonist, klicka sedan på Logga in. När du arbetar som telefonist kommer du att sköta hantering av samtal via webbsidan, till exempel att koppla samtal, men du kommer att svara på samtalen i en mobiltelefon. Se därför till att att mobiltelefonen är påslagen och att den har kontakt med mobilnätet. Du ska logga in på webbsidan med samma nummer som du använder i mobilen. Det är också möjligt att använda 3Växel Softphone i stället för en mobiltelefon, för att ta emot samtalen. Kom ihåg att använda headset när du arbetar som telefonist. När du är inloggad som telefonist visas tre flikar uppe till vänster, Status, Växel samt Kö. Ovanför flikarna ser du växelns namn samt hur många telefonister som är inloggade. Markera denna ruta om du vill spara dina inloggningsuppgifter, så att du bara behöver klicka på Logga in nästa gång. Oktober 204 2

3 Tillgänglighet För att du ska få samtal från växelnumret måste din status vara Tillgänglig och du måste ha valt alternativet Svarar på kö i listrutan nedanför. Om du för tillfället inte har möjlighet att svara på samtal i kön väljer du Svarar inte på kö i samma listruta. Även om du har valt en annan status eller valt att inte svara på kön, kan du visa fliken Kö och svara på samtal från kön genom att klicka på samtalet i kön. Tillfälliga pauser Om du tillfälligt behöver ta en paus från växelnumret, till exempel för att ta lunch, ska du antingen logga ut eller välja inställningen Svarar inte på kö. Det räcker inte att du bara ändrar din status till exempelvis Lunch. Om du bara använder statusinställning, och det inte finns någon tillgänglig telefonist, kommer samtalen att fastna i kön. Om däremot alla telefonister är utloggade eller har valt inställningen Svarar inte på kö, kommer inkommande samtal att vidarekopplas direkt till 3Svar eller annat svarsställe utan att fastna i kön. Direktsamtal till/från telefonistens mobilnummer Så länge en telefonist är inloggad för att svara på samtal till företagets växelnummer bör man inte ringa direktsamtal till/ från telefonistens mobilnummer. Vid dessa direktsamtal har systemet inte koll på vilket läge som telefonistens mobil befinner sig i, och försöker därför koppla ut samtal även om telefonisten är upptagen i direktsamtal. Inloggade telefonister Till höger om rubriken Telefonister ser du hur många aktiva telefonister som är inloggade, det vill säga hur många telefonister som för närvarande svarar på samtal från kön. Listan uppdateras automatiskt var 5:e sekund. Genom att klicka på siffran visas en lista med alla inloggade telefonister. Högst upp visas de telefonister som är aktiva och som tar samtal från kön. Därefter visas de telefonister som är inloggade, men som inte får några samtal. De inaktiva telefonisterna kan ha valt en annan status (exempelvis möte eller lunch) eller valt inställningen Svarar ej på kö. Oktober 204 3

4 Ta emot samtal När det kommer ett samtal till växelnumret visas det högst upp i webbfönstret i den vänstra samtalsrutan och du ser telefonnumret från den som har ringt in. Finns telefonnumret med i kontaktlistan visas i stället namnet i samtalsrutan. Beroende på dina inställningar kan även kontaktinformationen visas. För att besvara samtalet gör du så här: Under Inställningar kan du välja vilket nummer du vill visa på telefonens display när det ringer, det inkommande numret eller växelnumret. Om funktionen Ring automatiskt i mobilen är aktiverad, ringer det automatiskt i din telefon och du ser telefonnumret från den som har ringt in på displayen. Om funktionen inte är aktiverad visas samtalet endast i webbfönstret. För att flytta samtalet till mobiltelefonen klickar du på Svara (luren) i webbfönstret eller trycker på Enter-tangenten eller på funktionstangenten för att svara. 2 För att besvara sam talet på mobiltelefonen trycker du på Svara. Har du inte möjlig het att svara på samtalet trycker du i stället på Avstå, samtalet flyttas då till kön och någon annan telefonist kan svara på det. 3 När du har besvarat samtalet kan du välja vad du vill göra med det, till exempel flytta tillbaka det till kön eller koppla det vidare. Läs mer i avsnitten nedan. 4 VIll du avsluta samtalet kan du göra det som vanligt via mobiltelefonen, eller genom att klicka på Lägg på (överstrukna luren) i samtalsrutan. Klicka på luren för att flytta samtalet till mobiltelefonen. Du kan flytta samtalet till kön genom att klicka på denna knapp. 4 2 Oktober 204 4

5 Koppla samtal När du har besvarat ett samtal till växelnumret kan du koppla det vidare via kata logen. För att ringa upp och prata med en person innan du kopplar samtalet gör du så här: Svara på samtalet via mobiltelefonen. 2 Sökrutan aktiveras och du kan direkt skriva ett eller flera sökord för att söka efter den person som du vill koppla samtalet till. Du kan även bläddra igenom katalogen med piltangenterna. När en kontakt är markerad kan du välja vilken åtgärd du vill utföra, till exempel ringa upp, koppla direkt, skicka SMS eller e-post, se information och så vidare. 3 Klicka på Ring eller använd funktionstangent för att ringa upp kontakt en och avisera samtalet. Har kontakten ett fast telefonnummer ringer 3Växel automatiskt det numret, annars används mobilnumret. 4 Nu visas två samtalsrutor högst upp i webbfönstret. När du har pratat med personen kopplar du sam talet genom att trycka på Enter, använda funktionstangent, eller genom att klicka på Koppla. 5 Vill du avsluta det aktiva sam talet klickar du i stället på Lägg på (den överstrukna luren) En grön ram visas runt det aktiva samtalet. Du kan växla mellan samtalen genom att klicka på dem. 3 Koppla samtal direkt Om du inte behöver avisera samtalet kan du koppla det direkt. Markera kontakten i katalogen. Tryck sedan på Enter, använd funktionstangenten eller klicka på Koppla för att direkt koppla samtalet till kontakten. Även här kopplas samtalet automatiskt till det fasta numret. Om kontakten inte har ett fast nummer kopplas samtalet till mobilnumret. Koppla samtal till annat nummer Du kan även koppla samtal till ett telefonnummer som inte finns med i katalogen. I sökrutan skriver du det telefonnummer som du vill ringa och använder sedan funktionstangent eller klickar på luren till höger om sök rutan. Numret rings upp och visas i en egen samtalsruta. Oktober 204 5

