Netwise CMG Voice , Rev 1.0, CJ 1(16)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16)"

Transkript

1 Netwise CMG Voice Allmänt... 2 Användargränssnitt... 3 Telefongränssnitt... 3 Aktivitetsinformation... 3 Administration... 3 Inloggning... 4 Huvudmeny...4 Administration av dina röstmeddelanden... 5 Administration av din röstbrevlåda... 5 Registrera aktivitet...5 Webbgränssnitt... 6 Inloggning... 6 Meddelanden... 7 Lyssna på röstmeddelande... 8 Radera röstmeddelanden... 8 Fraser... 9 Lyssna på inspelade fraser Spela in fraser...10 Radera inspelade fraser Menyer Skapa en meny Uppdatera dina menyval Uppdatera användning av dina menyer Radera en meny Lyssna på menyfraser Spela in menyfraser Inställningar Pin-kod (16)

2 Allmänt Netwise CMG Voice består av tre olika applikationer: Netwise CMG IVR Netwise CMG Voic Netwise CMG Voice Admin Netwise CMG IVR (talsvar) talar om för både interna och externa personer som ringer till dig var och när du kan bli nådd. Meddelandet baseras på aktivitetsinformation som finns lagrat i Netwise CMGsystem. Programmet ger också den inringande möjlighet att nå dig på olika sätt, t ex via mobiltelefonen, röstbrevlåda eller genom något av CMG-systemets meddelandesystem ( Välj 9 för telefonist, 4 för att bli kopplad till mobiltelefon, 5 för att skicka ett . ). Via Netwise CMG Voic kan du få röstmeddelanden från både interna och externa inringande. Dina röstmeddelanden kan enkelt vidarebefordras till en kollega med en medföljande kommentar. Du kan nå och administrera dina röstmeddelanden oavsett var du är via Office Web eller via telefonen. Netwise CMG Voice ger dig omfattande möjligheter att välja vilken information som ska presenteras för de inringande. Du väljer till exempel vilket eller vilka språk som ska presenteras för de inringande. Du kan spela in olika fraser för olika aktivitetskoder i CMG-systemet. Det huvudsakliga administrationverktyget för CMG Voice-användare är Netwise Office Web. 2(16)

3 Användargränssnitt Netwise CMG Voice har två huvudsakliga användargränssnitt; webbgränssnitt och telefongränssnitt. Webbgränssnittet är integrerat i Netwise Office Web. Telefongränssnitt CMG Voice telefongränssnitt är indelad i två olika delar: Gränssnitt för att presentera din aktivitetsinformation för inringande personer. Gränssnitt för att administrera din röstbrevlåda. Gränssnittet för att presentera aktivitetsinformation används för alla samtal som kommer in till din anknytning när du är vidarekopplad till CMG Voice. Gränssnittet för att administrera röstbrevlådor använder du vid samtal direkt in till systemet, till exempel när du vill lyssna av nya rösötmeddelanden. Aktivitetsinformation Netwise CMG Voice talar om din aktuella aktivitetsinformation för personer som ringer in till dig och ger alternativ om hur han eller hon kan nå dig. Systemet talar om för den inringande vem som han eller hon har ringt till, vilken aktivitet som är gällande för tillfället och när personen återkommer. Du har möjlighet att spela in en personlig hälsningsfras, och den kommer då att presenteras för den inringande. Efter att aktivitetsinformationen presenterats kan den inringande välja att lämna ett röstmeddelande, skicka ett mail eller ett SMS, eller att blir vidarekopplad till ett givet nummer. Det är viktigt att notera att gränssnittet för aktivitetsinformation kan se olika ut beroende på både systeminställningar och inställningar som du själv som användare kan göra. Till exempel om din röstbrevlåda inte är aktiverad så kan inringande personer inte lämna röstmeddelanden till dig. Du kan också välja att inte aktivera systemrösten och då kommer de inringande att höra endast dina egna inspelade fraser precis som vid en vanlig telefonsvarare. Administration Gränssnittet för administration erbjuder dig ett enkelt hjälpmedel för att administrera dina röstmeddelanden. Här kan du även utföra grundläggande administration av din röstbrevlåda. Dock är det bäst att administrera sin röstbrevlåda via webbgränssnittet. Telefongränssnittet har begränsade valmöjligheter. Som en generell regel ska inmatning av siffror avslutas med #. Menyval ska däremot inte avslutas med #. 3(16)

4 Inloggning För att komma åt gränssnittet för administration måste du logga in i systemet. Alla användare identifieras med ett anknytningsnummer och en pin-kod. Anknytningsnummer är vanligtvis din egen, och pin-koden är en sifferkombination som du själv väljer. Notera att denna pin-kod inte är densamma som lösenordet i Netwise Office Web. Om du ringer till CMG Voice-systemet direkt från din telefon känner systemet igen din anknytning och ber dig endast att ange pin-kod. Från början är pin-koden densamma som ditt anknytningsnummer. Vi rekommenderar att varje användare ändrar sin pin-kod när han eller hon första gången loggar in i systemet. Om du ringer till CMG Voice-systemet utanför företaget känner systemet inte till vem det är som ringer. Det kommer då att fråga efter ditt anknytningsnummer och därefter din pin-kod. Om du ringer till CMG Voice-systemet inifrån företaget, men inte från din egen telefon, kommer CMG Voice att fråga efter din anknytning (om anknytningen från vilken du ringer är okänd) eller efter din pin-kod om systemet antar att du är ägare till anknytningen som du ringer från. Då måste du trycka * när systemet frågar om pin-kod. Systemet går då tillbaka och frågar efter ditt anknytningsnummer. Frågan om pin-kod repeteras och du loggar in som vanligt. När du har angett rätt pin-kod är du inloggad i systemet och huvudmenyn för administration presenteras. Huvudmeny Huvudmenyn för administration ger dig möjlighet att: Lyssna på dina meddelanden Administrera dina inställningar Registrera en aktivitet Dina röstmeddelanden kan ha olika status. Det finns nya, avlyssnade och sparade röstmeddelanden. Dessa presenteras i olika menyval (1-3). Om något av dessa inte finns kommer du inte att höra motsvarande menyval. Därför kan huvudmenyn innehålla följande För nya meddelanden, tryck 1; inställningar, tryck 4; aktivitet, tryck 5. eller följande; För avlyssnade meddelanden, tryck 2; sparade meddelanden, tryck 3; inställningar, tryck 4; aktivitet, tryck 5. Genom att välja 1-3 kan du lyssna och administrera valt röstmeddelande. Genom att välja 4 kan du administrera dina röstbrevlådeinställningar. Genom att välja 5 kan du registrera en ny aktivitet. 4(16)

