Snabb guide Telia Centrex Uppringd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabb guide Telia Centrex Uppringd"

Transkript

1 Snabbguide Tilläggstjänster för Telia Centrex Uppringd Index Instruktioner forts. Användning Tjänster och begrepp Koppla dina samtal vidare om ditt nummer är upptaget Koppla vidare ditt nummer till ett internt eller externt nummer. SAN-numret, vänta på ton, tryck 67 internt nummer eller tryck SAN-numret, vänta på ton, tryck externt nummer. I denna snabbguide hittar du instruktioner till de mest använda tilläggstjänsterna för Telia Centrex Uppringd. Tjänst/Begrepp Gör så här. Använda svarsgrupp SAN-numret, vänta på ton, tryck 67. Logga in ditt interna nummer i en svarsgrupp. SAN-numret, vänta på ton, tryck 75 svarsgruppens interna nummer. Koppla ur vidarekopplingen. SAN-numret, vänta på ton, tryck 67. Logga ur ditt interna nummer från en svarsgrupp. SAN-numret, vänta på ton, tryck 75 svarsgruppens interna nummer. Kontrollera vidarekopplingen. SAN-numret, vänta på ton, tryck 67. Kontrollera att ditt interna nummer är med i en svarsgrupp. SAN-numret, vänta på ton, tryck 75 svarsgruppens interna nummer. Använda förinspelade hänvisningsmeddelanden SAN-numret, vänta på ton, tryck internt nummer eller tryck SAN-numret, vänta på ton, tryck 00 externt nummer. Koppla in röstmeddelande utan att ange klockslag och datum. SAN-numret, vänta på ton, tryck 3 hänvisningskod. Koppla in röstmeddelande med tidsangivelse. SAN-numret, vänta på ton, tryck 3 hänvisningskod timmar och minuter. Koppla om till samma nummer som du senast kopplade om till. SAN-numret, vänta på ton, tryck. Koppla in röstmeddelande med datumangivelse. Koppla ur medflyttningen. SAN-numret, vänta på ton, tryck. SAN-numret, vänta på ton, tryck 3 hänvisningskod månad och dag. Kontrollera medflyttningen. SAN-numret, vänta på ton, tryck. Koppla om ditt nummer till ett internt eller externt nummer. Bruksanvisning Telia Centrex Uppringd Instruktioner Koppla till samma nummer som du senast vidarekopplade till. Koppla om dina samtal direkt medflyttning Detta index visar Telia Centrex bas- och tilläggstjänster, samt begrepp som används i bruksanvisningen. Sjöbod 0. LZTA R4 005 Snabbguide Bastjänster för Telia Centrex Uppringd forts. Hänvisningskoder Tabellen nedan visar de hänvisningskoder och frånvaroorsaker som finns som standard i Telia Centrex. Kod Frånvaroorsak 0 Tillfälligt ute Gått på lunch Gått för dagen 3 Tjänsteärende 4 Den ni söker återkommer klockan... 5 Tjänsteresa 6 Sjuk 7 Semester 8 Den ni söker återkommer den... Se sidan Externt samtal väntar Fjärrstyrning Flerpartssamtal (Flerpartskonferens) Förbigång Förfrågan Hänvisningskoder (Automatisk/Manuell urkoppling) Inbrytning Internt samtal väntar (Call offer/påknackning) , 34 Kortnummer Medflyttning Nummerpresentation Parkering Pendling Repetition av senast slaget nummer Räckviddsbegränsare, in- och urkopplingsbar SAN-nummer Svar på valfritt nummer (Call pick-up) Svarsgrupp Svart lista för spärrning vid vidarekoppling Talad hänvisning TeleSvar Trepartssamtal Vidarekoppling vid ej svar vid upptaget VIP-lista för spärrning vid vidarekoppling Återuppringning Överflyttning Snabb guide Telia Centrex Uppringd

2 Innehåll Innehållsförteckning Denna bruksanvisning innehåller följande instruktioner: Vad vill du göra? Använda Telia Centrex Uppringd Se sidan Översikt och innehåll Ringa med SAN-nummer Välja svarstjänst Felsöka mobiltelefonen Använda bastjänster Översikt och innehåll Ringa internt, externt eller till telefonist Använda kortnummer Översikt och innehåll Ringa gemensamma kortnummer Använda egna kortnummer Styra nummerpresentation hos den du ringer upp Upprepa ett tidigare slaget nummer om det är upptaget eller ingen svarar..9 Signalera att internt samtal väntar vid upptaget Besvara ett nytt samtal när du redan sitter i telefon Ringa upp en tredje person när du sitter i telefon Översikt och innehåll Ringa upp en tredje person och pendla mellan två samtal Prata tre samtidigt Flytta ett pågående samtal till ett annat nummer Parkera ett samtal på ditt eller någon annans interna nummer Svara på din mobiltelefon när det ringer till någon i din Telia Centrex-grupp.46 Koppla samtal vidare Översikt och innehåll Koppla dina samtal vidare om du inte kan svara Koppla dina samtal vidare om ditt nummer är upptaget Koppla om dina samtal direkt medflyttning Koppla samtal till ett annat internt nummer vidare till ditt nummer från din mobiltelefon Snabbguide Bastjänster för Telia Centrex Uppringd Användning I denna snabbguide hittar du instruktioner till de mest använda bastjänsterna för Telia Centrex Uppringd. Instruktioner Gör så här. Upprepa ett tidigare slaget nummer Repetera senast slaget nummer. Använda återuppringning. Besvara ett nytt samtal när du redan sitter i telefon (signal om att samtal väntar: två korta tonstötar i luren) Svara på det nya samtalet. Pendla mellan de två samtalen. Avvisa signalen och ge upptagetton till alla som ringer senare under samtalet. Koppla ner det pågående samtalet och ta det andra. Koppla in tjänsten Externt samtal väntar. Koppla ur tjänsten Externt samtal väntar. Kontrollera tjänsten Externt samtal väntar. Ringa upp en tredje person när du sitter i telefon Ringa upp en tredje person. Pendla mellan de två samtalen. Koppla ner det pågående samtalet och ta tillbaka det andra. Prata tre samtidigt. Koppla ihop de båda andra samtalen. SAN-numret, vänta på ton, tryck. 5 om numret är upptaget eller ingen svarar.. varje gång du vill växla mellan samtalen. 0.. SAN-numret, vänta på ton, tryck 43. SAN-numret, vänta på ton, tryck 43. SAN-numret, vänta på ton, tryck 43., vänta på ton, tryck internt nummer eller tryck, vänta på ton, tryck 00 externt nummer. varje gång du vill växla mellan samtalen Snabbguide Bastjänster för Telia Centrex Uppringd forts. Instruktioner forts. Parkera ett samtal på ditt eller någon annans interna nummer Parkera samtalet på ditt eget nummer., vänta på ton, tryck 3. Parkera samtalet på någon annans, vänta på ton, tryck 3 interna nummer. internt nummer. Hämta ett samtal som är parkerat på ditt SAN-numret, vänta på ton, eget nummer. tryck 4. Hämta ett samtal som är parkerat på SAN-numret, vänta på ton, någon annans interna nummer. tryck 4 internt nummer. Svara på din telefon när det ringer till någon i din Telia Centrex-grupp Svara på samtal till ett enskilt nummer. SAN-numret, vänta på ton, tryck internt nummer 6. Svara på samtal till din nummergrupp. SAN-numret, vänta på ton, tryck 70. Koppla dina samtal vidare om du inte kan svara Koppla vidare ditt nummer till ett internt eller externt nummer. Koppla till samma nummer som du senast vidarekopplade till. Koppla ur vidarekopplingen. Kontrollera vidarekopplingen. SAN-numret, vänta på ton, tryck 6 internt nummer eller tryck SAN-numret, vänta på ton, tryck 6 00 externt nummer. SAN-numret, vänta på ton, tryck 6. SAN-numret, vänta på ton, tryck 6. SAN-numret, vänta på ton, tryck 6.

3 Innehåll forts. Innehållsförteckning forts. Vad vill du göra? Se sidan Använda bastjänster forts. Använda svarta listor och VIP-listor för spärrning och vid vidarekoppling av vissa nummer Översikt och innehåll Spärra samtal från vissa nummer, släppa igenom övriga Släppa igenom samtal från vissa nummer, spärra övriga Vidarekoppla samtal från vissa nummer, släppa igenom övriga Släppa igenom samtal från vissa nummer, vidarekoppla övriga Använda tilläggstjänster Översikt och innehåll Ringa till en telefon som är vidarekopplad eller medflyttad Bryta in i någon annans samtal Prata fler än tre samtidigt Använda fjärrstyrning Använda personlig telefonsvarare med TeleSvar Använda svarsgrupp Koppla in eller koppla ur spärrning av telefonnummer Använda förinspelade hänvisningsmeddelanden

4 Använda Telia Centrex Uppringd Använda Telia Centrex Uppringd Översikt och innehåll Denna bruksanvisning Denna bruksanvisning beskriver hur du använder Telia Centrex Uppringd. Kan anslutas till både fast och mobil telefon. Generellt om tjänsterna De tjänster som beskrivs här fungerar inom en Telia Centrex-grupp och mellan Telia Centrex-grupper (även då dessa hör till olika organisationer eller företag). Telia Centrex-grupp: En Telia Centrex-grupp finns vanligtvis på samma företagsadress som du. Gruppen har en egen serie interna nummer med ett begränsat antal siffror. Om uppringd anslutning till Telia Centrex Med Telia Centrex Uppringd kan du använda din mobiltelefon med ett vanligt fastnätsnummer. Det innebär att du på din mobiltelefon både kan ringa och ta emot samtal via ditt Centrex-nummer samt använda Telia Centrex tjänster. Även en fast telefon kan anslutas till Telia Centrex Uppringd. Kom dock ihåg att de samtal som rings till ditt mobilnummer eller fasta nummer tas omhand av din mobiloperatörs resp. fasta operatörs tjänster. Det kan till exempel innebära att du behöver kontrollera två olika svarstjänster; dels din eventuella mobilsvarstjänst och dels den svarstjänst/telesvar/röstsvar du använder i Telia Centrex. 3