6 Besvara samtal i kön Om samtalen går direkt till kön, kan du sjäv välja när du ska svara på ett samtal. Tryckte du på Avstå vid ett inkommande samtal till växelnumret flyttas samtalet till kön. Om det finns samtal i kön blinkar fliken Kö. Även om du har valt att inte svara på samtal i kön kan du besvara dessa samtal via fliken Kö. Du kan manuellt plocka samtal från kön även om du har valt inställningen Ta samtal automatiskt från kö. Visa fliken Kö för att se information om samtal i kön. Högst upp visas växelnumrets namn och nummer, därefter ser du numret från den som ringer samt eventuellt namn om personen finns med i katalogen. 2 Klicka på luren vid samtalet som visas eller använd funktionstangenten för att svara på det översta samtalet i kön. 3 Samtalet flyttas till mobiltelefonen och du kan välja att besvara det. 4 Nu kan du koppla samtalet vidare på samma sätt som beskrivs ovan. 2 Har samtalet en gång besvarats och sedan flyttats till kön visas en symbol till vänster om samtalet. När samtalsrutan visas högst upp i webbfönstret visas symbolen för återanrop. På fliken Kö visas de samtal som finns i kön. I rutan visas vem som ringt in och hur lång tid de har väntat. Du kan välja vilket samtal du vill besvara. Klicka på Info om du vill se mer information om samtalet. Oktober 204 6

7 Inställningar I detta avsnitt beskrivs de inställningar som är specifika för dig som är telefonist. Klicka på kugg hjulet till vänster om ditt namn för att visa alla inställningar. Telefonistinställningar Som telefonist kan du välja hur samtal till växel numret ska hanteras och visas. Öppna fönstret med inställningar och markera Telefonistinställningar till vänster i fönstret. Markera Ta samtal automatiskt från kö om du vill att samtalen automatiskt ska skickas ut till dig som telefonist så fort du är ledig. Markera Ring automatiskt i mobilen om du vill att samtalen ska gå direkt till telefonen. Om denna ruta inte är markerad måste du först välja att du vill svara på samtalet, först då ringer det på din mobiltelefon och du kan svara på samtalet. Markera Visa kontaktuppgifter för inkommande samtal från externa kontakter/alla typer av kontakter om du vill se information om den person som ringer in. Under Nummerpresentation för inkommande samtal till växelnummer kan du välja vilket telefonnummer som du vill se i mobiltelefonens display. Markerar du Växelnummer visas numret till den växel som samtalet har gått till, markerar du Inkommande nummer visas numret från den person som har ringt in. När du har gjort önskade inställningar klickar du på Spara. Stäng sedan fönstret genom att klicka på knappen Stäng högst upp till höger. Oktober 204 7

8 Notifieringar i webbläsare När du arbetar med något annat på datorn, kan du ändå bli uppmärksammad på att det kommer nya samtal i 3Växel. Genom att ange att notifieringar visas i webbläsaren kan antingen ett popup-fönster visas, eller också blinkar webbläsarens ikon i aktivitetsfältet. Aktivera pop up-notifieringar i Google Chrome I Google Chrome kan du låta ett popup-fönster visas för inkommande samtal och för samtal i kö. Popup-fönstret kan endast visas i Google Chrome. Öppna fönstret med inställningar, markera Telefonistinställningar till vänster i fönstret och klicka på Aktivera pop up notifieringar för inkommande samtal och kö. Observera att Chrome-notifieringen bara gäller lokalt, på aktuell dator. Om du arbetar på en annan dator behöver du aktivera notifieringen även där. 2 Nu visas en säkerhetsfråga högst upp i webbläsaren. Klicka på Tillåt för att tillåta att 3vaxel.tre.se visar meddelanden på skrivbordet. 3 Markera Visa notifieringar i webbläsaren. 4 Under Nummer i notifieringar väljer du om du vill visa växelnumret eller numret på det inkommande samtalet i notifieringen. 5 Klicka på Spara I den övre bilden visas en notifiering om samtal i kö, och i den nedre visas en notifiering för inkommande samtal. Aktivera notifieringar i övriga webbläsare Använder du någon annan webbläsare än Google Chrome och aktiverar notifiering, innebär det att webbläsarens ikon i aktivitetsfältet (längst ner på skärmen) blinkar vid inkommande samtal och vid samtal i kö. Öppna fönstret med inställningar, markera Telefonistinställningar till vänster i fönstret och markera Visa notifieringar i webbläsaren. 2 Under Nummer i notifieringar väljer du om du vill visa växelnumret eller numret på det inkommande samtalet i notifieringen. 3 Klicka på Spara. 2 3 Här visas en notifiering om samtal i kö. Oktober 204 8

9 Mina växelnummer Du kan visa de växelnummer som du är kopplad till när du är inloggad som telefonist. Öppna fönstret Inställningar och markera Mina växelnummer till vänster i fönstret. Till höger i fönstret visas nu de växelnummer som är knutna till din kö. Ljud Du kan välja att höra ett ljud när det kommer ett samtal och/eller när det finns samtal i kön. Öppna fönstret Inställningar och markera Ljud till vänster i fönstret. Markera Inkommande samtal och/eller Samtal i kö för att en ljudsignal ska höras vid dessa typer av samtal. I listrutan Ljud för samtal i kö väljer du den typ av ljud som du vill höra. När du har gjort önskade inställningar klickar du på Spara. Stäng sedan fönstret genom att klicka på knappen Stäng högst upp till höger. Oktober 204 9

