Netwise Office Web , Rev 1.0, CJ 1(30)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30)"

Transkript

1 Netwise Office Web Netwise Office Web... 2 Allmänt... 2 Användargränssnitt... 2 Inloggning... 4 Felmeddelande vid personlig inloggning... 5 Katalogsökning... 6 Användarinformation... 8 Avancerad sökning Inställningar Ändra lösenord Ändra språk...13 Ändring av personliga uppgifter Quick Info Organisation Aktiviteter Ny aktivitet Visa aktivitet Ta bort aktivitet...20 Ändra aktivitet...20 Återkommande aktiviteter Ta bort återkommande aktivitet Ändra återkommande aktivitet Vidarekoppling av samtal...25 Besökare Ny besökare...26 Ta bort besökare Ändra besöksinformation Skicka SMS Logga ut Hjälp (30)

2 Netwise Office Web Netwise Office Web är det program du använder när du registrerar dina aktiviteter. Därmed kan växeln hantera inkommande samtal på rätt sätt. Via Office Web kan du även få information om kollegors aktiviteter, administrera din röstbrevlåda, registrera besökare samt skicka SMS till arbetskollegor och till valfria nummer. I Office Web ingår även Quick Info katalogen som innehåller företagsspecifik information som ligger utanför användarkatalogen. Programmet är webbaserat och du kör det från din vanliga webbläsare. Allmänt Kapitlet förser dig med information om: Katalogsökning inklusive avancerad sökning. Quick Info-katalogen. Organisation. Aktivitetshantering. Vidarekoppling av din anknytning. Besökshantering. Skicka SMS till valfritt nummer. Alla uppgifter som registreras i Netwise Office Web kommer huvudsakligen att kunna användas från och påverka flera program, uppdelade enligt nedan: Netwise NOW Netwise Visit Directory Manager Netwise Quick Användargränssnitt I katalogen finns den information som gör att växeln kan koppla rätt samtal till rätt person. Som användare av Office Web kan du registrera nya aktiviteter och därmed ge växeln möjlighet att ge bästa service till dem som ringer till företaget. Som användare kan du också söka i katalogen för att se vilken kollega som har hand om vad eller när personen kommer att vara på plats. Via Office Web kan du även administrera vidarekoppling av din telefon, registrera besökare samt skicka SMS till arbetskollegor och till valfria nummer. Office Web är bara ett av gränssnitten där du kan komma åt information om användare och besökare. NOW, Visit och Directory Manager är andra program som också kommer åt och påverkar information om användare - och besökare. Office Web består av två delar: En öppen sökdel. En personlig del som enbart kan nås av dig med ditt personliga lösenord. En del av funktionerna i den personliga delen är tilläggsfunktioner till programmet. I de fall dessa inte är aktiverade visas det när du för muspekaren över ikonen. 2(30)

3 Huvuddisplayen Utgångsläget för arbete i Office Web är huvuddisplayen. Huvuddisplayen följer med alla sidor i Office Web. Om du använder musen kan du klicka dig till önskad sida och funktion. Det som förändras i Office Web vid förflyttning är själva funktionsytan. Funktionsytan är platsen som innehåller och visar den riktiga funktionaliteten. De olika huvudsidor som finns i Office Web är: Katalog Här söker du fram personer i katalogen. Quick info Här hittar du företagsanpassad extern information som ligger utanför användarkatalogen. Organisation Här finns en översikt av företagets organisation med underliggande enheter. Aktiviteter Här registrerar du nya och återkommande aktiviteter. Vidarekoppling Här vidarekopplar du din anknytning. Röstbrevlåda Här administrerar du din röstbrevlåda. Besökare Här registrerar du dina besökare. SMS Här skickar du SMS till valfritt nummer som inte finns i katalogen. Logout Här loggar du ut från personlig inloggning. 3(30)

4 Inloggning Office Web är ett webbaserat program som du kör från din vanliga webbläsare. För att du ska kunna använda dig av dina personliga sidor krävs en personlig inloggning. Personlig inloggning Personlig inloggning Fält Anknytning Lösenord OK Ändra lösenord Beskrivning Här registrerar du ditt personliga inloggnings-id. Detta är vanligtvis ditt anknytningsnummer eller anställningsnummer. Här skriver du in ditt personligt lösenord. Lösenordet visas som stjärnor för att ingen obehörig ska kunna ta del av det. Välj OK för att utföra inloggning. Välj Ändra lösenord om du vill byta ditt personliga lösenord. I de fall det finns flera personer på samma anknytning visas följande dialog vid inloggning. Inloggning vid delad anknytning Välj rätt namn i listan och klicka på OK för att logga in. Följande funktioner i Office Web kräver personlig inloggning: Aktiviteter Vidarekoppling Röstbrevlåda Besökare SMS 4(30)

5 Resterande funktioner kräver ingen personlig inloggning. När du är inloggad i Office Web med personlig inloggning visas detta genom en hälsning uppe i högra hörnet ( Hej Anna ). Detta meddelande följer med vid ändring mellan alla sidor i programmet ända till dess att du väljer att logga ut. Hälsning Om du har glömt ditt lösenord tar du kontakt med administratören av CMG-systemet. Felmeddelande vid personlig inloggning Om du har angett felaktig anknytning eller lösenord kommer det upp en dialog som meddelar detta. Klicka på OK och skriv in den rätta anknytningen och lösenordet. 5(30)