5 Använda Telia Centrex Uppringd Använda Telia Centrex Uppringd Översikt och innehåll forts. Förutsättningar Vissa förutsättningar måste vara uppfyllda om du ska kunna använda Telia Centrex tillsammans med din telefon. I tabellen nedan förklaras dessa förutsättningar. Förutsättning Fastnätsnummer SAN-nummer Tonvals-signalering Begränsning Förklaring Du får ett Centrex fastnätsnummer som du ska lämna ut i stället för mobilnumret. Fastnätsnumret ingår i Telia Centrex-gruppens nummerserie och används både som intern- och externnummer. Du måste trycka ett SAN-nummer (Service Access Number) före alla samtal och tjänster som ska kopplas via Telia Centrex. SAN-numret får du av Telia. Din mobiltelefon måste ha tonvalssignalering (DMTF) aktiverad. Din fasta telefon måste ha tonvalssignalering (DMTF) aktiverad. Referens: Se instruktioner i mobiltelefonens handbok. Telia Centrex för uppringd anslutning fungerar inte tillsammans med Telia Mobitel refillkort Telia Centrex tilläggstjänst Hot line. Ringsignal Översikt och innehåll forts. Ton ger information I Telia Centrex används olika toner för att signalera att vissa tjänster används. I tabellen nedan förklaras de olika tonerna. Ton En hackad ton efter att du tryckt SAN-numret Två korta tonstötar när du pratar i telefon En kort ton var femtonde sekund när du pratar i telefon När används talbesked? Förklaring Någon av tjänsterna Medflyttning, Vidarekoppling vid upptaget, Svart lista eller VIP-lista är inkopplad på din telefon. Någon annan försöker ringa till dig (Internt samtal väntar eller Externt samtal väntar). Tre eller fler personer, eller telefonisten, är inkopplade i samtalet (Trepartssamtal eller Flerpartssamtal). I Telia Centrex används talbesked för att ge dig bekräftelser på att dina beställningar är mottagna kontrolluppgifter om dina beställningar varningar om du försöker använda tjänster som du inte har tillgång till hänvisningar när du ringer till andra. I Telia Centrex uppringd anslutning används en och samma ringsignal för interna och externa samtal samt för återuppringning. 4 5

6 Använda Telia Centrex Uppringd Använda Telia Centrex Uppringd Översikt och innehåll forts. Om samma tjänster finns i fasta/mobila abonnemanget och i Telia Centrex Gör så här om du ska välja tjänst i de fall där samma typ av tjänst ingår både i ditt fasta/mobila abonnemang och i Telia Centrex. Referens: Se beskrivningen av respektive tjänst i denna bruksanvisning eller i mobiltelefonens handbok. Se även Välja svarstjänst på sidan. Översikt och innehåll forts. Symboler och knappar Gäller enbart mobiltelefon Symboler: Varje mobiltelefonmärke har sitt eget sätt att aktivera samtal. I denna bruksanvisning använder vi symboler för att kunna göra gemensamma instruktioner för alla möjliga alternativ. I tabellen förklaras de symboler som används. Om du vill... använda egna kortnummer styra nummerpresentation hos den du ringer upp signalera till den du ringer att internt samtal väntar kunna besvara samtal när du redan sitter i telefon prata tre eller flera personer samtidigt koppla in eller ur spärrning av telefonnummer koppla samtal vidare till ett annat nummer koppla samtal till en svarstjänst så använd tjänsten i... mobilabonnemanget (mobiltelefonens telefonbok). Telia Centrex. mobilabonnemanget /fasta abonnemang och/eller Telia Centrex. Symbol Gäller både fast och mobil telefon. ersätter R : Genom att trycka på mobiltelefonen kan du ersätta knappen R som finns på vanliga telefoner. Innehåll Förklaring Symboliserar den knapp på din mobiltelefon som du använder för att ringa eller ta emot samtal. På de flesta mobiltelefonmodeller är knappen märkt med en grön telefonlur, ett vågrätt streck eller texten YES. Symboliserar den knapp på din mobiltelefon som du använder för att avsluta samtal. På de flesta mobiltelefonmodeller är knappen märkt med en röd telefonlur, ett vågrätt streck eller texten NO. Detta kapitel innehåller följande instruktioner: Vad vill du göra? Se sidan Ringa med SAN-nummer Välja svarstjänst Felsöka mobiltelefonen

7 Använda Telia Centrex Uppringd Använda Telia Centrex Uppringd Ringa med SAN-nummer Om SAN-nummer Du trycker alltid först ett SAN-nummer (Service Access Number) på din telefon och sedan telefonnumret eller tjänstekoden för alla samtal och tjänster som ska kopplas via Telia Centrex. SAN-numret får du av Telia. Olika sätt att använda SAN-numret Här visar vi några olika sätt att ringa upp Telia Centrex med SAN-numret. I denna bruksanvisning använder vi alternativet med SAN-nummer utan paustecken i alla instruktioner, men det går att byta ut till något av övriga sätt nedan. Paustecken gäller enbart mobiltelefon Ringa med SAN-nummer forts. Lägga in SAN-numret som kortnummer i mobiltelefonens telefonbok Det går fortare att trycka SAN-numret om du lägger in det som kortnummer i mobiltelefonens telefonbok. Referens: Se våra tips om hur du använder mobiltelefonens telefonbok för lagring av kortnummer i Översikt och innehåll på sidan i avsnittet Använda kortnummer i kapitlet Använda bastjänster. Observera: Du kan inte lägga in SAN-numret som ett kortnummer i Telia Centrex. Paustecken efter SAN-numret i stället för att vänta på ton Om du vill slippa vänta på ton efter att du tryckt SAN-numret kan du trycka ett tecken som automatiskt ger en paus på cirka tre sekunder före den efterföljande tjänstekoden eller telefonnumret. Tecknet visas som p i mobiltelefonens display. Om du vill ha en längre paus lägger du in flera paustecken. Exempel: Hur du trycker in paustecknet varierar på olika mobiltelefonmodeller. På Ericssons mobiltelefoner får du tecknet genom att hålla intryckt ett tag. 8 9

8 Använda Telia Centrex Uppringd Använda Telia Centrex Uppringd Ringa med SAN-nummer forts. Använda SAN-nummer utan paustecken Ringa med SAN-nummer forts. Använda SAN-numret med paustecken Gör så här om du vill använda SAN-nummer utan paustecken när du använder Telia Centrex-tjänsterna eller ringer via Telia Centrex från din fast/mobiltelefon. Resultat: Din mobiltelefon är nu ansluten och du kan använda tillgängliga tjänster för din Telia Centrex-grupp. Gör så här om du vill använda paustecken tillsammans med SAN-numret när du använder Telia Centrex-tjänsterna eller ringer via Telia Centrex från din mobiltelefon. paustecken. Referens: Se Mobiltelefonens handbok. 3 internt nummer eller 00 följt av externt nummer eller koden för önskad tjänst (Exempel: internt nummer för medflyttning av internt nummer). Resultat: Du får antingen ett talbesked eller så rings telefonnumret upp. när du vill avsluta. 3 internt nummer eller 00 följt av externt numret eller koden för önskad tjänst (Exempel: internt nummer för medflyttning av internt nummer). för att ansluta till Telia Centrex. Resultat: Du får antingen ett talbesked eller så rings telefonnumret upp. 4 när du vill avsluta. 0

9 Använda Telia Centrex Uppringd Använda Telia Centrex Uppringd Välja svarstjänst Om tjänsterna Det finns flera svarstjänster som du kan använda vid uppringd anslutning till Telia Centrex. Om du blir uppringd men är upptagen, inte kan svara eller om din mobiltelefon inte har kontakt med mobilnätet kan samtal styras till vald svarstjänst. Vilken svarstjänst du ska välja beror på om du blir uppringd till ditt nummer i Telia Centrex eller till ditt mobilnummer eller fasta nummer. I tabellen nedan visas vilka svarstjänster som finns tillsammans med referenser där du hittar mer information om hur du använder tjänsterna. Svarstjänst Telia Centrex Meddelandetjänst Referens Se separat bruksanvisning för Telia Centrex Meddelandetjänst. Välja svarstjänst forts. Begränsning Du kan bara välja mellan de svarstjänster som din Telia Centrex-grupp använder. Vill du koppla samtal till ditt nummer i Telia Centrex vidare till ett annat nummer? Om du blir uppringd på ditt nummer i Telia Centrex men inte vill använda någon av svarstjänsterna så kan du koppla dina samtal vidare till ett annat nummer. I så fall använder du någon av följande bastjänster i Telia Centrex: Vidarekoppling vid ej svar Vidarekoppling vid upptaget Medflyttning. Referens: Se Koppla samtal vidare på sidan 47 i kapitlet Använda bastjänster. Telia Centrex tilläggstjänst TeleSvar Telia Centrex tilläggstjänst Talad hänvisning Mobilsvar Telesvar Vidarekoppling av mobilnumret till telefonist i Telia Centrex Se Använda personlig telefonsvarare med TeleSvar på sidan 83 i kapitlet Använda tilläggstjänster. Se Använda förinspelade hänvisningsmeddelanden på sidan 9 i kapitlet Använda tilläggstjänster. Se bruksanvisningen från din mobiloperatör. Se bruksanvisningen för Telesvar. Se bruksanvisningen från din mobiloperatör. Observera: Om du vill använda vidarekoppling av mobilnumret till telefonist i Telia Centrex så tänk på att kontrollera att företagets telefonist kan hantera vidarekopplade samtal från din mobiltelefon vidarekoppla till ditt företags officiella telefonnummer. 3

