3Växel Max. Kom igång guide.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3Växel Max. Kom igång guide."

Transkript

1 3Växel Max. Kom igång guide.

2 Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling (vid olika samtalssituationer)...15 Nummerpresentation...18 Spärrlista...19 Tips Välkommen. Den här guiden beskriver de viktigaste funktionerna för användare i 3Växel Max. 3Växel Max är en helt mobil telefonväxel för företag i alla branscher och storlekar. Att den är helt mobil innebär att ni kan jobba i företagets växel från era mobiltelefoner var ni än befinner er. Den mobila växelns viktigaste uppgifter: n Att hjälpa er att besvara alla samtal n Att hjälpa kunder att hitta rätt i företaget n Att hantera tillgänglighet för de anställda 3Växel Max är en mycket flexibel lösning där det är enkelt att lägga till användare, funktioner och göra ändringar via användarvänliga program i mobil och dator. Välkommen till

3 Så fungerar 3Växel Max Samtal till företaget kommer in på företagets växelnummer. De besvaras av företagets telefonist eller så använder ni en knappvalsfunktion (IVR) där man kan trycka sig fram till rätt funktion på företaget, till exempel tryck 1 för support, tryck 2 för order, och så vidare. Tryck 1 Ekonomi svarsgrupp Olika funktioner i företaget, till exempel support kan använda så kallade svarsgrupper (slingor). Medlemmarna i svarsgruppen hjälps åt att svara på inkommande samtal. Växel -nummer IVR Tryck 2 Växel -telefonister Man kan självklart också ringa direkt till användarnas mobiltelefoner. Alla användare och företagsnummer i växeln kan ha både fasta och mobila nummer. Kund Användare kan styra sin tillgänglighet genom att ange status (hänvisning) i växeln, till exempel vid möte och lunch, och ställa in vidare kopplingar per status. Direkt till användare Tryck 3 Sälj svarsgrupp Inställningar för användare görs enkelt via datorprogrammet, mobilprogrammet eller genom att ringa kortnumret 377 från mobilen. Faxnummer Kom igång Du hanterar dina inställningar i företagets växel genom att logga in i 3Växel (3Switch) datorprogram, mobilprogrammet eller genom att ringa kortnummer 377 från din 3Mobil. Börja med att ladda ner datorprogrammet och mobilprogrammet från tre.se. 4 5

4 3Växel-programmet 3Växel-programmet i datorn I 3Växel-programmet i datorn hittar du information om företagets alla användare, nummer och funktioner i 3Växel Max. I övre vänstra hörnet hittar du bland annat Inställningar där du går in och gör dina egna inställningar. Det finns en vänstermeny (översiktsfönstret) med olika typer av nummer och användare i växeln. När du klickar på en typ av nummer i vänstermenyn visas alla användare eller nummer av denna typ i det större katalog fönstret till höger. Om du klickar på Katalog visas användare i företaget eller externa kontakter. Du kan se uppgifter för användare genom att markera en användare och klicka på Detaljer längre ner på skärm en. Genom att högerklicka på en användare kan du ringa, SMSa eller maila beroende på vilken information som finns tillgänglig. Ladda ner programmet till datorn För att installera programmet på din dator måste du ha admini stratörsrättigheter. 1. Gå in på tre.se. Välj Företag, välj Kundservice, välj Mobil växel och slutligen 3Växel Max. 2. Ladda ner applikationen till din PC och följ instruktionerna för att installera programmet. 3. Dubbelklicka på ikonen 3Switch på skrivbordet för att öppna programmet. 3Växel-programmet i iphone och Android 3Växel-programmet i iphone/android har tre flikar. Det är Ange status, Katalog och Svarsgrupper. Här kan du göra dina viktigaste inställningar. Om du behöver göra mer detaljerade inställningar rekommenderar vi datorprogrammet. 6 7

5 Starta programmet i iphone och Android Använder du iphone eller Android hanterar du 3Växel Max från en mobil webbapplikation. 1. Lägg följande länk som ett bokmärke i din mobil: 2. Klicka på länken för att öppna programmet. 3Växel-programmet i övriga mobiler 3Växel-programmet i övriga mobiler innehåller de flesta av funktionerna från datorprogrammet. Om du behöver göra mer detaljerade inställningar rekommenderar vi datorprogrammet. Logga in Starta 3Växel-programmet i din dator eller i din 3Mobil. Du loggar in med ditt mobilnummer som användarnamn (467xxxxxxxx) och lösenord (secret06). Du väljer rollen Användare. Byt lösenord första gången du loggar in. Om du glömmer lösenordet kan företagets administratör skapa ett nytt. Ladda ner programmet till övriga mobiler I övriga mobiler använder du ett program som installeras i mobilen. 1. Skriv in följande länk i mobilens webbläsare eller skicka länken som SMS till mobilen: och följ instruktionerna för att installera programmet. Tips: Använd SMS-funktionen i 3Växel datorprogam för att SMSa länken. Inloggning i datorprogrammet resp iphone/android-programmet. 2. Öppna menyn och välj Program följt av 3Switch Mobile för att öppna programmet. 8 9