5 Administration av dina röstmeddelanden Dina röstmeddelanden presenteras så att äldsta meddelandet kommer först. Innan varje röstmeddelande spelas upp kommer systemet att ange när meddelandet kom in, och om det förmedlades vidare från en annan anknytning kommer avsändaren att anges. Du kan göra följande val när du administrerar din röstmeddelanden: 4. Spara ett meddelande Meddelande är sparat. 5. Skicka vidare ett meddelande till en annan anknytning Här får du ange anknytning som meddelandet ska skickas vidare till och du kan också bifoga en kommentar till meddelandet. 6. Radera eller återställa ett raderat meddelande Meddelandet markeras för att raderas, men tas inte bort förrän samtalet avslutas. 7. Bakåt Meddelandet spelas tillbaka 4 sekunder. 77. Återgå till föregående meddelande Systemet återgår till att presentera föregående meddelande. 8. Paus Systemet gör en paus i uppspelningen och röstbrevlådemenyn presenteras. 9. Framåt Meddelandet hoppar framåt 2 sekunder. 99. Hoppa till nästa Systemet presenterar nästa meddelande. Administration av din röstbrevlåda Genom telefongränssnittet kan du göra viss grundläggande administration av din röstbrevlåda. Du kan välja vilket språk som ska användas och vilken informationsnivå som ska presenteras. Du kan även spela in en generell hälsningsfras och ändra din pin-kod. Om du har rättigheter kan du även ändra inställningar i din röstbrevlåda (på eller av) och inställningar för systemröst (på eller av). Registrera aktivitet Genom val 5 i administrationsgränssnittet kan du registrera en ny aktivitet via telefonen. Systemet ber dig först att ange aktivitetskod, vilka är samma som i CMG-systemet (till exempel 0 för lunch, som många kunder använder). Efter det anger du en starttid och därefter en sluttid. I stället för att ange exakt start- och sluttid kan du trycka # på dessa två frågor. Systemets standardtider kommer då att anges. Standard återtid är olika för olika aktivitetskoder. Starttiden är dock alltid aktuellt datum och tid. När du har angett alla uppgifter om aktiviteten kan du antingen lyssna på dessa, registrera aktiviteten eller ändra någon av inställningarna. När du registrerar din aktivitet skickar CMG Voice informationen till CMG-systemet som i sin tur vidarekopplar din anknytning. 5(16)

6 Webbgränssnitt Netwise CMG Voice Webbgränssnitt är integrerad med Netwise Office Web. Det ingår i din personliga delen av Office Web och är ditt primära verktyg för att administrera din röstbrevlåda. Här kan du administrera dina röstmeddelanden, hälsningsfraser och menyer. Du kan även uppdatera inställningarna av din röstbrevlåda. Vissa delar av webbgränssnittet kräver att du har tillgång till en telefon, till exempel för att kunna lyssna på och spela in olika fraser. Många av dessa funktioner kräver att ett telefonsamtal etablerats mellan CMG Voice-systemet och den telefon som du har angivit. Inloggning Liksom i övriga Netwise Office Web måste du logga in för att kunna använda dina personliga sidor. Personlig inloggning Personlig inloggning Fält Anknytning Lösenord OK Ändra lösenord Beskrivning Här registrerar du ditt personliga inloggnings-id. Detta är vanligtvis ditt anknytningsnummer eller anställningsnummer. Här skriver du in ditt personligt lösenord. Lösenordet visas som stjärnor för att ingen obehörig ska kunna ta del av det. Välj OK för att utföra inloggning. Välj Ändra lösenord om du vill byta ditt personliga lösenord. 6(16)

7 Meddelanden Under menyn Meddelanden listas alla röstmeddelanden i din röstbrevlåda, vanligtvis sorterade efter status där nya röstmeddelanden kommer först. Efter dem kommer lästa meddelanden och sist kommer sparade meddelanden. Varje röstmeddelande presenteras med status, längd och ankomsttid. Du kan sortera dina meddelanden efter de olika parametrar som finns genom att klicka på respektive kolumnrubrik. Meddelanden Meddelanden Fält Datum/Tid Från Kommentar Status Längd Beskrivning Varje röstmeddelande presenteras med ankomsttid där datum och tid visas. Om röstmeddelandet har vidarebefordrats från någon annan kommer anknytningen som skickat meddelandet att visas här. Här visas om det finns någon kommentar bifogad till ett vidarebefordrat röstmeddelande. Här visas status på dina röstmeddelanden. Här visas längden på dina röstmeddelanden. 7(16)

8 Lyssna på röstmeddelande Du kan lyssna på dina röstmeddelanden från menyn Meddelanden. Markera ett röstmeddelande i listan och klicka på Spela. Systemet ringer då upp den anknytning som är angiven i rutan Ring nr:. När ett samtal har etablerats spelar systemet upp det valda röstmeddelandet. Om det finns en bifogad kommentar till meddelandet kommer den att spelas upp före röstmeddelandet. Kommentaren och röstmeddelandet separeras med en svag ton. Lyssna på röstmeddelande Radera röstmeddelanden Du kan radera dina röstmeddelanden från menyn Meddelanden. Klicka på krysset till höger om röstmeddelandet för att ta bort det. 8(16)

