Advoco NetPBX Telefonist

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Advoco NetPBX Telefonist"

Transkript

1 Advoco NetPBX Telefonist Figure 1. Exempel på användargränssnitt för enkel och utökad telefonist Både den enkla och utökade telefonisten i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera systemsamtal, kontakter samt hantera systemanvändares hänvisningar och grupper. Telefonistens användargränssnitt är integrerat i användarportalens Samtalssida och visas för standardanvändare som är medlemmar av en eller flera telefonistgrupper. En medlemslicens för telefonist krävs för att se den utökade telefonisten. Användarportalen använder användarens primära telefon för samtal. Den primära telefonen kan vara en intern telefon, datorbaserad telefon, mobiltelefon eller en valfri extern telefon. Val av primära telefoner görs på Portalens Hemsida eller på sidan Inställningar. För mer information av användarportalen för NetPBX, se användarguiden AS , Advoco NetPBX Användarportalen. Med NetPBX Portal Pop-up aktiveras Portalen automatiskt vid ett in eller utgående samtal - även då portalen är minimerad eller inaktiverad. För mer information, se användarguiden AS , Advoco NetPBX Portal Pop-up. Med NetPBX Outlook Add-in kan användarens kontakter i portalen synkroniseras med kontakterna i Microsoft Outlook. Med NetPBX Outlook add-in kan användaren även ringa direkt från kontaktboken i Microsoft Outlook samt generera pop-ups av kontaktkort vid samtal. För mer information, se användarguiden AS , Advoco NetPBX - Outlook Add-in. Detta dokument Detta dokument är en användarbeskrivning för telefonistens webbgränssnitt i Advoco NetPBX och baseras på produktversion 5.1. Informationen i detta dokument kan komma att ändras och Advoco Software förbehåller sig den fulla rätten att kontinuerligt förändra innehåll och funktioner i sina produkter. Microsoft Outlook är ett registrerat varumörke ägt av Microsoft Corporation. Advoco NetPBX är ett registrerat varumärke ägt av Advoco Software AB Advoco Software AB 2010 Advoco NetPBX Portalen Telefonist Nr: AS Rev: A 1 (18)

2 Logga in Använd en webbläsare för att logga in på användarportalen: 1. Skriv adressen till din användarportal i adressfält. Exempel: Skriv ditt användarnamn eller e-postadress i systemet. Exempel: bill@tenant.sp.arcstel2.net, alternativt bill.smith@company.com 3. Skriv ditt lösenord till NetPBX-systemet. Exempel: wysiwyg 4. Klicka på Logga in. Hemsidan Efter att ha loggat in på systemet visas Hemsidan, den första sidan i användarportalen. Du kan alltid gå till Hemsidan genom att klicka på Hem i menyraden. Sidan ger en överblick över eventuell aktiv hänvisning, dina aktuella inställningar för vilken telefon som är vald som primär telefon för olika samtalstyper och vilka grupper som du är medlem av och inloggad i. Här loggar du också in/ut i de grupper där du är medlem samt plockar upp samtal till andra medlemmar i en samtalsgrupp. Telefonistens användargränssnitt visas på sidan Samtal. För mer information, se avsnittet Telefonist nedan. Advoco NetPBX Portalen Telefonist Nr: AS Rev: A 2 (18)

3 Telefonist Det finns två typer av telefonister i systemet; enkel och utökad. Telefonist Enkel Telefonist Utökad Den enkla telefonisten kan ha obegränsat antal medlemmar där alla som är inloggade som telefonister också kan ta samtal. Sidan för normalanvändare har utökats med en katalog (lista) där samtliga användare visas (ger en översikt över växeln). Informationen är densamma som på sidan Kontakter vid valet Visa Advoco NetPBX portalanvändare men blir här tillgänglig med ikoner för flytt av samtal direkt på sidan. För mer information, se avsnittet Telefonist - Enkel nedan. Den utökade telefonisten kan ha ett obegränsat antal medlemmar men antalet samtidigt inloggade telefonister begränsas av antalet telefonistlicenser som finns tillgängliga. Med en kraftfull multi-sökfunktion kan sökningar göras på alla uppgifter som finns registrerade för såväl systemanvändare som privata kontakter. Telefonisten kan också hantera hänvisningar och vidarekopplingar för alla användare av systemet. Telefonisten får också information om köstatus och antal inloggade för de Telefonist- och Call Center-grupper som han/hon är medlem i. För mer information, se avsnittet Telefonist - Utökad på sidan 6. Advoco NetPBX Portalen Telefonist Nr: AS Rev: A 3 (18)

4 Telefonist - Enkel Det enkla användargränssnittet för telefonisten visas på användarportalens Samtalssida för en normalanvändare som är medlem i en telefonistgrupp men tenanten saknar den speciella telefonistmedlemslicensen. Sidan visar information om ett pågående samtal och används för att avsluta eller flytta samtalet. Sidan för normalanvändare har utökats med en katalog (lista) där samtliga användare visas (ger en översikt över växeln). Informationen är densamma som på sidan Kontakter vid valet Visa Advoco NetPBX portalanvändare men blir här tillgänglig med ikoner för flytt av samtal direkt på sidan. Inkommande samtal Besvara samtalet Lyft luren på den primära telefonen för att svara. Om NetPBX Portal Pop-up är aktivt (och konfigurerat att öppna portalen), så öppnas sidan Samtal i Portalen. Avvisa samtalet Klicka på Avvisa för att: o Skicka en upptagetsignal till den inringande parten vid ett inkommande privat samtal. o Skicka tillbaka samtalet till gruppen vid ett inkommande gruppsamtal för att antingen hanteras av en annan ledig gruppmedlem eller av gruppens kö. Advoco NetPBX Portalen Telefonist Nr: AS Rev: A 4 (18)

5 Flytta samtal Under ett pågående samtal, klicka på Samtal i huvudmenyn för att öppna sidan Samtal. Flytta samtalet direkt För att flytta samtalet direkt till en växelanvändare: Alternativ 1 1. Sök en användare i listan genom att klicka på fliken som motsvarar bokstaven som användarens efternamn börjar på. 2. Klicka på vid den anknytning/telefonnummer dit du vill flytta samtalet. Tips: I de fall som det finns mer information för användaren så visas hanteraren. Klicka på ikonen för att se fler val. Alternativ 2 När du vet anknytning/telefonnummer: 1. Skriv in anknytningen/telefonnumret dit samtalet ska flyttas i det övre fältet. 2. Klicka på Blind flytt. Alternativ 3 För att söka i alla registrerade kontakter: 1. Skriv in en sökfras i fältet Sök kontakt och klicka på eller tryck på Retur. Sökfrasen kan bestå av början på för- eller efternamn, företagsnamn, avdelning etc. Sidan Kontakter öppnas och sökresultatet visas. 2. Klicka på vid den anknytning/telefonnummer dit du vill flytta samtalet. Tips: I de fall som det finns mer information för användaren så visas hanteraren. Klicka på ikonen för att se fler val. Samtalet flyttas till destinationen när svar erhålls. Avsluta För att avsluta samtalet: Alternativ 1 Lägg på luren. Alternativ 2 Klicka på Avsluta samtal. Advoco NetPBX Portalen Telefonist Nr: AS Rev: A 5 (18)