10 Använda Telia Centrex Uppringd Använda Telia Centrex Uppringd Välja svarstjänst forts. Välja svarstjänst för samtal till ditt nummer i Telia Centrex Gör så här för att välja svarstjänster för samtal till ditt nummer i Telia Centrex. Om samtalet ska besvaras när... du inte kan svara ditt nummer är upptaget din mobiltelefon inte har kontakt med mobilnätet du är sjuk, på tjänsteärende el. dyl. så välj... din svarstjänst i Telia Centrex (Telia Centrex Meddelandetjänst eller TeleSvar) Mobilsvar eller vidarekoppling av mobilnumret till telefonist i Telia Centrex i sista hand. Telia Centrex Talad hänvisning. Felsöka mobiltelefonen Inledning När mobilanslutningen till Telia Centrex inte fungerar kan du genom uteslutningsmetoden och en felsökningstabell enkelt hitta eventuella felkällor. I felsökningstabellerna nedan beskrivs vad du kan göra i följande fall: Mobiltelefonen får inte nätkontakt. Det går inte att ringa från mobiltelefonen. Det går inte att ringa till mobiltelefonen. Mobiltelefonen får inte nätkontakt Gör så här om mobiltelefonen inte får nätkontakt. Välja svarstjänst för samtal till ditt mobilnummer Gör så här för att välja svarstjänster för samtal till ditt mobilnummer. Om samtalet ska besvaras när... du inte kan svara ditt nummer är upptaget din mobiltelefon inte har kontakt med mobilnätet du är sjuk, på tjänsteärende el. dyl. så välj... Mobilsvar eller vidarekoppling av mobilnumret till telefonist i Telia Centrex i sista hand. 3 4 Ta loss batteriet och ta ur SIM-kortet ur mobiltelefonen. Sätt tillbaka SIM-kortet och batteriet. Om mobiltelefonen inte får nätkontakt så gå om möjligt vidare till steg 3, i annat fall till steg 4. Ta ur SIM-kortet ur mobiltelefonen och prova det i en annan mobiltelefon. Om denna mobiltelefon inte heller får nätkontakt så gå vidare till steg 4. Ta kontakt med kundtjänst hos din mobiloperatör. 4 5

11 Använda Telia Centrex Uppringd Använda Telia Centrex Uppringd Felsöka mobiltelefonen forts. Det går inte att ringa från mobiltelefonen Felsöka mobiltelefonen forts. Det går inte att ringa till mobiltelefonen Gör så här om det inte går att ringa från din mobiltelefon. Gör så här om det inte går att ringa till din mobiltelefon. 3 4 Kontrollera om Mobilsvar ingår i ditt mobil-abonnemang. Om ja, så gå vidare till steg. Om nej, så gå vidare till steg 3. Kontrollera om det går att ringa till och avlyssna Mobilsvar. Om ja, så gå vidare till steg 3. Om nej, så gå vidare till steg 6. Kontrollera från en annan telefon om det går att ringa till mobiltelefonen med fastnätsnumret. Om ja, så gå vidare till steg 5. Om nej, så gå vidare till steg 4. Kontrollera från en annan telefon om det går att ringa till mobiltelefonen med mobilnumret. Om ja, så gå vidare till steg 5. Om nej, så gå vidare till steg Kontrollera från en annan telefon om det går att ringa till mobiltelefonen med fastnätsnumret. Om ja, så gå vidare till steg. Om nej, så gå vidare till steg 5. Kontrollera från en annan telefon om det går att ringa till mobiltelefonen med mobilnumret. Om ja, så gå vidare till steg 3. Om nej, så gå vidare till steg 4. Kontrollera från en annan telefon som är ansluten till Telia Centrex om det går att ringa mobiltelefonen med internnumret. Om ja, så fungerar numret i alla situationer. Om nej, så gå vidare till steg 5. Ta kontakt med kundtjänst hos din mobiloperatör. Ta kontakt med kundtjänst hos Telia Centrex. 5 SAN-numret på din mobiltelefon och lyssna om du får ton. Om ja, så gå vidare till steg 7. Om nej, så gå vidare till steg 6. 6 Ta kontakt med kundtjänst hos din mobiloperatör. 7 Ta kontakt med kundtjänst hos Telia Centrex. 6 7

12 Använda bastjänster Översikt och innehåll Använda bastjänster Om bastjänster Bastjänster är tjänster som alltid ingår i Telia Centrex. Observera: Vissa av bastjänsterna går bara att använda internt. Innehåll Detta kapitel innehåller följande instruktioner: Vad vill du göra? Se sidan Ringa internt, externt eller till telefonist Använda kortnummer Översikt och innehåll Ringa gemensamma kortnummer Använda egna kortnummer Styra nummerpresentation hos den du ringer upp Upprepa ett tidigare slaget nummer om det är upptaget eller ingen svarar..9 Signalera att internt samtal väntar vid upptaget Besvara ett nytt samtal när du redan sitter i telefon Ringa upp en tredje person när du sitter i telefon Översikt och innehåll Ringa upp en tredje person och pendla mellan två samtal Prata tre samtidigt Flytta ett pågående samtal till ett annat nummer Parkera ett samtal på ditt eller någon annans interna nummer Svara på din mobiltelefon när det ringer till någon i din Telia Centrex-grupp.46 Koppla samtal vidare Översikt och innehåll Koppla dina samtal vidare om du inte kan svara Koppla dina samtal vidare om ditt nummer är upptaget Koppla om dina samtal direkt medflyttning Koppla samtal till ett annat internt nummer vidare till ditt nummer från din mobiltelefon Använda svarta listor och VIP-listor för spärrning och vid vidarekoppling av vissa nummer Översikt och innehåll Spärra samtal från vissa nummer, släppa igenom övriga Släppa igenom samtal från vissa nummer, spärra övriga Vidarekoppla samtal från vissa nummer, släppa igenom övriga Släppa igenom samtal från vissa nummer, vidarekoppla övriga

13 Använda bastjänster Ringa internt, externt eller till telefonist Samtalstyper Använda kortnummer Översikt och innehåll Om tjänsterna Använda bastjänster Använda kortnummer I tabellen nedan beskrivs de olika typer av samtal som du kan ringa från din mobiltelefon via Telia Centrex. Med kortnummer kan du slå en kort sifferkombination i stället för det vanliga telefonnumret eller tjänstekoden när du ringer upp. Typ av samtal Internt Externt Till telefonist Gör så här Beskrivning Interna samtal inom Telia Centrex-gruppen. Alla samtal utanför Telia Centrex-gruppen som går via det allmänna telenätet. Samtal till en Telia Centrex-telefonist. Gäller bara företag eller organisationer som har Telia Centrex telefonistplats eller telefonistservice. I tabellen beskrivs de två Telia Centrex-tjänsterna för kortnummer. Tjänst Gemensamma kortnummer Egna kortnummer Beskrivning Gemensamma kortnummer definieras av telefoniansvarig på ditt företag. Egna kortnummer är kortnummer som du själv lägger in och som bara gäller för dig. De ersätter telefonnummer (vanligtvis externa) eller tjänstekoder som du ofta använder. Upp till nio kortnummer kan användas (siffrorna 9). Du kan även kontrollera och ta bort egna kortnummer. Gör så här om du vill ringa ett samtal från din mobiltelefon via Telia Centex. Använda mobiltelefonens telefonbok för lagring av kortnummer När du har mobil anslutning till Telia Centrex är det mycket lättare att använda mobiltelefonens telefonbok för att lägga in telefonnummer och tjänstekoder som kortnummer. I den kan du lägga in SAN-numret som ett kortnummer, men det kan du inte i Telia Centrex. Välj vart du vill ringa. Om du vill ringa internt externt till en telefonist så tryck... internt nummer. 00 följt av externt nummer. 99. Tips: Lägg in SAN-numret med paustecken, så slipper du vänta på ton. Referens: Se Ringa med SAN-nummer på sidan 8 i kapitlet Använda Telia Centrex Mobil Anslutning Uppringd. Även övriga tjänstekoder kan läggas i mobilens telefonbok (Exempel: SAN-nummer paustecken 3 för tjänsten Talad hänvisning, hänvisning för lunch). Lägg in telefonnummer med internationellt format (Exempel: ), så kan du använda kortnummer utan extra åtgärder när du är utomlands. Du kan inte använda +46 tillsammans med interna nummer. Referens: Se instruktioner för hur du lägger in kortnummer i mobiltelefonens handbok. 0

14 Använda kortnummer Översikt och innehåll forts. Innehåll Detta avsnitt innehåller följande instruktioner: Använda bastjänster Använda kortnummer Ringa gemensamma kortnummer Gör så här Gör så här om du vill ringa ett gemensamt kortnummer. Använda bastjänster Använda kortnummer Vad vill du göra? Se sidan Ringa gemensamma kortnummer Använda egna kortnummer följt av kortnumret. 3

15 Använda egna kortnummer Lägga in egna kortnummer Använda bastjänster Använda kortnummer Använda egna kortnummer forts. Ta bort egna kortnummer Använda bastjänster Använda kortnummer Gör så här om du vill lägga in ett eget kortnummer. Gör så här om du vill ta bort ett eget kortnummer. 5 det nya kortnumret (en siffra mellan och 9) internt nummer som ska ersättas eller 00 följt av externt nummer som ska ersättas eller tjänstekoden som ska ersättas (Exempel: 3 för tjänsten Talad hänvisning, hänvisning för lunch) Referens: Se våra tips om hur du använder mobiltelefonens telefonbok för lagring av kortnummer i Översikt och innehåll på sidan. Ringa ett eget kortnummer Gör så här om du vill ringa ett eget kortnummer. 5 kortnumret (en siffra mellan och 9) Kontrollera egna kortnummer Gör så här om du vill kontrollera att du lagt in egna kortnummer, och i så fall vilka telefonnummer de motsvarar. 5. Resultat: Du får ett talbesked om alla inlagda kortnummer och motsvarande telefonnummer. kortnumret (en siffra mellan och 9). 4 5