6 Katalogsökning Katalogsökning hjälper dig att på ett enkelt sätt söka fram dig själv och dina kollegor. Via ikonen Katalog i huvuddisplayen tar du dig direkt till Katalogsökning. Här kan du använda dig av både enkel och avancerad sökning. Katalogsökning Katalogsökning Fält Namn/Tel Sökord Organisation Närvarande Sök Rensa Hjälp Mina inställningar Beskrivning Här gör du sökning på både efternamn och förnamn åtskilt av ett mellanslag. Om du skriver siffror i fältet gör du sökningen på telefonnummer eller anknytning. Om du slår ett mellanslag först och därefter förnamn gör du sökningen enbart på förnamn. Fonetik inkluderas vid sökning. Här gör du en sökning på de sökord som är registrerade. Du kan välja bland befintliga sökord i organisationen i den nedrullningsbara listan eller göra en vanlig sökning (beroende på serverinställningar). Här söker du fram personer via organisationstillhörighet. Ange ett eller flera tecken i organisationsbeteckningen. Om du kryssar i Närvarande kan du söka fram alla personer som finns närvarande på exempelvis en speciell avdelning. Välj Sök för att utföra sökning på angiven inmatning. Välj Rensa för att ta bort angiven inmatning. Välj Hjälp för att aktivera online-hjälp. Här gör du inställningar i systemet vad gäller språk och ändring av lösenord. Här kan du även skicka begäran om ändring av dina personliga uppgifter. För att visa allt som är registrerat i det valda fältet är det möjligt att söka med * (stjärna) eller? (frågetecken). Om du anger * gör du en sökning på namn och om du anger? gör du en sökning på anknytning eller telefonnummer. Vid sökning visas resultatet i en träfflista. Antal träffar är beroende av de sökkriterier som har angivits. 6(30)

7 Träfflista Träfflista Fält Namn Telefonnummer Organisation Åter Beskrivning Här klickar du för att visa den sökta personens uppgifter. Här visas personens fullständiga namn. Om du vill gå vidare och visa övriga uppgifter på personen kan du klicka på namnet. Här visas personens telefonnummer eller anknytningsnummer. Om du vill gå vidare och visa övriga uppgifter på personen kan du klicka på numret. Här visas organisationstillhörighet. Om du vill gå vidare och visa övriga uppgifter på personen kan du klicka på organisationen. Här visas när personen är åter om det finns någon gällande aktivitet registrerad. Det finns olika symboler som visas framför återtiden: Röd prick: Personen har en gällande aktivitet och telefonen är vidarekopplad. Det finns ingen tilläggsinformation till aktiviteten. Grå prick: Personen har en gällande aktivitet och telefonen är inte vidarekopplad. Det finns ingen tilläggsinformation till aktiviteten. Rött i : Personen har en gällande aktivitet och telefonen är vidarekopplad. Det finns tilläggsinformation till aktiviteten. Grått i : Personen har en gällande aktivitet med tilläggsinformation och telefonen är inte vidarekopplad. Om du vill gå vidare och visa övriga uppgifter på personen kan du klicka på återtiden. 7(30)

8 Användarinformation När du gör en sökning visas ditt sökresultat i en träfflista. Om du vill gå vidare och visa uppgifter på en person kan du klicka på ikonen till vänster om namnet. Här visas övergripande uppgifter om personen och dess aktiviteter. Vilka uppgifter som finns tillgängliga i de olika fälten beror på vad som är registrerat i Directory Manager. Här är det även möjligt att visa ett fotografi på användaren. Detta bestäms vid konfigurering av programmet. Vilka fält som ska visas konfigureras på servern. Användarinformation Om ett nummer är länkat (understruket) kan du klicka och ringa upp det angivna numret direkt (förutsatt att växeln stöder detta). Om ett meddelandesystem är länkat (understruket) kan du klicka och direkt skicka ett meddelande till personen. Via trädikonen till vänster tar du dig direkt till organisationsträdet. Här visas personens placering i organisationen och samtliga personer som tillhör samma organisation. Om flera organisationer markeras klickar du på den du önskar visa. Här visas även en lista över dagens aktiviteter. Finns det en gällande aktivitet visas en symbol i statuskolumnen. Du kan även se hur länge aktiviteten varar och om det finns någon tilläggsinformation registrerad. Om du klickar på Aktivitetsöversikt visas samtliga aktiviteter som finns registrerade på personen. Aktivitetsöversikt 8(30)

9 Längst upp till vänster visas månad och år. Med hjälp av pilarna kan du gå framåt och bakåt vecka för vecka i den grafiska vyn. Håll markören över aktiviteten för att visa datum och tid som aktiviteten är gällande. Om det finns tilläggsinformation till aktiviteten visas det med en symbol till vänster om aktiviteten. Håll markören över symbolen för att visa informationen. Klicka Aktivitetslista för att gå tillbaka till listvyn. Klicka här för mer information använder du om du vill visa alla uppgifter som finns registrerade på personen. När du har klickat för att visa fler uppgifter på en person får du upp följande sida. Vilka fält som ska visas konfigureras på Netwise CMG server. Utökad information Om ett nummer är länkat (understruket) kan du klicka och ringa upp det angivna numret direkt (förutsatt att växeln stöder detta). Om ett meddelandesystem är länkat (understruket) kan du klicka och direkt skicka meddelande till personen. Detta innebär att om du klickar på exempelvis länken för Internet mail öppnas personens e- post direkt och namnet blir automatiskt ifyllt. Om du klickar på personens SMS-nummer kan du skicka SMS direkt till personen. 9(30)

10 Avancerad sökning Om du vill söka mer detaljerat på alla fält som finns registrerade i systemet kan du använda Avancerad sökning. Avancerad sökning I Avancerad sökning kan du söka på alla fält som finns registrerade på personen. Vilka fält som visas beror på konfigurering. Avancerad sökning 10(30)

11 Inställningar Under länken Mina inställningar till höger i grundbilden för katalogsökning har du möjlighet att göra olika inställningar i programmet. Här kan du göra följande: Ändra lösenord Ändra språk Ändra personlig information Mina inställningar 11(30)

12 Ändra lösenord Som användare kan du ändra ditt lösenord för personlig inloggning i Office Web. Ändring av lösenord görs via länken Mina inställningar eller via Inloggningsdialogen. Välj Ändra lösenord för att ange nytt lösenord. Ändra lösenord Ändra lösenord Fält Anknytning Gammalt lösenord Nytt lösenord Verifiera lösenord OK Beskrivning Här anger du för vilket inloggnings-id som du vill ändra lösenord. Här anger du ditt gamla lösenord. Här anger du nytt lösenord. För att verifiera det nya lösenordet skriver du in det igen. Välj OK för att verifiera inmatningen. I de fall det finns flera personer på samma anknytning visas följande dialog. Ändra lösenord vid delad anknytning Välj rätt namn i listan och klicka på OK för att ändra lösenord. 12(30)