6 Telefonist - Utökad Den utökade telefonisten användargränssnitt visas för en normalanvändare som är medlem i en telefonistgrupp och det finns en ledig telefonistlicens. Antalet samtidigt inloggade telefonister begränsas av det antal telefonistlicenser som finns tillgängliga. Sidan visar: Samtal Kontaktkort Multifält Katalog Visar information om ett eller flera pågående samtal. Om telefonnumret finns registrerat på en kontakt som är registrerad i systemet så visas kontaktens namn och nummer. Ett kontaktkort som visas för utökad information för första eller vald rad i Katalogen. Ett inmatningsfält med flera funktioner. Fältet används som: Sökfält för inmatning av sökvillkor vid sökningar bland kontakter. Du kan välja att söka bland: o Alla kontakter o Användare och grupper som använder systemet o Användare som använder systemet o Grupper som använder systemet o Privata kontakter o Delade kontakter. Nummerfält för inmatning av nummer för att ringa/flytta samtal. En katalog (lista) där sökresultat visas. För användare och grupper som använder systemet visas deras status med en symbol som visar om de är tillgängliga/ej tillgängliga för samtal eller om de är hänvisade (orsak och tidslängd visas genom att dubbelklicka på användaren/gruppen). Användare Grupp Tillgänglig Ej tillgänglig Hänvisad Advoco NetPBX Portalen Telefonist Nr: AS Rev: A 6 (18)

7 Köinformation Sidan används till: Sök kontakt Inkommande samtal Flytta samtal direkt Flytta samtal med konsultation Skicka meddelande Utgående samtal Vidarekopplingar Könformation för de telefonist- och CC-grupper som du är medlem av som visar: Antal inloggade medlemmar (av antal möjliga) Antal samtal i kö. Sök efter en kontakt för att se kontaktens basuppgifter (anknytning, telefonnummer och e-postadress). För mer information, se avsnittet Sök kontakt på sidan 8. Besvara/avvisa ett inkommande samtal. För mer information, se avsnittet Inkommande samtal på sidan 8. Koppla (direkt) ett inkommande samtal till en kontakt eller känt nummer. För mer information, se avsnittet Flytta samtal - direkt på sidan 9. Koppla (via konsultation) ett inkommande samtal till en kontakt eller känt nummer. För mer information, se avsnittet Flytta samtal med konsultation på sidan 10. Skicka ett e-postmeddelande till en kontakt. För mer information, se avsnittet Skicka meddelande till kontakt på sidan 11. Ring till en kontakt eller känt nummer. För mer information, se avsnittet Utgående samtal på sidan 11. Hantera vidarekopplingar för användare och grupper. För mer information, se avsnittet Samtalsstyrning på sidan 12. Logga in/ut användare Hantera in-/utloggning i grupper för användare. För mer information, se avsnittet Logga in/ut användare på sidan 16. Hantera kontakter Hantera alla uppgifter för en kontakt. För mer information, se avsnittet Kontakter på sidan 17. Snabbtangenter Som telefonist kan du använda följande snabb-tangenter: F6 F7 F9 Ring upp numret/kontakten. Flytta samtalet (direkt) till numret/kontakten alternativt koppla ihop två aktiva samtal. Skicka meddelande till kontakten. Tab Gå till nästa fält. Retur Gå ner/upp en rad i Katalogen. Välj kontakten. Advoco NetPBX Portalen Telefonist Nr: AS Rev: A 7 (18)

8 Sök kontakt Att söka efter en kontakts basuppgifter (anknytning, telefonnummer och e-postadress) är ett centralt moment i all samtalshantering. Du kan när som helst söka efter kontaktuppgifter, med eller utan pågående samtal. Sök kontakt Skriv till exempel början på för- och/eller efternamnet eller anknytning/telefonnummer i Multifältet och tryck på eller på Retur. Notera: Du kan söka efter data för alla registrerade uppgifter för en kontakt. Sökningen kan avgränsas genom att först välja en kontakttyp i fältet Kontakttyp. Du kan välja att söka bland: Alla kontakter Användare och grupper som använder systemet Användare som använder systemet Grupper som använder systemet Privata kontakter Delade kontakter. Sökresultatet visas i Katalogen. Den första kontaktens övriga telefonnummer visas i kontaktkortet Sökt person. Sortera sökresultatet Rubriken som styr sorteringen av kontaktlistan är markerad med. Klicka på den kolumnrubrik som du vill att katalogen ska sortera efter. Klicka på markeringen för att byta till omvänd sorteringsordning. Om listan är lång så visas den på flera sidor. Använd knapparna under listan för att bläddra. Byt kontakt Dubbelklicka/klicka på en annan rad i Katalogen (eller använd Tab och piltangenterna) och tryck på Retur för att välja en annan kontakt. Advoco NetPBX Portalen Telefonist Nr: AS Rev: A 8 (18)

9 Besvara/Avvisa inkommande samtal Inkommande privata eller gruppsamtal ringer på den telefon som du valt vara primärt knuten till respektive samtalstyp. Besvara samtalet Lyft luren på den primära telefonen för att svara. Om NetPBX Portal Pop-up är aktivt (och konfigurerat att öppna portalen), så öppnas telefonistgränssnittet på sidan Samtal i Användarportalen när du besvarat ett inkommande samtal. Avvisa samtalet Klicka på för att: o Skicka en upptagetsignal till den inringande parten vid ett inkommande privat samtal. o Skicka tillbaka samtalet till gruppen vid ett inkommande gruppsamtal för att antingen hanteras av en annan ledig gruppmedlem eller av gruppens kö. Flytta samtal - direkt Under ett pågående samtal, klicka på Samtal i huvudmenyn för att öppna sidan Samtal. För att flytta det pågående samtalet direkt: Till ett känt nummer 1. Skriv in en anknytning eller telefonnummer* i Multifältet och tryck på F7. * Anknytningar anges utan prefix medan telefonnummer anges med en inledande 0:a eller med lands- och riktnummer, exempel: Samtalet flyttas till destinationen när svar erhålls. 2. Lägg på luren. Till en kontakt 1. Sök en kontakt. För en utförligare beskrivning av sökfunktionen, se avsnittet Sök kontakt på sidan 8. Sökresultatet visas i Katalogen. Den första kontaktens basuppgifter visas i kontaktkortet Sökt person. Välj en annan kontakt genom att Dubbelklicka/ klicka på en annan rad (eller använd Tab och piltangenterna) och tryck på Retur. Advoco NetPBX Portalen Telefonist Nr: AS Rev: A 9 (18)