16 Styra nummerpresentation hos den du ringer upp Använda bastjänster Styra nummerpresentation hos den du ringer upp forts. Använda bastjänster Om tjänsten Koppla in skydd mot nummerpresentation Tjänsten heter Nummerpresentation. Med den kan du själv bestämma om du vill att de du ringer till som har nummerpresentation ska se ditt nummer eller inte. I tjänsten ingår fast skydd mot nummerpresentation när du ringer internt och externt tillfälligt skydd mot nummerpresentation vid ett samtal visning av nummer vid ett samtal när du har fast skydd. Begränsning Om ditt företag har beslutat att telefonnumret ska presenteras vid alla interna samtal, men du själv har kopplat in skydd mot nummerpresentation, så visas ditt nummer ändå när du ringer interna samtal. Nummerpresentation på din mobiltelefon På mobiltelefonens display visas telefonnumret när någon ringer till dig. Gör så här om du vill förhindra att ditt nummer visas. Välj om du vill ha fast eller tillfälligt skydd mot nummerpresentation. Om du vill ha... fast skydd både internt och externt fast skydd endast externt tillfälligt skydd vid ett samtal så... tryck 30. kontakta Telia. tryck 3 internt nummer eller 00 följt av externt nummer. Koppla ur fast skydd mot nummerpresentation Gör så här om du vill att ditt nummer alltid ska visas när du ringer upp

17 Styra nummerpresentation hos den du ringer upp forts. Visa ditt nummer tillfälligt vid fast skydd Använda bastjänster Upprepa ett tidigare slaget nummer om det är upptaget eller ingen svarar Vilka tjänster finns? Använda bastjänster Gör så här om du vill visa ditt nummer tillfälligt när du har fast skydd mot nummerpresentation inkopplat. Observera: Gäller endast ett samtal. 3 internt nummer eller 00 följt av externt nummer. Det finns två tjänster som du kan använda när numret du ringt på varit upptaget eller ingen svarat och du vill ringa upp igen. Tjänsterna heter Repetition av senast slaget nummer Återuppringning. Tjänsterna beskrivs nedan. Om tjänsten Repetition av senast slaget nummer Med tjänsten Repetition av senast slaget nummer kan du själv bestämma när du vill ringa upp igen. Tjänsten fungerar för alla interna och externa nummer, inklusive utrikes- och mobilnummer. Om tjänsten Återuppringning Med tjänsten Återuppringning bevakas numret som du slagit. Så fort personen du sökt blir ledig eller använder sin telefon får du först en ringsignal hos dig. När du svarar ringer det hos den du sökt. Du kan ha återuppringning från din mobiltelefon till upp till tio nummer samtidigt. I tabellen beskrivs vad som sker vid återuppringning om det uppringda numret varit upptaget eller ingen svarat. När... det uppringda numret är upptaget ingen svarar på det uppringda numret så... bevakas numret i upp till 45 minuter tills det blir ledigt. Fungerar både för interna och externa nummer. bevakas numret i upp till fem timmar tills den du söker använder sin telefon. Fungerar bara för interna nummer. Kostnad: Om du använder återuppringning till ett externt nummer betalar du för samtalet när den du sökt svarar. 8 9

18 Använda bastjänster Upprepa ett tidigare slaget nummer om det är upptaget eller ingen svarar forts. Begränsning Det kan hända att återuppringning inte fungerar, t. ex. om du ringer till en telefonväxel många personer redan står på kö till numret som du slagit. Om så är fallet fortsätter upptagettonen och du får inget talbesked när du försöker koppla in tjänsten. Repetera senast slaget nummer Gör så här om du vill repetera senast slaget nummer.. Använda återuppringning Använda bastjänster Upprepa ett tidigare slaget nummer om det är upptaget eller ingen svarar forts. Gör så här om du vill använda återuppringning från din mobiltelefon till ett nummer som är upptaget eller ingen svarar. 3 internt nummer eller 00 följt av externt nummer. 5 direkt om numret är upptaget eller ingen svarar på ett internt nummer. Resultat: Upptaget- eller påringningstonen försvinner och du får ett talbesked. Referens: Om upptaget- eller påringningstonen fortsätter fungerar inte återuppringningen, se Begränsning på sidan

19 Ta bort återuppringning Använda bastjänster Upprepa ett tidigare slaget nummer om det är upptaget eller ingen svarar forts. Signalera att internt samtal väntar vid upptaget Om tjänsten Använda bastjänster Gör så här om du vill ta bort återuppringning från din mobiltelefon. Välj om du vill ta bort återuppringning till samtliga telefonnummer eller till ett särskilt nummer. Om du vill ta bort den till... så tryck... samtliga nummer 37. Tjänsten heter Internt samtal väntar. Om du ringer till någon internt och det är upptaget kan du signalera att ditt samtal väntar med två korta tonstötar i luren. Den som du ringer väljer sedan om ditt samtal ska besvaras eller avvisas. Begränsning Den du ringer upp får inte någon signal om att ditt samtal väntar om den uppringdes nummer är medflyttat till ett externt nummer den uppringde själv har ringt upp en tredje person under ett pågående samtal. Vill du ringa externt och signalera att samtal väntar? ett särskilt nummer 37 internt nummer eller 00 följt av externt nummer Om du ringer ett externt samtal är det personen som du ringer upp som styr om signal lämnas eller inte. Referens: Se Besvara ett nytt samtal när du redan sitter i telefon på sidan 34. Vill du svara på ett samtal när du själv sitter i telefon? Kontrollera återuppringning Gör så här om du vill kontrollera att återuppringning används på din mobiltelefon. Referens: Se instruktionen i Besvara ett nytt samtal när du redan sitter i telefon på sidan 34. Gör så här 37. Gör så här om det är upptaget och du vill signalera att internt samtal väntar. internt nummer. 4 direkt om du får upptagetton. Resultat: Den du ringer hör två korta tonstötar i luren och väljer om ditt anrop ska besvaras. 3 33

20 Besvara ett nytt samtal när du redan sitter i telefon Använda bastjänster Besvara ett nytt samtal när du redan sitter i telefon forts. Använda bastjänster Om tjänsterna Besvara signal om att samtal väntar Det finns två tjänster som du kan använda om du vill besvara ett nytt samtal när du redan sitter i telefon. I tabellen beskrivs de två tjänsterna. Tjänst Externt samtal väntar Internt samtal väntar Begränsning Beskrivning Du blir uppringd från ett externt nummer medan du sitter i telefon. Den som ringer får påringningston i stället för den vanliga upptagettonen. Du får en signal med två korta tonstötar om att samtal väntar om tjänsten är inkopplad. Du kopplar själv in och ur tjänsten på din telefon. Du blir uppringd från ett internt nummer medan du sitter i telefon. Den som ringer upp får upptagetton och väljer om du ska få en signal med två korta tonstötar om att samtalet väntar. Gör så här om du får signal om att samtal väntar när du redan sitter i telefon. Observera: Du måste svara inom 4 sekunder. Om du vill... svara på det nya samtalet pendla mellan de två samtalen avvisa signalen och ge upptagetton till alla som ringer senare under samtalet koppla ner det pågående samtalet och ta det andra (gäller även vid pendling) Koppla in Externt samtal väntar så... be den du talar med att vänta tryck. tryck varje gång du vill växla mellan samtalen. tryck 0. tryck. Gör så här om du vill koppla in tjänsten Externt samtal väntar. Om du själv har ringt upp en tredje person under ett pågående samtal, samtidigt som någon annan försöker ringa dig, så får du inte någon signal om att samtal väntar. Vill du själv signalera att internt samtal väntar? Referens: Se instruktionen i Signalera att internt samtal väntar vid upptaget på sidan

21 Besvara ett nytt samtal när du redan sitter i telefon forts. Koppla ur Externt samtal väntar Använda bastjänster Använda bastjänster Ringa upp en tredje person när du sitter i telefon Ringa upp en tredje person när du sitter i telefon Översikt och innehåll Om tjänsterna Gör så här om du vill koppla ur tjänsten. Det finns flera tjänster som du kan använda om du vill ringa upp en tredje person under ett pågående samtal. I tabellen beskrivs de olika tjänsterna. 43. Kontrollera Externt samtal väntar Tjänst Förfrågan Pendling Beskrivning Du ringer upp en tredje person när du redan sitter i ett samtal. Bara den person som du för tillfället talar med hör samtalet. Du kan göra en ny förfrågan sedan du avslutat ett av samtalen. Du har ringt upp en tredje person under ett pågående samtal och växlar mellan de båda samtalen (obegränsat antal gånger). Bara den person som du för tillfället talar med hör samtalet. Gör så här om du vill kontrollera om tjänsten är inkopplad. 43. Trepartssamtal Överflyttning Du har ringt upp en tredje person under ett pågående samtal och talar med båda personerna samtidigt. Så länge trepartssamtalet pågår hörs en kort diskret ton i luren var femtonde sekund. Du har ringt upp en tredje person och flyttar över det pågående samtalet till denne. Om ingen svarar får du tillbaka samtalet efter 45 sekunder och om det är upptaget får du tillbaka samtalet efter 3 minuter. Observera: Du får inte signal om att ytterligare samtal väntar om du har ringt upp en tredje person