13 Ändra språk Som användare i Office Web kan du välja språk i programmet. Ändring av språk görs via länken Mina inställningar. Välj Ändra språk/change language för att välja språk i programmet. Ändra språk Till vänster visas en ruta med de språk som finns tillgängliga i programmet. Välj önskat språk och klicka på Spara. Till höger i rutan Valt språk visas vilket språk som är aktivt för tillfället. 13(30)

14 Ändring av personliga uppgifter Om du som användare vill begära ändring av uppgifter som är registrerade på dig i katalogen kan du klicka på länken Mina inställningar och välja Ändra användarinformation. Ändra användarinformation Ändra användarinformation Fält Begär ändring Beskrivning Välj Begär ändring när du har registrerat de ändringar som du vill göra i formuläret. Dina uppgifter skickas då direkt vidare via e-post till katalogadministratören. Stäng Information Nuvarande Ny uppgift Ta bort uppgift Välj Stäng för att stänga Ändra användarinformation. Här visas de uppgifter som du som användare har möjlighet att skicka en ändringsbegäran på. Här visas de uppgifter som för närvarande finns registrerade på dig. Här kan du registrera begäran om nya och ändrade uppgifter på dig. Här anger du om du vill ta bort någon uppgift som finns registrerad på dig. Din begäran om ändringar kommer att skickas till administratören för CMG-systemet som kan utföra önskade ändringar. 14(30)

15 Quick Info Via ikonen Quick Info i huvuddisplayen tar du dig till Quick Info katalogen som innehåller företagsspecifik information som ligger utanför användarkatalogen. Quick Info I Quick Info väljer du den katalog du vill söka i. Skriv in sökordet på det du önskar söka fram. För att visa alla poster som finns registrerade i en specifik katalog anger du * (stjärna) i sökrutan alternativt lämnar sökrutan tom. Sökning i en katalog resulterar i en träfflista. Träfflistans utseende är beroende av det sökord som har angivits. Det kan antingen komma upp en eller flera poster. Träfflista Genom att klicka på önskat alternativ visas all information i posten. Post Understrukna uppgifter är länkade och du kan genom att klicka på dem ringa upp det angivna numret direkt (förutsatt att växeln stöder detta), alternativt gå ut till angiven hemsida. 15(30)

16 Organisation Via ikonen Org i huvuddisplayen tar du dig till företagets organisationsträd. Här visas organisationen med underliggande enheter. Organisation Till höger vid respektive enhet visas de personer som tillhör enheten. Klicka på symbolen till vänster om namnet för att visa personens uppgifter. 16(30)

17 Aktiviteter Via ikonen Aktiviteter i huvuddisplayen tar du dig till dina personliga aktiviteter. Ny aktivitet Ny aktivitet registreras via ikonen Aktiviteter i huvuddisplayen. Här kan du även se status på redan registrerad aktivitet samt registrera framtida aktivitet. Ny aktivitet Ny aktivitet Fält Kod Från datum Från tid Till datum Till tid Information Visa info endast för telefonist Beskrivning Här väljer du aktivitetskod i den nedrullningsbara listan. Varje kod har en angiven standardtid som du själv kan ändra. Här anger du från och med datum som aktiviteten ska gälla genom att markera direkt i en kalender ( Datepicker -funktion). Här anger du från och med tid som aktiviteten ska gälla. Här anger du till och med datum som aktiviteten ska gälla genom att markera direkt i en kalender ( Datepicker -funktion). Här anger du till och med tid som aktiviteten ska gälla. Här kan du ange tilläggsinformation till aktiviteten. Här markerar du om du enbart vill att tilläggsinformation ska visas för telefonisten. Informationen visas då för övriga användare som stjärnor. 17(30)

18 Vidarekoppla Vidarekoppla till Återgå automatiskt Arbetsgrupp Mina aktiviteter Återkommande aktiviteter Spara Hjälp Här anger du om du vill att din anknytning ska vidarekopplas när aktiviteten är gällande. Här anger du om du vill att din anknytning ska vidarekopplas till något annat nummer när aktiviteten är gällande. Vid nästa inloggning minns programmet vilket vidarekopplingsnummer som senast användes. Denna funktion kräver att växeln har stöd för den. Här anger du om du vill att systemet ska ta bort vidarekopplingen på din anknytning när aktiviteten upphör. I annat fall får du ta bort den manuellt när du finns på plats igen. Som administratör av en arbetsgrupp kan du få rättighet att registrera aktiviteter för medlemmar i gruppen. Du kan välja att registrera aktivitet för någon i gruppen eller för samtliga medlemmar på en gång. Vem som ska vara administratör och vilka som ska ingå i gruppen konfigureras av administratören för CMG systemet. Här visas om du har några aktiviteter registrerade. Markera Återkommande aktiviteter om du vill registrera återkommande aktiviteter. Välj Spara för att spara din registrerade aktivitet. Välj Hjälp för att aktivera online-hjälp. Fältet Vidarekoppla till innebär att du kan vidarekoppla din anknytning till vilket externt nummer som helst. Funktionen styrs av en systemparameter och är beroende av att växeln har stöd för detta. 18(30)

19 Visa aktivitet När du söker fram en person med gällande aktivitet visas i sökresultatet när han/hon är åter. Träfflista Under rubriken Åter ser du när personen är åter. Det finns olika symboler som visas framför återtid: Röd prick Personen har en gällande aktivitet och telefonen är vidarekopplad. Det finns ingen tilläggsinformation till aktiviteten. Grå prick Personen har en gällande aktivitet och telefonen är inte vidarekopplad. Det finns ingen tilläggsinformation till aktiviteten. Rött i Personen har en gällande aktivitet och telefonen är vidarekopplad. Det finns tilläggsinformation till aktiviteten. Grått i Personen har en gällande aktivitet med tilläggsinformation och telefonen är inte vidarekopplad. Om du vill gå vidare och visa övriga uppgifter på personen kan du klicka på återtiden. Om du vill ha vidare information om personens gällande aktiviteter visas detta tillsammans med personens uppgifter. 19(30)