10 Funktionstangenter I 3Växel webb kan du hantera samtalen med hjälp av tangentbordet och funktionstangenter. Öppna fönstret Inställningar och markera Funktionstangenter till vänster i fönstret för att kontrollera att tangent erna är aktiverade samt för att se vad de olika tangenterna har för funktion. Kontrollera att knappen till höger om Aktivera alla är grön om du vill använda funktionstangenterna. Du kan även anpassa tangenterna så att de passar just dig. Öppna listrutan för den funktionstangent som du vill ändra funktion för, och välj önskad funktion i listan som visas. När du har gjort önskade inställningar klickar du på Spara. Stäng sedan fönstret genom att klicka på knappen Stäng högst upp till höger. Du kan återställa alla tangenter till deras standardvärden genom att klicka på Återställ till standardvärden längst ner i rutan. Längst ner i fönstret 3Växel, nedanför katalogen, finns ett informationsfält där du ser vilken funktion respektive funktions tangent har. Klicka på pilen längst ner till höger för att visa eller dölja informationsfältet. Oktober 204 0

11 I tabellen nedan förklaras de olika funktionstangenterna: Namn på F-tangent Avbryt samtal A Avbryt samtal C Avböj inkommande samtal Besvara samtal i kön E-post Koppla Koppla till 3Svar Logga ut Mobilstatus Parkera samtal till kön Prata med A Prata med C Ring Ring 3Svar SMS Svara Svara/ svara inte på kö Sökruta Enter-tangent (vid inkommande samtal) Enter-tangent (vid två pågående samtal) Beskrivning av funktion Kopplar ner (lägger på) samtal i vänstra samtalsrutan. Kopplar ner (lägger på) samtal i högra samtalsrutan. Telefonisten avvisar inkommande samtal. Samtalet placeras i kö. Besvarar det översta samtalet i kön. Öppnar e-postprogram och skriver in kontaktens e-postadress i adressfältet. Kopplar vidare inkommande samtal till uppringd kontakt. Telefonisten lämnar samtalet. Kopplar samtal direkt till 3Svar för markerad kontakt. Användaren loggas ut. Visar mobilstatus för markerad kontakt, till exempel om mobilen är avstängd eller upptagen i samtal. Samtalet skickas till kön. För att prata med med samtal i vänstra samtalsrutan. För att prata med samtal i högra samtalsrutan. Ringer upp markerad kontakt eller nummer i sökfältet. Ringer upp 3Svar för markerad kontakt. Öppnar SMS-funktion för markerad kontakt. Inkommande samtal besvaras och det ringer i telefonistens mobil. Ändrar status för telefonist till Svarar på kö om man har status Svarar inte på kö och tvärtom. Flyttar markören till sökrutan. Svarar på samtal och det ringer i telefonistens mobil. Kopplar ihop de två samtalen. Telefonisten lämnar samtalet. Oktober 204

12 Kataloginställningar Du kan själv påverka vilken information som ska visas i katalogen. Dessa inställningar sparas på servern och visas även om du loggar in på en annan dator. Under kategorin Kataloginställningar markerar du de alternativ som du vill visa i katalogen. Högst upp kan du välja vilka kontakttyper som ska visas i katalogen, du kan till exempel välja att bara visa anställda i företaget (Användare). Håll ner Ctrl-tangenten och markera de typer som du vill visa. Du kan även välja om du vill visa mobilt nummer, fast nummer och vidarekoppling, samt tre valfria extrafält i katalogen. Klicka på Spara för att bekräfta ändringen. Informationen om vidarekopplingar visas bara för mobila nummer och när du är inloggad som telefonist. Har du valt att visa information om vidarekopplingar för användare, visas denna information till höger om användarens namn i katalogöversikten. Oktober 204 2

13 Ändra inställningar och info för användare Som telefonist kan du göra vissa inställningar för användarna. Du kan till exempel ändra deras information, status och vidarekoppling. Markera en användare i katalogen och klicka på Info. Klicka sedan på kugghjulet uppe till höger i fönstret Info. Nu visas fönstret Kontaktinfo, till vänster i fönstret väljer du en kategori och gör sedan önskade inställningar till höger. Bekräfta ändringarna genom att klicka på Spara. Oktober 204 3

14 Kalendersynk 3Växel Kalendersynk är en tilläggstjänst som låter bokningar i användarnas Outlook- eller Google-kalender styra när de är tillgänglig för samtal. Kalenderbokningarna ändrar automatiskt deras status och hänvisningar i 3Växel. Tack vare Kalendersynk är det lättare för telefonister att ge bättre information till kunder och kontakter om när den som söks blir tillgänglig igen. Du kan läsa mer om funktionen i guiden Kalendersynk. Som telefonist kan du se alla användares kalendrar direkt i 3Växel. Markera en användare i katalogen och klicka på Kalender för att visa den information som har synkroniserats från personens Outlook-/Google-kalender och som påverkar tillgänglighet för samtal i 3Växel. Användaren kan, genom inställningar i Kalendersynk, bestämma om bokningens titel ska visas eller ej. Om den visas syns titeln som frånvaroorsak i katalogen för alla på företaget och för varje bokning i kalendern i 3Växel. Om titeln inte visas står det Outlook i bokningens titel. Oktober 204 4

15 Hantera svarsgrupper Som telefonist kan du göra vissa inställningar för svarsgrupperna. Du kan öppna respektive stänga svarsgruppen samt se vilka medlemmar som är inloggade i svarsgruppen och även ändra deras inloggningsstatus. Markera en svarsgrupp i katalogen och klicka på Info. I fönstret som visas ser du samtliga medlemmar i gruppen. Till vänster om personens namn ser du om han/hon är inloggad i svarsgruppen. En grön knapp innebär att personen är inloggad och en röd knapp att han/hon är utloggad. Listan uppdateras automatiskt var 5:e sekund. Genom att klicka på knappen till vänster om personens namn kan du ändra personens inloggningsstatus i svarsgruppen. Under rubriken Status kan du se personens status i växeln (det vill säga samma status som visas i katalogen). Visas en grön cirkel även här, innebär det att personen är tillgänglig och kan svara på samtal som kommer till svarsgruppen. Om personen har en annan status än tillgänglig, kan han/ hon inte ta emot samtal från svarsgruppen. Oktober 204 5