22 Använda bastjänster Ringa upp en tredje person när du sitter i telefon Använda bastjänster Ringa upp en tredje person när du sitter i telefon Översikt och innehåll forts. Exempel på hur man kombinerar flera tjänster Det är möjligt att kombinera de olika tjänsterna. I tabellen nedan beskrivs översiktligt exempel och åtgärder för varje tjänst. Förutsättning: Den som har ringt upp det ursprungliga samtalet måste ha gjort det via Telia Centrex. Översikt och innehåll forts. Kostnad Om du ringer upp en tredje person under ett pågående samtal betalar du enligt ditt företags avtal med Telia, oavsett om du själv eller den andra personen påbörjat det ursprungliga samtalet. Om du sedan flyttar över samtalet fortsätter du att betala samtalskostnaden tills de andra personerna avslutat samtalet. Tjänst Exempel Du samtalar i telefon med en kund. Eftersom du behöver information från en kollega ringer du upp denne under samtalet. Vill du prata med fler än två personer samtidigt? Förfrågan och vänta på ton internt nummer eller 00 följt av externt nummer. Om ditt företag har tilläggstjänsten Flerpartssamtal kan du prata med upp till nio personer samtidigt. Referens: Se Prata fler än tre samtidigt på sidan 79 i kapitlet Använda tilläggstjänster. Pendling När någon har följdfrågor växlar du mellan samtalen.. Innehåll Pendling När du lämnat ett besked vill du avsluta samtalet med den person som du för tillfället talar med och ta tillbaka samtalet med den som väntar.. Detta avsnitt innehåller följande instruktioner: Vad vill du göra? Se sidan Trepartssamtal Överflyttning Du övergår till trepartssamtal när ni alla behöver vara med och diskutera en fråga. Till slut lämnar du samtalet och din kollega och kunden avslutar diskussionen på egen hand. 3.. Ringa upp en tredje person och pendla mellan två samtal Prata tre samtidigt Flytta ett pågående samtal till ett annat nummer Referens: Se även detaljerade instruktioner för de olika tjänsterna på följande sidor

23 Förutsättning Den som har ringt upp det ursprungliga samtalet måste ha gjort det via Telia Centrex. Ringa upp en tredje person Gör så här om du vill ringa upp en tredje person när du redan sitter i telefon. Använda bastjänster Ringa upp en tredje person när du sitter i telefon Ringa upp en tredje person och pendla mellan två samtal Be den du talar med att vänta. Prata tre samtidigt Förutsättning Använda bastjänster Ringa upp en tredje person när du sitter i telefon Den som har ringt upp det ursprungliga samtalet måste ha gjort det via Telia Centrex. Gör så här Gör så här om du vill ringa upp en tredje person när du redan sitter i telefon och vill prata tre samtidigt. Be den du talar med att vänta. 3 och vänta på ton internt nummer eller 00 följt av externt nummer. Resultat: Den tredje personen rings upp. Om du får upptagetton eller inget svar och vill återgå till det första samtalet så tryck. 3 och vänta på ton internt nummer eller 00 följt av externt nummer. Resultat: Den tredje personen rings upp. Välj vad du vill göra. Pendla Gör så här om du ringt upp en tredje person och vill pendla mellan två samtal. Om du... får upptagetton eller inget svar och vill återgå till det första samtalet vill prata tre samtidigt så tryck Om du vill... pendla mellan de två samtalen så tryck... varje gång du vill växla mellan samtalen. vill lämna trepartssamtalet och låta de andra personerna fortsätta tala med varandra. koppla ner det pågående samtalet och ta tillbaka det andra. koppla ihop de båda andra samtalen. 40 4

24 Flytta ett pågående samtal till ett annat nummer Förutsättning Använda bastjänster Ringa upp en tredje person när du sitter i telefon Den som har ringt upp det ursprungliga samtalet måste ha gjort det via Telia Centrex. Gör så här Gör så här om du vill flytta ett pågående samtal till ett annat nummer. Be den du talar med att vänta. och vänta på ton internt nummer eller 00 följt av externt nummer. Resultat: Den tredje personen rings upp. Parkera ett samtal på ditt eller någon annans interna nummer Om tjänsten Använda bastjänster Tjänsten heter Parkering. Om du talar med en person kan du lämna samtalet och parkera det antingen på ditt eget nummer eller någon annans interna nummer. Sedan kan du återuppta samtalet inom fem minuter. Om du inte återupptar samtalet inom denna tid ringer det på numret som samtalet är parkerat på. Om numret då är upptaget kopplas samtalet ner. Observera: Din mobiltelefon kan ha en funktion inbyggd som motsvarar tjänsten Parkering. Parkera i så fall inte samtal i mobiltelefonen utan alltid hos Telia Centrex enligt instruktionerna nedan. Vill du flytta över samtalet till ett annat internt eller externt nummer? Referens: Se instruktionen i Flytta ett pågående samtal till ett annat nummer på sidan 4. 3 Välj vad du vill göra. Om du får... svar och vill flytta över samtalet upptagetton eller inget svar och vill återgå till det första samtalet upptagetton eller inget svar men du ändå vill flytta över samtalet så tryck Observera: Du får tillbaka samtalet om ingen svarar efter 45 sekunder eller om det fortfarande är upptaget efter 3 minuter. 4 43

25 Parkera ett samtal på ditt eller någon annans interna nummer forts. Parkera ett pågående samtal Använda bastjänster Gör så här om du vill parkera ett pågående samtal på ditt eget eller någon annans interna nummer. Parkera ett samtal på ditt eller någon annans interna nummer forts. Hämta ett parkerat samtal Använda bastjänster Gör så här om du vill hämta ett samtal som är parkerat på ditt eget eller någon annans interna nummer. Förutsättning: Den som har ringt upp det ursprungliga samtalet måste ha gjort det via Telia Centrex. Be den du talar med att vänta. Välj om du vill parkera samtalet på ditt eget nummer eller någon annans interna nummer. Om du vill parkera samtalet på... ditt eget nummer någon annans interna nummer så tryck... och vänta på ton 3. och vänta på ton 3 den andres interna nummer Välj om du vill hämta ett samtal som är parkerat på ditt eget nummer eller någon annans interna nummer. Om du vill hämta ett samtal på... ditt eget nummer någon annans interna nummer Resultat: Du kan fortsätta samtalet. så tryck den andres interna nummer 44 45

26 Om tjänsten Använda bastjänster Svara på din mobiltelefon när det ringer till någon i din Telia Centrex-grupp Koppla samtal vidare Översikt och innehåll Om tjänsterna Använda bastjänster Koppla samtal vidare Tjänsten heter Svar på valfritt nummer och fungerar inom en Telia Centrex-grupp. Tjänsten innebär att du kan svara på din mobiltelefon om det ringer till något annat enskilt nummer i din Telia Centrex-grupp alla telefoner på din nummergrupp inom Telia Centrex-gruppen. Vill du besvara samtal till ett nummer gemensamt med flera telefoner? Om ditt företag har tilläggstjänsten Svarsgrupp kan samtal till ett nummer besvaras av flera telefoner gemensamt. Referens: Se Använda svarsgrupp på sidan 87 i kapitlet Använda tilläggstjänster. Det finns tre tjänster som du kan använda om du vill koppla om ditt nummer så att det ringer någon annanstans. Numret kan sedan kopplas vidare till fler nummer i upp till fem steg. Från din mobiltelefon kan du med någon av tjänsterna välja att koppla dina samtal till ett annat nummer koppla ett annat internt nummer till ditt nummer. I tabellen beskrivs de tre olika tjänsterna. Tjänst Vidarekoppling vid ej svar Beskrivning Samtalet kopplas vidare till ett annat nummer om ingen svarar inom 5 sekunder. Du kan själv ändra tiden. Gör så här Vidarekoppling vid upptaget Samtalet kopplas vidare om det uppringda numret är upptaget. Gör så här om du från din mobiltelefon vill svara på ett samtal till någon i Telia Centrex-gruppen. Välj om du vill svara på ett samtal till ett enskilt nummer eller till hela din nummergrupp. Om du vill svara på samtal till... ett enskilt nummer din nummergrupp så tryck... internt nummer som det ringer på (Resultat: Du får upptagetton.) Medflyttning Samtalet kopplas om direkt. Kostnad för den som ringer upp: Det kostar ingenting extra för den som ringer upp den vidarekopplade eller medflyttade anknytningen. Ringa från vidarekopplad eller medflyttad mobiltelefon Du kan ringa från telefonen när den är vidarekopplad eller medflyttad. Om ditt nummer är medflyttat eller vidarekopplat vid upptaget hörs en hackad ton när du tryckt SAN-numret och. Vilka nummer går att koppla till? Du kan koppla till interna och externa nummer, MiniCall Numerik och mobiltelefon

27 Använda bastjänster Koppla samtal vidare Använda bastjänster Koppla samtal vidare Översikt och innehåll forts. Vill du vidarekoppla samtal från vissa nummer? Om du vill kunna styra vilka samtal som ska vidarekopplas och vilka som ska släppas igenom till din telefon använder du vidarekopplingstjänsterna tillsammans med någon av tjänsterna Svart lista vid vidarekoppling och VIP-lista vid vidarekoppling. Referens: Se Använda svarta listor och VIP-listor för spärrning och vid vidarekoppling av vissa nummer på sidan 60. Vill du använda någon svarstjänst? Översikt och innehåll forts. Innehåll Detta avsnitt innehåller följande instruktioner: Vad vill du göra? Se sidan Koppla dina samtal vidare om du inte kan svara Koppla dina samtal vidare om ditt nummer är upptaget Koppla om dina samtal direkt medflyttning Koppla samtal till ett annat internt nummer vidare till ditt nummer från din mobiltelefon Om du inte vill koppla vidare dina samtal till ett annat nummer kan du använda en svarstjänst för samtal som du inte kan besvara. Referens: Se Välja svarstjänst på sidan i kapitlet Använda Telia Centrex Uppringd. Använda mobilabonnemangets vidarekoppling Du kan även använda mobilabonnemangets tjänster för vidarekoppling när du inte kan svara på ditt mobilnummer ditt mobilnummer är upptaget din mobiltelefon inte har kontakt med mobilnätet. När du använder mobilabonnemangets tjänster bör du endast koppla samtal vidare till Telia Centrex Meddelandetjänst, Mobilsvar eller till en telefonist hos Telia Centrex. Observera: Använd inte mobilabonnemangets tjänst för vidarekoppling direkt. Referens: Se instruktioner i mobiltelefonens handbok. Se även Välja svarstjänst på sidan i kapitlet Använda Telia Centrex Uppringd