6 Hantera svarsgrupper Administratören på företaget bestämmer i vilka svarsgrupper du ska vara med. Du måste vara inloggad i svarsgruppen för att kunna ta emot samtal. Om en medlem inte svarar eller är upp tagen kopplas samtalet automatiskt vidare till nästa medlem. Kom ihåg att din status måste vara Tillgänglig för att du ska kunna ta emot samtal. Logga in/ut ur svarsgrupp via datorn 1. Markera Svarsgrupper i översiktsfönstret (vänstermenyn). I kolumnen Mina medlemsskap står det Aktiv om du är inloggad, och Avstängd om du inte är inloggad.. 2. Högerklicka på svarsgruppen och välj Aktivera för att logga in eller Avaktivera för att logga ut. Logga in/ut ur svarsgrupp via iphone och Android 1. Gå in på tredje fliken, Svargrupper, i programmet. 2. Välj den svarsgrupp du vill logga in/ut ur. 3. Klicka på ändraikonen för svarsgruppen. Logga in/ut ur svarsgrupp via övriga mobiler 1. Visa huvudmenyn och välj Svarsgrupp. 2. Markera den svarsgrupp du vill logga in/ut ur. 3. Klicka på svarsgruppen Logga in/ut ur svarsgrupp via Ring 377 från din 3Mobil. 2. Tryck 1 för att hantera din aktivering i svarsgrupper. 3. Tryck 1 för att logga ut ur alla svarsgrupper, eller tryck 2 för att logga in i alla svarsgrupper. Vill du uppge en specifik svarsgrupp trycker du 3, ange sedan svars gruppsnumret (inled med 46) följt av #. Tryck 1 för att logga ut. 4. Avsluta samtalet. Visa svarsgruppsnummer Du kan ställa in så att du ser svarsgruppsnumret i din display vid inkommande samtal till svarsgruppen. 1. Gå in i datorprogrammet. Öppna Inställningar-menyn och välj Mina inställningar följt av Min information. 2. Nu visas fliken Min information. Under Dolt nummer markerar du rutan Visa svarsgruppsnummer för inkommande samtal. 3. Klicka på Spara

7 Koppla vidare samtal När du har tagit emot ett samtal kan du koppla det vidare till en kollega eller inleda ett trepartssamtal. Generell beskrivning 1. Svara på samtalet och tala om att du ska koppla det vidare. 2. Parkera samtalet genom att trycka på Grön lur. 3. Slå det telefonnummer/kortnummer som du vill koppla till och tryck på Grön lur igen. Du kan även ringa via kontaktboken i mobiltelefonen. 4. Prata med din kollega och tala om att du kopplar över ett samtal, eller vill inleda ett trepartssamtal. 5. Koppla samtalet genom att trycka på 4 och på Grön lur, eller inled ett trepartssamtal genom att trycka på 3 och Grön lur. iphone och Android Innan du kan koppla samtal med iphone och vissa Androidmobiler måste du spara en kontakt i telefonboken som används för att koppla vidare samtal. Döp kontakten till exempelvis Koppla och lägg in siffran 4 som mobilnummer och hemnummer. Du gör sedan så här för att koppla vidare samtal. 1. Svara på samtalet och tala om att du ska koppla det vidare. 2. Klicka på Lägg till samtal. 3. Ring önskat nummer. 4. Prata med din kollega och tala om att du kopplar över ett samtal. 5. För att koppa samtalet till kollegan klickat du på Kontakter och söker upp kontaken som du döpt till Koppla. Dubbelklicka på kontakten och samtalet kopplas vidare. Använda status (hänvisning) Du kan bestämma när du ska vara nåbar genom att ställa in en status (hänvisning) i 3Växel. Du kan till exempel ställa in att alla samtal vidarekopplas till 3Svar när du valt status Möte. Du väljer enkelt typ av status (till exempel möte, lunch och så vidare) i datorn eller i mobilen. Din status ger också information till företagets telefonist om du är nåbar eller inte. Grundinställning för status Vi rekommenderar att du gör en grundinställning per status, där du bestämmer hur samtalen ska hanteras. Du väljer om du ska ha vidarekoppling och i så fall vart samtalet ska vidarekopplas, till exempel till 3Svar, svarsgrupp, huvudnummer, uppläst meddelande, valfritt nummer eller ingen vidarekoppling. När du senare väljer status kommer samtalen att hanteras enligt dina inställningar. Ange vidarekoppling per status i datorn 1. Öppna Inställningar-menyn och välj Mina inställningar följt av Status och Ange. 2. Öppna listrutan Status och välj önskad status. 3. Vill du ange en sluttid markerar du rutan Ange sluttid. Ändra datum et i rutan Slutdatum, och ändra tid i rutan Sluttid. 4. Öppna listrutan Vidarekoppling och välj hur samtalen ska kopplas vidare. 5. Klicka på Utför för att utföra ändringarna. 6. Klicka på Spara för att spara och stänga dialogrutan. 7. Upprepa denna procedur per status

8 Snabbändring av status via datorn 1. Klicka på pilen vid listrutan Min status högst upp till höger i programfönstret och välj önskad status i listan som visas. Vidarekoppling (vid olika samtalssituationer) Du kan ställa in vidarekoppling av din mobil för olika samtalssituationer, till exempel vidarekoppling av alla samtal, när du inte svarar, inte är nåbar, eller när du är upptagen i telefon. När du får ditt abonnemang är det vidarekopplat till ditt 3Svar när du är upptagen, inte svarar och/eller inte är nåbar. eller 2. Högerklicka på användarikonen i meddelandefältet längst ner till höger på skärm en. Välj Status följt av önskad status. Ändra status i iphone och Android 1. Gå in på första fliken Ange status. 2. Klicka på önskad status. 3. Ändra eventuellt vidarekoppling genom att klicka på listmenyn och välj vidarekoppling. 4. Klicka på OK för att spara. Meddelandet Status uppdaterad! ska visas. Om du har ett fastnummer kopplat till din mobil kan du ha olika vidarekopplingar för det mobila och det fasta numret. Om du till exempel använder fastnumret som ditt officiella jobbnummer kan du vidarekoppla det till 3Svar för alla samtal när arbetstiden är slut, och låta mobilnummret vara öppet för samtal. Du kan ha automatisk stängning och öppning av ett nummer genom att använda en tidsstyrningslista som skapats av företagets administratör. Ändra status i övriga mobiler Visa huvudmenyn och klicka på status i listan, till exempel Tillgänglig och ändra genom att klicka på önskad status