16 Softphone Om du har loggat in som telefonist i 3Växel webb kan du använda tillägget 3Växel Softphone för att svara på samtal till växelnumret. Med hjälp av detta tillägg går det fortare att svara på samtal som kommer till växeln och även att koppla dem vidare. Du kan alltså jobba helt utan en mobil och i stället svara på alla samtal i en Softphone på datorn. Softphone är ett tillägg till 3Växel. Samtalen görs via internet och alla samtal via Softphone debiteras som om man befinner sig i Sverige oavsett var i världen man befinner sig. I Softphone kan du aktivera automatiskt svar, vilket kan underlätta för dig som är telefonist och som hanterar stora samtals volymer. Du bestämmer själv hur lång tid det ska ta innan sam talet besvaras automatiskt. 3Växel webb fungerar på samma sätt oavsett om samtalen besvaras i Softphone eller mobil. Du använder alltså 3Växel webb för att hantera samtalet, till exempel för att koppla, parkera, växla mellan samtal och så vidare. Det enda du gör i Softphone är att svara och lägga på. Besvara samtal i Softphone För att besvara samtal i Softphone gör du så här: Logga först in i både 3Växel webb som telefonist och i Softphone. Du använder ditt vanliga 3Växel log in på båda ställen. För att få bra ljud bör du tänka på att alltid använda headset när du använder Softphone i dator. 2 När det kommer ett nytt samtal till växelnumret svarar du manuellt i 3Växel webb och därefter i Softphone. Om du har valt inställningen Ring automatiskt ringer det direkt i Softphone. 3 Klicka på Svara eller aktivera fönstret och tryck på Enter-tangenten för att svara. Har du inte möjlig het att svara på samtalet klickar du i stället på Avböj, samtalet flyttas då till kön och någon annan telefonist kan svara på det. 4 När du har besvarat samtalet använder du 3Växel webb för att hantera samtalet. Du kan till exempel koppla det vidare till någon annan eller flytta tillbaka det till kön. 5 VIll du avsluta samtalet klickar du på Lägg på. Använd bara funktionerna på webbsidan 3Växel för att hantera samtal (till exempel koppla samtal) när du jobbar som telefonist. När du är inloggad som telefonist ska du inte använda koppla funktionen i Softphone. 3 5 Läs mer om Softphone i guiden om 3Växel Softphone i datorn. Oktober 204 6

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. Logga in För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Katalogen i 3Växel webb.

Katalogen i 3Växel webb. Katalogen. Katalogen i 3Växel webb visar alla nummer i företagets växel (användare, telefonister, företagsnummer samt externa och privata kontakter). Kata logen visas till höger i fönstret när du har loggat

Läs mer

Inställningar i 3Växel webb.

Inställningar i 3Växel webb. Inställningar. I 3Växel webb hittar du de vanligaste inställningarna direkt i webbfönstret på fliken Status om du är inloggad som användare eller telefonist. Dessa inställningar beskrivs i egna guider.

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Svarsgrupper, 3Växel administratör.

Svarsgrupper, 3Växel administratör. Svarsgrupper. Markerar du Svarsgrupper under Växel Administratör visas de olika svarsgrupper som finns inom företaget. Du ser vilka telefonnummer som är kopplade till svarsgruppen, hur många medlemmar

Läs mer

Svarsgrupper, 3Växel administratör.

Svarsgrupper, 3Växel administratör. Svarsgrupper. Markerar du Svarsgrupper under Växel Administratör visas de olika svarsgrupper som finns inom företaget. Du ser vilka telefonnummer som är kopplade till svarsgruppen, hur många medlemmar

Läs mer

Katalogen inställningar för användare.

Katalogen inställningar för användare. Växel Katalogen inställningar på användare, Växel administratör. Katalogen inställningar för användare. Markerar du Katalog under Växel Administratör visas alla nummer som ingår i företagets växel (användare,

Läs mer

Inställningar. Min information. Ändra lösenord. Inställningar i 3Växel webb.

Inställningar. Min information. Ändra lösenord. Inställningar i 3Växel webb. Inställningar. I 3Växel webb hittar du de vanligaste inställningarna direkt i webbfönstret (på fliken Status om du är inloggad som telefonist). Dessa inställningar beskrivs i egna guider. Övriga inställningar

Läs mer

Katalogen inställningar för användare.

Katalogen inställningar för användare. Växel Katalogen inställningar för användare, Växel administratör. Katalogen inställningar för användare. Markerar du Katalog under Växel Administratör visas en översiktsvy med alla användare och externa

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Företagsinställningar.

Företagsinställningar. Företagsinställningar. Markerar du Företagsinställningar under Växel Administratör visas ytterligare några inställningar som du kan göra i växeln. Generellt För att anpassa de allmänna företagsinställningarna

Läs mer

Tidsstyrningslistor, 3Växel administratör.

Tidsstyrningslistor, 3Växel administratör. Tidsstyrningslistor. Med hjälp av en tidsstyrningslista kan du automatiskt styra vilka tider ett nummer ska vara öppet eller stängt. Du börjar med att skapa en tidsstyrningslista, därefter kan du använda

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration. Handbok

Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration. Handbok Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration Handbok Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration Handbok 2 Handbok Förenklad administration Telia Jobbmobil Växel Du hittar alltid senaste versionen

Läs mer

Aastra 6737i fast IP-telefon

Aastra 6737i fast IP-telefon Växel Aastra 677i fast IP-telefon i Växel. Aastra 677i fast IP-telefon i Växel. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du

Läs mer

Katalogen i Softphone

Katalogen i Softphone Katalogen När du öppnar FrontOffice Softphone visas fliken Kontakter med dina favoriter. Via denna flik kan du söka efter kontakter och visa information om dem. Du kan även ringa och skicka meddelanden

Läs mer

Kontakter och flikar

Kontakter och flikar Kontaktlistan... Söka efter och visa kontakter... 4 Markera kontakt som favorit... 5 VIP... 5 Blockerad... 6 Visa Outlook-kontakter i katalogen... 6 Ringa kontakt... 7 Ringa till ett externt nummer...

Läs mer

Tele2 Växel. mobil. Så här enkelt är det! Vill du också ha en lösning som passar ditt företag? Gå in på tele2.se/foretag eller ring 0200-23 23 23.

Tele2 Växel. mobil. Så här enkelt är det! Vill du också ha en lösning som passar ditt företag? Gå in på tele2.se/foretag eller ring 0200-23 23 23. Tele2 Växel Vill du också ha en lösning som passar ditt företag? Gå in på tele2.se/foretag eller ring 0200-23 23 23. mobil. Så här enkelt är det! XXXXXX Tele2 Växel Mobil: Allt i en app! Kom igång. Ladda

Läs mer

Växelnummer och köer.