10 2. Flytta samtalet till kontaktens anknytning som anges längst till höger på den markerade gula raden i Katalogen genom att trycka på F7, eller Flytta samtalet till ett av kontaktens övriga telefonnummer genom att klicka på vid det telefonnummer i Kontaktkortet dit du vill flytta samtalet. Du kan också ställa markören i ett av nummerfälten och trycka på F7. Samtalet flyttas till destinationen när svar erhålls. 3. Lägg på luren. Flytta samtal med konsultation Under ett pågående samtal, klicka på Samtal i huvudmenyn för att öppna sidan Samtal. För att ringa ett konsultationssamtal och flytta det pågående samtalet: Till ett känt nummer 1. Skriv en anknytning eller telefonnummer* i Multifältet och tryck på F6. * Anknytningar anges utan prefix medan telefonnummer anges med en inledande 0:a eller med lands- och riktnummer, exempel: Den andra linjen på din primära telefon för portalsamtal ringer. 2. Tryck på telefonens blinkande linjeknapp för att koppla konsultationssamtalet. Det initiala samtalet är parkerat. 3. Klicka på Flytta i telefonisten för att koppla ihop samtalen. Du kan också trycka på F7. 4. Lägg på luren. Till en kontakt 1. Sök en kontakt. För en utförligare beskrivning av sökfunktionen, se avsnittet Sök kontakt på sidan Ring till kontaktens anknytning som anges längst till höger på den markerade gula raden i Katalogen genom att trycka på F6, eller Ring till ett av kontaktens övriga telefonnummer i Kontaktkortet och klicka på Ring. Du kan också ställa markören i ett av nummerfälten och trycka på F6. Den andra linjen på din primära telefon för portalsamtal ringer. 3. Tryck på telefonens blinkande linjeknapp för att koppla konsultationssamtalet. Det initiala samtalet är parkerat. 4. Klicka på Flytta i telefonisten för att koppla ihop samtalen. Du kan också trycka på F7. 5. Lägg på luren. Advoco NetPBX Portalen Telefonist Nr: AS Rev: A 10 (18)

11 Skicka meddelande till kontakt Du kan när som helst skicka ett meddelande till en kontakt via e-post. 1. Sök en kontakt. För en utförligare beskrivning av sökfunktionen, se avsnittet Sök kontakt på sidan Klicka på e-postadressen i kontaktkortet eller tryck på F9. Ett nytt e-postmeddelande öppnas i din vanliga e- posthanterare. Notera: Kontakten måste ha en registrerad e-postadress. Utgående samtal Ring ett känt telefonnummer eller sök en kontakts nummer på sidan Samtal. För att ringa ett utgående samtal: Till ett känt nummer 1. Skriv en anknytning eller ett telefonnummer* i fältet Katalog och tryck på F6. * Anknytningar anges utan prefix medan telefonnummer anges med en inledande 0:a eller med lands- och riktnummer, exempel: Din primära telefon för portalsamtal ringer. 2. Lyft på luren för att koppla samtalet. Till en kontakt 1. Sök en kontakt. För en utförligare beskrivning av sökfunktionen, se avsnittet Sök kontakt på sidan Ring till kontaktens anknytning som anges längst till höger på den markerade gula raden i Katalogen genom att trycka på F6, eller Ring till ett av kontaktens övriga telefonnummer i Kontaktkortet och klicka på Ring. Du kan också ställa markören i ett av nummerfälten och trycka på F6. Din primära telefon för portalsamtal ringer. 3. Lyft på luren för att koppla samtalet. Advoco NetPBX Portalen Telefonist Nr: AS Rev: A 11 (18)

12 Samtalsstyrning Hantera användare och gruppers samtalsstyrning med den utökade Telefonisten. Hänvisning Från nu Sätt en hänvisning som ska gälla från och med aktuellt datum och klockslag. 1. Sök den användare eller grupp som ska hänvisas. Användaren eller gruppen visas i dialogen Sökt person. 2. Klicka på Expandera. Dialogen Hänvisning öppnas. 3. Välj en orsak till hänvisningen ur listan som öppnas genom att klicka på i fältet Orsak. 4. Ange hur länge hänvisningen ska gälla från listan som öppnas genom att klicka på i fältet Längd. 5. Ange en anknytning eller ett telefonnummer för hänvisningen: skriv in ett nummer i det vänstra fältet, eller välj en fördefinierad plats från listan som öppnas genom att klicka på i det högra fältet. 6. Skriv in valfri information om hänvisningen i fältet Information. 7. Klicka på Spara. 8. Klicka på för att gå tillbaka till telefonistens startsida. Hänvisning - Schemalagd Sätt en hänvisning som ska gälla från/till ett visst datum och klockslag (schemalagd) eller då den ska gälla längre än för dagen. 1. Sök den användare eller grupp som ska hänvisas. Användaren eller gruppen visas i dialogen Sökt person. 2. Klicka på Expandera. Dialogen Hänvisningar öppnas. Advoco NetPBX Portalen Telefonist Nr: AS Rev: A 12 (18)

13 3. Klicka på fliken Schemalagd. Dialogen för schemalagda hänvisningar öppnas. 4. Välj en orsak till hänvisningen ur listan som öppnas genom att klicka på i fältet Orsak. 5. Välj den tid från vilken hänvisningen ska gälla: Välj nu för aktuellt datum och tid, eller välj tidpunkt och skriv ett startdatum och tid. 6. Välj den tid till vilken hänvisningen ska vara aktiv: välj tills vidare om hänvisningen ska gälla fram tills dess att den tas bort manuellt, eller välj tidpunkt och skriv ett slutdatum och tid. 7. Ange en anknytning eller ett telefonnummer för hänvisningen: Skriv in ett nummer i det vänstra fältet, eller välj en fördefinierad plats från listan som öppnas genom att klicka på i det högra fältet. 8. Skriv in valfri information om hänvisningen i fältet Information. 9. Klicka på Spara. 10. Klicka på för att gå tillbaka till telefonistens startsida. Hänvisning - Upprepad Sätt en hänvisning som ska vara återkommande och gälla i framtiden. 1. Sök den användare eller grupp som ska hänvisas. Användaren eller gruppen visas i dialogen Sökt person. 2. Klicka på Expandera. Dialogen Hänvisningar öppnas. 3. Klicka på fliken Upprepad. Dialogen för hantering av upprepade hänvisningar öppnas. 4. Välj en orsak till hänvisningen ur listan som öppnas genom att klicka på i fältet Orsak. 5. Ange ett tidsspann då hänvisningen ska vara aktiv: Skriv starttid i fältet Från sluttid i fältet Till, eller välj Längd och skriv tidsspannets längd i fältet Längd. 6. Ange upprepningsmönster: a) Välj mellan Dagligen, Veckovis, Månadsvis eller Årligen. b) Välj specifikt mönster för upprepningen. Advoco NetPBX Portalen Telefonist Nr: AS Rev: A 13 (18)