9 Fraser Under menyn Fraser visas de aktiviteter där du kan spela in egna fraser. Du ser även för vilka aktiviteter som du redan har spelat in fraser. Dessa är beroende av olika situationer och kallas hälsningsfraser. Om någon ringer till dig när du har en gällande aktivitet, kommer din hälsningsfras att presenteras i stället för systemrösten. Oftast kombineras systemrösten och din egen hälsningsfras. Systemrösten talar då om för den inringande när du återkommer, och din egen hälsningsfras talar om var du är. Hälsningsfraser kan kombineras med menyer, där du kan ge den inringande alternativ till att tala in ett röstmeddelande till dig. Till exempel kan en meny erbjuda den inringande att bli kopplad till telefonist, till din mobiltelefon eller att skicka ett SMS-meddelande. Det finns också en annan typ av fras, så kallad presentationsfras, som du kan spela in under menyn Fraser. Det är en presentation av vem som den inringande har ringt till. Den här frasen används i stället för att telefonnumret presenteras för den inringande. Vanligtvis spelar användaren endast in sitt eget namn som presentationsfras. Det beror på vilken policy företaget har om presentationsfrasen ska användas eller ej. Vissa kunder väljer att inte använda den alls. I stora organisationer där det finns många personer med samma namn kan det vara användbart för att skilja mellan dessa. Fraser Fraser Fält Presentationsfras (ej i exemplet ovan) Beskrivning Presentationsfrasen är en introducerande fras där du presenterar dig själv genom att ange ditt namn. Om du har spelat in en presentationsfras kommer systemet att använda den i stället för att ange din anknytning eller ditt telefonnummer. 9(16)

10 Hälsningsfras Meny Status Längd Huvuddelen av sidan innehåller en tabell över alla hälsningsfraser där du har möjlighet att spela in en egen fras. Varje hälsningsfras beskriver en möjlig situation. En hälsningsfras är en inspelning som du gör för att ge de inringande information om dina aktiviteter. Här visas om någon meny används tillsammans med hälsningsfrasen för aktuell aktivitet. Här visas de olika värdena Min eller System för att indikera om aktiviteten kommer att presenteras med din egen inspelade fras eller av systemrösten. Systemrösten används alltid om du inte har spelat in en egen fras. Här visas meddelandets längd. Klicka på krysset till höger om respektive aktivitet för att radera en egen inspelad fras. I listboxen till höger kan du välja språk. Dina inspelningar visas på valt språk. Lyssna på inspelade fraser Du kan lyssna på dina inspelade fraser från menyn Fraser. Markera den fras som du vill lyssna på, och tryck på Spela. Om du inte redan har ett samtal mot CMG Voice-systemet kommer systemet att ringa upp det nummer som står i fältet Ring nr:. När ett samtal har kopplats upp spelar systemet upp den markerade frasen. Spela in fraser Du spelar in dina hälsningsfraser från menyn Fraser. Välj vilket språk frasen ska spelas in på och markera den fras du vill spela in. Tryck sedan på Spela in. När ett samtal har kopplats upp indikerar en ton när inspelningen börjar. En meddelanderuta visas där du trycker OK när du är klar med inspelningen av din fras. Om du lägger på luren i stället för att trycka på OK-knappen när du är klar, kommer systemet att anta att du vill avbryta inspelningen och frasen kommer inte att sparas. Radera inspelade fraser Du raderar dina inspelade fraser från menyn Fraser. Klicka på krysset till höger om respektive aktivitet för att radera en egen inspelad fras. 10(16)

11 Menyer Under Menyer kan du definiera två olika menyer där du kan erbjuda de inringande olika möjligheter att nå dig. Under varje meny kan du definiera olika val för knapptangenterna 0-9 på telefonen. Du kan se dina menyer på nedre delen av skärmen. Här visas namn på menyn (Meny 1 eller Meny 2), om den är inspelad eller ej och om den är inspelad visas frasens längd. För att administrera en meny markerar du menyn på nedre delen av skärmen. De olika valen kommer då att visas på övre delen av skärmen. Här visas en tabell över de olika valen (0-9) för den markerade menyn. För varje val kan du skriva in ett telefonnummer eller ett meddelandesystem. Om fältet är blankt är det inte aktiverat i markerad meny. Menyer Skapa en meny Du definierar en egen meny under Menyer genom att markera en meny i listan längst ner på sidan. Om menyn inte finns kommer systemet att skapa den. 11(16)

12 Uppdatera dina menyval Du ändrar dina definierade menyer under Menyer. Ett menyval är något nummer mellan 0 och 9 (nummertangenterna på telefonen). Olika val kan leda till följande: Telefonist Kopplar samtalet till företagets växel. Vidarekoppling Kopplar samtalet vidare till angivet telefonnummer. CMG meddelandesystem Frågar den inringande om dennes telefonnummer och skickar det via definierat CMG-meddelandesystem. Repetera aktivitet Systemet presenterar din aktivitetsinformation en gång till för den inringande. Tala in röstmeddelande Här får den inringande möjlighet att tala in ett röstmeddelande. Fältet Val talar om för CMG Voice vad det ska göra med samtalet. För varje knapp, 0-9, kan ett val definieras, vilket betyder att när den inringande trycker på en siffra kommer tillhörande val att utföras. Fältet Val talar om för systemet vad det ska göra, medan fältet Telnr./System talar om hur det ska göras. Möjliga värden beror på vilka val som är gjorda. Om du har valt CMG meddelandesystem får du möjlighet att välja något av företagets meddelandesystem ( , SMS, osv). Om du har valt Vidarekoppling anger du vilket nummer som du vill att dina samtal ska vidarekopplas till. För Repetera aktivitet och Tala in röstmeddelande anges inget värde alls. Uppdatera de val du vill och tryck därefter på Spara. Systemet lagrar då dina inställningar. Notera att menyn inte spelas upp förrän du har lagt till den för någon aktivitet under menyn Fraser. Uppdatera användning av dina menyer En meny kan användas i olika situationer. Du väljer själv hur du vill använda dina menyer under menyn Fraser. När du visar dina aktiviteter och inspelade hälsningsfraser ser du i fältet Meny om någon meny används för respektive aktivitet. För att göra en ändring på någon av aktiviteterna markerar du aktiviteten så att den visas på den övre delen av skärmen. Du kan nu välja en meny i listboxen. Välj Spara när du har gjort dina ändringar. Om du vill ta bort en meny på en aktivitet markerar du aktiviteten och väljer Ingen meny i listboxen. Välj Spara för att spara dina ändringar. Radera en meny Du raderar dina egendefinierade menyer från Menyer. Klicka på krysset till höger om respektive meny för att radera den. Systemet raderar då menyn och tar även bort den på de aktiviteter där den använts. 12(16)