Växelnummer och köer. Växelnummer och köer. Markerar du Växelnummer under Växel Administratör visas de olika växelnummer som finns inom företaget. Här ser du vilka telefonnummer som är kopplade till växelnumret samt om växel

Läs mer

Manual Cellip 365 Mobil applikation... 2. Startsida... 2. Hänvisning... 12. Svarsgrupper... 4. Vidarekoppla pågående samtal... 7. Kontaktlista...

Manual Cellip 365 Mobil applikation... 2. Startsida... 2. Hänvisning... 12. Svarsgrupper... 4. Vidarekoppla pågående samtal... 7. Kontaktlista... INNEHÅLL Manual Cellip 365 Mobil applikation... 2 Startsida... 2 Hänvisning... 2 Svarsgrupper... 4 Vidarekoppla pågående samtal... 7 Kontaktlista... 9 Kollegor... 9 Favoriter... 10 Svarsgrupper... 11 Externa

Läs mer

Aastra 6731i fast IP-telefon i 3Växel.

Aastra 6731i fast IP-telefon i 3Växel. Aastra 67i fast IP-telefon i Växel. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster

Läs mer

Inställningar för användare

Inställningar för användare Inställningar för användare Organisationens -administratör kan göra de flesta inställningarna för en användare. Logga in på som administratör... Visa och söka efter användare i organisationen... Visa användarinformation...

Läs mer

Hantera och koppla samtal

Hantera och koppla samtal Hantera och koppla samtal I denna guide beskrivs grundläggande samtalshantering i Softphone i datorn som till exempel att svara och koppla samtal. Ytterligare mer avancerade funktioner beskrivs i guiden

Läs mer

cellip MANUAL CELLIP 365 MOBILAPP INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Manual Cellip 365 mobilapp Startsida Hänvisning...

cellip MANUAL CELLIP 365 MOBILAPP INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Manual Cellip 365 mobilapp Startsida Hänvisning... INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Manual Cellip 365 mobilapp... 2 1. Startsida... 2 2. Hänvisning... 3 3. Svarsgrupper... 5 4. Ring med app... 6 5. Vidarekoppla pågående samtal... 7 6. Kontakter...

Läs mer

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios Dialect Unified Användarmanual mobilapplikation ios Med Dialect Unified Mobilapplikation når du växelns centrala funktioner direkt i din mobiltelefon. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper

Läs mer

3FrontOffice Statistik Direkt

3FrontOffice Statistik Direkt 3FrontOffice Statistik Direkt visar statistik och KPIer i realtid för nummer i växeln på webbsidor som är anpassade för stora displayer i exempelvis ett call center. Här visas bland annat antal samtal

Läs mer

Statistik Plus, 3Växel Administratör.

Statistik Plus, 3Växel Administratör. Statistik Plus. Statistik Plus innehåller en rad kraftfulla standardrapporter för användare, svarsgrupper, och växelnummer. Med hjälp av rapporterna kan ni till exempel följa upp servicenivå mot kunder

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

Telefonist Avancerade funktioner

Telefonist Avancerade funktioner Telefonist Avancerade funktioner Ta emot samtal... Hantera samtal... Utökad målinformation... 4 Väntkoppla samtal... 5 Parkera samtal... 5 Aktivera camp-on på Telefonistnummer... 6 Placera samtal i kö

Läs mer

Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel

Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel Användarhandbok Telia Jobbmobil Växel Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel Revision A, 2008-03-26 2008 TeliaSonera Sverige AB Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga av

Läs mer

visas en röd cirkel. Har de valt en sluttid visas den intill aktivitetens namn. Om din kollega just nu är upptagen i telefonsamtal visas en röd lur.

visas en röd cirkel. Har de valt en sluttid visas den intill aktivitetens namn. Om din kollega just nu är upptagen i telefonsamtal visas en röd lur. i Softphone När du öppnar 3FrontOffice Softphone visas fliken Kontakter med dina favoriter. Via denna flik kan du söka efter kontakter och visa information om dem. Du kan även ringa, skicka meddelanden,

Läs mer

Hantera samtal i Softphone

Hantera samtal i Softphone Hantera samtal i Softphone Hantera samtal För att svara på ett inkommande samtal klickar du på Besvara samtal (den gröna luren). Du kan även trycka på Enter för att besvara samtalet. Du kan nu hantera

Läs mer

Hantera samtal. 3FrontOffice. Svara och avsluta samtal. Hantera samtal i Softphone Hantera samtal

Hantera samtal. 3FrontOffice. Svara och avsluta samtal. Hantera samtal i Softphone Hantera samtal i Softphone Svara och avsluta samtal...... Spela in samtal... Visa inspelade samtal... 4 Inställningar för inspelning av samtal... 4 Koppla samtal direkt... 5 Koppla samtal med avisering... 6 Flerpartssamtal...

Läs mer

Telefonistgrupper. 3FrontOffice. Telefonistgrupper (administratör) Telefonistgrupper

Telefonistgrupper. 3FrontOffice. Telefonistgrupper (administratör) Telefonistgrupper (administratör) Telefonistgrupp är en typ av växelnummer som passar bra när man vill använda klassiska telefonistfunktioner för att ge personlig service och hantera stora mängder samtal till företaget.

Läs mer

BluStar Agent IP telefon

BluStar Agent IP telefon BluStar Agent IP telefon Alla samtal till Supportcenter, på 8888, kommer in via ett telefonisystem som heter Solidus. Programmet vi arbetar i på våra datorer heter BluStar Agent. Du pratar direkt i din

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

BluStar Agent mobiltelefon (MEX)

BluStar Agent mobiltelefon (MEX) BluStar Agent mobiltelefon (MEX) Alla samtal till Supportcenter, på 8888, kommer in via ett telefonisystem som heter Solidus. Programmet vi arbetar i på våra datorer heter BluStar Agent. Samtalen kommer

Läs mer

Användarmanual Telefonist

Användarmanual Telefonist Tele2 Växel Användarmanual Telefonist T2F_503_18-01 Innehållsförteckning 1 Kom igång... 3 1.1 Installera programmet... 4 1.2 Egna inställningar... 4 1.3 Inloggning... 4 1.4 Utloggning... 4 1.5 Serverinställningar...