14 7. Ange perioden då hänvisningen ska vara aktiv: a) Skriv startdatum i fältet Från. b) Välj tills vidare om hänvisningen ska gälla fram tills dess att den tas bort manuellt eller välj tidpunkt och skriv ett slutdatum. 8. Ange en anknytning eller ett telefonnummer för hänvisningen: skriv in ett nummer i det vänstra fältet, eller välj en fördefinierad plats från listan som öppnas genom att klicka på i det högra fältet. 9. Skriv in valfri information om hänvisningen i fältet Information. 10. Klicka på Spara. 11. Klicka på för att gå tillbaka till telefonistens startsida. Vidarekopplingar Sätt vidarekopplingar som är oberoende av tiden. Vidarekopplingarna skiljer sig åt för användare och olika typer av grupper. 1. Sök den användare/grupp som ska hänvisas. Användaren/gruppen visas i dialogen Sökt person. 2. Klicka på Expandera. Dialogen Hänvisningar öppnas. Advoco NetPBX Portalen Telefonist Nr: AS Rev: A 14 (18)

15 3. Klicka på fliken Vidarekopplingar. Dialogen för hantering av vidarekopplingar öppnas. 4. Välj de vidarekopplingar som ska vara aktiva genom att markera dem med. För beskrivning av en vidarekoppling, se Kriterier för vidarekopplingar nedan. 5. Ange en anknytning eller ett telefonnummer för respektive vidarekoppling: skriv in ett nummer i det vänstra fältet, eller välj en fördefinierad plats från listan som öppnas genom att klicka på i det högra fältet. 6. Klicka på Spara. Exempel på vidarekopplingar för en användare Kriterier för vidarekopplingar Alla inkommande samtal till används för att vidarekoppla alla samtal, oberoende av om något annat alternativ också valts. Vid upptaget till används för att vidarekoppla samtal då inget svar erhållits inom det tidsintervall som satts för användare eller gruppen. För att regeln ska fungera så får inte funktionen Samtal väntar vara påslagen i telefonen. Vid inget svar inom xx sekunder används för att vidarekoppla samtal som inte besvarats inom angiven tid. När jag inte är inloggad med SoftPhone används för att vidarekoppla samtal då en användare är utloggad från sin aktiva (registrerade) SoftPhone. När ingen användare är inloggad används för att vidarekoppla samtal då gruppen saknar inloggade medlemmar. När kön är längre än x används för att vidarekoppla samtal då gruppens kö överskrider angiven längd. När kötiden är längre än xx sekunder används för att vidarekoppla samtal då samtal i gruppens kö väntat längre än angiven tid på att få svar. När servicenivån är mindre än xx % används för att vidarekoppla samtal då gruppens beräknade servicenivå understiger angivet värde. Notera : Aktiva hänvisningar prioriteras att hanteras före alla typer av vidarekopplingar. 7. Klicka på Spara. 8. Klicka på för att gå tillbaka till telefonistens startsida. Exempel på vidarekopplingar för en grupp Advoco NetPBX Portalen Telefonist Nr: AS Rev: A 15 (18)

16 Logga in/ut användare Logga in och ut användare i/ur grupper. 1. Sök den aktuella gruppen. Gruppen visas i dialogen Sökt person. 2. Klicka på Expandera. Dialogen Hänvisningar öppnas. 1. Klicka på fliken Medlemmar. Dialogen för hantering av gruppmedlemmar öppnas. 2. Välj medlem(ar) som ska loggas in/ut genom att markera dem med. 3. Klicka på Log in eller Log out. 4. Klicka på för att gå tillbaka till telefonistens startsida. Advoco NetPBX Portalen Telefonist Nr: AS Rev: A 16 (18)

17 Kontakter Hantera kontaktuppgifter för en användare eller kontakt. 5. Sök den aktuelle användaren/kontakten. Användaren/kontakten visas i dialogen Sökt person. 6. Klicka på Expandera. Dialogen Hänvisningar öppnas. 7. Klicka på fliken Detaljer. Dialogen för hantering av kontaktuppgifter öppnas. 8. Redigera kontaktuppgifterna. Tips: Det är värt besväret med att fylla i så mycket av kontaktuppgifterna som möjligt då många av uppgifterna används av olika funktioner i systemet. 9. Klicka på Spara. 10. Klicka på för att gå tillbaka till telefonistens startsida. Lägg till en ny kontakt Lägg till en ny privat eller delad kontakt. 1. Öppna sidan Kontakter genom att klicka på Kontakter i användarportalens huvudmeny. 2. Klicka på Lägg till ny. Sidan Lägg till en ny kontakt öppnas. 3. Välj typ av kontakt. Privat eller Delad. 4. Skriv in kontaktens grunduppgifter. Tips: Använd kontaktens primära telefonnummer. 5. Klicka på Lägg till ny. Sidan Redigera kontaktuppgifter öppnas, se avsnittet Redigera kontaktuppgifter nedan. Advoco NetPBX Portalen Telefonist Nr: AS Rev: A 17 (18)

18 Redigera kontaktuppgifter Redigera uppgifterna för en privat eller delad kontakt. Sidan öppnas genom att klicka på Redigera på sidan Kontaktuppgifter eller genom att klicka på Lägg till ny på sidan Lägg till en ny kontakt. 1. Komplettera uppgifterna för kontakten. 2. Klicka på Spara. Advoco NetPBX Portalen Telefonist Nr: AS Rev: A 18 (18)

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

Advoco NetPBX Advoco Mi

Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco Mi är en mobilapplikation som, installerad på en mobiltelefon med Windows eller Androids mobiloperativsystem, gör att du kan hantera samtal i Advoco NetPBX företagsväxel

Läs mer

Advoco NetPBX Outlook Add-in

Advoco NetPBX Outlook Add-in Advoco NetPBX Outlook Add-in Med Advoco NetPBX Outlook Add-in kan användaren hantera sina kontakter på ett snabbt och enkelt sätt genom att ringa från kontakterna i Microsoft Outlook. Vid inkommande samtal

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

Inställningar i 3Växel webb.

Inställningar i 3Växel webb. Inställningar. I 3Växel webb hittar du de vanligaste inställningarna direkt i webbfönstret på fliken Status om du är inloggad som användare eller telefonist. Dessa inställningar beskrivs i egna guider.

Läs mer

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms.