13 Lyssna på menyfraser Du lyssnar på dina egendefinierade menyfraser från Menyer. Markera en av menyerna på den nedre delen av skärmen och välj Spela. Systemet ringer upp den anknytning som finns angiven i fältet Ring nr: och spelar upp den markerade menyfrasen. Spela in menyfraser Du spelar in dina menyfraser från Menyer. Du bör börja med att konfigurera din meny och spara den innan du spelar in en menyfras. På så vis ser du vilka val du ska presentera i din fras samtidigt som du spelar in den, vilket gör det mycket enklare att komma ihåg vad du ska säga. När du är klar med dina menyval klickar du på Spela in. Systemet ringer då upp den anknytning som finns angiven i fältet Ring nr:. När ett samtal har kopplats upp indikerar en ton när inspelningen börjar. En meddelanderuta visas där du trycker OK när du är klar med inspelningen av din menyfras. Om du lägger på luren i stället för att trycka på OK-knappen när du är klar, kommer systemet att anta att du vill avbryta inspelningen och menyfrasen kommer inte att sparas. 13(16)

14 Inställningar Du administrerar dina inställningar i CMG Voice från fliken Inställningar. Dina inställningar påverkar både hur systemet fungerar när du ringer till det och hur det fungerar när dina inringande försöker nå dig men hamnar i talsvaret. Notera att vissa av inställningarna kanske inte är tillgängliga för dig som användare. Det beror på att systemadministratören kan blockera vissa inställningar för grupper av användare i systemet. Om systemadministratören till exempel inte vill att användare ska kunna ta bort systemröster kommer kryssrutan vid Systemröster inte att vara aktiv. Inställningar Inställningar Fält Brevlåda Systemröster Mitt språk Info nivå Beskrivning Om Brevlåda är markerad kan de personer som ringer till dig lämna meddelande till dig via CMG Voice. Om Systemröster inte är markerad kommer de personer som ringer till dig att endast höra dina egna inspelade fraser precis som en vanlig telefonsvarare. Denna inställning har ingen verkan om du inte har spelat in åtminstone en generell hälsningsfras. Här väljer du vilket språk som systemet ska använda när du administrerar dina röstmeddelanden. Här väljer du hur mycket information systemet ska ge dig när du administrerar din röstbrevlåda. Ju mer detaljerad nivå, desto mer detaljerad förklaring får du till de olika menyvalen. För de flesta användare är standardnivå tillräckligt. 14(16)

15 Språk för inringande Avisering Här anger du vilket språk de inringande ska höra när systemet presenterar din aktivitetsinformation. Du kan välja mellan de språk som finns under Tillgängliga, och aktivera dem genom att flytta dem till Valda. Efter det kan du prioritera de språk du valt genom att flytta dem upp och ned i förhållande till varandra. Språket som ligger överst i listan används först av systemet ( Välkommen till FÖRETAGET ). Efter det får den inringande möjlighet att välja något av de andra språken ( For information in English, press 2 ) innan systemet fortsätter med att presentera din aktivitet. Här har du möjlighet att välja på vilket sätt systemet ska tala om för dig att du har fått ett nytt röstmeddelande. Du kan välja något av dina vanliga meddelandesystem i CMG-systemet. Du kan även välja att få meddelande väntar-indikering på din telefon eller ange ett telefonnummer som systemet ska ringa för att tala om att du har fått ett nytt röstmeddelande Notera att meddelande väntar-indikering inte kan användas på alla typer av system. Det beror på om växeln stödjer den funktionen. 15(16)

16 Pin-kod Du administrerar din pin-kod från menyn Pin-kod. Du använder pin-koden för att logga in när du ska administrera din röstbrevlåda via telefonen. Pin-kod Pin-kod Fält Nuvarande Pin-kod Ny Pin-kod Verifiera Pin-kod för telefoninloggning Spara Beskrivning Här anger du vilken pin-kod som du vill ändra. Här anger du din nya pin-kod för inloggning via telefonen. För att verifiera den nya pin-koden skriver du in den igen. Klicka på Spara för att verifiera inmatningen. 16(16)

Handbok - CMG Office Web

Handbok - CMG Office Web Handbok - CMG Office Web CMG Office Web CMG Office Web är portalen för ditt företags interna kommunikation. Med Office Web kan du hitta dina medarbetares telefonnummer, organisationstillhörighet och aktiviteter.

Läs mer

Office Web med CMG Voice NETWISE. Lathund

Office Web med CMG Voice NETWISE. Lathund Office Web med CMG Voice NETWISE Lathund Logga in För att komma åt personliga funktioner såsom aktiviteter, röstbrevlåda (Voice), inställningar med mera, måste du logga in dig med din anknytning samt lösenord.

Läs mer

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20 Nedan visas hur ser ut när den öppnas (OBS bilderna är gamla men funktionerna är den samma). Sidan består av en navigationsmenyn med ikoner samt av sökfälten, Namn/Tel, Sökord och Org rubrik samt en kryssruta

Läs mer

Talstyrd aktivitetsregistrering/ hänvisning vid frånvaro Användarmanual

Talstyrd aktivitetsregistrering/ hänvisning vid frånvaro Användarmanual Talstyrd aktivitetsregistrering/ hänvisning vid frånvaro Användarmanual December 13, 2010 www.intranet.umea.se www.netwisecorp.com Innehåll Tips... 3 Logga in... 4 Direktinloggning... 4 Ange anknytning...

Läs mer

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms.