28 Koppla dina samtal vidare om du inte kan svara Koppla in tjänsten Gör så här om du vill att ditt nummer ska vidarekopplas när du inte svarar. Välj vart du vill vidarekoppla ditt nummer. Om du vill vidarekoppla till... ett internt eller externt nummer samma nummer som du vidarekopplade till senast Använda bastjänster Koppla samtal vidare så tryck... 6 internt nummer eller 00 följt av externt nummer 6. Använda bastjänster Koppla samtal vidare Koppla dina samtal vidare om du inte kan svara forts. Ställa in och kontrollera tid innan samtalet kopplas vidare Gör så här om du vill ställa in eller kontrollera hur lång tid det ska gå innan ett samtal kopplas vidare när du inte svarar. Om du inte själv väljer tiden gäller 5 sekunder. Välj vad du vill göra. Om du vill... ändra tiden återställa till förvald tid (5 sekunder) så tryck... 6 önskad tid mellan 5 och 60 sekunder, i intervall om 5 (5, 0, 5 etc.) 6. kontrollera tiden

Telia Centrex Mobil. Handbok

Telia Centrex Mobil. Handbok Telia Centrex Mobil Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Mobil Översikt 5 Ringa med tjänstekoden 990 8 Välja svarstjänst 10 Felsöka mobiltelefonen 12 Använda Extrakort 15 Använda bastjänster Översikt

Läs mer

Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning. Handbok

Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning. Handbok Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Översikt 5 Använda bastjänster Översikt 7 Ringa internt, externt eller till telefonist

Läs mer

TELIA CENTREX MOBIL. Handbok

TELIA CENTREX MOBIL. Handbok TELIA CENTREX MOBIL Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Mobil Översikt 5 Ringa_med_tjänstekoden_990 8 Välja_svarstjänst 10 Felsöka_mobiltelefonen 12 Använda_Extrakort 15 Använda bastjänster Översikt

Läs mer

Allmän information. Telia Centrex. Ton i luren ger besked. Talbesked. Hackad kopplingston. R-knappen från en Mobil anslutning under samtal

Allmän information. Telia Centrex. Ton i luren ger besked. Talbesked. Hackad kopplingston. R-knappen från en Mobil anslutning under samtal Allmän information Denna bruksanvisning beskriver handhavandet av funktioner för Mobil anslutning Uppringd. Telia Centrex De funktioner som beskrivs här fungerar inom en Telia Centrexgrupp och mellan Centrexgrupper

Läs mer

Telia Centrex. Snabbguide

Telia Centrex. Snabbguide Telia Centrex Snabbguide Innehåll Telia Centrex Fast, Bärbar och IP 3 Bastjänster 3 Tillvalstjänster 6 Hänvisningskoder 8 Telia Centrex Mobil 9 Bastjänster 9 Tillvalstjänster 13 Hänvisningskoder 14 Telia

Läs mer

B RU K S A N V I S N I N G TELIA CENTREX

B RU K S A N V I S N I N G TELIA CENTREX B RU K S A N V I S N I N G TELIA CENTREX Allmän information T E L I A CENTREX Denna bruksanvisning beskriver handhavande av funktioner i Telia Centrex oavsett anslutningsform. För kunder som har Telia

Läs mer

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Standard telefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 FUNKTIONSTABELL...2 ALLMÄN INFORMATION...2 FUNKTIONER...2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER...3 RINGA EXTERNT...3 RINGA INTERNT...3 BESVARA SAMTAL...3

Läs mer

Telia Centrex mobil anknytning

Telia Centrex mobil anknytning Telia Centrex mobil anknytning När du ringer ut är det ditt fastnätsnummer som visas, inte mobilnumret. När du skickar ett SMS/MMS visas mobilnumret. SMS/MMS skickas direkt till och från mobiltelefonnumret,

Läs mer

manual för telefoni via telenätet

manual för telefoni via telenätet manual för telefoni via telenätet det är enkelt att ringa billigt med alltele Välkommen som kund till AllTeles telefoni. För oss är det viktigt att våra kunder har valfrihet man ska kunna välja den telefoni

Läs mer

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning Flexconnect.se Mobil Anknytning Sida 2 Innehållsförteckning Mobilinställningar Vidarekoppling... 3 Profil... 4 Telefonbok... 5 SMS... 5 Mobil Anknytning... 6 Sida 3 Med TDC MobilFlex Connect kan du använda

Läs mer

Tekniska fakta. Telia Andi PLUS, revisionsläge R2 Terminaladapter för ISDN. Bruksanvisning

Tekniska fakta. Telia Andi PLUS, revisionsläge R2 Terminaladapter för ISDN. Bruksanvisning Tekniska fakta Terminaladapter för anslutning av analog teleutrustning (två linjer) till en nätterminal för EURO-ISDN-abonnemang. Möjlighet till nummerstyrning till de analoga linjerna. Stöder följande

Läs mer

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 T2MVMe Tele2 Sverige AB, 691 79 KARLSKOGA Kundservice: Tel 0200-276 276, E-post: tele2foretagservice@tele2.se www.tele2.se Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 3 Välkommen

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. Logga in För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Plus

BRUKSANVISNING. PreView Plus BRUKSANVISNING PreView Plus Översikt 2 Översikt 1. Lurvolym Volymkontroll för luren. Påverkar ej mikrofonen (hur starkt andra parten hör dig). Endast styrkan på mottagningsljudet påverkas (hur starkt du

Läs mer

Analog telefon Användarhandbok. Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004

Analog telefon Användarhandbok. Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004 Analog telefon Användarhandbok Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004 2 Användarhandbok för analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med ensamrätt. 2004. Informationen i det här dokumentet kan ändras

Läs mer

TDC Mobil användarmanual

TDC Mobil användarmanual TDC Mobil användarmanual Sida 2 1. KOM IGÅNG MED TDC MOBIL... 3 OM DU FÅTT ETT NYTT MOBILNUMMER... 3 OM DU FLYTTAT DITT MOBILNUMMER TILL TDC... 3 FLYTTA TELEFONBOKEN MELLAN TELEFONER... 3 PIN- OCH PUK-KODER...

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint i mobilen. Hur du använder de viktigaste funktionerna. TSP-3721_2-1403

Kom igång med Telia Touchpoint i mobilen. Hur du använder de viktigaste funktionerna. TSP-3721_2-1403 Kom igång med Telia Touchpoint i mobilen Hur du använder de viktigaste funktionerna. TSP-3721_2-1403 Använda Touchpoint i mobilen: Med Telia Office Extension Så här använder du som har Telia Office Extension

Läs mer

MANUAL. Weblink WebCall

MANUAL. Weblink WebCall MANUAL Weblink WebCall WebCall är en datorbaserad applikation, där du kan se status på dina kollegor i växeln. Om de pratar i telefon eller är lediga. Du kan vidarekoppla din telefon, logga in och ut ur

Läs mer

Användarmanual flexconnect.se Administratör

Användarmanual flexconnect.se Administratör Användarmanual flexconnect.se Administratör Innehållsförteckning 1 HJÄLP TILL TDC MOBILFLEX CONNECT (ADMINISTRATÖR)... 3 2 TELEFONBOK... 3 3 FÖRETAGSINFORMATION... 4 4 LÄGGA TILL EXTRA FÄLT TILL PROFILER...

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Alcatel OmniPCX Enterprise

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel OmniPCX Enterprise Användarmanual First REFLEXES Alcatel OmniPCX Enterprise Med apparaten First REFLEXES som du förfogar över i dag får du på ett enkelt och ergonomiskt sätt tillgång till samtliga

Läs mer

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln Mobil Växel PC (stationär) IP Telefon Mobila Växeln Växlar Multimediaplatta/Ipad Brandvägg Basstation Router/switch ådlös överföring Lager Databas Välkommen till Tele2 Mobila

Läs mer

Telefonen för sköna hem Tonvalstelefon Kan användas för alla PLUS-tjänster 3 snabbval. Repetition av senast slaget nummer. Reglerbar ringsignal

Telefonen för sköna hem Tonvalstelefon Kan användas för alla PLUS-tjänster 3 snabbval. Repetition av senast slaget nummer. Reglerbar ringsignal Snabbguide Repetition av senast slaget nummer Lyft luren. Tryck. Lagra snabbval Lyft luren. Tryck. Slå telefonnumret. Tryck önskad snabbvalsknapp (M1 M3). Ringa upp med snabbval Lyft luren. Tryck önskad

Läs mer

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln.

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln. Välkommen till Tele2 Mobila Växeln. Mobila Växeln är en virtuell växel i din mobil. Ditt företag får alla smarta funktioner, vi tar hand om tekniken. Med Mobila

Läs mer

Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon

Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon 2001 Nortel Networks P0941619 Utgåva 01 Använda telefonisttelefonen Din telefon har programmerats som telefonisttelefon för specifika

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3902. D Datum och klocka i displayen Direktinslag av inkommande samtal i högtalare....