20 Ta bort aktivitet Via ikonen Aktiviteter i huvuddisplayen tar du bort registrerade aktiviteter. Ta bort aktivitet Klicka på krysset till höger för att ta bort aktiviteten. Ändra aktivitet Via ikonen Aktiviteter i huvuddisplayen kan du ändra en aktivitet. Ändra aktivitet Klicka på den aktivitet som du vill göra en ändring på. Uppgifterna visas då i övre delen av fönstret under Ändra aktivitet. Gör dina ändringar direkt i formuläret och välj Spara för att spara ändringarna. 20(30)

21 Återkommande aktiviteter Aktiviteter som infaller periodiskt kan registreras som återkommande aktiviteter. Återkommande aktiviteter registreras via ikonen Aktiviteter i huvuddisplayen. Återkommande aktiviteter För att registrera återkommande aktiviteter klickar du i rutan Återkommande aktiviteter. Ny återkommande aktivitet Ny återkommande aktivitet Fält Kod Beskrivning Här väljer du kod för den återkommande aktiviteten i den nedrullningsbara listan. Första aktiviteten börjar, datum och tid Första aktiviteten slutar, datum och tid Här anger du datum och tid för när den återkommande aktiviteten ska börja gälla. Välj datum genom att markera direkt i en kalender ( Datepicker - funktion). Här anger du datum och tid för hur länge den återkommande aktiviteten ska gälla. Välj datum genom att markera direkt i en kalender ( Datepicker - funktion). 21(30)

22 Nästa arbetsdag Aktiviteten repeteras Återkommande aktivitet slutar, datum Tills vidare Information Visa info endast för telefonist Vidarekoppla Vidarekoppla till Återgå automatiskt Spara Hjälp Här anger du om den återkommande aktiviteten ska gälla till nästkommande arbetsdag. Här anger du hur ofta den återkommande aktiviteten ska repeteras. Valet anges i den nedrullningsbara listan. Här anger du tid för hur länge repetition av den återkommande aktiviteten ska gälla. Här anger du om repetition av den återkommande aktiviteten ska gälla tills vidare. Här kan du ange tilläggsinformation till den återkommande aktiviteten. Här markerar du om du enbart vill att tilläggsinformation ska visas för telefonisten. Informationen visas då för övriga användare som stjärnor. Här anger du om anknytningen ska vidarekopplas vid aktivering av den återkommande aktiviteten. Här anger du nummer som du vill att anknytningen ska vidarekoppas till. Detta fält kan enbart användas om vidarekoppling är möjligt i växeln. Här anger du om du vill att systemet ska ta bort vidarekopplingen på din anknytning när aktiviteten upphör. I annat fall får du ta bort den manuellt när du finns på plats igen. Välj Spara för att spara din registrerade aktivitet. Välj Hjälp för att aktivera online-hjälp. Längst ned på sidan visas en lista över de återkommande aktiviteter som du har registrerat. 22(30)

23 Mina återkommande aktiviteter Mina återkommande aktiviteter Fält Beskrivning Kod Här visas aktivitetskod för den återkommande aktiviteten Nästa gång Från Till Repeterar Vidarkopplad till Här visas när den återkommande aktiviteten kommer att inträffa nästa gång. Här visas från och med tid och eventuellt datum som aktiviteten gäller. Här visas till och med tid och eventuellt datum som aktiviteten gäller. Här visas hur ofta den återkommande aktiviteten repeteras. Här visas eventuellt nummer som anknytningen ska vidarekoppas till. 23(30)

24 Ta bort återkommande aktivitet Via ikonen Aktiviteter tar du bort en registrerad återkommande aktivitet. Klicka på Återkommande aktiviteter för att visa de återkommande aktiviteter som du har registrerat. Ta bort återkommande aktivitet Klicka på krysset till höger om du vill ta bort en återkommande aktivitet. Ändra återkommande aktivitet Via ikonen Aktiviteter kan du ändra en registrerad återkommande aktivitet. Klicka på Återkommande aktiviteter för att visa de återkommande aktiviteter som du har registrerat. Ändra återkommande aktivitet Klicka på den återkommande aktivitet som du vill göra en ändring på. Uppgifterna visas då i övre delen av fönstret under Ändra återkommande aktivitet. Gör dina ändringar direkt i formuläret och välj Spara för att spara ändringarna. 24(30)

25 Vidarekoppling av samtal Via ikonen Vidarekoppling i huvuddisplayen kan du vidarekoppla din anknytning till valfritt nummer. Den här funktionen kräver att växeln har stöd för vidarekoppling. Vidarekoppling Markera Vidarekoppla alla samtal till: när du vill vidarekoppla dina samtal. I den vita rutan anger du vilket nummer som dina samtal ska vidarekopplas till. Vid nästa inloggning minns programmet vilket vidarekopplingsnummer som senast användes. Denna funktion kräver att växeln har stöd för den. 25(30)

26 Besökare Via ikonen Besökare i huvuddisplayen kan du registrera nya besökare samt se status på redan registrerade besökare. När du förregistrerar dina besökare är det bara för receptionisten att checka in besöket och skriva ut en namnbricka till besökaren. Besökare är en tilläggsfunktion till programmet. Ny besökare Ny besökare registreras via ikonen Besökare i huvuddisplayen. Här kan du även se status på redan registrerade besökare. Ny besökare Ny besökare Fält Efternamn Förnamn Företag Kategori Fält A Fält B Övrig information om besöket Beskrivning Här anger du besökarens efternamn. Här anger du besökarens förnamn. Här anger du vilket företag som besökaren tillhör. Här anger du vilken kategori som besökaren tillhör. Valet görs i den nedrullningsbara listan. Konfigurerbart fält. Konfigurerbart fält. Hör kan du ange tilläggsinformation om besökaren. 26(30)