9 Ställa in vidarekoppling i datorn 1. Öppna Inställningar-menyn och välj Mina inställningar, Vidare - koppling följt av Ange. 2. Om du vill ha olika vidarekoppling för mobil respektive fastnummer klickar du först på fliken Mobil eller Fastnät för att välja vilken profil du ska ändra inställningar för. 3. Öppna listrutan För alla samtal och välj om alla samtal ska kopplas vidare och hur de ska kopplas vidare. Som standard är Ingen valt, vilket innebär att samtalen inte vidarekopplas. Du kan välja mellan: 3Svar Samtalet kopplas direkt till 3Svar. Huvudnummer Samtalet kopplas direkt till växeln. Öppna listrutan till höger och välj önskat huvudnummer. Nummer Samtalet kopplas vidare till det telefonnummer som anges i rutan till höger. Svarsgrupp Samtalet kopplas vidare till en svarsgrupp. Öppna list rutan till höger och välj önskad svarsgrupp. Uppläst meddelande Den som ringer får höra ett uppläst meddelande som talar om att du är upptagen. 4. Öppna listrutan Vid upptaget och välj hur samtalen ska kopplas vidare när du är upptagen i telefon. 5. Öppna listrutan Vid ej svar och välj hur samtalen ska kopplas vidare när du inte svarar. 6. Öppna listrutan Vid ej nåbar och välj hur samtalen ska kopplas vidare när telefonen är avstängd eller i ett område utan täckning. 7. På fliken Mobil finns även listrutan Om samtalet spärras där du kan välja hur samtalen ska kopplas vidare om de ingår i spärrlistan. 8. I rutan Tidsstyrningslista kan du se om administratören har till delat dig en tidsstyrningslista. Denna lista styr i så fall när ditt telefonnummer är tillgängligt. 9. Klicka på Utför för att utföra dina ändringar. 10. Klicka på Spara för att spara och stänga dialogrutan. Ställa in vidarekopppling i iphone och Android 1. Du kan endast ställa in vidarekoppling av fastnumret för alla samtal. Gå in på fliken Ange status. En bit ner på sidan kan du ställa in vidarekoppling av fastnumret. Klicka på OK för att spara. Ställa in vidarekoppling i övriga mobiler 1. Välj Samtalsregler i huvudmenyn och därefter Vidarekoppling för att ställa in vidarekopplingar för mobilnumret eller Fastnummer vidarekoppling för att ställa in vidarekopplingar för fastnumret. Du kan göra samma inställningar som i datorn. Ställa in vidarekoppling via kortnummer Ring kortnummer 377 från din mobil och välj menyval 2 Hantera vidarekopplingar. Följ instruktionerna. OBS! Viktigt! Använd endast 3Växel-programmet eller kortnummer 377 för att ställa in dina vidarekopplingar. Det fungerar inte att göra dessa inställningar i mobiltelefonens standardmenyer för de som är medlemmar i en 3Växel

10 Nummerpresentation Du kan välja vilket nummer du vill visa när du ringer utgående samtal; ditt mobilnummer, ditt fasta nummer, svarsgruppsnummer, huvudnummer eller om du vill dölja numret när du ringer. Ställa in nummerpresentation i datorn 1. Öppna Inställningar-menyn och välj Mina inställningar följt av Min information. 2. Öppna listrutan Nummerpresentation under Dolt nummer och välj vilket telefonnummer som ska visas när du ringer. 3. Klicka på Spara. Ställa in nummerpresentation i Android och iphone 1. Klicka på fliken Ange status. 2. Öppna listrutan en bit ner på sidan. 3. Klicka på önskat nummer som ska visas och OK. 4. När du valt nummer ska meddelandet Nummerpresentation uppdaterad! visas. Ställ in nummerpresentation i övriga mobiler 1. Visa huvudmenyn och välj Samtalsregler. 2. Välj Nummerpresentation. 3. Välj Nummerpresentation. 4. Välj önskat alternativ. 5. Spara. Spärrlista Det finns olika typer av spärrlistor. För inkommande samtal kan du välja att alltid släppa igenom vissa samtal/nummer (vit lista) och att spärra vissa samtal/nummer (svart lista). Hantera svart lista i datorn I den svarta listan kan du lägga till telefonnummer som aldrig ska gå igenom till din telefon. 1. Öppna Inställningar-menyn och välj Mina inställningar följt av Spärrlista för inkommande samtal. Visa fliken Svart lista. 2. Klicka i rutan under Nummer och skriv det första telefonnumret. Du kan spärra flera telefonnummer med hjälp av jokertecken. 3. Klicka på Lägg till nummer (plus-tecknet) till höger om listan. 4. Upprepa punkt 2 3 för att lägga till ytterligare nummer

11 5. Klicka på Utför. 6. Visa fliken Vidarekoppling i dialogrutan och öppna listrutan Om samtalet spärras, välj hur samtalen ska kopplas vidare. Undvik att välja Ingen, för då kopplas samtalet ner utan något meddelande. 7. Klicka på Utför för att utföra dina ändringar. 8. Klicka på Spara för att spara och stänga dialogrutan. Hantera vit lista i datorn Den vita listan innehåller telefonnummer som alltid går igenom oavsett status. Telefonnummer på den vita listan går igenom även om till exempel aktuellt riktnummer är spärrat via den svarta listan. 1. Öppna Inställningar-menyn och välj Mina inställningar följt av Spärrlista för inkommande samtal. Visa fliken Vit lista. 2. Klicka i rutan under Nummer och skriv det första telefonnumret. Du kan tillåta flera telefonnummer med hjälp av jokertecken. 3. Klicka på Lägg till nummer (plus-tecknet) till höger om listan. 4. Upprepa punkt 2 3 för att lägga till ytterligare nummer. 5. Klicka på Utför för att utföra dina ändringar. 6. Klicka på Spara för att spara och stänga dialogrutan. Spärrlistor i iphone och Android Ändring av spärrlistor kan för närvarande inte göras i iphone/android. Ändringar gjorda via datorn för abonnemang som används i dessa mobiler gäller självklart. Spärrlistor i övriga mobiler 1. Visa huvudmenyn och välj Samtalsregler följt av Svart Lista eller Vit Lista. 2. Välj Val följt av Lägg till. 3. Skriv det första telefonnumret som ska vara med i listan och välj Lägg till. 4. Upprepa punkt 2 3 för att lägga till ytterligare nummer. 5. Välj Val följt av Spara. 6. När du har använt den svarta listan ska du välja vad som ska hända med dessa samtal, det vill säga hur de ska vidarekopplas. 7. Välj Vidarekoppling på menyn. 8. Under Om numret är spärrat väljer du hur samtalen ska kopplas vidare. 9. Välj Spara