Läs mer

Telia Jobbmobil Växel. Handbok

Telia Jobbmobil Växel. Handbok Telia Jobbmobil Växel Handbok Telia Jobbmobil Växel Handbok 2 Handbok Telia Jobbmobil Växel Revision D, 2011-02-01 Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på www.telia.se/mspa (Mina Sidor på

Läs mer

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 Lathund för: SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 INNEHÅLL 1. TA EMOT SAMTAL... 3 2. RINGA SAMTAL... 4 3. SAMTALSHISTORIK... 4 4. KONTAKTLISTA & KONTAKTSÖKNING... 5

Läs mer

ACD Premium. 3FrontOffice. ACD Premium (administratör) ACD Premium

ACD Premium. 3FrontOffice. ACD Premium (administratör) ACD Premium (administratör) är en avancerad ACD-grupp (svarsgrupp) som passar företag som har större volymer inkommande samtal i call center-lösningar för till exempel support och försäljning. Här finns en mängd funktioner

Läs mer

Manual för Softphone

Manual för Softphone Manual för Softphone Innehållsförteckning 1. Överblick Softphone 2. Ringa med Softphone 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa från dina kontakter 2.3. Söka i kontaktlistan och ringa 2.4. Besvara

Läs mer

Ställa in aktivitet ( hänvisning)

Ställa in aktivitet ( hänvisning) Ställa in aktivitet (hänvisning) Genom att ställa in en Aktivitet för ditt nummer kan du vidarekoppla dina samtal under till exempel ett möte så att du slipper bli störd. Den som ringer till dig får som

Läs mer

Ställa in aktivitet ( hänvisning)

Ställa in aktivitet ( hänvisning) i Softphone Ställa in aktivitet (hänvisning) Genom att ställa in en Aktivitet för ditt nummer kan du vidarekoppla dina samtal under till exempel ett möte så att du slipper bli störd. Den som ringer till

Läs mer

Knappval, 3Växel administratör.

Knappval, 3Växel administratör. Knappval. Man kan koppla knappvalsfunktion till växelnummer i Växel. De som ringer kan här välja rätt avdelning på företaget, till exexempel Tryck 1 för försäljning, tryck 2 för support och så vidare.

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

ANVÄNDAR GUIDE CELLIBOT

ANVÄNDAR GUIDE CELLIBOT CELLIBOT CelliBot hjälper dig men inställningar och funktioner i Cellips telefonitjänst kopplad till Microsoft Teams telefoni. Du kan t.ex. logga ur Cellip 365 svarsgrupper, ställa om visningsnummer och

Läs mer

Handbok - CMG Office Web

Handbok - CMG Office Web Handbok - CMG Office Web CMG Office Web CMG Office Web är portalen för ditt företags interna kommunikation. Med Office Web kan du hitta dina medarbetares telefonnummer, organisationstillhörighet och aktiviteter.

Läs mer

Telefonist Hantera samtal

Telefonist Hantera samtal Telefonist Hantera samtal Ta emot samtal... Hantera samtal... Koppla direkt genom att dra och släppa... Koppla direkt med koppla-knappar... 5 Koppla med avisering (dra och släpp)... 6 Koppla med avisering

Läs mer

ANVÄNDAR GUIDE CELLIPBOT

ANVÄNDAR GUIDE CELLIPBOT CELLIPBOT CellipBot hjälper dig men inställningar och funktioner i Cellips telefonitjänst kopplad till Microsoft Teams telefoni. Du kan t.ex. logga ur Cellip 365 svarsgrupper, ställa om visningsnummer

Läs mer

Skype för företag utbildningsmaterial för PC

Skype för företag utbildningsmaterial för PC Skype för företag utbildningsmaterial för PC Upplägget av utbildning i Skype för företag för PC Utbildningen innehåller följande avsnitt gärna med paus mellan avsnitten Inloggning och inställningar för

Läs mer

Anvä ndärguide fö r BluStär Agent

Anvä ndärguide fö r BluStär Agent Anvä ndärguide fö r BluStär Agent Innehåll 1. Vad är Solidus och BluStar Agent?... 2 2. Hur loggar jag in i BluStar Agent?... 2 3. Hur gör jag för att besvara ett inkommande samtal?... 4 4. Hur gör jag

Läs mer

ACD Premium. 3FrontOffice. ACD Premium (administratör) ACD Premium

ACD Premium. 3FrontOffice. ACD Premium (administratör) ACD Premium (administratör) är en avancerad ACD-grupp (svarsgrupp) som passar företag som har större volymer inkommande samtal. Här finns en mängd funktioner för att hantera samtal effektivt och kundvänligt. Öppna

Läs mer

Telefonist Kom igång

Telefonist Kom igång Telefonistvy... Logga in/ut ur telefonistgrupp... 3 Ta emot samtal... 3 Hantera samtal... 4 Telefonistinställningar i Softphone... 5 Telefonistvy Öppna Visa-menyn och välj Telefonistvy. Längst ner till

Läs mer

QTel ver Manual QTel. (Gränssnitt för telefonistarbetsplats)

QTel ver Manual QTel. (Gränssnitt för telefonistarbetsplats) Manual QTel (Gränssnitt för telefonistarbetsplats) 1 Innehåll 1. Förord... 3 2. Logga in första gången.... 4 3. Fält... 5 4. Inställningar för telefonist... 6 5. Samtalshantering... 7 6. Köer... 9 7. Historik,

Läs mer

Telia Centrex. Snabbguide

Telia Centrex. Snabbguide Telia Centrex Snabbguide Innehåll Telia Centrex Fast, Bärbar och IP 3 Bastjänster 3 Tillvalstjänster 6 Hänvisningskoder 8 Telia Centrex Mobil 9 Bastjänster 9 Tillvalstjänster 13 Hänvisningskoder 14 Telia

Läs mer

Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone

Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone Upplägget av utbildning i Lync för iphone Vi kommer att gå igenom följande avsnitt med paus mellan avsnitten Installera Lync, inloggning och inställningar för ljudoch