27 Från, datum och tid Till, datum och tid Ny Spara Hjälp Här anger du från och med tid som besöket gäller. Välj datum genom att markera direkt i en kalender ( Datepicker -funktion). Här anger du till och med tid som besöket gäller. Välj datum genom att markera direkt i en kalender ( Datepicker -funktion). Välj Ny för att registrera en ny besökare. Välj Spara för att spara din inmatning av besökare. Välj Hjälp för att aktivera online-hjälp. Längst ned på sidan visas en lista över de besökare som du har registrerat. Mina besökare Mina besökare Fält Status Namn Företag Kategori Övrigt A Övrigt B Giltig från Giltig till Beskrivning Under Status visas olika symboler beroende på besökarens status. Om pricken är grå ligger besökaren som registrerad. Om pricken är grön är besökaren incheckad. Om pricken är röd är besökaren utcheckad. En incheckad och en utcheckad (om besökstid har gått ut) besökare är inte ändringsbar. Här visas namnet på besökaren. Här visas vilket företag som besökaren tillhör. Här visas vilken kategori som besökaren tillhör. Här visas eventuell kundanpassad information. Här visas eventuell kundanpassad information. Här visas från och med tid som besöket är gällande. Här visas till och med tid som besöket är gällande. 27(30)

28 Ta bort besökare Via ikonen Besökare i huvuddisplayen tar du bort registrerade besökare. Ta bort besökare Klicka på krysset till höger för att ta bort en besökare. Ändra besöksinformation Om du vill göra en ändring på någon av de besökare som finns registrerade gör du detta via ikonen Besökare i huvuddisplayen. Ändra besöksinformation Markera i listan Mina besökare den besökare som du vill göra en ändring på. Uppgifterna visas då i övre delen av fönstret under Ändra besöksinformation. Gör dina ändringar direkt i formuläret och välj Spara för att spara ändringarna. Observera att när pricken är grön eller röd under statusfältet är besökaren incheckad respektive utcheckad (besökstiden har gått ut). En incheckad och en utcheckad besökare är inte ändringsbar. 28(30)

29 Skicka SMS Via ikonen SMS i huvuddisplayen kan du skicka SMS till valfritt nummer. Skicka meddelande Skicka meddelande Fält Nummer Meddelandetext Skicka Hjälp Beskrivning Här anger du valfritt mobilnummer. Krav på hur mobilnummer skrivs in styrs av företagets växel. Här skriver du in meddelandetexten. I rubriken anges hur många tecken som du max kan skriva i meddelandet. Välj Skicka för att sända meddelandet. Välj Hjälp för att aktivera online-hjälp. Observera att du själv måste ange vem som har skickat meddelandet. När du valt Skicka verifieras det att meddelandet gått iväg genom att texten Skickar meddelande.. visas. Programmet kan dock inte garantera att meddelandet verkligen har nått mottagaren. Skickar meddelande 29(30)

30 Logga ut Via ikonen Logga ut i huvuddisplayen loggar du ur dig från din personliga inloggning. Hjälp Via knappen Hjälp aktiverar du online-hjälpen som finns i programmet. 30(30)

Dokumentation. Användarmanual. Aastra CMG Server 7.5 för HiPath 4000 Aastra CMG Office Webb 7.5. Konfidentiellt Sida 1 av 23

Dokumentation. Användarmanual. Aastra CMG Server 7.5 för HiPath 4000 Aastra CMG Office Webb 7.5. Konfidentiellt Sida 1 av 23 Dokumentation Användarmanual Aastra CMG Server 7.5 för HiPath 4000 Aastra CMG Office Webb 7.5 Konfidentiellt Sida 1 av 23 Versionshantering Version Datum Namn Kommentar 1.0 2006-01-03 JEJ Dokument upprättat

Läs mer

Netwise Office Web. Lathund

Netwise Office Web. Lathund Netwise Office Web Lathund Denna lathund behandlar ett standardkonfigurerat Netwise CMG 6.5 system. Vissa funktioner, layouter och fältnamn kan därför skilja sig något från ert system. Har du frågor gällande

Läs mer

Netwise Quick , Rev 1.0, CJ 1(7)

Netwise Quick , Rev 1.0, CJ 1(7) Netwise Quick Netwise Quick... 2 Allmänt... 2 Användargränssnitt... 2 Inloggning... 3 Ändra lösenord... 4 Nytt snabbval... 5 Ta bort snabbval...6 Använda snabbval... 6 Ta bort snabbval...6 Tillfällig aktivitet...

Läs mer

Handbok - CMG Office Web

Handbok - CMG Office Web Handbok - CMG Office Web CMG Office Web CMG Office Web är portalen för ditt företags interna kommunikation. Med Office Web kan du hitta dina medarbetares telefonnummer, organisationstillhörighet och aktiviteter.

Läs mer

Denna handbok behandlar ett standard konfigurerat Office Web 2007 system.

Denna handbok behandlar ett standard konfigurerat Office Web 2007 system. Netwise Office Web 2007 Handbok Denna handbok behandlar ett standard konfigurerat Office Web 2007 system. Har du frågor gällande Netwise systemet ska du vända dig till: IT service helpdesk tel. 031-786

Läs mer

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20 Nedan visas hur ser ut när den öppnas (OBS bilderna är gamla men funktionerna är den samma). Sidan består av en navigationsmenyn med ikoner samt av sökfälten, Namn/Tel, Sökord och Org rubrik samt en kryssruta

Läs mer

Netwise Office Web. Handbok

Netwise Office Web. Handbok Netwise Office Web Handbok Denna handbok behandlar ett standardkonfigurerat Netwise CMG 6.5 system. Vissa funktioner, layouter och fältnamn kan därför skilja sig något från ert system. Har du frågor gällande

Läs mer

Handbok. Netwise Office Web 2007

Handbok. Netwise Office Web 2007 Netwise Office Web 2007 Handbok Denna handbok behandlar ett standard konfigurerat Netwise CMG 2007 system. Vissa funktioner, layouter och fältnamn kan därför skilja sig något från ert system. Har du frågor

Läs mer

Office Web med CMG Voice NETWISE. Lathund

Office Web med CMG Voice NETWISE. Lathund Office Web med CMG Voice NETWISE Lathund Logga in För att komma åt personliga funktioner såsom aktiviteter, röstbrevlåda (Voice), inställningar med mera, måste du logga in dig med din anknytning samt lösenord.

Läs mer

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms.

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms. Via Informera kan du själv lägga in egna hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar inom företaget utan att behöva vända dig till telefonist. Informera

Läs mer

Denna handbok behandlar ett Netwise CMG 2007 system. Netwise Office är det program som i Umeå kommun ibland kallas Internkatalogen på intranätet.