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms. Via Informera kan du själv lägga in egna hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar inom företaget utan att behöva vända dig till telefonist. Informera

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. Logga in För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Statistik Bas. 3FrontOffice. Statistik Bas. Statistik Bas

Statistik Bas. 3FrontOffice. Statistik Bas. Statistik Bas Komma igång... 2 Skapa en rapport... 4 Läsa rapporten... 6 Exportera rapporten... 8 Visa samtalsspecifikation... 9 Standardrapporter för användare...13 Standardrapporter för ACD-grupper/telefonister...13

Läs mer

Katalogen inställningar för användare.

Katalogen inställningar för användare. Växel Katalogen inställningar för användare, Växel administratör. Katalogen inställningar för användare. Markerar du Katalog under Växel Administratör visas en översiktsvy med alla användare och externa

Läs mer

Inställningar för användare

Inställningar för användare Inställningar för användare Organisationens -administratör kan göra de flesta inställningarna för en användare. Logga in på som administratör... Visa och söka efter användare i organisationen... Visa användarinformation...

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Användarmanual Telefonist

Användarmanual Telefonist Tele2 Växel Användarmanual Telefonist T2F_503_18-01 Innehållsförteckning 1 Kom igång... 3 1.1 Installera programmet... 4 1.2 Egna inställningar... 4 1.3 Inloggning... 4 1.4 Utloggning... 4 1.5 Serverinställningar...

Läs mer

BluStar Agent IP telefon

BluStar Agent IP telefon BluStar Agent IP telefon Alla samtal till Supportcenter, på 8888, kommer in via ett telefonisystem som heter Solidus. Programmet vi arbetar i på våra datorer heter BluStar Agent. Du pratar direkt i din

Läs mer

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios Dialect Unified Användarmanual mobilapplikation ios Med Dialect Unified Mobilapplikation når du växelns centrala funktioner direkt i din mobiltelefon. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper

Läs mer

Svarsgrupper, 3Växel administratör.

Svarsgrupper, 3Växel administratör. Svarsgrupper. Markerar du Svarsgrupper under Växel Administratör visas de olika svarsgrupper som finns inom företaget. Du ser vilka telefonnummer som är kopplade till svarsgruppen, hur många medlemmar

Läs mer

Katalogen inställningar för användare.

Katalogen inställningar för användare. Växel Katalogen inställningar på användare, Växel administratör. Katalogen inställningar för användare. Markerar du Katalog under Växel Administratör visas alla nummer som ingår i företagets växel (användare,

Läs mer

Ställa in aktivitet ( hänvisning)

Ställa in aktivitet ( hänvisning) Ställa in aktivitet (hänvisning) Genom att ställa in en Aktivitet för ditt nummer kan du vidarekoppla dina samtal under till exempel ett möte så att du slipper bli störd. Den som ringer till dig får som

Läs mer

C 365 UC Communicator Se dina kollegor Samtalshantering kö Röstbrevlåda Byt profil...

C 365 UC Communicator Se dina kollegor Samtalshantering kö Röstbrevlåda Byt profil... C 365 UC COMMUNICATOR Varje användare får vår desktopapplikation C 365 UC Communicator som laddas ner och installeras på valfri dator. När du är inloggad på din Cellip 365 UC Communicator kan du styra

Läs mer

Företagsinställningar.

Företagsinställningar. Företagsinställningar. Markerar du Företagsinställningar under Växel Administratör visas ytterligare några inställningar som du kan göra i växeln. Generellt För att anpassa de allmänna företagsinställningarna

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

Statistik Plus, 3Växel Administratör.

Statistik Plus, 3Växel Administratör. Statistik Plus. Statistik Plus innehåller en rad kraftfulla standardrapporter för användare, svarsgrupper, och växelnummer. Med hjälp av rapporterna kan ni till exempel följa upp servicenivå mot kunder

Läs mer

Manual Cellip 365 Mobil applikation... 2. Startsida... 2. Hänvisning... 12. Svarsgrupper... 4. Vidarekoppla pågående samtal... 7. Kontaktlista...

Manual Cellip 365 Mobil applikation... 2. Startsida... 2. Hänvisning... 12. Svarsgrupper... 4. Vidarekoppla pågående samtal... 7. Kontaktlista... INNEHÅLL Manual Cellip 365 Mobil applikation... 2 Startsida... 2 Hänvisning... 2 Svarsgrupper... 4 Vidarekoppla pågående samtal... 7 Kontaktlista... 9 Kollegor... 9 Favoriter... 10 Svarsgrupper... 11 Externa

Läs mer

Svarsgrupper, 3Växel administratör.

Svarsgrupper, 3Växel administratör. Svarsgrupper. Markerar du Svarsgrupper under Växel Administratör visas de olika svarsgrupper som finns inom företaget. Du ser vilka telefonnummer som är kopplade till svarsgruppen, hur många medlemmar

Läs mer

BluStar Agent mobiltelefon (MEX)

BluStar Agent mobiltelefon (MEX) BluStar Agent mobiltelefon (MEX) Alla samtal till Supportcenter, på 8888, kommer in via ett telefonisystem som heter Solidus. Programmet vi arbetar i på våra datorer heter BluStar Agent. Samtalen kommer

Läs mer

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Innehållsförteckning Mina sidor 3 Informera webb 7 Informera mobilwebb 16 Röstbrevlåda snabbguide 17 2 Telenor Mina sidor Mina sidor är din egen

Läs mer

Telefonist Avancerade funktioner

Telefonist Avancerade funktioner Telefonist Avancerade funktioner Ta emot samtal... Hantera samtal... Utökad målinformation... 4 Väntkoppla samtal... 5 Parkera samtal... 5 Aktivera camp-on på Telefonistnummer... 6 Placera samtal i kö

Läs mer

Katalogen i 3Växel webb.

Katalogen i 3Växel webb. Katalogen. Katalogen i 3Växel webb visar alla nummer i företagets växel (användare, telefonister, företagsnummer samt externa och privata kontakter). Kata logen visas till höger i fönstret när du har loggat

Läs mer

Dialect Unified. Användarmanual PC-klient

Dialect Unified. Användarmanual PC-klient Dialect Unified Användarmanual PC-klient Med Dialect Unified PC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega -

Läs mer

Handbok - CMG Office Web

Handbok - CMG Office Web Handbok - CMG Office Web CMG Office Web CMG Office Web är portalen för ditt företags interna kommunikation. Med Office Web kan du hitta dina medarbetares telefonnummer, organisationstillhörighet och aktiviteter.

Läs mer

cellip MANUAL CELLIP 365 MOBILAPP INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Manual Cellip 365 mobilapp Startsida Hänvisning...

cellip MANUAL CELLIP 365 MOBILAPP INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Manual Cellip 365 mobilapp Startsida Hänvisning... INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Manual Cellip 365 mobilapp... 2 1. Startsida... 2 2. Hänvisning... 3 3. Svarsgrupper... 5 4. Ring med app... 6 5. Vidarekoppla pågående samtal... 7 6. Kontakter...