Läs mer

Installera. Telia Touchpoint Plus Softphone 2

Installera. Telia Touchpoint Plus Softphone 2 Installera Här får du en enkel guide till hur du installerar Touchpoint Plus Softphone version 5.x i din dator. De här enkla stegen behöver du bara gå igenom en gång: Logga in på användarwebben första

Läs mer

Användarmanual Softphone

Användarmanual Softphone Användarmanual Softphone Innehållsförteckning 1 Introduktion...4 2 Komma igång...5 2.1 Logga in... 5 2.2 Ändra lösenord... 5 2.3 Ändra mailadress... 5 2.4 Byta användarnamn... 5 2.5 Ändra språk...6 2.6

Läs mer

Advoco NetPBX Telefonist

Advoco NetPBX Telefonist Advoco NetPBX Telefonist Figure 1. Exempel på användargränssnitt för enkel och utökad telefonist Både den enkla och utökade telefonisten i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Telefonist Avancerade funktioner

Telefonist Avancerade funktioner i Softphone Telefonist Avancerade funktioner Ta emot samtal För att svara på ett inkommande samtal klickar du på Besvara samtal (den gröna luren). Du kan även trycka på Enter för att besvara samtalet.

Läs mer

MBX Klient Windows OS X Handledning

MBX Klient Windows OS X Handledning Klient Windows OS X Handledning Information för att ladda ner och installera klienten fås av Wx3 eller din återförsäljare. Inloggning För att logga in Ange din anknytning och lösenord. Tryck sedan på knappen

Läs mer

Office Web med CMG Voice NETWISE. Lathund

Office Web med CMG Voice NETWISE. Lathund Office Web med CMG Voice NETWISE Lathund Logga in För att komma åt personliga funktioner såsom aktiviteter, röstbrevlåda (Voice), inställningar med mera, måste du logga in dig med din anknytning samt lösenord.

Läs mer

Kontakter. 3Växel. Kontakter app

Kontakter. 3Växel. Kontakter app Kontakter I kontaktlistan kan du söka efter alla företagets -kontakter, externa kontakter som har lagts till i samt alla kontakter i mobilens telefonbok. Du kan till exempel ringa, koppla samtal och skicka

Läs mer

Innehållsförteckning... 1 Manual Cellip 365 Softphone... 2 1. Logga in... 2. 2. Samtalshantering... 2 3. Hänvisning... 6 4. Kontaktlista...

Innehållsförteckning... 1 Manual Cellip 365 Softphone... 2 1. Logga in... 2. 2. Samtalshantering... 2 3. Hänvisning... 6 4. Kontaktlista... INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Manual Cellip 365 Softphone... 2 1. Logga in... 2 2. Samtalshantering... 2 3. Hänvisning... 6 4. Kontaktlista... 7 5. Svarsgrupper... 9 6. Inställningar...

Läs mer

Telefonist Hantera samtal

Telefonist Hantera samtal i Softphone Telefonist Hantera samtal Ta emot samtal För att svara på ett inkommande samtal klickar du på Besvara samtal (den gröna luren). Du kan även trycka på Enter för att besvara samtalet. I samtalsrutan

Läs mer

C 365 UC Communicator Se dina kollegor Samtalshantering kö Röstbrevlåda Byt profil...

C 365 UC Communicator Se dina kollegor Samtalshantering kö Röstbrevlåda Byt profil... C 365 UC COMMUNICATOR Varje användare får vår desktopapplikation C 365 UC Communicator som laddas ner och installeras på valfri dator. När du är inloggad på din Cellip 365 UC Communicator kan du styra

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

Communicator Telefonist

Communicator Telefonist Communicator Telefonist ShoreTel Communicator kan anpassas efter användarens personliga önskemål för förenklad hantering av den dagliga kommunikationen. För att ladda ner en komplett manual i PDF, tryck

Läs mer

Qlave AB ver Manual QTel GO. (Gränssnitt för mobiltelefon)

Qlave AB ver Manual QTel GO. (Gränssnitt för mobiltelefon) Manual QTel GO (Gränssnitt för mobiltelefon) 1 Innehåll 1. Förord... 3 2. Logga in första gången... 4 3. Flikar... 5 4. Ändra hänvisning... 6 5. Kollegor... 9 6. Köer... 13 7. Egen anknytning och inställningar...

Läs mer

MANUAL CELLIP SOFTPHONE

MANUAL CELLIP SOFTPHONE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Funktioner... 2 1. Starta Cellip Softphone... 2 2. Logga in... 2 3. Ringa med Cellip Softphone... 2 4. Dolt nummer... 3 5. Svara i Cellip Softphone... 3 6.

Läs mer

Statistik Bas. 3FrontOffice. Statistik Bas. Statistik Bas

Statistik Bas. 3FrontOffice. Statistik Bas. Statistik Bas Komma igång... 2 Skapa en rapport... 4 Läsa rapporten... 6 Exportera rapporten... 8 Visa samtalsspecifikation... 9 Standardrapporter för användare...13 Standardrapporter för ACD-grupper/telefonister...13

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Dina inloggningsuppgifter är samma som du använder för att logga in på skolans datorer.

Dina inloggningsuppgifter är samma som du använder för att logga in på skolans datorer. Att logga in Öppna Internet Explorer (eller någon annan webbläsare). I adressfältet skriver du www.hjarntorget.net (eller bara hjarntorget.net). Tryck sedan på Enter-tangenten. Nu öppnas Hjärntorgets inloggningssida.