Denna handbok behandlar ett Netwise CMG 2007 system. Netwise Office är det program som i Umeå kommun ibland kallas Internkatalogen på intranätet. Netwise Office Web 2007 Handbok Denna handbok behandlar ett Netwise CMG 2007 system. Netwise Office är det program som i Umeå kommun ibland kallas Internkatalogen på intranätet. Har du frågor gällande

Läs mer

Snabbguide till Netwise Office Web

Snabbguide till Netwise Office Web Snabbguide till Netwise Office Web I Netwise Office Web kan du göra hänvisningar och vidarekoppla din telefon, även tidsstyrda vidarekopplingar. Netwise är dessutom ett arbetsredskap för telefonisterna

Läs mer

Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16)

Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16) Netwise CMG Voice Allmänt... 2 Användargränssnitt... 3 Telefongränssnitt... 3 Aktivitetsinformation... 3 Administration... 3 Inloggning... 4 Huvudmeny...4 Administration av dina röstmeddelanden... 5 Administration

Läs mer

Snabbguide till CMG Office Web

Snabbguide till CMG Office Web Snabbguide till CMG Office Web I CMG Office Web kan du göra hänvisningar och vidarekoppla din telefon, även tidsstyrda vidarekopplingar. Office Web är dessutom ett arbetsredskap för telefonisterna och

Läs mer

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Innehållsförteckning Mina sidor 3 Informera webb 7 Informera mobilwebb 16 Röstbrevlåda snabbguide 17 2 Telenor Mina sidor Mina sidor är din egen

Läs mer

Snabbguide för användare SourceTech Telllus

Snabbguide för användare SourceTech Telllus Snabbguide för användare SourceTech Telllus Copyright SourceTech AB 2000-2012 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse

Läs mer

Snabbguide för användare

Snabbguide för användare Snabbguide för användare Användarmanual 2015 Inloggning...4 Webbklienten...5 Den övre delen...6 Hänvisningar...7 Tidsangivelser och datum...9 Söka efter kollegor...10 Snabbsök...10 Avancerad sökning...10

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 4 3. Meddelande 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Aastra CMG. Aastra CMG Office Web 7.5

Aastra CMG. Aastra CMG Office Web 7.5 Aastra CMG Aastra CMG Office Web 7.5 CMG Office Web Handbok CMG Office Web 7.5 Rev B, 2010-06-01 2010 Aastra Technologies Limited. All rights reserved. This document contains proprietary information,

Läs mer

Katalogen i 3Växel webb.

Katalogen i 3Växel webb. Katalogen. Katalogen i 3Växel webb visar alla nummer i företagets växel (användare, telefonister, företagsnummer samt externa och privata kontakter). Kata logen visas till höger i fönstret när du har loggat

Läs mer

Katalogen inställningar för användare.

Katalogen inställningar för användare. Växel Katalogen inställningar på användare, Växel administratör. Katalogen inställningar för användare. Markerar du Katalog under Växel Administratör visas alla nummer som ingår i företagets växel (användare,

Läs mer

Katalogen inställningar för användare.

Katalogen inställningar för användare. Växel Katalogen inställningar för användare, Växel administratör. Katalogen inställningar för användare. Markerar du Katalog under Växel Administratör visas en översiktsvy med alla användare och externa

Läs mer

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms.

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms. Innehållsförteckning Via Informera kan du själv lägga in egna hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar inom företaget utan att behöva vända dig

Läs mer

Inställningar i 3Växel webb.

Inställningar i 3Växel webb. Inställningar. I 3Växel webb hittar du de vanligaste inställningarna direkt i webbfönstret på fliken Status om du är inloggad som användare eller telefonist. Dessa inställningar beskrivs i egna guider.

Läs mer

BluStar Agent IP telefon

BluStar Agent IP telefon BluStar Agent IP telefon Alla samtal till Supportcenter, på 8888, kommer in via ett telefonisystem som heter Solidus. Programmet vi arbetar i på våra datorer heter BluStar Agent. Du pratar direkt i din

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios Dialect Unified Användarmanual mobilapplikation ios Med Dialect Unified Mobilapplikation når du växelns centrala funktioner direkt i din mobiltelefon. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper

Läs mer

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Office Quick 7.5 Handbok 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Använda Quick... 4 2.1 Starta programmet... 4 2.2 Logga in... 4 2.3 Ändra lösenord... 5 2.4

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 5 3. Samtal 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

Snabb guide för användare

Snabb guide för användare Snabb guide för användare Användarmanual 2014 Table of Contents Snabbguide för användare SourceTech Telllus...3 Inloggning...4 Webklienten...5 De olika delarna i webklienten...6 Hänvisningar...7 Hur fungerar

Läs mer

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Innehållsförteckning 1 Terminologi... 3 2 Knappar i toppmenyn... 4 3 Logga in i ParaGå... 5 3.1 Starta ParaGå med genväg... 5 3.2 Starta ParaGå utan genväg... 5

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

BluStar Agent mobiltelefon (MEX)

BluStar Agent mobiltelefon (MEX) BluStar Agent mobiltelefon (MEX) Alla samtal till Supportcenter, på 8888, kommer in via ett telefonisystem som heter Solidus. Programmet vi arbetar i på våra datorer heter BluStar Agent. Samtalen kommer

Läs mer

SourceTech Tellus Mobile

SourceTech Tellus Mobile Table of Contents Logga in...2 Hänvisningar...4 Skapa hänvisning...5 Sökningar...7 Standard sökning...8 Avancerad sökning...9 Fonetiksökning...10 Sökresultat...11 Röstbrevlåda...12 Inställningar...13 Copyright

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration. Handbok

Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration. Handbok Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration Handbok Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration Handbok 2 Handbok Förenklad administration Telia Jobbmobil Växel Du hittar alltid senaste versionen

Läs mer

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line Elisabeth Banemark, Pedagogiskt center, Kristianstad 08-07-05 Innehållsförteckning Logga in Användarnamn och Lösenord...