Läs mer

Produktbeskrivning Plustjänster Bilaga 4.1.2

Produktbeskrivning Plustjänster Bilaga 4.1.2 Plustjänster Innehållsförteckning 1 Beskrivning av funktionerna...1 2 Plustjänster som aktiveras av slutkund...1 2.1 Förfrågan / Pendling...1 2.2 Trepart...1 2.3 Samtal väntar...2 2.4 Återuppringning...2

Läs mer

Tele2 växel. Användarmanual

Tele2 växel. Användarmanual Tele2 växel Användarmanual - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Exempel Händelse operator villkor åtgärd När ett samtal tas emot och aktivitet är möte kommer samtalet

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009

SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009 SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009 Snabbguide för 2 trådstelefon Denna snabbguide gäller för telefoner ur LIP 8000 serien som är anslutna till systemet ipecs. Vi har här

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel

Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel Användarhandbok Telia Jobbmobil Växel Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel Revision A, 2008-03-26 2008 TeliaSonera Sverige AB Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga av

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

Telia Jobbmobil Växel. Handbok

Telia Jobbmobil Växel. Handbok Telia Jobbmobil Växel Handbok Telia Jobbmobil Växel Handbok 2 Handbok Telia Jobbmobil Växel Revision D, 2011-02-01 Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på www.telia.se/mspa (Mina Sidor på

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

2. Låsa upp mobilen? Om din mobil är operatörslåst så rekommenderar vi att du tar kontakt med din operatör.

2. Låsa upp mobilen? Om din mobil är operatörslåst så rekommenderar vi att du tar kontakt med din operatör. 1. Hur tar du reda på om din mobil är operatörslåst eller ej? Din mobil får inte vara operatörslåst. För att kunna ringa med LandNCalls SIM kort måste du säkerställa att du inte har en operatörslåst telefon.

Läs mer

2. Låsa upp mobilen? Om din mobil är operatörslåst så rekommenderar vi att du tar kontakt med din operatör.

2. Låsa upp mobilen? Om din mobil är operatörslåst så rekommenderar vi att du tar kontakt med din operatör. 1. Hur tar du reda på om din mobil är opertörslåst eller ej? Din mobil får inte vara operatörslåst. För att kunna ringa med LandNCalls SIM kort måste du säkerställa att du inte har en operatörslåst telefon.

Läs mer

Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008

Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008 Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600 Utgåva 1.3, Mars 2008 Copyright 2000-2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia

Läs mer

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Innehåll SÄKERHETSINFORMATION... 4 KOMMA IGÅNG... 5 Knapparna... 5 Skärmens symboler... 6 Installera telefonen... 7 Laddning av handenheten... 7 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING...

Läs mer

Produktbeskrivning Plustjänster Bilaga Dokumentnr N , Rev E

Produktbeskrivning Plustjänster Bilaga Dokumentnr N , Rev E Plustjänster Innehållsförteckning 1 Beskrivning av funktionerna... 1 2 Plustjänster som aktiveras av slutkund... 1 2.1 Förfrågan / Pendling... 1 2.2 Trepart... 1 2.3 Samtal väntar... 2 2.4 Återuppringning...

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus Egenskaper Nummerpresentatör (CID) med engelsk röst Minne för 69 st ingående- och 20 st utgående telefonnummer (max 12 siffror), 10 st kortnummer (max 12 siffror), Olika ringmelodier

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Telia Mobilanknytning Enkel. Handbok

Telia Mobilanknytning Enkel. Handbok Telia Mobilanknytning Enkel Handbok Välkommen Med Telia Mobilanknytning Enkel får du ett antal praktiska funktioner utöver vidarekoppling. Tack vare detta kan du ge bättre service och jobba effektivare.

Läs mer

DT290. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

DT290. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform DT290 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make

Läs mer

MVA Mobilt Växel Abonnemang

MVA Mobilt Växel Abonnemang 1 MVA Mobilt Växel Abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång MVA:s specifika funktioner i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för hur du hanterar

Läs mer

Snabbguide NCP DT 333/ 343

Snabbguide NCP DT 333/ 343 1 Snabbguide NCP DT 333/ 343 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 7: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16)

Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16) Netwise CMG Voice Allmänt... 2 Användargränssnitt... 3 Telefongränssnitt... 3 Aktivitetsinformation... 3 Administration... 3 Inloggning... 4 Huvudmeny...4 Administration av dina röstmeddelanden... 5 Administration

Läs mer

Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig!

Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig! Användarmanual Cisco-telefon 150404 Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig! 1 Innehållsförteckning Med Weblink Unified 2.0 erhålls en rad tjänster och funktioner,

Läs mer

MBX Mobilapp. Inloggning. Mobilapplikationens huvudmeny. MBX Mobilapp - 2016

MBX Mobilapp. Inloggning. Mobilapplikationens huvudmeny. MBX Mobilapp - 2016 MBX Mobilapp MBX mobilapplikation finns både för Android och iphone, och gränssnittet är i princip detsamma på de båda plattformarna. I detta dokument används skärmbilder från Android. Inloggning För att

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint Softphone

Kom igång med Telia Touchpoint Softphone Kom igång med Telia Touchpoint Softphone Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3718_1-1305 Installera Här får du en enkel guide till hur du installerar Touchpoint

Läs mer

Trådlösa telefoner DT400 / 410 / 420 / 430

Trådlösa telefoner DT400 / 410 / 420 / 430 rådlösa telefoner D400 / 410 / 420 / 430 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow.

Läs mer

Snabbguide. Telia Maxi 10. Bruksanvisning. Ställa klockan Se sid 5. Viloläge. Du har bläddrat fram en påringning 16 LZTA 804 5013, 98-04

Snabbguide. Telia Maxi 10. Bruksanvisning. Ställa klockan Se sid 5. Viloläge. Du har bläddrat fram en påringning 16 LZTA 804 5013, 98-04 Snabbguide Ställa klockan Se sid 5. Viloläge Någon har ringt Antal nya (ej avlästa) påringningar Se den senaste påringningen Aktuellt datum och tid Du har bläddrat fram en påringning Påringningens löpnummer

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Användarinstruktion Efftel Bredbandstelefoni för företag Innehållsförteckning 1. Telefonnummer 2. Medflyttning och vidarekoppling 3. Nummerpresentation 4. Spärr för vissa telefonnummer 5. Röstbrevlåda

Läs mer

Handbok för 2-trådstelefoner (LDK-300 / LDK-100 / LDK-24) Utgåva 4, November 2003 Copyright Licencia telecom ab

Handbok för 2-trådstelefoner (LDK-300 / LDK-100 / LDK-24) Utgåva 4, November 2003 Copyright Licencia telecom ab Handbok för 2-trådstelefoner (LDK-300 / LDK-100 / LDK-24) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # Utgåva 4, November 2003 Copyright Licencia telecom ab Dokumentinformation Namn: Handbok för 2-trådstelefoner (LDK-300 /

Läs mer

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms.

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms. Innehållsförteckning Via Informera kan du själv lägga in egna hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar inom företaget utan att behöva vända dig

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3963_2-1505

Kom igång med Telia Touchpoint App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3963_2-1505 Kom igång med Telia Touchpoint App Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3963_2-1505 Installera Här får du en enkel guide till hur du installerar Touchpoint App

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång utan smartphone

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång utan smartphone Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång utan smartphone Så här använder du Telia Touchpoint utan smartphone Logga in i svarsgruppen från din telefon Du kan alltid logga in i svarsgruppen genom att

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger Nova

BRUKSANVISNING. Logger Nova BRUKSANVISNING Logger Nova Klyka tryck in klykan för att lägga på. OBS! Man måste placera lurenheten i basenheten då man avslutar samtal. Linjen bryts ej om man lägger lurenheten direkt på ett bord. Lagringsknapp

Läs mer

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Innehållsförteckning Mina sidor 3 Informera webb 7 Informera mobilwebb 16 Röstbrevlåda snabbguide 17 2 Telenor Mina sidor Mina sidor är din egen

Läs mer

Nummerpresentatör och telefonbok för din PC Nummerpresentation. Telefonbok Anteckningsblock Uppringning (fordrar modem) För PC med Windows

Nummerpresentatör och telefonbok för din PC Nummerpresentation. Telefonbok Anteckningsblock Uppringning (fordrar modem) För PC med Windows Sakregister Termer som inte finns nedan i sakregistret kan du söka i online-hjälpen. Abonnentväxlar. Se Företagsväxlar Anteckningar... 13 Användning på enklaste sätt.. 12 Autostart... 8 Avancerad användning...

Läs mer

Användarmanual CallPad och VoicePad

Användarmanual CallPad och VoicePad Användarmanual CallPad och VoicePad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3719_1-1403

Kom igång med Telia Touchpoint App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3719_1-1403 Kom igång med Telia Touchpoint pp Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3719_1-1403 Installera Här får du en enkel guide till hur du installerar Touchpoint pp i

Läs mer

Analogt Abonnemang. Ring anknytning Ring , säg vem du söker

Analogt Abonnemang. Ring anknytning Ring , säg vem du söker Snabbguide Bromma Analogt Abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för ett analogt abonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner

Läs mer

2. Låsa upp iphone? Hur går iphone-upplåsning till? Upplåsning av iphone delas normalt in i 2 huvuddelar:

2. Låsa upp iphone? Hur går iphone-upplåsning till? Upplåsning av iphone delas normalt in i 2 huvuddelar: 1. Hur tar du reda på om din mobil är operatörslåst eller ej? Din mobil får inte vara operatörslåst. För att kunna ringa med LandNCalls SIM kort måste du säkerställa att du inte har en operatörslåst telefon.