12 Tips Skicka SMS från datorn Du kan enkelt skicka ett SMS på max 160 tecken från datorprogrammet 1. Klicka på Katalog i vänstermenyn (översiktsfönstret). Du ser då listan med företagets alla användare 2. Markera en kontakt i katalogfönstret, högerklicka och välj SMS. 3. Välj mottagare i listrutan eller skriv in valfritt telefonnummer i rutan och klicka på plus-tecknet. 4. Skriv önskat textmeddelande i rutan Text. 5. Klicka på Skicka. Konferenssamtal/gruppsamtal Du kan enkelt skapa ett konferenssamtal med maximalt 10 deltagare (både interna och externa). Den som startar konferensen står för samtalskostnaderna. Vill du skapa ett konferenssamtal gör du på följande sätt: 1. Meddela övriga deltagare en tidpunkt för konferensen samt den konferenskod på sex valfria siffror som du har valt. 2. För att initiera konferensen ringer du 369 (eller ). Du kan ringa samtalet från 3Switch eller från mobilen. 3. Tryck önskad konferenskod via mobiltelefonen. 4. Nu får du ett meddelande om att ditt samtal är placerat i konferens. Övriga deltagare som anslutit sig till konferensen rings upp och konferensen startar. Övriga konferensdeltagare gör så här: 1. Ring 369 eller beroende på om du är intern eller extern kontakt. 2. Ange den konferenskod som du fått från personen som startat konferensen. Lägg på luren. 3. Efter en stund blir du uppringd och när du svarar är du med i konferens samtalet

13 Kundservice. Behöver du support kan du kontakta vår kundservice för företag. Öppettider Vardagar Vardagar samt helger kopplas samtalet till Kundservice konsument. Telefonnummer Kortnummer: 311 från din 3Mobil från annan telefon. Epost Webb tre.se/mobilvaxel tre.se/foretag/mitt3 24

Katalogen inställningar för användare.

Katalogen inställningar för användare. Växel Katalogen inställningar på användare, Växel administratör. Katalogen inställningar för användare. Markerar du Katalog under Växel Administratör visas alla nummer som ingår i företagets växel (användare,

Läs mer

Inställningar i 3Växel webb.

Inställningar i 3Växel webb. Inställningar. I 3Växel webb hittar du de vanligaste inställningarna direkt i webbfönstret på fliken Status om du är inloggad som användare eller telefonist. Dessa inställningar beskrivs i egna guider.

Läs mer

Tele2 Växel. mobil. Så här enkelt är det! Vill du också ha en lösning som passar ditt företag? Gå in på tele2.se/foretag eller ring 0200-23 23 23.

Tele2 Växel. mobil. Så här enkelt är det! Vill du också ha en lösning som passar ditt företag? Gå in på tele2.se/foretag eller ring 0200-23 23 23. Tele2 Växel Vill du också ha en lösning som passar ditt företag? Gå in på tele2.se/foretag eller ring 0200-23 23 23. mobil. Så här enkelt är det! XXXXXX Tele2 Växel Mobil: Allt i en app! Kom igång. Ladda

Läs mer

Inställningar. Min information. Ändra lösenord. Inställningar i 3Växel webb.

Inställningar. Min information. Ändra lösenord. Inställningar i 3Växel webb. Inställningar. I 3Växel webb hittar du de vanligaste inställningarna direkt i webbfönstret (på fliken Status om du är inloggad som telefonist). Dessa inställningar beskrivs i egna guider. Övriga inställningar

Läs mer

Katalogen inställningar för användare.

Katalogen inställningar för användare. Växel Katalogen inställningar för användare, Växel administratör. Katalogen inställningar för användare. Markerar du Katalog under Växel Administratör visas en översiktsvy med alla användare och externa

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios Dialect Unified Användarmanual mobilapplikation ios Med Dialect Unified Mobilapplikation når du växelns centrala funktioner direkt i din mobiltelefon. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper

Läs mer

Tidsstyrningslistor, 3Växel administratör.

Tidsstyrningslistor, 3Växel administratör. Tidsstyrningslistor. Med hjälp av en tidsstyrningslista kan du automatiskt styra vilka tider ett nummer ska vara öppet eller stängt. Du börjar med att skapa en tidsstyrningslista, därefter kan du använda

Läs mer

Användarmanual för. Phonera Mobil Växel. - För iphone -

Användarmanual för. Phonera Mobil Växel. - För iphone - Användarmanual för Phonera Mobil Växel - För iphone - 1 Välkommen till Phonera Mobil Växel! Med Phoneras app för iphone, Android och Windows Phone får du som har tjänsten Phonera Växel med tilläggstjänsten

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL CELLIPS HÄNVISNING

ANVÄNDARMANUAL CELLIPS HÄNVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Användarmanual Cellips hänvisning... 2 1. Hänvisningsstatus... 2 2. Generella inställningar... 2 2.1 Ljudfil med ditt namn vid talad hänvisning... 2 2.2 Gått

Läs mer

Manual Cellip 365 Mobil applikation... 2. Startsida... 2. Hänvisning... 12. Svarsgrupper... 4. Vidarekoppla pågående samtal... 7. Kontaktlista...

Manual Cellip 365 Mobil applikation... 2. Startsida... 2. Hänvisning... 12. Svarsgrupper... 4. Vidarekoppla pågående samtal... 7. Kontaktlista... INNEHÅLL Manual Cellip 365 Mobil applikation... 2 Startsida... 2 Hänvisning... 2 Svarsgrupper... 4 Vidarekoppla pågående samtal... 7 Kontaktlista... 9 Kollegor... 9 Favoriter... 10 Svarsgrupper... 11 Externa

Läs mer

Inställningar för användare

Inställningar för användare Inställningar för användare Organisationens -administratör kan göra de flesta inställningarna för en användare. Logga in på som administratör... Visa och söka efter användare i organisationen... Visa användarinformation...

Läs mer

Svarsgrupper, 3Växel administratör.