Läs mer

Användarmanual CallPad och VoicePad

Användarmanual CallPad och VoicePad Användarmanual CallPad och VoicePad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

MBX Webbgränssnitt Snabbstart

MBX Webbgränssnitt Snabbstart MBX Webbgränssnitt Snabbstart I det här gränssnittet kan du skapa samtal, lägga på samtal, hantera hänvisningar och köer. Gränsnittet består av 4 delar: Kontaktlista Samtalsruta Informationsruta Meny Kontaktlista

Läs mer

Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16)

Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16) Netwise CMG Voice Allmänt... 2 Användargränssnitt... 3 Telefongränssnitt... 3 Aktivitetsinformation... 3 Administration... 3 Inloggning... 4 Huvudmeny...4 Administration av dina röstmeddelanden... 5 Administration

Läs mer

Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig!

Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig! Tillgänglig Weblink Unified 2.0 Användarmanual Version 15.003 MacBook Pro MacBook Pro Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig! 1 Innehållsförteckning 3. Inledning

Läs mer

Installation av Android-mobiler

Installation av Android-mobiler Installation av Android-mobiler Anm! För detaljer avseende installation hänvisas till dokumentation levererad med din mobil. Installera mymmx på Android-mobiler: 1. Starta webbläsaren på din mobil. 2.

Läs mer

Kontakter och flikar

Kontakter och flikar Kontaktlistan... Söka efter och visa kontakter... 4 Markera kontakt som favorit... 5 VIP... 5 Blockerad... 6 Visa Outlook-kontakter i katalogen... 6 Ringa kontakt... 7 Ringa till ett externt nummer...

Läs mer

Telefonist Avancerade funktioner

Telefonist Avancerade funktioner i Softphone Telefonist Avancerade funktioner Ta emot samtal För att svara på ett inkommande samtal klickar du på Besvara samtal (den gröna luren). Du kan även trycka på Enter för att besvara samtalet.

Läs mer

QTel ver Manual QTel. (Gränssnitt för telefonistarbetsplats)

QTel ver Manual QTel. (Gränssnitt för telefonistarbetsplats) Manual QTel (Gränssnitt för telefonistarbetsplats) 1 Innehåll 1. Förord... 3 2. Logga in första gången.... 4 3. Fält... 5 4. Inställningar för telefonist... 6 5. Samtalshantering... 7 6. Köer... 9 7. Historik,

Läs mer

Installera. Telia Touchpoint Plus Softphone 2

Installera. Telia Touchpoint Plus Softphone 2 Installera Här får du en enkel guide till hur du installerar Touchpoint Plus Softphone version 5.x i din dator. De här enkla stegen behöver du bara gå igenom en gång: Logga in på användarwebben första

Läs mer

Telefonistgrupper. 3FrontOffice. Telefonistgrupper (administratör) Telefonistgrupper

Telefonistgrupper. 3FrontOffice. Telefonistgrupper (administratör) Telefonistgrupper (administratör) Telefonistgrupp är en typ av växelnummer som passar bra när man vill använda klassiska telefonistfunktioner för att ge personlig service och hantera stora mängder samtal till företaget.

Läs mer

Snabbguide. Kalendersynkronisering

Snabbguide. Kalendersynkronisering Snabbguide Kalendersynkronisering Snabbguide Kalendersynkronisering Allmänt Kalendersynkronisering är en webbaserad applikation som automatiskt synkroniserar kalendern i Microsoft Exchange med växelns

Läs mer

text för Windows Snabbguide

text för Windows Snabbguide Namnlisten Programikonen med aktuell status samt ditt namn och sip-adress. Vad finns i ditt fönster? Här skriver du telefonnummer eller SIP-adress när du vill ringa ett samtal Klicka på ikonen för att

Läs mer

Ladda ner och installera Presentity Telefonist

Ladda ner och installera Presentity Telefonist Innehållsförteckning 1. Ladda ner och installera Presentity Telefonist 2. Inloggning 3. Översikt 1. Köerna 2. Samtalsparter 3. Sökfält 4. Sökresultat 5. Detaljerad vy 6. Funktionsknapparna E-post eller

Läs mer

Dokumentation. Användarmanual. Aastra CMG Server 7.5 för HiPath 4000 Aastra CMG Office Webb 7.5. Konfidentiellt Sida 1 av 23

Dokumentation. Användarmanual. Aastra CMG Server 7.5 för HiPath 4000 Aastra CMG Office Webb 7.5. Konfidentiellt Sida 1 av 23 Dokumentation Användarmanual Aastra CMG Server 7.5 för HiPath 4000 Aastra CMG Office Webb 7.5 Konfidentiellt Sida 1 av 23 Versionshantering Version Datum Namn Kommentar 1.0 2006-01-03 JEJ Dokument upprättat

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

Communicator Telefonist

Communicator Telefonist Communicator Telefonist ShoreTel Communicator kan anpassas efter användarens personliga önskemål för förenklad hantering av den dagliga kommunikationen. För att ladda ner en komplett manual i PDF, tryck

Läs mer

DATATAL FLEXI CALL CENTER AGENT. Erik Kalström - Datatal AB. Copyright 1996-2015 Datatal AB. All rights reserved. 1

DATATAL FLEXI CALL CENTER AGENT. Erik Kalström - Datatal AB. Copyright 1996-2015 Datatal AB. All rights reserved. 1 1 DATATAL FLEXI CALL CENTER AGENT Erik Kalström - Datatal AB Copyright 1996-2015 Datatal AB. All rights reserved. 1 2 1 Starta Call Center Agent... 3 2 Logga in... 4 3 Användargränssnitt... 5 3.1 Samtal

Läs mer

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik Tele2 Växel Användarmanual Statistik Innehåll 1. Tele2 Växel Statistik... 3 1.1 Få tillgång till Tele2 Växel Statistik... 4 1.2 Översikt Tele2 Växel Statistik... 5 2. Tele2 Växel Statistik Bas... 7 2.1

Läs mer

Tele2 växel. Användarmanual

Tele2 växel. Användarmanual Tele2 växel Användarmanual - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Exempel Händelse operator villkor åtgärd När ett samtal tas emot och aktivitet är möte kommer samtalet

Läs mer

Office Web med CMG Voice NETWISE. Lathund

Office Web med CMG Voice NETWISE. Lathund Office Web med CMG Voice NETWISE Lathund Logga in För att komma åt personliga funktioner såsom aktiviteter, röstbrevlåda (Voice), inställningar med mera, måste du logga in dig med din anknytning samt lösenord.