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms. Innehållsförteckning Via Informera kan du själv lägga in egna hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar inom företaget utan att behöva vända dig

Läs mer

MANUAL. Weblink WebCall

MANUAL. Weblink WebCall MANUAL Weblink WebCall WebCall är en datorbaserad applikation, där du kan se status på dina kollegor i växeln. Om de pratar i telefon eller är lediga. Du kan vidarekoppla din telefon, logga in och ut ur

Läs mer

Röstbrevlåda. NETWISE CMG VOICE Snabbguide Karolinska Institutet

Röstbrevlåda. NETWISE CMG VOICE Snabbguide Karolinska Institutet Röstbrevlåda NETWISE CMG VOICE Snabbguide Karolinska Institutet CMG VOICE röstbrevlåda Detta är en röstbrevlåda som är kopplad till ditt telefonnummer i KIs växel, det vill säga 08-54 xxxxx. Det gäller

Läs mer

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning Flexconnect.se Mobil Anknytning Sida 2 Innehållsförteckning Mobilinställningar Vidarekoppling... 3 Profil... 4 Telefonbok... 5 SMS... 5 Mobil Anknytning... 6 Sida 3 Med TDC MobilFlex Connect kan du använda

Läs mer

Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig!

Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig! Användarmanual Cisco-telefon 150404 Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig! 1 Innehållsförteckning Med Weblink Unified 2.0 erhålls en rad tjänster och funktioner,

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile E-tjänst-Aktivitetsstöd htp:/aktjon.argentum.se Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...2 Om denna dokumentation...3 Teckenförklaring...3 Revisionshistorik...3

Läs mer

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms.

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms. Via Informera kan du själv lägga in egna hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar inom företaget utan att behöva vända dig till telefonist. Informera

Läs mer

MBX Mobilapp. Inloggning. Mobilapplikationens huvudmeny. MBX Mobilapp - 2016

MBX Mobilapp. Inloggning. Mobilapplikationens huvudmeny. MBX Mobilapp - 2016 MBX Mobilapp MBX mobilapplikation finns både för Android och iphone, och gränssnittet är i princip detsamma på de båda plattformarna. I detta dokument används skärmbilder från Android. Inloggning För att

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Användarmanual flexconnect.se Administratör

Användarmanual flexconnect.se Administratör Användarmanual flexconnect.se Administratör Innehållsförteckning 1 HJÄLP TILL TDC MOBILFLEX CONNECT (ADMINISTRATÖR)... 3 2 TELEFONBOK... 3 3 FÖRETAGSINFORMATION... 4 4 LÄGGA TILL EXTRA FÄLT TILL PROFILER...

Läs mer

Handbok. Netwise Office Web 2007

Handbok. Netwise Office Web 2007 Netwise Office Web 2007 Handbok Denna handbok behandlar ett standard konfigurerat Netwise CMG 2007 system. Vissa funktioner, layouter och fältnamn kan därför skilja sig något från ert system. Har du frågor

Läs mer

Snabbguide till Netwise Office Web

Snabbguide till Netwise Office Web Snabbguide till Netwise Office Web I Netwise Office Web kan du göra hänvisningar och vidarekoppla din telefon, även tidsstyrda vidarekopplingar. Netwise är dessutom ett arbetsredskap för telefonisterna

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. Logga in För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Snabbguide till CMG Office Web

Snabbguide till CMG Office Web Snabbguide till CMG Office Web I CMG Office Web kan du göra hänvisningar och vidarekoppla din telefon, även tidsstyrda vidarekopplingar. Office Web är dessutom ett arbetsredskap för telefonisterna och

Läs mer

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30)

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30) Netwise Office Web Netwise Office Web... 2 Allmänt... 2 Användargränssnitt... 2 Inloggning... 4 Felmeddelande vid personlig inloggning... 5 Katalogsökning... 6 Användarinformation... 8 Avancerad sökning...

Läs mer

Användarmanual CallPad och VoicePad

Användarmanual CallPad och VoicePad Användarmanual CallPad och VoicePad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

Telia Touchpoint Plus. Användare

Telia Touchpoint Plus. Användare Telia Touchpoint Plus Unified För valfrihet av terminal och samlad kommunikation. Användare Mål: Efter genomgången utbildning ska du förstå hur du kan använda din Touchpoint app och din Touchpoint softphone

Läs mer

Innehållsförteckning... 1 Manual Cellip 365 Softphone... 2 1. Logga in... 2. 2. Samtalshantering... 2 3. Hänvisning... 6 4. Kontaktlista...

Innehållsförteckning... 1 Manual Cellip 365 Softphone... 2 1. Logga in... 2. 2. Samtalshantering... 2 3. Hänvisning... 6 4. Kontaktlista... INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Manual Cellip 365 Softphone... 2 1. Logga in... 2 2. Samtalshantering... 2 3. Hänvisning... 6 4. Kontaktlista... 7 5. Svarsgrupper... 9 6. Inställningar...

Läs mer

Tele2 växel. Användarmanual

Tele2 växel. Användarmanual Tele2 växel Användarmanual - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Exempel Händelse operator villkor åtgärd När ett samtal tas emot och aktivitet är möte kommer samtalet

Läs mer

Manual C3 BMS för Android-telefoner

Manual C3 BMS för Android-telefoner - för dig som gillar ovanliga fåglar 2012-09-24 Manual C3 BMS för Android-telefoner Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken

Läs mer

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet Meddela att du är på exempelvis möte När du öppnar appen 3FrontOffice visas sidan Kontakter. 1 Klicka på fliksymbolen längst ner till höger för att visa sidan Aktivitet. 1 2 3 2 Högst upp på sidan visas

Läs mer

Visionutveckling. Vision 80/20 för iphone. Manual Vision 80/20 för iphone. Version 2.5

Visionutveckling. Vision 80/20 för iphone. Manual Vision 80/20 för iphone. Version 2.5 Visionutveckling Manual Vision 80/20 för iphone Vision 80/20 för iphone Version 2.5 www.visionutveckling.se, Auto Attendant +46 8 788 09 99 Gärdesvägen 1, SE 444 31, Stenungsund, Sweden, Phone: +46 303

Läs mer

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Innehållsförteckning Mina sidor 3 Informera webb 7 Informera mobilwebb 16 Röstbrevlåda snabbguide 17 2 Telenor Mina sidor Mina sidor är din egen

Läs mer

Netwise Office Web. Handbok

Netwise Office Web. Handbok Netwise Office Web Handbok Denna handbok behandlar ett standardkonfigurerat Netwise CMG 6.5 system. Vissa funktioner, layouter och fältnamn kan därför skilja sig något från ert system. Har du frågor gällande

Läs mer

Denna handbok behandlar ett Netwise CMG 2007 system. Netwise Office är det program som i Umeå kommun ibland kallas Internkatalogen på intranätet.