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång med appen Så här använder du appen Telia Touchpoint Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play och sök på Touchpoint. Installera appen

Läs mer

Telia Delad faktura. Handbok

Telia Delad faktura. Handbok Telia Delad faktura Handbok Telia Delad faktura Handbok 2 Handbok. Telia Delad faktura 2011 TeliaSonera Sverige AB TSP-3012_1-1108 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga

Läs mer

DAV-abonnemang. Internt Ring anknytning Lägg på luren Internt via Automatisk telefonist

DAV-abonnemang. Internt Ring anknytning Lägg på luren Internt via Automatisk telefonist Snabbguide Bromma DAV-abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för DAV-abonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för hur

Läs mer

manual för telefoni via telenätet

manual för telefoni via telenätet manual för telefoni via telenätet Ring billigare med AllTele Välkommen som telefonikund hos AllTele. För oss är det viktigt att kunden har valfrihet du väljer den telefoni som passar bäst. Dessutom vill

Läs mer

Hus 47 - Hjortvägen 39-43 Hus 49 - Hammarbyvägen 56-62 Hus 50 - Hammarbyvägen 40-54

Hus 47 - Hjortvägen 39-43 Hus 49 - Hammarbyvägen 56-62 Hus 50 - Hammarbyvägen 40-54 R-CARD M5 PORTTELEFON HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER Hus 47 - Hjortvägen 39-43 Hus 49 - Hammarbyvägen 56-62 Hus 50 - Hammarbyvägen 40-54 RCO FREECALL INSTRUKTION FÖR BESÖKARE MED MOBILTELEFON RING MED DIN

Läs mer

Katalogen inställningar för användare.

Katalogen inställningar för användare. Växel Katalogen inställningar på användare, Växel administratör. Katalogen inställningar för användare. Markerar du Katalog under Växel Administratör visas alla nummer som ingår i företagets växel (användare,

Läs mer

Nortel Networks IP-telefon 2001. Användarhandbok

Nortel Networks IP-telefon 2001. Användarhandbok Artikelnr. P0609364 02 5 mars 2004 Business Communications Manager Nortel Networks IP-telefon 2001 Användarhandbok Komma igång 3 Med Nortel Networks IP-telefon 2001 får du röst- och datafunktioner på

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med smartphone-appen

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med smartphone-appen Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång med smartphone-appen Så här använder du appen Telia Touchpoint Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play och sök på Touchpoint. Välj

Läs mer

BRUKSANVISNING Premium

BRUKSANVISNING Premium BRUKSANVISNING Premium Index Anslutning Direktval E-post avisering Garanti Grundinställningar Headset Högtalare Knappar (översikt) Lysdioden Namnprogrammering PreDial Prefix inställning Påminnelse för

Läs mer

Ascom Dect. Ring anknytning Ring 12333, säg vem du söker

Ascom Dect. Ring anknytning Ring 12333, säg vem du söker Snabbguide Sabbatsberg Ascom Dect Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för ett DECTabonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för

Läs mer

Talstyrd aktivitetsregistrering/ hänvisning vid frånvaro Användarmanual

Talstyrd aktivitetsregistrering/ hänvisning vid frånvaro Användarmanual Talstyrd aktivitetsregistrering/ hänvisning vid frånvaro Användarmanual December 13, 2010 www.intranet.umea.se www.netwisecorp.com Innehåll Tips... 3 Logga in... 4 Direktinloggning... 4 Ange anknytning...

Läs mer

TOUCHPOINT MOBIL VÄXELLÖSNING

TOUCHPOINT MOBIL VÄXELLÖSNING TOUCHPOINT MOBIL VÄXELLÖSNING KOM IGÅNG MED SMARTPHONE-APPEN Så här använder du appen Telia Touchpoint. Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play och sök på Touchpoint. Välj appen

Läs mer

KUNDENS GUIDE. DNA Matkapuhelin

KUNDENS GUIDE. DNA Matkapuhelin KUNDENS GUIDE DNA Matkapuhelin 1 INNEHÅLL 1. Så här börjar du använda abonnemanget... 4 2. Ringa ett samtal... 4 3. Skicka och ta emot sms... 5 4. Vidarekoppling av samtal... 6 5. Webben i mobilen... 7

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a Mobil anknytning Snabbreferensguide Version 1.0a Använda mobil anknytning På grund av systemets inbyggda flexibilitet kan dina uppringningskoder och funktionsmöjligheter skilja sig från vad som anges i

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia Mobil Full koll

Mobilt. Guide för Telia Mobil Full koll Mobilt Guide för Telia Mobil Full koll Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt Telia Mobil Full koll abonnemang, hur det fungerar, hur du laddar det med extra

Läs mer

Gigaset 5005* Liitännät Anslutningar FI / SV. 1 Pikavalintanäppäimet 2 Välipuhelunäppäin 3 Valinnantoistonäppäin 4 Äänenvoimakkuusnäppäin

Gigaset 5005* Liitännät Anslutningar FI / SV. 1 Pikavalintanäppäimet 2 Välipuhelunäppäin 3 Valinnantoistonäppäin 4 Äänenvoimakkuusnäppäin FI / Gigaset 5005* 1 8 7 2 3 6 5 4 1 Pikavalintanäppäimet 2 Välipuhelunäppäin 3 Valinnantoistonäppäin 4 Äänenvoimakkuusnäppäin 5 Taukonäppäin 6 Lyhytvalintanäppäin 7 Tallennusnäppäin 8 Mykistysnäppäin

Läs mer

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 Lathund för: SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 INNEHÅLL 1. TA EMOT SAMTAL... 3 2. RINGA SAMTAL... 4 3. SAMTALSHISTORIK... 4 4. KONTAKTLISTA & KONTAKTSÖKNING... 5

Läs mer

Vi samtalsoptimerar din telefoni

Vi samtalsoptimerar din telefoni Vi samtalsoptimerar din telefoni Kunder som får svar är glada kunder Tellit är en kommunikationslösning som gör dig tillgänglig på dina villkor, var du än befinner dig. Samtal till din verksamhet slussas

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Visionutveckling. Vision 80/20 för iphone. Manual Vision 80/20 för iphone. Version 2.5

Visionutveckling. Vision 80/20 för iphone. Manual Vision 80/20 för iphone. Version 2.5 Visionutveckling Manual Vision 80/20 för iphone Vision 80/20 för iphone Version 2.5 www.visionutveckling.se, Auto Attendant +46 8 788 09 99 Gärdesvägen 1, SE 444 31, Stenungsund, Sweden, Phone: +46 303

Läs mer

Inställningar i 3Växel webb.

Inställningar i 3Växel webb. Inställningar. I 3Växel webb hittar du de vanligaste inställningarna direkt i webbfönstret på fliken Status om du är inloggad som användare eller telefonist. Dessa inställningar beskrivs i egna guider.

Läs mer

Manual Cellip 365 Mobil applikation... 2. Startsida... 2. Hänvisning... 12. Svarsgrupper... 4. Vidarekoppla pågående samtal... 7. Kontaktlista...

Manual Cellip 365 Mobil applikation... 2. Startsida... 2. Hänvisning... 12. Svarsgrupper... 4. Vidarekoppla pågående samtal... 7. Kontaktlista... INNEHÅLL Manual Cellip 365 Mobil applikation... 2 Startsida... 2 Hänvisning... 2 Svarsgrupper... 4 Vidarekoppla pågående samtal... 7 Kontaktlista... 9 Kollegor... 9 Favoriter... 10 Svarsgrupper... 11 Externa

Läs mer

Telia Centrex. Röstsvar

Telia Centrex. Röstsvar Telia Centrex Röstsvar Handböcker för Telia Centrex Samtliga funktioner i Telia Centrex beskrivs i en serie handböcker, däribland: Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Telia Centrex Mobil Telia

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint Plus App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-TSP 4222_1-1512

Kom igång med Telia Touchpoint Plus App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-TSP 4222_1-1512 Kom igång med Telia Touchpoint Plus App Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-TSP 4222_1-1512 Installera Här får du en enkel guide till hur du installerar Touchpoint

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T28S http://sv.yourpdfguides.com/dref/820460

Din manual SONY ERICSSON T28S http://sv.yourpdfguides.com/dref/820460 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T28S. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia Refill kontantkort

Mobilt. Guide för Telia Refill kontantkort Mobilt Guide för Telia Refill kontantkort Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt Telia Refill kontantkort, hur du laddar det med samtalstid, vilka tjänster

Läs mer

Snabbguide NCP DT321. Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked

Snabbguide NCP DT321. Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked 1 Snabbguide NCP DT321 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 6: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801 Bruksanvisning Maxcom KXT-801 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer 1 direktminne

Läs mer

Telia Mox Den tjänstvilliga telefonen

Telia Mox Den tjänstvilliga telefonen SNABBGUIDE Repetition: Lyft luren,. Lagra snabbval Lyft luren,, tel.nr., snabbvalsknapp (M1 ). Ringa snabbval Lyft luren, snabbvalsknapp (M1 ). Samtal väntar In: 43# Ur: #43# Upptagetton för påknackande

Läs mer

Bruksanvisning Maxcom KXT-100

Bruksanvisning Maxcom KXT-100 Bruksanvisning Maxcom KXT-100 2 Egenskaper Nummerpresentatör för FSK och DTMF Minne för ingående telefonnummer R-knapp, sekretess knapp Redial (återuppringning) Ringsignalsvolymen kan ändras Kan väggmonteras

Läs mer

Telia Touchpoint Plus. Användare

Telia Touchpoint Plus. Användare Telia Touchpoint Plus Unified För valfrihet av terminal och samlad kommunikation. Användare Mål: Efter genomgången utbildning ska du förstå hur du kan använda din Touchpoint app och din Touchpoint softphone

Läs mer

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat TEKNISKA DATA Personsökare för Ton- och Numeriksökning. Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat Batteri: 1,5 V alkaliskt batteri, typ IEC LR6. Räcker 1 500 timmar. Dimensioner: Bredd: 24 mm Höjd:

Läs mer

Handbok för Systemtelefoner (LDK-300 / LDK-100 / LDK-24)

Handbok för Systemtelefoner (LDK-300 / LDK-100 / LDK-24) Handbok för Systemtelefoner (LDK-300 / LDK-100 / LDK-24) DIGITAL ANKNYTNING 100 18 MAR 98 16:20 LG 1 ABC 2 DEF 3 KORTNR KONFERENS GHI 4 JKL 5 MNO 6 MEDDELANDE SEKRETESS PRS 7 TUV 8 WXY 9 STÖR EJ R-KNAPP

Läs mer