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone

Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone Upplägget av utbildning i Lync för iphone Vi kommer att gå igenom följande avsnitt med paus mellan avsnitten Installera Lync, inloggning och inställningar för ljudoch

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning Flexconnect.se Mobil Anknytning Sida 2 Innehållsförteckning Mobilinställningar Vidarekoppling... 3 Profil... 4 Telefonbok... 5 SMS... 5 Mobil Anknytning... 6 Sida 3 Med TDC MobilFlex Connect kan du använda

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Röstbrevlåda. NETWISE CMG VOICE Snabbguide Karolinska Institutet

Röstbrevlåda. NETWISE CMG VOICE Snabbguide Karolinska Institutet Röstbrevlåda NETWISE CMG VOICE Snabbguide Karolinska Institutet CMG VOICE röstbrevlåda Detta är en röstbrevlåda som är kopplad till ditt telefonnummer i KIs växel, det vill säga 08-54 xxxxx. Det gäller

Läs mer

SourceTech Tellus R2 Webklient

SourceTech Tellus R2 Webklient SourceTech Tellus R2 Webklient Användarhandbok Copyright SourceTech AB 2008 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse

Läs mer

Användarmanual för. Phonera Mobil Växel. - För administratörer -

Användarmanual för. Phonera Mobil Växel. - För administratörer - Användarmanual för Phonera Mobil Växel - För administratörer - 1 Välkommen till Phonera Mobil Växel! Nedan följer en kort guide för hur ni kommer igång med er nya växel. Behöver du hjälp eller har frågor

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

Aastra InAttend För mer information, se manualen För att ta ta fram eller gömma samtalspanel högerklicka

Aastra InAttend För mer information, se manualen För att ta ta fram eller gömma samtalspanel högerklicka Aastra InAttend För mer information, se manualen För att ta ta fram eller gömma samtalspanel högerklicka Inställningar Samtalspanel Antal i kö Kölista Parkerat samtal Typ av samtal Samtalsfält Sökfält

Läs mer

Lathund. Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21

Lathund. Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21 Lathund Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21 1 2 Dessa lathundar är utformade för att underlätta för Föreningen Nordens medlemmar att administrera i det nya medlemssystemet

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

Anvä ndärguide fö r BluStär Agent

Anvä ndärguide fö r BluStär Agent Anvä ndärguide fö r BluStär Agent Innehåll 1. Vad är Solidus och BluStar Agent?... 2 2. Hur loggar jag in i BluStar Agent?... 2 3. Hur gör jag för att besvara ett inkommande samtal?... 4 4. Hur gör jag

Läs mer

Inställningar för användare

Inställningar för användare Inställningar för användare Organisationens -administratör kan göra de flesta inställningarna för en användare. Logga in på som administratör... Visa och söka efter användare i organisationen... Visa användarinformation...

Läs mer

Företagsinställningar.

Företagsinställningar. Företagsinställningar. Markerar du Företagsinställningar under Växel Administratör visas ytterligare några inställningar som du kan göra i växeln. Generellt För att anpassa de allmänna företagsinställningarna

Läs mer

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren.

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

SourceTech Tellus Web. User guide

SourceTech Tellus Web. User guide SourceTech Tellus Web User guide Table of Contents SourceTech Tellus Web... 3 Logga in... 4 Huvudfönstret... 6 Hänvisningar... 8 Lägg till... 10 Hantering av telefonen...11 Ställ in datum och tid...13

Läs mer

Advoco NetPBX Advoco Mi

Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco Mi är en mobilapplikation som, installerad på en mobiltelefon med Windows eller Androids mobiloperativsystem, gör att du kan hantera samtal i Advoco NetPBX företagsväxel

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Lync 2013 utbildningsmaterial för Android 4

Lync 2013 utbildningsmaterial för Android 4 Lync 2013 utbildningsmaterial för Android 4 Upplägget av utbildning i Lync för Android 4 Vi kommer att gå igenom följande avsnitt med paus mellan avsnitten Installera Lync, inloggning och inställningar

Läs mer

För att logga in och få tillgång till Bildarkivet krävs att man är registrerad som Behörig Användare.

För att logga in och få tillgång till Bildarkivet krävs att man är registrerad som Behörig Användare. För att logga in och få tillgång till Bildarkivet krävs att man är registrerad som Behörig Användare. Alla betalande medlemmar i Klippans Hembygdsförening eller Åsbo Släkt- och Folklivsforskare har rätt

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. Logga in För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

Manual Cellip 365 Mobil applikation... 2. Startsida... 2. Hänvisning... 12. Svarsgrupper... 4. Vidarekoppla pågående samtal... 7. Kontaktlista...

Manual Cellip 365 Mobil applikation... 2. Startsida... 2. Hänvisning... 12. Svarsgrupper... 4. Vidarekoppla pågående samtal... 7. Kontaktlista... INNEHÅLL Manual Cellip 365 Mobil applikation... 2 Startsida... 2 Hänvisning... 2 Svarsgrupper... 4 Vidarekoppla pågående samtal... 7 Kontaktlista... 9 Kollegor... 9 Favoriter... 10 Svarsgrupper... 11 Externa

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

QTel ver Manual QTel GO. (Gränssnitt för mobiltelefon)

QTel ver Manual QTel GO. (Gränssnitt för mobiltelefon) Manual QTel GO (Gränssnitt för mobiltelefon) 1 Innehåll 1. Förord... 3 2. Logga in första gången.... 4 3. Flikar... 5 4. Ändra hänvisning... 6 5. Kollegor... 9 6. Köer... 12 7. Ringa, Transfererade, Historik,

Läs mer

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003. 2 3 1 Är samhällsviktiga tjänster på Internet tillgängliga för personer med funktionshinder? PTS-ER-2004:14, ISSN 1650-9862. www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.pdf

Läs mer

Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.5. Full Spårbarhet. Full spårbarhet av dina DHL sändningar

Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.5. Full Spårbarhet. Full spårbarhet av dina DHL sändningar Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.5 Full Spårbarhet Full spårbarhet av dina DHL sändningar Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2 Innehållsförteckning Introduktion... 3 1.Åtkomst 4 2. Registrering...

Läs mer

C 365 UC Communicator Se dina kollegor Samtalshantering kö Röstbrevlåda Byt profil...