Läs mer

text iphone Snabbguide

text iphone Snabbguide Installera din mymmx: 1. Starta App Store. 2. Sök efter mymmx. 3. Välj applikationen mymmx. 4. Tryck på Gratis och därefter Installera, applikationen installeras. 5. Tryck Öppna för att starta applikationen.

Läs mer

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning Flexconnect.se Mobil Anknytning Sida 2 Innehållsförteckning Mobilinställningar Vidarekoppling... 3 Profil... 4 Telefonbok... 5 SMS... 5 Mobil Anknytning... 6 Sida 3 Med TDC MobilFlex Connect kan du använda

Läs mer

> Guide till Min webmail

> Guide till Min webmail > Guide till Min webmail Skriv och skicka e-post. Klicka på ikonen Skicka nytt meddelande.. Fältet Avsändare : Här visas vilken e-postadress som kommer att stå som avsändare i ditt mail.. Fältet Mottagare

Läs mer

visas en röd cirkel. Har de valt en sluttid visas den intill aktivitetens namn. Om din kollega just nu är upptagen i telefonsamtal visas en röd lur.

visas en röd cirkel. Har de valt en sluttid visas den intill aktivitetens namn. Om din kollega just nu är upptagen i telefonsamtal visas en röd lur. i Softphone När du öppnar 3FrontOffice Softphone visas fliken Kontakter med dina favoriter. Via denna flik kan du söka efter kontakter och visa information om dem. Du kan även ringa, skicka meddelanden,

Läs mer

Statistik Bas. 3FrontOffice. Statistik Bas. Statistik Bas

Statistik Bas. 3FrontOffice. Statistik Bas. Statistik Bas Komma igång... 2 Skapa en rapport... 4 Läsa rapporten... 6 Exportera rapporten... 8 Visa samtalsspecifikation... 9 Standardrapporter för användare... Standardrapporter för ACD-grupper/telefonister... Standardrapporter

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Telia Centrex. Snabbguide

Telia Centrex. Snabbguide Telia Centrex Snabbguide Innehåll Telia Centrex Fast, Bärbar och IP 3 Bastjänster 3 Tillvalstjänster 6 Hänvisningskoder 8 Telia Centrex Mobil 9 Bastjänster 9 Tillvalstjänster 13 Hänvisningskoder 14 Telia

Läs mer

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 Lathund för: SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 INNEHÅLL 1. TA EMOT SAMTAL... 3 2. RINGA SAMTAL... 4 3. SAMTALSHISTORIK... 4 4. KONTAKTLISTA & KONTAKTSÖKNING... 5

Läs mer

Användarmanual Softphone

Användarmanual Softphone Användarmanual Softphone Innehållsförteckning 1 Introduktion...4 2 Komma igång...5 2.1 Logga in... 5 2.2 Ändra lösenord... 5 2.3 Ändra mailadress... 5 2.4 Byta användarnamn... 5 2.5 Ändra språk...6 2.6

Läs mer

Välja aktivitet ( hänvisning)

Välja aktivitet ( hänvisning) i Softphone Välja aktivitet (hänvisning) Genom att ställa in en aktivitet för ditt nummer kan du stänga din telefon för samtal under exempelvis ett möte. Den som ringer till dig får som standard höra att

Läs mer

för Windows Snabbguide

för Windows Snabbguide Namnlisten Programikonen med aktuell status samt ditt namn och sip-adress. Vad finns i ditt fönster? Här skriver du telefonnummer eller SIP-adress när du vill ringa ett samtal Klicka på ikonen för att

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

Manual för Softphone

Manual för Softphone Manual för Softphone Innehållsförteckning 1. Överblick Softphone 2. Ringa med Softphone 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa från dina kontakter 2.3. Söka i kontaktlistan och ringa 2.4. Besvara

Läs mer

Lathund. Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21

Lathund. Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21 Lathund Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21 1 2 Dessa lathundar är utformade för att underlätta för Föreningen Nordens medlemmar att administrera i det nya medlemssystemet

Läs mer

Inställningar. Min information. Ändra lösenord. Inställningar i 3Växel webb.

Inställningar. Min information. Ändra lösenord. Inställningar i 3Växel webb. Inställningar. I 3Växel webb hittar du de vanligaste inställningarna direkt i webbfönstret (på fliken Status om du är inloggad som telefonist). Dessa inställningar beskrivs i egna guider. Övriga inställningar

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med smartphone-appen

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med smartphone-appen Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång med smartphone-appen Så här använder du appen Telia Touchpoint Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play och sök på Touchpoint. Välj

Läs mer

Telefonist Kom igång

Telefonist Kom igång Telefonistvy... Logga in/ut ur telefonistgrupp... 3 Ta emot samtal... 3 Hantera samtal... 4 Telefonistinställningar i Softphone... 5 Telefonistvy Öppna Visa-menyn och välj Telefonistvy. Längst ner till

Läs mer

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms.

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms. Innehållsförteckning Via Informera kan du själv lägga in egna hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar inom företaget utan att behöva vända dig

Läs mer

Tele2 Växel. mobil. Så här enkelt är det! Vill du också ha en lösning som passar ditt företag? Gå in på tele2.se/foretag eller ring 0200-23 23 23.

Tele2 Växel. mobil. Så här enkelt är det! Vill du också ha en lösning som passar ditt företag? Gå in på tele2.se/foretag eller ring 0200-23 23 23. Tele2 Växel Vill du också ha en lösning som passar ditt företag? Gå in på tele2.se/foretag eller ring 0200-23 23 23. mobil. Så här enkelt är det! XXXXXX Tele2 Växel Mobil: Allt i en app! Kom igång. Ladda

Läs mer

Aastra InAttend För mer information, se manualen För att ta ta fram eller gömma samtalspanel högerklicka

Aastra InAttend För mer information, se manualen För att ta ta fram eller gömma samtalspanel högerklicka Aastra InAttend För mer information, se manualen För att ta ta fram eller gömma samtalspanel högerklicka Inställningar Samtalspanel Antal i kö Kölista Parkerat samtal Typ av samtal Samtalsfält Sökfält

Läs mer

Användarmanual flexconnect.se Administratör

Användarmanual flexconnect.se Administratör Användarmanual flexconnect.se Administratör Innehållsförteckning 1 HJÄLP TILL TDC MOBILFLEX CONNECT (ADMINISTRATÖR)... 3 2 TELEFONBOK... 3 3 FÖRETAGSINFORMATION... 4 4 LÄGGA TILL EXTRA FÄLT TILL PROFILER...