Denna handbok behandlar ett Netwise CMG 2007 system. Netwise Office är det program som i Umeå kommun ibland kallas Internkatalogen på intranätet. Netwise Office Web 2007 Handbok Denna handbok behandlar ett Netwise CMG 2007 system. Netwise Office är det program som i Umeå kommun ibland kallas Internkatalogen på intranätet. Har du frågor gällande

Läs mer

Manual för praktiker

Manual för praktiker Manual för praktiker Version: 2012-03-18 v.1 Innehållsförteckning Inloggning... 2 Logga in... 2 Glömt lösenord... 2 Logga ut... 3 Behandlingar / Tjänster... 4 Lägg in era behandlingar... 4 Hantering av

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3963_2-1505

Kom igång med Telia Touchpoint App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3963_2-1505 Kom igång med Telia Touchpoint App Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3963_2-1505 Installera Här får du en enkel guide till hur du installerar Touchpoint App

Läs mer

Visionutveckling. Vision 80/20 för Android. Manual Vision 80/20 för Android. Version 3.0

Visionutveckling. Vision 80/20 för Android. Manual Vision 80/20 för Android. Version 3.0 Visionutveckling Manual Vision 80/20 för Android Vision 80/20 för Android Version 3.0 www.visionutveckling.se, Auto Attendant +46 8 788 09 99 Gärdesvägen 1, SE 444 31, Stenungsund, Sweden, Phone: +46 303

Läs mer

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Denna manual innehåller olika avsnitt och beroende på vilken roll man har är de olika avsnitten aktuella. Innehåll Logga in...2 Glömt lösenord...3 Logga

Läs mer

Aastra CMG. Aastra CMG Office Web 7.5

Aastra CMG. Aastra CMG Office Web 7.5 Aastra CMG Aastra CMG Office Web 7.5 CMG Office Web Handbok CMG Office Web 7.5 Rev B, 2010-06-01 2010 Aastra Technologies Limited. All rights reserved. This document contains proprietary information,

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint Softphone

Kom igång med Telia Touchpoint Softphone Kom igång med Telia Touchpoint Softphone Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3718_1-1305 Installera Här får du en enkel guide till hur du installerar Touchpoint

Läs mer

Dokumentation. Användarmanual. Aastra CMG Server 7.5 för HiPath 4000 Aastra CMG Office Webb 7.5. Konfidentiellt Sida 1 av 23

Dokumentation. Användarmanual. Aastra CMG Server 7.5 för HiPath 4000 Aastra CMG Office Webb 7.5. Konfidentiellt Sida 1 av 23 Dokumentation Användarmanual Aastra CMG Server 7.5 för HiPath 4000 Aastra CMG Office Webb 7.5 Konfidentiellt Sida 1 av 23 Versionshantering Version Datum Namn Kommentar 1.0 2006-01-03 JEJ Dokument upprättat

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång med appen Så här använder du appen Telia Touchpoint Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play och sök på Touchpoint. Installera appen

Läs mer

Netwise Quick , Rev 1.0, CJ 1(7)

Netwise Quick , Rev 1.0, CJ 1(7) Netwise Quick Netwise Quick... 2 Allmänt... 2 Användargränssnitt... 2 Inloggning... 3 Ändra lösenord... 4 Nytt snabbval... 5 Ta bort snabbval...6 Använda snabbval... 6 Ta bort snabbval...6 Tillfällig aktivitet...

Läs mer

Version: 2012-08-13 v.1.0. Manual för praktiker

Version: 2012-08-13 v.1.0. Manual för praktiker Version: 2012-08-13 v.1.0 Manual för praktiker Innehållsförteckning Inloggning... 2 Logga in... 2 Glömt lösenord... 2 Logga ut... 3 Behandlingar / Tjänster... 4 Lägg in era behandlingar... 4 Redigera behandling...

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint Plus App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-TSP 4222_1-1512

Kom igång med Telia Touchpoint Plus App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-TSP 4222_1-1512 Kom igång med Telia Touchpoint Plus App Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-TSP 4222_1-1512 Installera Här får du en enkel guide till hur du installerar Touchpoint

Läs mer

Lathund. Fakturering via fil i Tandvårdsfönster

Lathund. Fakturering via fil i Tandvårdsfönster 1 (8) Lathund i Tandvårdsfönster Sida 1/8 2 (8) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd vård... 4 2.1 Portalen...

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint i mobilen. Hur du använder de viktigaste funktionerna. TSP-3721_2-1403

Kom igång med Telia Touchpoint i mobilen. Hur du använder de viktigaste funktionerna. TSP-3721_2-1403 Kom igång med Telia Touchpoint i mobilen Hur du använder de viktigaste funktionerna. TSP-3721_2-1403 Använda Touchpoint i mobilen: Med Telia Office Extension Så här använder du som har Telia Office Extension

Läs mer

Snabb guide Telia Centrex Uppringd

Snabb guide Telia Centrex Uppringd Snabbguide Tilläggstjänster för Telia Centrex Uppringd Index Instruktioner forts. Användning Tjänster och begrepp Koppla dina samtal vidare om ditt nummer är upptaget Koppla vidare ditt nummer till ett

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med smartphone-appen

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med smartphone-appen Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång med smartphone-appen Så här använder du appen Telia Touchpoint Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play och sök på Touchpoint. Välj

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3719_1-1403

Kom igång med Telia Touchpoint App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3719_1-1403 Kom igång med Telia Touchpoint pp Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3719_1-1403 Installera Här får du en enkel guide till hur du installerar Touchpoint pp i

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa ny Start-PIN beställa kodbox spärra användare lägga till och ändra användares åtkomst

Läs mer

Denna handbok behandlar ett standard konfigurerat Office Web 2007 system.