C 365 UC Communicator Se dina kollegor Samtalshantering kö Röstbrevlåda Byt profil... C 365 UC COMMUNICATOR Varje användare får vår desktopapplikation C 365 UC Communicator som laddas ner och installeras på valfri dator. När du är inloggad på din Cellip 365 UC Communicator kan du styra

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Qlave AB ver Manual QTel GO. (Gränssnitt för mobiltelefon)

Qlave AB ver Manual QTel GO. (Gränssnitt för mobiltelefon) Manual QTel GO (Gränssnitt för mobiltelefon) 1 Innehåll 1. Förord... 3 2. Logga in första gången... 4 3. Flikar... 5 4. Ändra hänvisning... 6 5. Kollegor... 9 6. Köer... 13 7. Egen anknytning och inställningar...

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång med appen Så här använder du appen Telia Touchpoint Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play och sök på Touchpoint. Installera appen

Läs mer

Tidsstyrningslistor, 3Växel administratör.

Tidsstyrningslistor, 3Växel administratör. Tidsstyrningslistor. Med hjälp av en tidsstyrningslista kan du automatiskt styra vilka tider ett nummer ska vara öppet eller stängt. Du börjar med att skapa en tidsstyrningslista, därefter kan du använda

Läs mer

Inställningar. Min information. Ändra lösenord. Inställningar i 3Växel webb.

Inställningar. Min information. Ändra lösenord. Inställningar i 3Växel webb. Inställningar. I 3Växel webb hittar du de vanligaste inställningarna direkt i webbfönstret (på fliken Status om du är inloggad som telefonist). Dessa inställningar beskrivs i egna guider. Övriga inställningar

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Ställa in aktivitet ( hänvisning)

Ställa in aktivitet ( hänvisning) Ställa in aktivitet (hänvisning) Genom att ställa in en Aktivitet för ditt nummer kan du vidarekoppla dina samtal under till exempel ett möte så att du slipper bli störd. Den som ringer till dig får som

Läs mer

Landstinget i Värmland, mars 2012

Landstinget i Värmland, mars 2012 Snabbguide Landstinget i Värmland, mars 2012 Innehållsförteckning Snabbguide till basfunktioner i LISA+... 3 Om LISA+... 3 Att komma igång... 3 Inloggning... 5 Att byta lösenord... 5 Hur görs personsökning?...

Läs mer

Handbok IST Kundcenter

Handbok IST Kundcenter Handbok IST Kundcenter http://support.ist.com/se Uppdaterad: 2015-03-24/MÅ IST Sverige AB Växjö Arabygatan 82 Stockholm Arenavägen 27, 6 tr Info.se@ist.com 352 46 Växjö 121 77 Johanneshov www.ist.com Tel:

Läs mer

Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda.

Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda. Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda. Tänk på att bilder som ses här kommer från standard installationen av xvis och kan se

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 1.3. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 1.3. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 1.3 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Vad är VisitLog?... 3 3 Innan du börjar... 3 4 Administration... 4 4.1 Lokala inställningar... 4 4.1.1 Skrivarinställningar... 4 4.1.2

Läs mer

Skola24 Aktivera konto

Skola24 Aktivera konto Skola24 Aktivera konto Skola24 är ett helt webbaserat system för skoladministration. Skolpersonal, föräldrar och elever kan enkelt dela på information utan att någon programvara behöver installeras. Allt

Läs mer

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden Infobank kvickguide Kom i gång med Infobank Välkommen till SKL Kommentus webbaserad tjänst Infobank Arbetsrätten. Denna snabbguide ger dig en kort introduktion som användare av Infobank, så att du snabbt

Läs mer

Uppdaterad: 2013-04-15. Lathund Klubbmedlem

Uppdaterad: 2013-04-15. Lathund Klubbmedlem Uppdaterad: 2013-04-15 Lathund Klubbmedlem 1 1 FUNKTIONER Din förenings IdrottOnline sida är portalen för medlemmarna där du kan hitta information om vad som händer i din förening. Med ditt personliga

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

cellip MANUAL CELLIP 365 MOBILAPP INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Manual Cellip 365 mobilapp Startsida Hänvisning...

cellip MANUAL CELLIP 365 MOBILAPP INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Manual Cellip 365 mobilapp Startsida Hänvisning... INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Manual Cellip 365 mobilapp... 2 1. Startsida... 2 2. Hänvisning... 3 3. Svarsgrupper... 5 4. Ring med app... 6 5. Vidarekoppla pågående samtal... 7 6. Kontakter...

Läs mer

FDT Kundportal. Copyright 2012. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99

FDT Kundportal. Copyright 2012. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 FDT Kundportal Copyright 2012 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual

Läs mer

Svarsgrupper, 3Växel administratör.

Svarsgrupper, 3Växel administratör. Svarsgrupper. Markerar du Svarsgrupper under Växel Administratör visas de olika svarsgrupper som finns inom företaget. Du ser vilka telefonnummer som är kopplade till svarsgruppen, hur många medlemmar

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

För att logga in och få tillgång till Bildarkivet krävs att man är registrerad som Behörig Användare.

För att logga in och få tillgång till Bildarkivet krävs att man är registrerad som Behörig Användare. För att logga in och få tillgång till Bildarkivet krävs att man är registrerad som Behörig Användare. Alla betalande medlemmar i Klippans Hembygdsförening eller Åsbo Släkt- och Folklivsforskare har rätt

Läs mer

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com Användarmanual 1.x Page 2 of 18 Innehållsförteckning BookitWise... 3 Systemkrav... 3 Logga in... 4 Kalenderförklaring... 5 Enkelt bokningsformulär... 6 Anvancerat bokningsformulär... 7 Avancerat Lägg till

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (26) Datum 2011-09-16 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord...

Läs mer

Manual E-butiken Innehåll:

Manual E-butiken Innehåll: Manual E-butiken Innehåll: Allmänt... 2 Logga in... 2 Översikt... 2 Kategorisera produkter... 3 Lägg till en produkt... 4 Lägg till produktbilder... 5 Ändra en produkt... 5 Skapa menysidor... 6 Ladda upp

Läs mer