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint Softphone

Kom igång med Telia Touchpoint Softphone Kom igång med Telia Touchpoint Softphone Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3718_2-1505 Installera Här får du en enkel guide till hur du installerar Touchpoint

Läs mer

Uno. Användarinstruktion. unotelefoni.se

Uno. Användarinstruktion. unotelefoni.se Uno. Användarinstruktion. Uno. En överblick. 08-12010000 Samtal på svarsgrupp 08-120 100 03 Samtal direkt på anknytning 08-12010001 08-12010002 08-12010003 Hänvisning Röstbrevlåda Svarsgrupp fördelar samtal

Läs mer

ACD Light-grupper. 3FrontOffice. ACD Light-grupper (administratör) ACD Light-grupper

ACD Light-grupper. 3FrontOffice. ACD Light-grupper (administratör) ACD Light-grupper (administratör) ACD Light är en enkel svarsgrupp där flera kan hjälpas åt att svara på samtal till företaget eller avdelningen. De som ska svara loggar in i ACDgruppen genom inställning i app, Softphone

Läs mer

Manual för Flexi Presentity app för ios

Manual för Flexi Presentity app för ios Manual för Flexi Presentity app för ios Datatal har utvecklat en mobilapplikation för din smartphone, med den kan du enkelt sätta hänvisningar och lyssna av röstmeddelanden. För att ladda ner mobilapplikationen,

Läs mer

Lync 2013 utbildningsmaterial för Android 4

Lync 2013 utbildningsmaterial för Android 4 Lync 2013 utbildningsmaterial för Android 4 Upplägget av utbildning i Lync för Android 4 Vi kommer att gå igenom följande avsnitt med paus mellan avsnitten Installera Lync, inloggning och inställningar

Läs mer

MBX Mobilapp. Inloggning. Mobilapplikationens huvudmeny. MBX Mobilapp - 2016

MBX Mobilapp. Inloggning. Mobilapplikationens huvudmeny. MBX Mobilapp - 2016 MBX Mobilapp MBX mobilapplikation finns både för Android och iphone, och gränssnittet är i princip detsamma på de båda plattformarna. I detta dokument används skärmbilder från Android. Inloggning För att

Läs mer

Välja aktivitet ( hänvisning)

Välja aktivitet ( hänvisning) i appen Välja aktivitet (hänvisning) Genom att ställa in en aktivitet för ditt nummer kan du stänga din telefon för samtal under exempelvis ett möte. Den som ringer till dig får som standard höra att du

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång med appen Så här använder du appen Telia Touchpoint Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play och sök på Touchpoint. Installera appen

Läs mer

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning Flexconnect.se Mobil Anknytning Sida 2 Innehållsförteckning Mobilinställningar Vidarekoppling... 3 Profil... 4 Telefonbok... 5 SMS... 5 Mobil Anknytning... 6 Sida 3 Med TDC MobilFlex Connect kan du använda

Läs mer

Telia Jobbmobil Växel Telefonist och katalogadministratör. Handbok

Telia Jobbmobil Växel Telefonist och katalogadministratör. Handbok Telia Jobbmobil Växel Telefonist och katalogadministratör Handbok Telia Jobbmobil Växel Telefonist och katalogadministratör Handbok 2 Handbok Telefonist och katalogadministratör Telia Jobbmobil Växel Du

Läs mer

Integration med Vitec Express

Integration med Vitec Express i Softphone Integration med Vitec Express Med s molnväxellösning FrontOffice och Vitecs molnbaserade affärssystem Vitec Express kan mäklare jobba i Vitec och kommunicera med kunder på ett mycket enkelt

Läs mer

> Guide till Min webmail

> Guide till Min webmail > Guide till Min webmail Skriv och skicka e-post. Klicka på ikonen Skicka nytt meddelande.. Fältet Avsändare : Här visas vilken e-postadress som kommer att stå som avsändare i ditt mail.. Fältet Mottagare

Läs mer

Användarmanual för. Phonera Mobil Växel. - För administratörer -

Användarmanual för. Phonera Mobil Växel. - För administratörer - Användarmanual för Phonera Mobil Växel - För administratörer - 1 Välkommen till Phonera Mobil Växel! Nedan följer en kort guide för hur ni kommer igång med er nya växel. Behöver du hjälp eller har frågor

Läs mer

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30)

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30) Netwise Office Web Netwise Office Web... 2 Allmänt... 2 Användargränssnitt... 2 Inloggning... 4 Felmeddelande vid personlig inloggning... 5 Katalogsökning... 6 Användarinformation... 8 Avancerad sökning...

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Ansök till förskola och familjedaghem med Mobilt BankID eller e-legitimation

Ansök till förskola och familjedaghem med Mobilt BankID eller e-legitimation Ansök till förskola och familjedaghem med Mobilt BankID eller e-legitimation Den här manualen är till för dig som vill ansöka om en plats i förskola eller på familjedaghem i Norrköpings kommuns e-tjänst.

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 5 3. Samtal 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

Statistik Bas. 3FrontOffice. Statistik Bas. Statistik Bas

Statistik Bas. 3FrontOffice. Statistik Bas. Statistik Bas Komma igång... 2 Skapa en rapport... 4 Läsa rapporten... 6 Exportera rapporten... 8 Visa samtalsspecifikation... 9 Standardrapporter för användare... Standardrapporter för ACD-grupper/telefonister... Standardrapporter

Läs mer

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 T2MVMe Tele2 Sverige AB, 691 79 KARLSKOGA Kundservice: Tel 0200-276 276, E-post: tele2foretagservice@tele2.se www.tele2.se Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 3 Välkommen

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med smartphone-appen

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med smartphone-appen Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång med smartphone-appen Så här använder du appen Telia Touchpoint Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play och sök på Touchpoint. Välj

Läs mer

Advoco NetPBX Advoco Mi

Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco Mi är en mobilapplikation som, installerad på en mobiltelefon med Windows eller Androids mobiloperativsystem, gör att du kan hantera samtal i Advoco NetPBX företagsväxel

Läs mer

Lync 2013 utbildningsmaterial för Mac

Lync 2013 utbildningsmaterial för Mac Lync 2013 utbildningsmaterial för Mac Upplägget av utbildning i Lync för Mac Vi kommer att gå igenom följande avsnitt med paus mellan avsnitten Inloggning och inställningar för ljud- och videoenheter Lyncsamtal,

Läs mer

1 Klicka i sökrutan och skriv en del av. 2 Här ser du om dina kollegor är tillgängliga. 3 Klicka på den kontakt som du vill öppna.

1 Klicka i sökrutan och skriv en del av. 2 Här ser du om dina kollegor är tillgängliga. 3 Klicka på den kontakt som du vill öppna. Söka efter och öppna kontakter 5 När du öppnar appen FrontOffice visas sidan Kontakter. Klicka i sökrutan och skriv en del av namnet. Ju mer du skriver desto färre resultat visas. Under FrontOffice Kontakter

Läs mer