Svarsgrupper, 3Växel administratör. Svarsgrupper. Markerar du Svarsgrupper under Växel Administratör visas de olika svarsgrupper som finns inom företaget. Du ser vilka telefonnummer som är kopplade till svarsgruppen, hur många medlemmar

Läs mer

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 T2MVMe Tele2 Sverige AB, 691 79 KARLSKOGA Kundservice: Tel 0200-276 276, E-post: tele2foretagservice@tele2.se www.tele2.se Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 3 Välkommen

Läs mer

Svarsgrupper, 3Växel administratör.

Svarsgrupper, 3Växel administratör. Svarsgrupper. Markerar du Svarsgrupper under Växel Administratör visas de olika svarsgrupper som finns inom företaget. Du ser vilka telefonnummer som är kopplade till svarsgruppen, hur många medlemmar

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. Logga in För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration. Handbok

Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration. Handbok Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration Handbok Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration Handbok 2 Handbok Förenklad administration Telia Jobbmobil Växel Du hittar alltid senaste versionen

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång med appen Så här använder du appen Telia Touchpoint Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play och sök på Touchpoint. Installera appen

Läs mer

Knappval, 3Växel administratör.

Knappval, 3Växel administratör. Knappval. Man kan koppla knappvalsfunktion till växelnummer i Växel. De som ringer kan här välja rätt avdelning på företaget, till exexempel Tryck 1 för försäljning, tryck 2 för support och så vidare.

Läs mer

Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel

Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel Användarhandbok Telia Jobbmobil Växel Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel Revision A, 2008-03-26 2008 TeliaSonera Sverige AB Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga av

Läs mer

TOUCHPOINT MOBIL VÄXELLÖSNING

TOUCHPOINT MOBIL VÄXELLÖSNING TOUCHPOINT MOBIL VÄXELLÖSNING KOM IGÅNG MED SMARTPHONE-APPEN Så här använder du appen Telia Touchpoint. Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play och sök på Touchpoint. Välj appen

Läs mer

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln.

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln. Välkommen till Tele2 Mobila Växeln. Mobila Växeln är en virtuell växel i din mobil. Ditt företag får alla smarta funktioner, vi tar hand om tekniken. Med Mobila

Läs mer

Telia Jobbmobil Växel. Handbok

Telia Jobbmobil Växel. Handbok Telia Jobbmobil Växel Handbok Telia Jobbmobil Växel Handbok 2 Handbok Telia Jobbmobil Växel Revision D, 2011-02-01 Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på www.telia.se/mspa (Mina Sidor på

Läs mer

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln Mobil Växel PC (stationär) IP Telefon Mobila Växeln Växlar Multimediaplatta/Ipad Brandvägg Basstation Router/switch ådlös överföring Lager Databas Välkommen till Tele2 Mobila

Läs mer

Ställa in aktivitet ( hänvisning)

Ställa in aktivitet ( hänvisning) Ställa in aktivitet (hänvisning) Genom att ställa in en Aktivitet för ditt nummer kan du vidarekoppla dina samtal under till exempel ett möte så att du slipper bli störd. Den som ringer till dig får som

Läs mer

3Växel Max. Företag. Handbok för: Växeladministratörer Telefonister Slutanvändare

3Växel Max. Företag. Handbok för: Växeladministratörer Telefonister Slutanvändare 3Växel Max. Handbok för: Växeladministratörer Telefonister Slutanvändare Företag 1 Kom igång 2 Katalogen 3 Ringa och koppla samtal 4 Personliga inställningar 5 Outlook Synk 6 Använda svarsgrupper 7 Telefonistplats

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen och administrera växeln

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen och administrera växeln Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång med appen och administrera växeln Så här använder du appen Telia Touchpoint Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play och sök på Touchpoint.

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med smartphone-appen

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med smartphone-appen Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång med smartphone-appen Så här använder du appen Telia Touchpoint Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play och sök på Touchpoint. Välj

Läs mer

TOUCHPOINT MOBIL VÄXELLÖSNING

TOUCHPOINT MOBIL VÄXELLÖSNING TOUCHPOINT MOBIL VÄXELLÖSNING KOM IGÅNG MED APPEN OCH ADMINISTRERA VÄXELN Såhär använder du Telia Touchpoint som administratör. Installera appen I den här guiden går vi igenom hur du som administratör

Läs mer

cellip MANUAL CELLIP 365 MOBILAPP INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Manual Cellip 365 mobilapp Startsida Hänvisning...

cellip MANUAL CELLIP 365 MOBILAPP INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Manual Cellip 365 mobilapp Startsida Hänvisning... INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Manual Cellip 365 mobilapp... 2 1. Startsida... 2 2. Hänvisning... 3 3. Svarsgrupper... 5 4. Ring med app... 6 5. Vidarekoppla pågående samtal... 7 6. Kontakter...

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

Företagsinställningar.

Företagsinställningar. Företagsinställningar. Markerar du Företagsinställningar under Växel Administratör visas ytterligare några inställningar som du kan göra i växeln. Generellt För att anpassa de allmänna företagsinställningarna

Läs mer

Snabbguide Hemtelefon i mobilen

Snabbguide Hemtelefon i mobilen Snabbguide Hemtelefon i mobilen Helt nya möjligheter att ringa billigt! Com Hem Kundservice 0771-55 00 00 comhem.se Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat appen kan du börja ringa. Hemtelefon

Läs mer

Snabbguide Mobil anknytning i Phonera Växel. Utan mobilapp

Snabbguide Mobil anknytning i Phonera Växel. Utan mobilapp 1 Snabbguide Mobil anknytning i Phonera Växel Utan mobilapp 2 Mobil anknytning i Phonera Växel utan mobilapp Välkommen som växelkund hos Phonera! Denna guide hjälper dig att komma igång med mobil anknytning

Läs mer

Användarmanual för. Phonera Mobil Växel. - För administratörer -

Användarmanual för. Phonera Mobil Växel. - För administratörer - Användarmanual för Phonera Mobil Växel - För administratörer - 1 Välkommen till Phonera Mobil Växel! Nedan följer en kort guide för hur ni kommer igång med er nya växel. Behöver du hjälp eller har frågor