Denna handbok behandlar ett standard konfigurerat Office Web 2007 system. Netwise Office Web 2007 Handbok Denna handbok behandlar ett standard konfigurerat Office Web 2007 system. Har du frågor gällande Netwise systemet ska du vända dig till: IT service helpdesk tel. 031-786

Läs mer

[MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER]

[MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER] 2011 Eslövs kommun Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen [MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER] Manualen vänder sig till dig som är studerande vid Yrkeshögskolan, Komvux, Sfi, Särvux, Gymnasiet och

Läs mer

Användarmanual för nya funktioner

Användarmanual för nya funktioner Användarmanual för nya funktioner 070201 Innehåll 1 Introduktion 2 2 Uppdateringar per 2006-06-15 3-5 3 Uppdateringar per 2007-02-01 6 1 Introduktion Detta är en användarmanual för nya funktioner i din

Läs mer

manual för telefoni via telenätet

manual för telefoni via telenätet manual för telefoni via telenätet det är enkelt att ringa billigt med alltele Välkommen som kund till AllTeles telefoni. För oss är det viktigt att våra kunder har valfrihet man ska kunna välja den telefoni

Läs mer

Automatisk Telefonist (021-10)3100 ----------------------------------------------------- Användarmanual 1 (1)

Automatisk Telefonist (021-10)3100 ----------------------------------------------------- Användarmanual 1 (1) Automatisk Telefonist (021-10)3100 ----------------------------------------------------- Användarmanual 1 (1) Innehåll Syfte... 3 Tips... 3 Översikt... 4 Att söka någon med Netwise Auto Attendant... 4

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

Manual Invånaradministratör

Manual Invånaradministratör Manual Invånaradministratör Stöd och Behandling release 1.7 Stockholm, 2016-05-25 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna

Läs mer

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 1 (16) HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 HANDLEDNING FÖR WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.1 LATHUND... 3 1.2 ÖVERSIKT ARBETSLÄGE WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.3 INFORMATION OM BILPOOLENS

Läs mer

Bruksanvisning för hjälpbegäran

Bruksanvisning för hjälpbegäran Bruksanvisning för hjälpbegäran Med verktyget för hjälpbegäran kan du öppna en fil som innehåller en stor mängd uppgifter för att kunna lösa ert problem och konsultera samtliga sända filer. Du kan skapa

Läs mer

DATATAL FLEXI CALL CENTER AGENT. Erik Kalström - Datatal AB. Copyright 1996-2015 Datatal AB. All rights reserved. 1

DATATAL FLEXI CALL CENTER AGENT. Erik Kalström - Datatal AB. Copyright 1996-2015 Datatal AB. All rights reserved. 1 1 DATATAL FLEXI CALL CENTER AGENT Erik Kalström - Datatal AB Copyright 1996-2015 Datatal AB. All rights reserved. 1 2 1 Starta Call Center Agent... 3 2 Logga in... 4 3 Användargränssnitt... 5 3.1 Samtal

Läs mer

Välkommen till kommunens Lärportal. - Användarhanledning till dig som vårdnadshavare

Välkommen till kommunens Lärportal. - Användarhanledning till dig som vårdnadshavare Välkommen till kommunens Lärportal - Användarhanledning till dig som vårdnadshavare Ansökan om konto för vårdnadshavare 1. Skriv in www.edwise.se i webbläsarens adressfönster 2. Välj länken för att ansöka

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Handledning Biträdessidan Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från

Läs mer

Röstbrevlådan. 3FrontOffice. Röstbrevlådan i appen och mobilen Röstbrevlådan

Röstbrevlådan. 3FrontOffice. Röstbrevlådan i appen och mobilen Röstbrevlådan i appen och mobilen När du inte kan svara på ditt nummer är standardinställningen att inkommande samtal vidarekopplas till din röstbrevlåda i 3FrontOffice. Det gäller till exempel när du har ställt in

Läs mer

Copyright 2008 Pausit AB medföljer programvaran pausit. Pausit version 1.2 Användarmanual

Copyright 2008 Pausit AB medföljer programvaran pausit. Pausit version 1.2 Användarmanual Copyright 2008 Pausit AB medföljer programvaran pausit Pausit version 1.2 Användarmanual Välkommen! Med en liten insats kan du nå en stor effekt! Dagens samhälle och arbetsliv kännetecknas av krav på ett

Läs mer

Röstbrevlådan. 3FrontOffice. Information om nya meddelanden. Röstbrevlådan i appen och mobilen Röstbrevlådan

Röstbrevlådan. 3FrontOffice. Information om nya meddelanden. Röstbrevlådan i appen och mobilen Röstbrevlådan i appen och mobilen När du inte kan svara på ditt nummer är standardinställningen att inkommande samtal vidarekopplas till din röstbrevlåda i 3FrontOffice. Det gäller till exempel när du har ställt in

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Vikariehandledning Time Care Pool Timanställd vikarie

Vikariehandledning Time Care Pool Timanställd vikarie Vikariehandledning rev 2016-03-16 Vikariehandledning Time Care Pool Timanställd vikarie Allmänt om vikariebokning...2 Time Care Pool Webb...3 Startsidan...4 Menyval... 4 Mina Meddelanden... 5 Mitt schema

Läs mer

Hantera samtal i Softphone

Hantera samtal i Softphone Hantera samtal i Softphone Hantera samtal För att svara på ett inkommande samtal klickar du på Besvara samtal (den gröna luren). Du kan även trycka på Enter för att besvara samtalet. Du kan nu hantera

Läs mer

Snabbguide till CtrlPrint

Snabbguide till CtrlPrint Snabbguide till CtrlPrint För Administratörer Januari 2016 Gå till innehållsförteckningen Innehåll Inloggning och lösenord 3 Logga in i CtrlPrint 4 Byta lösenord 5 Logga in som administratör 6 Administrera

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

LATHUND FÖR MALVIN. 1 Registrera ny användare... 2. 2 Logga In... 3. 2.1 Glömt lösenord... 4. 3 Annonsering... 5. 3.1 Skapa annons...