Läs mer

Uppdaterad: 2013-04-15. Lathund Klubbmedlem

Uppdaterad: 2013-04-15. Lathund Klubbmedlem Uppdaterad: 2013-04-15 Lathund Klubbmedlem 1 1 FUNKTIONER Din förenings IdrottOnline sida är portalen för medlemmarna där du kan hitta information om vad som händer i din förening. Med ditt personliga

Läs mer

ACD Premium. 3FrontOffice. ACD Premium (administratör) ACD Premium

ACD Premium. 3FrontOffice. ACD Premium (administratör) ACD Premium (administratör) är en avancerad ACD-grupp (svarsgrupp) som passar företag som har större volymer inkommande samtal i call center-lösningar för till exempel support och försäljning. Här finns en mängd funktioner

Läs mer

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30)

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30) Netwise Office Web Netwise Office Web... 2 Allmänt... 2 Användargränssnitt... 2 Inloggning... 4 Felmeddelande vid personlig inloggning... 5 Katalogsökning... 6 Användarinformation... 8 Avancerad sökning...

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 4 3. Meddelande 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

Tele 2 Växel Mina Sidor

Tele 2 Växel Mina Sidor Tele 2 Växel Mina Sidor Innehåll Mina sidor översikt... 3 1. Hem... 3 1.1 Applikationer... 3 1.1.1. Köstatistik... 3 1.1.2. Agentstatistik... 4 1.2 Min profil... 5 1.2.1 Ändra ditt foto... 5 1.2.2 Ändra

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint Softphone

Kom igång med Telia Touchpoint Softphone Kom igång med Telia Touchpoint Softphone Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3718_2-1505 Installera Här får du en enkel guide till hur du installerar Touchpoint

Läs mer

Ställa in aktivitet ( hänvisning)

Ställa in aktivitet ( hänvisning) i Softphone Ställa in aktivitet (hänvisning) Genom att ställa in en Aktivitet för ditt nummer kan du vidarekoppla dina samtal under till exempel ett möte så att du slipper bli störd. Den som ringer till

Läs mer

Denna handbok behandlar ett standard konfigurerat Office Web 2007 system.

Denna handbok behandlar ett standard konfigurerat Office Web 2007 system. Netwise Office Web 2007 Handbok Denna handbok behandlar ett standard konfigurerat Office Web 2007 system. Har du frågor gällande Netwise systemet ska du vända dig till: IT service helpdesk tel. 031-786

Läs mer

Telia Touchpoint Plus. Användare

Telia Touchpoint Plus. Användare Telia Touchpoint Plus Unified För valfrihet av terminal och samlad kommunikation. Användare Mål: Efter genomgången utbildning ska du förstå hur du kan använda din Touchpoint app och din Touchpoint softphone

Läs mer

Diatel Telefonpassning

Diatel Telefonpassning Diatel Telefonpassning Manual för kundwebben DiaTel Diagonal Telefonpassning Box 55157 504 04 Borås, Sweden Tel. 033-700 71 00 Fax. 033-700 71 01 E-post. info@diatel.se Innehållsförteckning Vyer Inloggning

Läs mer

Användarmanual Operator Console

Användarmanual Operator Console Användarmanual Operator Console Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL CELLIPS HÄNVISNING

ANVÄNDARMANUAL CELLIPS HÄNVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Användarmanual Cellips hänvisning... 2 1. Hänvisningsstatus... 2 2. Generella inställningar... 2 2.1 Ljudfil med ditt namn vid talad hänvisning... 2 2.2 Gått

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Qlave AB ver Manual QTel GO. (Gränssnitt för mobiltelefon)

Qlave AB ver Manual QTel GO. (Gränssnitt för mobiltelefon) Manual QTel GO (Gränssnitt för mobiltelefon) 1 Innehåll 1. Förord... 3 2. Logga in första gången... 4 3. Flikar... 5 4. Ändra hänvisning... 6 5. Kollegor... 9 6. Köer... 13 7. Egen anknytning och inställningar...

Läs mer

Netwise Office Web. Lathund

Netwise Office Web. Lathund Netwise Office Web Lathund Denna lathund behandlar ett standardkonfigurerat Netwise CMG 6.5 system. Vissa funktioner, layouter och fältnamn kan därför skilja sig något från ert system. Har du frågor gällande

Läs mer

Hantera samtal i Softphone

Hantera samtal i Softphone Hantera samtal i Softphone Hantera samtal För att svara på ett inkommande samtal klickar du på Besvara samtal (den gröna luren). Du kan även trycka på Enter för att besvara samtalet. Du kan nu hantera

Läs mer

Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone

Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone Upplägget av utbildning i Lync för iphone Vi kommer att gå igenom följande avsnitt med paus mellan avsnitten Installera Lync, inloggning och inställningar för ljudoch

Läs mer

Användarmanual Uno Fast Snom 300/360

Användarmanual Uno Fast Snom 300/360 Användarmanual Uno Fast Snom 300/360 Innehållförteckning 1. Komma igång 2. Att ringa med din Snom telefon 2.1. Slå ett telefonnummer 2.2. Ringa med snabbval 2.3. Ringa en kontakt i kontaktlistan 2.4. Söka

Läs mer

Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration. Handbok

Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration. Handbok Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration Handbok Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration Handbok 2 Handbok Förenklad administration Telia Jobbmobil Växel Du hittar alltid senaste versionen

Läs mer

MBX Klient Windows OS X Handledning

MBX Klient Windows OS X Handledning Klient Windows OS X Handledning Information för att ladda ner och installera klienten fås av Wx3 eller din återförsäljare. Inloggning För att logga in Ange din anknytning och lösenord. Tryck sedan på knappen

Läs mer

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet Meddela att du är på exempelvis möte När du öppnar appen 3FrontOffice visas sidan Kontakter. 1 Klicka på fliksymbolen längst ner till höger för att visa sidan Aktivitet. 1 2 3 2 Högst upp på sidan visas

Läs mer

Dialect Unified Telefonist - Användarguide

Dialect Unified Telefonist - Användarguide Dialect Unified Telefonist - Användarguide Dialect Unified Telefonist är en applikation som, installerad på en dator med Windows, gör att du kan hantera samtal i företagsväxeln från din dators softphone.

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 5 3. Samtal 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

MANUAL. Weblink WebCall

MANUAL. Weblink WebCall MANUAL Weblink WebCall WebCall är en datorbaserad applikation, där du kan se status på dina kollegor i växeln. Om de pratar i telefon eller är lediga. Du kan vidarekoppla din telefon, logga in och ut ur

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20 Nedan visas hur ser ut när den öppnas (OBS bilderna är gamla men funktionerna är den samma). Sidan består av en navigationsmenyn med ikoner samt av sökfälten, Namn/Tel, Sökord och Org rubrik samt en kryssruta

Läs mer

tc ios ipad Snabbguide

tc ios ipad Snabbguide Installera din mymmx: 1. Starta App Store. 2. Sök efter mymmx. 3. Välj applikationen mymmx. 4. Tryck på Gratis och därefter Installera, applikationen installeras. 5. Tryck Öppna för att starta applikationen.

Läs mer