Läs mer

Telia Touchpoint Plus. Användare

Telia Touchpoint Plus. Användare Telia Touchpoint Plus Unified För valfrihet av terminal och samlad kommunikation. Användare Mål: Efter genomgången utbildning ska du förstå hur du kan använda din Touchpoint app och din Touchpoint softphone

Läs mer

Ställa in aktivitet ( hänvisning)

Ställa in aktivitet ( hänvisning) i Softphone Ställa in aktivitet (hänvisning) Genom att ställa in en Aktivitet för ditt nummer kan du vidarekoppla dina samtal under till exempel ett möte så att du slipper bli störd. Den som ringer till

Läs mer

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Innehållsförteckning Mina sidor 3 Informera webb 7 Informera mobilwebb 16 Röstbrevlåda snabbguide 17 2 Telenor Mina sidor Mina sidor är din egen

Läs mer

BluStar Agent mobiltelefon (MEX)

BluStar Agent mobiltelefon (MEX) BluStar Agent mobiltelefon (MEX) Alla samtal till Supportcenter, på 8888, kommer in via ett telefonisystem som heter Solidus. Programmet vi arbetar i på våra datorer heter BluStar Agent. Samtalen kommer

Läs mer

BluStar Agent IP telefon

BluStar Agent IP telefon BluStar Agent IP telefon Alla samtal till Supportcenter, på 8888, kommer in via ett telefonisystem som heter Solidus. Programmet vi arbetar i på våra datorer heter BluStar Agent. Du pratar direkt i din

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Handbok för adminwebben

Telia Touchpoint mobil växellösning. Handbok för adminwebben Telia Touchpoint mobil växellösning Handbok för adminwebben Telia Touchpoint Handbok för adminwebben 2 Innehåll 1. Inloggning i adminwebben 3 1.1 Om du har glömt ditt lösenord 4 2. Användare 4 3. Svarsgrupper

Läs mer

Växelnummer och köer.

Växelnummer och köer. Växelnummer och köer. Markerar du Växelnummer under Växel Administratör visas de olika växelnummer som finns inom företaget. Här ser du vilka telefonnummer som är kopplade till växelnumret samt om växel

Läs mer

Telefonist Avancerade funktioner

Telefonist Avancerade funktioner Telefonist Avancerade funktioner Ta emot samtal... Hantera samtal... Utökad målinformation... 4 Väntkoppla samtal... 5 Parkera samtal... 5 Aktivera camp-on på Telefonistnummer... 6 Placera samtal i kö

Läs mer

Välja aktivitet ( hänvisning)

Välja aktivitet ( hänvisning) i appen Välja aktivitet (hänvisning) Genom att ställa in en aktivitet för ditt nummer kan du stänga din telefon för samtal under exempelvis ett möte. Den som ringer till dig får som standard höra att du

Läs mer

MANUAL. Weblink WebCall

MANUAL. Weblink WebCall MANUAL Weblink WebCall WebCall är en datorbaserad applikation, där du kan se status på dina kollegor i växeln. Om de pratar i telefon eller är lediga. Du kan vidarekoppla din telefon, logga in och ut ur

Läs mer

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning Flexconnect.se Mobil Anknytning Sida 2 Innehållsförteckning Mobilinställningar Vidarekoppling... 3 Profil... 4 Telefonbok... 5 SMS... 5 Mobil Anknytning... 6 Sida 3 Med TDC MobilFlex Connect kan du använda

Läs mer

Katalogen i 3Växel webb.

Katalogen i 3Växel webb. Katalogen. Katalogen i 3Växel webb visar alla nummer i företagets växel (användare, telefonister, företagsnummer samt externa och privata kontakter). Kata logen visas till höger i fönstret när du har loggat

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Telia Jobbmobil Växel Telefonist och katalogadministratör. Handbok

Telia Jobbmobil Växel Telefonist och katalogadministratör. Handbok Telia Jobbmobil Växel Telefonist och katalogadministratör Handbok Telia Jobbmobil Växel Telefonist och katalogadministratör Handbok 2 Handbok Telefonist och katalogadministratör Telia Jobbmobil Växel Du

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3719_2-1505

Kom igång med Telia Touchpoint App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3719_2-1505 Kom igång med Telia Touchpoint App Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3719_2-1505 Installera Här får du en enkel guide till hur du installerar Touchpoint App

Läs mer

Telefonistgrupper. 3FrontOffice. Telefonistgrupper (administratör) Telefonistgrupper

Telefonistgrupper. 3FrontOffice. Telefonistgrupper (administratör) Telefonistgrupper (administratör) Telefonistgrupp är en typ av växelnummer som passar bra när man vill använda klassiska telefonistfunktioner för att ge personlig service och hantera stora mängder samtal till företaget.

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen och administrera växeln

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen och administrera växeln Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång med appen och administrera växeln Så här använder du som administratör appen Telia Touchpoint Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play

Läs mer

Röstbrevlådan. 3FrontOffice. Röstbrevlådan i appen och mobilen Röstbrevlådan

Röstbrevlådan. 3FrontOffice. Röstbrevlådan i appen och mobilen Röstbrevlådan i appen och mobilen När du inte kan svara på ditt nummer är standardinställningen att inkommande samtal vidarekopplas till din röstbrevlåda i 3FrontOffice. Det gäller till exempel när du har ställt in

Läs mer

Advoco NetPBX Advoco Mi

Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco Mi är en mobilapplikation som, installerad på en mobiltelefon med Windows eller Androids mobiloperativsystem, gör att du kan hantera samtal i Advoco NetPBX företagsväxel

Läs mer

Telia SIP-anslutning Samtalsstyrning. Handbok. SIP-anslutning 2.0

Telia SIP-anslutning Samtalsstyrning. Handbok. SIP-anslutning 2.0 Telia SIP-anslutning Samtalsstyrning Handbok SIP-anslutning 2.0 Innehåll 1 Välkommen...4 1.1 Detta hittar du i handboken...4 1.2 Om du behöver hjälp...4 2 Fördelar med samtalsstyrning i Telia SIP-anslutning...5

Läs mer

Telefonist Avancerade funktioner

Telefonist Avancerade funktioner i Softphone Telefonist Avancerade funktioner Ta emot samtal För att svara på ett inkommande samtal klickar du på Besvara samtal (den gröna luren). Du kan även trycka på Enter för att besvara samtalet.