LATHUND FÖR MALVIN. 1 Registrera ny användare... 2. 2 Logga In... 3. 2.1 Glömt lösenord... 4. 3 Annonsering... 5. 3.1 Skapa annons... LATHUND FÖR MALVIN INNEHÅLL 1 Registrera ny användare... 2 2 Logga In... 3 2.1 Glömt lösenord... 4 3 Annonsering... 5 3.1 Skapa annons... 5 3.2 Redigera annons... 8 3.3 Ta bort förmedlad annons... 8 3.4

Läs mer

Boss version 1.4 Rev: 2016-01-18. Användarmanual för Bossadministratörer

Boss version 1.4 Rev: 2016-01-18. Användarmanual för Bossadministratörer Boss version 1.4 Rev: 2016-01-18 Användarmanual för Bossadministratörer Användarmanual för Bossadministratörer Konsumentverket 2016 Support: boss@konsumentverket.se Förord Bakgrunden till att Konsumentverket

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen huvudman

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen huvudman Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen huvudman Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se www.skolverket.se

Läs mer

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid 3 Elev När eleven har loggat in får eleven upp denna bild, ett schema över sin lärares körtider och en gul meny som visas högst upp. Här nedan, under funktionsbeskrivning, kommer alla funktioner som eleven

Läs mer

Innehållsförteckning. Manual WebCT

Innehållsförteckning. Manual WebCT Innehållsförteckning Introduktion. 3 Inloggning 4 Översiktssida...5 Lösenordsbyte..6 Kursens startsida..8 Kalender...9 Webblektion 10 Diskussionsforum...11 Privat post.. 14 Chatt...16 Meny 2007 2 Introduktion

Läs mer

Konfigurera Xenta från Point

Konfigurera Xenta från Point Konfigurera Xenta från Point Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Point med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data- och nätverkstekniker.

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

GSM Axess 2 Snabbstart ESIM 110. a x e m a Sida 1

GSM Axess 2 Snabbstart ESIM 110. a x e m a Sida 1 ESIM 110 a x e m a Sida 1 Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i en mobiltelefon

Läs mer

Telia Centrex. Röstsvar

Telia Centrex. Röstsvar Telia Centrex Röstsvar Handböcker för Telia Centrex Samtliga funktioner i Telia Centrex beskrivs i en serie handböcker, däribland: Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Telia Centrex Mobil Telia

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen 2014-03-04 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till, ta bort och ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Söka med filter Familjebild

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se

Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se 1(21) Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se Lathund beställning_.doc 2(21) Innehållsförteckning 1 INNAN DU BÖRJAR... 3 2 LOGGA IN... 3 3 PÅGÅENDE BESTÄLLNING... 4 4

Läs mer

Treserva. Gemensamma funktioner. Skrivbord, meddelande funktionen och personuppgifter. 2014-09-24 VEC Gruppchef Samordnare Leg personal

Treserva. Gemensamma funktioner. Skrivbord, meddelande funktionen och personuppgifter. 2014-09-24 VEC Gruppchef Samordnare Leg personal Gemensamma funktioner Skrivbord, meddelande funktionen och personuppgifter Treserva Omsorgskontoret Manual nr: 34 Senast reviderad: Manual för: 2014-09-24 VEC Gruppchef Samordnare Leg personal 2 (37) Innehåll

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Manual Nedladdningsbara klienten NLK

Manual Nedladdningsbara klienten NLK Manual Nedladdningsbara klienten NLK www.bildtelefoni.net Direktlänk: www.tolk.sip.nu Copyright 2015 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med Nedladdningsbara klienten, NLK, kan alla som har behov

Läs mer

Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration. Handbok

Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration. Handbok Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration Handbok Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration Handbok 2 Handbok Förenklad administration Telia Jobbmobil Växel Du hittar alltid senaste versionen

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Telefonist Avancerade funktioner

Telefonist Avancerade funktioner i Softphone Telefonist Avancerade funktioner Ta emot samtal För att svara på ett inkommande samtal klickar du på Besvara samtal (den gröna luren). Du kan även trycka på Enter för att besvara samtalet.

Läs mer

Telefonist Avancerade funktioner

Telefonist Avancerade funktioner Telefonist Avancerade funktioner Ta emot samtal... Hantera samtal... Utökad målinformation... 4 Väntkoppla samtal... 5 Parkera samtal... 5 Aktivera camp-on på Telefonistnummer... 6 Placera samtal i kö

Läs mer

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Standard telefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 FUNKTIONSTABELL...2 ALLMÄN INFORMATION...2 FUNKTIONER...2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER...3 RINGA EXTERNT...3 RINGA INTERNT...3 BESVARA SAMTAL...3

Läs mer

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare...

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare... myschenker.se Administration - Skapa och administrera användare Din roll som administratör 1 Meny och huvudfunktioner 2-4 Skapa en användare.... 5-8 Lägga till/ta bort kundnummer och e-tjänster för användare..

Läs mer

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010 ADAD-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad Februari 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios Dialect Unified Användarmanual mobilapplikation ios Med Dialect Unified Mobilapplikation når du växelns centrala funktioner direkt i din mobiltelefon. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper

Läs mer

FleXi Voice. Talad hänvisning med Röstbrevlåda. - en kort guide -

FleXi Voice. Talad hänvisning med Röstbrevlåda. - en kort guide - FleXi Voice Talad hänvisning med Röstbrevlåda - en kort guide - Hur ringer jag min Röstbrevlåda? Du kan ringa din Röstbrevlåda från valfri tonvalstelefon varifrån som helst. Din Röstbrevlåda skyddas av

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Handbok för adminwebben

Telia Touchpoint mobil växellösning. Handbok för adminwebben Telia Touchpoint mobil växellösning Handbok för adminwebben Telia Touchpoint Handbok för adminwebben 2 Innehåll 1. Inloggning i adminwebben 3 1.1 Om du har glömt ditt lösenord 4 2. Användare 4 3. Svarsgrupper

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

Business Online Generellt

Business Online Generellt Menyn Du kan navigera i Business Online på flera olika sätt. Ingången till de olika funktionerna hittar du via toppmenyn. Genom att klicka på menyn fälls de tillhörande undermenyerna ut. Du kan bara se

Läs mer

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista Lathund GUL Lärare Allmänt I plattformen kallas din kurs för aktivitet Första gången du loggar in GUL så kommer du att få välja vilket språk du vill att plattformen skall ha. Därefter kommer du in i plattformen.

Läs mer