Läs mer

Snabb guide Telia Centrex Uppringd

Snabb guide Telia Centrex Uppringd Snabbguide Tilläggstjänster för Telia Centrex Uppringd Index Instruktioner forts. Användning Tjänster och begrepp Koppla dina samtal vidare om ditt nummer är upptaget Koppla vidare ditt nummer till ett

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint Plus App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-TSP 4222_1-1512

Kom igång med Telia Touchpoint Plus App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-TSP 4222_1-1512 Kom igång med Telia Touchpoint Plus App Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-TSP 4222_1-1512 Installera Här får du en enkel guide till hur du installerar Touchpoint

Läs mer

ANVÄNDAR GUIDE CELLIPBOT

ANVÄNDAR GUIDE CELLIPBOT CELLIPBOT CellipBot hjälper dig men inställningar och funktioner i Cellips telefonitjänst kopplad till Microsoft Teams telefoni. Du kan t.ex. logga ur Cellip 365 svarsgrupper, ställa om visningsnummer

Läs mer

Aastra 6737i fast IP-telefon

Aastra 6737i fast IP-telefon Växel Aastra 677i fast IP-telefon i Växel. Aastra 677i fast IP-telefon i Växel. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du

Läs mer

Manual för Softphone

Manual för Softphone Manual för Softphone Innehållsförteckning 1. Överblick Softphone 2. Ringa med Softphone 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa från dina kontakter 2.3. Söka i kontaktlistan och ringa 2.4. Besvara

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Office Web med CMG Voice NETWISE. Lathund

Office Web med CMG Voice NETWISE. Lathund Office Web med CMG Voice NETWISE Lathund Logga in För att komma åt personliga funktioner såsom aktiviteter, röstbrevlåda (Voice), inställningar med mera, måste du logga in dig med din anknytning samt lösenord.

Läs mer

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 Lathund för: SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 INNEHÅLL 1. TA EMOT SAMTAL... 3 2. RINGA SAMTAL... 4 3. SAMTALSHISTORIK... 4 4. KONTAKTLISTA & KONTAKTSÖKNING... 5

Läs mer

ACD Premium. 3FrontOffice. ACD Premium (administratör) ACD Premium

ACD Premium. 3FrontOffice. ACD Premium (administratör) ACD Premium (administratör) är en avancerad ACD-grupp (svarsgrupp) som passar företag som har större volymer inkommande samtal i call center-lösningar för till exempel support och försäljning. Här finns en mängd funktioner

Läs mer

ANVÄNDAR GUIDE CELLIBOT

ANVÄNDAR GUIDE CELLIBOT CELLIBOT CelliBot hjälper dig men inställningar och funktioner i Cellips telefonitjänst kopplad till Microsoft Teams telefoni. Du kan t.ex. logga ur Cellip 365 svarsgrupper, ställa om visningsnummer och

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Användarmanual flexconnect.se Administratör

Användarmanual flexconnect.se Administratör Användarmanual flexconnect.se Administratör Innehållsförteckning 1 HJÄLP TILL TDC MOBILFLEX CONNECT (ADMINISTRATÖR)... 3 2 TELEFONBOK... 3 3 FÖRETAGSINFORMATION... 4 4 LÄGGA TILL EXTRA FÄLT TILL PROFILER...

Läs mer

Om tjänsten. Att komma igång. Installation för mobil. Installation för dator

Om tjänsten. Att komma igång. Installation för mobil. Installation för dator BASIC mac OS Snabbguide Om tjänsten icentrex är ett samarbetsverktyg för hela ert företag. Tjänsten finns tillgänglig för alla användare i din organisation. Applikationen är kompatibel med iphone ios,

Läs mer

Aastra 6731i fast IP-telefon i 3Växel.

Aastra 6731i fast IP-telefon i 3Växel. Aastra 67i fast IP-telefon i Växel. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster

Läs mer

MVA Mobilt Växel Abonnemang

MVA Mobilt Växel Abonnemang 1 MVA Mobilt Växel Abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång MVA:s specifika funktioner i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för hur du hanterar

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3963_2-1505

Kom igång med Telia Touchpoint App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3963_2-1505 Kom igång med Telia Touchpoint App Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3963_2-1505 Installera Här får du en enkel guide till hur du installerar Touchpoint App

Läs mer

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One TA12027_Telenor One_utan_pris.indd 1 08-07-15 14.50.39 Jag kan aldrig tänka mig en traditionell växel igen. Fördelarna med att vara trådlös

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint Softphone

Kom igång med Telia Touchpoint Softphone Kom igång med Telia Touchpoint Softphone Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3718_2-1505 Installera Här får du en enkel guide till hur du installerar Touchpoint

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 5 3. Samtal 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

: Ringa, ändra profil, vidarekoppla med Windows Phone

: Ringa, ändra profil, vidarekoppla med Windows Phone 2015.09.16 : Logga in på Home : Vidarekoppling av samtal, plocka samtal : Samtal väntar på Cisco SPA-telefoner : Växellägen, öppettider : Talsvar : Köer : Ljudhantering : Spela in röstsvar Övriga tjänster

Läs mer

Uno. Användarinstruktion. unotelefoni.se

Uno. Användarinstruktion. unotelefoni.se Uno. Användarinstruktion. Uno. En överblick. 08-12010000 Samtal på svarsgrupp 08-120 100 03 Samtal direkt på anknytning 08-12010001 08-12010002 08-12010003 Hänvisning Röstbrevlåda Svarsgrupp fördelar samtal

Läs mer

Telia Centrex mobil anknytning

Telia Centrex mobil anknytning Telia Centrex mobil anknytning När du ringer ut är det ditt fastnätsnummer som visas, inte mobilnumret. När du skickar ett SMS/MMS visas mobilnumret. SMS/MMS skickas direkt till och från mobiltelefonnumret,

Läs mer

Röstbrevlådan inställningar

Röstbrevlådan inställningar (på webben) Röstbrevlådan inställningar När du inte kan svara på ditt nummer är standardinställningen att inkommande samtal vidarekopplas till din röstbrevlåda i FrontOffice. Det gäller till exempel när

Läs mer

QTel ver Manual QTel GO. (Gränssnitt för mobiltelefon)

QTel ver Manual QTel GO. (Gränssnitt för mobiltelefon) Manual QTel GO (Gränssnitt för mobiltelefon) 1 Innehåll 1. Förord... 3 2. Logga in första gången.... 4 3. Flikar... 5 4. Ändra hänvisning... 6 5. Kollegor... 9 6. Köer... 12 7. Ringa, Transfererade, Historik,

Läs mer

Hantera samtal. 3FrontOffice. Svara och avsluta samtal. Hantera samtal i Softphone Hantera samtal

Hantera samtal. 3FrontOffice. Svara och avsluta samtal. Hantera samtal i Softphone Hantera samtal i Softphone Svara och avsluta samtal...... Spela in samtal... Visa inspelade samtal... 4 Inställningar för inspelning av samtal... 4 Koppla samtal direkt... 5 Koppla samtal med avisering... 6 Flerpartssamtal...

Läs mer

Qlave AB ver Manual QTel GO. (Gränssnitt för mobiltelefon)

Qlave AB ver Manual QTel GO. (Gränssnitt för mobiltelefon) Manual QTel GO (Gränssnitt för mobiltelefon) 1 Innehåll 1. Förord... 3 2. Logga in första gången... 4 3. Flikar... 5 4. Ändra hänvisning... 6 5. Kollegor... 9 6. Köer... 13 7. Egen anknytning och inställningar...

Läs mer

Användarmanual Telefonist

Användarmanual Telefonist Tele2 Växel Användarmanual Telefonist T2F_503_18-01 Innehållsförteckning 1 Kom igång... 3 1.1 Installera programmet... 4 1.2 Egna inställningar... 4 1.3 Inloggning... 4 1.4 Utloggning... 4 1.5 Serverinställningar...

Läs mer

Installera. Telia Touchpoint Plus Softphone 2

Installera. Telia Touchpoint Plus Softphone 2 Installera Här får du en enkel guide till hur du installerar Touchpoint Plus Softphone version 5.x i din dator. De här enkla stegen behöver du bara gå igenom en gång: Logga in på användarwebben första

Läs mer

Hantera och koppla samtal

Hantera och koppla samtal Hantera och koppla samtal I denna guide beskrivs grundläggande samtalshantering i Softphone i datorn som till exempel att svara och koppla samtal. Ytterligare mer avancerade funktioner beskrivs i guiden

Läs mer

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20 Nedan visas hur ser ut när den öppnas (OBS bilderna är gamla men funktionerna är den samma). Sidan består av en navigationsmenyn med ikoner samt av sökfälten, Namn/Tel, Sökord och Org rubrik samt en kryssruta

Läs mer

Hantera samtal i Softphone

Hantera samtal i Softphone Hantera samtal i Softphone Hantera samtal För att svara på ett inkommande samtal klickar du på Besvara samtal (den gröna luren). Du kan även trycka på Enter för att besvara samtalet. Du kan nu hantera

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint Softphone

Kom igång med Telia Touchpoint Softphone Kom igång med Telia Touchpoint Softphone Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3718_1-1305 Installera Här får du en enkel guide till hur du installerar Touchpoint

Läs mer

Telekompaniet har hjälpt företag att förbättra kontakten med sina kunder sedan 1997 Läs mer på eller ring oss på

Telekompaniet har hjälpt företag att förbättra kontakten med sina kunder sedan 1997 Läs mer på   eller ring oss på Starta upp mobilanknytning med app i Telekompaniet mobilväxel 1. Hämta hem appen Telekompaniet via App Store eller Google play beroende på vad du har för typ av mobiltelefon. 2. Starta appen och ange användarnamn

Läs mer

Dialect Unified. Användarmanual PC-klient

Dialect Unified. Användarmanual PC-klient Dialect Unified Användarmanual PC-klient Med Dialect Unified PC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega -

Läs mer

Om tjänsten. Att komma igång. Installation för mobil. Installation för dator

Om tjänsten. Att komma igång. Installation för mobil. Installation för dator BASIC Android Ver. 8- Snabbguide Om tjänsten icentrex är ett samarbetsverktyg för hela ert företag. Tjänsten finns tillgänglig för alla användare i din organisation. Applikationen är kompatibel med iphone

Läs mer

Tele2 Växel. Användarmanual Mina Sidor

Tele2 Växel. Användarmanual Mina Sidor Tele2 Växel Användarmanual Mina Sidor Innehåll Mina sidor översikt... 3 1. Hem... 4 1.1 Applikationer... 6 1.1.1. Köstatistik... 6 1.1.2. Agentstatistik... 8 1.2 Min profil... 8 1.2.1 Ändra ditt foto...

Läs mer

Manual för Softphone

Manual för Softphone Manual för Softphone Innehållsförteckning 1. Överblick Softphone 2. Ringa med Softphone 2.1 Ringa genom att slå telefonnummer 2.2 Ringa från dina kontakter 2.3 Återuppringning via Samtalshistorik 2.4 Besvara

Läs mer

Telenor One alla växelfunktioner i mobilen.

Telenor One alla växelfunktioner i mobilen. Telenor One alla växelfunktioner i mobilen. Fullt ös, vettu! Telenor One. Låter medarbetarna vara där de gör mest nytta. 2 3 En mobil växel för ökad tillgänglighet och service. Vi lever i en allt mer mobil

Läs mer

ACD Premium. 3FrontOffice. ACD Premium (administratör) ACD Premium

ACD Premium. 3FrontOffice. ACD Premium (administratör) ACD Premium (administratör) är en avancerad ACD-grupp (svarsgrupp) som passar företag som har större volymer inkommande samtal. Här finns en mängd funktioner för att hantera samtal effektivt och kundvänligt. Öppna

Läs mer